Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven."

Transkript

1 Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från kr till kr per hyrestillfälle. Vidare föreslås en enhetlig kuvertavgift om 90 kr, en höjning med 15 kr per kuvert. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en höjning av livsmedelstaxan från januari Taxan föreslås höjas från 980 kronor per timme till kronor per timme. Detta beräknas ge en intäktsökning på cirka kronor. Tekniska nämnden föreslår att VA-taxan höjs med 6 procent En höjning för åren om 3 procent, 6 procent respektive 3 procent aviserades redan i budget 2014 och det skulle innebära att fonden är i balans i slutet av perioden. Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Kultur- och fritidsnämnden föreslår en höjning av terminsavgiften för kulturskolans ämneskurs om 1,8 procent, från kronor till kronor, vilket bedöms motsvara en intäktsförstärkning för kulturskolan om cirka kronor. Bidragen till de fristående utförarna samt kulturföreningarna räknas även dessa upp med 2 procent. Nytt för 2015 är att kronor har finansierats inom ram för att stimulera och befrämja ett ökat samarbete kulturskolor emellan samt ekonomiskt möjliggöra att kultur- och musikskolornas elever får tillfällen att göra framträdanden på kulturens arenor. Kultur- och fritidsnämnden förslag till avgifter MÖRBYBADET Årskort Vardagar före kl.15:00 Vuxen fyllda 18 år Vardagar samt lör-, sön- och helgdagar Familj (föräldrar och barn t o m 17 år) Vuxen fyllda 18 år Ungdom 4-17 år Klippkort (gäller max 1 år från inköpsdatum) 10 bad, vuxen bad, ungdom 4-17 år

2 Engångs entré Vuxen fyllda 18 år Barn och ungdom 4-17 år Avgifter för resultatenheter Barn under 4 år i sällskap med förälder Ingen avgift Ingen avgift Avgifter för Solarium, simskola, ej badande, café och liknande bestäms av badenheten. BIBLIOTEK (ingen moms) FÖRSENINGSAVGIFTER Vuxenavdelning Spelfilm/påbörjad vecka Övriga medier/påbörjad vecka Maximibelopp/media Maximibelopp/återlämningsdatum Barn- och ungdomsavdelning Spelfilm och barnfilm/påbörjad vecka Övriga medier Ingen avgift Ingen avgift SPÄRRSUMMA Spärrsumma för skuld till biblioteken ERSÄTTNINGSAVGIFTER Förlorad eller skadad media ersätts med dagsvärde enligt följande: Vuxenbok Barnbok Ljudbok Tidskrift Musik Dataspel Filmer Dyrbart och svårersättligt material ersätts med beräknat återanskaffningsvärde. Nytt bibliotekskort RESERVATIONSAVGIFTER Fjärrlån inom Sverige och övriga Norden Fjärrlån utom Norden AVGIFT FÖR LÅN AV FILM, per vecka Vuxen (avgift får tas ut där hyrvideorättighet finns) Barn (avgift får tas ut där hyrvideorättighet finns) Ingen avgift Ingen avgift

3 TEATERBILJETTER Biljetter till förskole- och skolföreställningar på bibliotek. Biljetter till övrig teater för barn bestäms per tillfälle HYRA AV BIBLIOTEKSLOKALER (Ingen moms) Studiecirklar, studieförbund dagtid/gång Studiecirklar, studieförbund övrig tid/gång Andra intressenter Offereras Offereras KOPIERING OCH UTSKRIFTER (Exklusive moms 25 %) Kopiering/utskrift s/v A4 enkelsida/st 3 3 Kopiering/utskrift färg A4 enkelsida/st 6 6 Kopiering/utskrift s/v A3 enkelsida/st 6 6 Kopiering/utskrift färg A3 enkelsida/st FRITIDSGÅRDAR Termins-/deltagaravgifter Spec.tillfällen Spec.tillfällen Dagkollo åk 4-6/vecka Självkostnad Självkostnad FRIBERGAGÅRDEN (ingen moms, lokalkostnad exkl. personal) Cafeterian (efter stängning)/gång Stora rummet/timma Studierum/timma Specialarrangemang Offereras Offereras ÖVRIGA FRITIDSGÅRDAR (ingen moms, lokalkostnad exkl. personal) Gården efter ordinarie öppethållande/gång Studierum/timma DANDERYDS KULTURSKOLA ÄMNESKURSER Musik, Dans, Teater, Drama/termin Kör/termin HYRA Instrument/termin Skor/termin KULTURSTÖD

4 Administrativ avgift vid utlåning av konst till tillfällig utställning Skollovsaktivitet/vecka Självkostnad Självkostnad ANLÄGGNINGAR Avgift för ostädade omklädningsrum Avgift för kvarlämnad innebadysarg Socialnämndens förslag till avgifter 2015 Frekvens År 2014 År 2015 Lagstöd för avgift Avgifter inom äldreomsorg Hemtjänst (upp till maxtaxa) timme SoL, 8 kap 2 Trygghetslarm månad SoL, 8 kap 2 Matdistribution portion SoL, 8 kap 2 Dagverksamhet - omvårdnadsavgift (upp till maxtaxa) tillfälle SoL, 8 kap 2 - matavgift dag SoL, 8 kap 2 Korttidsboende/växelvård - omvårdnadsavgift (upp till maxtaxa) dygn SoL, 8 kap 2 - matavgift dygn SoL, 8 kap 2 Särskilda boenden - omvårdnadsavgift månad 1776 maxtaxa SoL, 8 kap 2 ej klar - matavgift dygn SoL, 8 kap 2 Avgifter inom LSS Korttidsvistelse - matavgift, barn t.o.m. 15 år halvdag LSS matavgift, barn t.o.m. 15 år heldag LSS matavgift,frukost alla åldrar dag LSS matavgift, fr.o.m. 16 år halvdag LSS matavgift, fr.o.m. 16 år heldag LSS Korttidstillsyn - matavgift (11 mån/år vid helår) månad LSS Avgifter inom individ-och familjeomsorg IFO Familjeavdelningen

5 Familjerådgivning besök SoL, 8 kap 2 Behandlingshem och HVB-hem månad SoL, 8 kap 1 egen-avgift per förälder/barn (maxavgift) Familjehem egen-avgift per månad SoL, 8 kap 1 förälder/barn (maxavgift) Vuxenavdelningen Behandlingshem, LVM, egenavgift dygn SoL, 8 kap 1 Familjehem, egenavgift dygn SoL, 8 kap 1 Stöd-/omvårdnadsboende HVB, egenavgift dygn SoL, 8 kap 1 Avgifter inom psykiatri Vårdavgift, korttidsboende/växelvård dygn SoL, 8 kap 1 Vårdavgift, korttidsboende vid delat ansvar med landstinget dygn SoL, 8 kap 1 Omvårdnadsavgift för HVB-boende dygn SoL, 8 kap 1 Avgifter för serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel Enbart folköl år AL 8 kap 10 3 st. Enbart tobak år Tokakslag 1993:58 19b Enbart receptfria läkemedel år Lag 2009:730 om handel med vissa receptfria läkemedel 23 Folköl och tobak år AL 8 kap 10 3 st. samt Tobakslag 1993:58 19b Receptfria läkemedel och/eller tobak och/eller folköl år Lag 2009:730 om handel med vissa receptfria läkemedel 23, AL 8 kap 10 3 st., Tobakslag 1993:58 19b Ansökningsavgift för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, slutna sällskap, catering samt vid ägarskifte tillfälle AL 8 kap 10 2 st. Bolagsförändring tillfälle AL 8 kap 10 2 st. Bolagsförändring, byte av ledamot, suppleant utan aktieinnehav (reducerad avgift) tillfälle AL 8 kap 10 2 st. Utvidgat tillstånd tillfälle AL 8 kap 10 2 st. Utvidgad serveringstid och/eller yta vid enstaka tillfälle Ansökningsavgift stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta tillfälle AL 8 kap 10 2 st. tillfälle AL 8 kap 10 2 st.

6 Ansökningsavgift tillfälligt serveringstillstånd för gemensam serveringsyta Stadigvarande tillstånd för provsmakning avseende gårdsproducent/producent Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i högst tre dagar (gäller även pausservering) Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i mer än tre dagar (gäller även pausservering) Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap Tillsynsavgift stadigvarande alkoholservering till allmänheten (tilläggsavgift, se nedan) Särskild tilläggsavgift för tillståndshavare med tillstånd efter kl Tillsynsavgift stadigvarande alkoholservering till slutna sällskap Tillsynsavgift alkoholservering inrikes trafik (tilläggsavgift, se nedan) Särskild tilläggsavgift för tillståndshavare med tillstånd efter kl Särskild tilläggsavgift vid mer än två tillsynsbesök per år Kunskapsprov per person och tillfälle tillfälle AL 8 kap 10 2 st. tillfälle AL 8 kap 10 2 st. tillfälle AL 8 kap 10 2 st. tillfälle AL 8 kap 10 2 st. tillfälle AL 8 kap 10 2 st. år AL 8 kap 10 2 st. år AL 8 kap 10 2 st. år AL 8 kap 10 2 st. år AL 8 kap 10 2 st. år AL 8 kap 10 2 st. år AL 8 kap 10 2 st. tillfälle AL 8 kap 10 2 st.

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Styrdokument er inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.13) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 16 Beslutshistorik 2 (5) Omtryckt och kompletterad

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer