Verksamhetsberättelse Grundad 1919

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007. Grundad 1919"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 Grundad 1919

2 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När dessa studenter återvänder till Sverige har de med sig spjutspetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt näringsliv, samhällsliv och forskning. Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhetsområden: Stipendieprogrammet utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada Praktikprogrammet hjälp med visum för studiepraktik i USA Övrigt enstaka förmedlade stipendier och information SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Verksamhetsberättelse 2007 Motsvarande organisationer i de nordiska länderna är: Danmark-Amerika Fondet Finland-Amerika Föreningarnas Förbund Island-Amerika Förbundet Norge-Amerika Foreningen SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Box Stockholm Besök endast efter överenskommelse: Grev Turegatan 14 Telefon: Tryck och layout: Idealtryck AB, Stockholm 2008

3 Stiftelsens tillkomst, uppdrag och verksamhet Sverige-Amerika Stiftelsen erhåller inga offentliga medel och är beroende av donationer från svenska företag, organisationer och privatpersoner. Verksamheten omfattar följande områden: Sverige-Amerika Stiftelsen grundades i juni 1919 på initiativ av ett antal framstående svenska vetenskapsmän, industriledare och opinionsbildare. Bland grundarna och de första styrelseledamöterna kan nämnas Svante Arrhenius, Axel Ax:son Johnson, Jacob Wallenberg, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Torgny Segerstedt, The Svedberg, Nathan Söderblom och Anders Zorn. Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna att arbeta för utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige å ena samt Amerikas Förenta Stater och Kanada å andra sidan genom att främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna och särskilt genom att till väl kvalificerade, företrädesvis yngre män och kvinnor utdela stipendier för forskning och högre studier i Amerikas Förenta Stater och Kanada. Sverige-Amerika Stiftelsen är en ideell förening med tillstånd att kalla sig stiftelse. Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar tolv donationsstiftelser. Avkastningen från elva av stiftelserna används till stipendiemedel. Dessa fonder är: Stiftelsen Anders Zorns stipendiefond Stiftelsen Aseas stipendiefond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stipendiefond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stipendiefond Stiftelsen J P Seeburgs stipendiefond Stiftelsen Fritz O Fernströms stipendiefond Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten. Stipendieprogrammet Utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada från Stiftelsens egna medel samt från andra stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Inom stipendieprogrammet har Sverige-Amerika Stiftelsen också svenska och amerikanska samarbetspartners. Dessa är: Borgrättsfonderna, som lyder under Riksmarskalksämbetet. Varje år utlyser Borgrättsfonderna stipendier, till vilka Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater. The American-Scandinavian Foundation (ASF) i New York. Varje år utlyser ASF ett tiotal stipendier, som Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater till. Thanks To Scandinavia Inc (TTS) i New York. Varje år utlyser TTS stipendier som ett tack till de skandinaviska länderna för deras insatser att rädda förföljda judar under andra världskriget. Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar 2 3 kandidater till dessa stipendier. Praktikprogrammet Förmedling av visumcertifikat för studiepraktik i USA i samarbete med The American-Scandinavian Foundation. Övrigt Augustana College i Illinois ger med start läsåret ett heltäckande stipendium för en student på undergraduate-nivå. Ett stipendium på high school-nivå delas ut till internatskolan Lawrenceville School i New Jersey. Nils Björkmans Minnesfond delar årligen ut ett stipendium. 2 3

4 Stiftelsens organisation Sverige-Amerika Stiftelsens höge beskyddare är H M Konungen Sverige-Amerika Stiftelsens hedersordförande är H K H Kronprinsessan Victoria Sverige-Amerika Stiftelsens styrelse Stiftelsens styrelse har under 2007 bestått av: Direktör Mariana Burenstam Linder, ordförande Direktör Magnus Sjöqvist, förste vice ordförande Direktör Karin Forseke, andre vice ordförande Ambassadör Kerstin Asp-Johnsson Direktör Bengt Baron Direktör Bo Dimert Direktör Henrik Ekelund Universitetskansler Anders Flodström Direktör Reinhold Geijer Direktör Finn Johnsson Direktör Harald Mix Revisorer Auktoriserad revisor Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Advokat Peter Danowsky, Danowsky & Partners Advokatbyrå Revisorssuppleanter Auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Professor Kenth Skogsvik, Handelshögskolan Fullmäktige Valda till 2008 Ambassadör Håkan Berggren Programdirektör Britt-Marie Bertilsson Director Dag Blanck 4 Årets stipendiater tillsammans med VD Anna Rosvall Stuart, Kanadas ambassadör Lorenz Friedlaender, styrelseordförande Mariana Burenstam Linder och Robert Hilton, Public Affairs Officer, amerikanska ambassaden.

5 Direktör Sture Lindmark Tekn dr Anders Ljungh Tekn dr Bengt Modéer Rektor Ingegerd Palmér Direktör Karin Forseke Direktör Magnus Sjökvist Direktör Björn Sprängare Direktör Cristina Stenbeck Fd överintendent Beate Sydhoff Professor Hans Tson Söderström Valda till 2009 Advokat Martin Börresen Professor Boel Flodgren Akademisekreterare Olle Granath Direktör Lars Gårdö Direktör Björn Hägglund Direktör Birgitta Johansson-Hedberg Dr Lisbet Rausing Direktör Bengt Rydén Direktör Björn Savén Direktör Roland Svensson Hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg Direktör Lars Thunell Professor Udo Zander Valda till 2010 Direktör Viveka Ax:son Johnson Direktör Dan Brändström Direktör Mariana Burenstam Linder Direktör Claes Dahlbäck Direktör Gustaf Douglas Direktör Göran Ennerfelt Direktör Christina Jutterström Professor Madeleine Leijonhufvud Direktör Fredrik Lundberg Professor Rolf Lundén Ambassadör Johan Nordenfalk Chefredaktör Anders H Pers Generaldirektör Olle Wästberg Stipendiekommitté för att utse mottagare av masters- och forskarstipendier Universitetskansler Sigbrit Franke, ordförande januari juni Universitetskansler Anders Flodgren, ordförande juni Ambassadör Håkan Berggren Direktör Bo Dimert Tekn dr Bengt Modéer Professor Erling Norrby Fd överintendent Beate Sydhoff VD Anna Rosvall Stuart Adjungerad: Fil mag Anna Hamilton Stipendiekommitté för att utse mottagare av high school-stipendium vid Lawrenceville School Tekn dr Gustaf Richert Enhetschef Ulla Rylander VD Anna Rosvall Stuart Stipendiekommitté för att utse mottagare av college-stipendium vid Augustana College, Il. Director Dag Blanck Fil mag Anna Hamilton Civ ek Anders Hammarbäck VD Anna Rosvall Stuart Kansli Anna Rosvall Stuart, verkställande direktör Mia Stewart, vikariat januari mars 2007 Caroline Fleetwood, vikariat mars juni 2007 Karin Folcker, augusti

6 Stipendiedonationer och verksamhetsbidrag 2007 Årsmöte 2007 Donationer till stipendier från AstraZeneca Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Elof Hanssons Stiftelse Kami Forskningsstiftelse Lage Jonason AB Cristina Stenbeck Stockholms Grosshandelssocietet Tetra Pak AB Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Verksamhetsbidrag kronor och utöver från Anonym givare Elof Hanssons Stiftelse Industri Kapital AB Riksbankens Jubileumsfond Stena AB Handelsbanken Swedish Match AB Ragnar och Torsten Söderbergs Stiftelser Thuréus Forskarhem Årets talare Eva Hamilton, VD, SVT. Stiftelsens förre ordförande Håkan Mogren med ordförande Mariana Burenstam Linder. Verksamhetsbidrag upp till kronor från Accenture Lage Jonason AB AstraZeneca Nordisk Renting/Royal Bank Axel Johnson Group of Scotland Ingegerd och Viking Olov Björks Stockholms Borgerskap Grosshandelssocieteten Stipendiefond Bonnier AB The Lisbet Rausing Trust Kami Forskarstiftelse TetraPak AB Karin Forseke Volvo AB 8 Stiftelsens alumn Jenny Östergren, TV4, intervjuar årets stipendiater.

7 Styrelsens och verkställande direktörens berättelse för 2007 Under Stiftelsens 88:e år: Delades totalt 39 stipendier ut för högre utbildning och forskning i USA och Kanada till ett sammanlagt värde av ca 5,6 Mkr Fick 66 unga personer Stiftelsens hjälp med visumcertifikat för studiepraktik i USA Årsmötet hölls på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm den 23 april Kanadas ambassadör Lorenz Friedlaender och Förenta Staternas Public Affairs Officer, Mr Robert Hilton, från amerikanska ambassaden höll korta anföranden till stipendiaterna. Årets gästtalare Eva Hamilton, VD på Sveriges Television, och Stiftelsens collegestipendiat på Dag Hammarskiöld College, Columbia år 1973 intervjuades av Jenny Östergren, journalist på TV4, även hon collegestipendiat till Wittenburg University. Samtliga närvarande vid årsmötet inbjöds till en mottagning i anslutning till årsmötet. Alumni-nätverket har etappvis introducerats till Stiftelsens medlemmar och alumner. Det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojketet Transnationella strategier inom den högre utbildningen. Sveriges förhållande till Frankrike och USA, vid Uppsala universitet utförde under året nästa steg i samarbetet med Stiftelsen i att kartlägga våra alumner sedan 1919 och fram till nutid. All historia och statistik bevaras digitalt i alumni-nätverket. Den 14 november hölls en träff i Stiftelsens regi på Accentures kontor i Stockholm, med styrelseledamot Magnus Sjöqvist som värd. Inbjudna var Stiftelsens styrelse, fullmäktige, bidragsgivare och donatorer samt stipendiater som återvänt till Sverige. Kvällens hedersgäst, fil dr Henrik Berggren berättade om sin kommande biografi om Stiftelsens alumn Olof Palme. Henrik Berggren var precis hemkommen från studiebesök på Kenyon College i USA där Palme var Stiftelsens stipendiat De närvarande hemvända stipendiaterna berättade om sina erfarenheter från studier i USA och Kanada. Stipendieprogrammet Utlysningen av 2007/08 års stipendier för studier på magister- och forskarnivå vid universitet i USA och Kanada resulterade i 178 ansökningar. Styrelsen utsåg totalt 39 stipendiater, 23 kvinnor och 16 män. Av dem var det fyra stipendiater som studerade i Kanada. De inkomna stipendieansökningarna har bedömts av 41 ämnessakkunniga vid svenska universitet och högskolor. Stiftelsens stipendiekommitté under ordförandeskap av dåvarande universitetskansler Sigbrit Franke gjorde det slutliga urvalet varefter styrelsen fastställde stipendiatlistan. Medel till stipendier erhölls från: Sverige-Amerika Stiftelsens donationsstiftelser kr Donationer från svenska företag och organisationer kr Borgrättsfonderna kr American-Scandinavian Foundation USD Thanks To Scandinavia USD Antalet sökande till stipendier inför det akademiska året 2008/09 uppgick till 148 stycken. Under året har tio rapporter från tidigare stipendiater lämnats in. Ett genomgående tema är att studie/forskningsperioden var utmanande och mycket givande, både vetenskapligt och personligt. Stipendiaterna berättar om ett öppet forskningsklimat, tillgång till världsledande auktoriteter inom sina respektive områden, skapande av viktiga vetenskapliga nätverk inom den akademiska världen och, inte minst minnen och vänner för livet. Rapporterna finns att läsa i sin helhet på kansliet. Andra program Stiftelsen nominerade 2007 en svensk gymnasist till Lawrenceville-stipendiet, som är ett stipendium på high school-nivå. Antalet sökande var 12. Studierna skall bedrivas vid internatskolan The Lawrenceville School i New Jersey. Stipendiet täcker skolavgifter, kost och logi samt litteratur. En träff med 10 11

8 påföljande middag ordnades av Lawrencevilles egen alumni-organisation för Europa i Stockholm i september 2007, och då var Stiftelsens nämnd och personal också representerad. Sedan 2002 har ett eller flera stipendier från Nils Björkmans minnesfond delats ut varje år. Enligt stadgarna skall ur denna fond årligen utdelas stipendier till skolungdomar som utmärkt sig såväl i läroämnen som i gymnastik och som går i gymnasieskolan i Varberg, Halmstad och Olofström. Rektor vid gymnasieskolan i respektive kommun har inbjudits att nominera kandidat till mottagare av stipendium. Ett stipendium utdelades till en student i Olofström. Augustana College, Illinois, delar ut ett stipendium till en student som får full finansiering. Lansering av det nya stipendiet skedde 2007 och tio duktiga elever skickade in sina ansökningar. Kandidaterna höll så hög nivå att Augustana College beslöt att ge ett generöst stipendium till två stipendiater läsåret 2008/09. Praktikprogrammet I många svenska universitetsutbildningar ingår praktik under kortare eller längre tid. Allt fler studenter väljer att förlägga sin studiepraktik utomlands. Sverige-Amerika Stiftelsen hjälper de studenter som önskar praktisera i USA med alla de formaliteter som krävs. Samarbetspartner i USA är the American- Scandinavian Foundation i New York. Under året har Sverige-Amerika Stiftelsen bistått 66 studiepraktikanter med att få tillstånd att praktisera i USA. Två personer fick hjälp med visumcertifikat för forskning i USA, s.k. honorary fellows. Styrelse, fullmäktige, revisorer och kansli - förändringar Vid årsmötet 2007 valde styrelseledamöterna professor Sigbrit Franke, direktör Christina Hasselberg samt direktör Per Sörbom att lämna sitt uppdrag i styrelsen. Nyvald till styrelsen är direktör Henrik Ekelund. Styrelsen hade fem protokollförda sammanträden under För 13 av fullmäktiges 39 ledamöter utgick mandatperioden år Ambassadör Johan Nordenfalk har tackat nej till omval. Till ny ledamot i fullmäktige valdes direktör Bengt Braun. Fyllnadsval i fullmäktige för 2008 ersatte direktör Cristina Stenbeck med inval av direktör Sven Hindrikes. Auktoriserad revisor Anders Lundin, och revisorssuppleant auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers kvarstår i sina uppdrag. Ordinarie revisor Advokat Peter Danowsky kvarstår liksom revisorssuppleant professor Kenth Skogsvik. Anna Rosvall Stuart är Stiftelsens VD. Medarbetare var Mia Stewart som vikarierade fram tills mars 2007, och ersattes då av Caroline Fleetwood som vikarierade fram till juni I augusti började Karin Folcker som ordinarie medarbetare. Ekonomi Föreningen Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar tolv anknutna donationsstiftelser. Varje stiftelse avger en egen årsredovisning. Stiftelsen bedrivs med begränsade ekonomiska resurser. Styrelse- och fullmäktige fullgör sina uppdrag helt utan ersättning. Detsamma gäller för ledamöterna i Stiftelsens stipendiekommitté liksom det stora antalet sakkunniga som granskar stipendieansökningarna. Stiftelsen erhåller inte några offentliga medel och är beroende av donationer och ekonomibidrag från företag, organisationer och privatpersoner. Stiftelsens styrelseledamöter har beslutat att själva vara givare till Stiftelsens verksamhet. Under året kunde Stiftelsen dela ut stipendier till ett sammanlagt värde av 5,6 Mkr till 39 svenska studenter och forskare för högre studier i USA och Kanada. Av dessa medel donerade svenska företag, stiftelser och privatpersoner ca 3,2 Mkr till stipendier. Det ekonomiska stödet till Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhet uppgick till ca 1,25 Mkr. Ett generöst engångsbidrag från Ragnar och Torsten Söderbergs Stiftelser på kr hjälpte Stiftelsens verksamhet

9 Ett varmt tack till alla företag, stiftelser, organisationer och privatpersoner som genom stipendiedonationer, verksamhetsbidrag eller annan hjälp har gjort Sverige-Amerika Stiftelsens arbete möjligt under året. Trenden av ökade stipendiebelopp för framtiden har fortsatt. Stipendiedonatorer ombeds att ge ett verksamhetsbidrag på 10 % för ansöknings- och urvalsprocessen. Stiftelsens totala tillgångar vid 2007 års slut uppgick till ca 72 Mkr (att jämföra med ca 69 Mkr 2006 och 62 Mkr vid slutet av 2005). Tillgångarna är placerade enligt följande; 64 % är placerade i aktier; 17 % i private equity och 19 % i räntebärande papper och övriga tillgångar och skulder. För enskilda medlemmar har årsavgiften under 2007 varit 100 kr. Avgiften för ständigt medlemskap har varit 1500 kr. Avgifterna är oförändrade från föregående år. Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) RESULTATRÄKNING Verksamhetsintäkter Medlemsintäkter Insamlade medel för stipendier Externa bidrag Övriga intäkter Verksamhetskostnader Lokalkostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Utbetalda stipendier Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Aktieutdelningar och räntor Realisationsvinster Realisationsförluster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Homecoming på Accenture. Årets talare Henrik Berggren omgiven av ambassadör Håkan Berggren och styrelseordförande Mariana Burenstam Linder. Årets resultat

10 Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostn o förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) Utdelade stipendier Redovisat eget kapital Marknadsvärde Finansiella intäkter inklusive realisationsresultat Sverige-Amerika Stiftelsen (Donationsstiftelser) 2007 Utdelade Redovisat Förmögenstipendier eget kapital het Stiftelsen Anders Zorns stip.fond Stiftelsen Aseas stip.fond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stip.fond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stip.fond Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond Stiftelsen Fritz O Fernströms stip.fond Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons stip.fond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stip.fond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond Nils Björkmans minnesfond Finansiella intäkter: Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten

11 2006 Utdelade Redovisat Förmögenstipendier eget kapital het Stiftelsen Anders Zorns stip.fond Stiftelsen Aseas stip.fond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stip.fond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stip.fond Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond Stiftelsen Fritz O Fernströms stip.fond Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons stip.fond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stip.fond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond Universitetskansler Anders Flodström tillsammans med förra universitetskanslern Sigbrit Franke, båda är alumner och styrelseledamöter. Finansiella intäkter: Stockholm den 22 februari 2008 Lillemor Mundebo och Suzanne Bonnier på Thanksgiving-lunch. Mariana Burenstam Linder Magnus Sjöqvist Karin Forseke Ordförande 1e vice ordförande 2e vice ordförande Kerstin Asp-Johnsson Bengt Baron Bo Dimert Henrik Ekelund Anders Flodström Reinhold Geijer Finn Johnsson Harald Mix Anna Rosvall Stuart Verkställande direktör 18 Ordförande Mariana Burenstam Linder och förste vice ordförande Magnus Sjöqvist.

12 Revisionsberättelse Stipendiater utsedda under 2007 Till årsmötet i SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Org. nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sverige-Amerika Stiftelsen för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 3 mars 2008 Anders Lundin, auktoriserad revisor Peter Danowsky Prins Bertils stipendium Joel Frykholm, doktorandstudier i filmvetenskap på New York University Zornstipendiet Michael Dierks, doktorandstudier i musik vid McGill University Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och donerade stipendier Klas Andersson, doktorandstudier i farkostteknik vid Naval Postgraduate School Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Ester Barinaga, forskarstudier i företagsekonomi vid Stanford University Donator: Elof Hanssons stiftelse Monika Bauhr, forskarstudier i statsvetenskap vid Stanford University Donator: Cristina Stenbeck Daniel Brandell, forskarstudier i materialkemi vid Virginia Tech Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Caroline Dahl, doktorandstudier på Southern California Institute of Architecture Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Anna Davour, forskarstudier i partikelfysik vid Queen s University Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Michael Dierks, doktorandstudier i musik vid McGill University Donatorer: Fritz O Fernströms stipendiefond Joel Frykholm, doktorandstudier i filmvetenskap på New York University Donator: Ernst O Eks fond Niklas Frykman, doktorandstudier i marin historia, University of Pittsburgh Donator: Lage Jonason AB Sofie Högberg, doktorandstudier i strömningslära vid University of Illinois Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 20 21

13 Sofia Johansson, doktorandstudier i klinisk neurovetenskap vid Brookhaven National Laboratory Donator: Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Camilla Josephson, forskarstudier i ekonomisk historia vid New York University Donator: Elof Hanssons stiftelse Mats Larsson, forskarstudier i kvantoptik vid University of Oregon Donator: Stiftelsen ASEAs stipendiefond Magnus Nilsson, doktorandstudier i reglerteknik vid University of Alberta Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Helena Pettersson, forskarstudier i genusvetenskap vid UCLA Donator: J P Seeburgs Stipendiefond, Stiftelsen KFs Stipendiefond och J Sigfrid Edströms Stipendiefond. Suzanne Bonniers stipendium Erik Pineiro, forskarstudier i industriell ekonomi vid Stanford University Donator: Stockholms Grosshandelssocietet Poyan Rajamand, MBA på Stanford Graduate School of Business. Donator: Elof Hanssons stiftelse Per Skålén, forskarstudier i företagsekonomi vid Stanford University Donator: Elof Hanssons stiftelse Karin Staflin, doktorandstudier i experimentell medicinsk vetenskap vid Scripps Research Institute Donator: Ernst O Eks fond Johan Stålgren, forskarstudier i kemi vid Stanford University Donator: Kami Forskningsstiftelse Lisa Svensson, doktorandstudier i företagsekonomi/organisationsteori vid Johns Hopkins University. Donator: Elof Hanssons stiftelse Maria Svensson, magisterstudier i biologi vid University of Missouri Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Karin Sörgjerd, doktorandstudier i molekylärkemi vid New York University Donator: AstraZeneca AB Jenny Turesson, forskarstudier i zoofysiologi vid David Geffen School of Medicine, UCLA Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Catherine Tuvblad, forskarstudier i genetisk epidemiologi vid University of Southern California Donator: Tetra Pak Karl Wennberg, doktorandstudier i företagsekonomi vid Stanford University Donator: Elof Hanssons stiftelse Eva Wikberg, doktorandstudier i antropologi vid University of Calgary Ernst O Eks fond Maja Wänström, forskarstudier i tillämpad mekanik vid Johns Hopkins University Donator: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Bergsingenjör Axel Ax:son Johnsons Stipendiefond och Stiftelsen Hans Werthéns Stipendiefond. VD Anna Rosvall Stuart och Kanadas ambassadör Lorenz Friedlaender med stipendiaterna till Kanada; Anna Davour, Magnus Nilsson och Michael Dierks

14 Stipendier från Borgrättsfonderna (Riksmarskalksämbetet) Karin Brocki, forskarstudier i psykologi vid Mount Sinai School of Medicine Anders Kraal, doktorandstudier i religionsfilosofi vid Notre Dame University Stipendier från American-Scandinavian Foundation Mikael Blomdahl, doktorandstudier i statsvetenskap på UC Berkeley Stina Carlberg, mastersstudier i grafisk design, kommunikation och socialt hållbar förändring vid Yale University Maria Eriksson, doktorandstudier i rättsvetenskap vid George Washington University Law School Tomas Korpi, forskarstudier i sociologi vid University of Wisconsin Anders Kraal, doktorandstudier i religionsfilosofi vid Notre Dame University Carina Ljungwald, doktorandstudier i socialt arbete vid University of San Francisco och UC Berkeley Catrin Lundström, forskarstudier i sociologi på UC Santa Barbara Helena Pettersson, forskarstudier i genusvetenskap vid UCLA Richard Sannerholm, doktorandstudier i rättsvetenskap vid George Washington University Law School Roxanna Sjöstedt, doktorandstudier i freds- och konfliktforskning vid Ohio State University Stipendier från Thanks to Scandinavia Inc, New York Stina Carlberg, mastersstudier i grafisk design, kommunikation och socialt hållbar förändring vid Yale University Helen Ronen, magisterstudier i juridik (LLM) vid Columbia University School of Law Lawrencevillestipendiet från Firestone Foundation of Akron, Ohio Josefin Dahlerus, Stockholm Stipendium ur Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond Angela Mamic, Olofström Praktikanter 2007 David Andersson, marknadsföring, Orlandi Inc, Farmingdale, NY Esmira Becirevic, biomedicin, Hemoglobin Diagnostic Reference Laboratory, Boston Medical Center, Boston, MA Anna Beijer, marknadsföring, Aquavit Townhouse Restaurant Group, New York, NY Zofie Bengtsson, internationella relationer, World Affairs Council of Washington DC, Washington, DC Annica Bergqvist, biomedicin, Harvard Medical School, Children s Hospital Boston, Boston, MA Cecilia Björling, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Carl Bock, digital media, AKQA, San Fransisco, CA Cecilia Borgenstam, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Kristin Ebbe, webbdesign, Reuters, New York, NY Carl Michael Eriksson, sommellerie, The French Laundry, Yountville, CA Frank Eriksson, industridesign, AC Propulsion Inc, San Dimas, CA Nina Ernstsson, design och logistik, Volvo Aero Services, Boca Raton, FL Mette Fraurud, kostymdesign, Parsons-Meares Inc, New York, NY Christian Gylche, marknadsföring, Aquavit Townhouse Restaurant Group, New York, NY Golnaz Hashemzadeh Bayegi, marknadsföring, Fahrenheit 212, New York, NY Miriam Hellberg, biomedicin, Hemoglobin Diagnostic Reference Laboratory, Boston Medical Center, Boston, MA Nils Holmegaard, internationella relationer, Tom Lantos Congressional Office, Washington, DC Fredrik Höglund Ekehäll, automation och mekatronik, Thomas Concrete Industries Inc, Atlanta, GA Michelle Jacobsson, curatorskap, Spertus Museum in Chicago, Chicago, IL Erik Johannesson, marknadsföring, World of Hope International, New York, NY Klas Johannesson, psykologi, The Mental Health Association of Westchester, Elmsford, NY Erik Johansson, digital media, SolutionSet, Palo Alto, CA 24 25

15 Sofia Jonhede, biomedicin, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA Anders Karlsson, digital media, Big Spaceship, Brooklyn, NY Josephine Karlsson, internationella relationer, Save the Children, New York, NY Alexandra Karlström, biomedicin, Harvard Medical School, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA Maria Klockare, turism, The Inn at Rancho, Santa Fe, CA Ali Kouchek, farmakologi, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA Joel Larsson, digital media, SolutionSet, Palo Alto, CA Sofia Larsson, statsvetenskap, World Federation of United Nations Associations, New York, NY Gorjan Lauseger, marknadsföring, World of Hope International, New York, NY Camilla Lindskog, socialt arbete, Adoption Option Inc, San Diego, CA Christina Ljungqvist, socialt arbete, Insights Teen Parent Program, Portland, OR Jona Lundborg, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Anna Lundin, farmaci, HTD Biosystems Inc, Hercules, CA Charlotte Löwnertz, PR och kommunikation, JB Cumberland PR, New York, NY Elin Malm, PR och kommunikation, JB Cumberland PR, New York, NY Jonathan Mankowitz, logistik, HAVI Global Solutions, Downers Grove, IL Erik Martinsson Mäkelä, psykologi, The Mental Health Association of Westchester, Elmsford, NY Peter Moberg, datavetenskap, VMware Inc, Palo Alto, CA Dag Månsson, digital media, Exopolis Inc, Los Angeles, CA Max Märkel, digital media, Big Spaceship, Brooklyn, NY Fredrik Nilsson, digital media, First Multimedia, New York, NY Ola Nilsson, datorgrafik, Digital Domain, Venice, CA Jason Norda, digital media, Digital Kitchen, Chicago, IL David Norlander, biomedicin, Harvard Medical School, Children s Hospital Boston, Boston, MA Gustav Oldén, filmproduktion, Focus Features, Universal City, CA Malin Pahlmblad, statsvetenskap, Amnesty International, Washington, DC Jacob Palmborg, industriell design, Smart Design, New York, NY Alexander Pettersson, digital media, AKQA Inc, San Fransisco, CA Ina Pieper, bioteknik, Isis Pharmaceuticals, Carlsbad, CA Stefan Pohl, industriell ekonomi, Royal Caribbean International, Miami, FL Sebastian Rahm, digital media, Exopolis Inc, Los Angeles, CA Jens Saltin, företagsekonomi och finansiering, The Bank of New York, New York, NY Dorna Shafiei, psykologi, The Mental Health Association of Westchester, Elmsford, NY Seyed Shahrokni, energisystem, CTG Energetics, Irvine, CA Sofia Siewertz, media och kommunikation, Eton of Sweden, New York, NY Stina Sjöström, meteorologi, Meteorology Dep, University of Utah, Salt Lake City, UT Rickard Skogtoft Tengström, digital media, Exopolis Inc, Los Angeles, CA Anna Sundström, juridik, Anderlini, Finkelstein, Emerick & Smoot, San Mateo, CA Josefin Särnholm, psykologi, The Mental Health Association of Westchester, Elmsford, NY Elin Sörman, neurofysiologi, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA Annika Thid, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Caroline Tärnqvist, psykologi, The Mental Health Association of Westchester, Elmsford, NY Anna Vilhelmsson, biomedicin, Harvard Medical School, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA David Vinberg, brandingenjör, The RJA Group Inc, Chicago, IL 26 27

16 Visum för honorary fellow 2006 Anita Nyberg, genusvetenskap, University of Southern Maine, Portland, ME Hans Ucko, teologi, Bethany College, Lindsborg, KS Under året inlämnade rapporter från fd stipendiater Claes Bohman, företagsekonomi, Stanford University Joakim Båge, media, New York University Kajsa Ericson, medicin, Johns Hopkins Hospital, Magdalena Fossum, medicin, Harvard Medical School Martin Jönsson, filosofi, Rutgers State University Katarina Larsen, innovationsstudier, Stanford University Michael Malkoch, kemiteknik, Stanford University Carl-Magnus Persson, reaktorfysik, Idaho State University Pia Steensland, farmakologi, UC San Francisco Robert Vestberg, kemiteknik, Stanford University 28

17

18 THE SWEDEN-AMERICA FOUNDATION Annual Report 2007

19 The Foundation s origin, mission and operations The Sweden-America Foundation is a non-profit organization established in 1919 at the initiative of a group of prominent scientists, business leaders and public opinion-formers. Among the founders and first Board members were Jacob Wallenberg, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Torgny Segerstedt, Svante Arrhenius, Axel Ax:son Johnson, The Svedberg, Nathan Söderblom and Anders Zorn. According to the Foundation s statutes, the objectives are to work for the development of a relationship between Sweden, on the one hand, and the United States of America and Canada on the other, by promoting the exchange of scientific, cultural and practical experiences between the countries and in particular through presenting fellowships to young men and women for research and graduate level studies in the USA and Canada. The Sweden-America Foundation administers twelve permanent fellowship funds. The returns of eleven of the funds are used to finance fellowships. These funds are: Anders Zorn s Fellowship Fund Asea s Fellowship Fund Kooperativa Förbundet s Fellowship Fund J Sigfrid Edström s Fellowship Fund J P Seeburg s Fellowship Fund Fritz O Fernström s Fellowship Fund Hans Werthén s Fellowship Fund Axel Ax:son Johnson s Fellowship Fund Ernst O Ek s Fund Roland Nilsson s Fellowship Fund Nils Björkman s Memorial Fund According to the statutes, Prince Bertil s Fund is to be used to support and promote the Sweden-America Foundation s long-term operation. The returns should be used as a financial support to its activities. 2 The Sweden-America Foundation receives no government funding and is dependent upon donations from Swedish companies, organizations and private individuals. The range of activities include: The Fellowship Program Presenting fellowships for research and graduate level education in the United States and Canada, with funding from the fellowship funds, partners, companies, organizations and private individuals. The Sweden-America Foundation has Swedish and American partners with whom it collaborates in the Fellowship program. These are: The Borgrätts Fund, which is administered by the Marshall of the Realm. Each year the Sweden-America Foundation nominates candidates for fellowships announced by this fund. The American-Scandinavian Foundation (ASF) in New York. Each year ASF announces approximately ten fellowships, for which the Sweden- American Foundation nominates candidates. Thanks to Scandinavia (TTS) in New York. Each year TTS offers fellowships to the Scandinavian countries in gratitude for their efforts to save Jews persecuted during Word War II. The Sweden-America Foundation nominates candidates for 2 3 fellowships. The Internship Program Arranging visa certificates for study related internships in the United States in cooperation with The American-Scandinavian Foundation. Other Programs Augustana College, Illinois, provides a full scholarship to one undergraduate student, launch scholar year The Foundation administers one high school scholarship for studies at the Lawrenceville School. 3

20 The organization of the Foundation The Foundation s patron is H.M. King Carl XVI Gustaf The Foundation s honorary chair is H.R.H. Crown Princess Victoria The Foundation s Board of Directors During 2007 the Board of Directors for the Foundation has consisted of: Mariana Burenstam Linder, Chair Magnus Sjöqvist, first deputy chair Karin Forseke, second deputy chair Kerstin Asp-Johnsson Bengt Baron Bo Dimert Henrik Ekelund Anders Flodström Reinhold Geijer Finn Johnsson Harald Mix The Auditors Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Peter Danowsky, Danowsky & Partners The Deputy Auditors Birgitta Bjelkberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Kenth Skogsvik, Handelshögskolan (Stockholm School of Economics) The Board of Trustees Elected until 2008 Håkan Berggren Britt-Marie Bertilsson Dag Blanck Sven Hindrikes Sture Lindmark Anders Ljungh Bengt Modéer Ingegerd Palmér Karin Forseke Magnus Sjökvist Björn Sprängare Beate Sydhoff Hans Tson Söderström Elected until 2009 Martin Börresen Boel Flodgren Olle Granath Lars Gårdö Björn Hägglund Birgitta Johansson-Hedberg Lisbet Rausing Bengt Rydén Björn Savén Roland Svensson Elisabeth Tarras-Wahlberg Lars Thunell Udo Zander Elected until 2010 Viveka Ax:son Johnson Bengt Braun Dan Brändström Mariana Burenstam Linder Claes Dahlbäck Gustaf Douglas Göran Ennerfelt Christina Jutterström Madeleine Leijonhufvud 4 5

Verksamhetsberättelse 2008. Grundad 1919

Verksamhetsberättelse 2008. Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2008 Grundad 1919 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1919 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2012

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2012 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2012 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2013

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2013 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2013 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2011

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2011 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2011 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2014

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2014 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2014 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British-Swedish Chamber of Commerce Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 l? Öster A AU 7:9 Dnr. KS 2015/0225 Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Arbetsutskottets beslut Ärendet

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer