Tillgänglighet i idrottsoch fritidsanläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet i idrottsoch fritidsanläggningar"

Transkript

1 Tillgänglighet i idrottsoch fritidsanläggningar Återkoppling 2 Här kommer en återkoppling på de synpunkter som ni i invånarpanelen hade när det gäller tillgängligheten i kommunens fritids- och idrottsanläggningar. Vi har delat upp synpunkterna i olika områden där vi beskriver vad vi gör idag, vad vi planerar att göra och vad som är framtidsfrågor. Information När det gäller information tycker invånarpanelen att det är viktig med lättillgänglig information om anläggningarna på kommunens hemsida. Det här gör vi Sedan årsskiftet har kommunen en ny webbplats. Strukturen på den nya hemsidan är uppbyggd enligt Funka Boda som är namnet på en gemensam kommunwebb-struktur som Funka Nu tagit fram med hjälp av omfattande användartester med fokusgrupper från olika grupper i samhället. Flera anläggningar, exempelvis simhallarna, har Facebook-sidor där de informerar om öppettider och aktiviteter på anläggningen. Även vår enhet Ung i Kungsbacka har Facebook-sidor och bloggar där de informerar om sin verksamhet. Uppleva och göra Under rubriken Uppleva och göra på hemsidan finns öppettider och information för bland annat simhallar, fotbollsplaner och fritidslokaler. Här finns även information om hur du bokar en idrotts- eller fritidslokal. I vår webbokning kan du se vilka idrotts-, fritids- och möteslokaler du kan hyra, när det finns lediga tider och när anläggningarna är öppna. Webbkameror Vi har webbkameror på våra konstgräsplaner och nya rinken i ishallen så att det går att se vad som pågår på anläggningen. Digitala informationsskärmar På Fritid & Folkhälsas publika anläggningar har vi TV-skärmar där vi informerar om anläggningens öppettider och arrangemang.

2 Evenemangskalender I kommunens evenemangskalender finns det information om vad som händer i Kungsbacka för både invånare och turister. Det här ska vi göra Ett önskemål från invånarpanelen är att det ska finnas skyltar på våra idrotts- och fritidsanläggningar med information om vem som hyr ut anläggningen och vem man kontaktar. Inför säsongsstarten i höst kommer vi att sätta upp informationsskyltar på alla våra idrotts- och fritidsanläggningar som vi hyr ut. E-tjänster Invånarpanelen tycker att det är viktigt att kunna göra ströbokningar i idrottsanläggningar, även under kvällar och helger. Idag går det bara att göra bokningsförfrågningar under kontorstid. Sedan början av 2013 pågår ett utvecklingsarbete för att kommunen ska bli en del av e-samhället. Internt kallar vi satsningen för Kungsbacka Genom att ta tillvara teknikens möjligheter ska vi ge ännu bättre service, snabbare svar och skapa fler tillfällen för dialog. Det här kan du göra idag Idag går det att göra bokningsförfrågningar via vår webbokning för idrotts- och fritidslokaler, fotbollsplaner samt en del av våra sammanträdesrum. Vi har en e-tjänst för säsongsbokning i idrotts- och fritidslokaler. Dessutom har vi e-tjänster för: Anmälan till simskola Anmälan till läger och aktiviteter Bokning av barnkalas i simhallarna Felanmälan - webbformulär finns på kommunens hemsida På Fritid & Folkhälsa har vi SMS-tjänster för: Aktuell status/avvikelser på våra fotbollsplaner Information/avvikelser för vattengympa i Kungsbacka simhall Felanmälan för idrotts- och fritidslokaler, motionsspår och friluftsbad

3 Anläggningsregister med kartfunktion - där det går att söka efter olika typer av anläggningar; badplatser, motionsspår, idrotts- och fritidsanläggningar med mera. I registret finns även övrig information om anläggningen, exempelvis storlek, utrustning, publikkapacitet och handikappanpassning. Föreningsregister där det går att söka föreningar efter föreningstyp. I registret finns kontaktuppgifter till föreningen och i vilken anläggning de har verksamhet. Det här ska vi göra Det som har skett hittills är att kommunens förvaltningar har inventerat de e-tjänster som finns idag. Nu ska alla förvaltningar i kommunen ta fram en plan för utveckling av framtida e-tjänster. Vi ska minimera antalet pappersblanketter och göra om dem till digitala blanketter. I framtiden ska det exempelvis vara möjligt att boka strötider i en idrottshall, betala via nätet och få en inloggningskod så att man kommer in i anläggningen. Ströboka idrottsanläggningar och betala på nätet Vi har passersystem i de flesta av våra anläggningar. Det innebär att man inte behöver någon nyckel utan att man kan få en engångskod för att komma in. Det vi behöver lösa är att man samtidigt betalar sin hyra i samband med att man bokar lokalen. Öppettider Invånarpanelen tycker att flexibla öppettider i idrotts- och fritidsanläggningar är viktigt för tillgängligheten. Det här gör vi idag Idrottsanläggningar Idrottshallar och gymnastiksalar har säsongsöppet från 1 september till 30 april. Några hallar, de som skolorna inte använder för sin idrottsundervisning, är även öppna under dagtid. Vi har personal i tjänst under kvällar och helger som våra abonnenter kan kontakta om det uppstår problem. Under denna säsong är vaktmästarna i tjänst: Vardagar Lördagar 8-20 Söndagar 8-22 Under senare år har inomhusidrotterna haft önskemål om att förlänga sin träningssäsong och då har vi koncentrerat öppethållandet till några anläggningar under maj månad. Vi har även provat, efter önskemål från föreningarna, att öppna idrottshallar på röda dagar. Men intresset visade sig vara väldigt litet så det hade medfört för stora kostnader för städning och att ha våra vaktmästare i tjänst för några få timmars uthyrning. Under sommarsäsongen, 1 maj till 31 augusti, prioriterar vi skötsel av gräsplaner och friluftsbad.

4 Ishallen Ishallen är öppen från augusti till mars. Men även ishallsföreningar har under senare år haft önskemål om sommarträning på is. Därför har vi tagit fram en veckotaxa, som ska täcka kostnaderna för att ha igång isen. De föreningar som vill, kan hyra ishallen veckovis under sommaren. Kungsbacka ishall ska se över om det går att utöka öppettiderna för allmänhetens åkning. Utbyggnad av konstgräsplaner Vi fortsätter med utbyggnaden av konstgräsplaner så att fotbollsäsongen kan pågå under hela året. Idag har vi totalt elva konstgräsplaner, två i centrala Kungsbacka, två i Fjärås, en i Åsa, två i Onsala, två i Vallda, en i Särö och en i Kullavik. Motionsspår Sju av kommunens åtta motionsspår har belysning. Efter önskemål från kommuninvånarna tänder vi belysningen från klockan 5 på morgonen. Dessutom har orienteringsföreningarna åtta motionsspår inom kommunen, varav tre är belysta. Längden på samtliga spår varierar mellan 1, 2 och 10 kilometer. Simhallar Kungsbacka och Fjärås simhall ser årligen över sina öppettider för att komplettera varandras tider så mycket går. Vid de flesta röda dagar alternerar de sina öppettider så att alltid en av hallarna är öppen. I Kungsbacka simhall har badgästerna fått svara på en enkät om vilka tider de tycker är bäst för motionssimning och familjebad. Ungdomsaktiviteter Fritid & Folkhälsas enhet Ung i Kungsbacka arbetar sedan några år tillbaka med områdesarbete istället för traditionellt fritidsgårdsarbete. Det innebär att ungdomarna inte serveras aktiviteter på fritidsgårdarna, utan med stöd av fritidsassistenterna, bestämmer ungdomarna själva när och vilka aktiviteter de vill genomföra. Säkerhet Kunnig personal och trygga och säkra vägar till anläggningarna nämns som viktigt av invånarpanelen. Det här gör vi Kunnig personal Våra simhallar bevakas alltid av personal som har utbildning i hjärt- och lungräddning, livräddningsutbildning och första hjälpen. Personal som arbetar på våra arrangemang och i vår lägerverksamhet, vaktmästare och administrativ personal får regelbunden utbildning i hjärt- och lungräddning. Vaktmästare som sköter is- och fotbollsplaner har regelbunden utbildning inom sina skötselområden.

5 Kommunen har placerat ut hjärtstartare på tio publika anläggningar där det finns personal som har utbildning i att hantera hjärtstartarna. Här kan du läsa var hjärtstartarna finns: Fritid & Folkhälsa lånar ut hjärtstartare till föreningar som anordnar arrangemang. Innan föreningen får låna hjärtstartarna får de en utbildning i hur man använder hjärtstartaren. Vi erbjuder även utbildning i hjärt- och lungräddning till föreningar. Under 2013 utbildade vi 140 föreningsledare och våren 2014 har vi utbildat 80 ledare. Säkra och trygga vägar till anläggningarna Kommunen tar regelbundet fram en gång- och cykelplan, som inte är en lista över vad som kommer att byggas, utan snarare en översiktlig planering för de närmaste åren. Den aktuella planen gäller för Gång- och cykelvägar byggs sedan ut i den takt som det finns pengar i budgeten. På lång sikt är målet att skapa säkra vägar för oskyddade trafikanter mellan olika punkter i kommunen. Här kan du läsa om nya gång- och cykelvägar, GC-vägar, i olika delar av kommunen: Anläggningar När det gäller anläggningar tycker invånarpanelen att det är viktigt att kommunen gör satsningar i alla kommundelar, inte bara i centralorten. I de flesta kommundelarna finns det idrottshallar, gymnastiksalar, motionsspår, fotbollsplaner, aktivitetsplatser och lokaler för fritidsverksamhet. Nya anläggningar 2014 Allaktivitetshuset Galaxen i Onsala kyrkby - en mötesplats för alla åldrar Parkourbana vid Galaxen i Onsala kyrkby. Parkour är en disciplin och en metod som går ut på att utan hjälpmedel träna kroppen för att snabbt och effektivt kunna ta sig förbi hinder. En konstgräsplan, 7-mannaplan i Kullavik Två konstgräsplaner i Malevik, en 11-manna- och en 5-mannaplan Kolla idrotts- och motionshall, blir klart hösten 2014 Aktivitetshuset Kobacka, Varlaberg, innehåller en skejt- och lanhall (en hall för nätverksdataspel) samt replokaler för band Ängås idrottsplats, Lerkil - två konstgräsplaner, en 7- och en 11-mannaplan och ett klubbhus

6 Särö idrottstorg, blir klart i höst Streetramper i Anneberg Utegym i Åsa, blir klart under året Utegym i Fjärås Utegym i Frillesås Multiarena vid Presseskolan Rid- och promenadslinga vid Alekärret, Höglanda. Slingan kommer även att få belysning under året. Motionsspår Det saknas motionsspår i Åsa, Särö och Kullavik. Problemet är att kommunen inte äger någon mark i dessa kommundelar och det är svårt att få markägare att släppa till mark. Samma sak gäller utbyggnad av befintliga spår där kommunen inte är markägare. Aktivitetsplatser När det gäller aktivitetsplatser har Fritid & Folkhälsa gjort en utredning där vi bland annat har tittat på hur många barn som bor i olika områden och vad som finns idag i de olika områdena. Med nuvarande budget, kronor per år, har förvaltningen gjort en utbyggnadsplan för åren där Frillesås, norra Onsala/ Gottskär, Vallda, Åsa och Fjärås prioriteras. Idrottshallar och simhall Kommunen har avsatt en halv miljon kronor till en förstudie för en ny simhall på Inlag. Förstudien ska vara klar under Nämnden för Fritid & Folkhälsa har i sin flerårsbudget år begärt pengar för en arenahall, en bordtennis- och gymnastikhall och en simhall på idrottsområdet Inlag samt en idrottshall i Onsala. Fritidslokal och ridklubbar I flerårsbudgeten har nämnden även begärt pengar för en fritidslokal i Hede/Voxlöv samt pengar till ridklubbarna för renovering av stall och utveckling av verksamheten. Underhåll Invånarpanelen tycker att funktionsduglighet, skötsel och ordning och reda är viktigt när det gäller tillgängligheten i idrotts- och fritidsanläggningarna. Det här gör vi Funktionsdugliga anläggningar Fritid & Folkhälsa har kvalitetsdeklarationer för inomhushallar, idrottsplatser, motionsspår och friluftsbad.

7 Vi kontrollerar utrustningen som våra abonnenter använder i idrottshallar och gymnastiksalar varannan vecka. Stängsel, belysning och utrustning på idrottsplatserna kontrolleras vår och höst. På motionsspåren kontrollerar vi belysning och ytbeläggning tre gånger per år. Vi har skötselplaner för samtliga gräsfotbollsplaner och vid snöfall har vi en plan för i vilken ordning konstgräsplanerna ska skottas. Vi har alltid vaktmästare i tjänst när våra anläggningar är öppna som kan hjälpa till att lösa akuta problem. Dialog med föreningarna När vi fördelar tider i idrottshallarna har vi alltid en dialog med föreningarna så att de i möjligaste mån får tider i en anläggning som passar deras verksamhet. Eftersom idrottshallar och gymnastiksalar används för skolornas idrottsundervisning kan vi inte specialanpassa anläggningarna för specifika idrotter. Vi har ett anläggningsråd för fotbollsföreningarna där bland annat utrustning och skötsel av planerna diskuteras. Underhåll av fastigheter Det är förvaltningen för Service som har ansvar för underhåll av kommunens fastigheter. Det är Service som prioriterar vilka anläggningar som ska underhållas och när det ska ske enligt deras underhållsplan. Fritid & Folkhälsa framför de synpunkter våra kunder har på underhållet till Service, men vi kan inte påverka vad eller när underhållet ska utföras. Kommunikationer Det är viktigt att det är lätt att ta sig till och från anläggningarna med kollektivtrafik och att det finns parkeringsmöjligheter i närheten är två saker invånarpanelen lyfter fram. När kommunen bygger anläggningar träffas berörda förvaltningar i en samrådsgrupp. Där lyfter förvaltningen för Fritid & Folkhälsa frågor som rör kommunikation, parkeringsplatser och säkra gång- och cykelvägar till anläggningarna. Parkeringsplatserna vid Kungsbacka simhall Under många år har det varit problem för badgäster att få parkeringsplatser i närheten av simhallen på grund av att det har varit gratis parkering och lärare och elever från gymnasieskolan har använt dessa platser. Inom kort kommer platserna närmast simhallen att avgiftsbeläggas och ha en maxtid på tre timmar. Det kommer förhoppningsvis att bli lättare för badgästerna att få en parkeringsplats nära simhallen.

8 Ekonomi I den jämförelse som är gjord mellan kranskommunerna i Göteborgsområdet när det gäller hallhyror är Kungsbacka varken dyrast eller billigast, utan ligger i mitten i jämförelsen. Fysisk tillgänglighet När det gäller den fysiska tillgängligheten kommer troligtvis förvaltningen för Service att påbörja en inventering av hur det ser ut med tillgängligheten i kommunens publika anläggningar. Ledningsgruppen för Service fattar beslut om detta i juni. Service har börjat sätta upp skyltar med punktskrift i några av kommunens publika anläggningar, bland annat i simhallarna och Kungsbacka teater. Under året kommer de att fortsätta sätta upp skyltarmed punktskrift i fler publika anläggningar. Fritid & Folkhälsa Pia Burwall Utvecklingsledare

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

Sammanfattning från barbrokratidagen 2012-10-10

Sammanfattning från barbrokratidagen 2012-10-10 uniform KUB300 v 1.0, 2006-10-02 Sammanfattning från barbrokratidagen 2012-10-10 Rådslag 1: Kultur 1 (5) Närvarande: Marianne Nilsson - vice ordförande i nämnden för Kultur & turism, Per Hemberg Datum

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ft 444/2014. Årsberättelse 2014. Fritids- och turistnämnden Örebro kommun. Beslutad i Fritidsnämnden 2015-02-10

Ft 444/2014. Årsberättelse 2014. Fritids- och turistnämnden Örebro kommun. Beslutad i Fritidsnämnden 2015-02-10 Ft 444/2014 Årsberättelse 2014 Örebro kommun Beslutad i Fritidsnämnden 2015-02-10 Innehållsförteckning 1 Beslutssatser... 3 2 Förvaltningschefens bedömning och analys... 4 2.1 Förvaltningschefens analys

Läs mer

R E F E R E N S G R U P P E R

R E F E R E N S G R U P P E R 1 R E F E R E N S G R U P P E R Behovsinventering - verksamhet Ellen Arnesson 2011-09-17 1 2 INNEHÅLL Sidan Övergripande sammanfattning 3 Svar från Östersunds Bandysällskap 7 Svar från IF Castor 9 Svar

Läs mer

Kundundersökning Strömvallens isbana

Kundundersökning Strömvallens isbana Kundundersökning Strömvallens isbana Februari 2011 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4 2. Syfte...4 3. Metod...5 3.1 Bakgrundsfrågor...6 4. Resultat

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Utveckling av åretruntverksamhet på Östersunds skidstadion

Utveckling av åretruntverksamhet på Östersunds skidstadion Projektrapport: 2013-11-27 Dnr 2395-2012 Utveckling av åretruntverksamhet på Östersunds skidstadion Liselotte Johansson Kultur- och fritidsnämndens kansli 1 Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 1.1

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Under 2013 har följande uppföljningar och undersökningar genomförts;

Under 2013 har följande uppföljningar och undersökningar genomförts; 2014-01-29 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/114 Fritidsnämnden Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2013 för fritidsnämnden Fritidsnämnden ska följa utvecklingen i frågor som rör invånarnas fritid samt ta initiativ

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Öppet brev till Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun.

Öppet brev till Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun. Öppet brev till Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun. Kommunstyrelsen i Kungsbacka Stadshuset Storgatan 37 Kopia även till samtliga ledamöter i Kommunfullmäktige, samtliga ledamöter i nämnden Förskola &

Läs mer

Nämndsordförandens programförklaring. Vår viktigaste tid är Fritiden.

Nämndsordförandens programförklaring. Vår viktigaste tid är Fritiden. Nämndsordförandens programförklaring Vår viktigaste tid är Fritiden. Fritiden är den tid vi fritt kan disponera för att utveckla oss själva, vårt självförtroende och vår identitet. Tiden som mer än någon

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Rapport: Feriepraktik 2013

Rapport: Feriepraktik 2013 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-23 GN-2013/26.626 1 (9) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline 08-535 360 47 Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Rapport: Feriepraktik 2013 Förslag

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 EN HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN. Vi är hjärtat i Göteborgs Stads arbete med idrott, föreningsstöd och friskvård.

ÅRSRAPPORT 2014 EN HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN. Vi är hjärtat i Göteborgs Stads arbete med idrott, föreningsstöd och friskvård. ÅRSRAPPORT 2014 EN HÅLLBAR STAD - ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Vi är hjärtat i Göteborgs Stads arbete med idrott, föreningsstöd och friskvård. Vi ger förutsättningar för en aktiv fritid, god hälsa och hög livskvalité.

Läs mer

Metoden i nämndens utredningsarbete om lokalbehov framåt baseras på

Metoden i nämndens utredningsarbete om lokalbehov framåt baseras på STRATEGI Fritidslokaler och Dokumentets syfte Dokumentet beskriver vilka lokaler och anläggningar som på sikt behövs för att kunna erbjudanackaborna ett utbud av fritidsaktivieter under den kommande tioårsperioden,

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

På väg mot framtiden. Demokratidag på Lastberget 3 oktober 2013

På väg mot framtiden. Demokratidag på Lastberget 3 oktober 2013 På väg mot framtiden Demokratidag på Lastberget 3 oktober 2013 Ungdomar på väg till Håbo kommuns årliga demokratidag. Bilder: Charlotta Bjälkebring Carlsson Min fritid, sport och idrott i Håbo habo.se/ungdomsdemokrati

Läs mer

Bokningssystem/bokningar/inpassering

Bokningssystem/bokningar/inpassering 1 Uppdaterad 2014-06-10 Frågor och svar medlemsundersökning 2014 Bokningssystem/bokningar/inpassering Köplats/reservlista Begränsa antalet reservplatser, ofta får man en hög köplats-siffra men får ändå

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2012. Fritids- och folkhälsonämnden

Årsredovisning facknämnder 2012. Fritids- och folkhälsonämnden Årsredovisning facknämnder Fritids- och folkhälsonämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 5 2.1 Egen organisation... 5 3 Nämndens

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Kungsbackaborna är ditt lokala parti, som lägger all kraft och energi på de frågor som berör din vardag i Kungsbacka kommun, nu och i framtiden.

Kungsbackaborna är ditt lokala parti, som lägger all kraft och energi på de frågor som berör din vardag i Kungsbacka kommun, nu och i framtiden. Kungsbackaborna är ditt lokala parti, som lägger all kraft och energi på de frågor som berör din vardag i Kungsbacka kommun, nu och i framtiden. Tillsammans arbetar vi för ett bättre Kungsbacka där medborgarna

Läs mer