Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar: - Takras vid Brantbrinks IP - Hjärta Botkyrka - Datum för Botkyrka Internationella Bokmässa - Projektet Läsa är också en sport - Lägesrapport om rekrytering av förvaltningschef/information om tf förvaltningschef 1 Svar på medborgarförslag - Förbättra Alby IP 2 Yttrande över medborgarförslag - Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge 3 Yttrande över medborgarförslag - Återanvänd konstgräs på grusplaner 4 Yttrande över motion - Fritidsgårdar med profilinriktning (M) 5 Yttrande över motion - Simskolan räddar liv (M) 6 Muntlig redovisning - Riktlinjer för ett ungdomspolitiskt handlingsprogram 7 Idrottspolitiskt program handlingar distribueras senare 8 Framåtsikt

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Kultur- och fritidsnämnden Internbudget Rödstu Hage IP - överföring av medel samt begäran om tilläggsanslag 11 Tilläggsanslag för ökade hyror, Idrottshuset 12 Revision av föreningar Ansökan om tjänsteresa utanför Europa - utställning i Washington DC, USA 14 Ansökan om tjänsteresa utanför Europa - studieresa till Makedonien Förändrade öppettider helgdagar på badhusen i Botkyrka 16 Anmälningsärenden 17 Delegationsbeslut Gruppmöten kl 18:00: Majoriteten Lokal 2:3, plan 2 i kommunalhuset Oppositionen Restaurang Helges, plan 2 i kommunalhuset Anmäl eventuellt förhinder till Susanna Evert på telefon eller Mattias Gökinan Kultur- och fritidsnämndens ordförande Susanna Evert Nämndsekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:278 Svar på medborgarförslag - Förbättra Alby IP (KF/2012:278) Beslut Medborgarförslaget är besvarat. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att svara på ett medborgarförslag Förbättra Alby IP. Förslagsställaren önskar att Alby IP ska förbättras genom en rad åtgärder, bland annat genom att staketet ska höjas mot bilvägen, att det ska sättas ett räcke på långsidan av planen och att antalet sittplatser ska utökas. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten 2012 haft dialog med Konyaspor kif samt personal på anläggningen för att diskutera vilka utvecklingsbehov som finns. Det finns medel avsatta för att förbättra Alby IP, och planen är att de åtgärder som efterfrågas av förslagsställaren ska genomföras under våren 2013.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:278 Referens Roger Vintemar Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Svar på medborgarförslag - Förbättra Alby IP Förslag till beslut Medborgarförslaget är besvarat. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att svara på ett medborgarförslag Förbättra Alby IP. Förslagsställaren önskar att Alby IP ska förbättras genom en rad åtgärder, bland annat genom att staketet ska höjas mot bilvägen, att det ska sättas ett räcke på långsidan av planen och att antalet sittplatser ska utökas. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten 2012 haft dialog med Konyaspor kif samt personal på anläggningen för att diskutera vilka utvecklingsbehov som finns. Det finns medel avsatta för att förbättra Alby IP, och planen är att de åtgärder som efterfrågas av förslagsställaren ska genomföras under våren Förslagsställaren Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 Förnamn: Efternamn: Namn: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer: Förslag: Alby IP 1. Jag är fotbollssupporter och har lagt märke till att scoreboard med tidtagning står på fel sida om planet, iställer för att vara vänd mot läktaren så är den vänd mot avbytarna. Byt sida på scoreboarden så att publiken kan se det. 2. förhöjningen bakom målet är för lågt vilket gör att väldigt många bollar som kommer utanför riskerar att komma ända ut till bilvägen. 3. På publiksidan (långsidan) saknas det räcke vilket gör att publiken kommer väldigt nära planen. Att ordna räcke längst långsidan jmf Brunna IP. 4. antal sittplatser är för få till proportion för publiksiffran gällande vissa matcher. Detta blir speciellt viktigt i synnerhet när det är barnfamiljer som kommer till matchen. Att ordna fler sittplatser i Alby BP. Motivering: 1. Tanken med en scoreboard är att det ska vara vänd så att publiken kan se det. 2. Bollar som kommer utanför riskerar att komma ända ut till bilvägen. 3. Idag spelar ett div.2 lag i alby IP. En plan där Div.2 spelar behöver ha ett bättre kvalitet, framförallt ur säkerhetssynpunkt. 4. Antal sittplatser är för få till proportion för publiksiffran gällande vissa matcher.

6 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:307 Yttrande över medborgarförslag - Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge (KF/2012:307) Beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge. Förslagsställarna vill att kommunen anlägger en gångled runt Malmsjön. Motiveringen är att en gångled skulle öppna nya möjligheter för motionärer och naturälskare som vill röra sig i de natursköna miljöerna i Grödinge. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning En gångled runt Malmsjön vore en omfattande och kostsam satsning. Eftersom det finns alternativa gångleder på relativt nära avstånd anser kulturoch fritidsnämnden att detta inte bör vara en prioriterad åtgärd.

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:307 Referens Roger Vintemar Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över medborgarförslag - Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge. Förslagsställarna vill att kommunen anlägger en gångled runt Malmsjön. Motiveringen är att en gångled skulle öppna nya möjligheter för motionärer och naturälskare som vill röra sig i de natursköna miljöerna i Grödinge. Sammanfattning En gångled runt Malmsjön vore en omfattande och kostsam satsning. Eftersom det finns alternativa gångleder på relativt nära avstånd anser kulturoch fritidsförvaltningen att detta inte bör vara en prioriterad åtgärd. Bakgrund Det område som förslagsställarna talar om är ett mycket naturskönt område, och det stämmer att tillgängligheten till Malmsjön är begränsad. Malmsjön är dock en stor sjö, och att genomföra detta förslag bedöms vara ett stort och kostsamt projekt. Att det går trafikleder nära inpå sjön är också en svårighet. Med tanke på att det finns andra gångleder i naturen inom relativt nära avstånd så anser kultur- och fritidsförvaltningen att en gångled runt Malmsjön just nu inte bör prioriteras. Expedieras till Förslagsställaren Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

8 Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer E-postadress Förslag Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge. Vi vill att kommunen bygger en gångled/motionsspår runt Malmsjön. Detta innebär att en väg genom skogen skulle röjas och en ordentlig stig skulle läggas. Till viss del kan man utnyttja redan existerande vägar, t.ex. den nya cykelbanan emot Grödinge Golfklubb längs riksväg 225. Motivering Den stora Malmsjön i Vårsta är väldigt naturvacker och har stor potential, därför är det synd att framkomligheten är kraftigt begränsad när man önskar att vandra runt sjön och endast på ett fåtal platser är det möjligt att nå ned till strandlinjen. Idag så gör Malmsjön lite annat än att utgöra den södra gränsen av Vårsta, en gångled skulle innebära att sjön integrerades i orten på ett mycket bättre sätt. Ett bra exempel är gånglederna vid Brosjön, Mellansjön och Övrasjön som är flitigt brukade av närborna. Gångleden skulle öppna nya möjligheter för motionärer och naturälskare som vill röra sig i de naturliga miljöerna i Grödinge. Utmed leden skulle man kunna bygga vindskydd och eldstäder, för att främja friluftslivet och för att locka till naturutflykter. Allt detta skulle bidra till att måla upp Botkyrka som en kommun som värnar om naturen och vill göra den tillgänglig för alla, oavsett om man är en barnfamilj som ska ut på utflykt, eller pensionär som vill gå ut med sin hund. Naturen är för alla, och det är dags att kommunen gör det till verklighet!

9 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:331 Yttrande över medborgarförslag - Återanvänd konstgräs på grusplaner (KF/2012:331) Beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget är besvarat. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag Återanvänd konstgräs på grusplaner. Förslagsställaren har läst i kommunens flerårsplan att det planeras ett byte av konstgräs på Brantbrink Förslaget är att det gräs som tas bort återanvänds på skolgrusplaner som Parkhemsskolan, Falkbergsskolan och Tullingebergsskolan. Motiveringen är att det behövs fler ytor för såväl spontanidrott som föreningsidrott. Förslagsställaren hänvisar till att Brantbrinks IP:s planer i första hand är reserverade för TTP:s behov och anser att det behövs planer för andra föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att återanvända det gamla konstgräset på skolgårdar och spontanidrottsytor. Detta kommer att göras i dialog med utbildningsförvaltningen, och det är ännu inte utrett var de största behoven finns.

10 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:331 Referens Roger Vintemar Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över medborgarförslag - Återanvänd konstgräs på grusplaner Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget är besvarat. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag Återanvänd konstgräs på grusplaner. Förslagsställaren har läst i kommunens flerårsplan att det planeras ett byte av konstgräs på Brantbrink Förslaget är att det gräs som tas bort återanvänds på skolgrusplaner som Parkhemsskolan, Falkbergsskolan och Tullingebergsskolan. Motiveringen är att det behövs fler ytor för såväl spontanidrott som föreningsidrott. Förslagsställaren hänvisar till att Brantbrinks IP:s planer i första hand är reserverade för TTP:s behov och anser att det behövs planer för andra föreningar. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att återanvända det gamla konstgräset på skolgårdar och spontanidrottsytor. Detta kommer att göras i dialog med utbildningsförvaltningen, och det är ännu inte utrett var de största behoven finns. Bakgrund Kultur- och idrottsförvaltningen har börjat planera för att byta ut de äldsta konstgräsplanerna i kommunen. Förvaltningen har äskat medel för detta i framåtsikten, och medel är beviljade för Brantbrinks konstgräsplan 2014 och Brunna konstgräsplan I de summor som äskats ingår också medel för att flytta gamla planer och anlägga dem på nya platser. Avsikten är att dessa i första hand ska förläggas till skolgårdar och spontanidrottsytor, och detta kommer att göras i dialog med utbildningsförvaltningen. Att förlägga någon av de gamla planerna till de av förslagsställaren föreslagna skolgårdar är ett alternativ, men det är ännu inte utrett om det är där de största behoven finns. Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

11 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:331 Expedieras till Förslagsställaren Kommunledningsförvaltningen

12 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Kommunen har ju i sitt flerårplan budgeterat att konstgräset på Brantbrink skall bytas ut. anlägg den gamla på gruset vid Falkbergsskolan, Parkhemsskolan, Tullingebergsskolan. Anlägg konstgräs på befintliga grusplaner i norra Tullinge så att spontanidrotten samt idrottslivet som ej kan nyttja Brantbrinks IP pga. Avtal mellan Kommun och TTP Fotboll där TTP Fotboll har i stort sett ensamrätt på konstgräset på Brantbrinks IP. Det finns fler föreningar som har behov samt personer(barn, ungdomar, vuxna) som vill spontanidrotta. Och det gör man inte på grusplaner så mycket längre. Man måste kunna satsa på andra och inte bara på en förening!

13 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:314 Yttrande över motion - Fritidsgårdar med profilinriktning (M) (KF/2012:314) Beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Fritidsgårdar med profilinriktning (M). Moderaterna föreslår fullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda våra barn och ungdomar fritidsgårdar med profilinriktningar. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning Kommunen har redan idag tre fritidsgårdar med profilinriktningar som fungerar väldigt väl. Kultur- och fritidsnämnden är generellt sett positiv till att fritidsgårdar erbjuder olika inriktningar som ger ungdomar möjlighet att fördjupa sig i ett särskilt intresse. Nämnden ser dock inget behov av att i nuläget utreda möjligheten till fler profilinriktningar än dem som redan finns. Det finns andra utvecklingsfrågor som just nu är viktigare i arbetet med fritidsgårdarna, och nämnden anser det inte prioriterat att lägga resurser på en sådan utredning som motionärerna föreslår.

14 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:314 Referens Ann-Christine Andersson Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över motion - Fritidsgårdar med profilinriktning (M) Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Fritidsgårdar med profilinriktning (M). Moderaterna föreslår fullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda våra barn och ungdomar fritidsgårdar med profilinriktningar. Sammanfattning Kommunen har redan idag tre fritidsgårdar med profilinriktningar som fungerar väldigt väl. Kultur- och fritidsnämnden är generellt sett positiv till att fritidsgårdar erbjuder olika inriktningar som ger ungdomar möjlighet att fördjupa sig i ett särskilt intresse. Nämnden ser dock inget behov av att i nuläget utreda möjligheten till fler profilinriktningar än dem som redan finns. Det finns andra utvecklingsfrågor som just nu är viktigare i arbetet med fritidsgårdarna, och nämnden anser det inte prioriterat att lägga resurser på en sådan utredning som motionärerna föreslår. Bakgrund Kommunen har redan idag tre fritidsgårdar med profilinriktningar som fungerar väldigt väl. Det är två fritidsgårdar med musikprofiler som erbjuder replokaler, digitala studios och har möjlighet att arrangera musikuppträdanden: Musikhuset Lagret i Storvreten och Musikhuset Norsborg. Den tredje fritidsgården med särskild profil är Southside i Tumba som har en multimediaprofil. Det är en inriktning som har vuxit fram utifrån ungdomarnas intresse och föreningens egna initiativ och möjligheter, och man har specialiserat sig inom film, foto och datorer. Kultur- och fritidsnämnden har även i framåtsikten , i samband med att man lyft behovet av en ny fritidsgård i Brunna, skrivit att den fritidsgården skulle kunna ha en idrottsoch hälsoprofil. Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 49, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

15 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:314 Kultur- och fritidsnämnden är alltså generellt sett positiv till att fritidsgårdar erbjuder olika inriktningar som ger ungdomar möjlighet att fördjupa sig i ett särskilt intresse. Nämnden ser dock inget behov av att i nuläget utreda möjligheten till fler profilinriktningar än dem som redan finns. Nuvarande profileringar utesluter inte övriga aktiviteter och utbud, inte heller att andra fritidsgårdar också kan erbjuda liknande aktiviteter. Det viktigaste är att alla fritidsgårdar har möjlighet att erbjuda ett brett och varierat utbud och på olika sätt kan fånga upp ungdomars intressen och olika trender utan att nödvändigtvis ha en specifik inriktning. Som motionärerna skriver är ungdomars intressen snabbt föränderliga och vi ser därför fördelar med att fritidsgårdarna fortsätter att arbeta som de gör i nuläget, med att fånga upp ungdomars initiativ och intressen som dyker upp, för att sedan byta fokus till något annat när det intresset svalnat, istället för att vara fast i sin profil. Det ligger också i formen för föreningsdriften som Botkyrka kommun har att föreningen har viss frihet att själv initiera särskilda inriktningar där de har specialistkunskap och interna nätverk. Vi kan också konstatera att en profilering medför extra kostnader i form av inköp av specialutrustning och material och ställer inte minst krav på särskild kunskap hos personalen. I det utvecklingsarbete som för närvarande bedrivs på kommunens fritidsgårdar vill vi hellre använda de begränsade resurser som finns till exempelvis utökad personaltäthet, kompetensutveckling och generösare öppethållanden. Vid kompetensutveckling finns som motionärerna skriver mycket att lära och utveckla genom att ta del av andras erfarenheter och kunskaper, vilket också har gjorts i tidigare och fortfarande görs i pågående utbildningsinsatser. Botkyrka har t.ex. sedan länge haft nära samarbeten med grannkommunerna Huddinge, Södertälje och Värmdö i ett gemensamt utbildningsprojekt för fritidsledare gjorde samtliga fritidsgårdsföreståndare också ett uppskattat studiebesök till just Lidingö. Just nu pågår ett samarbete med Stockholm Stad i projektet Kultur och fritid för alla där bemötandefrågor är en viktig del och personal får utökad kunskap om hur man arbetar för att skapa verksamheter som är öppna och tillgängliga platser där samtliga besökare känner sig lika välkomna och delaktiga. Jämställdhetsperspektivet är väldigt viktigt här och något som samtliga fritidsgårdar ska fortsätta arbeta med, utan att ha en särskilt uttalad tjejprofil. Motionärerna skriver vidare att det är viktigt att fritidsgårdarna kan erbjuda läxhjälp och studievägledning. Även detta instämmer nämnden i och det är också något som förekommer i olika utsträckning på fritidsgårdarna redan idag. Detta är dock också resurskrävande och med de få ledare och den höga besöksfrekvens som de flesta har är det svårt att ge det individuella stöd som ofta behövs. Kultur- och fritidsnämnden skulle hellre se ett samarbete med övriga förvaltningar som har spetskompetens i dessa områden, t.ex. att läxhjälp samordnas tillsammans med skolan (särskilt för målgruppen år)

16 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:314 och att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen kan vara behjälpliga med vägledningsfunktionen för de äldre besökarna i våra öppna fritidsverksamheter. Det finns sammanfattningsvis andra utvecklingsfrågor som i nuläget är viktigare i arbetet med fritidsgårdarna, och nämnden anser det inte prioriterat att just nu lägga resurser på en sådan utredning som motionärerna föreslår.

17 Kommunfullmäktige MOTION Fritidsgårdar med profilinriktning Sett över tid så förändras barn och ungdomars fritidsintressen. Nya fritidsaktiviteter tillkommer och de konkurrerar med de verksamheter som vi redan har. Vi behöver kanske vara mer lyhörda och observanta vad gäller trender? Våra fritidsgårdar ska vara utvecklande för alla som besöker dem. Vi är vidare öppna för att upphandla driften av en eller flera fritidsgårdar. Vi Moderater skulle vilja utreda om någon eller några av våra fritidsgårdar skulle kunna ha en särskild profilinriktning. Det skulle kunna vara exempelvis en profil mot multimedia, tjejfokus, idrott- och hälsa eller hållbarhet. I bästa fall lockar profilerna fler besökare till fritidsgårdarna och ett höjt intresse för något av profilområdena. Det är även viktigt att fritidsgårdarna kan erbjuda t.ex. studievägledning och läxhjälp. Barn som kommer från familjer med sämre ekonomiska förutsättningar har inte föräldrar som i första hand kommer att nyttja det kommande RUT-avdraget för att anlita läxhjälp. Då är det bra om vår verksamhet kan utgöra ett komplement till detta. Det finns intressanta erfarenheter från kommuner (som ex. Lidingö) som endast har profilinriktade fritidsgårdar som Kultur- och fritidsförvaltningen skulle kunna titta närmare på. Det är ju vad fritidsgårdarna, genom en intressant och innehållsrik verksamhet i kombination med en kompetent och inspirerande personal, kan tillföra besökarna som är det viktiga. Vi föreslår kommunfullmäktige att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda våra barn och ungdomar fritidsgårdar med profilinriktningar. Petja Svensson Mattias Franzén

18 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:315 Yttrande över motion - Simskolan räddar liv (M) (KF/2012:315) Beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionens första beslutsats: att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser. 2. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionens andra beslutsats: att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskolan. 3. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionens tredje beslutsats: att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Simskolan räddar liv (M). Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att: 1. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser, 2. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskolan, 3. ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att simskolan är en mycket viktig verksamhet, och ska undersöka möjligheten att utöka antalet simsko-

19 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:315 leplatser inom ramen för befintliga resurser. Vi vet dock redan att det är ont om tider i badhusen, och det är många viktiga verksamheter som måste få plats; simskolor, föreningsverksamhet, motionssim, spontansim, lek, kvinnosim och simning för personer med funktionsnedsättning. Vi är medvetna om att simkunnigheten bland barnen är lägre i de norra kommundelarna, och är positiva till att arbeta med att locka fler barn i norra Botkyrka till simskolan. Vi avstyrker den tredje beslutsatsen med hänvisning till utbildningsnämndens svar på motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

20 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:315 Referens Susanna Evert Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över motion - Simskolan räddar liv (M) Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionens första beslutsats: att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser. 2. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionens andra beslutsats: att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskolan. 3. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionens tredje beslutsats: att kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Simskolan räddar liv (M). Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att: 1. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser, 2. ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskolan, 3. ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att simskolan är en mycket viktig verksamhet, och ska undersöka möjligheten att utöka antalet simskoleplatser inom ramen för befintliga resurser. Vi vet dock redan att det är ont Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

21 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:315 om tider i badhusen, och det är många viktiga verksamheter som måste få plats; simskolor, föreningsverksamhet, motionssim, spontansim, lek, kvinnosim och simning för personer med funktionsnedsättning. Vi är medvetna om att simkunnigheten bland barnen är lägre i de norra kommundelarna, och är positiva till att arbeta med att locka fler barn i norra Botkyrka till simskolan. Vi avstyrker den tredje beslutsatsen med hänvisning till utbildningsnämndens svar på motionen. Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att simskolan är en mycket viktig verksamhet. Våra simhallar erbjuder simskola för alla över sex år, det vill säga även för vuxna. Vi är positiva till tanken om att utöka antalet simskoleplatser eftersom vi vet att det finns önskemål om detta, men med de anläggningar vi har idag är det svårt att tillfredsställa de behov som finns. Idag finns det två simhallar i Botkyrka kommun. Fittjabadet har en 25- metersbassäng med fyra banor och en liten barnbassäng. Storvretsbadet har en 25-metersbassäng med sju banor och en barnbassäng. Båda simhallarna är byggda på 1970-talet och anpassade efter den befolkningsmängd och de behov som fanns då. Idag är det full aktivitet i hallarna under de populäraste timmarna, det vill säga på vardagar 17:00 21:00. Det är simskolor, föreningsverksamhet, motionssim, spontansim och lek. På helgerna tillkommer kvinnosim och simning för personer med funktionsnedsättning. Samtliga kategorier anser att det finns för få tider för deras verksamhet och efterfrågar fler. Att ge en verksamhet fler tider är dock svårt utan att andra verksamheter får flytta på sig. Kultur- och fritidsförvaltningen ska undersöka möjligheten att utöka antalet simskoleplatser inom ramen för befintliga resurser. Men vi vet att det är högt tryck på badhusen, och ett uppdrag från kommunfullmäktige om fler simskoleplatser skulle i dagsläget kunna leda till att andra viktiga verksamheter måste prioriteras bort. Mot bakgrund av detta anser kultur- och fritidsförvaltningen att det finns ett stort behov av fler bassängytor i kommunen. Det är också något som vi lyfter i vår framåtsikt Vi är också medvetna om att simkunnigheten bland barn i norra Botkyrka är sämre än bland barn i de södra kommundelarna det skiljer så mycket som 30 procentenheter mellan kommundelarna. I kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2011 skrev vi att vi behöver analysera vad vi kan göra för att minska de stora skillnaderna i simkunnighet mellan norra och södra Botkyrka. Vi är därför positiva till förslaget att arbeta med att få fler barn i norra Botkyrka att delta i simskola.

22 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:315 Slutligen så är det inte kultur- och fritidsnämnden som avgör om den ordinarie simskolan ska tidigareläggas till sexårsverksamheten. Vi avstyrker den tredje beslutsatsen med hänvisning till utbildningsförvaltningens förslag till svar på motionen. Pernilla Hellman Tf. kultur- och fritidschef Roger Vintemar Verksamhetschef Idrott & anläggning Expedieras till Kommunledningsförvaltningen

23 Kommunfullmäktige MOTION Simskolan räddar liv Vi Moderater anser att simskolan är en mycket viktigt verksamhet och vi önskar att fler barn tog del av denna, gärna från en tidigare ålder än den som våra skolor erbjuder. Genom att lära sig simma kan man rädda liv, både sitt eget och andras. Vi är medvetna om att simkunnigheten bland både unga och äldre i främst Norra Botkyrka är låg och vi vill därför att kommunen mer aktivt informerar om vikten av att kunna simma och vad vi kan erbjuda i form av undervisning. Med tanke på regionens närhet till vatten, så är det inte ovanligt att barn ibland faller i. I några fall har föräldrar inte kunnat rädda sitt barn eftersom att inte heller de varit simkunniga. Vi behöver utöka antalet platser i den kommunala simskolan alternativt erbjuda simklubbar möjligheten till att bedriva simskola. Vi skulle gärna se att detta ingick i fritids-/förskoleverksamheten för sexåringar. I dagsläget ansvarar skolan för simundervisning fr.o.m. årskurs två. Vi föreslår kommunfullmäktige att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka antalet simskoleplatser, att att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man kan få fler barn i Norra Botkyrka att vilja börja i simskolan, samt ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten. Petja Svensson Mattias Franzén

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna!

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-11-26 Tid Måndag 2013-12-02, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba

Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-02 Tid Måndag 12 mars 2012 kl 19:00 Plats Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-01-21 Tid 2014-01-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Information om brukarundersökningen

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71

Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71 Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71 FRITIDSNÄMNDEN Innehållsförteckning 1. Ordförandes inledning 2. Omvärldsanalys 3. Ledstjärna 3.1 Verksamhetsidé 4. Nämndens uppdrag 5. Mål

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2012-12-21 Tid 2013-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer