Det finns en skillnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns en skillnad"

Transkript

1

2 Det finns en skillnad dags att utmana gamla sanningar Hur åstadkommer du ett optimalt och långsiktigt behandlingsresultat för dina patienter? Standardnormen för framgångsrika implantatbehandlingar från 1986 (1 3) återspeglar inte vad som är möjligt att uppnå i dag. Det finns inga skäl till att vare sig klinikern eller patienten ska acceptera en marginal benförlust på upp till 1,5 millimeter baserat på en standard som sattes för mer än 25 år sedan. Det har i prospektiva kliniska studier påvisats att den genomsnittliga marginala benförlusten med ASTRA TECH Implant System är mindre än 0,3 millimeter ** efter fem års belastning. * Se referenser på sidorna 8 9 ** Se tabeller på sidorna 6 7 2

3 Bibehållen marginal bennivå med ASTRA TECH Implant System Med vårt starka fokus på forskning, vetenskap och dokumentation har vi följt den bibehållna marginala bennivån för ASTRA TECH Implant System under många år och sett att de marginala bennivåerna kring implantaten har bibehållits utomordentligt väl. När vi jämför vårt exceptionella resultat med den gällande standardnormen visar det sig att det är stor skillnad mellan vad vi kan uppnå med ASTRA TECH Implant System och vad som i dag är accepterat som ett framgångsrikt behandlingsresultat. 0 Belastningstid 1 år 2 år 3 år 5 år Genomsnittlig förändring av den marginala bennivån (mm) Nivå för ASTRA TECH Implant System (4 35) Tid (år) 1.5 Standardnorm Albrektsson T.,et al (1 3) Standardnorm Den röda linjen i diagrammet visar dagens standardnorm (1 3) för accepterad marginal benförlust i samband med dentala implantatbehandlingar. I artiklarna beskrivs den acceptabla marginala benförlusten vara mindre än 1,0 millimeter under det första belastningsåret och mindre än 0,2 millimeter årligen under följande år. Därefter har den marginala bennivån beskrivits som stabil, vilket innebär en marginal benförlust på omkring 1,5 millimeter efter fem års belastning. Nivå för ASTRA TECH Implant System En sökning i litteraturen på ASTRA TECH Implant System och förändring av marginal bennivå utfördes i januari Totalt 32 prospektiva, fullständiga kohortstudier (4 35) som rapporterade om implantatbehandling enligt ett standardprotokoll * granskades och slutsatsen är att ASTRA TECH Implant System har en genomsnittlig marginal benförlust på mindre än 0,3 millimeter efter det första årets belastning och bibehålls stabil efter 5 år ett resultat som är fem gånger bättre jämfört med dagens standardnorm (1 3). * Med standardprotokoll avses behandling utan benuppbyggnad, utan direktinstallation och/eller utan direktbelastning. 3

4 Fakta bakom siffrorna Hur har vi kommit fram till att ASTRA TECH Implant System har en genomsnittlig marginal benförlust på mindre än 0,3 millimeter efter det första årets belastning och att den fortfarande är stabil efter fem år? Totalt 32 vetenskapliga artiklar som rapporterade genomsnittliga förändringar av marginala bennivåer med ASTRA TECH Implant System hittades vid en litteratursökning bland artiklar som publicerats i engelska expertgranskade vetenskapliga tidskrifter i januari Inklusionskriterier för de 32 studierna var: prospektiva, radiologiska studier som redovisade bennivåvärden från belastning till uppföljningsbesök fullständiga kohortstudier (minst 10 patienter) standardprotokoll (ingen benuppbyggnad, direktinstallation och/eller direktbelastning enligt protokollet) 1 till 5 års uppföljning Resultaten från de 32 vetenskapliga artiklarna är: De 14 prospektiva fullständiga kohortstudierna visar att med ASTRA TECH Implant System är den genomsnittliga marginala benförlusten 5 år efter belastning mindre än 0,3 mm (genomsnittsvärde 0,22 mm, intervall +0,12 mm till 0,48 mm) (4 17). De 6 prospektiva fullständiga kohortstudierna visar att med ASTRA TECH Implant System är den genomsnittliga marginala benförlusten 3 år efter belastning mindre än 0,3 mm (genomsnittsvärde 0,23 mm, intervall 0,01 mm till 0,42 mm) (18 23). De 7 prospektiva fullständiga kohortstudierna visar att med ASTRA TECH Implant System är den genomsnittliga marginala benförlusten 2 år efter belastning mindre än 0,3 mm (genomsnittsvärde 0,26 mm, intervall 0,01 mm till 0,66 mm) (24 30). De 5 prospektiva fullständiga kohortstudierna visar att med ASTRA TECH Implant System är den genomsnittliga marginala benförlusten 1 år efter belastning mindre än 0,3 mm (genomsnittsvärde 0,19 mm, intervall 0,05 mm till 0,40 mm) (31 35). Ytterligare information om ovannämnda studier finns på sidorna 6 7. När uppgifterna om ASTRA TECH Implant System presenterades för Tomas Albrektsson, professor i biomaterialforskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och en av författarna till artiklarna från 1986, 1993 och 1997, sade han * : Den begränsade förlusten av marginalt ben som dokumenterats med implantat från ASTRA TECH Implant System indikerar att det är dags att se över vår gamla standard från En ny norm borde kanske enbart acceptera 50 % eller mindre av den benförlust som i dag accepteras som ett lyckat resultat. Prof. Tomas Albrektsson Det är verkligen dags att sätta en ny standard. * Unika data presenterade på implantaten från ASTRA TECH Implant System: utmanar marknadens nuvarande standard för framgång, pressmeddelande juni

5 TITEL Immediate functional loading of implants in single tooth replacement: a prospective clinical multicenter study. FÖRFATTARE Donati M., et al. Tack till: Dr. Donati M., 2008 Baslinje 1 år 3 år (uppföljd efter avslutad studie) TITEL A 5-year prospective study of Astra single tooth implants. FÖRFATTARE Palmer R.M., et al. Tack till: Dr. Palmer R.M., 2008 Baslinje 5 år TITEL Implant-supported single-tooth restorations: a 5-year prospective study. FÖRFATTARE Wennström J.L., et al. Tack till: Dr. Wennström J.L., 2008 Baslinje 5 år 12 år (uppföljd efter avslutad studie) TITEL A 5-year prospective study of singletooth replacements supported by the Astra Tech implant: a pilot study. FÖRFATTARE Gotfredsen K. Tack till: Dr. Gotfredsen K., 2008 Baslinje 5 år 15 år (uppföljd efter avslutad studie) Varje millimeter räknas Som kliniker vet du att en marginal benförlust på en millimeter kan betyda skillnaden mellan en lyckad och misslyckad behandling för den enskilda patienten, speciellt i komplicerade fall där tillgången på ben är begränsad redan från början. I molarregionen kan 1 millimeter vara skillnaden för huruvida funktionaliteten ska kunna ersättas eller inte. I det estetiska området kan så lite som 0,5 millimeter vara skillnaden mellan en frisk, naturlig mjukvävnad och en svart triangel mellan tänderna. Och låt oss inte glömma att en patient kan ha en annan uppfattning om den estetiska zonen än en kliniker. För patienten kan den estetiska zonen innefatta allt som syns när han eller hon ler och skrattar. ASTRA TECH Implant System har en genomsnittlig marginal benförlust på mindre än 0,3 millimeter efter fem års belastning, som är fem gånger bättre än dagens standardnorm. Vi uppmanar därför kliniker att utmana gamla sanningar och kräva mer av sina implantatsystem, både när det gäller dokumentation och resultat, allt för att kunna ge patienten en långsiktigt tillfredsställande lösning. 5

6 Siffrorna bakom fakta I tabellerna redovisas den genomsnittliga förändringen av marginal bennivå från respektive studie, uppdelad på uppföljning efter 5, 3, 2 och 1 år. Siffrorna visar en genomsnittlig förändring av den marginala bennivån på mindre än 0,3 millimeter för ASTRA TECH Implant System efter 5 års uppföljning. Fem års uppföljning Ref. Första författare Genomsnittlig förändring av MBL a (mm) Uppföljningstid (år) Antal patienter Konstruktion b Implantatöverlevnad (%) Belastning c 4 Arvidson et al d 0, F 98,7 3 5 Cecchinato et al f 0,07 # 5 84 F ingen info 3 6 Chang et al , F ingen info 3 7 Cooper et al , OD 95,9 2 8 Davis et al ,15 # 5 25 OD Gotfredsen et al , OD Gotfredsen et al ,37 # 5 50 F 97, Gotfredsen ,30 # 5 20 S Makkonen et al , F, OD 98, Palmer et al h +0,12 # 5 15 S Wennström et al , F 94, Wennström et al , S 97, von Wowern et al ,24 # 5 22 OD Åstrand et al j 0,26 # 5 33 F 98,4 3 En genomsnittlig marginal förändring av bennivån rapporterades: mätt från baslinjen (implantatbelastning) till uppföljningsperiodens slut # förändringen av bennivån redovisas för olika undergrupper och ett nytt genomsnitt har beräknats median har rapporteras b S= singeltand, F= fast konstruktion, OD= täckprotes c 2= tidig belastning, 3= konventionell belastning, = enstegskirurgi d, e Rapport på samma material f, g Rapport på samma material h, i Rapport på samma material j, k Rapport på samma material l, m Rapport på samma material 6

7 Tre års uppföljning Ref. Första författare Genomsnittlig förändring av MBL a (mm) Uppföljningstid (år) Antal patienter Konstruktion b Implantatöverlevnad (%) Belastning c 18 Arvidson et al e 0, F 98, Cooper et al l 0, S Engquist et al k 0,24 # 3 33 F 98, Lee et al ,38 # 3 17 F Palmer et al , F ingen info 3 23 Yi et al , F Två års uppföljning Ref. Första författare Genomsnittlig förändring av MBL a (mm) Uppföljningstid (år) Antal patienter Konstruktion b Implantatöverlevnad (%) Belastning c 24 Bilhan et al ,66 2 ingen info F Cecchinato et al g 0,10 # 2 84 F ingen info 3 26 Gotfredsen et al , OD 97, Karlsson et al , F 97, Karlsson et al , S Palmer et al i 0, S van Steenberghe et al , F Ett års uppföljning Ref. Första författare Genomsnittlig förändring av MBL a (mm) Uppföljningstid (år) Antal patienter Konstruktion b Implantatöverlevnad (%) Belastning c 31 Cooper et al m 0, S 96, Kemppainen et al , S 97, Kim et al ,06 # 1 12 F Nordin et al , F Veltri et al , F

8 Referenser Särtryck kan beställas av referenser markerade med ID-nr. 1. Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success.int J Oral Maxillofac Implants 1986;1(1): Albrektsson T, Zarb GA. Current interpretations of the osseointegrated response: clinical significance. Int J Prosthodont 1993;6(2): Roos J, Sennerby L, Lekholm U, Jemt T, Grondahl K, Albrektsson T. A qualitative and quantitative method for evaluating implant success: a 5-year retrospective analysis of the Branemark implant. Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4): Arvidson K, Bystedt H, Frykholm A, von Konow L, Lothigius E. Five-year prospective follow-up report of the Astra Tech Dental Implant System in the treatment of edentulous mandibles. Clin Oral Implants Res 1998;9(4): (ID No ). 5. Cecchinato D, Bengazi F, Blasi G, Botticelli D, Cardarelli I, Gualini F. Bone level alterations at implants placed in the posterior segments of the dentition: outcome of submerged/non-submerged healing. A 5-year multicenter, randomized, controlled clinical trial. Clin Oral Implants Res 2008;19(4): Chang M, Wennstrom JL. Bone alterations at implantsupported FDPs in relation to inter-unit distances: a 5-year radiographic study. Clin Oral Implants Res Cooper LF, Moriarty JD, Guckes AD, Klee LB, Smith RG, Almgren C, et al. Five-year prospective evaluation of mandibular overdentures retained by two microthreaded, TiOblast nonsplinted implants and retentive ball anchors. Int J Oral Maxillofac Implants2008;23(4): Davis DM, Packer ME. Mandibular overdentures stabilized by Astra Tech implants with either ball attachments or magnets: 5-year results. Int J Prosthodont1999;12(3): (ID No ). 9. Gotfredsen K, Holm B. Implant-supported mandibular overdentures retained with ball or bar attachments: a randomized prospective 5-year study. Int J Prosthodont 2000;13(2): (ID No ). 10. Gotfredsen K, Karlsson U. A prospective 5-year study of fixed partial prostheses supported by implants with machined and TiO 2 -blasted surface. J Prosthodont 2001;10(1): Gotfredsen K. A 5-year prospective study of singletooth replacements supported by the Astra Tech implant: a pilot study. Clin Impl Dent Rel Res 2004;6(1):1-8. (ID No ). 12. Makkonen TA, Holmberg S, Niemi L, Olsson C,Tammisalo T, Peltola J. A 5-year prospective clinical study of Astra Tech dental implants supporting fixed bridges or overdentures in the edentulous mandible. Clin Oral Implants Res 1997;8(6): (ID No.75181). 13. Palmer RM, Palmer PJ, Smith BJ. A 5-year prospective study of Astra single tooth implants. Clin Oral Implants Res 2000;11(2): (ID No ). 14. Wennström JL, Ekestubbe A, Gröndahl K, Karlsson S, Lindhe J. Oral rehabilitation with implant-supported fixed partial dentures in periodontitis-susceptible subjects. A 5-year prospective study. J Clin Periodontol 2004;31(9): (ID No ). 15. Wennström JL, Ekestubbe A, Gröndahl K, Karlsson S, Lindhe J. Implant-supported single-tooth restorations: a 5-year prospective study. J Clin Periodontol 2005;32(6): (ID No ). 16. von Wowern N, Gotfredsen K. Implant-supported overdentures, a prevention of bone loss in edentulous mandibles? A 5-year follow-up study. Clin Oral Implants Res 2001;12(1): (ID No ). 17. Åstrand P, Engquist B, Dahlgren S, Grondahl K,Engquist E, Feldmann H. Astra Tech and Brånemark system implants: a 5-year prospective study of marginal bone reactions. Clin Oral Implants Res2004;15(4): Arvidson K, Bystedt H, Frykholm A, von Konow L, Lothigius E. A 3-year clinical study of Astra dental implants in the treatment of edentulous mandibles. Int J Oral Maxillofac Implants 1992;7(3):

9 19. Cooper LF, Ellner S, Moriarty J, Felton DA, Paquette D, Molina A, et al. Three-year evaluation of singletooth implants restored 3 weeks after 1-stage surgery. Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22(5): (ID No ). 20. Engquist B, Astrand P, Dahlgren S, Engquist E, Feldmann H, Grondahl K. Marginal bone reaction to oral implants: a prospective comparative study of Astra Tech and Branemark System implants. Clin Oral Implants Res 2002;13(1): Lee DW, Choi YS, Park KH, Kim CS, Moon IS. Effect of microthread on the maintenance of marginal bone level: a 3-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2007;18(4): (ID No ). 22. Palmer RM, Howe LC, Palmer PJ. A prospective 3-year study of fixed bridges linking Astra Tech ST implants to natural teeth. Clin Oral Implants Res 2005;16(3): (ID No ). 23. Yi SW, Ericsson I, Kim CK, Carlsson GE, Nilner K. Implant-supported fixed prostheses for the rehabilitation of periodontally compromised dentitions: a 3-year prospective clinical study. Clin Impl Dent Rel Res 2001;3(3): (ID No ). 24. Bilhan H, Kutay O, Arat S, Cekici A, Cehreli MC. Astra Tech, Branemark, and ITI Implants in the rehabilitation of partial edentulism: Two-year results. Implant Dent 2010;19(5): Cecchinato D, Olsson C, Lindhe J. Submerged or nonsubmerged healing of endosseous implants to be used in the rehabilitation of partially dentate patients. J Clin Periodontol 2004;31(4): (ID No ). 26. Gotfredsen K, Holm B, Sewerin I, Harder F, Hjorting-Hansen E, Pedersen CS, et al. Marginal tissue response adjacent to Astra Dental Implants supporting overdentures in the mandible. Clin Oral Implants Res1993;4(2): Karlsson U, Gotfredsen K, Olsson C. A 2-year report on maxillary and mandibular fixed partial dentures supported by Astra Tech dental implants. A comparison of 2 implants with different surface textures. Clin Oral Implants Res 1998;9(4): Karlsson U, Gotfredsen K, Olsson C. Single-tooth replacement by osseointegrated Astra Tech dental implants: a 2-year report. Int J Prosthodont 1997;10(4): (ID No ). 29. Palmer RM, Smith BJ, Palmer PJ, Floyd PD. A prospective study of Astra single tooth implants. Clin Oral Implants Res 1997;8(3): (ID No ). 30. van Steenberghe D, De Mars G, Quirynen M, Jacobs R, Naert I. A prospective split-mouth comparative study of two screw-shaped self-tapping pure titanium implant systems. Clin Oral Implants Res 2000;11(3): Cooper L, Felton DA, Kugelberg CF, Ellner S, Chaffee N, Molina AL, et al. A multicenter 12-month evaluation of single-tooth implants restored 3 weeks after1-stage surgery. Int J Oral Maxillofac Implants 2001;16(2): (ID No ). 32. Kemppainen P, Eskola S, Ylipaavalniemi P. A comparative prospective clinical study of two single-tooth implants: a preliminary report of 102 implants. J Prosthet Dent 1997;77(4): Kim JJ, Lee DW, Kim CK, Park KH, Moon IS. Effect of conical configuration of fixture on the maintenance of marginal bone level: preliminary results at 1 year of function. Clin Oral Implants Res 2010;21(4): Nordin T, Jonsson G, Nelvig P, Rasmusson L. The use of a conical fixture design for fixed partial prostheses. A preliminary report. Clin Oral Implants Res 1998;9(5): (ID No ). 35. Veltri M, Ferrari M, Balleri P. One-year outcome of narrow diameter blasted implants for rehabilitation of maxillas with knife-edge resorption. Clin Oral Implants Res 2008;19(10): (ID No ). 9

10 Hemligheten bakom 0,3 millimeter Underhållet av den marginala bennivån är avgörande, såväl ur ett funktionellt som ur ett estetiskt perspektiv. En viss benförlust är dock allmänt accepterad som en oundviklig konsekvens av implantatbehandling. Vi har aldrig accepterat detta synsätt, eftersom det inte finns något skäl till att vare sig du eller dina patienter ska behöva acceptera benförlust. Att bevara den marginala bennivån och skapa den biologiska vidden på distansnivå handlar ytterst om att ge rätt stimulans av benet och att skapa rätt förutsättningar för en frisk mjukvävnad. Det har vi vetat om ändå sedan vi startade För att designa ett lyckat implantatsystem behöver man inte bara en stor kunskap om biologi, biomekanik och biokemi, utan också om vad som händer när dessa tre element interagerar. Vi insåg värdet av att ha ett holistiskt synsätt redan tidigt i processen när vi utvecklade ASTRA TECH Implant System. Det är anledningen till att vårt implantatsystem är unikt baserat på såväl biologiska, biomekaniska och biokemiska principer. Vi har skapat ett implantatsystem där ett flertal egenskaper arbetar tillsammans. OsseoSpeed, MicroThread, Conical Seal Design och Connective Contour. Denna unika kombination av egenskaper benämns ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex och ger pålitliga, lyckade och långsiktiga resultat. Varje egenskap spelar en viktig roll. Den kemiskt modifierade ytan på OsseoSpeed stimulerar läkningen av ben runt implantatet. MicroThread och Conical Seal Design bibehåller bennivån genom sina optimala biomekaniska och biologiska egenskaper, samt genom att fördela belastningen optimalt och eliminera mikrorörelser och mikroläckage. Connective Contour skapar en optimal kontur i anslutningen mellan distans och implantat, vilket ger en ökad kontaktyta och volym av mjukvävnad som skyddar det marginala benet. Detta är hemligheten bakom de minimala mindre än 0,3 millimeter i genomsnittlig marginal benförlust när du arbetar med ASTRA TECH Implant System. OsseoSpeed mer ben snabbare Större och tidigare bentillväxt Ökad kontaktyta mellan ben och implantat Starkare bindning mellan ben och implantat MicroThread biomekanisk benstimulans Tre gånger så stor förmåga att klara funktionsbelastning Belastningen fördelas optimalt vilket minskar belastningstopparna Bevarar det marginala benet Conical Seal Design en stark och stabil koppling Belastningsfördelningen minskar risken för belastningstoppar Minimerar mikrorörelser och mikroläckage Ger en tät och stabil försegling av anslutningen mellan implantat och distans Connective Contour optimal kontur för bindvävsanslutning Större anslutningsyta för mjukvävnaden, både i höjd och volym Skyddar det marginala benet ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex 10

11 Med våra produkter och tjänster erbjuder vi frihet med obegränsade möjligheter frihet att fatta dina egna beslut baserade på pålitliga fakta och med ett öppet sinne. Vi använder oss ofta av denna frihet genom att förutsättningslöst ställa frågan tänk om?. När vi söker efter svaren vinner vi insikter och kunskaper som gör att vi kan skapa innovativa lösningar. Tänk om du och dina patienter inte behöver acceptera benförlust? Tänk om mindre faktiskt är mer? 11

12 BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis som i naturen är det harmonin mellan flera olika men lika viktiga kombinerade egenskaper som är grunden till det självklart fungerande det naturliga. Följande kombination av nyckelfaktorer är unika för ASTRA TECH Implant System : OsseoSpeed SE DENTSPLY IH OsseoSpeed mer ben på kortare tid MicroThread biomekanisk benstimulering Conical Seal Design en stark och stabil passform Connective Contour ökad kontaktyta och mjukvävnadsvolym MicroThread Conical Seal Design Connective Contour DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , ,

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex 78777-SE-1208 2012 DENTSPLY IH ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex 78777-SE-1208 DENTSPLY Implants version Astra Tech BioManagement Complex.indd 3 2012-08-15 14.29 OsseoSpeed MicroThread Conical

Läs mer

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV Follow nature s contour OsseoSpeed Profile EV 360 bevarande av bennivåerna vid sluttande alveoler OsseoSpeed Profile EV är ett unikt * implantat särskilt utformat för att följa det befintliga benet vid

Läs mer

KAPITEL 5 hälsoekonomiska aspekter

KAPITEL 5 hälsoekonomiska aspekter 5. Hälsoekonomiska aspekter Inledning Förlust av en eller flera tänder kan påverka tuggförmågan, upplevas som estetiskt besvärande och i vissa fall påverka talet. Konsekvenserna av tand förlust kan upplevas

Läs mer

KAPITEL 7 kunskapsluckor och framtida forskning

KAPITEL 7 kunskapsluckor och framtida forskning 7. Kunskapsluckor och framtida forskning Tandförluster, som oftast är resultat av sjukdom i munhålans vävnader, kan variera från att patienten har förlorat en enstaka tand till att omfatta samtliga tänder.

Läs mer

Sedan slutet av 70-talet har det funnits

Sedan slutet av 70-talet har det funnits Åstrand & Klinge Implantatsystem på den svenska marknaden sammanfattat Antalet implantatsystem på den svenska marknaden har ökat kraftigt under senare år och uppgår nu till omkring tjugo. Här ges en kort

Läs mer

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Motbitningens inverkan på implantatöverlevnad i överkäken

Motbitningens inverkan på implantatöverlevnad i överkäken vetenskap abrahamsson & et klinik al abrahamsson et al peter abrahamsson, st-tandläkare, Specialisttandvården, Avdelningen för käkkirurgi, jonas p becktor, Övertandläkare, Specialisttandvården, Avdelningen

Läs mer

Tidig belastning av tandimplantat

Tidig belastning av tandimplantat Tidig belastning av tandimplantat Alerts bedömning Publicerad 2003-03-18 Reviderad 2004-05-12 Version 2 Metod och målgrupp: Sedan 1980-talet utgör käkbensförankrade tandimplantat en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Bilaga. Tabell. Alla artiklar som inkluderas i studien, det vill säga kliniska studier där man sätter in implantat på diabetiker och uppföljer det.

Bilaga. Tabell. Alla artiklar som inkluderas i studien, det vill säga kliniska studier där man sätter in implantat på diabetiker och uppföljer det. Bilaga Tabell Alla artiklar som inkluderas i n, det vill säga kliniska r där man sätter in på diabetiker och uppföljer det. Titel År Design Antal individer Uppföljningstid Resultat Är diabetes en kontraindikation

Läs mer

Tidig funktionell belastning av dentala implantat

Tidig funktionell belastning av dentala implantat vetenskap & klinik ericsson et al ingvar ericsson*, professor, krister nilner, professor och hans nilson, övertandläkare. Avdelningen för protetik, Malmö högskola och Umeå universitet. * Ingvar Ericsson

Läs mer

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Kirurgiska procedurer

Kirurgiska procedurer Kirurgiska procedurer Innehåll Introduktion 4 Översikt borrprocedur 5 Borrprocedur 3.0 S 6 3.5 S 7 4.0 S 8 4.0 S 6 mm 9 4.5 10 5.0 11 5.0 S 12 Implantatkirurgi 13 Standardprotokoll för 4.5 och 4.0 S 14

Läs mer

Direktbelastning av implantat

Direktbelastning av implantat Direktbelastning av implantat DDS, PhD, MD, privattandläkare, Falun och Biomaterialgruppen, Sahlgrenska akademin, Göteborg E-post: po@holmgatan autoreferat Det finns många vinster med direktbelastade implantat,

Läs mer

Attachmentretinerade konstruktioner. Kliniska och laboratorietekniska procedurer

Attachmentretinerade konstruktioner. Kliniska och laboratorietekniska procedurer Attachmentretinerade konstruktioner Kliniska och laboratorietekniska procedurer Innehåll Kliniska och laboratorietekniska procedurer för ASTRA TECH Implant System för attachmentretinerade konstruktioner.

Läs mer

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis

Läs mer

Direktbelastning av tandimplantat

Direktbelastning av tandimplantat FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113: 372 6 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Alert: Direktbelastning av tandimplantat Irapporterna från SBU Alert redovisas kunskapsläget rörande

Läs mer

Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag?

Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag? Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag? KERSTIN FISCHER OG PÄR-OLOV ÖSTMAN Under de senaste 40 åren har protetisk rehabilitering av tandlöshet med hjälp av dentala implantat utvecklats

Läs mer

5 Rökning och behandling med dentala implantat

5 Rökning och behandling med dentala implantat 5 Rökning och behandling med dentala implantat Slutsatser Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att rökning kan påverka implantatets benförankring negativt. Studier av hög kvalitet saknas

Läs mer

5 år > 95% Keramer -när, var och hur? - vad är nytt? Christel Larsson. Materialvetenskap och Teknologi, Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola

5 år > 95% Keramer -när, var och hur? - vad är nytt? Christel Larsson. Materialvetenskap och Teknologi, Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola Keramer -när, var och hur? - vad är nytt? Christel Larsson Materialvetenskap och Teknologi, Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola Forum för Tandteknik, Stockholm 17-02-02 KERAMER PORSLIN GLASKERAMER

Läs mer

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat Som naturliga tänder Fördelarna med tandimplantat Introduktion Tandimplantat För alla behov En bra investering som jag har glädje av hela livet Kent Hanson, 60 år Tandimplantat är en idealisk lösning för

Läs mer

Fanny Carlström och Hanna Pehrsson Odontologiska Institutionen Karolinska Institutet Huddinge

Fanny Carlström och Hanna Pehrsson Odontologiska Institutionen Karolinska Institutet Huddinge Enkätstudie av patienter med käkbensförankrad bro - deras subjektiva upplevelser av livskvalitet och oralhälsa samt funktion före och efter implantatbehandling Fanny Carlström och Hanna Pehrsson Odontologiska

Läs mer

Kommentarer till Läkemedelsverkets expertrapport avseende NobelDirect, daterad den 17 juli 2006

Kommentarer till Läkemedelsverkets expertrapport avseende NobelDirect, daterad den 17 juli 2006 Kommentarer till Läkemedelsverkets expertrapport avseende NobelDirect, daterad den 17 juli 2006 Sammanfattning Omfattande dokumentation från Nobel Biocare Föreliggande rapport utgör en uppdatering av all

Läs mer

Parodontitbehandling och/eller tandersättning med implantat?

Parodontitbehandling och/eller tandersättning med implantat? Parodontitbehandling och/eller tandersättning med implantat? jan l. wennström Möjligheten att med implantatstödd protetik rehabilitera patienter med parodontalt destruerade bett leder ofta till delikata

Läs mer

Riktmärket för CAD/CAM suprakonstruktioner

Riktmärket för CAD/CAM suprakonstruktioner Riktmärket för CAD/CAM suprakonstruktioner Patientnöjdhet och kliniska fördelar ATLANTIS levererar ledande patientspecifika protetiska CAD/CAMlösningar för alla större implantatsystem: ATLANTIS ISUS erbjuder

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Forskning kan hjälpa vid val av implantatförankrad

Forskning kan hjälpa vid val av implantatförankrad Ellingsen et al Forskning kan hjälpa vid val av implantatförankrad protetik Jan Eirik Ellingsen prof, Kliniskt forskningslab, Inst för klinisk E-post: j.e.ellingsen@ odont.uio.no Anders Ekfeldt prof, Avd

Läs mer

Orala zirkoniumdioxidimplantat. Aktuellt kunskapsläge

Orala zirkoniumdioxidimplantat. Aktuellt kunskapsläge Orala zirkoniumdioxidimplantat Aktuellt kunskapsläge Artikelnr 2009-126-7 Sättning Tiina Laukkanen Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 2 Förord Detta dokument är en sammanställning av aktuellt

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1

Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1 Patienter med tandimplantat Uppföljningsrutiner och stödbehandling 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1 2012-08-08 09.17 2 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 2 2012-08-08 09.17 Innehåll

Läs mer

Rehabilitering av parodontitpatienten

Rehabilitering av parodontitpatienten vetenskap bratthall och & jansson klinik bratthall & jansson gunilla bratthall, professor i parodontologi, Avdelningen för parodontologi, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, Malmö, Sverige henrik

Läs mer

Neoss ProActive. Advancing the science of dental implant treatment

Neoss ProActive. Advancing the science of dental implant treatment Neoss ProActive Advancing the science of dental implant treatment Baserad på den beprövade designen hos Neoss Bimodal implantatet En protetisk plattform Minimalt med instrument Rationellt sortiment Protetisk

Läs mer

Rehabilitering av parodontitpatienten

Rehabilitering av parodontitpatienten F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 104 9 Gunilla Bratthall och Henrik Jansson Rehabilitering av parodontitpatienten Målet med parodontitbehandlingen är att åstadkomma parodontal hälsa samt att

Läs mer

Attachmentretinerade konstruktioner

Attachmentretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Attachmentretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Värdering av behandling med tandimplantat i Sverige

Värdering av behandling med tandimplantat i Sverige TEMA IMPLANTAT Forskning Referentgranskad accepterad för publicering 12 juni 2015. Värdering av behandling med tandimplantat i Sverige Hur är kunskapsläget inom periimplantit? Vid Göteborgs universitet

Läs mer

Litteraturseminarium T2 inom kursen Kron- och broprotetik. Cho och Chee J Prosthet Dent 2004; 92: 354-8

Litteraturseminarium T2 inom kursen Kron- och broprotetik. Cho och Chee J Prosthet Dent 2004; 92: 354-8 1 (7) Läs igenom artikeln och svara på frågorna enskilt. 1. Distortion of disposable plastic stock trays when used with putty vinyl polysiloxane impression materials Cho och Chee J Prosthet Dent 2004;

Läs mer

Röntgenundersökningen inför implantatbaserad protetisk rehabilitering

Röntgenundersökningen inför implantatbaserad protetisk rehabilitering N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 16 21 Kerstin Gröndahl och Hans-Göran Gröndahl Röntgenundersökningen inför implantatbaserad protetisk rehabilitering Sedan metoden att utnyttja

Läs mer

ATLANTIS GARANTI DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , ,

ATLANTIS GARANTI DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , , ATLANTIS GARANTI ATLANTIS När vi skapade ATLANTIS var vår vision att leverera tandimplantatkonstruktioner som är lika individuella som varje patient, varje gång, och för varje större implantatsystem unika

Läs mer

Klinisk fotografering

Klinisk fotografering Klinisk fotografering Introduktion Välkommen till vår guide för klinisk fotografering. En bild säger mer än 1 000 ord och är en utmärkt hjälp att bevara minnen. Alla har vi väl någon gång fångat minnesvärda

Läs mer

Parodontitkänsliga patienter riskerar att förlora implantat

Parodontitkänsliga patienter riskerar att förlora implantat Isidor & Schou Parodontitkänsliga patienter riskerar att förlora implantat Flemming Isidor prof, ph d, dr odont, avd för protetik, Odontologiska inst, Aarhus universitet E-post: flisidor@odont. au.dk Søren

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM För alla större implantatsystem ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM Unika original för unika individer Som en del av vårt erbjudande för digitala, öppna lösningar levererar

Läs mer

Har systematisk stödbehandling någon effekt för långtidsöverlevnad av dentala implantat? En granskning av litteraturen

Har systematisk stödbehandling någon effekt för långtidsöverlevnad av dentala implantat? En granskning av litteraturen Har systematisk stödbehandling någon effekt för långtidsöverlevnad av dentala implantat? En granskning av litteraturen Malin Almström, Helén Björmark Institutionen för odontologi Karolinska Institutet

Läs mer

Äldre orala implantat saknade vetenskaplig

Äldre orala implantat saknade vetenskaplig OVERSIGTSARTIKEL VIDENSKAB & KLINIK 15 Abstract Orala implantat ansågs tidigare ha mycket låg lyckandefrekvens och någon utbildning i implantologi meddelades inte av erkända universitet. Detta ändrades

Läs mer

datorplanerad implantatkirurgi

datorplanerad implantatkirurgi VETENSKAP & KLINIK Gott resultat för datorplanerad implantatkirurgi Anders Wangestad BDS, Løkketangen Tannlegesenter, Sandvika, Bærum, Norge Behnoosh Malekzadeh tdl, Specialistkliniken för käkkirurgi,

Läs mer

Fast eller avtagbar protetik?

Fast eller avtagbar protetik? Fast eller avtagbar protetik? sigvard palmqvist Fast eller avtagbar protetik? Frågan har kanske mer relevans än någonsin. Tidigare fanns i många situationer inget alternativ till den avtagbara protesen.

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

VACKRA TÄNDER. Livskvalitet med tandimplantat 1

VACKRA TÄNDER. Livskvalitet med tandimplantat 1 VACKRA TÄNDER Livskvalitet med tandimplantat 1 INNEHÅLL 2 Sanningen om avsaknad av tänder 3 Tandimplantat 4 Hög kvalitet med implantat 8 Den stora skillnaden 10 Straumanns lösning 14 Återupptäck ditt inre

Läs mer

När den moderna implantateran, dvs. den som bygger på

När den moderna implantateran, dvs. den som bygger på 22 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Röntgenundersökning vid implantatbehandling Sedan metoden att utnyttja osseointegrerade implantat i samband med rehabiliteringen av den tandlösa patienten introducerades,

Läs mer

Sedan metoden att utnyttja osseointegrerade

Sedan metoden att utnyttja osseointegrerade Gröndahl & Gröndahl Viktigt välja rätt röntgenteknik Kerstin Gröndahl prof, ötdl, Odontologiska institutionen, Jönköping E-post: kerstin.grondahl@lj.se Hans-Göran Gröndahl prof emeritus, Institutionen

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech September 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Tech förvärvar

Läs mer

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Att välja mellan implantat och traditionell protetik

Att välja mellan implantat och traditionell protetik VETENSKAP & KLINIK ETIK INOM TANDVÅRDEN Att välja mellan implantat och traditionell protetik SAMMANFATTAT När klinikern ska återskapa ett bett måste beslut ofta fattas om den bästa lösningen är traditionell

Läs mer

Garanti för implantatsystem

Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem IMPLANTAT OCH KOMPONENTER ZIRKONIA INSTRUMENT LIVSTID 5 ÅR 3 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal en omfattande implantatportfölj genom

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(6)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-98069 Fastställandedatum: 2016-06-09 Giltigt t.o.m.: 2017-06-09 Upprättare: Caroline E Holmsten Fastställare: Anna Gustavsson Höftfraktur, Fysioterapi

Läs mer

Reparationsprocedurer

Reparationsprocedurer Manual och produktkatalog Reparationsprocedurer Avlägsna och hämta upp skruvfragment, distanser och implantat Kapitel INNEHÅLL Den här manualen är utformad för kliniker som har genomgått grundläggande

Läs mer

Astra Tech. Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som bidrar till att förbättra människors livskvalitet

Astra Tech. Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som bidrar till att förbättra människors livskvalitet MED LIVSKVALITET SOM LEDSTJÄRNA EN INBLICK I ASTRA TECH Astra Tech Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som bidrar till att förbättra människors livskvalitet Astra Tech Ett snabbt

Läs mer

Etik och implantatprotetik

Etik och implantatprotetik Etik och implantatprotetik stig karlsson Bakgrund Implantatmarknaden i dag präglas av en många gånger intensiv marknadsföring riktad mot tandläkarna, men även direkt mot patienterna. Tandläkarna utlovas

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

Datorstödd implantatbehandling

Datorstödd implantatbehandling N ORDIK TEMA: DIGITALE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 18 24 Krister G. vensson, Mats Trulsson och Margareta Hultin Datorstödd implantatbehandling Den tekniska utvecklingen inom 3D-röntgen

Läs mer

Avsaknad av permanenta tänder

Avsaknad av permanenta tänder Avsaknad av permanenta tänder 2010-05-02 Rutiner för omhändertagande av barn och ungdomar inom Folktandvården i Jämtlands läns landsting Ansvariga: Maria Gunneriusson, Kristina Johansson, Per-Ola Malmström

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Implantathistorik. N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 10 15. Tomas Albrektsson

Implantathistorik. N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 10 15. Tomas Albrektsson N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 10 15 Tomas Albrektsson Implantathistorik Orala implantat ansågs tidigare ha mycket låg lyckandefrekvens och någon utbildning i implantologi

Läs mer

Allergenfri luft i andningszonen nattetid

Allergenfri luft i andningszonen nattetid Allergenfri luft i andningszonen nattetid Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset Bindningar och jäv Publikation av de första två studierna på tekniken. Ekonomiskt

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer

Läs mer

Implantat är en väl etablerad behandlingsmetod vid rehabilitering

Implantat är en väl etablerad behandlingsmetod vid rehabilitering videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Virtuel planering av implantatbehandling Datorstödd implantatbehandling Den tekniska utvecklingen inom 3D-röntgen och datateknik under det senaste decenniet

Läs mer

Som naturliga tänder. Miljontals människor över hela världen har fått tandimplantat som en långsiktig lösning för återvunnen livskvalitet.

Som naturliga tänder. Miljontals människor över hela världen har fått tandimplantat som en långsiktig lösning för återvunnen livskvalitet. Implantat för livet 2 Implantat för livet Som naturliga tänder Behandling med tandimplantat är en säker, pålitlig och väldokumenterad lösning för att ersätta en eller flera saknade tänder permanent. Miljontals

Läs mer

Grundläggande implantatteori samt kliniska urval

Grundläggande implantatteori samt kliniska urval Grundläggande implantatteori samt kliniska urval Tandläkare Johan Mårtensson Privatkliniker Bromma Termin 7, HT-14 Fredag 5/12-2014 Del 1 Teori, Del 2 Klinik Kurslitteratur: urval ur J.Lindhe s Clinical

Läs mer

Orala implantat. från djurexperiment. en klinisk rutinmetod.

Orala implantat. från djurexperiment. en klinisk rutinmetod. Orala implantat från djurexperiment till klinisk rutinmetod MD, Ph D, ODhc, professor, chef för avd Biomaterial, Göteborgs universitet, Göteborg E-post: tomas.albrektsson@ biomaterials.gu.se sammanfattat

Läs mer

Agenesi av laterala incisiven i överkäken

Agenesi av laterala incisiven i överkäken Agenesi av laterala incisiven i överkäken Ortodontisk luckslutning eller implantat? BIRGIT THILANDER Undertal av permanenta tänder (agenesi) (bortsett från visdomstanden) förekommer i runt 6% i den nordeuropeiska

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Benaugmentation i samband med implantatbehandling en teknik- och litteraturöversikt

Benaugmentation i samband med implantatbehandling en teknik- och litteraturöversikt N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 94 102 Lars Sennerby, Stefan Lundgren och Lars Rasmusson Benaugmentation i samband med implantatbehandling en teknik- och litteraturöversikt

Läs mer

Akut Hälseneruptur. Undersökningsmässigt ses vid en total hälseneruptur:

Akut Hälseneruptur. Undersökningsmässigt ses vid en total hälseneruptur: Akut Hälseneruptur Riktlinjerna i detta PM gäller för diagnostik och behandling av akut partiell eller total ruptur i hälsenans mellanportion (cirka 2-6 cm från calcaneus) och inkluderar inte: 1. Öppen

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

1. Inledning. Tänder en viktig del av kroppen

1. Inledning. Tänder en viktig del av kroppen 1. Inledning Tänder en viktig del av kroppen På samma sätt som man säger att ögonen speglar själen, kan man på goda grunder säga att munnen är kroppens spegel. Förr i tiden bad doktorn sina patienter att

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Retinerade och infraockluderade permanenta och primära tänder

Retinerade och infraockluderade permanenta och primära tänder Retinerade och infraockluderade permanenta KRISTER BJERKLIN Retinerade tänder När man talar om retinerade tänder hos ungdomar tänker man i första hand på retinerade och ektopiskt placerade överkäkshörntänder.

Läs mer

Implantatbehandling med autotransplanterat. ben från crista iliaca i samband med sinuslyft: Vetenskaplig uppföljning och behandlarens

Implantatbehandling med autotransplanterat. ben från crista iliaca i samband med sinuslyft: Vetenskaplig uppföljning och behandlarens 1 Implantatbehandling med autotransplanterat ben från crista iliaca i samband med sinuslyft: Vetenskaplig uppföljning och behandlarens upplevelser. Jane Stenberg Bonnevier Emma Johdet Supervisor Anders

Läs mer

Benförbättrande åtgärder vid sinuslyft med lateral fönsterteknik

Benförbättrande åtgärder vid sinuslyft med lateral fönsterteknik Benförbättrande åtgärder vid sinuslyft med lateral fönsterteknik Utfall av implantatbehandling vid augmentation med benersättande material Johanna Ewerth Emma Hasslebäck Handledare: Claes Virdeborn, avdelningen

Läs mer

Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir

Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir Överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus Total höftprotes Cementerad total höftartroplastik Från Svenska höftprotesregistret

Läs mer

ATLANTIS abutments garanti

ATLANTIS abutments garanti ATLANTIS abutments garanti ATLANTIS original titan guldtonad titan zirkonia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS patientspecifika, cement- och skruvretinerade distanser

Läs mer

Benamputationer i Sverige = Lika för alla? Anton Johannesson Ortopedingenjör, Med Dr.

Benamputationer i Sverige = Lika för alla? Anton Johannesson Ortopedingenjör, Med Dr. Benamputationer i Sverige = Lika för alla? Anton Johannesson Ortopedingenjör, Med Dr. Friskrivningsklausul Denna sammanfattning, om inte annat anges, av amputationsstatistik i Sverige är tagen från Socialstyrelsen

Läs mer

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi i Örebro (CAMTÖ) Zakrisson A-B och Nilsagård Y

Läs mer

Är diabetes en kontraindikation för implantat behandling?

Är diabetes en kontraindikation för implantat behandling? Är diabetes en kontraindikation för implantat behandling? Systematisk Litteraturöversikt Mohammed Fazil Handledare: Henrik Jansson Kandidatarbete 15 hp Tandläkarprogrammet November 2012 Malmö Högskola

Läs mer

Ocklusionens betydelse i klinisk tandvård

Ocklusionens betydelse i klinisk tandvård Ocklusionens betydelse i klinisk tandvård Gunnar E Carlsson prof em, odont dr, Avd för oral protetik, Inst för odontologi, Göteborgs universitet E-post: g.carlsson@ odontologi.gu.se Anders Johansson prof,

Läs mer

Valdoxan - Bakgrundsinformation

Valdoxan - Bakgrundsinformation Valdoxan - Bakgrundsinformation Vad är Valdoxan? Valdoxan (agomelatin) är det första melatonerga antidepressiva läkemedlet som är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Valdoxan

Läs mer

Exklusiv enteral nutritionsbehandling

Exklusiv enteral nutritionsbehandling Exklusiv enteral nutritionsbehandling Varför? Till vem? Vad använda? Hur göra? Exklusiv enteral nutritionsbehandling Tillförsel av en komplett nutritionslösning (oralt eller via nasogastrisk sond) samtidigt

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

Rökningens effekter på läkningen vid endodontisk behandling

Rökningens effekter på läkningen vid endodontisk behandling vetenskap schött al & klinik schött et al gunvor schött, övertandläkare, Tandvårdscentralen, Lund diana milenkovski, tandläkare, Odontologiska fakulteten, Malmö karin näsström, enhetschef, odont dr, Karolinska

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2014

Dental CAD/CAM Products 2014 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2014 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

Datasammanställning av KOL-studie

Datasammanställning av KOL-studie Datasammanställning av KOL-studie Sammanfattning * Jodkol gav en statistiskt säkerställd (p=0.03) förbättring av FEV 1 baseline på 8.2 % jämfört med placebo. * Korrelationsstatistiska beräkningar visar

Läs mer

Skruvretinerade konstruktioner. Kliniska och laboratorietekniska procedurer

Skruvretinerade konstruktioner. Kliniska och laboratorietekniska procedurer Skruvretinerade konstruktioner Kliniska och laboratorietekniska procedurer 1 Innehåll Protetik och laboratorieprocedurer för skruvretinerade konstruktioner med ASTRA TECH Implant System. Introduktion

Läs mer

Studera krafterna som påverkar höften. Studerar och förbättrar nya protesdesigner. Funktion och överlevnad av proteser

Studera krafterna som påverkar höften. Studerar och förbättrar nya protesdesigner. Funktion och överlevnad av proteser Studera krafterna som påverkar höften Studerar och förbättrar nya protesdesigner Funktion och överlevnad av proteser In-vivo, in-vitro och matmatiska studier Historiskt intresse (Wolff & Pauwels) Ball

Läs mer

Blod, ben och implantat

Blod, ben och implantat Blod, ben och implantat övertandläkare, käkkirurg, avdelningen för biomaterialvetenskap, Göteborgs universitet E-post: andreas.thor @lul.se autoreferat Rätt metod för benersättning vid implantatbehandling

Läs mer

Enstegsmetoden vid implantatbehandling- Vad vet man idag? En genomgång av ett urval litteratur

Enstegsmetoden vid implantatbehandling- Vad vet man idag? En genomgång av ett urval litteratur Enstegsmetoden vid implantatbehandling- Vad vet man idag? En genomgång av ett urval litteratur Amna Alubeid, Shahla Torkaman Odontologiska institutionen Karolinska institutet Sammanfattning Implantatbehandling

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Anmälningsärenden i anslutning till implantatstödd protetik

Anmälningsärenden i anslutning till implantatstödd protetik Kvint och Magnusson Accepterad för publicering den 3 april 2001 Anmälningsärenden i anslutning till implantatstödd protetik Sven Kvint och Tomas Magnusson Implantatstödd protetik har under senare år blivit

Läs mer