Snart är badsäsongen här!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snart är badsäsongen här!"

Transkript

1 SvedalaNytt Juni 2014 Snart är badsäsongen här! BADENS ÖPPETTIDER Måndag-fredag Lördag-söndag Friluftsbaden i Svedala och Bara öppnar för allmänheten 2 juni och håller öppet fram till 24 augusti. I samband med SommarRock Svedala är badet i Svedala stängt. Badanläggningen i Svedala finns på Bökebergsgatan och i Bara ligger den konstgjorda badsjön på Henriette Coyets gata. Under sommaren kommer vi att ha olika arrangemang kvällstid även för vuxna. Information om våra olika aktiviteter finns på plats vid baden. Vardagar finns även möjlighet till gratis motionssim på morgonen kl 6:15-7:00 i både Bara och Svedala. VATTENTEMPERATUR Normaltemperaturen på badvattnet i Svedala friluftsbad och Bara badsjö är 22 grader. En höjning av normaltemperaturen till 24 grader görs under följande perioder: Svedala 2 juni - 4 juli samt 28 juli - 24 augusti. Bara 2 juni - 17 juni, 7 juli - 25 juli och 18 augusti - 24 augusti. Övrig tid håller bassängerna 22 grader. Höjningen sammanfaller med simskolans perioder och skolans användande av bassängerna för simundervisning. Baden är även öppna enbart för skolorna en vecka till efter stängningen för allmänheten och då är också temperaturen 24 grader. PUDE SJÖ Vid Pude sjö utanför Klågerup finns en kommunal badplats i vackra omgivningar med bryggor och hopptorn samt trevliga stora grönytor. SÄKERHET, TRIVSEL OCH ORDNING Baden i Svedala och Bara är bemannade med badvakter för ökad säkerhet och service. Pude sjö är obemannad. Badande sker på egen risk oavsett om det sker i insjö eller bassäng. Föräldrar uppmanas att hålla uppsikt över sina barn. Det är kul att bada! Lite stim och stoj får vi stå ut med, men vi vill alla ha fint omkring oss. Det finns därför gott om soptunnor på baden. Plocka med skräp och kasta det när du lämnar badet. Lämna omklädningsrummen i ett sådant skick som du själv vill ha dem.

2 Val till EuROPAparlamentet 25 MAJ EU-valet handlar om att välja de 20 ledamöter som ska representera Sverige i Europaparlamentet i fem år. På valdagen finns vallokaler på Naverlönnskolan, Klågerupsskolan och Spångholmsskolan. Se på ditt röstkort var du ska rösta. Vallokalerna håller öppet söndag 25 maj kl Nytt samarbete för en trygg och hälsosam kommun Sedan en tid tillbaka finns en ny arbetsgrupp i kommunen som heter Rådet för trygghet och folkhälsa. Här samarbetar expertis inom folkhälsa, säkerhet och trygghet, individ och familjeomsorg, skola och fritid samt polis. Gruppen arbetar med frågor som identifierats som speciellt angelägna i Svedala kommun. En politiskt beslutad handlingsplan visar tydligt vilka områden som ska vara i fokus. HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA Foto: Heléne Grynfarb, Bildarkivet.se ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND 9 JUNI Vid kommunfullmäktiges möte 9 juni inleds mötet med Allmänhetens frågestund. Passa på att skicka in en fråga som du önskar få besvarad. Vi behöver din fråga senast tre dagar innan mötet äger rum. Frågan skickar du till Kanslienheten, Svedala kommun, Svedala. Märk brevet Allmänhetens frågestund Öppet hus på Linden 17 juni Socialpsykiatrin i Svedala kommun startade för 25 år sedan. Detta firar vi med öppet hus! Vi bjuder på korv med bröd samt kaffe och kaka. Alla är hjärtligt välkomna till Linden, Träffpunkten, tisdag 17 juni, kl Adressen är Lindgatan 3 i Svedala. Kulturnatt 2014 Lördag 11 oktober är det Kulturnatt 2014 i Svedala. Markus Lindberg och Kristian Ribbnäs håller i trådarna även i år. Vill du medverka? Har du idéer? Kontakta arrangörerna på Handlingsplanen, som sträcker sig över perioden , beskriver även den viktiga samsynen som måste finnas bland aktörer i kommunen och andra myndigheter om hur god folkhälsa, säkerhet och trygghet ska uppnås. NYTT ARBETSSÄTT Vi har skapat en effektiv organisation, bra kommunikationsvägar och en bra grund för att rationella beslut ska kunna tas. När olika kompetenser samarbetar kan vi titta brett på en fråga och ha flera angreppssätt. Detta känns mycket stimulerande och är ett sätt som jag tror kommer att ge resultat, säger Alexandra Pamp, folkhälsosamordnare. LÅNGSIKTIGT ARBETE Den övergripande uppgiften för arbetsgruppen är att initiera, stödja, följa och utvärdera insatser som vidtas för att långsiktigt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt samhälle. Rådet har i handlingsplanen tagit fram områden att fokusera på som via trygghetsmätningar, folkhälsorapporter och andra undersökningar visat sig vara extra angelägna. Gruppen beslutar inte i frågor, utan samordnar och tar frågorna vidare till ansvarig verksamhet. VIKTIGA OMRÅDEN FÖR SVEDALA De frågor som Rådet för trygghet och folkhälsa pekar ut i sin handlingsplan är uppdelade i fyra fokusområden: Familjestöd Arbetslöshet Trygghet och säkerhet Fysisk aktivitet och matvanor Mikael Jönsson och Alexandra Pamp tycker att det nya arbetssättet ger många fördelar. BJUDVANOR, ALKOHOL Ett prioriterat område är frågan kring alkohol och droger med fokus på bjudvanor. Enligt undersökningar är föräldrar i Svedala kommun mer benägna att bjuda på alkohol i hemmet än vad den genomsnittliga skåneföräldern är. Detta samtidigt som forskning visar på att bjudande föräldrar medför ökad konsumtion av alkohol bland ungdomarna. Denna fråga tittar vi på från flera håll. Får föräldrar tillräckligt stöd och bra information i skolorna? Finns det områden i kommunen som är otrygga och skapar rum för olämpligt tillhåll? De lokala nätverken i Svedala, Bara och Klågerup är här viktiga för oss i vårt arbete, berättar Mikael Jönsson, trygghetssamordnare tillika säkerhetschef. Handlingsplanen för trygghet och folkhälsa är ett samverkansavtal med polisen och kan sin helhet läsas på svedala.se.

3 Världsstjärnor, jobbtillfällen, ungdomar, näringsliv och golf: Nordea Masters 29 maj 1 juni i Bara Peter Hanson har sitt hjärta i Svedala och nu är det dags för Nordea Masters på hemmaplan. Nordea Masters är en golftävling som ingår i den så kallade Europatouren. Det är första gången ett så stort evenemang äger rum i Svedala kommun. Golftävlingen pågår under fyra dagar och det är PGA National i Bara som står värd för denna stora händelse. Det är till och med så att Nordea Masters sägs vara det största publika evenemanget i Norden Detta eftersom det förväntas komma upp emot åskådare till tävlingen under de dagar som tävlingen går av stapeln på PGA National i Bara. Världsstjärnor Till tävlingen kommer 156 spelare från hela världen. Dessutom kommer i princip hela den svenska världseliten med Henrik Stenson som är rankad 3:a i världen att vara på plats. Världsspelaren och Svedalas egen Peter Hanson kommer självklart också hem till sin ungdoms hemtrakter för att spela under Nordea Masters. Jobb och affärsmöjligheter Under uppbyggnaden av de stora tältområdena till Nordea Masters har åtta personer från kommunen fått anställning tack vare det kommunfinansierade projektet Jobbfokus. Vi hoppas projektet ska kunna ge goda möjligheter till fortsatta framtida jobb. Under våren har lokala matproducenter fått presentera sina produkter för att ha möjlighet att leverera produkter till de många matgäster som väntas. Stort intresse - upplevelser för alla Evenemanget drar, förutom det stora publikantalet, cirka sponsorer och TV-sändningar görs till drygt 40 länder. Att så många rör sig i och runt om området hoppas vi ska ge många positiva upplevelser och möjligheter för alla som bor och har verksamhet i Svedala kommun. Dagen efter finalen har Svedala kommun ett eget lag i måndagstävlingen Tournament Set Up. Detta lag kommer enbart att bestå av ungdomar från Svedalas golfklubbar. Roligt tycker vi att ungdomar får chansen att testa på banan när den är preparerad för världstävling. Kommunen viktig för arrangören Svedala kommun kommer att vara på plats under tävlingsdagarna i en monter under temat Att bo och verka i Svedala kommun. Detta sker i Master Village, som är ett utställningsområde för företag och organisationer med koppling till tävlingen. Som hemkommun åt Nordea Masters är Svedala en viktig samarbetspartner för arrangören eftersom trafiken ska planeras, räddningstjänsten ska rådfrågas och kommunen i stort ska förberedas på tillströmningen av besökare. Trafiken under Nordea Masters Naturligtvis kommer en del trafikstörningar att finnas under tävlingsdagarna. Av säkerhetsskäl uppmanas alla att i möjligaste mån undvika väg 841 mellan Bara och Malmö samt Torupsvägen morgnar och kvällar 29 maj 1 juni. Torupsvägen kommer att ha parkeringsförbud från väg 841 och cirka 1,3 kilometer mot Torup. Besökande kommer att parkera öster om golfbanan. Buss 142 med stopp på hållplats Spångholmen kan komma att påverkas av tävlingsdagarna och Skånetrafiken har aviserat förseningar på upp emot minuter. Polisen kommer att vara rustad med motorcyklar samt posteringar för att göra allt så smidigt som som möjligt.

4 Arbetsmarknadssekreterare med fokus på jobb Sedan den 15 april är Gunnel Holmquist arbetsmarknadssekreterare i Svedala kommun. Med hjälp av Gunnel ska kommunens satsning på projektet Jobbfokus innebära en tydlig förändring för de som i mer än ett år har haft försörjningsstöd eller varit arbetslösa. Redan i slutet av april fick åtta personer jobb i samband med det stora golfevenemanget Nordea Masters. KONTAKTER SKA GE JOBB I Gunnels uppdrag ingår att ha många kontakter, ett tankesätt som kan förutse arbetstillfällen och en förmåga att ge människor bästa tänkbara stöd för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Gunnel Holmquist, arbetsmarknadssekreterare. Jag samarbetar med arbetsförmedlingen och har givetvis tentaklerna ute gentemot alla företag och verksamheter i kommunen som kan tänkas behöva anställa folk. I processen att skapa jobb är introduktion och arbetsledning viktiga ingredienser för att satsningen ska lyckas, säger Gunnel. FOKUS PÅ PERSONER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD Målet med Jobbfokus är att fånga upp personer med försörjningsstöd och deras arbetskapacitet. Det handlar ofta om att se vad de behöver komplettera för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Ett jobb för de som länge stått utanför arbetsmarknaden är väl investerade pengar av kommunen, både i relation till vad försörjningsstöd kostar och hur mycket ett jobb betyder för den enskilde individens självkänsla och framtidstro, säger Gunnel. ÅTTA JOBB TILL NORDEA MASTERS Redan den 28 april fick åtta personer hemmahörande i Svedala kommun anställningar tack vare projekt Jobbfokus. Det var arrangören av Nordea Masters, som fick frågan från kommunen om de behövde arbetskraft. Behov fanns i samband med uppbyggnad och nedmontering av stora tältområden på PGA National i Bara under sammanlagt 23 dagar. Det här kan bli en språngbräda inför framtida liknande jobb eftersom en arbetsgivare kan ge värdefulla referenser. Det viktiga är att ge var och en kraft att lita på den egna förmågan och möjligheter att knyta kontakter inför framtiden, avslutar Gunnel. Senaste nytt om Bara Centrum Byggstart för bibliotekshuset vid kommande Värbytorget i Bara har bestämts till augusti 2014 enligt besked från Peab. Byggprojekteringen startar nu i maj och pågår i cirka 2 månader. Huset kommer att innehålla bibliotekslokaler samt 22 trygghetsbostäder på plan 2-4. Läs mer om lägenheterna på Peab räknar med att bibliotekshuset står klart till halvårsskiftet Värbytorget börjar byggas under våren 2015 för att vara klart när bibliotekshuset är färdigt. I övrigt görs uppstädningsarbeten i området. Förnyelse av skylt alternativt annan profilering vid infarten till Bara från Malmövägen är också inplanerad av Peab att göras inom den närmaste tiden. Lämna vattenmätarställningen på svedala.se Nu är det möjligt att lämna vattenmätarställningen via vår webbplats svedala.se. Enkelt och smidigt gör du detta under Självservice, e-tjänster längst upp till höger på webbplatsen. Du hittar även e-tjänsten under Miljö, boende och trafik/vatten och avlopp. Vattenmätarställningen ska du lämna minst en gång per år. Avläsningskort kommer även fortsättningsvis att gå ut till alla hushåll, att använda för att skicka in vattenmätarställningen eller, hoppas vi, som en påminnelse att rapportera mätarställningen via webbplatsen istället.

5 Sommarboken för vuxna 2/6-6/9!! SommarSporren i augusti Sommarsporren är ett dagläger för barn i årskurs 3-6 med massor av roliga aktiviteter från kommunens föreningsliv. Lokala föreningar med verksamhet för barn och unga låter deltagarna få prova på olika aktiviteter. Hittar barnen då något de gillar extra mycket bland allt som finns att välja mellan: idrott, scoutverksamhet, schack eller frimärssamlande, så har de sedan möjlighet att direkt kunna börja på den aktiviteten under hösten. Sommarsporren kommer i år att genomföras mellan 6 augusti och 14 augusti och det är äldre unga från kommunen som är ledare för de yngre barnen. Mer information om lägret finns på svedala.se. Låna och läs eller lyssna på fyra romaner. Skriv och berätta vad du tycker och få en bok som gåva. För mer information hämta en sommarboksfolder på ditt bibliotek. Lördagen den 6 september bjuds alla medverkande in till bokfika i Svedala. Sommarboken för unga 6-16 år Låna och läs 5 böcker, skriv 5 små bokrecensioner sedan är sommarboken din! Vi startar den 16 juni. Välkommen till ditt bibliotek där du får mer information! MARKNADSFÖR DITT evenemang! Svedala kommun berättar mer än gärna vilka olika evenemang som äger rum runt om i kommunen. Det gör vi i SvedalaNytt, på svedala.se, på Facebook och i vissa fall även på de stora digitala infartsskyltarna. En förutsättning för att vi ska kunna gå ut med ditt evenemang är att vi får veta det i tid. Skicka alltid ett mejl i god tid, gärna 3-4 veckor i förväg till Traditionellt Nationaldagsfirande 6 juni Kom och fira Nationaldagen på Stortorget i Svedala, kl 11. Urklippt vy från evenemangskalendern på svedala.se/soderslatt.com. Svedala Manskör sjunger och Kulturskolans elever medverkar med musik och dans.svedalas föreningar går med i marschen tillsammans med Kulturskolans blåsorkester. Utdelning av flaggor och fanor samt kultur- idrotts- miljö- och arkitekturpris. Även Lions Club Svedala, Civiförsvaret Svedala och Svedala Rotary delar ut priser.

6 KALender för mer detaljerad information gå in på SVEDALA.SE. Svedala Galleri Anders Nilsson, olja drivved. 23/5-25/ Lions loppmarknad 24-25/5 Kl Torups stallar Morsdagsfirande Kl Statarmuseet Söndagsdans Fernandoz Kl Törringelund Svedala Manskörs Vårkonsert med gäster Kl 18 Svedala kyrka Slottsvisning 11:15 Torups slott Gökotta Hyby hage Kl 6:45 Hyby nya kyrka Språkcafé Kl 14:30 ABF, Storgatan Nordea Masters 29/5-1/6 PGA Sweden National, Bara Mellanstadiedisco Kl 19 G:a Brandstationen Mats Bladhs Slottsvisning 11:15 Torups slott Röda Korset-café Kl 13 Värbygården Café Denmark Kl 14 Holmagården Nationaldagen Kl 11 Statarmuseet Nationaldagsfirande Kl 11 Stortorget Nationaldagsfirande Kl 14 Holmagården Musikfest Pingstafton Kl 21 Törringelund Blomstertid kom Kl 11 Statarmuseet Söndagsdans Jontez Afternoon Tea Kl 14 Holmagården Svedala bakluckeloppis Kl 10 Stortorget Dans, Jenny Saléns Midsommarfirande Kl 14 Skabersjö mölla Söndagsdans Deléns Under Parasollet Kl 11 Holmagården Politik och påverkan Du hittar alla mötestider och protokoll på svedala.se. Kommunfullmäktiges möten och beredningarna nedan är öppna för alla och hålls i kommunhuset i Svedala. Kommunfullmäktige går även att se via webb-tv på svedala.se. Kommunfullmäktige 9/6 kl 19 Beredningen för kultur och fritid 18/6 kl 18:30 Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt 10/6 kl 17 Beredningen för vård och omsorg 12/6 kl 18:30 SVEDALA i SoCIALA MEDIER facebook.com/svedalakommun facebook.com/bibliotekenisvedala Kvalitet och utveckling i Svedala kommuns skolor Ett urval av vad som händer i vår kommun. Med reservation för ändringar. Skicka ditt evenemang i god tid till: Bra att veta Webbplats: E-postadress: Telefon: Postadress: Svedala kommun Svedala Ansvarig utgivare: Elisabeth Larsson Redaktion: Nina Gilljam Katarina Nilsson Utgivningsplan 2014: 22/5, 19/6, 28/8, 25/9, 23/10, 27/11 Bilder i detta nummer: Berit Henryson, Nina Gilljam, Nordea Masters, Katarina Nilsson, Scandinav bildbyrå/fabian Fogelberg, Stephan Berglund Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta Tidningsbärarna på ,

SvedalaNytt Mars 2014

SvedalaNytt Mars 2014 SvedalaNytt Mars 2014 Vatten- och avloppsfrågor i kommunen: POLICY OCH PLAN VISAR VÅR INRIKTNING Kommunfullmäktige har antagit en ny vatten- och avloppspolicy samt en ny vatten- och avloppsplan som ska

Läs mer

Din inställning till alkohol påverkar ungas attityd

Din inställning till alkohol påverkar ungas attityd SvedalaNytt Maj 2013 Njut av Valborg, men tänk på våra unga! VALBORGSFIRANDE I SVEDALA KOMMUN Här kan du fira Valborg i Svedala kommun: Kl 18 Aggarps kvarn, Aggarps Kl 19 Stadsparken, Svedala Kl 19 Djurhemmet,

Läs mer

SvedalaNytt Oktober 2014

SvedalaNytt Oktober 2014 SvedalaNytt Oktober 2014 Hej, det är vi som är Kundservice! Frågor om avfall Ta emot besök till Socialtjänsten Information om utbetalningsdag Bygglovsinformation och ansökningar Turistinformation Ytterligare

Läs mer

Badsäsongen är här! SvedalaNytt. Juli, augusti 2013. Turisttips i sommar. Elever vid ridgymnasiet

Badsäsongen är här! SvedalaNytt. Juli, augusti 2013. Turisttips i sommar. Elever vid ridgymnasiet SvedalaNytt Juli, augusti 2013 Badsäsongen är här! notiser //////////// Turisttips i sommar I Svedala kommun badar du på Svedala friluftsbad, i Bara Badsjö och i Pude sjö. Svedala friluftsbad Bökebergsvägen,

Läs mer

God jul och ett gott nytt 2014!

God jul och ett gott nytt 2014! SvedalaNytt Januari 2014 Resten sparas och används för investeringar. Det är kommunfullmäktige som beslutar om budgeten på sitt novembersammanträde varje år. KOMMUNLEDNING Vår kommunledning består av politisk

Läs mer

SvedalaNytt Augusti 2012

SvedalaNytt Augusti 2012 SvedalaNytt Augusti 2012 Kulturnatten inleder hösten NOTISER ////////////////////// Naverlönnskolan färdig! Med ett festligt ballongutsläpp och musik på skolgården firades första dagen på Naverlönnskolan

Läs mer

Val till riksdag, landsting och kommun 14 september

Val till riksdag, landsting och kommun 14 september SvedalaNytt September 2014 Val till riksdag, landsting och kommun 14 september HÄR FÖRTIDSRÖSTAR DU Svedala kommunhus, Stortorget: Mån-tors 13-19 Fre 13-17 Lör-sön 11-13 Valhelg 10-14 Bara bibliotek, Bara

Läs mer

MYCKET ATT GÖRA OCH UPPLEVA PÅ BIBLIOTEKEN I HÖST

MYCKET ATT GÖRA OCH UPPLEVA PÅ BIBLIOTEKEN I HÖST SVEDALANYTT September 2015 MYCKET ATT GÖRA OCH UPPLEVA PÅ BIBLIOTEKEN I HÖST Snart är hösten här och kvällarna blir kortare. Då är det roligt att ha några trevliga aktiviteter att se fram emot. Naturligtvis

Läs mer

SVEDALANYTT EXPANSIVA FIBERSATSNINGAR I SVEDALA KOMMUN. April/Maj 2015

SVEDALANYTT EXPANSIVA FIBERSATSNINGAR I SVEDALA KOMMUN. April/Maj 2015 SVEDALANYTT April/Maj 2015 EXPANSIVA FIBERSATSNINGAR I SVEDALA KOMMUN Svedala kommun ser fram mot att bli en bredbandstät kommun och detta inom en snar framtid. Nu storsatsar Telia och Skanova på kommunen,

Läs mer

SvedalaNytt Februari 2014

SvedalaNytt Februari 2014 SvedalaNytt Februari 2014 Hur mår svedalaborna? Resultaten i folkhälsoenkäten Folkhälsa i Skåne 18-80 år är här! Skånegenomsnittet:13,3 procent jämfört med 7,6 procent. Andelen kvinnor med diabetes är

Läs mer

SVEDALASKOLOR SAMARBETAR MED MALMÖ HÖGSKOLA

SVEDALASKOLOR SAMARBETAR MED MALMÖ HÖGSKOLA SVEDALANYTT Mars 2015 SVEDALASKOLOR SAMARBETAR MED MALMÖ HÖGSKOLA Sex förskolor och tre skolor i Svedala kommun har blivit uttagna att delta i en femårig försöksverksamhet tillsammans med Malmö högskola.

Läs mer

Äntligen dags för Kulturnatt!

Äntligen dags för Kulturnatt! SvedalaNytt Äntligen dags för Kulturnatt! Den första lördagen i oktober är det dags för årets Kulturnatt med aktiviteter i Svedala och Bara. I år presenteras ett fullspäckat program för en utökad målgrupp

Läs mer

SvedalaNytt Juni 2012

SvedalaNytt Juni 2012 Nytt Juni 2012 Sommar med musik och teater! Välkommen till vår fina stadspark i sommar igen! Ta gärna med filt och picknick-korg. Sommarscen 27-28/6 och 4-5/7 För tredje året i rad bjuder kommunen på musikunderhållning

Läs mer

batterier, brödrostar, gamla mobiltelefoner och lågenergilampor. Elavfall med maxstorlek som en mikrougn, kan lämnas till bilen.

batterier, brödrostar, gamla mobiltelefoner och lågenergilampor. Elavfall med maxstorlek som en mikrougn, kan lämnas till bilen. SvedalaNytt September 2012 PÅMINNELSE: Du missar väl inte informationsträffen om brand och säkerhet i Bara?!! TILLFÄLLE ATT LÄRA OM BRAND OCH SÄKERHET Kuben, Bara 13 oktober kl 13-16 FARLIGT AVFALL-BILEN

Läs mer

SVEDALANYTT MYCKET ATT GÖRA UNDER HÖSTLOVET! November 2015. Vi önskar dig ett härligt höstlov! TYCK TILL OM VÅR WEBBPLATS SVEDALA.

SVEDALANYTT MYCKET ATT GÖRA UNDER HÖSTLOVET! November 2015. Vi önskar dig ett härligt höstlov! TYCK TILL OM VÅR WEBBPLATS SVEDALA. SVEDALANYTT November 2015 Måndag 26 oktober AMERIKARESAN, teater Ålder ca 6 10 år. Kl 10, Kulturhuset Flamman, Hantverkaregatan 7,. Boka plats på telefon 040-626 82 03. Kl 14, Kuben, Henriette Coyets gata,

Läs mer

SVEDALANYTT. Oktober 2015 MODERNT BIBLIOTEK HAR TAGIT PLATS PÅ VÄRBYTORGET

SVEDALANYTT. Oktober 2015 MODERNT BIBLIOTEK HAR TAGIT PLATS PÅ VÄRBYTORGET SVEDALANYTT Oktober 2015 MODERNT BIBLIOTEK HAR TAGIT PLATS PÅ VÄRBYTORGET Det blir festliga invigningsdagar av Baras nya bibliotek 1, 2 3 oktober. Eftermiddagen den 1 oktober öppnas dörrarna till biblioteket

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

SvedalaNytt Januari 2012

SvedalaNytt Januari 2012 SvedalaNytt Januari 2012 Kvalitetsuppföljning i vården För sjätte gången har en kvalitetsuppföljning gjorts om vården och omsorgen. Drygt 1 000 anhöriga och brukare inom Vård och omsorg har haft möjlighet

Läs mer

SVEDALANYTT SVEDALA ÅRET OM. Beställ broschyren Svedala året om på 040-626 80 00 så skickar vi hem lite vårinspiration till dig.

SVEDALANYTT SVEDALA ÅRET OM. Beställ broschyren Svedala året om på 040-626 80 00 så skickar vi hem lite vårinspiration till dig. SVEDALANYTT Svedala the perfect location SVEDALA ÅRET OM Ingenstans kan vårens inträde så klart skönjas som i bokskogarnas backar och trädkronor. Ett lika säkert vårtecken som vitsipporna i Torup är de

Läs mer

En tidning från Hylte kommun 2015

En tidning från Hylte kommun 2015 HYLTE15 En tidning från Hylte kommun 2015 kvalité: hylte utmärker sig igen kris: ÄR DU BEREDD? tema: integration - Hylte har visat vägen i Halland projektstart: E-förvaltning för smartare service Foto:

Läs mer

Hjärtefrågor. Nu tar framtidens Halmstad form. Halmstad. Halmstadbornas egen fest sidan 6. Prova på-plats till 100 ungdomar sidan 10

Hjärtefrågor. Nu tar framtidens Halmstad form. Halmstad. Halmstadbornas egen fest sidan 6. Prova på-plats till 100 ungdomar sidan 10 Hjärtefrågor 16 sidor kommunal information MARS 2012 Halmstad Nu tar framtidens Halmstad form Halmstadbornas egen fest sidan 6 Prova på-plats till 100 ungdomar sidan 10 Dator i stället för mattebok sidan

Läs mer

Aqua zumba - alla kan vara med

Aqua zumba - alla kan vara med Lena Lundgren ny IFO-chef Sid 3 SAMBA avtryck Sid 5 Samlade insatser vid Burlövs station Sid 6 Information och nyheter från Burlövs kommun Nr 2-2012 Aqua zumba - alla kan vara med Zumba - visst har du

Läs mer

Visionen om Nykvarn 2025

Visionen om Nykvarn 2025 Nykvarns kommuntidning Nr 1-10 Visionen om Nykvarn 2025 VÅRDCENTRAL OCH TANDVÅRD I PRIVAT REGI ÖKAD INFORMATION OM SKOLAN MÖT ÅRETS FÖRETAGARE INFORMATIONSMÖTE OM BROKVARN TUTAN MARS 2010 ponnyridning,

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kommunnytt. Få tips av vår energioch klimatrådgivare. Skolan satsar på kreativa projekt. Svårt att ta dig dit du vill? Kolla in vår samåkningswebb!

Kommunnytt. Få tips av vår energioch klimatrådgivare. Skolan satsar på kreativa projekt. Svårt att ta dig dit du vill? Kolla in vår samåkningswebb! Kommunnytt VÅR/SOMMAR 2015 NYHETER EVENEMANGSTIPS INFORMATION Få tips av vår energioch klimatrådgivare Läs mer på sidan 4 Skolan satsar på kreativa projekt Läs mer på sidan 7 Svårt att ta dig dit du vill?

Läs mer

SvedalaNytt November 2012

SvedalaNytt November 2012 SvedalaNytt November 2012 NOTISER ////////////////////// BYGGPAUS I BARA Förra året var det mycket som byggdes under julveckorna i Bara och transporter och ljudnivå kunde stundtals vara påfrestande för

Läs mer

Ingen blåser mig! Innehåll

Ingen blåser mig! Innehåll Ingen blåser mig! Under 2012-2014 har Sveriges Konsumenter med stöd av Allmänna arvsfonden genomfört projektet Ingen blåser mig! Vi ville bland annat ta fram bra och roliga metoder att engagera och lära

Läs mer