SnapScan Patent pending- Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SnapScan 5000. -Patent pending- Användarmanual"

Transkript

1 SnapScan Patent pending- Användarmanual Version 1.15 November 2010

2 -2- Försäkran om Överensstämmande Vi försäkrar JOBO International GmbH, Eintrachtstr. 14, D Gummersbach att SnapScan 5000 överensstämmer med följande direktiv: EN 55022:2006+A1:2007 Radiostörning (ITE). Limits and methods of measurement EN 55024:1998/A2:2003 EMC skydd mot strålningsfält (ITE) EN :2006 Elektromagnetisk Kompabilitet (EMC-Part 3-2) EN :2008 Elektromagnetisk Kompabilitet (EMC-Part 3-3) Den här försäkran om EC överensstämmande blir ogiltig när direktiven modifieras utan vårt godkännande. Gummersbach, 05. September 2010 Johannes Bockemühl Geschäftsführer

3 -3- Innehåll 1 Packa upp SnapScan Sätt in film i filmhållaren Snabbstart Användarguide Överföra Filmtyp Inställningsläge Specifikation Sopsortering Service... 35

4 -4-1 Packa upp SnapScan5000 JOBO SnapScan 5000 Negativhållare Manual USB strömsladd USB/Video kabel Filmhållare Ren borste 2 x Snabbmatare

5 -5- Notera Vi rekommenderar starkt att använda en ren, torr, alkoholfri bomullstrasa vid rengöring av glasytan för att skapa en klar bild vid användning. Ta bort damm från filmskannerns bakgrundsljus med en ren borste. Damm eller smuts på negativ, film och täckande ytor kan påverka den skannade bildens kvalitet, kontrollera att alla material är rena innan de sätts in i scannern. Om du ska använda produkter använd anpassade produkter från fotoaffärer för att rengöra film för att undvika skador på filmen.

6 -6-2 Sätt in film i filmhållaren 2.1 Sätt in film i filmmataren Film Slot 1. Sätt in en hög med monterade dia i mataren När filmen är placerad i hållaren och hållaren är placerad i scannern (läs Quick Start ) kan filmen glida i scannern genom att flytta hållaren bakåt och framåt. Filmen placeras automatiskt i scannern. 2.2 Sätt in negativ i hållaren 1. Öppna negativhållaren som illustrerat 2. Sätt in film i negativhållaren 3. Stäng negativhållaren 2.3 Installera filmrullen i hållaren

7 -7-1. Ta ut filmrullen ur paketet 2. Sätt in filmrullen i filmhållaren 3. Dra ut filmen till andra sidan Notera

8 -8- För att undvika spegelvända bilder, följ serienummer (från vänster till höger) överst på filmen när du sätter in negativ i filmhållaren. Figur 1 Om bilden är upp och ner [se fig.2], kan bilden korrigeras med Flip funktionen i knappvalet innan den sparas. Figur 2

9 -9-3 Snabbstart Strömknapp Höger/+ knapp Ström status LED Vänster/ knapp OK knapp Film öppning SD kort öppning TV utjack USB port

10 Sätt in film i negativhållaren 2. Sätt in negativhållaren i JOBO SnapScan 5000

11 Koppla ström USB kabeln till SnapScan Starta enheten genom att trycka ner strömknappen

12 Tryck ner OK knappen för att spara bilden 6. Följ menyn på display för skanning

13 När bilderna sparats, ta ur det SD kort där bilderna sparats 8. Eller se bilder från din PC med MSDC läget

14 -14-4 Användarguide 4.1 Hem: Huvudmeny Överföra Spela Filmtyp USB läge 5 Överföra Fånga: fånga bilden (förinställt) PlaySpela: spelläge Film Filmtyp: definiera vilken film typ som finns i filmhållaren USB läge: MSDC (Mass Storage Device Class) läge Inställning: TV ut och formatinställning Överföra Inställning Efter välkomstsidan, visas ovanstående meny i ungefär 5 sekunder. Användaren kan trycka upp/ner knappen för önskad meny. Eller så kommer systemet automatiskt ändra till Överföringsläget om inget händer inom den 5 sekunder.

15 5.1 Fånga: <Upp>/<Ner> (Knapp) Spegelknapp Flip knapp spegel tryck ner <Spegel> Knapper för spegelbilder från höger till vänster Tryck ner <Ner> knappen för att vända bilden -15-

16 Överföringläget Live läges indikator (blinkar I 0.5s intervall) När du går in i fånga läget, kommer det finnas en röd indikator i övre vänstra hörnet för att indikera att det är live-läge. Filmhållaren sätts in i skannern visas alltid den positiva bilden i enlighet med angiven filmtyp (efter ström på anges filmtyp till negativ film). Bekräfta filmpositionen genom displayen och tryck ner OK knappen. 5.3 Överföra: Redigeringsmeny Spara Rotera +90 Rotera 90 Avbryt Vald bild Hem Spara: spara bilden Rotera +90: fortsätt rotera +90 grader Rotera -90: fortsätt rotera -90 grader (det är för att anpassa användaren som tog porträtt bilden) Avbryt: avbryt inställningen av bilden Hem: Tillbaka till huvudmenyn

17 Liveläge -> Överföra/Redigeringsmeny Liveläge Överföra/Redigeringsmeny OK OK Tryck ner OK knappen en gång i liveläget så syns redigeringsmenyn. När användaren trycker ner OK knappen, kommer den aktuella bilden att sparas på SD kortet. Displayen kommer att återgå till liveläge. 5.5 Överföra: Spara Spara När en användare trycker OK knappen en gång på ovansidan av SnapScan 5000, väljs (i liveläget) bilden och visas på TFT skärmen vilket kommer att ta mellan 3-4 sekunder med 4 ikoner som visas på vänster sida av skärmen. Spara ikonen kommer att markeras för användaren för att bekräfta tryck ner OK knappen. Efter ovanstående steg går displayen tillbaka till liveläget.

18 Överföra: Rotera +/-90 grader OK Användaren kan använda upp/ner knappen för fler inställningar (rotera +90/-90). När användaren bekräftar rotation +90 grader, trycker de ner OK knappen och bilden roterar +90 grader och markören stannar på Spara. Tryck ner OK knappen igen för att spara den roterade bilden på SD kortet och skärmen kommer att återgå till liveläget. För att fortsätta att rotera +90 grader, flytta markören för att rotera igen och tryck ner OK. 5.7 Överföra: Avbryt Spela /Spara bild Eller välj Avbryt och tryck ner OK knappen för att avbryta inställningar med nuvarande bild och SnapScan 5000 går över till liveläge (inget sparas på SD kortet).

19 Överföra: Hem OK Gå tillbaka till huvudmenyn, tryck ner OK knappen när du väljer Hem ikonen. 5.9 Gå ur Inställningsläget och tillbaka till Överföringsläget (Liveläge) Nästa bild i filmhållaren När användaren trycker ner OK knappen för att spara eller avbryta, återgår displayen till överföringsläget/liveläge. Användaren kan då flytta filmhållaren till nästa film att läsa in.

20 Minnet fullt OK När internminnet eller SD kortet är fullt, kan användaren se ett fullt SD kort tryck ner OK knappen. Användaren måste ladda in bilderna i sin PC eller sätta in ett nytt SD kort för att fortsätta läsa in bilder SD kort låst SD kort låst indikator Om SD är låst tryck ner OK knappen, ett SD kort låst ikon visas på skärmen. knappen på SD kortet till upplåst läge innan du sätter in det i enheten. Dra

21 SD kort fel SD kort fel indikator Om skannern inte kan hitta SD kortet, visas en varningsikon med ett frågetecken på displayen. Formatera om SD kortet eller ersätt med ett annat SD kort för fortsatt användning. (Läs Inställningskapitlet)

22 Spela Spela Tryck ner Ner knappen för att spela SnapScan 5000 eller gå till huvudmenyn genom Hem ikonen vid användning. Tryck ner OK knappen för att bekräfta valet Spela: Automatisk bildspel Bildspelsläge När användaren väljer spelaläget (inställt på bildspel) 2.4 TFT kommer automatiskt att visa alla bilder som finns sparade på SD kortet med 2 sekunders intervall från föregående sparade bild. Användaren kan också stoppa bildspelet genom att trycka ner OK knappen.

23 Spela: Inställningsmeny Tryck ner 2x OK vid bildspel Rotera +90 Rotera 90 Spegel Flip Rotera +90: bilden roteras +90 grader Rotera -90: bilden roterar -90 grader Spegel: ändra bilden vänster till höger Flip: vänd bilden uppochner Gå ur: gå tillbaka till bildspel Ta bort: ta bort den här bilden från SD kortet Spara: spara den uppdaterade bilden på SD kortet Hem: gå tillbaka till huvudmenyn 5.16 Spela: Bildspelsläge -> Inställningsläge Gå ur Ta bort Spara Hem Användare kan avbryta (stoppa) bildspelet för att visa en bild i spelaläget (en bild läge) genom att trycka ner OK knappen. (Pausa bildpselet). Användaren kan sedan bläddra mellan bilderna med upp/ner knapparna. När användaren väljer en bild som sparats på SD kortet för att modifiera, tryck ner OK knappen igen för att få fram inställningsläget.

24 Bildspel -> En bild -> Inställningsläge Pausse OK OK Bildspelsläge Inställningsläge En bild Använd Upp/Ner knapparna för att välja bild att modifiera 5.18 Spela: Rotera/Spegel/Flip/Spara OK Om användaren vill Rotera +90 grader med Ok knappen kommer bilden att rotera +90 grader och markören kommer vara kvar på spara. Tryck ner OK knappen igen för att spara modifieringen och nästa bild visas (N+1). För att fortsätta rotera +90 grader, flytta markören till Rotera igen och tryck ner OK. (Samma för rotera -90, Spegel och Flip funktion)

25 Spela: Gå ur OK När användaren väljer Gå ur funktionen i inställningmenyn återgår displayen till bildspelsläge som början med nuvarande bild i internminnet eller SD kortet utan att spara några ändringar som gjorts i bilden Spela: Ta bort OK Ta bort raderar den valda bilden och nästa bild visas (N+1). Markören går till Gå ur ikonen. Om användaren vill ta bort fler bilder, flytta markören till Ta bort ikonen och tryck ner OK för att bekräfta.

26 Spela: Hem OK Gå tillbaka till huvudmenyn, tryck ner OK knappen när Hem ikonen är vald Spela: Ingen bild OK Om det inte finns någon bild på internminnet eller SD kortet när du går in i Spelaläget visas en Ingen bild symbol på displayen.

27 -27-6 Filmtyp Filmtyp Ändra filmtyp genom att gå in i filmtyp menyn när SnapScan 5000 startas eller genom huvudmenyn och Hem ikonen vid användning. Tryck ner knappen för Filmtyp och tryck OK för att bekräfta. 6.1 Filmtyp: Välj filmtyp Färg Negativ Diabild Svart/vitt Negativ Negativ: välj Negativ när hållaren är laddad negativ Diabild: välj Slide när hållaren är laddad med diabilder S/V film:välj S/V när hållaren är laddad med Svart/vit negativ

28 Filmtyp: Exempel Färg Negativ S/V Negativ Laddad I hållaren Diabild

29 USB Läge USB läge Efter avslutad överföring kan användaren ladda ner sparade bilder från internminnet eller SD kortet till PC genom att välja USB läget. Tryck ner OK knappen när USB kabeln kopplas till datorn, SnapScan 5000 blir en minnesenhet. Användaren kan titta på eller redigera bilder när PC:n har hittat den externa minnesenheten. Eller ta ut SD kortet ur enheten och sätt in i PC för att läsa in bilderna. 6.4 USB läge: Status När användaren väljer USB läge blir SnapScan 5000 en minnesenhet och USB-ikonen visas på displayen, användaren kan då titta på bilderna i internminnet eller SD kortet från datorn.

30 -30-7 Inställningsläge. Inställningsläget täcker TV ut och formatval. Användaren kan koppla enheten till TV och fortsätta användningen med TV skärmen. Skannade bilder kan dessutom spelas på TV skärmen för att delas med familjen. Om SD kortet var formaterat av andra enheter och inte kan läsas av skannern kan användaren använda formateringsfunktionen i skannern för att få rätt format. 7.1 Inställningsläge Inställningsläge TV ut Format TV ut: välj NTSC eller PAL för önskat läge Format: formatera internminnet eller SD kortet Gå ur: gå tillbaka till huvudmenyn Gå ur

31 Inställning: TV ut OK När användaren vill slå om displayen från enhetens LCD till TV skärmen, kan användaren koppla enheten till TV och välja PAL eller NTSC som krävs i TV ut menyn med OK knappen. TV visar då samma val för skanning. Eller startar Spelaläget med ett bildspel över sparade bilder. 7.3 Inställning: Formatering OK Om internminnet eller SD kortet kräver formatatering av skannern kan användaren gå till formateringsläget och trycka ner OK knappen. Den förinställda inställningen kommer avbryta formatering. Användaren kan trycka ner OK igen för att gå ur formatatering eller bekräfta formatering av minnet.

32 -32- Notera Om det inte finns något SD minne i enheten kommer internminnet att formateras. Om det finns ett SD kort i enheten kommer SD kortet att formateras.

33 -33-8 Specifikation Bildsensor: Lins: LCD: Internminne: Fokusområde: Exponeringskontroll: Färgbalans: Skannings kvalité: Data Konversion: Skanningsmetod: Ljuskälla: Anslutningar: USB Konfigurering: Ström: Dimensioner: Vikt: Externminne: 9 mega CMOS sensor Precision Glaselement Fixed Fokus TM 2.4 Färg TFT LCD (2.5 valbar) 24MB NAND Flash (för att spara bilder) Fixerat fokus 6 nivåer av kontroll 6 nivåer av kontroll 2,400 dpi 3,600 interpolated 10 bits per färgkanal Single pass Bakgrundsbelyst (3 vita LED) USB 2.0, TV-ut (video 3.5mm jack) Mass Storage Device Class/MSDC 5V adapter, eller USB ström 82x86x152mm 0.41kg SD/MMC kompatibel

34 -34-9 Sopsortering 9.1 Paketet För att undvika skador och smuts på produkten kommer skannern att levereras i ett paket. Paketet kan återvinnas. 9.2 Att slänga WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Enheter märkta med WEEE logon följer under Europadirektiv 2002/96/EC. Elektronisk utrustning måste slängas separat från hushållsavfall vid speciella uppsamlingsplatser WEEE. Genom att korrekt slänga WEEE undviker du att skada miljön. Service: För att garantera att produkten är så bra den kan vara är den och den här manualen reserverade för eventuella förändrngar.

35 Service För den ovanliga situationen av fel finns mer information om service på hemsidan

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Användarmanual Version 1.0

Användarmanual Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Installation... 4 2. Lär

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 1 Användarmanual Version 1.0 Notera: Den här manualen är skriven för PLANO 10 Pro och Media. En del funktioner är inte tillgängliga på båda modellerna. 2 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0. Digital fotoram PDC008 svart /vit

Användarmanual. Version 1.0. Digital fotoram PDC008 svart /vit 1 Användarmanual Version 1.0 Digital fotoram PDC008 svart /vit 2 Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Specifikationer... 4 Installation... 5 Ställ upp produkten... 5 Sätt in SD/MMC kort eller USB minne...

Läs mer

TrekStor ebook Player 7 / 7M Bruksanvisning Innehål Friskrivningsklausul... 1 Introduktion... 1 Paketets innehåll... 1 Komma igång...

TrekStor ebook Player 7 / 7M Bruksanvisning Innehål Friskrivningsklausul... 1 Introduktion... 1 Paketets innehåll... 1 Komma igång... TrekStor ebook Player 7 / 7M Bruksanvisning Innehål Friskrivningsklausul....... 1 Introduktion........ 1 Paketets innehåll...... 1 Komma igång....... 2 Kontroller och funktion....... 2 Slå på och av ebook

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

SKFs Endoskop TKES 10-serien. Bruksanvisning

SKFs Endoskop TKES 10-serien. Bruksanvisning SKFs Endoskop TKES 10-serien Bruksanvisning Innehållsförteckning EG-Försäkran om överensstämmelse...3 Säkerhetsrekommendationer...4 1. Inledning...5 2. Beskrivning...6 3. Teknisk data...7 3.1 Utrustningsinnehåll...

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160 DTR 7005 FI Käyttäjän ohjekirja 2 FR Manuel utilisateur 40 DE Benutzerhandbuch 82 ES Manual de usuario 122 DK Brugsanvisning 160 TU Kullan m K lavuzunuz 198 SV Bruksanvisning 234 Symbolernas betydelse

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

DF-1520 Digital Fotoram

DF-1520 Digital Fotoram DF-1520 Digital Fotoram Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Huruvida du väljer att registrera din produkt eller inte påverkar inte din rätt till produktgarantin.

Huruvida du väljer att registrera din produkt eller inte påverkar inte din rätt till produktgarantin. SanDisk Fotoalbum Användarmanual SVENSK Du kan registrera din produkt på http://www.sandisk.com/registration och då få e- postmeddelande om nya versioner av programvaran, vilket underlättar och förbättrar

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer