VATEK rörproppar för alla typer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATEK rörproppar för alla typer"

Transkript

1 Vatek_logo_cmyk-2012.pdf VATEK rörar för alla typer av rör VATEK RÖRPROPPAR är en serie högkvalitativa ar som kan användas på alla typer av rör,för att stoppa eller kontrollera vattenflöden.d e kan också användas som ändpluggar vid trycktester.alla ar är tillverkade av naturligt eller syntetiskt gum m im ed utm ärkta kom pressionsegenskaper och m ed halkfriyta. VATEK Rör SA1 och SA2 är fram tagen fram förallt för VVS-rör m ed en innerdiam eter från m m.g um m it är inte förstärkt,detta för att m axim era sträckegenskaperna. Proppar upp t o m 200 m m är utrustade m ed vanlig däcksventil som är vulkad m ot gum m it.en kedja,m onterad på ventilfästet,m ed ett päronform at handtag iandra änden, gör att risken för att en följer m ed in iröret m inim eras. Proppar över 200 m m är försedda m ed ventil som enkelt kan bytas ut till en snabbkoppling.d ragögla ingår för att kunna lyfta och sänka ned en m ed hjälp av draglina. Rör SA1 och SA2 finns även som oljebeständig variant. Rör SA1 är en blockerings för rör m ed innerdiam eter m m. Rör SA2 är en m ed genom föring för rör m ed innerdiam eter m m. VATEK Rör SB1 och SB2 är fram tagen för att tåla tuffa tag och används m ed fördel vid ning av m arkförlagda ledningar m ed en innerdiam eter från m m.propparna är tillverkade av högkvalitativt gum m im ed kevlarförstärkt kord och designade för m axim al friktion m ot rörväggen.varje täcker flera rördim ensioner vilket underlättar lagerhållningen. Alla ventiler är av typ snabbkoppling.på större dim ensioner har arna två ventiler för snabe luftfyllning.proppar upp till 500 m m är flexibla för att även passa ivinklar upp t o m 90. En eller två dragöglor,beroende på storlek,är placerade på arna för att kunna fästa draglina. Rör SB1 och SB2 finns även som oljebeständig variant. Rör SB1 är en blockerings för rör m ed innerdiam eter m m. Rör SB2 är en m ed genom föring för rör m ed innerdiam eter m m. 164

2 Vatek_logo_cmyk-2012.pdf VATEK Rör SC1 är en lång för att täta anslutning och huvudledning på sam m a gång.propparna klarar innerdiam etrar från m m. Propparna är försedda m ed en 100 cm lång tryckslang. En kedja,m onterad på ventilfästet,m ed ett päronform at handtag iandra änden,gör att risken att en följer m ed in iröret m inim eras.propparna är tillverkade av hökvalitativt gum m im ed kevlarförstärkt kord. VATEK Rör SD 2 är en genom förings m ed vilken m an kan utföra förbipum pning av stora vattenflöden under reparationer och andra ingrepp iett rörsystem under fortsatt kontinuerlig drift.propparna SD 2 klarar ledningar m ed innerdiam eter från m m.propparna är tillverkade av högkvalitativt gum m i m ed kevlarförstärkt kord.g um m it är utbytt.g enom föringen är tillverkad av alum inium m ed en flänsat vstick ifronten,som enkelt kan ersättas m ed olika storlekar. Propparna är utrustade m ed snabbkopplingar och m ed en eller två dragöglor beroende på storlek på en. VATEK Rör SE1 är en för stora ledningar m ed en innerdiam eter från m m som standard.propparna är tillverkade av högkvalitativt gum m im ed kevlarförstärkt kord,och är utrustade m ed två ventiler sam t två dragöglor.finns även m ed bypass m ed invändig G 50. VATEK Rör SF1 är en för gas- och VA-ledningar,m ed en innerdiam eter från m m,där en a kan föras in iledningen via ett m ycket begränsat utrym m e,t ex ett avstick. Propparna är utrustade m ed snabbkopplingsventil. VIKTIG T ATT TÄ N KA PÅ : Läs alltid m edföljande bruksanvisning. Var noga m ed att rengöra ledningen före m ontering av en.d etta är avgörande för friktionen m ellan rör och. Proppen skall alltid säkras m ed m ekanisk förankring för att förhindra utglidning. Använd alltid säkerhetsventil m ed m anom eter vid fyllning av en. Töm en på luft innan dem ontering Var uppm ärksam på baktrycket vid töm ning av en. U pprätta alltid säkerhetsavstånd vid fyllning och töm ning av en. Rengör aldrig gum m it m ed lösningsm edel eller andra aggressiva m edel

3 VATEK Rörar Hög kvalitet För alla typer av rör Brett dim ensionsom råde Lång livs Rör VVS Typ SA1 Blockerings med dragögla Dimensionsområde SA , ,07 R SA , ,11 R SA , ,11 R SA , ,23 R SA , ,25 R SA , ,39 R SA , ,42 R SA , ,23 R SA , ,32 R SA , ,00 R SA , ,50 R SA , ,80 R08 Rör VVS Typ SA2 Med genomföring för bl a provtryckning Gängad anslutning och dragögla Dimensionsområde För rör typ SA1 och SA2 utv Genomföring inv SA , ,17 - G 06 SA , ,32 R06 G15 SA , ,35 R06 G15 SA , ,59 R06 G15 SA , ,63 R06 G15 SA , ,88 R06 G 25 SA , ,03 R06 G 25 SA , ,41 R08 G 50 SA , ,30 R08 G 50 SA , ,25 R08 G 50 Rördiameter

4 VATEK Rörar Hög kvalitet För alla typer av rör Brett dim ensionsom råde Lång livs Tillb e h ör Till rör typ SA1 och SA2 RSK-nr Art-nr B eskrivning ST101 Tryckslang,2 m 0,2 ST102 Tryckslang,5 m 1,1 ST103 H andpum p,0-6 1,7 Rör VA Typ SB1 Blockerings med dragögla Dimensionsområde SB , ,3 R SB , ,6 R SB , ,1 R SB , ,9 R SB , ,0 R SB , ,0 R SB , ,4 R SB , ,9 R SB , ,3 R SB , ,3 R SB , ,0 2 x R SB , ,0 2 x R SB , ,0 2 x R08 Rör VA Typ SB2 Med genomföring för bl a provtryckning Gängad anslutning och dragögla Dimensionsområde Genomföring inv SB , ,7 R08 G15 SB , ,6 R08 G 25 SB , ,4 R08 G 25 SB , ,3 R08 G 50 SB , ,9 R08 G 50 SB , ,6 R08 G 50 SB , ,7 R08 G 50 SB , ,3 R08 G 50 SB , ,3 R08 G 50 SB , ,0 2 x R10 G100 SB , ,0 2 x R08 G100 SB , ,0 2 x R08 G

5 VATEK Rörar För rör typ SB1 och SB2 Hög kvalitet För alla typer av rör Brett dim ensionsom råde Lång livs Rördiameter För rör typ SB1 och SB2 Rördiameter Tillb e h ör Till rör typ SB1 och SB2 ST104 ST108 ST106 RSK-nr Art-nr B eskrivning ST104 Tryckslang m ed snabbkoppling och nippel,10 m,blå 1,2 ST105 Säkerhetsventil m ed m anom eter och kulventil,2.5 0,9 ST106 Säkerhetsventil m ed m anom eter och kulventil,1.5 0,9 ST107 Säkerhetsventil m ed m anom eter och kulventil,1.0 0,9 ST108 Adapter för ärrm ontering för SB ,8 ST109 Adapter för ärrm ontering för SB ,SB ,SB ,2 Rör VVS Typ SC 1 Blockerings med dragögla Inkl 1 m tryckslang Dimensionsområde Längd guikropp SC , ,7 SC , ,2 SC , ,8 168

6 VATEK Rörar Hög kvalitet För alla typer av rör Brett dim ensionsom råde Lång livs Rör VA Typ SD2 Med stor genomföring för bl a provtryckning Gängad anslutning och dragögla Dimensionsområde Genomföring inv SD , ,1 G 50 SD , ,8 G80 (50) SD , ,3 G100 (50) SD , ,3 - G 50 SD , ,0 - G100 (50) SD , ,6 R08 G150 (100,50) SD , ,0 R08 G150 (100,50) SD , ,0 R08 G200 (150,100,50) SD , ,0 2 x R15 G 200* SD , ,0 2 x R15 G 200* SD , ,0 2 x R15 G 200* * Finns även med genomföring G150 För rör typ SD2 Rördiameter För rör typ SD2 Rördiameter

7 VATEK Rörar Hög kvalitet För alla typer av rör Brett dim ensionsom råde Lång livs Rör VA Typ SE 1 Blockerings Dimensionsområde Max mottryck mvp B redd Längd SE , ,0 2 x R15 SE , ,0 2 x R15 SE , ,0 2 x R15 SE , ,0 2 x R15 SE , ,0 2 x R15 Rör VA & G AS Typ SF1 Blockerings Dimensionsområde Max Min öppning mottryck mvp Längd införande SF , ,3 R08 SF , ,4 R08 SF , ,6 R10 SF , ,8 R10 SF , ,3 R1t0 SF ,5 8, ,5 R10 170

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga Koppla Utomhus Kök Tvättstuga Boverkets byggregler (BBR) Enligt Boverkets byggregler får man utan bygglov installera och ändra vatten- och avloppsanordningar, som är kopplade till egen anläggning i alla

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev: 2008-01

bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev: 2008-01 1 bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev: 2008-01 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Kontakt 3 Säkerhetsföreskrifter 4 STARLOCK Översikt 5 Påfyllning av luft i dynan 6

Läs mer

Power with hydraulics

Power with hydraulics Power with hydraulics INDUSTRIPRODUKTER PRODUKTÖVERSIKT 100 R 256 TON enstegshandpump, tvåstegshandpump, lufthydraulisk pump, bensinmotordriven pump, elmotordriven pump, CYLIN- DRR, HÅLXELCYLINDRR, TILLEHÖR

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Enkel Digital Skyltning

Enkel Digital Skyltning Enkel Digital Skyltning på några minuter... färdiga, enkla och stabila system från Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184

ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184 Teknisk information 182 Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och 184 SuperFLO 185 Systemöversikt 186 SuperCOOL Förisolerade rörsystem 188 SuperCOOL 190 Rör & rördelar 193 Rör 194 Rördelar 194

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Bruksanvisning. Logano Plus SB615

Bruksanvisning. Logano Plus SB615 Bruksanvisning Logano Plus SB615 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 Produkten

Läs mer

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson Tömning av båtlatrin Snart kommer en lag som säger att de båtar som har septiktank måste tömma den i hamn. Senare i förlängningen tro mig, så blir det förbud mot all tömning i Östersjön både för fritidsbåtar

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar www.jafo.eu JAFO AB, Lund 0910. Med reservation för eventuella ändringar. Utgåva 3 INFORMATION OM ÄLDRE GOLVBRUNNAR Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att

Läs mer

Lösningar på byxor. Klädvalet Sverige AB tel. 021-620 15 Hemsida: www.kladvalet.se. 721 31 Västerås org. nummer: 556913-0775

Lösningar på byxor. Klädvalet Sverige AB tel. 021-620 15 Hemsida: www.kladvalet.se. 721 31 Västerås org. nummer: 556913-0775 Lösningar på byxor Byxor som öppnas i linningens båda sidor. Öppningen når ned till lårens början och stängs med kardborrband. Denna enkla lösning underlättar det dagliga livet på en mängd olika punkter.

Läs mer

Lättinstallerad. design. Geberit Monolith. Nyhet

Lättinstallerad. design. Geberit Monolith. Nyhet Lättinstallerad design. Geberit Monolith Nyhet Elegant design. Lättinstallerad. Geberit Monolith kombinerar tidlös design med enkel installation. Det som började som en modul för WC-skålar har nu vuxit

Läs mer

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vattenistallation. Leverantören garanterar produktens

Läs mer

MODELLER CA-1 OCH CA-2

MODELLER CA-1 OCH CA-2 INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT & UNDERHÅLL (IDU) MODELLER CA-1 OCH CA- MOTTRYCKSREGULATORER (Swedish) IDU-CA 11-0 I. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AVSNITT I Modeller CA-1 och CA- är tryckregulatorer

Läs mer

since 1870 Duschsystem för seniorer

since 1870 Duschsystem för seniorer since 1870 Duschsystem för seniorer Passar alla rum Glan finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika rum. Förutom nedanstående standardutföranden kan vi tillverka specialutföranden såsom anpassning

Läs mer

Laddomat 21 Laddningspaket

Laddomat 21 Laddningspaket Art.Nr. 11 23 78 Laddomat 21 Laddningspaket Bruks- och installationsanvisning RSK nr 686 18 23 LM21_Manual.indd 812082 090603 by Termoventiler AB 0321-261 80 www.termoventiler.se 1 Laddomat 21 har till

Läs mer

MODELLER CA-1 OCH CA-2

MODELLER CA-1 OCH CA-2 NSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT & UNDERHÅLL (IDU) IDU-CA MODELLER CA-1 OCH CA-2 MOTTRYCKSREGULATORER I. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AVSNITT I Modeller CA-1 och CA-2 är tryckregulatorer som används för

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Produkter för bad och toalett

Produkter för bad och toalett Produkter för bad och toalett Vinnande design i tre decennier Våra produkter har utvecklats i nära samarbete med etablerade designers samt vårdpersonal och användare. Detta har resulterat i en ergonomisk

Läs mer

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte

BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte BRUKSANVISNING BLÄSTERHUVA SM-1 med tryckluftsbälte Version F, juni 2003 Sida 2 Tel. 08-629 07 00 Innehållsförteckning Sida 3 Innehållsförteckning 4 1. Manualen 2. Ansvarsområden och begränsningar 2.1

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer