Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2012

2 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När dessa studenter återvänder till Sverige har de med sig spjutspetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt näringsliv, samhällsliv och forskning. Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhetsområden: Stipendieprogrammet utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada Praktikprogrammet hjälp med visum för studiepraktik i USA Övrigt enstaka förmedlade stipendier och information Motsvarande organisationer i de nordiska länderna är: Danmark-Amerika Fondet Finland-Amerika Föreningarnas Förbund Island-Amerika Förbundet Norge-Amerika Foreningen Sverige-Amerika Stiftelsen tackar för generösa bidrag som mottagits under året från alumner och vänner. SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Box Stockholm Besök endast efter överenskommelse: Grev Turegatan 14 Telefon: Tryck och layout: Idealtryck AB, Stockholm 2012 Sverige-Amerika Stiftelsen

3 SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Verksamhetsberättelse 2012 Sverige-Amerika Stiftelsens alumner som har fått Nobelpris Hugo Theorell, medicin 1955 Hannes Alfvén, fysik 1970 Bertil Ohlin, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1977 Kaj Siegbahn, fysik 1981 Sune Bergström, medicin 1982 Arvid Carlsson, medicin 2000

4 Stiftelsens tillkomst, uppdrag och verksamhet Sverige-Amerika Stiftelsen grundades i juni 1919 på initiativ av ett antal framstående svenska vetenskapsmän, industriledare och opinionsbildare. Bland grundarna och de första styrelseledamöterna kan nämnas Svante Arrhenius, Axel Ax:son Johnson, Jacob Wallenberg, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Torgny Segerstedt, The Svedberg, Nathan Söderblom och Anders Zorn. Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna att arbeta för utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige å ena samt Amerikas Förenta Stater och Kanada å andra sidan genom att främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna och särskilt genom att till väl kvalificerade, företrädesvis yngre män och kvinnor utdela stipendier för forskning och högre studier i Amerikas Förenta Stater och Kanada. Sverige-Amerika Stiftelsen är en ideell förening med tillstånd att kalla sig stiftelse. Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar tolv donationsstiftelser. Avkastningen från elva av stiftelserna används till stipendiemedel. Dessa fonder är: Stiftelsen Anders Zorns stipendiefond Stiftelsen Aseas stipendiefond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stipendiefond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stipendiefond Stiftelsen J P Seeburgs stipendiefond Stiftelsen Fritz O Fernströms stipendiefond Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond 2

5 Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten. Sverige-Amerika Stiftelsen är beroende av donationer från svenska företag, organisationer och privatpersoner. Verksamheten omfattar följande områden: Stipendieprogrammet Utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada från Stiftelsens egna medel samt från andra stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Inom stipendieprogrammet har Sverige-Amerika Stiftelsen också svenska och amerikanska samarbetspartners. Dessa är: Borgrättsfonderna, som lyder under Riksmarskalksämbetet. Varje år utlyser Borgrättsfonderna stipendier till vilka Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater. The American-Scandinavian Foundation (ASF) i New York. Varje år utlyser ASF stipendier som Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater till. Thanks To Scandinavia i New York. Varje år utlyser Thanks To Scandinavia stipendier som ett tack till de skandinaviska länderna för deras insatser att rädda förföljda judar under andra världskriget. Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar 1 2 kandidater till dessa stipendier. Praktikprogrammet Förmedling av visumcertifikat för studiepraktik i USA i samarbete med The American-Scandinavian Foundation. Övrigt Två stipendier delas ut till Augustana College i Illinois. Ett stipendium på high school-nivå delas ut till internatskolan Lawrenceville School i New Jersey. Nils Björkmans Minnesfond delar årligen ut ett stipendium. 3

6 Stiftelsens organisation Sverige-Amerika Stiftelsens höge beskyddare är H.M. Konungen Sverige-Amerika Stiftelsens hedersordförande är H.K.H. Kronprinsessan Victoria Sverige-Amerika Stiftelsens styrelse Stiftelsens styrelse har under 2012 bestått av: Direktör Mariana Burenstam Linder, ordförande Direktör Magnus Sjöqvist, förste vice ordförande Direktör Harald Mix, andre vice ordförande Direktör Katarina Bonde Direktör Henrik Ekelund Professor Anders Flodström Direktör Reinhold Geijer Direktör Lage Jonason Direktör Christian Salamon Generaldirektör Olle Wästberg Presidiet (styrelseordförande, förste och andre vice ordförande) utgör valnämnd och VD är sekreterare. Revisorer Auktoriserad revisor Anders Lundin, PWC Advokat Peter Danowsky, Danowsky & Partners Advokatbyrå Revisorssuppleanter Auktoriserad revisor Karl Norstedt, PWC Professor Kenth Skogsvik, Handelshögskolan Fullmäktige Valda till 2013 Direktör Viveca Ax:son Johnson Direktör Bengt Braun Direktör Mariana Burenstam Linder Direktör Claes Dahlbäck Direktör Gustaf Douglas Direktör Göran Ennerfelt Direktör Lars Idermark Professor Madeleine Leijonhufvud Direktör Fredrik Lundberg Professor Rolf Lundén Chefredaktör Anders H Pers Generaldirektör Olle Wästberg Valda till 2014 Direktör Pär Arvidsson Programdirektör Britt-Marie Bertilsson Director Dag Blanck Direktör Karin Forseke 4

7 Direktör Sven Hindrikes Direktör Sture Lindmark Tekn dr Anders Ljungh Tekn dr Bengt Modéer Rektor Ingegerd Palmér Generaldirektör Annika Rembe Direktör Magnus Sjöqvist Fd Överintendent Beate Sydhoff Professor Hans T:son Söderström Valda till 2015 Advokat Martin Börresen Professor Boel Flodgren Direktör Lars Gårdö Direktör Birgitta Johansson-Hedberg Direktör Dr Christina Lampe-Önnerud Riksmarskalk Svante Lindqvist Ambassadris Kay W Olson Dr Lisbet Rausing Direktör Björn Savén Direktör Roland Svensson Senior Advisor Elisabeth Tarras-Wahlberg Direktör Lars Thunell Professor Udo Zander Stiftelsens styrelse f.v. främre raden: Reinhold Geijer, Mariana Burenstam Linder och Christian Salamon. Bakre raden: Anna Rosvall Stuart, Henrik Ekelund och Magnus Sjöqvist, Harald Mix. 5

8 Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2012 tillsammans med Deputy Chief of Mission (US. Embassy)- William R.Stewart, Mariana Burenstam Linder, VD Anna Rosvall Stuart och Kanadas ambassadör Kenneth Macartney. Stipendiekommitté för att utse mottagare av masters- och forskarstipendier Professor Anders Flodström, ordförande Direktör Bo Dimert Tekn dr Bengt Modéer Professor Erling Norrby Fd överintendent Beate Sydhoff Professor Daniel Tarschys VD Anna Rosvall Stuart Stipendiekommitté för Lawrenceville School Direktör Patrik Engellau Tekn dr Gustaf Richert Utbildningsråd Ulla Rylander VD Anna Rosvall Stuart Stipendiekommitté för Augustana College, Il. Director Dag Blanck Studierektor Helena Törnkvist VD Anna Rosvall Stuart Kansli VD Anna Rosvall Stuart Michelle Jacobsson 6

9 Stipendiedonationer och verksamhetsbidrag 2012 Donationer till stipendier Elof Hanssons Stiftelse Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Kami Forskningsstiftelse Stockholms Borgerskap Grosshandelssocieteten Lisbet Rausing Tetra Laval Verksamhetsbidrag kronor och utöver Elof Hanssons Stiftelse Handelsbanken ICA AB Jeanette och Harald Mix Stiftelse Riksbankens Jubileumsfond Stena AB Thuréus Forskarhem Utbildningsdepartementet Verksamhetsbidrag upp till kronor Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Kami Forskarstiftelse Larry Leksell Lisbet Rausing Björn Savén SKF AB Stockholms Borgerskap Grosshandelssocieteten Tetra Laval AB Volvo Samtliga medlemmar i Sverige- Amerika Stiftelsens styrelse brukar ge bidrag till verksamheten. 7

10 Styrelsens och verkställande direktörens berättelse för 2012 Under Stiftelsens 93:e år: Delades totalt 35 stipendier ut för högre utbildning och forskning i USA och Kanada till ett sammanlagt värde av ca 5,5 Mkr Fick två studenter stipendier till Augustana College och en student fick stipendium till Lawrenceville School Fick 48 unga personer Stiftelsens hjälp med visumcertifikat för studiepraktik i USA Årsmöte Onsdagen den 25 april 2012 blev Stiftelsen inbjuden av rektor Lars Bergman till Handelshögskolan i Stockholm för att där fira vårt årsmöte. Efter årsmötet talade alumnen Harald Mix som även är andre vice ordförande i styrelsen och leder Stiftelsens placeringskommitté. Harald Mix var collegestipendiat till Brown University och läste senare till en MBA på Harvard. Efter några års arbete på Wall Street flyttade han till Stockholm och arbetar idag som partner på riskkapitalbolaget Altor Equity Partners som han även grundat. Därpå följde stipendieutdelning, där Kanadas nyanlände ambassadör Kenneth Macartney delade ut stipendiebreven för läsåret 2012/2013. Därpå talade Deputy Cheif of Mission från Amerikanska ambassaden, William R Stewart till stipendiaterna. Samtliga närvarande vid årsmötet inbjöds till en mottagning i anslutning till årsmötet i Handels vackra inbyggda gård. Homecoming Den 3 oktober 2012 ordnade Stiftelsen Homecoming på The Royal Bank of Scotland i Stockholm, med styrelseledamot Reinhold Geijer som värd. Inbjudna var Stiftelsens styrelse, fullmäktige, 8

11 bidragsgivare och donatorer samt stipendiater som återvänt till Sverige. Talare var alumnen, professor emeritus Erik Åsard, som berättade om amerikansk politik och det förestående presidentvalet i USA. De närvarande hemvända stipendiaterna berättade kort om sina erfarenheter från studier i USA och Kanada. Därefter avnjöts en amerikansk buffé med hamburgare, Caesar sallad, cole slaw och andra läckerheter. Erik Åsard var årets talare vid homecoming. Stipendieprogrammet Utlysningen av 2012/2013 års stipendier för studier på magister- och forskarnivå vid universitet i USA och Kanada resulterade i 145 ansökningar, varav 107 rankades av sakkunniga. Styrelsen utsåg totalt 35 stipendiater, 12 kvinnor och 23 män. Av dem var det två stipendiater som studerar i Kanada. De inkomna stipendieansökningarna har bedömts av 40 ämnessakkunniga vid svenska universitet och högskolor. Stiftelsens stipendiekommitté under ordförandeskap av professor Anders Flodström gjorde det slutliga urvalet varefter styrelsen fastställde stipendiatlistan. Medel till stipendier erhölls från: Sverige-Amerika Stiftelsens donationsstiftelser kr Donationer från svenska företag och organisationer kr Borgrättsfonderna kr American-Scandinavian Foundation USD Thanks To Scandinavia USD Efter avslutade studier eller forskning ska reserapport lämnas. Under året har rapporter från tidigare stipendiater lämnats in. Rapporterna är skrivna både ur formell och personlig synvinkel och de uttrycker mycket tacksamhet. Tillgång till världsledande auktoriteter från olika fakulteter liksom unik och dyrbar utrustning, skapande av viktiga vetenskapliga nätverk inom den akademiska världen och, inte minst, upplevelsen av den nordamerikanska världen också utanför akademin gör intryck för livet. Rapporterna finns att läsa i sin helhet på kansliet. 9

12 10

13 Sverige-Amerika Stiftelsen i pressen 11

14 Andra program Stiftelsen nominerade 2012 en svensk gymnasist till Lawrenceville-stipendiet, som är ett stipendium på high school-nivå. Antalet sökande var 24. Studierna skall bedrivas vid internatskolan The Lawrenceville School i New Jersey. Stipendiet täcker skolavgifter, kost och logi samt litteratur. Två stipendier delades ut till Augustana College för undergraduate studies, totalt åtta ansökningar sändes till Stiftelsen. Stipendium från Nils Björkmans minnesfond delas ut varje år. Stipendium utdelades till en student från Varberg. Studiepraktikprogrammet I många svenska universitetsutbildningar ingår praktik under kortare eller längre tid. Allt fler studenter väljer att förlägga sin studiepraktik utomlands. Sverige-Amerika Stiftelsen hjälper de studenter som önskar praktisera i USA med visering och alla de formaliteter som krävs. Samarbetspartner i USA är The American-Scandinavian Foundation i New York. Under året har Sverige-Amerika Stiftelsen bistått 48 studiepraktikanter med att få tillstånd att praktisera i USA. Styrelse, fullmäktige, revisorer och kansli förändringar Styrelsen bestod av nio medlemmar år 2012 och efter nyval av Christian Salamon på årsmötet blev de tio. Styrelsen hade fem protokollförda sammanträden under För 13 av fullmäktiges 39 ledamöter utgick mandatperioden år Till ny ledamot i fullmäktige valdes Direktör Dr Christina Lampe Önnerud. Olle Granath avgick på grund av ålder. Auktoriserad revisor Anders Lundin kvarstår i sitt uppdrag, och som nyutsedd revisorssuppleant är auktoriserad revisor Karl Norstedt, båda från PWC. Ordinarie revisor Advokat Peter Danowsky kvarstår liksom revisorssuppleant professor Kenth Skogsvik. Anna Rosvall Stuart är Stiftelsens VD, och hon har arbetat tillsammans med Michelle Jacobsson på kansliet. 12

15 Ekonomi Föreningen Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar tolv anknutna donationsstiftelser. Varje stiftelse avger en egen årsredovisning. Stiftelsen bedrivs med begränsade ekonomiska resurser. Styrelse- och fullmäktige fullgör sina uppdrag helt utan ersättning. Detsamma gäller ledamöterna i Stiftelsens stipendiekommitté liksom det stora antalet sakkunniga som granskar stipendieansökningarna. Stiftelsen är beroende av donationer och bidrag från företag, organisationer och privatpersoner. Stiftelsens styrelseledamöter har beslutat att själva alla vara givare till Stiftelsens verksamhet. Enligt regeringsbeslut gavs ett generöst anslag till Sverige-Amerika Stiftelsen från Utbildningsdepartementet som verksamhetsstöd detta år, liksom tidigare. Tack vare detta och andra generösa givare och en gynnsam förvaltning blev resultatet positivt. Under året kunde Stiftelsen dela ut stipendier till ett sammanlagt värde av 5,5 Mkr till 35 svenska studenter och forskare för högre studier i USA och Kanada. Av dessa medel donerade svenska företag, stiftelser och privatpersoner ca 2,5 Mkr till stipendier. Det ekonomiska stödet till Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhet uppgick till ca kr. Stiftelsens totala tillgångar vid 2012 års slut uppgick till ca 73 Mkr (att jämföra med ca 66 Mkr 2011, och ca 71 Mkr 2010). De samförvaltade stiftelsernas värde har ökat med drygt 11 % vilket placerar Stiftelsen i täten av jämförbara index. Placeringskommittén har sammanträtt kvartalsvis. Ett varmt tack till alla företag, stiftelser, organisationer och privatpersoner som genom stipendiedonationer, verksamhetsbidrag eller annan hjälp har gjort Sverige-Amerika Stiftelsens arbete möjligt under året. Stipendiedonatorer ombeds att ge ett verksamhetsbidrag på 10 % för stipendieadministrationen. För enskilda medlemmar har årsavgiften under 2012 varit 150 kr. Avgiften för ständigt medlemskap har varit kr. 13

16 Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) RESULTATRÄKNING SEK SEK Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Insamlade medel för stipendier Externa bidrag Övriga intäkter Verksamhetskostnader Lokalkostnader Externa kostnader Personalkostnader Utbetalda stipendier Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

17 Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) BALANSRÄKNING SEK SEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Redovisningsmedel Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostn o förutbetalda intäkter Redovisningsmedel Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga 15

18 Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) SEK SEK Utdelade stipendier Redovisat eget kapital Marknadsvärde Finansiella intäkter Sverige-Amerika Stiftelsen (Donationsstiftelser) 2012 Utdelade Redovisat Marknadsstipendier eget kapital värde Stiftelsen Anders Zorns stip.fond Stiftelsen Aseas stip.fond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stip.fond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stip.fond Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond Stiftelsen Fritz O Fernströms stip.fond Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons stip.fond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stip.fond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond Nils Björkmans minnesfond Dörför/Harvard Stiftelsen Finansiella intäkter: Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten. 16

19 2011 Utdelade Redovisat Marknadsstipendier eget kapital värde Stiftelsen Anders Zorns stip.fond Stiftelsen Aseas stip.fond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stip.fond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stip.fond Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond Stiftelsen Fritz O Fernströms stip.fond Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons stip.fond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stip.fond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond Nils Björkmans minnesfond Finansiella intäkter: Stockholm den 22 februari 2012 Mariana Burenstam Linder Magnus Sjöqvist Harald Mix Ordförande 1e vice ordförande 2e vice ordförande Katarina Bonde Henrik Ekelund Anders Flodström Reinhold Geijer Lage Jonason Christian Salamon Olle Wästberg Anna Rosvall Stuart Verkställande direktör 17

20 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Sverige-Amerika Stiftelsen, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sverige-Amerika Stiftelsen för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar en årsredovisning i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sverige-Amerika Stiftelsen för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 26 februari 2013 Anders Lundin, Auktoriserad revisor Peter Danowsky 18

21 Stipendiater utsedda under 2012 Post doc = postdoktorala studier Master = magisterstudier Prins Bertils stipendium Petter Brodin, Post doc utvecklingen av nya systembiologiska metoder för studier av immunförsvarets funktion, Stanford University, Palo Alto, CA Zornstipendiet Emma Beckman, doktorandstudier metaetik som består i en undersökning av hållbarheten i moralisk misstagsteori, University of Southern California, Los Angeles, CA Marcus Ohlström, Post doc relevansen av naturvetenskapliga förklaringar av mänskligt beteende för politik och etik, Columbia University, NY Suzanne Bonniers stipendium Malin Arnell, doktorandstudier i performance-konst, Department of Performance Studies, Institute of Performing Arts, Tisch Scool of the Arts, NYU, NY Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och donerade stipendier Mikael Andéhn, doktorandstudier varumärken och konsumentbeteende, University of California Berkeley, Haas School of Business, CA Donator: Elof Hanssons Stiftelse Malin Arnell, doktorandstudier i performance-konst, Department of Performance Studies, Institute of Performing Arts, Tisch Scool of the Arts, NYU, NY Donator: Ernst O Eks fond Adam Hjorthén, doktorandstudier om svensk-amerikanska relationer och kulturell diplomati i firandet av historiska jubiléer, Immigration History Research Center, University of Minnesota, MN. Donator: JP Seeburgs Stipendiefond Robert Bhatt, doktorandstudier i antropologi, University of California Davis, CA Donator: J Sigfrid Edströms Stipendiefond. 19

22 20 Årsmöte och stipendieutdelning på Handelshög

23 skolan i Stockholm 21

24 Karin Björklund, Post doc miljöteknik, University of British Columbia, Vancouver, Kanada Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Petter Brodin, Post doc utvecklingen av nya systembiologiska metoder för studier av immunförsvarets funktion, Stanford University, Palo Alto, CA Donator: Ernst och Eks fond Andreas Bäckström, Master of Business Administration (MBA) med specialinriktning inom finans och företagsekonomi, Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA Donator: Elof Hanssons Stiftelse Moa K Carlsson, Master of Science i arkitektur (SMArchS), Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA Donator: Kami Forskningsstiftelse Robin Dahlbäck, doktorandstudier THz-elektronik, University of Virginia, Charlottesville, VA. Donator: Stiftelsen ASEAs stipendiefond och Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond. Martin Eklund, Post doc genetiska och molekylärbiologiska faktorer som används vid behandling av bröstcancer, University of California San Francisco, CA Donator: Tetra Laval Jon Engström, doktorandstudier tjänsteinnovationer i vården, The Center for Services Leadership, Arizona State University, AZ Donator: Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond, Hans Werthéns stipendiefond samt JP Seeburgs stipendiefond Kristoffer Ekholm, doktorandstudier bärighetsanalys och tillståndsbedömning av nya och befintliga träbroar, Forest Products Laboratory, Madison, WI Donator: Kami Forskningsstiftelse Fredrik Gran, doktorandstudier konstmusik, McGill University, Montréal, Kanada Donator: Ernst O Eks fond Martina Hessel, Master of Business Administration (MBA), inriktning på ekonomi och internationellt företagande, Tuck School of Business, Dartmouth, Hanover, NH Donator: Elof Hanssons Stiftelse Fredrik Holmqvist, Post doc riskbedömning av patienter med förmaksflimmer, 22

25 Duke University Medical Center, Durham, NC Donator: Ingegerds och Viking Olov Björks Stipendiefond Karin Hultman, Post doc vaskulära riskfaktorer för Alzheimers sjukdom, Rockefeller University, NY Donator: Stiftelsen KFs stipendiefond samt Fritz O Fernströms stipendiefond Elizabeth Kiwanuka, Post doc om mekanismerna bakom keratinocyters migration i det läkande såret, Harvard Medical School, Cambridge, MA Donator: Ingegerds och Viking Olov Björks Stipendiefond Per Liljas, Master skapandet av litterära reportage, New York University, NY Donator: Fritz O Fernströms Stipendiefond Marcus Ohlström, Post doc relevansen av naturvetenskapliga förklaringar av mänskligt beteende för politik och etik, Columbia University, NY Donator: Ernst O Eks stipendiefond Simon Pallin, Post doc i riskbedömningar vid renovering av bostäder och med fokus på fukt- och energifrågor, Oak Ridge National Laboratory, TN Donator: Kami Forskningsstiftelse Nelis Parts, Master of Business Administration( MBA), entreprenörskap och strategisk ledarskap,the Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA Donator: Elof Hansson Stiftelse Lisa Prahl Wittberg, Post doc blodströmning och dess koppling till uppkomst av kärlsjukdomar, Department of Aerospace Engineering, University of Cincinnati, Cincinnati Children's Hospital, OH. Donator: Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Martin Rahm, Post doc om den första stabila kväveallotropen samt kvantmekaniska studier av hypervalent kemisk bindning, University of Southern California, CA Donator: Ingerds och Viking Olov Björks Stipendiefond Nadav Rotemberg-Shir, doktorandstudier entreprenörskap, New York University, Stern School of Business, NY Donator: Stockholms Grosshandelssocietet 23

26 Ellinor Sahlén, doktorandstudier i molekylärekologi och omfattar födobeteende och stress hos älg beroende av predationstryck, North Carolina State University, Raleigh, NC Donator: Fritz O Fernströms stipendiefond Daniel Strand, doktorandstudier i föreställningar om ideologiernas död från 1950-talet till Berlinmurens fall, Department of Historical Studies, New School for Social Research, New York Donator: Lisbet Rausing Stipendier från Borgrättsfonderna (Riksmarskalksämbetet) Marcus Grahn, doktorandstudier internationell rätt, Duke University, North Carolina, NC Johan Skog, Masters i juridik (LL.M), Columbia Law School, NY Stipendier från American-Scandinavian Foundation Jonas Almqvist, Post doc transportproteiners molekylära fysiologi, Stanford University, CA Rikard Fristedt, Post doc cellulära, mekanismer inom fotosyntesen, University of California Los Angeles, CA Adam Hjorthén, doktorandstudier svensk-amerikanska relationer och kulturell diplomati i firandet av historiska jubileer, Immigration History Research Center, University of Minnesota, MN Per Liljas, Master i skapandet av litterära reportage, New York University, NY Joakim Netz, doktorandstudier om strategi, särskilt företagsförmågors livscykel i samband med teknikskiften och snabba förändringar, Stern School of Business, New York University, NY Ninni Persson, doktorandstudier i hur samverkan mellan kardiovaskulära och genetiska faktorer påverkar kognitiv förmåga och hjärna hos vuxna personer, Institute of Gerontology, Wayne State University, Detroit, MI Emma Svensson, doktorandstudier i strategisk politisk kommunikation under presidentvalskampanjerna, University of Florida, FL Stipendier från Thanks To Scandinavia, New York Lisa Karlborg, doktorandstudier om väpnade fredsinsatser, Department of Politics, New York University, New York Per Liljas, Master skapandet av litterära reportage, New York University, NY 24

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Grundad 1919

Verksamhetsberättelse 2007. Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2007 Grundad 1919 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsens ordförande 1960 Jacob Wallenberg, grundare 1978 Gunnar Lagergren 1981 Peder Bonde 1998 Peter Wallenberg Jr 2009 Peder Wachtmeister 2

Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012 i korthet 1,3 miljarder kronor i anslag 26 forskningsprojekt 10 projekt för forskningens infrastruktur 16 Wallenberg Scholars 30 Wallenberg Academy Fellows 5 Post-doc

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 LIVSTYCKET - VISION - VÄRDEGRUND På Livstycket tror vi att en människa som är trygg och varm och som går med rak rygg har lättare att möta världen. Vi vill bryta isoleringen

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 p 33. Mottagare av utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst Foto: Sporrong AB UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN ÅrsBerÄttelse 2012 the royal swedish academy of sciences annual report including a presentation in english of the academy s activities in 2012 by the permanent secretary, staffan normark. Documenta No

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2013 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2013 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2014. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor.

En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor. HENRIK AHLENIUS LUNDS UNIVERSITET STEFAN AMISTEN LUNDS UNIVERSITET LISA BERGLUND LUNDS UNIVERSITET CAROLINE BIRGNER UPPSALA UNIVERSITET JESSICA CEDERVALL UPPSALA UNIVERSITET SIGRID KARLSSON GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2013 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2013 samt ekonomisk redovisning. I förvaltningsberättelsen

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2011 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2011 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent

The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent Årsberättelse 2011 The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent Secretary, Staffan Normark. Documenta No

Läs mer

Fröjel Fiber Ek Förening

Fröjel Fiber Ek Förening Årsredovisning för Fröjel Fiber Ek Förening 769623-s626 Räkenskapsåret 213 1 (8) Styrelsen for Fröjel Fiber Ek Förening får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 213. Förvaltnin gsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Marianne Levin väljs till ordförande vid föreningsstämman. Dagordningen fastställs i enlighet med stadgarna.

Marianne Levin väljs till ordförande vid föreningsstämman. Dagordningen fastställs i enlighet med stadgarna. SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt Protokoll från föreningsstämma i Svenska Föreningen för Immaterialrätt onsdagen den 29 maj 2013 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar. 1 Marianne Levin väljs till

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 11 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering

Läs mer

Föreningen. Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H. och. Stiftelsen Systergården i Lund. Förvaltningsberättelser

Föreningen. Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H. och. Stiftelsen Systergården i Lund. Förvaltningsberättelser Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H och Stiftelsen Systergården i Lund Förvaltningsberättelser 2013 SÖDRA SVERIGES SJUKSKÖTERSKEHEM SSSH STIFTELSEN SYSTERGÅRDEN I LUND ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2015/2016

Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2015/2016 Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2015/2016 Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning och forskning i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När de återvänder till

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt SUFs årsmöte 2013 Fullmakt Årsmötet består av föreningens medlemmar och föreningens styrelse. Varje medlem har rätt att utse ett ombud till årsmötet ( 7), men även andra representanter för medlemmen är

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer