84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar."

Transkript

1 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt.

2 Förutsättningar 1(4) 2 (16) Förklaringar 1(2) Säker Vatteninstallation är en installation som är: utförd enligt gällande branschregler av auktoriserade montör och arbetsledare anställda i ett auktoriserat VVS-företag där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren Se även: Text från säkervattenhemsida med logga och beskrivning av material. Se uponor tappvatten-montering framsida Reglerna har tillkommit av följande skäl: * Ekonomiska: Vattenskador kostar försäkringsbolagen ca 5 miljarder kronor/år + kostnader för premier, självrisker samt personliga lidanden och besvär. * Hälsoaspekter: Brännskador, legionellasmitta och infektioner.

3 Förutsättningar 2(4) 3 (16) Förklaring 2(2) Krav enligt Säkervatten-installation: Leverantörer av VVS-material kan genom avtal få rätt att hänvisa till branschreglerna i monteringsanvisningar och produktdokumentation. Leverantören garanterar då att produkten är förenlig med Säker Vatteninstallation Tappvatteninstallation ska vara utförd av rör och komponenter som är provade och godkända som system. När rör och komponenter från olika rörsystem eller leverantörer används tillsammans ska dessa vara provade och godkända för användning tillsammans Exempel på rör-i-rörsystem av Pe-X (Polyetylen X-crosslinked)

4 Förutsättningar 3(4) 4 (16) Personsäkerhet 1(2) Riskinventering Arbetsmoment: Montering av rörledningar för tappvatten Risk= S*K Åtgärd Arbetsmoment & Problem S K Fall från stege, fallskador Ställning i större utsträckning Oordning på arbetsplats = Vrick/fallskador Regelbunden städning Sannolikhet = S Konsekvens = K Risk = S * K S = 0,1 S=1 S=3 S = 10 S = 30 Bedömning av sannolikhet Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) Osannolik (1 ggr/10 år) Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) Relativt sannolik (1 ggr/år) Sannolik (1 ggr/mån) Bedömning av konsekvens K=0,5 Bagatell K=1 Mycket liten (1-2 dgr sjukskrivning) K=5 Liten (3-7 dgr sjukskrivning) K=15 Kännbar ( ) K=70 Allvarlig ( ) K=500 M. allvarlig (> )

5 Förutsättningar 4(4) 5 (16) Personsäkerhet 2(2) Skyddsutrustning Bilder och text bl a ur Arbetsmiljöverkets broschyr: Säkrare bygg- och anläggningsarbete Första hjälpen 31 Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. Tillträdesleder 63 Till varje plats där arbete utförs ska det finnas säker tillträdesled t.ex. trappa eller landgång. Anliggande stege är i allmänhet inte lämplig som tillträdesled. Förbindelser och transporter och 53 Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp. Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än tiometer och detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss.

6 Förarbete 1(2) 6 (16) Utrustning och maskiner Utrustning Förutom rörmontörens vanliga utrustning krävs för montage av PEX-rör Uponor Röravskärare För vinkelrät och gradfri kapning av PEX-rör dimension mm och skyddsrör med dimensionerna: 25/20, 28/23 och 34/29. Expanderverktyg: Manuell eller batteridriven (Dessa verktyg är till Uponors Q&E-koppling. Andra leverantörer har t ex presskoppling)

7 Förarbete 2(2) 7 (16) Material PEX-rör Wirsbo-PEX-rör är tillverkade av förnätad polyeten som varken rostar eller ärgar. Tack vare PEX-rörets låga råhetstal minskar risken för biologisk påväxt och igensättning. Varken vattnets alkalinitet eller ph-värde påverkar PEX-materialet. Det installeras utan skarvar och är försett med ett yttre skyddsrör som mynnar ut på ett säkert ställe och avslöjar eventuellt läckage. Detta är särskilt viktigt vid inbyggda rör. Skyddsröret Ska skydda mot mekaniska skador och leda ut läckage. Det uppfyller också kraven på utbytbarhet. Liksom elkablar kan bytas i sina skyddsrör kan PEX-rören bytas efter många år förankrade i byggnadens stomme. Kopplingar görs i kopplingsskåp eller utrymmen där utläckage inte ger skador - inte dolt i konstruktioner. Monteringskrav Varm- och kallvattenledningar ska monteras med minst 100 mm mellanrum för att undvika uppvärmning av kallvattenledning och skapa grund för legionella. Rören skall förläggas i mjuka böjar med stor radie för att underlätta ev byte av PEX-röret med en maxlängd på ca 10 m. Uponors fördelarskåp kräver väggtjocklek på minst 95 mm. Andra krav Max tryck 1 MPa och där vattentemperaturen vid tillfälliga temperaturtoppar är högst 95 C och kontinuerligt inte överstiger 70 C

8 Egenkontroll 1(2) 8 (16) Mall och instruktion Nr Kontrollpunkt Metod eller utrustning Frekvens 1 Täthetsprovning Enligt Uponors blankett Efter installation Resultat Datum Signatur Avvikelse/åtgärd Godk./ej

9 Egenkontroll 2(2) 9 (16) Viktiga punkter Kvalitetskriterier för projektet och produkten Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav Tänk särskilt på att utsätta och kontrollera rördragning inte blanda olika fabrikat montera enligt tillverkarens anvisningar inte montera skadade eller felaktiga delar eller rör

10 Genomförande 1(7) 10 (16) Arbetsmoment Dragning av stammar: I källaren fram till stigare i trapphusen. På väggen nedan syns rören för: Värmecirkulation Kall- och varmvatten Värmekonvektorer Golvvärme I trapphusen går stigarna upp i schakt innan rören fördelas till respektive lägenhet. Finns möjlighet att dra utan dold dragning kan dragning ske direkt till tappstället, nedan.

11 Genomförande 2(7) 11 (16) Arbetsmoment Vid ingjutning i bjälklag och väggar Dragningarna skall utföras med stor radie med tanke på att PEX-rören skall ha möjlighet att bytas. Stabil fixering, här på armeringen Ingjutna kall- och varmvattenrör sticker här upp för inkoppling i ett fördelarskåp. För rör-i-rörledningar som kommer ut i betongvägg används ingjutningsfäste och väggdosa

12 Genomförande 3(7) 12 (16) Arbetsmoment Fördelarskåp Rör som är ingjutna eller är dolt dragna skall dras till utrymme där läckage upptäcks. Ett läckage i ett fördelarskåp ska synliggöras genom en läckutledning som avslöjar läckage. Utläckande vatten ska ledas bort i golvbrunn eller på golv som inte tar skada. Skarvning av PEX-rör med Q&E-koppling 1 En expansionsring träs 2 Rör och ring expanderas med på röret. manuell eller som här batteridrivet expanderverktyg. 3 Kopplingen sätts i röret som tillsammans med ringen efter några sekunder återtar sin ursprungliga form och drar åt kring kopplingen.

13 Genomförande 4(7) 13 (16) Arbetsmoment I kök Vatten och avlopp framdragna till diskbänk. Efter kökssnickerierna är monterade kan diskbänk monteras och armaturer kopplas in Figur och 3 i branschregler klamring över och under

14 Genomförande 5(7) 14 (16) Arbetsmoment I bad och toa Framdraget till bad eller toa. Rören dras upp i väggen och fixeras i reglarna. Att vara kreativ är en tillgång många gånger.

15 Genomförande 6(7) 15 (16) Arbetsmoment Väggbock-fixturer och väggdosa (eventuellt visa på två olika sidor) Vid genomgångar i gipsskivor krävs att rören är fixerade. Regelstommar i trä finns i många ytterväggar. Annars är stål vanligast för närvarande. Lk- rör gamla böj Uponor gamla dosan Till PEX-rören finns ett antal tillbehör. Bör skrivas någonstans att rör som förläggs i yttervägg skall placeras på varma sidan

16 Genomförande 7(7) 16 (16) Arbetsmoment Tappvatten i drift Förra Start

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 28 ESB.5 Garagenedfart Kvarsittande form av plåt Formsättning lutande form för bjälklag med kvarsittande form av plåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:...

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:... Rekommendationer, skyldigheter och rättigheter, samt status och framtidsplaner för renoveringsarbete i den egna lägenheten och på gemensamma system i BRF Bernstorp Version 0.94 Gällande från 2015-04-21

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer