Lars Löfdahl. Född: 1972 Bostadsort: Örebro Tel: Mail: LinkedIn:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Löfdahl. Född: 1972 Bostadsort: Örebro Tel: 0733-142994 Mail: lars.lofdahl@larcon.se LinkedIn: http://se.linkedin."

Transkript

1 Född: 1972 Bostadsort: Örebro Tel: Mail: LinkedIn: ALLMÄNT Jag är en duktig systemingenjör med gedigen erfarenhet från en mängd olika tillämpningar. Ofta säkerhetskritiska system, såsom olika fordonssystem, försvarets luftburna matriel samt säkra och krypterade radiokommunikationslösningar. Har genom mina tidigare uppdrag erfarenhet av hela produktutvecklingsprocessen från första kravställning till en avslutande produktionstest. Jag har en bred systemförståelse, van att ta ansvar och arbeta självständigt. Tvekar inte att rycka in där det behövs och anpassar mitt sätt att arbeta och leda till vilka förutsättningar som finns i den aktuella situationen. Jag är en förespråkare för ett agilt arbetssätt, med korta iterationer och täta avstämningar som skapar ett naturligt driv framåt i projektet. Som en av mina starkaste sidor lyfter jag fram förmågan att snabbt sätta mig in i en problemställning och börja leverera resultat. KUNSKAP SPECIALISTOMRÅDEN Mjukvaruutveckling Test och verifiering Användargränssnitt Dokumentation Projektledning KOMPETENS Metoder & verktyg Kommunikation Test Manager Team Foundation Server C/C++, Java, ADA, Assembler, Pascal VETO, C/ATLAS Eclipse Apache Wicket, JFreeChart Maven SQL XML, CSS, HTML Enterprise Architect Doors SVN LEAN produktutveckling MS-Project Agilent WEE Språk (utöver svenska) Engelska CAN RS232 KWP2000, KWP 1281 ZigBee WMBUS Standarder IEC SIL EN MISRA C SAE J1939 Brancher Fordon Försvar IT M2M Wireless Sida 1 av 9

2 ERFARENHET CAB CEWE Instrument ABB FACTS CAB System testare, CAB Plan och CABAS Parts CAB utvecklar beräkningsverktyget CABAS som hjälper fordonstilverkare, verkstäder och försäkringsbolag att enkelt ta fram tillförlitliga reparationskalkyler, och CAB Plan som är ett boknings-, planerings- och kommunikationsverktyg. CABAS har nu vidarutvecklats genom att lägga till delen CABAS Parts som förenklar förfrågningar, offerter och beställningar begagnade delar mellan verkstäder och bildemonterare Uppdraget består av att testa och verifiera funktionalitet och arbetsflöde i produkterna CAB Plan och CABAS Parts. Arbetet genomförs med hjälp av verktygen Microsoft Test Manager och Team Foundation Server - Analys och specifikation av testfall. - Design och implementation av testfall. - Systemtest av nyutvecklad funktionalitet. - Regressionstest för att säkerställa befintlig funktionalitet. CEWE Instrument - Utvecklare Webbportal CEWE Instrument erbjuder idag till bostadsrättsföreningar ett system för individuell mätning och debitering av el, vatten och värme. De utökar nu sitt erbjudande med en användarvänlig webbportal. Användarna kan beroende på behörighet se detaljerad information om aktuell förbrukning, historik, kostnad samt exportera rapporter ur systemet. Uppdraget består av att analysera arbetsflöde och krav, Databasdesign, GUI design samt Design och Implementation av webbportalen. Arbetet genomfördes med bl.a. dessa teknologier: Java, Wicket, Maven, MS SQL Server, CSS, XML, HTML. - Analys och specifikation av krav. - Design och implementation av kod. - Databasdesign. - GUI design. - Test och Verifiering. Kravställare/GUI Design Dimensioneringsverktyg ABB FACTS utökar sin produktportfölj med en medelstor STATCOM, (Static Synchronous Compensator), som genom att kompensera variationer i reaktiv effekt förbättrar kraftnätets spänningsstabilitet. Ett grundläggande krav på denna lösning var att minska offert och leveranstid relativt deras andra lösningar. För att uppnå detta omarbetas det befintliga designverktyget. Dagens designverktyg är helt inriktat till experter, som med hjälp av sin erfarenhet och fingertoppskänsla designar ett system. Målet är att omarbeta och förenkla designprogrammet, så säljarna tillsammans med kunden kan designa/dimensionera ett system och direkt generera en grov offert. Uppdraget bestod av att analysera arbetsflöde, krav och användarfall samt att ta fram en kravspecifikation och förslag på GUI design. Arbetet genomfördes med hjälp av verktyget Enterprise Architect. - Analys och specifikation av arbetsflöde. - Analys och specifikation av krav. - Analys och specifikation av användarfall. - GUI Design. Sida 2 av 9

3 Bombardier Transportation AB Scania 2010 SyncSen Koordinator Mjukvaruutveckling/Systemutvecklare Bombardier säkerhetsklassar sin CCU (Central Control Unit) i TCMS (Train Control and Management System) till SIL2. TCMS är ett styr- och hanteringssystem för tåg som ingår i företagets alla tågleveranser världen över. Uppdraget bestod av att koordinera mjukvaruutvecklingsteam i Västerås och Mannheim, Tyskland, som tillsammans utvecklade komponenten TBCI. Samt att kravställa mjukvara och dokumentera mjukvarans arkitektur och design. - Koordinering av mjukvaruutveckling. - Kravställning i Doors. - Kravgranskning, produkt och systemnivå. - Dokumenterat mjukvaruarkitekturen i Enterprise Architect. - Dokumenterat mjukvarudesignen i Enterprise Architect. Acceptansverifiering Scania har bytt utvecklingsplattform för de tre mjukvarorna Scania SDBNS, SD2 och SP2. Dessa används för att diagnostisera och programmera parametrar i Scanias bussar och lastbilar. Bytet av utvecklingsplattform genomförs för att framtidsäkra produkterna och innebar även att kommunikationsgränssnittet mellan diagnosverktygen och fordonen uppdaterades. Uppdraget går ut på att säkerställa att uppdaterade program har samma funktionalitet som tidigare. Verifieringen genomförs i flera olika operativsystem och språk. - Analysera status på befintligt program, dokumentation och ny kodbas. - Genomfört verifieringsarbetet och rapporterat buggar. - Verifierat ändringar och uppdateringar. - Dokumenterat och rapporterat arbetets genomförande. SyncSen Wireless Sensor Network SyncSen är ett EU finansierat projekt inom programmet EU-FP7. Projektets mål är att utveckla ett strömsnålt batteridrivet radiosensornätverk för mätarapplikationer. Sensornoderna är främst avsedda för att monteras på t.ex. gas- och vattenmätare som normalt ej har tillgång till el, och ska klara sig utan service eller batteribyte i över 10 år. - Bistå med expert kunskap inom radiokommunikation och mjukvaruutveckling. - Analyserat och föreslagit ny inriktning och lösning för projektet, detta på grund av att förutsättningarna ändrats markant från projektinitiering till projektstart. Ny inriktning blev att frångå planerna på en egenutvecklad skräddarsydd stack och istället utgå från en etablerad standard, som kommer att uppfylla ny Europastandard. - Studerat och redovisat olika kommunikationsprotokoll och trender inom AMR marknaden. Förslaget här blev WMBUS, en standard som bygger på en etablerad trådbunden standard, har anammats av t.ex. Tyskland och Holland som nationella standarder, samt kommer ligga till grund för ny Europastandard. - Analyserat och redovisat olika RTOS. Valet här föll på TinyOS främst orsakat av dess flexibilitet och erfarenhet bland projektmedlemmar. - Arbetar kontinuerligt som rådgivande i tekniska frågor. Både för mjukvaruutvecklingen som främst utförts av universitetet UPS och forskningscentrat CRIIC i Barcelona, och hårdvaruutvecklingen som utförts av forskningscentrat MIIS på Malta. - Test och verifiering av funktionaliteten i framtagen mjuk och hårdvara. Sida 3 av 9

4 Scania Omni Konfidentiell uppdragsgivare System/Mjukvaruutvecklare Scanias diagnosverktyg SDBNS används på verkstäder för att felsöka, reparera och uppdatera applikationsprogramvaran i busserien OmniCitys nodsystem, BNS. Uppdraget gick ut på att utöka diagnosverktyget med funktionen att ladda applikationsprogramvaran i nodsystemet. Denna funktion låg tidigare i ett separat program som uppvisat problem att fungera med nyare datorer och operativsystem. Produkten tas fram med stöd för flera språk och distribueras via internet. - Analysera äldre mjukvara, gammalt dos program utan både dokumentation och källkod. - Specificering av laddningsförfarande. - Övertagit, analyserat, rättat upp och slutfört utvecklingsarbete. Koden skriven i C++. - Test och verifiering av diagnosverktyget. - Tagit fram dokumentation och instruktioner. - Administrerat översättning och distribution av mjukvara och dokumentation. Testutvecklare Stoneridge önskade säkerställa packningsförfarandet för flera av sina produkter. Uppdraget har bestått av utveckla en generell packningsstation, som enkelt kan anpassas till olika produkter och produktionslinor. Målet för uppdraget var att ta fram en rutin garanterar att samtliga packade enheter är fullständigt testade och spårbara. - Analyserat testdatabaserna för de olika produkterna. - Ta fram en rutin för packning och spårning av produkterna. - Implementera mjukvara för packningsstationen. Arbetet bedrevs i verktyget Agilent WEE. Testutvecklare Utveckling av kodladdnings och teststationer till produktionslinan för ny generation av Stoneridges digitala färdskrivare. Produktionslinan består av fyra olika ladd- och teststationer där man laddar in nödvändiga programvaror och certifikat samt testar att rätt hårdvara monterats och des funktionalitet. - Specificera laddningsförfarande och testfall. - Kravställa och granska konstruktion av testriggar med tillhörande fixturer och övrig testutrustning. - Implementera mjukvara för ladd- och teststationerna. Arbetet har bedrivits i verktyget Agilent WEE. - Testa och verifiera ladd- och teststationerna. - Testa och verifiera prototyper av färdskrivarna, återmata problem och synpunkter till utvecklingsavdelningen. Mjukvaruutvecklare/Projektledare radiokontrollerad svetshjälm Projektet har bestått av att utveckla en radiokontrollerad styrning av glaset i en svetshjälm. Två radiomoduler har utvecklats och implementerats i svets och svetshjälm, och via radiokommunikation säkerställs att glaset i hjälmen blir mörkt innan svetsning påbörjas. En stor utmaning här var att säkerställa att varken enheterna eller kommunikation störs av magnetfält, spikar eller andra störningar som uppstår vid svetsarbete. - Planera och rapportera projektet. - Specificera och kravställa systemet. - Koordinera och delta i utvecklingsarbetet med mjuk- och hårdvara. - Producera prototyper. - Koordinera och delta i test och verifiering. Sida 4 av 9

5 Tritech Technology AB Assa Abloy AB 2007 ASSA AB Scania Omni 2006 Systemutvecklare/Projektledare Tritech TriBee Projektledare för utveckling av Tritechs produktfamilj TriBee. Produktfamiljen består av: Radiomodul baserad på Freescale, MC Radiomodul baserad på Ember, EM250. Router baserad på de egna radiomodulerna. Gateway baserad på en ARM9 och de egna radiomodulerna. USB radiosticka baserad på Freescale, MC Produkterna levereras till både svenska och internationella kunder samt används internt som en plattform för att snabbt kunna implementera trådlös kommunikation baserad på IEEE och ZigBee. - Planera och rapportera projektet. - Specificera och kravställa de olika produkterna. - Koordinera och delta i utvecklingsarbetet med mjuk- och hårdvara. - Kordinera och delta i test och verifiering. - Deltagit på mässor och ZigBee alliansens möten. Projektledare UHF Uppgiften har bestått av att vidareutveckla hårdvara för en radiomodul som utgör kommunikationsplattform i en radiokontrollerad säkerhetsprodukt. Projektet bedrevs under stor tidspress och vi uppnådde de högt ställda krav kunden hade på kvalitet och kostnad. - Planera och rapportera projektet. - Specificera och kravställa ändringar på produkten. - Koordinera och granska utvecklingsarbetet. Underlagen framtagna i PADS. Projektledning Kodlås 3000 Projektet har bestått av att komplettera Assas Låssystem 3000 med ett radiobaserat kodlås. Kodlåset är en separat batteridriven enhet med knappsatts som monteras bredvid dörren där Assa 3000 finns monterat. Via radio sändes ett krypterat Öppna/Lås-kommando då godkänd knappsekvens matats in. - Planera och rapportera projektet. - Specificera och kravställa systemet. - Koordinera och delta i mjukvaruutvecklingen. Koden skriven i C för PIC18F Koordinera och granska hårdvaruutvecklingen. Underlagen framtagna i PADS. Mjukvaruutvecklare Utveckling av mjukvaran i andra generationen multiplext elsystem (BNSII) i Scanias busserie OmniCity. BNSII systemet som beroende på bussmodell består av nio till elva VDO MUX2 noder, kontrollerar funktioner som dörrstyrning, hållplatsbetjäning, klimatstyrning, inre och yttre belysning, instrumentering, rullstolsramp etc. Uppdraget initierades av att en personal på Scania Omni slutade och de ej hunnit med att rekrytera lämplig ersättare. - Under rekryteringsprocessen upprätthålla farten i utvecklingsarbetet. - Hjälpa den nyanställda personen att komma in i arbetet. - Analysera felrapporter samt nya kund- och lagkrav. - Delta som teknisk ansvarig på kundbesök i bl.a. Frankrike där det diskuterades önskad funktionalitet och delta i utprovningen. - Specificera programändringar och nya parametersättningar. - Implementera programändringarna. Mjukvaran för nodsystemet är framtagen i VDOs verktyg KIBES. Mjukvaruutvecklare/Testutvecklare Utveckling av produktionstestkod och testmetodik för digital färdskrivare. Sida 5 av 9

6 AB AB Omni Katrineholm AB 2004 AB Några av målen med uppdraget har varit att agera som en brygga mellan utvecklingsavdelningen och produktionslinan, och att i ett tidigt stadium av utvecklingsarbetet hämta in synpunkter från produktionslinan och testmetodik. - Fungera som en brygga mellan utvecklingsavdelningen och produktionslinan, arbetet har genomförts i nära samarbete med båda parter. - Specificering av testfall. - Specificering av kommunikationsgränssnittet mellan tesutrustning och testenhet. bl.a. via seriekommunikation och CAN-buss (J1939). - Implementering av operativ produktionstestkod. Koden skriven i C++. - Test och verifiering av produktionstest. Systemutvecklare Modifiering av mjukvaran till styrenhet för bränsledriven motor-/tillsatsvärmare. Styrenheten sitter monterad i personbil och kommunicerar med kontrollpanel via CAN-buss. Uppdraget initierades av att slutkunden ville ha utökad funktionalitet för tillsatsvärmaren. - Analysera och utreda nya kundönskemål. - Specificera och implementera ändringar kommunikationen via CAN-buss (J1939). - Implementera funktionsändringar i programvaran. Koden skriven i C för processor i MC68HC familjen. Systemutvecklare Modifiering av mjukvaran i multiplext elsystem (BNS) i Scanias busserie OmniCity samt dess diagnosprogram. BNS systemet består beroende på bussmodell av nio till elva ELSY noder från Thoreb, och kontrollerar funktioner som dörrstyrning, hållplatsbetjäning, klimatstyrning, inre och yttre belysning, instrumentering, rullstolsramp etc. Uppdraget har i huvudsak varit inriktat på ändringar av klimatoch dörrstyrning. - Analysera och utreda felrapporter samt nya kund- och lagkrav. - Specificera nodprogramvaran och diagnosverktyget. - Täta kontakter med underleverantörer av klimatmodul och applikationsprogram i noderna. - Kordinera och implementera ändringar i mjukvaran. Systemutvecklare Modifiering av mjukvaran till styrenhet för bränsledriven motor-/tillsatsvärmare. Styrenheten sitter monterad i personbil och kommunicerar med kontrollpanel via CAN-buss. Uppdraget initierades bl.a. av att slutkunden ville ha en mjukare gång av bränslepumpen till tillsatsvärmaren. - Analysera och utreda nya kundönskemål och felrapporter. - Specificera och implementera ändringar kommunikationen via CAN-buss (J1939). - Specificera och implementera ändringar på den kontinuerliga och felsökande diagnostiken, K-lina (KWP1281). - Specificera och implementera ändringar i programvaran. Koden skriven i C för processor i MC68HC familjen. Sida 6 av 9

7 Scania CV AB, Omni Katrineholm AB Sala Brand AB, Zetterbergs AB, ROLBA AB 2002 TeknIQ 2002 Scania Busses & Coaches AB Testmetodik/Systemutvecklare Uppdatering av Scanias diagnosverktyg SDBNS. Diagnosverktyget används på verkstäder för att felsöka, reparera och uppdatera det elektriska nodsystemet, BNS, i Scanias busserie OmniCity. Produkten tas fram med stöd för flera språk och distribueras via CD och internet. - Specificera diagnosverktyget. - Specificera testfall. - Kordinera och implementera ändringar i mjukvaran. - Kordinering av översättning och distribution. Projektledare/Utredare Utredning samt rekommendation av fordonsdatorplattform. Tre företag som deltog på kursen Utveckling av intelligenta produkter valde sedan att lägga ett utredningsarbete hos Tritech. Uppdraget gick ut på att analysera de olika fordonspåbyggarnas krav och se om de kunde dra nytta av en gemensam plattform. - Analysera de olika fordonspåbyggarnas krav angående miljö, lagar och förordningar. - Analysera önskvärda och föreslagna applikationer. - Utreda hur slutanvändarna nyttjar systemet. - Specificera nödvändig och önskvärd funktionalitet för gemensam plattform. - Utreda och redovisa alternativa plattformar, hård- och mjukvara. - Ta fram och presentera en rapport med förslag på plattform Utvecklare/Skribent Tillsammans med TeknIQ tog Tritech fram och genomförde en kurs Utveckling av intelligenta produkter. Kursens mål var att ge en introduktion till hur man konstruerar inbyggda system och tar fram intelligenta produkter. - Framtagning och granskning av material har genomförts inom områdena. - IT som teknisk möjliggörare - Nätverk och datakommunikation - Utvecklingsprocesser - Säkerhetsaspekter - Standarder - Design - Projekthantering - Utvecklingsverktyg - Tekniska valsituationer - Produktifiering Testmetodik/Systemutvecklare Utredning samt specificering av funktionalitet och framtagningsprocess för Scanias diagnosverktyg SDBNS. Diagnosverktyget används på verkstäder för att felsöka, reparera och uppdatera det elektriska nodsystemet, BNS, i Scanias busserie OmniCity. Det hade uppstått oklarheter mellan olika avdelningar och dotterbolag på Scania om vem som bar ansvaret för att uppdatera diagnosverktyget SDBNS. Målen med uppdraget var att reda ut detta, samt ta fram förslag på nya rutiner för uppdateringar. - Analysera diagnosverktyget. - Utreda hur slutanvändarna nyttjar systemet och deras önskemål. - Analysera och specificera framtagningsprocessen. - Kordinera och implementera ändringar i mjukvaran. - Specificera nödvändig och önskvärd funktionalitet för diagnosverktyget. - Ta fram en rapport med förslag på ny framtagningsprocessen. Sida 7 av 9

8 AB 2001 Aerotech Telub AB Kortladdare EP-12 EPIX II JA37 simulator Yttre Minne Ny Minnesenhet JA37 Viggen Automattest LD7 JAS 39 Gripen Mjukvaruutvecklare Uppdatering av mjukvaran i dörrmodul till buss. Dörrmodulen är den styrenhet som kontrollerar styrning av backspeglar, fönsterhissar samt eventuella rullgardiner i fordonet. - Specificera och implementera ändringar i programvaran. Koden skriven i C för processorn C505CA. - Specificera och implementera ändringar kommunikationen, CAN-buss (J1939). - Specificera och implementera ändringar på diagnostiken, K-lina (KWP2000). Projektledare/Mjukvaruutvecklare Projektledning, specifikation, design, implementering och verifiering av mjukvara för elektroniska presentationssystemet i JA37 Viggen. Även ett stort fokus på design och presentation av symbolik till flygplanets displayer. Specifikation, design och verifiering genomfördes i nära samarbete med flygförare. Mjukvarorna skrivna i assembler, Visual Basic och C++ för EP-12 och Windows NT. Projektledare/ Mjukvaruutvecklare Projektledning, specifikation, design, implementering och verifiering av MMI för styrning av kortladdare för EP-12. Mjukvaran skriven i Visual Basic på WinNTplattform Mjukvaruutvecklare Design, implementering och verifiering av mjukvara för styrning av JA37 simulator EPIX II. EPIX II simulerar samtliga signaler in till JA37:s elektroniska presentationssystem. Mjukvaran skriven i Visual Basic på WinNT-plattform. Mjukvaruutvecklare Design, implementering och verifiering av mjukvara till Yttre Minne ny, minnesenhet för flygplanet JA37 Viggen. Mjukvaran skriven i Ada. Mjukvaruutvecklare /Testutvecklare Specifikation, design, implementering och verifiering av mjukvara till automattestare för luftdataenheten (LD7) i JAS 39 Gripen. Mjukvaran skriven i C/ATLAS på UNIX-plattform. Sida 8 av 9

9 ANSTÄLLNINGAR OCH UTBILDNING ANSTÄLLNINGAR Larcon Solutions AB, Konsult Tritech Technology AB, Konsult Aerotech Telub AB, Utvecklingsingenjör UTBILDNING Fristående kurser LiTH, Linköping Elektroingenjör Elektroteknik, 80p, Högskolan i Örebro Teknisk linje, Wasagymnasiet, Arboga och Wennströmska skolan, Västerås KURSER Safety Training Course, EN50128 EN50129 Pålitliga elektroniksystem, Standard IEC 61508, SIL Multiprojektledning med LEAN Tritech Academy Projektledning, M-gruppen Säljteknik, Teknikhöjden Vägval, AT 2000 Föredragnings- och Presentationsteknik, AT 2000 Studying Cognition in the Wild, HFA 2000 Spatial Orientation in Flight, HFA 2000 Human Factors in Aviation Safety, SCSI 1999 Att arbeta i projekt, AT 1999 Cognitive Modeling and Analysis, HFA 1998 C/Atlas programming Course, AT 1997 VETO Digital Testprogramming, Eriksson 1997 Tillämpningskurs för utvecklingshandbok för programvara, AT 1996 Sida 9 av 9

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

Gulliver. en plattform för testning, utveckling och demonstration av transportsystem Ett kandidatarbete inom Data- och informationsteknik

Gulliver. en plattform för testning, utveckling och demonstration av transportsystem Ett kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Gulliver en plattform för testning, utveckling och demonstration av transportsystem Ett kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Erik Dahlgren Johan Grundén Daniel Gunnarson Nadia Holtryd Anmar

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

MITTUNIVERSITETET. Projekt TIC II. Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI

MITTUNIVERSITETET. Projekt TIC II. Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI MITTUNIVERSITETET Projekt TIC II Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI Björn Bank, Ulrica Löfstedt, Christina Amcoff Nyström Februari, 2013 Rapport TIC II nr 5-2013 ISBN nr. 978-91-87103-48-3

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Modellering och användning av produktlinjevariabilitet sid 6. Gemensam hårdvaruplattform. produktvarianter sid 14

Modellering och användning av produktlinjevariabilitet sid 6. Gemensam hårdvaruplattform. produktvarianter sid 14 ntimeger INSIKT I TID T E M A : V Ä X M E D P R O D U K T F A M I L J Nr 1 mars 2004 Modellering och användning av produktlinjevariabilitet sid 6 Gemensam hårdvaruplattform för olika produktvarianter sid

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Hantering av digitala verktygsmodeller

Hantering av digitala verktygsmodeller Hantering av digitala verktygsmodeller En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering Management of digital models A

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

Projekt: Studentbostad08

Projekt: Studentbostad08 Projekt: Studentbostad08 Project: Student Housing 08 Mathias Nohall Mahmudul Hazra Examensarbete inom informationoch programvarusystem Högskoleingenjör Degree Project in Information Technology Stockholm,

Läs mer

Vad gör en dataingenjör?

Vad gör en dataingenjör? 2011-03-09 Siv Söderlund Studievägledningen Tekniska fakultetskansliet Linköpings Universitet Med layout och redigering av Alek Åström Vad gör en dataingenjör? En återblick på kullen -99 2 Vad gör en dataingenjör?

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

- Tweet till elektronisk dörrskylt Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik

- Tweet till elektronisk dörrskylt Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Hummingbird - Tweet till elektronisk dörrskylt Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik ANDREAS ÅKESSON ANTON SVENSSON FREDRIK BROSSER JAKOB KALLIN KIM BURGESTRAND LARS TIDSTAM Institutionen för

Läs mer

Känn dig trygg i ditt hem!

Känn dig trygg i ditt hem! Tekniknyheter och Trender från Prevas #2 2013 teknik Nytt Center of Excellence, Embedded Linux Industriella öppna operativsystem med lång livslängd. Sid 8. teknik OE-Lite Linux Minskar utvecklings- och

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER

TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER Examensarbete 20 poäng D-nivå TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D100/04 Johan Björk och Jonas Johansson Magisterprogrammet inom datateknik 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

PROJECT PLANNING DOCUMENT

PROJECT PLANNING DOCUMENT PROJECT PLANNING DOCUMENT NISSE 2000 15 FEBRUARI 2000 Jonas Lindholm Ali Shokri Ronja Yu Simon Josefsson Maria Thunberg

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Integration of Hardware with Simulation Platform

Integration of Hardware with Simulation Platform CODEN:LUTEDX/(TEIE-5256)/-3/(2008) Industrial Electrical Engineering and Automation Integration of Hardware with Simulation Platform Dept. of Industrial Electrical Engineering and Automation Lund University

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer