Verksamhetsberättelse Grundad 1919

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008. Grundad 1919"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 Grundad 1919

2 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När dessa studenter återvänder till Sverige har de med sig spjutspetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt näringsliv, samhällsliv och forskning. SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Verksamhetsberättelse 2008 Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhetsområden: Stipendieprogrammet utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada Praktikprogrammet hjälp med visum för studiepraktik i USA Övrigt enstaka förmedlade stipendier och information Motsvarande organisationer i de nordiska länderna är: Danmark-Amerika Fondet Finland-Amerika Föreningarnas Förbund Island-Amerika Förbundet Norge-Amerika Foreningen SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Box Stockholm Besök endast efter överenskommelse: Grev Turegatan 14 Telefon: Tryck och layout: Idealtryck AB, Stockholm 2009 Sverige-Amerika Stiftelsen

3 Stiftelsens tillkomst, uppdrag och verksamhet Sverige-Amerika Stiftelsen erhåller inga offentliga medel och är beroende av donationer från svenska företag, organisationer och privatpersoner. Verksamheten omfattar följande områden: Sverige-Amerika Stiftelsen grundades i juni 1919 på initiativ av ett antal framstående svenska vetenskapsmän, industriledare och opinionsbildare. Bland grundarna och de första styrelseledamöterna kan nämnas Svante Arrhenius, Axel Ax:son Johnson, Jacob Wallenberg, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Torgny Segerstedt, The Svedberg, Nathan Söderblom och Anders Zorn. Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna att arbeta för utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige å ena samt Amerikas Förenta Stater och Kanada å andra sidan genom att främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna och särskilt genom att till väl kvalificerade, företrädesvis yngre män och kvinnor utdela stipendier för forskning och högre studier i Amerikas Förenta Stater och Kanada. Sverige-Amerika Stiftelsen är en ideell förening med tillstånd att kalla sig stiftelse. Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar tolv donationsstiftelser. Avkastningen från elva av stiftelserna används till stipendiemedel. Dessa fonder är: Stiftelsen Anders Zorns stipendiefond Stiftelsen Aseas stipendiefond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stipendiefond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stipendiefond Stiftelsen J P Seeburgs stipendiefond Stiftelsen Fritz O Fernströms stipendiefond Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten. Stipendieprogrammet Utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada från Stiftelsens egna medel samt från andra stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Inom stipendieprogrammet har Sverige-Amerika Stiftelsen också svenska och amerikanska samarbetspartners. Dessa är: Borgrättsfonderna, som lyder under Riksmarskalksämbetet. Varje år utlyser Borgrättsfonderna stipendier, till vilka Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater. The American-Scandinavian Foundation (ASF) i New York. Varje år utlyser ASF ett tiotal stipendier, som Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater till. Thanks To Scandinavia Inc (TTS) i New York. Varje år utlyser TTS stipendier som ett tack till de skandinaviska länderna för deras insatser att rädda förföljda judar under andra världskriget. Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar 1 2 kandidater till dessa stipendier. Praktikprogrammet Förmedling av visumcertifikat för studiepraktik i USA i samarbete med The American-Scandinavian Foundation. Övrigt Augustana College i Illinois ger med start läsåret ett heltäckande stipendium för en student på undergraduate-nivå. Ett stipendium på high school-nivå delas ut till internatskolan Lawrenceville School i New Jersey. Nils Björkmans Minnesfond delar årligen ut ett stipendium. 2 3

4 Stiftelsens organisation Sverige-Amerika Stiftelsens höge beskyddare är H M Konungen Sverige-Amerika Stiftelsens hedersordförande är H K H Kronprinsessan Victoria Sverige-Amerika Stiftelsens styrelse Stiftelsens styrelse har under 2008 bestått av: Direktör Mariana Burenstam Linder, ordförande Direktör Magnus Sjöqvist, förste vice ordförande Direktör Karin Forseke, andre vice ordförande Ambassadör Kerstin Asp-Johnsson Direktör Bengt Baron Direktör Bo Dimert Direktör Henrik Ekelund Universitetskansler Anders Flodström Direktör Reinhold Geijer Direktör Finn Johnsson Direktör Harald Mix Revisorer Auktoriserad revisor Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Advokat Peter Danowsky, Danowsky & Partners Advokatbyrå Revisorssuppleanter Auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Professor Kenth Skogsvik, Handelshögskolan Fullmäktige Valda till 2009 Advokat Martin Börresen Professor Boel Flodgren Akademisekreterare Olle Granath 4 Årets stipendiater tillsammans med VD Anna Rosvall Stuart, HKH Kronprinsessan Victoria och styrelseordförande Mariana Burenstam Linder.

5 Direktör Lars Gårdö Direktör Björn Hägglund Direktör Birgitta Johansson-Hedberg Dr Lisbet Rausing Direktör Bengt Rydén Direktör Björn Savén Direktör Roland Svensson Hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg Direktör Lars Thunell Professor Udo Zander Valda till 2010 Direktör Viveka Ax:son Johnson Direktör Bengt Braun Direktör Dan Brändström Direktör Mariana Burenstam Linder Direktör Claes Dahlbäck Direktör Gustaf Douglas Direktör Göran Ennerfelt Direktör Christina Jutterström Professor Madeleine Leijonhufvud Direktör Fredrik Lundberg Professor Rolf Lundén Ambassadör Johan Nordenfalk Chefredaktör Anders H Pers Generaldirektör Olle Wästberg Valda till 2011 Direktör Pär Arvidsson Programdirektör Britt-Marie Bertilsson Director Dag Blanck Direktör Sven Hindrikes Direktör Sture Lindmark Tekn dr Anders Ljungh Tekn dr Bengt Modéer Rektor Ingegerd Palmér Direktör Karin Forseke Direktör Magnus Sjökvist Direktör Björn Sprängare Fd överintendent Beate Sydhoff Professor Hans Tson Söderström Stipendiekommitté för att utse mottagare av masters- och forskarstipendier Universitetskansler Anders Flodström, ordförande Direktör Bo Dimert Tekn dr Bengt Modéer Professor Erling Norrby Fd överintendent Beate Sydhoff VD Anna Rosvall Stuart Stipendiekommitté för att utse mottagare av high school-stipendium vid Lawrenceville School Tekn dr Gustaf Richert Enhetschef Ulla Rylander VD Anna Rosvall Stuart Stipendiekommitté för att utse mottagare av college-stipendium vid Augustana College, Il. Director Dag Blanck Fil mag Anna Hamilton Civ ek Anders Hammarbäck VD Anna Rosvall Stuart Kansli Anna Rosvall Stuart, verkställande direktör Karin Folcker 6 7

6 Årsmöte 2008 Stipendiedonationer och verksamhetsbidrag 2008 Donationer till stipendier från Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Elof Hanssons Stiftelse Kami Forskningsstiftelse Kimsey Foundation Lage Jonason AB Stockholms Grosshandelssocietet Tetra Pak AB Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Sigrid Öhlin Verksamhetsbidrag kronor och utöver från AFA Försäkringar Anonym givare Elof Hanssons Stiftelse IK Investment Partners AB Handelsbanken Mölnycke Healthcare Posten AB (publ) Riksbankens Jubileumsfond Stena AB Swedish Match AB Thuréus Forskarhem Sigrid Öhlin Andreas Svedin mottager sitt stipendiebrev från HKH Kronprinsessan Victoria. Verksamhetsbidrag upp till kronor från Accenture Nordisk Renting/The Royal Bank AstraZeneca of Scotland Axel Johnson Group Skanska AB Ingegerd och Viking Olov Björks Stockholms Borgerskap Stipendiefond Grosshandelssocieteten Kami Forskarstiftelse The Lisbet Rausing Trust Kimsey Foundation TetraPak AB Lage Jonason AB Volvo AB Samtliga styrelsemedlemmar gav bidrag till Stiftelsen 8 Årets talare Lars Nittve, överintendent, Moderna Museet. Stipendiaten Anna Liljedahl med sin farmor. 9

7 Styrelsens och verkställande direktörens berättelse för 2008 Under Stiftelsens 89:e år: Delades totalt 40 stipendier ut för högre utbildning och forskning i USA och Kanada till ett sammanlagt värde av ca 7,2 Mkr Fick 68 unga personer Stiftelsens hjälp med visumcertifikat för studiepraktik i USA Årsmötet hölls på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm den 23 april HKH Kronprinsessan Victoria hedrade årsmötet med sin närvaro och delade ut stipendiebreven till stipendiaterna. Kanadas ambassadör, Alexandra Volkoff och Förenta Staternas Public Affairs Officer, Mr Robert Hilton, från amerikanska ambassaden höll anföranden till stipendiaterna. Årets gästtalare var Lars Nittve, chef på Moderna Museet i Stockholm och Stiftelsens stipendiat på New York University Samtliga närvarande vid årsmötet inbjöds till en mottagning i anslutning till årsmötet. Den 14 november hölls en träff i Stiftelsens regi på The Royal Bank of Scotlands kontor i Stockholm, med styrelseledamot Reinhold Geijer som värd. Inbjudna var Stiftelsens styrelse, fullmäktige, bidragsgivare och donatorer samt stipendiater som återvänt till Sverige. Kvällens hedersgäst, Fil dr Kerstin Berglöf, verksam i tankesmedjan Progressive Policy Institute i Washington DC, talade om förändringar som kunde väntas av nye President Barack Obama i fråga om USA s utrikespolitik och frihandelsfrågor. Uppkopplad på telefon var stipendiat Jesper Strömbäck som bevakat presidentvalet, särskilt media, retorik och de politiska budskapen. De närvarande hemvända stipendiaterna berättade om sina erfarenheter från studier i USA och Kanada. Stipendieprogrammet Utlysningen av 2008/09 års stipendier för studier på magister- och forskarnivå vid universitet i USA och Kanada resulterade i 148 ansökningar, varav 105 rankades av sakkunniga. Styrelsen utsåg totalt 40 stipendiater, 18 kvinnor och 22 män. Av dem var det sex stipendiater som studerar i Kanada. De inkomna stipendieansökningarna har bedömts av 44 ämnessakkunniga vid svenska universitet och högskolor. Stiftelsens stipendiekommitté under ordförandeskap av universitetskansler Anders Flodström gjorde det slutliga urvalet varefter styrelsen fastställde stipendiatlistan. Medel till stipendier erhölls från: Sverige-Amerika Stiftelsens donationsstiftelser kr Donationer från svenska företag och organisationer kr Borgrättsfonderna kr American-Scandinavian Foundation USD Thanks To Scandinavia USD Efter avslutade studier eller forskning ska reserapport lämnas. Under året har 13 rapporter från tidigare stipendiater lämnats in. Rapporterna är skrivna både ur formell och personlig synvinkel och de uttrycker mycket tacksamhet. Tillgång till världsledande auktoriteter från olika fakulteter liksom unik och dyrbar utrustning, skapande av viktiga vetenskapliga nätverk inom den akademiska världen och, inte minst, upplevelsen av den nordamerikanska världen också utanför akademin gör intryck för livet. Rapporterna finns att läsa i sin helhet på kansliet. Andra program Stiftelsen nominerade 2008 en svensk gymnasist till Lawrenceville-stipendiet, som är ett stipendium på high school-nivå. Antalet sökande var 12. Studierna skall bedrivas vid internatskolan The Lawrenceville School i New Jersey. Stipendiet täcker skolavgifter, kost och logi samt litteratur. Stiftelsen har alltsedan 60 år samarbetat med Augustana College i Illinois, grundat av utvandrade svenskar år Sverige-Amerika Stiftelsen har fått 10 11

8 förtroendet att utse en stipendiat till ett stipendium som täcker hela skolavgiften ett år. Lansering av det nya stipendiet skedde 2008 och tio duktiga elever skickade in sina ansökningar. Detta första år beslöt Augustana att utöver detta full tuition scholarship ge ytterligare ett stipendium då ansökningarna höll så hög kvalitet. Ett stipendium från Nils Björkmans minnesfond delas ut varje år. Enligt stadgarna skall ur denna fond årligen utdelas stipendier till skolungdomar som utmärkt sig och som går i gymnasieskolan i Varberg, Halmstad och Olofström. Rektor vid gymnasieskolan i respektive kommun har inbjudits att nominera kandidat till mottagare av stipendium. Ett stipendium utdelades till en student från Varberg. Praktikprogrammet I många svenska universitetsutbildningar ingår praktik under kortare eller längre tid. Allt fler studenter väljer att förlägga sin studiepraktik utomlands. Sverige-Amerika Stiftelsen hjälper de studenter som önskar praktisera i USA med alla de formaliteter som krävs. Samarbetspartner i USA är The American- Scandinavian Foundation i New York. Under året har Sverige-Amerika Stiftelsen bistått 68 studiepraktikanter med att få tillstånd att praktisera i USA. Tre personer fick hjälp med visumcertifikat för forskning i USA, s.k. honorary fellows. Styrelse, fullmäktige, revisorer och kansli - förändringar Styrelsen bestod av 11 medlemmar år 2008, inga nyval har skett. Styrelsen hade tre protokollförda sammanträden under För 13 av fullmäktiges 39 ledamöter utgick mandatperioden år Till ny ledamot i fullmäktige valdes direktör Pär Arvidsson för Håkan Berggren som ej kan omväljas på grund av ålder. Auktoriserad revisor Anders Lundin, och revisorssuppleant auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers kvarstår i sina uppdrag. Harald Mix, Reinhold Geijer, Mariana Burenstam Linder, Karin Forseke och Magnus Sjöqvist i möte på Stiftelsen. Ordinarie revisor Advokat Peter Danowsky kvarstår liksom revisorssuppleant professor Kenth Skogsvik. Anna Rosvall Stuart är Stiftelsens VD, och hon har arbetat tillsammans med Karin Folcker på kansliet. Ekonomi Föreningen Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar tolv anknutna donationsstiftelser. Varje stiftelse avger en egen årsredovisning. Stiftelsen bedrivs med begränsade ekonomiska resurser. Styrelse- och fullmäktige fullgör sina uppdrag helt utan ersättning. Detsamma gäller för ledamöterna i Stiftelsens stipendiekommitté liksom det stora antalet sakkunniga som granskar stipendieansökningarna. Stiftelsen erhåller inte några offentliga medel och är beroende av donationer och ekonomibidrag från företag, organisationer och privatpersoner. Stiftelsens styrelseledamöter har beslutat att själva vara givare till Stiftelsens verksamhet

9 Under året kunde Stiftelsen dela ut stipendier till ett sammanlagt värde av 7,2 Mkr till 40 svenska studenter och forskare för högre studier i USA och Kanada. Av dessa medel donerade svenska företag, stiftelser och privatpersoner ca 4,4 Mkr till stipendier. Det ekonomiska stödet till Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhet uppgick till ca 1,1 Mkr. Ett varmt tack till alla företag, stiftelser, organisationer och privatpersoner som genom stipendiedonationer, verksamhetsbidrag eller annan hjälp har gjort Sverige-Amerika Stiftelsens arbete möjligt under året. Trenden av ökade stipendiebelopp för framtiden har fortsatt. Stipendiedonatorer ombeds att ge ett verksamhetsbidrag på 10 % för stipendieadministrationen. Stiftelsens totala tillgångar vid 2008 års slut uppgick till ca 54 Mkr (att jämföra med ca 72 Mkr 2007 och 69 Mkr vid slutet av 2006). Förändringen är ett resultat av den lågkonjunktur som nu råder. Stiftelsen har tagit fram en ny komplett placeringspolicy och har kvartalsvisa möten för placeringskommittén. För enskilda medlemmar har årsavgiften under 2008 varit 100 kr. Avgiften för ständigt medlemskap har varit 1500 kr. Avgifterna är oförändrade från föregående år. Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) RESULTATRÄKNING Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Insamlade medel för stipendier Externa bidrag Övriga intäkter Verksamhetskostnader Lokalkostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Utbetalda stipendier Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Josefin Dahlerus, Lawrenceville-stipendiat 2007/2008 och Hans Kristersson, Lawrenceville-alumn. Årets resultat

10 Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostn o förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) Utdelade stipendier Redovisat eget kapital Marknadsvärde Finansiella intäkter Sverige-Amerika Stiftelsen (Donationsstiftelser) 2008 Utdelade Redovisat Marknadsstipendier eget kapital värde Stiftelsen Anders Zorns stip.fond Stiftelsen Aseas stip.fond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stip.fond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stip.fond Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond Stiftelsen Fritz O Fernströms stip.fond Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons stip.fond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stip.fond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond Nils Björkmans minnesfond Finansiella intäkter: Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten

11 Homecoming Utdelade Redovisat Marknadsstipendier eget kapital värde Stiftelsen Anders Zorns stip.fond Stiftelsen Aseas stip.fond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stip.fond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stip.fond Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond Stiftelsen Fritz O Fernströms stip.fond Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons stip.fond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stip.fond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond Nils Björkmans minnesfond Bo Dimert, Beate Sydhoff och Krister Källström. Finansiella intäkter: Stockholm den 22 februari 2008 Sigrid Öhlin och Lennart Korell. Mariana Burenstam Linder Magnus Sjöqvist Karin Forseke Ordförande 1e vice ordförande 2e vice ordförande Kerstin Asp-Johnsson Bengt Baron Bo Dimert Henrik Ekelund Anders Flodström Reinhold Geijer Finn Johnsson Harald Mix Anna Rosvall Stuart Verkställande direktör Stanford-alumnerna Ester Barinaga och Karl Wennberg i samspråk

12 Revisionsberättelse Stipendiater utsedda under 2008 Till årsmötet i SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Org. nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sverige-Amerika Stiftelsen för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 11 mars 2009 Anders Lundin, auktoriserad revisor Peter Danowsky Prins Bertils stipendium Hanna Sjölin, forskarstudier i medicin, University of California, San Fransisco Zornstipendiet Sofie Jansson, harpiststudier, University of Toronto, Kanada Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och donerade stipendier Anna Abelin, doktorandstudier i bioteknik, California Institute of Technology Donator: AstraZeneca Erik Abrahamsson, forskarstudier i biofysik, University of British Columbia, Kanada Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Susanna Andersson, doktorandstudier i filosofi, New York University Donator: Stiftelsen KFs Stipendiefond Carolina Bruce, Master of Laws (LL.M.), University of California, Los Angeles Donator: Elof Hanssons Stiftelse Jonas Bylander, forskarstudier i elektronik, Massachusetts Institute of Technology Donator: ASEAs stipendiefond Ingrid Chadwick (Åström), doktorandstudier i organisationspsykologi, Queen s University, Kanada Donator: Stiftelsen Bergsingenjör Axel Ax:son Johnsons Stipendiefond Emily Chapman (Olofsson), doktorandstudier i miljövetenskap, Acadia University, Kanada Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Johan Flygare, forskarstudier i molekylärbiologi, Massachusetts Institute of Technology Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 20 21

13 Houman Ghasriani, forskarstudier i fysikalisk kemi, University of Ottawa, Kanada Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Jimmy Granström, doktorandstudier i materialvetenskap, University of California Santa Barbara Donator: Kami Forskningsstiftelse Elisabeth Gräslund Berg, forskarstudier i kulturgeografi, Simon Fraser University, Kanada Donator: Tetra Pak Joel Halldorf, forskarstudier i kyrkohistoria, Duke University Donator: J P Seeburgs Stipendiefond Daniel Hägerstrand, forskarstudier i medicinsk onkologi, Harvard Medical School Donator: Ernst O Eks fond Stefan James, forskarstudier i medicin, Duke University Donator: Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Niclas Järvklo, doktorandstudier i idéhistoria, Stony Brook University Donator: Fritz O Fernströms stipendiefond Anna Liljedahl, doktorandstudier i hydrologi, University of Alaska Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Johan Lundin, doktorandstudier i logistik, Georgia Institute of Technology Donator: Kami Forskningsstiftelse Jakob Nilsson, doktorandstudier i filmvetenskap, Columbia University Donator: Kimsey Foundation Roland Nilsson, forskarstudier i medicin, Harvard Medical School Donator: J Sigfrid Edströms Stipendiefond, J P Seeburgs Stipendiefond, Stiftelsen KFs Stipendiefond och Fritz O Fernströms stipendiefond Sofia Näsström, forskarstudier i statsvetenskap, Columbia University Donator: Elof Hanssons Stiftelse Ann Persson, forskarstudier i fysik, University of Oregon Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Ossi Pesämaa, forskarstudier i ekonomi, University of Michigan Donator: Stockholms Grosshandelssocietet och Stiftelsen Hans Werthéns Stipendiefond Carl Johan Renström, MBA-studier, Harvard Business School Donator: Elof Hanssons Stiftelse Celine Ruben-Salama, MBA-studier, Baruch College Donator: Elof Hanssons Stiftelse Hanna Sjölin, forskarstudier i medicin, University of California, San Fransisco Donator: Ernst O Eks fond. Olof Strandberg, forskarstudier i fysik, University of Texas Donator: Kami Forskningsstiftelse Jesper Strömbäck, forskarstudier i medie- och kommunikationsvetenskap, University of Florida Donator: Lage Jonason Stipendiaterna till Kanada: Elisabeth Gräslund Berg, Ingrid Chadwick och Sofie Jansson tillsammans med Kanadas ambassadör Alexandra Volkoff

14 Märit Sällström, mastersstudier i markvetenskap, University of Wisconsin Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Carin Tillman, forskarstudier i psykologi, University of Colorado Donator: Ernst O Eks fond Maria Ärlemo, doktorandstudier i arkitektur, University of California, Berkeley Donator: Ernst O Eks fond. Suzanne Bonniers stipendium. Siri Öhman, Master of Laws (LL.M.), New York University Donator: American-Scandinavian Foundation, ASF Stipendier från Borgrättsfonderna (Riksmarskalksämbetet) Ulrika Bergström-Tyrberg, doktorandstudier i neurovetenskap, Burnham Institute for Medical Research David Marsh, doktorandstudier i teoretisk fysik, Cornell University Andreas Svedin, doktorandstudier i astronomi, Columbia University Emma Ekdahl, mastersstudier i internationella relationer, University of Denver Stipendium för studier på Augustana College, Illinois Elina Haimi, Linköping Agnes Lundström Rembe, Stockholm Lawrencevillestipendiet från Firestone Foundation of Akron, Ohio Alexander Smedberg, Töreboda Stipendium ur Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond Joachim Andersson, Varberg Stipendier från American-Scandinavian Foundation Oscar Ax, doktorandstudier i modern europeisk historia, University of Virginia Emma Ekdahl, masterstudier i internationella relationer, University of Denver Martin Guss, mastersstudier i medicinsk biologi, Long Island University Sofia Näsström, forskarstudier i statsvetenskap, Columbia University Celine Ruben-Salama, MBA-studier, Baruch College Kennedi Samuels, Master of Laws (LL.M.), Fordham University Märit Sällström, mastersstudier i markvetenskap, University of Wisconsin Carin Tillman, forskarstudier i psykologi, University of Colorado Fredrik Tunvall, magisterstudier i pedagogisk neurovetenskap, Columbia University Stipendier från Thanks to Scandinavia Inc, New York Anna Abelin, doktorandstudier i bioteknik, California Institute of Technology Oscar Ax, doktorandstudier i modern europeisk historia, University of Virginia Stiftelsens hedersordförande HKH Kronprinsessan Victoria

15 Praktikanter 2008 Johan Ahlqvist, strategisk hantering av intellektuellt kapital, Icosystem Corporation, Cambridge, MA Fredrik Amnäs, belysningsdesign, Domingo Gonzalez Associates Inc, New York, NY Johannes Andersson, digital media, Neoganda, West Hollywood, CA Victor Andersson, marknadsföring, Inland American Communities Inc, Dallas, TX Nicolas Antoniades, digital media, Freedom + Partners, New York, NY Mimoza Ardolic, internationella relationer, The World Federation of United Nations Associations, New York, NY Susanna Averpil, design, Firstborn, New York, NY Majdolin Baho, virologi, Harvard Medical School, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA Adriana Berglund, juridik, McCarter & English LLP, New York, NY. Helena Bergstrand, strategisk hantering av intellektuellt kapital, Rambus Inc, Los Altos, CA Jeanette Boljang, digital bildbehandling, Gloss Studio, New York, NY Johanna Boäng, digital media, Perfect Fools, New York, NY Martin Brolin Gustafsson, digital media, Firstborn Multimedia, New York, NY Nicolas Chifflet Zabala, digital media, Royale, Los Angeles, CA Nemanja Curcic, digital media, Barbican Group, New York, NY Sara Doverhed, projektledning, Creative Time, New York, NY Ylva Ekdahl, molekylärbiologi, Department of Biochemistry, New York University, New York, NY Tim Eliasson Biörck, journalistik och multimedia, Embassy Row, New York, NY Daniel Enström, digital media, Firstborn Multimedia, New York, NY Hanna Erixon, landskapsarkitektur, Field Operations, New York, NY David Fleischhacker, statsvetenskap, Save the Children, New York, NY Filip Forslund, marknadsföring, Inland American Communities Inc, Dallas, TX Rasmus Frid, brandingenjör, The RJA Group Inc, Walnut Creek, CA Alexander Fridlund, mediateknologi, Sony Pictures Imageworks, Culver City, CA Alejandra Gallegos Vergara, TV-produktion, Leftfield Pictures, New York, NY Jacob Gerson, arkitektur, Weisz + Yoes Architecture, New York, NY Axel Hallgren, digital media, Buck, Los Angeles, CA Karl-Johan Hjerling, industridesign, Smart Design, New York, NY Tore Holmberg, digital media, AKQA Inc, San Fransisco, CA Fredrik Hultin, datavetenskap, VMware Inc, Palo Alto, CA Anton Hübner, medicin, Harvard Medical School, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA Emelie Ivansson, digital media, ATTIK, San Francisco, CA Emanuel Johnsson, nationalekonomi, The Bank of New York Mellon, New York, NY Erik Jonsson, digital media, Your Majesty, New York, NY Patric Karlsson, datavetenskap, VMware Inc, Palo Alto, CA Ola Kjellberg, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Felix Kjellberg-Hill, digital media, Firstborn Multimedia, New York, NY Claes Källarsson, design, Firstborn, New York, NY Christian Lampa, grafisk design, Goodby, Silverstein & Partners, San Fransisco, CA Catharina Lantz, förlagsverksamhet, Seven Stories Press, New York, NY Johan Larsson, socialt arbete, Cayuga Home, New York, NY Mikael Lelky, automation och mekatronik, Volvo Technology, Hagerstown, MD Jesper Lindborg, digital media, Tranistor Studios, New York, NY Tove Lindqvist, digital media, Syrup Inc, New York, NY Johanna Magnusson, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Camilla Marklund, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Lisa Nguy, neurofarmakologi, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Centre, Boston, MA. Carl Nordenskjöld, industridesign, Nooka Inc, New York, NY Daniel Norrman Velasquez, industriell ekonomi, Royal Caribbean Cruises, Miami, FL Sara Olsson, projektledning, The American-Scandinavian Foundation, New York, NY 26 27

16 Emelie Palmström, marknadsföring, Technochem Corporation, New York, NY Ulrika Pehrson, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Jim Persson, datavetenskap, VMware Inc, Palo Alto, CA Viktor Plato, farmakologi, Harvard Medical School, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA Filip Redelius, digital design, Domani Studios, Brooklyn, NY. Linda Robertsdotter, strategisk hantering av intellektuellt kapital, Nokia Inc, Palo Alto, CA Henrik Rosander, grafisk design, Goodby, Silverstein & Partners, San Fransisco, CA Alexandra Rosén, statsvetenskap, Save the Children, New York, NY Ann-Sofie Roth, brandingenjör, The RJA Group Inc, New York, NY Parshin Saadatirad, farmaci, Harvard Medical School, Joslin Diabetes Center, Boston, MA Anna Sommansson, farmakologi, Harvard Medical School, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA Petter Säfwenberg, digital media, Domani Studio LLC, New York, NY Andreas Söderström, grafisk design, Digital Domain, Venice, CA Johanna Tannerfors, digital media, Method Inc, San Fransisco, CA Andreas Widman, projektledning, AKQA, San Francisco, CA Kenny Wong, industridesign, Smart Design, New York, NY Johan Örneblad, strategisk hantering av intellektuellt kapital, Nokia Inc, Palo Alto, CA. Alexander Östberg, automation och mekatronik, Volvo Technology, Hagerstown, MD Under året inlämnade rapporter från fd stipendiater Caroline Dahl, arkitektur, Southern California Institute of Architecture Anna Davour, partikelfysik, Queen s University, Kanada Joel Frykholm, filmvetenskap, New York University Niklas Frykman, marinhistoria, University of Pittsburgh Sofie Högberg, strömningslära, University of Illinois at Urbana-Champaign Ulrika Jansson, ekologi, University of New Brunswick Ander Kraal, religionsfilosofi, University of Notre Dame Mats Larsson, fysik, University of Oregon Catrin Lundström, sociologi, UC Santa Barbara Per Skålén, företagsekonomi, Stanford University Lisa Emilia Svensson, företagsekonomi/organisationsteori, Johns Hopkins University Karin Sörgjerd, molekylärkemi, New York University Eva Wikberg, antropologi, University of Calgary, Kanada Visum för honorary fellow 2008 Erik Aalto, video och multimedia, Tony Oursler, New York, NY Sandra Isacsson, film och foto, Andrea Geyer, New York, NY Kimmo Yliniemi, elektroteknik, District Energy St. Paul, Inc, St Paul, MN 28 Kerstin Asp-Johnsson och Mariana Burenstam Linder. Anna Rosvall Stuart och USAs avgående ambassadör Michael Wood. 29

17

18

19 THE SWEDEN-AMERICA FOUNDATION Annual Report 2008

20 The Foundation s origin, mission and operations The Sweden-America Foundation is a non-profit organization established in 1919 at the initiative of a group of prominent scientists, business leaders and public opinion-formers. Among the founders and first Board members were Jacob Wallenberg, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Torgny Segerstedt, Svante Arrhenius, Axel Ax:son Johnson, The Svedberg, Nathan Söderblom and Anders Zorn. According to the Foundation s statutes, the objectives are to work for the development of a relationship between Sweden, on the one hand, and the United States of America and Canada on the other, by promoting the exchange of scientific, cultural and practical experiences between the countries and in particular through presenting fellowships to young men and women for research and graduate level studies in the USA and Canada. The Sweden-America Foundation administers twelve permanent fellowship funds. The returns of eleven of the funds are used to finance fellowships. These funds are: Anders Zorn s Fellowship Fund Asea s Fellowship Fund Kooperativa Förbundet s Fellowship Fund J Sigfrid Edström s Fellowship Fund J P Seeburg s Fellowship Fund Fritz O Fernström s Fellowship Fund Hans Werthén s Fellowship Fund Axel Ax:son Johnson s Fellowship Fund Ernst O Ek s Fund Roland Nilsson s Fellowship Fund Nils Björkman s Memorial Fund According to the statutes, Prince Bertil s Fund is to be used to support and promote the Sweden-America Foundation s long-term operation. The returns should be used as a financial support to its activities. 2 The Sweden-America Foundation receives no government funding and is dependent upon donations from Swedish companies, organizations and private individuals. The range of activities include: The Fellowship Program Presenting fellowships for research and graduate level education in the United States and Canada, with funding from the fellowship funds, partners, companies, organizations and private individuals. The Sweden-America Foundation has Swedish and American partners with whom it collaborates in the Fellowship program. These are: The Borgrätts Fund, which is administered by The Marshall of the Realm, at The Royal Court. Each year The Sweden-America Foundation nominates candidates for fellowships announced by this fund. The American-Scandinavian Foundation (ASF) in New York. Each year ASF announces approximately ten fellowships, for which the Sweden- American Foundation nominates candidates. Thanks to Scandinavia (TTS) in New York. Each year TTS offers fellowships to the Scandinavian countries in gratitude for their efforts to save Jews persecuted during Word War II. The Sweden-America Foundation nominates candidates for 2 3 fellowships. The Internship Program Arranging visa certificates for study related internships in the United States in cooperation with The American-Scandinavian Foundation. Other Programs Augustana College, Illinois, provides a full tuition undergraduate scholarship. This year yet another fellow was awarded an International Student Merit Award as the quality of applicants was excellent. The Foundation administers one high school scholarship for studies at the Lawrenceville School. 3

Verksamhetsberättelse 2007. Grundad 1919

Verksamhetsberättelse 2007. Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2007 Grundad 1919 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1919 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2012

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2012 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2012 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2013

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2013 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2013 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2011

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2011 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2011 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2014

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2014 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2014 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2014/2015

Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2014/2015 Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2014/2015 Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och studiepraktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British-Swedish Chamber of Commerce Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(8) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2015/2016

Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2015/2016 Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2015/2016 Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning och forskning i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När de återvänder till

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. SoIK HELLAS Räkenskapsåret

Årsredovisning för. SoIK HELLAS Räkenskapsåret Årsredovisning för SoIK HELLAS 802002-9701 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 BOKSLUT för 2015 Sim & IK Hellas org.nr. 802002-9701 RESULTATRÄKNING Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 348 000 353 360 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-10 000 Försäljning av publikationer 23 660 21 920 Övriga intäkter

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer