vi gör råvaror av ditt avfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vi gör råvaror av ditt avfall"

Transkript

1 vi gör råvaror av ditt avfall miljö redovisning 2015

2 1 miljon 93 % km/h ton avfall hanterades på SUEZ anläggningar under 2014 Mer än 93 procent av allt material som kom in på SUEZ anläggningar under 2014 återvanns. SUEZ återvinning besparade miljön ton koldioxid under SUEZ levererar avfallsbränsle till fjärrvärmeverk som omvandlar detta till el och värme. Bränslet som levererades under 2014 räcker till att värma genomsnittsvillor. SUEZ tunga fordon är hastighetsbegränsade till 80 km per timme. Behandlingsmetod för det material som hanteras på SUEZ anläggningar i Sverige: Energiutvinning 35,6 procent Deponi 6,7 procent Materialåtervinning 44,9 procent Konstruktionsmaterial 12,7 procent

3 kundnytta är miljönytta Företag och verksamheter som har en genomtänkt hållbarhetsstrategi har lättare att attrahera kunder, medarbetare och investerare. Vårt bidrag som partner är att optimera alla delar av avfallskedjan och därmed bidra till ett stärkt miljöarbete och ökad lönsamhet. All den kundnytta som vi skapar blir direkt mätbar miljönytta. Idag återvinner vi mer än 93 procent av allt avfall som vi hanterar vid våra egna anläggningar. Världen kommer att producera 45 procent mer avfall år 2020 än 1995 och det krävs att materialet återanvänds för att minska miljöpåverkan. Vi behöver gå över till en cirkulär kretsloppsekonomi. Tiden för slit och släng är definitivt över. SUEZ tar ett stort ansvar och erbjuder konkreta lösningar för olika branscher så att avfallet behandlas så högt upp i avfallstrappan som möjligt. Läs hur vi tillsammans med kunder och samarbetspartners återvinner bygg- och rivningsavfall, utvecklar lösningar för plastavfall och hur vi nu kan omvandla matavfall till antingen etanol eller biogas som används som drivmedel och ersätter fossila bränslen. Mårten Widlund, vd SUEZ environnement i Sverige

4 miljösmarta lösningar Clarion Hotel & Congress Malmö Live källsorterar Clarion Hotel & Congress Malmö Live är stadens nya sociala och kulturella mötesplats som invigdes i juni Det nya kvarteret nära vattnet rymmer hotell, kongresscenter, restauranger, konserthall och bostäder. SUEZ ansvarar för källsortering av brännbart avfall, glas, metall och förpackningar av papper och plast. Man tar med erfarenheter från andra Clarion Hotel i landet där man har samma typ av åtaganden. Detta är ett uppdrag som kräver hög kompetens och flexibilitet, då avfallsmängderna varierar stort. Volymerna beror på beläggning på hotell, kongresscenter och restaurang och det gäller att kunna möta behoven med rätt anpassad utrustning och kapacitet. Enligt beräkningarna kommer SUEZ se till att cirka 200 ton avfall per år källsorteras och återvinns. Tankar grönt med gula blommor Allt fler fordon inom SUEZ Sverige har raps i tankarna. Vi ersätter fossilt diesel med RME-bränsle som är gjort på rapsolja. Satsningen på RME som fordonsbränsle är en del i vårt övergripande miljöarbete som syftar till att minska företagets utsläpp till luft, mark och vatten. Cirka 12 procent av SUEZ fordonsflotta drivs av andra bränslen än diesel. Det handlar om eldrift, elhybrid, biogas och RME. Andra delar i paketet är att vi har stöd för eco-driving i 250 av våra fordon och antalet ökar kontiunuerligt. Med hjälp av digitala körorder lägger vi upp smarta rutter för att korta körsträckorna. Nytt byggkoncept i Karlstad I samband med byggandet av Bryggudden i Karlstad fick SUEZ möjlighet att testa det nya konceptet MiljöCirkeln Bygg Total på ett större bygge. Vi hanterade både byggavfall och rivningsavfall i ett gemensamt grepp och det fungerade över all förväntan. Miljön blir en vinnare när mängden avfall som går till deponi minimeras. Kunden sparar pengar när allt större volymer byggavfall återvinns effektivt. På sikt är målet nära 100 procent återvinning på byggen.

5 Gammalt bröd blir etanol i Göteborg I Göteborg invigdes i juni 2015 en ny etanolfabrik som drivs av drivmedelskedjan St1. Här tillverkas fordonsbränslet etanol av gammalt bröd och bageriprodukter från livsmedelsbutiker. SUEZ kan därmed låta kundernas brödavfall få nytt liv som etanol. Som råvara används utgånget bröd, tårtor som blivit kvar på hyllan och annat som innehåller socker och stärkelse. Av 100 ton gammalt bröd blir det liter etanol. Matavfall blir biogas i Stockholm För Stockholm stad har SUEZ uppdraget att samla in matavfall från restauranger, storkök, villor och flerfamiljshus. Nära 900 ton matavfall förädlas varje månad till biogas och biogödsel. Varje kunds matavfall vägs och man får en återkoppling på volymerna, något som kan inspirera till att försöka minska mängden matavfall. SUEZ har haft uppdraget sedan 2011 och mängden utsorterat matavfall har ökat med 400 procent sedan dess. SUEZ har de senaste åren vunnit flera stora kontrakt vad gäller hantering av matavfall. Vi har investerat cirka 40 miljoner kronor för att kunna fortsätta vara den bästa partnern för kommuner som vill nå sina miljömål. Återanvänd ånga blir ren miljövinst i Helsingborg På Industry Park of Sweden i Helsingborg samverkar företag efter konceptet industriell symbios och minskar tillsammans både kostnader och påverkan på miljö och klimat. Denna miljöprofil var viktig när SUEZ etablerade sig i industriparken med en anläggning där vi rengör tankbilar, containrar och järnvägsvagnar med hjälp av ånga och hetvatten. Här kommer företaget Kemira in i bilden som i sin tillverkning får reaktionsvärme som är helt klimatneutral. SUEZ köper ånga och hetvatten av Kemira och ersätter därmed förbrukningen av cirka 100 kubikmeter olja som skulle gått åt årligen för att värma vatten till ånga. Den främste vinnaren är miljön då stora mängder koldioxid aldrig släpps ut. Det kan tilläggas att Kemiras överskottsvärme också räcker till för att förse Helsingborg med en tredjedel av stadens fjärrvärme.

6 SUEZ environnement världens miljö är vårt jobb SUEZ finns på 66 orter i Sverige och vi vill alltid vara nära till hands för våra kunder. Vi drar nytta av den kompetens och forskning som finns inom vår koncern. SUEZ är en internationell koncern med målet att vara en drivande kraft på vägen mot en cirkulär ekonomi. Vi skapar miljönytta genom att erbjuda innovativa lösningar till industrier, kommuner och miljontals människor. Globala och lokala 70 länder, medarbetare 3,8 procent av aktierna i företaget ägs av medarbetarna 44 miljoner ton avfall hanteras årligen industrikunder och kommersiella kunder 92 miljoner människor förses med dricksvatten 10 miljoner människor förses med dricksvatten från avsaltat vatten Unikt plastlab ökar återvinning av plast I Europa produceras varje år 60 miljoner ton plast, men bara en fjärdedel återvinns. En ökad återvinning skulle hjälpa tillverkarna att hantera bristen på råvara och minska energiförbrukningen med minst 80 procent jämfört med att använda jungfrulig råvara. SUEZ vill fördubbla återvinningen av plast i Europa inom fem år och har därför byggt upp ett plastlab i Paris som invigdes december Laboratoriet är unikt och målet är att utveckla plastråvara som är billigare än plast som är tillverkad av jungfrulig råvara. Nollavfallsfabrik i Marocko Renault och SUEZ environnement har arbetat tillsammans enligt den cirkulära kretsloppsekonomin sedan Nu planerar vi för en nollavfallsfabrik i Tanger i Marocko. Fabriken är föredömlig för sin hantering av vattnets kretslopp eftersom det renas i samma fabrik som det återanvänds i. Resultat: inget flytande avfall. SUEZ hanterar och förädlar allt avfall och på bara två år har återvinningen nästan fördubblats. Ett resultat som ska tredubblas under Saltvatten blir sött i Barcelona För Barcelona som har mindre än 55 regndagar per år och vattenbrist är dricksvattenförsörjningen komplex. Genom en anläggning för avsaltning av havsvatten förser SUEZ invånarna med dricksvatten. Varje dag producerar avsaltningsanläggningen kubikmeter dricksvatten genom metoden omvänd osmos. Innovation och forskning 74 miljoner euro i budget 400 forskare i världen 65 forsknings- och utvecklingsprogram

7 Vi på SUEZ är experter på att ta hand om industrins farliga avfall för återvinning eller destruktion på ett miljöriktigt sätt. Du får handfasta råd om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras korrekt och säkert för att leva upp till lagar och regler. Malin Lidhjelm Steén, chef farligt avfall SUEZ Sverige farligt avfall kräver kunskap Eco Simplex för alla Eco Simplex är en komplett lösning för farligt avfall som passar alla typer av företag. I tjänsten ingår förvaring, tömning och borttransport av farligt avfall. Kunderna får även fullständig dokumentation för egenkontroll och rapport till myndigheter. Det blir enkelt för företagen att hantera sitt farliga avfall rätt och de kan vara säkra på att avfallet tas om hand av en godkänd anläggning. De behöver bara ställa in det farliga avfallet i skåpet så förvaras det tryggt och säkert. Vi märker avfallet och levererar statistik i samma stund som vi är där. Dessutom har vi optimerat transporterna vilket innebär färre transporter än om var och en skulle köra sitt eget farliga avfall till en behandlingsanläggning, säger Malin Lidhjelm Steén. fakta Spillolja, lösningsmedel och kemikalier är exempel på farligt avfall som kan skada miljön om det hamnar på fel ställe. Farligt avfall kan antingen destrueras eller återvinnas. SUEZ har materialexperter inom bland annat inom farligt avfall, elektronikavfall, matavfall, papper, plast och metaller.

8 cirkulär framtid Världen behöver mer av cirkulär ekonomi. Det börjar med att produkter ska designas för att bland annat kunna återvinnas effektivt. Allra helst ska inget avfall uppkomma. Det avfall som inte kan undvikas förädlas till råvaror som får nytt liv i tillverknings- industrin eller som bränsle. Vi måste också bli bättre på att reparera och återanvända tiden för slit och släng är definitivt över. Avfallstrappan SUEZ arbetar enligt den avfallstrappa som grundar sig på ett EU-direktiv. Det anger en prioritetsordning för hur avfall bör behandlas för att uppnå EU:s miljömål. AVFALLSMINIMERING medarbetare 66 lokalkontor ÅTERANVÄNDNING fakta SUEZ i Sverige ÅTERVINNING ENERGIUTVINNING industrikunder mottagnings- och 57 behandlingsanläggningar DEPONERING Foto: SUEZ ENVIRONNEMENT / David Plas, Ola Hansson, Erik Nygren, Marie Ullnert, Carita Johansson, Tommy Hvidtfeldt SUEZ environnement Transportgatan 9D Ängelholm Tel Fax

1 Miljöredovisning, sita sverige 2013 Med Miljön i fokus

1 Miljöredovisning, sita sverige 2013 Med Miljön i fokus 1 Miljöredovisning, SITA Sverige 2013 Med miljön i fokus 2 FÖRORD Nytt rekord för vår återvinning SITAS återvinning under 2012 reducerar samhällets koldioxidutsläpp med motsvarande 3,5 miljoner bilresor

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Går i land med miljöarbetet

Går i land med miljöarbetet SYSAV En tidning om avfall och miljöarbete från sysav 2.12 Maria Wetterstrand vill gärna provocera Sysav belönade studenter Simrishamns varv: Går i land med miljöarbetet på experimentstadiet På den välbesökta

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget sidan 2»Dags att se på matavfall som en grön resurs med garanterad avkastning«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 4 2011 Ica Munkebäck Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo 2014-08-07 Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo Naturskyddsförening har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter inför arbetet med

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Fokus på kunder, kompetens och kostnader

Fokus på kunder, kompetens och kostnader Ragn-Sells Miljöredovisning 2009 Fokus på kunder, kompetens och kostnader År 2009 tog lågkonjunkturen sitt grepp om världen. Även vi i avfallsbranschen påverkades av detta. Vi kan dock glädjande konstatera

Läs mer