Sid EnergiRenoverat. Svensk Byggnadsvård. Sid 4-6. Rosengrens Skafferi. sid 8. Temadag om energi. sid Notiser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid 13-14. EnergiRenoverat. Svensk Byggnadsvård. Sid 4-6. Rosengrens Skafferi. sid 8. Temadag om energi. sid10-11. Notiser."

Transkript

1 Nummer Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Svensk Byggnadsvård Sid 4-6 Rosengrens Skafferi sid 8 Temadag om energi sid10-11 Notiser sid Skärpta energikrav sid 17 Kocken sid 21 EnergiRenoverat Sid Nummer egnahemsägaren 1

2 A D V O K A T F I R M A N A H L S T R Ö M Notarius Publicus Kostnadsfri rådgivning Enligt avtal med Egnahemsägarna erbjuder advokatfirman kostnadsfri rådgivning till medlemmar med upp till 30 minuter per hushåll och kvartal i angelägenheter som berör fastighetsrätt. Rådgivningen sker via telefon, e-post eller fax. För närmare detaljer om villkoren för den avgiftsfria rådgivningen kontakta Egnahemsägarnas kansli eller advokatfirman. Advokatfirman Ahlström AB Besöksadress: Köpmangatan Västerås Postadress Box Västerås Telefonnr: Faxnr: E-post: - Fastighetsrätt, hyresrätt, affärsjuridik, varumärkesrätt, entreprenadjuridik, skadeståndsrätt, brottmål och familjerätt - EGNAHEMSÄGARNAS RIKSFÖRBUND MIN HUSSE/MATTE ÄR MEDLEM I EGNAHEMSÄGARNA! ÄR DIN? OM INTE, BE HEN KONTAKTA KANSLIET ELLER GÅ IN PÅ HEMSIDAN OCH ANMÄLA SIG. TEL HEMSIDA: 2 egnahemsägaren Nummer Nummer

3 Inledare Inte vilket år som helst. För det första verkar konjunkturen försiktigt ta fart och för det andra är det valår. Två saker som var för sig kan komma att påverka vår vardag flera år framöver. Som enskilda individer kan vi inte påverka någon av dessa händelser märkbart,, men ändå lägger både 'marknaden' och våra 'folkvalda' stor kraft på att få oss att konsumera just deras märke och välja just deras parti. Kom ihåg talesättet: 'Det ljugs som mest före ett val, under ett krig och efter en jakt'. Jag vill lägga min röst på ett parti som är mån om barnen och inte använder skolan som budgetreglering, Jag vill lägga mina pengar på hållbart och genomtänkt boende med friska hus och en bostadsplanering som även ger plats för lek och fritid. I detta nummer hittar du information om intressanta husrelaterade artiklar. tex ren-zero, ett koncept för isolering av äldre hus till nära-noll-behov av uppvärmning, utan att det ska bli orimligt dyrt. Eller varför inte fundera över hur digitala high-tech persienner fungerar. Egnahemsägarna har tidigare uppmärksammat Centrum för Rättvisa och det arbete mot översitteri som stat och kommun alltför ofta gör. Gunnar Strömmer som grundat Centrum för Rättvisa blev Årets svensk 2013 av tidningen Fokus. Vi på Egnahemsägaren instämmer i den hyllningen, och i detta nummer finns en artikel som indirekt berör det arbete Centrum för Rättvisa kämpat för. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om nya bestämmelser för gatukostnader, se sid 15. Detta är bland mycket annat ett ärende Centrum för Rättvisa hjälpt drabbade husägare med. Mycket nöje! /Bengt Rasmusson Centrum för Rättvisa finns på den här adressen, för er som är intresserade av mer information om dem Hämtat ur Wikipedia: Stiftelsens ändamål är att få genomslag för de fri- och rättigheter som skyddas i Europa-konventionen, grundlagen och vanlig lag. Stiftelsen driver rättsfall i domstol och verkar även för att främja det offentliga samtalet kring mänskliga rättigheter genom utbildning, forskning och deltagande i den allmänna debatten. NUMMER egnahemsägaren är en medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund ISSN Ansvarig utgivare: Bengt Rasmusson, Redaktör: Anders Lampinen, , Kansli: Anders Lampinen, Idé och layout: Egnahemsägarna Tryck: AB Kontorsrutin, Örebro Skriv till experterna Våra experter hjälper dig att få svar på frågor om ditt boende. Du kan skriva, maila eller ringa in din fråga, så hjälper vi på kansliet dig vidare. Du har som medlem i Egnahemsägarna tillgång till både teknisk och juridisk support, med frågor som rör ditt boende. Behöver du hjälp med att hitta seriösa hantverkare? Du hittar dem här: Nummer Egnahemsägarnas Riksförbund Box Örebro Besök: Mosåsvägen 18, Örebro Tel: E-post: BankGiro: egnahemsägaren 3

4 Vad göra om katastrofen inträffar? Författad av Stefan Östberg, Postad i kategori Röta, svamp och insekter, Utgiven i nummer: 1/2000 av Byggnadsvårdsföreningens tidskrift: Byggnadskultur Vad som kan hända om en byggnad lämnas utan skötsel och omsorg och de fysiska förhållandena ändras kan nu studeras på Stjärnsunds herrgård i Dalarna, centrum i Christopher Polhems berömda manufakturverk med många byggnader bevarade från och 1800-talen. Stjärnsunds herrgård från entrésidan. Fotograf/ Illustratör: Stefan Östberg På senare år har Stjärnsunds herrgård flera gånger bytt ägare och tidvis stått obebodd. År 1997, efter den senaste försäljningen, kontaktades länsstyrelsens kulturmiljöenhet av de nya ägarna för att få råd om åtgärder. En undersökning bekostades av länsstyrelsen och det konstateras att byggnaden hade omfattande skador av äkta hussvamp i källarbjälklaget. Ett åtgärdsprogram togs fram och 1999 startade så en renovering. Snart konstaterades att skadorna var av en värre art än man kunde ana vid undersökningen. Stora skador på bjälklaget upptäcktes i sydvästra hörnet och det visade sig senare att större delen av bottenvåningens bjälklag måste bytas. Även ytter- och mellanväggar på första planet måste i stor omfattning lagas då svampen gått upp i dessa och ställt till med svåra skador. Den har även ätit sig fast i murverket i källare, grund och skorstenensstockar. Dessa platser är svårsanerade då man måste plocka bort sten för sten, och det är nästan omöjligt om man inte skall rasera hela huset. Sanering och reparation Hur går man då till väga? Ja allt rötskadat trä byts ut mot nytt med samma utförande som tidigare, bara det ett mycket omfattande jobb. På utsidan saneras fasaden, på flera ställen ända upp till yttertaket. Allt som svampen varit i kontakt med måste saneras eller bytas ut. Allt murverk måste handsaneras och värmebehandlas. När grovarbetet är färdigt måste alla golvytor noggrant rengöras från byggoch rivningsavfall och sedan måste förmodligen allt behandlas med bor. Svampskador i bjälklaget. Fotograf/Illustratör: Stefan Östberg Bristande underhåll Beror de allvarliga skadorna på bristande underhåll? Efter att ha bytt ägare ett flertal gånger genom seklerna så stod 1951 Korsnäs- Marma AB som ägare, huset arrenderades dock ut som pensionat fram till 1975 då huset övergavs. Värmen stängdes av helt och ventilerna i grunden täpptes till. Så stod herrgården helt utan tillsyn till 1984 då en privat person köpte huset. Han såg ganska snart att allt inte stod rätt till. I källaren på trossbotten till första våningen upptäckte han stora vita bomullsliknande påväxter och starkt förmultnat trä. Man tog bort det värsta och försökte ventilera källaren genom att åter öppna ventilationsgluggarna men några andra åtgärder gjordes inte - förrän byggnaden 1997 åter bytte ägare. Oprövad byggteknik Under det nu pågående arbetet har man upptäckt att huset vid ett flertal tillfällen genomgått omfattande reparationer, bl. a. har ett stort antal stockar reparerats med tegel. Genom att studera lagningstekniken och de material som använts har man med hjälp av arkivforskning kunnat datera lagningarna. Den tidigaste gjordes redan omkring 30 år efter byggnadens uppförande. Herrgården är byggd med okonventionella material och metoder (se s ). Man börjar naturligtvis fundera kring hur vettiga de egentligen var. Konstateras kan att ett flertal stora misstag har begåtts. Grunden är till exempel murad av lertegel, inte av gråsten som var brukligt. Någon spärr för fuktvandring mellan syllen och sockeln har inte använts, så när jorden i senare tider höjts så har sockeln börjat suga fukt, som utan hinder gått vidare upp i stommen. Detta 4 egnahemsägaren Nummer nummer

5 fortsättning från sidan 4 hade undvikits om till exempel näver använts som fuktspärr. Det är inte utan att man känner igen sig i hur vi har byggt i vår tid, då vi satt stor tilltro till nya material och byggtekniker, som dock ibland lett till katastrofala följder. I dag är inte Stjänsund någon vacker syn men arbetet med restaureringen fortsätter och förmodligen kommer ägarna och länsstyrelsen att driva någon form av byggnadshytta på platsen. Hur detta skall finansieras är dock ytterligare en svår nöt att knäcka. Orsaken till förfallet Frågan är nu om detta var en liten inblick i hur det kan gå då experimentlustan och tilltron till egna lösningar får överhanden - eller om det handlar om vad som kan hända om ett hus överges. För hur det nu än var med konstruktionen så hade ett kontinuerligt användande av huset inte lett till den katastrof som nu är ett faktum. Svaret på frågan måste sökas i huset självt. Arbetet går vidare och jag hoppas kunna följa arbetet med huset, som naturligtvis har flera mycket ovanliga lösningar, och studera hur arbetet fortskrider på byggnaden. Fakta Stora herrgården på Stjärnsund i Husby socken i Dalarna utgör centralpunkten i den bruksmiljö som Genom Christopher Polhems berömda manufakturverk intar en särställning i svensk industri- och teknikhistoria. Bruket är välbevarat och har många byggnader kvar från och 1800-talen. Stora herrgården är uppförd 1779 av Reinhold Galle Rückerschöld, dotterson till Christopher Polhem. Byggnaden är såväl exteriört som interiört välbevarad med bl. a. högklassiga väggmålningar av Johan Asplind från 1797 och ett tiotal 1700-talskakelugnar. Byggnaden i sig är dock det intressantaste då den har en mycket speciell byggteknik. Byggtekniska nyheter Polhem arbetade som bekant för utveckling av teknisk apparatur, men att han även varit intresserad av byggteknik framgår av att han 1739 skrev en artikel i Kungliga vetenskapsakademins handlingar kallad»tankar om husbyggnad«. Dottersonen Rückerschöld tycks ha ärvt detta intresse, för då han skulle uppföra den nya herrgårdsbyggnaden så valde han en hel del intressanta och för tiden nya byggmetoder, framförallt reveteringstekniken. Även Ruckerschöld skrev senare en artikel i Vetenskapsakademins handlingar om sina metoder för husbyggnad. I november 1737 brinner det på Stjärnsund och stora delar av bruket brinner ner, så även herrgården. Bruket ägs då av Polhem, som visserligen två år tidigare lämnat Stjärnsund. Men manufakturverket ägs och drivs fortfarande av släkten Polhem, och på bruket bor Polhems dotter Emeretina med maken Reinhold Rückerschöld. Någon ny mangårdsbyggnad uppförs dock troligen inte. År 1751 får dessa en son, Galle, och han blir arvtagare till bruket. År 1779 bestämmer han sig för att uppföra en ny herrgård som skall byggas efter tidens stilideal. Men Rückerschöld bygger inte som andra utan, som han skriver:»det är annars icke utan sitt stora nöje, at, såsom mig förledet år, i april månad, få det infallet at bygga en byggning af 19 eldrom, 2:ne våningar hög, vara förut intet beredd, och då bereda sig med en General-mönstring på alla gamla och umbärliga kojor, lider, lador, bodar m. m. som annars skulle gått till ved: sluta grundläggningen d. 6 juni, lägga taket på d, 12 julli, och då vara även uppe med skorstenarna; hvila från hela arbetet under all andetiden, men ändå medio september hafva det till sitt yttre så färdigt, att ehuru det får begäras at stå i numern på stenhus-rangordningen, likväl icke benöjer sig med mindre det får den andra, icke efter Egarens, utan andras omdöme.«han väljer alltså att bygga av återanvänt material, men inte av snålhet utan av praktiska skäl. Han kan därför på en sommar få grunden anlagd, huset uppfört och takat och t. o. m. reveterat genom att använda gammalt torrt timmer. Revetering och lerklining Men den mest udda metoden kommer vid reveteringen då han väljer en helt egen teknik, enligt följande. På fasaden utvändigt fastsattes vid knutarna stående granslanor som klinades med lerbruk i flera lager cirka tio cm tjockt, detta för att efterlikna pilastrar på ett dito hus av sten. När lerjobben var klara så putsades allt med kalkbruk och resultatet blev slående likt tidens typhus av den betydligt dyrare stenen. På insidan klinades alla ytor, trossbottnar, väggar och tak för att uppnå maximal täthet från drag. Man lade även lervälling i knutarna när stommen restes. För att få leran att fästa på väggarna prövades en teknik som borde vara unik för Stjärnsund. Efter som byggherren ville få ett tätt och varmt hus så valde han att göra lerkliningen extra tjock, cm, men för att den skulle sitta kvar dög det ej med de vanliga skråhuggningsjacken utan man högg helt resolut ut grova bitar ur stocken med omkring tio centimeters mellanrum vid långdragen, man slog även i fyratums spikar över hela väggytan som lerkliningen sedan hängde på. Allt finns i detalj beskrivet av Rückerschöld. Bild: detaljer från ett utav rummen fortsättning på nästa sida Nummer nummer egnahemsägaren 5

6 Reds. Anm. Revetering (från latinets vestire = kläda och franskans revêtir = bekläda) eller rappning är en teknik för att klä en trävägg, först med ett fästmedel, vanligen träpluggar, vassmattor eller ståltrådsnät, och därpå med puts. Revetering började användas under 1700-talet för att ge till exempel herrgårdsbyggnader intryck av att vara byggda i sten. På 1830-talet spred sig bruket även till bondgårdar, först i södra Sverige. Det spred sig på 1850-talet även till övriga Sverige och då inte längre enbart begränsat till bondgårdar. Stjärnsund är också centrum för Eko-museum Husbyringen. Herrgårdsområdet är en betydande resurs för Eko-museet. Beslutet om byggnadsminnesförklaring är viktigt både för anläggningens bevarande och för Husbyringens framtida utveckling. Reds.anm. Bilderna visar några ritningar av Reinhold Rückerschöld och herrgården som den ser ut idag. 6 egnahemsägaren Nummer Nummer

7 Mögel och fukt Tilläggs information till artiklar i föregående nummer av Egnahemsägaren, ja även en artikel i detta nummer som handlar om mögel och fuktskador cvnn7ocfav2caod5giatg Här ovan är några adresser som ni kanske kan ha användning för. Den översta och den undre är företag som arbetar med mekanisk borttagning av mögellukt. Den nedre, Oxysol använder sig ett par av våra föreningar sig av. De har varsin portabel maskin som hyrs ut till deras medlemmar i föreningen. Finns kanske all anledning att kolla upp detta. Oxysol s maskin heter Vädra och är eventuellt (utvärdering ej klar) på gång som en rekommendation till andra föreningar inom förbundet, att införskaffa. På deras hemsida finns all tänkbar information samt prisuppgifter. Större friggebodar och fler undantag från bygglov! Regeringen vill att det ska bli tillåtet att bygga friggebodar som är större än de Nummer idag tillåtna 15 kvadratmeterna. Därför ger regeringen Boverket ett uppdrag att se över möjligheterna att öka storleken för friggebodar. Boverket ska även titta på om det finns fler åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov. Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för en mängd byggåtgärder för att säkerställa att bebyggelsen utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt. Vissa åtgärder är dock undantagna från kravet på bygglov, till exempel friggebodar och vissa skärmtak över uteplatser. Regeringen anser dock att plan- och bygglagen inte bör ställa mer omfattande krav på bygglov än vad som är motiverat utifrån samhällets behov. - Vi ska ha ett regelverk som ser till att vi inte bygger på ett okontrollerat sätt. Men vi ska inte gå in och detaljstyra i onödan. De bygglovsbefriade friggebodarna var kontroversiella när de infördes men nu har de blivit ett naturligt inslag i många bostads- och fritidshusområden, och vi vill undersöka om det är rimligt att låta dem vara lite större än idag. Boverket ska också utreda om det finns andra byggåtgärder som skulle kunna slippa bygglov, säger bostadsminister Stefan Attefall. - Att undanta ett antal åtgärder från bygglov gör det enklare för den enskilde. Det innebär också en avlastning för byggnadsnämnderna och domstolarna som i högre grad kan fokusera på att främja nyproduktion av bostäder, säger Stefan Attefall. Uppdraget är en del av regeringens arbete med regelförenklingar inom plan- och byggområdet. Den statliga Plangenomförandeutredningen föreslog dessutom i maj i år att vissa åtgärder borde kunna undantas från kravet på bygglov. Det gällde bland annat möjligheten att göra en liten tillbyggnad till bostadshus på högst 15 kvadratmeter som inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, att inreda ytterligare en bostad i ett en- eller tvåbostadshus eller i en komplementbyggnad och att göra högst två takkupor som upptar maximalt halva takfallet, om det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen. De förslagen har under sommaren varit på remiss och bereds nu i Regeringskansliet. Uppdragen till Boverket är ett komplement till utredningens förslag. Uppdraget som rör friggebodarna ska redovisas redan den 12 december. Det bredare förenklingsarbetet ska redovisas senast den 1 juli Rättvisare regler för förtidsbetalning av bostadslån Del av sammanfattning Regeringen föreslår en ny rättvisare modell för beräkning av så kallad ränteskillnadsersättning vid bostadslån. Att i förtid betala ett bostadslån med bunden ränta har, på grund av hur den nuvarande beräkningsmodellen är utformad, kunnat bli oproportionerligt dyrt för konsumenten. I propositionen föreslås även en begränsning av kreditgivarens rätt att få betalt i förtid, när den säkerhet som ställts för lånet har försämrats till följd av en allmän prisnedgång på bostadsmarknaden. En sådan nedgång ska aldrig ge kreditgivaren rätt att säga upp lånet i förtid. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Här finns det samlade dokumentet: c6/22/81/51/b0ebc24f.pdf egnahemsägaren 7

8 fortsättning från sidan 7 Rosengrens Skafferi Vintriga trädgårdsbetraktelser 2014 persilja nästan svårt att beskriva, men väldigt uppfriskande och gott. Så kom den till sist, vintern vilken i alla fall jag väntat på. Efter ett fasligt regnade och mörka dagar under senhösten så har kylan tagit sitt grepp om trädgården. Kanske inte så bra för växterna, men desto bättre för mördarsniglar, fästingar samt annat otyg som vi trädgårdsmänniskor inte gillar. Det enda den varma hösten var bra för var att min händige make kunnat fortsätta med byggnaden av vårt lilla orangeri, även om det är ett himla slit så går det sakta framåt, förhoppningsvis kommer jag att kunna förvara citron, rosmarin och olivträd där nästa vinter, jag längtar efter härligt ljusblå blommande rosmarinträd i mars. För övrigt måste jag berätta om vår skörd av persikorna som växte på museets atriumgård, vilka jag berättade om i höstas. Sorten heter Riga och det var de godaste persikor vi någonsin smakat gudomliga frukter helt annorlunda än de vi köper i affären. Det är nu bara att hålla tummarna för att trädet överlever vintern! Minikivin dog, gojibären växte på fint, men gav varken blommor eller frukt detta första år. Aprikosträdet förde en tynande tillvaro mot slutet, men vi hoppas att det kommer igen till våren. Vad som växte ganska bra, trots att den stod i skuggan var vår röda kvanne. En av de örter som vårt land inte fått in söderifrån, utan en växt som lär härstamma från norra delen av vårt land, som många andra växter finns det flera olika sorter. För samerna var kvanne en basvara, där fjällkvannen växer vild, på våren, då man mest kanske ätit torkat renkött under vintern. Jag har en gammal arbetskamrat som kommer norr ifrån, hon ville inte prata om kvanne, fick äta det till leda på våren för att få i sig C-vitamin kan tänkas. Kvanne är ingen växt som vi använder oss av direkt, den har en parfymerad lite speciell smak. Men går att göra stuvningar och soppor på. Det är roten som man främst har använt Angelica rot, som den kallas och den brukar finnas i klosterlikörer. Vi gjorde en Cajsa Varg kväll före jul, då inköpte jag hackad, torkad rot för att använda i hennes snapsrecept. Bild: Pimpinell Vill också berätta för er om en gammal ört som jag tidigare inte gjort så mycket med, men i år använt flitigt. Det är Pimpinell, en ganska liten oansenlig ört med små rosaröda blommor. Jag har planterat flera plantor av örten i år, och flitigt använt den i vårt bordsvatten, det måste ni prova, låt bladen dra i vatten gärna över natten i kylen och du får ett friskt härligt bordsvatten som smakar mat.en blandning av vitsippor & Nu är det snart också dags att så tomat och chilipeppar, de är de fröer som behöver längst tid på sig för att gro, läste om att Örtagårdens fröer har en del nytt och roligt på den fronten. Själv väntar jag på att få sätta de härliga basilikaplantorna, då är det vår. I vår och sommar kommer vi att ha örtagårdstema för både små och stora på museets atriumgård, vill du veta mer Sänder med ett recept på en av Cajsa Vargs snapskryddningar, gör den nu så blir den perfekt till nästa jul. Cajsa Wargs Drottningvatten 1 tsk mejram, 1/2 tsk salvia, 1/2 tsk rosmarin, ½ tsk nejlikor, 1 tsk pomeransskal, 1 tsk timjan, 1 tsk lavendelblommor, ½ kanelstång, 2 st citronskal, ej det vita, det ger beska, 1 tsk torkad angelikarot, (kvanne) och ett par råsockerbitar Lägg alla kryddorna i en burk, fyll på med ett par dl Eau de vie, eller ren sprit. Låt blandningen stå i 2-4 dagar, filtrera därefter kryddorna, låt essensen stå i minst ett par veckor, späd sedan blandningen till önskad styrka och smak. Snapsen utvecklas och smaken blir oftast bättre efter ett tag, du kan lagra essensen i flera år. Text: Margareta Rosengren 8 egnahemsägaren Nummer Nummer

9 Blir det en riktig getingsommar? Vissa somrar finns det mer getingar än andra. Variationerna har flera orsaker. Efter en getingrik sommar är det fler befruktade getinghonor som övervintrar. En snörik vinter ökar deras möjligheter att överleva under den isolerande snön. När de befruktade honorna väl har byggt sina bon på våren och de första kullarna blivit flygfärdiga är försommarvädret avgörande. Blir det varmt och torrt kan en enda drottning ge upphov till getingar. Att sanera eller ta bort ett getingbo måste ske med stor försiktighet. Anlita därför i första hand professionell hjälp från saneringsföretag. Det är bäst att ta bort boet på vintern när det inte finns några levande getingar eller på försommaren då boet ännu bara innehåller en hona och ett mindre antal larver. Men om getingarna är många eller boet sitter på en besvärlig plats är det bättre att anlita en professionell saneringsfirma. Om man måste sanera eller ta bort boet under sensommaren är det bäst att göra det en kväll när det är kyligare och då är också de flesta getingar inne i boet. Om getingar inte stör eller är till besvär, låt dem vara. Vilket saneringsföretag som är aktuellt att anlita just i det område där du bor i ditt hus och om det är kostnadsfritt eller inte framgår av försäkringsbeviset. Nummer Tips för att minska risken för att drabbas av getingstick: Ta bort getingbon en så tidigt som möjligt på sommaren eller på vintern. Anlita i första hand saneringsföretag särskilt om boet är stort eller sitter otillgängligt. Gå inte barfota utomhus där det kan finnas risk för getingar. Undvik söta eller starka parfymer. Förbered grillpartyt genom att erbjuda dina getingar alternativ föda. Ställ ut något gott en bra bit ifrån festen, i god tid innan den börjar. Täck över kött och söta rätter vid måltider utomhus. Drick inte ur en öppnad burk eller mörk flaska som stått ute. Barn och även vuxna är känsliga för stick av bålgeting. Sök därför läkare vid bålgetingstick. Tips på vad du ska göra om du fått ett getingstick: Tvätta getingsticket med tvål och vatten. Smärtan kan dämpas med en isbit. För att minska smärtan och risken för infektioner kan man också lägga en fuktad huvudvärkstablett på sticket. Blir man illamående, får yrsel och kräks och känner stark klåda över hela kroppen måste man söka läkare snabbt. Om sticket sitter i mun eller hals, åk omedelbart till sjukhus. Svullnaden kan täppa till andningsvägarna Getingar och getingbon Getingar tillhör insektsordningen steklar. Vi har flera olika arter getingar i Sverige som exempelvis vanlig geting, rödbandad geting, husgeting och bålgeting, som är den störta getingarten vi har här. När getingar bygger bo i marken kallar vi dem i allmänhet för jordgetingar. Gemensam för alla getingarna är att de måste hanteras med respekt. Getingstick kan, speciellt för den som är överkänslig, få fatala följder. Normalt sticks getingar bara om de är attackerade eller rädda. Ett getingbos livscykel Drottningen som varit i dvala under vintern letar ny boplats under våren. När hon hittat en lämplig plats börjar hon att bygga samtidigt som hon lägger ägg h matar larverna. Arbetargetingarna blir tillräckligt många i mitten på juli och tar då över. Drottningen kan då fokusera helt på att producera ägg. Detta fortsätter under hela sommaren och boet växer samtidigt som antalet getingar ökar till flera tusen arbetare i slutet på sommaren. Boet kan då vara lika stort som en fotboll. Ett getingbo överlever bara en enda sommar. När hösten kommer dör samhället och en sanering av getingboet fyller i det här läget ingen funktion. Endast de honor som lämnat boet och blivit befruktade övervintrar. Ett getingbo byggs av trä, som skrapas loss av t ex döda träd, som tuggas med saliv till pappersmassa. Getingboet placeras gärna fritt hängandes under tak, i grenar, i underjordiska hålor eller i ihåliga träd. Getingar är nyttodjur Getingar är nyttiga insekter då de lever som rovdjur och håller ned mängden på många andra insekter som är skadedjur i våra trädgårdar, särskilt under våren och försommaren. De är också viktiga pollinerare av fruktträd och andra växter. Från midsommar äter arbetargetingarna frukt och söta saker och lockas därför ofta in i våra hus av matlagningslukten. Om getingar inte stör eller är till besvär, låt dem vara. egnahemsägaren 9

10 Energieffektivisering i småhus där han till vardags är verksamhetsledare. Stephan är även bebyggelseantikvarie till professionen. Alla närvarande deltagare fick boken: Energiboken Energieffektivisering för småhusägare! Boken har 13 medverkande författare, en bok skriven av landets främsta experter på hur man kombinerar energiförbättring med bevarande. Här finner man konkreta råd för hur man kan gå tillväga vid byggande/renovering, du får på köpet en ökad förståelse för hur gamla hus kan och bör möta energikraven som finns idag. Boken är finansierad med stöd av Energimyndigheten Moderator Stephan Fickler och byggnadsingenjör Bengt Adolfi i glatt samspråk En temadag; Jakten på kilowatten! Anordnad av Svenska Byggnadsvårdsföreningen med stöd av Länsstyrelsen i Örebro Län och Örebro Läns Museum. Moderator: Stephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen Kan man kombinera energiförbättring med bevarande? Hur klarar byggnadsvårdens sunda material och beprövade konstruktioner dagens krav på effektiv energihushållning? Temadagen "Jakten på kilowatten" har hittills genomförts i ett 10-tal städer och är baserad på innehållet i Energiboken energieffektivisering för småhusägare som har givits ut av Byggnadsvårdsföreningen. Ledande experter ger konkreta råd och en ökad förståelse för hur gamla hus kan möta dagens krav på energiåtgärder och samtidigt bevara sina tekniska och kulturhistoriska kvaliteter. Temadagen riktar sig till alla som bor i, arbetar med eller fattar beslut om våra gamla och nya småhus. Mikael Eivergård, landsantikvarie och museichef på Örebro Läns Museum hälsar oss hjärtligt välkomna till den här temadagen. Mikael berättar kort om museét och deras verksamhet, men går snart över till dagens tema: Jakten på kilowatten! och ställer några frågor för den fortsatta förmiddagens aktiviteter. Hur vårdar och hur tar vi hand om historiskt värdefulla byggnader och miljö? Det gäller att få de olika och skiftande intressena att samverka för ett bra bevarande även för framtiden. Mikael framförde även som museichef att vi naturligtvis måste ta en rundvandring i museét, när vi ändå var här, sedan rundade han av sitt välkomst anförande med 3 ord som vi närvarande kunde notera ner eller bara lägga på minnet: Bevara, använda och utveckla. Dagens moderator, Stephan Fickler tog över stafettpinnen för att berätta lite om dagens program och gav information om Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Våra byggnader står för en samlad energianvändning på 40 %. Målet som satts upp från våra myndigheters sida är att fram till 2020 skall denna förbrukning minskas med 20 % och med 50 % fram till år 2050 Lite om Svenska Byggnadsvårdsföreningen. En ideell förening som är politiskt oberoende och har 6000 medlemmar runt om i landet. De har under året ett flertal återkommande aktiviteter som t.ex. byggnadsvårdsläger, visningar, föreläsningar och olika kurser. Det finns 60 länsombud och de ger ut tidskriften Byggnadskultur som utkommer 4 gånger per år. Är du intresserad? Gå in på deras hemsida, där finns mycket mer information: Problem lösningar! Det här var en fråga som nämndes tidigt under dagen och det gäller då energieffektivisering av äldre bebyggelse kan skapa problem i form av fukt och mögel om inte åtgärderna blir riktigt utförda. Rätt utförda energispar åtgärder viktiga för att spara pengar och för att nå önskade och utsatta mål. Ett av många exempel är när vi dagligen ser annonser från fönstertillverkare som uppmanar oss att byta till nya fönster med lågt UV-värde. fortsättning på nästa sida 10 egnahemsägaren Nummer Nummer

11 I många fall blir det direkt fel med ett byte, om möjligt så är det en klar fördel att renovera. Föreläsare Bengt Adolfi, byggnadsingenjör och byggmästare med egen verksamhet samt styrelseledamot i Svenska Byggnadsvårdsföreningen var nästa föreläsare. Luft, fukt och värme så funkar hus Sä här kan det se ut när rumsvärmen tar sig ut till vinden Om lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och byggnadsvård samt hantering av förhållandet mellan värme, luft och fukt Inom byggnadsvård och vad gäller äldre typer av byggande, så är det självklart med det hållbara. Man utgår och bygger/renoverar med hållbart i sikte. Detta är inte så självklart inom modernt byggande och föreläsaren tog upp ett exempel som gäller nya moderna hus som är dessutom Svanen märkta och är deklarerade med en mycket låg energi förbrukning. Beräkningarna som är gjorda är i vissa fall rena glädje kalkyler och har vid kontroll mätningar gjorda efter bara två år visat på en nästan fördubbling av energiförbrukningen. Man har använt sig av en mall vid mätningarna, då det ju är väldigt individuellt från familj till familj hur förbrukningen blir. Energiförbrukning = förluster Man talar om transmission (klimatskärmen) alltså tak, väggar och golv, ventilation frivillig/ofrivillig, varmvatten och Nummer hushållsel. Det mest lönsamma man kan göra är att tilläggs isolera vindbjälkslaget. Här är det så att värmeförluster på grund av bristfällig isolering medför att luften hålls torr. Vid tilläggsisolering görs först ett tätskikt mellan bostaden och vinden. Här lägger man cellulosafiber som kan absorbera fukt, vilket medför att trädelarna på vinden inte får någon förhöjd fuktkvot. Ett lager på minst 20 cm. läggs för att inte kondens skall bildas i utrymmet För att kunna välja lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och ombyggnad är det viktigt att veta hur hus i allmänhet fungerar och det egna huset i synnerhet. Lyckas man hantera förhållandet mellan luft, fukt och värme får man ett friskt hus med bra inomhusklimat. Husets energiförluster De kan delas upp i fem olika delar, procentsatserna ger en ungefärlig uppfattning om de olika energiförlusterna men kan ju variera väldigt mycket beroende på vad det är för hus och huruvida det är gjort något tidigare för att förbättra energieffekterna. 1 Transmissionsförluster genom klimatskalet. Det är då värmen som förs bort genom grund eller källare (15%), ytterväggar (15%), fönster (15%) och vind (10%) 2 Ventilationsförluster (20%) Värmen som försvinner via frånluften och otätheter i klimatskalet (väggar, tak och golv) 3 Varmvattenförbrukning (10%) Energin som går åt att tillverka det varmvatten som förbrukas i huset. 4 Husets drift (5%) Den energi som går åt för att driva fläktar, pumpar, kompressorer m.m. 5 Hushållsel (10%) Energin som förbrukas av husets vitvaror så som spis, kyl o frys, tvättmaskin, TV- apparater, dator och all belysning. Enklast och billigast är ju att se över tätningslister i fönster och dörrar. Otätheter gör ju att även konstruktionen i övrigt kyls ner av att det blåser in kalluft och därför är ju nästa steg att eventuellt göra mer vindtätning. Att komma åt under fasaden låter sig ju inte göras utan att ta bort alltihop, men man kan se över utvändiga foderlister och knutbrädor. Här kan man dreva ytterligare med linull och om det ser ut att behövas så komplettera med vindpapp eller vindduk runt karmar och i möten mellan väggar samt mellan grund och fasad. I många hus på senare år har installerats fjärrvärme och olika sort värmepumpar. Har man tidigare använt sig av eldning i kamin eller panna och har skorsten med murstock. Det är nu viktigt att få ordning på från och tilluften, detta ordnades ju förr genom att man eldade regelbundet, för att behålla det fina inomhusklimatet så bör en frånlufts fläkt installeras för att undvika framtida problem med inneluften. Bengt Adolfi avslutade sin föreläsning med en rekommendation till oss att skall vi nu göra någon form av energieffektivisering så börja med de enklaste åtgärderna först, de ger också de största effekterna Varis Bokalders, arkitekt och författare till flera böcker om ekologiskt byggande. Som privatperson ställs man inför många frågor med att välja rätt isoleringsmaterial. Varis Bokalders går igenom de olika typerna av isoleringsmaterial, dess skillnader, vilka egenskaper och den påverkan de har på inomhusklimatet. Vi tar här upp vad föreläsaren berättar i allmänhet om isolering och materialen Varis Bokalders, arkitekt och författare i övrigt kan vi hänvisa till Energiboken som finns att köpa hos Svensk Byggnadsvård (www.byggnadsvard.se) eller fortsättning på sidan 18 egnahemsägaren 11

12 Digitala persienner Att ses eller inte synas? Du väljer med ett klick! Det är inte science fiction längre utan nu väljer du själv. Det enkelt styrda insynsskyddet av flytande kristaller kontrolleras via strömbrytare, eller App för ett eller flera rum. LCD-Filmen monteras på glaset eller mellan två glas för längre livslängd och ger glaset bättre egenskaper för ljudreducering, bättre säkerhetsglas, en tryggare atmosfär och underhållsfritt. Användningsområden där digitalt glas ersätter gardiner, rullgardiner, persienner och lameller: Avskärming för hem styrs med ett KLICK - Badrum / bastu / Spa & relaxrum / Sovrum - Badrumsdörrar, Duschdörrar & golv mellan våningar Här finns det mer information Konsumentupplysning på nationell nivå ett viktigt steg Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson välkomnar regeringens satsning på en nationell konsumentupplysning. I en kommentar till gårdagens besked från konsumentminister Birgitta Ohlsson skriver Gunnar Larsson. "Jag tycker att regeringen tar ett viktigt steg. Nedrustningen av den kommunala konsumentvägledningen har pågått i flera år vilket innebär att det ekar tomt på många håll i landet. I ljuset av det tycker jag att det är bra att alla svenskar oavsett var man bor nu får tillgång till expertrådgivning som dessutom är lätt att komma i kontakt med. Det är rimligt att vi som arbetar med konsumentstöd samordnar oss inte att konsumenterna ska hålla reda på var de olika aktörerna finns och var deras ansvar börjar och slutar. Expertrådgivning till alla svenskar Jag tycker att regeringen tar ett viktigt steg. Nedrustningen av den kommunala konsumentvägledningen har pågått i flera år vilket innebär att det ekar tomt på många håll i landet. De kommunala vägledarna är mycket uppskattade, men blir allt färre och är tyvärr alldeles för okända bland konsumenterna även i de kommuner de finns. Även rådgivningsbyråerna som finns inom de största problemmarknaderna, telekom, bank, försäkring och energi utför ett kompetent och viktigt arbete men allt för få konsumenter känner till den hjälp som erbjuds. I ljuset av det tycker jag att det är bra att alla svenskar oavsett var man bor nu får tillgång till expertrådgivning som dessutom är lätt att komma i kontakt med. Centraliserad upplysning räcker inte Men lösningen med en centraliserad konsumentupplysning räcker inte för att tillmötesgå behoven och får inte ses som en förevändning för kommuner att lägga ned verksamheten helt. En centraliserad lösning skulle aldrig räcka till för alla frågor och i många fall krävs det att konsumenten får möjlighet att träffa en konsumentvägledare för att diskutera, visa upp handlingar och granska avtal. Sist, men inte minst skulle vi förlora den uppsökande, förebyggande verksamheten att vara i skolor, på arbetsplatser, möta det lokala näringslivet etc. Det som nu presenteras av konsumentminister Birgitta Ohlsson handlar om en helhetslösning mellan statliga myndigheter, rådgivningsbyråer och den kommunala konsumentvägledningen. Det blir nu vår uppgift att tillsammans hitta en bra lösning. Fler undantag från kravet på bygglov Adress till pdf och uppdraget i sin helhet: content/1/c6/22/88/58/0b45226a. pdf Sammanfattning Regeringen uppdrar åt Boverket att - utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken för sådana komplementbyggnader i anslutning till enoch tvåbostadshus som enligt 9 kap. 4 första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, är undantagna från kravet på bygglov, - överväga om det finns ytterligare åtgärder, utöver de som Plangenomförandeutredningen har föreslagit i betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) och de åtgärder som redan anges i 9 kap. PBL, som kan vara lämpliga att undanta från det generella kravet på bygglov, samt - se över behovet av författningsändringar med anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P från den 15 januari Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Socialdepartementet senast den 1 juli Den del av uppdraget som avser att utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken för sådana komplement-byggnader som avses i 9 kap. 4 första stycket 3 PBL ska redovisas senast den 12 december egnahemsägaren Nummer Nummer

13 Nära-noll-renoverat småhus Sveriges första nära-noll-renoverade småhus har energirenoverats med ren- ZERO ett koncept utvecklat av isoleringsföretaget Paroc, fönstertillverkaren Elitfönster och värmepumpstillverkaren Nibe. Projektet är delfinansierat av EU och kontrolleras av VTT (Teknologiska forskningscentralen). renzero är ett renoveringskoncept som passar alla typer av fristående hus och ger nära-noll i energianvändning. På Länsmansvägen 32, i Skarpnäck i Stockholm energirenoveras ett hus med renzero-konceptet. Huset är byggt 1945 och är ett typiskt enfamiljshus som idag använder 128 kwh/m2. Målsättningen är att renzero-konceptet ska ta huset ner till 25 kwh/m2 i energianvändning, lika lågt som för ett nybyggt passivhus. Tack vare samarbetet mellan Paroc, Nibe och Elitfönster har man samlat expertis från olika yrkesområden. Tillsammans har man tagit fram en kostnadseffektiv och enkel lösning för småhus som garanterar en minimering av energianvändningen och ger ett hus rustat för framtidens energikrav. Kraven blir allt hårdare både i Sverige och EU. För nybyggnationer ser byggreglerna helt annorlunda ut idag än för exempelvis 15 år sedan. Nu är det renoveringar som är i fokus och här kan vi spara enorma mängder energi med lösningar som renzero, säger Anders Olsson, projektledare för renzero. Piloten i Skarpnäck är bara ett av de cirka 1,5 miljoner småhus i Sverige som behöver energieffektiviseras för att nå framtida klimatmål. 40 procent av vår totala energianvändning kommer från bostäder, en siffra EU har som mål att halvera till Ett hinder är att 80 procent av de bostäder som är bebodda 2050, redan är byggda idag och då inte på energieffektiva sätt. Därför har Paroc, Nibe och Elitfönster gått ihop och skapat ett energirenoveringskoncept för vårt befintliga bestånd av bostäder. Vi hade länge tänkt renovera, men traditionella renoveringslösningar verkade väldigt krångliga, vi ville ha ett färdigt koncept. Något som gick enkelt att utföra och som höll för både plånboken och miljön, säger Ola Åkerström som bor i huset med sin familj. Det närmaste året kommer VTT att utföra ytterligare energimätningar och kostnadsberäkningar för att utvärdera resultatet från renzero-piloten i Skarpnäck. Konceptet planeras finnas tillgängligt för beställning i början av För ytterligare information Maria Mehner, kommunikations- och marknadschef, Paroc Skandinavien, tfn, Anders Olsson, projektledare, ren- ZERO, tfn, Nummer egnahemsägaren 13

14 Fler bilder från föregående sida och Energirenoveringen På bilden till höger: Ola och Erika Åkerström Vi hade länge tänkt renovera, men traditionella renoveringslösningar verkade väldigt krångliga, vi ville ha ett färdigt koncept. Undersökning om hur ekonomiskt utsatta hushåll klarar stora bostadsrenoveringar Regeringen har idag beslutat att ge Boverket i uppdrag att undersöka hur omfattande renoveringar påverkar flyttmönstret för människor i olika boendeformer. Undersökningen ska särskilt titta på socialt och ekonomiskt utsatta hushåll. - Just nu pågår omfattande bostadsrenoveringar, och hundratusentals människor berörs när miljonprogramsområdena rustas upp. Många människor som får sina lägenheter renoverade är nöjda och flyttar tillbaka till sin uppfräschade lägenhet, andra flyttar inte tillbaka. Skälen för det är många, bland annat att de nya hyrorna efter ombyggnaden kan upplevas som för höga. Vi vill nu att Boverket tittar närmare på de flyttmönster som uppstår, och framför allt se på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för socialt och ekonomiskt utsatta hushåll att klara renoveringarna, säger bostadsminister Stefan Attefall. Bakgrund Renoveringar och underhållsåtgärder är nödvändiga för en fastighets fortlevnad. I samband med omfattande renoveringar kan i många fall hushållens flyttmönster påverkas, oavsett boende- och upplåtelseform. För vissa innebär en omfattande renovering en temporär flytt under byggtiden, för andra kan det leda till att man inte flyttar tillbaka. I vissa fall kan den varaktiga flytten vara självvald, i andra fall inte. Regeringen vill därför att Boverket ska undersöka denna typ av frågeställningar närmare och vid behov peka på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för socialt ekonomiska utsatta hushåll att hantera sin situation med anledning av renoveringen. Uppdraget ska även se om det finns regionala skillnader. Uppdraget ska redovisas den 1 december OBS! Detta har inget samband med föregående artikel! 14 egnahemsägaren Nummer Nummer

15 Ändrade regler för gatukostnader Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om nya bestämmelser för gatukostnader. Om de boende ska vara med och betala nya vägar i framtiden ska det ske i form av en taxa. För redan bebyggda tomter får taxan endast tas ut i samband med att bygglov eller bygganmälan görs. -Det finns ingen allmän acceptans för att en kommun plötsligt och oförutsägbart kan fakturera en medborgare åtskilliga tusentals kronor för att bygga en ny väg utan att medborgaren har dragit någon påtaglig egen nytta av vägen. Detta sätter vi nu stopp för, säger bostadsminister Stefan Attefall. Dagens lagbestämmelser är krångliga och svårförutsägbara. Med det nya förslaget införs en taxemodell, liknande den för vatten och avlopp. Taxan ska baseras på kommunens självkostnader. Förslaget innebär att för en redan bebyggd fastighet ska kommunen, när vägen förbättras eller byggs ut, endast få ta ut en avgift i samband med att en fastighetsägare söker bygglov som möjliggörs av den nya eller förbättrade vägen. Det innebär alltså att en fastighetsägare som inte har för avsikt att bygga till sin villa kommer heller inte att behöva betala för gatorna i området. I samband med exploatering av nya områden eller av obebyggda tomter kan avgiften tas ut direkt, det vill säga som det är i dag, men i stället i form av en mer förutsägbar avgift. I dag vet den som vill bygga inte hur mycket gatukostnaden blir. Det kan i vissa fall avgöras först efter långa förhandlingar med kommunen. Nu kommer det att stå klart redan från början vilken avgiftsmodell kommunen tillämpar. Här finns en pdf-fil att ladda hem: c6/22/80/62/cb37a769.pdf Sammanfattning ur pdf-filen I lagrådsremissen föreslås att de bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) som reglerar fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnader ska reformeras. Bestämmelserna avser sådana detaljplanelagda områden inom vilka kommunen i egenskap av huvudman för allmänna platser har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose föreliggande behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till sådana platser. Nu gällande bestämmelser om gatukostnader föreslås bli ersatta med en möjlighet för kommuner att genom antagande av en taxa (gatuavgift) finansiera anläggande eller förbättring m.m. av sådana allmänna platser. Kommunens uttag enligt taxan ska inte få överstiga kommunens självkostnader och gatuavgiften ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt De nya bestämmelserna om gatuavgifter föreslås träda i kraft den 1 januari Ett mer tillförlitligt fastighetsregister Regeringen har i dag överlämnat en proposition som föreslår att en mängd inaktuella uppgifter ska tas bort ur fastighetsregistret. Fastighetsägare och andra ska kunna spara mer än 20 miljoner kronor per år på denna förbättring av registret. Fastighetsregistret belastas i dag av hundratusentals äldre inskrivningar av rättigheter som inte längre gäller. Det orsakar mycket merarbete när registret används, bland annat vid fastighetsförsäljningar, i kommunernas planarbete och hos Lantmäteriet. Åtgärderna ska riktas mot mer än 50 år gamla inskrivningar av nyttjanderätter och servitut. De kan till exempel avse en rätt att ha en ledning eller en väg över någon annans fastighet. Den som vill behålla en sådan inskrivning måste senast 2018 anmäla det till inskrivningsmyndigheten. Om någon anmälan inte görs, tas inskrivningen bort. Lagfarter och penninginteckningar berörs inte av förslaget. Dekorpaneler Varia Dekorpaneler Alla möjliga typer av material, tyger, organiska, metaller lamineras/gjuts in i en plastpanel. Kombinera själv material, färg, yta. Miljövänligt, slagtåligt och brandklassat material. Att använda sig av taxesystemet är frivilligt. De kommuner som avstår kan finansiera vägar och gator med skattemedel. Nummer fortsättning på nästa sida egnahemsägaren 15

16 Chroma Dekorpaneler Få en nästan självlysande panel med djup och med en tålig och renoverbar yta. Chroma lämpar sig väl för horisontella applikationer som tex bordsskivor, sittbänkar mm. Både Varia och Chroma går att varmoch kallböja, fräsa, såga och limma. Vad är Varia dekorpaneler? Enkelt beskrivet: Naturliga material ingjutna/laminerade i en skiva gjord av återvunnen plast (PETG) Varia Designpaneler - Innovation - Miljöansvar - Samhällsengagemang. Du väljer design Mönster/Material + Färg + Struktur + Yta = flera miljoner kombinationer. Laminatet är från början transparent och slutresultatet beror på dina val. Så fungerar det: Du väljer ett (oftast) organiskt material ex. vassblad. Detta lamineras i ett transparent material, Ecoresin som garanterat är gjort av minst 40% återvunnet material. Du väljer ett till tre lager med färg och därtill vilken ytfinish och ev. en struktur du önskar på ytan. En fullstor panel kan vara upp till 1219x3048mm och 1,6-25mm tjock beroende på material och dina önskemål. Slagtåligheten är flerfalt härdat glas och halva vikten. Här hittar du mer information: acss.se/dekorpaneler Kortare uppsägningstid för mobilabonnemang Det ska bli lättare och gå snabbare att säga upp och byta abonnemang för mobiltelefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster. Dessutom ska operatörerna framöver bli skyldiga att ta bort eventuella lås, exempelvis så kallade simkortslås, kostnadsfritt efter att den inledande bindningstiden löpt ut. Det är innebörden i det förslag som regeringen idag har överlämnat till Lagrådet. - Den enskilde mobilkonsumenten måste få en starkare ställning än man har idag. Vi har de senaste åren sett att klagomålen till både Allmänna reklamationsnämnden och Telekområdgivarna ökat ordentligt. Det tar regeringen på stort allvar, och just därför föreslår vi nu att det ska bli lättare och gå snabbare att byta operatör. Det kommer stärka konsumenten, öka konkurrensen på mobilmarknaden vilket i sin tur förhoppningsvis kommer leda till att operatörerna utvecklar bättre tjänster, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Lagrådsremissen "Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster" innehåller förslag till ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Ändringarna innebär att uppsägningstidens längd för vanliga konsumentabonnemang begränsas till en månad. På mobilmarknaden är uppsägningstiden idag oftast tre månader. Dessutom föreslås att konsumenter ska ha rätt att, efter att den inledande bindningstiden löpt ut, få så kallade SIM-kortlås, som innebär att mobiltelefonen bara kan användas med en viss operatör, upplåsta kostnadsfritt och utan dröjsmål. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj Trygghetsmärkning här kommer en ny rapport För att trygghetsmärken ska vara värda sitt namn måste konsumenternas kunskap om dem öka. Den slutsatsen drar ECC-Nätverket i en ny rapport. I rapporten Can I trust the trust mark gör Konsument Europa och ECC-Nätverket en genomgång av vilka trygghetsmärken som finns i Europa idag. De största problemen med trygghetsmärkningar, menar ECC-Nätverket, är bristen på enhetlighet och förmågan att nå ut med information till konsumenterna. Rapporten visar att konsumenter idag möter en ogenomtränglig djungel om de på egen hand försöker jämföra olika trygghetsmärkningar, eller om de försöker avgöra om en trygghets-märkning på en säljares webbplats verkligen går att lita på. ECC-Nätverket rekommenderar därför en ökad tydlighet och kriterier med minimiregler eller enhetliga kriterier för trygghetsmärkningar på ett europeiskt plan. Nu kan du limma upp duschväggen Slipp risken att kakelplattor spricker när du borrar upp din nya duschvägg. Nu har du möjligheten att limma upp den - tryggt och säkert - med INRs nya produkt BORRFRI. Produkten, som snabbt har blivit populär bland våra kunder, är ett smidigt alternativ vid montering av LINC duschväggar med aluminiumprofil. Fungerar på såväl kakel, natursten och betong som på glas och metall. Flexibiliteten är stor, och vid demontering av duschväggen lämnas inga märken på materialet. Se den korta filmen om BORRFRI på 16 egnahemsägaren Nummer Nummer

17 Skärpta energikrav och enhetliga byggregler ger fler och bättre bostäder Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att se över och skärpa energikraven för byggnader. Samtidigt går en promemoria ut på remiss från Socialdepartementet med förslag till gemensamma byggregler i hela landet och en ny lag för kommunala markanvisningar. Målet är att de nya reglerna ska börja gälla När det gäller klimatsmart byggande är Sverige på många sätt ett föregångsland. Ett led i det arbetet är att vi skärper energikraven för nybyggda hus. Tillsammans med enhetliga byggregler och ett bättre system för anvisning av kommunal mark kan Sverige fortsätta vara ett föregångsland i klimat- och energieffektiviseringsarbetet samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar att bygga mer, säger bostadsminister Stefan Attefall. - Dagens lapptäcke av kommunala tekniska särkrav, inte minst på energiområdet, krånglar till och fördyrar byggandet och i slutändan är det hyresgästen som betalar. Uppdrag till Boverket om skärpta energikrav Regeringen ger i uppdrag till Boverket att se över och skärpa nivåerna för energihushållning i Boverkets föreskrifter. Idag är minimikraven till exempel i södra Sverige 90 kilowatt-timmar per kvadratmeter och år vid annat uppvärmningssätt än elvärme. Översynen bör omfatta samtliga klimatzoner och uppvärmnings-sätt för både bostäder och lokaler. Nummer Boverket bör bland annat ta hänsyn till förutsättningarna för olika boendeformer och effekter på övriga tekniska egenskapskrav samt samhällsekonomiska, fastighets-ekonomiska och miljömässiga aspekter. Inriktningen ska vara att de skärpta kraven ska träda i kraft den 1 januari Uppdraget ska redovisas den 2 juni Gemensamma byggregler och ny lag om kommunal markanvisning Det finns ett stort behov av att öka bostadsbyggandet i Sverige idag. Idag tillämpar dock många kommuner så kallade tekniska särkrav som går utanför Boverkets byggregler. Konsekvensen blir att det är svårt att utveckla ett hus som kan uppföras på många olika platser i Sverige, och resultatet blir längre byggtid och högre kostnader. Det är i regel dessutom sämre för miljön, eftersom det kräver mer transporter och logistik. Byggkravsutredningen (SOU 2012:86) har i sitt arbete under förra året konstaterat att kostnaden för nya bostäder ökar med procent som en följd av de särkrav som olika kommuner ställer utöver de nationella byggnormerna. I den remiss som skickas föreslås därför att plan- och bygglagen ändras så att en kommun inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, genomförande av detaljplaner och andra ärenden enligt plan- och bygglagen. Om en kommun ställer sådana egna krav ska dessa krav vara utan verkan. Målet är att underlätta för byggherrar att använda samma tekniska lösningar i hela landet och på så vis främja ett kostnadseffektivt byggande. Promemorian innehåller också förslag till ny lag om kommunala markanvisningar. Den nya lagen innebär bland annat att kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Idag varierar det från kommun till kommun hur markanvisningar hanteras. Syftet med den nya lagen är att öka transparensen och konkurrensen i framför allt kommunala avtalsförhandlingar för att på så sätt effektivisera byggprocessen. Både ändringen i plan- och bygglagen och den föreslagna nya markanvisningsregleringen föreslås träda i kraft den 1 januari Bakgrund Vid årsskiftet 2012/2013 överlämnade Byggkravsutredningen delbetänkandet Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) till regeringen. Utredningen hade i uppdrag att bl.a. kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) samt Boverkets byggregler. Utredningen lämnade ett antal förslag som bl.a. innebar en begränsning för kommuner att ställa särkrav om tekniska egenskaper i syfte att förenkla förutsättningarna för byggande, däribland energihushållning. egnahemsägaren 17

18 se även artikel i Egnahemsägaren nr. 1 och 2 från Bokalders berättade att man kategoriserar de olika isoleringsmaterialen. De som tål fukt är oftast av mineraliska material som exempel nämner han cellplast, cellglas, skumglasgrus, lättklinker, isolerande håltegel, musselskal, perlit eller markskivor av mineralull. Dessa används där det finns fukt. De passar bäst vid renovering av gamla hus, där de nya materialen skall fungera ihop med traditionell byggteknik. De bärande isoleringsmaterialen gör det möjligt att bygga hus som är välisolerade med väggar som är av enhetliga material. De har ofta sämre isolervärde och det kompenseras med att man gör väggarna tjockare för att uppnå god isolering. Bommull ett isoleringsmaterial med fuktbuffrande förmåga Vissa isoleringsmaterial har en fuktbuffrande förmåga. Här kan nämnas bomull, cellulosafiber, träfiber, linfiber och hampa. Medtages i denna grupp görs även ull från djurriket. Det gäller att skapa en jämn luftfuktighet inomhus men då får fuktvandringen inte hindras av en diffusionsspärr som exempelvis plastfolie. Man kan istället använda sig av en så kallad diffusionsbroms. Det liknar Goretex i sitt material och detta sätts upp på insidan av väggen, detta gör att fukten har svårare att ta sig in, men släpps ut. På det här viset minskas ju risken för fuktskador avsevärt. Isolering i gamla hus Förr i tiden när man skulle isolera husen, så tog man ju det som fanns att tillgå till exempel sågspån, kutterspån eller torv. De här materialen har faktiskt den karaktären att de kan ta upp, fördela och ge ifrån sig fukt. Materialen jämnade ut den relativa luftfuktigheten och det blev ett bra inomhusklimat. Husen var konstruerade så att fukten kunde vandra från den varmare insidan till den kalla utsidan och vädras bort. Moderna lösningar Det kommer ständigt nya material, här kan nämnas bland andra vakuumisolering och transparent isolering. Men de mest använda är mineralull, cellplast, lättbetong och lättklinker. Mineralull och cellplast kan inte lagra värme eller buffra fukt. De kräver en tät konstruktion och då används en diffusionsspärr på byggnadens insida. Här kan ju naturligtvis uppstå problem om det skulle gå hål på spärren (plastfolien). Mineralull har även den negativa egenskapen att den skapar irritation vid hudkontakt. Cellplast gör ju av fossila råvaror och i den finns det hälsofarliga styren och det är ju dessutom brandfarligt. Cellplast kan om det utsätts för fukt en längre tid, ta upp vatten och då försämras isolerförmågan. Föreläsaren Varis Bokalders talade även om ekologiskt byggande och de material som används då. Vidare om de olika isoleringsmaterialen och hur de påverkar miljön. Det finns några aspekter som bör tas med i en miljöbedömning; Råvaror, Energi, Kemikalier, Hälsofarliga egenskaper och Inomhusklimatet. De miljövänliga lösningarna bör i första hand styras av om det är våta eller torra byggnadsdelar som skall isoleras. För till exempel badrum så rekommenderade Bokalders en ny typ av klick skivor istället för de tidigare traditionella lösningarna med giftiga ämnen som finns i olika primers. Det talades även en hel del om solfångare/solceller, men detta lämnas därhän då vi även har haft detta med i tidigare nummer av Egnahemsägaren. Med på dagen var även Thomas Giege, Energi och klimatrådgivare. Thomas presenterade sin syn på långsiktigt hållbara uppvärmningslösningar. Stephan Fickler avlöste och talade om för oss vad gemeneman kan göra direkt vad gäller energiförbättringar. Det är mycket kostnadseffektivt att göra enkla och billiga åtgärder först. Här följer några exempel på vad vi alla lätt kan göra och till en inte allt för stor kostnad. Snålspolande munstycken på våra vattenkranar Reflektorer bakom våra radiatorer Kolla fönster och dörrlister och byt vid behov Inga möbler framför radiatorerna Draperi för ytterdörren Kalla nätter dra ner rullgardin Vädra snabbt - och vidöppet Sänk temperaturen 1 grad, gärna mer i rum som inte används Duscha kortare tid Disk och tvätt, endast fulla maskiner Sammanfattningsvis en mycket givande dag som jag tror att de flesta som deltog ger medhåll till. Intressanta föreläsare i en lite annorlunda miljö och + i kanten även till Rosengrens Skafferi där vi intog en mycket god vegetarisk lunch. Rosengrens Skafferi restaurangen 18 egnahemsägaren Nummer Nummer

19 Anslutning av ny förnybar elproduktion till elnätet Regeringen föreslår modell för att minska tröskeleffekterna vid anslutning av ny förnybar elproduktion till elnätet Regeringens förslag innebär att Svenska Kraftnät inledningsvis ska stå för kostnaden för att göra de förstärkningar som krävs av elnätet för att ny förnybar elproduktion ska kunna anslutas. I takt med att ytterligare förnybar elproduktion ansluts till elnätet ska betalning ske till Svenska Kraftnät. Samtidigt får Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda hur en långsiktig marknadslösning som bygger bort tröskeleffekterna kan se ut. Den aktör som vill bygga en vindkraftpark, eller annan storskalig förnybar elproduktion, måste idag stå för hela kostnaden för den förstärkning av elnätet som krävs för att anläggningen ska kunna mata ut sin el på elnätet. Elproducenter som i ett senare skede etablerar sig och ansluter sin elproduktion till elnätet på samma ställe behöver i dagsläget däremot inte betala för den förstärkningen av elnätet som gjorts. Det medför att ingen aktör vill ansluta sig först, vilket hämmar utbyggnaden av den förnybara elproduktionen och skapar en situation där exempelvis vindkraft inte alltid byggs där vindförhållandena är som bäst, utan där det redan finns tillräcklig kapacitet i elnätet. --Genom att låta Svenska Kraftnät stå för den inledande kostnaden, och låta Nummer Nummer företagen betala för sin andel i den takt de ansluter sig till elnätet, minskar vi kostnaden för att bygga vindkraft i bra vindlägen. Det innebär att vi kan få en mer effektiv utbyggnad av ny förnybar elproduktion och att det blir en rättvis fördelning av kostnader där elnätet behöver förstärkas. På sikt kommer denna förändring leda till att vi får mer förnybar el och lägre kostnader för elkonsumenterna, säger Anna-Karin Hatt, it- och energiminister. Förslaget, som idag skickas på remiss, innebär att en så kallad förtida delning av anslutningskostnaden införs. I ett första steg kommer Svenska kraftnät stå för kostnaden för planerade anläggningar som inte anslutits och som sedan återbetalas i takt med att aktörer ansluter ny elproduktion. Regeringens ambition är att denna lösning längre fram ska kunna ersättas med en marknadslösning där staten inte behöver ta en ekonomisk risk. Elmarknadsinspektionen får därför i uppdrag att utreda hur en sådan långsiktig marknadslösning kan se ut, med ambitionen att en sådan ska finnas på plats från Regeringens avsikt är att, efter avslutad remiss, kunna överlämna en proposition om förtida delning av nätförstärkningskostnader till riksdagen under våren Uppdrag att se över och skärpa nivåerna för energihushållning Bakgrund Vid årsskiftet 2012/2013 överlämnade Byggkravsutredningen delbetänkandet Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) till regeringen. Utredningen hade i uppdrag att bl.a. kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) samt Boverkets byggregler. Utredningen lämnade ett antal förslag som bl.a. innebar en begränsning för kommuner att ställa särkrav om tekniska egenskaper i syfte att förenkla förutsättningarna för byggande, däribland energihushållning. Krav på energihushållning enligt miljöbalken Miljöbalken trädde i kraft år Då fick kravet på energihushållning och användning av förnybara energikällor en större betydelse eftersom det lyftes fram i en hänsynsregel, vilket är miljöbalkens grundpelare. Hittills har dock inte krav på energihushållning tillämpats i så stor utsträckning som lagstiftningen ger utrymme för. Energimyndigheten har ett tillsynsvägledande ansvar i frågor om verksamhetsutövares egenkontroll när det gäller hushållning med energi och användning av förnyelsebara energikällor. Det innebär att Energimyndigheten ska vägleda kommuner och länsstyrelser i tillsyn på energihushållning i företag. Som ett led i detta arbete har material tagits fram som beskriver för verksamhetsutövare vilka krav som ställs på dem enligt miljöbalken. Läs broschyren Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Och den finns på denna adress: https:// energimyndigheten.a-w2m.se/home. mvc?resourceid=2795 egnahemsägaren 19

20 Hem kära hem En undersökning gjord av Naturskyddsföreningen En rad miljö- och hälsofarliga kemikalier döljer sig i dammet under våra sängar. Det gäller i tolv länder över hela världen, visar en tidigare publicerad undersökning av Naturskyddsföreningen. Vuxna får i sig damm med varje andetag. När barn suger på dammiga föremål följer miljögifterna med ner i kroppen. Vissa av dessa ämnen kan redan i mycket låga koncentrationer påverka människans fortplantningsförmåga. Inte ens när vi sover är vi förskonade från miljögifter. Inomhusdamm världen över innehåller farliga kemikalier som kan skada vår hälsa. Barn är extra känsliga och särskilt utsatta för miljögifter i damm, inte minst för hormonstörande ämnen. Nu måste avgiftningen av vardagen accelerera, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande. Damm från tolv länder Dammet kommer från tolv sovrum i tolv länder: Sverige, Belgien, Italien, Tjeckien, Tyskland och Ungern, Filippinerna, Kenya, Malaysia, Sydafrika, Tanzania och Uganda. Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i de olika länderna har samlat ihop dammet och skickat det till Sverige för analys, med fokus på ftalater, nonylfenoler, perflourerade ämnen, bisfenol A, metylkvicksilver, metalliskt kvicksilver, bly och kadmium. Resultatet visar att det förekommer en rad miljö- och hälsofarliga kemikalier runt om i världen och att inget hem genomgående var bättre än något annat. Kemikalierna samverkar dessutom med varandra. Ämnen som var för sig framstår som oproblematiska kan tillsammans vara mycket skadliga för hälsa och miljö, den så kallade cocktaileffekten. Resultaten visar tydligt att den sammanlagda exponeringen för hormonstörande ämnen måste minska, säger David Gunnarsson, sakkunnig i kemikaliefrågor på Naturskyddsföreningen. Samhället har nytta av många kemikalier. Just därför måste kontrollen skärpas. Det krävs spärrar mot nya misstänkt farliga kemikalier. Farliga ämnen på marknaden måste bytas mot bättre alternativ. Utgångspunkten för besluten bör vara barnens bästa men då krävs grundliga reformer i kemikaliepolitiken. Jag vill se Sverige leda det arbetet, säger Mikael Karlsson. Naturskyddsföreningen kräver nu att EU:s kemikalielagstiftning skärps på en rad punkter. Bland annat måste barnens hälsa, kombinationseffekter, konsumentvaror och hormonstörande ämnen prioriteras. Sverige bör vara ett föregångsland och regeringen bör omgående stödja Danmarks förslag att förbjuda ftalater utifrån kombinationseffekter. Det här är vad som gömmer sig i dammet En rad miljöskadliga och hormonstörande ämnen hittades i det damm som analyserades i studien. Bland annat: Ftalater - kan störa kroppens hormonsystem. Finns ofta i mjuka plastprodukter. Bromerade flamskyddsmedel - mycket svårnedbrytbara i naturen, misstänks kunna påverka fertilitet och orsaka cancer. Finns ofta på möbler och elprodukter. Bisfenol A - stör kroppens hormonsystem. Finns till exempel i konservburkar och returflaskor. Läs rapporten som finns på den här adressen: upload/foreningsdokument/rapporter/miljogifter/gift_under_sangen.pdf Källa: Naturskyddsföreningen Hon skickade dammråttorna till labbet Vad gömmer sig i dammtussarna under sängen hemma? En person ville ta reda på det och deltog i Naturskyddsföreningens studie om kemikalierester i damm. Hon ger sina bästa tips på hur du undviker de osynliga gifterna i luddet hemma bl.a. det här: Hur gör du för att minska kemikalieresterna i dammet hemma? Jag använder bara rengöringsmedel som är märkta med Bra Miljöval. De produkterna innehåller färre skadliga kemikalier. Jag har mycket möbler i trä, istället för plast och andra konstmaterial, och så har jag en Svanenmärkt säng bland annat. Jag är också noga med att köpa så mycket miljömärkta och ekologiska kläder och tyger som möjligt. Mer finns att läsa i den tidigare nämnda rapporten. som är gjord av Naturskyddsföreningen 20 egnahemsägaren Nummer Nummer

Sid. 19. Avfallskvarn - Miljövänligare än kompost! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA

Sid. 19. Avfallskvarn - Miljövänligare än kompost! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA Nummer 1 2010 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA SID. 5-6 LIVSSTILS BOENDE SID 7-8 SVENSK BYGGNADSVÅRD SID 10-12 ROSENGRENS SKAFFERI

Läs mer

GLASHUSET! SID. 4-6 BELYSNING SID 8 TEKNIK & JURIDIK SID 9 SVENSK BYGGNADS VÅRD SID 11-12 MÅLA INOMHUS SID 16-17 KOCKEN SID 19 HEMMA BIO SID 21

GLASHUSET! SID. 4-6 BELYSNING SID 8 TEKNIK & JURIDIK SID 9 SVENSK BYGGNADS VÅRD SID 11-12 MÅLA INOMHUS SID 16-17 KOCKEN SID 19 HEMMA BIO SID 21 Nummer 1 2009 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - BELYSNING SID 8 GLASHUSET! TEKNIK & JURIDIK SID 9 SVENSK BYGGNADS VÅRD SID 11-12 MÅLA INOMHUS SID 16-17 KOCKEN

Läs mer

A D V O K A T F I R M A N A H L S T R Ö M. Notarius Publicus. Kostnadsfri rådgivning

A D V O K A T F I R M A N A H L S T R Ö M. Notarius Publicus. Kostnadsfri rådgivning Nummer 2 2014 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Hitta seriösa hantverkare Sid 4 I våra trädgårdar sid 5 Tegel i våtutrymmen sid 7 Svensk Byggnadsvård sid 10-12

Läs mer

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 Nummer 1 2011 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 HÅLL TAKET TÄTT SID 6-9 ROSENGRENS SKAFFERI SID 12 ATT ANLITA HANTVERKARE

Läs mer

Sid. 5-6. Eget vatten - En värdefull tillgång! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - ROSENGRENS SKAFFERI

Sid. 5-6. Eget vatten - En värdefull tillgång! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - ROSENGRENS SKAFFERI Nummer 2 2010 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - ROSENGRENS SKAFFERI SID 7 NORDBYGG 2010 SID 8-9 TEKNIK & JURIDIK SID 11 SVENSK BYGGNADSVÅRD SID 16-17

Läs mer

Sid 5-6. handelsträdgårdarna. Rädda. Svensk Byggnadsvård. Sid 5-6. Vår Trädgård. sid 8-9. Ett hållbart energisystem. sid 11. Kulturarvet - i förfall

Sid 5-6. handelsträdgårdarna. Rädda. Svensk Byggnadsvård. Sid 5-6. Vår Trädgård. sid 8-9. Ett hållbart energisystem. sid 11. Kulturarvet - i förfall Nummer 1 2015 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Svensk Byggnadsvård Sid 5-6 Vår Trädgård sid 8-9 Ett hållbart energisystem sid 11 Kulturarvet - i förfall sid

Läs mer

Sid. 11-12. Temal Badrum - Tvättstuga! 5 centimeters koncept! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse -

Sid. 11-12. Temal Badrum - Tvättstuga! 5 centimeters koncept! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Nummer 2 2011 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - SKYDDA HUSET MED NANOTEKNIK SID 6-7 ROSENGRENS SKAFFERI SID 9 SVENSK BYGGNADSVÅRD SID 13-15 ELNÄT

Läs mer

Från avdelningen: Glas. Nordbygg 2012 Sid 4-5. Föreningssidor. Sid 7-8. Rosengrens Skafferi. Sid 10. Kocken. Sid 15. Svensk Byggnadsvård.

Från avdelningen: Glas. Nordbygg 2012 Sid 4-5. Föreningssidor. Sid 7-8. Rosengrens Skafferi. Sid 10. Kocken. Sid 15. Svensk Byggnadsvård. Nummer 2 2012 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Nordbygg 2012 Sid 4-5 Föreningssidor Sid 7-8 Rosengrens Skafferi Sid 10 Kocken Sid 15 Svensk Byggnadsvård Sid

Läs mer

Sid. 4. Baseco inte bara golv. Väggpaneler i vitt, mörkgrått och svart! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse -

Sid. 4. Baseco inte bara golv. Väggpaneler i vitt, mörkgrått och svart! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - Nummer 2 2009 Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RADONFRITT HEMMA SID 5 EÄÖL 1953-2009 SID 15 NYA FÖRMÅNER BL.A. ENERGI- DEKLARATION SID 8 SVENSK BYGGNADS- VÅRD

Läs mer

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2009 stor undersökning: det föreningen behöver veta MÄSS- SPECIAL! TilläggsisolerA undvik de vanligaste felen Tävla & Vinn: smart

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

GRILLGLÄDJE. Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE. Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM. Full frihet BOSTADSRÄTT À LA FRANKRIKE

GRILLGLÄDJE. Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE. Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM. Full frihet BOSTADSRÄTT À LA FRANKRIKE För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2008 www.sbc.se Höj insatsen... OCH BLI EN VINNARE Godnatt gäst! FÖRENINGEN PIREN FIFFIGA ÖVERNATTNINGSRUM Full frihet BOSTADSRÄTT

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 3 november 2009 www.sbc.se Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna Hjälp! Det luktar illa Så stoppar du dålig lukt i lägenheten Bo utomlands

Läs mer

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?"

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna Bostadsrätt Billigast i längden Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?" De viktigaste bostadsfrågorna

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 1 2010 Bo bäst! nyhet med förmånspriser för medlemmar bobattre.se nu ännu mer nytta på nätet det föreningen behöver veta TEMA parkering

Läs mer

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide!

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide! b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 1 2008 Stor guide! eget det föreningen behöver veta BREDBAND De lönsamma alternativen Ta fighten mot klottret! Åtgärderna som betalar sig i

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2009 det föreningen behöver veta RÄTT ARVODE Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna Elda inte för kråkorna TEMA

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT BÄTTRE BOENDE NOVEMBER 2006 BILD: STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR FOTO: LENNART JOHANSSON INFOBILD.

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Nr 1 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Jonas Stålnacke, chefsjurist Fastigo. KRÖNIKA Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare av misstag

Läs mer

RACHEL MOHLIN. humor som drivkraft. Energi Klimatsmarta och ekologiskt hållbara vardagsval TEMA #3 / 2014

RACHEL MOHLIN. humor som drivkraft. Energi Klimatsmarta och ekologiskt hållbara vardagsval TEMA #3 / 2014 EN TIDNING OM ENERGI, KLIMAT OCH MILJÖ FÖR DIG I JÖNKÖPINGS LÄN #3 / 2014 TEMA Energi Klimatsmarta och ekologiskt hållbara vardagsval RACHEL MOHLIN humor som drivkraft INBLICK: I Långhult odlar man grannrelationerna

Läs mer