Taxor 2015 Samlad taxebilaga för Ulricehamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor 2015 Samlad taxebilaga för Ulricehamns kommun"

Transkript

1 Taxor 2015 Samlad taxebilaga för Ulricehamns kommun ulricehamn.se

2 Innehållsförteckning Miljö och samhällsbyggnad Tomtavgifter (gäller vid kommunal gata) 2 Jakträttsavgift för all jakt 2 Avgifter för nyttjande av allmän platsmark 3 Livsmedel, hälsoskydd, bygglovsavgifter m.m. 4 Avgifter för prövning av serveringstillstånd 5 Fritid Avgifter för hyra av gymnastik och idrottshallar 6 Skolans lokalhyror 6 Ishall 7 Kvartersidrottsplatser 7 Hyra scenmoduler 7 IP Skogen 7 Lassalyckans idrottsanläggning 8 Småbåtshamn 8 Avgifter simhallen 9 Kultur Avgifter bibliotek 10 Välfärd Äldreomsorg 12 Funktionsnedsättning 12 Lärande Barnomsorg 13 Musikskoleavgift 14 Prövningsavgift 14 Övrigt Kopiering 16 Notarius Publicus 16 VA-taxa Anslutningsavgifter 17 Brukningsavgifter 18 Renhållning Avfall 19 Slam 19 Kost Måltidspriser 10 Moms tillkommer för vissa taxor En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt Mervärdesskattelagen. Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning. Även social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionsnedsatta och annan jämförlig social omsorg) är undantagen från skatteplikt. Alla belopp i taxebilagan redovisas exklusive moms. Där det uttryckligen anges att taxan är exklusive moms tillkommer moms vid debitering. Omslagsfoto: Sören Håkanlind Taxor för 2015 antogs av kommunfullmäktige i november 2014

3 Miljö och samhällsbyggnad Tomtavgifter Fastighetsbildning ingår inte i taxan om inte annat anges, vid fler intressenter på samma tomt blir det budgivning Priser för byggrätt: kr/kvm BTA. Parhus, radhus och flerbostadshus kr/kvm BTA Villatomter Ulricehamn Övre Villastaden, inklusive gata, fastighetsbildning Stadsskogen, inklusive gata, fastighetsbildning Dalum, Blidsberg, Timmele, Hökerum, Gällstad Övriga orter Service- och industritomter Vist Hester kr/kvm 80 kr/kvm 180 kr/kvm 50 kr/kvm 25 kr/kvm 60 kr/kvm 80 kr/kvm Rönnåsen, Rönnebacken 2-4, inklusive grovterassering, gatukostnads- ersättning och fastighetsbildning 315 kr/kvm Rönnåsen, Rönnberget 10 inklusive grovterassering, gatukostnadsersättning och fastighetsbildning. 255 kr/kvm Rönnåsen, söder om huvudgata inklusive fastighetsbildning/gatukostnader. 110 kr/kvm Rönnåsen, norr om Rönnåsgatan inklusive fastighetsbildning/gatukostnader 160 kr/kvm Blidsberg, Dalum, Gällstad, Hökerum, Timmele Övriga orter 50 kr/kvm 5 kr/kvm Jakträttsavgift för all jakt (exklusive moms) Zon 1 Jakt ej tillåten förutom eftersök och skyddsjakt Zon 2 Starkt begränsad av boende och friluftsliv Zon 3 Begränsad jakt på grund av friluftsliv Zon 4 Ingen begränsning av utövning av all jakt Arrendeavgift jordmark (exkl moms) 17 kr per ha/år 43 kr per ha/år 86 kr per ha/år 101 kr per ha/år 640 kr per ha/år Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

4 Avgifter för nyttjande av allmän platsmark Administrationsavgift per upplåtelse och avtal 600 kr Byggetableringar (byggnadsställning, bodar, upplag, byggkranar, containrar) Försäljning Uteseservering Försäljning korttid, max 10 kvm Försäljning korttid, över 10 kvm Försäljning säsong Evenemang Tivoli, Cirkus Stora evenemang, över 500 kvm Mindre evenemang, max 500 kvm 60 kr kvm/mån (minimum 600 kr/mån) 60 kr per kvm och månad (minst 400 kr) 200 kr/dygn 500 kr/dygn 4000 kr per påbörjad 30-dagars period kr per påbörjat dygn kr per påbörjat dygn 500 kr per påbörjat dygn Torghandelstaxa Tillfällig försäljning 2-5 kvm Tillfällig försäljning 5,1-30 kvm Fast försäljning 2-5 kvm Fast försäljning 5,1-30 kvm 100 kr/tillfälle 250 kr/tillfälle 300 kr/månad 600 kr/månad Övrigt Uppställning av fordon, max 500 kvm Uppställning av fordon, över 500 kvm Reklamskyltar, trottoarpratare, ej bygglovspliktiga, ej Storgatan Tidningställ, varuställ Idella aktiviteter, avgränsat markområde för exempelvis start- och målfålla, vätskekontroll - max 200 kvm, max 1 dygn Idella aktiviteter över 200 kvm - mindre evenemang Bergvärme per borrhål Trafik, gata, parkering Nyttoparkeringstillstånd 1 år Nyttoparkeringstillstånd 1 månad Trafikö Extra trafikö 500 kr/påbörjat dygn kr/påbörjat dygn 800 kr/säsong april-oktober kr per styck och år Endast administrationsavgift 500 kr/ påbörjat dygn 1000 kr kr/ påbörjat 100m borrdjup kr/år 350 kr/månad kr/april-oktober 400 kr/april-oktober Taxa för brandfarliga och explosiva varor Handläggs av Södra älvsborgs räddningstjänstförbund, Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

5 Livsmedel, hälsoskydd, bygglovsavgifter med mera Tillsyn livsmedel Tillsyn livsmedel (extra offentlig kontroll) Hälsoskydd Miljöfarlig verksamhet Kemikalier Solarier Foder eller animaliska biprodukter Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel Kontroll av försäljning av tobak Kontroll av försäljning av folköl 1180 kr/tim x objektsfaktor 1025 kr/tim x objektsfaktor 850 kr/tim x objektsfaktor 850 kr/tim x objektsfaktor 850 kr/tim x objektsfaktor 850 kr/tim 850 kr/tim 850 kr/tim 850 kr/tim 850 kr/tim Antalet objektsfaktorer för Miljöskydd kan påverkas av exempelvis typ av verksamhet, riskfaktorer som bland annat närhet till bostäder, vattenskyddsområde samt erfarenhet. Mer utförliga taxor för verksamheter inom miljöbalkens område hittar du på: Bygglov, detaljplaner med mera I de flesta fall är kostnaden för bygglov eller planer beroende av storleken på det som ska byggas. Även andra faktorer, som olika planförhållanden, påverkar avgiften för olika bygg eller planärenden som förekommer. Som regel får man också betala separata avgifter för nybyggnadskarta, utstakning, kontrollmätning och planavgift. Kontakta en handläggare för närmare besked om dina kostnader. Timtaxa vid bygglovs-, plan-, kart och mätarbete 850 kr/tim Foto: Sören Håkanlind Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

6 Avgifter för prövning av serveringstillstånd Enligt beslut i kommunfullmäktige skall avgift för serveringstillstånd omräknas enligt fastställd procent av prisbasbeloppet. Från och med januari 2014 gäller nedanstående avgifter för tillståndsprövningen och serveringstillstånd enligt alkohollagen (prisbasbeloppet för 2014 är kr). Avgiften skall betalas i samband med att ansökan inges till kommunen. Kommunen har ingen skyldighet att påbörja en utredning av ansökan förrän avgiften erlagts. Avgifter för serveringstillstånd beräknade på basbeloppet för 2014 ( kr) är följande. Ansökningsavgifter Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap cateringverksamhet Stadigvarande serveringstillstånd vid tillverkningsställe kr kr kr Tillstånd för provsmakning vid arrangemang (upp till tre dagar) Utvidgat tillstånd Utökad serveringstid kr 2400 kr kr Ändrade förutsättningar i bolag; prövning av nya ägare i HB och AB Servering i gemensamt serveringsutrymme kr kr Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre dagar) Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap Avgift för kunskapsprov Avgift för tillsyn Renodlade matserveringar Övriga serveringsställen kr/tillfälle 600 kr/tillfälle 800 kr/tillfälle 1000 kr/år 1500 kr/år Rörliga avgifter Avgiftsklass Alkoholomsättning Avgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd Påminnelse 1 försenad restaurangrapport Påminnelse 2 försenad restaurangrapport 800 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 850 kr/tim 500 kr 500 kr Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

7 Fritid Avgifter för hyra av gymnastik och idrottshallar Idrottshallar Kategori 1* Idrottshallar Övriga 56 kr/tim 144 kr/tim Gymnastikhallar Kategori 1* Gymnastikhallar Övriga 42 kr/tim 106 kr/tim Simhall träning (2 banor) Kategori 1* Simhallen, motionskort/månadskort Simhall per bassäng - övriga Simhall - alla bassänger 56 kr/tim 164 kr/tim 350 kr/tim 480 kr/tim Badmintonbana, bordtennisbord Kategori 1* Badmintonbana, bordtennisbord Övriga 42 kr/tim 69 kr/tim * Kategori 1: Avser ungdomsverksamhet 7-20 år i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för erhållande av kommunala bidrag. Skolans lokalhyror Samlingslokal platser Kategori 1* Samlingslokal platser Övriga 108 kr/timme 208 kr/timme Samlingslokal platser Kategori 1* Samlingslokal platser Övriga 52 kr/timme 104 kr/timme Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

8 Kvartersidrottsplatser Ungdom Senior 62 kr/timme 130 kr/timme Hyra scenmoduler Moduler Moduler Moduler 1-10 st (1-10m2) st (11-20 m2) (halv scen) st (21-40 m2) (hel scen) 358 kr/arr. dag 583 kr/arr. dag 715 kr/arr. dag IP Skogen Mål och expeditionsvagn /arrangemangsdag Mål och expeditionsvagn /övrig dag 358 kr exkl. moms 72 kr exkl. moms Ishall Hyra av ishall Ishall Kategori 1* Ishall Kategori 2* Ishall Övriga 69 kr/timme 227 kr/timme 700 kr/timme Endast omklädningsrum Kategori 1* Endast omklädningsrum Kategori 2* 6 kr/ tillfälle och person 11kr/tillfälle och person Korpen Ulricehamn Skolor utanför kommunen 343 kr/timme 426 kr/timme * Kategori 1 avser ungdomsverksamhet i bidragsberättigad förening * Kategori 2 avser seniorverksamhet i bidragsberättigad förening Avgifter ishall (allmänhetens åkning) Vuxna Barn under 7 år i vuxens sällskap Barn 7-16 år Gratis Gratis Gratis * Kategori 1: Avser ungdomsverksamhet 7-20 år i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för erhållande av kommunala bidrag. Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

9 Lassalyckans idrottsanläggning Fotboll 7-manna Kategori 1* Fotboll 7-manna Kategori 2* Fotboll 7-manna Övriga 41 kr/timme 103 kr/timme 156 kr/timme Fotboll 11-manna Kategori 1* Fotboll 11-manna Kategori 2* Fotboll 11-manna Övriga 67 kr/timme 221 kr/timme 520 kr/timme B-plan/vinterplan (ej uppvärmd) Fotboll 11-manna Kategori 1* Fotboll 11-manna Kategori 2* Fotboll 11-manna Övriga 100 kr/timme 331 kr/timme 650 kr/timme Matcharena Uppvärmd plan 11-manna Kategori 1* Uppvärmd plan 11-manna Kategori 2* Uppvärmd plan 11-manna Övriga 133 kr/timme 441 kr/timme 780 kr/timme * Kategori 1 avser ungdomsverksamhet i bidragsberättigad förening * Kategori 2 avser seniorverksamhet i bidragsberättigad förening Småbåtshamn Administrationsavgift köhantering 165 kr Strandpromenaden Båtplats 15/5--15/10 2,35-2,70 m Båtplats 15/5--15/10 2,71-3,10 m Båtplats 15/5--15/10 3,11-3,50 m Båtplats 15/5--15/10 2,35-2,70 m (utan grind) Båtplats 15/5--15/10 2,71-3,10 m (utan grind) Båtplats 15/5--15/10 3,11-3,50 m (utan grind) (avgiften är baserad på båtplatsens bredd) Åmynningen Båtplats 1/5-31/ kr exkl. moms 1515 kr exkl. moms 1715 kr exkl. moms 1275 kr exkl. moms 1430 kr exkl. moms 1540 kr exkl. moms 685 kr exkl. moms Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

10 Avgifter simhallen Vuxna Barn under 2 år i vuxnas sällskap Barn 3-6 år Barn/ungdom 7-17år Familjeavgift (2 vuxna + barn till och med 17 år) Årskort familj Årskort vuxen Årskort pensionär Årskort barn/ungdom 7-17 år Rabattkort vuxen Rabattkort barn/ungdom 7-17 år Motionspass årskort inklusive bad Motionspass årskort inklusive bad, pensionär Motionspass halvårskort inklusive bad Motionspass kvartalskort inklusive bad Motionspass 10-kort inklusive bad Motionspass månadskort Motionspass engångskort inklusive bad 52 kr 5 kr 10 kr 26 kr 135 kr 1850 kr 1080 kr 810 kr 530 kr 460 kr 210 kr 2350 kr 1762 kr 1460 kr 890 kr 540 kr 295 kr 60 kr Simundervisning, barn 1 Simundervisning, barn 2 eller fler (syskon). Avgiften räknas per barn. 230 kr 175 kr Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

11 Kultur Avgifter bibliotek Första påminnelsekort Räkning (efter 31 dagar) Försenad film Avgiftstak dvd-filmer och 7 dagars lån Reservationsavgift, fjärrlån Förlorat lånekort Utskrift från dator, kopiering A4 Kopiering A3 Fax inrikes Fax utrikes Schablonbelopp bok vuxna Schablonbelopp bok barn Schablonbelopp cd-skiva musik Schablonbelopp dvd Schablonbelopp tidskrifter Provision om 20% av sammanlagda försäljningen av de verk som sålts på utställningar när kultur måste ansvara för bemanningen. 10 kr 20 kr 10 kr/dygn 50 kr 5 kr 8 kr exklusive moms 1,60 kr exklusive moms/sida 3,20 kr exklusive moms 4 kr exklusive moms 4 kr exklusive moms/sida 200 kr 150 kr 150 kr 350 kr 50 kr Kost Måltidspriser Personallunch För studerande Externa gäster Måltidspriser äldreomsorg Dygnsabonnemang av mat Matdistribution Korttidsboende 46,42 kr exklusive moms 46, 42 kr exklusive moms 67,12 kr exklusive moms 3818 kr/mån 50 kr/portion 128 kr/dag Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

12 Foto: Sören Håkanlind Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

13 Välfärd Äldreomsorg Samtliga avgifter för äldreomsorgen räknas upp med prisbasbeloppets årliga procentuella förändring Avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan Grundavgift särskilt boende Grundavgift ordinärt boende Omvårdnadsnivå låg Omvårdnadsnivå medel Omvårdnadsnivå hög Tillfälliga omvårdnadsinsatser Serviceinsatser Dygnspris för korttidsvistelse exkl. kost Grundavgift hemsjukvård 603 kr/månad 181 kr/månad 243 kr/månad 479 kr/månad 725 kr/månad 272kr/timma 272kr/timma 62 kr/dygn 209 kr Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan Särskilda näringsprodukter inom kommunal hemsjukvård Influensavaccin Förbrukningsartiklar Förenklad biståndshandläggning (FBH) 1749 kr/månad 102 kr/tillfälle 130 kr/månad 219 kr/timma Funktionsnedsättning Alla beslut enligt LSS Måltider/månad, gruppbostad Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Lunch daglig verksamhet 2060 kr 13 kr 25 kr 8 kr 22 kr 45 kr exklusive moms Korttidsplats socialpsykiatri 60 kr Resor för personer över 18 år resor för personer under 18 år 16 kr/mil 12 kr/mil Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

14 Lärande Barnomsorg Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är kr. Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) till och med den 31 juli det år de fyller 3 år Barn 1-3 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 2-2 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 3-1 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 4 och fler - ingen avgift högst 1260 kr/mån högst 840 kr/mån högst 420 kr/mån Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem). Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5% samtliga månader under året till och med juli det år barnet fyller sex år. Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 och fler - ingen avgift högst 875,7 kr/mån högst 583,8 kr/mån högst 291,9 kr/mån För barn i förskola och familjedaghem med rätt till pedagogisk omsorg (familjedaghem) enligt skollagen 2a 9 utgår ingen avgift om omsorgstiden är 15 tim/vecka. Avgift för barn i fritidshem gäller barn som går i förskoleklass eller skola Barn 1-2 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 2-1 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 3-1 % av avgiftsgrundande inkomst Barn 4 och fler - ingen avgift högst 840 kr/mån högst 420 kr/mån högst 420 kr/mån I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskild förskola/familjedaghem/ fritidshem bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn 1 oberoende om barnet finns i enskild eller kommunal verksamhet Skollovstaxa För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift på 75 kr ut per beställd dag. Beskrivning av taxan: Barn 1 avser yngsta barnet, och så vidare. Förskolebarn avser barn 1-5 år och fritidsbarn 6-12 år (det vill säga från och med att barnet fyller 6 år) Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

15 1. Ändrad bruttoinkomst skall omgående anmälas till placeringsassistent på avsedd inkomstblankett. 2. Föräldrars gemensamma arbetstider, (veckovis återkommande), skall ligga till grund för tillsynstiderna. Vid varaktig förändring skall nytt tillsynsschema skickas/lämnas till berörd förskola. 3. Avgift uttages 12 månader per kalenderår från och med det datum då barnet erhållit plats. Avgift uttages så länge barnomsorgsplatsen finns anvisad, det vill säga även vid frånvaro som sjukdom, ferier etcetera. 4. Uppsägning av plats skall ske skriftligt på avsedd blankett och vara placeringsassistent tillhanda senast två månader i förväg. 5. Avgift debiteras för innevarande månad med betalningsvillkor 10 dagar netto. Sker ej betalning inom rätt tid debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen, för närvarande diskonto +8%. Om avgiftsskyldig trots krav resterar med avgift under två månader sker avstängning från fortsatt barnomsorg. Föräldrarna ska lämna uppgift om inkomst. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift inte lämnas kommer maximal taxa att gälla. Musikskoleavgift 1:a barnet 1:a barnet två ämnen 725 kr/termin 1087,50 kr/ termin 2:a barnet 2:a barnet två ämnen 375 kr/termin 562,50 kr/termin 3:e barnet 3:e barnet två ämnen 375 kr/termin 562,50kr/termin Prövningsavgift Prövningsavgift (externa elever) 500 kr Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

16 Foto: Sören Håkanlind Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

17 Övrigt Kopiering Minimidebitering, föreningskopiering Kopiering föreningar - svartvitt Kopiering föreningar - färg Kopiering/fax - allmänna handlingar svartvitt Kopiering A0 svartvitt Kopiering A1 svartvitt Kopiering A2 svartvitt Kopiering A3 svartvitt Kopiering allmäna handlingar samt A0-A2 färg Kopiering A3 färg 80 kr exklusive moms 0,30 kr/st exklusive moms 0,60 kr/st exklusive moms 5 kr/st exklusive moms 40 kr/st exklusive moms 25 kr/st exklusive moms 20 kr/st exklusive moms 10 kr/st exklusive moms 75 kr/st exklusive moms 20 kr/st exklusive moms Notarius Publicus Intyg Apostille Växelprotest Fullständiga adoptionshandlingar Timarvode 160 kr exklusive moms 192 kr exklusive moms 220 kr exklusive moms 900 kr exklusive moms 700 kr exklusive moms Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

18 VA-taxa Det kommunala bolaget Ulricehamns Energi AB ansvarar för de taxor som rör VA och Renhållning. Utförligare information och fler taxor hittar du på Anslutningsavgifter Bostadsfastighet Servisavgift för fastighet gällande vatten, spill- och dagvatten Avgift för upprättande av förbindelsepunkt vatten, spill- och dagvatten Avgift per kvm tomtyta Avgift per lägenhet Avgift bortledande av dagvatten (om bortledande sker utan att förbindelsepunkt upprättas) kr inkl moms kr inkl moms 37,25/kvm inkl moms kr/st inkl moms kr inkl moms Industrifastighet Servisavgift för vatten, spill- och dagvatten Avgift för upprättande av förbindelsepunkt vatten, spill- och dagvatten Avgift per kvm Avgift bortledande av dagvatten (om bortledande sker utan att förbindelsepunkt upprättas) kr inkl moms kr inkl moms 32,75 kr/kvm inkl moms inkl moms Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

19 Brukningsavgifter Exempel: qn 2,5 är en normal mätarstorlek för en villa. Bostadsfastighet som betalar för vatten, spill- och dagvatten Villa/bostadsfastighet - anslutning qn 2,5 Avgift för varje lägenhet tillkommer 3 681kr/år inkl moms 312,50kr/lägenhet/år inkl moms Rörlig avgift per m 3 26,75 kr/m 3 inkl moms Bostadsfastighet som endast har vatten Villa/bostadsfastighet - anslutning qn 2,5 Avgift för varje lägenhet tillkommer kr/år inkl moms 125 kr/lägenhet/år inkl moms Rörlig avgift per m 3 10 kr/m 3 inkl moms Bostadsfastighet som endast har spillvatten Eget vatten mäts Villa/bostadsfastighet - anslutning qn 2,5 Avgift för varje lägenhet tillkommer 1 656kr/år inkl moms 120 kr/lägenhet inkl moms Rörlig avgift per m 3 16,75 kr/m 3 inkl moms Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

20 Renhållning Det kommunala bolaget Ulricehamns Energi AB ansvarar för de taxor som rör VA och Renhållning. En utförligare information om respektive taxa hittar du på Avfall Fast avgift året runt boende 200kr/år inkl moms Fast avgift för kärlhämtning (per år inklusive moms) < 240 liter 370 liter > 660 liter 1 ggr/vecka 1ggr/2 veckor kr 575 kr kr 688 kr kr kr Rörlig avgift 3kr/kilo inkl moms För kontakt med vår leverantör LBC, telefon: Slam Avgift per tömning vid regelbunden hämtning (vid max 15 meter slanglängd) Volym 0-1,5 m 3 1,6-3,0 m 3 3,1-4,5 m 3 4,6-6,0 m 3 Slamavskiljare 625 kr inkl moms 804 kr inkl moms kr inkl moms kr inkl moms Sluten tank 623 kr inkl moms 873 kr inkl moms kr inkl moms kr inkl moms Tillägg för slanglängd längre än 15 meter : 15 kr per påbörjad 10 meters längd. Tillägg för ytterligare brunn inom samma anläggning och inom slanglängden 35 meter från fordonets uppställningsplats: 280 kr För kontakt med vår leverantör GJ & Son telefon: Samlad taxebilaga - Ulricehamns kommun

21 Ulricehamns kommun TELEFON (vx) E-POST BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS Ulricehamn WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01 Gällivare Kommun Dokumentnamn TAXA FÖR AVGIFTER I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM 2015 Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa KS 2014:190-706 Beslutad av Framtagen av Barn-, utbildning och

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Datum 2014-01-01 Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Brukningsavgifter att gälla from 2015-01-01 enligt

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.10

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.10 Tillämpningsregler och avgiftstaxa för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg Reviderade av kommunfullmäktige 2010-08-30, 59 Tillämpningsregler och avgiftstaxa för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN. 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03

VALDEMARSVIKS KOMMUN. 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2011-01-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2011-01-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2011-01-01 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår hemsida

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 11. TAXOR 35

Verksamhetsplan 2013-2015 11. TAXOR 35 TAXO R Verksamhetsplan 2013-2015 11. TAXOR 35 KOMMUNSTYRELSEN Taxa för kopiering Grundavgift per kopieringstillfälle 49,46 61,82 50,45 63,06 51,46 64,32 Vitt A4 (80 g hålat/ohålat) / kopia 0,62 0,78 0,63

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet Frågor Taxa 2015 Färgade rader är nya frågor i årets undersökning Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Obligatorisk Anläggningsavgifter Aa1 Servisavgift Sammanlagd servisavgift för dricksvatten, spillvatten

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Rätt till plats Barn som bor och är folkbokförda i Danderyds kommun Kommunen ska enligt 8 kap.

Läs mer

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI 2015-06-08 1 (6) RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I 1. VERKSAMHETSFORMER 1.1 Förskola för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01.

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Justerade taxor = kursiv stil Taxor för pensionärer avser heltidspensionärer. TÖLLSTORPSHALLEN, BÄCKAHALLEN OCH HILLERSTORPS SPORTHALL Mån - Tor 17-20 150,00 150,00 Övrig tid 100,00 100,00 Badmintonspel

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.)

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.) Villkor för att erhålla plats 1. Förskoleverksamhet erbjuds till barn som fyllt 1 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. 2. Förskoleverksamhet erbjuds till barn 1-5 år vars vårdnadshavare

Läs mer

Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 09 Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Med tillämpningsföreskrifter Fr.o.m. 1 juli 2015 Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, 391 29 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx barnungdom @kalmar.se

Läs mer

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Dessa regler gäller både för kommunal och fristående förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskola bedrivs främst för barn

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1 Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i KINDA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 43 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Anläggnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Anläggnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen VA-Taxa Anläggnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 2010-01-01 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 HAGFORS KOMMUN 1 (6) Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen infördes den 1 juli 2002 och regleras enligt Socialtjänstlagen,

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år.

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år. JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden Taxa och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskole- och fritidshemsverksamhet. Gäller från och med 2010-07-01 Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms

BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA Gäller from 2015-01-01 (indexreglerad) Bilaga till av kommunfullmäktige 2013-02-28 5 antagen taxa för Bjuvs kommuns allmänna vattenoch ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2015-07-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2015-07-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2015-07-01 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår hemsida

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Regelverk för barnomsorg på förskolan Solstrålen i Habo kommun

Regelverk för barnomsorg på förskolan Solstrålen i Habo kommun Regelverk för barnomsorg på förskolan Solstrålen i Habo kommun 1. Kö och placeringsregler 1.1 Rätt till barnomsorg Plats erbjuds barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga.

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01 Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01 Reviderad 2012-11-30 1 Ansökan Senast 4 månader innan platsbehov

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen Nedanstående avgifter gäller från och med 2010-07-01 Avgiften beräknas i procent på hushållets

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Regler för förskoleverksamhet, pedagogiska omsorg och skolbarnsomsorg

Regler för förskoleverksamhet, pedagogiska omsorg och skolbarnsomsorg 1(8) Regler för förskoleverksamhet, pedagogiska omsorg och skolbarnsomsorg Fastställd av familjenämnden 2014-03-20 att gälla från 2014-04-01 2(8) Innehållsförteckning Ansökan... 2 Vem har rätt till förskole-/fritidshemsplats

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. 1 2 Innehållsförteckning Inledning Regler förskola och pedagogisk omsorg barn 1-5 år Förskola

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 1 (6) Sociala nämndernas stab Urban Soneryd Telefon: 021-39 11 27 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Individ- och familjenämnden Delges Kommunstyrelsen Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN R E G L E R O C H T A X A F Ö R B A R N FÖRSKOLA OCH S K O L B A R N S O M S O R G FR O M 2006-07-01

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN R E G L E R O C H T A X A F Ö R B A R N FÖRSKOLA OCH S K O L B A R N S O M S O R G FR O M 2006-07-01 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN R E G L E R O C H T A X A F Ö R B A R N I FÖRSKOLA OCH S K O L B A R N S O M S O R G FR O M 2006-07-01 2 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Med barnomsorg avses förskola, familjedaghem och

Läs mer