Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010

2 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När dessa studenter återvänder till Sverige har de med sig spjutspetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt näringsliv, samhällsliv och forskning. Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhetsområden: Stipendieprogrammet utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada Praktikprogrammet hjälp med visum för studiepraktik i USA Övrigt enstaka förmedlade stipendier och information Motsvarande organisationer i de nordiska länderna är: Danmark-Amerika Fondet Finland-Amerika Föreningarnas Förbund Island-Amerika Förbundet Norge-Amerika Foreningen SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Box Stockholm Besök endast efter överenskommelse: Grev Turegatan 14 Telefon: Tryck och layout: Idealtryck AB, Stockholm 2011 Sverige-Amerika Stiftelsen

3 SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Verksamhetsberättelse 2010 Sverige-Amerika Stiftelsens alumner som har fått Nobelpris Hannes Alfvén, professor, Nobelpristagare i fysik 1970 Sune Bergström, Nobelpris i medicin 1982 Arvid Carlsson, professor, Nobelpris i medicin 2000 Bertil Ohlin, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1977, partiledare Folkpartiet Kaj Siegbahn, professor, Nobelpristagare i fysik 1981 Hugo Theorell, Nobelpristagare i medicin 1955

4 Stiftelsens tillkomst, uppdrag och verksamhet Sverige-Amerika Stiftelsen grundades i juni 1919 på initiativ av ett antal framstående svenska vetenskapsmän, industriledare och opinionsbildare. Bland grundarna och de första styrelseledamöterna kan nämnas Svante Arrhenius, Axel Ax:son Johnson, Jacob Wallenberg, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Torgny Segerstedt, The Svedberg, Nathan Söderblom och Anders Zorn. Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna att arbeta för utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige å ena samt Amerikas Förenta Stater och Kanada å andra sidan genom att främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna och särskilt genom att till väl kvalificerade, företrädesvis yngre män och kvinnor utdela stipendier för forskning och högre studier i Amerikas Förenta Stater och Kanada. Sverige-Amerika Stiftelsen är en ideell förening med tillstånd att kalla sig stiftelse. Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar tolv donationsstiftelser. Avkastningen från elva av stiftelserna används till stipendiemedel. Dessa fonder är: Stiftelsen Anders Zorns stipendiefond Stiftelsen Aseas stipendiefond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stipendiefond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stipendiefond Stiftelsen J P Seeburgs stipendiefond Stiftelsen Fritz O Fernströms stipendiefond Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond 2

5 Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten. Sverige-Amerika Stiftelsen erhåller inga offentliga medel och är beroende av donationer från svenska företag, organisationer och privatpersoner. Verksamheten omfattar följande områden: Stipendieprogrammet Utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada från Stiftelsens egna medel samt från andra stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Inom stipendieprogrammet har Sverige-Amerika Stiftelsen också svenska och amerikanska samarbetspartners. Dessa är: Borgrättsfonderna, som lyder under Riksmarskalksämbetet. Varje år utlyser Borgrättsfonderna stipendier, till vilka Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater. The American-Scandinavian Foundation (ASF) i New York. Varje år utlyser ASF ett tiotal stipendier, som Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater till. Thanks To Scandinavia i New York. Varje år utlyser Thanks To Scandinavia stipendier som ett tack till de skandinaviska länderna för deras insatser att rädda förföljda judar under andra världskriget. Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar 1 2 kandidater till dessa stipendier. Praktikprogrammet Förmedling av visumcertifikat för studiepraktik i USA i samarbete med The American-Scandinavian Foundation. Övrigt Augustana College i Illinois ger med start läsåret ett heltäckande stipendium för en student på undergraduate-nivå. Ett stipendium på high school-nivå delas ut till internatskolan Lawrenceville School i New Jersey. Nils Björkmans Minnesfond delar årligen ut ett stipendium. 3

6 Stiftelsens organisation Sverige-Amerika Stiftelsens höge beskyddare är H M Konungen Sverige-Amerika Stiftelsens hedersordförande är H K H Kronprinsessan Victoria Sverige-Amerika Stiftelsens styrelse Stiftelsens styrelse har under 2010 bestått av: Direktör Mariana Burenstam Linder, ordförande Direktör Magnus Sjöqvist, förste vice ordförande Direktör Harald Mix, andre vice ordförande Direktör Bengt Baron Direktör Katarina Bonde Direktör Henrik Ekelund Professor Anders Flodström Direktör Reinhold Geijer Direktör Lage Jonason Generaldirektör Olle Wästberg Presidiet (styrelseordförande, förste och andre vice ordförande) utgör valnämnd och VD är sekreterare. Revisorer Auktoriserad revisor Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Advokat Peter Danowsky, Danowsky & Partners Advokatbyrå Revisorssuppleanter Auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Professor Kenth Skogsvik, Handelshögskolan Fullmäktige Valda till 2011 Direktör Pär Arvidsson Programdirektör Britt-Marie Bertilsson Director Dag Blanck Direktör Sven Hindrikes Direktör Sture Lindmark Tekn dr Anders Ljungh Tekn dr Bengt Modéer Rektor Ingegerd Palmér Direktör Karin Forseke Direktör Magnus Sjökvist Direktör Björn Sprängare Fd överintendent Beate Sydhoff Professor Hans Tson Söderström 4

7 Stiftelsens hedersordförande Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel på bröllopsdagen 19 juni

8 Valda till 2012 Advokat Martin Börresen Professor Boel Flodgren Akademisekreterare Olle Granath Direktör Lars Gårdö Direktör Birgitta Johansson-Hedberg Riksmarskalk Svante Lindqvist Ambassadris Kay W Olson Dr Lisbet Rausing Direktör Björn Savén Direktör Roland Svensson Senior Advisor Elisabeth Tarras- Wahlberg Direktör Lars Thunell Professor Udo Zander Valda till 2013 Direktör Viveka Ax:son Johnson Direktör Bengt Braun Direktör Mariana Burenstam Linder Direktör Claes Dahlbäck Direktör Gustaf Douglas Direktör Göran Ennerfelt Direktör Lars Idermark Professor Madeleine Leijonhufvud Direktör Fredrik Lundberg Professor Rolf Lundén Chefredaktör Anders H Pers Generaldirektör Olle Wästberg Stipendiekommitté för att utse mottagare av masters- och forskarstipendier Professor Anders Flodström, ordförande Direktör Bo Dimert Tekn dr Bengt Modéer Professor Erling Norrby Fd överintendent Beate Sydhoff Professor Daniel Tarschys VD Anna Rosvall Stuart Stipendiekommitté för Lawrenceville School Direktör Patrik Engellau Tekn dr Gustaf Richert Utbildningsråd Ulla Rylander VD Anna Rosvall Stuart Stipendiekommitté för Augustana College, Il. Director Dag Blanck Fil mag Anna Hamilton Civ ek Anders Hammarbäck VD Anna Rosvall Stuart Kansli Anna Rosvall Stuart, verkställande direktör Karin Folcker 6

9 Stipendiedonationer och verksamhetsbidrag 2010 Donationer till stipendier Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Elof Hanssons Stiftelse Kami Forskningsstiftelse Lage Jonason AB Stockholms Borgerskap Grosshandelssocieteten Tetra Pak AB Verksamhetsbidrag kronor och utöver AFA Försäkring Autoliv Anonym givare Dustin Elof Hanssons Stiftelse H&M IK Investment Partners Norden AB KF Riksbankens Jubileumsfond Stena AB The Lisbet Rausing Trust Thuréus Forskarhem Verksamhetsbidrag upp till kronor Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Kami Forskarstiftelse Lage Jonason AB The Royal Bank of Scotland SKF Skanska AB Stockholms Borgerskap Grosshandelssocieteten TetraPak AB Volvo Samtliga medlemmar i Sverige-Amerika Stiftelsens styrelse gav bidrag till verksamheten. 7

10 Styrelsens och verkställande direktörens berättelse för 2010 Under Stiftelsens 91:e år: Delades totalt 29 stipendier ut för högre utbildning och forskning i USA och Kanada till ett sammanlagt värde av ca 4,9 Mkr Fick 76 unga personer Stiftelsens hjälp med visumcertifikat för studiepraktik i USA War and Peace in the 21 st Century Ron D Asmus. German Marshall Fund of the United States, talade på både seminariet och årsmötet. Som en gåva inför det kommande bröllopet, arrangerade Sverige-Amerika Stiftelsen 27 april 2010 ett seminarium för hedersordförande H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Seminariet War and Peace in the 21 st Century gick av stapeln på Utrikespolitiska Institutet och kunde genomföras tack vare Högskoleverket, Svenska Institutet och Utrikespolitiska Institutet. Talare var Ron D Asmus, German Marshall Fund of the United States och Elissa Golberg, Department of Foreign Affairs and International Trade, Canada. Vidare deltog Michael Moore från Försvaret och Peter Wallensteen från Uppsala universitet. Jan Joel Andersson fungerade som moderator. Årsmöte Den 27 april 2010 ägde även Stiftelsens årsmöte rum på Utrikespolitiska Institutet i Stockholm. Ron D Asmus inledde med ett anförande. Efter årsmötet följde stipendieutdelning som Stiftelsens hedersordförande H.K.H. Kronprinsessan Victoria hedrade med sin närvaro och delade ut stipendiebreven till stipendiaterna för läsåret 2010/2011. Kanadas ambassadör Alexandra Volkoff 8

11 Seminariet gick av stapeln på Utrikespolitiska institutet. Seminariegruppen med HKH Kronprinsessan som flankeras av Anna Rosvall Stuart och Mariana Burenstam Linder. 9

12 höll tal till stipendiaterna liksom Robert Silverman, Deputy Chief of Mission på USA:s ambassad. Stipendiaten Helena Jung höll stipendiaternas tacktal. Samtliga närvarande vid årsmötet inbjöds till en mottagning i anslutning till årsmötet. Homecoming Den 6 oktober ordnade Stiftelsen homecoming på Lage Jonason AB i Stockholm, med styrelseledamot Lage Jonason som värd. Inbjudna var Stiftelsens styrelse, fullmäktige, bidragsgivare och donatorer samt stipendiater som återvänt till Sverige. Professor Jesper Strömbäck var årets talare. Han berättade om sin tid som stipendiat på University of Florida, Gainesville, där han studerade den politiska kommunikationen och mediernas bevakning under presidentvalet. De sociala medier- Lage Jonason, värd för Homecoming och Jesper Strömbäck, årets talare. Michael Dierks och Helena Törnkvist. Gäster på Homecoming

13 Årsmöte 2010 Stiftelsens hedersordförande HKH Kronprinsessan Victoria. HKH Kronprinsessan Victoria, Mariana Burenstam Linder och stipendiaten Peyman Kelk. Helena Jung, stipendiat 2010 samtalar med Bengt Graab, stipendiat Vår stipendiat Anna Eva Hallin (t.h.) tillsammans med sin mamma, f.d. stipendiat (t.v.), och Elizabeth Briggs från Fulbright. Stipendiaten Kristian Soltesz och Kanadas ambassadör Alexandra Volkoff. HKH Kronprinsessan anländer tillsammans med Mariana Burenstam Linder och Mats Bergquist. 11

14 Magnus Sjöqvist, Mariana Burenstam Linder och Peter Danowsky. nas roll under presidentvalet analyserades och jämfördes med den svenska valrörelsen. Jesper Strömbäck är professor i Journalistik, samt Medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, Sundsvall. Han tilldelades Lage Jonasons stipendium De närvarande hemvända stipendiaterna berättade om sina erfarenheter från studier i USA och Kanada. Stipendieprogrammet Utlysningen av 2010/2011 års stipendier för studier på magister- och forskarnivå vid universitet i USA och Kanada resulterade i 150 ansökningar, varav 100 rankades av sakkunniga. Styrelsen utsåg totalt 29 stipendiater, 15 kvinnor och 14 män. Av dem var det fyra stipendiater som studerar i Kanada. De inkomna stipendieansökningarna har bedömts av 40 ämnessakkunniga vid svenska universitet och högskolor. Stiftelsens stipendiekommitté under ordförandeskap av professor Anders Flodström gjorde det slutliga urvalet varefter styrelsen fastställde stipendiatlistan. Medel till stipendier erhölls från: Sverige-Amerika Stiftelsens donationsstiftelser kr Donationer från svenska företag och organisationer kr Borgrättsfonderna kr American-Scandinavian Foundation USD Thanks To Scandinavia USD Efter avslutade studier eller forskning ska reserapport lämnas. Under året har 12 rapporter från tidigare stipendiater lämnats in. Rapporterna är skrivna både ur formell och personlig synvinkel och de uttrycker mycket tacksamhet. Tillgång till världsledande auktoriteter från olika fakulteter liksom unik och dyrbar utrustning, skapande av viktiga vetenskapliga nätverk inom den akademiska världen och, inte minst, upplevelsen av den nordamerikanska världen också utanför akademin gör intryck för livet. Rapporterna finns att läsa i sin helhet på kansliet. 12

15 Andra program Stiftelsen nominerade 2010 en svensk gymnasist till Lawrenceville-stipendiet, som är ett stipendium på high school-nivå. Antalet sökande var 22. Studierna skall bedrivas vid internatskolan The Lawrenceville School i New Jersey. Stipendiet täcker skolavgifter, kost och logi samt litteratur. Stiftelsen har alltsedan 60 år samarbetat med Augustana College i Illinois, grundat av utvandrade svenskar år Sverige-Amerika Stiftelsen har fått förtroendet att utse en stipendiat till ett stipendium som täcker hela skolavgiften ett år. Augustana beslöt att utöver ett full tuition scholarship ge ytterligare ett stipendium. Ett stipendium från Nils Björkmans minnesfond delas ut varje år. Ett stipendium utdelades till två studenter från Olofström och Varberg. Praktikprogrammet I många svenska universitetsutbildningar ingår praktik under kortare eller längre tid. Allt fler studenter väljer att förlägga sin studiepraktik utomlands. Sverige-Amerika Stiftelsen hjälper de studenter som önskar praktisera i USA med alla de formaliteter som krävs. Samarbetspartner i USA är The American- Scandinavian Foundation i New York. Under året har Sverige-Amerika Stiftelsen bistått 76 studiepraktikanter med att få tillstånd att praktisera i USA. Styrelse, fullmäktige, revisorer och kansli förändringar Styrelsen bestod av 10 medlemmar år Karin Forseke och Kerstin Asp- Johnsson avgick och Katarina Bonde, Lage Jonason och Olle Wästberg valdes in. Styrelsen hade fyra protokollförda sammanträden under För 13 av fullmäktiges 39 ledamöter utgick mandatperioden år Till ny ledamot i fullmäktige valdes Direktör Lars Idermark. Dan Brännström och Christina Jutterström avgick på grund av ålder. Auktoriserad revisor Anders Lundin, och revisorssuppleant auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers kvarstår i sina uppdrag.

16 Ordinarie revisor Advokat Peter Danowsky kvarstår liksom revisorssuppleant professor Kenth Skogsvik. Anna Rosvall Stuart är Stiftelsens VD, och hon har arbetat tillsammans med Karin Folcker på kansliet. Ekonomi Föreningen Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar tolv anknutna donationsstiftelser. Varje stiftelse avger en egen årsredovisning. Stiftelsen bedrivs med begränsade ekonomiska resurser. Styrelse- och fullmäktige fullgör sina uppdrag helt utan ersättning. Detsamma gäller för ledamöterna i Stiftelsens stipendiekommitté liksom det stora antalet sakkunniga som granskar stipendieansökningarna. Stiftelsen erhåller inte några offentliga medel och är beroende av donationer och ekonomibidrag från företag, organisationer och privatpersoner. Stiftelsens styrelseledamöter har beslutat att själva vara givare till Stiftelsens verksamhet. Under året kunde Stiftelsen dela ut stipendier till ett sammanlagt värde av 4,9 Mkr till 29 svenska studenter och forskare för högre studier i USA och Kanada. Av dessa medel donerade svenska företag, stiftelser och privatpersoner ca 3,2 Mkr till stipendier. Det ekonomiska stödet till Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhet uppgick till ca 1,1 Mkr. Stiftelsens totala tillgångar vid 2010 års slut uppgick till ca 71 Mkr (att jämföra med ca 65 Mkr 2009 och ca 54 Mkr 2008). Förvaltningen har varit lyckosam och de samförvaltade stiftelsernas värde har ökat med 17%, vilket är betydligt bättre än jämförbara index. Placeringskommittén har sammanträtt kvartalsvis. En omfattande placeringspolicy har tagits fram som justeras eller godkänns årligen. Ett varmt tack till alla företag, stiftelser, organisationer och privatpersoner som genom stipendiedonationer, verksamhetsbidrag eller annan hjälp har gjort Sverige-Amerika Stiftelsens arbete möjligt under året. Stipendiedonatorer ombeds att ge ett verksamhetsbidrag på 10 % för stipendieadministrationen. För enskilda medlemmar har årsavgiften under 2010 varit 150 kr. Avgiften för ständigt medlemskap har varit kr. 14

17 Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) RESULTATRÄKNING Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Insamlade medel för stipendier Externa bidrag Övriga intäkter Verksamhetskostnader Lokalkostnader Externa kostnader Personalkostnader Utbetalda stipendier Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

18 Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostn o förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga 16

19 Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) Utdelade stipendier Redovisat eget kapital Marknadsvärde Finansiella intäkter Sverige-Amerika Stiftelsen (Donationsstiftelser) 2010 Utdelade Redovisat Marknadsstipendier eget kapital värde Stiftelsen Anders Zorns stip.fond Stiftelsen Aseas stip.fond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stip.fond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stip.fond Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond Stiftelsen Fritz O Fernströms stip.fond Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons stip.fond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stip.fond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond Nils Björkmans minnesfond Finansiella intäkter: Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten. 17

20 2009 Utdelade Redovisat Marknadsstipendier eget kapital värde Stiftelsen Anders Zorns stip.fond Stiftelsen Aseas stip.fond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stip.fond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stip.fond Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond Stiftelsen Fritz O Fernströms stip.fond Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons stip.fond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stip.fond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond Nils Björkmans minnesfond Finansiella intäkter: Stockholm den 22 februari 2011 Mariana Burenstam Linder Magnus Sjöqvist Harald Mix Ordförande 1e vice ordförande 2e vice ordförande Bengt Baron Katarina Bonde Henrik Ekelund Anders Flodström Reinhold Geijer Lage Jonason Olle Wästberg Anna Rosvall Stuart Verkställande direktör 18

21 Revisionsberättelse Till årsmötet i SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Org. nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sverige-Amerika Stiftelsen för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 24 februari 2011 Anders Lundin, auktoriserad revisor Peter Danowsky 19

22 Stipendiater utsedda under 2010 Prins Bertils stipendium Karin Holmfeldt, forskningsstudier i mikrobiologi vid University of Arizona Zornstipendiet Julia Przedmojska, mastersstudier med inriktning på teater och filmscenografi vid Tisch School of the Arts, New York University Suzanne Bonniers stipendium Elin Käck, doktorandstudier i litteraturvetenskap vid State University of New York Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och donerade stipendier Pontus Ahlqvist, doktorandstudier inom teoretisk fysik vid Columbia University, NY Donator: Ernst O Eks fond Elisabeth Almer Boström, forskarstudier i medicin vid Harvard Institute of Medicine, Harvard University Donator: Ernst O Eks fond Frida Bender, forskarstudier i atmosfärvetenskap och oceanografi vid University of California, San Diego Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Peter Ekman, forskarstudier i företagsekonomi vid University of Richmond s Robins School of Business Donatorer: Stiftelsen Axel Ax:son Johnsons och Hans Werthéns stipendiefond Anna Eva Hallin, doktorandstudier i logopedi vid New York University Donator: Fritz O Fernströms stipendiefond. Daniel Hedblom, doktorandstudier i nationalekonomi vid University of Chicago Donator: Lage Jonason och Hans Werthéns stipendiefond 20

23 Elin Hellmark Kristoffersson, mastersstudier i engelsk litteratur och kreativt skrivande vid University of Toronto, Kanada. Donator: Tetra Pak Karin Holmfeldt, forskningsstudier i mikrobiologi vid University of Arizona Donator: Ernst O Eks fond Marianne Jonsson Ajayi, MBA-studier vid Tufts University, Fletcher School of Law and Diplomacy Donator: Elof Hanssons Stiftelse Helena Jung, doktorandstudier i juridik vid University of California Berkeley Donatorer: Stockholms Grosshandelssocietet Johan Junker, forskarstudier i medicin vid Harvard Medical School Donator: Ingegerds och Viking Olov Björks stipendiefond Esra Karakaya, MBA-studier vid Harvard Business School Donator: Elof Hanssons stiftelse Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2010 tillsammans med Anna Rosvall Stuart, HKH Kronprinsessan Victoria och Mariana Burenstam Linder. 21

24 Peyman Kelk, forskarstudier i odontologi vid University of Southern California Donator: Ernst O Eks fond Elin Käck, doktorandstudier i litteraturvetenskap vid State University of New York Donatorer: Ernst O Eks fond Kristin Ljungkvist, doktorandstudier i statsvetenskap vid Fordham University Donator: American-Scandinavian Foundation Paulina Nowicka, forskarstudier i medicin vid University of Oregon. Donator: Stiftelsen KF:s stipendiefond, JP Seeburgs stipendiefond och J Sigfrid Edströms stipendiefond Pejvak Oghazi, forskarstudier i företagsekonomi vid Sam M. Walton College of Business, University of Arkansas Donator: Kami Forskningsstiftelse Kristian Soltesz, doktorandstudier i teknisk fysik vid University of British Columbia, Kanada. Donator: Stiftelsen ASEAs stipendiefond Michael Wahman, doktorandstudier i statsvetenskap vid University of Texas Donator: Ernst O Eks stipendiefond Stipendier från Borgrättsfonderna (Riksmarskalksämbetet) Marcus Haraldsson, mastersstudier i internationell journalistik med inriktning mot dokumentärfilm vid New School Sheller Zabihi, forskarstudier i medicinsk cellbiologi vid Harvard Medical School Fredrik Åhs, forskarstudier i psykologi vid Duke University Stipendier från American-Scandinavian Foundation Olof Dallner, forskarstudier i medicin vid Rockefeller University Helena Jung, doktorandstudier i juridik vid University of California Berkeley Roland Paulsen, doktorandstudier i sociologi vid Cornell University Gustav Percivall, doktorandstudier i konstvetenskap vid Yale University Julia Przedmojska, mastersstudier med inriktning på teater och filmscenografi vid Tisch School of the Arts, New York University 22

25 Theresa Vincent, forskarstudier i medicin vid Weill Cornell Medical College och Albert Einstein College of Medicine Kalle Westerling, doktorandstudier i teatervetenskap vid City University of New York Stipendier från Thanks To Scandinavia, New York Maria Elvung, Master of Laws (LL.M.) vid Columbia University Stipendium för studier på Augustana College, Illinois Tim Forslund, Vallentuna Ida Mazur, Falkenberg Lawrencevillestipendiet från Firestone Foundation of Akron, Ohio Emily Hall, Dalby Stipendium ur Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond Martin Anderberg, Varberg Felicia Tiri, Olofström Praktikanter 2010 Malina Abrahamsson, statsvetenskap, International Save the Children Alliance, New York, NY Lisa Adamsson, marknadsföring, Great Works NY, New York, NY Christoffer Almér, försäljning, Partners Trust, Los Angeles, CA Nina Amjadi, digital media, Your Majesty, New York, NY Erik Andersson, engineering, Rema Tip Top North America Inc., Northvale, NJ Johanna Andersson, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Laura Annoual Tuunanen, inköp och logistik, Atalanta Corporation, Elizabeth, NJ Elin Arenhag, mänskliga rättigheter, International Refugee Rights Initiative, New York, NY 23

26 Azin Ashourvan, grafisk design, Goodby, Silverstein & Partners, Inc, San Francisco, CA Linnéa Becker Sandström, digital media, Kettle Solutions LLC, New York, NY Jessica Bengtsson, marknadsföring, APC by Schneider Electric, West Kingston, RI Olof Berglöf, design, AKQA, New York, NY Cecilia Björk, internationell ekonomi, Louise Blouin Foundation, New York, NY Maria Björnsdotter, företagsekonomi, Fjällräven, New York, NY Sara Brattström, meteorologi, University of Utah, Salt Lake City, UT Josef Bull, konst, Andrew Kreps Gallery, New York, NY William Collings, cleantech, Magniture Systems Inc, Lynn, MA Erik Edespong, datavetenskap, Sony Pictures Imageworks, Culver City, CA Malin Edshage, management, Clearpoint Inc, Hoboken, NJ Malin Ekelund, public relations, The American-Scandinavian Foundation, New York, NY Catarina Eriksson, media och kommunikation, Avrett Free Ginsberg, New York, NY Viveca Forsblom Ljungdahl, digital media, VerticPortals Inc., New York, NY Andrea Frigell, företagsekonomi, Fjällräven, New York, NY Johan Gerhardsson, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Rebecka Gordan, journalistik, The Architect s Newspaper, New York, NY Alexander Gårdenberg, digital media, Firstborn Multimedia, New York, NY Linda Hachicha, farmakologi, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA Harald Hammar, digital media, Great Works NY, New York, NY Lisa Hansson Björk, mänskliga rättigheter, International Save the Children Alliance, New York, NY Roland Hermiz, farmaci, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA Albin Hortell, marknadsföring, NXTevent, Boston, MA Karl-Emil Huuva, bioteknik, Alltech Inc., Nicholasville, KY Oscar Höglund, motion graphics, Panda Panther, New York, NY Karin Idering, digital media, Strawberry Frog, New York, NY Olle Isaksson, interactive art direction, Great Works NY, New York, NY Eric Jaeger, IP-strategi, Rambus Inc, Los Altos, CA Christina Jakobsson, marknadsföring, W29 Showroom, New York, NY 24

Verksamhetsberättelse 2008. Grundad 1919

Verksamhetsberättelse 2008. Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2008 Grundad 1919 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1919 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2012

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2012 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2012 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2013

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2013 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2013 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2011

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2011 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2011 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Grundad 1919

Verksamhetsberättelse 2007. Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2007 Grundad 1919 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2014

Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2014 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2014 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(8) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck 21 februari 2017 Bilaga 1 Information om föreslagna styrelsemedlemmar Hans Biörck Befattning: Ordförande Född: Sverige, 1951 Invald: 2016 Aktieinnehav i Skanska*: 20,273 B-aktier privat och 666 B-aktier

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 l? Öster A AU 7:9 Dnr. KS 2015/0225 Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Arbetsutskottets beslut Ärendet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

T o b i a s S t i f t e l s e n

T o b i a s S t i f t e l s e n T o b i a s S t i f t e l s e n H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare 1(7) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Tobias

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British-Swedish Chamber of Commerce Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2014/2015

Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2014/2015 Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2014/2015 Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och studiepraktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015 Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr 769624-4578 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 215 31 december 215 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat & Balansräkning Noter med

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer