Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar: - Takras vid Brantbrinks IP - Hjärta Botkyrka - Datum för Botkyrka Internationella Bokmässa - Projektet Läsa är också en sport - Lägesrapport om rekrytering av förvaltningschef/information om tf förvaltningschef 1 Svar på medborgarförslag - Förbättra Alby IP 2 Yttrande över medborgarförslag - Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge 3 Yttrande över medborgarförslag - Återanvänd konstgräs på grusplaner 4 Yttrande över motion - Fritidsgårdar med profilinriktning (M) 5 Yttrande över motion - Simskolan räddar liv (M) 6 Muntlig redovisning - Riktlinjer för ett ungdomspolitiskt handlingsprogram 7 Idrottspolitiskt program handlingar distribueras senare 8 Framåtsikt

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Kultur- och fritidsnämnden Internbudget Rödstu Hage IP - överföring av medel samt begäran om tilläggsanslag 11 Tilläggsanslag för ökade hyror, Idrottshuset 12 Revision av föreningar Ansökan om tjänsteresa utanför Europa - utställning i Washington DC, USA 14 Ansökan om tjänsteresa utanför Europa - studieresa till Makedonien Förändrade öppettider helgdagar på badhusen i Botkyrka 16 Anmälningsärenden 17 Delegationsbeslut Gruppmöten kl 18:00: Majoriteten Lokal 2:3, plan 2 i kommunalhuset Oppositionen Restaurang Helges, plan 2 i kommunalhuset Anmäl eventuellt förhinder till Susanna Evert på telefon eller Mattias Gökinan Kultur- och fritidsnämndens ordförande Susanna Evert Nämndsekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:278 Svar på medborgarförslag - Förbättra Alby IP (KF/2012:278) Beslut Medborgarförslaget är besvarat. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att svara på ett medborgarförslag Förbättra Alby IP. Förslagsställaren önskar att Alby IP ska förbättras genom en rad åtgärder, bland annat genom att staketet ska höjas mot bilvägen, att det ska sättas ett räcke på långsidan av planen och att antalet sittplatser ska utökas. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten 2012 haft dialog med Konyaspor kif samt personal på anläggningen för att diskutera vilka utvecklingsbehov som finns. Det finns medel avsatta för att förbättra Alby IP, och planen är att de åtgärder som efterfrågas av förslagsställaren ska genomföras under våren 2013.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:278 Referens Roger Vintemar Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Svar på medborgarförslag - Förbättra Alby IP Förslag till beslut Medborgarförslaget är besvarat. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att svara på ett medborgarförslag Förbättra Alby IP. Förslagsställaren önskar att Alby IP ska förbättras genom en rad åtgärder, bland annat genom att staketet ska höjas mot bilvägen, att det ska sättas ett räcke på långsidan av planen och att antalet sittplatser ska utökas. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten 2012 haft dialog med Konyaspor kif samt personal på anläggningen för att diskutera vilka utvecklingsbehov som finns. Det finns medel avsatta för att förbättra Alby IP, och planen är att de åtgärder som efterfrågas av förslagsställaren ska genomföras under våren Förslagsställaren Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 Förnamn: Efternamn: Namn: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer: Förslag: Alby IP 1. Jag är fotbollssupporter och har lagt märke till att scoreboard med tidtagning står på fel sida om planet, iställer för att vara vänd mot läktaren så är den vänd mot avbytarna. Byt sida på scoreboarden så att publiken kan se det. 2. förhöjningen bakom målet är för lågt vilket gör att väldigt många bollar som kommer utanför riskerar att komma ända ut till bilvägen. 3. På publiksidan (långsidan) saknas det räcke vilket gör att publiken kommer väldigt nära planen. Att ordna räcke längst långsidan jmf Brunna IP. 4. antal sittplatser är för få till proportion för publiksiffran gällande vissa matcher. Detta blir speciellt viktigt i synnerhet när det är barnfamiljer som kommer till matchen. Att ordna fler sittplatser i Alby BP. Motivering: 1. Tanken med en scoreboard är att det ska vara vänd så att publiken kan se det. 2. Bollar som kommer utanför riskerar att komma ända ut till bilvägen. 3. Idag spelar ett div.2 lag i alby IP. En plan där Div.2 spelar behöver ha ett bättre kvalitet, framförallt ur säkerhetssynpunkt. 4. Antal sittplatser är för få till proportion för publiksiffran gällande vissa matcher.

6 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:307 Yttrande över medborgarförslag - Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge (KF/2012:307) Beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge. Förslagsställarna vill att kommunen anlägger en gångled runt Malmsjön. Motiveringen är att en gångled skulle öppna nya möjligheter för motionärer och naturälskare som vill röra sig i de natursköna miljöerna i Grödinge. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning En gångled runt Malmsjön vore en omfattande och kostsam satsning. Eftersom det finns alternativa gångleder på relativt nära avstånd anser kulturoch fritidsnämnden att detta inte bör vara en prioriterad åtgärd.

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:307 Referens Roger Vintemar Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över medborgarförslag - Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge. Förslagsställarna vill att kommunen anlägger en gångled runt Malmsjön. Motiveringen är att en gångled skulle öppna nya möjligheter för motionärer och naturälskare som vill röra sig i de natursköna miljöerna i Grödinge. Sammanfattning En gångled runt Malmsjön vore en omfattande och kostsam satsning. Eftersom det finns alternativa gångleder på relativt nära avstånd anser kulturoch fritidsförvaltningen att detta inte bör vara en prioriterad åtgärd. Bakgrund Det område som förslagsställarna talar om är ett mycket naturskönt område, och det stämmer att tillgängligheten till Malmsjön är begränsad. Malmsjön är dock en stor sjö, och att genomföra detta förslag bedöms vara ett stort och kostsamt projekt. Att det går trafikleder nära inpå sjön är också en svårighet. Med tanke på att det finns andra gångleder i naturen inom relativt nära avstånd så anser kultur- och fritidsförvaltningen att en gångled runt Malmsjön just nu inte bör prioriteras. Expedieras till Förslagsställaren Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

8 Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer E-postadress Förslag Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge. Vi vill att kommunen bygger en gångled/motionsspår runt Malmsjön. Detta innebär att en väg genom skogen skulle röjas och en ordentlig stig skulle läggas. Till viss del kan man utnyttja redan existerande vägar, t.ex. den nya cykelbanan emot Grödinge Golfklubb längs riksväg 225. Motivering Den stora Malmsjön i Vårsta är väldigt naturvacker och har stor potential, därför är det synd att framkomligheten är kraftigt begränsad när man önskar att vandra runt sjön och endast på ett fåtal platser är det möjligt att nå ned till strandlinjen. Idag så gör Malmsjön lite annat än att utgöra den södra gränsen av Vårsta, en gångled skulle innebära att sjön integrerades i orten på ett mycket bättre sätt. Ett bra exempel är gånglederna vid Brosjön, Mellansjön och Övrasjön som är flitigt brukade av närborna. Gångleden skulle öppna nya möjligheter för motionärer och naturälskare som vill röra sig i de naturliga miljöerna i Grödinge. Utmed leden skulle man kunna bygga vindskydd och eldstäder, för att främja friluftslivet och för att locka till naturutflykter. Allt detta skulle bidra till att måla upp Botkyrka som en kommun som värnar om naturen och vill göra den tillgänglig för alla, oavsett om man är en barnfamilj som ska ut på utflykt, eller pensionär som vill gå ut med sin hund. Naturen är för alla, och det är dags att kommunen gör det till verklighet!

9 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:331 Yttrande över medborgarförslag - Återanvänd konstgräs på grusplaner (KF/2012:331) Beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget är besvarat. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag Återanvänd konstgräs på grusplaner. Förslagsställaren har läst i kommunens flerårsplan att det planeras ett byte av konstgräs på Brantbrink Förslaget är att det gräs som tas bort återanvänds på skolgrusplaner som Parkhemsskolan, Falkbergsskolan och Tullingebergsskolan. Motiveringen är att det behövs fler ytor för såväl spontanidrott som föreningsidrott. Förslagsställaren hänvisar till att Brantbrinks IP:s planer i första hand är reserverade för TTP:s behov och anser att det behövs planer för andra föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att återanvända det gamla konstgräset på skolgårdar och spontanidrottsytor. Detta kommer att göras i dialog med utbildningsförvaltningen, och det är ännu inte utrett var de största behoven finns.

10 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:331 Referens Roger Vintemar Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över medborgarförslag - Återanvänd konstgräs på grusplaner Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget är besvarat. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag Återanvänd konstgräs på grusplaner. Förslagsställaren har läst i kommunens flerårsplan att det planeras ett byte av konstgräs på Brantbrink Förslaget är att det gräs som tas bort återanvänds på skolgrusplaner som Parkhemsskolan, Falkbergsskolan och Tullingebergsskolan. Motiveringen är att det behövs fler ytor för såväl spontanidrott som föreningsidrott. Förslagsställaren hänvisar till att Brantbrinks IP:s planer i första hand är reserverade för TTP:s behov och anser att det behövs planer för andra föreningar. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att återanvända det gamla konstgräset på skolgårdar och spontanidrottsytor. Detta kommer att göras i dialog med utbildningsförvaltningen, och det är ännu inte utrett var de största behoven finns. Bakgrund Kultur- och idrottsförvaltningen har börjat planera för att byta ut de äldsta konstgräsplanerna i kommunen. Förvaltningen har äskat medel för detta i framåtsikten, och medel är beviljade för Brantbrinks konstgräsplan 2014 och Brunna konstgräsplan I de summor som äskats ingår också medel för att flytta gamla planer och anlägga dem på nya platser. Avsikten är att dessa i första hand ska förläggas till skolgårdar och spontanidrottsytor, och detta kommer att göras i dialog med utbildningsförvaltningen. Att förlägga någon av de gamla planerna till de av förslagsställaren föreslagna skolgårdar är ett alternativ, men det är ännu inte utrett om det är där de största behoven finns. Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

11 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:331 Expedieras till Förslagsställaren Kommunledningsförvaltningen

12 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Kommunen har ju i sitt flerårplan budgeterat att konstgräset på Brantbrink skall bytas ut. anlägg den gamla på gruset vid Falkbergsskolan, Parkhemsskolan, Tullingebergsskolan. Anlägg konstgräs på befintliga grusplaner i norra Tullinge så att spontanidrotten samt idrottslivet som ej kan nyttja Brantbrinks IP pga. Avtal mellan Kommun och TTP Fotboll där TTP Fotboll har i stort sett ensamrätt på konstgräset på Brantbrinks IP. Det finns fler föreningar som har behov samt personer(barn, ungdomar, vuxna) som vill spontanidrotta. Och det gör man inte på grusplaner så mycket längre. Man måste kunna satsa på andra och inte bara på en förening!

13 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:314 Yttrande över motion - Fritidsgårdar med profilinriktning (M) (KF/2012:314) Beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Fritidsgårdar med profilinriktning (M). Moderaterna föreslår fullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda våra barn och ungdomar fritidsgårdar med profilinriktningar. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning Kommunen har redan idag tre fritidsgårdar med profilinriktningar som fungerar väldigt väl. Kultur- och fritidsnämnden är generellt sett positiv till att fritidsgårdar erbjuder olika inriktningar som ger ungdomar möjlighet att fördjupa sig i ett särskilt intresse. Nämnden ser dock inget behov av att i nuläget utreda möjligheten till fler profilinriktningar än dem som redan finns. Det finns andra utvecklingsfrågor som just nu är viktigare i arbetet med fritidsgårdarna, och nämnden anser det inte prioriterat att lägga resurser på en sådan utredning som motionärerna föreslår.

14 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:314 Referens Ann-Christine Andersson Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över motion - Fritidsgårdar med profilinriktning (M) Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Fritidsgårdar med profilinriktning (M). Moderaterna föreslår fullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda våra barn och ungdomar fritidsgårdar med profilinriktningar. Sammanfattning Kommunen har redan idag tre fritidsgårdar med profilinriktningar som fungerar väldigt väl. Kultur- och fritidsnämnden är generellt sett positiv till att fritidsgårdar erbjuder olika inriktningar som ger ungdomar möjlighet att fördjupa sig i ett särskilt intresse. Nämnden ser dock inget behov av att i nuläget utreda möjligheten till fler profilinriktningar än dem som redan finns. Det finns andra utvecklingsfrågor som just nu är viktigare i arbetet med fritidsgårdarna, och nämnden anser det inte prioriterat att lägga resurser på en sådan utredning som motionärerna föreslår. Bakgrund Kommunen har redan idag tre fritidsgårdar med profilinriktningar som fungerar väldigt väl. Det är två fritidsgårdar med musikprofiler som erbjuder replokaler, digitala studios och har möjlighet att arrangera musikuppträdanden: Musikhuset Lagret i Storvreten och Musikhuset Norsborg. Den tredje fritidsgården med särskild profil är Southside i Tumba som har en multimediaprofil. Det är en inriktning som har vuxit fram utifrån ungdomarnas intresse och föreningens egna initiativ och möjligheter, och man har specialiserat sig inom film, foto och datorer. Kultur- och fritidsnämnden har även i framåtsikten , i samband med att man lyft behovet av en ny fritidsgård i Brunna, skrivit att den fritidsgården skulle kunna ha en idrottsoch hälsoprofil. Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 49, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

15 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:314 Kultur- och fritidsnämnden är alltså generellt sett positiv till att fritidsgårdar erbjuder olika inriktningar som ger ungdomar möjlighet att fördjupa sig i ett särskilt intresse. Nämnden ser dock inget behov av att i nuläget utreda möjligheten till fler profilinriktningar än dem som redan finns. Nuvarande profileringar utesluter inte övriga aktiviteter och utbud, inte heller att andra fritidsgårdar också kan erbjuda liknande aktiviteter. Det viktigaste är att alla fritidsgårdar har möjlighet att erbjuda ett brett och varierat utbud och på olika sätt kan fånga upp ungdomars intressen och olika trender utan att nödvändigtvis ha en specifik inriktning. Som motionärerna skriver är ungdomars intressen snabbt föränderliga och vi ser därför fördelar med att fritidsgårdarna fortsätter att arbeta som de gör i nuläget, med att fånga upp ungdomars initiativ och intressen som dyker upp, för att sedan byta fokus till något annat när det intresset svalnat, istället för att vara fast i sin profil. Det ligger också i formen för föreningsdriften som Botkyrka kommun har att föreningen har viss frihet att själv initiera särskilda inriktningar där de har specialistkunskap och interna nätverk. Vi kan också konstatera att en profilering medför extra kostnader i form av inköp av specialutrustning och material och ställer inte minst krav på särskild kunskap hos personalen. I det utvecklingsarbete som för närvarande bedrivs på kommunens fritidsgårdar vill vi hellre använda de begränsade resurser som finns till exempelvis utökad personaltäthet, kompetensutveckling och generösare öppethållanden. Vid kompetensutveckling finns som motionärerna skriver mycket att lära och utveckla genom att ta del av andras erfarenheter och kunskaper, vilket också har gjorts i tidigare och fortfarande görs i pågående utbildningsinsatser. Botkyrka har t.ex. sedan länge haft nära samarbeten med grannkommunerna Huddinge, Södertälje och Värmdö i ett gemensamt utbildningsprojekt för fritidsledare gjorde samtliga fritidsgårdsföreståndare också ett uppskattat studiebesök till just Lidingö. Just nu pågår ett samarbete med Stockholm Stad i projektet Kultur och fritid för alla där bemötandefrågor är en viktig del och personal får utökad kunskap om hur man arbetar för att skapa verksamheter som är öppna och tillgängliga platser där samtliga besökare känner sig lika välkomna och delaktiga. Jämställdhetsperspektivet är väldigt viktigt här och något som samtliga fritidsgårdar ska fortsätta arbeta med, utan att ha en särskilt uttalad tjejprofil. Motionärerna skriver vidare att det är viktigt att fritidsgårdarna kan erbjuda läxhjälp och studievägledning. Även detta instämmer nämnden i och det är också något som förekommer i olika utsträckning på fritidsgårdarna redan idag. Detta är dock också resurskrävande och med de få ledare och den höga besöksfrekvens som de flesta har är det svårt att ge det individuella stöd som ofta behövs. Kultur- och fritidsnämnden skulle hellre se ett samarbete med övriga förvaltningar som har spetskompetens i dessa områden, t.ex. att läxhjälp samordnas tillsammans med skolan (särskilt för målgruppen år)

16 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:314 och att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen kan vara behjälpliga med vägledningsfunktionen för de äldre besökarna i våra öppna fritidsverksamheter. Det finns sammanfattningsvis andra utvecklingsfrågor som i nuläget är viktigare i arbetet med fritidsgårdarna, och nämnden anser det inte prioriterat att just nu lägga resurser på en sådan utredning som motionärerna föreslår.

17 Kommunfullmäktige MOTION Fritidsgårdar med profilinriktning Sett över tid så förändras barn och ungdomars fritidsintressen. Nya fritidsaktiviteter tillkommer och de konkurrerar med de verksamheter som vi redan har. Vi behöver kanske vara mer lyhörda och observanta vad gäller trender? Våra fritidsgårdar ska vara utvecklande för alla som besöker dem. Vi är vidare öppna för att upphandla driften av en eller flera fritidsgårdar. Vi Moderater skulle vilja utreda om någon eller några av våra fritidsgårdar skulle kunna ha en särskild profilinriktning. Det skulle kunna vara exempelvis en profil mot multimedia, tjejfokus, idrott- och hälsa eller hållbarhet. I bästa fall lockar profilerna fler besökare till fritidsgårdarna och ett höjt intresse för något av profilområdena. Det är även viktigt att fritidsgårdarna kan erbjuda t.ex. studievägledning och läxhjälp. Barn som kommer från familjer med sämre ekonomiska förutsättningar har inte föräldrar som i första hand kommer att nyttja det kommande RUT-avdraget för att anlita läxhjälp. Då är det bra om vår verksamhet kan utgöra ett komplement till detta. Det finns intressanta erfarenheter från kommuner (som ex. Lidingö) som endast har profilinriktade fritidsgårdar som Kultur- och fritidsförvaltningen skulle kunna titta närmare på. Det är ju vad fritidsgårdarna, genom en intressant och innehållsrik verksamhet i kombination med en kompetent och inspirerande personal, kan tillföra besökarna som är det viktiga. Vi föreslår kommunfullmäktige att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda våra barn och ungdomar fritidsgårdar med profilinriktningar. Petja Svensson Mattias Franzén

18 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:315 Yttrande över motion - Simskolan räddar liv (M) (KF/2012:315) Beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionens första beslutsats: att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser. 2. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionens andra beslutsats: att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskolan. 3. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionens tredje beslutsats: att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Simskolan räddar liv (M). Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att: 1. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser, 2. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskolan, 3. ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att simskolan är en mycket viktig verksamhet, och ska undersöka möjligheten att utöka antalet simsko-

19 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:315 leplatser inom ramen för befintliga resurser. Vi vet dock redan att det är ont om tider i badhusen, och det är många viktiga verksamheter som måste få plats; simskolor, föreningsverksamhet, motionssim, spontansim, lek, kvinnosim och simning för personer med funktionsnedsättning. Vi är medvetna om att simkunnigheten bland barnen är lägre i de norra kommundelarna, och är positiva till att arbeta med att locka fler barn i norra Botkyrka till simskolan. Vi avstyrker den tredje beslutsatsen med hänvisning till utbildningsnämndens svar på motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

20 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:315 Referens Susanna Evert Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över motion - Simskolan räddar liv (M) Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionens första beslutsats: att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser. 2. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionens andra beslutsats: att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskolan. 3. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionens tredje beslutsats: att kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Simskolan räddar liv (M). Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att: 1. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser, 2. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskolan, 3. ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att simskolan är en mycket viktig verksamhet, och ska undersöka möjligheten att utöka antalet simskoleplatser inom ramen för befintliga resurser. Vi vet dock redan att det är ont Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

21 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:315 om tider i badhusen, och det är många viktiga verksamheter som måste få plats; simskolor, föreningsverksamhet, motionssim, spontansim, lek, kvinnosim och simning för personer med funktionsnedsättning. Vi är medvetna om att simkunnigheten bland barnen är lägre i de norra kommundelarna, och är positiva till att arbeta med att locka fler barn i norra Botkyrka till simskolan. Vi avstyrker den tredje beslutsatsen med hänvisning till utbildningsnämndens svar på motionen. Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att simskolan är en mycket viktig verksamhet. Våra simhallar erbjuder simskola för alla över sex år, det vill säga även för vuxna. Vi är positiva till tanken om att utöka antalet simskoleplatser eftersom vi vet att det finns önskemål om detta, men med de anläggningar vi har idag är det svårt att tillfredsställa de behov som finns. Idag finns det två simhallar i Botkyrka kommun. Fittjabadet har en 25- metersbassäng med fyra banor och en liten barnbassäng. Storvretsbadet har en 25-metersbassäng med sju banor och en barnbassäng. Båda simhallarna är byggda på 1970-talet och anpassade efter den befolkningsmängd och de behov som fanns då. Idag är det full aktivitet i hallarna under de populäraste timmarna, det vill säga på vardagar 17:00 21:00. Det är simskolor, föreningsverksamhet, motionssim, spontansim och lek. På helgerna tillkommer kvinnosim och simning för personer med funktionsnedsättning. Samtliga kategorier anser att det finns för få tider för deras verksamhet och efterfrågar fler. Att ge en verksamhet fler tider är dock svårt utan att andra verksamheter får flytta på sig. Kultur- och fritidsförvaltningen ska undersöka möjligheten att utöka antalet simskoleplatser inom ramen för befintliga resurser. Men vi vet att det är högt tryck på badhusen, och ett uppdrag från kommunfullmäktige om fler simskoleplatser skulle i dagsläget kunna leda till att andra viktiga verksamheter måste prioriteras bort. Mot bakgrund av detta anser kultur- och fritidsförvaltningen att det finns ett stort behov av fler bassängytor i kommunen. Det är också något som vi lyfter i vår framåtsikt Vi är också medvetna om att simkunnigheten bland barn i norra Botkyrka är sämre än bland barn i de södra kommundelarna det skiljer så mycket som 30 procentenheter mellan kommundelarna. I kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2011 skrev vi att vi behöver analysera vad vi kan göra för att minska de stora skillnaderna i simkunnighet mellan norra och södra Botkyrka. Vi är därför positiva till förslaget att arbeta med att få fler barn i norra Botkyrka att delta i simskola.

22 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:315 Slutligen så är det inte kultur- och fritidsnämnden som avgör om den ordinarie simskolan ska tidigareläggas till sexårsverksamheten. Vi avstyrker den tredje beslutsatsen med hänvisning till utbildningsförvaltningens förslag till svar på motionen. Pernilla Hellman Tf. kultur- och fritidschef Roger Vintemar Verksamhetschef Idrott & anläggning Expedieras till Kommunledningsförvaltningen

23 Kommunfullmäktige MOTION Simskolan räddar liv Vi Moderater anser att simskolan är en mycket viktigt verksamhet och vi önskar att fler barn tog del av denna, gärna från en tidigare ålder än den som våra skolor erbjuder. Genom att lära sig simma kan man rädda liv, både sitt eget och andras. Vi är medvetna om att simkunnigheten bland både unga och äldre i främst Norra Botkyrka är låg och vi vill därför att kommunen mer aktivt informerar om vikten av att kunna simma och vad vi kan erbjuda i form av undervisning. Med tanke på regionens närhet till vatten, så är det inte ovanligt att barn ibland faller i. I några fall har föräldrar inte kunnat rädda sitt barn eftersom att inte heller de varit simkunniga. Vi behöver utöka antalet platser i den kommunala simskolan alternativt erbjuda simklubbar möjligheten till att bedriva simskola. Vi skulle gärna se att detta ingick i fritids-/förskoleverksamheten för sexåringar. I dagsläget ansvarar skolan för simundervisning fr.o.m. årskurs två. Vi föreslår kommunfullmäktige att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser, att att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i Norra Botkyrka att vilja börja i simskolan, samt ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Petja Svensson Mattias Franzén

idrottspolitiskt handlingsprogram 2012-2016

idrottspolitiskt handlingsprogram 2012-2016 idrottspolitiskt handlingsprogram 2012-2016 Foto: Love Strandell. Foto: One Eyed Ink AB. Spontanfotboll på Storvretens IP. Juliana Söderström, Botkyrka boxningsklubb. Foto: Linus Söderling. Spontanbasket

Läs mer

2 Medarbetarundersökning, muntlig information. 3 Remissvar angående idrottspolitiskt program. 5 Patientsäkerhetsberättelse-plan 2013 ÄO vof 2012-12-21

2 Medarbetarundersökning, muntlig information. 3 Remissvar angående idrottspolitiskt program. 5 Patientsäkerhetsberättelse-plan 2013 ÄO vof 2012-12-21 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-22 Tid 2013-01-22, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medarbetarundersökning,

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Uttran Daglig verksamhet, Sandstuguv. 4, Uttrans sjukhus. 1 Presentation och rundvandring - Daglig verksamhet

Uttran Daglig verksamhet, Sandstuguv. 4, Uttrans sjukhus. 1 Presentation och rundvandring - Daglig verksamhet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-01-18 Tid 2013-01-31, Kl 19:00 Plats Uttran Daglig verksamhet, Sandstuguv. 4, Uttrans sjukhus Ärenden Justering 1 Presentation

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 Dnr KOF/2016:63 2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler Beslut Kultur- och fridsnämnden beslutar för egen del: 1. Kultur- och

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan Hållbar idrott Idrottspolitiskt program Handlingsplan 2014 2016 Innehåll Hållbar Idrott Gävle...4 Idrottens roll i Gävle...5 Stöd till föreningar...6 Idrotten ska vara tillgänglig för alla...6 Organiserad

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015

Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015 Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015 Innehåll 1. Inledning...................................3 2. Vision för idrotten i Linköping.................4 3. Idrottspolitiskt program för Linköpings

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Socialdemokraterna i Uppsala kommun

Socialdemokraterna i Uppsala kommun Socialdemokraterna i Uppsala kommun Vi vill göra Uppsala till en av landets bästa idrottskommuner! De senaste årens fantastiska framgångar inom idrotten visar vilka möjligheter Uppsala har att bli en av

Läs mer

Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde 1 Kultur- och fritidsnämnden 2008-03-20 Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Johan Lundgren (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden på

Läs mer

Tryckt Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011

Tryckt Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 Tryckt 2007-04-02 Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 1[4] Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 Enligt Botkyrka kommuns nya bidragsregler ska kultur- och fritidsnämnden varje år fastställa

Läs mer

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Sid 1 (7) Dnr 12KFN4 2012-09-27 Camilla Williamsson Telefon 026-17 97 17 camilla.williamsson@gavle.se Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Inledning och syfte Gävle kommun vill stärka och utveckla

Läs mer

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-07-05 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-08-28 Förslag till

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2012

Idrottspolitiskt program 2012 Idrottspolitiskt program 2012 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Inledning idrottspolitiskt program för helsingborgs stad Framtaget av Helsingborgs stad i samverkan med Helsingborgsidrottens samorganisation

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-02 119 Hälsa Stillasittande fritid har blivit allt vanligare i vårt samhälle. Vi ser också en ökad fysisk inaktivitet

Läs mer

Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011

Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 1[5] Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 Enligt Botkyrka kommuns nya bidragsregler ska kultur- och fritidsnämnden varje år fastställa vilka prioriterade områden det rörliga bidraget ska riktas

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Idrottspolitiskt program - Motala ett centrum för idrott -

Idrottspolitiskt program - Motala ett centrum för idrott - Idrottspolitiskt program - Motala ett centrum för idrott - Fritiden är en viktig del av vår välfärd och idrotten är för många en viktig del av fritiden. En meningsfull fritid bidrar till ett rikare socialt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Sid 1 (7) Dnr 12KFN4 2014-02-27 Camilla Williamsson Telefon 026-17 97 17 camilla.williamsson@gavle.se Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Inledning och syfte Gävle kommun vill stärka och utveckla

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Pia Carlström (V) Petja Svensson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Kultur och fritidsnämnden 2014-03-17

Pia Carlström (V) Petja Svensson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Kultur och fritidsnämnden 2014-03-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Tumbascenen, Utbildningsvägen 2 i Tumba, kl 19:00 ande Bim Eriksson (S), ordförande Deniz Bulduk (MP) Petja Svensson (M), 2:a vice ordförande Pia Carlström (V)

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Lokalförsörjningsplan idrott & fritid Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokalförsörjningsplan idrott & fritid Stadsbyggnadsförvaltningen Lokalförsörjningsplan idrott & fritid Viktiga perspektiv idrott & fritid Barn och unga utvecklar ett livslångt intresse att vara fysiskt aktiva. Förbättra barn och ungas livsvillkor. Förebyggande arbetet

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Fritids- och idrottspolitiskt program Landskrona

Fritids- och idrottspolitiskt program Landskrona Landskrona stad Fritids- och idrottspolitiskt program Landskrona Antagen av Fritidsnämnden 2014-10-22 vision I Landskrona skall alla oavsett ålder, kön, ursprung eller socioekonomisk ställning ha möjlighet

Läs mer

1 Verksamhetsplan 2013 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1 Verksamhetsplan 2013 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-01-09 Tid Måndagen den 28 januari 2013 kl: 18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Verksamhetsplan 2013 -

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

Kriterier för rörligt bidrag 2015

Kriterier för rörligt bidrag 2015 för rörligt bidrag 2015 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Prioriterade områden för rörligt bidrag 2015 Enligt

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-10-29 Socialnämnden Tid 2013-10-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från socialpsykiatriska

Läs mer

Siv Persson-Trogen (S), tjänstgörande ersättare för Johanna Bruto-Westman (S) Ufuk Sen (M)

Siv Persson-Trogen (S), tjänstgörande ersättare för Johanna Bruto-Westman (S) Ufuk Sen (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[17] Plats och tid Storvretens sporthall, konferensrummet, kl 19:00-20:45 ande Mattias Gökinan (S), ordförande Mattias Franzén (M) Leif Backström (S), tjänstgörande ersättare för

Läs mer

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 1(9) 2(9) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 3. Principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 5 4. Alkoholservering

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Den 10 september 2013 hölls ett Open Space-forum om hur vi kan göra Karlstad till en idrottskommun för alla på Fröding

Läs mer

Framtidens idrotts- och fritidsliv i Trelleborgs kommun

Framtidens idrotts- och fritidsliv i Trelleborgs kommun Framtidens idrotts- och fritidsliv i Trelleborgs kommun Agenda för kvällen 1. Välkomna 2. Malmö Högskolas kartläggning 3. Idrotts- och fritidspolitiskt program Workshop och fika 4. Jämställdhetsplaner

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 2016-05-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2016/68 Fritidsnämnden Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att de nuvarande riktlinjerna för

Läs mer

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidskontoret Enhet/Handläggare Sören Karlström Datum Beteckning 2007-11-12 07/0032 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun

Läs mer

Idrotts- och fritidspolitiskt program

Idrotts- och fritidspolitiskt program Idrotts- och fritidspolitiskt program Kommunfullmäktige 2014-05-28, 167 Sidhänvisning Varför ett idrotts- och politiskt program?... 3 Barn och ungdomsidrott... 4 Samarbete med föreningarna... 5 Bidrag

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013 2015 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 Bakgrund I april 2012 antog kommunfullmäktige ett idrottspolitiskt program för Lund kommun. Det idrottspolitiska programmet har en bred ansats till idrottsbegreppet

Läs mer

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning Fritidskontoret Enhet/Handläggare Stefan Herre Eriksson Datum Beteckning 2013-04-22 FRN2013.0011 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning I det goda samhället ska så många medborgare

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Petja Svensson (M), 2:e vice ordförande. Johanna Bruto-Westman (S) Yusuf Aydin (KD) Ufuk Sen (M) Jonas Isaksson (M)

Petja Svensson (M), 2:e vice ordförande. Johanna Bruto-Westman (S) Yusuf Aydin (KD) Ufuk Sen (M) Jonas Isaksson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Botkyrka kulturskola, foajén, kl 19:00-20:20 ande Mattias Gökinan (S), ordförande Märta Engelberth-Fridell (M) Bim Eriksson (S), 1:e vice ordförande Ann-Margret

Läs mer

Kriterier för rörligt bidrag 2016

Kriterier för rörligt bidrag 2016 för rörligt bidrag 2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Prioriterade områden för rörligt bidrag 2016 Enligt

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-29 1 (5) KS2012/70 Kommunstyrelsen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Magnus Åsman Anneli Fällman e-post magnus.asman@enkoping.se e-post anneli.fallman@enkoping.se Kommunstyrelsen Beslut

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-10-29 Tid 2013-11-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, 2:3:an Stange, Munkhättevägen 45, Tumba Ärenden Justering 1 Yttrande

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011 Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom

Läs mer

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Sammanfattning En simhall är stadens mest omtyckta friskvårdsanläggning, här samsas barn, ungdomar och vuxna i en rad olika aktiviteter som simskola, skolsim,

Läs mer

Haninge Sveriges bästa idrottskommun 2018

Haninge Sveriges bästa idrottskommun 2018 Haninge Sveriges bästa idrottskommun 2018 Idrottspolitiskt program 2014 2018 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Idrottspolitiskt program för Haninge kommun 2014-2018 2014-09-08

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Idrottspolitiskt program

Idrottspolitiskt program Styrdokument Idrottspolitiskt program Giltighetstid 2 (12) Beslutshistorik Gäller från Ändring av kommunfullmäktige Ägare 1 - Förvaltarskap 2 - Uppföljning Hur: Kontroll mot... Inhämta erfarenheter och

Läs mer

Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet

Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet Örebro kommun 2016-09-20 Ft 264/2016 orebro.se 2 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling

Läs mer

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 97 Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS 2015-105 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer