Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson,"

Transkript

1 Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt En segelbåt är en båt med segel. Bland seglebåtarna kan man hitta många olika varianter och storlekar. De vanligaste är jolle, katamaran, kölbåt och trimaran. Dagens segelbåtar kan använda sig av både motor och segel eller endast segel. Segelbåtar kan benämnas som skepp eller båt beroende på storlek, om de är över 12*4 meter kallas de skepp. 1.Storsegel: Var förr det största och viktigaste seglet. På vanliga segelbåtar är det fäst vid bommen och mastens bakre sida. På de segelbåtar som har flera master är storseglet det nedre seglet på stormasten. 2. Fock: Ett triangulärt stagsegel som är fäst vid fockstaget eller förstaget(se nr. 16). Man kan dela in fockarna i självslåendefockar, hårdvindsfockarn och överlappande fockar. 3.Spinnaker: Ett segel som används vid undanvindar såsom läns (vinden rakt bakifrån) och slör (vinden snett bakifrån). Seglet är ballongliknande. 4.Skrov: En segelbåts yttersida (botten, sidor och däck). 5.Centerbord: En fena man fäller ner för att undvika/förhindra avdrift (sidlänges drift pga vinden eller vattnets strömmningar) i sidled. Vanligast på segeljollar och segelkanoter. 6.Roder: En fenaformad annordning som är fäst i segelbåtens skrov. Roderet är lodrätt placerat och rörligt. 7.Skädda: Används för att kontrollera gången i vattnet. 8.Mast: En lodrätt stolpe vid vilken man fäster segel, antenner och andra saker som behöver vara högt uppe. 9.Vantspridare: Sitter fast en bit upp i masten och håller ut vanten, detta för att kunna stöda masten i en bättre vinkel. Vantspridare är ofta är oftast gjorda i metall eller trä. 10.Vant: De vajrar och linor som stöder masten i sidled. 11.Skot: En tamp eller lina som man använder för att justera seglets ställning i förhållande till vinden. Tampen eller linan är fäst i seglets skothorn, dvs seglets bakre nedre hörn. Skoten har olika namn beroende på vilket segel den sitter på, t.ex. storskot och fockskot. 12.Bom: En stång vars ena enda är fäst vid båtens mast. I andra änden av bommen fäster man seglets skothorn. Förr tillverkades bommarna i trä och de kunde vara ihåliga eller massiva.

2 Idag är bommarna oftast tillverkade i glasfiber, aluminium eller kolfiberarmerad polyester och de är ihåliga. 13.se nr.8 14.Spinnakerbom: Spinnakerseglets bom. 15.Akterstag: Den vajer eller lina som stöder masten bakifrån(akterifrån). 16.Förstag: Den vajer eller lina som stöder masten längsledes (från fören till masten). 17.Kick: Är till föra att förhindra att bommen åker uppåt. Annordningen är fäst mellan bommen och vid mastfoten. Kanot Den öppna kanot paddlas med enkelpaddel, alltså man har bara ett blad i ena ändan. Paddlarna sitter ute i ändorna av kanoten eftersom kanoten är som smalast där och ger en bekväm paddelföring Kanoten passar bäst på mindre sjöar och vattendrag där det är relativt lugnt och vågorna är små Den är lätt att kliva ur för att vada och lyfta förbi olika hinder Kanoterna byggdes traditionellt av björknäver på ett ramverk av tunna trälister En typisk nutida turistkanot är drygt 5 meter lång, ca 90 cm b Kajak En kajak är ett slags täckt kanot med en eller flera sittbrunnar. I en kajak sitter man på en sits i botten av kajaken, med benen utsträckta framför sig. Kajaken framförs och manövreras med en paddel som har två blad, ett i varje ände. Kajaken är ibland utrustad med roder, som manövreras med fötterna. En fast fena under akterna är en annan enklare konstruktion som ökar kajakens kursstabilitet, men också gör den mer svårsvängd. Fenan har sedan utvecklats till en skedda och gjorts höj- och sänkbar, vilket gör det möjligt att i någon mån variera kursstabiliteten efter behov. Kajakens strömlinjeform, bottenprofil och låga tyngdpunkt gör den förhållandevis trygg även i blåst och sjögång För att slippa skvätta in vatten i kajaken kan man täcka över sittbrunnen med ett kapell som tätar runt midjan på paddlaren och runt sittbrunnssargen. Därför lämpar sig kajaken bättre på större och öppna vatten med färre eller inga lyft.

3 Kajaker tillverkas numera vanligen i glasfiber eller plast, men det finns även mer traditionellt byggda kajaker med en stomme av trä- eller aluminiumdelar och ett hölje som kan bestå av trä, lin- eller bomullsduk, PVC eller gummi. Numera är vattentäta skott och lastluckor standard på de flesta tur-kajaker. Hur påverkas kanoten av: Längden. Om en kanot har lång vatten linje blir den snabbare, mer lättdirven och kursstabil. Om en stor del av kanoten är ovanför vattnet utsätts den för vind och vågor i onödan.. Bredden. Ju bredare kanoten är desto stadigare men långsammare blir den. Bottenprofil / snabbhet. Rundbottnade kanoter är snabbare än flatbottnade, eftersom mindre del av kanoten rör vid vattnet och därmed minskar friktionen. Bottenprofil / stabilitet. Flatbottnade kanoter är stabilare än rundbottnade och vickar inte lika mycket i lugna vatten. När det är mera sjögång är de rundbottnade kanoterna mer stabila eftersom de flatbottnade lutar med vattenytan Seglings och paddlings teknik (Sebastian Edén & John Henriksson) Kanotpaddling En kanot ( Indiankanot ) paddlas vanligtvis av två personer där den främre fungerar som motorn och takthållaren medan den bakre i första hand är styrman. Personerna paddlar i regel alltid på varsin sida om kanoten. Paddlarna som används har ett blad i ena ändan och ett handtag i andra och längden varierar på basis av paddlarens längd. Man skall undvika onödiga sidbyten när man paddlar men dock byta sida om man blir trött i armarna. Främre paddlaren: Eftersom dennas uppgift är fart- och takthållning i första hand så är tekniken lättare. Man paddlar lugnt och byter inte sida i onödan. En viktig poäng med paddel dragen är dock matt man måste komma ihåg att hålla dragen så nära kanot skrovet som möjligt för att underlätta styrmannens uppgift att hålla kanoten på rätt kurs. Det känns nästan som om man för paddeln under själva skrovet.

4 Bakre paddlaren: Det finns flera tekniker för att styra kanoten men den lättaste är att paddla på den motsatta sidan till vilket håll man vill att kanoten skall svänga. Detta betyder dock att man måste byta sida ofta vilket är tyngre och inte alltså att föredra. Ett annat sätt är att man drar draget längre ut på sidan vilket ger kanoten mer kraft att svänga åt det motsatta hållet. Denna teknik kräver i viss mån kraft eftersom man dessutom jobbar mot svängkraften som kommer av den främre paddlarens drag. Ett sätt att svänga den åt andra hållet är det sk. J- draget vilket betyder att man håller första halvan av draget nära skrovet och sedan skuffar paddeln vinklad utåt från skrovet. Detta gör att man skjuter bakändan av kanoten åt andra hållet och svänger därför åt samma håll på vilken sida man paddlar. Kajakpaddling I en kajak sitter man vanligen antingen ensam eller två men vi går igenom endast tekniken för en enmanskajak. Grundtekniken är att dragen går turvis på diverse sidor. Detta pga. Att paddeln som används har ett blad i var ända. Så långt brukar det inte uppstå problem men svårigheterna kommer när man inser att paddelbladen inte är vridna åt samma håll utan är en aning vinklade, detta för att minska vindmotståndet i det paddelblad som inte är i vattnet. Knepet är att hålla greppet i vänstra handen löst och låta paddelskaftet rulla när man justerar vinkeln med höger hand. När man stiger i kanoten bör man vara försiktig och använda antingen en paddel eller en käpp för att hålla kajaken i balans medan man flyttar sin vikt försiktigt in i kajaken. När man väl kommit så långt att man sitter ordentligt i kajaken har man redan överkommit de största svårigheterna eftersom det oftast upplevs som svårast att komma i och stiga ur kajakerna. Små justeringar i kursen sköts i regel med att man paddlar med mera kraft på den motsatta sidan mot vilken man vill svänga. Större justeringar sker genom att man endast paddlar på ena sidan och ännu grovare svängar sköts genom att tuvis backa eller bromsa med paddeln på ena sidan och paddla normalt på den andra. I likhet med kanottekniken kan man även dra ett bredare drag på ena sidan för att få mera svängkraft åt motsatt håll. Vartefter man får mera erfarenhet ökar möjligheterna att svänga och hantera kajakerna mycket och man kan även paddla kajaken sidledes genom att vinkla bladet och vispa fram och tillbaka på en sida. Segling

5 Segling handlar om att utnyttja vindens kraft för att sätta och hålla båten i rörelse i en vald riktning. Grundidén är att man kan segla i alla riktningar i förhållande till vinden förutom en sektor rakt mot vinden. Denna sektor varierar i storlek mellan båttyper men rör sig oftast runt från vindens grundriktning. Detta försöker vi synliggöra med följande illustrering där det även finns namnen på de olika halsarna insatta. Man skall se på illustreringen som om man befann sig i båten i mitten och försöker segla utåt från mitten. Seglen är ingen ny uppfinning men deras funktion var länge svår att förklara. Förenklat sätt kan man säga att vinden har en längre väg att gå på seglets undersida jämfört med dess övre i förhållande till vindriktningen. Detta leder till ett högtryck på seglets övre sida och ett undertryck på den undre. För att kompensera undertrycket bildas ett sug efter luft neråt som ger seglets dess kraft. Det är en vanlig missippfattning att vinden skuffar båten framåt eftersom den i verkligheten suger fram båten. Eftersom seglet inte är svängt så att kraften riktas rakt framåt på båten finns behov för skrovet att ha en god egenskap att hålla kursen oavsett krafter åt sidan. Detta har lätt till olika utvecklingar men en fast köl (kölbåtar) eller ett centerbord (jollar) är det vanliga sättet. I samband med rodret på båten gör de att avdriften, dvs hur mycket båten rör sig åt fel håll med suget, minimeras. Detta har vi illustrerat enligt följande.

6 Detta sug gör även det att båten lutar åt motsatt håll i förhållande till vinden. Detta begrepp kallar man vanligen att båten syder. Att båten syder är ofarligt i de flesta båtar och är ett tecken på att båten har kraft i seglen och har bra fart. Sydandet är en sak som nybörjare ofta har svårt att vänja sig med men man märker ganska snabbt att det inte finns orsak för oro. För att minimera sydandet har man försett kölbåtar (båtar med en fast köl) med vikt i kölen som skall kompensera suget av seglet. När man seglar jollar fungerar ens egen kroppsvikt som motvikt. Vi har synliggjort detta med följande illustrering: Såhär långt är det själva båten som gör största delen av jobbet men personerna ombord har i huvudsak två uppgifter: 1. att styra båten i önskad riktning. 2. att skota seglen i förhållande till vinden för att få ut önskad effekt. Grundregeln för skotning är att det hela tiden skall vara drag i seglen vilket betyder att man måste skota seglen så spänt att dukarna inte börjar fladdra. Så fort seglen fladdrar förlorar de all kraft. Detta kan jämföras med att lyfta foten från gaspedalen i en bil. Undantaget är om styrmannen försöker styra i den omöjliga sektorn mot vinden då seglens skotning inte mera räcker för att få seglen att dra. För spända skot är heller inte bra eftersom kraften i seglet då drar mer åt sidan är framåt vilket leder till att båten syder onödigt mycket och förlorar fart. Vi har visat skotningen för de olika halssarna i följande bild:

7 Segling är inget som man lär sig på en dag, genom att läsa en bok eller genom att lyssna på teori. Man måste lära sig genom att göra. En viss grundidé kan vara bra att ha om man är vuxen men med barn är det ofta vettigast att först gå igenom några grundregler för säkerhet på land och sedan styra barnen direkt till båtarna där en instruktör kan visa på vattnet exakt vad som händer. Utrusning i segling och paddling Thotte Fuchs, Nicklas Nylund, Michaela Backman När man rör sig ute på sjön är det viktigt att veta vad man skall ha med sig. Man behöver förbereda sig för många oväntade situationer t.ex. om man faller överbord, om det blir storm eller om övriga missöden sker. Utöver grundutrustningen som finns i kajak/kanot/segelbåt behöver man:

8 Grundutrustning - Flytväst - Karta och kompass / sjökort - Gps - Kapell till sittbrunnen i kajaken/kanoten - Vind- och vattentäta kläder - Plastpåsar att packa torra kläder i - Paddel (extra), öskar/svamp (till paddlingen) - Kniv, rep - Toapapper - Matsäck, dricka och choklad - ordentliga vattentäta skor - Extrautrustning - Förstahjälp utrustning - Mobiltelefon - Byteskläder / varma kläder - Mössa, keps - Handskar - Solglasögon, solkräm Annat övrigt som t.ex. - kamera - kikare - anteckningsbok Övrig utrustning för längre utflykter - tält - sovsäck - liggunderlag - trangia / spritkök - bestick / tallrikar / diskmedel - vattendunkar - ficklampa - bra besättning Källor:

9 Säkerhet Erika Bergström Kajakpaddling Kallt vatten Det är en sak att paddla i vatten som är lugna en fin högsommardag och en annan sak att vara ute en tidig vårdag eller en sen höstdag, när vattnet är kallt och vinden och vågorna blir påtagliga. Även om vatten är en förusättning för att vi ska kunna paddla, utgör det paradoxalt nog en av de största riskerna. I 10-gradigt vatten överlever man i ungefär en timme, men efter bara halva tiden förlorar man förmågan att tänka klart och fungera. Rätt kläder och utrustning i kombination med väl inövad räddningsteknik är en förutsättning för att paddla när vattnet är kallt. Rätt utrustning Innan du ger dig av bör du ha funderat ut vilken utrustning som ska packas med. Rätt karta/sjökort, kompass, torra, varma kläder, lagom mycket proviant (d v s alltid lite extra i reserv), reparations- och sjukvårdsutrustning, tillräckligt med vatten och så skall man naturligtvis bära flytväst. Listan kan göras lång, men när det gäller, är det du som måste tänka till och göra en egen bedömning baserad på vilken typ av tur du ska göra. Tänk efter före Om du har tänkt igenom vilka risker du som kajakist löper och har en strategi för att hantera dessa, är dina chanser att reda ut en otrevlig situation betydligt större än om du stoppar huvudet i sanden. Prova din utrustning och tänk över din färdväg innan du sätter dig i kajaken och paddlar iväg. Att paddla kajak är inte svårare än att cykla. Efter bara en liten stund brukar känslan av instabilitet ersättas av glädjen att få möta elementen och omgivningen på deras egna villkor. När du paddlar blir du inte invaggad i falsk trygghet, som du kan bli när du sätter dig bakom ratten i en motorbåt. I kajaken är du del av omgivningen så att du på ett okomplicerat sätt kan bedöma situationer från rätt perspektiv. När det gäller havspaddling finns det några saker man bör tänka på när man planerar sin tur: Du syns inte Kajaker är svåra att upptäcka både för ögat och med radar. Som kajakist är du skyldig att följa samma sjöregler som alla andra båtar, men du kan bli påkörd även om du har rätt, så ta det säkra för det osäkra och ansträng dig lite extra för att synas väl. Ska du korsa en farled bör du se dig ordentligt omkring och korsa farleden vinkelrätt och med god fart. Kanot Flytväst Om du hamnar i kallt vatten är det risk att andningen låser sig. Det kalla vattnet mot ansiktet kan också starta en okontrollerad andning - hyperventilation - som på kort tid gör att du blir omtöcknad och i stånd till oöverlagda handlingar. Därför är det livsviktigt att du alltid har flytvästen på - och att den är knäppt - oavsett väder, vind och vattendjup. Det är viktigt att flytvästen passar bra så att du kan paddla utan hinder och att den sitter bra även när du hamnar i vattnet. Det är en fördel att testa en flytväst i vatten innan du ger dig ut i kanoten så att du vet hur den fungerar i praktiken.

10 Kläder skyddar Ju fler lager kläder du har på dig, desto större möjligheter har du att överleva i kallt vatten. Simma inte i onödan, utan flyt så lugnt som möjligt. Spara värme genom att hålla benen ihop, armbågarna mot sidan och armarna korsade över bröstet. Ta det varsamt När en nedkyld människa tas upp ur vattnet ska denne behandlas varsamt och som ett "passivt kolli", som absolut inte får hjälpa till själv. Vid plötslig aktivitet eller upprätt läge strömmar kallt blod från extremiteterna in mot bålen och kan innebära ytterligare nedkylning av bålen som kroppen inte klarar. Byt våta kläder mot torra, skydda den nedkylde mot vind och värm försiktigt med filt eller sovsäck. Om personen är mycket nedkyld ska uppvärmningen koncentreras till bål och huvud så att inte det kalla blodet från ben och armar kommer in till bålen och ger en köldchock. Att välta med kanoten är ingen olycka. Men det kan bli, om du inte vet hur du ska göra. Grundläggande är naturligtvis att alltid ha flytvästen på. Den som tror att han kan ta på sig flytvästen när kanoten slagit runt, lurar bara sig själv. Till och med i vattentemperaturer som normalt sett är "badvänliga", förlorar man snabbt finmotoriken i händerna, och vid längre vistelse i vattnet inträder en allmän nedkylning som sätter ned både kroppsliga och själsliga förmågor. Att försöka simma iland vid kallt vatten och mer än en kort sträcka efter en kapsejsning är oftast ingen bra idé, eftersom kroppsrörelse i vatten påskyndar kroppens avkylning. För din säkerhet bör du öva på att snabbt och enkelt ta dig upp i kanoten, öva även i kallt vatten. En annan självklarhet är att inte paddla med alkohol i kroppen. Alkoholen påverkar omdömet, och kan vid kroppsansträngning och nedkylning dessutom ge upphov till förvirring och snabbt sjunkande kroppstemperatur. Alkohol i blodet påskyndar även den normala avkylningen hos en person som hamnar i vattnet Sammanfattning (kajak & kanot) Färdas efter din egen förmåga. Paddla i grupp och lär er att rädda varandra. Bär alltid flytväst. Drick aldrig alkohol i samband med paddling. Lyssna på väderleksrapporten. Tänk inte "det händer inte mig" utan "vad gör jag om det händer?". Forspaddling kräver specialkunskaper. Ha telefonen i ett vattentätt fodral. Respektera allemansrättens motto: -att inte störa eller förstöra när du är ute i naturen! Segling Innan du beger dig ut till sjöss är det alltid skäl att gå igenom utrustningen i båten och kontrollera att motorn fungerar och att det finns tillräckligt med bränsle. Obligatorisk utrustning i båtar för alla i båten är

11 godkända flytvästar ELLER flytplagg Dessutom bör också följande finnas ombord åror, paddel eller ankare med lina OCH tömningsredskap (pump, öskar eller ämbare) Till den obligatoriska utrustningen hör också en brandsläckare. Tryggt på ytan Flytvästen är obligatorisk utrustning i båten. Men nybörjaren kan bli villrådig av det varierande utbudet, och även den erfarne seglaren bör noggrant fundera på vilket slags flytväst som passar bäst för det egna ändamålet. Det talas mycket om hur viktig flytvästen är, och inte utan orsak den största delen av dem som drunknat inom sjötrafiken skulle ha klarat sig med livet i behåll om de hade haft en sådan på sig. De flesta flytvästar behövs naturligtvis aldrig, som tur är. Västen är ändå på sätt och vis en försäkring man skaffar den inte för vardagliga trygga situationer, utan med tanke på plötsliga olyckor. Om du hamnar i vattnet är simkunnigheten inte avgörande förhållandena kan ofta vara skoningslösa, och att till exempel klara sig i kallt vatten hänger inte på kunskaper eller viljestyrka. Det går inte att nog betona flytvästens betydelse. Viktig och obligatorisk investering För många är sjölivet en rolig hobby och ett sätt att koppla av, och just med tanke på det har många flytvästmodeller idag planerats så att det inte skall kännas obekvämt eller besvärligt att ha dem på sig. Speciellt barnen borde lära sig att alltid ha på sig flytvästen vid eller på sjön, precis som säkerhetsbältet sätts på automatiskt i bilen. Det lönar sig att satsa på köpet av en flytväst, också därför att det inte är en helt frivillig anskaffning enligt föreskrifterna bör det finnas godkända räddningsplagg för alla som befinner sig i en motorbåt eller i en över fem meter lång segelbåt. Föreskrifterna gäller inte roddbåtar, även om det naturligtvis är bra att skaffa en ändamålsenlig utrustning också till dem. Det viktigaste är förstås att skaffa en utrustning som motsvarar användarens faktiska behov. Om avsikten är att sitta med kastspöt vid sjön på veckosluten, räcker det bra med en vanlig flytväst om tanken däremot är att segla från Finland till Spanien skall ju utrustningen naturligtvis vara av en helt annan klass. Det är bra att försäkra sig om att plaggen verkligen passar användaren det är ju fråga om utrustning som skall användas om och om igen, och ofta i förhållanden som kräver fysisk aktivitet istället för stillasittande. Och om någon del skavar eller känns obekväm så sitter plagget helt klart inte som det ska. Praktiska flytplagg Många flytplagg fungerar nuförtiden som en naturlig del av fritidsplaggsgarderoben, och en skicklig simmare som rör sig i varma skyddade vatten har ett stort utbud att välja från. Många flytjackor går till exempel att använda som bekväma fritidsplagg också på torra land, och paddlarnas flytvästar har planerats så att användaren kan röra sina händer och kropp ledigt. I många flytjackor finns det fickor och länkar som lämpar sig för fiskarens behov andra modeller igen har en slät yta så att de inte ska fastna i metreven eller näten.

12 Vid kallt väder och på vintern använder många flytoverall och räddningsdräkter som skyddar bra mot köld och hypotermi. De används bland annat av pimplare och andra som rör sig mycket på isen. De räcker inte i sig till för att hålla personen på ytan i hög sjögång. De har ofta också färdiga fästen för räddningsväst. Räddning Om du faller överbord: Håll dig lugn och ropa på hjälp. Om båten kantrar, håll dig invid den och försök ta dig upp på den. Om din kompis faller överbord: Lugna ner honom eller henne. Sök något att sträcka ut till den nödställda och undsätt honom eller henne. Ropa på hjälp och ring vid behov det allmänna nödnumret eller sjöräddningens larmnummer. Om det börjar brinna ombord, varna de andra i båten! ta på flytvästarna kontrollera läget: vad brinner och är någon i fara? stanna motorn stäng bränsle- och gaskranarna släng brinnande föremål överbord sätt i gång med släckningsarbetet kalla på hjälp om det behövs Navigering Anna Dahlberg & Linn Eden Navigering är att vid framförandet av en farkost kunna bestämma position, kurs och fart samt planera sin rutt. Varje farkost har vid varje tidpunkt en given position på jordklotet, vanligen angiven med latitud och longitud. Att kunna bestämma sin position, d.v.s veta var man är, är centralt för varje sjöfarare. Beroende på förutsättningarna använder man olika verktyg och metoder för att fastställa sin position. Paddling Inom navigeringen finns det tre huvudfrågor som man kan tänka på. När som i när kan jag tänkas vara framme? Var som i var är jag någonstans? Hur som i hur ska jag paddla för att komma dit jag vill?

13 Man kan dela in navigeringen i tre olika nivåer. För det finns det objektiv navigation, den klassiska navigeringen. Inom den nivån använder man sig av karta, kompass och gradskiva, förberedelser och ibland huvudräkning. Denna navigering bör till största delen vara avklarad innan man sätter sig i kajaken eller kanoten. Den andra nivån är subjektiv navigation. Den baserar sig på observationer och erfarenhet och är den viktigaste när man väl sätter sig i kajaken/kanoten. Denna kan ske helt utan redskap eller hjälpmedel. Man ska bedöma bland annat fart, avstånd och tid. Den tredje nivån handlar om känsla snarare än om förnuft, och rör sekundsnabba beslut baserade på överraskande och oförutsedda förändringar. Nära kusten, bland klippor och grund behövs kanske inte kartor, kompasser och beräkningar. Om man till exempel ser att vattnet snabbt rör sig utåt kan man gissa att en ovanligt stor våg är på väg in. Då är det dags att kolla vad som finns i lä, eller om surflusten blir övermäktig snabbt vända stäven mot lä och leta startposition. Om man anar snarare än ser en sten i vattnet framför aktern en snabb kontring eller sväng med lutning. Att mellan klippor och stenar hålla reda på vågor från flera håll och göra passagen i rätt ögonblick det finns inte tid att fundera eller planera. Då är det all den tid och erfarenhet man byggt upp under paddlandet som omvandlas till omedelbar reaktion.

14 Segling Sjökort är kartor som visar latitud och longitud, vatten- och landmassor, öar, grund, sjömärken, fyrar, djupangivelser och annat som är relevant för den som navigerar. Sjökortet är centralt för ruttplanering, och för visuell navigation. Idag används gyrokompasser som anger väderstrecken utan att ha en magnetisk nål. Med hjälp av GPS, ett satellitnavigationssystem, kan man bestämma sin exakta position med bara några knapptryckningar. Elektroniska sjökort som återger informationen eller visar den på en datorskärm ersätter ofta traditionella sjökort. Navigering har blivit en exakt vetenskap. På bilden till höger finns remmare. Dessa fungerar som ett hjälpmedel vid navigationen.

Båtar Anna-Karin Siegfrids, 26960, Richard Fant, 30494, Toni Valkeakari, 30503. Segelbåt J/22

Båtar Anna-Karin Siegfrids, 26960, Richard Fant, 30494, Toni Valkeakari, 30503. Segelbåt J/22 Båtar Anna-Karin Siegfrids, 26960, Richard Fant, 30494, Toni Valkeakari, 30503 Segelbåt J/22 Det finns flera typer av segelbåtar, kölbåt, joller, katamaran och trimaran. J/22 är en kölbåt och standardmåttet

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93 Fritt översatt av Sven Gester till svenska Börja så här Börja med att sätta riggen på båten, montera vant och sätt häckstaget lite grovt. Mast lutning

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

PADDELMÄRKEN Kanotslalom

PADDELMÄRKEN Kanotslalom PADDELMÄRKEN Kanotslalom Namn: Forsskalan Klass I Strömmande vatten utan vågor Klass II Strömmande vatten med små vågor. Inga valsar eller fall. Klass III Klass IV Klass V Klass VI Större vågor, enstaka

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

Lite lösningar som gör livet lättare

Lite lösningar som gör livet lättare Lite lösningar som gör livet lättare Möjligheten att lätt kunna trimma dina segel efter rådande förhållande är väsentligt för att behålla bra fart och höjd under kryss när vindstyrka och vågornas karaktär

Läs mer

Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation

Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation Seglarmärket Svenska Seglarförbundet Swedish Sailing Federation Seglingskunskaper som märks Att gå i seglarskola och lära sig hantera en båt, ha skoj med kompisar och så småningom lära sig att segla är

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Säkerhet till vardags och vid kris Kursupplägg 8 12 år, förslag

Säkerhet till vardags och vid kris Kursupplägg 8 12 år, förslag 2008-04-08 Säkerhet till vardags och vid kris Kursupplägg 8 12 år, förslag INNEHÅLL Vår Sårbarhet (bakas in i kurspaketet) 2 tim Bostaden/närmiljön 1 tim Utomhus 1 tim Krisberedskap 1 tim Extratimme 1

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) GRUPP 1 JETLINE a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) b) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar det någon roll var i tåget

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera. Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Funkibatorsk ativitetsprogram. Aktivitetsprogram

Funkibatorsk ativitetsprogram. Aktivitetsprogram Aktivitetsprogram Häng med på Funkibators aktivitetsprogram! Det är roligt att röra på sig, kroppen tycker om det och det är kul att lära sig nya saker. Ibland bubblar det i armar och ben när man spelat

Läs mer

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från Träningsprogram - Kom igång med din träning med hjälp av BungyPump! I detta träningsprogram har vi samlat tips och övningar för hur du ökar din förbränning med BungyPump! Programmet är framtaget i samarbete

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön)

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) Arbetsuppgifter Version 2011-05-09 5 mans besättning Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) 4 mans besättning Huvudsaklig placering i båten Huvudsakligt ansvar Andra arbetsuppgifter

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Katamaran eller enskrovsbåt?

Katamaran eller enskrovsbåt? 2008 Katamaran eller enskrovsbåt? ScandiMarine Ltd. 4/5/2008 Katamaran eller enskrovsbåt? En objektiv, och en smula subjektiv skrift om fördelarna med en katamaran jämfört med enskrovsbåtar. Här pratar

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Scouterna www.aktivitetsbanken.se

Scouterna www.aktivitetsbanken.se Introduktion till gruppövningar Nu ska vi ha roligt tillsammans. Ni ska hjälpa varandra, ta hand om varandra, lyssna på allas åsikter och idéer, våga prova nya idéer, respektera varandra, hårda ord är

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Svenska Simförbundets simmärken

Svenska Simförbundets simmärken Svenska Simförbundets simmärken Baddaren Grön Dopprov: Märkestagaren ska doppa hakan och båda öronen fem gånger. Bubbelprov: Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med hakan

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Båtvett. Barnens Livräddningsskola 2. Lärarhandledning till BÅTVETT

Båtvett. Barnens Livräddningsskola 2. Lärarhandledning till BÅTVETT Båtvett Lärarhandledning Barnens Livräddningsskola 2 Lärarhandledning till BÅTVETT 1 Lära för livet Barnens Livräddningsskola finns för att tidigt ge barn rätt attityd till och grundläggande kunskaper

Läs mer

I början är det viktigt att eleven bottnar där övningarna ska göras. Detta för att eleven ska känna sig trygg.

I början är det viktigt att eleven bottnar där övningarna ska göras. Detta för att eleven ska känna sig trygg. Simlinjen i Skolan Simning är en av färdigheterna som finns angivna i kursplanen för Idrott och hälsa. Svenska Simförbundet trycker mycket på vattenvana som grunden när man ska lära sig att simma. Vi vill

Läs mer

Att åka snabbt på skidor

Att åka snabbt på skidor SKI TEAM SWEDEN SPEEDSKI Klubbpaketet Del 3 Att åka snabbt på skidor Observera Svenska skidförbundets speedskisektion och författaren till detta klubbpaket tar inget ansvar för olyckor som inträffar när

Läs mer

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas.

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas. Kurs: Säkerhet Kurslängd: 8 h Säkerhetsdelen syftar till att ge eleven en förståelse för säkerhetsarbete i lägerverksamhet och på sjön. Kursen omfattar genomgång av sjösäkerhetsutrustning, och utrustning

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER FIALOTTA 41, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA MÅL TID 1.30-1.45 Jag ska springa Lidingöloppet 15 km med målet att springa på en tid jag tycker är bra med mina förutsättningar. Men jag

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a 1.Regler för lån av C55an 2.Tekniska Data 3.Handhavande av köl 4.Riggning/Segelsätttning 5.Hårdvindstips 6.Spinnaker sättning 7.Checklista 8.Handhavandekurs

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Av Eva Sahlström publicerad i Friluftsliv nr 4, 2004 (med bilder av Patrik Ritzén)

Av Eva Sahlström publicerad i Friluftsliv nr 4, 2004 (med bilder av Patrik Ritzén) Livet på sin spets Att du ska ha isdubbar med dig när du ger dig ut på naturis vet du förstås, men vilka dubbar ska du köpa? Fungerar en enkel klassiker som Hansadubben lika bra som en tre gånger så dyr

Läs mer

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Friluftsliv testar kajaker: Kajakerna som tar dig ut på havet

Friluftsliv testar kajaker: Kajakerna som tar dig ut på havet Friluftsliv testar kajaker: Kajakerna som tar dig ut på havet Att köpa sin första kajak är inte lätt. Det finns väldigt många modeller att välja mellan och ännu fler åsikter om vad man bör välja. Friluftsliv

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

4 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING

4 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING 4 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING PADDLA KAJAK Från en kajaks perspektiv Ön Fejan är utgångspunkt för kajakturer i norra skärgården. Med expertisen från tre killar som brinner för vad de gör,

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Säkerhet vid bad med barngrupp

Säkerhet vid bad med barngrupp Säkerhet vid bad med barngrupp Ta med till badet! Bada ofta och säkert Att bada är bra för barns utveckling. Det ger inte bara nyttig träning av kondition, motorik och sociala färdigheter, det är också

Läs mer

L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL

L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL INLEDNING Som tränare möter vi alla sorters löpare: de som springer för att det är skönt att komma ut en stund, de som tränar inför tävlingar i motions- eller mastersklasser

Läs mer

Datum: 2007-09-12. Rev. 0. C55-båtar. Regler för lån och handhavande av båtar. Utarb. av: TJ Sid. 1 av 15

Datum: 2007-09-12. Rev. 0. C55-båtar. Regler för lån och handhavande av båtar. Utarb. av: TJ Sid. 1 av 15 Sid. 1 av 15 1.Regler för lån av C55 båtarna 2.Tekniska Data 3.Handhavande av köl 4.Riggning/Segelsätttning 5.Hårdvindstips 6.Spinnaker sättning 7.Checklista 8.Handhavandekurs Sid. 2 av 15 1.Regler för

Läs mer

Skadeförebyggande övningar

Skadeförebyggande övningar Skadeförebyggande övningar Svenska Innebandyförbundet 2013 Framtaget av leg. naprapat Anna Lundeberg, leg. sjukgymnast Anna Wänerhag Original och tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 SKADEFÖREBYGGANDE ÖVNINGAR

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM

INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM Uppdaterad 13 februari 2010 Upptagning Lyftet: Ta alltid med giltigt försäkringsbevis! Inget försäkringsbevis,

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Träningsprogram med fitness training ball

Träningsprogram med fitness training ball Träningsprogram med fitness training ball Instruktioner inför träningen Alla övningar bör påbörjas i den korrekta utgångsställning som beskrivs vid varje övning. Om det inte är möjligt bör du vänta med

Läs mer

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges.

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. NogGrann Segla CB66. ver 1.0 Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. Idé tanke å nytta Detta dokument innehåller rekommendationer och tips på

Läs mer

Risker med kallt vatten vätskebalans

Risker med kallt vatten vätskebalans Risker med kallt vatten vätskebalans SSSKs Iskunskapskurs Version jan 2011 www.paddlingsnyaadress.com har ett par artiklar som jag skrivit om kallt vatten värmebalans och vätskebalans Värmereglering Produktion

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Ryggträning. Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet

Ryggträning. Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet Ryggträning Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet Ryggträning för dig med kotfraktur Du som har en eller flera kotfrakturer kommer att må mycket bättre om du börjar träna din rygg. Det

Läs mer

Kraft, tryck och rörelse

Kraft, tryck och rörelse Kraft, tryck och rörelse Kraft En kraft kan ändra form, fart och rörelseriktning hos föremål. Kraft mäts i Newton, N. Enheten är uppkallad efter fysikern Isaac Newton som levde på 1600- talet. 1 N är ungefär

Läs mer

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker 1 595-560-S 2007-01-05 tt segla spinnaker 2 tt segla spinnaker Vi har här gjort en instruktion som vänder sig till nybörjaren såväl som den erfarne seglaren. Målsättningen är att nybörjaren skall kunna

Läs mer

SKIDTEKNIK. Foto: Johannes Glans

SKIDTEKNIK. Foto: Johannes Glans 14 Oavsett om du åker för att må bra eller för att komma snabbare till Mora är tekniken en betydelsefull del av längdåkningen. Det hjälper inte att ha kondition som en häst och vara stark som en oxe om

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING GULT BÄLTE Sida 1 av 1 - Träningstid minst 4 månader efter första passet. - Till gult bälte visar man att man kontrollerar nedanstående grundtekniker

Läs mer

Innehåll. Introduktion 4. Grundprinciper för gummibandsträning 5. Uppvärmning 6

Innehåll. Introduktion 4. Grundprinciper för gummibandsträning 5. Uppvärmning 6 Innehåll Introduktion 4 Grundprinciper för gummibandsträning 5 Uppvärmning 6 Allmänna träningsprogram 10 nivå 1.1 11 nivå 1.2 16 nivå 2.1 21 nivå 2.2 24 nivå 3 28 Kontorsprogram 33 nivå 1.1 34 nivå 1.2

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

Sista dagen på landet

Sista dagen på landet Sista dagen på landet Sommarlovet är snart slut. Om en vecka börjar kusinerna Joel och Irma i skolan och morfar börjar jobba. I övermorgon åker alla tillbaka in till stan. De har redan börjat packa. Joel

Läs mer

GLÖD (tidigare "Byrån") Ett kortfilmsmanus av Arman Borghem

GLÖD (tidigare Byrån) Ett kortfilmsmanus av Arman Borghem GLÖD (tidigare "Byrån") Ett kortfilmsmanus av Arman Borghem Arman Borghem Version 4 Vikingavägen 17 Senast ändrad 2012-01-16 149 30 Nynäshamn +46 (0)73 972 00 05 ii. ROLLER RASMUS - snubbe som springer

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 -

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 - STYGN SOM MÖJLIGT DÄR DE KAN SYNAS FRÅN RÄTAN. MEDAN DE ANDRA STYGNEN SOM LÄGGS PRECIS I FÅLLENS VECK GÖRS LÄNGRE, ALLTEFTER TYGSORT. KORSAD FÅLLSÖM HUR ANVÄNDS VAX? OBSERVERA ATT DU SYR SÖMMEN FRÅN DIG

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Om åska. Om åska. Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår

Om åska. Om åska. Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår Om åska. Om åska Om åska Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår när jordytan värms upp av solen. Den fuktiga luften stiger uppåt och träffar på kall luft. Kraftiga vertikala rörelser bildas,

Läs mer

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund?

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Gråhunden Torro följer med på jakt. FOTO: Christer Lundberg Previous Pause Nästa av Jakt & Fiske Jaktmarker & Fiskevatten Älgjaktspremiären

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 I huset vid havet var det lördag, och i köket stod mamma och diskade. Zackarina höll henne sällskap, så att hon skulle ha det lite roligare. Hon rullade omkring på golvet, fram och tillbaka, och ylade.

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer