Konferens Vuxnas lärande 24 februari. yhmyndigheten.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens Vuxnas lärande 24 februari. yhmyndigheten.se"

Transkript

1 Konferens Vuxnas lärande 24 februari

2 Myndighetens uppdrag - Yh, KY, KU, lärlingsutbildning, enligt lag och förordning Analysera kompetensbehov Besluta om utbildningar och statsbidrag Ge kvalitetsstöd till utbildningsanordnare Granska utbildningarnas resultat Informera om yrkeshögskolan Dokumentera studieresultat Samordna och stödja validering Bedöma utländska betyg Samordna EQF Utveckla Europass

3 Vad är Yh-utbildning? Utbildningar på eftergymnasial nivå (6 mån 3 år långa) Skräddarsydda utifrån arbetslivets behov Avgiftsfria och berättigar till CSN-medel Teori varvas med en fjärdedel praktik Ca 20 lärarledda lektioner/vecka Två examensnivåer Målet är jobb eller eget företagande

4 Exempel på utbildningar Yrkeshögskolan (Yh/Ky) Apotekstekniker Spelgrafiker/utvecklare Vindkraftstekniker Gourmetkock Företagssäljare Skidlärare Redovisningsekonom Inköpare Ridinstruktör Eventproducent Driftsledare Byggingenjörer Kompletterande utbildningar Pilot Massageterapeut Livesändningsspecialist Copywriter Konstutbildning Guide, reseledare Florist Silversmed Trädgårdsmästare Hovslagare Helikoptertekniker Fotograf

5 Syftet med utbildningsformen? Höja status på yrkesutbildningar Bidra till tillväxt genom bättre matchning Utgå från arbetslivets behov, prioritera därefter Ge arbetslivet ett långtgående inflytande över utbildningarnas utformning Utveckla eller bevara smalt yrkeskunnande av betydelse för individen och samhället Ge utbildningarna en från samhällssynpunkt lämplig placering

6 Stora förväntningar! Riksdag LO TCO Kommuner Regering Branschorganisationer Företagarna Teknikföretagen Regioner SKL Svenskt Näringsliv Anordnarna Studerande Gamla och nya medarbetare

7 Förutsättningar? Erfarenheter? Ekonomi: 104 mkr i förvaltningsanslag 1,8 miljarder i statsbidrag Organisation: 85 anställda i Västerås och Hässleholm

8 Verksamhetsprocess Information Analys av arbetsmarknadsbehov Ansökningsomgång Tillsyn

9 Kommunikation Lansera yrkeshögskolan och Yh-utbildningar Känd på arbetsmarknaden Känd för studerande Känd för allmänheten Stödja myndighetens uppdrag med kommunikation Validering EQF Övriga uppdrag På gång - lanseringskampanj vecka 12

10 Avdelningen för omvärldsanalys och uppföljning Analyserar och bedömer arbetsmarknadens kompetensbehov och redovisar resultatet i en årlig Utbildnings- och yrkesanalys

11 Hur genomför vi tillsyn? Inledande tillsyn Regelbunden tillsyn Tillsyn på förekommen anledning (EWS) Ekonomisk uppföljning Tematisk kvalitetsgranskning

12 Vilka studerar och varför? 46% män och 54 % kvinnor Medelålder år vid studiestart Karriärskifte eller höjd utbildningsnivå Ca examineras årligen Ca studerande totalt 3,8 sökande per plats (2010)

13 Antal studerande Ky/Yh 15 november 2010* Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Data/IT Samhällsbyggnad och byggteknik Hotell, restaurang och turism Kultur, media och design Transporttjänster Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Friskvård och kroppsvård Pedagogik och undervisning Säkerhetstjänster Journalistik och information Juridik Män Kvinnor Miljövård och miljöskydd Övrigt * Avser registrerade studerande på pågående utbildningsintag

14 Antal studerande Ky/Yh 15 november 2010* Stockholm Västra Götaland Skåne Jönköping Dalarna Västernorrland Östergötland Kronoberg Värmland Halland Uppsala Kalmar Södermanland Blekinge Gävleborg Örebro Västmanland Västerbotten Norrbotten Jämtland Gotland Män Kvinnor * Avser registrerade studerande på pågående utbildningsintag

15 Studerande per 1000 invånare länsvis hösten 2010 Kronoberg Blekinge Västernorrland Västra Götaland Skåne Dalarna Stockholm Jönköping Värmland Kalmar Södermanland Halland Gävleborg Östergötland Västmanland Örebro Uppsala Jämtland Västerbotten Norrbotten Gotland Studerande Ky Yh per invånare år * * Avser registrerade studerande på pågående utbildningsintag och folkmängd ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

16 Ansökningsomgången 2010, utfall 885 ansökningar, studieplatser 235 beviljades (25%), 6400 studieplatser, två intag

17 Andel sökta och beviljade platser per utbildningsområde Ekonomi, administration och försäljning 31,0 29,6 Teknik och tillverkning 17,0 16,7 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 13,6 14,0 Hotell, restaurang och turism 6,9 8,8 Data/IT Samhällsbyggnad och byggteknik 6,6 7,5 8,7 11,3 Kultur, media och design 3,9 5,8 Andel sökta platser procent Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 2,1 2,9 Andel beviljade platser procent Transporttjänster 2,0 2,4 Pedagogik och undervisning 1,8 1,9 Säkerhetstjänster 1,4 0,9 Friskvård och kroppsvård 0,0 1,3 Journalistik och information Juridik 0,7 0,7 0,5 0,0

18 Andel sökta och beviljade platser per län Stockholm Västra Götaland Skåne Östergötland Kronoberg Jönköping Kalmar Västernorrland Dalarna Västmanland Örebro Gävleborg Uppsala Blekinge Västerbotten Värmland Halland Södermanland Norrbotten Jämtland Gotland 4,3 5,8 3,8 2,0 3,3 3,7 3,2 2,1 2,5 4,9 2,5 2,4 2,4 2,2 2,3 3,0 2,2 1,2 2,2 1,7 2,1 2,0 2,1 2,9 1,9 2,8 1,9 1,4 1,8 2,6 1,1 1,9 0,9 1,8 0,5 0,8 11,8 27,1 27,3 17,2 14,6 15,9 Andel sökta platser procent Andel beviljade platser procent

19 Antal beviljade platser länsvis, per invånare år Västernorrland Jämtland Gotland Blekinge Östergötland Stockholm Skåne Jönköping Kronoberg Västerbotten Örebro Värmland Södermanland Kalmar Dalarna Västmanland Norrbotten Västra Götaland Uppsala Halland Gävleborg Folkmängd år per Källor: Yh myndigheten och SCB

20 Exempel på beviljade utbildningar 2011 Apotekstekniker Aktiveringspedagog inom LSS grav kognitiv funktionsnedsättning Avancerad GIS Applikationsutvecklare Arbetsledare anläggning Arbetsledare inom storkök Automationsingenjör Avancerad Flashprogrammerare Beridare Behandlingspedagog

21 Timringsutbildning (produktion av timrade hus) Driftingenjör Kyla och VVS Drifttekniker inom VA sektorn Demensspecialiserad undersköterska Datavetenskap- och systemadministration 2010/1669 Digital visualiserare (stadsplanering, arkitektur, inredning, design) Explosivämnestekniker EU projekt samordnare Elkraftsingenjör Elkraftskonstruktör Energitekniker Exportförsäljning interkulturellt affärsmannaskap

22 Företagssäljare B2B (Business to Business) Finans- och bankrådgivare Fordonselektriker Flygtekniker Food and Beverage Manager Försäkringsrådgivare Filmarbetare Försäkringssäljare Förpackningsdesigner Försäljningsingenjör Gårdsmästare Gatu- och VA projektör GIT/GIS utvecklare GIT/GIS ingenjör

23 Markekologisk design (Mark- och vattensanering) Medicinsk sekreterare Mariningenjör/Produktionstekniker Marknadsförare Miljösamordnare, byggnader Medicinsk fotterapeut Marknadsstrateg och försäljare Mobil applikationsutvecklare Motion Graphics Designer Möbel- och inredningssnickare

24 Utbildningsanordnare Lernia College AB, Skellefteå Viva Komvux, Umeå Skellefteå kommun Vuxenutbildning Utbildning Produktionstekniker Tandsköterska TRAC-diplomerad Resekonsult Vännäs kommun, Liljaskolan Storumans Lärcentra Trafiklärare Vindkraftstekniker i kallt klimat Stiftelsen kursverksamheten vid Umeå universitet Vilhelmina lärcentrum Naturbruksgymnasiet, Skellefteå Säljare/marknadsförare med internationell inriktning Processtekniker inriktning krossning, väg och beläggning Skogsmaskinförare, Skogsvårdare

25 Hur gick det efter studierna? Uppföljnings av examinerade 2009 (Ky)

26 Huvudsaklig sysselsättning före Ky-utbildningen, examinerade 2009 Knappt 70% hade arbete eller var egenföretagare före utbildningen.

27 Huvudsaklig sysselsättning året efter examen, examinerade 2009 Drygt 80% anger arbete eller egenföretagare som sin huvudsakliga sysselsättning året efter examen.

28 Tid till första arbete/eget företag efter Kyutbildningen, examinerade 2009 Drygt 70% har arbete innan utbildningen är klar eller inom en månad efter examen. Drygt 80% har arbete inom sex månader efter examen.

29 Överensstämmelse mellan arbete/eget företag och Ky-utbildning, examinerade 2009 Runt 80% har året efter examen arbete som helt, till största delen eller till viss del ligger inom samma yrkesområde som utbildningen syftade att leda till.

30 Hur kvalificerade är arbetsuppgifterna jämfört med före utbildningen, examinerade 2009 Knappt 70% har året efter examen mer kvalificerade arbetsuppgifter än före utbildningen.

31 Hur nöjda är de examinerade med utbildningen, examinerade % är mycket eller ganska nöjda med sin utbildning.

32 Avdelningen för kommunikation och studiedokumentation Kommunikation Internkommunikation Externkommunikation Studiedokumentation Studieprestations- och examensdokumentation Resultatuppföljning Projekt YhDOK utveckling av studiedokumentation

33 Avdelningen för omvärldsanalys och uppföljning 13 medarbetare i Västerås Analyserar och bedömer arbetsmarknadens kompetensbehov och redovisar resultatet i en årlig Utbildnings- och yrkesanalys Samordnar och stödjer en nationell struktur för validering Ansvarar för bedömning av utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar Erbjuder kvalitetsstöd Ansvarar nationella samordningspunkten för EQF den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande Utvecklar EUROPASS

34 Resultatuppföljning Efterfrågan kort och lång sikt Signaler från LIA Resultat och måluppfyllelse Vilken yrkesroll Innehåll i utbildning jmf med yrkesroll Förkunskapskrav Nivå Yrkesroll och utbildnings - koncept Arbetsmarknadsrelevans Arbetslivsanknytning Ledningsgruppens engagemang Relevanta LIA-platser? Arbetsliv i utbildning Lokaler och utrustning Studerandeinflytande Schema Betygssättning och omtentamen Rekvisitioner Ledning och adminstration Pedagogik och genomförande Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsmål Utvärdering och förbättring Dokumentation Processkontroll Organisation Kursplaner med betygskriterier Lärares kompetens Röd tråd LIA-process

35 Slutsatser, tillsynsrapporter våren 2010 Många gröna utbildningar! Distansutbildningar håller måttet Svårt att se något samband mellan generell kvalitet och utbildningsområde Något sämre arbetslivsanknytning på handelsrelaterade utbildningar Där lednings- och administrationssystem fungerar dåligt där är kvalitetssystemet bristfälligt Det finns en osäkerhet kring vad systematiskt kvalitetsarbete innebär

36 Avdelningen för internt stöd och styrning Administration med ansvar för: Ekonomi - prognoser och kvalitetssäkring av processer för statsbidragshantering IT Registrering Intern service Interna rutiner, system, processer, riskhantering

37 På gång I maj genomför YH dagar informationsdagar för blivande och befintliga utbildningsanordnare -18 maj i Malmö, 24 maj i Stockholm samt 26 maj i Luleå Under våren planerar vi tillsyn av ca 90 utbildningar En ny ansökningsomgång för Yh-utbildning kommer att genomföras under Den gäller utbildningar med start hösten 2012 eller våren 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2011 2015. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211 215. 1 (54) Datum: 211-4-15 Dnr: YH 211/387 Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 211-215 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Inledande tillsyn 2011 för nystartade utbildningar

Inledande tillsyn 2011 för nystartade utbildningar Inledande tillsyn 2011 för nystartade utbildningar Inledande tillsyn görs när en ny utbildning ska starta eller precis har startat. Syftet är att undersöka om förutsättningarna finns för att utbildningen

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014

Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys. Återrapportering 2014 Utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs med viss kontinuitet - Tidsserier av statistik, beskrivning och analys Återrapportering 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2014-05-05 1 (36) Återrapportering

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Sammanfattande yrkesanalyser 2012

Sammanfattande yrkesanalyser 2012 Sammanfattande yrkesanalyser 2012 1 (67) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med yrkesanalyserna... 3 1.2 Källor och informationsinsamling... 3 1.3 Begränsningar i informationen... 4 1.4

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2014/691 ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Västerås 2014 Onslagsbild: Johnér Bildbyrå/Caiaimage

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Beviljade yrkeshögskoleutbildningar i ansökningsomgång 2013, fördelade på län och kommun

Beviljade yrkeshögskoleutbildningar i ansökningsomgång 2013, fördelade på län och kommun Blekinge Karlskrona Data/IT Webbutvecklare inom.net 400 EC Utbildning AB Karlskrona YH 2013/1959 Blekinge Karlskrona Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Skötare inom psykiatri 400 Hermods AB Karlskrona

Läs mer

Beviljade yrkeshögskoleutbildningar i ansökningsomgång 2013, fördelade på utbildningsområde

Beviljade yrkeshögskoleutbildningar i ansökningsomgång 2013, fördelade på utbildningsområde Data/IT 3D-Visualisering Västra Götaland 100 Göteborg Göteborgs Stad Utbildning YH 2013/2447 Data/IT Agil Projektledare Värmland 150 Karlstad Plushögskolan AB - Teknikhögskolan YH 2013/3014 Data/IT Applikationsutvecklare

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Lista över de 297 beviljade Yh-utbildningarna i ansökningsomgång hösten 2009, fördelade på utbildningsområde 2010-01-27

Lista över de 297 beviljade Yh-utbildningarna i ansökningsomgång hösten 2009, fördelade på utbildningsområde 2010-01-27 Lista över de 297 beviljade Yh-utbildningarna i ansökningsomgång hösten 2009, fördelade på utbildningsområde 2010-01-27 Dnr Utbildningsanordnare Utbildningsnamn Utbildningsort Yh-poäng Data/IT YH 2009/1646

Läs mer

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan?

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Patrik Lind Alexander Westerberg RAPPORT 2015:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Nya yrkeshögskoleutbildningar med start hösten 2014 och våren 2015, fördelade på utbildningsområde

Nya yrkeshögskoleutbildningar med start hösten 2014 och våren 2015, fördelade på utbildningsområde Utbildningsområde Data/IT 3D-Visualisering Göteborg Göteborgs Stad Utbildning 100 Agil Projektledare Karlstad Plushögskolan AB - Teknikhögskolan 150 Applikationsutvecklare Stockholm Plushögskolan AB -

Läs mer

Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan.

Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan. Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (165) Datum:

Läs mer

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Helsingborg Stad 2012 STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Författare: Elin Svensson Samordnare: Peter Arvebro, Eva-Lotta Bergström Tryck: Tryckservice

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Lista över de 297 beviljade Yh-utbildningarna i ansökningsomgång hösten 2009, fördelade på län 2010-01-27

Lista över de 297 beviljade Yh-utbildningarna i ansökningsomgång hösten 2009, fördelade på län 2010-01-27 Lista över de 297 beviljade Yh-utbildningarna i ansökningsomgång hösten 2009, fördelade på län 2010-01-27 Dnr Utbildningsanordnare Utbildningsnamn Utbildningsort Yh-poäng Blekinge YH 2009/1518 Blekinge

Läs mer

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 Övergripande mål för programmet...3 Inledning...4 Regionala Tillväxtprogrammet...4 Erfarenheter från tidigare program...5 Koppling till andra program...5 Sammanfattande analys...7 Övergripande mål för

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer