Lars Löfdahl. Född: 1972 Bostadsort: Örebro Tel: Mail: LinkedIn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Löfdahl. Född: 1972 Bostadsort: Örebro Tel: 0733-142994 Mail: lars.lofdahl@larcon.se LinkedIn: http://se.linkedin."

Transkript

1 Född: 1972 Bostadsort: Örebro Tel: Mail: LinkedIn: ALLMÄNT Jag är en duktig systemingenjör med gedigen erfarenhet från en mängd olika tillämpningar. Ofta säkerhetskritiska system, såsom olika fordonssystem, försvarets luftburna matriel samt säkra och krypterade radiokommunikationslösningar. Har genom mina tidigare uppdrag erfarenhet av hela produktutvecklingsprocessen från första kravställning till en avslutande produktionstest. Jag har en bred systemförståelse, van att ta ansvar och arbeta självständigt. Tvekar inte att rycka in där det behövs och anpassar mitt sätt att arbeta och leda till vilka förutsättningar som finns i den aktuella situationen. Jag är en förespråkare för ett agilt arbetssätt, med korta iterationer och täta avstämningar som skapar ett naturligt driv framåt i projektet. Som en av mina starkaste sidor lyfter jag fram förmågan att snabbt sätta mig in i en problemställning och börja leverera resultat. KUNSKAP SPECIALISTOMRÅDEN Mjukvaruutveckling Test och verifiering Användargränssnitt Dokumentation Projektledning KOMPETENS Metoder & verktyg Kommunikation Test Manager Team Foundation Server C/C++, Java, ADA, Assembler, Pascal VETO, C/ATLAS Eclipse Apache Wicket, JFreeChart Maven SQL XML, CSS, HTML Enterprise Architect Doors SVN LEAN produktutveckling MS-Project Agilent WEE Språk (utöver svenska) Engelska CAN RS232 KWP2000, KWP 1281 ZigBee WMBUS Standarder IEC SIL EN MISRA C SAE J1939 Brancher Fordon Försvar IT M2M Wireless Sida 1 av 9

2 ERFARENHET CAB CEWE Instrument ABB FACTS CAB System testare, CAB Plan och CABAS Parts CAB utvecklar beräkningsverktyget CABAS som hjälper fordonstilverkare, verkstäder och försäkringsbolag att enkelt ta fram tillförlitliga reparationskalkyler, och CAB Plan som är ett boknings-, planerings- och kommunikationsverktyg. CABAS har nu vidarutvecklats genom att lägga till delen CABAS Parts som förenklar förfrågningar, offerter och beställningar begagnade delar mellan verkstäder och bildemonterare Uppdraget består av att testa och verifiera funktionalitet och arbetsflöde i produkterna CAB Plan och CABAS Parts. Arbetet genomförs med hjälp av verktygen Microsoft Test Manager och Team Foundation Server - Analys och specifikation av testfall. - Design och implementation av testfall. - Systemtest av nyutvecklad funktionalitet. - Regressionstest för att säkerställa befintlig funktionalitet. CEWE Instrument - Utvecklare Webbportal CEWE Instrument erbjuder idag till bostadsrättsföreningar ett system för individuell mätning och debitering av el, vatten och värme. De utökar nu sitt erbjudande med en användarvänlig webbportal. Användarna kan beroende på behörighet se detaljerad information om aktuell förbrukning, historik, kostnad samt exportera rapporter ur systemet. Uppdraget består av att analysera arbetsflöde och krav, Databasdesign, GUI design samt Design och Implementation av webbportalen. Arbetet genomfördes med bl.a. dessa teknologier: Java, Wicket, Maven, MS SQL Server, CSS, XML, HTML. - Analys och specifikation av krav. - Design och implementation av kod. - Databasdesign. - GUI design. - Test och Verifiering. Kravställare/GUI Design Dimensioneringsverktyg ABB FACTS utökar sin produktportfölj med en medelstor STATCOM, (Static Synchronous Compensator), som genom att kompensera variationer i reaktiv effekt förbättrar kraftnätets spänningsstabilitet. Ett grundläggande krav på denna lösning var att minska offert och leveranstid relativt deras andra lösningar. För att uppnå detta omarbetas det befintliga designverktyget. Dagens designverktyg är helt inriktat till experter, som med hjälp av sin erfarenhet och fingertoppskänsla designar ett system. Målet är att omarbeta och förenkla designprogrammet, så säljarna tillsammans med kunden kan designa/dimensionera ett system och direkt generera en grov offert. Uppdraget bestod av att analysera arbetsflöde, krav och användarfall samt att ta fram en kravspecifikation och förslag på GUI design. Arbetet genomfördes med hjälp av verktyget Enterprise Architect. - Analys och specifikation av arbetsflöde. - Analys och specifikation av krav. - Analys och specifikation av användarfall. - GUI Design. Sida 2 av 9

3 Bombardier Transportation AB Scania 2010 SyncSen Koordinator Mjukvaruutveckling/Systemutvecklare Bombardier säkerhetsklassar sin CCU (Central Control Unit) i TCMS (Train Control and Management System) till SIL2. TCMS är ett styr- och hanteringssystem för tåg som ingår i företagets alla tågleveranser världen över. Uppdraget bestod av att koordinera mjukvaruutvecklingsteam i Västerås och Mannheim, Tyskland, som tillsammans utvecklade komponenten TBCI. Samt att kravställa mjukvara och dokumentera mjukvarans arkitektur och design. - Koordinering av mjukvaruutveckling. - Kravställning i Doors. - Kravgranskning, produkt och systemnivå. - Dokumenterat mjukvaruarkitekturen i Enterprise Architect. - Dokumenterat mjukvarudesignen i Enterprise Architect. Acceptansverifiering Scania har bytt utvecklingsplattform för de tre mjukvarorna Scania SDBNS, SD2 och SP2. Dessa används för att diagnostisera och programmera parametrar i Scanias bussar och lastbilar. Bytet av utvecklingsplattform genomförs för att framtidsäkra produkterna och innebar även att kommunikationsgränssnittet mellan diagnosverktygen och fordonen uppdaterades. Uppdraget går ut på att säkerställa att uppdaterade program har samma funktionalitet som tidigare. Verifieringen genomförs i flera olika operativsystem och språk. - Analysera status på befintligt program, dokumentation och ny kodbas. - Genomfört verifieringsarbetet och rapporterat buggar. - Verifierat ändringar och uppdateringar. - Dokumenterat och rapporterat arbetets genomförande. SyncSen Wireless Sensor Network SyncSen är ett EU finansierat projekt inom programmet EU-FP7. Projektets mål är att utveckla ett strömsnålt batteridrivet radiosensornätverk för mätarapplikationer. Sensornoderna är främst avsedda för att monteras på t.ex. gas- och vattenmätare som normalt ej har tillgång till el, och ska klara sig utan service eller batteribyte i över 10 år. - Bistå med expert kunskap inom radiokommunikation och mjukvaruutveckling. - Analyserat och föreslagit ny inriktning och lösning för projektet, detta på grund av att förutsättningarna ändrats markant från projektinitiering till projektstart. Ny inriktning blev att frångå planerna på en egenutvecklad skräddarsydd stack och istället utgå från en etablerad standard, som kommer att uppfylla ny Europastandard. - Studerat och redovisat olika kommunikationsprotokoll och trender inom AMR marknaden. Förslaget här blev WMBUS, en standard som bygger på en etablerad trådbunden standard, har anammats av t.ex. Tyskland och Holland som nationella standarder, samt kommer ligga till grund för ny Europastandard. - Analyserat och redovisat olika RTOS. Valet här föll på TinyOS främst orsakat av dess flexibilitet och erfarenhet bland projektmedlemmar. - Arbetar kontinuerligt som rådgivande i tekniska frågor. Både för mjukvaruutvecklingen som främst utförts av universitetet UPS och forskningscentrat CRIIC i Barcelona, och hårdvaruutvecklingen som utförts av forskningscentrat MIIS på Malta. - Test och verifiering av funktionaliteten i framtagen mjuk och hårdvara. Sida 3 av 9

4 Scania Omni Konfidentiell uppdragsgivare System/Mjukvaruutvecklare Scanias diagnosverktyg SDBNS används på verkstäder för att felsöka, reparera och uppdatera applikationsprogramvaran i busserien OmniCitys nodsystem, BNS. Uppdraget gick ut på att utöka diagnosverktyget med funktionen att ladda applikationsprogramvaran i nodsystemet. Denna funktion låg tidigare i ett separat program som uppvisat problem att fungera med nyare datorer och operativsystem. Produkten tas fram med stöd för flera språk och distribueras via internet. - Analysera äldre mjukvara, gammalt dos program utan både dokumentation och källkod. - Specificering av laddningsförfarande. - Övertagit, analyserat, rättat upp och slutfört utvecklingsarbete. Koden skriven i C++. - Test och verifiering av diagnosverktyget. - Tagit fram dokumentation och instruktioner. - Administrerat översättning och distribution av mjukvara och dokumentation. Testutvecklare Stoneridge önskade säkerställa packningsförfarandet för flera av sina produkter. Uppdraget har bestått av utveckla en generell packningsstation, som enkelt kan anpassas till olika produkter och produktionslinor. Målet för uppdraget var att ta fram en rutin garanterar att samtliga packade enheter är fullständigt testade och spårbara. - Analyserat testdatabaserna för de olika produkterna. - Ta fram en rutin för packning och spårning av produkterna. - Implementera mjukvara för packningsstationen. Arbetet bedrevs i verktyget Agilent WEE. Testutvecklare Utveckling av kodladdnings och teststationer till produktionslinan för ny generation av Stoneridges digitala färdskrivare. Produktionslinan består av fyra olika ladd- och teststationer där man laddar in nödvändiga programvaror och certifikat samt testar att rätt hårdvara monterats och des funktionalitet. - Specificera laddningsförfarande och testfall. - Kravställa och granska konstruktion av testriggar med tillhörande fixturer och övrig testutrustning. - Implementera mjukvara för ladd- och teststationerna. Arbetet har bedrivits i verktyget Agilent WEE. - Testa och verifiera ladd- och teststationerna. - Testa och verifiera prototyper av färdskrivarna, återmata problem och synpunkter till utvecklingsavdelningen. Mjukvaruutvecklare/Projektledare radiokontrollerad svetshjälm Projektet har bestått av att utveckla en radiokontrollerad styrning av glaset i en svetshjälm. Två radiomoduler har utvecklats och implementerats i svets och svetshjälm, och via radiokommunikation säkerställs att glaset i hjälmen blir mörkt innan svetsning påbörjas. En stor utmaning här var att säkerställa att varken enheterna eller kommunikation störs av magnetfält, spikar eller andra störningar som uppstår vid svetsarbete. - Planera och rapportera projektet. - Specificera och kravställa systemet. - Koordinera och delta i utvecklingsarbetet med mjuk- och hårdvara. - Producera prototyper. - Koordinera och delta i test och verifiering. Sida 4 av 9

5 Tritech Technology AB Assa Abloy AB 2007 ASSA AB Scania Omni 2006 Systemutvecklare/Projektledare Tritech TriBee Projektledare för utveckling av Tritechs produktfamilj TriBee. Produktfamiljen består av: Radiomodul baserad på Freescale, MC Radiomodul baserad på Ember, EM250. Router baserad på de egna radiomodulerna. Gateway baserad på en ARM9 och de egna radiomodulerna. USB radiosticka baserad på Freescale, MC Produkterna levereras till både svenska och internationella kunder samt används internt som en plattform för att snabbt kunna implementera trådlös kommunikation baserad på IEEE och ZigBee. - Planera och rapportera projektet. - Specificera och kravställa de olika produkterna. - Koordinera och delta i utvecklingsarbetet med mjuk- och hårdvara. - Kordinera och delta i test och verifiering. - Deltagit på mässor och ZigBee alliansens möten. Projektledare UHF Uppgiften har bestått av att vidareutveckla hårdvara för en radiomodul som utgör kommunikationsplattform i en radiokontrollerad säkerhetsprodukt. Projektet bedrevs under stor tidspress och vi uppnådde de högt ställda krav kunden hade på kvalitet och kostnad. - Planera och rapportera projektet. - Specificera och kravställa ändringar på produkten. - Koordinera och granska utvecklingsarbetet. Underlagen framtagna i PADS. Projektledning Kodlås 3000 Projektet har bestått av att komplettera Assas Låssystem 3000 med ett radiobaserat kodlås. Kodlåset är en separat batteridriven enhet med knappsatts som monteras bredvid dörren där Assa 3000 finns monterat. Via radio sändes ett krypterat Öppna/Lås-kommando då godkänd knappsekvens matats in. - Planera och rapportera projektet. - Specificera och kravställa systemet. - Koordinera och delta i mjukvaruutvecklingen. Koden skriven i C för PIC18F Koordinera och granska hårdvaruutvecklingen. Underlagen framtagna i PADS. Mjukvaruutvecklare Utveckling av mjukvaran i andra generationen multiplext elsystem (BNSII) i Scanias busserie OmniCity. BNSII systemet som beroende på bussmodell består av nio till elva VDO MUX2 noder, kontrollerar funktioner som dörrstyrning, hållplatsbetjäning, klimatstyrning, inre och yttre belysning, instrumentering, rullstolsramp etc. Uppdraget initierades av att en personal på Scania Omni slutade och de ej hunnit med att rekrytera lämplig ersättare. - Under rekryteringsprocessen upprätthålla farten i utvecklingsarbetet. - Hjälpa den nyanställda personen att komma in i arbetet. - Analysera felrapporter samt nya kund- och lagkrav. - Delta som teknisk ansvarig på kundbesök i bl.a. Frankrike där det diskuterades önskad funktionalitet och delta i utprovningen. - Specificera programändringar och nya parametersättningar. - Implementera programändringarna. Mjukvaran för nodsystemet är framtagen i VDOs verktyg KIBES. Mjukvaruutvecklare/Testutvecklare Utveckling av produktionstestkod och testmetodik för digital färdskrivare. Sida 5 av 9

6 AB AB Omni Katrineholm AB 2004 AB Några av målen med uppdraget har varit att agera som en brygga mellan utvecklingsavdelningen och produktionslinan, och att i ett tidigt stadium av utvecklingsarbetet hämta in synpunkter från produktionslinan och testmetodik. - Fungera som en brygga mellan utvecklingsavdelningen och produktionslinan, arbetet har genomförts i nära samarbete med båda parter. - Specificering av testfall. - Specificering av kommunikationsgränssnittet mellan tesutrustning och testenhet. bl.a. via seriekommunikation och CAN-buss (J1939). - Implementering av operativ produktionstestkod. Koden skriven i C++. - Test och verifiering av produktionstest. Systemutvecklare Modifiering av mjukvaran till styrenhet för bränsledriven motor-/tillsatsvärmare. Styrenheten sitter monterad i personbil och kommunicerar med kontrollpanel via CAN-buss. Uppdraget initierades av att slutkunden ville ha utökad funktionalitet för tillsatsvärmaren. - Analysera och utreda nya kundönskemål. - Specificera och implementera ändringar kommunikationen via CAN-buss (J1939). - Implementera funktionsändringar i programvaran. Koden skriven i C för processor i MC68HC familjen. Systemutvecklare Modifiering av mjukvaran i multiplext elsystem (BNS) i Scanias busserie OmniCity samt dess diagnosprogram. BNS systemet består beroende på bussmodell av nio till elva ELSY noder från Thoreb, och kontrollerar funktioner som dörrstyrning, hållplatsbetjäning, klimatstyrning, inre och yttre belysning, instrumentering, rullstolsramp etc. Uppdraget har i huvudsak varit inriktat på ändringar av klimatoch dörrstyrning. - Analysera och utreda felrapporter samt nya kund- och lagkrav. - Specificera nodprogramvaran och diagnosverktyget. - Täta kontakter med underleverantörer av klimatmodul och applikationsprogram i noderna. - Kordinera och implementera ändringar i mjukvaran. Systemutvecklare Modifiering av mjukvaran till styrenhet för bränsledriven motor-/tillsatsvärmare. Styrenheten sitter monterad i personbil och kommunicerar med kontrollpanel via CAN-buss. Uppdraget initierades bl.a. av att slutkunden ville ha en mjukare gång av bränslepumpen till tillsatsvärmaren. - Analysera och utreda nya kundönskemål och felrapporter. - Specificera och implementera ändringar kommunikationen via CAN-buss (J1939). - Specificera och implementera ändringar på den kontinuerliga och felsökande diagnostiken, K-lina (KWP1281). - Specificera och implementera ändringar i programvaran. Koden skriven i C för processor i MC68HC familjen. Sida 6 av 9

7 Scania CV AB, Omni Katrineholm AB Sala Brand AB, Zetterbergs AB, ROLBA AB 2002 TeknIQ 2002 Scania Busses & Coaches AB Testmetodik/Systemutvecklare Uppdatering av Scanias diagnosverktyg SDBNS. Diagnosverktyget används på verkstäder för att felsöka, reparera och uppdatera det elektriska nodsystemet, BNS, i Scanias busserie OmniCity. Produkten tas fram med stöd för flera språk och distribueras via CD och internet. - Specificera diagnosverktyget. - Specificera testfall. - Kordinera och implementera ändringar i mjukvaran. - Kordinering av översättning och distribution. Projektledare/Utredare Utredning samt rekommendation av fordonsdatorplattform. Tre företag som deltog på kursen Utveckling av intelligenta produkter valde sedan att lägga ett utredningsarbete hos Tritech. Uppdraget gick ut på att analysera de olika fordonspåbyggarnas krav och se om de kunde dra nytta av en gemensam plattform. - Analysera de olika fordonspåbyggarnas krav angående miljö, lagar och förordningar. - Analysera önskvärda och föreslagna applikationer. - Utreda hur slutanvändarna nyttjar systemet. - Specificera nödvändig och önskvärd funktionalitet för gemensam plattform. - Utreda och redovisa alternativa plattformar, hård- och mjukvara. - Ta fram och presentera en rapport med förslag på plattform Utvecklare/Skribent Tillsammans med TeknIQ tog Tritech fram och genomförde en kurs Utveckling av intelligenta produkter. Kursens mål var att ge en introduktion till hur man konstruerar inbyggda system och tar fram intelligenta produkter. - Framtagning och granskning av material har genomförts inom områdena. - IT som teknisk möjliggörare - Nätverk och datakommunikation - Utvecklingsprocesser - Säkerhetsaspekter - Standarder - Design - Projekthantering - Utvecklingsverktyg - Tekniska valsituationer - Produktifiering Testmetodik/Systemutvecklare Utredning samt specificering av funktionalitet och framtagningsprocess för Scanias diagnosverktyg SDBNS. Diagnosverktyget används på verkstäder för att felsöka, reparera och uppdatera det elektriska nodsystemet, BNS, i Scanias busserie OmniCity. Det hade uppstått oklarheter mellan olika avdelningar och dotterbolag på Scania om vem som bar ansvaret för att uppdatera diagnosverktyget SDBNS. Målen med uppdraget var att reda ut detta, samt ta fram förslag på nya rutiner för uppdateringar. - Analysera diagnosverktyget. - Utreda hur slutanvändarna nyttjar systemet och deras önskemål. - Analysera och specificera framtagningsprocessen. - Kordinera och implementera ändringar i mjukvaran. - Specificera nödvändig och önskvärd funktionalitet för diagnosverktyget. - Ta fram en rapport med förslag på ny framtagningsprocessen. Sida 7 av 9

8 AB 2001 Aerotech Telub AB Kortladdare EP-12 EPIX II JA37 simulator Yttre Minne Ny Minnesenhet JA37 Viggen Automattest LD7 JAS 39 Gripen Mjukvaruutvecklare Uppdatering av mjukvaran i dörrmodul till buss. Dörrmodulen är den styrenhet som kontrollerar styrning av backspeglar, fönsterhissar samt eventuella rullgardiner i fordonet. - Specificera och implementera ändringar i programvaran. Koden skriven i C för processorn C505CA. - Specificera och implementera ändringar kommunikationen, CAN-buss (J1939). - Specificera och implementera ändringar på diagnostiken, K-lina (KWP2000). Projektledare/Mjukvaruutvecklare Projektledning, specifikation, design, implementering och verifiering av mjukvara för elektroniska presentationssystemet i JA37 Viggen. Även ett stort fokus på design och presentation av symbolik till flygplanets displayer. Specifikation, design och verifiering genomfördes i nära samarbete med flygförare. Mjukvarorna skrivna i assembler, Visual Basic och C++ för EP-12 och Windows NT. Projektledare/ Mjukvaruutvecklare Projektledning, specifikation, design, implementering och verifiering av MMI för styrning av kortladdare för EP-12. Mjukvaran skriven i Visual Basic på WinNTplattform Mjukvaruutvecklare Design, implementering och verifiering av mjukvara för styrning av JA37 simulator EPIX II. EPIX II simulerar samtliga signaler in till JA37:s elektroniska presentationssystem. Mjukvaran skriven i Visual Basic på WinNT-plattform. Mjukvaruutvecklare Design, implementering och verifiering av mjukvara till Yttre Minne ny, minnesenhet för flygplanet JA37 Viggen. Mjukvaran skriven i Ada. Mjukvaruutvecklare /Testutvecklare Specifikation, design, implementering och verifiering av mjukvara till automattestare för luftdataenheten (LD7) i JAS 39 Gripen. Mjukvaran skriven i C/ATLAS på UNIX-plattform. Sida 8 av 9

9 ANSTÄLLNINGAR OCH UTBILDNING ANSTÄLLNINGAR Larcon Solutions AB, Konsult Tritech Technology AB, Konsult Aerotech Telub AB, Utvecklingsingenjör UTBILDNING Fristående kurser LiTH, Linköping Elektroingenjör Elektroteknik, 80p, Högskolan i Örebro Teknisk linje, Wasagymnasiet, Arboga och Wennströmska skolan, Västerås KURSER Safety Training Course, EN50128 EN50129 Pålitliga elektroniksystem, Standard IEC 61508, SIL Multiprojektledning med LEAN Tritech Academy Projektledning, M-gruppen Säljteknik, Teknikhöjden Vägval, AT 2000 Föredragnings- och Presentationsteknik, AT 2000 Studying Cognition in the Wild, HFA 2000 Spatial Orientation in Flight, HFA 2000 Human Factors in Aviation Safety, SCSI 1999 Att arbeta i projekt, AT 1999 Cognitive Modeling and Analysis, HFA 1998 C/Atlas programming Course, AT 1997 VETO Digital Testprogramming, Eriksson 1997 Tillämpningskurs för utvecklingshandbok för programvara, AT 1996 Sida 9 av 9

Kjell Ericson. Kjell Ericson

Kjell Ericson. Kjell Ericson Kjell Ericson Här är en konsult med flerårig och bred erfarenhet inom flera områden som design, programmering och test & verifiering.. Ofta O små inbyggda realtidssystem men även större applikationer.

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Thomas Pettersson. Sammanfattning. Född: 1969. Telefon: +46760446260. Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping. thomas.pettersson@debadata.

Thomas Pettersson. Sammanfattning. Född: 1969. Telefon: +46760446260. Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping. thomas.pettersson@debadata. Thomas Pettersson Född: 1969 Telefon: +46760446260 Adress: E-post: Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping thomas.pettersson@debadata.se Sammanfattning Thomas är född 1969 och är bosatt i Norrköping. Han har

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Systemutvecklare.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign

Systemutvecklare.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign Rodolfo Weisser.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign Översikt Rodolfo har mycket lång erfarenhet av systemutveckling i C# och på Microsoftplattformen och har god kunskap om Visual Studio

Läs mer

Introduktion till E-block och Flowcode

Introduktion till E-block och Flowcode Introduktion till E-block och Flowcode Vad är E-blocks? E-blocks är små kretskort som innehåller block av elektronik som man vanligtvis kan hitta elektroniska eller inbyggda system Det finns över 50 olika

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

Taxi boknings system, inpassering och medlemshanterings system, betallösningar, realtidssystem, App utveckling

Taxi boknings system, inpassering och medlemshanterings system, betallösningar, realtidssystem, App utveckling Magnus Moberg Är en strukturerad och noggrann systemutvecklare/arkitekt som tycker om nya utmaningar. Har 17 års erfarenhet av systemutveckling, produktframställning, design och arkitekt. Har jobbat med

Läs mer

Yanting Larsen. Mjukvaruutvecklare. Cybercom Group

Yanting Larsen. Mjukvaruutvecklare. Cybercom Group Cybercom Group www.cybercom.se info@cybercom.com Yanting Larsen Jag har ett stort intresse av mjukvaruutveckling och jag är angelägen om att arbeta med antingen webbapplikationer, datorprogram eller mobilapplikationer.

Läs mer

Tove Carlsund Systemutvecklare

Tove Carlsund Systemutvecklare OM MIG Under mina yrkesverksamma år som systemutvecklare har jag jobbat mycket med olika Content Management System, CMS. Dels med utveckling av själva systemen, mestadels frontend. Men också med transformation

Läs mer

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Programmering Hur, var, när och varför 22 November Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Agenda Om mig Programmering Vad är? Varför kunna? Hur använda kunskapen? Framtiden Sammanfattning Q+A 2 Om mig Arbetat

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

Konsultprofil Mattias Johansson

Konsultprofil Mattias Johansson Konsultprofil Mattias Johansson Födelsedatum: 1975-01-30 Sammanfattning Mattias är en fokuserad konsult med gedigen erfarenhet av systemutveckling. Han har skaffat sig en bred kompetens inom området genom

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

Högskoleingenjör Datateknik Bred kompetens inom programmeringsspråk särskilt C++ Har kompetenser som Teamleader och Agila metoder

Högskoleingenjör Datateknik Bred kompetens inom programmeringsspråk särskilt C++ Har kompetenser som Teamleader och Agila metoder Fredrik Profil: Högskoleingenjör i Datateknik + lång arbetslivserfarenhet Vårt intryck: Första intryck av kandidaten: Det första intryck som fås av Fredrik är att han är en trevlig man som upplevs som

Läs mer

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System Magnus Juvas Qwise Om oss: Qwise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System. Vi

Läs mer

Automatiserade testsystem

Automatiserade testsystem Automatiserade testsystem Fredrik Edling, Tekn. Dr. Enea Services Stockholm fredrik.edling@enea.com Min bakgrund 2000: Civilingenjör teknisk fysik, inriktning mot tillämpad fysik 2004: Teknisk doktor,

Läs mer

REGELVERK & HANDBÖCKER

REGELVERK & HANDBÖCKER 1 (5) REGELVERK & HANDBÖCKER Innehåll sid. Uppdateringar/kompletteringar 2 Nyskrivning av rutiner 4 Gränsytan mellan systemsäkerhet och programvarusäkerhet 5 2 (5) Uppdateringar/kompletteringar Software

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu MATS BLOMSTRAND Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0736 996799 www.mgb.nu Mats@mgb.nu Sammanfattning Mats har haft en hel del olika roller och jobbat på flera olika delar inom AB Volvo.

Läs mer

HP ALM som stöd under implementationslivscykeln av standard applikationer Sarah Eriksson & Per Nordlander SAST

HP ALM som stöd under implementationslivscykeln av standard applikationer Sarah Eriksson & Per Nordlander SAST HP ALM som stöd under implementationslivscykeln av standard applikationer 2012-09-13 1 Vilka är vi? Sarah Eriksson, konsult på Connecta inom Enterprise Solutions. Sarah arbetar som testledare för standardapplikationer

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Medicinteknik & Mjukvara

Medicinteknik & Mjukvara DIPLOM Våra diplomutbildningar ger dig djupa och praktiskt inriktade kunskaper som kommer väl till pass i din yrkesmässiga vardag. Medicinteknik & Mjukvara Ny unik utbildning! Medicinteknik & Mjukvara

Läs mer

Slutrapport Diagnos. Resultat. Projektmål. Projektstruktur

Slutrapport Diagnos. Resultat. Projektmål. Projektstruktur Slutrapport Diagnos Resultat Projektet har resulterat i : Ett mobilt diagnosverktyg i form av ett mätsystem med möjlighet att koppla in upp till 1000 (255 moduler* 4 st sensorer) mätsensorer som ger möjlighet

Läs mer

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign Staffan Zakrisson PRIMAB Automation AB Orgnr: 556960-8531 +46 708 81 65 41 www.primab-automation.se staffan@primab-automation.se Sammanfattning Jag har lång erfarenhet inom flera delar av området automation,

Läs mer

Slutrapport Central licenshantering

Slutrapport Central licenshantering Slutrapport Central licenshantering Författare: Ida Francke Datum: 2011-06-30 Innehåll Bakgrund... 2 Måluppfyllelse... 2 Kvarstående punkter... 3 Organisation... 4 Tidplan/Resursåtgång... 4 Tid... 4 Budget...

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Peter Walhagen Systemutvecklare Född: 1983

Peter Walhagen Systemutvecklare Född: 1983 Sida 1(5) Peter Walhagen Född: 1983 Personlig profil Som person är jag öppen och genuint tekniskt intresserad. Något som driver och stimulerar mig är när jag får tillfälle att utveckla mina färdigheter

Läs mer

Specifikation Konsultstöd Fenix del 2 C

Specifikation Konsultstöd Fenix del 2 C LogStöd 1(10) Specifikation Konsultstöd Fenix del 2 C 2013-- LogStöd 2(10) Innehåll Innehåll... 2 1 Allmänt... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Allmänna krav... 3 1.3 Allmänna krav projektledare, delprojektledare,

Läs mer

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET,

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET, CvSwe 20080410.doc Niklas Rydén sida1/6 Meritförteckning Niklas Rydén 031-51 95 58 (hem) Slåttängsgatan 51 0709-40 66 49 (mobil) 415 07 Göteborg nikryden@gmail.com http://www.timeonline.se Mer än 3 års

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare cv01s 1999-09-20 Födelseår 1958 Nationalitet Svensk Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare Språk Befattning

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

Offertunderlag Webbportal NILS

Offertunderlag Webbportal NILS Offertunderlag Webbportal NILS Version: 0.2 Distributionslista Namn Befattning Enhet Saskia Sandring Åsa Eriksson SLU SLU Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av uppdrag... 4 1.1 NILS-programmet... 4

Läs mer

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka Intelligent och säker nyckelhantering med Traka ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 Traka säker nyckelhantering Låsta eller icke låsta nyckelpositioner Display för enkelt handhavande

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

Introduktion - Metodik i Produktutveckling

Introduktion - Metodik i Produktutveckling Introduktion - Metodik i Produktutveckling Innehåll i denna föreläsning Allmänt om kursen Produktutvecklingsprocessen Behovet av samarbete vid PU Olika aktörer i PU-processen Kursens mål Efter godkänd

Läs mer

Förvaltningsåtagande. Provisum

Förvaltningsåtagande. Provisum Konsultresurser Kompetensprofiler inom ramen för Förvaltningsåtagande av Provisum 2(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Roller/kompetensprofiler... 3 3 Nyckelroller Resursen AB... 5 4 Projektmetodik...

Läs mer

Webservice & ERP-Integration Rapport

Webservice & ERP-Integration Rapport Webservice & ERP-Integration Rapport Hardwood AB Mustafa Lazem 930916-9713 Jonas Ahrne 920325-0379 Hasan Nerjovaj 940130-7195 Stefan Liden 920628-0639 2014-05-18 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte... 2 Projektbeskrivning...

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

FORDONSDIAGNOS PÅ AUTOCOMS VIS

FORDONSDIAGNOS PÅ AUTOCOMS VIS FORDONSDIAGNOS PÅ AUTOCOMS VIS CARS TRUCKS GENERIC EN KOMPLETT DIAGNOSLÖSNING CDP+ är ett stabilt och snabbt diagnosverktyg som länkar samman fordon och dator. Den fungerar till både gamla och nya fordon.

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Universe Engine Rapport

Universe Engine Rapport 1 Universe Engine Rapport Alexander Mennborg 2017-05-08 2 Inledning I denna rapport diskuteras utvecklingsprocessen till projektet Universe Engine. Denna diskussion omfattar hela utveckling från starten

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Ma thias Holmberg Sammanfattning

Ma thias Holmberg Sammanfattning Ma thias Holmberg Född: 1969 Telefon:+4670 256 98 83 Adress: Lars Wivallius väg 25 703 59 Örebro E-post: mathias.holmberg@debadata.se Sammanfattning Mathias är född 1969 och är bosatt i Örebro. Han har

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Paddel-appen Utmärkta kanotleder Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Säljare Sogeti Bengt Löwenhamn Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Mentor/handledare Sogeti Student KaU Claes Barthelson

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

KONSULTPROFIL Jonas M

KONSULTPROFIL Jonas M KONSULTPROFIL Systemutvecklare SharePoint Jonas är systemutvecklare med inriktning på Microsofts.NETplattform. Kompetensen ligger främst inom utveckling av olika projektportallösningar samt verksamhets-

Läs mer

Rapport Kalmar Län 2013 Interlan Gefle AB Filialkontor

Rapport Kalmar Län 2013 Interlan Gefle AB Filialkontor Kalmar Län 2013 Innehåll Förord...3 Före och efter...3 Vad är DNS och DNSSEC?...4 Att använda DNSSEC...4 Hindra attacker mot DNS-frågor...4 För välbesökta webb-platser...4 Fördjupande information...4 Projektresultat...5

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

Bilprovningen E-diagnos folder E-diagnos

Bilprovningen E-diagnos folder E-diagnos E-diagnos folder E-diagnos E-diagnos E-diagnos. Nu erbjuder vi på Bilprovningen en helt ny tjänst: E-diagnos. Det är en tilläggstjänst för dig med fordon från årsmodell 2002 och framåt, där vi gör en grundlig

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07

1:5 SLUTRAPPORT - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 1:5 - POST MORTEN LARS EHRMAN WP12 2013-06-07 2:5 ABSTRAKT EN AVSEENDE STOREFRONT WEB- SHOP SOM HAR TAGITS FRAM SOM PROJEKT I KURSEN GRÄNSSNITTSUTVECKLING (1IK419) OCH KURSEN INDIVIDUELLT MJUKVARUUTVECKLINGS-

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-3 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING...2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...2

Läs mer

Idrottsapen. 1. Inledning. 2. Mål och syfte. 3. Projektbeskrivning

Idrottsapen. 1. Inledning. 2. Mål och syfte. 3. Projektbeskrivning Idrottsapen Slutrapport för projektet Idrottsappen. Projekttitel: Idrottsappen Uppdragstagaren: Sandklef GNU Labs, 710413-5137 1. Inledning Under samtal med olika aktiva personer inom olika idrotter framkom

Läs mer

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03 Slutrapport för JMDB.COM Johan Wibjer 2012-06-03 Abstrakt Den här rapporten kommer handla om mitt projekt som har handlat om att gör en webb sida för ett personligt media bibliotek, hur jag har jobbar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Google Glass. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Google Glass. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Student KaU Richard Hoorn Student KaU Johan Häger Konsult/handledare Sogeti Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Säljare Sogeti Bengt Löwenhamn Namn Åtgärd

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA CLIQ Remote Behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Vad är CLIQ Remote? En ny revolutionerande funktionalitet. CLIQ Remote är utvecklat med säkerhet, flexibilitet,

Läs mer

Preliminär specifikation av projekt

Preliminär specifikation av projekt Preliminär specifikation av projekt Projektets namn: Infraröd Minneslåda (numera omdöpt till FastSync) Uppdragsgivare: Alex Olwal aolwal@cs.columbia.edu Deltagare: Johan Ullberg Nils

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Peter Monthan. Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik

Peter Monthan. Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik Peter har en lång erfarenhet från IS/IT-industrin och särskilt av mjukvaruutveckling. Peter började som systemutvecklare 1992 och har sedan dess arbetat

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

Före Kravspecifikationen

Före Kravspecifikationen projektidé BP0 förstudie BP1 förberedelse BP2 Kravspecifikationen Beskriver VAD som ska utföras i projektet? projektdirektiv beslutspunkter specifikationer planer kunddokument rapporter protokoll M beställarens

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2011-02-15 Therese Söderlund, Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - Enheten

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Kurskatalog 2009 Allmänt. Produktportföljen PMR. Introduktion till TETRA. Användarutbildning Merlot Mobile. Användarutbildning Merlot Office

Kurskatalog 2009 Allmänt. Produktportföljen PMR. Introduktion till TETRA. Användarutbildning Merlot Mobile. Användarutbildning Merlot Office Kurskatalog 2009 Allmänt UTB006 Produktportföljen PMR Digitalt UTB007 UTB008 Introduktion till TETRA Användarutbildning EADS Rakelterminaler UTB009 Användarutbildning Merlot Mobile UTB010 Användarutbildning

Läs mer

Kursprogram hösten 2011

Kursprogram hösten 2011 Enea Experts Logo - with wet floor effect Enea Experts Logo - without wet floor effect Android Störst på Linux OSE/realtidskurser Flest testkurser ISTQBcertifiering Java, C# C, C++, Safer C, TDD projektledning

Läs mer

Skräddarsytt WMS. Ett företag som visar vägen

Skräddarsytt WMS. Ett företag som visar vägen Skräddarsytt WMS Consulting AB är mån om att produkterna fungerar optimalt hos användaren. Med MYSBY och MEKBY följer därför vanligen vårt egenutvecklade, effektiva administrationsprogram WMS. Programmet

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

Skippa sladdarna kör trådlöst med Aperio. Globalt tillgänglig passerteknologi

Skippa sladdarna kör trådlöst med Aperio. Globalt tillgänglig passerteknologi Skippa sladdarna kör trådlöst med Aperio Globalt tillgänglig passerteknologi problem med borttappade/stulna nycklar och behov av två ID-handlingar (till exempel nycklar plus kort till huvudentrén) går

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

Presentation. Curriculum Vitae för Lars Kristiansson, 2004-10-28-1 -

Presentation. Curriculum Vitae för Lars Kristiansson, 2004-10-28-1 - Presentation Jag heter Lars Kristiansson. Jag är född 1963 och har studerat datavetenskap på Göteborgs Universitet. Jag har nu avslutat utbildningen, och är alltså filosofie kandidat i datalogi. Nyligen

Läs mer

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA CLIQ Remote Behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kombinerar mekanisk och elektronisk säkerhet. ASSA CLIQ Remote är utvecklat med inriktning på

Läs mer

Undervisningen i ämnet mobila applikationer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet mobila applikationer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MOI Ämnet mobila applikationer behandlar olika tekniker för att utveckla programvara riktad mot mobila enheter samt processen från idé till färdigt program. Ämnet mobila applikationer får bara anordnas

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Magnus Timner Transcendent Group Olov Mattsson Know IT Krav Testning Microsoft Team System Arkitektur Bygga Kodning Vinn en XBOX 360 Elite Alla

Läs mer