Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel"

Transkript

1 Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd (ansökningsavgift) och för löpande tillsyn av verksamhetsutövare med serveringstillstånd (årlig tillsynsavgift) samt för löpande tillsyn av försäljning av folköl (årlig tillsynsavgift) enligt alkohollagen (2010:1622) samt föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag. Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för löpande tillsyn av försäljning av tobaksvaror enligt 19 b tobakslagen (1993:581) samt föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag. Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för löpande tillsyn av försäljning av vissa receptfria läkemedel enligt 23 Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel samt föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag. 2) Vård- och omsorgsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa fastställda avgifterna med en procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i konsumentindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober (2012). Avgifterna avrundas till närmaste hundratal kronor. 3) Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Vård- och omsorgsnämnden. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, kontrollbehovet, nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 4) Avgiften ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten som föranleder avgiften. 5) Ansökningsavgiften ska vara betald innan handläggningen av ansökan påbörjas. Ansökningsavgiften ska täcka kommunens kostnader för prövning av ansökan. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. 6) Näringsidkare med permanent tillstånd för servering av alkoholdrycker ska betala årlig tillsynsavgift. Kommunens handläggningstid avseende tillsyn innefattar den sammanlagda tid som används för administration, utredningar, samråd med andra myndigheter, inspektioner i verksamheter och kontroller i övrigt, kommunicering med tillståndshavare, resor samt beslut. 7) Årlig tillsynsavgift tas ut efter den avgiftsklass som framgår av årsomsättningen enligt tabellen nedan. Avgiften är beroende av försäljningen av alkoholdrycker enligt inlämnad restaurangrapport, som ska lämnas en gång per år enligt särskilda bestämmelser. Om restaurangrapporten inte inlämnats efter två skriftliga påminnelser, uttas avgift enligt högsta avgiftsklassen. För varje påminnelse uttas avgift om 500 kronor. 8) För verksamheter med utökad serveringstid efter klockan tillkommer en avgift om kronor per år. 9) Fast avgift (årsavgift) för planerad årlig kontroll vid försäljning av folköl eller tobaksvaror eller vissa receptfria läkemedel tas ut med kronor per år och försäljningsställe.

2 För verksamhetsutövare som har försäljning av folköl och tobaksvaror eller tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel eller folköl och vissa receptfria läkemedel ska den samlade årsavgiften vara kronor per år och försäljningsställe. För verksamhetsutövare som har försäljning av folköl och tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel ska den samlade årsavgiften vara kronor per år och försäljningsställe. 10) Årsavgiften gäller kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska betalas från och med det år verksamheten anmäls, eller, om verksamheten bedrivits utan anmälan, från och med det år som Vård- och omsorgsnämnden fick kännedom om verksamheten. 11) Utöver årsavgiften kan avgift tas ut för extra kontroll i form av timavgift. Timavgiften är 700 kr per timme nedlagd handläggningstid. Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som använts för administration, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, resor samt beslut. 12) Kontrollåtgärder som utförs med anledning av klagomål eller som uppföljning av konstaterade brister eller som uppföljning av meddelade förelägganden eller förbud, ingår inte i årsavgiften. 13) Timavgift tas inte ut för kontroller som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav på egenkontroll inom det område som klagomålet avser. Bilagor: Bilaga 1: Avgifter för ansökan om eller ändring av serveringstillstånd Bilaga 2: Avgifter för årlig tillsyn baserad på årsomsättning av alkoholförsäljning Bilaga 3: Avgifter för årlig tillsyn avseende försäljning av varugrupperna folköl, tobak och läkemedel

3 Bilaga 1 Avgifter för ansökan om eller ändring av serveringstillstånd Avgifter tillstånd Nytt permanent tillstånd Nytt permanent tillstånd, inklusive cateringverksamhet Pris 2014 Pris 2013 (senast ändrat år 2011) kr kr kr - Ändring av permanent tillstånd (tider, lokaler, alkoholutbud) kr kr Ändrade ägarförhållanden/styrelse (mer än 50 %), ändrad bolagsform kr kr Ändrade ägarförhållanden/styrelse (högst 50 %) kr kr Tillfällig ändring i permanent tillstånd (t ex utökad serveringstid vid enstaka tillfälle) kr 700 kr Tillfälligt tillstånd för utskänkning till allmänheten a) innehavare av permanent tillstånd i kommunen Ett dygn Två dygn Tre eller fler dygn varav 700 kronor är tillsynsavgift* kr kr kr kr b) övriga Ett dygn Två dygn Tre eller fler dygn varav kronor är tillsynsavgift* kr kr kr kr Tillfälligt tillstånd slutet sällskap kr 700 kr Kunskapsprov, per gång 600 kr - *tillsynsavgiften återbetalas om ansökan avslås

4 Bilaga 2 Avgifter för årlig tillsyn baserad på årsomsättning av alkoholförsäljning Avgiftsnivå tillsyn Årsomsättning av alkohol (kr) Pris 2014 Pris 2013 (senast ändrat år 2011) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Övriga tillsynsavgifter Pris 2014 Pris 2013 Påminnelseavgift vid ej inlämnad restaurangrapport 500 kr 500 kr Tilläggsavgift för utökad serveringstid efter kl kr kr

5 Bilaga 3 Avgifter för årlig tillsyn avseende försäljning av varugrupperna folköl, tobak och läkemedel Avgiftsnivå Verksamhetens omfattning Pris 2014 Pris Försäljning av en varugrupp kr kr 2 Försäljning av två varugrupper kr kr 3 Försäljning av samtliga tre varugrupper kr kr Övriga tillsynsavgifter Pris 2014 Pris 2013 Avgift för extra kontroll, per handläggningstimme 700 kr/timme 700 kr

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622)

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 2016-11-28 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (SFS 1993:581) samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) Fastställd

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 193 Dokumentansvarig

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 49 / 2015 TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 49 / 2015 TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 49 / 2015 TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2016 och gällande från den 1 januari 2016 1 Denna

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd. alkohollagen i Vallentuna kommun

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd. alkohollagen i Vallentuna kommun Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen i Vallentuna kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2018 Fastställd av Vallentuna kommunfullmäktige 2017-12-11, 28 med stöd

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Styrdokument. Dokumenttyp. Reviderad av

Styrdokument. Dokumenttyp. Reviderad av 1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Styrdokument

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Nummer: 14:1 Blad: (1) Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Med Miljönämnden avses i denna taxa den

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 49 / 2018 Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 2017 och gällande från den 1 januari 2018 1 (7) Inledande

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel. Gäller från och med

Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel. Gäller från och med Taxa för prövning och tillsyn av alkohol, tobak och andra liknande produkter, samt receptfria läkemedel Gäller från och med 2019-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-24, beslut KF 84 Allmänna

Läs mer

Borås Stads Författningssamling. Rättslig grund. Inledande bestämmelser. Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller fr.o.m.

Borås Stads Författningssamling. Rättslig grund. Inledande bestämmelser. Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller fr.o.m. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Fastställd av Kommunfullmäktige

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Taxa för prövning och tillsyn Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för avgifter

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. samt

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. samt D.nr: 2017.2561 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt Taxa för tillsyn avseende tobak, vissa receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Beslutas av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Styrdokument Miljökontoret 2016-08-30 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr MN/2016:69 anna.von.axelson@upplandsvasby.se Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med

Läs mer

Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel.

Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel. Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak samt vissa receptfria. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Taxa för ansökan

Läs mer

Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Dnr KK17/722 Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Antagen av Kommunfullmäktige 2018-02-13 Dnr KK17/722

Läs mer

2 Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och prövning enligt ovanstående lagar.

2 Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och prövning enligt ovanstående lagar. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-11-23

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Avgifterna har reviderats. Kommunfullmäktiges beslut

Avgifterna har reviderats. Kommunfullmäktiges beslut ARVIDSJAURS KOMMUN Årviesjdvrien konunavdna Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2017-06-20 144 Kf 115 Dnr 00164/2017 051 Taxa för verksamhet enligt alkohollagen Kommunen har

Läs mer

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap, ett provtillfälle ingår

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap, ett provtillfälle ingår SN2018/114 1 (5) er för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen erna för prövning och tillsyn är beslutade av Kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 3 december 2018, KS2018/307, 211. Prövningsavgifter

Läs mer

Taxan gäller från och med den 1 januari 2018 Antagen av fullmäktige

Taxan gäller från och med den 1 januari 2018 Antagen av fullmäktige Taxa för alkohollagens, tobakslagens, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållares samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde Taxan gäller från och med den 1 januari

Läs mer

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, spellagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, spellagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Styrdokument Sida 1(7) Styrdokument Bygg- och miljökontoret 2019-02-08 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr KS/2019:40 anna.von.axelson@upplandsvasby.se Taxa för tillsyn inom alkohollagen, lag om tobak och

Läs mer

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Fastställd av Kommunfullmäktige:

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL-, TOBAKS-, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL-, TOBAKS-, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL-, TOBAKS-, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-14, 287 Taxan gäller från och med 2017-01-01 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel av vissa receptfria läkemedel

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel av vissa receptfria läkemedel Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel av vissa receptfria läkemedel Dokumenttyp Taxa För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med Tills vidare

Läs mer

Reviderad av: Kommunfullmäktige , 71 Dokumentkategori: Styrdokument

Reviderad av: Kommunfullmäktige , 71 Dokumentkategori: Styrdokument Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Reviderad

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd, tillsyn av tobak och folköl, vissa receptfria läkemedel, samt ny taxa avseende e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Avgifter för serveringstillstånd, tillsyn av tobak och folköl, vissa receptfria läkemedel, samt ny taxa avseende e-cigaretter och påfyllningsbehållare Miljö- och byggnadsförvaltningen TAXA Beslutande Kommunfullmäktige 173 2017-11-28 1(5) Dnr 2017/001152-706 Beteckning MBLAFS 2017:8 Handbok Giltighetstid 2018-01-01 Aktualitetsprövning/revidering senast

Läs mer

Taxa för bygg- och miljönämndens handläggning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622)

Taxa för bygg- och miljönämndens handläggning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) Taxa för bygg- och miljönämndens handläggning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) Inledande bestämmelser 1. Denna taxa gäller avgifter för Gislaveds kommuns kostnader för handläggning och tillsyn

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel av vissa receptfria läkemedel

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel av vissa receptfria läkemedel Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel av vissa receptfria läkemedel Dokumenttyp Taxa För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-20 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 2014-11-27. Gäller från och med 2015-01-01 Bilaga 4 Taxor för tobak, strålskydd, receptfria

Läs mer

Tierps kommun TIERP Telefon:

Tierps kommun TIERP Telefon: Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel av vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon:

Läs mer

Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel 13 KS

Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel 13 KS Taxor för kontroll och tillsyn av folköl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel 13 KS 2018.332 26 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2018-09-27 DNR KS 2018.332 KARIN KILERUD

Läs mer

0 Österåker. Tjänsteutlåtande

0 Österåker. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande 0 Österåker Budget- och kvalitetsenhet Mohammed Khoban Datum 2019-03-27 Dnr KS 2019/0098 Till Kommunfullmäktige Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter,

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen ÅKF: 2017:12 Dnr: ATVKS 2017-00615 064 Antagen: Kommunfullmäktige 92, 2017-10-25 Reviderad:- Dokumentansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

miljönämndens verksamhet enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och Alkohollagen (2010:1622)

miljönämndens verksamhet enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och Alkohollagen (2010:1622) Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och Alkohollagen (2010:1622) Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.21) Kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd. alkohollagen i Vallentuna kommun

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd. alkohollagen i Vallentuna kommun Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen i Vallentuna kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2018 Fastställd av Vallentuna kommunfullmäktige 2017-12-11, 179 med

Läs mer

TAXA FÖR ALKOHOL, TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER SAMT VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR ALKOHOL, TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER SAMT VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR ALKOHOL, TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER SAMT VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Karlskoga - Storfors kommuner Antagen av kommunfullmäktige Karlskoga 2019-05-21 Antagen av kommunfullmäktige Storfors 2019-06-27

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Dnr SBN/2017: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

Dnr SBN/2017: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum/ 2017-09-27 1/3 SBN 126 Dnr SBN/2017:814-406 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt

Läs mer

Ärende 21. Taxa för alkohol, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel

Ärende 21. Taxa för alkohol, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel Ärende 21 Taxa för alkohol, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 8(32) Sammanträdesdatum 2019-04-11 MYN 40 Dnr 2019-00056 Taxa för alkohol, tobak och liknande

Läs mer

Taxa för lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 1/7 Beslutad: 2019-06-17 145 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Kommunfullmäktige MSN/2019:648-100 Gäller fr o m: 2019-07-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Taxa enligt tobakslagen,

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2016-02-12 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 142 2016-11-24. Gäller från och med 2017-01-01 Bilaga 4 Taxor för tobak, strålskydd, receptfria

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt tillsyn enligt strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt tillsyn enligt strålskyddslagen Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt tillsyn enligt strålskyddslagen Godkänd av miljö och byggnämnden 2011-11-03, MBN 125 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13, KF 165 2(6) Taxa

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område

Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2017-12-11 Töreboda 2017-12-18 Gullspång 2017-12-12 Indexreglerad av Miljö- och

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 117 2019-05-29 1/3 Dnr KS/2019:301-100 Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inom Lysekil kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inom Lysekil kommun 2017-11-02 Sid 1/5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inom Lysekil kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Lysekil kommuns kostnader för prövning och tillsyn

Läs mer

Förslag till ny Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och

Förslag till ny Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och Förslag till ny Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och Antagen av tobakslagen kommunfullmäktige 125/2018 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2018-09-27 Sida

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Bygg- och miljöenheten Antagen av KF 13-03-27 39 Reviderad av KF 15-03-11 41 (bilaga 3) Reviderad av KF 17-04-12 55 (bilaga 1) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2(8) Innehållsförteckning

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare www.hassleholm.se Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Avgifter och taxor Diarienummer: KLK 2017/575 Fastställt den: 2017-09-25 193 Fastställt

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1(5) Kommunfullmäktige Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för s kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) anta taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) för Miljösamverkan

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) anta taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) för Miljösamverkan Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kom m unfullmäl{tige Kf 13 20 14-67 Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Alla ovanstående Uppföljande kontroll vid avvikelser. timavgift Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt

TJÄNSTESKRIVELSE. Alla ovanstående Uppföljande kontroll vid avvikelser. timavgift Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-10-05 Diarienummer KS/2018:386 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Taxa Lag om tobak och liknande produkter

Taxa Lag om tobak och liknande produkter STRÖMSTADS KOMMUN 1 (5) Ärende: KS/2019-0349 Taxa Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) Antagen av kommunfullmäktige 2019-06-18 165 2 (5) Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...fel! Bokmärket

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns miljö- och tillsynsnämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2016-1734 Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Tjörns kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

1. Revideringar av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om handel med. receptfria läkemedels tillämpningsområde

1. Revideringar av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om handel med. receptfria läkemedels tillämpningsområde Kommunstyrelsen 2017-10-30 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:587 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Revidering av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om handel

Läs mer

Sammanträdesdatum Taxa for tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)

Sammanträdesdatum Taxa for tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) Karlsborgs kommun SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 18 Sammanträdesdatum 2014-02-25 KF 13 Dnr 24.2014 Taxa for tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) Kommunfullmäktiges beslut l. Kommunfullmäktige

Läs mer

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, fast avgift för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga

Läs mer

TAXA för ParUlle kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

TAXA för ParUlle kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Vi PARTILLE KOMMUN PARTILLE lc:mi. Kcrpniu 2016 01 05 1 2 ks) zvi.vjg TAXA för ParUlle kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.rn.

Läs mer

Taxa för alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel

Taxa för alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel Taxa för alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel Fastställd av: Karlskoga kommun KF 2017-11-14 171 Storfors kommun KF 2017-12-14 71 Innehåll er allmänt... 2 Ansökningsavgifter... 2 Tillsynsavgifter

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enlig alkohollagen och tobakslagen 9 SN

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enlig alkohollagen och tobakslagen 9 SN Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enlig alkohollagen och tobakslagen 9 SN 2017.106 59 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-08-29 105 Taxa för serveringstillstånd

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Kommunstyrelsens arbetsutskott 159 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-10-05 Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Taxa Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxa Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1(5) Taxa Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2(5) - prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808), 16a i strålskyddsförordningen (1988:293) får

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-25 259 KS 348/17 Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 (5) 2015-02-05 Dnr 2014.2775.11 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, avgiften för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass

Läs mer

TAXA INOM LIVSMEDELSKONTROLLEN

TAXA INOM LIVSMEDELSKONTROLLEN TAXA INOM LIVSMEDELSKONTROLLEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Taxa inom livsmedelskontrollen Taxa 2006-12-18, 227 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av komunfullmäktige 31 oktober 2016, 213 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Örnsköldsviks kommuns kostnader

Läs mer

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Dokumenttyp Taxa Dokumentansvarig Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dokumentnamn Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga

Läs mer

1(6) Taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Styrdokument

1(6) Taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Styrdokument 1(6) Taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-01-30 5 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer