Ämnen på kandidatförteckningen exempel på användningsområden med mera (december 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämnen på kandidatförteckningen exempel på användningsområden med mera (december 2014)"

Transkript

1 Ämnen på kandidatförteckningen exempel på användningsområden med mera (december 2014) intermediär 1 Akrylamid Tillverkning av polyakrylamid. Syntesråvara. Förekommer i bindemedel, flockuleringsmedel samt i tätningsmedel till sprickor i berg. Plastförpackningar, byggplast, massa- och pappers (resthalter) Ämnesregistret (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Alkaner, C10-13, klorerade (Kortkedjiga klorparaffiner) Flamskyddsmedel och mjukgörningsmedel i plast- och gummiindustrin. Förekommer i färger och fogmassor, kyl- och smörjmedel, råvaror till plast och gummi, tätningsmedel, skäroljor, skärvätskor. Kan förekomma i varor av plast och gummi Ämnesregistret Förbudet i punkt 42 i bilaga XVII till REACH har utgått och ersatts av förbudet i bilaga 1 till (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG 4-Aminoazobenzen Råmaterial, används som mellanprodukt för framställning av pigment Textil Ämnesregistret Förbud i textilier, lädervaror m.m. (punkt 43 i bilaga XVII till 4-Aminobifenyl Amino-2',3-dimetylazobenzen Intermediär Färgämnen, pigment Textil Ämnesregistret Intermediär till färgämnen Färgämnen, pigment Textil Ämnesregistret Förbud i textilier, lädervaror m.m. (punkt 43 i bilaga XVII till Förbud i textilier, lädervaror m.m. (punkt 43 i bilaga XVII till 1 ¹ Användningen som intermediär sker oftast inte i Sverige. 1:32

2 Ammonium-dikromat Används vid ytbehandling av metall Ämnesregistret (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Ammonium pentadekafluoroktanat (APFO) Fotografisk industri, tillverkning av halvledare. Impregnerings-medel, golvvax, färg Ämnesregistret Processkemikalie vid tillverkning av polytetrafluoroetylen (PTFE) och polyvinylidenfluorid (PVDF). Antracen Syntesråvara. Finns i koltjärederivat och kreosot. Finns i extrakt från smörjoljeraffinering. Finns i pyrotekniska och koltjäreinnehållande som färger och vattentäta ytbeläggningar. Förekommer i takpapp, gummidäck, annat gummi och impregnerat trä Ämnesregistret (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Antracenolja Antracenoljor ingår i stenkolstjära och förekommer normalt inte som rena ämnen, men kan användas för att tillverka antracen och carbon black (kimrök) Ämnesregistret (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Antracenolja, antracenpasta, lätt destillationsfraktion Antracenoljor ingår i stenkolstjära och förekommer normalt inte som rena ämnen, men kan användas för att tillverka antracen och carbon black (kimrök) Ämnesregistret (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Antracenolja, antracenpasta, antracenfraktion Antracenoljor ingår i stenkolstjära och förekommer normalt inte som rena ämnen, men kan användas för att tillverka antracen och carbon black (kimrök) Ämnesregistret (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till 2:32

3 Antracenolja, med lågt innehåll av antracen Antracenoljor ingår i stenkolstjära och förekommer normalt inte som rena ämnen, men kan användas för att tillverka antracen och carbon black (kimrök) Ämnesregistret (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Antracenolja, antracenpasta Antracenoljor ingår i stenkolstjära och förekommer normalt inte som rena ämnen, men kan användas för att tillverka antracen och carbon black (kimrök) Ämnesregistret (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Arseniksyra Används för borttagning av gasbubblor i keramiska glassmältor samt i produktionen av laminerade kretskort Ämnesregistret Azodikarbonamid Råvara för tillverkning av gummi och plast Gummi och plastvaror Ämnesregistret Beck, koltjäre-, högtemperaturs Stenkoltjära är en restprodukt som bildas vid destillation av stenkol. Råvara vid tillverkning av carbon black (kimrök). Stålkonstruktioner. Gummivaror. Elektroder till metallindustrin. Takpapp Ämnesregistret Används i bitumen (asfalt) till vägbeläggningar, bränslen (kolbriketter) och korrosionsskydd. Lerduvor. 3:32

4 Bensylbutylftalat (BBP) Mjukningsmedel i polymer, huvudsakligen i PVCplast. Förekommer i färger, råvaror till plast, gummi, limmer, utfyllnadsmedel och i råvaror till färg. Huvudsaklig användning i PVCplast, som golvbeläggning inomhus. Finns även i för golvbeläggning, tapeter, kabel, folie och vävplast Ämnesregistret Förbud i leksaker och barnavårdsartiklar (punkt 51 i bilaga XVII till REACH) Kan förekomma i konsument som lim, bilvårds och kosmetika. [1,2-Benzen-dikar- boxylato- (2-)]dioxotribly Stabilisatorer till PVC Gummivaror, plastvaror Ämnesregistret 1,2-Benzendikarboxylsyradihexylester, grenad och rak, Mjukningsmedel i PVC-plast. Förekommer i råvaror till plast, utfyllnadsmedel/tätningsmedel, stabilisator i motorolja och smörjolja Kan förekomma i varor av mjukgjord plast Textil Ämnesregistret 1,2-Benzendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak, n-pentylisopentylftalat, Dipentylftalat Sprängämnen, flegmatiseringsmedel Ämnesregistret (2H-bensotriazol- 2-yl)-4,6-bis(1,1-dimetyletyl)fenol (UV-320) UV-absorbent Kan förekomma som UV-absorbent i varor av plast Ämnesregistret :32

5 2-(2H-Benzotriazol- 2-yl)-4,6-di-tertpentylphenol (UV- 328) UV-absorbent Råvara plasttillverkning. Förekommer i bl.a. färger och lim Kan förekomma som UV-absorbent i varor av plast Ämnesregistret [4-[4,4'-Bis(di-metylamino) benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden] dimetylammoniumklorid Färgning av papper, skrivbläck i bläckpatroner och kulspetspennor, växtfärgning. Laboratoriekemikalie Pappersvaror Ämnesregistret C.I. Basic Violet 3 Vid innehåll av 0,1% av Michlers keton (CAS-nr ) eller Michlers bas (CAS-nr ) ,4'-Bis(dimety- lamino)- benzofenon Michlers keton Intermediär för tillverkning av färg och färgämnen Ämnesregistret ,4'-Bis(dimety- lamino)- difenylmetan Michlers bas Intermediär för tillverkning av färg och färgämnen Ämnesregistret :32

6 α,α-bis[4-(dimetylamino)fenyl]-4 fenylamino)naftalen-1-metanol C.I. Solvent Blue 4 Vid innehåll av 0,1% av Michlers keton (CAS-nr ) eller Michlers bas (CAS-nr ) Tryckfärg och skrivbläck. Färgning av papper, förpackningsmaterialtextiler och plastvaror. Spolarvätska. Pappersvaror, förpackningsmaterial, textil och plastvaror Ämnesregistret ,4'-Bis(dimetylamino)-4''-(metylamino) benzenmetanol Tillverkning av bläck och tryckfärg. Färgning av olika material Ämnesregistret Vid innehåll av 0,1% av Michlers keton (CAS-nr ) eller Michlers bas (CAS-nr ) ,2,-Bis(2- metoxietoxi)etan (TEGDME) Lösningsmedel och hjälpkemikalie vid tillverkning av industrikemikalier. I olika olje till motorfordon Ämnesregistret Bis(tributyltenn)- oxid (TBTO) Syntesråvara som används vid tillverkning av andra kemiska ämnen. Förekommer som konserveringsmedel i importerade varor som textil, papper, läder, gummi och polymermaterial Ämnesregistret Krav på PIC-anmälan. 6:32

7 Blyacetat Laboratoriekemikalie. Kan förekomma i färg, färgborttagningsmedel och förtunningsmedel Ämnesregistret Blyacetat, basisk Laboratoriekemikalie, beläggning och färger Ämnesregistret Bly antimon, gul pyroklor Färg, pigment, bläck toner Ämnesregistret Blyazid För tändning och förstärkning i detonatorer för civilt och mililtärt bruk Ämnesregistret Blybis(tetrafluoroborat) Blycyanamidat Ytbehandling, galvanisering, laboratoriekemikalie Uppgifter om användningsområde saknas. Ämnet är inte registrerat hos Echa Ämnesregistret Ämnesregistret Blydinitrat Stabilisatorer till PVC Plastvaror Ämnesregistret Blykarbonat, basiskt Pigment i färg Keramiska material, oljemålningar Ämnesregistret :32

8 Blykromat Färger och pigment. Förekommer inom de flesta industrisektorer på som ska skyddas mot korrosion. Några exempel är fordon, flygplan, jordbruksmaskiner och vägskyltar. Används även för militära ändamål för märkning av kamouflage och ammunition Ämnesregistret (punkt 28 och 30 i bilaga XVII till Blykromat-molybdatsulfat C.I.Pigment Red 104 Färger och pigment. Förekommer inom de flesta industrisektorer på som ska skyddas mot korrosion. Några exempel är fordon, flygplan, jordbruksmaskiner och vägskyltar. Används även för militära ändamål för märkning av kamouflage och ammunition Ämnesregistret (punkt 28 och 30 i bilaga XVII till Blykromatsulfat C.I.Pigment Yellow 34 Färger och pigment. Förekommer inom de flesta industrisektorer på som ska skyddas mot korrosion. Några exempel är fordon, flygplan, jordbruksmaskiner och vägskyltar. Används även för militära ändamål för märkning av kamouflage och ammunition Ämnesregistret (punkt 28 och 30 i bilaga XVII till Blymetansulfonat Ytbeläggning vid tillverkning av elektroniska komponenter t.ex. kretskort Ämnesregistret Blymonoxid Stabilisatorer, pigment, råvara för glas och keramik tillverkning Blybatterier, glas och keramik Ämnesregistret 8:32

9 Blyoxidsulfat Stabilisatorer till PVC Plastvaror Ämnesregistret Blyoxidsulfat, Tetrablytrioxid-sulfat Färg och lack, stabilisatorer till PVC Plastvaror, blybatteri Ämnesregistret Bly(II)pikrat Kan förekomma i låga doser i detonatorer, tillsammans med blyazid och blystyfnat Ämnesregistret REACH) Blysilikat Glas och keramikvaror Ämnesregistret Blystyfnat För antändning i finkalibrig ammunition. Förekommer även i pyroteknik, pulverdrivna spikpistoler och detonatorer för civilt bruk Ämnesregistret Blysulfit, dibasisk Stabilisatorer till PVC Plastvaror Ämnesregistret Blytetraoxid, blymönja Pigment, stabilisatorer Blybatterier, glas och keramik, gummi och plastvaror Ämnesregistret Blytitantrioxid Halvledare, datorer, elektriska och optiska Ämnesregistret Blytitanzirkoniumoxid Elektroniska Ämnesregistret 9:32

10 Blyvätearsenat Har tidigare använts som bekämpningsmedel Ämnesregistret (punkt 28 och 30 i bilaga XVII till Bornatriumoxidhydrat Råvara till glas och keramik. Används som träskyddsmedel, gödselmedel, desinfektionsmedel, flamskyddsmedel, medel för metallbearbetning, fotokemikalie, rengöringsmedel samt i lim. Kan förekomma i träskyddsbehandlat virke och i flamskyddat isoleringsmaterial Ämnesregistret Borsyra / Råvara till glas och keramik. Används som träskyddsmedel, gödselmedel, desinfektionsmedel, flamskyddsmedel, medel för metallbearbetning, fotokemikalie samt i lim. Kan förekomma i träskyddsbehandlat virke och i flamskyddat isoleringsmaterial Ämnesregistret Bortrioxid Råvara för tillverkning av glas, glasvaror och keramik och för metallframställning. Färg, lack, tryckfärg, filmframkallare och I glasvaror och emaljerade glasvaror. Importerade rötskyddade trävaror Ämnesregistret flamskyddsmedel, katalysator, detergent. 1-Brompropan Lösningsmedel Ämnesregistret Dekabromdifenyleter Flamskyddsmedel Isoleringsmaterialelapparatur, textil, plaster i fordonsindustri Ämnesregistret :32

11 4,4'-Diaminodifenylmetan Används vid tillverkning av metylendifenyldiisocyanat och vissa polymerer. Härdare för plast och lim Ämnesregistret Förbud i textilier och läderartiklar. Förbud i beredningar för textil-färgning. (punkt 43 i bilaga XVII till REACH) Di(grenade C6-C8) alkylftalater Mjukningsmedel i PVC-plast. Förekommer färger, råvaror till plast, utfyllnadsmedel och råvaror till färg. Huvudsaklig användning i PVCplast som golvbeläggning inomhus. Finns i för golvbeläggning, tapeter, kabel, folie och vävplast. Vissa leksaker, barnavårdsartiklar och barnvagnar. Kläder till exempel ytterkläder och regnkläder samt skor Ämnesregistret Bil som bilklädsel. Duschdraperier och textiltryck. Di(grenade och raka C7-C11) alkylftalater Mjukningsmedel i PVC-plast. Förekommer i färger, råvaror till plast, utfyllnadsmedel och råvaror till färg. Huvudsaklig användning i PVCplast som golvbeläggning inomhus. Finns i för golvbeläggning, tapeter, kabel, folie och vävplast. Vissa leksaker, barnavårdsartiklar och barnvagnar. Kläder till exempel ytterkläder och regnkläder samt skor Ämnesregistret Bil som bilklädsel. Duschdraperier och textiltryck. 11:32

12 Diarsenikpentoxid Arsenikpentoxid Används i träskyddsmedel, inom färgindustrin, metallurgi (för att göra koppar, bly och guld hårdare) och vid tillverkning av specialglas. Kan förekomma i importerat träskyddsbehandlat trä Ämnesregistret Diarseniktrioxid Arseniktrioxid Används vid tillverkning av arsenik, arseniklegeringar och arseniksemikonduktorer. Används som avfärgningsämne för glas och emalj. Används vid tillverkning av specialglas och blykristall samt vid metallurgistudier. Har tidigare använts som träskyddsmedel. Används som cytostatika mot leukemi. Kan förekomma i importerat träskyddsbehandlat trä Ämnesregistret Dibutylftalat (DBP) Mjukningsmedel och lösningsmedel. Förekommer bl.a. i limmer, råvaror till färg, plast, gummi, fognings-, tätnings- och utfyllnadsmedel, färger, tryckfärger samt bindemedel. Mjukningsmedel i plast. Förekommer i olika varor av mjukplast, huvudsakligen i PVCplast Ämnesregistret Förbud i leksaker och barnavårdsartiklar (punkt 51 i bilaga XVII till Dibutyltenndiklorid Gummitillverkning Gummivaror Ämnesregistret REACH.) 1,2-Dietoxietan Uppgifter om användningsområde saknas. Ämnet är inte registrerat hos Echa Ämnesregistret 12:32

13 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) Mjukningsmedel i PVC-plast. Förekommer i färger, råvaror till plast, gummi, limmer, utfyllnadsmedel och i råvaror till färg. Huvudsaklig användning i PVCplast som golvbeläggning inomhus. Finns i för golvbeläggning, tapeter, kabel, folie och vävplast. Kläder till exempel ytterkläder och regnkläder samt skor. Bil som bilklädsel. Duschdraperier och textiltryck Ämnesregistret Förbud i leksaker och barnavårdsartiklar. (punkt 51 i bilaga XVII till Dietylsulfat Dihexylftalat, DHP Intermediär Ämnesregistret Mjukgörare. Varor av PVC-plast Ämnesregistret Diisobutylftalat Mjukningsmedel/lösningsmedel i limmer, fogmassor, färgkritor, tryckfärger till papper och förpackningar samt nagellack. Plastförpackningar och byggplast. Konsument som radergummin och skolväskor Ämnesregistret Diisopentylftalat Diamylftalat Sprängämnen Ämnesregistret 13:32

14 1,2-Dikloretan Används som syntesråvara vid tillverkning av organiska baskemikalier (t.ex. vinylklorid till PVC-plast) Lösningsmedel inom kemisk industri och läkemedelsindustri Ämnesregistret Förbud som verksamt ämne i växtskyddsmedel (KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel) Vid export måste exportanmälan göras. Omfattas dessutom av PIC-förfarande, dvs importlandets medgivande krävs på förhand. (förordning EG 689/2008) 2,2'-Diklor-4,4'- metylendianilin (MOCA) Härdare/vulkningsmedel i hartser och polymerer vid t.ex. plast- och gummitillverkning Ämnesregistret Förbud i textilier och läderartiklar som kan komma i direkt och långvarig kontakt med människors hud eller munhåla (punkt 43 i bilaga XVII till REACH) 1,2- dimetoxietan (EGDME) Lösningsmedel och hjälpkemikalie vid tillverkning av industrikemikalier. Elektrolyt i litiumbatterier Ämnesregistret 14:32

15 Di(2-metoxietyl)ftalat Mjukgörare i polymera material, färg, lack, fernissa och tryckfärg Ämnesregistret (punkt 30 bilaga XVII till N,N-dimetylacetamid (DMAC) Används bl.a. som lösningsmedel vid tillverkning av andra ämnen (t.ex. syntetfibrer för textilier). Kan också förekomma i ytbehandling, tätningsmedel, polyimidfilm och tryckfärgborttagningsmedel Ämnesregistret 2,2'-dimetyldietyleter; Bis(2-metoxietyl)eter Reaktionslösningsmedel i ett flertal tillämpningar. Antistatmedel och råvara vid tillverkning av färg, lack m.m. Kan förekomma Kan förekomma som lösningsmedel för elektrolyt i batterier Ämnesregistret N,N-dimetylformamid Lösningsmedel, laboratoriekemikalier Ämnesregistret Dimetylsulfat Intermediär Ämnesregistret 15:32

16 Dinatrium-3,3'- [[1,1'bifenyl]-4,4'- diylbis(azo)]bis(4- aminonaftalen-1- sulfonat) C.I. Direct Red Dinatrium 4- amino-3-[[4'-[(2,4- diaminofenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo] -5- hydroxi-6-(feny- lazo)naftalen-2,7- disulfonat C.I. Direct Black Färgämne för textil och läder. Textil- och lädervaror Ämnesregistret Färgämne för textil och läder. Textil- och lädervaror Ämnesregistret 2,4-Dinitrotoluen Tillverkning av toluen-2,4- diisocyanat (4-metyl-mfenylendiisocyanat) som används för tillverkning av polyuretan. Sprängmedel bl.a. för utvinning av mineraler samt inom byggverksamhet. Airbagar till bilar Ämnesregistret Tillverkning av azofärgämnen. Dinoseb 2-(1-Metyl-npropyl)-4,6-dinitrofenol ,4'-Dioxyanilin och dess salter Pesticid (växtskyddsmedel) Ämnesregistret Intermediär Ämnesregistret Förbud i textilier, lädervaror m.m. (punkt 43 i bilaga XVII till 16:32

17 Dipentylftalat (DPP) Mjukgörare i PVC-plast Varor av PVC-plast Ämnesregistret Eldfast keramisk aluminiumsilikatfiber (RCF) Isoleringsmaterial för industriell användning i högtemperaturapplikationer, t.ex. ugnar, i glas- och metallindustri. Används även till kablar och ledningar. Dessutom brandskydd till industriell utrustning till exempel inom flyg- och fordonsindustrin Saknar CAS-nummer. Syftar på fibrer som täcks av indexnummer i bilaga VI, del 3, tabell 3.1 i EG-förordningen nr 1272/2008, och dessutom uppfyller följande tre villkor: Al- och Si-oxider är de huvudsakliga komponenterna i fibrerna, i varierande koncentrationsintervall; Fibrernas längdviktade geometriska medeldiameter, minskad med två standardavvikelser 6 mikrometer; Innehållet av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (Na 2O + K 2O + MgO + BaO) 18 viktprocent. 17:32

18 Eldfast keramisk zirkonium-aluminiumsilikatfiber (Zr-RCF) Isoleringsmaterial för industriell användning i högtemperaturapplikationer, t.ex. ugnar, i glas- och metallindustri. Används även till kablar och ledningar. Dessutom brandskydd till industriell utrustning, t.ex. inom flyg- och fordonsindustrin Saknar CAS-nummer. Syftar på fibrer som täcks av indexnummer i bilaga VI, del 3, tabell 3.1 i EG-förordningen nr 1272/2008, och dessutom uppfyller följande tre villkor: a) Al-, Si- och Zr-oxider är de huvudsakliga komponenterna i fibrerna, i varierande koncentrationsintervall; b) Fibrernas längdviktade geometriska medeldiameter, minskad med två standardavvikelser 6 mikrometer; Innehållet av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (Na 2O + K 2O + MgO + BaO) 18 viktprocent. 2-Etoxietanol Lösningsmedel till färg Ämnesregistret 2-Etoxietylacetat Lösningsmedel framför allt i färg och lack Ämnesregistret 2-Etylhexyl 10- etyl-4,4-dioctyl-7- oxo-8-oxa-3,5- ditia-4-stannatetradecanoate (DOTE) Stabilisator Kan förekomma som stabilisator i varor av plast Ämnesregistret Reach) :32

19 reaction mass of 2- etylhexyl 10-etyl- 4,4-dioctyl-7-oxo- 8-oxa-3,5-ditia-4- stannatetradecanoate and 2-etylhexyl 10-etyl-4-[[2- [(2-etylhexyl)oxy]- 2-oxoetyl]thio]-4- octyl-7-oxo-8-oxa- 3,5-ditia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE och MOTE) Stabilisator Kan förekomma som stabilisator i varor av plast Reach). 3-Etyl-2-metyl-2- (3-metylbutyl)-1,3- oxazolidin Fenolftalein Uppgifter om användningsområde saknas. Ämnet är inte registrerat hos Echa. Laboratoriekemikalie. Indikator i kemiska analyser Ämnesregistret :32

20 [4-[[4-Fenylamino- 4-(dimety lamino)fenyl]mety- len]cyklohexa-2,5- dien-1-yliden] dimetylammonium klorid Bläck, färg, rengöringsmedel. Färgning av papper, förpackningsmaterialtextiler och plastvaror. Diagnos- och analys-kemikalie. Pappersvaror, förpackningsmaterial, textil och plastvaror Ämnesregistret C.I. Basic Blue 26 Vid innehåll av 0,1% av Michlers keton (CAS-nr ) eller Michlers bas (CAS-nr ) Fettsyror, C16-18, blysalter Stabilisatorer till PVC Plastvaror Ämnesregistret Formaldehyd, oligomera reaktions med anilin (Teknisk MDA) Används huvudsakligen för tillverkning av andra ämnen. Används som härdare för epoxyharts, t.ex. i lim, färg och lack. Kan förekomma i rörledningar och gjutformar som innehåller epoxyharts Ämnesregistret Obs. att CAS-numret syftar på polymeren. Formamid Intermediär. Laboratoriekemikalie Ämnesregistret 20:32

21 Furan, Oxacyklopentadien Lösningsmedel Ämnesregistret Heneikosafluor undekansyra Heptakosafluortetradekansyra Uppgifter om användningsområde saknas. Ämnet är inte registrerat hos Echa. Uppgifter om användningsområde saknas. Ämnet är inte registrerat hos Echa Ämnesregistret Ämnesregistret Hexabromcyklododekan (HBCDD) Flamskyddsmedel inom plastindustrin, huvudsakligen i polystyren. Additivt flamskyddsmedel i framförallt expanderad polystyren (EPS) och extruderad polystyren (XPS), som används som isoleringsmaterial i byggindustrin. Kan förekomma i isoleringsmaterial till byggindustrin, elektroniska och i textilier till möbler, bilinredningar med mera Ämnesregistret Ämnesregistret Ämnesregistret Ämnesregistret Ämnesregistret 21:32

22 Hexahydrometylftalsyraanhydrid Till mjukgörare, polyester, alkyder Ämnesregistret Hexahydro-4-metylftalsyra-anhydrid Hexahydro-1-metylftalsyra-anhydrid Hexahydroftalsyraanhydrid Hexahydro-3-metylftalsyra-anhydrid De individuella isomererna [2], [3] och [4] (inklusive deras cis- och trans-, stereoisomera former) och alla möjliga kombinationer av isomererna [1] 22:32

23 Hydrazin Korrosionsinhibitor i het- och kylvattensystem. Kan förekomma som rest från skumning av plast Ämnesregistret Imidazolidin-2-tion Etylentiourea Används vid gummitillverkning. Gummivaror Ämnesregistret Kadmium Batterier, ytbehandlade metallvaror av järn, stål, mässing, och aluminium. I lödningar Ämnesregistret Förbud i vissa plaster, färger, smycken och hårdlod (punkt 23 i bilaga XVII till REACH) Kadmiumfluorid Används vid tillverkning av andra kadmiumföreningar Industri- och laboratoriekemikalie som bl.a. används vid ytbehandling Ämnesregistret Förbud i vissa plaster, färger, smycken och hårdlod (punkt 23 i bilaga XVII till Reach) (post i bilaga XVII till Reach). Krav på PIC-anmälan. Kadmiumklorid Industri- och laboratoriekemikalie, som bland annat används vid ytbehandling och vid tillverkning av andra kadmiumföreningar Ämnesregistret (punkt i bilaga XVII till REACH) 23:32

24 Kadmiumoxid Tillverkning av andra kadmiumföreningar. Laboratoriekemikalie Kablar, Nickel-kadmium batterier, isoleringsmaterial, plastvaror i bl.a. fordon. Glasvaror, emaljvaror Ämnesregistret Förbud i vissa plaster, färger, smycken och hårdlod (punkt 23 i bilaga XVII till REACH) Kadmiumsulfat ; Används vid tillverkning av andra kadmiumföreningar Färgämne Kan förekomma som färgämne i varor av plast Ämnesregistret Förbud i vissa plaster, färger, smycken och hårdlod (punkt 23 i bilaga XVII till Reach) (post i bilaga XVII till Reach). Krav på PIC-anmälan. Kadmiumsulfid Tillsatsmedel vid tillverkning av glasmassa och glas. Tillverkning av oorganiska pigment. Tillverkning av organiska kadmiumföreningar. Laboratoriekemikalie. Varor av glas, keramik och plast Ämnesregistret Kalciumarsenat Förekommer i råvara för framställning av koppar, bly och ädelmetaller. Används vid framställning av arseniktrioxid Ämnesregistret 24:32

25 Kaliumbis(zinkkromat)-hydroxid Används vid ytbehandling av stål och aluminium, t.ex. inom flygindustrin Ämnesregistret Ämnesgruppfakta (oorganiska kromsalter) Kaliumdikromat Används för ytbehandling av metall, rengöring av laboratorieglas samt som korrosionsinhibitor. Kan förekomma i träskyddsbehandlat virke Ämnesregistret (punkt 28, 29 och 30 i bilaga XVII till Kaliumkromat Används vid ytbehandling av metall Ämnesregistret (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Kiselsyra, bariumsalt (1:2), bly-dopat Koboltacetat Färg Beläggning i glödlampor Ämnesregistret Tillverkning av katalysatorer. Ytbehandling av metall Ämnesregistret Koboltdiklorid Används vid tillverkning av vitamin B12. Fodertillsats Ämnesregistret (punkt 28 och 30 i bilaga XVII till 25:32

26 Kobolt(II)dinitrat Koboltkarbonat Tillverkning av katalysatorer. Ytbehandling av metall Ämnesregistret Tillverkning av katalysatorer. Fodertillsats Ämnesregistret Kobolt(II)sulfat Tillverkning av katalysatorer och torkmedel. Pigment till glasyrer, emaljer och glas. Ytbehandling av metall Ämnesregistret Krom(III)kromat Används vid ytbehandling av stål och aluminium, t.ex. inom flygindustrin Ämnesregistret Ämnesgruppfakta (oorganiska kromsalter) Kromtrioxid Träskyddsmedel. Ytbehandling av metall (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till 26:32

27 Syror genererade från kromtrioxid och deras oligomerer Kromsyra Träskyddsmedel. Ytbehandling av metall Ämnesregistret Dikromsyra Träskyddsmedel. Ytbehandling av metall Ämnesregistret Oligomerer av kromsyra och dikromsyra CAS-nr ännu inte tilldelat. 2-Metoxi-bensenamin; 2-metoxianilin; o-aniside Används vid tillverkning av färg för tatuering och för färgning av papper, plast och aluminiumfolie Ämnesregistret Förbud i textilier och läderartiklar som kan komma i direkt och långvarig kontakt med människors hud eller munhåla (punkt 43 i bilaga XVII till 2-Metoxietanol Metoxi-5-metylbenzenamin, p-kresidin Intermediär för tillverkning av färgämne Lösningsmedel till färg Ämnesregistret 27:32 Textil Ämnesregistret Förbud i textilier, lädervaror m.m. (punkt 43 i bilaga XVII till

28 Metoxiättiksyra N-Metylacetamid Metylbenzenamin, o-toluidin Kalkborttagningsmedel Ämnesregistret Laboratoriekemikalie Ämnesregistret Intermediär till färgämnen Ämnesregistret REACH) Förbud i textilier, lädervaror m.m. (punkt 43 i bilaga XVII till 4,4 -Metylendi-otoluidin Intermediär till färg Textil Ämnesregistret Förbud i textilier, lädervaror m.m. (punkt 43 i bilaga XVII till N-Metylpyrrolidon N-Metyl-2-pyrrolidon (NMP) Myskxylen Lösningsmedel i färg lack, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, bilvårds, putsmedel, avfettningsmedel med mera. Färgborttagningsmedel. Lösningsmedel inom industrin. Används som luktpåverkande medel. Kosmetiska, sköljmedel, rengöringsmedel och metallputsmedel Ämnesregistret Ämnesregistret 28:32

29 Natriumborat / / Råvara till glas och keramik. Används som träskyddsmedel, gödselmedel, desinfektionsmedel, flamskyddsmedel, medel för metallbearbetning, fotokemikalie, rengöringsmedel samt i lim. Kan förekomma i träskyddsbehandlat virke och i flamskyddat isoleringsmaterial Ämnesregistret Ämnesregistret Ämnesregistret Natriumdikromat Natriumdikromat (dihydrat) Används vid tillverkning av andra kromföreningar, färgpigment, vitamin K och essentiella oljor och parfymer. Finns i ytbehandlingsmedel för metall och galvanotekniska Ämnesregistret Ämnesregistret (punkt 28, 29 och 30 i bilaga XVII till Natriumkromat Laboratoriekemikalie Ämnesregistret (punkt 28, 29 och 30 i bilaga XVII till Natriumperborat; perborsyra, natriumsalt EC EC Blekmedel i tvätt- och maskindiskmedel Kan förekomma i kosmetiska Ämnesregistret Ämnesregistret REACH) Natriumperoxometaborat Blekmedel i tvätt- och maskindiskmedel Kan förekomma i kosmetiska Ämnesregistret (punkt 30 i bilaga XVII i REACH) 29:32

30 Nonylfenol (grenad och rak med en alkylkedja på nio kolatomer) Färger, fogmassa, tätningsmedel, golvbeläggnings- material Plastgolv, textil Ämnesregistret Förbud i bl.a. rengöring, textil- och läderbearbetning, metallbearbetning och kosmetiska (punkt 46 i bilaga XVII till REACH.) 4-nonylfenol-etoxilat (grenad och rak) Pentablytetraoxidsulfat Blysulfat, tetrabasiskt, Detergent, färg och lack. Textilvaror Förbud i bl.a. rengöring, textil- och läderbearbetning, metallbearbetning och kosmetiska (punkt 46 i bilaga XVII till REACH.) Stabilisatorer till PVC Plastvaror, blybatterier Ämnesregistret Pentadekafluor-oktansyra Fotografisk industri, tillverkning av halvledare. Textilier, mattor, möbelstoppning, papper Ämnesregistret Perfluoroktansyra (PFOA) Impregnerings-medel, golvvax, färg, skidvalla Processkemikalie vid tillverkning av polytetrafluoro-etylen (PTFE) och polyvinyliden-fluorid (PVDF). Pentakosa fluortridekansyra Uppgifter om användningsområde saknas. Ämnet är inte registrerat hos Echa Ämnesregistret N-pentyl-isopentylftalat Uppgifter om användningsområde saknas. Ämnet är inte registrerat hos Echa :32

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast?

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? RAPPORT Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? Momina Bibi Hanna Andersson Carl Jensen Tomas Rydberg B2031 Februari 2012 Rapporten godkänd: 2012-03-01 John Munthe Forskningschef

Läs mer

Människans behov av metaller

Människans behov av metaller RÅVAROR OCH FÖRÄDLING Människans behov av metaller Med undantag för några få naturfolk som fortfarande lever avskilda från det moderna samhället kan man med fog säga att dagens människor mer eller mindre

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

Miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter Miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter Handbok med föreskrifter och allmänna råd Handbok 2001:2 utgåva 3 april 2003 BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933

Läs mer

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? Rapport Nr 1/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? KEMIKALIEINSPEKTIONEN När kan ekonomiska styrmedel komplettera

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

Textilier med ett smutsigt förflutet

Textilier med ett smutsigt förflutet Rapport nr 17 Textilier med ett smutsigt förflutet Miljöpåverkan vid tillverkningen av hemtextilier som importeras till Sverige SwedWatch SwedWatch Textilier med ett smutsigt förflutet SwedWatch är en

Läs mer

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv PM 2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Best.nr. 510 841 Sundbyberg i juni 2006 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress:

Läs mer

RAPPORT 7/14. Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. kemikalieinspektionen.se

RAPPORT 7/14. Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. kemikalieinspektionen.se Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige Rapport från ett regeringsuppdrag RAPPORT 7/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under

Läs mer

Vägledning. om frisörprodukter. Varumärkesblad (säkerhetsdatablad) för frisörprodukter FRISÖRLEVERANTÖRERNA INOM

Vägledning. om frisörprodukter. Varumärkesblad (säkerhetsdatablad) för frisörprodukter FRISÖRLEVERANTÖRERNA INOM Vägledning om frisörprodukter Varumärkesblad (säkerhetsdatablad) för frisörprodukter FRISÖRLEVERANTÖRERNA INOM 1 Förord Detta häfte vänder sig till arbetsgivare och anställda på frisersalonger. Häftet

Läs mer

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö Information och vägledning - för produkter från Innehåll: Aluminium, ett miljövänligt framtidsmaterial 3 Ytbehandling 3 Förbehandling vid lackering 3 Pulverlackering 4 Decoral 4 Ytförstärkning av betongplatta

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig!

Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig! Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig! Layout och illustration: Tekniska Verken i Kiruna AB. Foton: Tekniska Verken i Kiruna AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

Handledning för hem och hobby

Handledning för hem och hobby Limguide Handledning för hem och hobby Värt att veta Du känner kanske igen situationen - din sko har gått upp i sömmen, barnets favorit leksak har gått sönder eller porslinsfiguren från moster Anna har

Läs mer

UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK

UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK UTBYTE AV HA-OLJOR I DÄCK Detta dokument utgör den uppdaterade versionen av det ursprungliga FAQ utvecklats av ETRMA (tidigare BLIC) och speglar den senaste utvecklingen på regleringsområdet. Directive

Läs mer

TILLSYN 1/15. Smycken i detaljhandeln. kemikalieinspektionen.se. Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner

TILLSYN 1/15. Smycken i detaljhandeln. kemikalieinspektionen.se. Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner Smycken i detaljhandeln Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner TILLSYN 1/15 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar

Läs mer

Bygg- och miljövarudeklaration för

Bygg- och miljövarudeklaration för Bygg- och miljövarudeklaration för Prelaq Polyester, Sida 1/4 1. Grunddata 1.1 Varunamn Prelaq Polyester, Prelaq Matt Polyester, Prelaq ARS 1.2 Ny deklaration/ändrad deklaration Ändrad deklaration Ändrade

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

Den blinda klädimporten

Den blinda klädimporten Rapport nr 21 Den blinda klädimporten Miljöeffekter från produktionen av kläder som importeras till Sverige SwedWatch SwedWatch Den blinda klädimporten 1 SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier

Bra Kemråd krav och kriterier Bra Kemråd krav och kriterier Version 4.0, datum Krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsmedel och bansmörjmedel... 2 Generella kriterier, version 4.0... 2 Kompletterande

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Nya produkter från skogsråvara En översikt av läget 2014

Nya produkter från skogsråvara En översikt av läget 2014 Nya produkter från skogsråvara En översikt av läget 2014 Birgit Backlund 1, Maria Nordström 2 november 2014 1 Innventia, 2 Skogforsk Förord Denna rapport har sammanställts i samarbete mellan Innventia

Läs mer

Farliga ämnen i tatueringsfärger

Farliga ämnen i tatueringsfärger Rapport Nr 3/10 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Farliga ämnen i tatueringsfärger Utredning av tillsynsansvar samt behov av ytterligare reglering rapport

Läs mer

Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten

Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten Rapport Nr 2014 10 Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten Jennie Amneklev Bo Bergbäck Louise Sörme Ragnar Lagerkvist Maria Kotsch Anna Augustsson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör

Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör Rapport Nr 7/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör Redovisning från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Avgivning

Läs mer