Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2010

2 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När dessa studenter återvänder till Sverige har de med sig spjutspetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt näringsliv, samhällsliv och forskning. Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhetsområden: Stipendieprogrammet utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada Praktikprogrammet hjälp med visum för studiepraktik i USA Övrigt enstaka förmedlade stipendier och information Motsvarande organisationer i de nordiska länderna är: Danmark-Amerika Fondet Finland-Amerika Föreningarnas Förbund Island-Amerika Förbundet Norge-Amerika Foreningen SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Box Stockholm Besök endast efter överenskommelse: Grev Turegatan 14 Telefon: Tryck och layout: Idealtryck AB, Stockholm 2011 Sverige-Amerika Stiftelsen

3 SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Verksamhetsberättelse 2010 Sverige-Amerika Stiftelsens alumner som har fått Nobelpris Hannes Alfvén, professor, Nobelpristagare i fysik 1970 Sune Bergström, Nobelpris i medicin 1982 Arvid Carlsson, professor, Nobelpris i medicin 2000 Bertil Ohlin, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1977, partiledare Folkpartiet Kaj Siegbahn, professor, Nobelpristagare i fysik 1981 Hugo Theorell, Nobelpristagare i medicin 1955

4 Stiftelsens tillkomst, uppdrag och verksamhet Sverige-Amerika Stiftelsen grundades i juni 1919 på initiativ av ett antal framstående svenska vetenskapsmän, industriledare och opinionsbildare. Bland grundarna och de första styrelseledamöterna kan nämnas Svante Arrhenius, Axel Ax:son Johnson, Jacob Wallenberg, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Torgny Segerstedt, The Svedberg, Nathan Söderblom och Anders Zorn. Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna att arbeta för utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige å ena samt Amerikas Förenta Stater och Kanada å andra sidan genom att främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna och särskilt genom att till väl kvalificerade, företrädesvis yngre män och kvinnor utdela stipendier för forskning och högre studier i Amerikas Förenta Stater och Kanada. Sverige-Amerika Stiftelsen är en ideell förening med tillstånd att kalla sig stiftelse. Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar tolv donationsstiftelser. Avkastningen från elva av stiftelserna används till stipendiemedel. Dessa fonder är: Stiftelsen Anders Zorns stipendiefond Stiftelsen Aseas stipendiefond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stipendiefond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stipendiefond Stiftelsen J P Seeburgs stipendiefond Stiftelsen Fritz O Fernströms stipendiefond Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond 2

5 Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten. Sverige-Amerika Stiftelsen erhåller inga offentliga medel och är beroende av donationer från svenska företag, organisationer och privatpersoner. Verksamheten omfattar följande områden: Stipendieprogrammet Utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada från Stiftelsens egna medel samt från andra stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Inom stipendieprogrammet har Sverige-Amerika Stiftelsen också svenska och amerikanska samarbetspartners. Dessa är: Borgrättsfonderna, som lyder under Riksmarskalksämbetet. Varje år utlyser Borgrättsfonderna stipendier, till vilka Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater. The American-Scandinavian Foundation (ASF) i New York. Varje år utlyser ASF ett tiotal stipendier, som Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater till. Thanks To Scandinavia i New York. Varje år utlyser Thanks To Scandinavia stipendier som ett tack till de skandinaviska länderna för deras insatser att rädda förföljda judar under andra världskriget. Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar 1 2 kandidater till dessa stipendier. Praktikprogrammet Förmedling av visumcertifikat för studiepraktik i USA i samarbete med The American-Scandinavian Foundation. Övrigt Augustana College i Illinois ger med start läsåret ett heltäckande stipendium för en student på undergraduate-nivå. Ett stipendium på high school-nivå delas ut till internatskolan Lawrenceville School i New Jersey. Nils Björkmans Minnesfond delar årligen ut ett stipendium. 3

6 Stiftelsens organisation Sverige-Amerika Stiftelsens höge beskyddare är H M Konungen Sverige-Amerika Stiftelsens hedersordförande är H K H Kronprinsessan Victoria Sverige-Amerika Stiftelsens styrelse Stiftelsens styrelse har under 2010 bestått av: Direktör Mariana Burenstam Linder, ordförande Direktör Magnus Sjöqvist, förste vice ordförande Direktör Harald Mix, andre vice ordförande Direktör Bengt Baron Direktör Katarina Bonde Direktör Henrik Ekelund Professor Anders Flodström Direktör Reinhold Geijer Direktör Lage Jonason Generaldirektör Olle Wästberg Presidiet (styrelseordförande, förste och andre vice ordförande) utgör valnämnd och VD är sekreterare. Revisorer Auktoriserad revisor Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Advokat Peter Danowsky, Danowsky & Partners Advokatbyrå Revisorssuppleanter Auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Professor Kenth Skogsvik, Handelshögskolan Fullmäktige Valda till 2011 Direktör Pär Arvidsson Programdirektör Britt-Marie Bertilsson Director Dag Blanck Direktör Sven Hindrikes Direktör Sture Lindmark Tekn dr Anders Ljungh Tekn dr Bengt Modéer Rektor Ingegerd Palmér Direktör Karin Forseke Direktör Magnus Sjökvist Direktör Björn Sprängare Fd överintendent Beate Sydhoff Professor Hans Tson Söderström 4

7 Stiftelsens hedersordförande Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel på bröllopsdagen 19 juni

8 Valda till 2012 Advokat Martin Börresen Professor Boel Flodgren Akademisekreterare Olle Granath Direktör Lars Gårdö Direktör Birgitta Johansson-Hedberg Riksmarskalk Svante Lindqvist Ambassadris Kay W Olson Dr Lisbet Rausing Direktör Björn Savén Direktör Roland Svensson Senior Advisor Elisabeth Tarras- Wahlberg Direktör Lars Thunell Professor Udo Zander Valda till 2013 Direktör Viveka Ax:son Johnson Direktör Bengt Braun Direktör Mariana Burenstam Linder Direktör Claes Dahlbäck Direktör Gustaf Douglas Direktör Göran Ennerfelt Direktör Lars Idermark Professor Madeleine Leijonhufvud Direktör Fredrik Lundberg Professor Rolf Lundén Chefredaktör Anders H Pers Generaldirektör Olle Wästberg Stipendiekommitté för att utse mottagare av masters- och forskarstipendier Professor Anders Flodström, ordförande Direktör Bo Dimert Tekn dr Bengt Modéer Professor Erling Norrby Fd överintendent Beate Sydhoff Professor Daniel Tarschys VD Anna Rosvall Stuart Stipendiekommitté för Lawrenceville School Direktör Patrik Engellau Tekn dr Gustaf Richert Utbildningsråd Ulla Rylander VD Anna Rosvall Stuart Stipendiekommitté för Augustana College, Il. Director Dag Blanck Fil mag Anna Hamilton Civ ek Anders Hammarbäck VD Anna Rosvall Stuart Kansli Anna Rosvall Stuart, verkställande direktör Karin Folcker 6

9 Stipendiedonationer och verksamhetsbidrag 2010 Donationer till stipendier Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Elof Hanssons Stiftelse Kami Forskningsstiftelse Lage Jonason AB Stockholms Borgerskap Grosshandelssocieteten Tetra Pak AB Verksamhetsbidrag kronor och utöver AFA Försäkring Autoliv Anonym givare Dustin Elof Hanssons Stiftelse H&M IK Investment Partners Norden AB KF Riksbankens Jubileumsfond Stena AB The Lisbet Rausing Trust Thuréus Forskarhem Verksamhetsbidrag upp till kronor Ingegerd och Viking Olov Björks Stipendiefond Kami Forskarstiftelse Lage Jonason AB The Royal Bank of Scotland SKF Skanska AB Stockholms Borgerskap Grosshandelssocieteten TetraPak AB Volvo Samtliga medlemmar i Sverige-Amerika Stiftelsens styrelse gav bidrag till verksamheten. 7

10 Styrelsens och verkställande direktörens berättelse för 2010 Under Stiftelsens 91:e år: Delades totalt 29 stipendier ut för högre utbildning och forskning i USA och Kanada till ett sammanlagt värde av ca 4,9 Mkr Fick 76 unga personer Stiftelsens hjälp med visumcertifikat för studiepraktik i USA War and Peace in the 21 st Century Ron D Asmus. German Marshall Fund of the United States, talade på både seminariet och årsmötet. Som en gåva inför det kommande bröllopet, arrangerade Sverige-Amerika Stiftelsen 27 april 2010 ett seminarium för hedersordförande H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Seminariet War and Peace in the 21 st Century gick av stapeln på Utrikespolitiska Institutet och kunde genomföras tack vare Högskoleverket, Svenska Institutet och Utrikespolitiska Institutet. Talare var Ron D Asmus, German Marshall Fund of the United States och Elissa Golberg, Department of Foreign Affairs and International Trade, Canada. Vidare deltog Michael Moore från Försvaret och Peter Wallensteen från Uppsala universitet. Jan Joel Andersson fungerade som moderator. Årsmöte Den 27 april 2010 ägde även Stiftelsens årsmöte rum på Utrikespolitiska Institutet i Stockholm. Ron D Asmus inledde med ett anförande. Efter årsmötet följde stipendieutdelning som Stiftelsens hedersordförande H.K.H. Kronprinsessan Victoria hedrade med sin närvaro och delade ut stipendiebreven till stipendiaterna för läsåret 2010/2011. Kanadas ambassadör Alexandra Volkoff 8

11 Seminariet gick av stapeln på Utrikespolitiska institutet. Seminariegruppen med HKH Kronprinsessan som flankeras av Anna Rosvall Stuart och Mariana Burenstam Linder. 9

12 höll tal till stipendiaterna liksom Robert Silverman, Deputy Chief of Mission på USA:s ambassad. Stipendiaten Helena Jung höll stipendiaternas tacktal. Samtliga närvarande vid årsmötet inbjöds till en mottagning i anslutning till årsmötet. Homecoming Den 6 oktober ordnade Stiftelsen homecoming på Lage Jonason AB i Stockholm, med styrelseledamot Lage Jonason som värd. Inbjudna var Stiftelsens styrelse, fullmäktige, bidragsgivare och donatorer samt stipendiater som återvänt till Sverige. Professor Jesper Strömbäck var årets talare. Han berättade om sin tid som stipendiat på University of Florida, Gainesville, där han studerade den politiska kommunikationen och mediernas bevakning under presidentvalet. De sociala medier- Lage Jonason, värd för Homecoming och Jesper Strömbäck, årets talare. Michael Dierks och Helena Törnkvist. Gäster på Homecoming

13 Årsmöte 2010 Stiftelsens hedersordförande HKH Kronprinsessan Victoria. HKH Kronprinsessan Victoria, Mariana Burenstam Linder och stipendiaten Peyman Kelk. Helena Jung, stipendiat 2010 samtalar med Bengt Graab, stipendiat Vår stipendiat Anna Eva Hallin (t.h.) tillsammans med sin mamma, f.d. stipendiat (t.v.), och Elizabeth Briggs från Fulbright. Stipendiaten Kristian Soltesz och Kanadas ambassadör Alexandra Volkoff. HKH Kronprinsessan anländer tillsammans med Mariana Burenstam Linder och Mats Bergquist. 11

14 Magnus Sjöqvist, Mariana Burenstam Linder och Peter Danowsky. nas roll under presidentvalet analyserades och jämfördes med den svenska valrörelsen. Jesper Strömbäck är professor i Journalistik, samt Medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, Sundsvall. Han tilldelades Lage Jonasons stipendium De närvarande hemvända stipendiaterna berättade om sina erfarenheter från studier i USA och Kanada. Stipendieprogrammet Utlysningen av 2010/2011 års stipendier för studier på magister- och forskarnivå vid universitet i USA och Kanada resulterade i 150 ansökningar, varav 100 rankades av sakkunniga. Styrelsen utsåg totalt 29 stipendiater, 15 kvinnor och 14 män. Av dem var det fyra stipendiater som studerar i Kanada. De inkomna stipendieansökningarna har bedömts av 40 ämnessakkunniga vid svenska universitet och högskolor. Stiftelsens stipendiekommitté under ordförandeskap av professor Anders Flodström gjorde det slutliga urvalet varefter styrelsen fastställde stipendiatlistan. Medel till stipendier erhölls från: Sverige-Amerika Stiftelsens donationsstiftelser kr Donationer från svenska företag och organisationer kr Borgrättsfonderna kr American-Scandinavian Foundation USD Thanks To Scandinavia USD Efter avslutade studier eller forskning ska reserapport lämnas. Under året har 12 rapporter från tidigare stipendiater lämnats in. Rapporterna är skrivna både ur formell och personlig synvinkel och de uttrycker mycket tacksamhet. Tillgång till världsledande auktoriteter från olika fakulteter liksom unik och dyrbar utrustning, skapande av viktiga vetenskapliga nätverk inom den akademiska världen och, inte minst, upplevelsen av den nordamerikanska världen också utanför akademin gör intryck för livet. Rapporterna finns att läsa i sin helhet på kansliet. 12

15 Andra program Stiftelsen nominerade 2010 en svensk gymnasist till Lawrenceville-stipendiet, som är ett stipendium på high school-nivå. Antalet sökande var 22. Studierna skall bedrivas vid internatskolan The Lawrenceville School i New Jersey. Stipendiet täcker skolavgifter, kost och logi samt litteratur. Stiftelsen har alltsedan 60 år samarbetat med Augustana College i Illinois, grundat av utvandrade svenskar år Sverige-Amerika Stiftelsen har fått förtroendet att utse en stipendiat till ett stipendium som täcker hela skolavgiften ett år. Augustana beslöt att utöver ett full tuition scholarship ge ytterligare ett stipendium. Ett stipendium från Nils Björkmans minnesfond delas ut varje år. Ett stipendium utdelades till två studenter från Olofström och Varberg. Praktikprogrammet I många svenska universitetsutbildningar ingår praktik under kortare eller längre tid. Allt fler studenter väljer att förlägga sin studiepraktik utomlands. Sverige-Amerika Stiftelsen hjälper de studenter som önskar praktisera i USA med alla de formaliteter som krävs. Samarbetspartner i USA är The American- Scandinavian Foundation i New York. Under året har Sverige-Amerika Stiftelsen bistått 76 studiepraktikanter med att få tillstånd att praktisera i USA. Styrelse, fullmäktige, revisorer och kansli förändringar Styrelsen bestod av 10 medlemmar år Karin Forseke och Kerstin Asp- Johnsson avgick och Katarina Bonde, Lage Jonason och Olle Wästberg valdes in. Styrelsen hade fyra protokollförda sammanträden under För 13 av fullmäktiges 39 ledamöter utgick mandatperioden år Till ny ledamot i fullmäktige valdes Direktör Lars Idermark. Dan Brännström och Christina Jutterström avgick på grund av ålder. Auktoriserad revisor Anders Lundin, och revisorssuppleant auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers kvarstår i sina uppdrag.

16 Ordinarie revisor Advokat Peter Danowsky kvarstår liksom revisorssuppleant professor Kenth Skogsvik. Anna Rosvall Stuart är Stiftelsens VD, och hon har arbetat tillsammans med Karin Folcker på kansliet. Ekonomi Föreningen Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar tolv anknutna donationsstiftelser. Varje stiftelse avger en egen årsredovisning. Stiftelsen bedrivs med begränsade ekonomiska resurser. Styrelse- och fullmäktige fullgör sina uppdrag helt utan ersättning. Detsamma gäller för ledamöterna i Stiftelsens stipendiekommitté liksom det stora antalet sakkunniga som granskar stipendieansökningarna. Stiftelsen erhåller inte några offentliga medel och är beroende av donationer och ekonomibidrag från företag, organisationer och privatpersoner. Stiftelsens styrelseledamöter har beslutat att själva vara givare till Stiftelsens verksamhet. Under året kunde Stiftelsen dela ut stipendier till ett sammanlagt värde av 4,9 Mkr till 29 svenska studenter och forskare för högre studier i USA och Kanada. Av dessa medel donerade svenska företag, stiftelser och privatpersoner ca 3,2 Mkr till stipendier. Det ekonomiska stödet till Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhet uppgick till ca 1,1 Mkr. Stiftelsens totala tillgångar vid 2010 års slut uppgick till ca 71 Mkr (att jämföra med ca 65 Mkr 2009 och ca 54 Mkr 2008). Förvaltningen har varit lyckosam och de samförvaltade stiftelsernas värde har ökat med 17%, vilket är betydligt bättre än jämförbara index. Placeringskommittén har sammanträtt kvartalsvis. En omfattande placeringspolicy har tagits fram som justeras eller godkänns årligen. Ett varmt tack till alla företag, stiftelser, organisationer och privatpersoner som genom stipendiedonationer, verksamhetsbidrag eller annan hjälp har gjort Sverige-Amerika Stiftelsens arbete möjligt under året. Stipendiedonatorer ombeds att ge ett verksamhetsbidrag på 10 % för stipendieadministrationen. För enskilda medlemmar har årsavgiften under 2010 varit 150 kr. Avgiften för ständigt medlemskap har varit kr. 14

17 Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) RESULTATRÄKNING Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Insamlade medel för stipendier Externa bidrag Övriga intäkter Verksamhetskostnader Lokalkostnader Externa kostnader Personalkostnader Utbetalda stipendier Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

18 Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostn o förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga 16

19 Sverige-Amerika Stiftelsen (Föreningen) Utdelade stipendier Redovisat eget kapital Marknadsvärde Finansiella intäkter Sverige-Amerika Stiftelsen (Donationsstiftelser) 2010 Utdelade Redovisat Marknadsstipendier eget kapital värde Stiftelsen Anders Zorns stip.fond Stiftelsen Aseas stip.fond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stip.fond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stip.fond Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond Stiftelsen Fritz O Fernströms stip.fond Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons stip.fond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stip.fond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond Nils Björkmans minnesfond Finansiella intäkter: Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten. 17

20 2009 Utdelade Redovisat Marknadsstipendier eget kapital värde Stiftelsen Anders Zorns stip.fond Stiftelsen Aseas stip.fond Stiftelsen Kooperativa Förbundets stip.fond Stiftelsen J Sigfrid Edströms stip.fond Stiftelsen J P Seeburgs stip.fond Stiftelsen Fritz O Fernströms stip.fond Stiftelsen Hans Werthéns stip.fond Stiftelsen Bergsing. A Ax:son Johnsons stip.fond Stiftelsen Ernst O Eks fond Stiftelsen Roland Nilssons stip.fond Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond Nils Björkmans minnesfond Finansiella intäkter: Stockholm den 22 februari 2011 Mariana Burenstam Linder Magnus Sjöqvist Harald Mix Ordförande 1e vice ordförande 2e vice ordförande Bengt Baron Katarina Bonde Henrik Ekelund Anders Flodström Reinhold Geijer Lage Jonason Olle Wästberg Anna Rosvall Stuart Verkställande direktör 18

21 Revisionsberättelse Till årsmötet i SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Org. nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sverige-Amerika Stiftelsen för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 24 februari 2011 Anders Lundin, auktoriserad revisor Peter Danowsky 19

22 Stipendiater utsedda under 2010 Prins Bertils stipendium Karin Holmfeldt, forskningsstudier i mikrobiologi vid University of Arizona Zornstipendiet Julia Przedmojska, mastersstudier med inriktning på teater och filmscenografi vid Tisch School of the Arts, New York University Suzanne Bonniers stipendium Elin Käck, doktorandstudier i litteraturvetenskap vid State University of New York Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och donerade stipendier Pontus Ahlqvist, doktorandstudier inom teoretisk fysik vid Columbia University, NY Donator: Ernst O Eks fond Elisabeth Almer Boström, forskarstudier i medicin vid Harvard Institute of Medicine, Harvard University Donator: Ernst O Eks fond Frida Bender, forskarstudier i atmosfärvetenskap och oceanografi vid University of California, San Diego Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond Peter Ekman, forskarstudier i företagsekonomi vid University of Richmond s Robins School of Business Donatorer: Stiftelsen Axel Ax:son Johnsons och Hans Werthéns stipendiefond Anna Eva Hallin, doktorandstudier i logopedi vid New York University Donator: Fritz O Fernströms stipendiefond. Daniel Hedblom, doktorandstudier i nationalekonomi vid University of Chicago Donator: Lage Jonason och Hans Werthéns stipendiefond 20

23 Elin Hellmark Kristoffersson, mastersstudier i engelsk litteratur och kreativt skrivande vid University of Toronto, Kanada. Donator: Tetra Pak Karin Holmfeldt, forskningsstudier i mikrobiologi vid University of Arizona Donator: Ernst O Eks fond Marianne Jonsson Ajayi, MBA-studier vid Tufts University, Fletcher School of Law and Diplomacy Donator: Elof Hanssons Stiftelse Helena Jung, doktorandstudier i juridik vid University of California Berkeley Donatorer: Stockholms Grosshandelssocietet Johan Junker, forskarstudier i medicin vid Harvard Medical School Donator: Ingegerds och Viking Olov Björks stipendiefond Esra Karakaya, MBA-studier vid Harvard Business School Donator: Elof Hanssons stiftelse Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater 2010 tillsammans med Anna Rosvall Stuart, HKH Kronprinsessan Victoria och Mariana Burenstam Linder. 21

24 Peyman Kelk, forskarstudier i odontologi vid University of Southern California Donator: Ernst O Eks fond Elin Käck, doktorandstudier i litteraturvetenskap vid State University of New York Donatorer: Ernst O Eks fond Kristin Ljungkvist, doktorandstudier i statsvetenskap vid Fordham University Donator: American-Scandinavian Foundation Paulina Nowicka, forskarstudier i medicin vid University of Oregon. Donator: Stiftelsen KF:s stipendiefond, JP Seeburgs stipendiefond och J Sigfrid Edströms stipendiefond Pejvak Oghazi, forskarstudier i företagsekonomi vid Sam M. Walton College of Business, University of Arkansas Donator: Kami Forskningsstiftelse Kristian Soltesz, doktorandstudier i teknisk fysik vid University of British Columbia, Kanada. Donator: Stiftelsen ASEAs stipendiefond Michael Wahman, doktorandstudier i statsvetenskap vid University of Texas Donator: Ernst O Eks stipendiefond Stipendier från Borgrättsfonderna (Riksmarskalksämbetet) Marcus Haraldsson, mastersstudier i internationell journalistik med inriktning mot dokumentärfilm vid New School Sheller Zabihi, forskarstudier i medicinsk cellbiologi vid Harvard Medical School Fredrik Åhs, forskarstudier i psykologi vid Duke University Stipendier från American-Scandinavian Foundation Olof Dallner, forskarstudier i medicin vid Rockefeller University Helena Jung, doktorandstudier i juridik vid University of California Berkeley Roland Paulsen, doktorandstudier i sociologi vid Cornell University Gustav Percivall, doktorandstudier i konstvetenskap vid Yale University Julia Przedmojska, mastersstudier med inriktning på teater och filmscenografi vid Tisch School of the Arts, New York University 22

25 Theresa Vincent, forskarstudier i medicin vid Weill Cornell Medical College och Albert Einstein College of Medicine Kalle Westerling, doktorandstudier i teatervetenskap vid City University of New York Stipendier från Thanks To Scandinavia, New York Maria Elvung, Master of Laws (LL.M.) vid Columbia University Stipendium för studier på Augustana College, Illinois Tim Forslund, Vallentuna Ida Mazur, Falkenberg Lawrencevillestipendiet från Firestone Foundation of Akron, Ohio Emily Hall, Dalby Stipendium ur Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond Martin Anderberg, Varberg Felicia Tiri, Olofström Praktikanter 2010 Malina Abrahamsson, statsvetenskap, International Save the Children Alliance, New York, NY Lisa Adamsson, marknadsföring, Great Works NY, New York, NY Christoffer Almér, försäljning, Partners Trust, Los Angeles, CA Nina Amjadi, digital media, Your Majesty, New York, NY Erik Andersson, engineering, Rema Tip Top North America Inc., Northvale, NJ Johanna Andersson, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Laura Annoual Tuunanen, inköp och logistik, Atalanta Corporation, Elizabeth, NJ Elin Arenhag, mänskliga rättigheter, International Refugee Rights Initiative, New York, NY 23

26 Azin Ashourvan, grafisk design, Goodby, Silverstein & Partners, Inc, San Francisco, CA Linnéa Becker Sandström, digital media, Kettle Solutions LLC, New York, NY Jessica Bengtsson, marknadsföring, APC by Schneider Electric, West Kingston, RI Olof Berglöf, design, AKQA, New York, NY Cecilia Björk, internationell ekonomi, Louise Blouin Foundation, New York, NY Maria Björnsdotter, företagsekonomi, Fjällräven, New York, NY Sara Brattström, meteorologi, University of Utah, Salt Lake City, UT Josef Bull, konst, Andrew Kreps Gallery, New York, NY William Collings, cleantech, Magniture Systems Inc, Lynn, MA Erik Edespong, datavetenskap, Sony Pictures Imageworks, Culver City, CA Malin Edshage, management, Clearpoint Inc, Hoboken, NJ Malin Ekelund, public relations, The American-Scandinavian Foundation, New York, NY Catarina Eriksson, media och kommunikation, Avrett Free Ginsberg, New York, NY Viveca Forsblom Ljungdahl, digital media, VerticPortals Inc., New York, NY Andrea Frigell, företagsekonomi, Fjällräven, New York, NY Johan Gerhardsson, juridik, Salehi & Associates, Los Angeles, CA Rebecka Gordan, journalistik, The Architect s Newspaper, New York, NY Alexander Gårdenberg, digital media, Firstborn Multimedia, New York, NY Linda Hachicha, farmakologi, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA Harald Hammar, digital media, Great Works NY, New York, NY Lisa Hansson Björk, mänskliga rättigheter, International Save the Children Alliance, New York, NY Roland Hermiz, farmaci, Brigham & Women s Hospital, Boston, MA Albin Hortell, marknadsföring, NXTevent, Boston, MA Karl-Emil Huuva, bioteknik, Alltech Inc., Nicholasville, KY Oscar Höglund, motion graphics, Panda Panther, New York, NY Karin Idering, digital media, Strawberry Frog, New York, NY Olle Isaksson, interactive art direction, Great Works NY, New York, NY Eric Jaeger, IP-strategi, Rambus Inc, Los Altos, CA Christina Jakobsson, marknadsföring, W29 Showroom, New York, NY 24

Verksamhetsberättelse 2007. Grundad 1919

Verksamhetsberättelse 2007. Grundad 1919 Verksamhetsberättelse 2007 Grundad 1919 Sverige-Amerika Stiftelsen Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter.

Läs mer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsens ordförande 1960 Jacob Wallenberg, grundare 1978 Gunnar Lagergren 1981 Peder Bonde 1998 Peter Wallenberg Jr 2009 Peder Wachtmeister 2

Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012 i korthet 1,3 miljarder kronor i anslag 26 forskningsprojekt 10 projekt för forskningens infrastruktur 16 Wallenberg Scholars 30 Wallenberg Academy Fellows 5 Post-doc

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent

The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent Årsberättelse 2011 The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent Secretary, Staffan Normark. Documenta No

Läs mer

KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN ÅrsBerÄttelse 2012 the royal swedish academy of sciences annual report including a presentation in english of the academy s activities in 2012 by the permanent secretary, staffan normark. Documenta No

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 p 33. Mottagare av utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst Foto: Sporrong AB UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UFS är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2010 I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Swedish Committee for Afghanistan Annual Report & Final Accounts 2007 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut

Läs mer

Cancerfonden Årsredovisning 2000

Cancerfonden Årsredovisning 2000 Cancerfonden Årsredovisning 2000 Årsredovisning 2000 Innehåll Forskarstödet ökar till 285 miljoner Jag är imponerad av engagemanget 2 Stark inledning på nya seklet 4 Ekonomi och förvaltning 6 Resultaträkning

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt SUFs årsmöte 2013 Fullmakt Årsmötet består av föreningens medlemmar och föreningens styrelse. Varje medlem har rätt att utse ett ombud till årsmötet ( 7), men även andra representanter för medlemmen är

Läs mer

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB Mot nya högre höjder. Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007

tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007 tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007 INNEHÅLL Ledare... 166 I blickpunkten... 167 Föreningsmeddelanden... 169 Litteratur... 172 Konferenser... 175 Företagsinformation... 177 Pressreleaser... 181

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

För Sweor av Sweor. International. Swedish Women s Educational Association International, Inc. Forum 1/2006

För Sweor av Sweor. International. Swedish Women s Educational Association International, Inc. Forum 1/2006 För Sweor av Sweor Swedish Women s Educational Association International, Inc. International Forum 1/2006 Tina Nordström Årets Svenska Kvinna 2006 Wool warms you up in cold weather and cools you down when

Läs mer

Studieavgifter i högskolan

Studieavgifter i högskolan Studieavgifter i högskolan Betänkande av Studieavgiftsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet 2004 Arkitektprogrammet 2004: Programövergripande Innehåll Förord 3 Om arkitektprogrammet Utbildningsnämnden för

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2013 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2013 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2014. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 Verksamhetsberättelse 2010 SSF-rapport nr 13 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-53-3 2 Grafisk produktion: Hans Melcherson, Tryckfaktorn AB

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor.

En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor. HENRIK AHLENIUS LUNDS UNIVERSITET STEFAN AMISTEN LUNDS UNIVERSITET LISA BERGLUND LUNDS UNIVERSITET CAROLINE BIRGNER UPPSALA UNIVERSITET JESSICA CEDERVALL UPPSALA UNIVERSITET SIGRID KARLSSON GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2006. English Summary, pages 24 28

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2006. English Summary, pages 24 28 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2006 English Summary, pages 24 28 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2011 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2011 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer