VÄRLDSNYHET EN ZVSHK 1) Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor. REMS Multi-Push. for Professionals

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRLDSNYHET EN 806-4 ZVSHK 1) Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor. REMS Multi-Push. for Professionals"

Transkript

1 Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor. VÄRLDSNYHET REMS Multi-Push EN ZVSHK 1) for Professionals

2 Bara en maskin med mer än 10 program för spolning, desinfektion och tryckprovning med tryckluft eller vatten för dricksvatteninstallationer och för rengöring och konservering av värmesystem bl.a. Spolning med vatten eller vatten/luftblandning Desinfektion av dricksvatteninstallationer Rengöring och konservering av värmesystem Tryck- och täthetsprovning med tryckluft Tryck- och täthetsprovning med vatten (provförfarande A, B, C bl.a.) Tryckluftspump Drift av tryckluftsverktyg Mycket enkel menyföring på 26 språk. Permanent processövervakning. Protokollering. USB-gränssnitt

3 REMS Multi-Push Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor. Bara en maskin för spolning med vatten eller vatten/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, för tryck- och täthetsprovning av rörledningssystem och behållare med tryckluft eller vatten, t.ex. dricksvatteninstallationer, radiatorer- och ytvärmesystem, som tryckluftspump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft, t.ex. påfyllning av expansionskärl eller däck, och för drift av tryckluftsverktyg. 1 Kraftfull, kompakt, elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor. Behändig, enkel att bära, REMS Multi-Push SL endast 37 kg, REMS Multi-Push SLW endast 39 kg. 2 Mät. och regleringsanordningar för automatiskt genomförande av spol- och provprogrammen fram till dokumentationen av resultaten. 3 Säkerhetsanordningar för att undvika förorening av rörledningssystemet på grund av returflöde. Övertrycksventiler för tryckbegräsning. Kondensat- och partikelfilter 5 μm. 4 Stordimensionerad stålrörsram som trycksluftsbehållare. 5 Två praktiska handtag för att lätt kunna bära maskinen 6 Platssparande, fällbart bygelhandtag för enkel körning. 7 Körbart stålrörsstativ med 2 gummerade löphjul för enkel transport och 2 gummerade fötter för stabil uppställning. 8 Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD). 9 Kåpor för förslutning av in- och utgångar på REMS Multi-Push, med kedja, för att undvika föroreningar under transport och lagring. 10 REMS Multi-Push SLW med extra hydropneumatisk vattenpump för att generera det nödvändiga vattentrycket för hydrostatisk tryckprovning av rörledningssystem och behållare med vatten. Tryck- och täthetsprovning med vatten Spolning av radiatorer- och ytvärmesystem

4 11 Kompressor Beprövad, kraftfull, oljefri kolvkompressor med vevaxel, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. 12 Manometer för visning av lufttrycket i trycksluftsbehållaren. Nödstoppsknapp. 13 Inmatnings- och styrenhet Enkel manövrering. Menyförd inmatnings- och styrenhet för mer än 10 spol- och provprogram på 26 språk med möjlighet för användaren att ändra de från fabriken förinställda provkrite rierna (provförlopp, -tryck och -tider) eller normalvärdena, för anpassning till de respektive på användningsplatsen gällande nationella säkerhetsföreskrifterna, reglerna och före skrifterna. Val av format för datum, tid och möjlighet att välja olika måttenheter. Inmatnings- och styrenhet med 3" display med modern LCD-teknologi, 76 mm bildskärmsdiagonal, Pixel. Permanent processövervakning medan programmen körs. 15 Genomskinlig sug-/tryckslang 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1" och lock för in- och utgångar, för spolning, desinfektion, rengöring, konservering och för tryckprovning med vatten. 16 Tryckluftsslang 8 mm, 1,5 m lång, med snabbkopplingar DN 5, för tryckprovning med tryckluft. 17 Högtrycksslang ½", med vävinlägg, 1,5m lång, med skruvanslutningar ½", med lock för in- och utgångar för tryckprovning med vatten. 18 Lock för förslutning av in- och utgångar, med kedja, för att undvika föroreningar under transport och lagring. 19 Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete. 14 USB-anslutning för USB-sticka eller skrivare. Den respektive senaste versionen av programvaran för inmatnings- och styrenheten kan via USB-Stick laddas ner utan kostnad från Downloads Software. Spolning av dricksvatteninstallationer Desinfektion av dricksvatteninstallationer

5 Spolning Spolning av dricksvatteninstallationer med vatten eller med vatten-/luftblandning med intermittent tryckluft enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatten-installationer" (augusti 2014) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland" (ZVSHK) och för att spola radia torer- och ytvärmesystem. Även för spolning av rörledningssystem med vatten-/luftblandning med konstant tryckluft. Desinfektion 20 Desinfektionsenhet REMS V-Jet TW för desinfektion av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima" (ZVSHK)" och andra rör ledningssystem, som tillbehör. REMS Peroxi Color, bestående av 1 l flaska doseringslösning REMS Peroxi för desinfektion av ca 100 l ledningsvolym och 20 ml flaska färgämne REMS Color för infärgning av doseringslösningen. Rengöring och konservering Rengörings- och konserveringsenhet REMS V-Jet H för rengöring och konservering av värmesystem, som tillbehör. Rengöringsmedel, grönt infärgat för påfyllnings- och urtvättningskontroll, och korrosionsskydd blått infärgat för påfyllningskontroll för ca 100l ledningsvolym. Tryck- och täthetsprovning med tryckluft Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft enligt informationsblad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, ädelgas eller vatten" (januari 2011) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK) Deutschland" och av andra rörledningssystem och behållare. Tryck- och täthetsprovning med vatten REMS Multi-Push SLW med hydro-pneumatisk vattenpump för hydrostatisk tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010, provförfarande A, B eller C resp. provförfarande B modifierad enligt informationsblad Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, ädelgas eller vatten" (januari 2011) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK), Deutschland" och för tryck- och täthetsprovning av andra rörledningssystem och behållare. Tryckluftspump 21 Tryckluftspump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft 0,8 MPa/8 bar/116 psi med automatisk frånkoppling när det förinställda lufttrycket har uppnåtts, t.ex. för uppumpning av expansionskärl eller däck. Drift av tryckluftsverktyg 22 Anslutning för tryckluftsverktyg upp till ett luftbehov 230 Nl/min, kan ställas in, för anpassning av luftbehovet till tryckluftsverktyg som används. Manometer för kontroll av det luftryck som levereras av tryckluftsbehållaren. Trycksluftsslang med snabbkopplingar NV 7,2, som tillbehör. Protokollering Resultaten av spol- och provprogrammen sparas med datum, tid och protokollnummer på det valda språket och kan för dokumentation överföras till en USB-sticka eller en skrivare (inget av detta ingår i leveransen). Kompletteringar av sparade data, t.ex. kundnamn, projektnummer, provare kan göras på externa enheter (t.ex. PC, laptop, tablett-pc, smartphone). Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft enligt informationsblad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, ädelgas eller vatten" (januari 2011) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK) Deutschland" och av andra rörledningssystem och behållare.

6 REMS Multi-Push REMS Multi-Push SL Set. Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor. För spolning med vatten eller vatten-/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, för tryck- och täthetsprovning av rörlednings system och behållare med tryckluft, som tryckluftpump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft p 0,8 MPa/8 bar/116 psi och för drift av tryckluftsverktyg 230 Nl/min. Inmatnings- och styrenhet. Kolvkompressor med vevaxel, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personskyddsbrytare (PRCD). Körbart stålrörsstativ. Lock för in- och utgångar på REMS Multi-Push. 2 st. sug-/ tryckslang 1", 1,5m lång, med skruvanslutningar 1" och för in- och utgångar. 1 st. tryckluftsslang 8mm, 1,5m lång, med snabbkopplingar DN 5, för tryckprovning med tryckluft, Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete. Utan desinfektionsenhet, utan rengörings och konserveringsenhet. I kartong. Art. nr R220# REMS Multi-Push SLW Set. Samma som Art. nr , men dessutom med hydropneu matisk vattenpump och 1 st. högtrycksslang ½", 1,5 m lång, med skruvanslutningar ½" och lock för in- och utgångar, för tryck- och täthetsprovning av rörledningssystem och behållare med vatten. Art. nr R220#

7 Tillbehör Finfilter med finfilterinsats 90 μm tvättbar, med stort smutsuppfångningskärl Art. nr R# Finfilterinsats 90 μm för finfilter med finfilterinsats 90 μm Art. nr # Manometer, p 6 MPa/60 bar/870 psi för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa/60 bar/870 psi Art. nr # Manometer med finskala, p 1,6 MPa/16 bar/232 psi för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 1,6 MPa/16 bar/232 psi Art. nr # Manometer med finskala, p 250 hpa/250 mbar/3,6 psi för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 250 hpa/250 mbar/3,6 psi Art. nr # Trycksluftsslang NV 7,2 för anslutning av tryckluftsverktyg, med snabbkoppling NV 7,2 Art. nr R# Sug-/tryckslang 1", med vävinlägg, 1,5m lång, med skruvanslutningar 1", med förslutningsproppar, för spolning, desinfektion, rengöring, konservering och för tryckprovning med vatten. Art. nr R# Skrivare för utskrift av de sparade resultaten av spol- och provprogrammen, 1 pappersrulle, USB-anslutningskabel, spänningsförsörjning/laddare Ni-Mh V, Hz, 3 W Art. nr R# Pappersrulle, 5-pack för skrivare Art. nr R#

8 Försäljning endast i via fackhandeln. fackhandel. REMS Scandinavia A/S Snedkervej 1 DK-4600 Køge Tel Fax Tillbehör REMS V-Jet TW, desinfektionsenhet för dricksvatteninstallationer, för tillförsel av doseringslösning för desinfektion Art. nr R# REMS Peroxi Color, 1l flaska doseringslösning REMS Peroxi för desinfektion av ca 100l ledningsvolym och 20 ml flaska färgämne REMS Color för infärgning av doseringslösningen för påfyllnings- och urtvättningskontroll. Art. nr R# Testsstav H 2O 2, mg/l, 100-pack, för kontroll av desinfektionslösningens koncentration Art. nr # Testsstav H 2O, 0 50mg, 100-pack, för kontroll av fullständig ursköljning av doseringslösningen efter desinfektionen Art. nr # REMS V-Jet H, rengörings- och konserveringsenhet för värmesystem, för tillförsel av rengöringsmedel och korrosionsskydd. Art. nr R# REMS CleanH 1l flaska rengöringsmedel för värmesystem, grönt infärgat för påfyllnings- och urtvättningskontroll, för ca 100l ledningsvolym. Art. nr R# REMS NoCor 1l flaska korrosionsskyddsmedel för konservering av värmesystem, blått infärgat för påfyllningskontroll för ca 100l ledningsvolym. Art. nr R# Södra Sverige: Peter Melin Mobil: Mellersta / Södra Sverige: Marc Butsch Mobil: Norra / Mellersta Sverige: Hans Forsberg Mobil: ) Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft enligt informationsblad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer" (januari 2011) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima, (ZVSHK) Deutschland" (Centralförbundet sanitet, värme, klimat, (CFSVK) Tyskland). Desinfektionsenhet TW för desinfektion av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima" (ZVSHK)" (Centralförbundet sanitet, värme, klimat, Tyskland, (CFSVK). M 04/ SWEoP Ändringar och fel förbehålls. Copyright 2015 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer

FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning

FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning Utg. 2008-01-2 FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning FOMA Energy Save AB Mejerigatan 4 44139 Alingsås Tel: 0322-66 90 60 Fax: 0322-1 57 94 info@f oma-es.com www.foma-es.com

Läs mer

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet!

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Combi 4 / Combi 6 Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Manöverdel 2 Tidur ZUCB (tillbehör) 3 Rumstemperatursensor 4 Kallvattenanslutning 5 Varmvattenanslutning

Läs mer

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan).

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan). Purchasing Manager Christian Krichau Modell Workman EX D20, Mtrl nr 15636 Workman EX 2x10, Mtrl nr 800013 Svensk benämning Kompressor 20 l, oljesmord Symboler CE, Manual, Soptunna, Hörselskydd/Skyddsglasögon,

Läs mer

Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning

Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning Winterhalter GS 502 GS 515 Bruksanvisning Bruksanvisning för Winterhalter Gastronom diskmaskin GS 502 och GS 515 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1338-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Nästa. Fresh Brew. Animo introducerar den nya Optifresh (BEAN)

Nästa. Fresh Brew. Animo introducerar den nya Optifresh (BEAN) Nästa generation Fresh Brew Animo introducerar den nya Optifresh (BEAN) OptiFresh Next generation OptiFresh från Animo OptiFresh Bean NG OptiFresh Bean NG OptiFresh NG OptiFresh NG Fresh Brew har fått

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

EXPRESSUPPRIKTNING med Fixturlaser. Fixturlaser XA

EXPRESSUPPRIKTNING med Fixturlaser. Fixturlaser XA EXPRESSUPPRIKTNING med Fixturlaser Fixturlaser XA Uppriktningssystemen från Fixturlaser har en mängd tekniska funktioner som standard, som exempelvis CCD-teknik, linjelaser, stora detektorytor (30 mm)

Läs mer

BG20 BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV

BG20 BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV BG20 SV BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 01 Information om apparaten... 02 Tekniska data... 02 Säkerhet... 03 Transport och

Läs mer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem

Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem Installatörshandbok Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem 1 Förord Förord - Välkommen till Geberits installatörshandbok! Geberits grundläggande princip är Know-How Installed. Det betyder att vi vet hur

Läs mer

Äkta storhet kommer inifrån. Mobil dammsugare CLEANTEX CT 26 CT 36

Äkta storhet kommer inifrån. Mobil dammsugare CLEANTEX CT 26 CT 36 Äkta storhet kommer inifrån. Mobil dammsugare CLEANTEX CT 26 CT 36 Verktyg för högsta anspråk Ingen kommer att märka hur jobbigt det egentligen var: den nya CLEANTEX CT 26 CT 36 Kompakt, men ändå stor.

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Solen vår bästa vän och följeslagare.

Solen vår bästa vän och följeslagare. Solen vår bästa vän och följeslagare. Som vi alla vet är solen grunden för allt liv här på jorden. Solen är den enda absolut rena energikällan. Solenergin är förnyelsebar och evig, den dagen solen slocknar

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

värmepumpar för alla energikällor

värmepumpar för alla energikällor värmepumpar för alla energikällor sol. luft. mark. värmepump. Energi från naturen värmepumpar Din Värmepumpspecialist Produktöversikt Luft/vatten-värmepumpar för utomhusinstallation LWD 50A - 90A LWD 50A/RX

Läs mer

Utläggare F 161 W Typ 656

Utläggare F 161 W Typ 656 DRIFT & SKÖTSEL Utläggare F 161 W Typ 656 Bevara för senare användning i maskinens dokumentfack Den här handbokens uppdragsnummer: D900981416 03-0107 656... nvänd bara originalreservdelar llt fån samma

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

www.kraenzle.com Partner inom fackhandeln! Made in Germany Högtryckstvättar med bensinmotor Kallvattenhögtryckstvättar

www.kraenzle.com Partner inom fackhandeln! Made in Germany Högtryckstvättar med bensinmotor Kallvattenhögtryckstvättar Kallvattenhögtryckstvättar Högtryckstvättar med bensinmotor Varmvattenhögtryckstvättar Stationära högtryckstvättar Industridammsugare Handsopmaskin Tillbehör Partner inom fackhandeln! Made in Germany www.kraenzle.com

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 2072.. Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna inte följs kan skador på enheten,

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

NGT-serien TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING

NGT-serien TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING VIKTIGA ANVISNINGAR Viktiga anvisningar DRIFTANVISNING Beskrivning Version Bruksanvisningen är en översättning av de ursprungliga bruksanvisningen. Driftanvisningen

Läs mer

R 97006 97006 START bar psi CONT R

R 97006 97006 START bar psi CONT R R R 97006 97006 R XS1: Start 1 2 3 4 5 6 97006 7 8 9 10 25 XS1 Loctite (Ireland) Ltd. Made in Germany 11 24 23 90 260 VAC/47 63 Hz 2AM cat.no.97006 P in 12 18 13 14 22 21 15 16 17 19 20 Innehåll 1 Var

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer