Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen"

Transkript

1 Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns. Omfattningen av landstingets subventioner kan förändras över tid, varför det är angeläget att aktuell information om dessa löpande hämtas från internet, eller från landstingets kontaktperson nedan. Förskrivningen stödjer sig således på lokala regler som har beslutat om för vuxna och barn i vissa fall. De läkemedel och varor som omfattas av s subvention, är Preventivmedel till unga kvinnor...sid 2 Specialkost till vuxna och till barn utanför läkemedelsförmånen 3 Spolvätskor (CE-märkta produkter). 4 Syrahämmande läkemedel till barn... 5 Perorala teofyllinpreparat. 6 Xyrem-behandling av narkolepsi..7 Läkemedel till psykiskt sjuka utan sjukdomsinsikt. 8 Saliversättningsmedel.. 9 Kompletterande tillbehör vid peritonealdialys 10 Utöver de lokalt beslutade subventionerna, beskrivs även hanteringen av Smittskyddsläkemedel. 11 Läkemedel till personer som vistas i landet utan tillstånd. 12 Apoteksaktören behåller i förekommande fall patientens egenavgift och fakturerar landstinget överskjutande del av kostnaden. Landstinget faktureras per subvention månadsvis till angiven fakturaadress. Vid frågor om landstingets läkemedelssubventioner kontaktas Erik Svantesson, , 1 (12)

2 Preventivmedel till unga kvinnor Subvention av preventivmedel till kvinnor fram till den dag kvinnan fyller 26 år. Ingen särskild märkning av recepten krävs av förskrivaren. Ref 050-CNY Preventivmedel Subvention: Landstinget betalar 100%. Subventionen omfattar preventivmedel inom läkemedelsförmånen, samt de preparat utanför förmånen som landstingets Läkemedelsenhet kan komma att inkludera. För närvarande ingår enbart följande preparat utanför läkemedelsförmånen i landstingets subvention: NuvaRing, vaginalinlägg Gestrina, minipiller Azalia, minipiller Samtliga förskrivare Kvinnor folkbokförda i Örebro län fram till den dag kvinnan fyller 26 år 2 (12)

3 Landstingets subvention av specialkost till vuxna och barn utanför läkemedelsförmånen Landstinget subventionerar kosttillägg/speciallivsmedel/sondnäringar samt tillbehör till sondmatning vid vissa sjukdomar, intolerans mot födoämnen eller vid funktionsnedsättning om det finns ett medicinskt behov, så att patientens energi- och näringsbehov ska kunna tillgodoses. Blankett: Subvention: Förskrivning sker på landstingets blankett Beställning specialdest livsmedel samt kosttillägg, eller Förskrivning livsmedel för särskilda näringsändamål LoVS Ekonomi Ref: Eva Eklund Box Örebro Speciallivsmedel Patienten betalar 170 kr i egenavgift per uttag. Vid celiaki/glutenintolerans motsvarar ett uttag två månaders förbrukning, i övriga fall en månads förbrukning. Patienten får göra fler uttag vid ett och samma tillfälle, och debiteras då egenavgift för varje enskilt uttag. Förskrivning görs när det finns ett medicinskt behov vid PKU eller galaktosemi Mb Crohn, ulcerös kolit, glutenintolerans, dermatitis herpetiformis, laktosintolerans (endast vid kongenital/medfödd primär laktasbrist). Njursjukdomar Leversjukdomar Neurologisk sjukdom, cerebral pares Övriga fall med otillräckligt energi- och näringsintag (t.ex. vid cancersjukdom, sväljningsproblem, KOL, cystisk fibros, undernäring vid ätstörning eller liknande tillstånd) Samtliga förskrivare. Förskrivning görs av patientens PAL eller, om patienten går på kontroll på dietistmottagning, av dietisten. Folkbokförd i Örebro län 3 (12)

4 Spolvätskor (CE-märkta produkter) Subvention av spolvätska på recept utskrivet för katetersättning och kateterspolning samt annan behandling där steril produkt krävs. Ref 010-EEK Spolvätskor Subvention: Landstinget betalar 100% Samtliga förskrivare Folkbokförd i Örebro län 4 (12)

5 Syrahämmande läkemedel till barn (undantagshantering av läkemedel i öppenvård som saknar nationell förmån) Subvention av syrahämmande läkemedel inom barnsjukvården där alternativa förmånsberättigade preparat saknas, exempelvis för barn med sväljproblem eller där läkemedlet administreras via sond eller gastrostomiknapp. Recept märkta: Kostnaden debiteras kundnr Ref 170-ESV Syrahämmande läkemedel barn Subvention: Landstinget betalar 100%. Samtliga förskrivare Barn 0-19 år inom barnsjukvården, folkbokförda i Örebro län 5 (12)

6 Perorala teofyllinpreparat (undantagshantering av läkemedel i öppenvård som saknar nationell förmån) Landstinget har bedömt att behandling med teofyllin till vissa patienter uppfyller kriterierna för landstingssubventionering utanför läkemedelsförmånen. Recept märkta: Kostnaden debiteras kundnr Ref 170-ESV Teofyllinpreparat Subvention: Landstinget betalar 100%. Samtliga förskrivare Folkbokförd i Örebro län 6 (12)

7 Xyrem-behandling av narkolepsi (undantagshantering av läkemedel i öppenvård som saknar nationell förmån) Landstinget har beslutat att för vissa patienter subventionera behandling med Xyrem till följd av narkolepsi. Recept märkta: Kostnadsfritt. Faktureras Neurokliniken, USÖ AE Ref 010-BLI041 Subvention Xyrem Subvention: Landstinget betalar 100%. Läkare på Neurokliniken USÖ, arbetsplatskod (12)

8 Läkemedel till psykiskt sjuka utan sjukdomsinsikt Subvention av läkemedel till patient med psykotisk sjukdom, där patienten saknar sjukdomsinsikt, är i behov av regelbunden medicinering och kan förväntas avstå från inköp av medicinen. Recept märkta: Kostnadsfritt Ref 040-MHE Örebro Fria läkem psykiskt sjuka Subvention: Landstinget betalar 100%. Förskrivare inom psykiatrin, arbetsplatskod 18014xxxx Patient inom psykiatrin 8 (12)

9 Saliversättningsmedel Subvention av saliversättningsmedel vid cancersjukdomar samt Sjögrens syndrom. Subvention: Ref 010-EEK Saliversättningsmedel Patienten betalar 170 kr/tre månader i egenavgift Övertandläkare på Käkkirurgiska kliniken, arbetsplatskod Folkbokförd i Örebro län 9 (12)

10 Kompletterande tillbehör vid peritonealdialys Subvention av tillbehör till peritonealdialys inom hemsjukvården. Ref 010-AST Tillbehör peritonealdialys Subvention: Landstinget betalar 100% Förskrivare på arbetsplatskod Folkbokförd i Örebro län 10 (12)

11 Smittskyddsläkemedel Kostnadsfrihet för patienter vid behandling av allmänfarlig sjukdom. Recept märkta: Enligt SML Ref: 010-LSA Smittskyddsläkemedel Subvention: Landstinget betalar 100%. Enligt smittskyddslagen ska läkemedel som förskrivs av läkare mot allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning vara kostnadsfria för patienten. Samtliga förskrivare Bosatt i Sverige. Den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt EU/EES-vård. Utländska sjömän rörande behandling av könssjukdom. (Smittskyddslagen 7 kap.) 11 (12)

12 Läkemedel till personer som vistas i landet utan tillstånd Subvention av läkemedel inom läkemedelsförmånerna till personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Vistelsen ska vara stadigvarande och inte enbart tillfällig. Recept märkta: Subvention: UTill faktureras Ref: 070-ESV006 UTill Bestämmelser enligt prop. 2012/13:109, lagändringen träder i kraft den 1 juli Egenkostnaden ska vara högst 50 kr vid varje expeditionstillfälle för läkemedel utskrivet vid samma tillfälle av samma förskrivare och för högst 3 månaders behandling. Resterande belopp ska faktureras landsting. Smittskyddsläkemedel ska lämnas ut utan avgift. Samtliga förskrivare Person som saknar tillstånd att vistas i landet. Vistelsen ska vara stadigvarande och inte enbart tillfällig. 12 (12)

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28)

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0660 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss AVTALSPARTER: VÅRDGIVARE BESTÄLLARE Landstinget Västmanland 721 89 VÄSTERÅS Bankgironr: Bankgironr: 5261-0920 Plusgironr: Plusgironr: Organisationsnr: Organisationsnr:

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

ApoDos. Apotekets dosexpedierade läkemedel. Information för dig som är ApoDos-kund

ApoDos. Apotekets dosexpedierade läkemedel. Information för dig som är ApoDos-kund ApoDos Apotekets dosexpedierade läkemedel Information för dig som är ApoDos-kund Välkommen som ApoDos-kund! ApoDos hjälper dig som har många olika läkemedel eller av andra skäl vill ha hjälp med din läkemedelshantering.

Läs mer

Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring Privatvårdsförsäkring Försäkring med Fullständig hälsodeklaration Allmänna försäkringsvillkor 1 juli 2011 Gemensamma försäkringsvillkor för: Lifeline Bas Lifeline Access Lifeline Plus Lifeline Excellent

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden ISSN 1653-994X % Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten har utfärdat föreskrifter

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Välkommen som Apodoskund Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Rätt läkemedel i rätt tid Apodos underlättar för de som

Läs mer

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag!

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 juni 2014 Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! Vilka får teckna försäkring? Den vars hälsa försäkringen ska gälla

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014 Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Bilaga KS SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2015-06-11 13 (22) VON 89 Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Dnr 2015/379 INLEDNING

Läs mer