Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson,"

Transkript

1 Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt En segelbåt är en båt med segel. Bland seglebåtarna kan man hitta många olika varianter och storlekar. De vanligaste är jolle, katamaran, kölbåt och trimaran. Dagens segelbåtar kan använda sig av både motor och segel eller endast segel. Segelbåtar kan benämnas som skepp eller båt beroende på storlek, om de är över 12*4 meter kallas de skepp. 1.Storsegel: Var förr det största och viktigaste seglet. På vanliga segelbåtar är det fäst vid bommen och mastens bakre sida. På de segelbåtar som har flera master är storseglet det nedre seglet på stormasten. 2. Fock: Ett triangulärt stagsegel som är fäst vid fockstaget eller förstaget(se nr. 16). Man kan dela in fockarna i självslåendefockar, hårdvindsfockarn och överlappande fockar. 3.Spinnaker: Ett segel som används vid undanvindar såsom läns (vinden rakt bakifrån) och slör (vinden snett bakifrån). Seglet är ballongliknande. 4.Skrov: En segelbåts yttersida (botten, sidor och däck). 5.Centerbord: En fena man fäller ner för att undvika/förhindra avdrift (sidlänges drift pga vinden eller vattnets strömmningar) i sidled. Vanligast på segeljollar och segelkanoter. 6.Roder: En fenaformad annordning som är fäst i segelbåtens skrov. Roderet är lodrätt placerat och rörligt. 7.Skädda: Används för att kontrollera gången i vattnet. 8.Mast: En lodrätt stolpe vid vilken man fäster segel, antenner och andra saker som behöver vara högt uppe. 9.Vantspridare: Sitter fast en bit upp i masten och håller ut vanten, detta för att kunna stöda masten i en bättre vinkel. Vantspridare är ofta är oftast gjorda i metall eller trä. 10.Vant: De vajrar och linor som stöder masten i sidled. 11.Skot: En tamp eller lina som man använder för att justera seglets ställning i förhållande till vinden. Tampen eller linan är fäst i seglets skothorn, dvs seglets bakre nedre hörn. Skoten har olika namn beroende på vilket segel den sitter på, t.ex. storskot och fockskot. 12.Bom: En stång vars ena enda är fäst vid båtens mast. I andra änden av bommen fäster man seglets skothorn. Förr tillverkades bommarna i trä och de kunde vara ihåliga eller massiva.

2 Idag är bommarna oftast tillverkade i glasfiber, aluminium eller kolfiberarmerad polyester och de är ihåliga. 13.se nr.8 14.Spinnakerbom: Spinnakerseglets bom. 15.Akterstag: Den vajer eller lina som stöder masten bakifrån(akterifrån). 16.Förstag: Den vajer eller lina som stöder masten längsledes (från fören till masten). 17.Kick: Är till föra att förhindra att bommen åker uppåt. Annordningen är fäst mellan bommen och vid mastfoten. Kanot Den öppna kanot paddlas med enkelpaddel, alltså man har bara ett blad i ena ändan. Paddlarna sitter ute i ändorna av kanoten eftersom kanoten är som smalast där och ger en bekväm paddelföring Kanoten passar bäst på mindre sjöar och vattendrag där det är relativt lugnt och vågorna är små Den är lätt att kliva ur för att vada och lyfta förbi olika hinder Kanoterna byggdes traditionellt av björknäver på ett ramverk av tunna trälister En typisk nutida turistkanot är drygt 5 meter lång, ca 90 cm b Kajak En kajak är ett slags täckt kanot med en eller flera sittbrunnar. I en kajak sitter man på en sits i botten av kajaken, med benen utsträckta framför sig. Kajaken framförs och manövreras med en paddel som har två blad, ett i varje ände. Kajaken är ibland utrustad med roder, som manövreras med fötterna. En fast fena under akterna är en annan enklare konstruktion som ökar kajakens kursstabilitet, men också gör den mer svårsvängd. Fenan har sedan utvecklats till en skedda och gjorts höj- och sänkbar, vilket gör det möjligt att i någon mån variera kursstabiliteten efter behov. Kajakens strömlinjeform, bottenprofil och låga tyngdpunkt gör den förhållandevis trygg även i blåst och sjögång För att slippa skvätta in vatten i kajaken kan man täcka över sittbrunnen med ett kapell som tätar runt midjan på paddlaren och runt sittbrunnssargen. Därför lämpar sig kajaken bättre på större och öppna vatten med färre eller inga lyft.

3 Kajaker tillverkas numera vanligen i glasfiber eller plast, men det finns även mer traditionellt byggda kajaker med en stomme av trä- eller aluminiumdelar och ett hölje som kan bestå av trä, lin- eller bomullsduk, PVC eller gummi. Numera är vattentäta skott och lastluckor standard på de flesta tur-kajaker. Hur påverkas kanoten av: Längden. Om en kanot har lång vatten linje blir den snabbare, mer lättdirven och kursstabil. Om en stor del av kanoten är ovanför vattnet utsätts den för vind och vågor i onödan.. Bredden. Ju bredare kanoten är desto stadigare men långsammare blir den. Bottenprofil / snabbhet. Rundbottnade kanoter är snabbare än flatbottnade, eftersom mindre del av kanoten rör vid vattnet och därmed minskar friktionen. Bottenprofil / stabilitet. Flatbottnade kanoter är stabilare än rundbottnade och vickar inte lika mycket i lugna vatten. När det är mera sjögång är de rundbottnade kanoterna mer stabila eftersom de flatbottnade lutar med vattenytan Seglings och paddlings teknik (Sebastian Edén & John Henriksson) Kanotpaddling En kanot ( Indiankanot ) paddlas vanligtvis av två personer där den främre fungerar som motorn och takthållaren medan den bakre i första hand är styrman. Personerna paddlar i regel alltid på varsin sida om kanoten. Paddlarna som används har ett blad i ena ändan och ett handtag i andra och längden varierar på basis av paddlarens längd. Man skall undvika onödiga sidbyten när man paddlar men dock byta sida om man blir trött i armarna. Främre paddlaren: Eftersom dennas uppgift är fart- och takthållning i första hand så är tekniken lättare. Man paddlar lugnt och byter inte sida i onödan. En viktig poäng med paddel dragen är dock matt man måste komma ihåg att hålla dragen så nära kanot skrovet som möjligt för att underlätta styrmannens uppgift att hålla kanoten på rätt kurs. Det känns nästan som om man för paddeln under själva skrovet.

4 Bakre paddlaren: Det finns flera tekniker för att styra kanoten men den lättaste är att paddla på den motsatta sidan till vilket håll man vill att kanoten skall svänga. Detta betyder dock att man måste byta sida ofta vilket är tyngre och inte alltså att föredra. Ett annat sätt är att man drar draget längre ut på sidan vilket ger kanoten mer kraft att svänga åt det motsatta hållet. Denna teknik kräver i viss mån kraft eftersom man dessutom jobbar mot svängkraften som kommer av den främre paddlarens drag. Ett sätt att svänga den åt andra hållet är det sk. J- draget vilket betyder att man håller första halvan av draget nära skrovet och sedan skuffar paddeln vinklad utåt från skrovet. Detta gör att man skjuter bakändan av kanoten åt andra hållet och svänger därför åt samma håll på vilken sida man paddlar. Kajakpaddling I en kajak sitter man vanligen antingen ensam eller två men vi går igenom endast tekniken för en enmanskajak. Grundtekniken är att dragen går turvis på diverse sidor. Detta pga. Att paddeln som används har ett blad i var ända. Så långt brukar det inte uppstå problem men svårigheterna kommer när man inser att paddelbladen inte är vridna åt samma håll utan är en aning vinklade, detta för att minska vindmotståndet i det paddelblad som inte är i vattnet. Knepet är att hålla greppet i vänstra handen löst och låta paddelskaftet rulla när man justerar vinkeln med höger hand. När man stiger i kanoten bör man vara försiktig och använda antingen en paddel eller en käpp för att hålla kajaken i balans medan man flyttar sin vikt försiktigt in i kajaken. När man väl kommit så långt att man sitter ordentligt i kajaken har man redan överkommit de största svårigheterna eftersom det oftast upplevs som svårast att komma i och stiga ur kajakerna. Små justeringar i kursen sköts i regel med att man paddlar med mera kraft på den motsatta sidan mot vilken man vill svänga. Större justeringar sker genom att man endast paddlar på ena sidan och ännu grovare svängar sköts genom att tuvis backa eller bromsa med paddeln på ena sidan och paddla normalt på den andra. I likhet med kanottekniken kan man även dra ett bredare drag på ena sidan för att få mera svängkraft åt motsatt håll. Vartefter man får mera erfarenhet ökar möjligheterna att svänga och hantera kajakerna mycket och man kan även paddla kajaken sidledes genom att vinkla bladet och vispa fram och tillbaka på en sida. Segling

5 Segling handlar om att utnyttja vindens kraft för att sätta och hålla båten i rörelse i en vald riktning. Grundidén är att man kan segla i alla riktningar i förhållande till vinden förutom en sektor rakt mot vinden. Denna sektor varierar i storlek mellan båttyper men rör sig oftast runt från vindens grundriktning. Detta försöker vi synliggöra med följande illustrering där det även finns namnen på de olika halsarna insatta. Man skall se på illustreringen som om man befann sig i båten i mitten och försöker segla utåt från mitten. Seglen är ingen ny uppfinning men deras funktion var länge svår att förklara. Förenklat sätt kan man säga att vinden har en längre väg att gå på seglets undersida jämfört med dess övre i förhållande till vindriktningen. Detta leder till ett högtryck på seglets övre sida och ett undertryck på den undre. För att kompensera undertrycket bildas ett sug efter luft neråt som ger seglets dess kraft. Det är en vanlig missippfattning att vinden skuffar båten framåt eftersom den i verkligheten suger fram båten. Eftersom seglet inte är svängt så att kraften riktas rakt framåt på båten finns behov för skrovet att ha en god egenskap att hålla kursen oavsett krafter åt sidan. Detta har lätt till olika utvecklingar men en fast köl (kölbåtar) eller ett centerbord (jollar) är det vanliga sättet. I samband med rodret på båten gör de att avdriften, dvs hur mycket båten rör sig åt fel håll med suget, minimeras. Detta har vi illustrerat enligt följande.

6 Detta sug gör även det att båten lutar åt motsatt håll i förhållande till vinden. Detta begrepp kallar man vanligen att båten syder. Att båten syder är ofarligt i de flesta båtar och är ett tecken på att båten har kraft i seglen och har bra fart. Sydandet är en sak som nybörjare ofta har svårt att vänja sig med men man märker ganska snabbt att det inte finns orsak för oro. För att minimera sydandet har man försett kölbåtar (båtar med en fast köl) med vikt i kölen som skall kompensera suget av seglet. När man seglar jollar fungerar ens egen kroppsvikt som motvikt. Vi har synliggjort detta med följande illustrering: Såhär långt är det själva båten som gör största delen av jobbet men personerna ombord har i huvudsak två uppgifter: 1. att styra båten i önskad riktning. 2. att skota seglen i förhållande till vinden för att få ut önskad effekt. Grundregeln för skotning är att det hela tiden skall vara drag i seglen vilket betyder att man måste skota seglen så spänt att dukarna inte börjar fladdra. Så fort seglen fladdrar förlorar de all kraft. Detta kan jämföras med att lyfta foten från gaspedalen i en bil. Undantaget är om styrmannen försöker styra i den omöjliga sektorn mot vinden då seglens skotning inte mera räcker för att få seglen att dra. För spända skot är heller inte bra eftersom kraften i seglet då drar mer åt sidan är framåt vilket leder till att båten syder onödigt mycket och förlorar fart. Vi har visat skotningen för de olika halssarna i följande bild:

7 Segling är inget som man lär sig på en dag, genom att läsa en bok eller genom att lyssna på teori. Man måste lära sig genom att göra. En viss grundidé kan vara bra att ha om man är vuxen men med barn är det ofta vettigast att först gå igenom några grundregler för säkerhet på land och sedan styra barnen direkt till båtarna där en instruktör kan visa på vattnet exakt vad som händer. Utrusning i segling och paddling Thotte Fuchs, Nicklas Nylund, Michaela Backman När man rör sig ute på sjön är det viktigt att veta vad man skall ha med sig. Man behöver förbereda sig för många oväntade situationer t.ex. om man faller överbord, om det blir storm eller om övriga missöden sker. Utöver grundutrustningen som finns i kajak/kanot/segelbåt behöver man:

8 Grundutrustning - Flytväst - Karta och kompass / sjökort - Gps - Kapell till sittbrunnen i kajaken/kanoten - Vind- och vattentäta kläder - Plastpåsar att packa torra kläder i - Paddel (extra), öskar/svamp (till paddlingen) - Kniv, rep - Toapapper - Matsäck, dricka och choklad - ordentliga vattentäta skor - Extrautrustning - Förstahjälp utrustning - Mobiltelefon - Byteskläder / varma kläder - Mössa, keps - Handskar - Solglasögon, solkräm Annat övrigt som t.ex. - kamera - kikare - anteckningsbok Övrig utrustning för längre utflykter - tält - sovsäck - liggunderlag - trangia / spritkök - bestick / tallrikar / diskmedel - vattendunkar - ficklampa - bra besättning Källor:

9 Säkerhet Erika Bergström Kajakpaddling Kallt vatten Det är en sak att paddla i vatten som är lugna en fin högsommardag och en annan sak att vara ute en tidig vårdag eller en sen höstdag, när vattnet är kallt och vinden och vågorna blir påtagliga. Även om vatten är en förusättning för att vi ska kunna paddla, utgör det paradoxalt nog en av de största riskerna. I 10-gradigt vatten överlever man i ungefär en timme, men efter bara halva tiden förlorar man förmågan att tänka klart och fungera. Rätt kläder och utrustning i kombination med väl inövad räddningsteknik är en förutsättning för att paddla när vattnet är kallt. Rätt utrustning Innan du ger dig av bör du ha funderat ut vilken utrustning som ska packas med. Rätt karta/sjökort, kompass, torra, varma kläder, lagom mycket proviant (d v s alltid lite extra i reserv), reparations- och sjukvårdsutrustning, tillräckligt med vatten och så skall man naturligtvis bära flytväst. Listan kan göras lång, men när det gäller, är det du som måste tänka till och göra en egen bedömning baserad på vilken typ av tur du ska göra. Tänk efter före Om du har tänkt igenom vilka risker du som kajakist löper och har en strategi för att hantera dessa, är dina chanser att reda ut en otrevlig situation betydligt större än om du stoppar huvudet i sanden. Prova din utrustning och tänk över din färdväg innan du sätter dig i kajaken och paddlar iväg. Att paddla kajak är inte svårare än att cykla. Efter bara en liten stund brukar känslan av instabilitet ersättas av glädjen att få möta elementen och omgivningen på deras egna villkor. När du paddlar blir du inte invaggad i falsk trygghet, som du kan bli när du sätter dig bakom ratten i en motorbåt. I kajaken är du del av omgivningen så att du på ett okomplicerat sätt kan bedöma situationer från rätt perspektiv. När det gäller havspaddling finns det några saker man bör tänka på när man planerar sin tur: Du syns inte Kajaker är svåra att upptäcka både för ögat och med radar. Som kajakist är du skyldig att följa samma sjöregler som alla andra båtar, men du kan bli påkörd även om du har rätt, så ta det säkra för det osäkra och ansträng dig lite extra för att synas väl. Ska du korsa en farled bör du se dig ordentligt omkring och korsa farleden vinkelrätt och med god fart. Kanot Flytväst Om du hamnar i kallt vatten är det risk att andningen låser sig. Det kalla vattnet mot ansiktet kan också starta en okontrollerad andning - hyperventilation - som på kort tid gör att du blir omtöcknad och i stånd till oöverlagda handlingar. Därför är det livsviktigt att du alltid har flytvästen på - och att den är knäppt - oavsett väder, vind och vattendjup. Det är viktigt att flytvästen passar bra så att du kan paddla utan hinder och att den sitter bra även när du hamnar i vattnet. Det är en fördel att testa en flytväst i vatten innan du ger dig ut i kanoten så att du vet hur den fungerar i praktiken.

10 Kläder skyddar Ju fler lager kläder du har på dig, desto större möjligheter har du att överleva i kallt vatten. Simma inte i onödan, utan flyt så lugnt som möjligt. Spara värme genom att hålla benen ihop, armbågarna mot sidan och armarna korsade över bröstet. Ta det varsamt När en nedkyld människa tas upp ur vattnet ska denne behandlas varsamt och som ett "passivt kolli", som absolut inte får hjälpa till själv. Vid plötslig aktivitet eller upprätt läge strömmar kallt blod från extremiteterna in mot bålen och kan innebära ytterligare nedkylning av bålen som kroppen inte klarar. Byt våta kläder mot torra, skydda den nedkylde mot vind och värm försiktigt med filt eller sovsäck. Om personen är mycket nedkyld ska uppvärmningen koncentreras till bål och huvud så att inte det kalla blodet från ben och armar kommer in till bålen och ger en köldchock. Att välta med kanoten är ingen olycka. Men det kan bli, om du inte vet hur du ska göra. Grundläggande är naturligtvis att alltid ha flytvästen på. Den som tror att han kan ta på sig flytvästen när kanoten slagit runt, lurar bara sig själv. Till och med i vattentemperaturer som normalt sett är "badvänliga", förlorar man snabbt finmotoriken i händerna, och vid längre vistelse i vattnet inträder en allmän nedkylning som sätter ned både kroppsliga och själsliga förmågor. Att försöka simma iland vid kallt vatten och mer än en kort sträcka efter en kapsejsning är oftast ingen bra idé, eftersom kroppsrörelse i vatten påskyndar kroppens avkylning. För din säkerhet bör du öva på att snabbt och enkelt ta dig upp i kanoten, öva även i kallt vatten. En annan självklarhet är att inte paddla med alkohol i kroppen. Alkoholen påverkar omdömet, och kan vid kroppsansträngning och nedkylning dessutom ge upphov till förvirring och snabbt sjunkande kroppstemperatur. Alkohol i blodet påskyndar även den normala avkylningen hos en person som hamnar i vattnet Sammanfattning (kajak & kanot) Färdas efter din egen förmåga. Paddla i grupp och lär er att rädda varandra. Bär alltid flytväst. Drick aldrig alkohol i samband med paddling. Lyssna på väderleksrapporten. Tänk inte "det händer inte mig" utan "vad gör jag om det händer?". Forspaddling kräver specialkunskaper. Ha telefonen i ett vattentätt fodral. Respektera allemansrättens motto: -att inte störa eller förstöra när du är ute i naturen! Segling Innan du beger dig ut till sjöss är det alltid skäl att gå igenom utrustningen i båten och kontrollera att motorn fungerar och att det finns tillräckligt med bränsle. Obligatorisk utrustning i båtar för alla i båten är

11 godkända flytvästar ELLER flytplagg Dessutom bör också följande finnas ombord åror, paddel eller ankare med lina OCH tömningsredskap (pump, öskar eller ämbare) Till den obligatoriska utrustningen hör också en brandsläckare. Tryggt på ytan Flytvästen är obligatorisk utrustning i båten. Men nybörjaren kan bli villrådig av det varierande utbudet, och även den erfarne seglaren bör noggrant fundera på vilket slags flytväst som passar bäst för det egna ändamålet. Det talas mycket om hur viktig flytvästen är, och inte utan orsak den största delen av dem som drunknat inom sjötrafiken skulle ha klarat sig med livet i behåll om de hade haft en sådan på sig. De flesta flytvästar behövs naturligtvis aldrig, som tur är. Västen är ändå på sätt och vis en försäkring man skaffar den inte för vardagliga trygga situationer, utan med tanke på plötsliga olyckor. Om du hamnar i vattnet är simkunnigheten inte avgörande förhållandena kan ofta vara skoningslösa, och att till exempel klara sig i kallt vatten hänger inte på kunskaper eller viljestyrka. Det går inte att nog betona flytvästens betydelse. Viktig och obligatorisk investering För många är sjölivet en rolig hobby och ett sätt att koppla av, och just med tanke på det har många flytvästmodeller idag planerats så att det inte skall kännas obekvämt eller besvärligt att ha dem på sig. Speciellt barnen borde lära sig att alltid ha på sig flytvästen vid eller på sjön, precis som säkerhetsbältet sätts på automatiskt i bilen. Det lönar sig att satsa på köpet av en flytväst, också därför att det inte är en helt frivillig anskaffning enligt föreskrifterna bör det finnas godkända räddningsplagg för alla som befinner sig i en motorbåt eller i en över fem meter lång segelbåt. Föreskrifterna gäller inte roddbåtar, även om det naturligtvis är bra att skaffa en ändamålsenlig utrustning också till dem. Det viktigaste är förstås att skaffa en utrustning som motsvarar användarens faktiska behov. Om avsikten är att sitta med kastspöt vid sjön på veckosluten, räcker det bra med en vanlig flytväst om tanken däremot är att segla från Finland till Spanien skall ju utrustningen naturligtvis vara av en helt annan klass. Det är bra att försäkra sig om att plaggen verkligen passar användaren det är ju fråga om utrustning som skall användas om och om igen, och ofta i förhållanden som kräver fysisk aktivitet istället för stillasittande. Och om någon del skavar eller känns obekväm så sitter plagget helt klart inte som det ska. Praktiska flytplagg Många flytplagg fungerar nuförtiden som en naturlig del av fritidsplaggsgarderoben, och en skicklig simmare som rör sig i varma skyddade vatten har ett stort utbud att välja från. Många flytjackor går till exempel att använda som bekväma fritidsplagg också på torra land, och paddlarnas flytvästar har planerats så att användaren kan röra sina händer och kropp ledigt. I många flytjackor finns det fickor och länkar som lämpar sig för fiskarens behov andra modeller igen har en slät yta så att de inte ska fastna i metreven eller näten.

12 Vid kallt väder och på vintern använder många flytoverall och räddningsdräkter som skyddar bra mot köld och hypotermi. De används bland annat av pimplare och andra som rör sig mycket på isen. De räcker inte i sig till för att hålla personen på ytan i hög sjögång. De har ofta också färdiga fästen för räddningsväst. Räddning Om du faller överbord: Håll dig lugn och ropa på hjälp. Om båten kantrar, håll dig invid den och försök ta dig upp på den. Om din kompis faller överbord: Lugna ner honom eller henne. Sök något att sträcka ut till den nödställda och undsätt honom eller henne. Ropa på hjälp och ring vid behov det allmänna nödnumret eller sjöräddningens larmnummer. Om det börjar brinna ombord, varna de andra i båten! ta på flytvästarna kontrollera läget: vad brinner och är någon i fara? stanna motorn stäng bränsle- och gaskranarna släng brinnande föremål överbord sätt i gång med släckningsarbetet kalla på hjälp om det behövs Navigering Anna Dahlberg & Linn Eden Navigering är att vid framförandet av en farkost kunna bestämma position, kurs och fart samt planera sin rutt. Varje farkost har vid varje tidpunkt en given position på jordklotet, vanligen angiven med latitud och longitud. Att kunna bestämma sin position, d.v.s veta var man är, är centralt för varje sjöfarare. Beroende på förutsättningarna använder man olika verktyg och metoder för att fastställa sin position. Paddling Inom navigeringen finns det tre huvudfrågor som man kan tänka på. När som i när kan jag tänkas vara framme? Var som i var är jag någonstans? Hur som i hur ska jag paddla för att komma dit jag vill?

