Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar: - Takras vid Brantbrinks IP - Hjärta Botkyrka - Datum för Botkyrka Internationella Bokmässa - Projektet Läsa är också en sport - Lägesrapport om rekrytering av förvaltningschef/information om tf förvaltningschef 1 Svar på medborgarförslag - Förbättra Alby IP 2 Yttrande över medborgarförslag - Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge 3 Yttrande över medborgarförslag - Återanvänd konstgräs på grusplaner 4 Yttrande över motion - Fritidsgårdar med profilinriktning (M) 5 Yttrande över motion - Simskolan räddar liv (M) 6 Muntlig redovisning - Riktlinjer för ett ungdomspolitiskt handlingsprogram 7 Idrottspolitiskt program handlingar distribueras senare 8 Framåtsikt

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Kultur- och fritidsnämnden Internbudget Rödstu Hage IP - överföring av medel samt begäran om tilläggsanslag 11 Tilläggsanslag för ökade hyror, Idrottshuset 12 Revision av föreningar Ansökan om tjänsteresa utanför Europa - utställning i Washington DC, USA 14 Ansökan om tjänsteresa utanför Europa - studieresa till Makedonien Förändrade öppettider helgdagar på badhusen i Botkyrka 16 Anmälningsärenden 17 Delegationsbeslut Gruppmöten kl 18:00: Majoriteten Lokal 2:3, plan 2 i kommunalhuset Oppositionen Restaurang Helges, plan 2 i kommunalhuset Anmäl eventuellt förhinder till Susanna Evert på telefon eller Mattias Gökinan Kultur- och fritidsnämndens ordförande Susanna Evert Nämndsekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:278 Svar på medborgarförslag - Förbättra Alby IP (KF/2012:278) Beslut Medborgarförslaget är besvarat. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att svara på ett medborgarförslag Förbättra Alby IP. Förslagsställaren önskar att Alby IP ska förbättras genom en rad åtgärder, bland annat genom att staketet ska höjas mot bilvägen, att det ska sättas ett räcke på långsidan av planen och att antalet sittplatser ska utökas. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten 2012 haft dialog med Konyaspor kif samt personal på anläggningen för att diskutera vilka utvecklingsbehov som finns. Det finns medel avsatta för att förbättra Alby IP, och planen är att de åtgärder som efterfrågas av förslagsställaren ska genomföras under våren 2013.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:278 Referens Roger Vintemar Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Svar på medborgarförslag - Förbättra Alby IP Förslag till beslut Medborgarförslaget är besvarat. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att svara på ett medborgarförslag Förbättra Alby IP. Förslagsställaren önskar att Alby IP ska förbättras genom en rad åtgärder, bland annat genom att staketet ska höjas mot bilvägen, att det ska sättas ett räcke på långsidan av planen och att antalet sittplatser ska utökas. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten 2012 haft dialog med Konyaspor kif samt personal på anläggningen för att diskutera vilka utvecklingsbehov som finns. Det finns medel avsatta för att förbättra Alby IP, och planen är att de åtgärder som efterfrågas av förslagsställaren ska genomföras under våren Förslagsställaren Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 Förnamn: Efternamn: Namn: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer: Förslag: Alby IP 1. Jag är fotbollssupporter och har lagt märke till att scoreboard med tidtagning står på fel sida om planet, iställer för att vara vänd mot läktaren så är den vänd mot avbytarna. Byt sida på scoreboarden så att publiken kan se det. 2. förhöjningen bakom målet är för lågt vilket gör att väldigt många bollar som kommer utanför riskerar att komma ända ut till bilvägen. 3. På publiksidan (långsidan) saknas det räcke vilket gör att publiken kommer väldigt nära planen. Att ordna räcke längst långsidan jmf Brunna IP. 4. antal sittplatser är för få till proportion för publiksiffran gällande vissa matcher. Detta blir speciellt viktigt i synnerhet när det är barnfamiljer som kommer till matchen. Att ordna fler sittplatser i Alby BP. Motivering: 1. Tanken med en scoreboard är att det ska vara vänd så att publiken kan se det. 2. Bollar som kommer utanför riskerar att komma ända ut till bilvägen. 3. Idag spelar ett div.2 lag i alby IP. En plan där Div.2 spelar behöver ha ett bättre kvalitet, framförallt ur säkerhetssynpunkt. 4. Antal sittplatser är för få till proportion för publiksiffran gällande vissa matcher.

6 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:307 Yttrande över medborgarförslag - Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge (KF/2012:307) Beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge. Förslagsställarna vill att kommunen anlägger en gångled runt Malmsjön. Motiveringen är att en gångled skulle öppna nya möjligheter för motionärer och naturälskare som vill röra sig i de natursköna miljöerna i Grödinge. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning En gångled runt Malmsjön vore en omfattande och kostsam satsning. Eftersom det finns alternativa gångleder på relativt nära avstånd anser kulturoch fritidsnämnden att detta inte bör vara en prioriterad åtgärd.

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:307 Referens Roger Vintemar Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över medborgarförslag - Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge. Förslagsställarna vill att kommunen anlägger en gångled runt Malmsjön. Motiveringen är att en gångled skulle öppna nya möjligheter för motionärer och naturälskare som vill röra sig i de natursköna miljöerna i Grödinge. Sammanfattning En gångled runt Malmsjön vore en omfattande och kostsam satsning. Eftersom det finns alternativa gångleder på relativt nära avstånd anser kulturoch fritidsförvaltningen att detta inte bör vara en prioriterad åtgärd. Bakgrund Det område som förslagsställarna talar om är ett mycket naturskönt område, och det stämmer att tillgängligheten till Malmsjön är begränsad. Malmsjön är dock en stor sjö, och att genomföra detta förslag bedöms vara ett stort och kostsamt projekt. Att det går trafikleder nära inpå sjön är också en svårighet. Med tanke på att det finns andra gångleder i naturen inom relativt nära avstånd så anser kultur- och fritidsförvaltningen att en gångled runt Malmsjön just nu inte bör prioriteras. Expedieras till Förslagsställaren Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

8 Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer E-postadress Förslag Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge. Vi vill att kommunen bygger en gångled/motionsspår runt Malmsjön. Detta innebär att en väg genom skogen skulle röjas och en ordentlig stig skulle läggas. Till viss del kan man utnyttja redan existerande vägar, t.ex. den nya cykelbanan emot Grödinge Golfklubb längs riksväg 225. Motivering Den stora Malmsjön i Vårsta är väldigt naturvacker och har stor potential, därför är det synd att framkomligheten är kraftigt begränsad när man önskar att vandra runt sjön och endast på ett fåtal platser är det möjligt att nå ned till strandlinjen. Idag så gör Malmsjön lite annat än att utgöra den södra gränsen av Vårsta, en gångled skulle innebära att sjön integrerades i orten på ett mycket bättre sätt. Ett bra exempel är gånglederna vid Brosjön, Mellansjön och Övrasjön som är flitigt brukade av närborna. Gångleden skulle öppna nya möjligheter för motionärer och naturälskare som vill röra sig i de naturliga miljöerna i Grödinge. Utmed leden skulle man kunna bygga vindskydd och eldstäder, för att främja friluftslivet och för att locka till naturutflykter. Allt detta skulle bidra till att måla upp Botkyrka som en kommun som värnar om naturen och vill göra den tillgänglig för alla, oavsett om man är en barnfamilj som ska ut på utflykt, eller pensionär som vill gå ut med sin hund. Naturen är för alla, och det är dags att kommunen gör det till verklighet!

9 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:331 Yttrande över medborgarförslag - Återanvänd konstgräs på grusplaner (KF/2012:331) Beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget är besvarat. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag Återanvänd konstgräs på grusplaner. Förslagsställaren har läst i kommunens flerårsplan att det planeras ett byte av konstgräs på Brantbrink Förslaget är att det gräs som tas bort återanvänds på skolgrusplaner som Parkhemsskolan, Falkbergsskolan och Tullingebergsskolan. Motiveringen är att det behövs fler ytor för såväl spontanidrott som föreningsidrott. Förslagsställaren hänvisar till att Brantbrinks IP:s planer i första hand är reserverade för TTP:s behov och anser att det behövs planer för andra föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att återanvända det gamla konstgräset på skolgårdar och spontanidrottsytor. Detta kommer att göras i dialog med utbildningsförvaltningen, och det är ännu inte utrett var de största behoven finns.

10 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:331 Referens Roger Vintemar Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över medborgarförslag - Återanvänd konstgräs på grusplaner Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget är besvarat. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag Återanvänd konstgräs på grusplaner. Förslagsställaren har läst i kommunens flerårsplan att det planeras ett byte av konstgräs på Brantbrink Förslaget är att det gräs som tas bort återanvänds på skolgrusplaner som Parkhemsskolan, Falkbergsskolan och Tullingebergsskolan. Motiveringen är att det behövs fler ytor för såväl spontanidrott som föreningsidrott. Förslagsställaren hänvisar till att Brantbrinks IP:s planer i första hand är reserverade för TTP:s behov och anser att det behövs planer för andra föreningar. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att återanvända det gamla konstgräset på skolgårdar och spontanidrottsytor. Detta kommer att göras i dialog med utbildningsförvaltningen, och det är ännu inte utrett var de största behoven finns. Bakgrund Kultur- och idrottsförvaltningen har börjat planera för att byta ut de äldsta konstgräsplanerna i kommunen. Förvaltningen har äskat medel för detta i framåtsikten, och medel är beviljade för Brantbrinks konstgräsplan 2014 och Brunna konstgräsplan I de summor som äskats ingår också medel för att flytta gamla planer och anlägga dem på nya platser. Avsikten är att dessa i första hand ska förläggas till skolgårdar och spontanidrottsytor, och detta kommer att göras i dialog med utbildningsförvaltningen. Att förlägga någon av de gamla planerna till de av förslagsställaren föreslagna skolgårdar är ett alternativ, men det är ännu inte utrett om det är där de största behoven finns. Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

11 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:331 Expedieras till Förslagsställaren Kommunledningsförvaltningen

12 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Kommunen har ju i sitt flerårplan budgeterat att konstgräset på Brantbrink skall bytas ut. anlägg den gamla på gruset vid Falkbergsskolan, Parkhemsskolan, Tullingebergsskolan. Anlägg konstgräs på befintliga grusplaner i norra Tullinge så att spontanidrotten samt idrottslivet som ej kan nyttja Brantbrinks IP pga. Avtal mellan Kommun och TTP Fotboll där TTP Fotboll har i stort sett ensamrätt på konstgräset på Brantbrinks IP. Det finns fler föreningar som har behov samt personer(barn, ungdomar, vuxna) som vill spontanidrotta. Och det gör man inte på grusplaner så mycket längre. Man måste kunna satsa på andra och inte bara på en förening!

13 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:314 Yttrande över motion - Fritidsgårdar med profilinriktning (M) (KF/2012:314) Beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Fritidsgårdar med profilinriktning (M). Moderaterna föreslår fullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda våra barn och ungdomar fritidsgårdar med profilinriktningar. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning Kommunen har redan idag tre fritidsgårdar med profilinriktningar som fungerar väldigt väl. Kultur- och fritidsnämnden är generellt sett positiv till att fritidsgårdar erbjuder olika inriktningar som ger ungdomar möjlighet att fördjupa sig i ett särskilt intresse. Nämnden ser dock inget behov av att i nuläget utreda möjligheten till fler profilinriktningar än dem som redan finns. Det finns andra utvecklingsfrågor som just nu är viktigare i arbetet med fritidsgårdarna, och nämnden anser det inte prioriterat att lägga resurser på en sådan utredning som motionärerna föreslår.

14 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:314 Referens Ann-Christine Andersson Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över motion - Fritidsgårdar med profilinriktning (M) Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Fritidsgårdar med profilinriktning (M). Moderaterna föreslår fullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda våra barn och ungdomar fritidsgårdar med profilinriktningar. Sammanfattning Kommunen har redan idag tre fritidsgårdar med profilinriktningar som fungerar väldigt väl. Kultur- och fritidsnämnden är generellt sett positiv till att fritidsgårdar erbjuder olika inriktningar som ger ungdomar möjlighet att fördjupa sig i ett särskilt intresse. Nämnden ser dock inget behov av att i nuläget utreda möjligheten till fler profilinriktningar än dem som redan finns. Det finns andra utvecklingsfrågor som just nu är viktigare i arbetet med fritidsgårdarna, och nämnden anser det inte prioriterat att lägga resurser på en sådan utredning som motionärerna föreslår. Bakgrund Kommunen har redan idag tre fritidsgårdar med profilinriktningar som fungerar väldigt väl. Det är två fritidsgårdar med musikprofiler som erbjuder replokaler, digitala studios och har möjlighet att arrangera musikuppträdanden: Musikhuset Lagret i Storvreten och Musikhuset Norsborg. Den tredje fritidsgården med särskild profil är Southside i Tumba som har en multimediaprofil. Det är en inriktning som har vuxit fram utifrån ungdomarnas intresse och föreningens egna initiativ och möjligheter, och man har specialiserat sig inom film, foto och datorer. Kultur- och fritidsnämnden har även i framåtsikten , i samband med att man lyft behovet av en ny fritidsgård i Brunna, skrivit att den fritidsgården skulle kunna ha en idrottsoch hälsoprofil. Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 49, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

15 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:314 Kultur- och fritidsnämnden är alltså generellt sett positiv till att fritidsgårdar erbjuder olika inriktningar som ger ungdomar möjlighet att fördjupa sig i ett särskilt intresse. Nämnden ser dock inget behov av att i nuläget utreda möjligheten till fler profilinriktningar än dem som redan finns. Nuvarande profileringar utesluter inte övriga aktiviteter och utbud, inte heller att andra fritidsgårdar också kan erbjuda liknande aktiviteter. Det viktigaste är att alla fritidsgårdar har möjlighet att erbjuda ett brett och varierat utbud och på olika sätt kan fånga upp ungdomars intressen och olika trender utan att nödvändigtvis ha en specifik inriktning. Som motionärerna skriver är ungdomars intressen snabbt föränderliga och vi ser därför fördelar med att fritidsgårdarna fortsätter att arbeta som de gör i nuläget, med att fånga upp ungdomars initiativ och intressen som dyker upp, för att sedan byta fokus till något annat när det intresset svalnat, istället för att vara fast i sin profil. Det ligger också i formen för föreningsdriften som Botkyrka kommun har att föreningen har viss frihet att själv initiera särskilda inriktningar där de har specialistkunskap och interna nätverk. Vi kan också konstatera att en profilering medför extra kostnader i form av inköp av specialutrustning och material och ställer inte minst krav på särskild kunskap hos personalen. I det utvecklingsarbete som för närvarande bedrivs på kommunens fritidsgårdar vill vi hellre använda de begränsade resurser som finns till exempelvis utökad personaltäthet, kompetensutveckling och generösare öppethållanden. Vid kompetensutveckling finns som motionärerna skriver mycket att lära och utveckla genom att ta del av andras erfarenheter och kunskaper, vilket också har gjorts i tidigare och fortfarande görs i pågående utbildningsinsatser. Botkyrka har t.ex. sedan länge haft nära samarbeten med grannkommunerna Huddinge, Södertälje och Värmdö i ett gemensamt utbildningsprojekt för fritidsledare gjorde samtliga fritidsgårdsföreståndare också ett uppskattat studiebesök till just Lidingö. Just nu pågår ett samarbete med Stockholm Stad i projektet Kultur och fritid för alla där bemötandefrågor är en viktig del och personal får utökad kunskap om hur man arbetar för att skapa verksamheter som är öppna och tillgängliga platser där samtliga besökare känner sig lika välkomna och delaktiga. Jämställdhetsperspektivet är väldigt viktigt här och något som samtliga fritidsgårdar ska fortsätta arbeta med, utan att ha en särskilt uttalad tjejprofil. Motionärerna skriver vidare att det är viktigt att fritidsgårdarna kan erbjuda läxhjälp och studievägledning. Även detta instämmer nämnden i och det är också något som förekommer i olika utsträckning på fritidsgårdarna redan idag. Detta är dock också resurskrävande och med de få ledare och den höga besöksfrekvens som de flesta har är det svårt att ge det individuella stöd som ofta behövs. Kultur- och fritidsnämnden skulle hellre se ett samarbete med övriga förvaltningar som har spetskompetens i dessa områden, t.ex. att läxhjälp samordnas tillsammans med skolan (särskilt för målgruppen år)

16 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:314 och att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen kan vara behjälpliga med vägledningsfunktionen för de äldre besökarna i våra öppna fritidsverksamheter. Det finns sammanfattningsvis andra utvecklingsfrågor som i nuläget är viktigare i arbetet med fritidsgårdarna, och nämnden anser det inte prioriterat att just nu lägga resurser på en sådan utredning som motionärerna föreslår.

17 Kommunfullmäktige MOTION Fritidsgårdar med profilinriktning Sett över tid så förändras barn och ungdomars fritidsintressen. Nya fritidsaktiviteter tillkommer och de konkurrerar med de verksamheter som vi redan har. Vi behöver kanske vara mer lyhörda och observanta vad gäller trender? Våra fritidsgårdar ska vara utvecklande för alla som besöker dem. Vi är vidare öppna för att upphandla driften av en eller flera fritidsgårdar. Vi Moderater skulle vilja utreda om någon eller några av våra fritidsgårdar skulle kunna ha en särskild profilinriktning. Det skulle kunna vara exempelvis en profil mot multimedia, tjejfokus, idrott- och hälsa eller hållbarhet. I bästa fall lockar profilerna fler besökare till fritidsgårdarna och ett höjt intresse för något av profilområdena. Det är även viktigt att fritidsgårdarna kan erbjuda t.ex. studievägledning och läxhjälp. Barn som kommer från familjer med sämre ekonomiska förutsättningar har inte föräldrar som i första hand kommer att nyttja det kommande RUT-avdraget för att anlita läxhjälp. Då är det bra om vår verksamhet kan utgöra ett komplement till detta. Det finns intressanta erfarenheter från kommuner (som ex. Lidingö) som endast har profilinriktade fritidsgårdar som Kultur- och fritidsförvaltningen skulle kunna titta närmare på. Det är ju vad fritidsgårdarna, genom en intressant och innehållsrik verksamhet i kombination med en kompetent och inspirerande personal, kan tillföra besökarna som är det viktiga. Vi föreslår kommunfullmäktige att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda våra barn och ungdomar fritidsgårdar med profilinriktningar. Petja Svensson Mattias Franzén

18 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:315 Yttrande över motion - Simskolan räddar liv (M) (KF/2012:315) Beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionens första beslutsats: att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser. 2. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionens andra beslutsats: att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskolan. 3. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionens tredje beslutsats: att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Simskolan räddar liv (M). Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att: 1. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser, 2. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskolan, 3. ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att simskolan är en mycket viktig verksamhet, och ska undersöka möjligheten att utöka antalet simsko-

19 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:315 leplatser inom ramen för befintliga resurser. Vi vet dock redan att det är ont om tider i badhusen, och det är många viktiga verksamheter som måste få plats; simskolor, föreningsverksamhet, motionssim, spontansim, lek, kvinnosim och simning för personer med funktionsnedsättning. Vi är medvetna om att simkunnigheten bland barnen är lägre i de norra kommundelarna, och är positiva till att arbeta med att locka fler barn i norra Botkyrka till simskolan. Vi avstyrker den tredje beslutsatsen med hänvisning till utbildningsnämndens svar på motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

20 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:315 Referens Susanna Evert Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över motion - Simskolan räddar liv (M) Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionens första beslutsats: att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser. 2. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionens andra beslutsats: att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskolan. 3. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionens tredje beslutsats: att kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Simskolan räddar liv (M). Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att: 1. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser, 2. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskolan, 3. ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att simskolan är en mycket viktig verksamhet, och ska undersöka möjligheten att utöka antalet simskoleplatser inom ramen för befintliga resurser. Vi vet dock redan att det är ont Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

21 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:315 om tider i badhusen, och det är många viktiga verksamheter som måste få plats; simskolor, föreningsverksamhet, motionssim, spontansim, lek, kvinnosim och simning för personer med funktionsnedsättning. Vi är medvetna om att simkunnigheten bland barnen är lägre i de norra kommundelarna, och är positiva till att arbeta med att locka fler barn i norra Botkyrka till simskolan. Vi avstyrker den tredje beslutsatsen med hänvisning till utbildningsnämndens svar på motionen. Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att simskolan är en mycket viktig verksamhet. Våra simhallar erbjuder simskola för alla över sex år, det vill säga även för vuxna. Vi är positiva till tanken om att utöka antalet simskoleplatser eftersom vi vet att det finns önskemål om detta, men med de anläggningar vi har idag är det svårt att tillfredsställa de behov som finns. Idag finns det två simhallar i Botkyrka kommun. Fittjabadet har en 25- metersbassäng med fyra banor och en liten barnbassäng. Storvretsbadet har en 25-metersbassäng med sju banor och en barnbassäng. Båda simhallarna är byggda på 1970-talet och anpassade efter den befolkningsmängd och de behov som fanns då. Idag är det full aktivitet i hallarna under de populäraste timmarna, det vill säga på vardagar 17:00 21:00. Det är simskolor, föreningsverksamhet, motionssim, spontansim och lek. På helgerna tillkommer kvinnosim och simning för personer med funktionsnedsättning. Samtliga kategorier anser att det finns för få tider för deras verksamhet och efterfrågar fler. Att ge en verksamhet fler tider är dock svårt utan att andra verksamheter får flytta på sig. Kultur- och fritidsförvaltningen ska undersöka möjligheten att utöka antalet simskoleplatser inom ramen för befintliga resurser. Men vi vet att det är högt tryck på badhusen, och ett uppdrag från kommunfullmäktige om fler simskoleplatser skulle i dagsläget kunna leda till att andra viktiga verksamheter måste prioriteras bort. Mot bakgrund av detta anser kultur- och fritidsförvaltningen att det finns ett stort behov av fler bassängytor i kommunen. Det är också något som vi lyfter i vår framåtsikt Vi är också medvetna om att simkunnigheten bland barn i norra Botkyrka är sämre än bland barn i de södra kommundelarna det skiljer så mycket som 30 procentenheter mellan kommundelarna. I kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2011 skrev vi att vi behöver analysera vad vi kan göra för att minska de stora skillnaderna i simkunnighet mellan norra och södra Botkyrka. Vi är därför positiva till förslaget att arbeta med att få fler barn i norra Botkyrka att delta i simskola.

22 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:315 Slutligen så är det inte kultur- och fritidsnämnden som avgör om den ordinarie simskolan ska tidigareläggas till sexårsverksamheten. Vi avstyrker den tredje beslutsatsen med hänvisning till utbildningsförvaltningens förslag till svar på motionen. Pernilla Hellman Tf. kultur- och fritidschef Roger Vintemar Verksamhetschef Idrott & anläggning Expedieras till Kommunledningsförvaltningen

23 Kommunfullmäktige MOTION Simskolan räddar liv Vi Moderater anser att simskolan är en mycket viktigt verksamhet och vi önskar att fler barn tog del av denna, gärna från en tidigare ålder än den som våra skolor erbjuder. Genom att lära sig simma kan man rädda liv, både sitt eget och andras. Vi är medvetna om att simkunnigheten bland både unga och äldre i främst Norra Botkyrka är låg och vi vill därför att kommunen mer aktivt informerar om vikten av att kunna simma och vad vi kan erbjuda i form av undervisning. Med tanke på regionens närhet till vatten, så är det inte ovanligt att barn ibland faller i. I några fall har föräldrar inte kunnat rädda sitt barn eftersom att inte heller de varit simkunniga. Vi behöver utöka antalet platser i den kommunala simskolan alternativt erbjuda simklubbar möjligheten till att bedriva simskola. Vi skulle gärna se att detta ingick i fritids-/förskoleverksamheten för sexåringar. I dagsläget ansvarar skolan för simundervisning fr.o.m. årskurs två. Vi föreslår kommunfullmäktige att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser, att att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i Norra Botkyrka att vilja börja i simskolan, samt ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Petja Svensson Mattias Franzén

Uttran Daglig verksamhet, Sandstuguv. 4, Uttrans sjukhus. 1 Presentation och rundvandring - Daglig verksamhet

Uttran Daglig verksamhet, Sandstuguv. 4, Uttrans sjukhus. 1 Presentation och rundvandring - Daglig verksamhet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-01-18 Tid 2013-01-31, Kl 19:00 Plats Uttran Daglig verksamhet, Sandstuguv. 4, Uttrans sjukhus Ärenden Justering 1 Presentation

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Den 10 september 2013 hölls ett Open Space-forum om hur vi kan göra Karlstad till en idrottskommun för alla på Fröding

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Idrottshuset, konferensrum 1, Munkhättevägen 43 i Tumba. 1 Muntlig redovisning av brukarundersökningen 2012

Idrottshuset, konferensrum 1, Munkhättevägen 43 i Tumba. 1 Muntlig redovisning av brukarundersökningen 2012 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2012-06-08 Tid Måndag 18 juni 2012, Kl 19:00 Plats Idrottshuset, konferensrum 1, Munkhättevägen 43 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

1 Svar på medborgarförslag - Sanera den allmänna bastun i Brantbrink. 2 Svar på medborgarförslag - Anlägg en liten isbana om Maxihallen läggs ner

1 Svar på medborgarförslag - Sanera den allmänna bastun i Brantbrink. 2 Svar på medborgarförslag - Anlägg en liten isbana om Maxihallen läggs ner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-09-14 Tid Måndag 26 september, Kl 19:00 Plats Tumbascenen, foajén Ärenden 1 Svar på medborgarförslag - Sanera den allmänna bastun i Brantbrink

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Nya NackaIdrottsAllians - Nya Nacka IdrottsAllians har som övergripande mål att; Målsättning målet samverka med det lokala näringslivet.

Nya NackaIdrottsAllians - Nya Nacka IdrottsAllians har som övergripande mål att; Målsättning målet samverka med det lokala näringslivet. Nya Ansökan till Fritidsnämnden i Nacka kommun för utveckling och uppbyggnad i tre steg, av en väl fungerande föreningsallians med visionen Öppenhet och Mångfald inom idrotten Historia Nacka IdrottsAllians

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

KomTek (på Xenter), Utbildningsvägen 3 i Tumba. 2 Svar på medborgarförslag - Mötesplats för ungdomar 17-20 år i Tumba

KomTek (på Xenter), Utbildningsvägen 3 i Tumba. 2 Svar på medborgarförslag - Mötesplats för ungdomar 17-20 år i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-16 Tid Måndagen den 16 februari 2015, kl. 19:00 Plats KomTek (på Xenter), Utbildningsvägen 3 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna!

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-11-26 Tid Måndag 2013-12-02, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba

Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-02 Tid Måndag 12 mars 2012 kl 19:00 Plats Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp 1 [7] områdesenheten -01-21 Rullande handlingsprram för Tumba områdesgrupp Det finns två delområden som sticker ut på en hel rad socioekonomiska parametrar. Dessa områden är Storvreten och Tuna och deras

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Tumbascenen, Utbildningsvägen 2 i Tumba. Gruppmöten äger rum på Tumbascenen kl 18:00 19:00. 1 Muntlig redovisning - Sommarverksamhet och sommarjobb

Tumbascenen, Utbildningsvägen 2 i Tumba. Gruppmöten äger rum på Tumbascenen kl 18:00 19:00. 1 Muntlig redovisning - Sommarverksamhet och sommarjobb KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 Tid Måndagen den 16 juni 2014, Kl 19:00 21:00 Plats Tumbascenen, Utbildningsvägen 2 i Tumba Gruppmöten äger rum på Tumbascenen kl

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Lokaluthyrning 2010-2011

Lokaluthyrning 2010-2011 Lokaluthyrning 2010-2011 Idrottsanläggningar, sporthallar, lokaler och gymnastiksalar Stephan Forsström Tfn: 08-530 615 11 Botkyrka kommun 147 85 Tumba www.botkyrka.se/fritid 1 [7] Idrott & anläggning

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Lokal 2:3 i kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba

Lokal 2:3 i kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-05-10 Tid Tisdagen den 21 maj 2013, Kl 19:00 Plats Lokal 2:3 i kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2015-09-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/100-820 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4 Fritidsnä m ndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-10-03 6 (10) 560 MY 2014, ansökan om projektstöd (FN 20t3.052) Beslut Arbetsutskottet föreslår att : Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer