Verksamhetsberättelse Grundad 1919

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007. Grundad 1919"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 Grundad 1919

2 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När dessa studenter återvänder till Sverige har de med sig spjutspetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt näringsliv, samhällsliv och forskning. Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhetsområden: Stipendieprogrammet utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada Praktikprogrammet hjälp med visum för studiepraktik i USA Övrigt enstaka förmedlade stipendier och information SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Verksamhetsberättelse 2007 Motsvarande organisationer i de nordiska länderna är: Danmark-Amerika Fondet Finland-Amerika Föreningarnas Förbund Island-Amerika Förbundet Norge-Amerika Foreningen SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Box Stockholm Besök endast efter överenskommelse: Grev Turegatan 14 Telefon: Tryck och layout: Idealtryck AB, Stockholm 2008

3 Stiftelsens tillkomst, uppdrag och verksamhet Sverige-Amerika Stiftelsen erhåller inga offentliga medel och är beroende av donationer från svenska företag, organisationer och privatpersoner. Verksamheten omfattar följande områden: Sverige-Amerika Stiftelsen grundades i juni 1919 på initiativ av ett antal framstående svenska vetenskapsmän, industriledare och opinionsbildare. Bland grundarna och de första styrelseledamöterna kan nämnas Svante Arrhenius, Axel Ax:son Johnson, Jacob Wallenberg, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Torgny Segerstedt, The Svedberg, Nathan Söderblom och Anders Zorn. Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna att arbeta för utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige å ena samt Amerikas Förenta Stater och Kanada å andra sidan genom att främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna och särskilt genom att till väl kvalificerade, företrädesvis yngre män och kvinnor utdela stipendier för forskning och högre studier i Amerikas Förenta Stater och Kanada. Sverige-Amerika Stiftelsen är en ideell förening med tillstånd att kalla sig stiftelse. Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar tolv donationsstiftelser. Avkastningen från elva av stiftelserna används till stipendiemedel. Dessa fonder är: Stiftelsen Anders Zorns stipendiefond Stiftelsen Aseas stipendiefond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stipendiefond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stipendiefond Stiftelsen J P Seeburgs stipendiefond Stiftelsen Fritz O Fernströms stipendiefond Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten. Stipendieprogrammet Utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada från Stiftelsens egna medel samt från andra stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Inom stipendieprogrammet har Sverige-Amerika Stiftelsen också svenska och amerikanska samarbetspartners. Dessa är: Borgrättsfonderna, som lyder under Riksmarskalksämbetet. Varje år utlyser Borgrättsfonderna stipendier, till vilka Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater. The American-Scandinavian Foundation (ASF) i New York. Varje år utlyser ASF ett tiotal stipendier, som Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater till. Thanks To Scandinavia Inc (TTS) i New York. Varje år utlyser TTS stipendier som ett tack till de skandinaviska länderna för deras insatser att rädda förföljda judar under andra världskriget. Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar 2 3 kandidater till dessa stipendier. Praktikprogrammet Förmedling av visumcertifikat för studiepraktik i USA i samarbete med The American-Scandinavian Foundation. Övrigt Augustana College i Illinois ger med start läsåret ett heltäckande stipendium för en student på undergraduate-nivå. Ett stipendium på high school-nivå delas ut till internatskolan Lawrenceville School i New Jersey. Nils Björkmans Minnesfond delar årligen ut ett stipendium. 2 3

4 Stiftelsens organisation Sverige-Amerika Stiftelsens höge beskyddare är H M Konungen Sverige-Amerika Stiftelsens hedersordförande är H K H Kronprinsessan Victoria Sverige-Amerika Stiftelsens styrelse Stiftelsens styrelse har under 2007 bestått av: Direktör Mariana Burenstam Linder, ordförande Direktör Magnus Sjöqvist, förste vice ordförande Direktör Karin Forseke, andre vice ordförande Ambassadör Kerstin Asp-Johnsson Direktör Bengt Baron Direktör Bo Dimert Direktör Henrik Ekelund Universitetskansler Anders Flodström Direktör Reinhold Geijer Direktör Finn Johnsson Direktör Harald Mix Revisorer Auktoriserad revisor Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Advokat Peter Danowsky, Danowsky & Partners Advokatbyrå Revisorssuppleanter Auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Professor Kenth Skogsvik, Handelshögskolan Fullmäktige Valda till 2008 Ambassadör Håkan Berggren Programdirektör Britt-Marie Bertilsson Director Dag Blanck 4 Årets stipendiater tillsammans med VD Anna Rosvall Stuart, Kanadas ambassadör Lorenz Friedlaender, styrelseordförande Mariana Burenstam Linder och Robert Hilton, Public Affairs Officer, amerikanska ambassaden.

5 Direktör Sture Lindmark Tekn dr Anders Ljungh Tekn dr Bengt Modéer Rektor Ingegerd Palmér Direktör Karin Forseke Direktör Magnus Sjökvist Direktör Björn Sprängare Direktör Cristina Stenbeck Fd överintendent Beate Sydhoff Professor Hans Tson Söderström Valda till 2009 Advokat Martin Börresen Professor Boel Flodgren Akademisekreterare Olle Granath Direktör Lars Gårdö Direktör Björn Hägglund Direktör Birgitta Johansson-Hedberg Dr Lisbet Rausing Direktör Bengt Rydén Direktör Björn Savén Direktör Roland Svensson Hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg Direktör Lars Thunell Professor Udo Zander Valda till 2010 Direktör Viveka Ax:son Johnson Direktör Dan Brändström Direktör Mariana Burenstam Linder Direktör Claes Dahlbäck Direktör Gustaf Douglas Direktör Göran Ennerfelt Direktör Christina Jutterström Professor Madeleine Leijonhufvud Direktör Fredrik Lundberg Professor Rolf Lundén Ambassadör Johan Nordenfalk Chefredaktör Anders H Pers Generaldirektör Olle Wästberg Stipendiekommitté för att utse mottagare av masters- och forskarstipendier Universitetskansler Sigbrit Franke, ordförande januari juni Universitetskansler Anders Flodgren, ordförande juni Ambassadör Håkan Berggren Direktör Bo Dimert Tekn dr Bengt Modéer Professor Erling Norrby Fd överintendent Beate Sydhoff VD Anna Rosvall Stuart Adjungerad: Fil mag Anna Hamilton Stipendiekommitté för att utse mottagare av high school-stipendium vid Lawrenceville School Tekn dr Gustaf Richert Enhetschef Ulla Rylander VD Anna Rosvall Stuart Stipendiekommitté för att utse mottagare av college-stipendium vid Augustana College, Il. Director Dag Blanck Fil mag Anna Hamilton Civ ek Anders Hammarbäck VD Anna Rosvall Stuart Kansli Anna Rosvall Stuart, verkställande direktör Mia Stewart, vikariat januari mars 2007 Caroline Fleetwood, vikariat mars juni 2007 Karin Folcker, augusti

6 Stipendiedonationer och verksamhetsbidrag 2007 Årsmöte 2007 Donationer till stipendier från AstraZeneca Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Elof Hanssons Stiftelse Kami Forskningsstiftelse Lage Jonason AB Cristina Stenbeck Stockholms Grosshandelssocietet Tetra Pak AB Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Verksamhetsbidrag kronor och utöver från Anonym givare Elof Hanssons Stiftelse Industri Kapital AB Riksbankens Jubileumsfond Stena AB Handelsbanken Swedish Match AB Ragnar och Torsten Söderbergs Stiftelser Thuréus Forskarhem Årets talare Eva Hamilton, VD, SVT. Stiftelsens förre ordförande Håkan Mogren med ordförande Mariana Burenstam Linder. Verksamhetsbidrag upp till kronor från Accenture Lage Jonason AB AstraZeneca Nordisk Renting/Royal Bank Axel Johnson Group of Scotland Ingegerd och Viking Olov Björks Stockholms Borgerskap Grosshandelssocieteten Stipendiefond Bonnier AB The Lisbet Rausing Trust Kami Forskarstiftelse TetraPak AB Karin Forseke Volvo AB 8 Stiftelsens alumn Jenny Östergren, TV4, intervjuar årets stipendiater.

7 Styrelsens och verkställande direktörens berättelse för 2007 Under Stiftelsens 88:e år: Delades totalt 39 stipendier ut för högre utbildning och forskning i USA och Kanada till ett sammanlagt värde av ca 5,6 Mkr Fick 66 unga personer Stiftelsens hjälp med visumcertifikat för studiepraktik i USA Årsmötet hölls på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm den 23 april Kanadas ambassadör Lorenz Friedlaender och Förenta Staternas Public Affairs Officer, Mr Robert Hilton, från amerikanska ambassaden höll korta anföranden till stipendiaterna. Årets gästtalare Eva Hamilton, VD på Sveriges Television, och Stiftelsens collegestipendiat på Dag Hammarskiöld College, Columbia år 1973 intervjuades av Jenny Östergren, journalist på TV4, även hon collegestipendiat till Wittenburg University. Samtliga närvarande vid årsmötet inbjöds till en mottagning i anslutning till årsmötet. Alumni-nätverket har etappvis introducerats till Stiftelsens medlemmar och alumner. Det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojketet Transnationella strategier inom den högre utbildningen. Sveriges förhållande till Frankrike och USA, vid Uppsala universitet utförde under året nästa steg i samarbetet med Stiftelsen i att kartlägga våra alumner sedan 1919 och fram till nutid. All historia och statistik bevaras digitalt i alumni-nätverket. Den 14 november hölls en träff i Stiftelsens regi på Accentures kontor i Stockholm, med styrelseledamot Magnus Sjöqvist som värd. Inbjudna var Stiftelsens styrelse, fullmäktige, bidragsgivare och donatorer samt stipendiater som återvänt till Sverige. Kvällens hedersgäst, fil dr Henrik Berggren berättade om sin kommande biografi om Stiftelsens alumn Olof Palme. Henrik Berggren var precis hemkommen från studiebesök på Kenyon College i USA där Palme var Stiftelsens stipendiat De närvarande hemvända stipendiaterna berättade om sina erfarenheter från studier i USA och Kanada. Stipendieprogrammet Utlysningen av 2007/08 års stipendier för studier på magister- och forskarnivå vid universitet i USA och Kanada resulterade i 178 ansökningar. Styrelsen utsåg totalt 39 stipendiater, 23 kvinnor och 16 män. Av dem var det fyra stipendiater som studerade i Kanada. De inkomna stipendieansökningarna har bedömts av 41 ämnessakkunniga vid svenska universitet och högskolor. Stiftelsens stipendiekommitté under ordförandeskap av dåvarande universitetskansler Sigbrit Franke gjorde det slutliga urvalet varefter styrelsen fastställde stipendiatlistan. Medel till stipendier erhölls från: Sverige-Amerika Stiftelsens donationsstiftelser kr Donationer från svenska företag och organisationer kr Borgrättsfonderna kr American-Scandinavian Foundation USD Thanks To Scandinavia USD Antalet sökande till stipendier inför det akademiska året 2008/09 uppgick till 148 stycken. Under året har tio rapporter från tidigare stipendiater lämnats in. Ett genomgående tema är att studie/forskningsperioden var utmanande och mycket givande, både vetenskapligt och personligt. Stipendiaterna berättar om ett öppet forskningsklimat, tillgång till världsledande auktoriteter inom sina respektive områden, skapande av viktiga vetenskapliga nätverk inom den akademiska världen och, inte minst minnen och vänner för livet. Rapporterna finns att läsa i sin helhet på kansliet. Andra program Stiftelsen nominerade 2007 en svensk gymnasist till Lawrenceville-stipendiet, som är ett stipendium på high school-nivå. Antalet sökande var 12. Studierna skall bedrivas vid internatskolan The Lawrenceville School i New Jersey. Stipendiet täcker skolavgifter, kost och logi samt litteratur. En träff med 10 11

8 påföljande middag ordnades av Lawrencevilles egen alumni-organisation för Europa i Stockholm i september 2007, och då var Stiftelsens nämnd och personal också representerad. Sedan 2002 har ett eller flera stipendier från Nils Björkmans minnesfond delats ut varje år. Enligt stadgarna skall ur denna fond årligen utdelas stipendier till skolungdomar som utmärkt sig såväl i läroämnen som i gymnastik och som går i gymnasieskolan i Varberg, Halmstad och Olofström. Rektor vid gymnasieskolan i respektive kommun har inbjudits att nominera kandidat till mottagare av stipendium. Ett stipendium utdelades till en student i Olofström. Augustana College, Illinois, delar ut ett stipendium till en student som får full finansiering. Lansering av det nya stipendiet skedde 2007 och tio duktiga elever skickade in sina ansökningar. Kandidaterna höll så hög nivå att Augustana College beslöt att ge ett generöst stipendium till två stipendiater läsåret 2008/09. Praktikprogrammet I många svenska universitetsutbildningar ingår praktik under kortare eller längre tid. Allt fler studenter väljer att förlägga sin studiepraktik utomlands. Sverige-Amerika Stiftelsen hjälper de studenter som önskar praktisera i USA med alla de formaliteter som krävs. Samarbetspartner i USA är the American- Scandinavian Foundation i New York. Under året har Sverige-Amerika Stiftelsen bistått 66 studiepraktikanter med att få tillstånd att praktisera i USA. Två personer fick hjälp med visumcertifikat för forskning i USA, s.k. honorary fellows. Styrelse, fullmäktige, revisorer och kansli - förändringar Vid årsmötet 2007 valde styrelseledamöterna professor Sigbrit Franke, direktör Christina Hasselberg samt direktör Per Sörbom att lämna sitt uppdrag i styrelsen. Nyvald till styrelsen är direktör Henrik Ekelund. Styrelsen hade fem protokollförda sammanträden under För 13 av fullmäktiges 39 ledamöter utgick mandatperioden år Ambassadör Johan Nordenfalk har tackat nej till omval. Till ny ledamot i fullmäktige valdes direktör Bengt Braun. Fyllnadsval i fullmäktige för 2008 ersatte direktör Cristina Stenbeck med inval av direktör Sven Hindrikes. Auktoriserad revisor Anders Lundin, och revisorssuppleant auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers kvarstår i sina uppdrag. Ordinarie revisor Advokat Peter Danowsky kvarstår liksom revisorssuppleant professor Kenth Skogsvik. Anna Rosvall Stuart är Stiftelsens VD. Medarbetare var Mia Stewart som vikarierade fram tills mars 2007, och ersattes då av Caroline Fleetwood som vikarierade fram till juni I augusti började Karin Folcker som ordinarie medarbetare. Ekonomi Föreningen Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar tolv anknutna donationsstiftelser. Varje stiftelse avger en egen årsredovisning. Stiftelsen bedrivs med begränsade ekonomiska resurser. Styrelse- och fullmäktige fullgör sina uppdrag helt utan ersättning. Detsamma gäller för ledamöterna i Stiftelsens stipendiekommitté liksom det stora antalet sakkunniga som granskar stipendieansökningarna. Stiftelsen erhåller inte några offentliga medel och är beroende av donationer och ekonomibidrag från företag, organisationer och privatpersoner. Stiftelsens styrelseledamöter har beslutat att själva vara givare till Stiftelsens verksamhet. Under året kunde Stiftelsen dela ut stipendier till ett sammanlagt värde av 5,6 Mkr till 39 svenska studenter och forskare för högre studier i USA och Kanada. Av dessa medel donerade svenska företag, stiftelser och privatpersoner ca 3,2 Mkr till stipendier. Det ekonomiska stödet till Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhet uppgick till ca 1,25 Mkr. Ett generöst engångsbidrag från Ragnar och Torsten Söderbergs Stiftelser på kr hjälpte Stiftelsens verksamhet

9 Ett varmt tack till alla företag, stiftelser, organisationer och privatpersoner som genom stipendiedonationer, verksamhetsbidrag eller annan hjälp har gjort Sverige-Amerika Stiftelsens arbete möjligt under året. Trenden av ökade stipendiebelopp för framtiden har fortsatt. Stipendiedonatorer ombeds att ge ett verksamhetsbidrag på 10 % för ansöknings- och urvalsprocessen. Stiftelsens totala tillgångar vid 2007 års slut uppgick till ca 72 Mkr (att jämföra med ca 69 Mkr 2006 och 62 Mkr vid slutet av 2005). Tillgångarna är placerade enligt följande; 64 % är placerade i aktier; 17 % i private equity och 19 % i räntebärande papper och övriga tillgångar och skulder. För enskilda medlemmar har årsavgiften under 2007 varit 100 kr. Avgiften för ständigt medlemskap har varit 1500 kr. Avgifterna är oförändrade från föregående år. Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) RESULTATRÄKNING Verksamhetsintäkter Medlemsintäkter Insamlade medel för stipendier Externa bidrag Övriga intäkter Verksamhetskostnader Lokalkostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Utbetalda stipendier Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Aktieutdelningar och räntor Realisationsvinster Realisationsförluster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Homecoming på Accenture. Årets talare Henrik Berggren omgiven av ambassadör Håkan Berggren och styrelseordförande Mariana Burenstam Linder. Årets resultat

10 Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostn o förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) Utdelade stipendier Redovisat eget kapital Marknadsvärde Finansiella intäkter inklusive realisationsresultat Sverige-Amerika Stiftelsen (Donationsstiftelser) 2007 Utdelade Redovisat Förmögenstipendier eget kapital het Stiftelsen Anders Zorns stip.fond Stiftelsen Aseas stip.fond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stip.fond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stip.fond Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond Stiftelsen Fritz O Fernströms stip.fond Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons stip.fond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stip.fond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond Nils Björkmans minnesfond Finansiella intäkter: Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten

11 2006 Utdelade Redovisat Förmögenstipendier eget kapital het Stiftelsen Anders Zorns stip.fond Stiftelsen Aseas stip.fond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stip.fond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stip.fond Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond Stiftelsen Fritz O Fernströms stip.fond Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons stip.fond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stip.fond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond Universitetskansler Anders Flodström tillsammans med förra universitetskanslern Sigbrit Franke, båda är alumner och styrelseledamöter. Finansiella intäkter: Stockholm den 22 februari 2008 Lillemor Mundebo och Suzanne Bonnier på Thanksgiving-lunch. Mariana Burenstam Linder Magnus Sjöqvist Karin Forseke Ordförande 1e vice ordförande 2e vice ordförande Kerstin Asp-Johnsson Bengt Baron Bo Dimert Henrik Ekelund Anders Flodström Reinhold Geijer Finn Johnsson Harald Mix Anna Rosvall Stuart Verkställande direktör 18 Ordförande Mariana Burenstam Linder och förste vice ordförande Magnus Sjöqvist.

12 Revisionsberättelse Stipendiater utsedda under 2007 Till årsmötet i SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Org. nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sverige-Amerika Stiftelsen för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 3 mars 2008 Anders Lundin, auktoriserad revisor Peter Danowsky Prins Bertils stipendium Joel Frykholm, doktorandstudier i filmvetenskap på New York University Zornstipendiet Michael Dierks, doktorandstudier i musik vid McGill University Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och donerade stipendier Klas Andersson, doktorandstudier i farkostteknik vid Naval Postgraduate School Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Ester Barinaga, forskarstudier i företagsekonomi vid Stanford University Donator: Elof Hanssons stiftelse Monika Bauhr, forskarstudier i statsvetenskap vid Stanford University Donator: Cristina Stenbeck Daniel Brandell, forskarstudier i materialkemi vid Virginia Tech Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Caroline Dahl, doktorandstudier på Southern California Institute of Architecture Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Anna Davour, forskarstudier i partikelfysik vid Queen s University Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Michael Dierks, doktorandstudier i musik vid McGill University Donatorer: Fritz O Fernströms stipendiefond Joel Frykholm, doktorandstudier i filmvetenskap på New York University Donator: Ernst O Eks fond Niklas Frykman, doktorandstudier i marin historia, University of Pittsburgh Donator: Lage Jonason AB Sofie Högberg, doktorandstudier i strömningslära vid University of Illinois Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 20 21

13 Sofia Johansson, doktorandstudier i klinisk neurovetenskap vid Brookhaven National Laboratory Donator: Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Camilla Josephson, forskarstudier i ekonomisk historia vid New York University Donator: Elof Hanssons stiftelse Mats Larsson, forskarstudier i kvantoptik vid University of Oregon Donator: Stiftelsen ASEAs stipendiefond Magnus Nilsson, doktorandstudier i reglerteknik vid University of Alberta Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Helena Pettersson, forskarstudier i genusvetenskap vid UCLA Donator: J P Seeburgs Stipendiefond, Stiftelsen KFs Stipendiefond och J Sigfrid Edströms Stipendiefond. Suzanne Bonniers stipendium Erik Pineiro, forskarstudier i industriell ekonomi vid Stanford University Donator: Stockholms Grosshandelssocietet Poyan Rajamand, MBA på Stanford Graduate School of Business. Donator: Elof Hanssons stiftelse Per Skålén, forskarstudier i företagsekonomi vid Stanford University Donator: Elof Hanssons stiftelse Karin Staflin, doktorandstudier i experimentell medicinsk vetenskap vid Scripps Research Institute Donator: Ernst O Eks fond Johan Stålgren, forskarstudier i kemi vid Stanford University Donator: Kami Forskningsstiftelse Lisa Svensson, doktorandstudier i företagsekonomi/organisationsteori vid Johns Hopkins University. Donator: Elof Hanssons stiftelse Maria Svensson, magisterstudier i biologi vid University of Missouri Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Karin Sörgjerd, doktorandstudier i molekylärkemi vid New York University Donator: AstraZeneca AB Jenny Turesson, forskarstudier i zoofysiologi vid David Geffen School of Medicine, UCLA Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Catherine Tuvblad, forskarstudier i genetisk epidemiologi vid University of Southern California Donator: Tetra Pak Karl Wennberg, doktorandstudier i företagsekonomi vid Stanford University Donator: Elof Hanssons stiftelse Eva Wikberg, doktorandstudier i antropologi vid University of Calgary Ernst O Eks fond Maja Wänström, forskarstudier i tillämpad mekanik vid Johns Hopkins University Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Bergsingenjör Axel Ax:son Johnsons Stipendiefond och Stiftelsen Hans Werthéns Stipendiefond. VD Anna Rosvall Stuart och Kanadas ambassadör Lorenz Friedlaender med stipendiaterna till Kanada; Anna Davour, Magnus Nilsson och Michael Dierks

14 Stipendier från Borgrättsfonderna (Riksmarskalksämbetet) Karin Brocki, forskarstudier i psykologi vid Mount Sinai School of Medicine Anders Kraal, doktorandstudier i religionsfilosofi vid Notre Dame University Stipendier från American-Scandinavian Foundation Mikael Blomdahl, doktorandstudier i statsvetenskap på UC Berkeley Stina Carlberg, mastersstudier i grafisk design, kommunikation och socialt hållbar förändring vid Yale University Maria Eriksson, doktorandstudier i rättsvetenskap vid George Washington University Law School Tomas Korpi, forskarstudier i sociologi vid University of Wisconsin Anders Kraal, doktorandstudier i religionsfilosofi vid Notre Dame University Carina Ljungwald, doktorandstudier i socialt arbete vid University of San Francisco och UC Berkeley Catrin Lundström, forskarstudier i sociologi på UC Santa Barbara Helena Pettersson, forskarstudier i genusvetenskap vid UCLA Richard Sannerholm, doktorandstudier i rättsvetenskap vid George Washington University Law School Roxanna Sjöstedt, doktorandstudier i freds- och konfliktforskning vid Ohio State University Stipendier från Thanks to Scandinavia Inc, New York Stina Carlberg, mastersstudier i grafisk design, kommunikation och socialt hållbar förändring vid Yale University Helen Ronen, magisterstudier i juridik (LLM) vid Columbia University School of Law Lawrencevillestipendiet från Firestone Foundation of Akron, Ohio Josefin Dahlerus, Stockholm Stipendium ur Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond Angela Mamic, Olofström Praktikanter 2007 David Andersson, marknadsföring, Orlandi Inc, Farmingdale, NY Esmira Becirevic, biomedicin, Hemoglobin Diagnostic Reference Laboratory, Boston Medical Center, Boston, MA Anna Beijer, marknadsföring, Aquavit Townhouse Restaurant Group, New York, NY Zofie Bengtsson, internationella relationer, World Affairs Council of Washington DC, Washington, DC Annica Bergqvist, biomedicin, Harvard Medical School, Children s Hospital Boston, Boston, MA Cecilia Björling, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Carl Bock, digital media, AKQA, San Fransisco, CA Cecilia Borgenstam, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Kristin Ebbe, webbdesign, Reuters, New York, NY Carl Michael Eriksson, sommellerie, The French Laundry, Yountville, CA Frank Eriksson, industridesign, AC Propulsion Inc, San Dimas, CA Nina Ernstsson, design och logistik, Volvo Aero Services, Boca Raton, FL Mette Fraurud, kostymdesign, Parsons-Meares Inc, New York, NY Christian Gylche, marknadsföring, Aquavit Townhouse Restaurant Group, New York, NY Golnaz Hashemzadeh Bayegi, marknadsföring, Fahrenheit 212, New York, NY Miriam Hellberg, biomedicin, Hemoglobin Diagnostic Reference Laboratory, Boston Medical Center, Boston, MA Nils Holmegaard, internationella relationer, Tom Lantos Congressional Office, Washington, DC Fredrik Höglund Ekehäll, automation och mekatronik, Thomas Concrete Industries Inc, Atlanta, GA Michelle Jacobsson, curatorskap, Spertus Museum in Chicago, Chicago, IL Erik Johannesson, marknadsföring, World of Hope International, New York, NY Klas Johannesson, psykologi, The Mental Health Association of Westchester, Elmsford, NY Erik Johansson, digital media, SolutionSet, Palo Alto, CA 24 25

15 Sofia Jonhede, biomedicin, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA Anders Karlsson, digital media, Big Spaceship, Brooklyn, NY Josephine Karlsson, internationella relationer, Save the Children, New York, NY Alexandra Karlström, biomedicin, Harvard Medical School, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA Maria Klockare, turism, The Inn at Rancho, Santa Fe, CA Ali Kouchek, farmakologi, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA Joel Larsson, digital media, SolutionSet, Palo Alto, CA Sofia Larsson, statsvetenskap, World Federation of United Nations Associations, New York, NY Gorjan Lauseger, marknadsföring, World of Hope International, New York, NY Camilla Lindskog, socialt arbete, Adoption Option Inc, San Diego, CA Christina Ljungqvist, socialt arbete, Insights Teen Parent Program, Portland, OR Jona Lundborg, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Anna Lundin, farmaci, HTD Biosystems Inc, Hercules, CA Charlotte Löwnertz, PR och kommunikation, JB Cumberland PR, New York, NY Elin Malm, PR och kommunikation, JB Cumberland PR, New York, NY Jonathan Mankowitz, logistik, HAVI Global Solutions, Downers Grove, IL Erik Martinsson Mäkelä, psykologi, The Mental Health Association of Westchester, Elmsford, NY Peter Moberg, datavetenskap, VMware Inc, Palo Alto, CA Dag Månsson, digital media, Exopolis Inc, Los Angeles, CA Max Märkel, digital media, Big Spaceship, Brooklyn, NY Fredrik Nilsson, digital media, First Multimedia, New York, NY Ola Nilsson, datorgrafik, Digital Domain, Venice, CA Jason Norda, digital media, Digital Kitchen, Chicago, IL David Norlander, biomedicin, Harvard Medical School, Children s Hospital Boston, Boston, MA Gustav Oldén, filmproduktion, Focus Features, Universal City, CA Malin Pahlmblad, statsvetenskap, Amnesty International, Washington, DC Jacob Palmborg, industriell design, Smart Design, New York, NY Alexander Pettersson, digital media, AKQA Inc, San Fransisco, CA Ina Pieper, bioteknik, Isis Pharmaceuticals, Carlsbad, CA Stefan Pohl, industriell ekonomi, Royal Caribbean International, Miami, FL Sebastian Rahm, digital media, Exopolis Inc, Los Angeles, CA Jens Saltin, företagsekonomi och finansiering, The Bank of New York, New York, NY Dorna Shafiei, psykologi, The Mental Health Association of Westchester, Elmsford, NY Seyed Shahrokni, energisystem, CTG Energetics, Irvine, CA Sofia Siewertz, media och kommunikation, Eton of Sweden, New York, NY Stina Sjöström, meteorologi, Meteorology Dep, University of Utah, Salt Lake City, UT Rickard Skogtoft Tengström, digital media, Exopolis Inc, Los Angeles, CA Anna Sundström, juridik, Anderlini, Finkelstein, Emerick & Smoot, San Mateo, CA Josefin Särnholm, psykologi, The Mental Health Association of Westchester, Elmsford, NY Elin Sörman, neurofysiologi, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA Annika Thid, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Caroline Tärnqvist, psykologi, The Mental Health Association of Westchester, Elmsford, NY Anna Vilhelmsson, biomedicin, Harvard Medical School, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA David Vinberg, brandingenjör, The RJA Group Inc, Chicago, IL 26 27

16 Visum för honorary fellow 2006 Anita Nyberg, genusvetenskap, University of Southern Maine, Portland, ME Hans Ucko, teologi, Bethany College, Lindsborg, KS Under året inlämnade rapporter från fd stipendiater Claes Bohman, företagsekonomi, Stanford University Joakim Båge, media, New York University Kajsa Ericson, medicin, Johns Hopkins Hospital, Magdalena Fossum, medicin, Harvard Medical School Martin Jönsson, filosofi, Rutgers State University Katarina Larsen, innovationsstudier, Stanford University Michael Malkoch, kemiteknik, Stanford University Carl-Magnus Persson, reaktorfysik, Idaho State University Pia Steensland, farmakologi, UC San Francisco Robert Vestberg, kemiteknik, Stanford University 28

17

18 THE SWEDEN-AMERICA FOUNDATION Annual Report 2007

19 The Foundation s origin, mission and operations The Sweden-America Foundation is a non-profit organization established in 1919 at the initiative of a group of prominent scientists, business leaders and public opinion-formers. Among the founders and first Board members were Jacob Wallenberg, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Torgny Segerstedt, Svante Arrhenius, Axel Ax:son Johnson, The Svedberg, Nathan Söderblom and Anders Zorn. According to the Foundation s statutes, the objectives are to work for the development of a relationship between Sweden, on the one hand, and the United States of America and Canada on the other, by promoting the exchange of scientific, cultural and practical experiences between the countries and in particular through presenting fellowships to young men and women for research and graduate level studies in the USA and Canada. The Sweden-America Foundation administers twelve permanent fellowship funds. The returns of eleven of the funds are used to finance fellowships. These funds are: Anders Zorn s Fellowship Fund Asea s Fellowship Fund Kooperativa Förbundet s Fellowship Fund J Sigfrid Edström s Fellowship Fund J P Seeburg s Fellowship Fund Fritz O Fernström s Fellowship Fund Hans Werthén s Fellowship Fund Axel Ax:son Johnson s Fellowship Fund Ernst O Ek s Fund Roland Nilsson s Fellowship Fund Nils Björkman s Memorial Fund According to the statutes, Prince Bertil s Fund is to be used to support and promote the Sweden-America Foundation s long-term operation. The returns should be used as a financial support to its activities. 2 The Sweden-America Foundation receives no government funding and is dependent upon donations from Swedish companies, organizations and private individuals. The range of activities include: The Fellowship Program Presenting fellowships for research and graduate level education in the United States and Canada, with funding from the fellowship funds, partners, companies, organizations and private individuals. The Sweden-America Foundation has Swedish and American partners with whom it collaborates in the Fellowship program. These are: The Borgrätts Fund, which is administered by the Marshall of the Realm. Each year the Sweden-America Foundation nominates candidates for fellowships announced by this fund. The American-Scandinavian Foundation (ASF) in New York. Each year ASF announces approximately ten fellowships, for which the Sweden- American Foundation nominates candidates. Thanks to Scandinavia (TTS) in New York. Each year TTS offers fellowships to the Scandinavian countries in gratitude for their efforts to save Jews persecuted during Word War II. The Sweden-America Foundation nominates candidates for 2 3 fellowships. The Internship Program Arranging visa certificates for study related internships in the United States in cooperation with The American-Scandinavian Foundation. Other Programs Augustana College, Illinois, provides a full scholarship to one undergraduate student, launch scholar year The Foundation administers one high school scholarship for studies at the Lawrenceville School. 3

20 The organization of the Foundation The Foundation s patron is H.M. King Carl XVI Gustaf The Foundation s honorary chair is H.R.H. Crown Princess Victoria The Foundation s Board of Directors During 2007 the Board of Directors for the Foundation has consisted of: Mariana Burenstam Linder, Chair Magnus Sjöqvist, first deputy chair Karin Forseke, second deputy chair Kerstin Asp-Johnsson Bengt Baron Bo Dimert Henrik Ekelund Anders Flodström Reinhold Geijer Finn Johnsson Harald Mix The Auditors Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Peter Danowsky, Danowsky & Partners The Deputy Auditors Birgitta Bjelkberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Kenth Skogsvik, Handelshögskolan (Stockholm School of Economics) The Board of Trustees Elected until 2008 Håkan Berggren Britt-Marie Bertilsson Dag Blanck Sven Hindrikes Sture Lindmark Anders Ljungh Bengt Modéer Ingegerd Palmér Karin Forseke Magnus Sjökvist Björn Sprängare Beate Sydhoff Hans Tson Söderström Elected until 2009 Martin Börresen Boel Flodgren Olle Granath Lars Gårdö Björn Hägglund Birgitta Johansson-Hedberg Lisbet Rausing Bengt Rydén Björn Savén Roland Svensson Elisabeth Tarras-Wahlberg Lars Thunell Udo Zander Elected until 2010 Viveka Ax:son Johnson Bengt Braun Dan Brändström Mariana Burenstam Linder Claes Dahlbäck Gustaf Douglas Göran Ennerfelt Christina Jutterström Madeleine Leijonhufvud 4 5

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012 i korthet 1,3 miljarder kronor i anslag 26 forskningsprojekt 10 projekt för forskningens infrastruktur 16 Wallenberg Scholars 30 Wallenberg Academy Fellows 5 Post-doc

Läs mer

KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN ÅrsBerÄttelse 2012 the royal swedish academy of sciences annual report including a presentation in english of the academy s activities in 2012 by the permanent secretary, staffan normark. Documenta No

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent

The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent Årsberättelse 2011 The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent Secretary, Staffan Normark. Documenta No

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

Cancerfonden Årsredovisning 2000

Cancerfonden Årsredovisning 2000 Cancerfonden Årsredovisning 2000 Årsredovisning 2000 Innehåll Forskarstödet ökar till 285 miljoner Jag är imponerad av engagemanget 2 Stark inledning på nya seklet 4 Ekonomi och förvaltning 6 Resultaträkning

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 p 33. Mottagare av utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst Foto: Sporrong AB UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB Mot nya högre höjder. Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt

Läs mer

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt SUFs årsmöte 2013 Fullmakt Årsmötet består av föreningens medlemmar och föreningens styrelse. Varje medlem har rätt att utse ett ombud till årsmötet ( 7), men även andra representanter för medlemmen är

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2006. English Summary, pages 24 28

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2006. English Summary, pages 24 28 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2006 English Summary, pages 24 28 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007

tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007 tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007 INNEHÅLL Ledare... 166 I blickpunkten... 167 Föreningsmeddelanden... 169 Litteratur... 172 Konferenser... 175 Företagsinformation... 177 Pressreleaser... 181

Läs mer

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UFS är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2010 I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Årsberättelse 2010 1

Årsberättelse 2010 1 1 Årsberättelse 2010 ÅRSBER ÄT TELSE 2010 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en för e ning för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ)

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ) Appendix 2 Board of directors of Auriant Mining AB, reg. no. 556659-4833 (the Company ) proposal on allocation on allocation of profit/loss for 2014 (item 8b in the notice) The board of directors and the

Läs mer

Rektors rapport 1 juni 2012

Rektors rapport 1 juni 2012 Rektorsrapport SLTH 2012-06-01 Anders Axelsson Rektor LTH Rektors rapport 1 juni 2012 Avsikten med Rektors rapport till styrelsen är att förmedla väsentliga händelser och vad som arbetats med internt.

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet 2004 Arkitektprogrammet 2004: Programövergripande Innehåll Förord 3 Om arkitektprogrammet Utbildningsnämnden för

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Swedish Committee for Afghanistan Annual Report & Final Accounts 2007 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2008 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

Studieavgifter i högskolan

Studieavgifter i högskolan Studieavgifter i högskolan Betänkande av Studieavgiftsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 CHARLOTTE BOHMAN Generalsekreterare Hand in Hand Sweden 2014 VÅRT BÄSTA ÅR HITTILLS Särskilt vill vi tacka alla våra givare, stora som små, för det förtroende ni visar oss

Läs mer