Ämnen på bilaga XIV till Reach exempel på användningsområden med mera (september 2014)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämnen på bilaga XIV till Reach exempel på användningsområden med mera (september 2014)"

Transkript

1 varor Ammonium-dikromat EG nr: CAS nr: Används för yytbehandling av metall. (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Reach). Arseniksyra EG nr: CAS nr Används för att ta bort gasbubblor i keramiska glassmältor samt i produktionen av laminerade kretskort. 22 februari augusti 2017 Förbud Bensylbutylftalat (BBP) EG-nr: CAS-nr: Mjukningsmedel i polymerprodukter, huvudsakligen i PVCplast. Förekommer i färger, råvaror till plast, gummi, limmer, utfyllnadsmedel och i råvaror till färg. Kan förekomma i konsumentprodukter som lim, bilvårdsprodukter och kosmetika. Huvudsaklig användning i PVCplast, som golvbeläggning inomhus. Finns även i produkter för golvbeläggning, tapeter, kabel, folie och vävplast. Finns även i produkter som vissa leksaker och barnavårdsartiklar. 21 augusti februari 2015 Användningar som inte kräver tillstånd Användning i innerförpackningar till läkemedel som omfattas av förordning (EG) nr 726/2004, direktiv 2001/82/EG och/eller direktiv 2001/83/EG. Förbud Förbud i leksaker och barnavårdsartiklar (punkt 51 i bilaga XVII till Reach). 1

2 varor Bis(2-metoxietyl) eter (diglym) EG nr: Antistatmedel och råvara vid tillverkning av färg, lack m.m. Kan förekomma som lösningsmedel för elektrolyt i batterier. 22 februari augusti 2017 Förbud Förbud i för kon-sumenter (punkt 30 i bilaga XVII till Reach) CAS-nr: Blykromat EG nr: CAS nr: Färger och pigment. Förekommer inom de flesta industrisektorer på produkter som ska skyddas mot korrosion. Några exempel är fordon, flygplan, jordbruksmaskiner och vägskyltar. (punkt 28 och 30 i bilaga XVII till Reach). Används även för militära ändamål för märkning av kamouflage och ammunition. Blykromatmolybdatsulfat EG nr: CAS nr: C.I.Pigment Red 104 Färger och pigment. Förekommer inom de flesta industrisektorer på produkter som ska skyddas mot korrosion. Några exempel är fordon, flygplan, jordbruksmaskiner och vägskyltar. Används även för militära ändamål för märkning av kamouflage och ammunition. (punkt 28 och 30 i bilaga XVII till Reach). Blykromatsulfat EG nr: CAS nr: C.I.Pigment Yellow 34 Färger och pigment. Förekommer inom de flesta industrisektorer på produkter som ska skyddas mot korrosion. Några exempel är fordon, flygplan, jordbruksmaskiner och vägskyltar. (punkt 28 och 30 i bilaga XVII till Reach). Används även för militära ändamål för märkning av kamouflage och ammunition. 2

3 varor 4,4'-Diaminodifenylmetan (MDA) EG-nr: CAS-nr: Härdare för plast och lim. 21 februari augusti 2014 Förbud Förbud i textilier och läderartiklar (punkt 43 i bilaga XVII till Reach). Förbud för textilfärgning (punkt 43 i bilaga XVII till Reach). Diarsenikpentoxid Arsenikpentoxid EG nr: CAS nr: Används i träskyddsmedel, inom färgindustrin, metallurgi (för att göra koppar, bly och guld hårdare) och vid tillverkning av specialglas. Kan förekomma i importerat träskyddsbehandlat trä. Diarseniktrioxid Arseniktrioxid EG nr: CAS nr: Används som avfärgningsämne för glas och emalj. Används vid tillverkning av specialglas och blykristall samt vid metallurgistudier. Kan förekomma i importerat träskyddsbehandlat trä. Har tidigare använts som träskyddsmedel. Används vid tillverkning av arsenik, arseniklegeringar och arseniksemikonduktorer. Används som cytostatika mot leukemi. 3

4 varor Dibutylftalat (DBP) EG-nr: CAS-nr: Mjukningsmedel och lösningsmedel. Förekommer bland annat i limmer, råvaror till färg, plast, gummi, fognings-, tätnings- och utfyllnadsmedel, färger, tryckfärger samt bindemedel. Mjukningsmedel i plast. Förekommer i olika varor av mjukplast, huvudsakligen i PVC-plast. 21 augsuti februari 2015 Användningar som inte kräver tillstånd Användning i innerförpackningar till läkemedel som omfattas av förordning (EG) nr 726/2004, direktiv 2001/82/EG och/eller direktiv 2001/83/EG. Förbud Förbud i leksaker och barnavårdsartiklar (punkt 51 i bilaga XVII) till Reach). Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) EG-nr: CAS-nr: Mjukningsmedel i PVC-plast. Förekommer i färger, råvaror till plast, gummi, limmer, utfyllnadsmedel och i råvaror till färg. Huvudsaklig användning i PVCplast som golvbeläggning inomhus. Finns i produkter för golvbeläggning, tapeter, kabel, folie och vävplast. Vissa leksaker, barnavårdsartiklar och barnvagnar. Kläder t.ex. ytterkläder och regnkläder samt skor. 21 augusti februari 2015 Användningar som inte kräver tillstånd Användning i innerförpackningar till läkemedel som omfattas av förordning (EG) nr 726/2004, direktiv 2001/82/EG och/eller direktiv 2001/83/EG. Förbud Förbud i leksaker och barnavårdsartiklar (punkt 51 i bilaga XVII till Reach). Bilprodukter som bilklädsel. Duschdraperier och textiltryck. Diisobutylftalat (DIBP) EG nr: CAS nr: Mjukningsmedel/lösningsmedel i limmer, fogmassor, färgkritor, tryckfärger till papper och förpackningar samt nagellack. Plastförpackningar och byggplastprodukter. Konsumentprodukter som radergummin och skolväskor. 21 augusti februari 2015 Förbud 4

5 varor 1,2-dikloretan (EDC) EG nr: CAS nr: ,2 -diklor-4,4 - metylendianilin (MOCA) EG nr: CAS nr: ,4-dinitrotoluen EG nr: CAS nr: Lösningsmedel inom kemisk industri och läkemedelsindustri Härdare/vulkningsmedel i hartser och polymerer vid t.ex. plastoch gummitillverkning. Sprängmedel bl.a. för utvinning av mineraler samt inom byggverksamhet Tillverkning av toluen-2,4- diisocyanat (4-metyl-mfenylendiisocyanat) som används för tillverkning av polyuretan. Tillverkning av azofärgämnen. 22 maj november 2017 Förbud Förbud som verksamt ämne i växt-skyddsmedel (KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel) Vid export måste exportanmälan göras. Omfattas dessutom av PIC-förfarande, dvs. importlandets medgivande krävs på förhand. Förordning (EG) nr 689/2008) 22 maj november 2017 Förbud Airbagar till bilar. 21 februari augusti 2015 Förbud Förbud i textilier och läderartiklar som kan komma i direkt och långvarig kontakt med människors hud eller munhåla (punkt 43 i bilaga XVII till Reach) 5

6 varor Formaldehyd, oligomera reaktionsprodukter med anilin (teknisk MDA) Används som härdare för epoxyharts, t.ex. i lim, färg och lack Kan förekomma i rörledningar och gjutformar som innehåller epoxyharts. 22 februari augusti 2017 Förbud Obs. att CAS-numret syftar på polymeren EG nr: CAS-nr: Hexabromcyklododekan (HBCDD) EG-nr: CAS -nr: Flamskyddsmedel inom plastindustrin, huvudsakligen i polystyren. Additivt flamskyddsmedel i framförallt expanderad polystyren (EPS) och extruderad polystyren (XPS), som används som isoleringsmaterial i byggindustrin. Kan förekomma som flamskyddsmedel i isoleringsmaterial till byggindustrin, elektroniska produkter och i textilier till möbler, bilinredningar med mera. 21 februari augusti 2015 Kaliumbis (zinkromat) hydroxid EG nr Används vid ytbehandling av stål och aluminium, t.ex. inom flygindustrin. 22 juli januari 2019 Förbud (punkt 28 i bilaga XVII till Reach CAS nr Kaliumdikromat EG nr: CAS nr: Används för ytbehandling av metall, rengöring av laboratorieglas samt som korrosionsinhibitor. (punkt 28, 29 och 30 i bi-laga XVII till Reach). 6

7 varor Kaliumkromat EG nr: CAS nr: Krom(III)kromat EG nr CAS nr Kromtrioxid EG nr: CAS nr: Används för ytbehandling av metall. Används vid ytbehandling av stål och aluminium, t.ex. inom flygindustrin Träskyddsmedel. Ytbehandling av metall. 22 juli januari 2019 Förbud (punkt 28, 29 och 30 i bi-laga XVII till Reach). (punkt 28, 29 och 30 i bi-laga XVII till Reach). (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Reach). Natriumkromat EG nr CAS nr: Laboratoriekemikalie (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Reach). Natriumdikromat EG nr: CAS nr: CAS-nr: Finns i ytbehandlingsmedel för metall och galvanotekniska produkter. (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Reach). 7

8 varor Strontium kromat EG nr CAS-nr Rostskyddande pigment i färger och lacker. Kan förekomma i belagd plåt och andra varor av metall, t.e.x. fordon. 22 juli januari 2019 Syror genererade från kromtrioxid och deras oligomerer Träskyddsmedel. Ytbehandling av metall. 21 mars september 2017 Kromsyra EG-nr CAS nr Dikromsyra EG nr CAS nr Oligomerer av kromsyra och dikromsyra EG nr CAS nr tert-butyl-2,4,6- trinitro-m-xylen Används som luktpåverkande medel. 21 februari augusti 2014 (Myskxylen) EG- nr: CAS-nr: Kosmetiska produkter, sköljmedel, rengöringsmedel och metallputsmedel. 8

9 varor Trikloretylen Avfettningsmedel för metall. Trikloreten EG nr: CAS nr: Laboratoriekemikalie. Förbud att saluhålla, överlåta och använda (Förordning (1998:944) Tri(2- kloroetyl)fosfat TCEP EG nr: Additivt flamskyddsmedel till plast. Flamskyddade färger lacker och limmer. Produkter av plast, till exempel byggprodukter, möbler och textilier. 21 februari augusti 2015 Förbud CAS nr: Zinkkromat (VI)hydroxid EG nr CAS nr Används vid ytbehandling av stål och aluminium, t.ex. inom flygindustrin. Används också som pigment i färg och tryckfärg. 22 juli januari 2019 Förbud (punkt 28 i bilaga XVII till Reach) 9

Ämnen på kandidatförteckningen exempel på användningsområden med mera (december 2014)

Ämnen på kandidatförteckningen exempel på användningsområden med mera (december 2014) Ämnen på kandidatförteckningen exempel på användningsområden med mera (december 2014) intermediär 1 Akrylamid 79-06-1 Tillverkning av polyakrylamid. Syntesråvara. Förekommer i bindemedel, flockuleringsmedel

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast?

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? RAPPORT Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? Momina Bibi Hanna Andersson Carl Jensen Tomas Rydberg B2031 Februari 2012 Rapporten godkänd: 2012-03-01 John Munthe Forskningschef

Läs mer

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? Rapport Nr 1/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? KEMIKALIEINSPEKTIONEN När kan ekonomiska styrmedel komplettera

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Människans behov av metaller

Människans behov av metaller RÅVAROR OCH FÖRÄDLING Människans behov av metaller Med undantag för några få naturfolk som fortfarande lever avskilda från det moderna samhället kan man med fog säga att dagens människor mer eller mindre

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

RAPPORT 7/14. Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. kemikalieinspektionen.se

RAPPORT 7/14. Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. kemikalieinspektionen.se Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige Rapport från ett regeringsuppdrag RAPPORT 7/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under

Läs mer

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv PM 2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Best.nr. 510 841 Sundbyberg i juni 2006 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress:

Läs mer

Handledning för hem och hobby

Handledning för hem och hobby Limguide Handledning för hem och hobby Värt att veta Du känner kanske igen situationen - din sko har gått upp i sömmen, barnets favorit leksak har gått sönder eller porslinsfiguren från moster Anna har

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.10.2014 L 297/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1078/2014 av den 7 augusti 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets ordning

Läs mer

Miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

Miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter Miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter Handbok med föreskrifter och allmänna råd Handbok 2001:2 utgåva 3 april 2003 BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933

Läs mer

TILLSYN 1/15. Smycken i detaljhandeln. kemikalieinspektionen.se. Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner

TILLSYN 1/15. Smycken i detaljhandeln. kemikalieinspektionen.se. Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner Smycken i detaljhandeln Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner TILLSYN 1/15 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar

Läs mer

UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK

UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK Detta dokument utgör den uppdaterade versionen av det ursprungliga FAQ utvecklats av ETRMA (tidigare BLIC) och speglar den senaste utvecklingen på regleringsområdet. Directive

Läs mer

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö Information och vägledning - för produkter från Innehåll: Aluminium, ett miljövänligt framtidsmaterial 3 Ytbehandling 3 Förbehandling vid lackering 3 Pulverlackering 4 Decoral 4 Ytförstärkning av betongplatta

Läs mer

Bygg- och miljövarudeklaration för

Bygg- och miljövarudeklaration för Bygg- och miljövarudeklaration för Prelaq Polyester, Sida 1/4 1. Grunddata 1.1 Varunamn Prelaq Polyester, Prelaq Matt Polyester, Prelaq ARS 1.2 Ny deklaration/ändrad deklaration Ändrad deklaration Ändrade

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR SÅ HÄR FUNGERAR DET Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort.

Läs mer

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt

Läs mer

Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig!

Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig! Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig! Layout och illustration: Tekniska Verken i Kiruna AB. Foton: Tekniska Verken i Kiruna AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Vägledning. om frisörprodukter. Varumärkesblad (säkerhetsdatablad) för frisörprodukter FRISÖRLEVERANTÖRERNA INOM

Vägledning. om frisörprodukter. Varumärkesblad (säkerhetsdatablad) för frisörprodukter FRISÖRLEVERANTÖRERNA INOM Vägledning om frisörprodukter Varumärkesblad (säkerhetsdatablad) för frisörprodukter FRISÖRLEVERANTÖRERNA INOM 1 Förord Detta häfte vänder sig till arbetsgivare och anställda på frisersalonger. Häftet

Läs mer

Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten

Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten Rapport Nr 2014 10 Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten Jennie Amneklev Bo Bergbäck Louise Sörme Ragnar Lagerkvist Maria Kotsch Anna Augustsson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna i Kymmene avfallsnämnds verksamhetsområde Avfallshanteringsbestämmelserna är i kraft i följande kommuner: Fredrikshamn Itis Kotka Kouvola

Läs mer

Sortera mer i Härnösand!

Sortera mer i Härnösand! Sortera mer i Härnösand! Det är bra att sortera sopor. Här får du veta varför det är bra, vad som händer med allt som samlas in i Härnösand och var du kan lämna ditt sorterade avfall. Svenskarna återvinner

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer