Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad"

Transkript

1 53 LBS Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad Nedknackning, grundning, stockning putsning, filtning och målning puts Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt.

2 Förutsättningar 1(3) Personsäkerhet Riskinventering Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 2 (18) Arbetsmoment: Renovering av äldre fasadputs Risk= Arbetsmoment & Problem S K S*K Åtgärd Överbelastning, sträckning Ställning med bra arbetsytor Regn, blåst, kyla, värme Klimatskydd till ställningen Fall från stege Oordning på arbetsplats = Vrick/fall-skador Regelbunden städning Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell Konsekvens = K S = 1 Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1-2 dagars sjukskrivning) Risk = S * K S = 3 Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten ( 3-7 dagars sjukskrivning) S = 10 Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar ( ) S = 30 Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig ( ) K=500 M. allvarlig (> )

3 Förutsättningar 2(3) Personsäkerhet Skyddsutrustning Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 3 (18) Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete Personlig skyddsutrustning 71 Skyddshjälm och skyddsskor skall användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs. Klimatskydd Såväl murare som murverk tjänar på ett klimatskydd. Ett exempel enligt bilden. Text och bild ur SBUF-rapport 89:29

4 Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 4 (18) Förutsättningar 3(3) Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)

5 Förarbete 1(4) Förbered putsningsarbetet Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 5 (18) Förbered putsningsarbetet Laga skador i underlaget och foga mot andra material och i springor. Täck in karmar mm som inte skall putsas. För att undvika linjer i fasaden efter ställningarna, bomlagsskarvar skall ställningen placeras en bit från väggen att det går att putsa obehindrat. För att undvika nedsmutsning av putsytorna bör ställningen rengöras efter hand. Skydda ny puts mot kraftigt regn och stark solbestrålning. Använd vid blandning av bruk inte vatten från slang som legat i starkt solsken. Under den kalla årstiden Putsskiktet får inte utsättas för frost. Vid uppvärmning blir den relativa luftfuktigheten låg varför eftervattning krävs. Färdig puts skall eftervattnas och hållas fuktig i minst 3 dygn. Annars risk för dålig hållfasthet. Använd slang med finspridaremunstycke. Läs produktbladet för respektive produkt före användningen.

6 Förarbete 2(4) Utrustning och material Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 6 (18) Grundutrustning: Blandare och vattenslang - Vattenhink/murarhink Blandningsstation nära hiss/lift Murslevar, olika storlekar, hammare, putshakar Avdragsbräder Vattenpass Skottkärra Vattenkvast Rivbräde Stålborste Ställning för putsning Material: Intäckningsmaterial: Tape och plastduk Utlagnings- och putsbruk t ex Hydrauliskt kalkbruk fin Vatten Fasadfärg t ex en silikonhartsfärg med hög diffusionsöppenhet dvs som släpper igenom vattenånga samtidigt som den har ett vattenavvisande ytskikt.

7 Förarbete 3(4) Materialhantering Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 7 (18) Material till och från arbetsplatsen Blandarstationen bör ligga nära hiss/liftanordning för putskärrorna. Materialet i en låsbar container. Planera för spillet - skottkärra och en behållare i närheten. Nedknackad puts hamnar under ställningen = Skydd?

8 Förarbete 4(4) Putsställning Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 8 (18) Ställning Max tio cm mellan vägg och ställning.

9 Egenkontroll 1(2) Mall och instruktion Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 9 (18) Nr Kontrollpunkt Metod eller utrustning Frekvens Resultat Datum Signatur Avvikelse/åtgärd Godk./ej 1 Underlaget rengjort 2 Täckning av trä och plåt 3 Förlagningar 4 Armering 5 Putsens struktur och jämnhet i kulören innan ställningen rivs. 6 Fogning Anslutning mot fönster etc 7 8

10 Egenkontroll 2(2) Viktiga punkter Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 10 (18) Kvalitetskriterier för projektet och produkten Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav Tänk särskilt på att följa anvisningar i beskrivning och från leverantören vid arbete i kallt väder måste särskilda åtgärder vidtagas alltid skära putsen mot trä då puts och trä rör sig på olika sätt underlag och ev armering är avgörande för hur den färdiga ytan blir

11 Genomförande 1(8) Moment 1 Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 11 (18) Putsytor som är spruckna, skadade, har bom etc knackas ner.

12 Genomförande 2(8) Moment 2 Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 12 (18) Grundning Ytorna fuktas och grundbruket slås på för hand. Avskrapning Oönskade putsstänk skrapas bort innan det hinner bränna.

13 Genomförande 3(8) Moment 3 Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 13 (18) Utlagning De skadade partierna lagas. Avdragsbrädor fästes med putshakar för att få raka kanter. Fasaden hade olika ålder varför mallar som skurits till för friser och garneringar ej passade till alla sidorna.

14 Genomförande 4(8) Moment 4 Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 14 (18) Större ytor putsas som vanligt.

15 Genomförande 5(8) Moment 5 Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 15 (18) Ytorna filtas Den färska putsen avjämnas med en filtbräda.

16 Genomförande 6(8) Moment 6 Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 16 (18) Putsen primas och målas Fönster och annat som ej skall målas täcks in. Ytorna sprutas med primer.

17 Genomförande 7(8) Moment 7 Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 17 (18) Målning puts Fasadfärg t ex en silikonhartsfärg med hög diffusions-öppenhet dvs som släpper igenom vattenånga samtidigt om den har ett vattenavvisande ytskikt. Färgen anbringas med pensel och roller.

18 Genomförande 8(8) Moment 8 Byggdel: 53 - Fasadbeklädnad : Renovering av fasadputs 18 (18) Färdig fasad Fasaden har renoverats varligt då den är antik och skyddad.

Taktäckning Plåt - Falzinc

Taktäckning Plåt - Falzinc 43 JV Taktäckning Plåt - Falzinc FalZinc är en falsbar aluplåt med zinkyta. Den ersatte zinkplåt efter en brand då zinken vid branden sprätte smält metall på brandmännen. Förutsättningar Förarbete Egenkontroll

Läs mer

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 28 ESB.5 Garagenedfart Kvarsittande form av plåt Formsättning lutande form för bjälklag med kvarsittande form av plåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Fogmassor runt fönster Sanering av PCB

Fogmassor runt fönster Sanering av PCB 55 BDS Fogmassor runt fönster Sanering av PCB Sanering av PCB-haltiga fönsterfogar Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

VS Rördragning - fördelarskåp

VS Rördragning - fördelarskåp 84 PP VS Rördragning - fördelarskåp Rördragning för fördelarskåp i bjälklag och väggar av betong Rördragning för fördelarskåp i bjälklag och väggar av betong Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande

Läs mer

Renovering av badrum Rivning/demontering av utrustning och inredning

Renovering av badrum Rivning/demontering av utrustning och inredning 02 BED Renovering av badrum Rivning/demontering av utrustning och inredning Rivning/demontering av inredning och installationer för ombyggnad Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus 1 Några tips och råd innan du börjar putsa 2 Är du normalhändig, klarar du utan problem att putsa inomhus. Med Weber Gypsum

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven!

Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven! 90 AFJ.42 Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven! Stölder på byggarbetsplatserna kostar mycket pengar och medför tidsödande och dyra störningar. - Stoppa tjuven! Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Spackelguiden PROFFS 1

Spackelguiden PROFFS 1 Spackelguiden PROFFS 1 Innehåll Så väljer du rätt spackel 5 Nyhet! Rolla på spacklet 6 Hela vår spackelfamilj 9 Produkterna 10 Att tänka på innan 16 Kolla väderleksrapporten Perfekt temperatur ger perfekt

Läs mer

Fasader i färg. Produktkatalog

Fasader i färg. Produktkatalog Fasader i färg Produktkatalog Sidan 55 Sidan 51 Sidan 47 Sidan 35 Sidan 19 Sidan 1 PUTSSYSTEM Skalcem Ameringsputs - Skalcem S 2000 - Colour Filts 2000 - Skalcem 1000 - Multiputs Multiputs Vattentät -

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SVETS, tillfälliga arbetsplatser Fungerande rutiner

CHECKLISTA FÖR SVETS, tillfälliga arbetsplatser Fungerande rutiner CHECKLISTA FÖR SVETS, tillfälliga arbetsplatser Fungerande rutiner SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren ska tillsammans med svetsaren använda checklistan vid planering och organisation av

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Mura din trädgårdsmur.

Mura din trädgårdsmur. Mura din trädgårdsmur. Ett rätt val! Bygg din egen personliga trädgårdsmur som passar ihop med huset. Finja Lättklinkerblock murat med Finja Murbruk B och putsad med Finja Cementbruk A borgar för en underhållsfri

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker

Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker Bygga friggebod med Leca DSM byggblock av Leca Lättklinker En friggebod rätt placerad kan ge huset och fastigheten nya möjligheter. Tillsammans med bostadshuset kan det ge en skyddad uteplats, odlingsyta,

Läs mer