13 Man kan dela in navigeringen i tre olika nivåer. För det finns det objektiv navigation, den klassiska navigeringen. Inom den nivån använder man sig av karta, kompass och gradskiva, förberedelser och ibland huvudräkning. Denna navigering bör till största delen vara avklarad innan man sätter sig i kajaken eller kanoten. Den andra nivån är subjektiv navigation. Den baserar sig på observationer och erfarenhet och är den viktigaste när man väl sätter sig i kajaken/kanoten. Denna kan ske helt utan redskap eller hjälpmedel. Man ska bedöma bland annat fart, avstånd och tid. Den tredje nivån handlar om känsla snarare än om förnuft, och rör sekundsnabba beslut baserade på överraskande och oförutsedda förändringar. Nära kusten, bland klippor och grund behövs kanske inte kartor, kompasser och beräkningar. Om man till exempel ser att vattnet snabbt rör sig utåt kan man gissa att en ovanligt stor våg är på väg in. Då är det dags att kolla vad som finns i lä, eller om surflusten blir övermäktig snabbt vända stäven mot lä och leta startposition. Om man anar snarare än ser en sten i vattnet framför aktern en snabb kontring eller sväng med lutning. Att mellan klippor och stenar hålla reda på vågor från flera håll och göra passagen i rätt ögonblick det finns inte tid att fundera eller planera. Då är det all den tid och erfarenhet man byggt upp under paddlandet som omvandlas till omedelbar reaktion.

14 Segling Sjökort är kartor som visar latitud och longitud, vatten- och landmassor, öar, grund, sjömärken, fyrar, djupangivelser och annat som är relevant för den som navigerar. Sjökortet är centralt för ruttplanering, och för visuell navigation. Idag används gyrokompasser som anger väderstrecken utan att ha en magnetisk nål. Med hjälp av GPS, ett satellitnavigationssystem, kan man bestämma sin exakta position med bara några knapptryckningar. Elektroniska sjökort som återger informationen eller visar den på en datorskärm ersätter ofta traditionella sjökort. Navigering har blivit en exakt vetenskap. På bilden till höger finns remmare. Dessa fungerar som ett hjälpmedel vid navigationen.

Gymnastik uppgift 1 Anna Fröberg Emilie Haag

Gymnastik uppgift 1 Anna Fröberg Emilie Haag Gymnastik uppgift 1 Anna Fröberg Emilie Haag Segelbåt / J22 Segelbåt är en båt med segel. Segelbåten drivs fram genom att seglen fångar vinden. Det finns flera olika typer av segelbåtar. De vanligaste

Läs mer

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN Segelbåtar kännetecknas på dess segel. Ett segel är en duk som fästs på båten för att fånga vinden. Med hjälp av vinden och seglet förs båten framåt. Det finns många olika segel

Läs mer

Kajak.

Kajak. Kanadensare Martina Kjellman, Linda Fagerström, Elin Friman Kanadensare är en typ av kanot som utvecklats av nordamerikanska indianer. De byggdes traditionellt av björknäver på ett ramverk av tunna trälister

Läs mer

Kanot Fredrik Rusk, Christoffer Wiik, Niclas Zweigberg, Kajak

Kanot Fredrik Rusk, Christoffer Wiik, Niclas Zweigberg, Kajak Kanot Fredrik Rusk, Christoffer Wiik, Niclas Zweigberg, En kanot är enligt Svenska Kanotförbundet...en paddelbar farkost som sett uppifrån är spetsig i båda ändar och ej försedd med akterspegel av något

Läs mer

Rundbottnade kanoter känns ranka initialt men styvar upp med ökande lutning och ger därför möjlighet att rädda en besvärlig situation.

Rundbottnade kanoter känns ranka initialt men styvar upp med ökande lutning och ger därför möjlighet att rädda en besvärlig situation. Kanadensare är en typ av kanot som utvecklats av nordamerikanska indianer. De byggdes traditionellt av björknäver på ett ramverk av tunna trälister och spant och nådde sin högsta utveckling i de trädrika

Läs mer

Båtar Anna-Karin Siegfrids, 26960, Richard Fant, 30494, Toni Valkeakari, 30503. Segelbåt J/22

Båtar Anna-Karin Siegfrids, 26960, Richard Fant, 30494, Toni Valkeakari, 30503. Segelbåt J/22 Båtar Anna-Karin Siegfrids, 26960, Richard Fant, 30494, Toni Valkeakari, 30503 Segelbåt J/22 Det finns flera typer av segelbåtar, kölbåt, joller, katamaran och trimaran. J/22 är en kölbåt och standardmåttet

Läs mer

Kajak. Pedro Zamarro, Petter Hägg, Magnus Långbacka och Lukas Myrskog

Kajak. Pedro Zamarro, Petter Hägg, Magnus Långbacka och Lukas Myrskog Kajak Pedro Zamarro, Petter Hägg, Magnus Långbacka och Lukas Myrskog En kajak är ett slags täckt kanot med en eller flera sittbrunnar. Ursprunget finns på nordkalotten - Alaska, Kanada, Grönland och Sibirien

Läs mer

Havskajak nivå 3 blå, vad förväntas jag kunna

Havskajak nivå 3 blå, vad förväntas jag kunna Havskajak nivå 3 blå, vad förväntas jag kunna Den som genomfört examination på blå nivå anses vara en god paddlare och ska ha en befäst baskunskap och färdighet avseende teknik, miljö och säkerhet i samband

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

Teknik- & balansövningar på vattnet

Teknik- & balansövningar på vattnet SKF Resursteam presenterar Övningar från Lekande Kanot Teknik- & balansövningar på vattnet Resetta Bryta sitt eget paddelmönster för att öka möjligheten att pröva nytt. Öka förmågan att ta ut svängarna

Läs mer

ISSÄKERHET. Isen förändras hela tiden på grund av inverkan av väder och strömmar, och kan brista på hemvägen fastän det bar på utvägen.

ISSÄKERHET. Isen förändras hela tiden på grund av inverkan av väder och strömmar, och kan brista på hemvägen fastän det bar på utvägen. ISSÄKERHET Innan man ger sig ut på is bör man alltid testa underlaget noggrant med ispik eller isbill. Isen förändras hela tiden på grund av inverkan av väder och strömmar, och kan brista på hemvägen fastän

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Råd och tips till dig som vill paddla kanot

Råd och tips till dig som vill paddla kanot PADDLA SVERIGE! Råd och tips till dig som vill paddla kanot 1 INNEHÅLL 4 Kanotliv 6 Vad är en kanot 8 Utrustning 12 Paddlingsteknik 18 Om du kapsejsar 22 Säkerhet 28 Allemansrätten 30 Paddelpasset 2 Visste

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

c) kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta, nyckstek, skotstek, pålstek, dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part (F2),

c) kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta, nyckstek, skotstek, pålstek, dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part (F2), Besättningsman Bilaga 1 sid 1 Behörighetsbevis för besättningsman får beviljas den som a) kan simma 200 m (F2), b) kan hantera mindre båt (F2), c) kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta, nyckstek,

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguide CB 66 Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguiden är skriven av Fredrik Åstrand, North Sails. fredrik@se.northsails.com 1. Förberedelser

Läs mer

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93 Fritt översatt av Sven Gester till svenska Börja så här Börja med att sätta riggen på båten, montera vant och sätt häckstaget lite grovt. Mast lutning

Läs mer

OBS! seglarskola för Feva kan ha andra tider, se hemsidan och detta gäller även prova-på-kursen.

OBS! seglarskola för Feva kan ha andra tider, se hemsidan och detta gäller även prova-på-kursen. SEGLARSKOLEHANDBOK VÄLKOMMEN TILL RÖSS SEGLARSKOLA/PROVA-PÅ! Målet med RÖSS seglarskola är att alla ska tycka att segling är roligt och känna sig trygga och vilja fortsätta segla! På seglarskolan lära

Läs mer

Innan en djupare beskrivning presenteras kan det vara på plats att repetera lite strömningslära.

Innan en djupare beskrivning presenteras kan det vara på plats att repetera lite strömningslära. KANOTENS SEGEL Med nedanstående rader avser jag att beskriva olika segelplan som kan förekomma på segelkanoter. Avsikten är att bredda kunskapen för en vidare dialog om den optimala riggen. Innan en djupare

Läs mer

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandet 160514 Inför turen Planera i god tid Vad Varför? Orsaken till att turen blir av Vad är fokus på turen Vilken grupp vänder turen sig emot Börja skaffa information Inför turen Planera

Läs mer

MEKANIK. Välkommen till en utedag med oss fortbildning för dig!

MEKANIK. Välkommen till en utedag med oss fortbildning för dig! MEKANIK För vem: Skolår 5-9 När: mars-dec Välkommen till en utedag med oss fortbildning för dig! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal

Läs mer

Lite lösningar som gör livet lättare

Lite lösningar som gör livet lättare Lite lösningar som gör livet lättare Möjligheten att lätt kunna trimma dina segel efter rådande förhållande är väsentligt för att behålla bra fart och höjd under kryss när vindstyrka och vågornas karaktär

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012 Vi har tyvärr inte av olika orsaker hunnit segla så mycket i sommar med vår nyinköpta Omega 42 Anandra som vi hade tänkt oss. Vad gäller kappsegling så blev det bara Ornö Runt i maj och sen sista onsdagsseglingen

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen.

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen. VBS-upptagning för nybörjare. En enkel guide för dig som är ny i klubben. Upptagningen är något mer avancerad än sjösättningen, men fortfarande ganska lätt och riskfri. Det som i huvudsak skiljer från

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

PADDELMÄRKEN Kanotslalom

PADDELMÄRKEN Kanotslalom PADDELMÄRKEN Kanotslalom Namn: Forsskalan Klass I Strömmande vatten utan vågor Klass II Strömmande vatten med små vågor. Inga valsar eller fall. Klass III Klass IV Klass V Klass VI Större vågor, enstaka

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns.

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns. Yoga hemma Att göra asanas regelbundet hemma är ett bra sätt att få ut mer av yogan. För att du lättare ska komma igång har jag skrivit ner en sekvens med asanas jag brukar göra på mina klasser och som

Läs mer

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration.

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration. Orienteringsteknik Orientering är egentligen världens enklaste sport. Man får facit redan vid start och får kolla på det hur ofta man vill under hela loppet. Trots detta har majoriteten av orienterarna

Läs mer

Säkerhet i Svensk Segling

Säkerhet i Svensk Segling Säkerhet i Svensk Segling Kunskap Redskap Kultur Kunskap Tävlingsreglementet Flytväst krav, infört sommaren 2011 Säkerhetsplaner, under rev Utbildning Säkerhetsutbildningar, under rev Uppdrag segling,

Läs mer

Ext - Flex Windmill Anatomisk utfallssteg Rocking Lion

Ext - Flex Windmill Anatomisk utfallssteg Rocking Lion Release 5 - Start Up Ext - Flex Sträck armarna uppåt och böj lätt bakåt, böj dig sedan framåt och sträva med händerna mot dina fötter. Vänd rörelsen och rulla mjukt upp igen. Windmill Vrid fötterna till

Läs mer

11 övningar som gör dig mindre stel. Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet.

11 övningar som gör dig mindre stel. Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet. 11 övningar som gör dig mindre stel Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet. 1 1. Steg framåt och korsa» Sätt ner vänster fot snett framför den högra.» Håll

Läs mer

Klassregler för 2-Kronan

Klassregler för 2-Kronan 2005 Klassregler för 2-Kronan Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM 2-Kronan konstruerades 1991 av Erik Thorsell. 2-Kroneförbundet antogs som klassförbund i Svenska Seglarförbundet

Läs mer

1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA

1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA 1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA 1-krona, handbok, 2012 sida 2(14) Innehåll INTRODUKTION - sid 3 BESKRIVNING AV 1-KRONAN - sid 4 RIGGNING OCH DETALJER sid 5 Hur använda båten, besättning

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion Hopfällbar Båtlyft - Instruktion 2016-09-01 Sida 1 (av 10) Allmänt: Båtlyften är endast avsedd för lyft av båt (motorbåt eller liknande) för att flytta båten till eller från en båttrailer på land. Båtlyften

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation

Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation Seglingskunskaper som märks Att gå i seglarskola och lära sig hantera en båt, ha skoj med kompisar och så småningom lära sig att segla är

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

ditt Träningsprogram: Uppvärmning

ditt Träningsprogram: Uppvärmning ditt Träningsprogram: Uppvärmning SÅ SKA DU TRÄNA: Träna 3 gånger i veckan, t ex måndag, onsdag och fredag, och låt kroppen återhämta sig en dag innan nästa pass. Varje träningspass består av uppvärmning

Läs mer

Simning i läroplanen I SKOLSIMMET TIPS OCH ÖVNINGAR I

Simning i läroplanen I SKOLSIMMET TIPS OCH ÖVNINGAR I TIPS OCH ÖVNINGAR Simning i läroplanen Simning är en av färdigheterna som finns angivna i kursplanen för Idrott och hälsa. I årskurs 1-3 ska simning finnas med i undervisningen. Det ska leda till att eleverna

Läs mer

LESS Seglarskolainformation

LESS Seglarskolainformation LESS Seglarskolainformation Följande information om seglarskolan som är bra att känna till för dig som kommer att delta på seglarskolan. Trygghet! Grundregeln för nybörjare är att man skall känna trygghet!

Läs mer

Tematräning F00 Skotteknik

Tematräning F00 Skotteknik Tematräning F00 Skotteknik Olika typer av passningar Inledningsvis börjar jag med att presentera lite olika avslut och passningar. Dessa kan alla användas i de olika övningarna som presenteras sedan. Sträva

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Copyright I FORM/Bonnier Publications.

Copyright I FORM/Bonnier Publications. Är du redo att köra för fullt? Programmet bjuder på hård träning, men 10 minuter går snabbt och i gengäld kan du säga farväl till ett kilo rent fett och välkomna vackra och friska muskler, som du inte

Läs mer

Lommabuktens Seglarskola 2016

Lommabuktens Seglarskola 2016 ! Lommabuktens Seglarskola 2016 Målet med LBS seglarskola är att alla ska tycka att segling är roligt och känna sig trygga och vilja fortsätta segla! På seglarskolan lära du dig grunderna i segling och

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från Träningsprogram - Kom igång med din träning med hjälp av BungyPump! I detta träningsprogram har vi samlat tips och övningar för hur du ökar din förbränning med BungyPump! Programmet är framtaget i samarbete

Läs mer

KANOTVETT & SÄKERHET Allemansrätten ger dig och alla andra möjlighet att

KANOTVETT & SÄKERHET Allemansrätten ger dig och alla andra möjlighet att KANOTVETT & SÄKERHET Allemansrätten ger dig och alla andra möjlighet att komma ut och njuta av vår natur. Men den innebär ett ansvar det är nödvändigt att visa hänsyn mot djur, natur och mot andra människor.

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser Ombyggnad av en S30 Nedanstående beskrivna renovering torde vara den mest genomgripande som har gjorts på en S30. Jag har inte sett båten själv, men har hört den lovordas av andra och med med vetskap om

Läs mer

I det här Tränarpasset bjuder vi på Lilla programmet, ett 30-minuterspass från Träna med kroppen fysisk grundträning för ungdomar.

I det här Tränarpasset bjuder vi på Lilla programmet, ett 30-minuterspass från Träna med kroppen fysisk grundträning för ungdomar. 1 https://tranarpasset.com/2016/06/28/trana-med-kroppen/ TRÄNA MED KROPPEN Sommar betyder ofta lov från ordinarie träningsaktiviteter och då kan det vara bra med ett pass som kan genomföras precis var

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

En dag i seglarskolan av Thomas Belius

En dag i seglarskolan av Thomas Belius Artikel i GMSS-tidningen 2012 En dag i seglarskolan av Thomas Belius En av GMSS huvudsakliga aktiviteter är den Seglarskola som klubben driver framgångsrikt sedan ett 20-tal år i Grisslehamn. Den utgör

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

MÅLVAKTSTRÄNING BK HÖLLVIKEN P02

MÅLVAKTSTRÄNING BK HÖLLVIKEN P02 MÅLVKTSTRÄNING K HÖLLVIKEN P02 Syfte: tt lära ut grundläggande målvakts teknik för barn och ungdomar. Träningens fokus områden Försvarsinriktning Ställning/Positionering Greppteknik Fallteknik Rörlighet/Sidledsförflyttning

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

FJÄRILSIM. Namn Hur övningen utförs Syfte. Andning på varje armtag. Simmas ULTRA dvs. 12,5 m sen 12,5 m löst frisim

FJÄRILSIM. Namn Hur övningen utförs Syfte. Andning på varje armtag. Simmas ULTRA dvs. 12,5 m sen 12,5 m löst frisim Tänk på i FJÄRILSIM Vattenläget Bra kick, från core Fånga vatten Som att häva sig upp ur vattnet på kanten Handisättning Nyckelhålsdrag Avsluta taget med en snärt Avslappnad återföring Håll linje Aldrig

Läs mer

Övningsprov för Förarintyg

Övningsprov för Förarintyg 1 Övningsprov för Förarintyg Förarintygsprovet fem delar ska kunna klaras på 1 timma och 30 minuter. Det krävs 60 % av poängen på varje del för ett godkänt resultat Sjökortsuppgifterna är på sjökoren 616

Läs mer

Tryck. www.lektion.se. fredag 31 januari 14

Tryck. www.lektion.se. fredag 31 januari 14 Tryck www.lektion.se Trycket är beroende av kraft och area Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. Om du i stället lägger en träbit över armen och trycker med tummen kommer

Läs mer

Knäkontrollprogrammet är speciellt framtaget för flickor men är bra skadeförebyggande träning för alla ungdomar.

Knäkontrollprogrammet är speciellt framtaget för flickor men är bra skadeförebyggande träning för alla ungdomar. KNÄKONTROLL-FOTBOLL Knäkontrollprogrammet är speciellt framtaget för flickor men är bra skadeförebyggande träning för alla ungdomar. Var noggranna när ni gör övningarna. Det som står med kursiv stil är

Läs mer

TOLKNINGAR AV KSR 42, FRAMDRIVNING

TOLKNINGAR AV KSR 42, FRAMDRIVNING AR AV KSR 42, FRAMDRIVNING VERSION 2013 05 15 AV UTTRYCK SOM ANVÄNDS När ett ord eller uttryck används i den betydelse som förklaras här skrivs de med kursiv stil. Andra ord och uttryck som är speciella

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

De 6 vanligaste felen när du lär dig att snorkla

De 6 vanligaste felen när du lär dig att snorkla De 6 vanligaste felen när du lär dig att snorkla Undervattensvärlden kan vara fantastisk, spännande och vacker som Edens Lustgård, men har du inte rätt teknik och kan justera din utrustning när du snorklar

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25

Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25 Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25 Vi tog upp kompassen och kompassens missvisning. Det är ju tyvärr så att magnetpolerna och nord och syd polen inte sitter helt ihop, utan den magnetiska

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Hur kan en fallskärm flyga?

Hur kan en fallskärm flyga? Umeå Universitet Institutionen för fysik Hur kan en fallskärm flyga? Vardagsmysterier förklarade 5p Sommarkurs 2006 Elin Bergström Inledning En fallskärm finns till för att rädda livet på den som kastar

Läs mer

Trycket är beroende av kraft och area

Trycket är beroende av kraft och area Vad är tryck? Trycket är beroende av kraft och area Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. Om du i stället lägger en träbit över armen och trycker med tummen kommer du inte

Läs mer

Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad

Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad Dokumentversion 1.1 Sida 1/16 Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad Innehåll Påskjutsbroms / Backa uppför 2 Parkera 2 Låsa 2 Inkoppling 3 Uppstart 4 Flytta och placera 5 Stödbenen 6 Kommer man nå

Läs mer

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.)

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.) Bouleträning Bouleteknik Målet i boule är kasta sina klot på ett sådant sätt att de gör störst nytta. Detta är svårt att göra om man inte har full kontroll över kloten. Visst kan dåliga klot studsa rätt

Läs mer

LEK MED BOLLEN. Svenska Fotbollförbundet

LEK MED BOLLEN. Svenska Fotbollförbundet LEK MED BOLLEN Svenska Fotbollförbundet Syfte Genom bollek vill vi i tidig ålder ge barn en möjlighet att uppleva glädje och kamratskap inom idrotten. Bollek uppmuntrar barn att använda sin kreativitet

Läs mer

Svenska Havskappseglingsförbundets. översättning av ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS. Kategori 5

Svenska Havskappseglingsförbundets. översättning av ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS. Kategori 5 Svenska Havskappseglingsförbundets översättning av ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS Kategori 5 Det är den engelska texten som gäller. Den svenska översättningen är endast en hjälpreda. Originaltexten

Läs mer

Allemansrätten paddling

Allemansrätten paddling Allemansrätten paddling Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten gäller både på land och

Läs mer

Instruktion Finta/dribbla

Instruktion Finta/dribbla Instruktion Finta/dribbla Du kan skilja på att finta och att dribbla Finta gör du före dribblingen Du kan finta utan att dribbla efteråt T.ex. en inläggsfint då du vänder och slår inlägget med andra foten

Läs mer

Publicerat med tillstånd Spinkis och Katta Text Lasse Anrell Bild Mati Lepp Bonnier Carlsen 2009

Publicerat med tillstånd Spinkis och Katta Text Lasse Anrell Bild Mati Lepp Bonnier Carlsen 2009 Första dagen på sommarlovet ska Olle åka på fotbollsläger. Det är två lag från Söderkamraterna som ska träna ihop: Olles lag och ett tjejlag. Varför ska vi träna med tjejer? undrar några killar i Olles

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

specifikationer Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar (sidtankar) Främre vattenballasttankar Riggens höjd Riggens anordning

specifikationer Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar (sidtankar) Främre vattenballasttankar Riggens höjd Riggens anordning specifikationer Skrovets längd (ISO 666) Längd vattenlinje (design) Längd (inkl. bogspröt) Skrovets bredd (ISO 666) Maxdjup Båtens vikt (tom) Kölanordning Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar

Läs mer

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera. Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Se till att jobba kvicka fötter fram och tillbaka över sidlinjen så fort du bara kan. (6sek jobba, 20sek vila)*4

Se till att jobba kvicka fötter fram och tillbaka över sidlinjen så fort du bara kan. (6sek jobba, 20sek vila)*4 Snabbhetsövningar Snabbhetspass 1 1) Kvicka fötter Se till att jobba kvicka fötter fram och tillbaka över sidlinjen så fort du bara kan. (6sek jobba, 20sek vila)*4 2) Sidohopp Stå bredvid linjen och hoppa

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Tillägg till DF 65 Manualen (förbättringar och tillägg samt kanske något bra tips)

Tillägg till DF 65 Manualen (förbättringar och tillägg samt kanske något bra tips) Tillägg till DF 65 Manualen (förbättringar och tillägg samt kanske något bra tips) Saker som är bra att kolla på om man har eller kan behöva köpa: Blocknyckel 5.5 mm till att justera kicken med. Beteslås

Läs mer

Scouterna www.aktivitetsbanken.se

Scouterna www.aktivitetsbanken.se Introduktion till gruppövningar Nu ska vi ha roligt tillsammans. Ni ska hjälpa varandra, ta hand om varandra, lyssna på allas åsikter och idéer, våga prova nya idéer, respektera varandra, hårda ord är

Läs mer

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön)

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) Arbetsuppgifter Version 2011-05-09 5 mans besättning Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) 4 mans besättning Huvudsaklig placering i båten Huvudsakligt ansvar Andra arbetsuppgifter

Läs mer