Mikael vill skapa lust att idrotta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikael vill skapa lust att idrotta"

Transkript

1 information till boende & besökare i Enköpings kommun nummer 4, 2013 bli fadderfamilj Kommunen söker fadderfamiljer som vill bjuda hem nyanlända flyktingar, för ett ömsesidigt utbyte. Värdighetsgaranti Enköping ligger i framkant när det gäller att arbeta med värdighet och se individen inom vård och omsorg. snöröjning Nu laddar kommunen inför vintern. En snörik vinter kan det behöva plogas och sandas vartannat dygn Mikael vill skapa lust att idrotta Stort utbud på kulturlovet

2 Var med och forma er vigsel Planerar ni att gifta er? Även på ett borgerligt bröllop kan ni själva bestämma om ni vill ha det högtidligt eller enkelt, ha många gäster eller bara vittnen. En borgerlig vigsel är rättsligt bindande. Före vigseln ansöker ni om hindersprövning på Skatteverket. Läs mer på under Familj och relationer eller ring kommunens växel, telefonnummer Marcus Jäderholm och Cecilia Pekkari vigdes den 27 juli 2013 i Koby, Fjärdhundra. Vigselförrättare var Hans Lerne. Foto: Victoria Gustafsson Populär naturskoleverksamhet Enabygdens Naturskoleverksamhet har nu undervisat elever under nio år. Verksamheten sprider intresse och kunskap om undervisning utomhus till personal i grundskolan. Lärare inspireras att hitta nya undervisningssätt, som ska hjälpa fler elever att nå kunskapsmålen. Efterfrågan växer och därför har verksamheten nu utökats med ännu en pedagog, Maria Hjortman. Det var pedagogerna Sven Andersson och Mikael Bernövall som grundade verksamheten. Undervisning utomhus. Foto: Jessica Lindegren Låt din familj bli fadderfamilj Vi söker familjer i Enköping som vill vara fadderfamilj åt en nyanländ flykting eller flyktingfamilj. Som fadderfamilj gör ni det lättare för personen eller familjen att komma in i samhället. På så sätt blir ni en viktig länk in i vardagslivet. Fadderverksamhet bygger på integration genom personlig kontakt. Som fadder ställer ni upp några timmar per månad. Det kan handla om att bjuda hem er fadderperson eller fadderfamilj på middag eller fika och att visa hur ni firar olika högtider. Samtidigt får ni chansen att lära känna nya människor och nya kulturer. Det är ett frivilligt, ideellt och inte bindande uppdrag. Vill du veta mer? Kontakta Jill Olofsson på telefonnummer ANSVARIG UTGIVARE: Synnöve Fridén, Kommundirektör, Telefon: REDAKTör: Susanne Järved, kommunikatör E-post: REDAKTionsråd: Förvaltningarnas informationssamordnare ADRESS: Enköpings kommun, Kungsgatan 42, Enköping E-POST REDAKTIONEN: UTGIVARE: Enköpings kommun OMSLAG: Foto: Susanna Järlund TRYCK: Tryckservice AB 2

3 Barnen lär under lekfulla former Foto: Pia Nordlander Anna Wiklund (M), kommunalråd För en sexåring är det stort att gå från förskola till förskoleklass, även om det är efterlängtat. Kanske upplevs skolan som skrämmande och krävande, men här lär man under lekfulla former. Enköping växer Enköping är en av de kommuner i Sverige som växer fortast. Det är vi stolta och glada över. Vi växer med ett par hundra invånare per år, tack vare stor inflyttning och att många barn föds här. Ju fler vi blir desto högre krav ställs på oss att bygga fler förskolor, skolor, bostäder, idrottsanläggningar, omvårdnadsboenden, fritidsgårdar etc. Läs gärna på sidan 4 vad som byggs det händer mycket i Enköping just nu. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på att kunna bygga snabbt. Höstterminen på skolorna är i full gång. Många barn gick i augusti från en självklar och van vardag i förskolan till förskoleklass. Det är spännande för de flesta att få komma till en ny, lärande miljö. För vissa barn är det också lite skrämmande. Du kan läsa här intill om hur förskolan sprider tankar om att lära sig genom lek. Att se barns glädje i leken och i lärandet ger framtidstro. Vi som arbetar på kommunen vill vara goda förebilder när det handlar om att ta hand om vår miljö. Nu ser vi över vår fordonspark för att använda våra fordon mer effektivt. Vi behöver fler kunniga inom miljöområdet. Enköping har utökat naturskolans verksamhet med ännu en pedagog. Kanske är några av eleverna där våra framtida ingenjörer? Ett lekfullt sätt att lära kan följa oss genom livet. Lustfylld träning i olika former kan vara ett sätt att orka med att studera och att utvecklas i arbetet. Även för daglediga ger motion kraft att utföra dagens sysslor. Gamla, unga och små barn kan ägna sig åt simning och vattenlek i den nya simhall som vi enigt har fattat beslut om att bygga. Den bygger vi för framtidens Enköping. Vad som händer med simhallen kan du också läsa här intill. Förskoleklassen är en bro mellan för- och grundskola. Där lär barnen känna skolans värld i lek under trygga former. Miljön och verksamheten ska vara anpassad efter sexåringens behov av rörelse, lek och möjlighet till eget utforskande. Hur säkerställer man det? Hur skapar man en gemensam förståelse för hur viktig förskoleklassens roll är? Jag vill att barn ska få lära sig att varje människa är unik och har goda egenskaper, säger Ann-Charlotte Silén, förstelärare i förskoleklass. Att göra gott för en annan människa gör att jag får gott tillbaka. Att agera så är viktiga egenskaper jag vill ge barn. Man ska vara stolt över den man är och se sina förmågor som en tillgång. Tre grundpelare Nytt är att arbetet kvalitetssäkras. I förskoleklasserna arbetar förskollärarna nu utifrån tre grundpelare som ska säkra barnets pedagogiska situation och göra varje pedagog mer medveten om sin egen betydelse för barnets lärande. Med en ny lösning för nya simhallen kan den gamla hålla öppet längre. Samtidigt tar man höjd för framtida satsningar på idrott i kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att se över hela idrottsområdet vid Korsängen, där en ny simhall ska byggas. Vi har länge sett att det finns ett stort behov av en ny idrottshall i kommunen. När vi fick veta att en större del av idrottshuset skulle behöva byggas om, att kostnaden skulle bli högre och att föreningarna gett så tydliga signaler, enades vi om att göra ett omtag, säger Kenneth Löthegård (C). Nu ska ett planprogram för idrottsområdet tas fram. Det tar ungefär sex månader. Det betyder att en ny simhall kan öppnas tidigast hösten Ann-Charlotte Silén med barn i förskoleklass. Foto: Jessica Lindegren Barn som upplever att vuxna tror på dem, ger dem utmaningar och stöttar känner stolthet och upplever meningsfullhet, säger Anna-Karin Söderström, konsult i kvalitetsarbetet. Barnen blir kreativa och behåller lusten att lära. Grundpelarna är respektfullt bemötande, tillit och reflektion. Förskoleklassen ska säkra sin förmåga att Fördelarna är att det blir mindre störningar för skolorna och föreningslivet, förutsatt att den nuvarande simhallen kan hållas öppen, säger Helena Proos (S). Joakim Lundin på upplevelseförvaltningen har mött föreningar, skapa och behålla ett klimat där rollen som lyssnare och berättare ständigt växlar. Barnet visar vägen hur vuxna kan stötta i lärandet. Förskoleklassen ska säkra en förtroendefull relation genom hög grad av närvaro till varje barn. Man förklarar förväntningar, inspirerar, anpassar och underlättar för barnet. Barnet får tillit till sin egen förmåga. Förskoleklassen ska välkomna och underlätta barns reflektion. Med frågor leds barnet vidare i sin utveckling. Genom egna och gemensamma reflektioner arbetar förskollärarna för att förbättra barnets förutsättningar. Kommunen arbetar aktivt med kvalitetsarbetet kring förskoleklassens uppdrag för att barnet ska känna trygghet i övergången och inspireras till fortsatt lärande. Simhallen kan hållas öppen längre Joakim Lundin. Foto: Susanne Järved skolor och andra som använder idrottshuset. Både skolor och föreningar har efterlyst fler idrottshallar. Idag är idrottshuset så fullbokat att vissa inte kan vara där alls och andra inte kan starta fler grupper eller vara där mer, trots att de skulle vilja, säger han. Medan planprogrammet tas fram får simhallsprojektet i princip ta en paus. Före sommaren hade de flesta av upphandlingarna gjorts och arkitekten hade börjat skissa på hur den nya simhallen skulle kunna se ut. Skisserna kommer att behöva anpassas. Vi kommer att göra vad vi kan för att hålla liv i de upphandlingar som har gjorts när projektet tar fart igen, säger Vilhelm Backman, fastighetschef på teknikförvaltningen. 3

4 Resor för ett grönare Enköping Tjänsteresorna inom Enköpings kommun ska bli mer effektiva. Ett projekt pågår som ska leda till en bilpool och en gemensam administration. Samtidigt skrivs en ny resepolicy. Gamla fordon tas bort och en högre andel bilar blir modernare, säkrare och miljöklassade. Fordonsflottan kan bestå av elbilar, snåldieselbilar och kanske även gasbilar, säger miljöstrateg Camilla Wester. Förutom en minskad miljöpåverkan blir det sänkta kostnader tack vare färre fordon som utnyttjas på ett bättre sätt, säger projektledare Linda Beijer. I kommunens nya resepolicy är målet att ersätta vissa resor med telefon- eller videokonferenser, men även att få till en cykelpool för de korta resorna inom staden. Miljöstrateg Camilla Wester lämnar tjänstecykeln till projektledare Linda Beijer för en resa i tjänsten. Foto: Susanne Järved Många bostäder byggs de närmaste åren Fältskären, Kyrkoherdens fiskevatten, Åkersberg och Bahco Verktyg. Det är några av de stora byggprojekt som står i startgroparna. Inom tre till fem år kommer lägenheter, omvårdnadsboenden och förskolor stå klara runt om i Enköping. I Enköpings centrum pågår just nu arkeologiska utgrävningar på gamla Pausparkeringen. Så snart utgrävningarna är klara drar bygget i gång för det nya kvarteret Fältskären. Kvarteret kommer innehålla såväl kvadratmeter handelsytor som 100 lägenheter och ett p-hus med 470 parkeringsplatser. Kyrkoherdens fiskevatten, som ligger mellan Mästergatan och Resecentrum, blir ett helt nytt bostadsområde. Här ska cirka 630 lägenheter och även förskola och vårdboende stå klara för inflyttning under hösten Åkersberg, mellan Enköpings golfbana och Fanna, pekas ut som ett av de större framtida bostadsområdena i Enköping. Redan i dag bygger en privat aktör småhus i det som kallas Klondyke. Söder om golfbanan äger kommunen marken och här finns det planer för flerbostadshus, hyreslägenheter, konceptboendet Bovieran och omvårdnadsboende. Redan nu är den nya förskolan i Åkersberg klar. Arbetet med den nya vägen genom området påbörjas under nästa år. Det som är unikt med Åkersbergs förskola är att den har utformats i samarbete mellan arkitekter och förskolepedagoger. Det har gjort att förskolan både är anpassad för barn i åldrarna ett till sex år och resurssnål. Miljö och hållbar utveckling genomsyrar verksamheten och utomhuspedagogiken står i fokus. Förskolan är byggd enligt Boverkets högsta miljöklass guld. Gamla Bahco verktyg i Fanna är också exempel på obebyggd mark som ska förvandlas till ett framtida bostadsområde. För närvarande pågår sanering av marken men så småningom ska det gamla fabriksområdet förvandlas till ett bostadsområde med cirka 600 bostäder. EHB har bland annat planer Åkersbergs nya förskola är byggd i miljöklass guld. Foto: Pia Blom på att bygga om den gamla huvudbyggnaden till ungdomslägenheter. Förväntad byggstart är 2015/

5 Värdighetsgaranti förbättrar vården Enköpings kommun ligger i framkant när det gäller att se individen. Nu är kommunen med i ett värdighetsgarantiprojekt för att utveckla vården och omsorgen ännu mer. Regeringen har utformat en nationell värdegrund som började gälla Då avsattes pengar för att kommuner själva skulle kunna arbeta fram värdighetsgarantier på lokal nivå. Enköpings kommun är en av flera kommuner i landet som har tagit sig an projektet, där månadens värdighetsfråga är en stor del. I månadens värdighetsfråga har medarbetare på vård- och omsorgsförvaltningen chansen att tävla genom att besvara en fråga som handlar om värdighet, bemötande och kontaktmannaskap. Alla bidrag är avidentifierade. En jury läser igenom dem och utser en vinnare. Sedd, hörd och bekräftad Syftet med hela värdighetsgarantiprojektet är att få varje kund som vi arbetar med att bli sedd, hörd och bekräftad. Här får alla medarbetare chansen att utveckla tankesättet kring värdighetsgarantin och hur de arbetar med den, säger Monica Hallgren, projektledare. På Rombergaskolan arbetar elever, lärare och skolbibliotekarie med boksamtal, som hjälper elever med svenska som andraspråk att förstå bokens innehåll. I boksamtalen läser eleverna samma bok. Sedan diskuterar de i grupp boken med andra elever, lärare och bibliotekarien. Boksamtalen startade förra hösten och blev snabbt framgångsrika och populära. De har nu införts i Rombergaskolans alla klasser i årskurserna tre till sex. I samtal blir det lättare att förstå vad boken handlar om, säger Katarina Enqvist, förstelärare i svenska som andra språk. Ibland har eleven svårt att förstå handlingen, men samtal med andra hjälper. Kul metod Ella Nyberg, Mesriam Tsegay och Pontus Lindström, klass 5A på Rombergaskolan, tycker att metoden är kul och gör det lättare att läsa böcker. Den fristående juryn har egna erfarenheter av vården. Några har arbetat inom vården, flera är aktiva i frivillighetsarbete och några har också anhöriga som har drabbats av sjukdomar eller gått bort. Inger Rosén Hansson är en av jurymedlemmarna. Jag ser det som enbart positivt att sitta med i juryn. Att vi har olika erfarenheter ser jag som en styrka. Jag tycker att det är viktigt att visa på positiva saker inom vården. Det är bra att det lyfts fram att människor har en tanke bakom vården som de ger. Respekt för individen Monica Hallgren är medlem i olika forum för värdighetsgarantin tillsammans med andra kommuner i landet. Ibland är det svårt att berätta i grupp, men då har vi frågekort som hjälper oss, säger Ella Nyberg och Mesriam Tsegay. Har man missat en lektion är det enklare att komma i kapp, tycker Pontus Lindström. Bokjuryn med fina priser Rombergaskolan och fler skolor deltar också i det nationella projektet Bokjuryn, som bibliotekarierna driver. I det får eleverna läsa böcker utgivna under det senaste året och rösta fram sina favoriter. Deltagarna kan vinna fina priser. Bibliotek på alla skolor På Rombergaskolan finns skolbibliotekarien en dag i veckan för att stimulera till läsning. Bibliotekarien arbetar mycket ute i klasserna för att tipsa och prata med eleverna om böcker. Juryn utser vinnaren i månadens värdighetsfråga. Foto: Ida Ingemarsson Hon upplever att Enköpings kommun ligger långt fram i arbetet med värdighetsgarantiprojektet. Enköping ligger i framkant. Det finns en stark vilja hos förvaltningen och hos nämnden att personal och kund ska ha det bra. Det handlar om värdighet och respekt för den enskilda individen, säger hon. Samtal gör det lättare att förstå böcker Skolbibliotek finns på kommunens alla kommunala skolor. Där får eleverna inspiration till att läsa böcker. God läsförmåga kan tydligt kopplas till tillgången av bra böcker. Urvalet behöver vara stort och det ska vara lätt att hitta. På skolbiblioteken finns böcker på olika språk och böcker med ljud och glesare text för att möta elevernas behov. Ella Nyberg, Mesriam Tsegay och Pontus Lindström. Foto: Jessica Lindegren Gör en insats för en medmänniska Vad innebär det att vara god man? Den 5 november bjuder överförmyndarnämnden in till informationskväll. Tid: Klockan till cirka Plats: Fjärdhundrarummet, i Kommunhuset på Kungsgatan 42. Anmälan senast fredagen den 1 november till eller Katso täältä! Enköpings kommun är finskt förvaltningsområde. Du som vill veta mer eller som har förslag på hur vi kan stärka den sverigefinska kulturen är välkommen att höra av dig. Enköpingin kunta on suomen kielen hallintoalue. Mikäli haluat tietää enemmän tai sinulla on ehdotuksia, miten voimme vahvistaa ruotsinsuomalaista kulttuuriamme, ota yhteyttä Tarja Cucevic Björkenö: tai Nio träffpunkter Träffpunkterna för dig som har fyllt 65 år erbjuder olika aktiviteter. Nytt för i höst är sittande latinodans på träffpunkt Ljunggården och Kryddgården. I Enköpings kommun kan du besöka någon av alla träffpunkter som finns, centralt och utanför staden. Där kan du umgås med andra människor och träffa vänner. Det kostar ingenting. Mer information finns på traffpunkter. Strokeutbildning Som en av de första kommunerna i landet har Enköpings kommun genomfört en strokekompetensutbildning för ett 30-tal medarbetare på vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningen var ett samarbete mellan Enköpings kommun och Landstinget i Uppsala län, för att förbättra vården och omsorgen till personer som är 65 år och äldre som har drabbats av stroke. Strokekompetensutbildningen ingick i projektet Utveckling av vårdkedjan efter stroke. Tänk om alla sorterade allt För att bryta trenden med ökade sopmängder behöver vi ändra konsumtionsvanor, men också ändra hur avfallet hanteras och källsorteras. Årets fjärde budskap i kommunens sopbilskampanj är TÄNK OM alla sorterade allt. Vi vill visa hur viktigt det är att sortera och återvinna. Matavfall rötas och blir biogas som bilar kan köra på. Förpackningar återvinns och blir till nya förpackningar. 5

6 Vi håller vägarna öppna i vinter Romberga De flesta gång- och cykelvägar plogas, men vi kan förstås inte ploga alla samtidigt. På kartan är de gång- och cykelvägar som är prioriterade märkta med svart. Lillsidan Centrum Korsängen Munksundet Copyright Lantmäteriet/Enköpings kommun Prioriterade gång- och cykelvägar Enköpings kommun har i genomsnitt halkdygn per säsong. Det innebär att kommunen måste ploga och sanda nästan vartannat dygn under vintern. Vädrets makter är oftast oberäkneliga och arbetsbelastningen för gatuavdelningen och parkkontoret blir ibland ojämn. Det gör att vi måste prioritera våra insatser och börja där trafiken är störst. Även om vi sätter in alla resurser, kan inte alla gator bli plogade och sandade samtidigt. För att underlätta för trafiken snöröjer och sandar vi gatorna i en viss turordning: 1. Först och främst ser vi till att genomfartsoch bussgator liksom de mest använda cykelvägarna blir framkomliga. Vårt mål är att det ska vara gjort inom sex timmar från att det slutat snöa. 2. Därefter tar vi hand om övriga gator och cykelvägar. Vårt mål är att det ska vara gjort inom tolv timmar från att det slutat snöa. Ibland händer det att plogbilen kör en sväng för att öppna gatan och sedan återvänder några timmar senare för att finjustera. Snövallar utanför fastigheten Tyvärr har kommunen oftast inte möjlighet att ta bort den vall som blir när snöröjningsfordon kör förbi en fastighet, utan det sker i mån av tid. Det är du som är fastighetsägare som har ansvar för att röja så att det går att komma in och ut från fastigheten. Hjälp oss att utföra en bra snöröjning genom att inte parkera några fordon (till exempel bilar eller husvagnar) på gatorna de nätter när det finns risk för snö. Är gatan svårframkomlig på grund av parkerade fordon är det den som kör snöröjningsfordonet som avgör om gatan kan plogas eller inte. Fastighetsägarens ansvar Du som äger en fastighet måste hålla gångbanor utanför fastigheten rena från snö och is och sanda när det behövs. Du får inte slänga snö från din tomt ut på gatan. Om du skottar bort snö från ditt tak ned på gångbanan, måste du genast forsla bort den. Om det blir en snörik vinter kommer kommunen eventuellt ordna en allmän snötipp. Mer information om snötippen kan du läsa om på Underlätta för sophämtarna och brevbäraren Vintern är trevlig på många sätt, men den är tyvärr ofta problematisk för sophämtarna och brevbäraren. Varje vinter förekommer halkolyckor och dikeskörningar. Du som är fastighetsägare måste se till att gångvägen fram till sopbehållaren och brevlådan är skottad och sandad. Annars kan vi inte hämta dina sopor och du kanske inte får din post. Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om en olycka inträffar. Du som är väghållare måste se till att enskilda vägar som utnyttjas för hämtning ska vara plogade och sandade, annars kanske vi inte kan hämta dina sopor. Sopbilen kan inte göra ett nytt försök att hämta soporna förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Gratis sandningssand till villaägare Från och med den 8 november kan du hämta sand på anvisad plats utanför Styrmannen, Ågatan 2A. Du får hämta max fyra hinkar sand (20 liter per hink). Hör gärna av dig till vår kundtjänst Har du synpunkter eller om det uppstår problem kan du ringa teknikförvaltningens kundtjänst, telefon , eller skicka e-post via kommunens webbplats (klicka på rutan Lämna klagomål, synpunkter och beröm, klicka därefter på länken Teknikförvaltningens kundtjänst). Goda råd vid snöväder Släpp fram snöröjningsfordonen. Även om vi halkbekämpar med maximal arbetsstyrka, bör du räkna med att det kan vara halt. Utrusta bilen med bra vinterdäck. Anpassa hastigheten till trafiken och förhållanden på vägen. Se till att du har isfria rutor innan du ger dig ut i trafiken. Tänk på barnen i vintertrafiken. De både ser och hör trafiken sämre på vintern och leker gärna i snövallarna. 6

7 Han vill nå bättre balans i idrottslivet Mikael Franzén är imponerad av det oerhörda engagemang som finns bland Enköpingsborna och idrottsföreningarna. Enköping är en växande kommun. Då måste vi också erbjuda ett rikt idrotts- och föreningsliv, för dem som bor här i dag och de som funderar på att flytta hit. Enköping är en kommun där det är nära till idrott, så möjligheterna och förutsättningarna att lyckas är stora. Det säger Mikael Franzén, idrottsstrateg på upplevelseförvaltningen. Han stöttar idrottsföreningarna i att utveckla sin verksamhet så att fler barn och unga blir aktiva och förblir det hela livet. Att det sker en allt större elitsatsning bland barn och unga och att fler idrotter blir till året-runt-idrotter i stället för att vara säsongsbundna minskar möjligheten att pröva olika idrotter och riskerar att utestänga barn och unga som inte vill elitsatsa. Som gammal hockeyspelare har han själv erfarenhet av vad alltför stor fokusering kan göra för motivationen. Jag fokuserade för mycket på idrotten för tidigt. Under många år tränade jag varje dag och spelade matcher varje helg. Till slut valde jag att sluta. Jag tänkte att det måste finnas mer i livet än bara hockey. Temakvällar för föreningarna Trenden med elitsatsning i unga år är inte ett stort problem här, men tendenserna finns. Därför har Mikael Franzén tagit initiativ till att certifiera idrottsföreningarna utifrån LTAD-modellen (Long Term Athlete Development). Den ska utveckla folkhälsan och höja kvaliteten inom idrotten på ett hälsosamt sätt. Under hösten arrangeras temakvällar för idrottsföreningarna med fokus på jämställdhet, förebyggande arbete kring tobak, alkohol och droger och integration och mångfald för att få föreningarna att utvecklas tillsammans. Speciellt viktig tycker Mikael Franzén att frågan om jämställdhet är. Idrottsföreningarna tappar många flickor som är år. De flesta försvinner för gott från idrotts- och föreningsvärlden. Det är inte bra, vare sig ur folkhälso- eller jämställdhetsperspektiv. Hur kan vi få dessa unga kvinnor att stanna kvar, exempelvis som ungdomsledare och ledare? Öppen idrott är ett annat koncept för att få fler i åldern år fysiskt aktiva. De föreningar som är med håller öppet för att barn och unga ska få prova på deras idrott. Varje förening är värd under två veckor och ansvarar då för att arrangera prova-på-aktiviteter, utan att kräva ett medlemskap i föreningen. Målet är att skapa lust och nyfikenhet för idrott. I höst får barn och unga i Enköping prova på allt från friidrott och brottning till konståkning och jujutsu. Mikael Franzén sporras av det stora engagemang som han möter. Foto: Susanna Järlund Joar blir möjligheternas kulturhus med ett brett utbud Med ett stort antal kulturaktiviteter i Enköping under hela året är behovet av ett samlande kulturhus stort. Ett nytt kulturhus har alla möjligheter att bli en ny samlingsplats för Enköpingsborna. Om bibliotek, kulturskola, allmänkultur och biograf finns i samma moderna lokaler kan också relationerna mellan dem stärkas. Vi vill kunna erbjuda ett brett kulturutbud som kan intressera många. Därför känns det också viktigt att vi bygger lokaler som kan användas på många olika sätt, säger upplevelseförvaltningens chef Anneli Fällman. Undervisning och konserter För Kulturskolan har ett gemensamt kulturhus varit en önskan under många år. Med våra duktiga elever har vi konserter och föreställningar som når tusentals Enköpingsbor. Med en samlande konsertlokal kan fler anhöriga och intresserade få del av våra program samtidigt som vi ger våra unga goda möjligheter att utvecklas inom musik, dans och teater och andra kulturella uttrycksformer. Ännu ett beslut i vinter I december 2012 återupptogs arbetet med att skapa Kulturhuset Joar efter ett beslut i kommunfullmäktige. Sedan dess har arbetet pågått med att ta fram underlag för vad det kommer att kosta att bygga om och driva kulturhuset och vilka verksamheter som ska rymmas där. Beslut om att gå vidare och förbereda för bygget kan fattas av kommunfullmäktige under vintern. Vi har ett stort behov av fungerande lokaler till undervisning och konsertverksamhet, säger Niklas Forslund, rektor på Kulturskolan. Idéskiss för ett samlat kulturhus. Bild: Ettelva Arkitekter 7

8 Kulturlovet 2013 Fredag 25 oktober Rysarkväll Spökhistorier med Dan Höjer, spökstig och andra kusligheter. Kom gärna utklädd men utan ansiktsmask. Klockan: Ålder: år Föranmälan senast 23 oktober till biblioteket, telefon Begränsat antal platser. Måndag 28 oktober Bio: Kirikou och den elaka häxan Kirikou föds i en afrikansk by som vilar under häxan Karabas förbannelse. Brunnen har sinat och nästan alla män har blivit uppätna av häxan. Knappt har Kirikou blivit född förrän han bestämmer sig för att rädda byn. Svenskt tal. Längd: 75 minuter. Klockan: Ålder: från 7 år, familjefilm Fri entré, ingen anmälan. Plats:Joar Blå, biografen Bokkalas Kom och låt dig tipsas om böcker och passa på att ge andra dina bästa boktips och läsupplevelser. Klockan: Ålder: år Singer-songwriterkurs Kick-off för kursen som ger dig möjlighet att skapa din egen text och musik. Kursen består bland annat av grundläggande musikteori, ackompanjemang på gitarr eller piano, text- och melodiskapande samt en konsert för publik på slutet av kursen i maj. Åtta tillfällen under läsåret. Klockan: Ålder: Från 14 år Anmälan senast den 11 oktober till Kulturskolans expedition, telefon Se för prisuppgift beroende på ålder, kurstillägg för elever som redan går på Kulturskolan på instrument med mera. Plats: Kulturskolan Stenkul på museet Tillsammans utforskar vi museets stenålderskista, fylld med föremål som berättar om hur människor hade det för år sedan. Linda på museet visar och avslöjar alla arkeologers hemliga dröm att få vara som Indiana Jones. Klockan: Ålder: Från 7 år i vuxens sällskap Fri entré. Plats: Enköpings museum, Rådhusgatan 3 Tisdag 29 oktober Stenkul på museet Se under måndagens programpunkt. Singer-songwriterkurs Se under måndagens programpunkt. Arkeologi i kvarteret Fältskären Familjevisning av den arkeologiska undersökningen på Pausparkeringen. Kom och se vad arkeologerna hittat och lyssna till deras berättelse om det medeltida Enköping. Klockan: Plats: Enköpings museum, Rådhusgatan 3 Arrangör: Arkeologikonsult Skapardagen Pyssel för alla åldrar. Klockan: Kostnad: 20 kronor, barn under 5 år gratis. Ingen anmälan. Plats: Kyrkans Hus, Västra Ringgatan 9 Arrangör: Svenska kyrkan Mer information på telefon Bio: Uppe på Vallmokullen Varje morgon hissar Umi en flagga utanför sitt hus för att hedra sin pappas minne. Pappan dog i Koreakriget. Ritualen fascinerar pojken Shun varje dag, när han ser den på väg till skolan. En relation och förälskelse tar form, men det finns saker de inte känner till om varandra som ska få stor betydelse för deras framtid. Svenskt tal. Längd: 91 minuter. Klockan: Ålder: från 10 år Fri entré, ingen anmälan. Plats:Joar Blå, biografen Sagostund Kom och hör om en busig och snäll Emil i Lönneberga tillsammans med grisar, katter och hästar. Klockan: Ålder: 4 5 år Föranmälan för grupper till biblioteket på telefon Häxpyssel Vi gör rysligt roligt pyssel tillsammans. Kanske blir det ett spöke eller en fladdermus? Klockan: Ålder: Från 4 år Onsdag 30 oktober Arkeologi i kvarteret Fältskären Se under tisdagens programpunkt. Snickarboa på biblioteket Välkommen till stubbringen och prova på att tälja i trä. Vi skapar pinndjur. Länshemslöjden och personal från upplevelseförvaltningen inspirerar och hjälper till. Klockan: Kom och gå som det passar. Ålder: från 7 år Fri entré, ingen anmälan. Plats: Biblioteket Häxpyssel Se under tisdagens programpunkt. Luftgevärsskytte Välkommen att prova luftgevärsskytte. Klockan: Ålder: 7 15 år Plats: Veckholms brandstation Arrangör: Södra Trögds Skyttegille. Kjell Skagerlind telefon , Kalis Pettersson telefon Stick- och virkverkstad En liten verkstad för handarbete. Du som är nybörjare får hjälp att komma i gång. Om du har något påbörjat arbete hemma får du gärna ta med dig det. Klockan: Ålder: Från 9 år Fri entré. Plats: Enköpings museum, Rådhusgatan 3 Arrangör: Sydvästra Upplands kulturhistoriska förening i samarbete med Enköpings museum Torsdag 31 oktober Arkeologi i kvarteret Fältskären Se under tisdagens programpunkt. Snickarboa på biblioteket Se under onsdagens programpunkt. Luftgevärsskytte Se under onsdagens programpunkt. Stick- och virkverkstad En liten verkstad för handarbete. Du som är nybörjare får hjälp att komma i gång. Om du har något påbörjat arbete hemma får du gärna ta med dig det. Klockan: Ålder: Från 9 år Fri entré. Plats: Enköpings museum, Rådhusgatan 3 Arrangör: Sydvästra Upplands kulturhistoriska förening i samarbete med Enköpings museum Babbloteket Bibliotekets bokklubb. Vi babblar om nya och gamla böcker. Klockan: Ålder: år Fredag 1 november Sagostund Olympic Day Kom och lyssna till en berättelse från sportens värld. Klockan: Ålder: 6 9 år Föranmälan för grupper till biblioteket på telefon Olympic day på Idrottshuset Prova på olika idrotter med föreningar i kommunen. Du får möjlighet att träffa olympier, till exempel kanotisten Markus Oscarsson och brottaren Jenny Fransson. Klockan: Ålder: årskurs 2 5 Plats: Idrottshuset Anmälan och mer information hittar du på: Arrangör: Sveriges olympiska kommitté, Upplands idrottsförbund och Enköpings kommun Halloweenfest Det går bussar från respektive fritidsgård. Kvällen bjuder på en Fifa14-turnering, en massa gott och en del läskiga saker För mer information: ungdom Klockan: 18:00 24:00 Ålder: år Fri entré. E-post: Plats: Ungdomens hus, Sandgatan 9 Måndag 28 oktober söndag 3 november Fritidsgårdarnas aktiviteter Under hela veckan händer det olika roliga saker på fritidsgårdarna. För mer information se fritidsgårdarnas facebooksidor eller prata med fritidsledarna. Klockan: Se respektive fritidsgård Ålder: Se respektive fritidsgård E-post: Plats: Tingan, Hummelsta, Fjärdhundra, Ungdomens Hus, Romberga och V-Boden Arrangör där inget annat är angivet: Upplevelseförvaltningen Kulturveckorna för alla 2013 Kulturveckorna för alla 2013 pågår under veckorna 46 och 47. Invigning på biblioteket den 11 november. Årets tema är Min stad. Kulturveckorna för alla är ett tillfälle för människor med utvecklingsstörning att själva framträda och bjuda allmänheten på kultur i olika former. Läs mer på enkoping.se

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan.

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan. 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Enköpingsbor Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter Kulturskolan Här kan unga utvecklas och träffa

Läs mer

Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun

Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun Foto Arkeologikonsult Årsredovisning 2013 Enköpings kommun INNEHÅLL 3 Spadtag och bandklippning 4-40 4 FörvaltningsberättelseR 5 Kommunens målstyrning 21 Ekonomi 25 Personal 28 Händelser av betydelse 32

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 1 Mars 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Positivt år för Limhamn-Bunkeflo Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Porträttet Ola brinner för mat. I Kästa byggs nya tidens skola. PåveRKA Vem vill du prisa 2013? Succé för Wild Camp SONJA

Porträttet Ola brinner för mat. I Kästa byggs nya tidens skola. PåveRKA Vem vill du prisa 2013? Succé för Wild Camp SONJA Nr 4 2013 Tidningen för oss i HuddinGE SKOLA I Kästa byggs nya tidens skola SOMMARLÄGER Succé för Wild Camp Porträttet Ola brinner för mat PåveRKA Vem vill du prisa 2013? SONJA tar täten i Körslaget! KULTUR

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 NR 5 OKTOBER 2013 Om vi fick bestamma.. KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Minns du hur det var när du var tio år gammal? Hur djupt man kunde tänka och hur starkt man

Läs mer