Om oss. Green Collector. Energikollektorer. Samlingsbrunnar. Tryckrör. Kopplingar. Aquatät. Kontakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om oss. Green Collector. Energikollektorer. Samlingsbrunnar. Tryckrör. Kopplingar. Aquatät. Kontakt"

Transkript

1 Produkter

2 Om oss 2 Green Collector 5 Energikollektorer 11 Samlingsbrunnar 17 Tryckrör 21 Kopplingar 25 Aquatät 29 Kontakt 35

3 Om oss

4 3 Pemtec är ett familjeägt svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kollektorer och kompletterande utrustning för geoenergi/bergvärme samt polyetenledningar för vatten- och gasdistribution. Våra produkter är miljövänliga och av hög kvalitet. Vårt mål är att vara geoenergins pionjärer inom vårt område effektiva och miljövänliga kollektorlösningar. Vi arbetar ständigt med att utveckla produkter som ger högre värmeledningsförmåga och ett bättre grundvattenskydd. Produkterna är innovativa och kan indelas i två kategorier: traditionella energikollektorer och Green Collector. Vi har ett antal patent och patentansökningar inom dessa områden. Företaget grundades av familjen Alexandersson Familjen har mycket lång erfarenhet av bergvärmebranschen. Tillverkningen sker vid företagets fabrik i Svaneholm, Borås kommun. Pemtec växer snabbt och söker kontinuerligt affärspartners i och utanför Sverige. Nära kontakt med våra kunder Våra kunder är borr- och VVS-entreprenörer samt återförsäljare/grossister. Vi ger våra kunder mervärde genom att skapa en nära kundrelation för att kontinuerligt kunna förbättra våra tjänster och för att få branschrelaterad, högkvalitativ feedback. Sverige världsledande på geoenergi Pemtec ledande på utveckling av kollektorer Familjen Alexandersson och i synnerhet Hans Alexandersson har varit aktiv inom polymer-/rörbranschen i många år. Han startade sitt första företag (Rörknallen AB) redan 1982 och ses som en av pionjärerna inom den svenska bergvärmebranschen. Följdaktligen har familjen ett långt förflutet inom sektorn och deras produkter har medfört betydande fördelar för bergvärmesystem i form av ökad borrhålseffektivitet, bättre miljöskydd och minskade kostnader. Fram till i dag har det mesta av forsknings- och utvecklingsarbetet inom bergvärmesektorn fokuserats på att förbättra effektiviteten hos värmepumps enheten (ovan mark) och väldigt lite fokus har lagts på att förbättra den termiska verkningsgraden hos värmeväxlaren (kollektorn) i borrhålet. Vi tror att det här kommer att förändras och att alltmer uppmärksamhet kommer att riktas mot den underjordiska delen av bergvärmesystemet nämligen på att förbättra borrhålets termiska verkningsgrad, förbättra grundvattenskyddet och minska installationskostnaderna för kollektorn. Vårt mål är att fortsatt vara de ledande inom vårt område effektiva och miljövänliga kollektorlösningar.

5 4 Kvalitetspolicy och certifikat För att säkerställa att levererade produkter uppfyller specificerade krav har vi upprättat ett dokumenterat kvalitets system. Ansvaret för att vidmakthålla och utveckla detta system liksom alla övriga kvalitetspåverkande aktiviteter är klart fastställda inom vår organisation. Pemtecs Polyetenrör tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC EN 12201:2003. Vi har ett nära samarbete med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Rören testas regelbundet i deras och vårt eget laboratorium och vi kan därför lova våra kunder högsta kvalitet. Pemtecs energikollektor Energikollektorrören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC EN 12201:2003. Med Norpock godkännande. Kollektorerna är typgodkända av Swedcert typgodkännandebevis Pemtecs Green Collector (miljökollektor) Pemtecs Green Collector är en typgodkänd energikollektor (certifikat 0846) med en zonbarriär. Barriären består av en slang av PEM-plastfilm i vilken energikollektorn sätts. Syftet med Green Collector är att i de fall läckor uppstår förhindra att köldbärarvätskan sprids i naturen och samtidigt minska den vertikala vattentransporten mellan borrhålets olika skikt.

6 5 Green Collector

7 Integrerad svetsvinkel 90 ø 40 mm Foderrörskydd och Foderrörslock Vatten Energikapsel Polyetenrör Bioetanol Skyddsrör/Returböj Ledvikt Energikapsel Ledvikt

8 7 En bergsäker lösning Green Collector är en säker, miljövänlig och godkänd produkt för smidig installation av bergvärme. Pemtecs Green Collector är snabb och enkel att installera i de flesta geo logiska miljöer. återförsluter borrhålet och begränsar därmed för bindelse mellan friskt och förorenat vatten. löser problemet med saltvatten inträngning. hindrar ytvatten från att förorena grundvattnet. ger ett säkert skydd vid ett eventuellt läckage av köldbärarvätska. ger ett väsentligt lägre borrhålsmotstånd jämfört med andra tekniker för återfyllnad. medför att den värmeväxlande vattenpelaren i borrhålet kan höjas över grundvattennivån. hindrar ras i borrhål och förenklar framtida underhåll av kollektorn. ger en möjlighet att förvärma vattnet inuti GC med sol energi eller annan spillvärme. underlättar tillstånd för borrning i skyddade områden. är ett kostnadseffektivt alternativ till att återfylla med cement, bentonit eller andra tillsatser, endast rent vatten behövs. Green Collector är godkänd av SP, har tilldelats typgodkännande av Swedcert och är patentsökt. Läs mer om referenser och hur enkelt du installerar Green Collector på

9 8 Testresultat Green Collector Green Collector har genomgått TRT-mätningar och täthetsprov. Testerna har genomförts under handledning av professorerna Göran Hellström och Olle Andersson. Testerna är genomförda i ett 100 meters borrhål av den erfarna brunnsborraren Bosse Jansson, på Stures Brunnsborrning i Vallentuna, Stockholm. Fullständiga rapporter finns att ladda ner på Täthetsprov Visar att GC återför sluter borrhålet till 100% i det genomförda fältprovet. Detta sker redan vid 0,3 bars (3 meter vattenpelare) övertryck i GC, varvid tester visar att GC klarar ett yttre tryck om 1,2 bar utan att visa några tendenser på läckage. Termisk responstest, TRT Testerna visar att GC har överlägsen prestanda avseende borrhålsmot stånd, R b, jämfört med konventionella lösningar för återfyllning av borrhål. Detta gör att anläggningen kan dimensioneras på samma sätt som borrhål som inte återfylls vilket påverkar systemets prestanda positivt. Den termiska responstesten är genomförd med ett flertal olika kollektorer i samma borrhål för att minimera påverkan av externa faktorer.

10 9 Testresultat från kl. 11:37:14 till kl. 09:09:44 Tryck (cmh 2 O) :30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 Borrhålsmotstånd R b (K/(W/m)) Flöde 0,5 l/s (Reynolds tal=2800) 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Green Collector (Dubbellindad kollektor, PE80 Pem 40 2,4 PN8) Dubbellindad kollektor, med grout (bentonit)* Dubbellindad kollektor, med termisk grout* Dubbellindad kollektor, ej grout, PE80 Pem 40 2,4 *Rb från sammanställning av tidigare TRT-mätningar. Vidimerat av prof Göran Hellström.

11 10 Green Collector 114 Är gjord för att passa ett 139 mm foderrör. I systemet ingår ett foderrörsskydd med ett foderrörslock dim 140, en Energikapsel dim 114 med anpassad ledvikt, en dubbellindad Energikollektor PE80 Pem 40 2,4 PN8 (SDR17), påsvetsad returböj och anpassad ledvikt. Green Collectorn är typgodkänd av Swedcert Typgodkännandebevis Längd 040mk100 Green Collector 114 mm 100 m 040mk110 Green Collector 114 mm 110 m 040mk120 Green Collector 114 mm 120 m 040mk130 Green Collector 114 mm 130 m 040mk140 Green Collector 114 mm 140 m 040mk150 Green Collector 114 mm 150 m 040mk160 Green Collector 114 mm 160 m 040mk170 Green Collector 114 mm 170 m 040mk180 Green Collector 114 mm 180 m 040mk190 Green Collector 114 mm 190 m 040mk200 Green Collector 114 mm 200 m 040mk210 Green Collector 114 mm 210 m 040mk220 Green Collector 114 mm 220 m Green Collector går även att beställa i speciallängder efter överenskommelse. Green Collector 138 Är gjord för att passa ett 168 mm foderrör. I systemet ingår ett foderrörsskydd med ett foderrörslock dim 168, en Energikapsel dim 138 med anpassad ledvikt, en dubbellindad Energikollektor PE80 Pem 40 2,4 PN8 (SDR17), påsvetsad returböj och anpassad ledvikt. Green Collectorn är typgodkänd av Swedcert Typgodkännandebevis Längd 040mk Green Collector 138 mm 100 m 040mk Green Collector 138 mm 110 m 040mk Green Collector 138 mm 120 m 040mk Green Collector 138 mm 130 m 040mk Green Collector 138 mm 140 m 040mk Green Collector 138 mm 150 m 040mk Green Collector 138 mm 160 m 040mk Green Collector 138 mm 170 m 040mk Green Collector 138 mm 180 m 040mk Green Collector 138 mm 190 m 040mk Green Collector 138 mm 200 m 040mk Green Collector 138 mm 210 m 040mk Green Collector 138 mm 220 m Green Collector går även att beställa i speciallängder efter överenskommelse.

12 Energikollektorer

13 12 Energikollektor Enkellindad Enkellindad energikollektor består av PE80 Pem 40 2,4 PN8 (SDR17), Rören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC EN12201:2003. Längd Antal/pall Pem 40 Pn 8 50 m 12 st Pem 40 Pn m 10 st Pem 40 Pn m 8 st Pem 40 Pn m 7 st Pem 40 Pn m 7 st Pem 40 Pn m 6 st Pem 40 Pn m 6 st Pem 40 Pn m 5 st Pem 40 Pn m 5 st Pem 40 Pn m 5 st Kollektorerna går även att beställas i andra längder efter överenskommelse. Energikollektor Dubbellindad Enkellindad energikollektor består av PE80 Pem 40 2,4 PN8 (SDR17), Rören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC EN12201:2003. Kollektorerna är typgodkännda av Swedcert typgodkännandebevis I paketet ingår dubbellindad Energikollektor PE80 Pem 40 2,4 PN8 (SDR17), påsvetsad returböj med styrrör och anpassad ledvikt. Längd Antal/pall *100p Pem 40 Pn 8 Paket 8 kg m 6 st *110p Pem 40 Pn 8 Paket 8 kg m 6 st *120p Pem 40 Pn 8 Paket 12 kg m 6 st *130p Pem 40 Pn 8 Paket 12 kg m 6 st *140p Pem 40 Pn 8 Paket 12 kg m 6 st *150p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m 6 st *160p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m 5 st *170p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m 5 st *180p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m 5 st *190p Pem 40 Pn 8 Paket 20 kg m 5 st *200p Pem 40 Pn 8 Paket 20 kg m 5 st *210p Pem 40 Pn 8 Paket 20 kg m 5 st *220p Pem 40 Pn 8 Paket 25 kg m 5 st Kollektorerna går även att beställas i speciallängder efter överenskommelse.

14 13 Energikollektor Trippellindad Rören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC EN12201:2003. I paketet ingår trippellindad Energikollektor PE80 Pem 40 2,4 PN8 (SDR17), påsvetsade grenrör i topp och botten, 8 m dubbellindad PE 80 Pem 40 2,4 PN8, påsvetsad 8 kg bottenvikt och en anpassad ledvikt. Längd *100p Pem 40 Pn 8 Paket 8 kg m *110p Pem 40 Pn 8 Paket 8 kg m *120p Pem 40 Pn 8 Paket 12 kg m *130p Pem 40 Pn 8 Paket 12 kg m *140p Pem 40 Pn 8 Paket 12 kg m *150p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m *160p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m *170p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m *180p Pem 40 Pn 8 Paket 16 kg m *190p Pem 40 Pn 8 Paket 20 kg m *200p Pem 40 Pn 8 Paket 20 kg m *210p Pem 40 Pn 8 Paket 20 kg m *220p Pem 40 Pn 8 Paket 25 kg m Kollektorerna går även att beställas i speciallängder efter överenskommelse. Energikollektor Fyrlindad Rören tillverkas enligt den Europeiska standarden INSTA SBC EN12201:2003. I paketet ingår fyrlindad Energikollektor PE80 Pem 32 2 PN8 (SDR17), påsvetsade grenrör med reduktion i topp, 8 m dubbellindad PE 80 Pem 40 PN8, påsvetsad 8 kg bottenvikt för fyrslang och en anpassad ledvikt. Längd p Pem 32 Pn 8 Paket 8 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 8 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 12 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 12 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 12 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 16 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 16 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 16 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 16 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 20 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 20 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 20 kg m p Pem 32 Pn 8 Paket 25 kg m Kollektorerna går även att beställas i speciallängder efter överenskommelse.

15 14 Kollektortillbehör Foderrörslock Tätar mot foderröret, energikapseln och mot kollektorrören. lock140d Foderrörslock 140 lock168d Foderrörslock 168 Tätar mot foderröret, energikapseln och mot kollektorrören. 040gcfs140 Foderrörsskydd GC gcfs168 Foderrörsskydd GC gcl140 Foderrörslock GC gcl168 Foderrörslock GC 168 lock140g Foderrörslock Gummi Köldbärarvätska Köldbärarvätska är avsedd för värmeöverföring och som frysskydd inom bergvärme, ytjordvärme och sjövärme. Vätskorna blandas ut med två tredjedelar vatten. Köldbärarvätskorna är biologiskt nedbrytbara. Bioetanolen är godkänt av Livsmedelsverket. Längd 040skbd00 Sprit Bioetanol Dunk 25 1 Dunk 040skbf00 Sprit Bioetanol Fat Fat 040skbc00 Sprit Bioetanol Container Container 040skbb0 Sprit Bioetanol Bulk Krontätning Syftet med krontätningen är att skydda grundvattnet mot förorenat ytvatten. Krontätningen fästes runt kollektorrören på det djup man vill täta av. Krontätningen består av Pem-material som är följsamt och formbart då brunnväggens yta kan variera kraftigt. 2 st rostfria slangklämmor låser krontätningen mot PE-Rören. Krontätningen kan beställas slitsad för lättare montering. 07kt117 Krontätning kt144 Krontätning ktbent Bentonit 25 kg Rörvinda 04vinda Rörvinda

16 15 Vikter Längden på borrhålet bestämmer vilken tyngd som erfordras på vikten. Vikten kan beställas i olika utföranden. Ledvikt Kollektorn levereras med fabrikssvetsad returböj. På plats träs styrröret över returböjen som ledvikten sedan monteras på. 40lv080 40lv120 40lv160 40lv200 40lv250 Ledvikt 8 kg Ledvikt 12 kg Ledvikt 16 kg Ledvikt 20 kg Ledvikt 25 kg Bottenvikt Kollektorn levereras med påsvetsad bottenvik där returböjen är ingjuten i vikten. 40bv080 40bv120 40bv160 40bv200 40bv250 Ledvikt 8 kg Ledvikt 12 kg Ledvikt 16 kg Ledvikt 20 kg Ledvikt 25 kg Sjövikt Vikterna monteras på kollektorrören med fixeringsband normalt med c/c 2 m. 40sv040 Sjövikt 4 kg

17 16 isolering Isolerrör för energikollektorer Liten lindningsdiameter. Liten volym. Låg vikt. Smidigare och mer formbar än många andra liknande produkter, som finns på marknaden. Färgen är anpassad till energimarkeringsfärgen RÖD. Isolerrörsdim./ Pem rörsdim. PN8 Isolertjocklek Längder 70 / mm 6 m 70 / mm 30 m 70 / mm 50 m Lev. 10 enheter/pall 98 / mm 6 m 98 / mm 30 m 98 / mm 50 m Isolerrör för vatten Liten lindningsdiameter. Liten volym. Låg vikt. Smidigare och mer formbar än många andra liknande produkter, som finns på marknaden. Isolerrörsdim./ Pem rörsdim. PN8 Isolertjocklek Längder 70 / mm 6 m 70 / mm 30 m 70 / mm 50 m Lev. 10 enheter/pall 98 / mm 6 m 98 / mm 30 m 98 / mm 50 m Rörisolering Längd 040tub42-9 Tubolit 42-9 mm 2 m 040tub42-13 Tubolit mm 2 m 040tub32-9 Tubolit 32-9 mm 2 m Foderrörisolering Isoleringen ger ett effektivt skydd mot onödig nedkylning av energi kollektorn av energikollektorn i foderröret. Längd 040fis140 Foderrörsisolering ,5 m 040fis168 Foderrörsisolering ,5 m

18 17 Samlingsbrunnar

19 18 Samlingsbrunn Samlingsbrunnen är 900 mm i diameter, 2 12 st kollektorer går att ansluta till brunnen. Fördelningsrör med injusteringsventiler och fördelningsrör med kulventiler extrudersvetsas i brunnen för att bli helt vattentät. Fördelningsrören består av ett 110 rör med påsvetsad avluftare och påsvetsade 40 Pn12,5 avstick med c/c 100 mm. På avsticken monteras injusteringsventiler 5 50 L/min 1 R25 och kulventiler 1 R25. Samlingsbrunnen kontrolleras och provtrycks med 5 bar före leverans. 040sb03 040sb04 040sb05 040sb06 040sb07 040sb08 040sb09 040sb10 040sb11 040sb12 Samlingsbrunn för 3 kollektorer Samlingsbrunn för 4 kollektorer Samlingsbrunn för 5 kollektorer Samlingsbrunn för 6 kollektorer Samlingsbrunn för 7 kollektorer Samlingsbrunn för 8 kollektorer Samlingsbrunn för 9 kollektorer Samlingsbrunn för 10 kollektorer Samlingsbrunn för 11 kollektorer Samlingsbrunn för 12 kollektorer Överdel till samlingsbrunn Används vid krav på körbar brunn. Är utformad så att en flytande körbar beteckning passar. Vatten som rinner in under beteckningen avleds med hjälp ett dräneringsrör dim sbö 040sbkb Överdel till samlingsbrunn Körbar beteckning till samlingsbrunn

20 19 Samlingsbrunn Tegra Tegrabrunnens mått är 900 mm. Används vid krav på körbara samlingsbrunnar st kollektorer går att ansluta till brunnen. Fördelningsrör med in justeringsventiler och fördelningsrör med kulventiler extrudersvetsas i brunnen för att bli helt vattentät. Fördelningsrören består av ett 110 rör med påsvetsad avluftare och påsvetsade 40 Pn12,5 avstick med c/c 100 mm. På avsticken monteras injusteringsventiler 5 50 L/min 1 R25 och kulventiler 1 R25. Samlingsbrunnen kontrolleras och provtrycks med 5 bar före leverans. 040sbt03 040sbt04 040sbt05 040sbt06 040sbt07 040sbt08 040sbt09 040sbt10 040sbt11 040sbt12 040sbt13 040sbt14 Samlingsbrunn Tegra för 3 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 4 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 5 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 6 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 7 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 8 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 9 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 10 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 11 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 12 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 13 kollektorer Samlingsbrunn Tegra för 14 kollektorer Fördelningsrör med injusteringsventiler Distributionsröret består av ett 110 rör med påsvetsad avluftare och påsvetsade 40 Pn12,5 avstick med c/c 100 mm. På avsticken monteras injusteringsventiler 5 50 L/min 1 R25 Anslutningsröret dimensioneras efter anläggningens storlek. Fördelningsrören är kontrollerade och provtryckta med 5 bar före leverans. 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i Fördelningsrör för 3 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 4 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 5 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 6 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 7 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 8 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 9 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 10 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 11 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 12 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 13 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 14 kollektorer m injusteringsventiler Fördelningsrör för 15 kollektorer m injusteringsventiler

21 20 Fördelningsrör med kulventiler Distributionsröret består av ett 110 rör med påsvetsad avluftare och påsvetsade 40 Pn12,5 avstick med c/c 100 mm. På avsticken monteras kulventiler 1 R25. Anslutningsröret anpassas och dimensioneras efter anläggningens storlek. Fördelningsrören går att beställa i olika utföranden och skräddarsys efter kundens önsemål. 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i 040fr i Fördelningsrör för 3 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 4 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 5 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 6 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 7 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 8 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 9 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 10 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 11 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 12 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 13 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 14 kollektorer m kulventiler Fördelningsrör för 15 kollektorer m kulventiler

22 21 Tryckrör

23 22 Tryckrör PE 80 PN 12,5 SDR 11 Rören tillverkas i PE 80 material SDR 11 enligt den Europeiska standarden. INSTA SBC EN12201:2002. Tryckrören kan erhållas på trumma eller i andra längder efter överenskommelse. Längd Antal/pall Pem 16 Pn 12,5 SDR m Pem 16 Pn 12,5 SDR m Pem 16 Pn 12,5 SDR m Pem 20 Pn 12,5 SDR m Pem 20 Pn 12,5 SDR m Pem 20 Pn 12,5 SDR m Pem 25 Pn 12,5 SDR m Pem 25 Pn 12,5 SDR m Pem 25 Pn 12,5 SDR m Pem 25 Pn 12,5 SDR m Pem 32 Pn 12,5 SDR m Pem 32 Pn 12,5 SDR m Pem 32 Pn 12,5 SDR m Pem 32 Pn 12,5 SDR m Pem 32 Pn 12,5 SDR m Pem 32 Pn 12,5 SDR m Pem 40 Pn 12,5 SDR m Pem 40 Pn 12,5 SDR m Pem 40 Pn 12,5 SDR m Pem 40 Pn 12,5 SDR m Pem 40 Pn 12,5 SDR m Pem 40 Pn 12,5 SDR m Pem 50 Pn 12,5 SDR m Pem 50 Pn 12,5 SDR m Pem 50 Pn 12,5 SDR m Pem 50 Pn 12,5 SDR m Pem 63 Pn 12,5 SDR m Pem 63 Pn 12,5 SDR m Pem 63 Pn 12,5 SDR m Pem 75 Pn 12,5 SDR m Pem 75 Pn 12,5 SDR m Pem 75 Pn 12,5 SDR m Pem 90 Pn 12,5 SDR 11 6 m Pem 90 Pn 12,5 SDR m Pem 90 Pn 12,5 SDR m Pem 110 Pn 12,5 SDR 11 6 m Pem 110 Pn 12,5 SDR m Pem 110 Pn 12,5 SDR m

24 23 Tryckrör PE80 SDR 17 Rören tillverkas i PE 80 material SDR 17 enligt den Europeiska standarden. INSTA SBC EN 12201:2003 och EN Tryckrören kan erhållas på trumma eller i andra längder efter överenskommelse. Längd Antal/pall Pem 25 Pn 8 SDR m Pem 25 Pn 8 SDR m Pem 25 Pn 8 SDR m Pem 25 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 32 Pn 8 SDR m Pem 40 Pn 8 SDR m Pem 40 Pn 8 SDR m Pem 40 Pn 8 SDR m Pem 40 Pn 8 SDR m Pem 40 Pn 8 SDR m Pem 40 Pn 8 SDR m Pem 50 Pn 8 SDR m Pem 50 Pn 8 SDR m Pem 63 Pn 8 SDR m Pem 63 Pn 8 SDR m Pem 75 Pn 8 SDR m Pem 75 Pn 8 SDR m

25 24 Tryckrör för dimension upp till Ø 160 mm Rören tillverkas i PE80 och PE100 material enligt Europeisk standard. INSTA SBC EN 12201:2003 och EN Finns i rak längder: 6 och 12 meter samt i rulle på 50 och 100 meter. Tryckrör upp till 110 kan även erhållas på trumma, andra längder efter överenskommelse. Pe 80 material Tryckklass Längder 75 Pn 8, Pn 12,5 3, 6, 12, 50, 100, trumma 90 Pn 8, Pn 12,5 3, 6, 12, 50, 100, trumma 110 Pn 8, Pn 12,5 3, 6, 12, 50, 100, trumma 125 Pn 8, Pn 12,5 3, 6, 12, 50, Pn 8, Pn 12,5 3, 6, 12, 50, Pn 8, Pn 12,5 3, 6, 12, 50, 100 Pe 100 material Tryckklass Längder 75 Pn 10, Pn 16 3, 6, 12, 50, 100, trumma 90 Pn 10, Pn 16 3, 6, 12, 50, 100, trumma 110 Pn 10, Pn 16 3, 6, 12, 50, 100, trumma 125 Pn 10, Pn 16 3, 6, 12, 50, Pn 10, Pn 16 3, 6, 12, 50, Pn 10, Pn 16 3, 6, 12, 50, 100

26 Kopplingar

27 26 Rollwa svetsapparat Svetsar både Wavisolo och Rollmaplast. Lätt att växla mellan de båda systemen. Svetsar från dimension elwavroll Rolwa Integrerade svetsmuffar Integrerad reduktion 30emf32-20pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf32-25pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf40-32pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf50-32pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf50-40pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf63-32pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf63-40pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf63-50pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 30emf90-63pn10 Integrerad reduktioner Pn 10 Integrerad 45 gr vinkel 30em32/45pn10 Integrerad vinkel 45 gr dim 32 Pn 10 30em40/45pn10 Integrerad vinkel 45 gr dim 40 Pn 10 30em50/45pn10 Integrerad vinkel 45 gr dim 50 Pn 10 30em63/45pn10 Integrerad vinkel 45 gr dim 63 Pn 10 30em90/45pn10 Integrerad vinkel 45 gr dim 90 Pn 10 30em110/45pn10 Integrerad vinkel 45 gr dim 110 Pn 10

28 27 Integrerad 90 gr vinkel 30em20/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 20 Pn 10 30em25/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 25 Pn 10 30em32/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 32 Pn 10 30em40/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 40 Pn 10 30em50/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 50 Pn 10 30em63/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 63 Pn 10 30em90/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 90 Pn 10 30em110/90pn10 Integrerad vinkel 90 gr dim 110 Pn 10 Integrerad T-Rör 30emt20pn10 Integrerad T-Rör dim 20 Pn 10 30emt25pn10 Integrerad T-Rör dim 25 Pn 10 30emt32pn10 Integrerad T-Rör dim 32 Pn 10 30emt40pn10 Integrerad T-Rör dim 40 Pn 10 30emt50pn10 Integrerad T-Rör dim 50 Pn 10 30emt63pn10 Integrerad T-Rör dim 63 Pn 10 30emt90pn10 Integrerad T-Rör dim 90 Pn 10 30emt110pn10 Integrerad T-Rör dim 110 Pn 10 Rollmaplast PE 80 Pn 10 Svetsmuff 30em20pnl 30em25pnl 30em32pnl 30em40pnl 30em50pnl 30em63pnl 30em90pnl 30em110pnl Svetsmuff dim 20 Pnl Svetsmuff dim 25 Pnl Svetsmuff dim 32 Pnl Svetsmuff dim 40 Pnl Svetsmuff dim 50 Pnl Svetsmuff dim 63 Pnl Svetsmuff dim 90 Pnl Svetsmuff dim 110 Pnl

29 28 Rörböj 30rb4520pnl 30rb4525pnl 30rb4532pnl 30rb4540pnl 30rb4550pnl 30rb4563pnl 30rb4575pnl 30rb4590pnl 30rb45110pnl 30rb9020pnl 30rb9025pnl 30rb9032pnl 30rb9040pnl 30rb9050pnl 30rb9063pnl 30rb9075pnl 30rb90pnl 30rb90110pnl Rörböj 45 gr dim 20 Pnl Rörböj 45 gr dim 25 Pnl Rörböj 45 gr dim 32 Pnl Rörböj 45 gr dim 40 Pnl Rörböj 45 gr dim 50 Pnl Rörböj 45 gr dim 63 Pnl Rörböj 45 gr dim 75 Pnl Rörböj 45 gr dim 90 Pnl Rörböj 45 gr dim 110 Pnl Rörböj 90 gr dim 20 Pnl Rörböj 90 gr dim 25 Pnl Rörböj 90 gr dim 32 Pnl Rörböj 90 gr dim 40 Pnl Rörböj 90 gr dim 50 Pnl Rörböj 90 gr dim 63 Pnl Rörböj 90 gr dim 75 Pnl Rörböj 90 gr dim 90 Pnl Rörböj 90 gr dim 110 Pnl Förminskning 30f32-20 Förminskning f32-25 Förminskning f40-32 Förminskning f50-32 Förminskning f50-40 Förminskning f63-32 Förminskning f63-40 Förminskning f63-50 Förminskning Grenrör 30gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr Grenrör dim gr

30 29 Aquatät

31 30 Foderrör Foderrörstätning Mantlingsrör Borrhålstätning Vatten Propptätning

32 31 En bergsäker tätning Pemtec vill förbättra statusen på våra brunnar i Sverige och värna om dricksvattnet vårt viktigaste livsmedel. En stor del av brunnarna i Sverige har problem med vattenkvaliteten. De vanligaste och allvarligaste problemen hör oftast samman med föroreningar från människan typ avloppsinfiltration, olika jordbruks-aktiviteter och luftföroreningar (surt vatten, tung-metaller) m.m. De brunnar som drabbas värst är de som påverkas av ytvatten eller ytliga grundvatten, d.v.s. brunnar med otät konstruktion och brunnar belägna i ytliga grundvattenmagasin. Pemtecs aquatät löser problemet med saltvatteninträngning. hindrar ytvatten från förorena grundvattnet. snabb och enkel att installera begränsar förbindelse mellan friskt och förorenat vatten medför att den värmeväxlande vattenpelaren i borrhålet kan höjas över grundvattennivån. kan underlätta tillstånd för borrning i skyddande områden. När tätningens gummibeläggning kommer i kontakt med vatten börjar den långsamt att svälla. Den sväller upp till sju gånger sin egen volym. Svällningen startar 1-3 dygn efter kontakt med vatten och har svällt färdigt efter dygn.

33 32 aquatätsystem för energibrunnar Foderrörstätning energi Tätar mot foderrör och kollektorslang. Monteras i foderrörets nedre del. Artikelnr Foderrör yd / id Tätning yd afe125 Foderrörstätning 125 Energi 140 / afe155 Foderrörstätning 155 Energi 168 / afe180 Foderrörstätning 180 Energi 193 / Energibrunnstätning (Berghålstätning) Tätar mot borrhålet och kollektorslangen. Används för att få stopp på artesiskt vatten (självtryck). Monteras innan kollektorn sänks, tätningen skjuts ner på kollektorslangen och sätts fast med t.ex. slangklämmor. Artikelnr Borrhål Yttermått mm aebt104 Energibrunnstätning 104 Sliten krona 104 aebt109 Energibrunnstätning /2 / 114 mm 109 aebt128 Energibrunnstätning 128 Sliten krona 128 aebt134 Energibrunnstätning /2 / 139 mm 134 aebt136 Energibrunnstätning 136 Special 136 Energibrunnstätning delbar Tätar mot borrhålet och kollektorslangen. Används för att få stopp på artesiskt vatten (självtryck). Monteras innan kollektorn sänks. Artikelnr Borrhål Yttermått mm aebt104delbar Energibrunnstätning 104 delbar Sliten krona 104 aebt109delbar Energibrunnstätning 109 delbar 4 1/2 / 114 mm 109 aebt128delbar Energibrunnstätning 128 delbar Sliten krona 128 aebt134delbar Energibrunnstätning 134 delbar 5 1/2 / 139 mm 134 aebt136delbar Energibrunnstätning 136 delbar Special 136

34 33 aquatätsystem för vattenbrunnar Med Aquatätsystem är det möjligt att täta samtliga typer av brunnar på alla nivåer. Förutsatt att man väljer rätt tätningsdimension kan pumpar och ejektorer hissas upp och ner genom tätningens centrumhål. Aquatät är enkel att montera. Tätningarna levereras färdiga från fabrik och kan monteras ihop på arbetsplatsen till önskad längd. Tätningen tillverkas för de tre vanligaste brunnshålen: 4 1/2, 5 1/2 och 6 1/5. Propptätning med ögla (Aquatät propptätning) Artikelnr Borrhål Tätning yd ap104ö Propptätning 104 med ögla 104 ap109ö Propptätning 109 med ögla 4 1/2 / 114 mm 109 ap128ö Propptätning 128 med ögla 128 ap134ö Propptätning 134 med ögla 5 1/2 / 139 mm 134 ap153ö Propptätning 153 med ögla 153 ap159ö Propptätning 159 med ögla 6 1/2 / 165 mm 159 Foderrörstätning med gänga (Aquatät foderrörstätning) Tätar mot foderröret, vilar på borrskon nere i foderröret. Levereras med en hangänga som enkelt monteras med mantlingsrör. Foderrörstätning kan även fås adapteranpassad. Artikelnr Foderrör yd / id Tätning yd Mantlingsrör yd Genomsläpp id aft125/104gga Foderrörstätning 125 gga / aft155/125gga Foderrörstätning 155 gga / aft180/140gga Foderrörstätning 180 gga / Borrskotätning med gänga (Adapteranpassad) Tätar invändigt i borrskon, för att inte tätningen skall glida ner i borrhålet är 2 st stopp klackar monterade på tätningen. Används då adapter är monterad i foderröret. Artikelnr Foderrör Tätning yd Matlingsrör yd Genomsläpps id abst104gga abst125gga abst140gga

Om oss. Green Collector. Energikollektorer. Samlingsbrunnar. Tryckrör. Kopplingar. Kontakt

Om oss. Green Collector. Energikollektorer. Samlingsbrunnar. Tryckrör. Kopplingar. Kontakt Produkter Om oss 4 Green Collector 7 Energikollektorer 13 Samlingsbrunnar 19 Tryckrör 23 Kopplingar 26 Kontakt 30 Om oss 5 Pemtec är ett familjeägt svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Aquatät TELEFON: 033 29 11 10 FAX: 033 29 11 40 JÄRNVÄGSGATAN 9, 515 61 SVANEHOLM WWW.PEMTEC.SE

Aquatät TELEFON: 033 29 11 10 FAX: 033 29 11 40 JÄRNVÄGSGATAN 9, 515 61 SVANEHOLM WWW.PEMTEC.SE Aquatät TELEFON: 033 29 11 10 FAX: 033 29 11 40 JÄRNVÄGSGATAN 9, 515 61 SVANEHOLM WWW.PEMTEC.SE En bergsäker tätning Foderrör Foderrörstätning Pemtec vill förbättra statusen på våra brunnar i Sverige och

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och geoenergi. Helhetslösningar med fullt dokumenterad kvalitet

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och geoenergi. Helhetslösningar med fullt dokumenterad kvalitet AVANTI GEOENERGI Helhetslösningar med fullt dokumenterad kvalitet Geoenergi teknik för att lagra och hämta energi ur mark och berg. Resultatet är optimala energilösningar, både för att värma och för att

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Uponor Energisystem. Uponor Energisystem. Uponor AB Fristad Tel Kvalitet satt i system ISO

Uponor Energisystem. Uponor Energisystem. Uponor AB Fristad Tel Kvalitet satt i system ISO Uponor Energisystem Uponor AB 513 81 Fristad Tel. 033-17 25 00 Kvalitet satt i system ISO 1 9001 Innehåll Sid Dubbellindade helplastkollektorer 2 i dimension 40 och 32 mm Toppdelar till helplastkollektorer

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

SGU. Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten.

SGU. Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. SGU Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. SGU kartlägger Sveriges geologi jordarter grundvatten berggrund maringeologi geokemi geofysik SGUs huvuduppgifter

Läs mer

Förnyelsebar energi. Bäst i jorden.

Förnyelsebar energi. Bäst i jorden. Förnyelsebar energi Bäst i jorden. MUovitech kan energikollektorsystem. I geoenergianläggningar är det helheten som räknas. Alla delar är lika viktiga för en optimal funktion. Vi på Muovitech är Skandinaviens

Läs mer

Information till dig som ska installera bergvärme

Information till dig som ska installera bergvärme Information till dig som ska installera bergvärme Utdrag ur SGU:S broschyr Att borra brunn för energi och vatten - en vägledning (Normbrunn Bilaga 07) 1 1.4 brunnens placering i förhållande till byggnad

Läs mer

Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning

Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning Handledning 2012 Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Definitioner... 3 Sveriges geologiska undersökning, SGU... 4 Övrigt...

Läs mer

Uponor Energisystem 08 2011 14001

Uponor Energisystem 08 2011 14001 Energisystem 08 2011 14001 Energisystem Innehållsförteckning Energisystem inledning...3 Godkännanden...3 Märkning...4 Bergvärmekollektorer...5 ering...5 Installation...6 Bottendelar/lock...7 Inspektion

Läs mer

Information Värmepumpar

Information Värmepumpar Anmäl värmepumpen Anmälan / ansökan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Uppgifter

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

TÄTNING AV BORRHÅL MED GREEN COLLECTOR I KRISTALLINT BERG

TÄTNING AV BORRHÅL MED GREEN COLLECTOR I KRISTALLINT BERG TÄTNING AV BORRHÅL MED GREEN COLLECTOR I KRISTALLINT BERG Resultat av ett praktiskt försök i Vallentuna S Sandby Olof Andersson Uppdragsnummer 1240-100 Kärrsångarvägen 14 247 35 Södra Sandby Telefon 046-588

Läs mer

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5)

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) (ansökan om tillstånd enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 9 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Sollefteå kommun Samhällsbyggnadskontoret 881 80 Sollefteå

Sollefteå kommun Samhällsbyggnadskontoret 881 80 Sollefteå Sida 1 (2) ANMÄLAN Datum Installation av värmepump Samhällsbyggnadskontoret 881 80 SOLLEFTEÅ 0620-68 20 00 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 och 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Sökande och fastighet Fastighetsägare/Sökande, namn Organisations- eller personnummer Kundid för kommunal verksamhet. Organisationsnummer/Personnummer

Sökande och fastighet Fastighetsägare/Sökande, namn Organisations- eller personnummer Kundid för kommunal verksamhet. Organisationsnummer/Personnummer 1 (4) ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP - För utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten (17 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Gäller anläggning för en uteffekt av

Läs mer

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan

Läs mer

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer

Sökande Fastighetsbeteckning Församling Kommun. Fastighetsägare Anläggningsadress Organisationsnr/Personnr

Sökande Fastighetsbeteckning Församling Kommun. Fastighetsägare Anläggningsadress Organisationsnr/Personnr Värmepump - Anmälan Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan skall inkomma i god tid, minst 4 veckor innan installationen

Läs mer

TÄTNING AV BORRHÅL MED GREEN COLLECTOR I SEDIMENTÄRT BERG

TÄTNING AV BORRHÅL MED GREEN COLLECTOR I SEDIMENTÄRT BERG TÄTNING AV BORRHÅL MED GREEN COLLECTOR I SEDIMENTÄRT BERG Resultat av ett praktiskt försök i Helsingborg S Sandby Olof Andersson Uppdragsnummer 1240-100 Kärrsångarvägen 14 247 35 Södra Sandby Telefon 046-588

Läs mer

Informationsblad - Värmepumpar

Informationsblad - Värmepumpar Informationsblad - Värmepumpar Regler För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan görs till Miljö-, bygg-

Läs mer

BERGVÄRME. Värme från en miljövänlig energikälla. En informationsskrift om energiborrning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

BERGVÄRME. Värme från en miljövänlig energikälla. En informationsskrift om energiborrning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation BERGVÄRME Värme från en miljövänlig energikälla En informationsskrift om energiborrning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation Geotec SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION din garanti

Läs mer

Värme och kyla från en miljövänlig källa

Värme och kyla från en miljövänlig källa Värme och kyla från en miljövänlig källa En informationsskrift om geoenergi från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION din garanti för ett seriöst

Läs mer

Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat

Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Durgo Luftningsventiler

Durgo Luftningsventiler Durgo Luftningsventiler Luftningsventilens funktion Avloppsventilationens uppgift är att släppa in luft för att utjämna det undertryck som kan uppstå när vätska strömmar i ledningarna. Annars finns det

Läs mer

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Uppgifter

Läs mer

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Uppgifter

Läs mer

NORMBRUNN -97. SGU Normbrunn -97. Kriterier fö r utfö rande av energibrunn i berg 1(6) Bakgrund

NORMBRUNN -97. SGU Normbrunn -97. Kriterier fö r utfö rande av energibrunn i berg 1(6) Bakgrund 1(6) NORMBRUNN -97 Kriterier fö r utfö rande av energibrunn i berg Bakgrund Fö rsäljningen av energibrunnar fö r värmepumpsanläggningar har ö kat markant under de senaste åren. De ö kande andelen energibrunnar

Läs mer

PRK. Klämringskopplingar och kopplingar för plaströr Till rörtyperna PEL, PEH och PEM

PRK. Klämringskopplingar och kopplingar för plaströr Till rörtyperna PEL, PEH och PEM PRK Klämringskopplingar och kopplingar för plaströr Till rörtyperna PEL, PEH och PEM IMI TA / Kopplingar / PRK Produktsortiment PRK För polyetenrör typ PEM, PEL och PEH TA 401 Rak koppling TA 402 Rak koppling

Läs mer

PRK. Klämringskopplingar och kopplingar för plaströr Till rörtyperna PEL, PEH och PEM

PRK. Klämringskopplingar och kopplingar för plaströr Till rörtyperna PEL, PEH och PEM PRK Klämringskopplingar och kopplingar för plaströr Till rörtyperna PEL, PEH och PEM IMI TA / Kopplingar / PRK PRK Plaströrskopplingen passar till rörtyperna PEL, PEH och PEM och kan användas både över

Läs mer

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se DTH-CPC 10 Vakuumsolfångare med CPC reflektor och koaxialrör Solfångaren Solfångarna av DTH-CPC 10 serien är resultatet av många års arbete i strävan

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.3 REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT O O5M OPTIMASHUNT är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen och passar

Läs mer

Avstånd till vattendrag

Avstånd till vattendrag Miljöförvaltningen ANMÄLAN avseende installation av värmepump som utnyttjar värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande/ägare

Läs mer

Effektivt uttnyttjande av energibrunnar för värmepumpar

Effektivt uttnyttjande av energibrunnar för värmepumpar Effektivt uttnyttjande av energibrunnar för värmepumpar Doktorand: José Acuna Projektledare: Prof. Björn Palm KTH handledare: Peter Hill Mål: Att ta fram rekommendationer för utformning och installation

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Effektuttag högst 10 MW.

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Effektuttag högst 10 MW. Insänds till Överkalix kommun Bygg- och miljönämnden 956 81 ÖVERKALIX Eller via e-post: Byggmiljo@overkalix.se Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Ny Normbrunn! En revidering av Norm- brunn 07

Ny Normbrunn! En revidering av Norm- brunn 07 Ny Normbrunn! En revidering av Norm- brunn 07 Mattias Gustafsson SGU 2016-09-16 SGU Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Varför reviderar SGU Normbrunnen?

Läs mer

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post:

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post: Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17)

Läs mer

innehållsförteckning:

innehållsförteckning: innehållsförteckning: sida2: kort historik. sida3 ups,3 & 4 : hur man utvinner energi från energikällan, värmepump. sida 8: vilka energiomvandlingar sker. sida 9:för och nackdelar. sida 10: Användning

Läs mer

Ventilation i mark. Denna lösning innebär att man får större utrymme till sitt förfogande i källarplanet eller reducerad byggnadshöjd.

Ventilation i mark. Denna lösning innebär att man får större utrymme till sitt förfogande i källarplanet eller reducerad byggnadshöjd. Ventilation i mark Ventilation i mark V id nybyggnation av hus för olika ändamål placeras vanligen ventilationssystemets huvudkanaler i källarplanet eller på vindsvåningen. Under senare år har dock intresset

Läs mer

Pumpbrunn 600. Altech Pumpbrunn 600 är tillverkad i PP

Pumpbrunn 600. Altech Pumpbrunn 600 är tillverkad i PP Pumpbrunn 600 Altech Pumpbrunn 600 är tillverkad i PP Altech Pumpbrunn 600 Altech Pumpbrunn 600 är tillverkad i PP och har ett låsbart lock. Brunnen är utrustad med en enkeladapter G32 för utloppet, vilket

Läs mer

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn Samhällsbyggnadsnämnden ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten 1/4 Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. för montering av. Vattenpumpar

INSTALLATIONSGUIDE. för montering av. Vattenpumpar INSTALLATIONSGUIDE för montering av Vattenpumpar Allmänt Pumptyper Valet av vattenpump beror helt på ändamålet. Ska du tömma poolen, pumpa upp dricksvatten ur brunnen eller göra gräsmattan grönare med

Läs mer

Kompaktkollektor. Installationsinstruktion. Art. nr: Utgåva: 1.0

Kompaktkollektor. Installationsinstruktion. Art. nr: Utgåva: 1.0 Kompaktkollektor Installationsinstruktion Art. nr: 290418 Utgåva: 1.0 2 Innehållsförteckning Innehåll Funktionsbeskrivning... 4 Förutsättningar...4 Installation... 5 Följande utrustning behövs...5 Installation

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och geoenergi

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och geoenergi Pumppaket Komplett pumppaket Grundfos SQ 3" 1 x 230 V SANT Levereras med: 60 l membrantank, rördelssats, adapter, borrtopp, backventil, färdigkrympt elkabel, tejp, kopplingar och G25 kulventil (exkl. PEM

Läs mer

Segjärnsrör och delar

Segjärnsrör och delar Segjärnsrör Rör enligt EN 545:2002 Inre isolering - Centrifugerad cementbruksisolering Yttre beläggning - Zn-Alu legering 400g/m² + blå Epoxy Effektiv längd: 6 m RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) 101 10

Läs mer

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla Ljuddämpande avloppssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla är ett ljuddämpande avloppssystem för installation i byggnad. Stilla har alla fördelar som det väl beprövade PP Nordic systemet från

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TERMISK RESPONSTEST (TRT) Svenskt Geoenergicentrum 2015

RIKTLINJER FÖR TERMISK RESPONSTEST (TRT) Svenskt Geoenergicentrum 2015 RIKTLINJER FÖR TERMISK RESPONSTEST (TRT) Svenskt Geoenergicentrum 2015 FÖRORD Dessa riktlinjer för utrustning, utförande, analys och redovisning av Termisk Responstest (TRT) för energibrunnar har tagits

Läs mer

Vägtrummor och Rörbroar. som bevarar den biologiska mångfalden

Vägtrummor och Rörbroar. som bevarar den biologiska mångfalden Vägtrummor och Rörbroar som bevarar den biologiska mångfalden Vägtrummor och Rörbroar bevarar faunan Vi som arbetar med produkter och produktutveckling inom väg- och anläggningssektorn har ett stort miljöansvar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V.0.1.2017 Innehåll. 1. Snabbinformation 2. Specifikationer på MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 3. Luftningsalternativ tilluft/frånluft 4. Luftningsalternativ tilluft/frånluft

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning Introduktion Anmälan görs enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) och gäller anläggningar för utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten. Handläggningstiden

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande Energianläggningar

Lathund för tillsyn gällande Energianläggningar April 2011 Lathund för tillsyn gällande Energianläggningar Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje

Läs mer

Durgo luftningsventiler för avlopp

Durgo luftningsventiler för avlopp LUFTNINGSVENTILER Durgo luftningsventiler för avlopp För att ett avloppssystem ska fungera bra är det viktigt att det är korrekt utformat och luftat. Tryckförändringar som uppstår i systemet vid användning

Läs mer

Montering och drift LPS1000

Montering och drift LPS1000 Montering och drift LPS1000 Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Sept 11 LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt.

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Administrativa uppgifte senast redigerad 2013-12-18. Adress (anläggning- om annan än utdelningsadress)

Administrativa uppgifte senast redigerad 2013-12-18. Adress (anläggning- om annan än utdelningsadress) Anmälan/ansökan om installation av värmepump enligt 17 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Gäller anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten Administrativa

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Enskilt avlopp Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka

Läs mer

INSTALLATION & DRIFTINSTRUKTIONER. Aquatron Pumpbrunn 04

INSTALLATION & DRIFTINSTRUKTIONER. Aquatron Pumpbrunn 04 INSTALLATION & DRIFTINSTRUKTIONER Aquatron Pumpbrunn 04 Allmänt Kontrollera först höjdskillnaden. Pumpbrunnen levereras komplett med pump. Vid tveksamhet gällande dimensionering, rådfråga Avloppscenter

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden.

UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden. UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden. 09 2008 41002 Uponors ventilationskanaler - UVS Ventilationssystem/rör

Läs mer

Avloppssystem Polyeten PE 80

Avloppssystem Polyeten PE 80 vloppssystem Polyeten PE 80 T 9500-9660 imensionsområde PN Temperaturområde Material 40-315 0-6 -40 º till 90 º PE 80 T 9500-9660 nvändningsområde För avledning av spillvatten i byggnader, pumpavlopp och

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Produktkatalog 2009 PRODUKTKATALOG 2009 - PE 100 ELEKTROSVETSRÖRDELAR - PE 100 STUMSVETSRÖRDELAR. www.petulopipe.com

Produktkatalog 2009 PRODUKTKATALOG 2009 - PE 100 ELEKTROSVETSRÖRDELAR - PE 100 STUMSVETSRÖRDELAR. www.petulopipe.com Produktkatalog 2009 PRODUKTKATALOG 2009 - PE 100 ELEKTROSVETSRÖRDELAR - PE 100 STUMSVETSRÖRDELAR 1 www.petulopipe.com Försäljning och tillverkning av Polyeten (PE) - Rördelar Petulo Pipe är ett aktiebolag

Läs mer

Innehåll. 2 Meltex Katalog 2015 Katalog 2015. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Innehåll. 2 Meltex Katalog 2015 Katalog 2015. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Katalog 2015 Innehåll Trumrör 3 Dubbeldräneringsrör 4 Trumrör och delar 4 Inspektionbrunn 5 Flexibel dagvatten- och dräneringsrörsystem 6 MX-Flex 100/90 Dagvattenrörsystem 6 MX-Flex 110/98 Dränings- och

Läs mer

Nordic Iron Ore. Brunnspåverkan

Nordic Iron Ore. Brunnspåverkan Nordic Iron Ore Brunnspåverkan Förutsättningar vid ny gruvdrift Grundvattennivån sänks vid tömning av gruvorna Beräkningar har gjorts för att visa hur stort område som kan komma att få en förändrad grundvattennivå

Läs mer

Vattnet vi inte kan se Jordens vattentillgångar är enorma, men räknar man bort. Att välja ny vattenkälla

Vattnet vi inte kan se Jordens vattentillgångar är enorma, men räknar man bort. Att välja ny vattenkälla Vägen till vatten Vattnet vi inte kan se Jordens vattentillgångar är enorma, men räknar man bort snö, is och saltvatten blir det bara 1% kvar för vår vattenförsörjning. Grundvattnet fyller hålrum och sprickor

Läs mer

Installatör Firmanamn: Kontaktperson: Telefon

Installatör Firmanamn: Kontaktperson: Telefon Anmälan eller tillståndsansökan för installation av värmepumpsanläggning 17 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 kap. 13 Miljöprövningsförordning (2013:251) Ängelholms lokala

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

VAKUUMVENTILER OCH ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD

VAKUUMVENTILER OCH ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD VAKUUMVENTILER OCH ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD Skydd av dricksvattnet Vatten är vårt viktigaste livsmedel och måste skyddas från förorening. I livsmedelslagstiftningen ställs det stränga krav på vattenkvalitet,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter 5619124 1050900 Komplett Infiltrationspaket

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer

FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR

FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR KLÄMRINGSKOPPLING FÖR METALLISKA RÖR Flexibel klämringskoppling för metalliska rör, mjuka och hårda kopparrör och mjuka stålrör i värme- kyl- och tappvattenanläggningar. Samma nippel

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme pumpar & tillbehör Pumppaket Komplett pumppaket Grundfos SQ 3" 1 x 230 V SANT Levereras med: 60 l membrantank, rördelssats, adapter, borrtopp, backventil, färdigkrympt elkabel, tejp, kopplingar och G25

Läs mer

INSTALLATION & RÖRDELAR

INSTALLATION & RÖRDELAR Artlista: Installation & rördelar-1015 INSTALLATION & RÖRDELAR NorCare Living Quality AB Box 126 662 23 Åmål Tel 0532-135 35 Fax 0532-128 70 info@norcare.se 2 INSTALLATIONSPAKET För offentliga anläggningar

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

AVA N T I G e o e n e r g i

AVA N T I G e o e n e r g i AVA N T I G e o e n e r g i Geoenergi Geoenergi (bergvärme) är en effektiv, trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik. Värmeenergin utvinns ur en borrad energibrunn och överförs till ett vattenburet

Läs mer

Örebro kommun tar ut en avgift på 1410 kr för prövning av anmälan om värmepumpsanläggning.

Örebro kommun tar ut en avgift på 1410 kr för prövning av anmälan om värmepumpsanläggning. Lundby Ekonomisk förening för värme Lundby södra information 19 april 2015 Exempel på ansökan till Miljökontoret för värmepumpsanläggning Innan borrning kan ske ska en ansökan skickas in till Miljökontoret.

Läs mer