PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful."

Transkript

1 PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1

2 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market leader in the distribution of high-quality products for health, fitness and beauty worldwide. 2

3 Vår vision Our vision Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vars tid är inne. Victor Hugo All the forces in the world are not so powerful as an idea whose time has come. Victor Hugo Snabb tillväxt på framtidens marknad. Vill man uppnå något extraordinärt, måste man sätta upp höga mål. PM-International är fast besluten om att ta ledningen på den växande marknaden inom hälsa, kondition och skönhet. I vår ambition att göra detta, koncentrerar vi oss på marknadens premiumsegment och fokuserar på innovativa produktkoncept som skiljer sig från konkurenterna markant. Till detta har vi skapat ett distributionssuystem som garanterar företagets framgång genom att belöna alla som bidrar till framgången. Basen för den pågående framgången i PM- International är en unik produktfilosofi som fokuserar exakt på de behov, som motiverar fler och fler människor idag. Vi arbetar efter principen Hälsa, kondition och skönhet, inifrån och ut och för att uppnå detta skapade vi innovativa produkter som tydligt bidrar till att nå de mål som nästan alla vill nå: Högre livskvalitet, mer energi och bättre hälsa. Rapid growth in the market of the future. Someone who wants to achieve something extraordinary has to set high goals. PM- International is determined to take the lead in the growing market of health, fitness and beauty. In doing so, we concentrate on the premium segment of the market and we focus on innovative product concepts, which clearly stand out from the competition. And we have created a distribution system that guarantees the success of the company, by rewarding everyone, who contributes to the success. The basis for the ongoing success of PM- International is a unique product philosophy which focuses exactly on the needs, which motivate more and more people today. Our guiding principle is Health, fitness and beauty both internally and externally. Our solution is innovative products which noticeably contribute to the goals almost everyone has: higher quality of life due to improved wellness and strength. A more enjoyable life due to better looks and a healthy appearance. 3

4 Förord Preface Bakom varje stor framgång, finns en dröm som gått i uppfyllelse. Behind every great achievement stands a dream that has become reality. 4

5 En stor möjlighet till större frihet och oberoende. Jag startade för många år sedan med en vision och jag var full av drömmar. Det första steget på vägen dit var grundandet av företaget 1993, som senare utvecklades till vad PM-International AG är idag. Jag var motiverad av en vilja att ge tillbaka det industrin hade gett mig, det vill säga att även ge andra människor en möjlighet att uppnå ekonomisk frihet, oberoende av ekonomisk eller social bakgrund. Idag, med en årlig omsättning på över 150 miljoner euro i över 30 länder, är PM-International fortfarande ett familjeföretag med intentionen att förse marknaden med premiumprodukter. Idag ger vi också dig möjligheten att uppfylla dina drömmar. Drömmar som alltför ofta krossas av begränsade ekonomiska resurser. PM-International erbjuder dig nyckeln till ekonomisk frihet och personligt oberoende. Oavsett om du funderar på en extrainkomst eller om du vill uppnå ekonomisk frihet, med PM-Internatioal drar du nytta av möjligheterna i en av de snabbast växande marknaderna på 2000-talet. A great opportunity for more freedom and independence. I started over 17 years ago with a vision and I was full of dreams. The first step on the way was the founding of the company in 1993, which turned into today s PM- International AG motivated by wanting to give back what the industry had given me: to also give other people an opportunity to gain financial independence, independent of the financial and social background they come from. Today, too, with annual sales of far more than 100 million Euro in over 30 countries, PM-International remains a family company with the intention of bringing premium products onto the market. Today, I am inviting you to also make your dreams come true. Dreams, which are all too often shattered by limited financial resources. PM-International offers you the key to financial freedom and personal independence. No matter whether you are thinking about a second income or your own business, with PM- International you are taking advantage of the opportunities in one of the fastest growing markets of the 21st century. Rolf Sorg Founder and CEO of PM-International AG Rolf Sorg Founder and CEO of PM-International AG 5

6 Företaget Company Internationellt positionerad och programmerad för framtida tillväxt. PM-International är inte bara verksam på alla de viktiga marknaderna i Europa, utan har även expanderat globalt under flera års tid. En årsomsättning på över 150 miljoner euro och en tillväxt med tvåsiffriga procenttal. PM-International är ekonomiskt oberoende och starkt finansiellt var företagets soliditet över två gånger så högt som den genomsnittliga soliditeten vid ett tyskt medelstort företag.* *Källa: KFW-panelen för medelstora företag, Bloomberg; Definition av medelstora företag: verkliga ekonomiska företag med en årlig omsättning upp till 500 miljoner euro med skyldighet att utarbeta en balansräkning. Tydliga bevis på denna enorma tillväxt är Logistic Center Europe i Speyer, Tyskland som stod färdigt Dess kapacitet är konstruerat för att möta förväntningarna de närmaste åren och tre ytterligare byggnadssteg är planerade. PM-International AG har sitt huvudsäte i Luxemburg där alla aspekter av de globala aktiviteterna sammanstrålar. Det är här alla de centrala funktionerna är lokaliserade, såsom marknadsföringsavdelningen, ekonomiavdelningen, samt avdelningen för varumärkes- och patenthantering. Tillväxt är ingen tillfällighet, utan ett resultat av investeringar i rätt sak i rätt tid. Growth is no coincidence, but the result of an investment into the right thing at the right time. 6

7 Positioned internationally and programmed for further growth. PM-International is not only present in all of the important markets in Europe but has been expanding globally for years. Annual sales total is far more than 100 million Euro and growing at doubledigit percentage rates. PM-International is economically independent and financially stable. In 2008 the company s equity ratio was over twice as high as the average equity ratio of German medium-sized companies.* is the Logistic Center Europe in Speyer, Germany in Its capacity is designed to meet the expectations for the next years and three further stages of construction are planned. PM-International AG is headquartered in Luxembourg where all aspects of the global activities merge together. It is here where all central functions are located, such as marketing and finance, as well as trademark and patent administration. *Source: KFW panel of medium-sized companies, Bloomberg; definition of medium-sized companies: real economy companies with an annual turnover of up to 500 million euro obliged to prepare a balance sheet. Visible symbol of this enormous growth 7

8 8

9 Positionering Positioning Endast den som är fast besluten om att gå sin egen väg, riskerar inte att bli omkörd. Only those determined to go their own way are not in danger of being overtaken. Från europeisk marknadsledare till global spelare på en växande marknad. PM-International har visat sig ha kunskapen att kombinera exakt de nyckelfaktorer som kännetecknar ett framgångsrikt företag unika och innovativa produktkoncept och en högeffektiv marknadsföring inom nätverk. En strategi som har bevisats vara en enorm tillväxtmaskin och som har säkrat PM-International som ledande i Euorpa inom hälso- och skönhetsmarknaden på bara fem år. Men trots denna framgång, befinner sig bara PM-International i starten. När allt kommer omkring representerar hälsa, skönhet och välmående en global marknad med nästan en obegränsad tillväxtpotential. PM-International är redo att anta utmaningen på denna marknad. Det finns redan ett etablerat Logistic Center i Singapore som fungerar som en bro för en framtida expansion i Asien. From the European market leader to the global player in a growing market. PM-International has demonstrated the skill to combine exactly those key elements that distinguish a successful company: unique and innovative product concepts and highly efficient network marketing. A strategy that has proven itself as an enormous growth engine and that has secured PM-International the European leadership in the wellness and beauty market within just a few years. But despite of this great success, PM-International is really only at the beginning. After all, health, beauty and wellness represent a global market with almost unlimited growth potential. PM-International is ready to accept the challenge of this market. There is already a Logistic Center in Singapore. It acts as a bridge-head for further expansion of the distribution network into Asia. 9

10 Distributionssystem Distribution System Framgång kräver att man konstant känner marknaden på pulsen och reagerar på konsumenternas behov. Success requires feeling the pulse of the market and addressing the needs of customers. Distributionssystem som kännetecknas av direktkontakter och korta distributions- kanaler. Tack vare dess marknadsnätverk av oberoende distributörer, känner företaget kunderna på pulsen, professor Dr. h.c. Lothar Späth beskriver en av de beslutande drivkrafterna inom PM-International och tillägger: Detta möjliggör en direkt kommunikation och snabb respons på marknadens behov. Detta distributionssystem överger medvetet traditionella distributionskanaler och fokuserar istället på direktkontakt med slutkonsumenten. Detta möjliggör en förstahandsinformation om produkternas fördelar och resulterar i nära relationer till trogna kunder som är helt övertygade av de unika produkterna som PM-International har att erbjuda. Systemet backas upp av lokala direktförsäljningscentran (DSC), som garanterar en snabb leverans och som samtidigt är utökade med en e-business-lösning för direktförsäljning via internet. Distribution system distinguished by direct contacts and short distribution channels. Due to its marketing network of independent distributors, the company is at the heartbeat of the customer, Professor Dr. h.c. Lothar Späth described one of the deciding driving forces of PM-International and added: This allows direct communication and fast response to the needs of the market. This distribution system deliberately abandons traditional distribution channels and focuses on direct contact with the end customer instead. This allows first-hand communication of product advantages and results in close-knit relations to faithful customers who are fully convinced of the unique products PM- International has to offer. The system is supported by a network of decentralized Direct Sales Centres (DSC), which guarantee fast delivery and is supplemented by a contemporary e- business solution to direct sales over the Internet. 10

11 11

12 Utmärkelser Awards * Rolf Sorg Gründer und Vorstand der PM-International AG wurde als Mitglied in den Europäischen Wirtschaftssenat berufen. PM Sweden AB. PM-International AG. *Bland de företag som deltog i tävlingen. * Ascertained among those companies taking part in the competition 12

13 Ett sunt företag, som räknas som ett av de bästa. Ett företag med en så snabb utveckling som PM-International drar oundvikligen till sig uppmärksamhet. Framgången har blivit uppmärksammad inom den finansiella världen. För att nämna ett exempel, ett av världens ledande kreditvärderingsföretag Dun & Bradstreet, gav PM-International högsta möjliga värdering med 100 poäng av 100 möjliga. Rolf Sorg, grundare och CEO vid PM- International, har också blivit invald i den Europeiska Senaten, vilket gör honom till en del av en kommitté av speciellt framgångsrika personligheter inom politik, ekonomi och vetenskap. Under åren 2005, 2006, 2007 och 2009 blev han finalist i Entrepreneur of the Year och 2009 blev han även nominerad till titeln Entrepreneur of the Year. Tävlingen Entrepreneur of the Year uppmärksammar de högsta prestationerna inom företagsledning. A sound company counted among the best. A corporation with such rapid development as PM-International inevitably attracts attention. Success that has been honored by the financial world. For example, one of the World s leading business information resource companies, Dun & Bradstreet, gave PM-International the highest possible rating with 100 of 100 points. Rolf Sorg, founder and CEO of PM-International, has also been called into the European Economic Senate, making him part of a committee of especially successful personalities from politics, economy and science. In the years 2005, 2006, 2007 and 2009 he was a finalist in Entrepreneur of the Year, in 2009 being additionally nominated as Entrepreneur of the Year. The competition Entrepreneur of the Year awards highest achievements at the level of corporate management. Endast Nur utomordentliga wer Außergewöhnliches prestationer leistet, leder findet till framgångar Erfolg im Markt och får und erkännande den Beifall av der expertisen. Experten. Only extraordinary accomplishments lead to success and find the approval of experts. 13

14 Expertteam Competence Teams Något verkligt stort uppstår alltid då de bästa går samman och specialister bildar ett team. Something truly outstanding always develops when the best join forces and specialists form a team. Expertteam kosttillskott Nutritional Supplements Competence Team Dr. Raimund Abele Kemist Ledare produktsäkerhet Dipl. Chemist, Head of Product Safety Dr. Horst Schwietz Dipl. biokemist, Produktutveckling, kvalitetskontroll Dipl. Biochemist, Product Development, Quality Control Dr. Tobias Kühne Specialist naturmedicin, Närings- och sportmedicin Expert vetenskapliga studier Naturopathy Specialist, Nutrition and Sports Medicine, Scientific Studies Expert Christine Arnold Dipl. näringsvetare, Expert produktuveckling Dipl. Nutritional Scientist, Product Development Expert Wilhelm Messer Kvalificerard näringskemist, Internationellt ansvarig för produktlicensiering Qualified Nutritional Chemist, Expert internally responsible for product licensing Huong Tran Näringsvetenskapsman, Expert inom sportnäring och studier Nutritional Scientist, Sports Nutrition and Studies Expert Dr. Marcus Iken Näringsvetenskapsman, Expert inom biotillgänglighet och cellforskning Nutritional Scientist, Bioavailabilty and Cell Research Expert Samarbete som präglas av kunskap och erfarenhet. Framgång är resultatet av proffs i arbete. Det är ingen skillnad hos PM-International. Oavsett om det gäller styrelsen, marknadsföring, försäljning, produktion eller produktuveckling alla nyckelpositioner av utvalda experter representerar alla områden. De försörjer företaget med värdefull kunskap och erfarenhet för att bidra till dess hållbara framgång. Det vetenskapliga rådets styrelse har en väldigt speciell roll i detta avseende. Detta är unikt för ett företag i hälso- och skönhetsbranschen och kombinerar kunskaper från experter från många olika områden som medicin, dietik, biokemi och näringskemi. De representerar all expertis bakom PM-Internationals produkter och garanterar kvalitet och produktegenskaper på högsta nivå. 14

15 Dr. Gerhard Schmitt Ledare av det internationalla vetenskapliga rådet och ledare för forskning och utveckling. Chairman of the international Scientific Advisory Board and Head of Research and Development Expertteam kosmetik Cosmetics Competence Team Dr. Rudi Wajda Kemist, Expert microsolveteknologin Dipl. Chemist, microsolve Technology Expert Katrin Seifarth Expert inom varumärkeshantering och marknadsföring, projektledning. Expert in Trade Mark Management and Marketing, Project Management Horst Meinhardt Utveckling av kosmetiska produkter, Verkställande direktör Development of Cosmetic Products, Managing Director Anja Wunder Biträdande produktoch marknadsföringschef kosmetik Junior Product and Marketing Manager Cosmetics Karin Golz Expert produktutveckling Product Development Expert Interdisciplinary teamwork of know-how and experience. Success is the result of professionals at work. That is no different at PM-International. Whether on the board of directors, in marketing, sales, manufacturing or product development all key positions are held by selected experts representing all disciplines. They support the company with a wealth of know-how and experience to contribute to its lasting success. The Scientific Advisory Board holds a very special role in this respect. It is unique for a company in the wellness and beauty business and combines the know-how of experts from such diverse fields as medicine, dietetics, bio-chemistry and nutritional chemistry. They represent all the expertise behind the products of PM-International and guarantee quality and product characteristics at the highest level. 15

16 Unik position Unique Position Den som vill nå toppen behöver övertygande argument och mest av allt, unika produkter. Anyone who wants to reach the top needs convincing arguments and most of all outstanding products. 16

17 Patenterade produkter med tydliga fördelar. Alla strävar efter ett liv med oförminskad energi upp i hög ålder. Vi vill se bra ut och uppskattar ett ungdomligt och naturligt utseende. PM-Internationals produkter riktar sig till just dessa grundbehov. De ger omedelbart kännbara effekter och erbjuder långverkande fördelar. Basen för sådana produktkvaliteter är vetenskaplig forskning som har blivit omsatt till patenterade lösningar och tillgängliga genom den absolut senaste tekniken. I näringstransportkonceptet (NTC), har vi utvecklat ett koncept som syftar till optimal biotillgänglighet av näringsämnen i de relevanta produkterna. Detta koncept är avsett att transportera näringen till våra celler och produkterna är tillverkade enligt GMP som garanterar en absolut renlighet och kompromisslös kvalitet. Med andra ord, produkter från PM-International baseras på beprövade vetenskapliga upptäckter. Patented products with noticeable benefits. All of us are striving for a life with sustained power into advanced age. We want to look good and appreciate a youthful and natural appearance. PM-International s products address exactly these basic needs. In doing so, they exhibit immediately recognizable effects and offer lasting benefits. The basis for such product characteristics is scientific research which has been turned into patented solutions and made available by the very latest technology. In the Nutrient Transport Concept we have developed a concept that aims at optimal bioavailability of the nutrients contained in the relevant products. That is intended to take nutrients to our cells. Manufacturing according to the strict, pharmaceutical GMP standard guarantees complete purity and so uncompromising levels of quality. In other words: products from PM-International are based upon proven scientific discoveries. 17

18 18 Enkelt. Livskraftigt. Simple. Vital.

19 PM-International AG 19

20 20

21 Näringstillskott Nutritional Supplementation En stabil grund för bättre hälsa, välmående och skönhet. Solid base for more fitness, well-being and beauty. En stabil grund för bättre hälsa, välmående och skönhet. FitLines produktlinjer är framstående på grund av dess näringstransportkoncept (NTC ) för mer cellenergi, som förser kroppen med exakt de vitala elementen som bidrar till vårt välmående och vår skönhet. Immunsystemet, hjärtfunktionen och blodcirkulationen får en långverkande support. Det ger även omedelbart synbara effekter såsom ökad fysisk styrka och koncentrataion, tillsammans med synliga tecken som bättre hy, hår och naglar. Detta gör FitLine till en nödvändig grund för en framgångsrik anti-aging strategi och en framgångsrik business som erbjuder övertygande argument och märkbara förmåner. Solid base for more fitness, well-being and beauty. The FitLine product range is distinguished by a Nutrient Transport Concept (NTC ) for more cell energy, which supplies the body with exactly the right vital elements that contribute to our well-being and good looks. The immune system heart and circulatory functions are lastingly supported. There are even immediately noticeable effects, such as an increase of physical strength and concentration, accompanied by visible signs, such as better skin, hair and nails. This turns FitLine into an essential base of a successful anti-aging strategy. And as such into a solid base for a successful business that offers convincing arguments and noticeable benefits. 21

22 BeautyLine En ny dimension av hudvård. En synligt yngre hy, utslätande hudvård som tillgodoser alla behov och alla hudtyper. Din hud blir strålande och full av fräschhet, energi och livsglädje. Linjerna blir tydligt mjukare. Upplev NTC-teknologin, känd från och framgångsrik inom FitLine. Det finns även inom BeautyLine Care System som ett patentsökt NTC-komplex* med värdefulla anti aging-ingredienser. NTCkomplexet kopierar hudens sammansatta försvarssystem på ett intelligent sätt och neutraliserar ämnen som ansvarar för för tidigt åldrande. Biotillgängliga ingredienser såsom karotinoider och thiotain tas upp av hudcellerna snabbt och direkt och skapar sin anti aging-effekt. BeautyLine The new Dimension of Skin Care A visibly younger complexion, firming care you will feel for every expectation and every skin type. Your skin will be radiant, full of freshness, energy and joie de vivre. Lines will be clearly softened. Experience the NTC technology, known from and successful in FitLine, in the BeautyLine Care System, too as a patent pending NTC Complex* with valuable anti-aging ingredients. The NTC Complex copies the skin s complex defensive systems in an intelligent way and neutralizes substances that are responsible for premature aging. Bioavailable ingredients such as carotinoides and thiotaine are introduced into skin cells quickly and directly and develop their anti-aging effects there. 22

23 Kosmetik Cosmetics Upplev den nya anti age-dimensionen med alla dina sinnen. Experience this new anti-aging dimension with all your senses. 23

24 Marknadsföring sport Sports Marketing Där det krävs topprestationer, vet man exakt vad som skiljer vinst och förlust åt. Where top performance is demanded, you know exactly what decides between winning and losing. Officiella samarbetspartners 24

25 Höga prestationer inom sport genom målinriktat kosttillskott. Kosttillskott som används inom elitidrott för att optimera hälsa och uthållighet måste även vara det bästa valet för vilken hälsomedveten person som helst. Vi har frivilligt kategoriserat oss som ett företag som testar FitLine-produkterna regelbundet för dopingrelevanta anabola-androgena steroider. Se Många elitidrottare och tyska elitlag använder FitLines kosttillskottsserier och PM-International är den officiella leverantören i sportföreningarna BDR (Tyska cyklistförbundet), DEB (Tyska ishockeyförbundet), DSV (Tyska skididrottsförbundet), ÖSV (Österrikiska skidförbundet), BTV (Bayerska tennisförbundet), ÖSH (Österrikiska sportstiftelsen) och DNV (Tyska Nordic Walking-förbundet) såsom ett flertal nationella och internationella lag, på hemmaplan och utomlands. High performance in sports through targeted nutritional supplementation. The nutritional supplements used in professional sports to optimize fitness and endurance must be the right choice for any health-conscious person as well. We have voluntarily subjected ourselves as a company to have the FitLine products regularly tested for doping relevant anabol-androgenic steroids: see Many top athletes and top German teams use the FitLine Nutritional Supplement series and PM-International is the official supplier of the sports associations BDR (Association of German Cyclists), DEB (German Ice Hockey Association), DSV (German Skiing Association), ÖSV (Austrian Skiing Association), ÖSH (Austrian Sports Foundation) and DNV (German Nordic Walking Association) as well as numerous national teams at home and abroad. 25

26 Kompensationssystem Compensation System Prestationer som belönas. Med upp till sex inkomster samtidigt. Grundprincipen för PM-Internationals bonussystem är både rättvis och enkel. Alla har möjligheten att uppnå sina målsättningar, oberoende av utbildning, arbetslivserfarenhet och social status. Detta gör PM-International till ett idealiskt tillfälle för den som vill satsa och som helt enkelt förväntar sig mer av livet. Nyckeln är en kompensationsplan där inkomst står i direkt relation till prestation. Den består av upp till sex parallella förtjänstmöjligheter, som sträcker sig från en attraktiv förtjänst vid varje såld produkt till ett antal olika kommissioner som beror på den totala försäljningsvolymen man skapat under en månads tid. Slutligen beror framgången på dig, på dina krav, på din vilja att prestera och på din talang. PM-International skapar optimala förutsättningar för din framgång genom unika och enastående produkter och genom en utmärkt support för dess distributörer. Detta koncept erbjuder en kompensation som står i direkt relation till din arbetsinsats. Ju mer framgångsrik du är, desto mer attraktiv blir inkomsten. Idén är att alla affärspartners till PM-International själva kan välja i vilken utsträckning de vill bedriva sin affärsverksamhet. Några är nöjda med en lönsam extrainkomst, medan andra har en månadsinkomst som tidigare motsvarade en genomsnittlig årsinkomst. 26

27 Prestationer blir bara riktigt roliga när vägen mot toppen kulminerar i framgång. Performance only really becomes fun when the way to the top culminates in success. Performance that is rewarded. With up to 6 simultaneous incomes. The basic principle of the earning system of PM-International is both fair and simple. Everyone is able to reach the goals he has set for himself independently of the usual circumstances, such as education, professional career and social status. This makes PM-International an ideal opportunity for people who want to get ahead and simply expect more from life. Finally, success is dependent on you, on your claim, your readiness to perform and your talent. PM-International creates optimum requirements for your success through excellent products and excellent support for its Distributors. This system offers immediate rewards for extra efforts. The more successful a person is, the more attractive his income will be. The idea is that a distribution partner of PM-International can decide for himself to what extent he wants to apply himself to our direct sales system. Some are satisfied with a lucrative second income while others earn a monthly check higher than the yearly income of most people. The key is a compensation system with a direct relation between performance and income. It consists of up to six sources of income, reaching from a high profit margin for each product sold to a number of additional commissions which depend on the overall sales volume achieved in one month. 27

28 En bil representerar inte bara mobilitet, utan är även en statussymbol och en livsstil. Automobiles represent far more than mobility. They are also symbols of status and lifestyle. 28

29 Bilprogram Car Incentives Fascinerande bilar med ytterst attraktiva villkor. Individuell mobilitet representerar den frihet och det oberoende som många av oss söker. Men bilar är olika och olika bilmodeller representerar olika status och livsstilar. PM-International är medveten om detta elementära sociala behov och garanterar att framgångsrika distributionspartners har möjlighet att köra bilen de alltid har drömt om att köra. Någon som arbetar extra hårt för PM-International ska också köra en bil som matchar hans eller hennes behov. Av denna anledning betalar PM-Internatioal ut ett speciellt marknadsföringsbidrag varje månad för att täcka en del av kostnaden. Men det slutar inte där. Med en ökad kvalifikaton, ökar även PM-Internationals del, enligt en stigande skala, hela vägen upp då du kan köra den bil som du tidigare endast har kunnat drömma om. Fascinating automobiles at especially attractive conditions. Individual mobility represents the freedom and independence that all of us are looking for. But automobiles are different and the type of car is a visible expression of an individual s status and lifestyle. PM- International is aware of this elementary social need and ensures that successful distribution partners have the chance to make even dreams come true and own the automobile they always wanted to drive. Someone who works especially hard for PM-International should also drive a car that matches his needs. That is why we take over payment of the leasing rates, month by month, for consciencious parttime distribution partners. But that s not where it ends. The amont paid depends on the Marketing Plan position that has been reached and even makes it possible to drive the dream car which always seemed out of reach. 29

30 Efter ett helt liv av hårt arbete, bör pensionen vara en tid fri från bekymmer. After a lifetime of superior performance, retirement should be a time free from worries. 30

31 Pension Pension Pensionsplanen som byggsten för pensionen. En viktig del på vägen mot en trygg existens och ett liv utan finansiella bekymmer, är en pension enligt PM-Internationals mått. Vår pensionsplan. Våra distributörer har möjlighet till att utnyttja en exklusiv pensionsplan till en extremt reducerad kostnad. Av denna anledning samarbetar PM-International med Allianz, det största och mest pålitliga försäkringsbolaget i världen. PM-International investerar 50 % i din pensionsplan och du investerar resterande 50 %. Pension plan as a building block for retirement. An important building block on the way to a secure existence and a life without financial worry is the retirement measure by PM-International, the pension plan. Our distribution partners have the chance to benefit from an exclusive pension plan at extremely reduced cost. For this reason, PM-International cooperates with Allianz as the biggest and most dependable insurance company worldwide and co-pays 50% of the deposits into the retirement plan. 31

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

7 steg till ett riktigt Gott Nytt 2015

7 steg till ett riktigt Gott Nytt 2015 7 steg till ett riktigt Gott Nytt 2015 Personligt bokslut? I företag och organisationer skriver vi vår årsredovisning och verksamhetsberättelse. Vi sätter mål, budgetar och planer för det kommande året

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Kunde du tänka dig. Extra inkomst. Arbeta deltid eller heltid. Mer tid tillsammans med familj och vänner. Produkter med hög kvalitet

Kunde du tänka dig. Extra inkomst. Arbeta deltid eller heltid. Mer tid tillsammans med familj och vänner. Produkter med hög kvalitet FIRST LOOK Kunde du tänka dig Extra inkomst Arbeta deltid eller heltid Mer tid tillsammans med familj och vänner Produkter med hög kvalitet Arbeta i team tillsammans med positiva, energiska människor Resa

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer