1 Miljöredovisning, sita sverige 2013 Med Miljön i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Miljöredovisning, sita sverige 2013 Med Miljön i fokus"

Transkript

1 1 Miljöredovisning, SITA Sverige 2013 Med miljön i fokus

2 2 FÖRORD Nytt rekord för vår återvinning SITAS återvinning under 2012 reducerar samhällets koldioxidutsläpp med motsvarande 3,5 miljoner bilresor mellan Malmö och stockholm. Mårten Widlund, VD för SITA Sverige AB Hej! SITA verkar i en framtidsbransch där vi förvandlar avfall till högvärdiga råvaror. Förra året slog vi nytt rekord och återvinningsgraden slutade på över 94 procent för vår våra anläggningar. Under året har vi även etablerat verksamhet i bland annat Umeå och Halmstad för att även där kunna erbjuda marknaden våra miljöriktiga tjänster. Hjärtat i verksamheten I SITAs miljöredovisning finns exempel på vad vi konkret gör för att göra jorden mera hållbar. Miljöredovisningen speglar hela vår kärnverksamhet, vad vi uträttar för våra kunder och vilken samhällsnytta vi levererar. Vår egen belastning på miljön minskar genom att vi satsar på en övergång till energieffektiva fordon, specialhybrider, alternativa fordonsbränslen och att vi utbildar oss för en grön körstil. Miljöcirkeln Bygg som gjort att källsorteringen hos vissa av våra kundföretag närmar sig 100 procent. Läs också om vår nya smarta lösning för vattenrening på sidan 5. Lyssna och lös kundens problem Vad är nyckeln till att bli ett framgångsrikt återvinningsföretag? Man kan använda stora ord som att vara strategiskt rätt positionerat, men för oss är svaret ofta mera jordnära. Det handlar om att varje dag lyssna på kunderna, sätta sig in i deras problem och utveckla attraktiva lösningar. På så vis skapar vi ett unikt win-win som återspeglas i resultaten i vår miljöredovisning. Trevlig läsning! Hela sektorer kan bli gröna Vi är experter på återvinning med ambitionen att hjälpa till att lyfta hela industrisektorer till nya nivåer av hållbart agerande. Ett bra exempel är den egenutvecklade tjänsten Mårten Widlund

3 SITAS Återvinning 3 Effektiv återvinning för bättre miljö Som ett av Sveriges ledande återvinningsföretag bidrar SITA till att svenska företag når sina miljömål. Flygfoto över SITAs anläggning Rödjorna utanför Skara. Förra året hjälpte SITA svensk industri att minska sina utsläpp med mer än ton koldioxid genom återvinning av deras avfall. Det motsvarar koldioxidutsläpp från 3,5 miljoner bilresor mellan Stockholm och Malmö. Bakom det fina resultatet ligger SITAs kontinuerliga och långsiktiga arbete med att bli så effektiva och miljöriktiga som möjligt inom avfallshantering. Ett resultat av SITAs utvecklingsarbete är att graden av återvinning på företagets anläggningar ökar för varje år. Idag återvinner SITA hela 94 procent av det avfall som tas emot på egna anläggningar. Avfallet förädlas för att bli nya produkter eller omvandlas till energi enligt EU:s avfallstrappa (se illustration nedan). investeringar för bättre miljö År 2012 investerade SITA över 160 miljoner kronor för att öka återvinningen och minska miljöbelastningen. Investeringarna gick främst till nya fordon med lägre utsläpp, ny teknik på företagets anläggningar och nya anläggningar. När SITA utvecklar sina tjänster hjälper bolaget samtidigt sina kunder att bli bättre på metoder för hållbarhet och minska deras belastning på miljön. Materialhantering MATERIAL- ÅTERVINNING 55 % Koldioxidbalans ENERGI- ÅTERVINNING 39 % DEPONERING 6 % 94 procent av allt material som kom in på SITAs anläggningar under 2012 återvanns. 94 % återvinningsgrad 1 miljon ton avfall hanterades På SITAs anläggningar under 2012 För att ytterligare kunna utveckla tjänsteutbudet förvärvade SITA under året miljöserviceföretaget Röngårds Åkeri i Älvdalen. SITA har också byggt nya depåer och anläggningar i Finspång, Halmstad, Knivsta, Norrköping och Örebro. För att få driva avfalls- och återvinningsanläggningar krävs tillstånd från Miljödomstolen eller anmälningar till de lokala miljömyndigheterna. SITA ser det som en förmån och ett stort förtroende att få tillstånd att bedriva sina verksamheter. Totalt har SITA 22 tillstånds- och 35 anmälningspliktiga anläggningar. För nio av dessa anläggningar har företaget fått nya och förnyade förtroenden av miljömyndigheterna under Det gäller anläggningarna i: Typ av aktivitet koldioxid (ton) Energiutvinning av avfall Koldioxidreduktion Materialåtervinning av avfall Koldioxidreduktion Transporternas utsläpp Tot. insparade koldioxid Återvinningen av avfallet som SITA samlar in bidrar till en klimatnytta som är större än transporternas negativa effekt. Under 2012 besparade SITAs återvinning miljön ton koldioxid. Högdalen, Stockholm Knivsta, Stockholm Halmstad Norrköping Finspång Örebro Nyköping avfallsminimering Återanvändning Återvinning Energiutvinning Deponering avfallstrappan Avfallstrappan grundar sig på ett EU-direktiv och anger en prioriteringsordning för hur avfall bör behandlas för att uppnå EU:s miljömål.

4 4 Innovativa kundlösningar Ökad källsorteringsgrad ger en minskad kostnad för avfallshanteringen. En positiv följdeffekt av Miljöcirkeln Bygg är dessutom en renare arbetsplats vilket reducerar antalet arbetsskador, säger Ulf Gustafsson som är chef för SITAs byggsegment. Helhetskoncept ger hög återvinningsgrad Med SITA Miljöcirkeln hjälper SITA till med all avfallshantering på sina kunders arbetsplatser. Ett koncept som i flera fall lett till 100 procents källsorteringsgrad på olika byggprojekt. Helhetslösningen SITA Miljöcirkeln passar för en rad branscher såsom köpcentrum, industri och kontor. Särskilt inom byggbranschen har lösningen blivit populär och på flera byggarbetsplatser har källsorteringsgraden blivit så hög som 100 procent. Detta innebär att inget blandat avfall för eftersortering har lämnat bygget. En av de stora fördelarna med konceptet Miljöcirkeln Bygg är att den ökade källsorteringsgraden ger en minskad kostnad för avfallshanteringen. Det ger dessutom följdeffekter såsom att en ren arbetsplats reducerar antalet arbetsskador, säger Ulf Gustafsson som är chef för SITAs byggsegment. SITA tillsätter personal på plats ute hos kunderna, som sköter all logistik och hantering kring avfallet vilket bland annat leder till att byggarbetsplatsen får mer tid till byggproduktion. Vertyg för uppföljning Via SITAs interaktiva system för statistik kan kunden löpande följa utvecklingen på sin avfallshantering och stämma av sin källsorteringsgrad, återvinningsgrad och kostnad för avfallshanteringen. Detta system uppfyller med bred marginal de krav som byggföretagens certifieringssystem har vad gäller rapporteringen av avfallet, säger Ulf. SITAs lösning med personal på plats på bygget frigör tid för byggnadsarbetarna så att de får mer tid för byggproduktion, säger Lena Wigren som är ansvarig för SITAs avfallssortering vid NCC:s byggprojekt Triangeln i Malmö.

5 innovativa kundlösningar 5 ny lösning för Vattenrening SITA har lanserat en ny lösning för rening av dagvatten och oljeförorenat vatten. Nu har SITA lanserat vattenrening som en ny tjänst. Med den nya lösningen vänder företaget sig främst till byggarbetsplatser, där det finns en stor efterfrågan på grund av förekomsten av förorenat vatten. Innan vattnet får släppas ut till kommunens avloppsnät eller till vattendrag måste det vanligen först renas. Där kommer lösningen in som en saknad pusselbit. SITAs vattenreningsutrustning är mobil och placeras hos kunden, där vattnet alltså renas på plats. Utrustningen är enkel och mycket anpassningsbar både för små och stora byggen med olika ytor, vattenflöden och föroreningar. Den kan enkelt och snabbt förändras när omständigheterna skiftar. Innan det processade vattnet släpps vidare exempelvis till kommunens ledningsnät ska det godkännas enligt vissa krav. Därför provtas och analyseras det först hos ackrediterat laboratorium. Rally i vitt blev grönt SITA vill hjälpa kunderna nå sina miljömål, och ett gott exempel är vårt samarbete med Rally Sweden. Rallyt har som första motorsportarrangemang tilldelats utmärkelsen Progress Towards Excellence av det internationella bilsportförbundet FIA. Vi är väldigt stolta över den här utmärkelsen. Att vara den första arrangören i världen att nå den här nivån visar på vår ambition att ligga i framkant i vårt miljöarbete, säger Rally Swedens vd Glenn Olsson. SITA var för tionde året ansvarigt för hela avfallshanteringen och ställde upp med medarbetare, maskiner, containrar, saneringskärl, papperskorgar och sopsäckar. Minskade miljöavtryck Man kan tro att det är rallybilarna och deras avgaser som påverkar miljön mest. Men de största miljöavtrycken sätts av publikens resor till och från tävlingen och mellan sträckorna samt vad som äts och dricks under tävlingen. Lokalproducerat i så hög utsträckning som möjligt är att föredra, säger SITAs Per Ljungberg som även var miljöchef för arrangemanget. Även efter tävlingen syntes SITA på de slingriga skogsvägarna. I uppdraget ingick att återställa sträckorna så att inget som Foto: Benjamin A Ward gömts i snö kommer upp i tö. SITA tog även hand om vatten (färsk, spill), avlopp, farligt avfall och källsorterat material. Högre grön växel Nästa år ska man lägga in en ännu högre växel vad gäller miljöambitionerna. Det innebär att svaret på gåtan Vad är vitast, grönast och snabbast? alltid blir Svenska Rallyt.

6 6 Miljöanpassade transporter SITA har närmare 700 tunga fordon med en vikt över 12 ton och kan därför göra miljön en stor tjänst genom att minska sina bränsleutsläpp. mindre utsläpp från SITAS fordon Under 2013 ska ett sjupunktersprogram genomföras som tillsammans kan halvera SITAs koldioxidutsläpp. Företaget ska: 1 2 Byta ut vanlig diesel mot biodiesel, vilket minskar koldioxidutsläppen med omkring procent. Byta ut fordonsgas till biogas där så är möjligt. 12 procent av SITAs fordon körs redan på biogas eller fordonsgas som ger en minskad klimatpåverkan med cirka 20 procent jämfört med diesel. Övriga fordon drivs med diesel av miljöklass 1 som är den högsta miljöklassen för diesel. 3 Begränsa tomgångskörning. SITA arbetar med att minimera tomgångskörning före start genom information och utbildning för sina medarbetare. Detta görs i kombination med tekniska lösningar. I de nya lastbilar som SITA kör går det exempelvis att programmera bilens dator så att motorn stängs av efter ett antal minuter. Genom att begränsa tomgångskörningen räknar SITA med att minska bränsleförbrukningen med minst 2 procent per år. 50 % minskad klimatpåverkan 4 Köpa lättviktsflak istället för traditionella lastväxlarflak. Under förra året inledde SITA ett test med flak som väger 500 kilo mindre än traditionella flak men med likvärdig kvalitet. Eftersom vikten på lasten minskar så minskar även dieselförbrukningen och koldioxidutsläppen. 5 Hastighetsbegränsa underentreprenörer till 80 km per timme. Förra året begränsade SITA hastigheten i sina egna fordon och nu kommer insatsen att utökas till att gälla även underentreprenörer. 6 Byta oljetyp i motor och växellåda. Där så är lämpligt byter SITA till olja som har paraffinbasolja som grund vilket sänker bränsleförbrukningen med 5 procent. 7 Utvärdera konsekvenser av en övergång till RME. För att få ett bra beslutsunderlag ska SITA i testsyfte välja ut orter där det finns både äldre och nyare fordon som alla ska köras på RME (rapsmetylester, ett biodiesel).

7 miljöanpassade transporter 7 bränslesnål körstil Ett sätt att minska bränsleförbrukningen är att köra fordonen på ett mera bränslesnålt sätt, så kallad eco driving. Som ett stöd för att påverka körbeteendet har SITA valt att använda Exyplus som verktyg. Exyplus hjälper föraren att hålla jämn hastighet, vilket innebär både ökad trafiksäkerhet och lägre bränsleförbrukning. Dessutom minimeras risken för hastighetsöverträdelser. Verktyget är en GPS-baserad, elektronisk körjournal som snabbt och enkelt skapar den dokumentation som behövs. Syftet med Exyplus är att sänka bränsleförbrukningen och därmed minska miljöbelastningen från SITAs transporter. Målet är att bränsleförbrukningen i de Exyplus -utrustade fordonen ska minska med minst 1,5 procent. Minskningen gäller för både diesel- och gasfordon. För att nå målet om minskad bränsleförbrukning är uppföljning av största vikt. Bränsleförbrukningen följs upp månadsvis och presenteras på företagets intranät. Bränslesnål bilköring (eco driving) är dessutom en del i kommande YKB-utbildningar för SITAs fordonsförare. 80 km/h SITAs fordon är hastighetsbegränsade DIGITALA KÖRORDRAR EFFEKTIVISERAR TRANSPORTER Under 2012 påbörjades utvecklingen av att digitalisera alla körordrar och optimera SITAs insamlingslogistik. Förändringen effektiviserar transporterna till kund eftersom trafikledningen kan ge ordern till det fordon som befinner sig närmast uppdraget och på så vis korta ner körsträckorna. Digitala körordrar bidrar även till minskad pappersförbrukning eftersom ordrarna inte längre behöver skrivas ut.

8 8 Miljöanpassade transporter Raps i tankarna SITAs mål att minska utsläppen från sina fordon har lett till en utvärdering av olika bränslen bland annat RME, som har rapsolja som huvudingrediens. SITA kör sedan 2007 en del av sina fordon i Linköping, Vagnhärad och Söderköping på RME, och löftena om koldioxidbesparing har infriats. År 2012 tankades det exempelvis liter RME i Vagnhärad och koldioxidutsläppen sänktes därmed med cirka 230 ton, något som till och med var över förväntan. Det går kanonbra. Jag har bara positiva erfarenheter av RME, säger Daniel Karlsson som är avdelningschef på SITA. med liten insats kommer man långt Ett fordon som drivs med diesel kan ganska enkelt byta bränsle till RME. Några procent RME finns redan i större delen av den diesel som säljs i Sverige, vilket gör att RME kan användas i de flesta dieseldrivna fordon. RME ett växtbaserat drivmedel Biodiesel är det mest använda biodrivmedlet inom EU. Som huvudingrediens används oljor från växter eller djur som modifierats så att de får kemiska egenskaper liknande dieselolja. När biodiesel tillverkas av raps kallas det RME (Raps Metyl Ester). RME är ett förnybart och hållbart alternativ för att minska påverkan på miljön. Rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som befrias vid förbränningen. I jämförelse med diesel sänker RME koldioxidutsläppen med mer än hälften. Det har även många andra fördelar. Det bryts ner snabbt i naturen, är inte giftigt eller cancerframkallande och är inte heller brandfarligt. Avgaserna, som luktar popcorn, är mindre skadliga än andra avgaser. Kväveutsläppet är dock högre, men övriga utsläppsvärden lägre. Men när RME används krävs tätare byten av bränslefilter och motorolja. RME har nämligen bättre rengörande effekt än diesel. Byte av bränsle till enbart RME ger därför snabbt igensatta bränslefilter. Det är också viktigt att tänka på att byta motoroljan en gång extra per år. Anledningen är att RME ger en lägre arbetstemperatur än diesel vilket gör att det oförbrända bränslet går ner i vevhuset och späder ut motoroljan. Blir motoroljan för utspädd kan motorn skära. I övrigt fungerar fordonen precis som vanligt. Att byta ett extra bränslefilter och lite tätare oljebyten är en liten insats i det stora hela, menar Daniel och berättar att projektet nu ska utökas med ytterligare fordon.

9 miljöanpassade transporter 9 nyinvesteringar MILJONER (SEK) SITAs nyinvesteringar i verksamheten investeringar för MinskaD miljöpåverkan MILJONER (SEK) 120 Behandlingsanläggningar & utrustning 100 Fordon SITAs investeringar för minskad miljöpåverkan grönare fordonspark % AV TOT. ANTAL FORDON Andel av SITAs fordon som drivs med RME eller biogas/fordonsgas 2012.

10 10 avfallets resa Skrot kallas det först när metallen blivit oanvändbar eller oönskad i sitt nu varande skick, exempelvis en gammal spade. Men även om materialet inte längre fyller sin avsedda funktion kan det få nytt liv igen genom att återvinnas och användas i nyproduktion. Skrot är långt ifrån skräp 1,5 ton koldioxid sparas för varje ton metall som återvinns. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst, vilket är bra eftersom det ger både ekonomiska och miljömässiga vinster. Men hur går det då egentligen till att återvinna skrot? Vart tar skrotet vägen efter att vi kastat det? sortering på Skrotgården När en container fyllts med skrot från exempelvis en industri fraktas den till närmaste sorteringsstation. Därifrån levereras skrotet i större volym till en skrotgård. På SITAs egen skrotgård i Ljungby mellanlagras och sorteras skrot från hela södra Sverige. Här finns stor kunskap om olika sorters metaller, vilket är nödvändigt för att man ska kunna sortera rätt. Det finns olika mottagare för de olika metallerna. Järnskrotet går från skrotgården vidare till stålverk eller järnpulvertillverkning, medan övriga metaller som exempelvis aluminium, koppar, mässing och bly oftast går till metallsmältverk, berättar Peter Arnesson, metallexpert på SITA. När skrotet kommit till skrotgården sker den första sorteringen med hjälp av en materialhanterare. Eftersom järn är magnetiskt kan man lätt sortera ut det med hjälp av en stor elektromagnet som kopplas på materialhanteraren. Efter denna första sortering sker finsortering av metallerna, både med maskin och för hand. Om det finns stora bitar måste de skäras ner i mindre för att senare få plats i smältugnarna. Det gäller att ha en vara som passar till verket. Det ska vara rätt mått, kvalitet och mängd, förklarar Peter. Järnpulver Skrotgården levererar bland annat till Höganäs Halmstadverken i Halmstad där det tillverkas järnpulver som sedan kan användas för en mängd nya produkter. Höganäs Halmstadverken är ett av tolv

11 avfallets resa 11 När containern har fyllts med skrot fraktas den till närmaste sorteringsstation där den töms. Därifrån hämtas skrotet i större mängd till skrotgården. På skrotgården görs en första sortering med hjälp av materialhanteraren. stålverk i Sverige och en del av Höganäskoncernen. Företaget är bland världens största och Sveriges enda producent av järnpulver. Andra smältverk smälter metaller för att framställa andra former såsom tackor, plåtar, rör, granuler och stänger. Halmstadverken tar bara emot återvunnet material, exempelvis skrot och slaggämnen, medan processen i Höganäs utgår från jungfruligt material, så kallad järnslig. RENA METALLER Skrotet som kommer till Höganäs Halmstadverken smälts i en ljusbågsugn. För att smältan ska ha den rätta blandningen bör skrotet vara så rent som möjligt, utan inblandning från andra metaller eller ämnen. Medan smältan fortfarande är rinnande blåses den sönder av en vattenstråle till ett pulver som har högst 0,2 mm i diameter. Därefter torkas, siktas och läggs pulvret i behållare för vidare transport till Höganäs. Där vidareförädlas råpulvret och säljs sedan vidare. Den största marknaden för järnpulvret är Asien och det viktigaste applikationsområdet är bilindustrin där mer än hälften av pulvret används. I en genomsnittlig bil finns det 5 10 kilo detaljer som är tillverkade av metallpulver. Järnpulvret används även i en mängd andra produkter och sammanhang såsom i vindkraftverk, i produktionen av textilpolymerer, för högtemperaturlödning och ytbeläggning, som järnberikning i mat och djurfoder samt i hushållsmaskiner och trädgårdsredskap. Din återvunna gamla spade kanske är en del av din nya cykel... Större metalldelar måste delas för att de ska få plats i smältverkets ugn. Under ett års tid produceras i Höganäs Halmstadverken kilo järnpulver. Skrotet smälts i en ljusbågsugn, smältan blåses sedan sönder till ett pulver innan det vidareförädlas och säljs vidare.

12 12 arbetsmiljö Arbetsmiljön en del i hållbarhetsarbetet På SITA arbetas det alltid med att hålla kärnverksamheten i god form, men det är bara en del av arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor. Medarbetarperspektivet är minst lika viktigt. SITA förebygger ohälsa och olycksfall genom att gemensamt höja medvetandet och engagemanget för arbetsmiljöfrågor, följa upp händelser samt åtgärda brister. Dessutom har alla medarbetare ett eget ansvar för sin säkerhet och för att följa lagar, regler och de säkerhetsrutiner som finns inom företaget. Utvilade medarbetare Det är viktigt att SITAs medarbetare är utvilade och i bra kondition. Därför uppmuntras fordonsförarna att ta sina lagstadgade raster i arbetet. Digitala färdskrivare är installerade i alla tunga fordon, även i de som inte omfattas av kör- och vilotidslagen vilket exempelvis kan vara fordon för hämtning av hushållsavfall. Arbetsmiljöfilmer Under året producerades två interna informationsfilmer i syfte att visa hur SITA arbetar för en säker arbetsmiljö. Filmerna har använts som ett sätt att få i gång diskussioner kring riskmedvetenhet och säkerhetsfrågor. YKB-utbildning YKB (Yrkeskompetensbevis) är ett kort för yrkesförare som visar att de har den kompetens som krävs. Fram till 2012 har SITA utbildat 931 personer under timmar i YKB. Utbildningsteman har varit ergonomi och hälsa samt säkerhets- och kundfokus. Under 2013 handlar utbildningarna om lagar och regler. Framtida utbildningar blir godstransporter och sparsam körning. Halkolyckor SITA verkar i ett kallt klimat och många i- och urstigningar från fordon leder till halkolyckor. För att förebygga detta har alla SITAs medarbetare möjlighet att använda spikskor. Nätningshjälp för minskade fallolyckor Olyckor vid nätning av containrar kan ge allvarliga konsekvenser. Därför använder SITA ett automatiskt system för av- och pånätning. Hjälpmedlet är standard för alla SITAs nya fordon och har även eftermonterats på ett antal befintliga fordon. Riskbedömning av platser Arbetet med riskbedömning av körturer fortsätter. Syftet är att minska olycksrisken för oskyddade trafikanter och SITAs egna medarbetare. Vid bedömningarna identifieras riskfyllda områden och SITA vidtar olycksförebyggande åtgärder. Det kan handla om backning, backkrön samt närhet till skolor och dagis.

13 samarbete 13 samarbeten med andra organisationer För att stötta andra organisationer i deras arbete för en bättre miljö och ett bättre samhälle bidrar SITA ekonomiskt till en rad organisationers verksamhet. Naturskyddsföreningen SITA stöttar Naturskyddsföreningens klimatarbete som bland annat fokuserar på energieffektivisering av boendet tillsammans med fastighetsägare och hyresvärdar. En tredjedel av all energi i Sverige används i bostäder och lokaler där effektiviseringspotentialen är stor. Kolmården SITA är en partner till Kolmårdens djurpark. Syftet är att stärka Kolmårdens arbete att vara en miljömedveten djurpark. Det finns en naturlig koppling mellan Kolmårdens strävan att bevara utrotningshotade djur och SITAs arbete med att värna om miljön. Genom Leksaksjakten får gamla leksaker ett nytt liv hos ett annat barn. Barncancerfonden Tre av fyra barn överlever cancer. Men det räcker inte målet är alla barn ska överleva. Som vänföretag till Barncancerfonden stödjer SITA dess verksamhet som omfattar: nationell barncancerforskning, hjälp till drabbade barn och familjer samt informationsspridning. Bröstcancerfonden genom Rosalandet Bröstcancerfonden stöttar klinisk forskning samt ger information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer. Rosalandet är ett cykelarrangemang genom hela Sverige till förmån för Bröstcancerfonden. ENS2000 ENS2000 är en stiftelse som jobbar mot drogmissbruk bland ungdomar och i skolor. Genom att minska droganvändningen redan bland ungdomarna kan vi påverka framtiden positivt. Leksaksjakten Sommaren 2012 genomförde SITA Leksaksjakten där barn fick lämna in leksaker som de inte längre använde. Under arrangemanget Smaka på Stockholm samlades det in leksaker som i samarbete med Läkarmissionen överlämnades till barn på barnhem i Östeuropa. Genom att istället låta leksakerna bli till glädje för någon annan minskar vi avfallet, vilket ligger SITA varmt om hjärtat. Utöver detta sponsrar SITA det lokala idrotts- och föreningslivet runt om i Sverige. Foto: Roine Magnusson Kolmården ser det som en del av sin uppgift att hjälpa till att bevara utrotningshotade djur. De deltar i många projekt och stöder bland andra de hotade arterna tiger, gorilla, schimpans och tumlare.

14 14 internationell miljökoncern SITA en del av Suez EnvironnemEnt SITA Sverige ingår i Suez Environnement som är en renodlad miljökoncern inom vatten och avfallshantering. I koncernen arbetar drygt engagerade medarbetare på 5 kontinenter. Koncernen sköter avfallshanteringen för närmare 51 miljoner människor och förser omkring 91 miljoner människor med dricksvatten. Suez Environnement genomför ett gediget arbete för att ta sig an de miljöutmaningar världen står inför (särskilt gällande vatten och avfall) och för att minska koldioxidutsläppen. Forskning och utveckling Suez Environnement genomför ambitiösa forsknings- och innovationsinsatser. Syftet är att hjälpa kunderna bli ledande inom miljöprestanda i sina branscher. Under 2012 satsade koncernen 74 miljoner euro på forskning, teknisk utveckling och innovation. Sammanlagt har koncernen över 400 forskare, experter och tekniker vid sina forsknings- och utvecklingscenter runt om i världen. Dessa center genomför olika projekt och har ett stort engagemang för att söka externa partners. Syftet är att innovationerna ska kunna utvecklas snabbare. Investeringsfonden Blue Orange Suez Environnement har en investeringsfond, Blue Orange, som stärker och påskyndar utvecklingen av innovativa lösningar inom vatten- och avfallshantering. Fonden har en investeringsbudget på 50 miljoner euro under 10 år. Fonden analyserar nästan 300 ansökningar per år. Nedan är några exempel på projekt som stöttas. Diesel av plastavfall Fonden har stöttat utvecklingen av en teknik som omvandlar plastavfall till diesel. Plast som inte går att materialåtervinna behandlas med en ny innovativ teknik. Resultatet blir diesel som kan användas som fordonsbränsle. Rening av vatten från fartyg Blue Orange stöttar ett projekt där man använder sig av en avancerad behandling av barlastvatten med hjälp av en oxidationsprocess. Syftet är att minska transporten av skadliga vattenlevande organismer och patogener. Fyllnadsgrad i avfallsbehållare Fonden stöttar även utveckling en ny teknik inom avfallsinsamling som gör det möjligt att i realtid mäta fyllnadsgrad i avfallsbehållare. Nästa arbetsskift kan därför förbättra och optimera insamlingsrutterna baserat på hur fulla behållarna är. Inkluderat i Hållbarhetsindex För fjärde året i rad blev Suez Environnement listat på Dow Jones Sustainability Index World (DJSI) och DJSI Europa tack vare företagets fokus på miljö och socialt ansvarstagande. DJSI lanserades 1999 och är en vägledning för socialt ansvarstagande investerare. Varje år utvärderar DJSI World Index de bästa globala företagen. Av dessa får endast de 250 bästa ingå i indexet. DJSI Europa listar topp 20 procent av de 600 bästa resultaten i Europa.

15 internationell miljökoncern 15 Avsaltning av havsvatten en livsnödvändighet för miljontals människor En procent av allt dricksvatten i världen är avsaltat havsvatten. Den största mängden används i Oceanien där 20 procent av dricksvattnet är avsaltat. Suez Environnement förser årligen 91 miljoner människor med dricksvatten och är en pionjär på att producera dricksvatten av avsaltat havsvatten. År 2025 kommer fler än femtio länder som representerar 40 procent av världens befolkning att ha brist på dricksvatten. Att använda och bevara vatten på ett hållbart sätt är därför en viktig utmaning. Samtidigt bor 2,4 miljarder människor idag nära havet men endast 1 procent av dessa får sitt dricksvatten från avsaltat havsvatten. Suez Environnement är en pionjär inom avsaltning och har totalt 225 avsaltningsanläggningar som gör det möjligt för miljontals människor att få tillgång till rent dricksvatten. Australien I Victoria i Australien produceras 450 miljoner liter vatten varje dag som förser 4,1 miljoner människor med dricksvatten. Spanien Den största avsaltningsanläggningen i Europa finns i Spanien. Där produceras 200 miljoner liter dricksvatten varje dag vilket förser 20 procent av Barcelonas befolkning, totalt 1,3 miljoner människor, med vatten. Förenade Arabemiraten I Förenade Arabemiraten produceras 250 miljoner liter vatten per dag, som främst används för att kompensera sjunkande grundvattennivåer. 91 miljoner människor förses med dricksvatten Koncernens Sociala ansvarstagande Här är några inblickar i hur koncernen engagerar sig i sociala och humanitära projekt. Genom Suez Environnement Inititatives Fund och den egna volontärorganisationen Aquassistance, stödjer koncernen humanitära och socialt ansvarstagande projekt inom områden som rör katastrofbistånd, sanitet och hygien. Ekonomiska bidrag Genom en budget på 4 miljoner euro årligen ger fonden ekonomiska bidrag eller stöd genom sitt tekniska kunnande. Fonden gör det möjligt att genomföra projekt som främjar tillgången till vatten, sanitet och avfallshantering i utvecklingsländer. Målet är att förse ytterligare 11,8 miljoner människor med rent vatten och att öka tillgången till sanitet för 5,7 miljoner människor till år Ett exempel på ett lyckat projekt är uppbyggnaden av brunnar hos Tuaregbefolkningen i norra Niger. Brunnarna gynnar jordbruket och boskapsuppfödningen samt ger barnen en chans att gå i skolan istället för att använda tiden till att hämta vatten. volontärarbete Aquassistance som skapades 1994 ger stöd till utsatta befolkningsgrupper inom områdena vatten, avlopp och avfallshantering. Organisationen har en årlig budget på 2 miljoner euro och 200 volontärer arbetar med över 80 projekt. Några exempel på projekt är brunnsborrning i Burkina Faso, hantering av avfall i Burundi och installation av dricksvattensystem i Kambodja.

16 SITA Sverige SITA finns på ett 60-tal orter runt om i landet. Se kontaktuppgifter till närmaste SITA kontor på Vi är experter på återvinning med ambitionen att hjälpa till att lyfta hela industrisektorer till nya nivåer av hållbart agerande Mårten Widlund, VD för SITA Sverige SITA är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med medarbetare, 60 kontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder företaget effektiva och miljöriktiga lösningar. LÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOV SITA kan hjälpa dig eller ditt företag med exempelvis: Olika återvinningslösningar Containerlösningar Källsorteringslösningar Farligt avfall med exempelvis Eco Simplex Branschanpassade lösningar med utbildning, statistik och sortering på plats Sekretesspappershantering Spoltjänster, torr- och slamsugning Marksanering Cisternkontroll och tankrengöring kommunikationsavdelningen SITA Sverige AB 2013/06 MILJÖ- OCH KVALITETSCERTIFIERADE SITA är både miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO och ISO Certifieringarna är en trygghet för SITAs kunder och innebär att företaget arbetar systematiskt för att följa alla lagar och krav inom miljö- och kvalitetsområdet. Arbetsmiljöarbetet är baserat på Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. SITA granskas årligen av utomstående miljö- och kvalitetsrevisorer och av sin ägare. bättre utfall från ditt avfall SITA Sverige Transportgatan Ängelholm Tel Fax E-post

1 MILJÖREDOVISNING, SITA SVERIGE 2013 MED MILJÖN I FOKUS

1 MILJÖREDOVISNING, SITA SVERIGE 2013 MED MILJÖN I FOKUS 1 MILJÖREDOVISNING, SITA SVERIGE 2013 MED MILJÖN I FOKUS 2 FÖRORD NYTT REKORD FÖR VÅR ÅTERVINNING SITAS ÅTERVINNING UNDER 2012 REDUCERAR SAMHÄLLETS KOLDIOXIDUTSLÄPP MED MOTSVA- RANDE 3,5 MILJONER BILRESOR

Läs mer

avfall är framtidens råvara

avfall är framtidens råvara Sita sverige Miljöredovisning 2011 avfall är framtidens råvara AVFALL ÄR inte skräp Varje dag året runt arbetar vi på SITA för att göra vår planet mer hållbar. I SITAs miljöredovisning för 2011 ger vi

Läs mer

vi gör råvaror av ditt avfall

vi gör råvaror av ditt avfall vi gör råvaror av ditt avfall miljö redovisning 2015 1 miljon 93 % 327 000 76 000 80 km/h ton avfall hanterades på SUEZ anläggningar under 2014 Mer än 93 procent av allt material som kom in på SUEZ anläggningar

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE EFFEKTIV AVFALLSHANTERING BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT VARA LOKAL SÅ LÄNGE DU OCKSÅ ÄR GLOBAL SITA Sverige är ett av landets ledande företag

Läs mer

Miljöredovisning avfall är inte. skräp. SITA Sverige AB

Miljöredovisning avfall är inte. skräp. SITA Sverige AB Miljöredovisning 21 avfall är inte skräp SITA Sverige AB avfall är en resurs SITA återvann 94% av allt avfall som vi hanterade 21. Det gjorde vi genom att förädla materialet så det kan användas som råvara

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar CITYLOGISTIK Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 300

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Öka återvinningen. Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande

Öka återvinningen. Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande Öka återvinningen Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande Dags för mer hållbar hantering av bygg- och rivningsavfall Som första branschförening har Återvinningsindustriernas medlemmar

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Vi förädlar avfall till värdefull råvara

Vi förädlar avfall till värdefull råvara Vi förädlar avfall till värdefull råvara Miljö redovisning 2014 2 SITAS MILJÖARBETE 94 % återvinningsgrad Hej! Drygt 94 procent av allt material som kom in på SITAs anläggningar under 2013 återvanns. Materialhantering

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen!

Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen! MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen! Viveke Ihd, miljöstrateg Ragnsells RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 700 anställda 5,7 mdr SEK oms 4+

Läs mer

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Boliden 1 E-skrotexpansion i korthet Investeringslogik Tillgång på kopparkoncentrat fortsatt

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd

Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA MILJÖHANDLINGSPLAN SID 1 (8) Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd 1. Miljöeffektiva transporter Stadens mål är ett långsiktigt hållbart transportssystem,

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet 1 2 Vi Vi gör värme och el med träbränsle Kraftvärmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el, använder nästan bara förnybart träbränsle. Det

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Ditt matavfall blir drivmedel Nu ska hela Alvesta kommun börja att sortera sitt matavfall. Planerad start blir mellan hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd.

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd. Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter Ralf Hansson, försäljningschef region syd. HeidelbergCement i världen Nummer ett inom ballast Nummer tre inom cement Nummer tre inom fabrikstillverkad

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer