Bruksanvisning för nätverksprojektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för nätverksprojektor"

Transkript

1 Bruksanvisning för nätverksprojektor

2 Innehåll Förberedelser...3 Ansluta projektorn till en dator...3 Trådbunden anslutning... 3 Trådlös anslutning (endast vissa modeller)... 4 QPresenter...7 Minsta systemkrav...7 Ladda ned QPresenter...7 Installera QPresenter...8 För PC... 8 För MAC... 8 Använd QPresenter...8 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare Använd webbkontrollåset...19 Projicera datorskärmens innehåll En projektor visar en datorskärm...21 En projektor visar skärmarna från upp till fyra datorer...21 Upp till åtta projektorer som visar en datorskärm...22 Upp till 255 projektorer som visar en datorskärm (endast vissa modeller)...22 Använda USB-kabeln för att visa innehåll från datorn (endast för vissa modeller)...23 Upplösningar som stöds...23 Använda inloggningskoden för visning...23 Använda usb-kameran (endast vissa modeller)...24 PJLink-kommandon Innehåll

3 Förberedelser Din BenQ-projektor kan användas i både trådbundna och trådlösa nätverk. Från en webbläsare kan du hantera och styra projektorn från en eller flera fjärrdatorer när de är rätt anslutna till samma lokala nätverk. Du kan även skicka innehåll från en dator för att visa på projkektorn, med hjälp av QPresenter. Ansluta projektorn till en dator Trådbunden anslutning Bärbar dator Trådbundet LAN RJ45-kabel Projektor RJ45-kabel RJ45-kabel Om du har en DHCP-miljö: 1. Ta en RJ45-kabel och anslut ena änden till RJ45 LAN-ingångsuttaget på projektorn och den andra änden till RJ45-porten på ditt Ethernet eller din router. 2. Gör något av följande: Tryck på NETWORK SETTING på fjärrkontrollen. Sidan Nätverksinställningar visas. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad menyn är markerad. Tryck på för att markera Nätverksinställningar och tryck på MODE/ENTER. Sidan Nätverksinställningar visas. 3. Markera Trådbundet nätverk och tryck på MODE/ENTER. 4. Se till att Status är Anslut. 5. Tryck på för att markera DHCP och tryck på / för att välja På. 6. Tryck på för att markera Verkställ och tryck på MODE/ENTER. 7. Öppna sidan Nätverksinställningar > Trådbundet nätverk igen. Inställningarna IP-adress, Nätmask, Standard-gateway och DNS visas. Anteckna IP-adressen som visas på raden IP-adress. Om IP-adress fortfarande inte visas ska du kontakta din ITS-administratör. Stationär dator Om du inte har en DHCP-miljö: 1. Upprepa stegen 1-4 ovan. 2. Tryck på för att markera DHCP och tryck på / för att välja Av. 3. Kontakta din ITS-administratör för information om inställningarna IP-adress, Nätmask, Standard-gateway och DNS. Förberedelser 3

4 4. Tryck på för att välja en post som du vill ändra och tryck på MODE/ENTER. 5. Tryck på / för att flytta markören och tryck sedan på / för att mata in värdet. 6. Spara inställningen genom att trycka på MODE/ENTER. Om du inte vill spara inställningarna trycker du på MENU/EXIT. 7. Tryck på för att markera Verkställ och tryck på MODE/ENTER. När du har utfört stegen ovan är projektorn ansluten till ditt lokala nätverk och tillgänglig från varje dator i samma lokala nätverk. Trådlös anslutning (endast vissa modeller) 1. Anslut en trådlös dongel (extrautr.) från BenQ till USB-kontakten typ A på projektorn. 2. Gör något av följande: Tryck på NETWORK SETTING på fjärrkontrollen. Sidan Nätverksinställningar visas. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad menyn är markerad. Tryck på för att markera Nätverksinställningar och tryck på MODE/ENTER. Sidan Nätverksinställningar visas. 3. Markera Trådlöst nätverk och tryck på MODE/ENTER. 4. Kontrollera att Status är Anslut. 5. Kontrollera att SSID-skärm är På. 6. Kontrollera att SSID-informationen visas. Standard-SSID är "NetworkDisplay". 7. Tryck på för att markera Anslutningsläge och tryck på / för att välja AP eller Infrastruktur. 8. Tryck på för att markera Verkställ och tryck på MODE/ENTER. Det finns två sätt att gå vidare, beroende på vilken Anslutningsläge du har valt: I läget AP Bärbar dator Trådlös dongel Stationär dator Trådlös dongel Projektor Projektorn kan tjänstgöra som en åtkomstpunkt för trådlöst LAN, vilket är projektorns standardinställning. I det läget upprättar projektorn ett trådlöst nätverk som gör det möjligt för datorer att ansluta till det specifika trådlösa nätverket. 1. Kontrollera att en trådlös programvarunyckel (extrautr.) från BenQ är ansluten till USB-kontakten typ A på projektorn. 4 Förberedelser

5 2. Tryck på SOURCE för att visa källfältet och välja Nätverksskärm för åtkomst till SSID. Standard-SSID är "NetworkDisplay". 3. Sök efter detta trådlösa LAN med projektorns SSID från din dator. 4. Klicka på "Anslut" i fönstret för trådlös nätverksanslutning. I läget Infrastruktur Trådlös dongel Bärbar dator Trådbundet/trådlöst LAN RJ45-kabel Trådlös dongel Projektor RJ45-kabel RJ45-kabel Stationär dator När du har utfört stegen ovan är projektorn ansluten till ditt lokala nätverk och tillgänglig från varje dator i samma lokala nätverk. 1. Anslut båda RJ45-kablarna till RJ45-porten och en trådlös dongel till projektorns USB-portar. 2. Kontrollera att projektorn är ansluten till det lokala nätverket via en trådbunden anslutning. Se "Trådbunden anslutning" på sidan 3 för mer information. 3. Ange projektorns adress i adressfältet i webbläsaren och tryck på Enter. 4. Öppna administrationssidan för projektornätverkets visningssystem och logga in. Se sidan 17 för mer information. 5. Gå till sidan Trådlöst nätverk och ändra Anslutningsläget till Infrastruktur läge. Förberedelser 5

6 6. Klicka på Sök i raden SSID för att visa alla tillgängliga trådlösa nätverk. Klicka på önskadt SSID i sökresultatlistan och klicka på Verkställ. 7. Koppla från RJ45-kabeln från datorn. 8. Välj samma SSID på din dator. 9. Öppna QPresenter för att söka efter projektorn och klicka på Anslut. 6 Förberedelser

7 QPresenter QPresenter är ett program som körs på värddatorn. Det hjälper dig att ansluta datorn till en ledig nätverksprojektor och överföra skrivbordsinnehållet och/eller ljudsignalen till nätverksprojektorn via lokal nätverksanslutning. Minsta systemkrav Operativsystem som stöds: Windows XP 32-bitars/64-bitars, Windows 2003, Windows 7 32-bitars/64-bitars, Mac OS 10.5 och Mac OS Processor: Intel Pentium 4, 3,0G processor (för 1:1-ljudutmatning via projektorns högtalare), Core2 Duo 2,40 GHz processor (för sändningsfunktionen) Minne: 1 GB (för 1:1-ljudutmatning via projektorns högtalare) eller 2 GB (för sändningsfunktionen) Ledigt hårddiskutrymme: Minst 32 MB Webbläsare: Internet Explorer version 7 eller 8 (Java Plug-in måste vara installerat och JavaScript måste vara aktiverat.) BenQ ger inga garantier för kompatibilitet i en viss användarmiljö. Olika stationära/bärbara datorer kan uppvisa olika resultat vad gäller kompatibiliteten. Ladda ned QPresenter Det kan göras på flera sätt: Från projektorn Projektorn stödjer också QPresenter för Mac-datorer. Om du använder en Mac-dator kommer projektorn automatiskt att ange en Mac-version av QPresenter som du kan hämta. i. Anslut datorn till projektorn. Se "Ansluta projektorn till en dator" på sidan 3 för mer information. ii. Ange projektorns adress i adressfältet i webbläsaren och tryck på Enter. iii. Öppna administrationssidan för projektornätverkets visningssystem. iv. Klicka på ikonen Hämta. Från cd-skivan med användarhandbok (endast vissa modeller) i. Sätt in cd-skivan med användarhandboken som levereras med projektorn i cd-rom-enheten. ii. Ladda ned QPresenter-Broadcast.setup. Från BenQ.com i. Gå till din lokala del av BenQ.com för att ladda ned den senaste versionen av QPresenter. QPresenter 7

8 Installera QPresenter För PC 1. När nedladdningen är slutförd klickar du på exe-filen. 2. Klicka på "Nästa" för att fortsätta. 3. Klicka på "Jag godkänner" för att godkänna Licensavtalet. 4. Klicka på "Nästa" för att installera komponenten. 5. Klicka på "Nästa" för att bekräfta installationsmappen. 6. Ange användarnamn och lösenord för QPresenter och klicka på Nästa. 7. Klicka på "Installera" för att slutföra processen. För MAC 1. När nedladdningen är slutförd klickar du på dmg-filen. 2. Dubbelklicka på flien så monteras diskavbilden med namnet QPresenter. 3. Dubbelklicka på diskavbilden "QPresenter" för att visa innehållet. Använd QPresenter 1 3 & På söksidan kan du söka och ansluta till en projektor. Du ansluter till en projektor genom att skriva in IP-adressen och klicka på Anslut. 8 QPresenter

9 Du kan söka efter projektorer genom att helt enkelt klicka på Sök så listas alla projektorerna på samma lokala nätverk. Klicka på önskade projektorer i sökresultatlistan och klicka på Anslut. Du kan även skriva in önskat projektornamn och klicka på Sök. För att spela ljud genom projektorns högtalare klickar du på Aktivera ljudutmatning. Mac-versionen av QPresenter stöder inte denna funktion. 2. Specialfunktionssidan innehåller några avancerade funktioner för att hantera projicerade bilder. Klicka på Helskärm om du vill visa en helskärm. Klicka på Valbar om du vill visa en särskild skärm. En ruta visas på skärmen. Du kan justera dess storlek och placera den där du vill projicera. Den här funktionen är inte tillgänglig när ljudutmatning är aktiverat. Klicka på paus om du vill pausa projiceringen. Om flera datorer är anslutna till projektorn kan du bestämma en skärmplats genom att klicka på 1, 2, 3, 4, L, R, eller Helskärm. QPresenter 9

10 3. På sidan Grundläggande inställningar kan du konfigurera QPresenter. Klicka på Ja om du vill aktivera funktionen Fjärrskrivbord. Skriv in namn och lösenord för datorn. Gå till projektorns skärmmeny SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Nätverksinställningar > Fjärrskrivbord och ange Konto (datorns namn) och Lösenord och markera Anslut, tryck på MODE/ENTER. QPresenter accepterar endast högst 8 tecken bestående av engelska stora bokstäver och siffrorna 0-9 för namnet, alla 6 siffror bestående av 1 till 4 för lösenordet. Du kan ändra gränssnittsspråket för QPresenter genom att klicka på nedåtpilen för att visa en rullgardinslista och välja önskat språk. Klicka på Verkställ. Klicka på Ja om du vill tillåta att aviseringsmeddelanden visas. Klicka på Verkställ. Klicka på Aktivera 1:N skärm om du vill visa din datorskärm på flera projektorer. Klicka på Verkställ. Den kan visa högst 8 projektorer samtidigt. 10 QPresenter

11 4. På sidan Avancerade inställningar kan du konfigurera QPresenter. Du kan visa stillbilder genom att klicka på nedåtpilen för att visa en rullgardinslista och välja Grafik. Klicka på Verkställ. Du kan visa videoklipp genom att klicka på nedåtpilen för att visa en rullgardinslista och välja Video. Klicka på Verkställ. Grafikläge: sämsta bildkvaliteten men snabbare överföringshastighet. Videoläge: bättre bildkvalitet men långsammare överföringshastighet. Den verkliga överföringshastigheten bestämdes av nätverkstrafiken vid den tidpunkten. Flytta skjutreglaget om du vill justera infångningshastigheten. Nätverkets bandbredd kan även påverka prestandan. Du kan starta QPresenter när datorns operativsystem startats genom att klicka på Ja för att starta och öppna. Klicka på Verkställ. Information om hur du använder sändningsfunktionen finns i "Upp till 255 projektorer som visar en datorskärm (endast vissa modeller)" på sidan 22. Du länkar till webbsidan Projektornätverkets visningssystem genom att klicka på Länka. 5. Koppla från Klicka på ikonen Koppla från om du vill koppla från projektorerna. Du måste stänga av andra kontrollprogram i det virtuella nätverket innan du använder QPresenter. Brandväggen i datorn måste vara avstängd för att QPresenter och USB-displayen ska fungera. Trådlösa kombinationer av tangentbord och mus stöds för närvarande inte av Pixelworks. QPresenter 11

12 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare Den här funktionen är inte tillgänglig när sändningsfunktionen är aktiverad. När du har rätt IP-adress för projektorn och projektorn är på eller i standbyläge kan du använda en dator i samma lokala nätverk för att styra datorn. Du måste använda Microsoft Internet Explorer version 7.0 eller 8.0. Skärmbilderna i den här manualen är endast avsedda som referens och kan se annorlunda ut i verkligheten. 1. Ange projektorns adress i adressfältet i webbläsaren och tryck på Enter. 2. Huvudsidan för projektornätverkets visningssystem öppnas. Den här webbsidan ger åtkomst till en mängd funktioner med ett enkelt klick. 3. Klicka på Hämta för att spara QPresenter på datorn. Se "Installera QPresenter" på sidan 8 för mer information. 12 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare

13 4. Sidan Virtuell knappsats visar en digital knappsats med vilken du kan styra projektorn som om du använde den fysiska knappsatsen på projektorn. Se kapitlet "Kontroller och funktioner" i användarhandboken för mer information om hur den används. 5. Sidan Skärminställningar innehåller några valda skärmmenyposter som behövs för att styra projektorn eller justera de projicerade bilderna. Se kapitlet "Använda menyerna" i användarhandboken för mer information om hur de används. Fjärrstyra projektorn via en webbläsare 13

14 6. Sidan Bildinställning innehåller alla skärmmenyposter på menyn BILDINSTÄLLNINGAR för justering av de projicerade bilderna. Se kapitlet "Använda menyerna" i användarhandboken för mer information om hur de används. 7. På informationssidan visas information och status för projektorn och nätverket. 14 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare

15 8. På sidan Konferenskontroll kan du styra skärmens plats på samma IP-adress när det finns flera användare anslutna till projektorn. 9. På sidan Crestron (econtrol) visas användargränssnittet för Crestron econtrol. På econtrol-sidan finns en mängd virtuella nycklar för att styra projektorn eller justera de projicerade bilderna. i ii i i i. Dessa knappar fungerar på samma sätt som de i skärmmenyerna eller på fjärrkontrollen. Se kapitlet "Kontroller och funktioner" i användarhandboken för mer information. ii. Du kan byta ingångskälla genom att klicka på önskad signal. iii. Programmet finns på flera språk. Meny-knappen kan även användas för att gå tillbaka till föregående skärmmeny och för att avsluta och spara menyinställningarna. iii Fjärrstyra projektorn via en webbläsare 15

16 På verktygssidan kan du hantera projektorn, konfigurera inställningarna för LANstyrning och säkra åtkomsten till fjärrstyrd nätverksdrift på den här projektorn. iii i ii iv v i. Du kan namnge projektorn, hålla reda på dess plats och vilken person som styr den. ii. Du kan justera Nätverksinställningar. iii. När dessa ställts in har åtkomsten till det fjärrstyrda nätverket på projektorn blivit lösenordsskyddad. iv. När dessa ställts in har åtkomsten till verktygssidan blivit lösenordsskyddad. När du gjort justeringarna trycker du på knappen Skicka och uppgifterna sparas i projektorn. v. Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till sidan för fjärrstyrd nätverksdrift. På informationssidan visas information och status för projektorn. Tryck på Exit (Avsluta) för att gå tillbaka till sidan för fjärrstyrd nätverksdrift. Besök & för mer information. 16 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare

17 10. Du måste ange ett lösenord för att komma åt administratörssidan. Sidan innehåller fler nätverksinställningar. Standardlösenordet är "0000". Om du vill byta lösenord öppnar du sidan med grundläggande information. På sidan Grundläggande information kan du byta lösenord och ange högsta antalet anslutna datorer. Antalet anslutna datorer kan påverka nätverksskärmens prestanda. Du kan också justera inställningarna för Sändning, Inloggningskod för projicering, AMX-enhetsupptäckt och usb-kameran här. Fjärrstyra projektorn via en webbläsare 17

18 På sidan Trådbundet LAN kan du justera inställningarna för det trådbundna lokala nätverket. Endast WEP-kryptering stöds. På sidan Trådlöst LAN kan du justera inställningarna för det trådlösa lokala nätverket. Maximala längden för SSID är 16 byte. Använd olika SSID när mer än två projektorer ansluter via trådlöst LAN. 18 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare

19 På sidan Post kan du skicka varningse-postmeddelanden till din ITS-administratör. Du kan först försöka med posttestfunktionen och kontrollera om Varningspost fungerar. 11. Dessa snabbknappar finns alltid på webbsidan för att du ska kunna använda projektorn. Använd webbkontrollåset Denna funktionen är avsedd att förhindra obehöriga användare från att ändra projektorns inställningar på ett oönskat sätt via projektornätverkets visningssystem. För att aktivera funktionen: 1. Ange projektorns adress i adressfältet på din webbläsare och tryck på Enter när din dator anslutit till projektorn. 2. Öppna administrationssidan för projektornätverkets visningssystem. 3. Ange det aktuella lösenordet. 4. Klicka på PÅ i raden Webbkontrollås. Nästa gång någon ansluter till denna projektor kommer sidan för projektornätverkets visningssystem att tilhandahålla begränsade funktioner. För att avaktivera funktionen: 1. Öppna administrationssidan för projektornätverkets visningssystem. 2. Ange det aktuella lösenordet. 3. Klicka på AV i raden Webbkontrollås. Fjärrstyra projektorn via en webbläsare 19

20 Du kan också använda skärmmenyn för att aktivera/avaktivera denna funktion: 1. Gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Säkerhetsinställn. > Ändra säkerhetsinställningar när du öppnat skärmmenysystemet. Tryck på MODE/ENTER. Meddelandet "ANGE LÖSENORD" visas. Ange det aktuella lösenordet. 2. Om lösenordet är korrekt visas sidan Säkerhetsinställn. igen. Tryck på för att markera Webbkontrollås och tryck på / för att välja På eller Av. 20 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare

21 Projicera datorskärmens innehåll En projektor visar en datorskärm 1. Anslut datorn till projektorn. Se "Ansluta projektorn till en dator" på sidan 3 för mer information. 2. Kontrollera att du har laddat ned och installerat QPresenter. Se "Ladda ned QPresenter" på sidan 7 och "Installera QPresenter" på sidan 8 för mer information. 3. Öppna QPresenter genom att klicka på ikonen. 4. Skriv in projektorns IP-adress och klicka på Anslut. Du kan söka efter projektorer genom att helt enkelt klicka på Sök så listas alla projektorer i samma lokala nätverk. Klicka på önskad projektor i sökresultatlistan och klicka på Anslut. Du kan även skriva in önskat projektornamn och klicka på Sök. 5. För att spela ljud genom projektorns högtalare klickar du på Aktivera ljudutmatning. En projektor visar skärmarna från upp till fyra datorer Projektionsskärmen kan delas in i fyra fält för samtidig visning av skärminnehållet från alla fyra anslutna datorer. 1. Anslut varje dator till projektorn. Se "Ansluta projektorn till en dator" på sidan 3 för mer information. 2. Kontrollera att du har laddat ned och installerat QPresenter. Se "Ladda ned QPresenter" på sidan 7 och "Installera QPresenter" på sidan 8 för mer information. 3. Öppna QPresenter genom att klicka på ikonen. 4. Skriv in projektorns IP-adress och klicka på Anslut. Du kan söka efter projektorer genom att helt enkelt klicka på Sök så listas alla projektorer i samma lokala nätverk. Klicka på önskad projektor i sökresultatlistan och klicka på Anslut. Du kan även skriva in önskat projektornamn och klicka på Sök. 5. När du har anslutit öppnar du Specialfunktionssidan i QPresenter och bestämmer en skärmplats genom att klicka på 1, 2, 3, 4, L, R, eller Helskärm. Projicera datorskärmens innehåll 21

22 Upp till åtta projektorer som visar en datorskärm 1. Anslut projektorerna till samma lokala nätverk via trådbunden en eller trådlös nätverksanslutning i läget Infrastruktur. Se "Ansluta projektorn till en dator" på sidan 3 för mer information. 2. Anslut datorn till samma lokala nätverk. 3. Kontrollera att du har laddat ned och installerat QPresenter. Se "Ladda ned QPresenter" på sidan 7 och "Installera QPresenter" på sidan 8 för mer information. 4. Öppna QPresenter genom att klicka på ikonen. 5. Gå till menyn Inställningar > Grundläggande inställningar. 6. Klicka på Aktivera 1:N skärm och klicka på Verkställ. Upp till 255 projektorer som visar en datorskärm (endast vissa modeller) Det här är sändningsfunktionen som gör det möjligt för din dator att skicka skärminnehåll till upp till 255 projektorer förutsatt att de finns i samma lokala nätverk på samma kanal. Funktionen kräver en särskild version av QPresenter. Hämta den från cd:n med användarhandboken. Den här funktionen är endast tillgänglig när källan Nätverksvisning valts. Minimikraven på ditt datorsystem är Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz CPU, 2G DDR. 1. Anslut projektorerna till samma lokala nätverk via en trådbunden anslutning. 2. Välja en viss kanal för varje projektor. i. Gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Nätverksinställningar när du öppnat skärmmenysystemet. Tryck på MODE/ENTER. ii. Tryck på för att markera Sändning och tryck på / för att välja På. Eller i. Öppna projektornätverkets visningssystem och gå till sidan Grundläggande. ii. Klicka på PÅ på raden Sändning och välj en kanal på rullgardinslistan. 22 Projicera datorskärmens innehåll

23 3. Kontrollera att du har laddat ned och installerat QPresenter i datorn. Se "Ladda ned QPresenter" på sidan 7 och "Installera QPresenter" på sidan 8 för mer information. 4. Öppna QPresenter genom att klicka på ikonen. 5. Gå till menyn Inställningar > Avancerade inställningar. 6. Klicka på Ja i raden Aktivera sändning. 7. Välj samma kanal i rullgardinslistan och klicka på Verkställ. Använda USB-kabeln för att visa innehåll från datorn (endast för vissa modeller) 1. Anslut ena änden på en USB-kabel till datorn och den andra änden till USB-mini B-porten på projektorn. 2. Tryck på SOURCE och välj USB-skärm i fältet källa. 3. Gå till Den här datorn på din dator och dubbelklicka på ikonen för BenQ QPresenter. 4. Projektorn visar automatiskt innehållet i din dator. Upplösningar som stöds Datorskärmen som projiceras kommer att automatiskt skalförändras till 1024 x 768. Använda inloggningskoden för visning Denna funktion är utformad för att garantera nätverksvisning på rätt projektor. För att aktivera/avaktivera denna funktion: 1. Gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Nätverksinställningar när du öppnat skärmmenysystemet. Tryck på MODE/ENTER. 2. Tryck på för att markera Inloggningskod för projicering och tryck på / för att välja På eller Av. Med denna funktionen på skapar projektorn en slumpmässig fyrsiffrig kod i övre högra hörnet när du växlar till Nätverksvisning. Du måste ange denna fyrsiffriga kod i QPresenter när du ansluter till projektorn. Projicera datorskärmens innehåll 23

24 Använda usb-kameran (endast vissa modeller) Den här funktionen är inte tillgänglig när sändningsfunktionen är aktiverad. Du måste använda Microsoft Internet Explorer version 7.0 eller Anslut USB-kameran till projektorns USB-port typ A. Kontrollera på om USB-kameran stöds. 2. Öppna projektornätverkets visningssysyem och logga in. 3. Gå till sidan Grundläggande och klicka på Anslut på raden USB-Kamera. Bilder som tagits av USB-kameran kommer att visas på en egen sida. 24 Projicera datorskärmens innehåll

25 PJLink-kommandon Den här projektorn stöder standardprotokollet PJLink för projektorstyrning. Kommandon som stöds anges nedan. De nedan angivna kommandona som stöds varierar från modell till modell. Kommando Beskrivning Parameter POWER OFF Styrning av strömmen. 0 = Power Off POWER ON Styrning av strömmen. 1 = Power On Power? Förfrågan om strömstatus. 0 = Power Off 1 = Power On 2 = Cooling down 3 = Warm up INPT Kommando för byte av ingång. 11 = VGA1 12 = VGA2 21 = SVideo 22 = CVBS 31 = HDMI INPT? Förfrågan om status för byte av ingång. 51 = CARD_READER 52 = LAN DISPLAY 53 = USB DISPLAY 42 = Speaker Volume Up 43 = Speaker Volume Down 44 = Microphone Volume Up 45 = Microphone Volume Down 46 = Freeze 47 = Change picture mode AVMT AVMT? LAMP? INST? Styrning av funktionen bild och ljud av/på. Förfrågan om aktuell status för ljud och bild av. Förfrågan om antalet lamptimmar. Förfrågan till listan som möjliggör byte av ingång. 10 = Video mute off 11 = Video mute on 20 = Audio mute off 21 = Audio mute on 30 = Video & Audio mute off 31 = Video & Audio mute on Lamp hour Return " " NAME? Förfrågan om projektornamn. Return "Digital Projector" INF0? Förfrågan om upplösning. Return "Education Series" INF1? Förfrågan om tillverkarens namn. Return "BenQ" INF2? Förfrågan om modellnamn. Return model name as below, "Actual model name" CLSS? Förfrågan om klassinformation. Return "Version" PJLink-kommandon 25

26 ERST? Förfrågan om felstatus. Error Status GET ALL Förfrågan om alla statusuppgifter. Return all "?" items 26 PJLink-kommandon

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 2.1 ios-program för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2. Användningsförhållanden...

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod WIRELESS WIRELESS SELECT ON/STAND BY LENS SHIFT LEFT RIGHT USB LAMP STATUS POWER UP DOWN Security LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W WPA Installationsguide Stödd autenticerings metod Security

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

L51W Användarhandbok. Projektor. Program som stöds. MirrorOp Lite (för Windows) MirrorOp Sender Lite (för Mac) MirrorOp Receiver (för ios och Android)

L51W Användarhandbok. Projektor. Program som stöds. MirrorOp Lite (för Windows) MirrorOp Sender Lite (för Mac) MirrorOp Receiver (för ios och Android) Projektor L51W Användarhandbok Program som stöds MirrorOp Lite (för Windows) MirrorOp Sender Lite (för Mac) MirrorOp Receiver (för ios och Android) MobiShow Lite (för ios) / MobiShow (för Android) PtG2

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Grattis till ditt köp av ett komplett IP-kamerakit från Gigamedia. Denna guide förklarar hur du använder dig av Gigamedias kostnadsfria DDNS-tjänst för

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se Asgari of Sweden Generation 3 Snabbmanual För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror www.asgariofsweden.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förberedelser... 3 Inställning

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155

DATAPROJEKTOR XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155 DATAPROJEKTOR XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155 Dataprojektor Funktionsguide för trådlöst Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara

Läs mer

Manual för Plextalks Inställningsverktyg

Manual för Plextalks Inställningsverktyg Manual för Plextalks Inställningsverktyg Rev.1. 2010/06 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1. Plextalks Inställningsverktyg Detta verktyg skapar en inställningsfil för att konfigurera nätverksinställningarna för

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

NETIKKA PCTV BRUKSANVISNING

NETIKKA PCTV BRUKSANVISNING 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 ALLMÄNT...3 1.1 VAD ÄR PCTV?...3 2 ATT BÖRJA ANVÄNDA PCTV...4 2.1 KRAV PÅ BRANDVÄGGEN...4 2.1.1 Att tillåta användning av IGMP-tjänster i F-Secure...4 2.2 KRAV PÅ DATORN...8

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Se till att du har din SKY WiFi SmartPen och ditt block framför dig. Gå till Livescribes hemsida (om du skrivit ut denna guide och inte kan klicka på länken så gå till:

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer