Användarmanual. Version 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. Version 1.0"

Transkript

1 1 Användarmanual Version 1.0 Notera: Den här manualen är skriven för PLANO 10 Pro och Media. En del funktioner är inte tillgängliga på båda modellerna.

2 2 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen Introduktion Specifikationer Paketets innehåll Börja Lär känna PLANO Huvuddelar Button Control Byt batteri i fjärrkontrollen Ramens funktioner Huvudmenyn Minneskortsmeny Överblicksläget Helskärmsläge Inställningsmenyn Tid och klocka Ställ in tid, datum och alarm Vanliga frågor Garantivillkor Service... 14

3 3 Viktig säkerhetsinformation Följ alltid dessa grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder JOBO Photo Display PLANO 10. Det minskar risken för brand, elektriska stötar och skador. Varning: Utsätt inte produkten för regn eller fukt då detta ökar risken för brand och elstötar. Ta inte bort skalet på produkten, det kan orsaka elstötar. All service av produkten ska utföras av utbildad personal. JOBO Photo Display PLANO 10 är endast till för inomhusbruk. Dra ur kontakten till JOBO Photo Display PLANO 10 innan du utför vård och underhåll. Täck aldrig för ventilationshålen på baksidan av JOBO Photo Display PLANO 10. Förvara inte din Multimedia JOBO Photo Display PLANO 10 i närheten av direkt solljus eller värmekällor. Skydda strömsladden. Placera ut sladdar så att ingen trampar på dem eller möbler placeras på dem. Var extra uppmärksam på den del som fäster i JOBO Photo Display PLANO 10. Använd endast den AC adapter som medföljer. Används någon annan adapter gäller inte garantin. Dra ur sladden när produkten inte används. Rengöring av LCD-skärmen Var varsam med skärmen den är gjord av glas och kan repas och gå sönder. För att ta bort fingeravtryck och damm rekommenderas en mjuk luddfri trasa, samma typ som används till kameralinser. Använd inga rengöringsmedel direkt på skärmen, fukta istället trasan med medel anpassat för LCD-skärmar 1. Introduktion Gratulerar till ditt köp av JOBO Photo Display PLANO 10! Läs manualen noggrant innan användning och spara den för framtida bruk. Du kan visa upp dina digitala bilder direkt från minneskortet, ingen dator behövs! Sätt bara in minneskortet i Photo Display PLANO 10 och sätt på strömmen så startas ett bildspel med alla bilder automatiskt Specifikationer Display: 10 (26x42 cm) färg TFT LCD Upplösning: 800 x 600 pixels Kontrast: 400:1 Ljusstyrka: 230 cd/m² Bildformat 4:3 (original & optimerat läge) Fungerar med flera olika minneskort; Secure Digital, Multi-Media Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, och USB minnen USB & USB 2.0 port Filformat: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

4 4 Helskärm, överblick, 4 i 1 fönster eller bildspel Bildspel med anpassningsbara övergångseffekter och tidsintervaller. Rotations- och zoomfunktion Klocka och kalender med bildspelsläge Inställningsmeny Väggmontering och infällbart stativ Dimensioner: 264 x 214 x 29.5 mm Vikt: 885 g 1.2. Paketets innehåll JOBO Photo Display PLANO 10 (PDJ104) AC strömadapter (12V ~1.5A) Fjärrkontroll Den här manualen 1.3. Börja JOBO Photo Display PLANO 10 är enkelt att ställa upp. Följ bara dessa steg: 1. Koppla in Photo Display PLANO 10 AC nätadaptern i ett eluttag. 2. Sätt in minneskortet i minneskortsläsaren. Notera: Kortet passar bara åt ett håll, tvinga inte in det. 3. Ställ upp ramen och justera vinkeln. 4. Tryck ner ON knappen på baksidan av JOBO Photo Display PLANO 10. Ett bildspel med alla bilder på minneskortet startas automatiskt. 5. För att se bilderna en och en, tryck ner Exit-knappen för att öpnna överblicksläget, använd Upp och Ner knapparna för att välja en bild. Tryck ner Play-knappen (>/ll) på ovansidan av JOBO Photo Display PLANO 10, eller Enter-knappen på fjärrkontrollen. Notera: Dra bort plastbiten på fjärrkontrollen. Den skyddar batteriet och fjärrkontrollen fungerar inte medan den sitter kvar. 6. För att återgå till bildspelet, tryck ner Play-knappen (>/ll) igen, eller tryck på bildspelsknappen på fjärrkontrollen. 2. Lär känna PLANO Huvuddelar I följande bild kan du se alla delar på PLANO 10 och dess funktioner:

5 5 Funktionsknappar Mini USB USB (värd) 4-in-1 korläsare AC kontakt Zoom Stop EXIT Power ROTATION SELECT No function Directional Control SLIDESHOW 2.2. Button Control ENTER EXIT Du kan kontrollera alla JOBO Photo Display PLANO 7s funktioner med knapparna på ovansidan av ramen eller med fjärrkontrollen. För att komma till inställningsläget, håll ner Exit-knappen en sekund eller tryck ner Setup-knappen på fjärrkontrollen.

6 6 Det här är knapparnas funktioner: Knapp Flytta uppåt eller vänster, visa föregående bild eller välj föregående fil ENTER Välj det upplysta alternativet, starta bildspel, spela eller pausa. Flytta ner eller höger, visa nästa bild eller välj nästa fil EXIT MENU Gå ur aktuellt läge eller gå tillbaka ett steg. Gå till huvudmenyn Ström På och Av Du kan dessutom styra PLANO 10 med fjärrkontrollen. Här är en beskrivning av fjärrkontrollen: 2.3. Byt batteri i fjärrkontrollen Om fjärrkontrollen slutar fungera eller inte fungerar som den ska byt ut CR2025 litium batteriet. 1. Öppna batteriluckan 2. Ta bort det gamla batteriet och stoppa in ett nytt med plussidan uppåt. 3. Sätt tillbaka batteriluckan. Notera När ett litiumbatteri börjar bli dåligt kan fjärrkontrollen fungera sämre på långa avstånd. Byt då ut batteriet till ett CR2025 litium batteri. Används ett annat batteri finns en risk för brand eller explosion. Släng använda batterier i batteriholkar. Lämna inte fjärrkontrollen på varma och fuktiga ställen. Inkorrekt användning av batteriet kan leda till läckage och korrosion. Ta ur batteriet om fjärrkontrollen inte kommer att användas under en längre period, det minskar risken för läckage och korrosion. Inkorrekt isättning, kortslutning, demontering eller upphettning eller att slänga batteriet i elden kan göra att batteriet sprängs eller börjar läcka.

7 7 2. Ramens funktioner Det här kapitlet guidar dig igenom PLANO 10 viktigaste funktioner Huvudmenyn ramen slås på startas ett bildspels automatiskt efter 2 sekunder. Tryck ner EXIT knappen för att välja huvudmenyn. I huvudmenyn kan du välja mellan: Minneskortsmeny Foto Tid

8 Minneskortsmeny När ett minneskort stoppas i lyser motsvarande symbol upp. Du kan välja mellan de upplysta symbolerna och bekräfta med ENTER.

9 Överblicksläget I det här läget visas 16 (4x4) bilder som miniatyrer. Den gula ramen runt den valda bilden flyttas med hjälp av vänster och höger pilarna. Om du trycker ner ZOOM eller ENTER visas bilden på hela skärmen. Om du trycker ner SELECT kan du välja eller ångra valet av en bild. Alla valda bilder kan kopieras eller raderas samtidigt Helskärmsläge Medan en bild visas i helskärmsläge har du följande alternativ: Tryck ner ENTER för att starta eller stoppa bildspelet. Tryck ner ZOOM för att zooma i bilden.. Tryck ner ROTATE för att rotera bilden 90 grader motsols.

10 Musikfunktion Musik spelas till bildspelet. Musikinformation och speltid visas på högersida av bildspelet. Kontrollknapparna finns längst ner. Genom att trycka ner SETUP, finns alternativen filsortering, kopiera musik (från minneskortet till internimmet), ta bort musik (från internminnet), fabriksinställningar, välj kort, repetera och välj som alarmmusik. För att visa musiklistan, tryck ner knappen längst till höger och tryck sedan ner ENTER Videofunktion

11 11 I Videofunktionen, visas listan med filer på vänster sida och stillbild från filen på höger sida. Tryck ner ENTER för att spela videon, högerpil för framåt, vänsterpil för bakåt, upp för att spela föregående video och ner för att spela nästa video. Genom att trycka ner SETUP, visas alternativen filsortering, kopiera film (från minneskort till internminne) ta bort film (från interminnet), fabriksinställningar, välj kort och repetera. Listan över filerna visas på vänster sida och stillbilden visas på högersida. För video och

12 12 musikfiler visas bara filinformationen på höger sida. Tryck ner ENTER på video/musik filen för att spela. Tryck ner ENTER på bildfilen för att se bilden i helskärm; tryck ner ENTER igen för att starta bildspelet. Tryck ner SELECT för att välja filen Genom att trycka ner SETUP, finns alternativen kopiera fil (från minneskort till internminnet), ta bort fil (från interminnet), fabriksinställningar och minneskortsmenyn Inställningsmenyn Genom att trycka ner SETUP i överblicksläget kan du välja mellan följande alternativ: Filsortering Kopiera foto Ta bort foto Fabriksinställningar Minneskortsmeny Visa bildstorlek Magiskt fönster Bildspelsövergångar Bildspelshastighet ArcSoft skärmeffekter Justera LCD färg 4. Tid och klocka Välj TIME i huvudmenyn för att komma till den här funktionen. I tidsmenyn visas bildspelet på vänster sida, kalendern på höger sida och klockan längst ner på sidan.

13 13 När ett alarm är inställt kan du se den röda alarmikonen till höger om klockan. Dagens datum är gulmarkerat i kalendern Ställ in tid, datum och alarm Tryck ner SETUP knappen för att ställa in alarm, tid och datum, som visas nedan. Du kan välja fält med höger och vänster pilarna och du ändrar i det valda fältet med upp och ner knapparna. 5. Vanliga frågor F: Vilka minneskort kan Digital Picture Frame läsa? S: Kompatibla minneskort är Secure Digital, Multi-Media Card, Memory Stick, Memory Stick Pro ~ Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo. F: Jag har ställt upp Digital Picture Frame; varför startar den inte? S: Adaptern är kanske inte korrekt ansluten till Digital Picture Frame eller vägguttaget, eller så är strömmen inte påslagen. Kontrollera att sladden är ordentligt inkopplad. F: Jag har satt i ett minneskort i Digital Picture Frame; varför kan jag inte se mina bilder? S: Börja med att kontrollera att minneskortet är av en modell som listats här ovanför och att bilderna på kortet är av ett format som kan läsas av fotoramen. Stäng sedan av Digital Picture Frame och kontrollera att minneskortet sitter åt rätt håll och är ordentligt isatt. Sätt på Digital Picture Frame; du bör nu se minneskortsmenyn. Följ instruktionerna i en här manualen för att välja minneskort. Notera: Vissa digitalkameror sparar bilder i andra format. Läs kamerans användarmanual om fotoformatet inte finns listat under specifikationer. F: Varför visas vissa bilder fortare än andra? S: Högra upplösning gör att bilderna behöver mer tid för att laddas. Använd lågupplösta bilder eller förminska dina bilder. Läs kamerans användarmanual för information om hur du förminskar bilder. F: Stödjer Digital Picture Frame alla JPEG filer?

14 14 S: Nej. Digital Picture Frame stödjer JPEG filer tagna med digitalkamera. Ramen kan kanske inte läsa filer som laddats ner från internet eller andra grafiska applikationer. 6. Garantivillkor Den här produkten faller under lagstadgade garanti perioder angående fabriksfel och defekter. Innehåll i garantin: 1. Om några produktionsfel skulle uppkomma kommer JOBO AG att laga eller byta ut den defekta produkten. 2. JOBO AG och dess leverantörer tar inget ansvar för data som förstörs eller försvinner i samband med användning av produkten. JOBO AG kommer under inga omständigheter ansvara för några direkta eller indirekta skador som till exempel skador eller förlust av produkt eller enheter, minskad vinst eller försäljningskostnader på lösa delar, utgifter eller olägenheter på grund av service eller någon annan skada. Användaren kommer hållas ansvarig för förlust, skada eller förstörelse av data som uppstår när en JOBO produkt används. JOBO AG kommer under inga omständigheter ansvara för återskapandet av sådana data. Under inga omständigheter kan ersättning som överskrider produktens inköpspris krävas. 3. Följande reparationer täcks inte av garantin och måste därför betalas av ägaren: - Försämrad funktion efter garantitidens slut - Batteribyte efter garantitidens slut - Byte av hårdvara efter garantitidens slut - Försämrad funktion på grund av inkorrekt hantering av användaren (om produkten inte används som beskrivet i manualen) - Försämrad funktion skapad av andra enheter - Förändringar eller skador på produkten som inte orsakats av producenten; speciellt garantikrav kommer falla om produkten redan öppnats av någon annan än JOBO AG reparationsavdelning. - Skador orsakade av naturkatastrofer - Ett hårddisk-byte under garantitiden får bara utföras av JOBO. Om ett sådant byte görs av någon annan part kan ingen ersättning krävas enligt garantin. Om du vill kräva ersättning under garantitiden ber vi dig kontakta JOBO AG Teknisk Service. Du förväntas att uppge serienummret på din JOBO produkt och måste kanske också bevisa när du köpt produkten för att visa att garantitiden inte gått ut. Service Om du har några frågor eller behöver hjälp med våra produkter tveka inte att kontakta vår tekniska support. JOBO AG Service Department Kölner Straße 58 D Gummersbach Website:

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL LM390 MK9-USB SVENSKA

ANVÄNDARMANUAL LM390 MK9-USB SVENSKA ANVÄNDARMANUAL LM390 MK9-USB SVENSKA LÄS DETTA 1 LÄS DETTA 1.1 INTRODUKTION Tack för att du köpt en MK9-USB skrivare. Den här skrivaren har flera bra funktioner som är speciellt framtagna för att kunna

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer