Taxor 2015 Samlad taxebilaga för Ulricehamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor 2015 Samlad taxebilaga för Ulricehamns kommun"

Transkript

1 Taxor 2015 Samlad taxebilaga för Ulricehamns kommun ulricehamn.se

2 Innehållsförteckning Miljö och samhällsbyggnad Tomtavgifter (gäller vid kommunal gata) 2 Jakträttsavgift för all jakt 2 Avgifter för nyttjande av allmän platsmark 3 Livsmedel, hälsoskydd, bygglovsavgifter m.m. 4 Avgifter för prövning av serveringstillstånd 5 Fritid Avgifter för hyra av gymnastik och idrottshallar 6 Skolans lokalhyror 6 Ishall 7 Kvartersidrottsplatser 7 Hyra scenmoduler 7 IP Skogen 7 Lassalyckans idrottsanläggning 8 Småbåtshamn 8 Avgifter simhallen 9 Kultur Avgifter bibliotek 10 Välfärd Äldreomsorg 12 Funktionsnedsättning 12 Lärande Barnomsorg 13 Musikskoleavgift 14 Prövningsavgift 14 Övrigt Kopiering 16 Notarius Publicus 16 VA-taxa Anslutningsavgifter 17 Brukningsavgifter 18 Renhållning Avfall 19 Slam 19 Kost Måltidspriser 10 Moms tillkommer för vissa taxor En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt Mervärdesskattelagen. Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning. Även social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionsnedsatta och annan jämförlig social omsorg) är undantagen från skatteplikt. Alla belopp i taxebilagan redovisas exklusive moms. Där det uttryckligen anges att taxan är exklusive moms tillkommer moms vid debitering. Omslagsfoto: Sören Håkanlind Taxor för 2015 antogs av kommunfullmäktige i november 2014

3 Miljö och samhällsbyggnad Tomtavgifter Fastighetsbildning ingår inte i taxan om inte annat anges, vid fler intressenter på samma tomt blir det budgivning Priser för byggrätt: kr/kvm BTA. Parhus, radhus och flerbostadshus kr/kvm BTA Villatomter Ulricehamn Övre Villastaden, inklusive gata, fastighetsbildning Stadsskogen, inklusive gata, fastighetsbildning Dalum, Blidsberg, Timmele, Hökerum, Gällstad Övriga orter Service- och industritomter Vist Hester kr/kvm 80 kr/kvm 180 kr/kvm 50 kr/kvm 25 kr/kvm 60 kr/kvm 80 kr/kvm Rönnåsen, Rönnebacken 2-4, inklusive grovterassering, gatukostnads- ersättning och fastighetsbildning 315 kr/kvm Rönnåsen, Rönnberget 10 inklusive grovterassering, gatukostnadsersättning och fastighetsbildning. 255 kr/kvm Rönnåsen, söder om huvudgata inklusive fastighetsbildning/gatukostnader. 110 kr/kvm Rönnåsen, norr om Rönnåsgatan inklusive fastighetsbildning/gatukostnader 160 kr/kvm Blidsberg, Dalum, Gällstad, Hökerum, Timmele Övriga orter 50 kr/kvm 5 kr/kvm Jakträttsavgift för all jakt (exklusive moms) Zon 1 Jakt ej tillåten förutom eftersök och skyddsjakt Zon 2 Starkt begränsad av boende och friluftsliv Zon 3 Begränsad jakt på grund av friluftsliv Zon 4 Ingen begränsning av utövning av all jakt Arrendeavgift jordmark (exkl moms) 17 kr per ha/år 43 kr per ha/år 86 kr per ha/år 101 kr per ha/år 640 kr per ha/år Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

4 Avgifter för nyttjande av allmän platsmark Administrationsavgift per upplåtelse och avtal 600 kr Byggetableringar (byggnadsställning, bodar, upplag, byggkranar, containrar) Försäljning Uteseservering Försäljning korttid, max 10 kvm Försäljning korttid, över 10 kvm Försäljning säsong Evenemang Tivoli, Cirkus Stora evenemang, över 500 kvm Mindre evenemang, max 500 kvm 60 kr kvm/mån (minimum 600 kr/mån) 60 kr per kvm och månad (minst 400 kr) 200 kr/dygn 500 kr/dygn 4000 kr per påbörjad 30-dagars period kr per påbörjat dygn kr per påbörjat dygn 500 kr per påbörjat dygn Torghandelstaxa Tillfällig försäljning 2-5 kvm Tillfällig försäljning 5,1-30 kvm Fast försäljning 2-5 kvm Fast försäljning 5,1-30 kvm 100 kr/tillfälle 250 kr/tillfälle 300 kr/månad 600 kr/månad Övrigt Uppställning av fordon, max 500 kvm Uppställning av fordon, över 500 kvm Reklamskyltar, trottoarpratare, ej bygglovspliktiga, ej Storgatan Tidningställ, varuställ Idella aktiviteter, avgränsat markområde för exempelvis start- och målfålla, vätskekontroll - max 200 kvm, max 1 dygn Idella aktiviteter över 200 kvm - mindre evenemang Bergvärme per borrhål Trafik, gata, parkering Nyttoparkeringstillstånd 1 år Nyttoparkeringstillstånd 1 månad Trafikö Extra trafikö 500 kr/påbörjat dygn kr/påbörjat dygn 800 kr/säsong april-oktober kr per styck och år Endast administrationsavgift 500 kr/ påbörjat dygn 1000 kr kr/ påbörjat 100m borrdjup kr/år 350 kr/månad kr/april-oktober 400 kr/april-oktober Taxa för brandfarliga och explosiva varor Handläggs av Södra älvsborgs räddningstjänstförbund, Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

5 Livsmedel, hälsoskydd, bygglovsavgifter med mera Tillsyn livsmedel Tillsyn livsmedel (extra offentlig kontroll) Hälsoskydd Miljöfarlig verksamhet Kemikalier Solarier Foder eller animaliska biprodukter Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel Kontroll av försäljning av tobak Kontroll av försäljning av folköl 1180 kr/tim x objektsfaktor 1025 kr/tim x objektsfaktor 850 kr/tim x objektsfaktor 850 kr/tim x objektsfaktor 850 kr/tim x objektsfaktor 850 kr/tim 850 kr/tim 850 kr/tim 850 kr/tim 850 kr/tim Antalet objektsfaktorer för Miljöskydd kan påverkas av exempelvis typ av verksamhet, riskfaktorer som bland annat närhet till bostäder, vattenskyddsområde samt erfarenhet. Mer utförliga taxor för verksamheter inom miljöbalkens område hittar du på: Bygglov, detaljplaner med mera I de flesta fall är kostnaden för bygglov eller planer beroende av storleken på det som ska byggas. Även andra faktorer, som olika planförhållanden, påverkar avgiften för olika bygg eller planärenden som förekommer. Som regel får man också betala separata avgifter för nybyggnadskarta, utstakning, kontrollmätning och planavgift. Kontakta en handläggare för närmare besked om dina kostnader. Timtaxa vid bygglovs-, plan-, kart och mätarbete 850 kr/tim Foto: Sören Håkanlind Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

6 Avgifter för prövning av serveringstillstånd Enligt beslut i kommunfullmäktige skall avgift för serveringstillstånd omräknas enligt fastställd procent av prisbasbeloppet. Från och med januari 2014 gäller nedanstående avgifter för tillståndsprövningen och serveringstillstånd enligt alkohollagen (prisbasbeloppet för 2014 är kr). Avgiften skall betalas i samband med att ansökan inges till kommunen. Kommunen har ingen skyldighet att påbörja en utredning av ansökan förrän avgiften erlagts. Avgifter för serveringstillstånd beräknade på basbeloppet för 2014 ( kr) är följande. Ansökningsavgifter Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap cateringverksamhet Stadigvarande serveringstillstånd vid tillverkningsställe kr kr kr Tillstånd för provsmakning vid arrangemang (upp till tre dagar) Utvidgat tillstånd Utökad serveringstid kr 2400 kr kr Ändrade förutsättningar i bolag; prövning av nya ägare i HB och AB Servering i gemensamt serveringsutrymme kr kr Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre dagar) Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap Avgift för kunskapsprov Avgift för tillsyn Renodlade matserveringar Övriga serveringsställen kr/tillfälle 600 kr/tillfälle 800 kr/tillfälle 1000 kr/år 1500 kr/år Rörliga avgifter Avgiftsklass Alkoholomsättning Avgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd Påminnelse 1 försenad restaurangrapport Påminnelse 2 försenad restaurangrapport 800 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 850 kr/tim 500 kr 500 kr Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

7 Fritid Avgifter för hyra av gymnastik och idrottshallar Idrottshallar Kategori 1* Idrottshallar Övriga 56 kr/tim 144 kr/tim Gymnastikhallar Kategori 1* Gymnastikhallar Övriga 42 kr/tim 106 kr/tim Simhall träning (2 banor) Kategori 1* Simhallen, motionskort/månadskort Simhall per bassäng - övriga Simhall - alla bassänger 56 kr/tim 164 kr/tim 350 kr/tim 480 kr/tim Badmintonbana, bordtennisbord Kategori 1* Badmintonbana, bordtennisbord Övriga 42 kr/tim 69 kr/tim * Kategori 1: Avser ungdomsverksamhet 7-20 år i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för erhållande av kommunala bidrag. Skolans lokalhyror Samlingslokal platser Kategori 1* Samlingslokal platser Övriga 108 kr/timme 208 kr/timme Samlingslokal platser Kategori 1* Samlingslokal platser Övriga 52 kr/timme 104 kr/timme Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

8 Kvartersidrottsplatser Ungdom Senior 62 kr/timme 130 kr/timme Hyra scenmoduler Moduler Moduler Moduler 1-10 st (1-10m2) st (11-20 m2) (halv scen) st (21-40 m2) (hel scen) 358 kr/arr. dag 583 kr/arr. dag 715 kr/arr. dag IP Skogen Mål och expeditionsvagn /arrangemangsdag Mål och expeditionsvagn /övrig dag 358 kr exkl. moms 72 kr exkl. moms Ishall Hyra av ishall Ishall Kategori 1* Ishall Kategori 2* Ishall Övriga 69 kr/timme 227 kr/timme 700 kr/timme Endast omklädningsrum Kategori 1* Endast omklädningsrum Kategori 2* 6 kr/ tillfälle och person 11kr/tillfälle och person Korpen Ulricehamn Skolor utanför kommunen 343 kr/timme 426 kr/timme * Kategori 1 avser ungdomsverksamhet i bidragsberättigad förening * Kategori 2 avser seniorverksamhet i bidragsberättigad förening Avgifter ishall (allmänhetens åkning) Vuxna Barn under 7 år i vuxens sällskap Barn 7-16 år Gratis Gratis Gratis * Kategori 1: Avser ungdomsverksamhet 7-20 år i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för erhållande av kommunala bidrag. Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

9 Lassalyckans idrottsanläggning Fotboll 7-manna Kategori 1* Fotboll 7-manna Kategori 2* Fotboll 7-manna Övriga 41 kr/timme 103 kr/timme 156 kr/timme Fotboll 11-manna Kategori 1* Fotboll 11-manna Kategori 2* Fotboll 11-manna Övriga 67 kr/timme 221 kr/timme 520 kr/timme B-plan/vinterplan (ej uppvärmd) Fotboll 11-manna Kategori 1* Fotboll 11-manna Kategori 2* Fotboll 11-manna Övriga 100 kr/timme 331 kr/timme 650 kr/timme Matcharena Uppvärmd plan 11-manna Kategori 1* Uppvärmd plan 11-manna Kategori 2* Uppvärmd plan 11-manna Övriga 133 kr/timme 441 kr/timme 780 kr/timme * Kategori 1 avser ungdomsverksamhet i bidragsberättigad förening * Kategori 2 avser seniorverksamhet i bidragsberättigad förening Småbåtshamn Administrationsavgift köhantering 165 kr Strandpromenaden Båtplats 15/5--15/10 2,35-2,70 m Båtplats 15/5--15/10 2,71-3,10 m Båtplats 15/5--15/10 3,11-3,50 m Båtplats 15/5--15/10 2,35-2,70 m (utan grind) Båtplats 15/5--15/10 2,71-3,10 m (utan grind) Båtplats 15/5--15/10 3,11-3,50 m (utan grind) (avgiften är baserad på båtplatsens bredd) Åmynningen Båtplats 1/5-31/ kr exkl. moms 1515 kr exkl. moms 1715 kr exkl. moms 1275 kr exkl. moms 1430 kr exkl. moms 1540 kr exkl. moms 685 kr exkl. moms Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

10 Avgifter simhallen Vuxna Barn under 2 år i vuxnas sällskap Barn 3-6 år Barn/ungdom 7-17år Familjeavgift (2 vuxna + barn till och med 17 år) Årskort familj Årskort vuxen Årskort pensionär Årskort barn/ungdom 7-17 år Rabattkort vuxen Rabattkort barn/ungdom 7-17 år Motionspass årskort inklusive bad Motionspass årskort inklusive bad, pensionär Motionspass halvårskort inklusive bad Motionspass kvartalskort inklusive bad Motionspass 10-kort inklusive bad Motionspass månadskort Motionspass engångskort inklusive bad 52 kr 5 kr 10 kr 26 kr 135 kr 1850 kr 1080 kr 810 kr 530 kr 460 kr 210 kr 2350 kr 1762 kr 1460 kr 890 kr 540 kr 295 kr 60 kr Simundervisning, barn 1 Simundervisning, barn 2 eller fler (syskon). Avgiften räknas per barn. 230 kr 175 kr Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

11 Kultur Avgifter bibliotek Första påminnelsekort Räkning (efter 31 dagar) Försenad film Avgiftstak dvd-filmer och 7 dagars lån Reservationsavgift, fjärrlån Förlorat lånekort Utskrift från dator, kopiering A4 Kopiering A3 Fax inrikes Fax utrikes Schablonbelopp bok vuxna Schablonbelopp bok barn Schablonbelopp cd-skiva musik Schablonbelopp dvd Schablonbelopp tidskrifter Provision om 20% av sammanlagda försäljningen av de verk som sålts på utställningar när kultur måste ansvara för bemanningen. 10 kr 20 kr 10 kr/dygn 50 kr 5 kr 8 kr exklusive moms 1,60 kr exklusive moms/sida 3,20 kr exklusive moms 4 kr exklusive moms 4 kr exklusive moms/sida 200 kr 150 kr 150 kr 350 kr 50 kr Kost Måltidspriser Personallunch För studerande Externa gäster Måltidspriser äldreomsorg Dygnsabonnemang av mat Matdistribution Korttidsboende 46,42 kr exklusive moms 46, 42 kr exklusive moms 67,12 kr exklusive moms 3818 kr/mån 50 kr/portion 128 kr/dag Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

12 Foto: Sören Håkanlind Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

13 Välfärd Äldreomsorg Samtliga avgifter för äldreomsorgen räknas upp med prisbasbeloppets årliga procentuella förändring Avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan Grundavgift särskilt boende Grundavgift ordinärt boende Omvårdnadsnivå låg Omvårdnadsnivå medel Omvårdnadsnivå hög Tillfälliga omvårdnadsinsatser Serviceinsatser Dygnspris för korttidsvistelse exkl. kost Grundavgift hemsjukvård 603 kr/månad 181 kr/månad 243 kr/månad 479 kr/månad 725 kr/månad 272kr/timma 272kr/timma 62 kr/dygn 209 kr Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan Särskilda näringsprodukter inom kommunal hemsjukvård Influensavaccin Förbrukningsartiklar Förenklad biståndshandläggning (FBH) 1749 kr/månad 102 kr/tillfälle 130 kr/månad 219 kr/timma Funktionsnedsättning Alla beslut enligt LSS Måltider/månad, gruppbostad Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Lunch daglig verksamhet 2060 kr 13 kr 25 kr 8 kr 22 kr 45 kr exklusive moms Korttidsplats socialpsykiatri 60 kr Resor för personer över 18 år resor för personer under 18 år 16 kr/mil 12 kr/mil Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

14 Lärande Barnomsorg Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är kr. Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) till och med den 31 juli det år de fyller 3 år Barn 1-3 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 2-2 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 3-1 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 4 och fler - ingen avgift högst 1260 kr/mån högst 840 kr/mån högst 420 kr/mån Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem). Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5% samtliga månader under året till och med juli det år barnet fyller sex år. Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 och fler - ingen avgift högst 875,7 kr/mån högst 583,8 kr/mån högst 291,9 kr/mån För barn i förskola och familjedaghem med rätt till pedagogisk omsorg (familjedaghem) enligt skollagen 2a 9 utgår ingen avgift om omsorgstiden är 15 tim/vecka. Avgift för barn i fritidshem gäller barn som går i förskoleklass eller skola Barn 1-2 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 2-1 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 3-1 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 4 och fler - ingen avgift högst 840 kr/mån högst 420 kr/mån högst 420 kr/mån I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskild förskola/familjedaghem/ fritidshem bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn 1 oberoende om barnet finns i enskild eller kommunal verksamhet Skollovstaxa För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift på 75 kr ut per beställd dag. Beskrivning av taxan: Barn 1 avser yngsta barnet, och så vidare. Förskolebarn avser barn 1-5 år och fritidsbarn 6-12 år (det vill säga från och med att barnet fyller 6 år) Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

15 1. Ändrad bruttoinkomst skall omgående anmälas till placeringsassistent på avsedd inkomstblankett. 2. Föräldrars gemensamma arbetstider, (veckovis återkommande), skall ligga till grund för tillsynstiderna. Vid varaktig förändring skall nytt tillsynsschema skickas/lämnas till berörd förskola. 3. Avgift uttages 12 månader per kalenderår från och med det datum då barnet erhållit plats. Avgift uttages så länge barnomsorgsplatsen finns anvisad, det vill säga även vid frånvaro som sjukdom, ferier etcetera. 4. Uppsägning av plats skall ske skriftligt på avsedd blankett och vara placeringsassistent tillhanda senast två månader i förväg. 5. Avgift debiteras för innevarande månad med betalningsvillkor 10 dagar netto. Sker ej betalning inom rätt tid debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen, för närvarande diskonto +8%. Om avgiftsskyldig trots krav resterar med avgift under två månader sker avstängning från fortsatt barnomsorg. Föräldrarna ska lämna uppgift om inkomst. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift inte lämnas kommer maximal taxa att gälla. Musikskoleavgift 1:a barnet 1:a barnet två ämnen 725 kr/termin 1087,50 kr/ termin 2:a barnet 2:a barnet två ämnen 375 kr/termin 562,50 kr/termin 3:e barnet 3:e barnet två ämnen 375 kr/termin 562,50kr/termin Prövningsavgift Prövningsavgift (externa elever) 500 kr Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

16 Foto: Sören Håkanlind Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

17 Övrigt Kopiering Minimidebitering, föreningskopiering Kopiering föreningar - svartvitt Kopiering föreningar - färg Kopiering/fax - allmänna handlingar svartvitt Kopiering A0 svartvitt Kopiering A1 svartvitt Kopiering A2 svartvitt Kopiering A3 svartvitt Kopiering allmäna handlingar samt A0-A2 färg Kopiering A3 färg 80 kr exklusive moms 0,30 kr/st exklusive moms 0,60 kr/st exklusive moms 5 kr/st exklusive moms 40 kr/st exklusive moms 25 kr/st exklusive moms 20 kr/st exklusive moms 10 kr/st exklusive moms 75 kr/st exklusive moms 20 kr/st exklusive moms Notarius Publicus Intyg Apostille Växelprotest Fullständiga adoptionshandlingar Timarvode 160 kr exklusive moms 192 kr exklusive moms 220 kr exklusive moms 900 kr exklusive moms 700 kr exklusive moms Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

18 VA-taxa Det kommunala bolaget Ulricehamns Energi AB ansvarar för de taxor som rör VA och Renhållning. Utförligare information och fler taxor hittar du på Anslutningsavgifter Bostadsfastighet Servisavgift för fastighet gällande vatten, spill- och dagvatten Avgift för upprättande av förbindelsepunkt vatten, spill- och dagvatten Avgift per kvm tomtyta Avgift per lägenhet Avgift bortledande av dagvatten (om bortledande sker utan att förbindelsepunkt upprättas) kr inkl moms kr inkl moms 37,25/kvm inkl moms kr/st inkl moms kr inkl moms Industrifastighet Servisavgift för vatten, spill- och dagvatten Avgift för upprättande av förbindelsepunkt vatten, spill- och dagvatten Avgift per kvm Avgift bortledande av dagvatten (om bortledande sker utan att förbindelsepunkt upprättas) kr inkl moms kr inkl moms 32,75 kr/kvm inkl moms inkl moms Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

19 Brukningsavgifter Exempel: qn 2,5 är en normal mätarstorlek för en villa. Bostadsfastighet som betalar för vatten, spill- och dagvatten Villa/bostadsfastighet - anslutning qn 2,5 Avgift för varje lägenhet tillkommer 3 681kr/år inkl moms 312,50kr/lägenhet/år inkl moms Rörlig avgift per m 3 26,75 kr/m 3 inkl moms Bostadsfastighet som endast har vatten Villa/bostadsfastighet - anslutning qn 2,5 Avgift för varje lägenhet tillkommer kr/år inkl moms 125 kr/lägenhet/år inkl moms Rörlig avgift per m 3 10 kr/m 3 inkl moms Bostadsfastighet som endast har spillvatten Eget vatten mäts Villa/bostadsfastighet - anslutning qn 2,5 Avgift för varje lägenhet tillkommer 1 656kr/år inkl moms 120 kr/lägenhet inkl moms Rörlig avgift per m 3 16,75 kr/m 3 inkl moms Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

20 Renhållning Det kommunala bolaget Ulricehamns Energi AB ansvarar för de taxor som rör VA och Renhållning. En utförligare information om respektive taxa hittar du på Avfall Fast avgift året runt boende 200kr/år inkl moms Fast avgift för kärlhämtning (per år inklusive moms) < 240 liter 370 liter > 660 liter 1 ggr/vecka 1ggr/2 veckor kr 575 kr kr 688 kr kr kr Rörlig avgift 3kr/kilo inkl moms För kontakt med vår leverantör LBC, telefon: Slam Avgift per tömning vid regelbunden hämtning (vid max 15 meter slanglängd) Volym 0-1,5 m 3 1,6-3,0 m 3 3,1-4,5 m 3 4,6-6,0 m 3 Slamavskiljare 625 kr inkl moms 804 kr inkl moms kr inkl moms kr inkl moms Sluten tank 623 kr inkl moms 873 kr inkl moms kr inkl moms kr inkl moms Tillägg för slanglängd längre än 15 meter : 15 kr per påbörjad 10 meters längd. Tillägg för ytterligare brunn inom samma anläggning och inom slanglängden 35 meter från fordonets uppställningsplats: 280 kr För kontakt med vår leverantör GJ & Son telefon: Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

21 Ulricehamns kommun TELEFON (vx) E-POST BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS Ulricehamn WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun

TAXOR 2013. Antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-19

TAXOR 2013. Antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-19 TAXOR 2013 Taxor 2013 2 (37) Innehållsförteckning Sid Kommunens taxor och avgifter 4 Taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 5 Taxa för plan- och byggärenden 5 Taxa för Oxelösunds

Läs mer

TAXEBILAGA SERVICE OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN STRATEGISEKTIONEN

TAXEBILAGA SERVICE OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN STRATEGISEKTIONEN SERVICE OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN PROCESSTÖD Kopiering/Föreningskopiering Grundavgift 54,40 kr 68,00 kr därutöver för vitt papper, öre/kopia 0,56 kr 0,70 kr för färgat papper, öre/kopia 0,80 kr 1,00 kr

Läs mer

Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010

Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010 Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010 Taxor och avgifter 2008 1 Innehållsförteckning 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden... 2 1.1 Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionshinder... 2

Läs mer

Tid Måndag den 18 november, kl 13.00. Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2)

Tid Måndag den 18 november, kl 13.00. Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2) Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 18 november, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 28 november kl 15 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2. Sammanträdeskungörelser

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG Barn- och utbildningsnämnden 861 82 TIMRÅ Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon 060-16 31 00, Fax 060-16 33 68 Hemsida: www.timra.se FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG FÖRSKOLA ALLMÄN FÖRSKOLA FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Förslag TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Bilaga 1 Taxa Offentlig kontroll inom livsmedel Bilaga 2 Taxa inom miljöbalkens område, riskbaserad taxa enl SKL Bilaga 3 Taxa kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun 2 Innehållsförteckning Regler och taxor för barnomsorg i Svalövs kommun... 5 Mål och styrning... 5 Sekretess... 5 Barnomsorg... 5 Förskola 1-5

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01 Regler och avgifter Datum 2015-08-20 Referens Sida 1(8) Skolförvaltningen Antagna av kommunfullmäktige 2013-05-30 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-16 Regler och avgifter för förskoleverksamhet och

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson 2015-04-07 BUN 2015/0231 0480-45 30 07 Barn- och ungdomsnämnden Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer