ANVÄNDARMANUAL MITO-MINI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL MITO-MINI"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL MITO-MINI RadioControl SMD AB Kolholmsvägen Lysekil Tel: Fax:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDARMANUAL 1 2. ANVÄNDARINSTRUKTIONER ALLMÄN ÖVERSIKT KNAPPSATSENS LAYOUT EN KORREKT OCH SÄKER ANVÄNDNING AV RADIOSTYRNINGEN PROGRAMMERBARA FUNKTIONER INLÄRNING AV ID KOD UNDERHÅLL AV RADIOSTYRNINGEN HANTERING AV RESTAVFALL GARANTI 8 3. MOTTAGAREN MOTTAGARENS LAYOUT EXEMPEL PÅ INKOPPLING AV MOTTAGAREN TEKNISK BESKRIVNING ALLMÄN SPECIFIKATION SPECIFIKATION AT MITO-MINO SÄNDARE SPECIFIKATION AR MITO-MINO SPECIFIKATION BATTERILADDARE BATTERLADDARE ANVÄNDARINSTRUKTIONER BILAGA A, HUVUDKORT LAYOUT BILAGA B, INKOPPLINGSANVISNING 14

3 1. ANVÄNDARMANUAL Läs noggrant igenom handboken innan du använder din radiostyrning. För att göra handboken enklare att förstå, åtföljs titeln i varje avsnitt av ett kännetecken som en guide för att visa vikten av informationen som lämnas i avsnittet Symbol Förklaring Hur man använder radiostyrningen korrekt: Användarinstruktioner för radiostyrningen Om radiostyrningen: Radiostyrning teknisk data Hur man lär sig använda radiostyrningen: Detaljer om radiostyrningen Viktiga bilagor! Nödvändiga dokument när du använder radiostyrningen: Instruktioner för att tillgodose lagstadgade bestämmelser. Information som är av särskild betydelse anges i fet text. Den här manualen kan komma att ändras utan förvarning och är endast en riktlinje framtagen av Elca. Denna upplaga har blivit uppdaterad med hjälp av information från våra kunder, då det anses vara till stort stöd för deras arbete. Den här manualen och dess bilagor tillhör Elca med alla rättigheter reserverade. Ändring eller spridning av hela eller delar av den här dokumentationen i någon form utan tillstånd från Elca är förbjudet. Elca s logotyp är ett registrerat varumärke. 1

4 2. Användarinstruktioner 2.1 Allmän översikt Radiostyrningen ELCA MITO tillhör en familj av industriella radiostyrningar med låg effekt, konstruerad för att styra applikationer som inte kräver stoppfunktion enligt säkerhetskategori 1. Radiostyrningen typ ELCA MITO är uppbyggd av två huvuddelar. Sändaren (AT) som tillåter att operatören skickar en sekvens av digital data till mottagaren när en funktion utförs. Mottagarenheten (AR) som avkodar sekvensen med digital data och konverterar den till en elektrisk impuls som krävs för att maskinen skall utföra en funktion. Användningen av elektromagnetiska vågor betyder att med radiostyrningen, är operatören fri att röra sig omkring maskinen: Det betyder att sändarenheten är helt trådlös så att operatören kan stå på ett säkert avstånd och optimal position för att styra maskinens rörelser. Varje radiostyrning använder ett specifikt sändnings telegram, unikt programmerat av tillverkaren som inte går att modifiera, det betyder att varje sändare endast kan kommunicera med sin mottagare och därmed inte riskera att störa ut andra radiostyrningar. När sändaren aktiveras väljer den automatiskt en frekvens som är tillgänglig och störningsfri. Om det uppkommer störningar så ändras frekvensen helt automatiskt utan att operationen avbryts. När den här manualen var skriven så var försäljning tillåten under artikel 6.3 i EC Direktivet 1999/5 för alla medlemmar i Europeiska Gemenskapen. 2

5 2.2 Knappsatsens layout Diagrammet till vänster visar knappsatsen för en 6-funktions plus start och stoppversion. Sändning aktiveras när startknappen trycks ned, (efter att man har tryck in Pin koden om den är programmerad), och avbryts när stoppknappen trycks ned eller genom automatisk avstängning när ingen tryckknapp varit nedtryckt under en förbestämd tid (standardinställning är 3 minuter). Diagrammet till höger visar knappsatsen för en 8-funktions version. På denna version startar sändningen när en knapp trycks ned och avbryts när ingen knapp varit nedtryckt i ca 10 sekunder. 2.3 En korrekt och säker användning av Radiostyrningen. Viktigt! Operatören av radiostyrningen måste beakta följande: - Vara bekant med funktioner och egenskaper på både radiostyrningen och maskinen som mottagaren är ansluten till. - Vara uppmärksam på alla av maskinens rörelser som radiostyrningen styr. - Stäng av sändaren när arbete inte utförs, även korta perioder. Lita inte på den automatiska avstängningsfunktionen. - Lämna aldrig sändaren obevakad. - Tänk på att sändaren kan aktivera maskinens rörelser även när den är instängd och på ett långt avstånd från mottagaren. Felanvändning kan orsaka svår maskinell skada och kroppsskada. - Rengör aldrig radiostyrningen med vatten, använd istället en fuktig trasa. - Använd inte radiostyrningen i avskärmade platser (ex. i trumman på en betongroterare). Några av de mer vanliga funktionerna: Aktivering: Vid kontinuerliga sändningsversioner när Start och Stoppknapp finns, tryck på startknappen på sändaren och statusdioden börjar blinka. Om en Pin kod är programmerad måste man först knappa in den innan man trycker på start. Vid tillfälliga sändningsversioner utan Start och Stop knapp, tryck på valfri knapp för att aktivera sändaren och statusdioden börjar blinka. VARNING!: Sändaren kan endast aktiveras om batterierna är tillräckligt uppladdade och mottagaren är inkopplad och i drift. Funktioner: Tryck på en knapp som motsvarar funktionen som maskinen skall utföra. Avstängning: Vid kontinuerliga sändningsversioner tryck på stoppknappen och sändarens statusdiod släcks efter ca 2 sekunder. Vid tillfälliga sändningsversioner kommer sändaren att stängas av automatiskt efter ca 10 sekunder från senaste knapptryckning. Automatsik avstängning: Automatisk avstängning av sändaren när den inte används. Om funktionen är aktiverad kommer sändaren att stängas av automatiskt efter en förbestämd tid. Standardinställning är 3 minuter. 3

6 Passiv säkerhetsfunktion: Om det blir ett avbrott på radiolänken eller om radiostörning påverkar alla tillgängliga frekvenser, kommer mottagaren att stängas av automatiskt. Batteriladdar indikator: När batteriet är normalt laddat blinkar statusdioden snabbt (1 blinkning/sekund). När batteriladdning inte är tillräcklig för att garantera en korrekt sändning av funktionerna, blinkar statusdioden långsamt (ca 1 blinkning varannan sekund) i ungefär 10 sekunder innan sändaren slutligen kommer att stängas av. När låg batteriladdning visar sig på statusdioden är det bra att tänka på att ställa maskinen i ett säkert läge, stänga av sändaren och placera den i batteriladdaren för laddning. 2.4 Programmerbara funktioner. Knappsatsen har följande programmeringsval: Ändra frekvens grupp Automatisk avstängningstid Pin kod Programmera tangentlåsfunktion Layout på knappsats Åtkomst av programmeringsläge (Huvudmeny) VIKTIGT: Man skall alltid tänka på att programmera funktioner när maskinen är avstängd eller att mottagarens ström är avstängd för att inte riskera oavsiktliga rörelser. Stäng av sändaren och tryck in T1 + T12 samtidigt. I det här skedet kommer statusdioden att blinka på 1 Hz (av-på växelvis) och efter 5 sekunder kommer statusdioden att lysa konstant. Detta indikerar att du har kommit in i programmeringsläge för huvudmeny och att sändaren inte längre kommer att skicka kommandon. Om en ny knapptryckning inte sker inom 10 sekunder så kommer sändaren att avbryta programmeringsläge och stängas av automatiskt. Man kan gå ur huvudmenyn när som helst genom att man trycker på knapp T1. Sändaren kommer då att gå ur programmeringsläge och stängas av. När man gått in i någon av undermenyerna, kommer statusdioden att blinka 2 gånger snabbt under en sekund. Om en knapptryckning inte sker innan 10 sekunder så kommer statusdioden att lysa konstant (ex huvudmeny). Efter att man utfört sitt val i någon av undermenyerna, kommer statusdioden att blinka 3 gånger på 1 Hz för att sedan gå tillbaka till huvudmenyn. När man är i en undermeny och vill komma tillbaka till huvudmenyn, kan man vänta i 10 sekunder för avbrott och på så sätt komma tillbaka till huvudmenyn, detta kan inte göras manuellt. 4

7 Ändra frekvensgrupp När du är i huvudmenyn tryck på T2 för att komma in i Ändra Frek. Undermeny 8 olika grupper kan väljas, varje grupp har 3 frekvenser enligt tabellen nedan. Knapp T4 Knapp T9 Knapp T10 Knapp T11 Grupp A ( MHz) Grupp B ( MHz Grupp C def. ( MHz) Automatisk avstängningstid När du är i huvudmenyn tryck på T3 för att komma in i avstängningstid undermeny Man kan välja 4 olika tider genom att man trycker på en knapp enligt tabellen nedan. Knapp T4 Knapp T9 Knapp T10 Knapp T11 10 sek. ( välj temp. tx läge ) (se notering) 3 min. standard ( endast för kont. tx läge ) 10 min. ( endast för kont. tx läge ) Av ( endast för kont. tx läge ) OBSERVERA: Dessa inställningar ändrar systemkonfigurationen från kontinuerlig sändning (ex Start knapp för att aktivera radiolänk samt Stoppknapp för att avsluta) till tillfällig sändning där knapparna T1 och T12 normalt är funktions knappar och sändning aktiveras när man trycker på valfri knapp, avbryts endast efter 10 sekunders inaktivitet. VIKTIGT: Glöm inte att ställa mikro-brytarna på huvud kretskortet med brytare 1=på och brytare 2=av för en korrekt användning av relä T1 och T 12 5

8 Pin Kod När du är i huvudmenyn tryck på T4 för att komma in i Pin Kod undermeny. Tryck in 3 olika knappar i en följd. Efter att den tredje knappen är intryckt sparas inställningarna och återgår till huvudmenyn automatiskt. För att radera inställningen tryck på T4 och sen T1. OBSERVERA 1: Denna funktion kan endast användas vid kontinuerlig sändning (inte vid 10 sekunders automatisk avstängning). OBSERVERA 2: Standardinställning är utan Pin kod. OBSERVERA 3: Om Pin koden är bortglömd måste en ny knappsats programmeras eller tangentlåset raderas för att kunna använda sändaren. Kommandolås programmering För att aktivera eller avbryta sändning på en kanal med en knapptryckning. Kommandot stoppar när samma knapp trycks en andra gång. När du är i huvudmenyn tryck på T9 för att komma in i lås ett kommando undermeny. Tryck nu på valfri knapp för att aktivera eller, om den är aktiverad, radera kommandolås funktionen med undantag för Start och Stopp knapp, som inte kan programmeras med denna funktion. Efter att varje knapp tryckts in sparas inställningarna automatiskt och återgår sedan till huvudmenyn. OBSERVERA 4: Denna funktion kan endast användas vid kontinuerlig sändning (inte vid 10 sekunders automatisk avstängning). OBSERVERA 5: Standardinställning för vanliga radiostyrningar har inte denna programmeringsfunktion, det måste väljas av användaren. 6

9 2.5 INLÄRNING AV ID KOD. När en sändare behöver läras in till en mottagare måste sändarens ID kod sparas i mottagaren. ID koden är en unik identifiering av sändaren tillhandahållen av tillverkaren vilket gör att oregistrerade sändare inte kan styra mottagaren som är monterad på maskinen. När flera sändare är registrerade till en mottagare, tar den första sändaren kontroll över mottagaren och får exklusiv tillgång över de andra under tiden sändningslänken är bibehållen. Mottagaren kan spara max 20 koder. Inlärningsprocedur: För att komma åt inlärningsproceduren så att mottagaren kan spara ID koden för en sändare: 1. Stäng av strömmen till mottagaren. 2. Öppna mottagarens lock och kontrollera mikro-brytarnas inställning på mottagaremodulen. 3. Ställ mikro-brytare 4 på mottagaremodulen till på och 1,2 och 3 av. 4. Sätt på strömmen till mottagaren och STATUS dioden på huvudkortet börjar lysa. 5. Aktivera den nya sändaren. STATUS dioden på huvudkortet fortsätter att lysa, inlärningslampan blinkar 5 gånger när inlärning av kod är klar. Om det är något fel (ex ett försök att lära in kod nummer 21) kommer inlärningsdioden att blinka snabbt. 6. Repetera denna procedur från (5) för de andra sändarna som skall sparas. 7. Ställ mikro-brytare 4 till av (huvudkortet måste ha ström annars, kommer den inte att spara ny data som förts in), STATUS dioden slocknar (om detta inte händer så har inte koden blivit inlärd och man måste då göra om hela proceduren). 8. Stäng av strömmen till mottagaren. 9. Ställ tillbaka mikro-brytarna till deras ursprungliga inställning som var innan inlärningsproceduren. Raderingsprocedur: För att komma åt raderingsproceduren och radera alla ID koder som är sparade i mottagaren: 1. Stäng av strömmen till mottagaren. 2. Öppna mottagarens lock och kontrollera mikro-brytarnas inställning på mottagare modulen. 3. Ställ mikro-brytare 4 på mottagaremodulen till på och 1,2 och 3 av. 4. Sätt på strömmen till mottagaren och STATUS dioden på huvudkortet börjar lysa. 5. Ställ mikro-brytare 1 i on-läge. Inlärningslampan börjar lysa. Ställ nu tillbaka mikro-brytare 1 off-läge. Inlärningslampan blinkar 5 gånger för att sedan slockna. 6. Ställ mikro-brytare 4 till off-läge (huvudkortet måste ha ström annars kommer den inte att spara ny data som förts in), STATUS dioden slocknar (om detta inte händer så har inte koden blivit inlärd och man måste då göra om hela proceduren). 7. Stäng av strömmen till mottagaren. 8. Ställ tillbaka mikro-brytarna till deras ursprungliga inställning som var innan raderingsproceduren. Spara nu nya ID koder, så att normal användning kan återställas till systemet. OBSERVERA: Om en sändare inte längre används eller ersätts så finns det ingen anledning att radera den på mottagaren om inte max antal koder har uppnåtts. OBSERVERA1: Om inte mottagaren har ID koden sparad så kommer STATUS dioden fortsätta att lysa. 7

10 2.6 UNDERHÅLL AV RADIOSTYRNINGEN Vid underhåll måste strömmen vara avstängd till mottagaren och sändaren avstängd. Även om radiostyrningen ej behöver underhåll, bör några saker uppmärksammas för att försäkra att radiostyrningen hålls i bra skick. Periodiska rutiner vid underhåll: Sändaren: Rengör med en mjuk borste och en fuktig trasa, använd ej sprit eller lösningsmedel. Kontrollera att batteriladdarens kontaktbleck är fria från smuts. Kontrollera att höljet inte är trasigt. 2.7 Hantering av restavfall När radiostyrningen är trasig eller föråldrad, måste den sorteras på en avfallshanteringsplats. Återvinna batterier (Direktiv 2006/66/EC och ändringar) Batterier kan förorena miljön på grund av ämnen som kan vara giftiga eller skadliga för människor, djur och växtlighet. Av denna anledning får de inte bortskaffas som osorterat hushållsavfall, däremot bör lämpliga återvinningsbehållare användas. Användarnas engagemang vid insamlig och återvinning av batterier är därför viktigt med hänsyn till att reducera och minimera potentiella effekter av ämnen som används i dessa komponenter för miljön och människors hälsa. Olika insamlings och återvinningsplatser finns tillgängliga för batterier i EU. För information om dessa platser i ditt område, vänligen kontakta berörda lokala myndigheter. Den överkorsade soptunnan på hjul som återfinns på batterier indikerar att de måste sorteras separat från hushållsavfall, i enlighet med EU-direktiv 2006/66/CE och dess ändringar, och lokala föreskrifter. Den kemiska symbolen Cd kan vara tryckt bakom den överkorsade soptunnan på hjul, detta indikerar att tungmetallen Kadmium finns i batteriet. 2.8 GARANTI Elca s MITO Radiostyrningar har 24 månaders garanti från inköpsdatum, vilket bekräftas från datumet på följesedeln, där serienumret på radiostyrningen är specificerat. Elca ger garanti som täcker tillverkningsfel på alla komponentdelar på radiostyrningen som konstateras av tillverkarens obestridliga yttrande. Batteriet har 12 månaders garanti ifrån inköpsdatum. Användaren skall samla in och skicka radiostyrningen från en Elca godkänd servicecepartner där defekta delar utbytes utan kostnad. Om en tekniker måste resa till kunden för att åtgärda garantifel får kunden själv stå för reskostnaderna, däremot kommer de felaktiga delarna att bytas ut utan kostnad. Garantin gäller inte för ingrepp som utförts av obehörig person om det inte uttryckligen godkänts av Elca och i fall av felaktig användning eller installation. Garantin täcker inte fel som uppstått vid transport eller om radiostyrningen försvinner. Elca skall inte hållas ansvarig för skador på föremål eller vid personskador. Elca skall inte hållas ansvarig för maskinens stilleståndstid eftersom användaren måste ha möjligheten att kunna manövrera maskinen antingen manuellt eller via kabel. Alla tvister skall omfattas av de behöriga domstolarna i Bassano del Grappa (Vicenza Italien). 8

11 3. MOTTAGAREN 3.1 MOTTAGARENS LAYOUT Se bilaga A. 3.2 EXEMPEL PÅ INKOPPLING AV MOTTAGAREN Se bilaga B. 9

12 4. TEKNISK BESKRIVNING 4.1 ALLMÄN SPECIFIKATION Tillverkare...ELCA S.r.l. Radiostyrning...MITO Frekvensband... UHF ISM band arbetsfrekvens , MHz Modulation typ...gfsk Signalavstånd...³10 Arbetstemeratur C Lagring och transporttemperatur C Räckvidd m Passivt nödstopp tid...< 2 s 4.2 SPECIFIKATION MITO-MINI SÄNDARE Modell... AT MITO-MINI Radiomodul... SWE-01 Antenn... Inbyggd Spänning...Inbyggt litium polymer batteri pack 3.7 V 1100 ma Strömförbrukning... < 25 ma Effektförbrukning... < 0.1 W R.F. effektförlust...< 5 mw ERP Batteri varningsspänning V Batteri avstängningsspänning V Batteritid vid + 20 C...ca. 50 timmar Tomt batteri varning...ca. 10 minuter Skyddsklass... IP67 Storlek x60x26 mm Vikt...100gr 4.3 SPECIFIKATION MITO-MINI MOTTAGARE Modell...AR MITO-MINI Radiomodul... SWE-01 Antenn... Inbyggd eller tilldelad extern Spänning V Effektörbrukning... < 5 W Reläutgångar NO kontakter...max 8 funktioner Max spänning reläkontakter Vac Max ström utgångar A i AC1, 10 A in DC1 vid 30V Skyddsklass... IP67 Storlek x107x50 mm Vikt...450gr 10

13 4.4 SPECIFIKATION BATTERILADDARE Matningsspänning Vdc Märkeffekt... < 3 W Märkspänning V Märkström ma Laddningstid...d 4 timmar Arbetstemperatur C Skyddsklass... IP40 Storlek x75x60 mm Vikt...100gr AC strömkälla: Matningsspänning Vac 50/60Hz Utgånsspänning V 1 A Märkeffekt... 5 W DC strömkälla: Matningsspänning Vdc Utgångsspänning V 1 A Märkeffekt W 11

14 5. BATTERILADDARE 5.1 ANVÄNDARINSTRUKTIONER Ladda alltid batterierna utan strömavbrott och vid en rumstemperatur på +5 grader till + 35 grader. Anslut stömkabeln i kontakten under batteriladdaren. Anslut strömkabeln till ett uttag. Statusdioden för spänning tänds. Sätt i sändaren i batteriladdaren genom att pressa ned den tills den låses på plats. Batteriet skall nu börja laddas. Kontrollera att statusdioden för laddning tänds för att försäkra att batteriet laddas. Statusdioden för spänning och laddning indikerar att batteriladdning pågår enligt följande: POWER STATUS Laddningstillstånd Sändare monterad i batteriladdaren: batteri laddat till 100 % Vid höga temperaturer (>45 C eller låga temperaturer (< 0 C ) On Off avbryts laddningen för att skydda batteriet när temperaturgränsen har överskridits. Laddningen återställs när temperaturen är tillbaka inom gränsvärdena. Off On Snabbladning pågår. Batteriet laddas snabbt upp till 70 % kapacitet (ca tid 2,5 timme). On On Långsam laddning pågår. Batteriet laddas långsamt från 70 till 100 % kapacitet (ca tid 2,5 timme). När sändaren är monterad i batteriladdaren så är all radiokommunikation med mottagaren avstängd. 12

15 BILAGA A HUVUDKORT LAYOUT Anslutning till jord Anslutning till Spänningsmatning Mikrobrytarnas läge på mottagarmodulen Mikrobrytare 13

16 BILAGA B INKOPPLINGSANVISNING DC INKOPPLINGSANVISNING AC 14

17 EGNA ANTECKNINGAR:

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning SMX2R Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning Extern typ för inomhus bruk med förmonterat kablage 2 kanaler 12-24V AC/DC 256 användare Rolling code Revidering 1.01 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 sv Bruksanvisning för radiostyrd sol- och vindsensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten!

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A Tele Radio 860 Lion INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A SPRÅK: SVENSKA (ORIGINAL) ARTIKELKOD: Rx1-A, Rx2-A, Rx3-A, Rx4-A, 860 Tx2-A IM-860-TX018-A01-SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tekniska data mottagare 4

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S Version 1.4b RRA85-2 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-R9-1 (TG-RX-MXL12), TG-R9-11 (TG-RX-MXL28), TG-R9-6 (TG-RX-MXLANY), TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24 (TG-TX-JDL24), TG-T12-25 (TG-TX-JDL25) TG-T12-30 (TG-TX-JDR20), TG-T12-31

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

SafeLine GL2. Handhavande manual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. (GSM-Line R)

SafeLine GL2. Handhavande manual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. (GSM-Line R) SafeLine GL2 (GSM-Line R) Handhavande manual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. safeline.eu SafeLine GL2 (GSM-Line R) Handhavande manual Innehållsförteckning Säkerhet och generell information

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Operatördialog. Harmony. Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp

Operatördialog. Harmony. Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2014-10-02 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer