Kirurgiska procedurer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kirurgiska procedurer"

Transkript

1 Kirurgiska procedurer

2

3 Innehåll Introduktion 4 Översikt borrprocedur 5 Borrprocedur 3.0 S S S S 6 mm S 12 Implantatkirurgi 13 Standardprotokoll för 4.5 och 4.0 S 14 Enstegs- och tvåstegskirurgi 16 Översikt och ställningstaganden 17 Preoperativa förberedelser 17 Preoperativ undersökning 17 Preoperativ planering 17 Förhållandet mellan implantat och ben 18 Riktlinjer för belastning 18 Kirurgiska ställningstaganden 18 Implantatöversikt 19 Borröversikt 20 Förberedelser 22 Implantat 22 Läkdistans och täckskruv 23 Kirurgibricka och instrument 24 Riktlinjer för rengöring och sterilisering 25 Referenser som stöder ASTRA TECH Implant System 26 Den här manualen är utformad för kliniker som har genomgått grundläggande utbildning i kirurgi och in-clinic-arbete. Att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och behandlingsteknikerna inom tandimplantat genom fortbildning är varje klinikers ansvar. 3

4 INTRODUKTION Funktion, skönhet och biologi i perfekt harmoni Vår målsättning är att ge dig frihet och obegränsade möjligheter när det gäller implantatbehandling. Vi utvecklar produkter och lösningar för att ditt arbete ska bli så enkelt som möjligt, men vi kompromissar aldrig när det gäller långsiktig funktion och estetik. Enligt våra riktlinjer i ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex respekterar vi alltid kroppens egna läkprocess och med vårt holistiska synsätt på implantatbehandlingen blir resultatet därför funktion, skönhet och biologi i perfekt harmoni. ASTRA TECH Implant System : Ett system för alla indikationer Lämpligt för både enstegs- och tvåstegskirurgi Utformat för direkt eller tidig belastning En koppling i tre storlekar Bärarlös implantatinstallation Färgkodade förpackningar 4

5 ÖVERSIKT BORRPROCEDUR Översikt borrprocedur Implantat Borrprocedur mjukt ben Borrprocedur standard Borrprocedur hårt ben 3.0 S 2,7 2,7 2,7 Kortikalborr 2,7/3,0 2, S 2,7 Kortikalborr /3,5 3, S Kortikalborr /4,0 3, ,7 Koniskt borr 2,7/4,5 Koniskt borr /4,5 Koniskt borr /4,5 3, Koniskt borr /5,0 Koniskt borr /5,0 Koniskt borr /5,0 3, S 4,2 4,7 4,2 4,7 4,2 4,7 Kortikalborr 4,7/5,0 4,85 = Borra endast genom det kortikala benet, ska inte användas till fullt djup 5

6 BORRPROCEDUR 3.0 S 3.0 S Borrprocedur STANDARD Valfritt borrsteg Pilot finns tillgänglig som ett valfritt extra borrsteg. Ø /2,7 mm 2,7 3.0 S Borrprocedur MJUKT BEN Borrprocedur HÅRT BEN 2,7 3.0 S 2,7 Kortikalborr 2,7/3,0 2, S = Borra endast genom det kortikala benet, ska inte användas till fullt djup 6

7 BORRPROCEDUR 3.5 S 3.5 S Borrprocedur STANDARD Valfritt borrsteg Pilot finns tillgänglig som ett valfritt extra borrsteg. Ø / mm 3.5 S Borrprocedur MJUKT BEN Borrprocedur HÅRT BEN 2,7 3.5 S Kortikalborr /3,5 3, S = Borra endast genom det kortikala benet, ska inte användas till fullt djup 7

8 BORRPROCEDUR 4.0 S 4.0 S Borrprocedur STANDARD Valfria borrsteg Pilot s finns tillgängliga som valfria extra borrsteg. Ø / mm Ø / mm 4.0 S Borrprocedur MJUKT BEN Borrprocedur HÅRT BEN 4.0 S Kortikalborr /4,0 3, S = Borra endast genom det kortikala benet, ska inte användas till fullt djup 8

9 BORRPROCEDUR 4.0 S 6 mm 4.0 S 6 mm Borrprocedur STANDARD Valfritt borrsteg Pilot finns tillgänglig som ett valfritt extra borrsteg. Ø / mm 4.0 S 6 mm Borrprocedur MJUKT BEN Borrprocedur HÅRT BEN 4.0 S 6 mm Kortikalborr /4,0 3, S 6 mm = Borra endast genom det kortikala benet, ska inte användas till fullt djup 9

10 BORRPROCEDUR Borrprocedur STANDARD Valfritt borrsteg Pilot finns tillgänglig som ett valfritt extra borrsteg. Ø / mm Koniskt borr /4,5 4.5 Borrprocedur MJUKT BEN Borrprocedur HÅRT BEN 2,7 Koniskt borr 2,7/4,5 OsseoSpeed TX 4.5 Koniskt borr /4,5 3,

11 BORRPROCEDUR Borrprocedur STANDARD Valfria borrsteg Pilot s finns tillgängliga som valfria extra borrsteg. Ø / mm Ø / mm Koniskt borr /5,0 5.0 Borrprocedur MJUKT BEN Borrprocedur HÅRT BEN Koniskt borr /5,0 OsseoSpeed TX 5.0 Koniskt borr /5,0 3,

12 BORRPROCEDUR 5.0 S 5.0 S Borrprocedur STANDARD Valfria borrsteg Pilot s finns tillgängliga som valfria extra borrsteg. Ø / mm Ø / mm Ø /4,2 mm 4,2 4,7 5.0 S Borrprocedur MJUKT BEN Borrprocedur HÅRT BEN borr 4,2 Spiral- 4,7 OsseoSpeed TX 5.0 S 4,2 4,7 Kortikalborr 4,7/5,0 4,85 OsseoSpeed TX 5.0 S = Borra endast genom det kortikala benet, ska inte användas till fullt djup 12

13 IMPLANTATKIRURGI Standardprotokoll för implantat 4.5 och 4.0 S Implantatinstallation standardprotokoll Steg för steg-protokoll för placering av 4.5 och 4.0 S, Oavsett preoperativ planering och val av kirurgiskt protokoll omfattar implantatbehandling såväl förberedelse av implantatsätet som själva installationen av implantatet. Här nedan följer en översikt över en förberedelse av implantatsätet enligt standardprotokollet för installation av ASTRA TECH Implant System -implantat 4.5 och 4.0 S. Obs! All sätespreparation ska utföras med en hastighet av rpm och under noggrann spolning. 4,5 mm 1,9 mm 4,0 mm 2,4 mm Markera implantatsätets tänkta placering. Detta ger också värdefull information om benkvaliteten. (På bilden syns även en guideskena) Twist 2.0 Borra i planerad riktning till avsett djup. Obs! Djupet ska vara anpassat så att implantatet ligger i nivå med eller något djupare än det marginala benet. Placera riktningsgivaren i implantatsätet för att tydligare visa riktningen inför fortsatt sätespreparation. Twist 3.2 Preparera upp implantatsätet till avsett djup. 13

14 IMPLANTATKIRURGI Standardprotokoll för implantat 4.5 och 4.0 S Conical 4.5 Avsluta sätespreparationen för implantat 4.5 med koniskt borr 4.5. I standard- och mjukt ben: preparera till djupmarkeringens nedre kant. I hårt ben: preparera till djupmarkeringens övre kant. Se till att sätespreparationen är tillräcklig för hela implantatet. Ibland krävs det ytterligare preparation med spiralborr. Kontrollmät alltid djupet med Implant Depth Gauge. Djupmätare (Implant Depth Gauge) Normalt/ mjukt ben hårt ben Det är viktigt att sätespreparationen verifieras efter att borrning med koniskt borr avslutats. Placera djupmätaren mot sätespreparationens kant för att verifiera borrdjupet. Implantatinstallation 4.5 Installera implantatet med ett vinkelstycke med låg hastighet (25 rpm) under riklig spolning. Ställ in maximalt vridmoment till 35 Ncm. Låt implantatet själv arbeta sig ner i sätespreparationen. Undvik överdrivet tryck. Implantatinstallation, fortsättning Spärrnyckeln kan användas tillsammans med en Driver Handle för den slutliga manuella placeringen av implantatet. Använd lätt fingerkraft när du drar ner implantatet. Undvik att dra åt för hårt med spärrnyckeln eftersom det kan skapa alltför stora spänningar i benet. Om det krävs ett högre vridmoment måste implantatet avlägsnas och ytterligare preparation göras. 14

15 IMPLANTATKIRURGI Standardprotokoll för implantat 4.5 och 4.0 S Placering av implantatet Placera implantatet i nivå med det marginala benet eller något djupare. Målsättningen är att implantatet ska komma i kontakt med så mycket kortikalt ben som möjligt. Placera Implant Driver med en av de platta sidorna buckalt för att underlätta optimal placering av den valda distansen. Detta gäller särskilt för förpreparerade distanser som t.ex. TiDesign och ZirDesign. Lossa Implant Driver från implantatet genom att vicka den lätt från sida till sida. Twist 3.7 för 4.0 S Använd spiralborr 3.7 för att avsluta sätespreparationen för implantat 4.0 S. Obs! Denna procedur gäller inte implantatet 4.5, där det avslutande spiralborret är 3.2 mm. Implantatinstallation 4.0 S Installera implantatet med ett vinkelstycke med låg hastighet (25 rpm) under riklig spolning. Ställ in maximalt vridmoment till 35 Ncm. Låt implantatet själv arbeta sig ner i sätespreparationen. Undvik överdrivet tryck. 15

16 IMPLANTATKIRURGI Enstegs- och tvåstegskirurgi Enstegskirurgi Läkdistans (Healing Abutment) Placera läkdistansen Healing Abutment med hjälp av lätt fingerkraft (5 10 Ncm). Anpassa och suturera tillbaka mjukvävnadslambåerna så att de sluter tätt runt distanserna. Läkdistanserna ska sitta på plats under tiden som mjukvävnaden läker och ersätts därefter av permanenta distanser. Enstegskirurgi Temporär eller permanent distans Alternativ metod: Enstegskirurgi kan även omfatta en temporär protetisk lösning ansluten till temporära eller permanenta distanser. Tvåstegskirurgi Installation av täckskruv (Cover Screw) Installera täckskruven i implantatet och dra åt endast med lätt fingerkraft eller med ett vinkelstycke förinställt på 25 rpm och ett vridmoment på 5 10 Ncm. Återställ de mukoperiostala lambåerna noggrant och suturera tätt samman. Tvåstegskirurgi Installation av distans Efter lämplig läkperiod blottläggs täckskruven och avlägsnas med hexskruvmejseln. Anslut önskad distans till implantatet. För val av distans och detaljer om de enskilda distanserna, se respektive manual för cement-, skruv- eller attachmentretinerade konstruktioner. 16

17 ÖVERSIKT OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Preoperativa förberedelser Preoperativa förberedelser Preoperativ undersökning Den preoperativa undersökningen ska inkludera en allmän utvärdering av patientens hälsa och en klinisk och oral röntgenundersökning. Särskild vikt läggs vid slemhinnorna, käkens morfologi, dental och protetisk historia samt tecken på dysfunktion. Den röntgenologiska analysen bör användas för att utvärdera benkvaliteten och topografin av den residuala alveolära processen. Den initiala röntgenutvärderingen och den kliniska undersökningen ligger till grund för bedömningen av patienten som lämplig eller olämplig för implantatbehandling. Om patienten anses lämplig görs en mer grundlig klinisk undersökning av området som ska behandlas och den motstående käken. Lokala patologiska förändringar i käkarna behandlas före placering av implantat. Preoperativ planering Modeller av båda käkarna monteras i en artikulator och relationen mellan de alveolära kammarna och tänderna studeras. En diagnostisk uppvaxning som ersätter de saknade tänderna bör göras på modellen. Därefter bör en analys av den ocklusala ytan, kraftfördelningen och de föredragna områdena för implantaten genomföras. När en optimal situation uppnås i artikulatorn tillverkas en kopia av uppvaxningen och en guideskena tillverkas av denna kopia. skenan ska sedan användas under implantatinstallationen för att vägleda placeringen av implantatet både vad det gäller position och inklination, samtidigt som anatomiska, funktionella, estetiska, hygieniska och fonetiska faktorer tas i beaktande. En genomskinlig radiologisk guide som visar implantat i olika förstoringar kan vara till stor hjälp vid planering av optimal implantatpositionering och riktning. Ett datorprogram för planering av implantatbehandling, t.ex. Facilitate kan också vara till stor hjälp för att säkerställa korrekt planering så att implantatets position och placering blir optimal. För mer information, se Facilitate Procedures Manual. Även om det slutliga tillvägagångssättet vanligtvis inte bestäms förrän det är dags för själva operationen, bör följande saker övervägas beroende på benkvaliteten och implantatens initiala stabilitet: Om enstegs- eller tvåstegsprotokoll ska användas Om direktbelastning eller tidig belastning kommer att tillämpas Vilken som är den förväntade läktiden innan belastning Innan behandling inleds bör patienten vara informerad om den preoperativa undersökningens resultat och ges en tydlig förklaring om vad den planerade behandlingen kommer att innebära samt vilket resultat som förväntas och vilka risker som finns. 17

18 ÖVERSIKT OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Preoperativa förberedelser Förhållandet mellan implantat och ben De faktorer som påverkar förhållandet mellan implantat och ben är: Benkvantitet Benkvalitet Det preparerade implantatsätets diameter Det preparerade implantatsätets djup Implantatsätet måste förberedas på ett sådant sätt att: Det installerade implantatet kan uppnå initial stabilitet Inga skadliga spänningar uppstår i benet på grund av implantatets placering Begränsad vertikal bendimension för implantatstöd kan kompenseras av en utökad implantatdiameter, förutsatt att tillräckligt med ben finns runt implantatet. Optimal bensupport kan dessutom uppnås genom användning av -implantat. De kirurgiska metoderna tillsammans med protetisk flexibilitet för olika implantatpositioner kan ofta kompensera för reducerad benkvantitet. Vid försämrad benkvalitet och -kvantitet kan användning av osteotomteknik bidra till att förbättra förhållandena för implantatplacering. Borrprotokollen för mjukt ben ger också en uppfattning om ökat vridmotstånd under implantatinstallationen. Riktlinjer för belastning Tidigare förordades en inläkningsperiod för implantat på tre månader för underkäken och sex månader för överkäken. Omfattande forskning och produktutveckling har visat att kortare inläkningstider kan användas, vilket dokumenterats i många kliniska studier. När en kortare inläkningstid före belastning övervägs, måste dock bedömningen alltid grundas på den enskilda kliniska situationen. Benkvalitet och -kvantitet, suprakonstruktionens utformning, belastningsförhållanden samt uppnådd primärstabilitet ska noggrant undersökas och bedömas. Direktbelastning kan tillämpas om följande villkor uppfyllts: God primärstabilitet Ingen risk för traumatisk belastning Enstegskirurgi kan rekommenderas Inget behov av bentransplantation vid implantatinstallationen Tidigt belastningsprotokoll Om kraven på direktbelastning inte kan uppfyllas, kan ett tidigt belastningsprotokoll (minst sex veckors läktid) övervägas. Det är klinikerns ansvar att utifrån varje enskilt fall avgöra vilket belastningsprotokoll som är bäst lämpat. Kirurgiska ställningstaganden Med stöd av Facilitate Computer d Surgery utförs ibland implantatinstallationen utan att lambåer fälls upp. Det har rapporterats att det minskade kirurgiska ingreppet ger upphov till mindre svullnader och mindre smärta postoperativt än ett konventionellt ingrepp med lambåteknik. Det måste dock understrykas att det inte finns någon tillgänglig dokumentation som utvärderar risken för kirurgiska misstag och andra eventuella komplikationer med den här proceduren. Det är upp till varje enskild klinikers omdöme och ansvar att avgöra vilken kirurgisk procedur som ska väljas. 18

19 ÖVERSIKT OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Implantatöversikt Implantatöversikt implantat har utvecklats och dokumenterats utförligt för både enstegs- och tvåstegskirurgi. Avsedd användning Ersättning av enstaka eller flera förlorade tänder i under- eller överkäke Indikerade för omedelbar installation i extraktionssäten eller installation i helt eller delvis läkta alveoler. Speciellt indikerade för användning i applikationer av mjuk benvävnad där implantat med andra ytbehandlingar kan vara mindre effektiva. Lämplig för direktbelastning* för alla indikationer, förutom enstaka tänder i mjukt ben (typ IV) där implantatstabilitet kan vara svår att uppnå och direktbelastning kanske inte är lämplig. * implantat 4.0 S 6 mm rekommenderas inte för direktbelastning av singeltandsrestaurationer. Det är viktigt att klinikern tar med lokala belastningsförhållanden när antalet korta implantat och avståndet mellan dem ska bestämmas. Eftersom kortare implantat får en reducerad bensupport är det för den tidiga diagnosens och behandlingens skull viktigt att klinikern noggrant övervakar mjukvävnadsstatus och benstatus med hjälp av sondering och radiografisk utvärdering. Med hänsyn till mekanisk styrka rekommenderas alltid placering av så breda implantat som möjligt. Det är speciellt viktigt i käkarnas posteriora områden där belastningskrafterna är höga och avsevärda böjmoment kan skapas. OsseoSpeed TX implantat 3.0 S 3.5 S 4.0 S S 3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 5,0 mm 5,0 mm 1,7 mm 1,9 mm 2,4 mm 1,9 mm 2,4 mm mm Indikationer Används för att ersätta lateraler i överkäken och centrala och laterala incisiver i underkäken när det inte finns plats för ett bredare implantat. I alla käkpositioner. Enstaka tand upp till helprotes. I alla käkpositioner. Enstaka tand upp till helprotes. I alla käkpositioner. Enstaka tand upp till helprotes. I alla käkpositioner. Enstaka tand upp till helprotes. I alla käkpositioner. Särskilt lämpad för breda alveolarkammar och stora tandlösa ytor samt för ökad stabilitet i extraktionsalveoler vid direktinstallation av implantat. Enstaka tand upp till helprotes. Obs! Det rekommenderas att ett bredare implantat används, om så är möjligt. I molarregionen bör man välja ett bredare implantat vid en fristående singelkrona. Implantat 4.0 S 6 mm bör endast användas när det inte finns utrymme för ett längre implantat. Vid ersättning av enstaka tand kan direktbelastning ej rekommenderas. 19

20 ÖVERSIKT OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Borröversikt Borröversikt Implantatsäten prepareras steg-för-steg med borr i olika diametrar så att en effektiv och icke-traumatisk vidgning av implantatsätet sker. All preparation av benvävnad görs under riklig spolning med koksaltlösning och med en intermittent borrteknik. Detta förhindrar att benet överhettas och skapar en pumpeffekt för effektivt avlägsnande av benvävnad. Alla borr för ASTRA TECH Implant System har laseretsade band för tydlig och klar avläsning av implantatsätets djup. Borren finns i två varianter: Engångsborr (Single Patient s) Sterilt förpackade och avsedda att öppnas när de behövs under operationen Optimala skäregenskaper och kontaminationsfria, enkel användning Kastas efter varje operation Flergångsborr (Multiple-use s) Optimala skäregenskaper Utformade för att användas upprepade gånger, förutsatt att de rengörs noga och steriliseras efter varje operation Måste bytas ut vid behov för att de optimala skäregenskaperna ska kunna garanteras inför varje operation. Borrtyper Det finns fem grundläggande borrtyper: Rundborr ( ) Markerar och skapar insättningspunkten som penetrerar kortex för utvärdering av benkvantitet och -kvalitet. (Twist ) Förbereder sätespreparationen till slutlig bredd och djup. Pilotborr (Pilot ) Valfritt borrsteg, underlättar följande sätespreparation till nästa dimension av spiralborr. Kortikalt borr (Cortical ) Preparerar det cervikala benet för implantat 3.0 S, 3.5 S, 4.0 S och 5.0 S när benet är hårt. Används för att vidga implantatsätets öppning till exakt rätt implantatdiameter för att reducera spänningarna i benet runt implantatets hals. Koniskt borr (Conical ) Indikationslinjens apikala kant indikerar det minsta djup som behövs för att det koniska implantatet ska passa. Det är rekommenderat att borra till detta djup i standard- och mjukt ben. När benet är hårt rekommenderas att borra till indikationslinjens marginala kant. Se till att sätespreparationen är tillräckligt djup för implantatets fulla längd. Ibland krävs det ytterligare preparation med spiralborr. Kontrollera alltid implantatsätet med djupmätaren. 20

21 ÖVERSIKT OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Borröversikt Borrdjup Borrdjupet mäts från borrspetsens bredaste del upp till indikationslinjen. För engångsborr är det extra borrdjupet 0,9 mm oavsett borrets diameter. För flergångsborr är det extra borrdjupet eller spetshöjden som skapas av borrens spets 0,6 1,45 mm, beroende på borrets diameter och modell. 19 mm 17 mm 15 mm 11 mm 9 mm 8 mm Engångsborr mm 2,7 mm 2,85 mm mm 3,35 mm mm 3,85 mm 4,2 mm 4,7 mm 4,85 mm Twist lång, 8 19 mm +0,9 mm 11 mm 9 mm 8 mm Flergångsborr mm 2,7 mm 2,85 mm mm 3,35 mm mm 3,85 mm 4,2 mm 4,7 mm 4,85 mm Twist kort, 8 11 mm 9 mm 8 mm 6 mm +0,6 mm +0,75 mm +0,8 mm +0,9 mm +0,95 mm +1,05 mm +1,1 mm +1,25 mm +1,4 mm +1,45 mm Twist, 6 Djupmätare (Implant Depth Gauge) Djupindikeringarna på djupmätaren Implant Depth Gauge överensstämmer med lasermarkeringarna på spiralborren för de olika implantatlängderna. Djupmätaren har en midja för att tydligare markera indikationslinjen mm. Den nedre delen av djupmätaren har indikationslinjer vid 2 3 mm och 4 5 mm. Dessa kan användas för att mäta höjden på mjukvävnaden. När det färdigborrade implantatsätet mäts ska djupmätaren föras utmed sätets vägg. Obs! Om djupmätaren placeras i den djupare mittdelen av implantatsätet måste det extra borrdjupet tas med i beräkningen. 21

22 FÖRBEREDELSER Implantat Färgkodning För att enkelt kunna identifiera dimensionen på kopplingen mellan implantat och distans levereras produkterna i färgkodade förpackningar. X-Small Gul: Implantatdiameter 3,0 mm Small Aqua: Implantatdiameter 3,5 och 4,0 mm Large Lilac: Implantatdiameter 4,5 och 5,0 mm Riv av Avlägsna den perforerade delen av etiketten och använd den för dokumentation och/eller kommunikation med den som ska utföra den protetiska proceduren. Öppna Låt den sterila inre behållaren glida ut på en steril yta. Ta av locket för att frigöra implantatet. Lyft ut Fäst lämplig Implant Driver till vinkelstycket. Försäkra dig om att Implant Driver greppar ordentligt i implantatet. Lyft ut implantatet ur den inre behållaren. 22

23 FÖRBEREDELSER Läkdistans och täckskruv Förberedelse av läkdistans (Healing Abutment) och täckskruv (Cover Screw) Läkdistansen Healing Abutment liksom täckskruv Cover Screw och andra sterila distanser levereras i samma typ av förpackning som implantat med färgkodade etiketter som anger dimensionen på kopplingen mellan implantat och distans. De är förpackade i en praktisk plastbehållare så att man lätt kommer åt dem med en hexskruvmejsel. Riv av och öppna Avlägsna den perforerade delen av etiketten och använd den för dokumentation och/eller kommunikation med den som ska utföra den protetiska proceduren. Öppna förpackningen och låt den sterila inre behållaren glida ut på en steril yta. Anslut Håll den inre behållaren stadigt och anslut hexskruvmejseln till läkdistansen eller täckskruven med hjälp av ett friktionsgrepp. Lyft ut Dela den inre behållaren och lyft ut läkdistansen eller täckskruven. 23

24 KIRURGIBRICKA OCH INSTRUMENT Kirurgibricka och instrument Kirurgibrickan är utformad för att bekvämt och enkelt hantera de borr, instrument och implantat som behövs under operationen. Brickans upplägg leder kirurgen genom borrproceduren. En komplett uppsättning av de instrument och borr som behövs för kirurgiska ingrepp finns tillgänglig. Engångsborr möjliggör en idealisk kirurgisk situation för varje enskild patient och ger dig tryggheten med förutsägbara skarpa borr varje gång. BoneTrap är idealisk för uppsamling av benpartiklar under kirurgin. Filtrets unika utformning gör att benpartiklar samlas upp effektivt utan igensättning. 24

25 RENGÖRING OCH STERILISERING Riktlinjer för rengöring och sterilisering Borr ASTRA TECH Implant System erbjuder både flergångs- och engångsborr. Kasta engångsborret i en behållare för vasst metallavfall direkt efter att implantatingreppet är avslutat. Omsterilisera inte engångsborr. Flergångsborr är utformade för att rengöras, desinficeras, läggas tillbaka i brickan och steriliseras efter varje användningstillfälle. Instrument, flergångsborr och brickor Välj en av följande två rengöringstekniker. Rengöringsteknik 1: Rengör flergångsborr och instrument, använd därefter en ultraljudstvätt för att säkerställa att all smuts har avlägsnats. Skölj noggrant. Rengöringsteknik 2: Rengör och desinficera alla flergångsborr, instrument och brickor i en diskmaskin för instrument. Sterilisering Torka noggrant flergångsborr, instrument och brickor före steriliseringen för att undvika eventuell korrosion på metallkomponenterna. Ångautoklavera flergångsborr, instrument och brickor vid 134 C/ F i minst 3 minuter (eller motsvarande metod enligt autoklavtillverkarens instruktioner). Obs! Försäkra dig om att både spärrnyckeln Ratchet Wrench och/eller momentdragaren Torque Wrench är isärtagna innan rengöring och steriliseringsproceduren. Vinkelstycke (Contra Angle) Välj en av följande två rengöringstekniker (se tillverkarens instruktioner). Rengöringsteknik 1: Ta isär vinkelstycket. Rengör med en mjuk borste under rinnande kallt vatten eller i en diskmaskin. Torka vinkelstycket noggrant. Smörj in vinkelstycket efter tillverkarens instruktioner. Rengöringsteknik 2: Rengör och smörj i en automatisk enhet för vinkelstycken. Sterilisering Ångautoklavera det isärtagna vinkelstycket. 25

26 REFERENSER Referenser som stöder ASTRA TECH Implant System Enstegs- och tvåstegskirurgi Cecchinato D, Olsson C, Lindhe J. Submerged or nonsubmerged healing of endosseous implants to be used in the rehabilitation of partially dentate patients. J Clin Periodontol 2004;31(4): (ID No ) Cecchinato D, Bengazi F, Blasi G, Botticelli D, Cardarelli I, Gualini F. Bone level alterations at implants placed in the posterior segments of the dentition: outcome of submerged/non-submerged healing. A 5-year multicenter, randomized, controlled clinical trial. Clin Oral Implants Res 2008;19(4): Geckili O, Bilhan H, Bilgin T. A 24-week prospective study comparing the stability of titanium dioxide grit-blasted dental implants with and without fluoride treatment. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24(4): (ID No ) Cooper LF, Moriarty JD, Guckes AD, Klee LB, Smith RG, Almgren C, et al. Five-year prospective evaluation of mandibular overdentures retained by two microthreaded, TiOblast nonsplinted implants and retentive ball anchors. Int J Oral Maxillofac Implants 2008;23(4): Cooper LF, Ellner S, Moriarty J, Felton DA, Paquette D, Molina A, et al. Three-year evaluation of single-tooth implants restored 3 weeks after 1-stage surgery. Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22(5): (ID No ) Gotfredsen K. A 5-year prospective study of single-tooth replacements supported by the Astra Tech implant: a pilot study. Clin Impl Dent Rel Res 2004;6(1):1-8. (ID No ) Vroom MG, Sipos P, de Lange GL, Grundemann LJ, Timmerman MF, Loos BG, et al. Effect of surface topography of screw-shaped titanium implants in humans on clinical and radiographic parameters: a 12-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2009;20(11): Wennström JL, Ekestubbe A, Gröndahl K, Karlsson S, Lindhe J. Oral rehabilitation with implant-supported fixed partial dentures in periodontitis-susceptible subjects. A 5-year prospective study. J Clin Periodontol 2004;31(9): (ID No ) Yi SW, Ericsson I, Kim CK, Carlsson GE, Nilner K. Implantsupported fixed prostheses for the rehabilitation of periodontally compromised dentitions: a 3-year prospective clinical study. Clin Impl Dent Rel Res 2001;3(3): (ID No ) Direktinstallation/extraktionsalveoler Kahnberg KE. Immediate implant placement in fresh extraction sockets: a clinical report. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24(2): Cooper LF, Rahman A, Moriarty J, Chaffee N, Sacco D. Immediate mandibular rehabilitation with endosseous implants: simultaneous extraction, implant placement, and loading. Int J Oral Maxillofac Implants 2002;17(4): (ID No ) Sanz M, Cecchinato D, Ferrus J, Pjetursson EB, Lang NP, Lindhe J. A prospective, randomized-controlled clinical trial to evaluate bone preservation using implants with different geometry placed into extraction sockets in the maxilla. Clin Oral Implants Res 2009;DOI: /j x. Lops D, Chiapasco M, Rossi A, Bressan E, Romeo E. Incidence of inter-proximal papilla between a tooth and an adjacent immediate implant placed into a fresh extraction socket: 1-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2008;19(11): (ID No ) De Kok IJ, Chang SS, Moriarty JD, Cooper LF. A retrospective analysis of peri-implant tissue responses at immediate load/ provisionalized microthreaded implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2006;21(3): (ID No ) Ferrus J, Cecchinato D, Pjetursson EB, Lang NP, Sanz M, Lindhe J. Factors influencing ridge alterations following immediate implant placement into extraction sockets. Clin Oral Implants Res 2009;DOI: /j x. Direkt och tidig belastning Collaert B, De Bruyn H. Early loading of four or five Astra Tech fixtures with a fixed cross-arch restoration in the mandible. Clin Impl Dent Rel Res 2002;4(3): (ID No ) Steveling H, Roos J, Rasmusson L. Maxillary implants loaded at 3 months after insertion: results with Astra Tech implants after up to 5 years. Clin Impl Dent Rel Res 2001;3(3): (ID No ) Oxby G, Lindqvist J, Nilsson P. Early loading of Astra Tech OsseoSpeed implants placed in thin alveolar ridges and fresh extraxtion sockets. Appl Osseointegration Res 2006;5: (ID No ) Cooper L, Felton DA, Kugelberg CF, Ellner S, Chaffee N, Molina AL, et al. A multicenter 12-month evaluation of singletooth implants restored 3 weeks after 1-stage surgery. Int J Oral Maxillofac Implants 2001;16(2): (ID No ) Collaert B, De Bruyn H. Immediate functional loading of TiOblast dental implants in full-arch edentulous maxillae: a 3-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2008;19(12): Donati M, La Scala V, Billi M, Di Dino B, Torrisi P, Berglundh T. Immediate functional loading of implants in single tooth replacement: a prospective clinical multicenter study. Clin Oral Implants Res 2008;19: (ID No ) Toljanic JA, Baer RA, Ekstrand K, Thor A. Implant rehabilitation of the atrophic edentulous maxilla including immediate fixed provisional restoration without the use of bone grafting: a review of 1-year outcome data from a long-term prospective clinical trial. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24(3):

27

28 BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis som i naturen är det harmonin mellan flera olika men lika viktiga kombinerade egenskaper som är grunden till det självklart fungerande det naturliga. Följande kombination av nyckelfaktorer är unika för ASTRA TECH Implant System : OsseoSpeed SE DENTSPLY IH OsseoSpeed mer ben på kortare tid MicroThread biomekanisk benstimulering Conical Seal Design en stark och stabil passform Connective Contour ökad kontaktyta och mjukvävnadsvolym MicroThread Conical Seal Design Connective Contour DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , ,

Det finns en skillnad

Det finns en skillnad Det finns en skillnad dags att utmana gamla sanningar Hur åstadkommer du ett optimalt och långsiktigt behandlingsresultat för dina patienter? Standardnormen för framgångsrika implantatbehandlingar från

Läs mer

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex 78777-SE-1208 2012 DENTSPLY IH ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex 78777-SE-1208 DENTSPLY Implants version Astra Tech BioManagement Complex.indd 3 2012-08-15 14.29 OsseoSpeed MicroThread Conical

Läs mer

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV Follow nature s contour OsseoSpeed Profile EV 360 bevarande av bennivåerna vid sluttande alveoler OsseoSpeed Profile EV är ett unikt * implantat särskilt utformat för att följa det befintliga benet vid

Läs mer

Tränarguide del 1. Mattelek. www.mv-nordic.se

Tränarguide del 1. Mattelek. www.mv-nordic.se Tränarguide del 1 Mattelek www.mv-nordic.se 1 ATT TRÄNA MED MATTELEK Mattelek är ett adaptivt träningsprogram för att träna centrala matematiska färdigheter såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen

Läs mer

Repetitivt arbete ska minska

Repetitivt arbete ska minska Repetitivt arbete ska minska Ett repetitivt arbete innebär att man upprepar en eller några få arbetsuppgifter med liknande arbetsrörelser om och om igen. Ofta med ett högt arbetstempo. Ett repetitivt arbete

Läs mer

Bruksanvisning UCR-100

Bruksanvisning UCR-100 381R912-A Bruksanvisning S UCR-100 Introduktion Läs alltid noggrant igenom bruksanvisningen innan ni använder enheten för första gången. Följ alla instruktioner och varningar. Enheten får ej utsättas för

Läs mer

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism.

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism. REKRYTERINGSPOLICY Upprättad 2016-06-27 Bakgrund och Syfte Föreningen Ekonomernas verksamhet bygger på ideellt engagemang och innehar flertalet projekt där såväl projektledare som projektgrupp tillsätts

Läs mer

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Karolinska Universitetssjukhuset Solna Smärtcentrum Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling tar emot patienter med långvarig och svårbehandlad smärta

Läs mer

När jag har arbetat klart med det här området ska jag:

När jag har arbetat klart med det här området ska jag: Kraft och rörelse När jag har arbetat klart med det här området ska jag: kunna ge exempel på olika krafter och kunna använda mina kunskaper om dessa när jag förklarar olika fysikaliska fenomen, veta vad

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC VAD ÄR EN SKJUTPLAN?? En skjutplan kan både ses som en lista av moment som ska gås igenom eller som ett cykliskt beteende som ska upprepas vid varje skott oavsett vad som hänt tidigare. Själva momenten

Läs mer

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet.

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet. Guide till arbetsblad för utvecklingsarbete Arbetsbladet är ett verktyg för dig och dina medarbetare/kollegor när ni analyserar resultatet från medarbetarundersökningen. Längst bak finns en bilaga med

Läs mer

Manual OsseoSpeed Profile EV

Manual OsseoSpeed Profile EV Inklusive produktkatalog Manual OsseoSpeed Profile EV OsseoSpeed Profile EV OsseoSpeed Profile EV är utformad för att ge bensupport i 360 grader runt implantatet i situationer där det föreligger en sluttning

Läs mer

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström Elevinflytande i planeringen av undervisningen BFL-piloter 121114 Mats Burström Ur Lgr 11 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt,

Läs mer

SE Bruksanvisning. VIKTIGT: Både kanten på torkarbladet och Mr. Ti s uppsamlingsdel ska komma i direkt kontakt med glasrutan.

SE Bruksanvisning. VIKTIGT: Både kanten på torkarbladet och Mr. Ti s uppsamlingsdel ska komma i direkt kontakt med glasrutan. BRUKSANVISNING 1 2 3 4 5 6 A B C D E F SE Bruksanvisning För bästa möjliga resultat måste du följa stegen nedan. Detta säkerställer att du använder Mr. Ti korrekt. Övning ger färdighet och Mr. Ti kommer

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

DEMOKRATI 3 DEMOKRATINS VILLKOR

DEMOKRATI 3 DEMOKRATINS VILLKOR SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: DEMOKRATI LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Mätningar på op-förstärkare. Del 3, växelspänningsförstärkning med balanserad ingång.

Mätningar på op-förstärkare. Del 3, växelspänningsförstärkning med balanserad ingång. Mätningar på op-förstärkare. Del 3, växelspänningsförstärkning med balanserad ingång. Denna gång skall vi titta närmare på en förstärkare med balanserad ingång och obalanserad utgång. Normalt använder

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna att följa väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna att följa väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar Regeringsbeslut I:4 2010-09-09 S2010/6418/HS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Uppdrag att utreda förutsättningarna att följa väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar

Läs mer

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis

Läs mer

Scoot Boot - frågor & svar

Scoot Boot - frågor & svar Scoot Boot - frågor & svar Hur vet jag att jag har rätt storlek? När du satt på bootsen så försöker du rotera på dem. Vrid på bootsen åt båda håll. Om de rör sig MINDRE än 5 mm så bör din Scootboot ha

Läs mer

Syftet med en personlig handlingsplan

Syftet med en personlig handlingsplan Syftet med en personlig handlingsplan Gör idéerna konkreta Ger dig något att hålla dig till mellan mötena Skapar tillförlitlighet i utvecklingen Hjälper dig att fokusera på några områden Påminnelse om

Läs mer

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att:

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att: 1 (6) Sammanhållen journalföring information till dig som möter patienter Detta är ett kunskapsunderlag om sammanhållen journalföring för dig som arbetar i vården. Underlaget innehåller en kort beskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL. Kirurgihandbok. Minimalinvasiv Pontokirurgi (MIPS) PontoTM Det benförankrade hörselsystemet

TILLÄGG TILL. Kirurgihandbok. Minimalinvasiv Pontokirurgi (MIPS) PontoTM Det benförankrade hörselsystemet TILLÄGG TILL Kirurgihandbok Minimalinvasiv Pontokirurgi () PontoTM Det benförankrade hörselsystemet Innehåll Inledning...3 Planering och förberedelser för... 4 Minimalinvasiv Pontokirurgi ()... 6 Källförteckning...

Läs mer

4-6 Trianglar Namn:..

4-6 Trianglar Namn:.. 4-6 Trianglar Namn:.. Inledning Hittills har du arbetat med parallellogrammer. En sådan har fyra hörn och motstående sidor är parallella. Vad händer om vi har en geometrisk figur som bara har tre hörn?

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredningen skulle utreda och lämna förslag i vissa frågor som handlar om svenskt medborgarskap. Svenskt medborgarskap i dag Vissa personer blir svenska medborgare när

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar:

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: EXYPLUS OFFICE manual Välkommen till ExyPlus Office! Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: Hämta fordon Hämta alla fordonsenheter

Läs mer

SaunaSweden monteringsanvisning för bastulav

SaunaSweden monteringsanvisning för bastulav SaunaSweden monteringsanvisning för bastulav Innehåller bild av bastulav (detaljerad) och isärtagning av bastupall Vid installeringen behövs: Borrstycken för skruvdragare 4 mm och 8 mm, bitssats PZ 2 och

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

SOLCELLSBELYSNING. En praktisk guide. Råd & Tips SOLENERGI LADDA MED. Praktiska SÅ TAR DU BÄST HAND OM DIN SOLCELLSPRODUKT

SOLCELLSBELYSNING. En praktisk guide. Råd & Tips SOLENERGI LADDA MED. Praktiska SÅ TAR DU BÄST HAND OM DIN SOLCELLSPRODUKT SOLCELLSBELYSNING En praktisk guide LADDA MED SOLENERGI Praktiska Råd & Tips SÅ TAR DU BÄST HAND OM DIN SOLCELLSPRODUKT Kom igång med 3 solenergi fördelar med Solcell Mi l jö vä n l i g t Enkelt Praktiskt

Läs mer

Fullför installation av ELIQ

Fullför installation av ELIQ Fullför installation av ELIQ För Enova pilot skall kunna starta och för att du skall få bästa hjälp med att optimera din elförbrukning så behöver du fullföra din installation av din utrustning: ELIQ Elmätarsensor

Läs mer

Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal

Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal Det lönegrundande medarbetarsamtalet syftar till att: vara ett instrument för planering, styrning och utvärdering, vara ett medel för att föra ut verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelseförvaltningen 2015 Principer för dialogen i Söderhamns kommun Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för kommunens utveckling

Läs mer

Vad är bukplastik? Vad händer hos oss?

Vad är bukplastik? Vad händer hos oss? BUKPLASTIK Vad är bukplastik? Många människor lider av fettöverskott på buken. I vissa fall går detta att åtgärda med fettsugning, men många gånger som exempelvis efter en graviditet eller kraftig viktnedgång

Läs mer

FREDA-farlighetsbedömning

FREDA-farlighetsbedömning FREDA-farlighetsbedömning Råd för användning FREDA-farlighetsbedömning görs i samtal med den våldsutsatta. Det är viktigt att förklara varför man gör FREDA-farlighetsbedömning. Det vanligaste skälet är

Läs mer

2005-01-31. Hävarmen. Peter Kock

2005-01-31. Hävarmen. Peter Kock 2005-01-31 Hävarmen Kurs: WT0010 Peter Kock Handledare: Jan Sandberg Sammanfattning Om man slår upp ordet hävarm i ett lexikon så kan man läsa att hävarm är avståndet mellan kraften och vridningspunkten.

Läs mer

Vetenskapliga begrepp. Studieobjekt, metod, resultat, bidrag

Vetenskapliga begrepp. Studieobjekt, metod, resultat, bidrag Vetenskapliga begrepp Studieobjekt, metod, resultat, bidrag Studieobjekt Det man väljer att studera i sin forskning Nära sammankopplat med syftet Kan vara (fysiska) ting och objekt: Datorspel, Affärssystem,

Läs mer

Regel 1 - Ökad medvetenhet

Regel 1 - Ökad medvetenhet Regel 1 - Ökad medvetenhet FN:s standardregler: Staterna bör aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra

Läs mer

Hur du presenterar och marknadsför dig under själva intervjun är avgörande för att du ska bli en intressant kandidat.

Hur du presenterar och marknadsför dig under själva intervjun är avgörande för att du ska bli en intressant kandidat. I N T E R V J U G U I D E Hur du presenterar och marknadsför dig under själva intervjun är avgörande för att du ska bli en intressant kandidat. Syftet med den här guiden är att ge dig de bästa råden så

Läs mer

KOMMUNICERA. och nå dina mål. Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi

KOMMUNICERA. och nå dina mål. Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi KOMMUNICERA och nå dina mål Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi The two words information and communication are often used interchangeably, but they signify quite different things. Information

Läs mer

Pincha med "kokade" tippar

Pincha med kokade tippar Pincha med "kokade" tippar by Magnetic Pincha med kokade tippar Pinchning är en teknik för att forma den konstgjorda nageln till en bågform genom att pressa ihop sidorna på nageln. På nageltävlingar används

Läs mer

VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER

VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER VICTUMS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UTVECKLINGSOMRÅDE: Elevenkäten ht 2015 KRYSSA I DE MÅL KVALITETSARBETET GÄLLER Dubbelklicka på aktuell ruta och välj Markerad KUNSKAPER NORMER OCH VÄRDEN ELEVENS ANSVAR

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Prästängsskolans grundsärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råden Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Sida 1 av 12 Allma

Läs mer

SKOLFS. Inledande bestämmelser. Introduktionsperioden. Syfte. Utvecklingsavdelningen Charlotte Wieslander. 2011-04-11 1 (7) Dnr 61-2010:1549

SKOLFS. Inledande bestämmelser. Introduktionsperioden. Syfte. Utvecklingsavdelningen Charlotte Wieslander. 2011-04-11 1 (7) Dnr 61-2010:1549 Utvecklingsavdelningen Charlotte Wieslander 1 (7) Dnr 61-2010:1549 Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare; beslutade den datum

Läs mer

433 MHZ Termometer Bruksanvisning

433 MHZ Termometer Bruksanvisning 433 MHZ Termometer Bruksanvisning Introduktion Grattis till köpet av den här innovativa 433 MHZ termometern som visar inomhus temperatur och upp till tre utomhustemperaturer. För att utnyttja termometerns

Läs mer

Vägledningen i Redovisningsrevision Vad är på gång i vårt gemensamma arbete.

Vägledningen i Redovisningsrevision Vad är på gång i vårt gemensamma arbete. Vägledningen i Redovisningsrevision Vad är på gång i vårt gemensamma arbete. Hans Gavin Karin Selander 2014-09-19 Projektets historik God sed kommittén gick 2007 genom RS och Intosai. Styrelsen svarade

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: NYEFSK/FSK Nye Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Normer och värden Deluppgift: Klassens kvalitetsrapport

Läs mer

Hur skapar man formula r

Hur skapar man formula r Hur skapar man formula r Gamla jämfört med nya sättet Förord Att skapa olika typer av dokument är styrkan i ett ordbehandlingsprogram, såsom Microsoft Word. Dock är denna flexibilitet även till en nackdel.

Läs mer

Bedömningsanvisningar Del I vt 2010 Skolverket har den 2010-12-07 beslutat att provet i matematik A för vt 2010 inte ska återanvändas.

Bedömningsanvisningar Del I vt 2010 Skolverket har den 2010-12-07 beslutat att provet i matematik A för vt 2010 inte ska återanvändas. Bedömningsanvisningar Del I vt 2010 Skolverket har den 2010-12-07 beslutat att provet i matematik A för vt 2010 inte ska återanvändas. Innehåll Inledning... 4 Bedömningsanvisningar... 4 Allmänna bedömningsanvisningar...

Läs mer

Boken om Teknik. Boken om Teknik är en grundbok i Teknik för åk 4 6.

Boken om Teknik. Boken om Teknik är en grundbok i Teknik för åk 4 6. Boken om Teknik Boken om Teknik är en grundbok i Teknik för åk 4 6. PROVLEKTION: Teknikens arbetssätt att göra på riktigt Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om Teknik. Uppslaget som är hämtat

Läs mer

Laxabon Frågor, svar och praktiska tips

Laxabon Frågor, svar och praktiska tips Laxabon Frågor, svar och praktiska tips Laxabon frågor, svar och praktiska tips Svaren är baserade på bipacksedel för Laxabon pulver oral lösning daterad 2010-03-26. Observera att information kan komma

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl!

Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl! Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl! Fyra olika aspekter! Rättvisa! Reflektion och utvärdering av vår egen undervisning! Motivation för lärande! Metalärande (kunskapssyn)! 1. Rättvisa!

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat Som naturliga tänder Fördelarna med tandimplantat Introduktion Tandimplantat För alla behov En bra investering som jag har glädje av hela livet Kent Hanson, 60 år Tandimplantat är en idealisk lösning för

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 18 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 72% Klasser: År 2 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Manual. Mini. En Joystickmus för styrning av datorer. 671216 Point-it! Mini USB. 671214 Point-it! Mini USB Kula

Manual. Mini. En Joystickmus för styrning av datorer. 671216 Point-it! Mini USB. 671214 Point-it! Mini USB Kula Manual Mini En Joystickmus för styrning av datorer 671216 Point-it! Mini USB 671214 Point-it! Mini USB Kula Innehållsförteckning INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 ANSLUTA POINT-IT! MINI TILL

Läs mer

DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15. Utbildning Chaos/Handledning - Nyheterna i Chaos 3/2009-09-15

DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15. Utbildning Chaos/Handledning - Nyheterna i Chaos 3/2009-09-15 DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15 2 (14) Innehåll INLEDNING 3 PRESTANDAFÖRBÄTTRINGAR I CHAOS 3 4 BAKGRUND 4 Kontroll av fönsterinställningar... 4 Vista-kompabilitet.... 4 Kompatibelt med långa

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Skriva B gammalt nationellt prov

Skriva B gammalt nationellt prov Skriva B gammalt nationellt prov Skriva B.wma Då fortsätter vi skrivträningen. Detta avsnitt handlar om att anpassa sin text till en särskild situation, en speciell texttyp och särskilda läsare. Nu ska

Läs mer

Betsa och klarlacka trä

Betsa och klarlacka trä Arbetsråd inomhus, konsument Hur gör man? Betsa och klarlacka trä Så betsar och klarlackar du trä 3. 1. 7. 8. 2. 9. 4. 5. 10. 11. 6. Med Beckers Decor Träbets kan du färgsätta en träyta samtidigt som betsen

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR INSTALLATIONS- ANVISNING. Uponor sluten tank 10 m 3

UPONOR INFRASTRUKTUR INSTALLATIONS- ANVISNING. Uponor sluten tank 10 m 3 UPONOR INFRASTRUKTUR INSTALLATIONS- ANVISNING Uponor sluten tank 10 m 3 10 2009 76004 1 Installationsanvisning Fler möjligheter med pålitliga Uponorlösningar Du gjorde ett bra val när du valde Uponor sluten

Läs mer

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019)

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) Vägledning för ansökan Certifiering av företag info@sbsc.se www.sbsc.se Svensk Brand- och

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Budgethantering Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning

Läs mer

Arbetsplan Jämjö skolområde

Arbetsplan Jämjö skolområde Arbetsplan Jämjö skolområde 2016 för Torhamns skola Jämjö skolområde: Jämjö skolområde består av ett antal skolor inklusive fritidshem där vår gemensamma målsättning är att ge alla elever bästa förutsättningar

Läs mer

Studiehandledning. Projektplan för ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt HT-11

Studiehandledning. Projektplan för ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt HT-11 Enheten för onkologi Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap Studiehandledning Projektplan för ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt Omvårdnad och onkologi vid onkologiska sjukdomar

Läs mer

DESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

DESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet DESIGN Ämnet design behandlar den arbetsprocess där man medvetet och innovativt utvecklar produkter så att de uppfyller målgruppens funktionella och estetiska krav. Ibland är design ett led i att utveckla

Läs mer

Väga paket och jämföra priser

Väga paket och jämföra priser strävorna 2AC 3AC Väga paket och jämföra priser begrepp rutinuppgifter tal geometri Avsikt och matematikinnehåll Den huvudsakliga avsikten med denna aktivitet är att ge elever möjlighet att utveckla grundläggande

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets allmänna råd för individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen; SKOLFS 2009:16 Utkom från trycket den 4 februari 2009 beslutade

Läs mer

Verktyg för individuell bedömning av mat och matsituation för äldre Underlag för nutritionsbedömning Intervju och förändringsförslag Protokoll för

Verktyg för individuell bedömning av mat och matsituation för äldre Underlag för nutritionsbedömning Intervju och förändringsförslag Protokoll för Verktyg för individuell bedömning av mat och matsituation för äldre Underlag för nutritionsbedömning Intervju och förändringsförslag Protokoll för förändringar Uppföljning På den här cd-skivan hittar du

Läs mer

FAQ Barnkonsekvensanalys i Svenska kyrkan

FAQ Barnkonsekvensanalys i Svenska kyrkan FAQ Barnkonsekvensanalys i Svenska kyrkan Fråga: Vad är det egentligen som Kyrkomötet har beslutat? Svar: Kyrkomötet beslutade den 21 november 2012 om ändringar i Kyrkoordningen som innebär att Svenska

Läs mer

Felanmälan eller Arbetsorder

Felanmälan eller Arbetsorder Felanmälan eller Arbetsorder Vi har valt att separera föreningens utrymmen och utrustning och det som finns i er lägenhet. Av det skälet att föreningen står för eventuella kostnader runt gemensamma utrymmen

Läs mer

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är

Läs mer

TCO. 114 94 Stockholm. Yttrande över promemorian En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet, U 2014/4873/S

TCO. 114 94 Stockholm. Yttrande över promemorian En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet, U 2014/4873/S TCO 114 94 Stockholm Yttrande över promemorian En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet, U 2014/4873/S Lärarförbundet har fått möjlighet att yttra sig till utbildningsdepartementet

Läs mer

Reparationsprocedurer

Reparationsprocedurer Manual och produktkatalog Reparationsprocedurer Avlägsna och hämta upp skruvfragment, distanser och implantat Kapitel INNEHÅLL Den här manualen är utformad för kliniker som har genomgått grundläggande

Läs mer

Brevutskick till väntande patienter

Brevutskick till väntande patienter Brevutskick till väntande patienter Rapport från Vårdgarantiarbetet i Region Skåne, juni 2006 Bakgrund Genom en överenskommelse har staten och Sveriges Kommuner och Landsting enats om en långsiktig satsning

Läs mer

Användarmanual 2. Inledning...3 Användning, Rengöring & Garanti...4 Färgkodning...5. Liggande bitewing...6 Stående bitewing...10

Användarmanual 2. Inledning...3 Användning, Rengöring & Garanti...4 Färgkodning...5. Liggande bitewing...6 Stående bitewing...10 Användarmanual 2 Innehållsförteckning Inledning...3 Användning, Rengöring & Garanti...4 Färgkodning...5 Positionering Liggande bitewing...6 Stående bitewing...10 Front...14 Apikal...16 Användarmanual 3

Läs mer

Installation System Topas

Installation System Topas Installation System Topas ID SU System Topas ger ett kostnadseffektivt direktmontage av ljudabsorbenter med utmärkt ljudabsorption som ger möjlighet till maximal takhöjd. Systemet består av två alternativa

Läs mer

Trepunkts rullbälten i en 68 cab.

Trepunkts rullbälten i en 68 cab. Trepunkts rullbälten i en 68 cab. Jag har monterat trepunktsbälten i min 68:a cab. Det var en sak som det inte fanns mycket hjälp om på Internet. Monteringar i fastbacks och kupéer fanns det men, inte

Läs mer

Vägledning. De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring

Vägledning. De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring 10 maj 2016. Översättning till svenska. Innehållsförteckning

Läs mer

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre Detta kan du förvänta dig av kommunens service Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN JANUARI 2014 NATIONELL VÄRDEGRUND Socialtjänstens omsorg om äldre

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Informationsbladet redogör för Skolinspektionens praxis. Här kan du även

Läs mer

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan DEL 1: Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan Modulen inleds med det övergripande målet för modul 6 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Mötesnoteringar från PTS arbetsgruppmöte om 90-serien

Mötesnoteringar från PTS arbetsgruppmöte om 90-serien DATUM 4 december 2006 Mötesnoteringar från arbetsgruppmöte om 90-serien Datum: Torsdagen den 16 november, 2006 Plats:, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 1. Bakgrund Idag är det

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012 Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Stratsys för landsting och regioner

Stratsys för landsting och regioner Stratsys för landsting och regioner Agenda Kort presentationsrunda Förväntningar Vårdval (LOV) I och med Lagen om valfrihet ställs allt högre krav på landstingen och kommuner att göra informationen transparent

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

Sjukgymnasten tipsar om rörelser att göra hemma

Sjukgymnasten tipsar om rörelser att göra hemma Träningstips Sjukgymnasten tipsar om rörelser att göra hemma Emelie Bond, legitimerad sjukgymnast, visar olika övningar som man kan göra hemma, flera övningar fungerar även för den som sitter i rullstol.

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Matematik 5 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod MATMAT05 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Valfri aktuell lärobok för kurs Matematik 5 Skriftligt prov, 4h Teoretiskt prov Bifogas Provet består av två delar.

Läs mer

Träningsprogram - sommaren 2010

Träningsprogram - sommaren 2010 Träningsprogram - sommaren 2010 ALLMÄNT OM TRÄNINGSPROGRAMMET Det finns två huvudsakliga syften med detta träningsprogram. Det första och kanske viktigaste syftet, är att det ska hålla dig borta från skador

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialförvaltningen 1(5) Dokumentnamn: Rutin Lex Sarah Dokumentansvarig: Förvaltningschef Utfärdat av: Förvaltningschef Beslutad av: Förvaltningsövergripande ledningsgrupp. Ersätter tidigare Rutin Lex

Läs mer

Presentationsövningar

Presentationsövningar Varje möte då temadialog används bör inledas med en presentationsövning. har flera syften. Både föräldrar och ledare har nytta av att gå igenom samtliga deltagares namn och dessutom få en tydlig bild av

Läs mer

Personlig assistans med Kiruna Kommun som assistansanordnare

Personlig assistans med Kiruna Kommun som assistansanordnare Personlig assistans med Kiruna Kommun som assistansanordnare Kiruna kommuns vision Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm Våra ambitioner är högre än våra fjäll

Läs mer

Sammanfattning. Utgångspunkter

Sammanfattning. Utgångspunkter Sammanfattning Utgångspunkter En del av vårt uppdrag har varit att överväga om det är ändamålsenligt med en uppdelning mellan å ena sidan bestämmelserna i 15 kap. sekretesslagen om registrering av allmänna

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 12BAa, 12BAb, 12LL Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Viktig information om EBETREX förfyllda sprutor till patienter och vårdare

Viktig information om EBETREX förfyllda sprutor till patienter och vårdare Vad är EBETREX? Viktig information om EBETREX förfyllda sprutor till patienter och vårdare Hur och när ska jag använda EBETREX förfylld spruta? EBETREX administreras endast en gång i veckan som en injektion

Läs mer