Om oss. Green Collector. Energikollektorer. Samlingsbrunnar. Tryckrör. Kopplingar. Aquatät. Kontakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om oss. Green Collector. Energikollektorer. Samlingsbrunnar. Tryckrör. Kopplingar. Aquatät. Kontakt"

Transkript

1 Produkter

2 Om oss 2 Green Collector 5 Energikollektorer 11 Samlingsbrunnar 17 Tryckrör 21 Kopplingar 25 Aquatät 29 Kontakt 35

3 Om oss

4 3 Pemtec är ett familjeägt svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kollektorer och kompletterande utrustning för geoenergi/bergvärme samt polyetenledningar för vatten- och gasdistribution. Våra produkter är miljövänliga och av hög kvalitet. Vårt mål är att vara geoenergins pionjärer inom vårt område effektiva och miljövänliga kollektorlösningar. Vi arbetar ständigt med att utveckla produkter som ger högre värmeledningsförmåga och ett bättre grundvattenskydd. Produkterna är innovativa och kan indelas i två kategorier: traditionella energikollektorer och Green Collector. Vi har ett antal patent och patentansökningar inom dessa områden. Företaget grundades av familjen Alexandersson Familjen har mycket lång erfarenhet av bergvärmebranschen. Tillverkningen sker vid företagets fabrik i Svaneholm, Borås kommun. Pemtec växer snabbt och söker kontinuerligt affärspartners i och utanför Sverige. Nära kontakt med våra kunder Våra kunder är borr- och VVS-entreprenörer samt återförsäljare/grossister. Vi ger våra kunder mervärde genom att skapa en nära kundrelation för att kontinuerligt kunna förbättra våra tjänster och för att få branschrelaterad, högkvalitativ feedback. Sverige världsledande på geoenergi Pemtec ledande på utveckling av kollektorer Familjen Alexandersson och i synnerhet Hans Alexandersson har varit aktiv inom polymer-/rörbranschen i många år. Han startade sitt första företag (Rörknallen AB) redan 1982 och ses som en av pionjärerna inom den svenska bergvärmebranschen. Följdaktligen har familjen ett långt förflutet inom sektorn och deras produkter har medfört betydande fördelar för bergvärmesystem i form av ökad borrhålseffektivitet, bättre miljöskydd och minskade kostnader. Fram till i dag har det mesta av forsknings- och utvecklingsarbetet inom bergvärmesektorn fokuserats på att förbättra effektiviteten hos värmepumps enheten (ovan mark) och väldigt lite fokus har lagts på att förbättra den termiska verkningsgraden hos värmeväxlaren (kollektorn) i borrhålet. Vi tror att det här kommer att förändras och att alltmer uppmärksamhet kommer att riktas mot den underjordiska delen av bergvärmesystemet nämligen på att förbättra borrhålets termiska verkningsgrad, förbättra grundvattenskyddet och minska installationskostnaderna för kollektorn. Vårt mål är att fortsatt vara de ledande inom vårt område effektiva och miljövänliga kollektorlösningar.

5 4 Kvalitetspolicy och certifikat För att säkerställa att levererade produkter uppfyller specificerade krav har vi upprättat ett dokumenterat kvalitets system. Ansvaret för att vidmakthålla och utveckla detta system liksom alla övriga kvalitetspåverkande aktiviteter är klart fastställda inom vår organisation. Pemtecs Polyetenrör tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC EN 12201:2003. Vi har ett nära samarbete med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Rören testas regelbundet i deras och vårt eget laboratorium och vi kan därför lova våra kunder högsta kvalitet. Pemtecs energikollektor Energikollektorrören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC EN 12201:2003. Med Norpock godkännande. Kollektorerna är typgodkända av Swedcert typgodkännandebevis Pemtecs Green Collector (miljökollektor) Pemtecs Green Collector är en typgodkänd energikollektor (certifikat 0846) med en zonbarriär. Barriären består av en slang av PEM-plastfilm i vilken energikollektorn sätts. Syftet med Green Collector är att i de fall läckor uppstår förhindra att köldbärarvätskan sprids i naturen och samtidigt minska den vertikala vattentransporten mellan borrhålets olika skikt.

6 5 Green Collector

7 Integrerad svetsvinkel 90 ø 40 mm Foderrörskydd och Foderrörslock Vatten Energikapsel Polyetenrör Bioetanol Skyddsrör/Returböj Ledvikt Energikapsel Ledvikt

8 7 En bergsäker lösning Green Collector är en säker, miljövänlig och godkänd produkt för smidig installation av bergvärme. Pemtecs Green Collector är snabb och enkel att installera i de flesta geo logiska miljöer. återförsluter borrhålet och begränsar därmed för bindelse mellan friskt och förorenat vatten. löser problemet med saltvatten inträngning. hindrar ytvatten från att förorena grundvattnet. ger ett säkert skydd vid ett eventuellt läckage av köldbärarvätska. ger ett väsentligt lägre borrhålsmotstånd jämfört med andra tekniker för återfyllnad. medför att den värmeväxlande vattenpelaren i borrhålet kan höjas över grundvattennivån. hindrar ras i borrhål och förenklar framtida underhåll av kollektorn. ger en möjlighet att förvärma vattnet inuti GC med sol energi eller annan spillvärme. underlättar tillstånd för borrning i skyddade områden. är ett kostnadseffektivt alternativ till att återfylla med cement, bentonit eller andra tillsatser, endast rent vatten behövs. Green Collector är godkänd av SP, har tilldelats typgodkännande av Swedcert och är patentsökt. Läs mer om referenser och hur enkelt du installerar Green Collector på

9 8 Testresultat Green Collector Green Collector har genomgått TRT-mätningar och täthetsprov. Testerna har genomförts under handledning av professorerna Göran Hellström och Olle Andersson. Testerna är genomförda i ett 100 meters borrhål av den erfarna brunnsborraren Bosse Jansson, på Stures Brunnsborrning i Vallentuna, Stockholm. Fullständiga rapporter finns att ladda ner på Täthetsprov Visar att GC återför sluter borrhålet till 100% i det genomförda fältprovet. Detta sker redan vid 0,3 bars (3 meter vattenpelare) övertryck i GC, varvid tester visar att GC klarar ett yttre tryck om 1,2 bar utan att visa några tendenser på läckage. Termisk responstest, TRT Testerna visar att GC har överlägsen prestanda avseende borrhålsmot stånd, R b, jämfört med konventionella lösningar för återfyllning av borrhål. Detta gör att anläggningen kan dimensioneras på samma sätt som borrhål som inte återfylls vilket påverkar systemets prestanda positivt. Den termiska responstesten är genomförd med ett flertal olika kollektorer i samma borrhål för att minimera påverkan av externa faktorer.

10 9 Testresultat från kl. 11:37:14 till kl. 09:09:44 Tryck (cmh 2 O) :30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 Borrhålsmotstånd R b (K/(W/m)) Flöde 0,5 l/s (Reynolds tal=2800) 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Green Collector (Dubbellindad kollektor, PE80 Pem 40 2,4 PN8) Dubbellindad kollektor, med grout (bentonit)* Dubbellindad kollektor, med termisk grout* Dubbellindad kollektor, ej grout, PE80 Pem 40 2,4 *Rb från sammanställning av tidigare TRT-mätningar. Vidimerat av prof Göran Hellström.

11 10 Green Collector 114 Är gjord för att passa ett 139 mm foderrör. I systemet ingår ett foderrörsskydd med ett foderrörslock dim 140, en Energikapsel dim 114 med anpassad ledvikt, en dubbellindad Energikollektor PE80 Pem 40 2,4 PN8 (SDR17), påsvetsad returböj och anpassad ledvikt. Green Collectorn är typgodkänd av Swedcert Typgodkännandebevis Längd 040mk100 Green Collector 114 mm 100 m 040mk110 Green Collector 114 mm 110 m 040mk120 Green Collector 114 mm 120 m 040mk130 Green Collector 114 mm 130 m 040mk140 Green Collector 114 mm 140 m 040mk150 Green Collector 114 mm 150 m 040mk160 Green Collector 114 mm 160 m 040mk170 Green Collector 114 mm 170 m 040mk180 Green Collector 114 mm 180 m 040mk190 Green Collector 114 mm 190 m 040mk200 Green Collector 114 mm 200 m 040mk210 Green Collector 114 mm 210 m 040mk220 Green Collector 114 mm 220 m Green Collector går även att beställa i speciallängder efter överenskommelse. Green Collector 138 Är gjord för att passa ett 168 mm foderrör. I systemet ingår ett foderrörsskydd med ett foderrörslock dim 168, en Energikapsel dim 138 med anpassad ledvikt, en dubbellindad Energikollektor PE80 Pem 40 2,4 PN8 (SDR17), påsvetsad returböj och anpassad ledvikt. Green Collectorn är typgodkänd av Swedcert Typgodkännandebevis Längd 040mk Green Collector 138 mm 100 m 040mk Green Collector 138 mm 110 m 040mk Green Collector 138 mm 120 m 040mk Green Collector 138 mm 130 m 040mk Green Collector 138 mm 140 m 040mk Green Collector 138 mm 150 m 040mk Green Collector 138 mm 160 m 040mk Green Collector 138 mm 170 m 040mk Green Collector 138 mm 180 m 040mk Green Collector 138 mm 190 m 040mk Green Collector 138 mm 200 m 040mk Green Collector 138 mm 210 m 040mk Green Collector 138 mm 220 m Green Collector går även att beställa i speciallängder efter överenskommelse.

12 Energikollektorer

13 12 Energikollektor Enkellindad Enkellindad energikollektor består av PE80 Pem 40 2,4 PN8 (SDR17), Rören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC EN12201:2003. Längd Antal/pall Pem 40 Pn 8 50 m 12 st Pem 40 Pn m 10 st Pem 40 Pn m 8 st Pem 40 Pn m 7 st Pem 40 Pn m 7 st Pem 40 Pn m 6 st Pem 40 Pn m 6 st Pem 40 Pn m 5 st Pem 40 Pn m 5 st Pem 40 Pn m 5 st Kollektorerna går även att beställas i andra längder efter överenskommelse. Energikollektor Dubbellindad Enkellindad energikollektor består av PE80 Pem 40 2,4 PN8 (SDR17), Rören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC EN12201:2003. Kollektorerna är typgodkännda av Swedcert typgodkännandebevis I paketet ingår dubbellindad Energikollektor PE80 Pem 40 2,4 PN8 (SDR17), påsvetsad returböj med styrrör och anpassad ledvikt. Längd Antal/pall *100p Pem 40 Pn 8 Paket 8 kg m 6 st *110p Pem 40 Pn 8 Paket 8 kg m 6 st *120p Pem 40 Pn 8 Paket 12 kg m 6 st *130p Pem 40 Pn 8 Paket 12 kg m 6 st *140p Pem 40 Pn 8 Paket 12 kg m 6 st *150p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m 6 st *160p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m 5 st *170p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m 5 st *180p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m 5 st *190p Pem 40 Pn 8 Paket 20 kg m 5 st *200p Pem 40 Pn 8 Paket 20 kg m 5 st *210p Pem 40 Pn 8 Paket 20 kg m 5 st *220p Pem 40 Pn 8 Paket 25 kg m 5 st Kollektorerna går även att beställas i speciallängder efter överenskommelse.

14 13 Energikollektor Trippellindad Rören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC EN12201:2003. I paketet ingår trippellindad Energikollektor PE80 Pem 40 2,4 PN8 (SDR17), påsvetsade grenrör i topp och botten, 8 m dubbellindad PE 80 Pem 40 2,4 PN8, påsvetsad 8 kg bottenvikt och en anpassad ledvikt. Längd *100p Pem 40 Pn 8 Paket 8 kg m *110p Pem 40 Pn 8 Paket 8 kg m *120p Pem 40 Pn 8 Paket 12 kg m *130p Pem 40 Pn 8 Paket 12 kg m *140p Pem 40 Pn 8 Paket 12 kg m *150p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m *160p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m *170p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m *180p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m *190p Pem 40 Pn 8 Paket 20 kg m *200p Pem 40 Pn 8 Paket 20 kg m *210p Pem 40 Pn 8 Paket 20 kg m *220p Pem 40 Pn 8 Paket 25 kg m Kollektorerna går även att beställas i speciallängder efter överenskommelse. Energikollektor Fyrlindad Rören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC EN12201:2003. I paketet ingår fyrlindad Energikollektor PE80 Pem 32 2 PN8 (SDR17), påsvetsade grenrör med reduktion i topp, 8 m dubbellindad PE 80 Pem 40 PN8, påsvetsad 8 kg bottenvikt för fyrslang och en anpassad ledvikt. Längd p Pem 32 Pn 8 Paket 8 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 8 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 12 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 12 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 12 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 16 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 16 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 16 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 16 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 20 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 20 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 20 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 25 kg m Kollektorerna går även att beställas i speciallängder efter överenskommelse.

15 14 Kollektortillbehör Foderrörslock Tätar mot foderröret, energikapseln och mot kollektorrören. lock140d Foderrörslock 140 lock168d Foderrörslock 168 Tätar mot foderröret, energikapseln och mot kollektorrören. 040gcfs140 Foderrörsskydd GC gcfs168 Foderrörsskydd GC gcl140 Foderrörslock GC gcl168 Foderrörslock GC 168 lock140g Foderrörslock Gummi Köldbärarvätska Köldbärarvätska är avsedd för värmeöverföring och som frysskydd inom bergvärme, ytjordvärme och sjövärme. Vätskorna blandas ut med två tredjedelar vatten. Köldbärarvätskorna är biologiskt nedbrytbara. Bioetanolen är godkänt av Livsmedelsverket. Längd 040skbd00 Sprit Bioetanol Dunk 25 1 Dunk 040skbf00 Sprit Bioetanol Fat Fat 040skbc00 Sprit Bioetanol Container Container 040skbb0 Sprit Bioetanol Bulk Krontätning Syftet med krontätningen är att skydda grundvattnet mot förorenat ytvatten. Krontätningen fästes runt kollektorrören på det djup man vill täta av. Krontätningen består av Pem-material som är följsamt och formbart då brunnväggens yta kan variera kraftigt. 2 st rostfria slangklämmor låser krontätningen mot PE-Rören. Krontätningen kan beställas slitsad för lättare montering. 07kt117 Krontätning kt144 Krontätning ktbent Bentonit 25 kg Rörvinda 04vinda Rörvinda

16 15 Vikter Längden på borrhålet bestämmer vilken tyngd som erfordras på vikten. Vikten kan beställas i olika utföranden. Ledvikt Kollektorn levereras med fabrikssvetsad returböj. På plats träs styrröret över returböjen som ledvikten sedan monteras på. 40lv080 40lv120 40lv160 40lv200 40lv250 Ledvikt 8 kg Ledvikt 12 kg Ledvikt 16 kg Ledvikt 20 kg Ledvikt 25 kg Bottenvikt Kollektorn levereras med påsvetsad bottenvik där returböjen är ingjuten i vikten. 40bv080 40bv120 40bv160 40bv200 40bv250 Ledvikt 8 kg Ledvikt 12 kg Ledvikt 16 kg Ledvikt 20 kg Ledvikt 25 kg Sjövikt Vikterna monteras på kollektorrören med fixeringsband normalt med c/c 2 m. 40sv040 Sjövikt 4 kg

17 16 isolering Isolerrör för energikollektorer Liten lindningsdiameter. Liten volym. Låg vikt. Smidigare och mer formbar än många andra liknande produkter, som finns på marknaden. Färgen är anpassad till energimarkeringsfärgen RÖD. Isolerrörsdim./ Pem rörsdim. PN8 Isolertjocklek Längder 70 / mm 6 m 70 / mm 30 m 70 / mm 50 m Lev. 10 enheter/pall 98 / mm 6 m 98 / mm 30 m 98 / mm 50 m Isolerrör för vatten Liten lindningsdiameter. Liten volym. Låg vikt. Smidigare och mer formbar än många andra liknande produkter, som finns på marknaden. Isolerrörsdim./ Pem rörsdim. PN8 Isolertjocklek Längder 70 / mm 6 m 70 / mm 30 m 70 / mm 50 m Lev. 10 enheter/pall 98 / mm 6 m 98 / mm 30 m 98 / mm 50 m Rörisolering Längd 040tub42-9 Tubolit 42-9 mm 2 m 040tub42-13 Tubolit mm 2 m 040tub32-9 Tubolit 32-9 mm 2 m Foderrörisolering Isoleringen ger ett effektivt skydd mot onödig nedkylning av energi kollektorn av energikollektorn i foderröret. Längd 040fis140 Foderrörsisolering ,5 m 040fis168 Foderrörsisolering ,5 m

18 17 Samlingsbrunnar

19 18 Samlingsbrunn Samlingsbrunnen är 900 mm i diameter, 2 12 st kollektorer går att ansluta till brunnen. Fördelningsrör med injusteringsventiler och fördelningsrör med kulventiler extrudersvetsas i brunnen för att bli helt vattentät. Fördelningsrören består av ett 110 rör med påsvetsad avluftare och påsvetsade 40 Pn12,5 avstick med c/c 100 mm. På avsticken monteras injusteringsventiler 5 50 L/min 1 R25 och kulventiler 1 R25. Samlingsbrunnen kontrolleras och provtrycks med 5 bar före leverans. 040sb03 040sb04 040sb05 040sb06 040sb07 040sb08 040sb09 040sb10 040sb11 040sb12 Samlingsbrunn för 3 kollektorer Samlingsbrunn för 4 kollektorer Samlingsbrunn för 5 kollektorer Samlingsbrunn för 6 kollektorer Samlingsbrunn för 7 kollektorer Samlingsbrunn för 8 kollektorer Samlingsbrunn för 9 kollektorer Samlingsbrunn för 10 kollektorer Samlingsbrunn för 11 kollektorer Samlingsbrunn för 12 kollektorer Överdel till samlingsbrunn Används vid krav på körbar brunn. Är utformad så att en flytande körbar beteckning passar. Vatten som rinner in under beteckningen avleds med hjälp ett dräneringsrör dim sbö 040sbkb Överdel till samlingsbrunn Körbar beteckning till samlingsbrunn

20 19 Samlingsbrunn Tegra Tegrabrunnens mått är 900 mm. Används vid krav på körbara samlingsbrunnar st kollektorer går att ansluta till brunnen. Fördelningsrör med in justeringsventiler och fördelningsrör med kulventiler extrudersvetsas i brunnen för att bli helt vattentät. Fördelningsrören består av ett 110 rör med påsvetsad avluftare och påsvetsade 40 Pn12,5 avstick med c/c 100 mm. På avsticken monteras injusteringsventiler 5 50 L/min 1 R25 och kulventiler 1 R25. Samlingsbrunnen kontrolleras och provtrycks med 5 bar före leverans. 040sbt03 040sbt04 040sbt05 040sbt06 040sbt07 040sbt08 040sbt09 040sbt10 040sbt11 040sbt12 040sbt13 040sbt14 Samlingsbrunn Tegra för 3 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 4 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 5 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 6 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 7 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 8 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 9 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 10 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 11 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 12 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 13 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 14 kollektorer Fördelningsrör med injusteringsventiler Distributionsröret består av ett 110 rör med påsvetsad avluftare och påsvetsade 40 Pn12,5 avstick med c/c 100 mm. På avsticken monteras injusteringsventiler 5 50 L/min 1 R25 Anslutningsröret dimensioneras efter anläggningens storlek. Fördelningsrören är kontrollerade och provtryckta med 5 bar före leverans. 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i Fördelningsrör för 3 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 4 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 5 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 6 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 7 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 8 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 9 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 10 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 11 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 12 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 13 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 14 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 15 kollektorer m injusteringsventiler

21 20 Fördelningsrör med kulventiler Distributionsröret består av ett 110 rör med påsvetsad avluftare och påsvetsade 40 Pn12,5 avstick med c/c 100 mm. På avsticken monteras kulventiler 1 R25. Anslutningsröret anpassas och dimensioneras efter anläggningens storlek. Fördelningsrören går att beställa i olika utföranden och skräddarsys efter kundens önsemål. 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i Fördelningsrör för 3 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 4 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 5 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 6 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 7 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 8 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 9 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 10 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 11 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 12 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 13 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 14 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 15 kollektorer m kulventiler

22 21 Tryckrör

23 22 Tryckrör PE 80 PN 12,5 SDR 11 Rören tillverkas i PE 80 material SDR 11 enligt den Europeiska standarden. INSTA SBC EN12201:2002. Tryckrören kan erhållas på trumma eller i andra längder efter överenskommelse. Längd Antal/pall Pem 16 Pn 12,5 SDR m Pem 16 Pn 12,5 SDR m Pem 16 Pn 12,5 SDR m Pem 20 Pn 12,5 SDR m Pem 20 Pn 12,5 SDR m Pem 20 Pn 12,5 SDR m Pem 25 Pn 12,5 SDR m Pem 25 Pn 12,5 SDR m Pem 25 Pn 12,5 SDR m Pem 25 Pn 12,5 SDR m Pem 32 Pn 12,5 SDR m Pem 32 Pn 12,5 SDR m Pem 32 Pn 12,5 SDR m Pem 32 Pn 12,5 SDR m Pem 32 Pn 12,5 SDR m Pem 32 Pn 12,5 SDR m Pem 40 Pn 12,5 SDR m Pem 40 Pn 12,5 SDR m Pem 40 Pn 12,5 SDR m Pem 40 Pn 12,5 SDR m Pem 40 Pn 12,5 SDR m Pem 40 Pn 12,5 SDR m Pem 50 Pn 12,5 SDR m Pem 50 Pn 12,5 SDR m Pem 50 Pn 12,5 SDR m Pem 50 Pn 12,5 SDR m Pem 63 Pn 12,5 SDR m Pem 63 Pn 12,5 SDR m Pem 63 Pn 12,5 SDR m Pem 75 Pn 12,5 SDR m Pem 75 Pn 12,5 SDR m Pem 75 Pn 12,5 SDR m Pem 90 Pn 12,5 SDR 11 6 m Pem 90 Pn 12,5 SDR m Pem 90 Pn 12,5 SDR m Pem 110 Pn 12,5 SDR 11 6 m Pem 110 Pn 12,5 SDR m Pem 110 Pn 12,5 SDR m

24 23 Tryckrör PE80 SDR 17 Rören tillverkas i PE 80 material SDR 17 enligt den Europeiska standarden. INSTA SBC EN 12201:2003 och EN Tryckrören kan erhållas på trumma eller i andra längder efter överenskommelse. Längd Antal/pall Pem 25 Pn 8 SDR m Pem 25 Pn 8 SDR m Pem 25 Pn 8 SDR m Pem 25 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 40 Pn 8 SDR m Pem 40 Pn 8 SDR m Pem 40 Pn 8 SDR m Pem 40 Pn 8 SDR m Pem 40 Pn 8 SDR m Pem 40 Pn 8 SDR m Pem 50 Pn 8 SDR m Pem 50 Pn 8 SDR m Pem 63 Pn 8 SDR m Pem 63 Pn 8 SDR m Pem 75 Pn 8 SDR m Pem 75 Pn 8 SDR m

25 24 Tryckrör för dimension upp till Ø 160 mm Rören tillverkas i PE80 och PE100 material enligt Europeisk standard. INSTA SBC EN 12201:2003 och EN Finns i rak längder: 6 och 12 meter samt i rulle på 50 och 100 meter. Tryckrör upp till 110 kan även erhållas på trumma, andra längder efter överenskommelse. Pe 80 material Tryckklass Längder 75 Pn 8, Pn 12,5 3, 6, 12, 50, 100, trumma 90 Pn 8, Pn 12,5 3, 6, 12, 50, 100, trumma 110 Pn 8, Pn 12,5 3, 6, 12, 50, 100, trumma 125 Pn 8, Pn 12,5 3, 6, 12, 50, Pn 8, Pn 12,5 3, 6, 12, 50, Pn 8, Pn 12,5 3, 6, 12, 50, 100 Pe 100 material Tryckklass Längder 75 Pn 10, Pn 16 3, 6, 12, 50, 100, trumma 90 Pn 10, Pn 16 3, 6, 12, 50, 100, trumma 110 Pn 10, Pn 16 3, 6, 12, 50, 100, trumma 125 Pn 10, Pn 16 3, 6, 12, 50, Pn 10, Pn 16 3, 6, 12, 50, Pn 10, Pn 16 3, 6, 12, 50, 100

26 Kopplingar

27 26 Rollwa svetsapparat Svetsar både Wavisolo och Rollmaplast. Lätt att växla mellan de båda systemen. Svetsar från dimension elwavroll Rolwa Integrerade svetsmuffar Integrerad reduktion 30emf32-20pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf32-25pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf40-32pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf50-32pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf50-40pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf63-32pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf63-40pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf63-50pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf90-63pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 Integrerad 45 gr vinkel 30em32/45pn10 Integrerad vinkel 45 gr dim 32 Pn 10 30em40/45pn10 Integrerad vinkel 45 gr dim 40 Pn 10 30em50/45pn10 Integrerad vinkel 45 gr dim 50 Pn 10 30em63/45pn10 Integrerad vinkel 45 gr dim 63 Pn 10 30em90/45pn10 Integrerad vinkel 45 gr dim 90 Pn 10 30em110/45pn10 Integrerad vinkel 45 gr dim 110 Pn 10

28 27 Integrerad 90 gr vinkel 30em20/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 20 Pn 10 30em25/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 25 Pn 10 30em32/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 32 Pn 10 30em40/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 40 Pn 10 30em50/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 50 Pn 10 30em63/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 63 Pn 10 30em90/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 90 Pn 10 30em110/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 110 Pn 10 Integrerad T-Rör 30emt20pn10 Integrerad T-Rör dim 20 Pn 10 30emt25pn10 Integrerad T-Rör dim 25 Pn 10 30emt32pn10 Integrerad T-Rör dim 32 Pn 10 30emt40pn10 Integrerad T-Rör dim 40 Pn 10 30emt50pn10 Integrerad T-Rör dim 50 Pn 10 30emt63pn10 Integrerad T-Rör dim 63 Pn 10 30emt90pn10 Integrerad T-Rör dim 90 Pn 10 30emt110pn10 Integrerad T-Rör dim 110 Pn 10 Rollmaplast PE 80 Pn 10 Svetsmuff 30em20pnl 30em25pnl 30em32pnl 30em40pnl 30em50pnl 30em63pnl 30em90pnl 30em110pnl Svetsmuff dim 20 Pnl Svetsmuff dim 25 Pnl Svetsmuff dim 32 Pnl Svetsmuff dim 40 Pnl Svetsmuff dim 50 Pnl Svetsmuff dim 63 Pnl Svetsmuff dim 90 Pnl Svetsmuff dim 110 Pnl

29 28 Rörböj 30rb4520pnl 30rb4525pnl 30rb4532pnl 30rb4540pnl 30rb4550pnl 30rb4563pnl 30rb4575pnl 30rb4590pnl 30rb45110pnl 30rb9020pnl 30rb9025pnl 30rb9032pnl 30rb9040pnl 30rb9050pnl 30rb9063pnl 30rb9075pnl 30rb90pnl 30rb90110pnl Rörböj 45 gr dim 20 Pnl Rörböj 45 gr dim 25 Pnl Rörböj 45 gr dim 32 Pnl Rörböj 45 gr dim 40 Pnl Rörböj 45 gr dim 50 Pnl Rörböj 45 gr dim 63 Pnl Rörböj 45 gr dim 75 Pnl Rörböj 45 gr dim 90 Pnl Rörböj 45 gr dim 110 Pnl Rörböj 90 gr dim 20 Pnl Rörböj 90 gr dim 25 Pnl Rörböj 90 gr dim 32 Pnl Rörböj 90 gr dim 40 Pnl Rörböj 90 gr dim 50 Pnl Rörböj 90 gr dim 63 Pnl Rörböj 90 gr dim 75 Pnl Rörböj 90 gr dim 90 Pnl Rörböj 90 gr dim 110 Pnl Förminskning 30f32-20 Förminskning f32-25 Förminskning f40-32 Förminskning f50-32 Förminskning f50-40 Förminskning f63-32 Förminskning f63-40 Förminskning f63-50 Förminskning Grenrör 30gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr

30 29 Aquatät

31 30 Foderrör Foderrörstätning Mantlingsrör Borrhålstätning Vatten Propptätning

32 31 En bergsäker tätning Pemtec vill förbättra statusen på våra brunnar i Sverige och värna om dricksvattnet vårt viktigaste livsmedel. En stor del av brunnarna i Sverige har problem med vattenkvaliteten. De vanligaste och allvarligaste problemen hör oftast samman med föroreningar från människan typ avloppsinfiltration, olika jordbruks-aktiviteter och luftföroreningar (surt vatten, tung-metaller) m.m. De brunnar som drabbas värst är de som påverkas av ytvatten eller ytliga grundvatten, d.v.s. brunnar med otät konstruktion och brunnar belägna i ytliga grundvattenmagasin. Pemtecs aquatät löser problemet med saltvatteninträngning. hindrar ytvatten från förorena grundvattnet. snabb och enkel att installera begränsar förbindelse mellan friskt och förorenat vatten medför att den värmeväxlande vattenpelaren i borrhålet kan höjas över grundvattennivån. kan underlätta tillstånd för borrning i skyddande områden. När tätningens gummibeläggning kommer i kontakt med vatten börjar den långsamt att svälla. Den sväller upp till sju gånger sin egen volym. Svällningen startar 1-3 dygn efter kontakt med vatten och har svällt färdigt efter dygn.

33 32 aquatätsystem för energibrunnar Foderrörstätning energi Tätar mot foderrör och kollektorslang. Monteras i foderrörets nedre del. Artikelnr Foderrör yd / id Tätning yd afe125 Foderrörstätning 125 Energi 140 / afe155 Foderrörstätning 155 Energi 168 / afe180 Foderrörstätning 180 Energi 193 / Energibrunnstätning (Berghålstätning) Tätar mot borrhålet och kollektorslangen. Används för att få stopp på artesiskt vatten (självtryck). Monteras innan kollektorn sänks, tätningen skjuts ner på kollektorslangen och sätts fast med t.ex. slangklämmor. Artikelnr Borrhål Yttermått mm aebt104 Energibrunnstätning 104 Sliten krona 104 aebt109 Energibrunnstätning /2 / 114 mm 109 aebt128 Energibrunnstätning 128 Sliten krona 128 aebt134 Energibrunnstätning /2 / 139 mm 134 aebt136 Energibrunnstätning 136 Special 136 Energibrunnstätning delbar Tätar mot borrhålet och kollektorslangen. Används för att få stopp på artesiskt vatten (självtryck). Monteras innan kollektorn sänks. Artikelnr Borrhål Yttermått mm aebt104delbar Energibrunnstätning 104 delbar Sliten krona 104 aebt109delbar Energibrunnstätning 109 delbar 4 1/2 / 114 mm 109 aebt128delbar Energibrunnstätning 128 delbar Sliten krona 128 aebt134delbar Energibrunnstätning 134 delbar 5 1/2 / 139 mm 134 aebt136delbar Energibrunnstätning 136 delbar Special 136

34 33 aquatätsystem för vattenbrunnar Med Aquatätsystem är det möjligt att täta samtliga typer av brunnar på alla nivåer. Förutsatt att man väljer rätt tätningsdimension kan pumpar och ejektorer hissas upp och ner genom tätningens centrumhål. Aquatät är enkel att montera. Tätningarna levereras färdiga från fabrik och kan monteras ihop på arbetsplatsen till önskad längd. Tätningen tillverkas för de tre vanligaste brunnshålen: 4 1/2, 5 1/2 och 6 1/5. Propptätning med ögla (Aquatät propptätning) Artikelnr Borrhål Tätning yd ap104ö Propptätning 104 med ögla 104 ap109ö Propptätning 109 med ögla 4 1/2 / 114 mm 109 ap128ö Propptätning 128 med ögla 128 ap134ö Propptätning 134 med ögla 5 1/2 / 139 mm 134 ap153ö Propptätning 153 med ögla 153 ap159ö Propptätning 159 med ögla 6 1/2 / 165 mm 159 Foderrörstätning med gänga (Aquatät foderrörstätning) Tätar mot foderröret, vilar på borrskon nere i foderröret. Levereras med en hangänga som enkelt monteras med mantlingsrör. Foderrörstätning kan även fås adapteranpassad. Artikelnr Foderrör yd / id Tätning yd Mantlingsrör yd Genomsläpp id aft125/104gga Foderrörstätning 125 gga / aft155/125gga Foderrörstätning 155 gga / aft180/140gga Foderrörstätning 180 gga / Borrskotätning med gänga (Adapteranpassad) Tätar invändigt i borrskon, för att inte tätningen skall glida ner i borrhålet är 2 st stopp klackar monterade på tätningen. Används då adapter är monterad i foderröret. Artikelnr Foderrör Tätning yd Matlingsrör yd Genomsläpps id abst104gga abst125gga abst140gga

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

BERGVÄRME. Värme från en miljövänlig energikälla. En informationsskrift om energiborrning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

BERGVÄRME. Värme från en miljövänlig energikälla. En informationsskrift om energiborrning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation BERGVÄRME Värme från en miljövänlig energikälla En informationsskrift om energiborrning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation Geotec SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION din garanti

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 5 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR:... 6 KOMMUNAL ENERGIPLANERING M.M.... 7 2. OLIKA VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR... 9 ALLMÄNT... 9 YTJORDVÄRME... 12 FRÅNLUFTVÄRMEPUMP/LUFTVÄRMEPUMP...

Läs mer

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m.

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. December 2002 Rev. april 2003 VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

En pool för dygnets stunder!

En pool för dygnets stunder! [ POOLGUIDEN 2013-1 ] En pool för dygnets stunder! Svensktillverkade pooler sedan 1967, inspirerade av amerikansk östkust. Magasinet för pooldrömmaren, poolbyggaren och poolägaren. En investering i njutning.

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 2/2014 www.geotec.se MEDLEMSMÖTET GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS Malmberg bygger på traditionen David Gee

Läs mer

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Kombinera ackumulatorer AQALX ACKTANK Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Shuntpaket ingår ej Lagra värmen i vatten GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSÄKERT! En ackumulatortank innehåller vatten och har

Läs mer

Varia 516. System för värme och kyla ur mark - Förslag till utvecklingsprogram STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE

Varia 516. System för värme och kyla ur mark - Förslag till utvecklingsprogram STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE System för värme och kyla ur mark - Förslag till utvecklingsprogram BENGT ROSÉN, SGI ANNA GABRIELSSON, SGI JAN FALLSVIK, SGI GÖRAN HELLSTRÖM,

Läs mer

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag!

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag! WWW.MIAMIPOOL.SE Härliga ögonblick, varje dag! LÅNG ERFARENHET MED INNOVATIONSANDA Snart är det 40 år sedan grundades. Ett familjeägt poolföretag med rötterna från Norrland. Vi har under åren lärt oss

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Bergvärme en vägledning

Bergvärme en vägledning INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Bergvärme en vägledning Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Lundby. information. Information om bergvärme. från samfälligheterna. från Värmegruppen Lundby södra anläggningssamfälligheter

Lundby. information. Information om bergvärme. från samfälligheterna. från Värmegruppen Lundby södra anläggningssamfälligheter Lundby 2014 information från samfälligheterna Information om bergvärme från Värmegruppen Lundby södra anläggningssamfälligheter Senast uppdaterad 2014-01-26 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 2

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar 2007-10-18/MJ Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden

Läs mer

Säkerhet handlar om attityd

Säkerhet handlar om attityd www.geotec.se nr 4/2011 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla Geotecmötet: Säkerhet handlar om attityd Geoenergianläggning inom vattenskyddsområde - är

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Spara pengar på att välja rätt värmepump

Spara pengar på att välja rätt värmepump Spara pengar på att välja rätt värmepump Vi befinner oss mitt uppe i ett energiskifte. Tusentals svenskar överger direktel och olja för att i stället välja att installera en värmepump. Vad du ska välja

Läs mer

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 Energi är en stor kostnad för fastighetsägare, oavsett om det är ett varuhus,

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer