TECElogo Rör i Rör system Monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TECElogo Rör i Rör system Monteringsanvisning"

Transkript

1 TECElogo Rör i Rör system Monteringsanvisning

2 TECE tillhandahåller ett komplett Rör i Rör system, TECElogo, för vattenskadesäker installation. Detta Rör i Rör-system, med ingående komponenter enligt specifikation i denna monteringsanvisning, är provat och godkänt enligt NT VVS 129 samt Sintef Testmetod nr 1. TECElogo Rör i Rör system består av följande produkter: RSK nummer: Benämning: Dimension: Se sida TECElogo Universalrör PE-Xa, Rör i Rör 16x2,0+25mm tomrör, 50m TECElogo Universalrör PE-Xa, Rör i Rör 16x2,0+25mm tomrör, 100m TECElogo Pushkopplingar 16-63mm TECElogo Väggbox 16x2,0+25mm tomrör TECElogo Tätningsmembran TECElogo Fästskena C/C TECElogo Fördelare TECElogo Fördelare TECElogo Fördelare TECElogo Fördelare TECElogo Fördelare TECElogo Huv till fördelare TECE Fördelarskåp 5+5 TECE Fördelarskåp 8+8 TECE Fördelarskåp x16x2,0mm / 3/4" 2x16x2,0mm / 3/4" 3x16x2,0mm / 3/4" 2+2x16x2,0mm / 3/4" 1x20x2,0mm / 3/4" 3/4" invändig gänga 390x450x118mm 550x580x118mm 800x580x118mm TECE Skåpsmuff 25-28mm tomrör TECE Dräneringsmuff 25-28mm tomrör TECE Skåpsmuff 34-43mm tomrör TECE Skåpsmuff grå 18-32mm rör TECE Verktyg till skåpsmuff TECE Dräneringsavslutning 25-28mm tomrör TECE Klammer enkel Tomrör 25mm TECE Klammer dubbel Tomrör 2x25mm TECE Ändtätning 16x2,0+25mm tomrör TECE Skarvmuff för tomrör 25mm tomrör TECE Spikskydd 25mm tomrör Askim WEB: Sid 2 av 17 2

3 Innehållsförteckning: * Allmänt Rör i Rör system Sid 4-5 * Monteringsanvisning TECElogo Pushkoppling Sid 6-9 * Monteringsanvisning TECElogo Väggbox Sid * Monteringsanvisning TECElogo Fördelare och huv Sid 13 * Monteringsanvisning TECElogo Fördelarskåp Sid 14 * Monteringsanvisning TECE Dräneringsavslutning Sid 15 * Monteringsanvisning TECE Klammer Sid 15 * Monteringsanvisning TECE Ändtätning Sid 16 * Monteringsanvisning TECE Skarvmuff Sid 16 * Monteringsanvisning TECE Spikskydd Sid Askim WEB: Sid 3 av 17 3

4 Allmänt Rör i Rör system Max kontinuerliga drifttryck: 10 bar Max kontinuerliga drifttemperatur: +70 C Max momentana drifttemperatur: +90 C Solstrålning: TECE:s Universalrör får inte utsättas för direkt solljus (UV-strålning) under längre perioder. Tomröret samt emballage(kartong) ger tillräckligt skydd men alla frilagda ändar måste skyddas. Tryck- och täthetskontroll: Tryck- och täthetskontroll av TECE Rör i Rör system skall göras med vatten. Vid kontrollen ska systemet trycksättas samt avluftas. Efter trycksättning kan en tryckökning uppstå i rörsystemet, vilket är fullt normalt i rörsystem av PEX. När den ev. tryckökningen avstannat ska trycket justeras till aktuellt provtryck. Rörsystemet okulärbesiktigas under provningstiden. Tryck- och täthetskontroll av rörledningar i tappvattensystem samt värmesystem: * Provningen ska utföras med vatten * Tryck- och täthetskontroll ska utföras med 1,5 gånger det beräknade arbetstrycket * Tappvattenanläggning PN10, ska provtryckas med 1,5x10=15bar * Värmeanläggning PN 6, ska provtryckas med 1,5x6=9bar * Tryck- och täthetskontroll ska utföras under minst 120 minuter Askim WEB: Sid 4 av 17 4

5 Allmänt Rör i Rör system forts. Viktigt att tänka på: 1) Rören ska förläggas skarvfritt och helt utan inbygda kopplingar. 2) Rören ska förläggas så att dem inte kan skadas av skarpa/vassa kanter. 3) Rören ska förläggas med "mjuka kurvor" för att minska expansionsrörelser. Expansionen beräknas med följande formel: DI = a * l * Dt DI= Rörets termiska längdförändring i mm a= Rörets utvidgningskoefficient = 0,026mm/(mK) på TECElogo ALU rör l= Rörets längd i meter Dt= Temperaturdifferens i K* * K=Kelvin är temperaturens SI grundenhet och baserar sig på den absoluta nollpunkten 0 C=273,16 K. Exempel: En 12 meter lång TECElogo ALU rör monteras på vintern vid +5 C. I drift kan det bli +70 C. Hur mycket kommer röret att expandera? a=0,026mm/mk, L=12m, Dt= 70-5=65 C DI= 0,026*12*65=20,28mm. Resultat: Röret kommer att utvidga sig ca 20 mm. Denna utvidgning måste tas upp av "mjuka kurvor". 4) Rören ska förläggas utan tvära böjar. Max böjningsradie är 5 x rördiametern. 5) Rören ska förläggas utbytbara så att ett eventuellt skadat rör enkelt ska kunna bytas utan att tätskiktet förstörs. 6) Vid alla väggenomföringar ska TECElogo Väggbox användas. 7) Rören (tomröret) ska fixeras med max 60cm mellan fixeringspunkterna. 8) Vid varje böj ska tomröret fixeras både innan och direkt efter böjen. 9) Tomröret ska fixeras med TECE klammer direkt under TECE Väggbox samt TECE fördelarskåp. Max avstånd på fixering från skåp och väggbox är 30cm 10) Det är mycket viktigt att inte tomröret skadas eller deformeras vid fixering. 11) Vid all fixering av tomrör ska TECE klammer användas. TECE klammer är framtagen och producerad för TECE tomrör. 12) Röret ska kopplas med TECElogo Pushkoppling, TECElogo Tappvattenfördelare eller TECElogo Väggbox Askim WEB: Sid 5 av 17 5

6 Monteringsanvisning för TECElogo Pushkoppling TECE Pushkoppling levereras som raka kopplingar, vinkelkopplingar, T-rör samt färdigmonterade på TECE tappvattenfördelare och i TECE väggbox. Alla kopplingar kan monteras både på TECE PEX-rör samt på TECE ALU-rör. TECE Pushkoppling är mycket lättmonterad och kan även demonteras vid behov. TECE Pushkoppling är rörkopplingen som endast kräver ett verktyg-dina händer! TECElogo - Rör i Rör system 1) Kapa röret! Vid dimensioner används TECE Sax RSK nr Vid större dimensioner används TECE Röravskärare RSK nr Kapa röret i 90 rak vinkel. OBS! Använd aldrig handsåg, tigersåg eller liknande verktyg! Använd endast TECE verktyg till TECE Pushkoppling! 2) Blås rent kalibererings verktyget från spån innan kaliberering för att undvika att skada röret på insidan. RSK.nr: 3) Kalibrera och fasa röret! Andvänd TECE verktyg RSK nr och beroende på dimension. Montera på kalibrerings- och fasningsverktyget RSK nr på hållare Kalibrerings- och fasningsverktyget kan också monteras på borrmaskin. Observera då att endast köra borrmaskinen på lågt varvtal, max 500 rpm. RSK.nr: RSK.nr: Askim WEB: Sid 6 av 17 6

7 Monteringsanvisning för TECElogo Pushkoppling forts. 4) Vrid verktyget medsols 5-7 varv. Ta loss verktyget från röret! 5) Kontrollera att rörändan är fasad och kalibrerad både inoch utvändigt. Rörändan ska ha en jämn och fin kant helt utan grader. Blås i röret och rengör verktyget (blås igenom det) efter varje kalibrering. Kontrollera röret så att inga spån eller liknande ligger kvar och ev. kan skada tätningen mellan rör och koppling. Kontrollera röret invändigt så inga synliga skador eller repor finns. 6) Dra av skyddsproppen på kopplingen. Blås igenom kopplingen i alla ändar och kontrollera att kopplingen är helt ren. Om kopplingen inte är ren eller ser hel ut ska den rengöras eller bytas ut mot en ny.stick in röret i kopplingen så långt det går. 7) Kontrollera att röret syns i något av fönstren på kopplingen. Om det inte syns ska röret stickas in mer i kopplingen. Vid svåra förhållanden där det kan vara svårt att se i fönstret om röret är helt inne i kopplingen kan en markeringar göras på röret innan det sticks in. När röret är helt inne i kopplingen ska markeringen vara precis i kopplingens kant. Dimension Markeringsavstånd i mm Markeringsavstånd från rörändan Askim WEB: Sid 7 av 17 7

8 Monteringsanvisning för TECElogo Pushkoppling forts. 8) Om böj finns vid koppling måste röret ha en "raksträcka" på minst 30mm från koppling. Demontering av kopplingen: TECE Pushkoppling kan demonteras och samtliga delar kan återanvändas om inte anläggningen är satt i drift. Är anläggningen satt i drift bör rörändan kalibreras på nytt och klämring, mutter och O-ring bytas till nya. Dock kan hela huvuddelen av kopplingen återanvändas. Observera att endast använda TECE demontringsverktyg, RSK.nr , , vid demontering av koppling. Huvuddel O-ring Klämring Mutter 1) Markera med ett streck både på mutter och huvuddel, se bild. Det är bara på dimensionerna denna markering är nödvändig. 2) Skruva loss muttern med hjälp av verktyg RSK.nr , , beroende på vilken dimension kopplingen har. Använd verktyg RSK.nr , , för att få mothåll i kopplingen-se bild. 3) När muttern är uppskruvad skjuts den ut på röret. Skjut sedan klämringen ut på röret. Dra av röret från kopplingen. Demonterings Verktyg RSK.nr: Demonterings Verktyg RSK.nr: ) Montera på mutter och klämring på röret enligt bilden. Observera att använda ny mutter, klämring och O-ring om anläggningen varit i drift innan demontering av koppling utfördes. Tryck på röret på kopplingen Askim WEB: Sid 8 av 17 8

9 Monteringsanvisning för TECElogo Pushkoppling forts. 5) Skruva fast muttern för hand. Skruva därefter fast muttern ytterligare med verktyg RSK.nr tills markeringarna är rätt för varandra på mutter och huvuddel. Detta gäller i dimensionerna ) Skruva fast muttern för hand. Skruva därefter fast muttern ytterligare med verktyg RSK.nr tills det hörs ett tydligt klick. När klicket hörs är rör och koppling på plats! Detta gäller i dimensionerna Askim WEB: Sid 9 av 17 9

10 Monteringsanvisning för TECElogo Väggbox TECElogo - Rör i Rör system Kopplingshus Väggenomföring Provtryckningspropp Pushkoppling Mutter 1: Montera en träkottling där väggboxen skall sitta Alternativt monteras väggboxen i träskiva om det finns. Observera att alltid montera väggbox/kortling så långt fram mot färdig vägg som möjligt. 2: Skruva fast väggboxen med 4 skruv enligt bild Väggboxen kan också skruvas från sidan Askim WEB: Sid 10 av 17 10

11 Monteringsanvisning för TECElogo Väggbox forts. 4: Kalibrera och montera röret i kopplingen (OBS! TECE s monteringsanvisning TECElogo Pushkoppling skall följas) TECElogo - Rör i Rör system 5: Trä över väggboxens mutter över tomröret enligt bild och tryck upp skyddsröret så långt det går 6: Dra åt muttern för hand tills den bottnar. Kontrollera att tomröret sitter fast genom att dra upp och ner i röret 7: För att uppnå korrekt C/C avstånd när 2st väggboxar monteras ska TECE s fästskena monteras enligt bild. RSK: (C/C 160) RSK: (C/C 150) Askim WEB: Sid 11 av 17 11

12 Monteringsanvisning för TECElogo Väggbox forts. TECElogo - Rör i Rör system 12) Tomröret ska klamras under väggboxen. Max avstånd mellan väggbox och klammer är 30 cm. 8: Under väggbeklädnad skall tätningsmembran monteras och anslutas tätt mot väggboxens väggenomföring. Tätskiktsleverantören ansvarar, monterar och tillhandhåller tätningsmembran som passar till TECE väggbox. Givetvis kan TECE s tätningsmembran användas RSK: Efter färdig väggbeklädnad: 9) Fräs ner väggenomföringen på väggboxen med hjälp av TECE Fräsverktyg, RSK nr samt skruvdragare. Fräsverktyget är utformat så att det inte skadar färdig vägg samt fräser ned väggboxen till rätt avstånd från färdig vägg. 10) Montera TECE Anslutningskopplingar. Artikel enligt nedan beroende på vilket anslutningsalternativ som önskas. Anslutningen längdanpassas och gängas i kopplingen i väggboxen med hjälp av lin och gängpasta. TECE Anslutningskoppling: RSK nr Rak utv gänga G15 RSK nr Rak utv G15 x G20 utv RSK nr Rak utv x inv G15 RSK nr Rak utv G15 x löp mutter M26 RSK nr Vinkel med AV utv gänga G15 x CU 10mm 11) När anslutningskopplingen är monterad i väggboxen gängas kåpan på anslutningskoppling in mot väggen Askim WEB: Sid 12 av 17 12

13 Monteringsanvisning TECElogo Tappvattenfördelare TECElogo Tappvattenfördelare består av följande produkter RSK nummer: Benämning: Dimension: Tappvattenfördelare 1 3/4"inv. x 3/4"utv. 1 avstick 16mm Tappvattenfördelare 2 3/4"inv. x 3/4"utv. 2 avstick 16mm Tappvattenfördelare 3 3/4"inv. x 3/4"utv. 3 avstick 16mm Tappvattenfördelare 2+2 3/4"inv. x 3/4"utv. 2+2 avstick 16mm Tappvattenfördelare 1 3/4"inv. x 3/4"utv. 1 avstick 20mm Huv till fördelare 3/4" invändig gänga 1) Montera fördelaren i skåpet på fördelarkonsolen. 2) Kapa röret i rätt längd och kalibrera det enligt " Monteringsanvisning TECElogo Pushkoppling". 3) Montera röret på fördelaren enligt " Monteringsanvisning TECElogo Pushkoppling". 4) Anslut fördelaren på koppling på inkommande kall- och varmvatten med den löpande muttern 3/4". Dra åt muttern för hand så långt det går. Dra sedan åt ytterligare 1/2 varv med verktyg. 5) Skruva dit huven på fördelarens utvändiga gänga 3/4". För röranslutning på fördelarens Push koppling kan både TECElogo PE-Xa rör 16x2,0 samt TECElogo ALU rör 16x2,0 användas. OBS! Mycket viktigt att " Monteringsanvisning TECElogo Pushkoppling" följs för att korrekt anslutning av Push kopplingen blir utförd! Askim WEB: Sid 13 av 17 13

14 Monteringsanvisning för TECElogo Fördelarskåp TECElogo - Rör i Rör system TECE fördelarskåp består av följande produkter Skåpsmuff RSK RSK nummer: Benämning: Dimension: TECE Fördelarskåp x450x118mm TECE Fördelarskåp x580x118mm TECE Fördelarskåp x580x118mm I leveransen ingår fördelarskåp, dörr med lås, montagematerial för fördelare samt plexiglasskivor. 1) Skåpet monteras vågrätt, med rätt djup och med den breda frontramen nedåt för täthetstest. 2) Skåpet fästes med bifogade skruvar för träreglar. Kom ihåg att använda bifogade nylonpackning för att uppnå maximal täthet. 3) Montera skåpsmuff, RSK för tomrör dim 25 och 28. Skruva först fast skåpsmuffen för hand och använd verktyg RSK för att dra åt muffen. 4) Montera dräneringsmuff, RSK för tomrör dim 25 och 28. Skruva först fast skåpsmuffen för hand och använd verktyg RSK för att dra åt muffen. Skåpsmuff RSK Dräneringsmuff RSK Skåpsmuff RSK Dräneringsmuff RSK ) För stamledning med tomrör 34 mm och 43 mm monteras gummimuff, RSK i de större hålen på skåpet. Om 43 mm skyddsrör används måste gummimuffen skäras av i rillan på mitten av muffen. 6) Om hålen i sidan av skåpet används måste packningar RSK alt användas för att få optimal tätning. Skåpsmuff RSK ) Fördelaren monteras i bifogade platskonsoler. 8) Montera bifogade plastpluggar i alla hål som inte används av skåpsmuffar. Ska monteras inifrån skåpet. 9) Täthetsprovning av skåpsbotten ska ske med tex 20mm vatten. 10) Montera plexiglasskivorna mellan fördelare och skåpsdörr för att förhindra att ev. läckage sprutar ut genom dörren. 11) Montera dörren! 12) Provtryckning ska alltid ske av hela anläggningen Askim WEB: Sid 14 av 17 14

15 Monteringsanvisning för TECE Dräneringsavslutning TECE Dräneringsavslutning består av följande produkter: RSK nummer: Benämning: Dimension: TECE Dräneringsavslutning För tomrör 25 mm 1: Montera tomrör i dräneringsmuff från skåp 2: Montera tomrör i dräneringsavslutning 3: Montera dräneringsavslutningen i vägg enligt bild. Monteringsanvisning för TECE klammer TECE klammer består av följande produkter: RSK nummer: Benämning: Dimension: TECE Klammer enkel För tomrör 25 mm TECE Klammer dubbel För tomrör 25 mm 1: Montera klammern utanpå tomröret enligt bild. 2: Säkerställ att klammern monterats på rätt sätt så inte tomröret är tilltryckt eller skadat. Tomröret ska sitta fast och inte kunna dras fram och tillbaka om klammern är rätt monterad Askim WEB: Sid 15 av 17 15

16 Monteringsanvisning för TECE Ändtätning TECElogo - Rör i Rör system TECE Ändtätning består av följande produkter: RSK nummer: Benämning: Dimension: TECE Ändtätning 16/25 För PEX/ALU Rör 16mm och tomrör 25 mm 1: Trä ändtätningen över röret och tomröret tills tomröret bottnar i ändtätningen. 2: Kontrollera att PEX/ALU röret sticker ut från ändtätningen och att en tät förslutning erhålls mellan ändtätning och tomrör samt ändtätning och PEX/ALU rör. Monteringsanvisning för TECE Skarvmuff för tomrör TECE Skarvmuff består av följande produkter: RSK nummer: Benämning: Dimension: TECE Skarvmuff För tomrör 25 mm 1: Kapa tomrören som ska skarvas så att raka ändar erhålls. 2: Montera tomrören utanpå skarvmuffen enligt bild Askim WEB: Sid 16 av 17 16

17 Monteringsanvisning för TECE Spikskydd TECElogo - Rör i Rör system TECE Spikskydd består av följande produkter: RSK nummer: Benämning: Dimension: TECE Spikskydd För tomrör 25 mm 1: Borra ett 28mm hål i regeln. 2: Montera spikskyddet utanpå tomröret enligt bild. 3: Slå ner utviket på spikskyddet enligt bild. 4: Stryck in spikskydd och tomrör i regel enligt bild. TECElogo rör-i-rör-system är godkänt enligt Nordtest NT VVS 129 samt Sintef testmetod nr 1 av tomrör. TECElogo rör-i-rör-system är anpassat till Branchregler Säker Vatteninstallation. TECE garanterar produkternas funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs Askim WEB: Sid 17 av 17 17

Rör-i-Rör-system för tappvatten

Rör-i-Rör-system för tappvatten Rör-i-Rör-system för tappvatten Sortimentsbroschyr och montageanvisning Varför Rör i Rör system 15 mm Inga synliga rördragningar på vägg. Skarvfritt Rör i Rör system. Utbytbart innerrör utan att skada

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vattenistallation. Leverantören garanterar produktens

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

VVS. Rör i rör. RÖR-I-RÖR ett kostnadseffektivt och säkert sätt att själv installera tappvatten inomhus. Monteringsanvisning och sortimentshjälp

VVS. Rör i rör. RÖR-I-RÖR ett kostnadseffektivt och säkert sätt att själv installera tappvatten inomhus. Monteringsanvisning och sortimentshjälp Rör i rör VVS RÖR-I-RÖR ett kostnadseffektivt och säkert sätt att själv installera tappvatten inomhus Monteringsanvisning och sortimentshjälp EL & VVS - för din säkerhet TRYGGT OCH SÄKERT MED EGEN VATTENCENTRAL

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

LK Väggdosa. Utförande. För både PEX och PAL rör i dim 16. Med klämringskoppling eller PressPex anslutning för 16 mm rör

LK Väggdosa. Utförande. För både PEX och PAL rör i dim 16. Med klämringskoppling eller PressPex anslutning för 16 mm rör LK Väggdosa Utförande För både PEX och PAL rör i dim 16 Med klämringskoppling eller PressPex anslutning för 16 mm rör För både PEX och PAL rör i dim 20* med klämringskoppling * För 20 mm rör krävs en servicelucka

Läs mer

LK Fördelarskåp UNI. Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer som ingår i LK Fördelarskåp

LK Fördelarskåp UNI. Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer som ingår i LK Fördelarskåp LK Fördelarskåp UNI LK Skåpsgenomföring 25 tomrör, RSK 187 44 83 (Beställs separat) LK Fördelarskåp UNI 350, RSK 187 44 77 LK Fördelarskåp UNI 550, RSK 187 44 78 LK Fördelarskåp UNI 700, RSK 187 44 79

Läs mer

Tryggt val. Monteringsanvisning. fördelarskåp

Tryggt val. Monteringsanvisning. fördelarskåp Monteringsanvisning fördelarskåp Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Ahlsell garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Tryggt

Läs mer

Vattenmätarskåp för villa

Vattenmätarskåp för villa 160524 sida 1 av 9 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs vattenmätarskåp med RSK 1881210 och övriga kundanpassade skåp. Rörgenomföringar/gumminippel för inkommande och utgående

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

Tap-Box 3725, RSK 8236049

Tap-Box 3725, RSK 8236049 Tap-Box 3725, RSK 8236049 För inbyggd duschblandare x 4 x 10 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens

Läs mer

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Monteringsanvisning för TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Innehållsförteckning: Sid: Montage i höjdled 3 Montage i Stålregel

Läs mer

sanipex Monteringsanvisningar

sanipex Monteringsanvisningar sanipex Monteringsanvisningar Sanipex Classic, tappvattensystem Monteringsanvisningen avser i första hand tappvattensystem och överensstämmer med Branschregler Säker Vatteninstallation. Armaturjonsson

Läs mer

LK Shuntskåp VT RF / VT RF -komplett

LK Shuntskåp VT RF / VT RF -komplett LK Shuntskåp VT RF / VT RF -komplett Utförande LK Shuntskåp VT RF LK Shuntskåp VT RF är avsedd att användas där man önskar dölja LK Fördelarshunt VS med monterad LK Värmekretsfördelare RF. Skåpet har en

Läs mer

NeoTherm fördelarskåp för tappvatten

NeoTherm fördelarskåp för tappvatten Sida 1 av 13 NeoTherm fördelarskåp för tappvatten NeoTherm fördelarskåp för tappvatten är ett skåp anpassat för enkelt och effektivt montage. Skåpet är försett med vattentäta genomföringar, sprutskydd

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

PRISLISTA 2014. 1. oktober 2014

PRISLISTA 2014. 1. oktober 2014 PRISLISTA 2014 Gäller från 1. oktober 2014 Kontaktinformation TECE Sverige AB Askims Verkstadsväg 7 436 34 Askim Sweden Tel: +46 31 761 05 00 Fax: +46 31 761 05 01 E-mail: info@tece.se Web: www.tece.se

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Fördelarskåp MONTERING. Gäller för: Montering: 1. Fästa skåp i vägg. 151005 sida 1 av 5

Fördelarskåp MONTERING. Gäller för: Montering: 1. Fästa skåp i vägg. 151005 sida 1 av 5 151005 sida 1 av 5 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs fördelarskåp med RSK 1881195, 1881196, 1881197 och övriga kundanpassade skåp. Exempel på hur skåp kan se ut Denna produkt

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

Multi fördelarskåp Artikelnr: 75701/75702/75703

Multi fördelarskåp Artikelnr: 75701/75702/75703 Artikelnr: 7575x Fördelar Bottentråget fungerar som läckageindikering och rörfixtur Testat och godkänt enligt NT VVS 129 Förmonterade rörgenomföringar vid leverans Består av moduler som byggs ihop eftersom

Läs mer

Multi fördelarskåp. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA. PRODUKTEGENSKAPER Komplett fördelarskåp för Thermotech Multifördelare bestående

Multi fördelarskåp. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA. PRODUKTEGENSKAPER Komplett fördelarskåp för Thermotech Multifördelare bestående Thermotech MultiSystem Multi fördelarskåp Artikelnr: 75701/75702/75703 FÖRDELAR Bottentråget fungerar som läckageindikering och rörfixtur Testat och godkänt enligt NT VVS 129 Förmonterade rörgenomföringar

Läs mer

monteringsanvisning vatette väggenomföringssystem Användningsområde arbetstryck

monteringsanvisning vatette väggenomföringssystem Användningsområde arbetstryck monteringsanvisning vatette väggenomföringssystem för rör-i-rör system med 25 mm skyddrör, för PEX-, PE-Rt-, PB- och Multilayer-rör Dy 15/16. Tappvatten, värmeanläggningar, luft. typgodkännande 0073/08,

Läs mer

LK Fördelarskåp UNI, LK Prefabskåp UNI

LK Fördelarskåp UNI, LK Prefabskåp UNI LK Fördelarskåp UNI, LK Prefabskåp UNI Utförande Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt tak eller utvändigt på vägg. Minsta regeltjocklek vid inbyggnad är 95 mm. Skåpet ska kompletteras

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

PRISLISTA 2015. Augusti 2015

PRISLISTA 2015. Augusti 2015 PRISLISTA 2015 Gäller från Augusti 2015 Kontaktinformation TECE Sverige AB Askims Verkstadsväg 7 436 34 Askim Sverige +46 (0)31 761 05 00 E-mail: info@tece.se Web: www.tece.se Ordertelefon: +46 (0)31 7610500

Läs mer

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett Utförande LK Fördelarskåp VT RF LK Fördelarskåp VT RF är avsedd att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar

Läs mer

Tap-Box 2525, RSK

Tap-Box 2525, RSK Tap-Box 2525, RSK 8236048 För inbyggnadsblandare BOX 006 och BOX 022 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna

Läs mer

SHT-COMBI för radiatorsystem och tappvatten

SHT-COMBI för radiatorsystem och tappvatten - Rörsystem i PB, diffusionstätt för radiatorsystem och tappvatten Aquatherm SHT-Combi PB-rör, RSK-nummer Pris/m Förpackn.storlek rör-i-rör, levereras på rulle 00 77000 16 x 2,0 mm 187 30 00 100 m 00 77001

Läs mer

Multirör PE-RT Type 2 och Multirör AluComposite

Multirör PE-RT Type 2 och Multirör AluComposite Artikelnr: 7575x Produktegenskaper Thermotech Multisystem PE-RT Type 2-rör är ett syrediffusionstätt 5-skiktsrör i PE-RT Type 2 (Dowlex 2388). En syrediffusionspärr (EVOH) är placerad i mitten av rörväggen.

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

TECEprofil inbyggnadscistern Monteringsanvisning

TECEprofil inbyggnadscistern Monteringsanvisning Monteringsanvisning Monteringsanvisning för TECEprofil inbyggnadcsistern Cisternerna finns i följande storlekar: RSK.nr: redd mm: Höjd mm: Djup mm: 7926156 500 1120 200 7926157 500 1120 200 7926158 500

Läs mer

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING UPONOR VVS TAPPVATTEN PEX MONTERINGSANVISNING Monteringsanvisning för Uponor Tappvattensystem PEX Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens

Läs mer

Montageanvisningar för NeoTherm fördelarskåp för golvvärme

Montageanvisningar för NeoTherm fördelarskåp för golvvärme Montageanvisningar för NeoTherm fördelarskåp för golvvärme www.phj.dk Sida 1 av 18 NeoTherm fördelarskåp för golvvärme NeoTherm fördelarskåp för golvvärme är ett skåp anpassat för enkelt och effektivt

Läs mer

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler - Installation ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation - Versionsdatum: 2017-05-15 Innehållsförteckning Ämne Sidor Utsparing i bjälklaget 1

Läs mer

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation MultiPex rörsystem Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation Systembeskrivning Roth MultiPex rörsystem MultiPex är rörsystemet som är anpassat till, Branschregler Säker Vatteninstallation*.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR

FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR KLÄMRINGSKOPPLING FÖR METALLISKA RÖR Flexibel klämringskoppling för metalliska rör, mjuka och hårda kopparrör och mjuka stålrör i värme- kyl- och tappvattenanläggningar. Samma nippel

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

FPL-PX FÖR PEX-RÖR RÖRKOPPLINGAR. AMETAL Avzinkningshärdig legering som ger kopplingen längre livslängd och minskar riskerna för läckage.

FPL-PX FÖR PEX-RÖR RÖRKOPPLINGAR. AMETAL Avzinkningshärdig legering som ger kopplingen längre livslängd och minskar riskerna för läckage. FÖR PEX-RÖR KLÄMRINGSKOPPLING FÖR PEX-RÖR Högklassig och flexibel klämringskoppling för PEX-rör i värme-, kyl- och tappvattenanläggningar. Finns i serien y 12-63 mm - för snabbare installation - samt i

Läs mer

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem 2 Rätt och slätt Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är precis lika smart som det låter. Vi har ersatt det gamla sättet

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Monteringsanvisning Falu-Snap Rörklammer

Monteringsanvisning Falu-Snap Rörklammer Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Faluplast garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Monteringsanvisningen omfattar följande

Läs mer

Monteringsanvisning för takdusch Strand COMP5000B RSK: Rev. 1.0-15.04

Monteringsanvisning för takdusch Strand COMP5000B RSK: Rev. 1.0-15.04 Monteringsanvisning för takdusch Strand COMP5000B RSK: Rev. 1.0-15.04 Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Strand garanterar produktens funktion om branschreglerna och

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HENCO VATTENSÄKRA SKÅP

MONTERINGSANVISNING HENCO VATTENSÄKRA SKÅP Sida 1 av 8 MONTERINGSANVISNING HENCO VATTENSÄKRA SKÅP Sida 2 av 8 INNEHÅLL Följ denna arbetsgång: Steg Anvisning Sida 1 Kontrollera leveransen av skåp och tillbehör 3 2 Markera för håltagningen i skåpstommen.

Läs mer

Roth MultiPex. Installation Sverige. Living full of energy

Roth MultiPex. Installation Sverige. Living full of energy Roth MultiPex Installation Sverige Living full of energy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation MultiPex Rör... Fixering, klamring och upphängning... 5 Quickskåp TM...8 Instickskopplingar... 0 Quickbox TM...

Läs mer

VSH Press Rostfritt stål

VSH Press Rostfritt stål VSH Press Rostfritt stål Fördelar Kan pressas med de flesta universella pressverktygen som har M-profil. Se tabell (på sid. 146-148) för val av pressverktyg och -backar. Komplett program av kopplingar

Läs mer

Fixturguiden. Bjälklag av betong, platta på mark. LK Rörstolpe. LK Rörfixtur Uni (RSK 481 43 91, 481 43 90)

Fixturguiden. Bjälklag av betong, platta på mark. LK Rörstolpe. LK Rörfixtur Uni (RSK 481 43 91, 481 43 90) Fixturguiden Bjälklag av betong, platta på mark LK Rörfixtur Uni LK Rörfixtur Uni c/c 40 (RSK 481 43 92) LK Rörfixtur Uni c/c 50 (RSK 481 44 03) LK Rörstolpe (RSK 481 43 91, 481 43 90) Används för att

Läs mer

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het Datum 4.5 Sid 1-12 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet (alt./delar av tappvattensystemet) skall

Läs mer

Monteringsanvisning. Snabbmanual. Stödhylsor. Expansion och förläggning. Minsta avstånd mellan kopplingar

Monteringsanvisning. Snabbmanual. Stödhylsor. Expansion och förläggning. Minsta avstånd mellan kopplingar Monteringsanvisning Snabbmanual Här är en hjälp med de viktigaste punkterna för en korrekt montering. Detaljerade anvisningar följer i resp. avsnitt. Kontrollera att O-ringen är på plats. Se till att röränden

Läs mer

Monteringsanvisning Krugeklamman

Monteringsanvisning Krugeklamman Monteringsanvisning Krugeklamman Krugeklamman Monteringsanvisning ReTherm Kruge AB August Barks gata 1 421 32 Västra Frölunda Tel 0102-200 200 E-post teknik@rethermkruge.se www.rethermkruge.se Sidan 1

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

Dimension: DN Enkel och snabb installation. Hållbart material. Tryckklass: PN 10. Demonterbar

Dimension: DN Enkel och snabb installation. Hållbart material. Tryckklass: PN 10. Demonterbar Enkel och snabb installation Dimension: DN 12-28 Hållbart material Temperatur: 5-90 grader Demonterbar Tryckklass: PN 10 Beskrivning Användningsområde Evofit-används till vätskeburna system, för anslutning

Läs mer

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1 Monteringsanvisning-Uppland 010501.0 RSK 780864-780867 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Uppland 1 av

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

VATETTE MONTERINGSANVISNINGAR

VATETTE MONTERINGSANVISNINGAR VATETTE MONTERINGSANVISNINGAR VATETTE KLÄMRINGSKOPPLINGAR för koppar- och rostfria stålrör (633 257) VATETTE PLAST för PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer- och PEM-rör (633 369) VATETTE PE PLASTRÖRSKOPPLINGAR

Läs mer

SMARTLINE. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING

SMARTLINE. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING

Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING Pressmuffsystem m e dv- p r o fi l Elförzinkad MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning 1 A-press, elförzinkade rördelar med V-profil... sid 3 1.1 Information om presskopplingar... sid 3 1.2 Korrosion...

Läs mer

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter Monteringsinstruktion 2015-08-12 1 Primo 1.1 Att tänka på Alla rör levereras i exakta längder enligt ritning, utom rör mot hörn som måste kapas. Slangarna i ventilpaketen är markerade med blått (kyla)

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmefördelare 2009... living full of energy! 1 Roth Golvvärmefördelare 2009 Utan och med flödesmätare Beskrivning Roth Golvvärmefördelare,

Läs mer

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark SMARTLINE ABC Nordic Poly Mark Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är godkänt i all a installationer Rör utan muffar ger mindre spill Det ersätter tidigare rörsystem Tar

Läs mer

PP inomhus avloppssystem

PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Pressmuffsystem. Förkromad koppar. Bra val!

Pressmuffsystem. Förkromad koppar. Bra val! Pressmuffsystem Förkromad koppar Bra val! A-press förkromad koppar med synlig pressindikator Vår pressindikator hjälper dig att enkelt kontrollera om pressdelen är pressad eller ej under installationsarbetet,

Läs mer

drain multi STOCKHOLM

drain multi STOCKHOLM drain multi STOCKHOLM INSTALLATION MULTI STOCKHOLM Omfattar golvkonstruktion, avsedd för Betongbjälklag med ytskikt av klinker med tätskikt Träbjälklag med ytskikt av klinker med tätskikt Omfattar placering,

Läs mer

Fixturguiden. Bjälklag av betong, platta på mark. LK Rörstolpe. LK Rörfixtur UNI (RSK 481 43 91, 481 43 90)

Fixturguiden. Bjälklag av betong, platta på mark. LK Rörstolpe. LK Rörfixtur UNI (RSK 481 43 91, 481 43 90) Fixturguiden Bjälklag av betong, platta på mark LK Rörfixtur UNI LK Rörstolpe (RSK 481 43 91, 481 43 90) LK Rörfixtur UNI c/c 40 (RSK 481 43 92) LK Rörfixtur UNI c/c 50 (RSK 481 44 03) Används för att

Läs mer

Uponor Väggdosa M6 en komplett lösning för vattenanslutningar

Uponor Väggdosa M6 en komplett lösning för vattenanslutningar U P O N O R V V S TA P P VAT T E N O C H R A D I ATO R R Ö R P E X V Ä G G D O S A M 6 Uponor Väggdosa M6 en komplett lösning för vattenanslutningar 03 200 6009 Koncept för tappvatten Vattnets väg till

Läs mer

Ulefos Unifl ex Rörkopplingar för stålrör

Ulefos Unifl ex Rörkopplingar för stålrör Ulefos Unifl ex Rörkopplingar för stålrör ULEFOS UNIFLEX är en serie rörkopplingar för stålrör samt övergång mellan stålrör och PE-rör, till både vatten och gasledningar. De finns i flera olika utföranden.

Läs mer

Monteringsanvisning för köksblandare STRAND RETRO RE-1002 RSK: 831 80 85 Rev. 1.0-12.01n

Monteringsanvisning för köksblandare STRAND RETRO RE-1002 RSK: 831 80 85 Rev. 1.0-12.01n Monteringsanvisning för köksblandare STRAND RETRO RE-1002 RSK: 831 80 85 Rev. 1.0-12.01n Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Strand garanterar produktens funktion om

Läs mer

Monteringsanvisning för köksblandare Strand Koster KO-1103 RSK: Rev n

Monteringsanvisning för köksblandare Strand Koster KO-1103 RSK: Rev n Monteringsanvisning för köksblandare Strand Koster KO-1103 RSK: Rev. 1.0-15.08n Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Strand garanterar produktens funktion om branschreglerna

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab Utförande LK Shuntskåp GV LK Shuntskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF och LK Fördelarshunt VS. LK Shuntskåp GV med tillhörande

Läs mer

alpex System 16 75 mm

alpex System 16 75 mm alpex System 16 75 mm Montageanvisning Titelside i separat fil Index 2 Monteringsanvisningar 2.1 Montaganvisningar 2.2 Montageanvisningar/alpex-plus 5.3 Montageanvisningar/Tappvatten och värme 6 1.4 Montageanvisningar/Klamring

Läs mer

MANUAL LADDSTOLPE LS3

MANUAL LADDSTOLPE LS3 Sida 1 A Väggmonterad B Nergrävd med plastfundament C Med bottenplatta bultad i betong D Nergrävd med jordankare Se sid 5 Se sid 8 Se sid 8 Se sid 11 665/965/1095 1300 1316 1300 Golv/ marknivå Sida 2 204

Läs mer

Mora Temp. Smörj alltid med livsmedelsgodkänt armaturfett av silicontyp. (Nya ventilhylsor samt manschettpackningar är insmorda vid leverans.

Mora Temp. Smörj alltid med livsmedelsgodkänt armaturfett av silicontyp. (Nya ventilhylsor samt manschettpackningar är insmorda vid leverans. Felsymptom och åtgärder: Vatten läcker ur pipen när blandaren är stängd Kolven och/eller hylsan är skadad. Byte av kolv och hylsa, se sid 19:21 och 19:22. Vi rekommenderar att alltid byta båda samtidigt.

Läs mer

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab Utförande LK Fördelarskåp GV LK Fördelarskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. LK Fördelarskåp GV med tillhörande monteringsanvisning

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Strand Haga HA-2002 RSK: Rev

Strand Haga HA-2002 RSK: Rev Monteringsanvisning för tvättställsblandare Strand Haga HA-2002 RSK: Rev. 1.0-14.10 Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Strand garanterar produktens funktion om branschreglerna

Läs mer

Med all säkerhet. Geberit PushFit rör-i-rör-system.

Med all säkerhet. Geberit PushFit rör-i-rör-system. Med all säkerhet. Geberit PushFit rör-i-rör-system. Säker installation med systemgaranti. Läckagesäkert i moderna badrum. Rörledningar för tappvatten måste installeras så att eventuella läckor inte leder

Läs mer

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 1 MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 2 Allmänna monteringsråd: Ordningsföljd på installation Vi rekommenderar följande ordning på montaget av solvärmeanläggningen. 1. Installera ev. Ack tank

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Drift och underhållsanvisning för ACSS Duschenhet 220-I Kort beskrivning som avser installerade enheter.

Drift och underhållsanvisning för ACSS Duschenhet 220-I Kort beskrivning som avser installerade enheter. Drift och underhållsanvisning för ACSS Duschenhet 220-I 24220.225.010 Kort beskrivning som avser installerade enheter. Innehåller: 1. Måttskiss 2. Montage 3. Inställning av varmvattenstop 4. Underhåll

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Gotland Dusch

MONTERINGSANVISNING Gotland Dusch Monteringsanvisning-Gotland 0100-.0 RSK 78088 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Gotland 1 av 0100-.0

Läs mer

PRK. Klämringskopplingar och kopplingar för plaströr Till rörtyperna PEL, PEH och PEM

PRK. Klämringskopplingar och kopplingar för plaströr Till rörtyperna PEL, PEH och PEM PRK Klämringskopplingar och kopplingar för plaströr Till rörtyperna PEL, PEH och PEM IMI TA / Kopplingar / PRK Produktsortiment PRK För polyetenrör typ PEM, PEL och PEH TA 401 Rak koppling TA 402 Rak koppling

Läs mer

Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits

Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits Krav enligt Säker Vatteninstallationsregler Samtliga rör för vatten skall vara isolerade. Kallvattenröret skall placeras

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla Ljuddämpande avloppssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla är ett ljuddämpande avloppssystem för installation i byggnad. Stilla har alla fördelar som det väl beprövade PP Nordic systemet från

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

MONTERINGSANVISNING FÖR TVÄTTSTÄLLSBLANDARE MONTERINGSANVISNING FÖR TVÄTTSTÄLLSBLANDARE Koster Slim KS-2001 Koster Slim KS-2002 Koster Slim KS-2003 RSK: 2 4 RSK: 2 4 RSK: 2 4 1 1 1 3 4 Innehållsförteckning 1. Nödvändiga verktyg... 1 2. Kartongens

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer