Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J"

Transkript

1 Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual

2

3 Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar... 5 Fjärrkontroll... 6 Batteriisättning i fjärrkontrollen... 6 Börja... 7 Montera uppställningspinnen... 7 Koppla till strömkälla... 8 Sätt in media... 8 Titta på bilder... 9 Huvudmeny... 9 Överblicksläge Spela bildspel Använd verktyg Visa Klocka/Kalender Ändra raminställning Inställningar Vanliga frågor Specifikation i

4 Introduktion Tack för att du har köpt den här digitala fotoramen. Den här digitala fotoramen är kompatibel med SD, MMC, och MS minneskort, vilket gör det möjligt för dig att se dina digitala bilder direkt från kamerans minneskort. Den här manualen innehåller säkerhetsinformation och användningsinstruktioner, läs därför alla instruktioner noga innan du börjar använda den digitala fotoramen och behåll den för framtida referens. Vi har gjort vårt bästa för att producera en komplett och korrekt manual; vi kan däremot inte försäkra att det inte finns några fel. Vi har inte heller något ansvar för skador eller dataförluster som orsakas av felaktig användning. Instruktionsmanualen kan förändras för att förbättras utan föregående information. Varumärken och varunamn I den här användarmanualen ägs av deras respektive företag eller organisationer. 1

5 Föreskrivande information: FCC Part 15 Den här enheten överensstämmer med kapitel 15 av FCC regelverket. Användning är föremål för följande två villkor: (1) den här enheten får ej orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera störningar som mottas, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning. Notera: Den här utrustningen har blivit testad och godkänd för kraven för Klass B digital utrustning, enligt kapitel15 FCC Regelverket. Dessa gränser är skapade för att ge ett resonabelt skydd mot skadliga störningar i en hemmiljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan radiera radiofrekvens energi och, om inte installerad och använd i enlighet med instruktionerna kan orsaka skadliga störningar till radiokommunikation, däremot finns det ingen garanti att störningar inte uppstår vid korrekt installation. Om den här enheten orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att slå av och på enheten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande alternativ: Flytta på mottagarantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Koppla enheten till ett annat uttag än mottagaren Konsultera återförsäljare eller en erfaren radio/tv tekniker. VARNING: TILLVERKAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA RADIO ELLER TV STÖRNINGAR ORSAKADE AV OAUKTORISERADE MODIFIERINGAR AV ENHETEN. ALLA SÅDANA MODIFIKATIONER KAN PÅVERKA ANVÄNDARENS AUKTORITET ATT ANVÄNDA ENHETEN. 2

6 Viktiga säkerhetsinstruktioner Följ alltid dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner när du använder din digitala fotoram. Det kommer att minska risken för eld, elektriska stötar, produktskador och personskador. Varning: Ta inte bort ramen eller baksidan för att minska risken för elektriska stötar. Det finns inga delar som kan repareras av användaren inuti ramen. Service får endast utföras av utbildad personal. Varning: Utsätt inte den digitala fotoramen för regn eller fukt, detta för att undvika eld eller elektriska stötar. Utsätt inte den digitala fotoramen för vatten (droppande eller skvättande) och inga föremål fyllda med vätska, som t.ex en vas, får placeras på enheten. Håll den digitala fotoramen borta från direkt solljus och värmekällor som element eller spisar. Blockera inte ventilationshålen. Hål och öppningar på enheten är skapade för ventilation. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera din digitala fotoram på en kudde, soffa eller liknande ytor. Placera inte den digitala fotoramen på ostabila underlag, stativ eller bord. Enheten kan falla vilken kan resultera i skador. Placera aldrig tunga eller vassa objekt på LCD skärmen eller ramen. Använd bara AC adaptern inkluderad i den digitala fotoramen. Användning av en annan adapter påverkar garantin. Skydda strömsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakter. Dra ur sladden från uttaget när enheten inte används. Rengöring Innan rengörning av den digitala fotoramen kontrollera att den är avstängd. Spraya eller häll aldrig vätska direkt på skärmen eller plastdelarna. För att rengöra LCD skärmen, torka av skärmen med en ren, mjuk luddfri trasa. Det tar bort damm och andra partiklar. Om den fortfarande inte är ren, tillsätt en liten mängd ammoniumfri, alkoholfri glasrengörning på en ren, mjuk, luddfri trasa. För att rengöra plastdelarna, använd en mjuk, torr trasa. Om den fortfarande inte är ren, tillsätt en liten mängd ammoniumfri, alkoholfri, mild rengöring på en ren, mjuk, luddfri trasa. 3

7 För att rengöra ramen använd en mjuk, torr trasa. Dementerande: Auktoriserade återförsäljare rekommenderar inte några ammonium- eller alkoholbaserade rengöringsmedel för LCD skärmen eller plastdelarna. En del kemiska rengöringsmedel har rapporterats skada skärmen och/eller ramen. Auktoriserade återförsäljare kan inte hållas skyldiga för skador som uppstår vid användningen av ammonium- eller alkoholbaserade rengöringsmedel. Huvudfunktioner 8 Digital TFT LCD: 800*600 4:3 Dekorativ, hög kvalitet Visar digitala bilder (JPEG) utan dator Bildspel med flera övergångseffekter Autoström On/Off Kompatibel med SD/MMC/MS minneskort USB port Kontrolleras antingen av 7 knappar på baksidan av enheten eller av infraröd fjärrkontroll 4

8 Kontroller och anslutningar 1. [M] Menyknappen; öppna OSD meny 2. [ ]Höger/Nästa knapp 3. [ ] Upp knapp 4. [ ] Spela/Pausa/Bekräfta knapp 5. [ ] Vänster/Föregående knapp 6. [ ] Ner knapp; 7. [ ]Gå tiillbaka-knapp 8. På/Av knapp 9. SD/MMC/MS kortöppning 10. USB port 11. DC ingång 12. Fäste 13. Skruvhål 5

9 Fjärrkontroll 1 Slå på/av enheten 2 Flytta pekaren upp; Rotera bilden medsols 3 Flytta pekaren vänster; Välj föregående bild medan du ser på bilder 4 MENU Gå tillbaka till huvudmenyn. 5 Flytta pekaren nedåt; Rotera bilden motsols 6 Välj föregående bild medan du tittar på bilder eller gå till föregående sida i överblicksläget 7 Zooma i bilden 8 4:3/16:9 Välj en bild att visa på helskärm eller standardskärm. Om upplösningen är högre än upplösningen på skärmen. 9 SETUP Gå in i inställningsmenyn 10 OK Spela/Pausa/Bekräfta 11 Flytta pekaren höger; Välj nästa bild medan du tittar på bilder 12 OSD Öppna eller gå ur OSD menyn (Verktyg). 13 Gå tillbaka till föregående sida.. 14 Välj nästa bild medan du tittar på bilder eller gå till nästa bild i överblicksläget 15 Starta bildspel Batteriisättning i fjärrkontrollen Ta bort isolerande skyddsplast från batteriet. Om batteriet används för första gången, är det placerat på baksidan av fjärrkontrollen. Om fjärrkontrollen inte fungerar när den används nära enheten, byt ut batteriet 6

10 Börja Montera uppställningspinnen 1. Tryck och håll batteriknappen i pilens riktning. 2. Dra ur batterihållaren i pilens riktning enligt instruktioner till vänster. 3. Ta bort det gamla batteriet och placera ett nytt batteri i hållaren. 4. Tryck tillbaka hållaren i fjärrkontrollen. Notera: Använd 3V lithtiumbatteri (No. CR2025 eller motsvarande) Varning: Var försiktig när du trycker in batteriluckan med enbart fingernaglarna då de kan brytas av. 1. Sätt in uppställningspinnen rakt in i skruvhålet. 2. Skruva medsols tills den är fast i ramen 3. Efter montering kan du använda ramen för porträtt- eller landskapsbilder. 7

11 Koppla till strömkälla 1. Plugga in ena änden av strömsladden i DC uttaget i den digitala fotoramen och den andra i vägguttaget. 2. Slå på strömmen på ON markeringen för att starta den digitala fotoramen. Notera: Om det är första gången du startar enheten måste du välja språk genom att trycka ner knapparna [ ] eller [ ] och sedan trycka ner [ ], använd [ ] eller [ ] för att välja Ja eller Nej och tryck sedan ner [ ] för att bekräfta För att stänga av den digitala fotoramen fullständigt, slå om från ON till OFF. Sätt in media För att spela bilder från minneskort eller minnessticka, sätt in kortet i respektive kortläsare eller USB port på den digitala fotoramen Den här digitala fotoramen är kompatibel med följande minneskort: Secure Digital Card (SD) Multimedia Card (MMC) Memory Stick (MS) Följande är metoden för att sätta in ett minneskort eller minnessticka: 8

12 1. Sätt in SD/MMC/MS kort i 3-in-1 kortläsaren med metallkontakterna mot displayen. 2. Sätt in ett USB minne i USB porten Notra: Använd inte våld när du sätter in minneskort eller minnessticka. 3-in-1 kortläsaren läser bara ett minneskort i taget. Sätt inte in mer än ett kort i taget i kortläsaren. För att ta bort ett minneskort eller USB minne, dra varsamt ut det, Titta på bilder Huvudmeny När en minnesenhet sätts in i den digitala fotoramen visas korresponderande ikon på huvudmenyn. På huvudmenyn, kan du välja en inkopplad minneskälla för att titta på bilderna Tryck ner [M] knappen för att komma till huvudmenyn. Alla inkopplade minneskällor, klocka och inställningsikoner visas. 9

13 SD/MMC/MS USB Setup Visas när du sätter in ett SD, MMC eller MS kort Visas när du sätter in ett USB minne Anpassa inställningarna för den digitala fotoramen Notera: Om du sätter in ett minneskort i ramen efter att ramen startas ett bildspel automatiskt. Överblicksläge I fotoläge visas bilderna på den valda minneskällan på skärmen i överblicksläget. Upp till 15 bilder visas samtidigt. 1. Välj en minneskälla (t.ex. USB, SD/MMC/MS) i huvudmenyn och tryck ner [ ] knappen. Bilderna visas på skärmen som miniatyrer. 2. För att navigera genom överblicksläget eller gå till nästa eller föregående sida av miniatyrer. Tryck ner t [ ], [ ], [ ] eller [ ] knappen Spela bildspel Du har två alternativ för att spela bildspel 1. I alla lägen, tryck ner [ ] knappen på fjärrkontrollen. 10

14 2. I överblicksläget, välj en bild och tryck ner [ ] knappen för att starta ett bildspel från den valda bilden. Den valda bilden visas på skärmen och visningstid för knappval. (Notera: Ställ inte in visningstiden på 0 i inställningsmenyn om du vill att den digitala fotoramen ska visa knappval.) För att pausa bildspelet och se på en bild, tryck ner [ ] knappen. För att fortsätta bildspelet och tryck ner [ ] knappen igen. Gå till föregående eller nästa bild, tryck ner [ ] eller [ ] knappen Tryck ner [ ] eller [ ] knappen för att rotera en bild medsols eller motsols. Tryck ner [M] knappen för att visa verktyg Tryck ner [ ] knappen för att gå ut bildspelet till överblicksläget Använd verktyg Du kan också använda OSD menyn för att se bilderna en och en manuellt 1. Tryck ner [M] knappen eller tryck ner [OSD] knappen på fjärrkontrollen när en bild eller bildspel visas. OSD menyn visas på skärmen och bildspelet pausas. 2. Tryck ner [ ] eller [ ] knappen för att navigera mellan ikonerna på OSD menyn. Starta eller fortsätt bildspelet från nuvarande bild, markera och tryck ner [ ], och sedan ändras ikonen till ikonen Zooma i bilden, markera och tryck ner [ ] upprepade gånger för att förstora bilden. Rotera bilden medsols, markera och tryck ner [ ] upprepade gånger Rotera bilden motsols, markera och tryck ner [ ] upprepade gånger Ställ in en bild på fullskärm eller standardskärm om upplösningen är högre än skärmens upplösning, markera och tryck ner [ ]. Välj bildspel för att dela i fyra delar 11

15 Visa Klocka/Kalender Radera bild, markera och tryck ner [ ]. Gå ur och stäng verktyg, markera och tryck ner [ ]. Du kan starta din digitala fotoram till Klocka/kalender läge där datum och tid visas på skärmen med miniatyrbildspel. 1. Välj Klocka ikonen i huvudmenyn och tryck ner [ ] knappen. Digital klocka, Analog klocka eller kalender visas på skärmen och alla bilder i minneskällan visas som miniatyrbildspel 2. Tryck ner [ ] knappen för att växla mellan Digital klocka, Analog klocka eller kalender 3. Tryck ner [ ] eller [ ] knappen för att gå till föregående/nästa bild 4. För att gå ur tryck ner [ ] knappen Notera: Datum och tid kan ställas in i Inställningsläget Du kan välja att visa digital klocka, analog klocka eller kalender i inställningsläget 12

16 Ändra raminställning Systeminställningarna låter dig anpassa och konfigurera din digitala fotoram Välj inställningsläget i huvudmenyn och tryck ner [ ] knappen. Inställningsmenyn visas på skärmen 1. För att välja tryck ner [ ] eller [ ] knapparna och tryck sedan ner [ ] knappen 2. För att ändra värde, tryck ner [ ] eller [ ] knappen och tryck sedan ner [ ] knappen. Eller tryck ner [ ] knappen för att gå ur. 3. Tryck ner [M] knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn Inställningar Inställningar Bildspelstid Övergångseffekter Bildläge Språk Ljusstyrka Kontrast Mättnad Beskrivning Ställ in tidsintervall för bildspel De tillgängliga valen är 3s, 5s, 15s, 1 min, 15min. Ställ in önskad övergångseffekt till bildspelet. Ställ in bild på helskärm eller standardskärm när du tittar på dem Välj språk Anpassa skärmens ljusstyrka Tillgängliga val: 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3. Anpassa skärmens kontrast Tillgängliga val: 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3. Anpassa skärmens mättnad. Tillgängliga val: 3, 2, 1, 0, -1, -2,

17 Knapptid Återställ Ställ in längden på knappfunktionen i bildspel Tillgängliga val: 0s, 5s, 10s, 20s. Återställ till fabriksinställningar Vanliga frågor 1. Varför kan inte den digitala fotoramen visa filer från mina minnesenheter? En del ovanliga minneskort är inte kompatibla med enheten. Använd ett kort som fungerar med fotoramen. Filformatet på din minnesenhet stöds inte av fotoramen (bara JPEG filer visas). Använd JPEG filer. 2. Det finns ett minneskort i fotoramen, men enheten kan inte läsa kortet. Vad kan jag göra? Först, se till att du använder ett minneskort som stöds av fotoramen. Kontrollera sedan att den är korrekt insatt. Kontrollera att filformatet stöds av fotoramen (bara JPEG filer). Notera: En del digitalkameror sparar inte bilderna i standard format. Läs kamerans instruktionsbok för mer information. 3. Varför laddas vissa bilder fortare än andra? Bilder med högre upplösning laddas långsammare. Använd bilder med lägra upplösning för att snabba på laddningstiden. Notera: Den digitala fotoramen stöder upp till 8000*8000 pixlar. 4. Varför visar skärmen ingenting? Enheten kanske inte har startats med ON knappen eller sladden är inte inkopplad. 5. Kan jag rotera bilden på skärmen? JA. Tryck ner [ ] eller [ ] knappen för att rotera bilden medsols eller motsols. Notera: Den roterade bilden återgår till originalläge när du stänger av fotoramen. 6. Vad är den bästa upplösningen som kan visas på skärmen? 14

18 Den bästa upplösningen är 800*600 och den maximala upplösningen för bilderna är 8000*8000 pixlar. Specifikation Digital LCD, TFT Display Storlek: 8 Skärm: 4:3 Upplösning: 800*600 pixlar I/O Fjärrkontroll, DC in Ström AC Adapter (Input: 100~240V AC, 50~60Hz; Output: DC 5V 1A) USB port USB Host 2.0 (High Speed) Supports USB flash media Minneskort SD (Secure Digital Card), MMC (MultiMedia Card), MS (Memory Stick). Fotoformat JPEG, Maximal upplösning: 8000*8000 pixlar Förvaring Fuktighet<95%,-20~60 C Användning Fuktighet <80%,0~45 C Storlek L*B*H : (mm) 222*181.5*22mm Vikt (g) 470.6g 15

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer