Sid EnergiRenoverat. Svensk Byggnadsvård. Sid 4-6. Rosengrens Skafferi. sid 8. Temadag om energi. sid Notiser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid 13-14. EnergiRenoverat. Svensk Byggnadsvård. Sid 4-6. Rosengrens Skafferi. sid 8. Temadag om energi. sid10-11. Notiser."

Transkript

1 Nummer Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Svensk Byggnadsvård Sid 4-6 Rosengrens Skafferi sid 8 Temadag om energi sid10-11 Notiser sid Skärpta energikrav sid 17 Kocken sid 21 EnergiRenoverat Sid Nummer egnahemsägaren 1

2 A D V O K A T F I R M A N A H L S T R Ö M Notarius Publicus Kostnadsfri rådgivning Enligt avtal med Egnahemsägarna erbjuder advokatfirman kostnadsfri rådgivning till medlemmar med upp till 30 minuter per hushåll och kvartal i angelägenheter som berör fastighetsrätt. Rådgivningen sker via telefon, e-post eller fax. För närmare detaljer om villkoren för den avgiftsfria rådgivningen kontakta Egnahemsägarnas kansli eller advokatfirman. Advokatfirman Ahlström AB Besöksadress: Köpmangatan Västerås Postadress Box Västerås Telefonnr: Faxnr: E-post: - Fastighetsrätt, hyresrätt, affärsjuridik, varumärkesrätt, entreprenadjuridik, skadeståndsrätt, brottmål och familjerätt - EGNAHEMSÄGARNAS RIKSFÖRBUND MIN HUSSE/MATTE ÄR MEDLEM I EGNAHEMSÄGARNA! ÄR DIN? OM INTE, BE HEN KONTAKTA KANSLIET ELLER GÅ IN PÅ HEMSIDAN OCH ANMÄLA SIG. TEL HEMSIDA: 2 egnahemsägaren Nummer Nummer

3 Inledare Inte vilket år som helst. För det första verkar konjunkturen försiktigt ta fart och för det andra är det valår. Två saker som var för sig kan komma att påverka vår vardag flera år framöver. Som enskilda individer kan vi inte påverka någon av dessa händelser märkbart,, men ändå lägger både 'marknaden' och våra 'folkvalda' stor kraft på att få oss att konsumera just deras märke och välja just deras parti. Kom ihåg talesättet: 'Det ljugs som mest före ett val, under ett krig och efter en jakt'. Jag vill lägga min röst på ett parti som är mån om barnen och inte använder skolan som budgetreglering, Jag vill lägga mina pengar på hållbart och genomtänkt boende med friska hus och en bostadsplanering som även ger plats för lek och fritid. I detta nummer hittar du information om intressanta husrelaterade artiklar. tex ren-zero, ett koncept för isolering av äldre hus till nära-noll-behov av uppvärmning, utan att det ska bli orimligt dyrt. Eller varför inte fundera över hur digitala high-tech persienner fungerar. Egnahemsägarna har tidigare uppmärksammat Centrum för Rättvisa och det arbete mot översitteri som stat och kommun alltför ofta gör. Gunnar Strömmer som grundat Centrum för Rättvisa blev Årets svensk 2013 av tidningen Fokus. Vi på Egnahemsägaren instämmer i den hyllningen, och i detta nummer finns en artikel som indirekt berör det arbete Centrum för Rättvisa kämpat för. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om nya bestämmelser för gatukostnader, se sid 15. Detta är bland mycket annat ett ärende Centrum för Rättvisa hjälpt drabbade husägare med. Mycket nöje! /Bengt Rasmusson Centrum för Rättvisa finns på den här adressen, för er som är intresserade av mer information om dem Hämtat ur Wikipedia: Stiftelsens ändamål är att få genomslag för de fri- och rättigheter som skyddas i Europa-konventionen, grundlagen och vanlig lag. Stiftelsen driver rättsfall i domstol och verkar även för att främja det offentliga samtalet kring mänskliga rättigheter genom utbildning, forskning och deltagande i den allmänna debatten. NUMMER egnahemsägaren är en medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund ISSN Ansvarig utgivare: Bengt Rasmusson, Redaktör: Anders Lampinen, , Kansli: Anders Lampinen, Idé och layout: Egnahemsägarna Tryck: AB Kontorsrutin, Örebro Skriv till experterna Våra experter hjälper dig att få svar på frågor om ditt boende. Du kan skriva, maila eller ringa in din fråga, så hjälper vi på kansliet dig vidare. Du har som medlem i Egnahemsägarna tillgång till både teknisk och juridisk support, med frågor som rör ditt boende. Behöver du hjälp med att hitta seriösa hantverkare? Du hittar dem här: Nummer Egnahemsägarnas Riksförbund Box Örebro Besök: Mosåsvägen 18, Örebro Tel: E-post: BankGiro: egnahemsägaren 3

4 Vad göra om katastrofen inträffar? Författad av Stefan Östberg, Postad i kategori Röta, svamp och insekter, Utgiven i nummer: 1/2000 av Byggnadsvårdsföreningens tidskrift: Byggnadskultur Vad som kan hända om en byggnad lämnas utan skötsel och omsorg och de fysiska förhållandena ändras kan nu studeras på Stjärnsunds herrgård i Dalarna, centrum i Christopher Polhems berömda manufakturverk med många byggnader bevarade från och 1800-talen. Stjärnsunds herrgård från entrésidan. Fotograf/ Illustratör: Stefan Östberg På senare år har Stjärnsunds herrgård flera gånger bytt ägare och tidvis stått obebodd. År 1997, efter den senaste försäljningen, kontaktades länsstyrelsens kulturmiljöenhet av de nya ägarna för att få råd om åtgärder. En undersökning bekostades av länsstyrelsen och det konstateras att byggnaden hade omfattande skador av äkta hussvamp i källarbjälklaget. Ett åtgärdsprogram togs fram och 1999 startade så en renovering. Snart konstaterades att skadorna var av en värre art än man kunde ana vid undersökningen. Stora skador på bjälklaget upptäcktes i sydvästra hörnet och det visade sig senare att större delen av bottenvåningens bjälklag måste bytas. Även ytter- och mellanväggar på första planet måste i stor omfattning lagas då svampen gått upp i dessa och ställt till med svåra skador. Den har även ätit sig fast i murverket i källare, grund och skorstenensstockar. Dessa platser är svårsanerade då man måste plocka bort sten för sten, och det är nästan omöjligt om man inte skall rasera hela huset. Sanering och reparation Hur går man då till väga? Ja allt rötskadat trä byts ut mot nytt med samma utförande som tidigare, bara det ett mycket omfattande jobb. På utsidan saneras fasaden, på flera ställen ända upp till yttertaket. Allt som svampen varit i kontakt med måste saneras eller bytas ut. Allt murverk måste handsaneras och värmebehandlas. När grovarbetet är färdigt måste alla golvytor noggrant rengöras från byggoch rivningsavfall och sedan måste förmodligen allt behandlas med bor. Svampskador i bjälklaget. Fotograf/Illustratör: Stefan Östberg Bristande underhåll Beror de allvarliga skadorna på bristande underhåll? Efter att ha bytt ägare ett flertal gånger genom seklerna så stod 1951 Korsnäs- Marma AB som ägare, huset arrenderades dock ut som pensionat fram till 1975 då huset övergavs. Värmen stängdes av helt och ventilerna i grunden täpptes till. Så stod herrgården helt utan tillsyn till 1984 då en privat person köpte huset. Han såg ganska snart att allt inte stod rätt till. I källaren på trossbotten till första våningen upptäckte han stora vita bomullsliknande påväxter och starkt förmultnat trä. Man tog bort det värsta och försökte ventilera källaren genom att åter öppna ventilationsgluggarna men några andra åtgärder gjordes inte - förrän byggnaden 1997 åter bytte ägare. Oprövad byggteknik Under det nu pågående arbetet har man upptäckt att huset vid ett flertal tillfällen genomgått omfattande reparationer, bl. a. har ett stort antal stockar reparerats med tegel. Genom att studera lagningstekniken och de material som använts har man med hjälp av arkivforskning kunnat datera lagningarna. Den tidigaste gjordes redan omkring 30 år efter byggnadens uppförande. Herrgården är byggd med okonventionella material och metoder (se s ). Man börjar naturligtvis fundera kring hur vettiga de egentligen var. Konstateras kan att ett flertal stora misstag har begåtts. Grunden är till exempel murad av lertegel, inte av gråsten som var brukligt. Någon spärr för fuktvandring mellan syllen och sockeln har inte använts, så när jorden i senare tider höjts så har sockeln börjat suga fukt, som utan hinder gått vidare upp i stommen. Detta 4 egnahemsägaren Nummer nummer

5 fortsättning från sidan 4 hade undvikits om till exempel näver använts som fuktspärr. Det är inte utan att man känner igen sig i hur vi har byggt i vår tid, då vi satt stor tilltro till nya material och byggtekniker, som dock ibland lett till katastrofala följder. I dag är inte Stjänsund någon vacker syn men arbetet med restaureringen fortsätter och förmodligen kommer ägarna och länsstyrelsen att driva någon form av byggnadshytta på platsen. Hur detta skall finansieras är dock ytterligare en svår nöt att knäcka. Orsaken till förfallet Frågan är nu om detta var en liten inblick i hur det kan gå då experimentlustan och tilltron till egna lösningar får överhanden - eller om det handlar om vad som kan hända om ett hus överges. För hur det nu än var med konstruktionen så hade ett kontinuerligt användande av huset inte lett till den katastrof som nu är ett faktum. Svaret på frågan måste sökas i huset självt. Arbetet går vidare och jag hoppas kunna följa arbetet med huset, som naturligtvis har flera mycket ovanliga lösningar, och studera hur arbetet fortskrider på byggnaden. Fakta Stora herrgården på Stjärnsund i Husby socken i Dalarna utgör centralpunkten i den bruksmiljö som Genom Christopher Polhems berömda manufakturverk intar en särställning i svensk industri- och teknikhistoria. Bruket är välbevarat och har många byggnader kvar från och 1800-talen. Stora herrgården är uppförd 1779 av Reinhold Galle Rückerschöld, dotterson till Christopher Polhem. Byggnaden är såväl exteriört som interiört välbevarad med bl. a. högklassiga väggmålningar av Johan Asplind från 1797 och ett tiotal 1700-talskakelugnar. Byggnaden i sig är dock det intressantaste då den har en mycket speciell byggteknik. Byggtekniska nyheter Polhem arbetade som bekant för utveckling av teknisk apparatur, men att han även varit intresserad av byggteknik framgår av att han 1739 skrev en artikel i Kungliga vetenskapsakademins handlingar kallad»tankar om husbyggnad«. Dottersonen Rückerschöld tycks ha ärvt detta intresse, för då han skulle uppföra den nya herrgårdsbyggnaden så valde han en hel del intressanta och för tiden nya byggmetoder, framförallt reveteringstekniken. Även Ruckerschöld skrev senare en artikel i Vetenskapsakademins handlingar om sina metoder för husbyggnad. I november 1737 brinner det på Stjärnsund och stora delar av bruket brinner ner, så även herrgården. Bruket ägs då av Polhem, som visserligen två år tidigare lämnat Stjärnsund. Men manufakturverket ägs och drivs fortfarande av släkten Polhem, och på bruket bor Polhems dotter Emeretina med maken Reinhold Rückerschöld. Någon ny mangårdsbyggnad uppförs dock troligen inte. År 1751 får dessa en son, Galle, och han blir arvtagare till bruket. År 1779 bestämmer han sig för att uppföra en ny herrgård som skall byggas efter tidens stilideal. Men Rückerschöld bygger inte som andra utan, som han skriver:»det är annars icke utan sitt stora nöje, at, såsom mig förledet år, i april månad, få det infallet at bygga en byggning af 19 eldrom, 2:ne våningar hög, vara förut intet beredd, och då bereda sig med en General-mönstring på alla gamla och umbärliga kojor, lider, lador, bodar m. m. som annars skulle gått till ved: sluta grundläggningen d. 6 juni, lägga taket på d, 12 julli, och då vara även uppe med skorstenarna; hvila från hela arbetet under all andetiden, men ändå medio september hafva det till sitt yttre så färdigt, att ehuru det får begäras at stå i numern på stenhus-rangordningen, likväl icke benöjer sig med mindre det får den andra, icke efter Egarens, utan andras omdöme.«han väljer alltså att bygga av återanvänt material, men inte av snålhet utan av praktiska skäl. Han kan därför på en sommar få grunden anlagd, huset uppfört och takat och t. o. m. reveterat genom att använda gammalt torrt timmer. Revetering och lerklining Men den mest udda metoden kommer vid reveteringen då han väljer en helt egen teknik, enligt följande. På fasaden utvändigt fastsattes vid knutarna stående granslanor som klinades med lerbruk i flera lager cirka tio cm tjockt, detta för att efterlikna pilastrar på ett dito hus av sten. När lerjobben var klara så putsades allt med kalkbruk och resultatet blev slående likt tidens typhus av den betydligt dyrare stenen. På insidan klinades alla ytor, trossbottnar, väggar och tak för att uppnå maximal täthet från drag. Man lade även lervälling i knutarna när stommen restes. För att få leran att fästa på väggarna prövades en teknik som borde vara unik för Stjärnsund. Efter som byggherren ville få ett tätt och varmt hus så valde han att göra lerkliningen extra tjock, cm, men för att den skulle sitta kvar dög det ej med de vanliga skråhuggningsjacken utan man högg helt resolut ut grova bitar ur stocken med omkring tio centimeters mellanrum vid långdragen, man slog även i fyratums spikar över hela väggytan som lerkliningen sedan hängde på. Allt finns i detalj beskrivet av Rückerschöld. Bild: detaljer från ett utav rummen fortsättning på nästa sida Nummer nummer egnahemsägaren 5

6 Reds. Anm. Revetering (från latinets vestire = kläda och franskans revêtir = bekläda) eller rappning är en teknik för att klä en trävägg, först med ett fästmedel, vanligen träpluggar, vassmattor eller ståltrådsnät, och därpå med puts. Revetering började användas under 1700-talet för att ge till exempel herrgårdsbyggnader intryck av att vara byggda i sten. På 1830-talet spred sig bruket även till bondgårdar, först i södra Sverige. Det spred sig på 1850-talet även till övriga Sverige och då inte längre enbart begränsat till bondgårdar. Stjärnsund är också centrum för Eko-museum Husbyringen. Herrgårdsområdet är en betydande resurs för Eko-museet. Beslutet om byggnadsminnesförklaring är viktigt både för anläggningens bevarande och för Husbyringens framtida utveckling. Reds.anm. Bilderna visar några ritningar av Reinhold Rückerschöld och herrgården som den ser ut idag. 6 egnahemsägaren Nummer Nummer

7 Mögel och fukt Tilläggs information till artiklar i föregående nummer av Egnahemsägaren, ja även en artikel i detta nummer som handlar om mögel och fuktskador cvnn7ocfav2caod5giatg Här ovan är några adresser som ni kanske kan ha användning för. Den översta och den undre är företag som arbetar med mekanisk borttagning av mögellukt. Den nedre, Oxysol använder sig ett par av våra föreningar sig av. De har varsin portabel maskin som hyrs ut till deras medlemmar i föreningen. Finns kanske all anledning att kolla upp detta. Oxysol s maskin heter Vädra och är eventuellt (utvärdering ej klar) på gång som en rekommendation till andra föreningar inom förbundet, att införskaffa. På deras hemsida finns all tänkbar information samt prisuppgifter. Större friggebodar och fler undantag från bygglov! Regeringen vill att det ska bli tillåtet att bygga friggebodar som är större än de Nummer idag tillåtna 15 kvadratmeterna. Därför ger regeringen Boverket ett uppdrag att se över möjligheterna att öka storleken för friggebodar. Boverket ska även titta på om det finns fler åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov. Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för en mängd byggåtgärder för att säkerställa att bebyggelsen utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt. Vissa åtgärder är dock undantagna från kravet på bygglov, till exempel friggebodar och vissa skärmtak över uteplatser. Regeringen anser dock att plan- och bygglagen inte bör ställa mer omfattande krav på bygglov än vad som är motiverat utifrån samhällets behov. - Vi ska ha ett regelverk som ser till att vi inte bygger på ett okontrollerat sätt. Men vi ska inte gå in och detaljstyra i onödan. De bygglovsbefriade friggebodarna var kontroversiella när de infördes men nu har de blivit ett naturligt inslag i många bostads- och fritidshusområden, och vi vill undersöka om det är rimligt att låta dem vara lite större än idag. Boverket ska också utreda om det finns andra byggåtgärder som skulle kunna slippa bygglov, säger bostadsminister Stefan Attefall. - Att undanta ett antal åtgärder från bygglov gör det enklare för den enskilde. Det innebär också en avlastning för byggnadsnämnderna och domstolarna som i högre grad kan fokusera på att främja nyproduktion av bostäder, säger Stefan Attefall. Uppdraget är en del av regeringens arbete med regelförenklingar inom plan- och byggområdet. Den statliga Plangenomförandeutredningen föreslog dessutom i maj i år att vissa åtgärder borde kunna undantas från kravet på bygglov. Det gällde bland annat möjligheten att göra en liten tillbyggnad till bostadshus på högst 15 kvadratmeter som inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, att inreda ytterligare en bostad i ett en- eller tvåbostadshus eller i en komplementbyggnad och att göra högst två takkupor som upptar maximalt halva takfallet, om det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen. De förslagen har under sommaren varit på remiss och bereds nu i Regeringskansliet. Uppdragen till Boverket är ett komplement till utredningens förslag. Uppdraget som rör friggebodarna ska redovisas redan den 12 december. Det bredare förenklingsarbetet ska redovisas senast den 1 juli Rättvisare regler för förtidsbetalning av bostadslån Del av sammanfattning Regeringen föreslår en ny rättvisare modell för beräkning av så kallad ränteskillnadsersättning vid bostadslån. Att i förtid betala ett bostadslån med bunden ränta har, på grund av hur den nuvarande beräkningsmodellen är utformad, kunnat bli oproportionerligt dyrt för konsumenten. I propositionen föreslås även en begränsning av kreditgivarens rätt att få betalt i förtid, när den säkerhet som ställts för lånet har försämrats till följd av en allmän prisnedgång på bostadsmarknaden. En sådan nedgång ska aldrig ge kreditgivaren rätt att säga upp lånet i förtid. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Här finns det samlade dokumentet: c6/22/81/51/b0ebc24f.pdf egnahemsägaren 7

8 fortsättning från sidan 7 Rosengrens Skafferi Vintriga trädgårdsbetraktelser 2014 persilja nästan svårt att beskriva, men väldigt uppfriskande och gott. Så kom den till sist, vintern vilken i alla fall jag väntat på. Efter ett fasligt regnade och mörka dagar under senhösten så har kylan tagit sitt grepp om trädgården. Kanske inte så bra för växterna, men desto bättre för mördarsniglar, fästingar samt annat otyg som vi trädgårdsmänniskor inte gillar. Det enda den varma hösten var bra för var att min händige make kunnat fortsätta med byggnaden av vårt lilla orangeri, även om det är ett himla slit så går det sakta framåt, förhoppningsvis kommer jag att kunna förvara citron, rosmarin och olivträd där nästa vinter, jag längtar efter härligt ljusblå blommande rosmarinträd i mars. För övrigt måste jag berätta om vår skörd av persikorna som växte på museets atriumgård, vilka jag berättade om i höstas. Sorten heter Riga och det var de godaste persikor vi någonsin smakat gudomliga frukter helt annorlunda än de vi köper i affären. Det är nu bara att hålla tummarna för att trädet överlever vintern! Minikivin dog, gojibären växte på fint, men gav varken blommor eller frukt detta första år. Aprikosträdet förde en tynande tillvaro mot slutet, men vi hoppas att det kommer igen till våren. Vad som växte ganska bra, trots att den stod i skuggan var vår röda kvanne. En av de örter som vårt land inte fått in söderifrån, utan en växt som lär härstamma från norra delen av vårt land, som många andra växter finns det flera olika sorter. För samerna var kvanne en basvara, där fjällkvannen växer vild, på våren, då man mest kanske ätit torkat renkött under vintern. Jag har en gammal arbetskamrat som kommer norr ifrån, hon ville inte prata om kvanne, fick äta det till leda på våren för att få i sig C-vitamin kan tänkas. Kvanne är ingen växt som vi använder oss av direkt, den har en parfymerad lite speciell smak. Men går att göra stuvningar och soppor på. Det är roten som man främst har använt Angelica rot, som den kallas och den brukar finnas i klosterlikörer. Vi gjorde en Cajsa Varg kväll före jul, då inköpte jag hackad, torkad rot för att använda i hennes snapsrecept. Bild: Pimpinell Vill också berätta för er om en gammal ört som jag tidigare inte gjort så mycket med, men i år använt flitigt. Det är Pimpinell, en ganska liten oansenlig ört med små rosaröda blommor. Jag har planterat flera plantor av örten i år, och flitigt använt den i vårt bordsvatten, det måste ni prova, låt bladen dra i vatten gärna över natten i kylen och du får ett friskt härligt bordsvatten som smakar mat.en blandning av vitsippor & Nu är det snart också dags att så tomat och chilipeppar, de är de fröer som behöver längst tid på sig för att gro, läste om att Örtagårdens fröer har en del nytt och roligt på den fronten. Själv väntar jag på att få sätta de härliga basilikaplantorna, då är det vår. I vår och sommar kommer vi att ha örtagårdstema för både små och stora på museets atriumgård, vill du veta mer Sänder med ett recept på en av Cajsa Vargs snapskryddningar, gör den nu så blir den perfekt till nästa jul. Cajsa Wargs Drottningvatten 1 tsk mejram, 1/2 tsk salvia, 1/2 tsk rosmarin, ½ tsk nejlikor, 1 tsk pomeransskal, 1 tsk timjan, 1 tsk lavendelblommor, ½ kanelstång, 2 st citronskal, ej det vita, det ger beska, 1 tsk torkad angelikarot, (kvanne) och ett par råsockerbitar Lägg alla kryddorna i en burk, fyll på med ett par dl Eau de vie, eller ren sprit. Låt blandningen stå i 2-4 dagar, filtrera därefter kryddorna, låt essensen stå i minst ett par veckor, späd sedan blandningen till önskad styrka och smak. Snapsen utvecklas och smaken blir oftast bättre efter ett tag, du kan lagra essensen i flera år. Text: Margareta Rosengren 8 egnahemsägaren Nummer Nummer

9 Blir det en riktig getingsommar? Vissa somrar finns det mer getingar än andra. Variationerna har flera orsaker. Efter en getingrik sommar är det fler befruktade getinghonor som övervintrar. En snörik vinter ökar deras möjligheter att överleva under den isolerande snön. När de befruktade honorna väl har byggt sina bon på våren och de första kullarna blivit flygfärdiga är försommarvädret avgörande. Blir det varmt och torrt kan en enda drottning ge upphov till getingar. Att sanera eller ta bort ett getingbo måste ske med stor försiktighet. Anlita därför i första hand professionell hjälp från saneringsföretag. Det är bäst att ta bort boet på vintern när det inte finns några levande getingar eller på försommaren då boet ännu bara innehåller en hona och ett mindre antal larver. Men om getingarna är många eller boet sitter på en besvärlig plats är det bättre att anlita en professionell saneringsfirma. Om man måste sanera eller ta bort boet under sensommaren är det bäst att göra det en kväll när det är kyligare och då är också de flesta getingar inne i boet. Om getingar inte stör eller är till besvär, låt dem vara. Vilket saneringsföretag som är aktuellt att anlita just i det område där du bor i ditt hus och om det är kostnadsfritt eller inte framgår av försäkringsbeviset. Nummer Tips för att minska risken för att drabbas av getingstick: Ta bort getingbon en så tidigt som möjligt på sommaren eller på vintern. Anlita i första hand saneringsföretag särskilt om boet är stort eller sitter otillgängligt. Gå inte barfota utomhus där det kan finnas risk för getingar. Undvik söta eller starka parfymer. Förbered grillpartyt genom att erbjuda dina getingar alternativ föda. Ställ ut något gott en bra bit ifrån festen, i god tid innan den börjar. Täck över kött och söta rätter vid måltider utomhus. Drick inte ur en öppnad burk eller mörk flaska som stått ute. Barn och även vuxna är känsliga för stick av bålgeting. Sök därför läkare vid bålgetingstick. Tips på vad du ska göra om du fått ett getingstick: Tvätta getingsticket med tvål och vatten. Smärtan kan dämpas med en isbit. För att minska smärtan och risken för infektioner kan man också lägga en fuktad huvudvärkstablett på sticket. Blir man illamående, får yrsel och kräks och känner stark klåda över hela kroppen måste man söka läkare snabbt. Om sticket sitter i mun eller hals, åk omedelbart till sjukhus. Svullnaden kan täppa till andningsvägarna Getingar och getingbon Getingar tillhör insektsordningen steklar. Vi har flera olika arter getingar i Sverige som exempelvis vanlig geting, rödbandad geting, husgeting och bålgeting, som är den störta getingarten vi har här. När getingar bygger bo i marken kallar vi dem i allmänhet för jordgetingar. Gemensam för alla getingarna är att de måste hanteras med respekt. Getingstick kan, speciellt för den som är överkänslig, få fatala följder. Normalt sticks getingar bara om de är attackerade eller rädda. Ett getingbos livscykel Drottningen som varit i dvala under vintern letar ny boplats under våren. När hon hittat en lämplig plats börjar hon att bygga samtidigt som hon lägger ägg h matar larverna. Arbetargetingarna blir tillräckligt många i mitten på juli och tar då över. Drottningen kan då fokusera helt på att producera ägg. Detta fortsätter under hela sommaren och boet växer samtidigt som antalet getingar ökar till flera tusen arbetare i slutet på sommaren. Boet kan då vara lika stort som en fotboll. Ett getingbo överlever bara en enda sommar. När hösten kommer dör samhället och en sanering av getingboet fyller i det här läget ingen funktion. Endast de honor som lämnat boet och blivit befruktade övervintrar. Ett getingbo byggs av trä, som skrapas loss av t ex döda träd, som tuggas med saliv till pappersmassa. Getingboet placeras gärna fritt hängandes under tak, i grenar, i underjordiska hålor eller i ihåliga träd. Getingar är nyttodjur Getingar är nyttiga insekter då de lever som rovdjur och håller ned mängden på många andra insekter som är skadedjur i våra trädgårdar, särskilt under våren och försommaren. De är också viktiga pollinerare av fruktträd och andra växter. Från midsommar äter arbetargetingarna frukt och söta saker och lockas därför ofta in i våra hus av matlagningslukten. Om getingar inte stör eller är till besvär, låt dem vara. egnahemsägaren 9

10 Energieffektivisering i småhus där han till vardags är verksamhetsledare. Stephan är även bebyggelseantikvarie till professionen. Alla närvarande deltagare fick boken: Energiboken Energieffektivisering för småhusägare! Boken har 13 medverkande författare, en bok skriven av landets främsta experter på hur man kombinerar energiförbättring med bevarande. Här finner man konkreta råd för hur man kan gå tillväga vid byggande/renovering, du får på köpet en ökad förståelse för hur gamla hus kan och bör möta energikraven som finns idag. Boken är finansierad med stöd av Energimyndigheten Moderator Stephan Fickler och byggnadsingenjör Bengt Adolfi i glatt samspråk En temadag; Jakten på kilowatten! Anordnad av Svenska Byggnadsvårdsföreningen med stöd av Länsstyrelsen i Örebro Län och Örebro Läns Museum. Moderator: Stephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen Kan man kombinera energiförbättring med bevarande? Hur klarar byggnadsvårdens sunda material och beprövade konstruktioner dagens krav på effektiv energihushållning? Temadagen "Jakten på kilowatten" har hittills genomförts i ett 10-tal städer och är baserad på innehållet i Energiboken energieffektivisering för småhusägare som har givits ut av Byggnadsvårdsföreningen. Ledande experter ger konkreta råd och en ökad förståelse för hur gamla hus kan möta dagens krav på energiåtgärder och samtidigt bevara sina tekniska och kulturhistoriska kvaliteter. Temadagen riktar sig till alla som bor i, arbetar med eller fattar beslut om våra gamla och nya småhus. Mikael Eivergård, landsantikvarie och museichef på Örebro Läns Museum hälsar oss hjärtligt välkomna till den här temadagen. Mikael berättar kort om museét och deras verksamhet, men går snart över till dagens tema: Jakten på kilowatten! och ställer några frågor för den fortsatta förmiddagens aktiviteter. Hur vårdar och hur tar vi hand om historiskt värdefulla byggnader och miljö? Det gäller att få de olika och skiftande intressena att samverka för ett bra bevarande även för framtiden. Mikael framförde även som museichef att vi naturligtvis måste ta en rundvandring i museét, när vi ändå var här, sedan rundade han av sitt välkomst anförande med 3 ord som vi närvarande kunde notera ner eller bara lägga på minnet: Bevara, använda och utveckla. Dagens moderator, Stephan Fickler tog över stafettpinnen för att berätta lite om dagens program och gav information om Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Våra byggnader står för en samlad energianvändning på 40 %. Målet som satts upp från våra myndigheters sida är att fram till 2020 skall denna förbrukning minskas med 20 % och med 50 % fram till år 2050 Lite om Svenska Byggnadsvårdsföreningen. En ideell förening som är politiskt oberoende och har 6000 medlemmar runt om i landet. De har under året ett flertal återkommande aktiviteter som t.ex. byggnadsvårdsläger, visningar, föreläsningar och olika kurser. Det finns 60 länsombud och de ger ut tidskriften Byggnadskultur som utkommer 4 gånger per år. Är du intresserad? Gå in på deras hemsida, där finns mycket mer information: Problem lösningar! Det här var en fråga som nämndes tidigt under dagen och det gäller då energieffektivisering av äldre bebyggelse kan skapa problem i form av fukt och mögel om inte åtgärderna blir riktigt utförda. Rätt utförda energispar åtgärder viktiga för att spara pengar och för att nå önskade och utsatta mål. Ett av många exempel är när vi dagligen ser annonser från fönstertillverkare som uppmanar oss att byta till nya fönster med lågt UV-värde. fortsättning på nästa sida 10 egnahemsägaren Nummer Nummer

11 I många fall blir det direkt fel med ett byte, om möjligt så är det en klar fördel att renovera. Föreläsare Bengt Adolfi, byggnadsingenjör och byggmästare med egen verksamhet samt styrelseledamot i Svenska Byggnadsvårdsföreningen var nästa föreläsare. Luft, fukt och värme så funkar hus Sä här kan det se ut när rumsvärmen tar sig ut till vinden Om lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och byggnadsvård samt hantering av förhållandet mellan värme, luft och fukt Inom byggnadsvård och vad gäller äldre typer av byggande, så är det självklart med det hållbara. Man utgår och bygger/renoverar med hållbart i sikte. Detta är inte så självklart inom modernt byggande och föreläsaren tog upp ett exempel som gäller nya moderna hus som är dessutom Svanen märkta och är deklarerade med en mycket låg energi förbrukning. Beräkningarna som är gjorda är i vissa fall rena glädje kalkyler och har vid kontroll mätningar gjorda efter bara två år visat på en nästan fördubbling av energiförbrukningen. Man har använt sig av en mall vid mätningarna, då det ju är väldigt individuellt från familj till familj hur förbrukningen blir. Energiförbrukning = förluster Man talar om transmission (klimatskärmen) alltså tak, väggar och golv, ventilation frivillig/ofrivillig, varmvatten och Nummer hushållsel. Det mest lönsamma man kan göra är att tilläggs isolera vindbjälkslaget. Här är det så att värmeförluster på grund av bristfällig isolering medför att luften hålls torr. Vid tilläggsisolering görs först ett tätskikt mellan bostaden och vinden. Här lägger man cellulosafiber som kan absorbera fukt, vilket medför att trädelarna på vinden inte får någon förhöjd fuktkvot. Ett lager på minst 20 cm. läggs för att inte kondens skall bildas i utrymmet För att kunna välja lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och ombyggnad är det viktigt att veta hur hus i allmänhet fungerar och det egna huset i synnerhet. Lyckas man hantera förhållandet mellan luft, fukt och värme får man ett friskt hus med bra inomhusklimat. Husets energiförluster De kan delas upp i fem olika delar, procentsatserna ger en ungefärlig uppfattning om de olika energiförlusterna men kan ju variera väldigt mycket beroende på vad det är för hus och huruvida det är gjort något tidigare för att förbättra energieffekterna. 1 Transmissionsförluster genom klimatskalet. Det är då värmen som förs bort genom grund eller källare (15%), ytterväggar (15%), fönster (15%) och vind (10%) 2 Ventilationsförluster (20%) Värmen som försvinner via frånluften och otätheter i klimatskalet (väggar, tak och golv) 3 Varmvattenförbrukning (10%) Energin som går åt att tillverka det varmvatten som förbrukas i huset. 4 Husets drift (5%) Den energi som går åt för att driva fläktar, pumpar, kompressorer m.m. 5 Hushållsel (10%) Energin som förbrukas av husets vitvaror så som spis, kyl o frys, tvättmaskin, TV- apparater, dator och all belysning. Enklast och billigast är ju att se över tätningslister i fönster och dörrar. Otätheter gör ju att även konstruktionen i övrigt kyls ner av att det blåser in kalluft och därför är ju nästa steg att eventuellt göra mer vindtätning. Att komma åt under fasaden låter sig ju inte göras utan att ta bort alltihop, men man kan se över utvändiga foderlister och knutbrädor. Här kan man dreva ytterligare med linull och om det ser ut att behövas så komplettera med vindpapp eller vindduk runt karmar och i möten mellan väggar samt mellan grund och fasad. I många hus på senare år har installerats fjärrvärme och olika sort värmepumpar. Har man tidigare använt sig av eldning i kamin eller panna och har skorsten med murstock. Det är nu viktigt att få ordning på från och tilluften, detta ordnades ju förr genom att man eldade regelbundet, för att behålla det fina inomhusklimatet så bör en frånlufts fläkt installeras för att undvika framtida problem med inneluften. Bengt Adolfi avslutade sin föreläsning med en rekommendation till oss att skall vi nu göra någon form av energieffektivisering så börja med de enklaste åtgärderna först, de ger också de största effekterna Varis Bokalders, arkitekt och författare till flera böcker om ekologiskt byggande. Som privatperson ställs man inför många frågor med att välja rätt isoleringsmaterial. Varis Bokalders går igenom de olika typerna av isoleringsmaterial, dess skillnader, vilka egenskaper och den påverkan de har på inomhusklimatet. Vi tar här upp vad föreläsaren berättar i allmänhet om isolering och materialen Varis Bokalders, arkitekt och författare i övrigt kan vi hänvisa till Energiboken som finns att köpa hos Svensk Byggnadsvård (www.byggnadsvard.se) eller fortsättning på sidan 18 egnahemsägaren 11

12 Digitala persienner Att ses eller inte synas? Du väljer med ett klick! Det är inte science fiction längre utan nu väljer du själv. Det enkelt styrda insynsskyddet av flytande kristaller kontrolleras via strömbrytare, eller App för ett eller flera rum. LCD-Filmen monteras på glaset eller mellan två glas för längre livslängd och ger glaset bättre egenskaper för ljudreducering, bättre säkerhetsglas, en tryggare atmosfär och underhållsfritt. Användningsområden där digitalt glas ersätter gardiner, rullgardiner, persienner och lameller: Avskärming för hem styrs med ett KLICK - Badrum / bastu / Spa & relaxrum / Sovrum - Badrumsdörrar, Duschdörrar & golv mellan våningar Här finns det mer information Konsumentupplysning på nationell nivå ett viktigt steg Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson välkomnar regeringens satsning på en nationell konsumentupplysning. I en kommentar till gårdagens besked från konsumentminister Birgitta Ohlsson skriver Gunnar Larsson. "Jag tycker att regeringen tar ett viktigt steg. Nedrustningen av den kommunala konsumentvägledningen har pågått i flera år vilket innebär att det ekar tomt på många håll i landet. I ljuset av det tycker jag att det är bra att alla svenskar oavsett var man bor nu får tillgång till expertrådgivning som dessutom är lätt att komma i kontakt med. Det är rimligt att vi som arbetar med konsumentstöd samordnar oss inte att konsumenterna ska hålla reda på var de olika aktörerna finns och var deras ansvar börjar och slutar. Expertrådgivning till alla svenskar Jag tycker att regeringen tar ett viktigt steg. Nedrustningen av den kommunala konsumentvägledningen har pågått i flera år vilket innebär att det ekar tomt på många håll i landet. De kommunala vägledarna är mycket uppskattade, men blir allt färre och är tyvärr alldeles för okända bland konsumenterna även i de kommuner de finns. Även rådgivningsbyråerna som finns inom de största problemmarknaderna, telekom, bank, försäkring och energi utför ett kompetent och viktigt arbete men allt för få konsumenter känner till den hjälp som erbjuds. I ljuset av det tycker jag att det är bra att alla svenskar oavsett var man bor nu får tillgång till expertrådgivning som dessutom är lätt att komma i kontakt med. Centraliserad upplysning räcker inte Men lösningen med en centraliserad konsumentupplysning räcker inte för att tillmötesgå behoven och får inte ses som en förevändning för kommuner att lägga ned verksamheten helt. En centraliserad lösning skulle aldrig räcka till för alla frågor och i många fall krävs det att konsumenten får möjlighet att träffa en konsumentvägledare för att diskutera, visa upp handlingar och granska avtal. Sist, men inte minst skulle vi förlora den uppsökande, förebyggande verksamheten att vara i skolor, på arbetsplatser, möta det lokala näringslivet etc. Det som nu presenteras av konsumentminister Birgitta Ohlsson handlar om en helhetslösning mellan statliga myndigheter, rådgivningsbyråer och den kommunala konsumentvägledningen. Det blir nu vår uppgift att tillsammans hitta en bra lösning. Fler undantag från kravet på bygglov Adress till pdf och uppdraget i sin helhet: content/1/c6/22/88/58/0b45226a. pdf Sammanfattning Regeringen uppdrar åt Boverket att - utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken för sådana komplementbyggnader i anslutning till enoch tvåbostadshus som enligt 9 kap. 4 första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, är undantagna från kravet på bygglov, - överväga om det finns ytterligare åtgärder, utöver de som Plangenomförandeutredningen har föreslagit i betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) och de åtgärder som redan anges i 9 kap. PBL, som kan vara lämpliga att undanta från det generella kravet på bygglov, samt - se över behovet av författningsändringar med anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P från den 15 januari Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Socialdepartementet senast den 1 juli Den del av uppdraget som avser att utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken för sådana komplement-byggnader som avses i 9 kap. 4 första stycket 3 PBL ska redovisas senast den 12 december egnahemsägaren Nummer Nummer

13 Nära-noll-renoverat småhus Sveriges första nära-noll-renoverade småhus har energirenoverats med ren- ZERO ett koncept utvecklat av isoleringsföretaget Paroc, fönstertillverkaren Elitfönster och värmepumpstillverkaren Nibe. Projektet är delfinansierat av EU och kontrolleras av VTT (Teknologiska forskningscentralen). renzero är ett renoveringskoncept som passar alla typer av fristående hus och ger nära-noll i energianvändning. På Länsmansvägen 32, i Skarpnäck i Stockholm energirenoveras ett hus med renzero-konceptet. Huset är byggt 1945 och är ett typiskt enfamiljshus som idag använder 128 kwh/m2. Målsättningen är att renzero-konceptet ska ta huset ner till 25 kwh/m2 i energianvändning, lika lågt som för ett nybyggt passivhus. Tack vare samarbetet mellan Paroc, Nibe och Elitfönster har man samlat expertis från olika yrkesområden. Tillsammans har man tagit fram en kostnadseffektiv och enkel lösning för småhus som garanterar en minimering av energianvändningen och ger ett hus rustat för framtidens energikrav. Kraven blir allt hårdare både i Sverige och EU. För nybyggnationer ser byggreglerna helt annorlunda ut idag än för exempelvis 15 år sedan. Nu är det renoveringar som är i fokus och här kan vi spara enorma mängder energi med lösningar som renzero, säger Anders Olsson, projektledare för renzero. Piloten i Skarpnäck är bara ett av de cirka 1,5 miljoner småhus i Sverige som behöver energieffektiviseras för att nå framtida klimatmål. 40 procent av vår totala energianvändning kommer från bostäder, en siffra EU har som mål att halvera till Ett hinder är att 80 procent av de bostäder som är bebodda 2050, redan är byggda idag och då inte på energieffektiva sätt. Därför har Paroc, Nibe och Elitfönster gått ihop och skapat ett energirenoveringskoncept för vårt befintliga bestånd av bostäder. Vi hade länge tänkt renovera, men traditionella renoveringslösningar verkade väldigt krångliga, vi ville ha ett färdigt koncept. Något som gick enkelt att utföra och som höll för både plånboken och miljön, säger Ola Åkerström som bor i huset med sin familj. Det närmaste året kommer VTT att utföra ytterligare energimätningar och kostnadsberäkningar för att utvärdera resultatet från renzero-piloten i Skarpnäck. Konceptet planeras finnas tillgängligt för beställning i början av För ytterligare information Maria Mehner, kommunikations- och marknadschef, Paroc Skandinavien, tfn, Anders Olsson, projektledare, ren- ZERO, tfn, Nummer egnahemsägaren 13

14 Fler bilder från föregående sida och Energirenoveringen På bilden till höger: Ola och Erika Åkerström Vi hade länge tänkt renovera, men traditionella renoveringslösningar verkade väldigt krångliga, vi ville ha ett färdigt koncept. Undersökning om hur ekonomiskt utsatta hushåll klarar stora bostadsrenoveringar Regeringen har idag beslutat att ge Boverket i uppdrag att undersöka hur omfattande renoveringar påverkar flyttmönstret för människor i olika boendeformer. Undersökningen ska särskilt titta på socialt och ekonomiskt utsatta hushåll. - Just nu pågår omfattande bostadsrenoveringar, och hundratusentals människor berörs när miljonprogramsområdena rustas upp. Många människor som får sina lägenheter renoverade är nöjda och flyttar tillbaka till sin uppfräschade lägenhet, andra flyttar inte tillbaka. Skälen för det är många, bland annat att de nya hyrorna efter ombyggnaden kan upplevas som för höga. Vi vill nu att Boverket tittar närmare på de flyttmönster som uppstår, och framför allt se på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för socialt och ekonomiskt utsatta hushåll att klara renoveringarna, säger bostadsminister Stefan Attefall. Bakgrund Renoveringar och underhållsåtgärder är nödvändiga för en fastighets fortlevnad. I samband med omfattande renoveringar kan i många fall hushållens flyttmönster påverkas, oavsett boende- och upplåtelseform. För vissa innebär en omfattande renovering en temporär flytt under byggtiden, för andra kan det leda till att man inte flyttar tillbaka. I vissa fall kan den varaktiga flytten vara självvald, i andra fall inte. Regeringen vill därför att Boverket ska undersöka denna typ av frågeställningar närmare och vid behov peka på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för socialt ekonomiska utsatta hushåll att hantera sin situation med anledning av renoveringen. Uppdraget ska även se om det finns regionala skillnader. Uppdraget ska redovisas den 1 december OBS! Detta har inget samband med föregående artikel! 14 egnahemsägaren Nummer Nummer

15 Ändrade regler för gatukostnader Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om nya bestämmelser för gatukostnader. Om de boende ska vara med och betala nya vägar i framtiden ska det ske i form av en taxa. För redan bebyggda tomter får taxan endast tas ut i samband med att bygglov eller bygganmälan görs. -Det finns ingen allmän acceptans för att en kommun plötsligt och oförutsägbart kan fakturera en medborgare åtskilliga tusentals kronor för att bygga en ny väg utan att medborgaren har dragit någon påtaglig egen nytta av vägen. Detta sätter vi nu stopp för, säger bostadsminister Stefan Attefall. Dagens lagbestämmelser är krångliga och svårförutsägbara. Med det nya förslaget införs en taxemodell, liknande den för vatten och avlopp. Taxan ska baseras på kommunens självkostnader. Förslaget innebär att för en redan bebyggd fastighet ska kommunen, när vägen förbättras eller byggs ut, endast få ta ut en avgift i samband med att en fastighetsägare söker bygglov som möjliggörs av den nya eller förbättrade vägen. Det innebär alltså att en fastighetsägare som inte har för avsikt att bygga till sin villa kommer heller inte att behöva betala för gatorna i området. I samband med exploatering av nya områden eller av obebyggda tomter kan avgiften tas ut direkt, det vill säga som det är i dag, men i stället i form av en mer förutsägbar avgift. I dag vet den som vill bygga inte hur mycket gatukostnaden blir. Det kan i vissa fall avgöras först efter långa förhandlingar med kommunen. Nu kommer det att stå klart redan från början vilken avgiftsmodell kommunen tillämpar. Här finns en pdf-fil att ladda hem: c6/22/80/62/cb37a769.pdf Sammanfattning ur pdf-filen I lagrådsremissen föreslås att de bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) som reglerar fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnader ska reformeras. Bestämmelserna avser sådana detaljplanelagda områden inom vilka kommunen i egenskap av huvudman för allmänna platser har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose föreliggande behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till sådana platser. Nu gällande bestämmelser om gatukostnader föreslås bli ersatta med en möjlighet för kommuner att genom antagande av en taxa (gatuavgift) finansiera anläggande eller förbättring m.m. av sådana allmänna platser. Kommunens uttag enligt taxan ska inte få överstiga kommunens självkostnader och gatuavgiften ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt De nya bestämmelserna om gatuavgifter föreslås träda i kraft den 1 januari Ett mer tillförlitligt fastighetsregister Regeringen har i dag överlämnat en proposition som föreslår att en mängd inaktuella uppgifter ska tas bort ur fastighetsregistret. Fastighetsägare och andra ska kunna spara mer än 20 miljoner kronor per år på denna förbättring av registret. Fastighetsregistret belastas i dag av hundratusentals äldre inskrivningar av rättigheter som inte längre gäller. Det orsakar mycket merarbete när registret används, bland annat vid fastighetsförsäljningar, i kommunernas planarbete och hos Lantmäteriet. Åtgärderna ska riktas mot mer än 50 år gamla inskrivningar av nyttjanderätter och servitut. De kan till exempel avse en rätt att ha en ledning eller en väg över någon annans fastighet. Den som vill behålla en sådan inskrivning måste senast 2018 anmäla det till inskrivningsmyndigheten. Om någon anmälan inte görs, tas inskrivningen bort. Lagfarter och penninginteckningar berörs inte av förslaget. Dekorpaneler Varia Dekorpaneler Alla möjliga typer av material, tyger, organiska, metaller lamineras/gjuts in i en plastpanel. Kombinera själv material, färg, yta. Miljövänligt, slagtåligt och brandklassat material. Att använda sig av taxesystemet är frivilligt. De kommuner som avstår kan finansiera vägar och gator med skattemedel. Nummer fortsättning på nästa sida egnahemsägaren 15

16 Chroma Dekorpaneler Få en nästan självlysande panel med djup och med en tålig och renoverbar yta. Chroma lämpar sig väl för horisontella applikationer som tex bordsskivor, sittbänkar mm. Både Varia och Chroma går att varmoch kallböja, fräsa, såga och limma. Vad är Varia dekorpaneler? Enkelt beskrivet: Naturliga material ingjutna/laminerade i en skiva gjord av återvunnen plast (PETG) Varia Designpaneler - Innovation - Miljöansvar - Samhällsengagemang. Du väljer design Mönster/Material + Färg + Struktur + Yta = flera miljoner kombinationer. Laminatet är från början transparent och slutresultatet beror på dina val. Så fungerar det: Du väljer ett (oftast) organiskt material ex. vassblad. Detta lamineras i ett transparent material, Ecoresin som garanterat är gjort av minst 40% återvunnet material. Du väljer ett till tre lager med färg och därtill vilken ytfinish och ev. en struktur du önskar på ytan. En fullstor panel kan vara upp till 1219x3048mm och 1,6-25mm tjock beroende på material och dina önskemål. Slagtåligheten är flerfalt härdat glas och halva vikten. Här hittar du mer information: acss.se/dekorpaneler Kortare uppsägningstid för mobilabonnemang Det ska bli lättare och gå snabbare att säga upp och byta abonnemang för mobiltelefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster. Dessutom ska operatörerna framöver bli skyldiga att ta bort eventuella lås, exempelvis så kallade simkortslås, kostnadsfritt efter att den inledande bindningstiden löpt ut. Det är innebörden i det förslag som regeringen idag har överlämnat till Lagrådet. - Den enskilde mobilkonsumenten måste få en starkare ställning än man har idag. Vi har de senaste åren sett att klagomålen till både Allmänna reklamationsnämnden och Telekområdgivarna ökat ordentligt. Det tar regeringen på stort allvar, och just därför föreslår vi nu att det ska bli lättare och gå snabbare att byta operatör. Det kommer stärka konsumenten, öka konkurrensen på mobilmarknaden vilket i sin tur förhoppningsvis kommer leda till att operatörerna utvecklar bättre tjänster, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Lagrådsremissen "Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster" innehåller förslag till ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Ändringarna innebär att uppsägningstidens längd för vanliga konsumentabonnemang begränsas till en månad. På mobilmarknaden är uppsägningstiden idag oftast tre månader. Dessutom föreslås att konsumenter ska ha rätt att, efter att den inledande bindningstiden löpt ut, få så kallade SIM-kortlås, som innebär att mobiltelefonen bara kan användas med en viss operatör, upplåsta kostnadsfritt och utan dröjsmål. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj Trygghetsmärkning här kommer en ny rapport För att trygghetsmärken ska vara värda sitt namn måste konsumenternas kunskap om dem öka. Den slutsatsen drar ECC-Nätverket i en ny rapport. I rapporten Can I trust the trust mark gör Konsument Europa och ECC-Nätverket en genomgång av vilka trygghetsmärken som finns i Europa idag. De största problemen med trygghetsmärkningar, menar ECC-Nätverket, är bristen på enhetlighet och förmågan att nå ut med information till konsumenterna. Rapporten visar att konsumenter idag möter en ogenomtränglig djungel om de på egen hand försöker jämföra olika trygghetsmärkningar, eller om de försöker avgöra om en trygghets-märkning på en säljares webbplats verkligen går att lita på. ECC-Nätverket rekommenderar därför en ökad tydlighet och kriterier med minimiregler eller enhetliga kriterier för trygghetsmärkningar på ett europeiskt plan. Nu kan du limma upp duschväggen Slipp risken att kakelplattor spricker när du borrar upp din nya duschvägg. Nu har du möjligheten att limma upp den - tryggt och säkert - med INRs nya produkt BORRFRI. Produkten, som snabbt har blivit populär bland våra kunder, är ett smidigt alternativ vid montering av LINC duschväggar med aluminiumprofil. Fungerar på såväl kakel, natursten och betong som på glas och metall. Flexibiliteten är stor, och vid demontering av duschväggen lämnas inga märken på materialet. Se den korta filmen om BORRFRI på 16 egnahemsägaren Nummer Nummer

17 Skärpta energikrav och enhetliga byggregler ger fler och bättre bostäder Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att se över och skärpa energikraven för byggnader. Samtidigt går en promemoria ut på remiss från Socialdepartementet med förslag till gemensamma byggregler i hela landet och en ny lag för kommunala markanvisningar. Målet är att de nya reglerna ska börja gälla När det gäller klimatsmart byggande är Sverige på många sätt ett föregångsland. Ett led i det arbetet är att vi skärper energikraven för nybyggda hus. Tillsammans med enhetliga byggregler och ett bättre system för anvisning av kommunal mark kan Sverige fortsätta vara ett föregångsland i klimat- och energieffektiviseringsarbetet samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar att bygga mer, säger bostadsminister Stefan Attefall. - Dagens lapptäcke av kommunala tekniska särkrav, inte minst på energiområdet, krånglar till och fördyrar byggandet och i slutändan är det hyresgästen som betalar. Uppdrag till Boverket om skärpta energikrav Regeringen ger i uppdrag till Boverket att se över och skärpa nivåerna för energihushållning i Boverkets föreskrifter. Idag är minimikraven till exempel i södra Sverige 90 kilowatt-timmar per kvadratmeter och år vid annat uppvärmningssätt än elvärme. Översynen bör omfatta samtliga klimatzoner och uppvärmnings-sätt för både bostäder och lokaler. Nummer Boverket bör bland annat ta hänsyn till förutsättningarna för olika boendeformer och effekter på övriga tekniska egenskapskrav samt samhällsekonomiska, fastighets-ekonomiska och miljömässiga aspekter. Inriktningen ska vara att de skärpta kraven ska träda i kraft den 1 januari Uppdraget ska redovisas den 2 juni Gemensamma byggregler och ny lag om kommunal markanvisning Det finns ett stort behov av att öka bostadsbyggandet i Sverige idag. Idag tillämpar dock många kommuner så kallade tekniska särkrav som går utanför Boverkets byggregler. Konsekvensen blir att det är svårt att utveckla ett hus som kan uppföras på många olika platser i Sverige, och resultatet blir längre byggtid och högre kostnader. Det är i regel dessutom sämre för miljön, eftersom det kräver mer transporter och logistik. Byggkravsutredningen (SOU 2012:86) har i sitt arbete under förra året konstaterat att kostnaden för nya bostäder ökar med procent som en följd av de särkrav som olika kommuner ställer utöver de nationella byggnormerna. I den remiss som skickas föreslås därför att plan- och bygglagen ändras så att en kommun inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, genomförande av detaljplaner och andra ärenden enligt plan- och bygglagen. Om en kommun ställer sådana egna krav ska dessa krav vara utan verkan. Målet är att underlätta för byggherrar att använda samma tekniska lösningar i hela landet och på så vis främja ett kostnadseffektivt byggande. Promemorian innehåller också förslag till ny lag om kommunala markanvisningar. Den nya lagen innebär bland annat att kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Idag varierar det från kommun till kommun hur markanvisningar hanteras. Syftet med den nya lagen är att öka transparensen och konkurrensen i framför allt kommunala avtalsförhandlingar för att på så sätt effektivisera byggprocessen. Både ändringen i plan- och bygglagen och den föreslagna nya markanvisningsregleringen föreslås träda i kraft den 1 januari Bakgrund Vid årsskiftet 2012/2013 överlämnade Byggkravsutredningen delbetänkandet Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) till regeringen. Utredningen hade i uppdrag att bl.a. kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) samt Boverkets byggregler. Utredningen lämnade ett antal förslag som bl.a. innebar en begränsning för kommuner att ställa särkrav om tekniska egenskaper i syfte att förenkla förutsättningarna för byggande, däribland energihushållning. egnahemsägaren 17

18 se även artikel i Egnahemsägaren nr. 1 och 2 från Bokalders berättade att man kategoriserar de olika isoleringsmaterialen. De som tål fukt är oftast av mineraliska material som exempel nämner han cellplast, cellglas, skumglasgrus, lättklinker, isolerande håltegel, musselskal, perlit eller markskivor av mineralull. Dessa används där det finns fukt. De passar bäst vid renovering av gamla hus, där de nya materialen skall fungera ihop med traditionell byggteknik. De bärande isoleringsmaterialen gör det möjligt att bygga hus som är välisolerade med väggar som är av enhetliga material. De har ofta sämre isolervärde och det kompenseras med att man gör väggarna tjockare för att uppnå god isolering. Bommull ett isoleringsmaterial med fuktbuffrande förmåga Vissa isoleringsmaterial har en fuktbuffrande förmåga. Här kan nämnas bomull, cellulosafiber, träfiber, linfiber och hampa. Medtages i denna grupp görs även ull från djurriket. Det gäller att skapa en jämn luftfuktighet inomhus men då får fuktvandringen inte hindras av en diffusionsspärr som exempelvis plastfolie. Man kan istället använda sig av en så kallad diffusionsbroms. Det liknar Goretex i sitt material och detta sätts upp på insidan av väggen, detta gör att fukten har svårare att ta sig in, men släpps ut. På det här viset minskas ju risken för fuktskador avsevärt. Isolering i gamla hus Förr i tiden när man skulle isolera husen, så tog man ju det som fanns att tillgå till exempel sågspån, kutterspån eller torv. De här materialen har faktiskt den karaktären att de kan ta upp, fördela och ge ifrån sig fukt. Materialen jämnade ut den relativa luftfuktigheten och det blev ett bra inomhusklimat. Husen var konstruerade så att fukten kunde vandra från den varmare insidan till den kalla utsidan och vädras bort. Moderna lösningar Det kommer ständigt nya material, här kan nämnas bland andra vakuumisolering och transparent isolering. Men de mest använda är mineralull, cellplast, lättbetong och lättklinker. Mineralull och cellplast kan inte lagra värme eller buffra fukt. De kräver en tät konstruktion och då används en diffusionsspärr på byggnadens insida. Här kan ju naturligtvis uppstå problem om det skulle gå hål på spärren (plastfolien). Mineralull har även den negativa egenskapen att den skapar irritation vid hudkontakt. Cellplast gör ju av fossila råvaror och i den finns det hälsofarliga styren och det är ju dessutom brandfarligt. Cellplast kan om det utsätts för fukt en längre tid, ta upp vatten och då försämras isolerförmågan. Föreläsaren Varis Bokalders talade även om ekologiskt byggande och de material som används då. Vidare om de olika isoleringsmaterialen och hur de påverkar miljön. Det finns några aspekter som bör tas med i en miljöbedömning; Råvaror, Energi, Kemikalier, Hälsofarliga egenskaper och Inomhusklimatet. De miljövänliga lösningarna bör i första hand styras av om det är våta eller torra byggnadsdelar som skall isoleras. För till exempel badrum så rekommenderade Bokalders en ny typ av klick skivor istället för de tidigare traditionella lösningarna med giftiga ämnen som finns i olika primers. Det talades även en hel del om solfångare/solceller, men detta lämnas därhän då vi även har haft detta med i tidigare nummer av Egnahemsägaren. Med på dagen var även Thomas Giege, Energi och klimatrådgivare. Thomas presenterade sin syn på långsiktigt hållbara uppvärmningslösningar. Stephan Fickler avlöste och talade om för oss vad gemeneman kan göra direkt vad gäller energiförbättringar. Det är mycket kostnadseffektivt att göra enkla och billiga åtgärder först. Här följer några exempel på vad vi alla lätt kan göra och till en inte allt för stor kostnad. Snålspolande munstycken på våra vattenkranar Reflektorer bakom våra radiatorer Kolla fönster och dörrlister och byt vid behov Inga möbler framför radiatorerna Draperi för ytterdörren Kalla nätter dra ner rullgardin Vädra snabbt - och vidöppet Sänk temperaturen 1 grad, gärna mer i rum som inte används Duscha kortare tid Disk och tvätt, endast fulla maskiner Sammanfattningsvis en mycket givande dag som jag tror att de flesta som deltog ger medhåll till. Intressanta föreläsare i en lite annorlunda miljö och + i kanten även till Rosengrens Skafferi där vi intog en mycket god vegetarisk lunch. Rosengrens Skafferi restaurangen 18 egnahemsägaren Nummer Nummer

19 Anslutning av ny förnybar elproduktion till elnätet Regeringen föreslår modell för att minska tröskeleffekterna vid anslutning av ny förnybar elproduktion till elnätet Regeringens förslag innebär att Svenska Kraftnät inledningsvis ska stå för kostnaden för att göra de förstärkningar som krävs av elnätet för att ny förnybar elproduktion ska kunna anslutas. I takt med att ytterligare förnybar elproduktion ansluts till elnätet ska betalning ske till Svenska Kraftnät. Samtidigt får Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda hur en långsiktig marknadslösning som bygger bort tröskeleffekterna kan se ut. Den aktör som vill bygga en vindkraftpark, eller annan storskalig förnybar elproduktion, måste idag stå för hela kostnaden för den förstärkning av elnätet som krävs för att anläggningen ska kunna mata ut sin el på elnätet. Elproducenter som i ett senare skede etablerar sig och ansluter sin elproduktion till elnätet på samma ställe behöver i dagsläget däremot inte betala för den förstärkningen av elnätet som gjorts. Det medför att ingen aktör vill ansluta sig först, vilket hämmar utbyggnaden av den förnybara elproduktionen och skapar en situation där exempelvis vindkraft inte alltid byggs där vindförhållandena är som bäst, utan där det redan finns tillräcklig kapacitet i elnätet. --Genom att låta Svenska Kraftnät stå för den inledande kostnaden, och låta Nummer Nummer företagen betala för sin andel i den takt de ansluter sig till elnätet, minskar vi kostnaden för att bygga vindkraft i bra vindlägen. Det innebär att vi kan få en mer effektiv utbyggnad av ny förnybar elproduktion och att det blir en rättvis fördelning av kostnader där elnätet behöver förstärkas. På sikt kommer denna förändring leda till att vi får mer förnybar el och lägre kostnader för elkonsumenterna, säger Anna-Karin Hatt, it- och energiminister. Förslaget, som idag skickas på remiss, innebär att en så kallad förtida delning av anslutningskostnaden införs. I ett första steg kommer Svenska kraftnät stå för kostnaden för planerade anläggningar som inte anslutits och som sedan återbetalas i takt med att aktörer ansluter ny elproduktion. Regeringens ambition är att denna lösning längre fram ska kunna ersättas med en marknadslösning där staten inte behöver ta en ekonomisk risk. Elmarknadsinspektionen får därför i uppdrag att utreda hur en sådan långsiktig marknadslösning kan se ut, med ambitionen att en sådan ska finnas på plats från Regeringens avsikt är att, efter avslutad remiss, kunna överlämna en proposition om förtida delning av nätförstärkningskostnader till riksdagen under våren Uppdrag att se över och skärpa nivåerna för energihushållning Bakgrund Vid årsskiftet 2012/2013 överlämnade Byggkravsutredningen delbetänkandet Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) till regeringen. Utredningen hade i uppdrag att bl.a. kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) samt Boverkets byggregler. Utredningen lämnade ett antal förslag som bl.a. innebar en begränsning för kommuner att ställa särkrav om tekniska egenskaper i syfte att förenkla förutsättningarna för byggande, däribland energihushållning. Krav på energihushållning enligt miljöbalken Miljöbalken trädde i kraft år Då fick kravet på energihushållning och användning av förnybara energikällor en större betydelse eftersom det lyftes fram i en hänsynsregel, vilket är miljöbalkens grundpelare. Hittills har dock inte krav på energihushållning tillämpats i så stor utsträckning som lagstiftningen ger utrymme för. Energimyndigheten har ett tillsynsvägledande ansvar i frågor om verksamhetsutövares egenkontroll när det gäller hushållning med energi och användning av förnyelsebara energikällor. Det innebär att Energimyndigheten ska vägleda kommuner och länsstyrelser i tillsyn på energihushållning i företag. Som ett led i detta arbete har material tagits fram som beskriver för verksamhetsutövare vilka krav som ställs på dem enligt miljöbalken. Läs broschyren Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Och den finns på denna adress: https:// energimyndigheten.a-w2m.se/home. mvc?resourceid=2795 egnahemsägaren 19

20 Hem kära hem En undersökning gjord av Naturskyddsföreningen En rad miljö- och hälsofarliga kemikalier döljer sig i dammet under våra sängar. Det gäller i tolv länder över hela världen, visar en tidigare publicerad undersökning av Naturskyddsföreningen. Vuxna får i sig damm med varje andetag. När barn suger på dammiga föremål följer miljögifterna med ner i kroppen. Vissa av dessa ämnen kan redan i mycket låga koncentrationer påverka människans fortplantningsförmåga. Inte ens när vi sover är vi förskonade från miljögifter. Inomhusdamm världen över innehåller farliga kemikalier som kan skada vår hälsa. Barn är extra känsliga och särskilt utsatta för miljögifter i damm, inte minst för hormonstörande ämnen. Nu måste avgiftningen av vardagen accelerera, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande. Damm från tolv länder Dammet kommer från tolv sovrum i tolv länder: Sverige, Belgien, Italien, Tjeckien, Tyskland och Ungern, Filippinerna, Kenya, Malaysia, Sydafrika, Tanzania och Uganda. Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i de olika länderna har samlat ihop dammet och skickat det till Sverige för analys, med fokus på ftalater, nonylfenoler, perflourerade ämnen, bisfenol A, metylkvicksilver, metalliskt kvicksilver, bly och kadmium. Resultatet visar att det förekommer en rad miljö- och hälsofarliga kemikalier runt om i världen och att inget hem genomgående var bättre än något annat. Kemikalierna samverkar dessutom med varandra. Ämnen som var för sig framstår som oproblematiska kan tillsammans vara mycket skadliga för hälsa och miljö, den så kallade cocktaileffekten. Resultaten visar tydligt att den sammanlagda exponeringen för hormonstörande ämnen måste minska, säger David Gunnarsson, sakkunnig i kemikaliefrågor på Naturskyddsföreningen. Samhället har nytta av många kemikalier. Just därför måste kontrollen skärpas. Det krävs spärrar mot nya misstänkt farliga kemikalier. Farliga ämnen på marknaden måste bytas mot bättre alternativ. Utgångspunkten för besluten bör vara barnens bästa men då krävs grundliga reformer i kemikaliepolitiken. Jag vill se Sverige leda det arbetet, säger Mikael Karlsson. Naturskyddsföreningen kräver nu att EU:s kemikalielagstiftning skärps på en rad punkter. Bland annat måste barnens hälsa, kombinationseffekter, konsumentvaror och hormonstörande ämnen prioriteras. Sverige bör vara ett föregångsland och regeringen bör omgående stödja Danmarks förslag att förbjuda ftalater utifrån kombinationseffekter. Det här är vad som gömmer sig i dammet En rad miljöskadliga och hormonstörande ämnen hittades i det damm som analyserades i studien. Bland annat: Ftalater - kan störa kroppens hormonsystem. Finns ofta i mjuka plastprodukter. Bromerade flamskyddsmedel - mycket svårnedbrytbara i naturen, misstänks kunna påverka fertilitet och orsaka cancer. Finns ofta på möbler och elprodukter. Bisfenol A - stör kroppens hormonsystem. Finns till exempel i konservburkar och returflaskor. Läs rapporten som finns på den här adressen: upload/foreningsdokument/rapporter/miljogifter/gift_under_sangen.pdf Källa: Naturskyddsföreningen Hon skickade dammråttorna till labbet Vad gömmer sig i dammtussarna under sängen hemma? En person ville ta reda på det och deltog i Naturskyddsföreningens studie om kemikalierester i damm. Hon ger sina bästa tips på hur du undviker de osynliga gifterna i luddet hemma bl.a. det här: Hur gör du för att minska kemikalieresterna i dammet hemma? Jag använder bara rengöringsmedel som är märkta med Bra Miljöval. De produkterna innehåller färre skadliga kemikalier. Jag har mycket möbler i trä, istället för plast och andra konstmaterial, och så har jag en Svanenmärkt säng bland annat. Jag är också noga med att köpa så mycket miljömärkta och ekologiska kläder och tyger som möjligt. Mer finns att läsa i den tidigare nämnda rapporten. som är gjord av Naturskyddsföreningen 20 egnahemsägaren Nummer Nummer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-12-08 Fastighetsbeteckning: Härene 9:1 Adress/ort: Södra Härene Lärarbostaden Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Lillsidan 26:3 Adress/ort: Strömgatan 21, Enköping Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

Insektshotell - guide

Insektshotell - guide Insektshotell - guide Vill du bidra mer? gå till: villbidra.wordpress.com Insektshotellets konstruktion Konstruktionen bör ha en bakvägg, sidoväggar och ett skyddande tak. En bra idé är att bygga hotellet

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt, ett stenkast från centrum och bara någon minuts promenad

Läs mer

Södra vägen. Charmig villa med stor potential! Län Skåne Typ Villa Kommun Hässleholm Storlek 133 m2 Område Bjärnum Tillträde tidigast

Södra vägen. Charmig villa med stor potential! Län Skåne Typ Villa Kommun Hässleholm Storlek 133 m2 Område Bjärnum Tillträde tidigast Södra vägen 23 Län Skåne Typ Villa Kommun Hässleholm Storlek 133 m2 Område Bjärnum Tillträde tidigast Gatuadress Södra vägen 23 enligt överenskommelse Charmig villa med stor potential! Charmig fastighet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-09 Fastighetsbeteckning: Jaktkniven 1 Adress/ort: Jaktvårdsgatan 18, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-28 Fastighetsbeteckning: Hilda 5 Adress/ort: Östanväg 58, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef Kommande regeländringar Yvonne Svensson Rättschef Fem aktuella lagändringar och lagförslag Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Fler bostäder åt unga

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Evigheten En friggebodsdröm

Evigheten En friggebodsdröm Evigheten En friggebodsdröm Att bygga Evigheten fordrar en viss kunskapsnivå. Den här inspirationsbroschyren beskriver på ett övergripande sätt hur en variant av Evigheten kan muras, och kan med fördel

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26. Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26. Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-10-27 Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26 Adress/ort: Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag:

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Svar mailas till registraturen@boverket.se Datum 2011-01-31 Remisslämnare Organisation Kontaktperson E-postadress Adress Telefon Swedisol Conny Pettersson

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov PM 2015:62 RII (Dnr 110-258/2015) Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 11 maj 2015 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-01-26 Fastighetsbeteckning: Hötofta 18:22 Adress/ort: Norra Hötoftavägen 174, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Gårdlösa 1005. Län Skåne Gatuadress Gårdlösa 1005 Kommun Tomelilla Storlek 5 rum (2 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Gårdlösa 1005. Län Skåne Gatuadress Gårdlösa 1005 Kommun Tomelilla Storlek 5 rum (2 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Tomelilla Storlek 5 rum (2 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för huset för att det var renoverat till modern standard men hade kvar mycket

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-25 Fastighetsbeteckning: Bogseraren 5 Adress/ort: Varvsg 16, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stationsgatan 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stationsgatan 12 Län Värmland Gatuadress Kommun Grums Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 110 m² Område Segmon Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fint hus på en återvändsgata

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen 2010

Miljö- och byggförvaltningen 2010 Miljö- och byggförvaltningen 2010 Till dig som har hus i Stjärnsund Denna broschyr vänder sig till dig som har hus i Stjärnsund. Eftersom Stjärnsund är en unik kulturmiljö tog kommunen 1994 fram områdesbestämmelser,

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24 Län Dalarna Gatuadress Kommun Hedemora Storlek 9 rum (5 sovrum) / 280 m² Område Hedemora Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymlig villa med stilfullt rustade ytskikt, högt i tak och vacker utsikt.

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 5 augusti 2015 Adress/ort: Västra Torps byav 109-0 Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-02-05 Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53 Adress/ort: Skärkhult 11 / Sjömarken Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Svenstorp 112. Län Halland Gatuadress Svenstorp 112 Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Svenstorp 112. Län Halland Gatuadress Svenstorp 112 Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Fastigheten är en jordbruksfastighet och kommer delas

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-06-08 Fastighetsbeteckning: Lilla Vintrie 14 Adress/ort: Vintrie Byväg 32O, Vintrie Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Agenda Välkomna! Hållbart boende. Solceller. Ekonomiska läget. Carl Lindståhl, Ansvarig Marknad SBAB Linda Nyqvist, Stockholms Stadsmission

Agenda Välkomna! Hållbart boende. Solceller. Ekonomiska läget. Carl Lindståhl, Ansvarig Marknad SBAB Linda Nyqvist, Stockholms Stadsmission Välkomna! Agenda 17.30 Välkomna! Hållbart boende Carl Lindståhl, Ansvarig Marknad SBAB Linda Nyqvist, Stockholms Stadsmission Solceller Katarina Westerbjörk, WSP Mikaela Tarnawski, WSP Ca 19.00 Ekonomiska

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Bröttjärna 486. Län Dalarna Gatuadress Bröttjärna 486 Kommun Gagnef Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 105 m² Område Mockfjärd Tillträde tidigast 2013-02-01

Bröttjärna 486. Län Dalarna Gatuadress Bröttjärna 486 Kommun Gagnef Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 105 m² Område Mockfjärd Tillträde tidigast 2013-02-01 Län Dalarna Gatuadress Kommun Gagnef Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 105 m² Område Mockfjärd Tillträde tidigast 2013-02-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Äldre hus på stor tomt, belägen i fin

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Översten 9, Mossvägen 2, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Fredrik och Ann von Sydow Uppdragsgivare Fredrik von Sydow Närvarande vid besiktningen Fredrik von Sydow

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Perfekt hus till mindre familj. Närhet till skolor, badhus och mataffärer. Billiga driftskostnader. -- Pär Pahlin, säljare

Perfekt hus till mindre familj. Närhet till skolor, badhus och mataffärer. Billiga driftskostnader. -- Pär Pahlin, säljare Län Norrbotten Gatuadress Kommun Piteå Storlek 4 rum (3 sovrum) / 78 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt hus till mindre familj. Närhet till skolor, badhus och mataffärer. Billiga driftskostnader.

Läs mer

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt ENPLANSGRUPPEN uppför 6 st enplansvillor med äganderätt Sellerivägen Sörbyängen Kontakt: Magnus Olsén 070-759 23 76 eller Peter Lindahl 070-655 35 19 BOSTADSFAKTA Sellerivägen Örebro Antal rum och storlek:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-04 Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28 Adress/ort: Byvädersgatan 30 / Göteborg Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Perfekt hus till mindre familj. Närhet till skolor, badhus och mataffärer. Billiga driftskostnader. -- Pär Pahlin, säljare

Perfekt hus till mindre familj. Närhet till skolor, badhus och mataffärer. Billiga driftskostnader. -- Pär Pahlin, säljare Län Norrbotten Kommun Piteå Gatuadress " Perfekt hus till mindre familj. Närhet till skolor, badhus och mataffärer. Billiga driftskostnader. -- Pär Pahlin, säljare www.hemverket.se - Sida 1 av 11 Utsidan

Läs mer

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR ICOPAL FASTLOCK Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR Enkla lösningar är oftast vackrast Med Fastlock kan du skapa moderna och spännande tak till uteplatsen, carporten eller

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet.

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet. Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer