VATEK Aband rörkopplingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATEK Aband rörkopplingar"

Transkript

1 Vatek_logo_cmyk-2012.pdf VATEK ABAN D Ä R EN SERIE FLEIXIBLA övergångskopplingar för olika typer av m arkförlagda avloppsrör och inom husavlopp.d e finns i flera olika utföranden.raka (N SC),förm inskade (N AC)sam texcentriskt utförande (N SC EXC och N AC EXC).D e är tillverkade enligtkvalitetssäkringssytem etiso Kopplar olika typer av avloppsrör. Kopplar olika dim ensioner,d y m m. EPD M gum m i sam tspännband av rostfrittstål som standard. Raka kopplingar (N SC)m ed stödplåtav rostfrittstål som standard. För attklara fler dim ensioner av avloppsrör kom pletteras kopplingarna m ed övergångsband (Ö B). Ö vergångsbanden levereras av VATEK efter behov. TEK N ISK D ATA Material H us:epd M gum m i (N BR för oljebeständighetkan levereras) Spännband:Rostfrittstål Ö vergångsband:epd M gum m i Tryckklass M ax 1,2 bar upp till och m ed dim ension 600 m m,0,6 bar över dim ension 600 m m. STA N D A RD SS-EN är tillverkade efter den svenska standarden SS-EN 681-1, M aterialkrav för tätningsringar till vatten och avloppsinstallationer.ss-en fastställdes redan 1996 och ställer en rad olika krav på m aterialeti alla tätningar som används vid vatten och avloppsinstallationer.kraven enligtss-en säkerställer bland annatattm aterialeti tätningarna inte innehåller substanser som påverkar m iljö eller vattnetsom rinner i ledningen.d etställs också flera krav som påverkar tätningens livslängd och hållbarhetur flertaletolika perspektiv.bland annatför attsäkerställa atttätningen är och förblir tätoch får en lång livslängd. VATEK rekom m enderar starktattvälja övergångskopplingar som följer SS-EN Fråga därför alltid din leverantör om kopplingarna uppfyller kraven enligtss-en 681-1,eller välj så är du säker. Typgodkännande 0966 enligt Boverkets Byggregler VATEK Aband är certifierade av Kiw a Sw edcertm ed tester gjorda av SP m ed typgodkännande 0966 enligtboverkets Byggregler

2 Max 1,2 bar upp t.o.m 600, 0,6 bar över 600. Drifttemperatur -50 till +130 C B=betong,BG =betong gam m al,bs= betong stor,l=lerrör LG = lerrör gam m al,s=segjärn,g = gjutjärn,g L= glas ber RF=rostfritt,N =gjutna norm alavloppsrör,m=ma VATEK Aband- N S C överg å n g s k opplin g, rak, av E P DM-g ui, ros tfritt s tå l, med s töd plå t NSC N,110PVC NSC N,110PVC NSC PE,110PVC,100G NSC L NSC PE NSC G,100B NSC B,160PVC,150RF,150N NSC N,160PVC,150S,150G NSC N,160PVC,150G NSC PVC,175G NSC B,200PVC NSC BS,225PVC,200PVC,200S,200G NSC N,250PVC,225G NSC L,225L,225LG NSC BG,250S,250G,225L NSC L,225BG NSC B,315PVC NSC B,300S,300G,315PVC NSC BS NSC PE,315G,300L NSC BG NSC B,400PVC NSC BS NSC BS NSC S,400G NSC B,450PE NSC PE NSC B NSC BG,500PVC NSC BG,500PVC NSC B NSC B NSC BS NSC B,400B,560PVC NSC B NSC sentab NSC B(t=85) NSC B VATEK Aband- N P C överg å n g s k opplin g, rak, av E P DM-g ui, s pä n n ban d av ros tfritt s tå l, utan s töd plå t N PC M,50PVC N PC N,75N,75PVC N PC N,90PVC N PC N,110PVC N PC PE,110PVC,100G N PC L,125PE N PC G,140PE N PC PVC,150RF,150N,100B N PC N,160PVC,150G N PC L N PC BG N PC B,200PVC 111

3 Max 1,2 bar upp t.o.m 600, 0,6 bar över 600. Drifttemperatur -50 till +130 C B=betong,BG =betong gam m al,bs= betong stor,l=lerrör LG = lerrör gam m al,s=segjärn,g = gjutjärn,g L= glas ber RF=rostfritt,N =gjutna norm alavloppsrör,m=ma VATEK Aband- N AC överg å n g s k opplin g, förmin s k ad, av E P DM-g ui, s pä n n ban d av ros tfritt s tå l, utan s töd plå t NAC x PVC,58M x 40PVC NAC x N x 50PVC NAC x N,90PVC x 50PVC,58M NAC x N,110PVC x 40PVC,50PVC NAC x N,110PVC x 50PVC,58M NAC x N,110PVC x 75N,90PVC NAC x PVC x 75N,90PVC NAC x PE,110PVC,100G x 100N,110PVC NAC x L,125PE x 75N,90PVC NAC x L,125PE x 110PVC NAC x L,125PE x 100N,110PVC NAC x L,125PE x 75N,90PVC NAC x G,140PE x 125PE,110PVC,100G NAC x B,125G,140PE x 100N,110PVC NAC x B,160PVC,160M x 110PVC NAC x B,160PVC,160M x 100L NAC x N,160PVC,150G x 125G,140PE NAC x B,150N,160PVC,150G x 125PE,110PVC,100G NAC x G x 100N,110PVC NAC x G x 125PE,110PVC,100G NAC x L x 110PVC NAC x L x 100L,125PE NAC x L x 100B,160PVC,160M NAC x BG,200PVC x 125G,140PE NAC x BG x100l,125pe NAC x BG,200PVC x 110PVC NAC x BG,200PVC x 150N,160PVC,150G NAC x BG,200PVC x 150N,160PVC,150G NAC x BG x 100N,110PVC NAC x B,200PVC x 150N,160PVC,150G NAC x B,200PVC x 100N,110PVC NAC x PVC x 100N,110PVC NAC x PVC x 125G,140PE NAC195EXC x B,200PVC x 100N,110PVC NAC x B,200PVC x 150N,160PVC NAC x BS,225PVC,200PVC,200S, 200G x 150N,160PVC,150G NAC x G x 150N,160PVC,150G NAC x BS,200G x 110PVC NAC x BS,200G x 100L,125PE NAC x BS,200G x 100B,160PVC,160M NAC x BS,200G x 150L NAC x BS,200G x 150B,200PVC NAC x PVC,225G x 100B,160PVC,160M 112

4 Max 1,2 bar upp t.o.m 600, 0,6 bar över 600. Drifttemperatur -50 till +130 C B=betong,BG =betong gam m al,bs= betong stor,l=lerrör LG = lerrör gam m al,s=segjärn,g = gjutjärn,g L= glas ber RF=rostfritt,N =gjutna norm alavloppsrör,m=ma VATEK Aband- N AC överg å n g s k opplin g, förmin s k ad, av E P DM-g ui, s pä n n ban d av ros tfritt s tå l, utan s töd plå t NAC x PVC,225G x 150L NAC x PVC,225G x 150B,200PVC NAC x PVC,225G x 150BS,200G NAC x L,225L,225LG x 150BS, 225PVC,200PVC,200S,200G NAC x L x 150BG,200PVC NAC x L x 250PVC,225G NAC x BG,250S,250G,225L x 100B 160PVC,160M NAC x BG,250S,250G,225L x 150BS,200G NAC270EXC x BG,225L x 150B,200PVC NAC x B,315PVC x 100B,160PVC,160M NAC x B,315PVC x 150L NAC x B,315PVC x 150BS,200G NAC x B,315PVC x 250PVC,225G NAC x B,315PVC x 250S,250G,225L,225BG NAC x PVC x 225L NAC310EXC x B,315PVC,300G,300S x 150BG,200PVC NAC x L,315G,355PE x 250PVC,225G NAC x L,315G,355PE x 225BG,250S,250G,225L NAC x L,315G,355PE x 225B,315PVC NAC x BG x 250PVC,225G NAC x BG x 225BG,250S,250G,225L NAC355Ö BEXCL x BG x 315PVC NAC x BG x 225B,315PVC NAC385Ö B x B,400PVC x 315PVC NAC385Ö BEXC x B,400PVC x 315PVC NAC x B,400PVC x 250PVC,225G NAC x B,400PVC x 225BG,250S,250G,225L NAC520Ö B x B x 400PVC VATEK Aband Y -s ade l av E P DM-g ui Ansl N Y N Y VATEK Aband T-s ade l av E P DM-g ui Ansl N T N T

5 VATEK Aband öv e rgå ngs band För att klara er dim ensioner av avloppsrör kom pletteras kopplingarna m ed övergångsband,tjocklek 8,16,24 och 32 m m. överg å n g s ban d t= 8 - Rör N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B överg å n g s ban d t= 16 - Rör N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B Andra dimensioner kan beställas - kontakta oss. 114

6 VATEK Aband öv e rgå ngs band För att klara er dim ensioner av avloppsrör kom pletteras kopplingarna m ed övergångsband,tjocklek 8,16,24 och 32 m m. överg å n g s ban d t= 24 - Rör N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B överg å n g s ban d t= 32 - Rör N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B N Ö B Andra dimensioner kan beställas - kontakta oss. 115

VATEK rörproppar för alla typer

VATEK rörproppar för alla typer Vatek_logo_cmyk-2012.pdf 1 2011-11-25 13.09 VATEK rörar för alla typer av rör VATEK RÖRPROPPAR är en serie högkvalitativa ar som kan användas på alla typer av rör,för att stoppa eller kontrollera vattenflöden.d

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

Rätt redan från början.

Rätt redan från början. Rätt redan från början. Nordic Quality står för trygghet inom VVS-branschen. En garanti för att produkten på ett enkelt sätt kan installeras och sedan användas år efter år. Det är en produkt gjord för

Läs mer

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden.

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Viktigt att tänka på när du ska upphandla olika typer av modulbyggnader Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Vänd dig till Flexator om du vill... leasa över längre tid kunna påverka utformningen

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR STEG FÖR STEG FÖRE AKTIVITETEN Boka lokal. Ta reda på vilka som inte är medlemmar i DIK, så att de också blir inbjudna. Kolla med din arbetsgivare att det är OK

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk LAN EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina

Läs mer

Välkommen. Den här guiden visar enkelt hur Kundservice på internet fungerar, hur du hittar och hur du använder olika funktioner.

Välkommen. Den här guiden visar enkelt hur Kundservice på internet fungerar, hur du hittar och hur du använder olika funktioner. Välkommen Kundservice på internet är alltid öppet. Du gör dina GE Money Bank-ärenden när du vill och där du vill; hemma, på jobbet, från sommarstugan. Vi kan också svara på dina frågor som du skickar som

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För iphone -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För iphone - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För iphone - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Med Phoneras app för iphone, Android och Windows Phone får du som har tjänsten Phonera Växel med tilläggstjänsten

Läs mer

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR.

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW Fleet www.bmw.se/ bmwfleet När du älskar att köra BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. BMW Fleet är en operationell

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Vill du sprida risker eller leva i nuet?

Vill du sprida risker eller leva i nuet? Vill du sprida risker eller leva i nuet? Spannmålsavtal på dina villkor Låt oss köpa din spannmål Spannmålsaffären är en av dina allra viktigaste affärer. Flera faktorer avgör slutresultatet och vissa

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer