Bruksanvisning för nätverksprojektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för nätverksprojektor"

Transkript

1 Bruksanvisning för nätverksprojektor

2 Innehåll Förberedelser...3 Ansluta projektorn till en dator...3 Trådbunden anslutning... 3 Trådlös anslutning (endast vissa modeller)... 4 QPresenter...7 Minsta systemkrav...7 Ladda ned QPresenter...7 Installera QPresenter...8 För PC... 8 För MAC... 8 Använd QPresenter...8 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare Använd webbkontrollåset...19 Projicera datorskärmens innehåll En projektor visar en datorskärm...21 En projektor visar skärmarna från upp till fyra datorer...21 Upp till åtta projektorer som visar en datorskärm...22 Upp till 255 projektorer som visar en datorskärm (endast vissa modeller)...22 Använda USB-kabeln för att visa innehåll från datorn (endast för vissa modeller)...23 Upplösningar som stöds...23 Använda inloggningskoden för visning...23 Använda usb-kameran (endast vissa modeller)...24 PJLink-kommandon Innehåll

3 Förberedelser Din BenQ-projektor kan användas i både trådbundna och trådlösa nätverk. Från en webbläsare kan du hantera och styra projektorn från en eller flera fjärrdatorer när de är rätt anslutna till samma lokala nätverk. Du kan även skicka innehåll från en dator för att visa på projkektorn, med hjälp av QPresenter. Ansluta projektorn till en dator Trådbunden anslutning Bärbar dator Trådbundet LAN RJ45-kabel Projektor RJ45-kabel RJ45-kabel Om du har en DHCP-miljö: 1. Ta en RJ45-kabel och anslut ena änden till RJ45 LAN-ingångsuttaget på projektorn och den andra änden till RJ45-porten på ditt Ethernet eller din router. 2. Gör något av följande: Tryck på NETWORK SETTING på fjärrkontrollen. Sidan Nätverksinställningar visas. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad menyn är markerad. Tryck på för att markera Nätverksinställningar och tryck på MODE/ENTER. Sidan Nätverksinställningar visas. 3. Markera Trådbundet nätverk och tryck på MODE/ENTER. 4. Se till att Status är Anslut. 5. Tryck på för att markera DHCP och tryck på / för att välja På. 6. Tryck på för att markera Verkställ och tryck på MODE/ENTER. 7. Öppna sidan Nätverksinställningar > Trådbundet nätverk igen. Inställningarna IP-adress, Nätmask, Standard-gateway och DNS visas. Anteckna IP-adressen som visas på raden IP-adress. Om IP-adress fortfarande inte visas ska du kontakta din ITS-administratör. Stationär dator Om du inte har en DHCP-miljö: 1. Upprepa stegen 1-4 ovan. 2. Tryck på för att markera DHCP och tryck på / för att välja Av. 3. Kontakta din ITS-administratör för information om inställningarna IP-adress, Nätmask, Standard-gateway och DNS. Förberedelser 3

4 4. Tryck på för att välja en post som du vill ändra och tryck på MODE/ENTER. 5. Tryck på / för att flytta markören och tryck sedan på / för att mata in värdet. 6. Spara inställningen genom att trycka på MODE/ENTER. Om du inte vill spara inställningarna trycker du på MENU/EXIT. 7. Tryck på för att markera Verkställ och tryck på MODE/ENTER. När du har utfört stegen ovan är projektorn ansluten till ditt lokala nätverk och tillgänglig från varje dator i samma lokala nätverk. Trådlös anslutning (endast vissa modeller) 1. Anslut en trådlös dongel (extrautr.) från BenQ till USB-kontakten typ A på projektorn. 2. Gör något av följande: Tryck på NETWORK SETTING på fjärrkontrollen. Sidan Nätverksinställningar visas. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad menyn är markerad. Tryck på för att markera Nätverksinställningar och tryck på MODE/ENTER. Sidan Nätverksinställningar visas. 3. Markera Trådlöst nätverk och tryck på MODE/ENTER. 4. Kontrollera att Status är Anslut. 5. Kontrollera att SSID-skärm är På. 6. Kontrollera att SSID-informationen visas. Standard-SSID är "NetworkDisplay". 7. Tryck på för att markera Anslutningsläge och tryck på / för att välja AP eller Infrastruktur. 8. Tryck på för att markera Verkställ och tryck på MODE/ENTER. Det finns två sätt att gå vidare, beroende på vilken Anslutningsläge du har valt: I läget AP Bärbar dator Trådlös dongel Stationär dator Trådlös dongel Projektor Projektorn kan tjänstgöra som en åtkomstpunkt för trådlöst LAN, vilket är projektorns standardinställning. I det läget upprättar projektorn ett trådlöst nätverk som gör det möjligt för datorer att ansluta till det specifika trådlösa nätverket. 1. Kontrollera att en trådlös programvarunyckel (extrautr.) från BenQ är ansluten till USB-kontakten typ A på projektorn. 4 Förberedelser

5 2. Tryck på SOURCE för att visa källfältet och välja Nätverksskärm för åtkomst till SSID. Standard-SSID är "NetworkDisplay". 3. Sök efter detta trådlösa LAN med projektorns SSID från din dator. 4. Klicka på "Anslut" i fönstret för trådlös nätverksanslutning. I läget Infrastruktur Trådlös dongel Bärbar dator Trådbundet/trådlöst LAN RJ45-kabel Trådlös dongel Projektor RJ45-kabel RJ45-kabel Stationär dator När du har utfört stegen ovan är projektorn ansluten till ditt lokala nätverk och tillgänglig från varje dator i samma lokala nätverk. 1. Anslut båda RJ45-kablarna till RJ45-porten och en trådlös dongel till projektorns USB-portar. 2. Kontrollera att projektorn är ansluten till det lokala nätverket via en trådbunden anslutning. Se "Trådbunden anslutning" på sidan 3 för mer information. 3. Ange projektorns adress i adressfältet i webbläsaren och tryck på Enter. 4. Öppna administrationssidan för projektornätverkets visningssystem och logga in. Se sidan 17 för mer information. 5. Gå till sidan Trådlöst nätverk och ändra Anslutningsläget till Infrastruktur läge. Förberedelser 5

6 6. Klicka på Sök i raden SSID för att visa alla tillgängliga trådlösa nätverk. Klicka på önskadt SSID i sökresultatlistan och klicka på Verkställ. 7. Koppla från RJ45-kabeln från datorn. 8. Välj samma SSID på din dator. 9. Öppna QPresenter för att söka efter projektorn och klicka på Anslut. 6 Förberedelser

7 QPresenter QPresenter är ett program som körs på värddatorn. Det hjälper dig att ansluta datorn till en ledig nätverksprojektor och överföra skrivbordsinnehållet och/eller ljudsignalen till nätverksprojektorn via lokal nätverksanslutning. Minsta systemkrav Operativsystem som stöds: Windows XP 32-bitars/64-bitars, Windows 2003, Windows 7 32-bitars/64-bitars, Mac OS 10.5 och Mac OS Processor: Intel Pentium 4, 3,0G processor (för 1:1-ljudutmatning via projektorns högtalare), Core2 Duo 2,40 GHz processor (för sändningsfunktionen) Minne: 1 GB (för 1:1-ljudutmatning via projektorns högtalare) eller 2 GB (för sändningsfunktionen) Ledigt hårddiskutrymme: Minst 32 MB Webbläsare: Internet Explorer version 7 eller 8 (Java Plug-in måste vara installerat och JavaScript måste vara aktiverat.) BenQ ger inga garantier för kompatibilitet i en viss användarmiljö. Olika stationära/bärbara datorer kan uppvisa olika resultat vad gäller kompatibiliteten. Ladda ned QPresenter Det kan göras på flera sätt: Från projektorn Projektorn stödjer också QPresenter för Mac-datorer. Om du använder en Mac-dator kommer projektorn automatiskt att ange en Mac-version av QPresenter som du kan hämta. i. Anslut datorn till projektorn. Se "Ansluta projektorn till en dator" på sidan 3 för mer information. ii. Ange projektorns adress i adressfältet i webbläsaren och tryck på Enter. iii. Öppna administrationssidan för projektornätverkets visningssystem. iv. Klicka på ikonen Hämta. Från cd-skivan med användarhandbok (endast vissa modeller) i. Sätt in cd-skivan med användarhandboken som levereras med projektorn i cd-rom-enheten. ii. Ladda ned QPresenter-Broadcast.setup. Från BenQ.com i. Gå till din lokala del av BenQ.com för att ladda ned den senaste versionen av QPresenter. QPresenter 7

8 Installera QPresenter För PC 1. När nedladdningen är slutförd klickar du på exe-filen. 2. Klicka på "Nästa" för att fortsätta. 3. Klicka på "Jag godkänner" för att godkänna Licensavtalet. 4. Klicka på "Nästa" för att installera komponenten. 5. Klicka på "Nästa" för att bekräfta installationsmappen. 6. Ange användarnamn och lösenord för QPresenter och klicka på Nästa. 7. Klicka på "Installera" för att slutföra processen. För MAC 1. När nedladdningen är slutförd klickar du på dmg-filen. 2. Dubbelklicka på flien så monteras diskavbilden med namnet QPresenter. 3. Dubbelklicka på diskavbilden "QPresenter" för att visa innehållet. Använd QPresenter 1 3 & På söksidan kan du söka och ansluta till en projektor. Du ansluter till en projektor genom att skriva in IP-adressen och klicka på Anslut. 8 QPresenter

9 Du kan söka efter projektorer genom att helt enkelt klicka på Sök så listas alla projektorerna på samma lokala nätverk. Klicka på önskade projektorer i sökresultatlistan och klicka på Anslut. Du kan även skriva in önskat projektornamn och klicka på Sök. För att spela ljud genom projektorns högtalare klickar du på Aktivera ljudutmatning. Mac-versionen av QPresenter stöder inte denna funktion. 2. Specialfunktionssidan innehåller några avancerade funktioner för att hantera projicerade bilder. Klicka på Helskärm om du vill visa en helskärm. Klicka på Valbar om du vill visa en särskild skärm. En ruta visas på skärmen. Du kan justera dess storlek och placera den där du vill projicera. Den här funktionen är inte tillgänglig när ljudutmatning är aktiverat. Klicka på paus om du vill pausa projiceringen. Om flera datorer är anslutna till projektorn kan du bestämma en skärmplats genom att klicka på 1, 2, 3, 4, L, R, eller Helskärm. QPresenter 9

10 3. På sidan Grundläggande inställningar kan du konfigurera QPresenter. Klicka på Ja om du vill aktivera funktionen Fjärrskrivbord. Skriv in namn och lösenord för datorn. Gå till projektorns skärmmeny SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Nätverksinställningar > Fjärrskrivbord och ange Konto (datorns namn) och Lösenord och markera Anslut, tryck på MODE/ENTER. QPresenter accepterar endast högst 8 tecken bestående av engelska stora bokstäver och siffrorna 0-9 för namnet, alla 6 siffror bestående av 1 till 4 för lösenordet. Du kan ändra gränssnittsspråket för QPresenter genom att klicka på nedåtpilen för att visa en rullgardinslista och välja önskat språk. Klicka på Verkställ. Klicka på Ja om du vill tillåta att aviseringsmeddelanden visas. Klicka på Verkställ. Klicka på Aktivera 1:N skärm om du vill visa din datorskärm på flera projektorer. Klicka på Verkställ. Den kan visa högst 8 projektorer samtidigt. 10 QPresenter

11 4. På sidan Avancerade inställningar kan du konfigurera QPresenter. Du kan visa stillbilder genom att klicka på nedåtpilen för att visa en rullgardinslista och välja Grafik. Klicka på Verkställ. Du kan visa videoklipp genom att klicka på nedåtpilen för att visa en rullgardinslista och välja Video. Klicka på Verkställ. Grafikläge: sämsta bildkvaliteten men snabbare överföringshastighet. Videoläge: bättre bildkvalitet men långsammare överföringshastighet. Den verkliga överföringshastigheten bestämdes av nätverkstrafiken vid den tidpunkten. Flytta skjutreglaget om du vill justera infångningshastigheten. Nätverkets bandbredd kan även påverka prestandan. Du kan starta QPresenter när datorns operativsystem startats genom att klicka på Ja för att starta och öppna. Klicka på Verkställ. Information om hur du använder sändningsfunktionen finns i "Upp till 255 projektorer som visar en datorskärm (endast vissa modeller)" på sidan 22. Du länkar till webbsidan Projektornätverkets visningssystem genom att klicka på Länka. 5. Koppla från Klicka på ikonen Koppla från om du vill koppla från projektorerna. Du måste stänga av andra kontrollprogram i det virtuella nätverket innan du använder QPresenter. Brandväggen i datorn måste vara avstängd för att QPresenter och USB-displayen ska fungera. Trådlösa kombinationer av tangentbord och mus stöds för närvarande inte av Pixelworks. QPresenter 11

12 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare Den här funktionen är inte tillgänglig när sändningsfunktionen är aktiverad. När du har rätt IP-adress för projektorn och projektorn är på eller i standbyläge kan du använda en dator i samma lokala nätverk för att styra datorn. Du måste använda Microsoft Internet Explorer version 7.0 eller 8.0. Skärmbilderna i den här manualen är endast avsedda som referens och kan se annorlunda ut i verkligheten. 1. Ange projektorns adress i adressfältet i webbläsaren och tryck på Enter. 2. Huvudsidan för projektornätverkets visningssystem öppnas. Den här webbsidan ger åtkomst till en mängd funktioner med ett enkelt klick. 3. Klicka på Hämta för att spara QPresenter på datorn. Se "Installera QPresenter" på sidan 8 för mer information. 12 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare

13 4. Sidan Virtuell knappsats visar en digital knappsats med vilken du kan styra projektorn som om du använde den fysiska knappsatsen på projektorn. Se kapitlet "Kontroller och funktioner" i användarhandboken för mer information om hur den används. 5. Sidan Skärminställningar innehåller några valda skärmmenyposter som behövs för att styra projektorn eller justera de projicerade bilderna. Se kapitlet "Använda menyerna" i användarhandboken för mer information om hur de används. Fjärrstyra projektorn via en webbläsare 13

14 6. Sidan Bildinställning innehåller alla skärmmenyposter på menyn BILDINSTÄLLNINGAR för justering av de projicerade bilderna. Se kapitlet "Använda menyerna" i användarhandboken för mer information om hur de används. 7. På informationssidan visas information och status för projektorn och nätverket. 14 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare

15 8. På sidan Konferenskontroll kan du styra skärmens plats på samma IP-adress när det finns flera användare anslutna till projektorn. 9. På sidan Crestron (econtrol) visas användargränssnittet för Crestron econtrol. På econtrol-sidan finns en mängd virtuella nycklar för att styra projektorn eller justera de projicerade bilderna. i ii i i i. Dessa knappar fungerar på samma sätt som de i skärmmenyerna eller på fjärrkontrollen. Se kapitlet "Kontroller och funktioner" i användarhandboken för mer information. ii. Du kan byta ingångskälla genom att klicka på önskad signal. iii. Programmet finns på flera språk. Meny-knappen kan även användas för att gå tillbaka till föregående skärmmeny och för att avsluta och spara menyinställningarna. iii Fjärrstyra projektorn via en webbläsare 15

16 På verktygssidan kan du hantera projektorn, konfigurera inställningarna för LANstyrning och säkra åtkomsten till fjärrstyrd nätverksdrift på den här projektorn. iii i ii iv v i. Du kan namnge projektorn, hålla reda på dess plats och vilken person som styr den. ii. Du kan justera Nätverksinställningar. iii. När dessa ställts in har åtkomsten till det fjärrstyrda nätverket på projektorn blivit lösenordsskyddad. iv. När dessa ställts in har åtkomsten till verktygssidan blivit lösenordsskyddad. När du gjort justeringarna trycker du på knappen Skicka och uppgifterna sparas i projektorn. v. Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till sidan för fjärrstyrd nätverksdrift. På informationssidan visas information och status för projektorn. Tryck på Exit (Avsluta) för att gå tillbaka till sidan för fjärrstyrd nätverksdrift. Besök & för mer information. 16 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare

17 10. Du måste ange ett lösenord för att komma åt administratörssidan. Sidan innehåller fler nätverksinställningar. Standardlösenordet är "0000". Om du vill byta lösenord öppnar du sidan med grundläggande information. På sidan Grundläggande information kan du byta lösenord och ange högsta antalet anslutna datorer. Antalet anslutna datorer kan påverka nätverksskärmens prestanda. Du kan också justera inställningarna för Sändning, Inloggningskod för projicering, AMX-enhetsupptäckt och usb-kameran här. Fjärrstyra projektorn via en webbläsare 17

18 På sidan Trådbundet LAN kan du justera inställningarna för det trådbundna lokala nätverket. Endast WEP-kryptering stöds. På sidan Trådlöst LAN kan du justera inställningarna för det trådlösa lokala nätverket. Maximala längden för SSID är 16 byte. Använd olika SSID när mer än två projektorer ansluter via trådlöst LAN. 18 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare

19 På sidan Post kan du skicka varningse-postmeddelanden till din ITS-administratör. Du kan först försöka med posttestfunktionen och kontrollera om Varningspost fungerar. 11. Dessa snabbknappar finns alltid på webbsidan för att du ska kunna använda projektorn. Använd webbkontrollåset Denna funktionen är avsedd att förhindra obehöriga användare från att ändra projektorns inställningar på ett oönskat sätt via projektornätverkets visningssystem. För att aktivera funktionen: 1. Ange projektorns adress i adressfältet på din webbläsare och tryck på Enter när din dator anslutit till projektorn. 2. Öppna administrationssidan för projektornätverkets visningssystem. 3. Ange det aktuella lösenordet. 4. Klicka på PÅ i raden Webbkontrollås. Nästa gång någon ansluter till denna projektor kommer sidan för projektornätverkets visningssystem att tilhandahålla begränsade funktioner. För att avaktivera funktionen: 1. Öppna administrationssidan för projektornätverkets visningssystem. 2. Ange det aktuella lösenordet. 3. Klicka på AV i raden Webbkontrollås. Fjärrstyra projektorn via en webbläsare 19

20 Du kan också använda skärmmenyn för att aktivera/avaktivera denna funktion: 1. Gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Säkerhetsinställn. > Ändra säkerhetsinställningar när du öppnat skärmmenysystemet. Tryck på MODE/ENTER. Meddelandet "ANGE LÖSENORD" visas. Ange det aktuella lösenordet. 2. Om lösenordet är korrekt visas sidan Säkerhetsinställn. igen. Tryck på för att markera Webbkontrollås och tryck på / för att välja På eller Av. 20 Fjärrstyra projektorn via en webbläsare

21 Projicera datorskärmens innehåll En projektor visar en datorskärm 1. Anslut datorn till projektorn. Se "Ansluta projektorn till en dator" på sidan 3 för mer information. 2. Kontrollera att du har laddat ned och installerat QPresenter. Se "Ladda ned QPresenter" på sidan 7 och "Installera QPresenter" på sidan 8 för mer information. 3. Öppna QPresenter genom att klicka på ikonen. 4. Skriv in projektorns IP-adress och klicka på Anslut. Du kan söka efter projektorer genom att helt enkelt klicka på Sök så listas alla projektorer i samma lokala nätverk. Klicka på önskad projektor i sökresultatlistan och klicka på Anslut. Du kan även skriva in önskat projektornamn och klicka på Sök. 5. För att spela ljud genom projektorns högtalare klickar du på Aktivera ljudutmatning. En projektor visar skärmarna från upp till fyra datorer Projektionsskärmen kan delas in i fyra fält för samtidig visning av skärminnehållet från alla fyra anslutna datorer. 1. Anslut varje dator till projektorn. Se "Ansluta projektorn till en dator" på sidan 3 för mer information. 2. Kontrollera att du har laddat ned och installerat QPresenter. Se "Ladda ned QPresenter" på sidan 7 och "Installera QPresenter" på sidan 8 för mer information. 3. Öppna QPresenter genom att klicka på ikonen. 4. Skriv in projektorns IP-adress och klicka på Anslut. Du kan söka efter projektorer genom att helt enkelt klicka på Sök så listas alla projektorer i samma lokala nätverk. Klicka på önskad projektor i sökresultatlistan och klicka på Anslut. Du kan även skriva in önskat projektornamn och klicka på Sök. 5. När du har anslutit öppnar du Specialfunktionssidan i QPresenter och bestämmer en skärmplats genom att klicka på 1, 2, 3, 4, L, R, eller Helskärm. Projicera datorskärmens innehåll 21

22 Upp till åtta projektorer som visar en datorskärm 1. Anslut projektorerna till samma lokala nätverk via trådbunden en eller trådlös nätverksanslutning i läget Infrastruktur. Se "Ansluta projektorn till en dator" på sidan 3 för mer information. 2. Anslut datorn till samma lokala nätverk. 3. Kontrollera att du har laddat ned och installerat QPresenter. Se "Ladda ned QPresenter" på sidan 7 och "Installera QPresenter" på sidan 8 för mer information. 4. Öppna QPresenter genom att klicka på ikonen. 5. Gå till menyn Inställningar > Grundläggande inställningar. 6. Klicka på Aktivera 1:N skärm och klicka på Verkställ. Upp till 255 projektorer som visar en datorskärm (endast vissa modeller) Det här är sändningsfunktionen som gör det möjligt för din dator att skicka skärminnehåll till upp till 255 projektorer förutsatt att de finns i samma lokala nätverk på samma kanal. Funktionen kräver en särskild version av QPresenter. Hämta den från cd:n med användarhandboken. Den här funktionen är endast tillgänglig när källan Nätverksvisning valts. Minimikraven på ditt datorsystem är Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz CPU, 2G DDR. 1. Anslut projektorerna till samma lokala nätverk via en trådbunden anslutning. 2. Välja en viss kanal för varje projektor. i. Gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Nätverksinställningar när du öppnat skärmmenysystemet. Tryck på MODE/ENTER. ii. Tryck på för att markera Sändning och tryck på / för att välja På. Eller i. Öppna projektornätverkets visningssystem och gå till sidan Grundläggande. ii. Klicka på PÅ på raden Sändning och välj en kanal på rullgardinslistan. 22 Projicera datorskärmens innehåll

23 3. Kontrollera att du har laddat ned och installerat QPresenter i datorn. Se "Ladda ned QPresenter" på sidan 7 och "Installera QPresenter" på sidan 8 för mer information. 4. Öppna QPresenter genom att klicka på ikonen. 5. Gå till menyn Inställningar > Avancerade inställningar. 6. Klicka på Ja i raden Aktivera sändning. 7. Välj samma kanal i rullgardinslistan och klicka på Verkställ. Använda USB-kabeln för att visa innehåll från datorn (endast för vissa modeller) 1. Anslut ena änden på en USB-kabel till datorn och den andra änden till USB-mini B-porten på projektorn. 2. Tryck på SOURCE och välj USB-skärm i fältet källa. 3. Gå till Den här datorn på din dator och dubbelklicka på ikonen för BenQ QPresenter. 4. Projektorn visar automatiskt innehållet i din dator. Upplösningar som stöds Datorskärmen som projiceras kommer att automatiskt skalförändras till 1024 x 768. Använda inloggningskoden för visning Denna funktion är utformad för att garantera nätverksvisning på rätt projektor. För att aktivera/avaktivera denna funktion: 1. Gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Nätverksinställningar när du öppnat skärmmenysystemet. Tryck på MODE/ENTER. 2. Tryck på för att markera Inloggningskod för projicering och tryck på / för att välja På eller Av. Med denna funktionen på skapar projektorn en slumpmässig fyrsiffrig kod i övre högra hörnet när du växlar till Nätverksvisning. Du måste ange denna fyrsiffriga kod i QPresenter när du ansluter till projektorn. Projicera datorskärmens innehåll 23

24 Använda usb-kameran (endast vissa modeller) Den här funktionen är inte tillgänglig när sändningsfunktionen är aktiverad. Du måste använda Microsoft Internet Explorer version 7.0 eller Anslut USB-kameran till projektorns USB-port typ A. Kontrollera på om USB-kameran stöds. 2. Öppna projektornätverkets visningssysyem och logga in. 3. Gå till sidan Grundläggande och klicka på Anslut på raden USB-Kamera. Bilder som tagits av USB-kameran kommer att visas på en egen sida. 24 Projicera datorskärmens innehåll

25 PJLink-kommandon Den här projektorn stöder standardprotokollet PJLink för projektorstyrning. Kommandon som stöds anges nedan. De nedan angivna kommandona som stöds varierar från modell till modell. Kommando Beskrivning Parameter POWER OFF Styrning av strömmen. 0 = Power Off POWER ON Styrning av strömmen. 1 = Power On Power? Förfrågan om strömstatus. 0 = Power Off 1 = Power On 2 = Cooling down 3 = Warm up INPT Kommando för byte av ingång. 11 = VGA1 12 = VGA2 21 = SVideo 22 = CVBS 31 = HDMI INPT? Förfrågan om status för byte av ingång. 51 = CARD_READER 52 = LAN DISPLAY 53 = USB DISPLAY 42 = Speaker Volume Up 43 = Speaker Volume Down 44 = Microphone Volume Up 45 = Microphone Volume Down 46 = Freeze 47 = Change picture mode AVMT AVMT? LAMP? INST? Styrning av funktionen bild och ljud av/på. Förfrågan om aktuell status för ljud och bild av. Förfrågan om antalet lamptimmar. Förfrågan till listan som möjliggör byte av ingång. 10 = Video mute off 11 = Video mute on 20 = Audio mute off 21 = Audio mute on 30 = Video & Audio mute off 31 = Video & Audio mute on Lamp hour Return " " NAME? Förfrågan om projektornamn. Return "Digital Projector" INF0? Förfrågan om upplösning. Return "Education Series" INF1? Förfrågan om tillverkarens namn. Return "BenQ" INF2? Förfrågan om modellnamn. Return model name as below, "Actual model name" CLSS? Förfrågan om klassinformation. Return "Version" PJLink-kommandon 25

26 ERST? Förfrågan om felstatus. Error Status GET ALL Förfrågan om alla statusuppgifter. Return all "?" items 26 PJLink-kommandon

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/585 v7 Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/ 585 v7 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda enheten...10 Grunderna...11

Läs mer