Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2015/2016"

Transkript

1 Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2015/2016 Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning och forskning i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När de återvänder till Sverige har de med sig spjutspetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt näringsliv, samhällsliv och forskning. Sverige-Amerika Stiftelsen har 13 samförvaltade stipendiefonder som ger stipendier. Externa stipendiedonatorer: Ingegerd & Viking Olov Björks stipendiefond, Elof Hanssons Stiftelse, Kami Forskningsstiftelse, Lisbet Rausing, Stockholms Grosshandelssocietet och Tetra Laval. Samarbeten år 2015/2016 med: The American-Scandinavian Foundation, NY, Thanks to Scandinavia, NY, Lisbet Rausing & Peter Baldwin samt Borgrättsfonden som administreras av Riksmarskalksämbetet.

2 Björn Olov Rickard Andersson f 1985 Eskilstuna Fil. Kand. Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet Mastersstudier Botanik, Colorado State University, Fort Collins, USA Inriktning på utveckling av mikroalgsodling för biobränsle med målet att effektivisering den fotosyntetiska processen och kvalitén på biomassan. Donator: American Scandinavian Foundation Johan Ankarklev f 1980 Stockholm PhD Medicinsk microbiologi fr Uppsala Universitet, Uppsala. Postdoktorala studier vid Weill-Cornell Medical College of Cornell University, New York. Forskningen är inom molekylär infektionsbiologi med inriktningen patogen-värd interaktioner av malariasjukdom, specifikt antigenisk variation. Donator: Borgrättsfonderna Fredrik Bauer f 1988 Lidingö Kandidatexamen i national- och företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Managementkonsult på Ericsson AB. MBA-program på Harvard Business School, Boston USA med fokus på internetteknik, business-to-business-försäljning och venture capital. Donator: Elof Hanssons Stiftelse Olof Blomberg f 1978 Östersund Doktor i filosofi från University of Edinburgh i Storbritannien, samt fil mag i kognitionsvetenskap och i praktisk filosofi från Linköpings universitet. Forskningsprojekt i filosofi om intentioner och avsiktliga gemensamma handlingar vid Stanford University, Stanford, CA. Donator: Fritz O Fernströms Stipendiefond Johanna Deak Sjöman f 1975 Kävlinge Landskapsarkitekt och doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Förberedande post-doc studie vid Cornell University, NY. Studien jämför olika trädarters blad- och grenmassa för att sedan, genom klimatsimuleringar, visa på hur olika träd inverkar på mikroklimatet. Donator: Stiftelsen Roland Nilssons Stipendiefond

3 Sajedeh Eftekhari f 1984 Teheran PhD i medicinsk vetenskap från medicinska fakulteten, Lunds universitet. Post-doc studier vid David Geffen School of Medicine at University of California, Los Angeles, UCLA. Studierna avser att studera mekanismerna bakom migrän. Syftet är att öka förståelse för de bakomliggande sjukdomsmekanismerna samt att hitta nya behandlingsmetoder för folksjukdomen migrän. Donator: Ernst O Eks fond Suzanne Bonniers Stipendium Johan Enqvist f 1982 Gävle Doktorand i Naturresurshushållning vid Stockholms resilienscentrum, Stockholms Universitet. Forskning vid Cornell University, Ithaca USA samt US Forest Service, New York City, USA. Projektet är tvärvetenskapligt med specifikt fokus på civilsamhällets roll och hur stadsbor på olika sätt knyter an till den natur som finns i urbana landskap. Donator: Roland Nilssons stipendiefond Magnus Fredriksson f 1984 Umeå Teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, Skellefteå. Postdoc-studier vid University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Studierna behandlar användandet av datortomografiteknik i träindustriell produktion. Donator: Stiftelsen Bergsing, Axel Ax:son Johnsons Stipendiefond Christoffer Fremling f 1984 Vasa, Finland MSc i Astronomi från Stockholms Universitet. Doktorandstudier vid California Institute of Technology, Pasadena USA. Studierna är inom observationell astronomi, och fokuserar på slutstadiet för massiva stjärnor. Donator: Stiftelsen Hans Werthéns Stipendiefond Elias Hartvigsson f 1986 Göteborg Civ ing Teknisk Fysik från Chalmers, Göteborg. Doktorandstudier vid Lawrence National Laboratory, Berkeley inom små oberoende el-nät. Små el-nät används inom landsbygdselektrifiering i utvecklingsländer där majoriteten av befolkningen inte har tillgång till moderna energikällor. Donator: ASEAs Stipendiefond Nathalie Janson f 1986 Stockholm Kandidatexamen ( Master of Arts ) i internationella relationer och konsthistoria från St. enq Andrews universitet i Skottland. Masterstudier vid Harvard University i Cambridge, MA. Studierna är inom stadsplanering och omfattar bostadspolitik och ekonomisk utveckling. Donator: Roland Nilssons Stipendiefond

4 Björn Jerdén f 1981 Stockholm Fil mag i internationella relationer från Malmö Högskola och pågående doktorandstudier i statsvetenskap vid Stockholms Universitet. Postdoktorala studier vid Harvard University, Cambridge USA. Studierna är inom internationella relationer och omfattar produktionen och användningen av säkerhetspolitisk expertis i maktkampen mellan Kina och USA i Östasien. Donatorer: JP Seeburgs Stipendiefond & Stiftelsen KFs Stipendiefond Fredrik Johansson f 1988 Göteborg Civ ing i Teknisk Fysik från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Doktorandstudier vid University of California, Berkeley och/eller Columbia University, New York. Studierna är inom datavetenskap och omfattar geometriska representationer av grafer för användning inom maskininlärning. Donator: Elof Hanssons Stiftelse Jian Kang f 1985 Tianjin, Kina Civil ekonom med inriktning på internationell ekonomi från Handelshögskolan, Stockholm. Master of Business Administration på Massachusetts Institute of Technology, Cambridge USA. Studierna är inom Entreprenörskap och Innovation och omfattar förberedelser av förmågor till att starta och skala upp ett företag inom teknologisk innovation. Donator: Elof Hanssons Stiftelse Johan Karlsson f 1984 Jönköping Doktorsexamen i materialvetenskap från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Post doc.- studier vid Johns Hopkins University, Baltimore USA. Forskningen syftar till att utveckla en läkemedelsformulering som kan transporteras genom blod-hjärnbarriären och därigenom möjliggöra behandling av neurologiska sjukdomar. Donator: Erns O Eks Fond Prins Bertils Stipendium

5 Anna Kågesten f 1983 Lidköping Master of Public Health från Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH), Baltimore USA. Doktorandstudier vid samma institution med fokus på tidig sexualdebut, genus och sexuell hälsa bland ungdomar i urbana fattiga miljöer. Donator: American-Scandinavian Foundation Per Jonatan Sennai Larsson f 1989 Uppsala Politices kandidat från Uppsala universitet. Master i filosofi vid Tufts University i Boston, MA. Studierna är både inom teoretisk och praktisk filosofi, med särskild inriktning mot etik. Donator: American-Scandinavian Foundation och Borgrättsfonderna Jerker Lessing f 1972 Barsebäck Tekn. Lic i Construction Management vid Lunds Universitet. Doktorsexamen förväntad hösten Post-doc studier och industrisamarbete vid Stanford University, USA. Arbetet är inriktat på industriellt byggande som innebär integration av tekniska, process- och produktionsrelaterade samt organisatoriska frågor. Donator: Kami Forskningsstiftelse Salah Mahmoudi f 1981 Teheran, Iran Doktorsexamen i onkologi och patologi från Karolinska Institutet, Stockholm. Postdoktorala studier vid Stanford University, CA, USA. Studierna är inom åldrande biologi och omfattar åldrandets betydelse vid framtagning av inducerade pluripotenta stamceller. Donator: Borgrättsfonderna Niklas Mejhert f 1984 Stockholm Medicine doktorsexamen från Karolinska Institutet (Stockholm, Sverige). Postdoktorala studier vid Harvard School of Public Health (Boston, USA) med syfte att karaktärisera hur fettinlagring påverkar cellfunktion. Donator: J Sigfrid Edströms stipendiefond Aviva Neuman f 1988 New York City, USA BA från Sarah Lawrence College i Liberal Arts, fokus: Screen writing. Pågående studier Film MFA Columbia University. Utveckla manus och filmarbete med en internationell grupp av ledande utövare. Donatorer: American-Scandinavian Foundation och Thanks to Scandinavia

6 Anette Nyqvist f 1961 Stockholm FD, docent i socialantropologi vid Stockholms universitet. Gästforskarvistelse vid Institute for Public Knowledge vid New York University. Forskningsprojektet är en kvalitativ studie av institutionella investerares riktlinjer och praktiker för s.k. ansvarsfulla placeringar. Donatorer: Stiftelsen ASEAs Stipendiefond, Stiftelsen Hans Werthéns Stipendiefond och Erns O Eks fond Hannes Olauson f 1982 Härnösand Läkarexamen från Uppsala universitet. Disputerat inom medicinska vetenskaper vid Karolinska Institutet, Stockholm. Postdoktorstudier vid Harvard Medical School, Boston, USA. Studierna rör mekanismer för skada och reparation efter akut njursvikt. Donator: Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Mona Samadi f 1981 Teheran, Iran Juris doktor, Örebro universitet. Postdoktorala studier vid George Washington University, Washington D.C., USA. Studierna fokuserar på att analysera de möjligheter som finns inom den islamska rätten att omtolka källor i syfte att förbättra kvinnans rättsliga ställning. Donator: Tetra Laval Abiel Sebhatu f 1985 Salem Doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Doktorandstudier vid Cornell University, Ithaca i New York, USA. Studierna är inom ekonomisk sociologi, ekonometri och utbildningssociologi. Donator: Stockholms Grosshandelssocietet Nadi Tofighian f 1977 Malmö Doktorsexamen från Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Postdoc vid Yale University. Forskningen behandlar USAs koloniala historia, framförallt vad gäller Filippinerna, och hur distribution och visning av tidig film användes som koloniala verktyg. Donator: Lisbet Rausing & Peter Baldwin Erik Torstensson f 1989 Lund Kandidatexamen i statskunskap och mellanösternstudier från University of Florida. Dubbel master i offentlig politik och islamologi vid Harvard University. Studierna bedrivs parallellt på Harvard Kennedy School of Government och Harvard Divinity School och fokuserar på islams inverkan på den samtida politiska och ekonomiska utvecklingen i mellanöstern. Donator: Anders Zorns Stipendiefond

7 Johan Wahlström f 1989 Stockholm Civ. ing. i teknisk fysik och doktorandstudier inom fordonstelematik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Planerad forskningsvistelse vid Washington University, St. Louis, MO. Donator: Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Veronica Wallängen f 1986 Stockholm Civilingenjörsexamen i Mikroelektronik från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Doktorandstudier i Instrumenteringsfysik vid University of California Berkeley genom utbytesprogrammet Stockholm-Berkeley Physics Instrumentation PhD Exchange Program. Studierna fokuserar på utveckling av utläsningselektronik för pixeldetektorer som används inom partikelfysikforskning. Donator: Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Grundad 1919

Verksamhetsberättelse 2007. Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2007 Grundad 1919 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET

PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET Program doktorspromotion och professorsinstallation 9 maj 2014 Konsert & Kongress, Linköping linköpings universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Tom Hård af Segerstad Foto: Johan Olsson Tryck:

Läs mer

2013 Årshögtiden Högtidsskrift

2013 Årshögtiden Högtidsskrift 2013 Årshögtiden Högtidsskrift Hedersdoktorer Deborah Brandt 4 Birgitta Egerbladh 5 Allan M. Findlay 6 Jan Håkansson 7 Kenneth J. Knoespel 8 Iain W. Mattaj 9 Imbi Traat 10 Timothy L. Wilson 11 Professorer

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 1 (19) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 Utlysningen fick in 19 ansökningar på totalt 147,5 Mkr 18 ansökningar involverandes 28 lärosäten

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Hedersdoktorer Nya professorer Pristagare. Årshögtiden vid Umeå universitet 24 oktober 2009

Hedersdoktorer Nya professorer Pristagare. Årshögtiden vid Umeå universitet 24 oktober 2009 1 Hedersdoktorer Nya professorer Pristagare Årshögtiden vid Umeå universitet 24 oktober 2009 2 3 Hedersdoktorer Nya professorer Pristagare Pär Boman 9 Gunnar Borg 6 Eva Nilsson Bågenholm 7 Tarja Halonen

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Forskningsrapport 2007:2. konsumenter och. av Karin M. Ekström, Ulrika Holmberg och Eva Ossiansson

Forskningsrapport 2007:2. konsumenter och. av Karin M. Ekström, Ulrika Holmberg och Eva Ossiansson Forskningsrapport 2007:2 Marknadsföringsforskning om konsumenter och konsumtion av Karin M. Ekström, Ulrika Holmberg och Eva Ossiansson Företal Författarna docent Karin M. Ekström, ekonomie doktor Ulrika

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Från cell till samhälle DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS

Från cell till samhälle DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS Från cell till samhälle 2014 DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS Innehåll Förord Anders Hamsten rektor 4 Professorer Francesco Cosentino professor i klinisk kardiovaskulär

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Professor Lars Engwall Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Box 513, 751 20 Uppsala Tel.: 070-4250443, e-post: Lars.Engwall@fek.uu.se 13 maj 2014 FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Ett

Läs mer

KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014

KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014 KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014 LÄROSÄTEN, FORSKARE OCH FINANSIÄRER Grafisk produktion: Fotoskrift AB Text: Eva Fohlstedt Kommunikation AB och Handelns Utvecklingsråd Tryck: Typografiska

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Rapport från Anders Rüter, MD, överläkare, Katastrofmedicinskt Centrum Universitetssjukhuset i Linköping 581 85 Linköping

Läs mer

Grafenforskning för miljarder. EU:s FLAGGSKEPP. Doldisen som är en. Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34

Grafenforskning för miljarder. EU:s FLAGGSKEPP. Doldisen som är en. Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34 IVA maktfaktor AKTUELLT NUMMER 4 2013 Doldisen som är en i forskningen 8 Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34 EU:s FLAGGSKEPP Grafenforskning för miljarder Wetterberg om Wallenbergs betydelse

Läs mer

Utbildning, forskning, samverkan

Utbildning, forskning, samverkan SNS UTBILDNINGSKOMMISSION Utbildning, forskning, samverkan Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley? ARTHUR BIENENSTOCK, SYLVIA SCHWAAG SERGER, MATS BENNER OCH ANNE LIDGARD SNS FÖRLAG

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Erfarenheter. Tema: Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor 18-19/11 2014. Om de medverkande

Erfarenheter. Tema: Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor 18-19/11 2014. Om de medverkande Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor 18-19/11 2014 Lokal: Turbinen, Kåkenhus, Campus Norrköping Om de medverkande Tema: Erfarenheter Dag 1 18/11 I Plenum (Sal: Turbinen, K4) Pelle

Läs mer

IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006

IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 Patrik Hassel Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund... 4 Datainsamling... 4 Avgränsning av området IT och lärande... 4 Metodik...

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år HÅLLBARHETS- REDOVISNING ÅRSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i

Läs mer

SNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

SNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SVERIGES LEDANDE MÖTESPLATS FÖR BESLUTSFATTARE SEDAN 1948 SNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 typ SNS lström Design m 060509 Läs om forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle på sidan 16 typ

Läs mer

H ögskolan i Skövde bjuder in till sin

H ögskolan i Skövde bjuder in till sin H ögskolan i Skövde bjuder in till sin åttonde professorsinstallation men också till sin första promovering. Det är en historisk händelse i lärosätets utveckling då högskolans första egna doktorer promoveras

Läs mer

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER 2001 Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Under år 2001 anslog stiftelserna 72,8 miljoner kronor till vetenskapliga och motsvarande ändamål.

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

Cambridge. Ett av världens mest framgångsrika Life Science-kluster vilka lärdomar kan dras för Sveriges del?

Cambridge. Ett av världens mest framgångsrika Life Science-kluster vilka lärdomar kan dras för Sveriges del? Cambridge Ett av världens mest framgångsrika Life Science-kluster vilka lärdomar kan dras för Sveriges del? Rapporten utförd 2015 av Vasco Advisers, delfinansierad av LIF de forskande läkemedelsföretagen

Läs mer

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER 2002 Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Under år 2002 anslog stiftelserna 69 miljoner kronor till vetenskapliga och motsvarande ändamål.

Läs mer