Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare"

Transkript

1 Ärende 23 Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

2 Tjänsteskrivelse 1 (4) KS Handläggare Karin Jirénius Kommunfullmäktige Borgerliga begravningsförrättare Sammanfattning Personer som har gått ur Svenska kyrkan har inte längre rätt till en begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning. Man kan ordna en begravningsceremoni i annan religiös ordning, om man tillhör ett annat samfund eller annan religion. Ett annat alternativ är en borgerlig begravning en ceremoni utan religiösa inslag. Det finns ingen laglig reglering av hur en borgerlig begravningsceremoni ska se ut eller vem som får vara begravningsförrättare vid en borgerlig begravningsceremoni. Karlskoga kommun har inte tidigare utsett borgerliga begravningsförrättare. Vid kommunfullmäktiges valberednings arbete under november 2014 januari 2015 fördes samtal om inrättande av ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare. Valberedningen ansåg att det skulle innebära en god service till allmänheten att erbjuda en borgerlig begravningsförrättare. Kommunstyrelsens ledningskontor har gjort en mindre utredning avseende borgerliga begravningsförrättare se bilaga 1. Den juridiska aspekten avseende konkurrens med andra aktörer har utretts av Christer Hjert på Kommunakuten. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 8 juni 2015 Bilaga 1. Borgerlig begravningsförrättare omvärldsbevakning den 5 juni 2015 Angående kommunala begravningar m.m. den 23 juli 2015 Beskrivning av ärendet Av kommunstyrelsens ledningskontors utredning framgår att det ser väldigt olika ut i landets kommuner. En del har ingen borgerlig begravningsförrättare utsedd, medan andra har flera stycken. En del kommuner tar ut en avgift för anlitande av den borgerliga begravningsförrättaren, medan andra erbjuder tjänsten kostnadsfritt.

3 Tjänsteskrivelse 2 (4) KS Det finns ingen koppling till hur stor kommunen är om man har borgerlig begravningsförrättare utsedd eller ej. Arvodet till de borgerliga begravningsförrättarna motsvarar ofta ett sammanträdesarvode, men även detta varierar mellan kommunerna. Idag ombesörjer begravningsbyråerna behovet av borgerliga begravningsförrättare. Borgerliga begravningar hålls antingen i de lokaler som Svenska kyrkan tillhandahåller för ändamålet eller i begravningsbyråns egna lokaler. I Karlskoga kommun avlider ca personer per år. Av dessa är det mellan avlidna som omfattas av de borgerliga begravningarna. Christer Hjert på Kommunakuten AB sammanfattar följande: Begravningsförrättning är ett område som inte är lagreglerat. Det är enligt praxis tillåtet för en kommun att tillhandahålla begravningsförrättare. Då det är kompetensenligt strider det inte mot konkurrenslagens s.k. konfliktlösningsregler. Eftersom kommunen enligt kommunallagens regler kan välja om de vill avgifts- eller skattefinansiera verksamheten torde det vara tillåtet såväl att tillhandahålla tjänsten utan avgift som mot avgift. Om tjänsten tillhandahålls mot avgift måste dock självkostnadsprincipen iakttas. Kommunstyrelsens ledningskontor konstaterar att det finns två alternativa förslag till beslut. Alternativ 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte inrätta ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare, då behovet inte är så omfattande. Alternativ 2 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inrätta ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arvode för uppdrag som borgerlig begravningsförrättare ska vara samma som för uppdraget som borgerlig vigselförrättare 400 kronor per förrättning. 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Karlskogabor ska kunna anlita den kommunala borgerliga begravningsförrättaren kostnadsfritt. Avlidna från andra kommuner får betala en kostnad motsvarande arvodeskostnaden. Kommunstyrelsens ledningskontor förordar alternativ 1.

4 Tjänsteskrivelse 3 (4) KS Överväganden Antalet borgerliga begravningar har de senaste fem åren varit mellan 30 och 50 begravningar per år. Det innebär ungefär tre fyra begravningar per månad. Efterfrågan på fler begravningsförrättare kan därför inte vara särskilt stor. Det kan dock finnas en vits med att inrätta ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare om tjänsten är kostnadsfri för kommuninvånarna. De borgerliga begravningsförrättare som finns att tillgå via begravningsbyråerna är förknippade med en avgift. Att endast hänvisa till begravningsbyråerna avseende borgerliga begravningsförrättare skulle innebära att kommunen undslipper administrationen. Om ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare inrättas är det viktigt att den/de valda får en lämplig utbildning för uppdraget. Lämpligtvis ordnas detta av kommunstyrelsens ledningskontor. Rutiner för bokning av begravningsförrättaren och andra administrativa frågor kring uppdraget bör också hanteras av kommunstyrelsens ledningskontor. Konsekvensbeskrivning Inrättande av ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare skulle vara ett sätt att erbjuda ytterligare service till kommunens invånare. Sociala/kulturella konsekvenser En borgerlig begravningsförrättare skulle innebära ett alternativ för personer som inte har någon religiös tillhörighet, och som inte vill anlita begravningsförrättare från begravningsbyrå. Om den kommunala borgerliga begravningsförrättarens tjänst är kostnadsfri skulle det innebära en fördel i de fall då dödsboet inte har så stora tillgångar. Att ge möjlighet till alla att få en ceremoni i ett av livets svåra skeden kan vara av stor social betydelse. Ekologiska konsekvenser Ingen påverkan. Ekonomiska konsekvenser Arvoden för den borgerliga begravningsförrättaren skulle innebära en mindre ökning av arvodeskostnaderna för kommunen, om uppdraget inrättas.

5 Tjänsteskrivelse 4 (4) KS Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte inrätta ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare, då behovet inte är så omfattande. Karin Jirénius Kommunsekreterare

6 Bilaga 1 1 (4) KS Handläggare Karin Jirénius Borgerlig begravningsförrättare - omvärldsbevakning Sammanfattning Personer som har gått ur Svenska kyrkan har inte längre rätt till en begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning. Man kan ordna en begravningsceremoni i annan religiös ordning, om man tillhör ett annat samfund eller annan religion. Ett annat alternativ är en borgerlig begravning en ceremoni utan religiösa inslag. Det finns ingen laglig reglering av hur en borgerlig begravningsceremoni ska se ut eller vem som får vara begravningsförrättare vid en borgerlig begravningsceremoni. En borgerlig begravning kan i princip äga rum var som helst. Det ställs inga formella krav på lokalen. Det kan ske både inomhus och utomhus. Vem som helst kan förrätta begravningen och det ställs inga krav på utbildning eller titel. Det kan vara en anhörig, en närstående eller begravningsförrättare från begravningsbyrå eller någon av kommunens utsedda begravningsförrättare. I Karlskoga kommun har hittills inte funnits någon begravningsförrättare utsedd av kommunen. Vid kommunfullmäktiges valberednings arbete under november 2014 januari 2015 fördes samtal om inrättande av ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare. Valberedningen ansåg att det skulle innebära en god service till allmänheten att erbjuda en borgerlig begravningsförrättare. Kommunstyrelsens ledningskontor har gjort en mindre utredning avseende borgerliga begravningsförrättare. Beskrivning av ärendet Av tabellen nedan framgår hur ett antal kommuner inom och utanför länet har valt att ordna med borgerliga begravningsförrättare.

7 Bilaga 1 2 (4) KS Tabell 1. Borgerliga begravningsförrättare i olika kommuner Kommun Antal utsedda borgerliga begravningsförrättare Kostnad vid anlitande av begravningsförrättare Falköping 2 1 2,5% av prisbasbeloppet Hallsberg 3 Ingen kostnad Hällefors 1 Ingen kostnad Katrineholm 3 2 Framgår inte Kumla 4 3 Framgår inte Laxå 0 - Lerum kronor inkl moms 4 Linköping kronor inkl moms Ljusnarsberg 0 - Ludvika 2 Framgår inte Lund 5 5 Framgår inte Mörbylånga 2 Framgår inte Nora 0 - Nässjö 0 - Sollentuna 2 Ingen kostnad 6 Örebro 7 Ingen kostnad Av dessa är det några som är relativt jämnstora 7 med Karlskoga kommun: Falköping ( invånare) Katrineholm ( invånare) Ludvika ( invånare) Nässjö ( invånare) 1 Kommunledningsförvaltningens kansli förmedlar kontakten med de kommunala begravningsförrättarna. 2 Kommunfullmäktige har beslutat tidigare att fem begravningsförrättare ska finnas, men 2013 fanns endast tre stycken. 3 Vid förfrågningar om borgerliga begravningar hänvisas till begravningsentreprenörerna i kommunen. 4 Avgiften ska täcka kommunens kostnader för begravningsförrättarens ersättning, resekostnad och förlorad arbetsinkomst. 5 Kontakten med begravningsförrättarna sker genom begravningsbyråerna. 6 Ingen kostnad om den avlidne var sollentunabo. Var den avlidne bosatt på annan ort, där det kanske inte finns en borgerlig begravningsofficiant, kan anhöriga anlita Sollentuna kommuns begravningsförrättare för att förrätta begravningen på annan plats. I ett sådant fall betalar dödsboet begravningsförrättarens arvode. 7 Folkmängd år 2014 enligt SCB.

8 Bilaga 1 3 (4) KS Ersättning till borgerliga begravningsförrättare I Hallsbergs kommun får de borgerliga begravningsförrättarna ett arvode på 600 kronor plus resekostnad. Kommunen har inget regelverk för begravningsförrättarna förutom kring arvodet. Hällefors kommun betalar ut ett arvode med 556 kronor per förrättning plus eventuella resor. De har inte satt upp något eget regelverk kring uppdraget. Katrineholms kommun betalar ut ett arvode på 1000 kronor (år 2014) och reseersättning vid varje förrättning. Arvodet räknas upp med index i samband med budgetarbetet varje år. I Kumla kommun har man antagit ett reglemente för borgerliga begravningsförrättare. I reglementet framgår att kommunen har beslutat att utse tre borgerliga begravningsförrättare, arvodet per uppdrag utgörs av motsvarande två sammanträdesarvoden, samt att kommunens officersmäss i Sannahed upplåts utan ersättning till borgerliga begravningar. Vid borgerliga begravningar i Örebro kommun utgår arvode till förrättaren med två grundbelopp per förrättning, vilket innebär 914 kronor. Inget specifikt regelverk har upprättats i kommunen. Lokala begravningsbyråer I Karlskoga kommun finns endast två begravningsbyråer att välja på: Fonus Karlskoga Skagerstrands begravningsbyrå Skagerstrands begravningsbyrå har egna utbildade förrättare som genomgått Sveriges Begravningsbyråers förbunds utbildningar. Lokal för borgerliga begravningar Svenska kyrkan har som huvudman för begravningsverksamheten ansvar för att ordna lokaler utan religiösa symboler i för borgerliga begravningar. Borgerlig begravning kan hållas i Barmhärtighetens kapell, Fridens kapell (båda på Östra kyrkogården) samt Skogskyrkogårdens kapell. Skagerstrands begravningsbyrå har en egen ceremonilokal för borgerliga begravningar.

9 Bilaga 1 4 (4) KS Omfattning Vilken omfattning kan det röra sig om när det gäller antal borgerliga begravningar? I tabell 2 framgår antal avlidna per år samt hur många begravningar i Svenska kyrkans ordning respektive borgerliga begravningar. Tabell 2. Folkmängd och antal avlidna per år i Karlskoga kommun År Folkmängd Antal avlidna Antal begravningar i Svenska kyrkans ordning 9 Uppgift saknas Uppgift saknas Antal borgerliga begravningar 10 Karin Jirénius Kommunsekreterare 8 Uppgift hämtad från SCB. 9 Uppgift lämnad av Svenska kyrkans kyrkokansli, Uppsala. 10 Uppgift lämnad av Karlskoga församling.

10 Karlskoga kommun Att: Karin Jirenius Angående kommunala begravningar m.m. Inledning Karlskoga kommun kommer under hösten att ta upp frågan om att eventuellt inrätta ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare. Uppdraget har tidigare inte funnits i kommunen, men är relativt vanligt bland andra kommuner. En del erbjuder tjänsten mot en avgift och andra gratis. Med anledning av detta undrar Karlskoga kommun hur det ser ut rent juridiskt om Karlskoga kommun skulle erbjuda tjänsten gratis (alternativt mot en avgift) med tanke på att begravningsbyråerna erbjuder samma tjänst mot avgift? Lagstiftning Det finns ingen lagstiftning som reglerar vem som ska svara för begravningsceremonin. Det som lagstiftningsmässigt ligger närmast till hands är begravningslagen (1990:1144). Begravningslagen reglerar emellertid i princip bara s.k. begravningsverksamhet vilket är de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser. Enligt begravningslagen har kommunen dock ett visst ansvar t.ex. kan de efter regeringens beslut vara huvudman allmän begravningsplats enligt 2 kap. 1 andra stycket begravningslagen. Kommunen ska också, enligt 5 kap. 2 begravningslagen, ordna med gravsättningen om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med detta. Kommunen har enligt samma paragraf rätt till ersättning av dödsboet för detta. Med gravsättning avses placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats eller inom ett gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats. Det kan alltså konstateras att begravningslagen ålägger kommunen vissa uppgifter med anknytning till begravningar, dock inte uppgifter som sammanhänger med begravningsceremonin. Vidare framgår dock att avgifter för begravningsceremonin inte ingår Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, Vallentuna E-post: Tfn Christer Hjert: Fax: Mob:

11 i den begravningsavgift som alla skattebetalare är skyldiga att erlägga oavsett tillhörighet till kyrkligt samfund (jfr 9 kap. 6 begravningslagen). Den allmänna kommunala kompetensen Då det saknas lagreglering avseende borgerlig begravningsförrättning får en bedömning av kommunens engagemang ske i förhållande till den allmänna kommunala kompetensbestämmelsen i 2 kap. 1 kommunallagen (KL). Av 2 kap. 1 KL följer att kommuner och landsting själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) har prövat frågan om bl.a. begravningsförrättning i rättsfallet RÅ 1969 ref. 10. Regeringsrätten konstaterade vid prövningen att tillhandahållande av betalningsförrättare fick anses vara ett allmänt kommunalt intresse. Då det dessutom saknades särskilt lagstiftning som angav att uppgiften tillkom någon annan ansågs det ligga inom den kommunala kompetensen. Regeringsrätten ansåg dessutom att det var tillåtet att tillhandahålla tjänsten gratis (jfr dock RÅ 1993 ref. 25 där ett landsting inte hade rätt att tillhandahålla likkistor till självkostnadspris, ansågs inte vara ett allmänt till landstinget knutet intresse). Vad gäller Regeringsrättens bedömning så kan det konstateras att nuvarande kompetensbestämmelse i 2 kap. 1 KL i princip har samma innebörd som den kompetensbestämmelse som återfanns i 1953 års kommunallagar och som var tillämplig i RÅ 1969 ref. 10. Med detta taget i beaktande måste tillhandahållande av begravningsförrättare anses vara kompetensenligt även enligt nuvarande bestämmelse. Denna ståndpunk stärks dessutom av att kommunen även har vissa andra uppgifter i anslutning till begravningsverksamheten. Dock har det, sedan regeringsrättens prövning i RÅ 1969 ref. 10, tillkommit vissa regler i konkurrenslagen, de s.k. konfliktlösningsreglerna, vilka kan påverka bedömningen. Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, Vallentuna E-post: Tfn Christer Hjert: Fax: Mob:

12 Konkurrenslagens konfliktlösningsregler Genom en lagändring i konkurrenslagen (2008:579) som trädde ikraft den 1 januari 2010 infördes ett antal nya bestämmelser i lagen (3 kap konkurrenslagen, de s.k. konfliktlösningsreglerna) som kan sammanfattas enligt följande: Kommun, landsting och kommunala företag kan förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet om den snedvrider, är ägnad att snedvrida, hämmar eller är ägnad att hämma konkurrensen. Kommun, landsting och kommunala företag kan förbjudas att tillämpa visst förfarande i en säljverksamhet om detta snedvrider, är ägnat att snedvrida, hämmar eller är ägnat att hämma konkurrensen. Förbudet kan förenas med vite. Vitet kan dock dömas ut först sedan den offentlige aktören överträtt ett meddelat förbud. Förbud meddelas av Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket. Tingsrättens beslut kan överklagas till Marknadsdomstolen. Beslut i förbudsärenden kan utan tidsgräns omprövas under vissa villkor, såväl i fall där förbudstalan bifallits som när den avslagits. I propositionen till lagändringarna klargörs att det enbart är säljverksamhet som omfattas av bestämmelserna om förbud. Med säljverksamhet avses försäljning av varor, tjänster och andra nyttigheter. Även andra utbudsverksamheter, exempelvis uthyrning, omfattas (prop. 2008/09:231 s. 34). Syftet med den s.k. konfliktlösningsregeln i konkurrenslagen är att komma till rätta med konkurrenssnedvridningar som kan uppstå när offentliga aktörer bedriver säljverksamhet i konkurrens med privata aktörer. Enligt propositionen har sådana snedvridningar i allmänhet sin grund i att staten, kommunen eller landstinget med hänsyn till sin beskattningsrätt kan bedriva verksamhet utan några påtagliga risker för verksamhetens existens. Bestämmelsen utgår från att det råder skilda grundförutsättningar i förhållande till privata företag och att det normalt finns ett samband mellan exempelvis offentligt ägande av aktören och dennes beteende på marknaden (prop. 2008/09:231 s. 35). Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, Vallentuna E-post: Tfn Christer Hjert: Fax: Mob:

13 För att förbud ska kunna meddelas krävs att förfarandet/verksamheten snedvrider, är ägnat/ägnad att snedvrida konkurrensen, hämmar eller är ägnat/ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Det kan handla om fall där det privata alternativet faller bort eller att aktörer över huvud taget inte inträder på marknaden till följd av den offentlige aktörens förfarande. Det kan också vara så att de privata företagens utveckling hejdas eller hålls tillbaka. Ett exempel kan vara att privata företag inte kan eller kan ha svårt att bedriva sin verksamhet om den offentlige aktören sätter sina priser under självkostnadsnivå eller beter sig på något annat sätt som hämmar konkurrensen (prop. 2008/09:231 s. 57, detta uttalande kan dock diskuteras. Kommunerna har ju en icke lagfäst rätt att finansiera sina tjänster med skatter, den s.k. underskottsprincipen). Varje avvikelse från den effektiva konkurrensen omfattas inte. I begreppet snedvrida och hämma ingår att förfarandet håller tillbaka, dvs. hejdar eller dämpar konkurrenstryckets styrka. Det ligger därmed i sakens natur att effekterna ska vara av någon betydelse för att omfattas av begreppet. Begreppet ägnat speglar det inbyggda momentet fara för konkurrenshämmande effekter på marknaden. Det är vidare konkurrensen på vad som i konkurrensrätten betecknas som den relevanta marknaden som ska bedömas (prop. 2008/09:231 s. 58). I förevarande fall är den relevanta marknaden sannolikt lokal. En grundförutsättning för att förbud ska få meddelas är att beteendets faktiska eller potentiella effekter inte uppvägs av omständigheter som medför att beteendet kan anses försvarbart från allmän synpunkt. När man ska göra denna bedömning måste till en början prövas de rättsliga eller andra förutsättningar som kan gälla för beteendet. Faktorer som kan påverka bedömningen är om beteendet strider mot lag, annan författning eller något annat för den offentlige aktören bindande direktiv, exempelvis bolagsordning eller ägardirektiv (prop. 2008/09:231 s. 37 f.). Vad som framgår tydligt är att det i försvarbarhetsfallen ska göras någon form av intresseavvägning. I propositionen förtydligas detta med att om ett visst förfarande tillgodoser andra samhälleliga intressen som överväger konkurrensintresset är förfarandet tillåtet (prop. 2008/09:231 s. 59). Några mer konkreta exempel på intresseavvägningar av denna typ ges dock inte. Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, Vallentuna E-post: Tfn Christer Hjert: Fax: Mob:

14 När ett beteende är en direkt och avsedd effekt av en specialreglering eller en ofrånkomlig följd av denna bör det inte omfattas av konfliktlösningsregeln. Ibland kan specialreglering ha till syfte att värna särskilda intressen (prop. 2008/09:231 s. 37). Några exempel ges emellertid inte i förarbetena. I förarbetena till lagen behandlas särskilt kommunal verksamhet (prop. 2008/09:231 s. 38 ff.). På det kommunala området finns en omfattande reglering genom kommunallagen, speciallag och lagen om vissa kommunala befogenheter. Den regleringen får enligt propositionen anses vara så omfattande och heltäckande att den bör kunna läggas till grund för bedömningen av vad som beträffande kommunal säljverksamhet är försvarbart från allmän synpunkt. En kommunal verksamhet som är förenlig med dessa lagar är följaktligen försvarbar från allmän synpunkt. Det betonas också att konfliktlösningsregeln inte flyttar gränsmärkena mellan dels kommunal kärnverksamhet och sådan kommunal affärsverksamhet som är kompetensenlig, dels det egentliga näringslivets förbehållna område. Konfliktlösningsregeln utgår från det gällande rättsläget i kompetensfrågan i enlighet med vad som följer av kommunallagen och rättspraxis och ska medverka till att upprätthålla detta läge (prop. 2008/09:231 s. 38 f. och s. 59, utskottsbet. s. 11 och 14 f.). Eftersom det är fråga om verksamhet som, vilket redovisats ovan, är kompetensenlig strider den inte heller mot konfliktlösningsreglerna i konkurrenslagen. Det som då återstår är frågan om huruvida tillhandahållandet skall vara förenat med en avgift. Avgift? Av 8 kap. 3 b KL följer att kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. I förevarande fall, då verksamheten inte är obligatorisk för kommunen, föreligger alltså en rätt att ta ut avgift. Det är dock ingen skyldighet. Om avgift ska tas ut skall det emellertid ske i enlighet med den s.k. självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c KL. Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, Vallentuna E-post: Tfn Christer Hjert: Fax: Mob:

15 Fråga är om avgiftsuttaget eventuellt kan påverkas av de s.k. konfliktlösningsreglerna i konkurreslagen. Att inte ta ut avgift innebär ju att det i princip blir svårt för privata aktörer att tillhandahålla motsvarande tjänst då det måste finansiera sina tjänster med avgifter. I förarbetena till konfliktlösningsreglerna anfördes dock i detta avseende att när det står klart att en kommun i enlighet med kommunallagens bestämmelser inte gör tillägg för vinst måste alltså konkurrensintresset stå tillbaka. En tillämpning som är en direkt och avsedd effekt av lag eller en ofrånkomlig följd av denna innebär således att något förbud inte kan meddelas med avseende på prissättningen (prop. 2008/09:231 s. 39). Detta ger stöd för antagandet att om kommunen bara följer kommunallagens bestämmelser, vilka medger att avgift inte tas ut, så är det förenligt även med konkurrenslagen. Det synes alltså vara upp till kommunen själv att utifrån rena lämplighetsavväganden avgöra huruvida avgift för begravningsförrättare skall utgå eller inte. Om avgift utgår måste dock självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c KL iakttas. Sammanfattning Begravningsförrättning är ett område som inte är lagreglerat. Det är enligt praxis tillåtet för en kommun att tillhandahålla begravningsförrättare. Då det är kompetensenligt strider det inte mot konkurrenslagens s.k. konfliktlösningsregler. Eftersom kommunen enligt kommunallagens regler kan välja om de vill avgifts- eller skattefinansiera verksamheten torde det vara tillåtet såväl att tillhandahålla tjänsten utan avgift som mot avgift. Om tjänsten tillhandahålls mot avgift måste dock självkostnadsprincipen iakttas. Kommunakuten AB Christer Hjert Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, Vallentuna E-post: Tfn Christer Hjert: Fax: Mob:

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Offentlig säljverksamhet. Förbundsjurist Lena Dalman lena.dalman@skl.se

Offentlig säljverksamhet. Förbundsjurist Lena Dalman lena.dalman@skl.se Offentlig säljverksamhet Förbundsjurist Lena Dalman lena.dalman@skl.se - vilken rättsutveckling har vi sett? Nulägesrapport 2014-08-29 - Fem mål har avgjorts. - Skelleftebuss i Stockholms tingsrätt (förlust

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900)

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900) HFD 2015 ref 49 Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-012 Datum: 2007-06-07 Utredning avseende ett kommunalt bolags ombyggnad av lokaler

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet 15.8.2003 Nr 20/2003 1 (6) BEGRAVNINGSLAG Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet Begravningslagen med vissa ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser träder i kraft 1.1.2004.

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Processkartläggning av begravningsverksamheten Processkartläggning av begravningsverksamheten 1 Syfte... 4 2 Definitioner och förkortningar... 4 3 Processer... 5 4 Process 1 Hantera gravrätt... 5 4.1 Processbeskrivning... 5 4.2 Input... 5 4.3 Processflöde...

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Inledning

GWA ARTIKELSERIE. Inledning GWA ARTIKELSERIE Titel: Konkurrensverket attackerar påstådd konkurrensbegränsande säljverksamhet Rättsområde: konkurrensrätt, offentlig rätt Författare: Robert Moldén och Cecilia Hesslén Datum: 2011-09-14

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC MOTPART Östhammars kommun Ombud: Jur.kand. Christer Hjert Kommunakuten AB

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 december 2013 KLAGANDE Ystad-Österlenregionens miljöförbund Östra Utfartsvägen 2 273 36 Tomelilla MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 december 2006 Ö 2437-04 KLAGANDE Överförmyndarnämnden i Härnösands kommun 871 80 Härnösand Ombud: Advokat NH MOTPART Staten genom

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 12 september 2013

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Kammarkollegiets ställningstaganden

Kammarkollegiets ställningstaganden Kammarkollegiet FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA ENHETEN INFORMATION 1 (5) Kammarkollegiets ställningstaganden I PM inför fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift, i beslut om avgiftssatser och i remissvar

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 15 NWT åp Til B Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Vad kostar en begravning hos oss?

Vad kostar en begravning hos oss? Vad kostar en begravning hos oss? Vår ambition Vår uppgift och passion är att ständigt höja kvalitén på våra tjänster och att alltid sträva framåt och överträffa kundens förväntningar. Detta är möjligt

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för att ge invånare och besökare tillgång till kostnadsfri uppkoppling med hjälp av wifi på centrala platser i kommunen

Utredning av förutsättningarna för att ge invånare och besökare tillgång till kostnadsfri uppkoppling med hjälp av wifi på centrala platser i kommunen 2015-03-09 KS-2014/982.109 1 (8) HANDLÄGGARE Hedman, Malin Malin.Hedman@huddinge.se Kommunstyrelsen Utredning av förutsättningarna för att ge invånare och besökare tillgång till kostnadsfri uppkoppling

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2008-05 Datum: 2008-04-12 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende spekulativ verksamhet samt

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel G R AN S K N I N G S P M 2010-04-20 Sid 1 (3) Dnr Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Beslut om placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel K O M M U

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 Målnummer: 6003-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-23 Rubrik: Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 8 maj 2003

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Skolskjuts. En rättighet som kan överklagas

Skolskjuts. En rättighet som kan överklagas Juridisk vägledning Granskad maj 2015 Mer om Skolskjuts Kommunen är i vissa fall skyldig att erbjuda eleverna kostnadsfri skolskjuts Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 11-029 PM 2 2011-06-21 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 11-029 PM 2 2011-06-21 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 11-029 PM 2 2011-06-21 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom landstingskommunal entreprenadverksamhet på marknaden för förmedlingstjänster, i detta fall

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Grundförutsättningar Förhållandet mellan kommunallagen och vattentjänstlagen Kommunens förhållande

Läs mer

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005 Begrepp i begravningsverksamheten 2005 År 1989 gavs en Skötselmanual ut i Gröna Fakta-serien. Den följdes av Skötselmanual kyrkogårdar 2004 som reder ut innebörden av olika skötseltyper m.m. i kyrkogårdsbranschen.

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING 2013-07-02 RIKTLINJER FÖR KONKURRENSUTSÄTTNING INOM KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunstyrelse 180/2013 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 KARLSTADS KOMMUN Ärende 10 Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2015 KLAGANDE Kronobergs läns landsting 351 88 Växjö MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 april

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer