Mikael vill skapa lust att idrotta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikael vill skapa lust att idrotta"

Transkript

1 information till boende & besökare i Enköpings kommun nummer 4, 2013 bli fadderfamilj Kommunen söker fadderfamiljer som vill bjuda hem nyanlända flyktingar, för ett ömsesidigt utbyte. Värdighetsgaranti Enköping ligger i framkant när det gäller att arbeta med värdighet och se individen inom vård och omsorg. snöröjning Nu laddar kommunen inför vintern. En snörik vinter kan det behöva plogas och sandas vartannat dygn Mikael vill skapa lust att idrotta Stort utbud på kulturlovet

2 Var med och forma er vigsel Planerar ni att gifta er? Även på ett borgerligt bröllop kan ni själva bestämma om ni vill ha det högtidligt eller enkelt, ha många gäster eller bara vittnen. En borgerlig vigsel är rättsligt bindande. Före vigseln ansöker ni om hindersprövning på Skatteverket. Läs mer på under Familj och relationer eller ring kommunens växel, telefonnummer Marcus Jäderholm och Cecilia Pekkari vigdes den 27 juli 2013 i Koby, Fjärdhundra. Vigselförrättare var Hans Lerne. Foto: Victoria Gustafsson Populär naturskoleverksamhet Enabygdens Naturskoleverksamhet har nu undervisat elever under nio år. Verksamheten sprider intresse och kunskap om undervisning utomhus till personal i grundskolan. Lärare inspireras att hitta nya undervisningssätt, som ska hjälpa fler elever att nå kunskapsmålen. Efterfrågan växer och därför har verksamheten nu utökats med ännu en pedagog, Maria Hjortman. Det var pedagogerna Sven Andersson och Mikael Bernövall som grundade verksamheten. Undervisning utomhus. Foto: Jessica Lindegren Låt din familj bli fadderfamilj Vi söker familjer i Enköping som vill vara fadderfamilj åt en nyanländ flykting eller flyktingfamilj. Som fadderfamilj gör ni det lättare för personen eller familjen att komma in i samhället. På så sätt blir ni en viktig länk in i vardagslivet. Fadderverksamhet bygger på integration genom personlig kontakt. Som fadder ställer ni upp några timmar per månad. Det kan handla om att bjuda hem er fadderperson eller fadderfamilj på middag eller fika och att visa hur ni firar olika högtider. Samtidigt får ni chansen att lära känna nya människor och nya kulturer. Det är ett frivilligt, ideellt och inte bindande uppdrag. Vill du veta mer? Kontakta Jill Olofsson på telefonnummer ANSVARIG UTGIVARE: Synnöve Fridén, Kommundirektör, Telefon: REDAKTör: Susanne Järved, kommunikatör E-post: REDAKTionsråd: Förvaltningarnas informationssamordnare ADRESS: Enköpings kommun, Kungsgatan 42, Enköping E-POST REDAKTIONEN: UTGIVARE: Enköpings kommun OMSLAG: Foto: Susanna Järlund TRYCK: Tryckservice AB 2

3 Barnen lär under lekfulla former Foto: Pia Nordlander Anna Wiklund (M), kommunalråd För en sexåring är det stort att gå från förskola till förskoleklass, även om det är efterlängtat. Kanske upplevs skolan som skrämmande och krävande, men här lär man under lekfulla former. Enköping växer Enköping är en av de kommuner i Sverige som växer fortast. Det är vi stolta och glada över. Vi växer med ett par hundra invånare per år, tack vare stor inflyttning och att många barn föds här. Ju fler vi blir desto högre krav ställs på oss att bygga fler förskolor, skolor, bostäder, idrottsanläggningar, omvårdnadsboenden, fritidsgårdar etc. Läs gärna på sidan 4 vad som byggs det händer mycket i Enköping just nu. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på att kunna bygga snabbt. Höstterminen på skolorna är i full gång. Många barn gick i augusti från en självklar och van vardag i förskolan till förskoleklass. Det är spännande för de flesta att få komma till en ny, lärande miljö. För vissa barn är det också lite skrämmande. Du kan läsa här intill om hur förskolan sprider tankar om att lära sig genom lek. Att se barns glädje i leken och i lärandet ger framtidstro. Vi som arbetar på kommunen vill vara goda förebilder när det handlar om att ta hand om vår miljö. Nu ser vi över vår fordonspark för att använda våra fordon mer effektivt. Vi behöver fler kunniga inom miljöområdet. Enköping har utökat naturskolans verksamhet med ännu en pedagog. Kanske är några av eleverna där våra framtida ingenjörer? Ett lekfullt sätt att lära kan följa oss genom livet. Lustfylld träning i olika former kan vara ett sätt att orka med att studera och att utvecklas i arbetet. Även för daglediga ger motion kraft att utföra dagens sysslor. Gamla, unga och små barn kan ägna sig åt simning och vattenlek i den nya simhall som vi enigt har fattat beslut om att bygga. Den bygger vi för framtidens Enköping. Vad som händer med simhallen kan du också läsa här intill. Förskoleklassen är en bro mellan för- och grundskola. Där lär barnen känna skolans värld i lek under trygga former. Miljön och verksamheten ska vara anpassad efter sexåringens behov av rörelse, lek och möjlighet till eget utforskande. Hur säkerställer man det? Hur skapar man en gemensam förståelse för hur viktig förskoleklassens roll är? Jag vill att barn ska få lära sig att varje människa är unik och har goda egenskaper, säger Ann-Charlotte Silén, förstelärare i förskoleklass. Att göra gott för en annan människa gör att jag får gott tillbaka. Att agera så är viktiga egenskaper jag vill ge barn. Man ska vara stolt över den man är och se sina förmågor som en tillgång. Tre grundpelare Nytt är att arbetet kvalitetssäkras. I förskoleklasserna arbetar förskollärarna nu utifrån tre grundpelare som ska säkra barnets pedagogiska situation och göra varje pedagog mer medveten om sin egen betydelse för barnets lärande. Med en ny lösning för nya simhallen kan den gamla hålla öppet längre. Samtidigt tar man höjd för framtida satsningar på idrott i kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att se över hela idrottsområdet vid Korsängen, där en ny simhall ska byggas. Vi har länge sett att det finns ett stort behov av en ny idrottshall i kommunen. När vi fick veta att en större del av idrottshuset skulle behöva byggas om, att kostnaden skulle bli högre och att föreningarna gett så tydliga signaler, enades vi om att göra ett omtag, säger Kenneth Löthegård (C). Nu ska ett planprogram för idrottsområdet tas fram. Det tar ungefär sex månader. Det betyder att en ny simhall kan öppnas tidigast hösten Ann-Charlotte Silén med barn i förskoleklass. Foto: Jessica Lindegren Barn som upplever att vuxna tror på dem, ger dem utmaningar och stöttar känner stolthet och upplever meningsfullhet, säger Anna-Karin Söderström, konsult i kvalitetsarbetet. Barnen blir kreativa och behåller lusten att lära. Grundpelarna är respektfullt bemötande, tillit och reflektion. Förskoleklassen ska säkra sin förmåga att Fördelarna är att det blir mindre störningar för skolorna och föreningslivet, förutsatt att den nuvarande simhallen kan hållas öppen, säger Helena Proos (S). Joakim Lundin på upplevelseförvaltningen har mött föreningar, skapa och behålla ett klimat där rollen som lyssnare och berättare ständigt växlar. Barnet visar vägen hur vuxna kan stötta i lärandet. Förskoleklassen ska säkra en förtroendefull relation genom hög grad av närvaro till varje barn. Man förklarar förväntningar, inspirerar, anpassar och underlättar för barnet. Barnet får tillit till sin egen förmåga. Förskoleklassen ska välkomna och underlätta barns reflektion. Med frågor leds barnet vidare i sin utveckling. Genom egna och gemensamma reflektioner arbetar förskollärarna för att förbättra barnets förutsättningar. Kommunen arbetar aktivt med kvalitetsarbetet kring förskoleklassens uppdrag för att barnet ska känna trygghet i övergången och inspireras till fortsatt lärande. Simhallen kan hållas öppen längre Joakim Lundin. Foto: Susanne Järved skolor och andra som använder idrottshuset. Både skolor och föreningar har efterlyst fler idrottshallar. Idag är idrottshuset så fullbokat att vissa inte kan vara där alls och andra inte kan starta fler grupper eller vara där mer, trots att de skulle vilja, säger han. Medan planprogrammet tas fram får simhallsprojektet i princip ta en paus. Före sommaren hade de flesta av upphandlingarna gjorts och arkitekten hade börjat skissa på hur den nya simhallen skulle kunna se ut. Skisserna kommer att behöva anpassas. Vi kommer att göra vad vi kan för att hålla liv i de upphandlingar som har gjorts när projektet tar fart igen, säger Vilhelm Backman, fastighetschef på teknikförvaltningen. 3

4 Resor för ett grönare Enköping Tjänsteresorna inom Enköpings kommun ska bli mer effektiva. Ett projekt pågår som ska leda till en bilpool och en gemensam administration. Samtidigt skrivs en ny resepolicy. Gamla fordon tas bort och en högre andel bilar blir modernare, säkrare och miljöklassade. Fordonsflottan kan bestå av elbilar, snåldieselbilar och kanske även gasbilar, säger miljöstrateg Camilla Wester. Förutom en minskad miljöpåverkan blir det sänkta kostnader tack vare färre fordon som utnyttjas på ett bättre sätt, säger projektledare Linda Beijer. I kommunens nya resepolicy är målet att ersätta vissa resor med telefon- eller videokonferenser, men även att få till en cykelpool för de korta resorna inom staden. Miljöstrateg Camilla Wester lämnar tjänstecykeln till projektledare Linda Beijer för en resa i tjänsten. Foto: Susanne Järved Många bostäder byggs de närmaste åren Fältskären, Kyrkoherdens fiskevatten, Åkersberg och Bahco Verktyg. Det är några av de stora byggprojekt som står i startgroparna. Inom tre till fem år kommer lägenheter, omvårdnadsboenden och förskolor stå klara runt om i Enköping. I Enköpings centrum pågår just nu arkeologiska utgrävningar på gamla Pausparkeringen. Så snart utgrävningarna är klara drar bygget i gång för det nya kvarteret Fältskären. Kvarteret kommer innehålla såväl kvadratmeter handelsytor som 100 lägenheter och ett p-hus med 470 parkeringsplatser. Kyrkoherdens fiskevatten, som ligger mellan Mästergatan och Resecentrum, blir ett helt nytt bostadsområde. Här ska cirka 630 lägenheter och även förskola och vårdboende stå klara för inflyttning under hösten Åkersberg, mellan Enköpings golfbana och Fanna, pekas ut som ett av de större framtida bostadsområdena i Enköping. Redan i dag bygger en privat aktör småhus i det som kallas Klondyke. Söder om golfbanan äger kommunen marken och här finns det planer för flerbostadshus, hyreslägenheter, konceptboendet Bovieran och omvårdnadsboende. Redan nu är den nya förskolan i Åkersberg klar. Arbetet med den nya vägen genom området påbörjas under nästa år. Det som är unikt med Åkersbergs förskola är att den har utformats i samarbete mellan arkitekter och förskolepedagoger. Det har gjort att förskolan både är anpassad för barn i åldrarna ett till sex år och resurssnål. Miljö och hållbar utveckling genomsyrar verksamheten och utomhuspedagogiken står i fokus. Förskolan är byggd enligt Boverkets högsta miljöklass guld. Gamla Bahco verktyg i Fanna är också exempel på obebyggd mark som ska förvandlas till ett framtida bostadsområde. För närvarande pågår sanering av marken men så småningom ska det gamla fabriksområdet förvandlas till ett bostadsområde med cirka 600 bostäder. EHB har bland annat planer Åkersbergs nya förskola är byggd i miljöklass guld. Foto: Pia Blom på att bygga om den gamla huvudbyggnaden till ungdomslägenheter. Förväntad byggstart är 2015/

5 Värdighetsgaranti förbättrar vården Enköpings kommun ligger i framkant när det gäller att se individen. Nu är kommunen med i ett värdighetsgarantiprojekt för att utveckla vården och omsorgen ännu mer. Regeringen har utformat en nationell värdegrund som började gälla Då avsattes pengar för att kommuner själva skulle kunna arbeta fram värdighetsgarantier på lokal nivå. Enköpings kommun är en av flera kommuner i landet som har tagit sig an projektet, där månadens värdighetsfråga är en stor del. I månadens värdighetsfråga har medarbetare på vård- och omsorgsförvaltningen chansen att tävla genom att besvara en fråga som handlar om värdighet, bemötande och kontaktmannaskap. Alla bidrag är avidentifierade. En jury läser igenom dem och utser en vinnare. Sedd, hörd och bekräftad Syftet med hela värdighetsgarantiprojektet är att få varje kund som vi arbetar med att bli sedd, hörd och bekräftad. Här får alla medarbetare chansen att utveckla tankesättet kring värdighetsgarantin och hur de arbetar med den, säger Monica Hallgren, projektledare. På Rombergaskolan arbetar elever, lärare och skolbibliotekarie med boksamtal, som hjälper elever med svenska som andraspråk att förstå bokens innehåll. I boksamtalen läser eleverna samma bok. Sedan diskuterar de i grupp boken med andra elever, lärare och bibliotekarien. Boksamtalen startade förra hösten och blev snabbt framgångsrika och populära. De har nu införts i Rombergaskolans alla klasser i årskurserna tre till sex. I samtal blir det lättare att förstå vad boken handlar om, säger Katarina Enqvist, förstelärare i svenska som andra språk. Ibland har eleven svårt att förstå handlingen, men samtal med andra hjälper. Kul metod Ella Nyberg, Mesriam Tsegay och Pontus Lindström, klass 5A på Rombergaskolan, tycker att metoden är kul och gör det lättare att läsa böcker. Den fristående juryn har egna erfarenheter av vården. Några har arbetat inom vården, flera är aktiva i frivillighetsarbete och några har också anhöriga som har drabbats av sjukdomar eller gått bort. Inger Rosén Hansson är en av jurymedlemmarna. Jag ser det som enbart positivt att sitta med i juryn. Att vi har olika erfarenheter ser jag som en styrka. Jag tycker att det är viktigt att visa på positiva saker inom vården. Det är bra att det lyfts fram att människor har en tanke bakom vården som de ger. Respekt för individen Monica Hallgren är medlem i olika forum för värdighetsgarantin tillsammans med andra kommuner i landet. Ibland är det svårt att berätta i grupp, men då har vi frågekort som hjälper oss, säger Ella Nyberg och Mesriam Tsegay. Har man missat en lektion är det enklare att komma i kapp, tycker Pontus Lindström. Bokjuryn med fina priser Rombergaskolan och fler skolor deltar också i det nationella projektet Bokjuryn, som bibliotekarierna driver. I det får eleverna läsa böcker utgivna under det senaste året och rösta fram sina favoriter. Deltagarna kan vinna fina priser. Bibliotek på alla skolor På Rombergaskolan finns skolbibliotekarien en dag i veckan för att stimulera till läsning. Bibliotekarien arbetar mycket ute i klasserna för att tipsa och prata med eleverna om böcker. Juryn utser vinnaren i månadens värdighetsfråga. Foto: Ida Ingemarsson Hon upplever att Enköpings kommun ligger långt fram i arbetet med värdighetsgarantiprojektet. Enköping ligger i framkant. Det finns en stark vilja hos förvaltningen och hos nämnden att personal och kund ska ha det bra. Det handlar om värdighet och respekt för den enskilda individen, säger hon. Samtal gör det lättare att förstå böcker Skolbibliotek finns på kommunens alla kommunala skolor. Där får eleverna inspiration till att läsa böcker. God läsförmåga kan tydligt kopplas till tillgången av bra böcker. Urvalet behöver vara stort och det ska vara lätt att hitta. På skolbiblioteken finns böcker på olika språk och böcker med ljud och glesare text för att möta elevernas behov. Ella Nyberg, Mesriam Tsegay och Pontus Lindström. Foto: Jessica Lindegren Gör en insats för en medmänniska Vad innebär det att vara god man? Den 5 november bjuder överförmyndarnämnden in till informationskväll. Tid: Klockan till cirka Plats: Fjärdhundrarummet, i Kommunhuset på Kungsgatan 42. Anmälan senast fredagen den 1 november till eller Katso täältä! Enköpings kommun är finskt förvaltningsområde. Du som vill veta mer eller som har förslag på hur vi kan stärka den sverigefinska kulturen är välkommen att höra av dig. Enköpingin kunta on suomen kielen hallintoalue. Mikäli haluat tietää enemmän tai sinulla on ehdotuksia, miten voimme vahvistaa ruotsinsuomalaista kulttuuriamme, ota yhteyttä Tarja Cucevic Björkenö: tai Nio träffpunkter Träffpunkterna för dig som har fyllt 65 år erbjuder olika aktiviteter. Nytt för i höst är sittande latinodans på träffpunkt Ljunggården och Kryddgården. I Enköpings kommun kan du besöka någon av alla träffpunkter som finns, centralt och utanför staden. Där kan du umgås med andra människor och träffa vänner. Det kostar ingenting. Mer information finns på traffpunkter. Strokeutbildning Som en av de första kommunerna i landet har Enköpings kommun genomfört en strokekompetensutbildning för ett 30-tal medarbetare på vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningen var ett samarbete mellan Enköpings kommun och Landstinget i Uppsala län, för att förbättra vården och omsorgen till personer som är 65 år och äldre som har drabbats av stroke. Strokekompetensutbildningen ingick i projektet Utveckling av vårdkedjan efter stroke. Tänk om alla sorterade allt För att bryta trenden med ökade sopmängder behöver vi ändra konsumtionsvanor, men också ändra hur avfallet hanteras och källsorteras. Årets fjärde budskap i kommunens sopbilskampanj är TÄNK OM alla sorterade allt. Vi vill visa hur viktigt det är att sortera och återvinna. Matavfall rötas och blir biogas som bilar kan köra på. Förpackningar återvinns och blir till nya förpackningar. 5

6 Vi håller vägarna öppna i vinter Romberga De flesta gång- och cykelvägar plogas, men vi kan förstås inte ploga alla samtidigt. På kartan är de gång- och cykelvägar som är prioriterade märkta med svart. Lillsidan Centrum Korsängen Munksundet Copyright Lantmäteriet/Enköpings kommun Prioriterade gång- och cykelvägar Enköpings kommun har i genomsnitt halkdygn per säsong. Det innebär att kommunen måste ploga och sanda nästan vartannat dygn under vintern. Vädrets makter är oftast oberäkneliga och arbetsbelastningen för gatuavdelningen och parkkontoret blir ibland ojämn. Det gör att vi måste prioritera våra insatser och börja där trafiken är störst. Även om vi sätter in alla resurser, kan inte alla gator bli plogade och sandade samtidigt. För att underlätta för trafiken snöröjer och sandar vi gatorna i en viss turordning: 1. Först och främst ser vi till att genomfartsoch bussgator liksom de mest använda cykelvägarna blir framkomliga. Vårt mål är att det ska vara gjort inom sex timmar från att det slutat snöa. 2. Därefter tar vi hand om övriga gator och cykelvägar. Vårt mål är att det ska vara gjort inom tolv timmar från att det slutat snöa. Ibland händer det att plogbilen kör en sväng för att öppna gatan och sedan återvänder några timmar senare för att finjustera. Snövallar utanför fastigheten Tyvärr har kommunen oftast inte möjlighet att ta bort den vall som blir när snöröjningsfordon kör förbi en fastighet, utan det sker i mån av tid. Det är du som är fastighetsägare som har ansvar för att röja så att det går att komma in och ut från fastigheten. Hjälp oss att utföra en bra snöröjning genom att inte parkera några fordon (till exempel bilar eller husvagnar) på gatorna de nätter när det finns risk för snö. Är gatan svårframkomlig på grund av parkerade fordon är det den som kör snöröjningsfordonet som avgör om gatan kan plogas eller inte. Fastighetsägarens ansvar Du som äger en fastighet måste hålla gångbanor utanför fastigheten rena från snö och is och sanda när det behövs. Du får inte slänga snö från din tomt ut på gatan. Om du skottar bort snö från ditt tak ned på gångbanan, måste du genast forsla bort den. Om det blir en snörik vinter kommer kommunen eventuellt ordna en allmän snötipp. Mer information om snötippen kan du läsa om på Underlätta för sophämtarna och brevbäraren Vintern är trevlig på många sätt, men den är tyvärr ofta problematisk för sophämtarna och brevbäraren. Varje vinter förekommer halkolyckor och dikeskörningar. Du som är fastighetsägare måste se till att gångvägen fram till sopbehållaren och brevlådan är skottad och sandad. Annars kan vi inte hämta dina sopor och du kanske inte får din post. Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om en olycka inträffar. Du som är väghållare måste se till att enskilda vägar som utnyttjas för hämtning ska vara plogade och sandade, annars kanske vi inte kan hämta dina sopor. Sopbilen kan inte göra ett nytt försök att hämta soporna förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Gratis sandningssand till villaägare Från och med den 8 november kan du hämta sand på anvisad plats utanför Styrmannen, Ågatan 2A. Du får hämta max fyra hinkar sand (20 liter per hink). Hör gärna av dig till vår kundtjänst Har du synpunkter eller om det uppstår problem kan du ringa teknikförvaltningens kundtjänst, telefon , eller skicka e-post via kommunens webbplats (klicka på rutan Lämna klagomål, synpunkter och beröm, klicka därefter på länken Teknikförvaltningens kundtjänst). Goda råd vid snöväder Släpp fram snöröjningsfordonen. Även om vi halkbekämpar med maximal arbetsstyrka, bör du räkna med att det kan vara halt. Utrusta bilen med bra vinterdäck. Anpassa hastigheten till trafiken och förhållanden på vägen. Se till att du har isfria rutor innan du ger dig ut i trafiken. Tänk på barnen i vintertrafiken. De både ser och hör trafiken sämre på vintern och leker gärna i snövallarna. 6

7 Han vill nå bättre balans i idrottslivet Mikael Franzén är imponerad av det oerhörda engagemang som finns bland Enköpingsborna och idrottsföreningarna. Enköping är en växande kommun. Då måste vi också erbjuda ett rikt idrotts- och föreningsliv, för dem som bor här i dag och de som funderar på att flytta hit. Enköping är en kommun där det är nära till idrott, så möjligheterna och förutsättningarna att lyckas är stora. Det säger Mikael Franzén, idrottsstrateg på upplevelseförvaltningen. Han stöttar idrottsföreningarna i att utveckla sin verksamhet så att fler barn och unga blir aktiva och förblir det hela livet. Att det sker en allt större elitsatsning bland barn och unga och att fler idrotter blir till året-runt-idrotter i stället för att vara säsongsbundna minskar möjligheten att pröva olika idrotter och riskerar att utestänga barn och unga som inte vill elitsatsa. Som gammal hockeyspelare har han själv erfarenhet av vad alltför stor fokusering kan göra för motivationen. Jag fokuserade för mycket på idrotten för tidigt. Under många år tränade jag varje dag och spelade matcher varje helg. Till slut valde jag att sluta. Jag tänkte att det måste finnas mer i livet än bara hockey. Temakvällar för föreningarna Trenden med elitsatsning i unga år är inte ett stort problem här, men tendenserna finns. Därför har Mikael Franzén tagit initiativ till att certifiera idrottsföreningarna utifrån LTAD-modellen (Long Term Athlete Development). Den ska utveckla folkhälsan och höja kvaliteten inom idrotten på ett hälsosamt sätt. Under hösten arrangeras temakvällar för idrottsföreningarna med fokus på jämställdhet, förebyggande arbete kring tobak, alkohol och droger och integration och mångfald för att få föreningarna att utvecklas tillsammans. Speciellt viktig tycker Mikael Franzén att frågan om jämställdhet är. Idrottsföreningarna tappar många flickor som är år. De flesta försvinner för gott från idrotts- och föreningsvärlden. Det är inte bra, vare sig ur folkhälso- eller jämställdhetsperspektiv. Hur kan vi få dessa unga kvinnor att stanna kvar, exempelvis som ungdomsledare och ledare? Öppen idrott är ett annat koncept för att få fler i åldern år fysiskt aktiva. De föreningar som är med håller öppet för att barn och unga ska få prova på deras idrott. Varje förening är värd under två veckor och ansvarar då för att arrangera prova-på-aktiviteter, utan att kräva ett medlemskap i föreningen. Målet är att skapa lust och nyfikenhet för idrott. I höst får barn och unga i Enköping prova på allt från friidrott och brottning till konståkning och jujutsu. Mikael Franzén sporras av det stora engagemang som han möter. Foto: Susanna Järlund Joar blir möjligheternas kulturhus med ett brett utbud Med ett stort antal kulturaktiviteter i Enköping under hela året är behovet av ett samlande kulturhus stort. Ett nytt kulturhus har alla möjligheter att bli en ny samlingsplats för Enköpingsborna. Om bibliotek, kulturskola, allmänkultur och biograf finns i samma moderna lokaler kan också relationerna mellan dem stärkas. Vi vill kunna erbjuda ett brett kulturutbud som kan intressera många. Därför känns det också viktigt att vi bygger lokaler som kan användas på många olika sätt, säger upplevelseförvaltningens chef Anneli Fällman. Undervisning och konserter För Kulturskolan har ett gemensamt kulturhus varit en önskan under många år. Med våra duktiga elever har vi konserter och föreställningar som når tusentals Enköpingsbor. Med en samlande konsertlokal kan fler anhöriga och intresserade få del av våra program samtidigt som vi ger våra unga goda möjligheter att utvecklas inom musik, dans och teater och andra kulturella uttrycksformer. Ännu ett beslut i vinter I december 2012 återupptogs arbetet med att skapa Kulturhuset Joar efter ett beslut i kommunfullmäktige. Sedan dess har arbetet pågått med att ta fram underlag för vad det kommer att kosta att bygga om och driva kulturhuset och vilka verksamheter som ska rymmas där. Beslut om att gå vidare och förbereda för bygget kan fattas av kommunfullmäktige under vintern. Vi har ett stort behov av fungerande lokaler till undervisning och konsertverksamhet, säger Niklas Forslund, rektor på Kulturskolan. Idéskiss för ett samlat kulturhus. Bild: Ettelva Arkitekter 7

8 Kulturlovet 2013 Fredag 25 oktober Rysarkväll Spökhistorier med Dan Höjer, spökstig och andra kusligheter. Kom gärna utklädd men utan ansiktsmask. Klockan: Ålder: år Föranmälan senast 23 oktober till biblioteket, telefon Begränsat antal platser. Måndag 28 oktober Bio: Kirikou och den elaka häxan Kirikou föds i en afrikansk by som vilar under häxan Karabas förbannelse. Brunnen har sinat och nästan alla män har blivit uppätna av häxan. Knappt har Kirikou blivit född förrän han bestämmer sig för att rädda byn. Svenskt tal. Längd: 75 minuter. Klockan: Ålder: från 7 år, familjefilm Fri entré, ingen anmälan. Plats:Joar Blå, biografen Bokkalas Kom och låt dig tipsas om böcker och passa på att ge andra dina bästa boktips och läsupplevelser. Klockan: Ålder: år Singer-songwriterkurs Kick-off för kursen som ger dig möjlighet att skapa din egen text och musik. Kursen består bland annat av grundläggande musikteori, ackompanjemang på gitarr eller piano, text- och melodiskapande samt en konsert för publik på slutet av kursen i maj. Åtta tillfällen under läsåret. Klockan: Ålder: Från 14 år Anmälan senast den 11 oktober till Kulturskolans expedition, telefon Se för prisuppgift beroende på ålder, kurstillägg för elever som redan går på Kulturskolan på instrument med mera. Plats: Kulturskolan Stenkul på museet Tillsammans utforskar vi museets stenålderskista, fylld med föremål som berättar om hur människor hade det för år sedan. Linda på museet visar och avslöjar alla arkeologers hemliga dröm att få vara som Indiana Jones. Klockan: Ålder: Från 7 år i vuxens sällskap Fri entré. Plats: Enköpings museum, Rådhusgatan 3 Tisdag 29 oktober Stenkul på museet Se under måndagens programpunkt. Singer-songwriterkurs Se under måndagens programpunkt. Arkeologi i kvarteret Fältskären Familjevisning av den arkeologiska undersökningen på Pausparkeringen. Kom och se vad arkeologerna hittat och lyssna till deras berättelse om det medeltida Enköping. Klockan: Plats: Enköpings museum, Rådhusgatan 3 Arrangör: Arkeologikonsult Skapardagen Pyssel för alla åldrar. Klockan: Kostnad: 20 kronor, barn under 5 år gratis. Ingen anmälan. Plats: Kyrkans Hus, Västra Ringgatan 9 Arrangör: Svenska kyrkan Mer information på telefon Bio: Uppe på Vallmokullen Varje morgon hissar Umi en flagga utanför sitt hus för att hedra sin pappas minne. Pappan dog i Koreakriget. Ritualen fascinerar pojken Shun varje dag, när han ser den på väg till skolan. En relation och förälskelse tar form, men det finns saker de inte känner till om varandra som ska få stor betydelse för deras framtid. Svenskt tal. Längd: 91 minuter. Klockan: Ålder: från 10 år Fri entré, ingen anmälan. Plats:Joar Blå, biografen Sagostund Kom och hör om en busig och snäll Emil i Lönneberga tillsammans med grisar, katter och hästar. Klockan: Ålder: 4 5 år Föranmälan för grupper till biblioteket på telefon Häxpyssel Vi gör rysligt roligt pyssel tillsammans. Kanske blir det ett spöke eller en fladdermus? Klockan: Ålder: Från 4 år Onsdag 30 oktober Arkeologi i kvarteret Fältskären Se under tisdagens programpunkt. Snickarboa på biblioteket Välkommen till stubbringen och prova på att tälja i trä. Vi skapar pinndjur. Länshemslöjden och personal från upplevelseförvaltningen inspirerar och hjälper till. Klockan: Kom och gå som det passar. Ålder: från 7 år Fri entré, ingen anmälan. Plats: Biblioteket Häxpyssel Se under tisdagens programpunkt. Luftgevärsskytte Välkommen att prova luftgevärsskytte. Klockan: Ålder: 7 15 år Plats: Veckholms brandstation Arrangör: Södra Trögds Skyttegille. Kjell Skagerlind telefon , Kalis Pettersson telefon Stick- och virkverkstad En liten verkstad för handarbete. Du som är nybörjare får hjälp att komma i gång. Om du har något påbörjat arbete hemma får du gärna ta med dig det. Klockan: Ålder: Från 9 år Fri entré. Plats: Enköpings museum, Rådhusgatan 3 Arrangör: Sydvästra Upplands kulturhistoriska förening i samarbete med Enköpings museum Torsdag 31 oktober Arkeologi i kvarteret Fältskären Se under tisdagens programpunkt. Snickarboa på biblioteket Se under onsdagens programpunkt. Luftgevärsskytte Se under onsdagens programpunkt. Stick- och virkverkstad En liten verkstad för handarbete. Du som är nybörjare får hjälp att komma i gång. Om du har något påbörjat arbete hemma får du gärna ta med dig det. Klockan: Ålder: Från 9 år Fri entré. Plats: Enköpings museum, Rådhusgatan 3 Arrangör: Sydvästra Upplands kulturhistoriska förening i samarbete med Enköpings museum Babbloteket Bibliotekets bokklubb. Vi babblar om nya och gamla böcker. Klockan: Ålder: år Fredag 1 november Sagostund Olympic Day Kom och lyssna till en berättelse från sportens värld. Klockan: Ålder: 6 9 år Föranmälan för grupper till biblioteket på telefon Olympic day på Idrottshuset Prova på olika idrotter med föreningar i kommunen. Du får möjlighet att träffa olympier, till exempel kanotisten Markus Oscarsson och brottaren Jenny Fransson. Klockan: Ålder: årskurs 2 5 Plats: Idrottshuset Anmälan och mer information hittar du på: Arrangör: Sveriges olympiska kommitté, Upplands idrottsförbund och Enköpings kommun Halloweenfest Det går bussar från respektive fritidsgård. Kvällen bjuder på en Fifa14-turnering, en massa gott och en del läskiga saker För mer information: ungdom Klockan: 18:00 24:00 Ålder: år Fri entré. E-post: Plats: Ungdomens hus, Sandgatan 9 Måndag 28 oktober söndag 3 november Fritidsgårdarnas aktiviteter Under hela veckan händer det olika roliga saker på fritidsgårdarna. För mer information se fritidsgårdarnas facebooksidor eller prata med fritidsledarna. Klockan: Se respektive fritidsgård Ålder: Se respektive fritidsgård E-post: Plats: Tingan, Hummelsta, Fjärdhundra, Ungdomens Hus, Romberga och V-Boden Arrangör där inget annat är angivet: Upplevelseförvaltningen Kulturveckorna för alla 2013 Kulturveckorna för alla 2013 pågår under veckorna 46 och 47. Invigning på biblioteket den 11 november. Årets tema är Min stad. Kulturveckorna för alla är ett tillfälle för människor med utvecklingsstörning att själva framträda och bjuda allmänheten på kultur i olika former. Läs mer på enkoping.se

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Höstlov Programblad. Roliga aktiviteter på höstlovet

Höstlov Programblad. Roliga aktiviteter på höstlovet Höstlov 2016 Programblad Roliga aktiviteter på höstlovet Rysarkväll 28 oktober Upplev en ryslig kväll på biblioteket. När mörkret har lagt sig både ute och inne samlas vi i biblioteket och lyssnar till

Läs mer

Kultur i förskolan, 4-5 år

Kultur i förskolan, 4-5 år Fotograf: Martin Skoog Kultur i förskolan, 4-5 år Våren 2015 Välkommen till vårens kulturprogram! Varmt välkommen till en vår med teater, sång och mycket musikglädje! I vår får vi uppleva spännande föreställningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

#sumpanlov. Sagoläsning. Dans och pyssel. I Sundbyberg finns det massor av gratis höstaktiviteter för barn och unga! PSST!

#sumpanlov. Sagoläsning. Dans och pyssel. I Sundbyberg finns det massor av gratis höstaktiviteter för barn och unga! PSST! Dans och pyssel Sagoläsning Höstlovsdisco #sumpanlov PSST! I Sundbyberg finns det massor av gratis höstaktiviteter för barn och unga! SUNDBYBERG.SE/SUMPANLOV Här hittar du allt kul som händer i Sundbyberg

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Mötesanteckningar snömöte 2014

Mötesanteckningar snömöte 2014 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Tekniska förvaltningen Förvaltningskansliet Datum 2014-03-25 Mötesanteckningar snömöte 2014 Tid: Tisdag 25 mars 2014, kl. 18.00-20.00 Plats: Högskolecentrum, Arboga Medverkande

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

Kultur i förskolan, 4-5 år

Kultur i förskolan, 4-5 år Foto:Christer Folkesson Kultur i förskolan, 4-5 år Hösten 2015 Välkommen till höstens kulturprogram! I höst får vi en blandning av musik från olika delar av världen. Vi gör ett besök i Beatrix Potters

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen. Den svenska skolan för nyanlända

För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen. Den svenska skolan för nyanlända För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär-

Läs mer

Kulturveckorna för alla i Enköping. 9 november 21 november 2015

Kulturveckorna för alla i Enköping. 9 november 21 november 2015 Kulturveckorna för alla i Enköping 9 november 21 november 2015 Illustration: Pelle Carlsson Vinnaren i teckningstävlingen sida 2 3 Teckningsutställning på tema jubileum sida 4 Invigning sida 5 Jubel i

Läs mer

Kulturlov! 30 oktober-5 november 2017

Kulturlov! 30 oktober-5 november 2017 Kulturlov! 30 oktober-5 november 2017 I samverkan av: Biorama-Gummifabriken-Skurups Bibliotek, Fritidsgårdarna-Kultur & Fritid - Kulturskolan 1 Måndagen 30 oktober Midnight Feast Tid: Måndag 30/10 kl.18.00-31/10

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Fritidshemmen F-2, 3-6 Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Agility och rallylydnad 5 Scoutkåren Vikingen 6 Tipspromenad 7 Bowling 8 Bjuvs musikkår 9 Skromberga blåsorkester 11 Warhammer 40 000 13

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Blå Stället SOMMARKUL I ANGEREDS STADSPARK 2015. Hej alla leksugna barn! För dig mellan 6-13 år. Allt är gratis! Vecka 26-32. Kl 13-16.

Blå Stället SOMMARKUL I ANGEREDS STADSPARK 2015. Hej alla leksugna barn! För dig mellan 6-13 år. Allt är gratis! Vecka 26-32. Kl 13-16. s SOMMARKUL I ANGEREDS STADSPARK 2015 För dig mellan 6-13 år. Allt är gratis! Vecka 26-32. Kl 13-16. Hej alla leksugna barn! Nu är det ÄNTLIGEN SOMMAR snart! Skolan är slut för denna gång och vi på kommer

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Foto: Anja Callius. Kulturgaranti våren Enköpings kommun

Foto: Anja Callius. Kulturgaranti våren Enköpings kommun Foto: Anja Callius Kulturgaranti våren 2017 Enköpings kommun Välkommen till en vår fylld av minnesvärda kulturupplevelser! Vårens kulturutbud bjuder på svängiga och förtrollande sånger och sagor. Gå på

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL! PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL - FÖR BARN PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK! I vår blir det författarbesök, musikprogram, barnboksfest, teaterföreställningar och sagostund med polisen. För platser

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Januari 2008 Skolans uppdrag Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) har anpassats för att även omfatta förskoleklassen

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser www.enkoping.se/kulturskolan Foldern Kulturskolans kurser är producerad av Enköpings kommun 2011 Foto om inget annat anges Kulturskolans bildarkiv Vad får barn och ungdomar att gå

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SANDENS FÖRSKOLLA

VÄLKOMMEN TILL SANDENS FÖRSKOLLA Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILLL SANDENS FÖRSKOLA Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden MÅNSTORP OCH ARRIE Här finns framtiden Verksamhetsplan förskola 2011/2012 Innehåll Vision 3 Gemensamma mål 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Normer och värden 6 Förskola och hem 7 Lärargrupper

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL.  Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen Här kan du läsa om lite olika saker som du kan aktivera dig med under höstlovet i år. Dåsportlovsprogrammet innehåller mycket fritids- och sportaktiviteter försöker vi till höstlovet nu erbjuda saker som

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober

En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Så snart man gör något som på något sätt berör barn,

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen Rev 2014-02-06 Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna

Läs mer

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Välkommen till Östbergsskolan och Klockhusets fritidshem Östbergsskolan är uppdelad på två fritidshem, Västerhus samt Österhus. Det finns två avdelningar på respektive

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

KULTURSKOLAN VT Glädje & gemenskap. Kunskap & kreativitet. Upplevelse & livslångt lärande. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

KULTURSKOLAN VT Glädje & gemenskap. Kunskap & kreativitet. Upplevelse & livslångt lärande.  BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Glädje & gemenskap Kunskap & kreativitet Upplevelse & livslångt lärande KULTURSKOLAN VT 2017 www.atvidaberg.se BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Välkommen till en mötesplats för musik och skapande i gemenskap

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Kulturgaranti hösten Enköpings kommun

Kulturgaranti hösten Enköpings kommun Kulturgaranti hösten 2016 Enköpings kommun Välkommen till en höst fylld av fantasifulla möten! Möt den uråldriga valen som simmar omkring i haven och sjunger på ett alldeles eget språk. Stäm in i folksång,

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Sommarlov i Ale 2013

Sommarlov i Ale 2013 Sommarlov i Ale 2013 Utomhusbad i Ale Vi finns på plats för märkestagning >>Hultasjön v 28,32 och 33 >>Vimmersjön v. 33 Personalen i Skepplanda simhall hälsar alla barn välkomna till årets märkestagning.

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Premiär för Prima En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Inspiration Kreativitet Utveckling Prima handlar om kreativitet och digital kompetens! Prima är en helt ny, spännande form av grundskola.

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

MARIA. 31 oktober - 4 november. MiniNYTT

MARIA. 31 oktober - 4 november. MiniNYTT MARIA 31 oktober - 4 november MiniNYTT HÖSTLOVSKUL! Missa inte GLADIATORERNA på torsdag! HÖSTLOV MMK 31 OKTOBER 4 NOVEMBER LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Badet Åka iväg LUNCH 11.30-12.30

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer