organ för sveriges facköversättarförening nr årgång 23 facköversättaren UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14"

Transkript

1 organ för sveriges facköversättarförening nr årgång 23 facköversättaren Att översätta i Kenya UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14

2 Nr Årgång 23 Innehållet får gärna återges om källan anges. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Styrelsen har ordet Kansli Postadress Sveriges Facköversättarförening Box 36, SE Stockholm Besöksadress Wallingatan 11, Stockholm Tel: Öppettider: mån fre Lunchstängt: E-post: Webbplats: ILLUSTRATION: ISTOCKPHOTO SFÖ en kraft att räkna med PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Nadja Chekhov Chefredaktör Kerstin Orsén Tolvmansvägen 8 B Huddinge Tel: E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Brett Jocelyn Epstein, Anna Hermerén, Mats D Linder, Björn Olofsson, Britt-Marie Seex, Christian Swärdshammar och Gisela Weltzin Thunberg Grafisk design Mazzarin Reklambyrå Foto Gisela Weltzin Thunberg Tryck Vindspelet Grafiska AB Prenumeration Pris för år 2012 SEK 225:- + moms Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Utgivningsplan 2012 Nr Manusstopp Utgivning 1 18 januari 28 februari 2 7 mars 19 april 3 16 maj 26 juni 4 9 juli 22 augusti 5 12 september 24 oktober 6 12 november 19 december ISSN X 2 Sveriges facköversättaren Facköversättarförening 2/12 Nedräkningen har börjat och snart är årets höjdpunkt inom SFÖ här konferensen i Gävle, som vi har väntat på i ett helt år! Konferensgruppen jobbar för fullt för att kunna erbjuda oss en innehållsrik och minnesvärd konferens fylld av trevlig kollegial samvaro och gemenskap. I år bjuder konferensen på en hel del intressanta inslag, bl.a. kommer prisenkäten från hösten 2011 att presenteras. Enkäten har tagits fram av Enkätgruppen, bestående av Per Döhler, Mats Linder och Robert Williams, och är en uppföljare av prisenkäten Det kommer också en utförlig presentation av prisenkäten i Facköversättaren nr 3-12, för er som inte kan komma till Gävle. ATT SFÖ ALLTMER blir en kraft att räkna med i samhället har inte minst visat sig under de senaste månaderna i form av kontakter från tre olika myndigheter. SFÖ BLEV TILLFRÅGAT av Högskoleverket att nominera en bedömare till utvärdering av utbildningar vid svenska universitet och högskolor, vilket vi tackade ja till och nominerade Mia Kjellsdotter Karlsson. I MARS INBJÖDS SFÖ, genom Justitiedepartementet, till ett möte där vi gavs möjlighet att bidra med synpunkter till utredningen om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Olof Dandanelle och jag träffade utredaren som var intresserad att få höra hur översättnings- och tolkbranschen fungerar i praktiken. Vi berättade ganska ingående om detta, vilka översättarutbildningar som finns, hur marknaden ser ut, hur det fungerar i praktiken med offentliga upphandlingar och problemen i samband med dessa med fokus på pris och inte kvalitet som avgörande kriterium, hur SFÖ:s medlemmar arbetar, vilka typer av texter de översätter m.m. Vi underströk även vikten av att översättningarna håller en mycket hög kvalitet för att rättssäkerheten ska kunna säkerställas. Ett par dagar efter mötet skrev jag ett tack- och uppföljningsbrev till utredaren med en sammanfattning av SFÖ:s viktigaste synpunkter i sakfrågan. Brevet finns upplagt under Interna dokument på SFÖ:s webbplats. SPRÅKRÅDET har Översättning och tolkning som sitt tema för 2012 och SFÖ har blivit ombett att skriva en artikel om översättningskvalitet. Artikeln ska levereras i slutet av maj. STYRELSEN SER FRAM emot att träffa väldigt många av er på konferensen och inte minst på årsmötet, som i år bl.a. ska fatta beslut om motionen om medlemskategorin företagsmedlemmar och SFÖ:s medlemskap i FIT. Väl mött i Gävle! Nadja Chekhov Ordförande

3 SFÖ:s medlemskap i FIT På årsmötet 2009 fick styrelsen i uppdrag att utreda huruvida SFÖ även fortsättningsvis ska vara medlem i Fédération Internationale des Traducteurs (FIT). Frågan behandlades på årsmötet 2010 men ajournerades till årsmötet Inför årsmötet 2011 rekommenderade styrelsen att SFÖ skulle lämna FIT. Efter en diskussion på årsmötet återremitterades ärendet till styrelsen som fick i uppdrag att inleda djupgående diskussioner med FIT:s styrande råd angående uppfattade problem med FIT:s struktur och relevans samt SFÖ:s möjliga utträde. Styrelsen fick också i uppdrag att denna process skulle rapporteras till medlemmarna via Facköversättaren samt att styrelsen skulle återkomma till årsmötet 2012 med en full rapport. Styrelsen har enligt årsmötets beslut skrivit till FIT. Styrelsen beskrev den diskussion som hållits inom SFÖ och bad FIT ta ställning till en rad frågor avseende SFÖ:s medlemskap i FIT. Webbgruppen arbetar vidare I början av mars hade webbgruppen, dvs. Per Döhler och Ann Johansson samt kansliansvarig Anna Karin Fredmer som kommer att ansvara för en del webbuppgifter, ett möte i Göteborg. Bland annat arbetade gruppen vidare med den strategi som utvecklades vid förra årets möte, inklusive möjligheten till förbättrade profilsidor i sökdatabasen. En annan viktig fråga var de förändringar som måste göras på webbplatsen för att Det kom ett brev. FIT svarade ganska omgående på SFÖ:s brev, men bad att få återkomma med ett utförligt svar senare p.g.a. hög arbetsbelastning. FIT:s slutliga svar är daterat den 5 mars I sitt svar tar FIT upp frågorna i SFÖ:s brev punkt för punkt, men svaren är alltför långa för att kunna återges här. Styrelsen har därför beslutat att lägga ut FIT:s brev på under Interna dokument. Interna dokument hittar du i den grå menyraden överst på sidan eller under Om SFÖ. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att läsa FIT:s svar så att årsmötet 2012 ska kunna avgöra frågan huruvida SFÖ ska fortsätta vara medlem i FIT eller söka utträde. STYRELSEN I MARS 2012 förbättra sökordsoptimeringen samt framtagningen av ett förslag på hur webben ska anpassas så att den kan kompletteras i sociala medier. Webbgruppen behöver förstärkning och vill gärna att intresserade hör av sig snarast. Det finns alltid något du kan göra, vare sig du har tid för punktinsatser eller ett mer löpande engagemang. Välkommen att höra av dig på Finsk-svenskt samarbete lever vidare Den 19 januari träffade Nadja Chekhov och Ann Johansson tre representanter från vår finska systerorganisation SKTL på SFÖ:s kansli i Stockholm. Det var Kristiina Antinjuntti, SKTL:s ordförande, Marjukka Heinonen, koordinator, och Laura Vuorinen, ordförande för sektionen för facköversättare inom SKTL. Eftersom såväl Kristiina som Marjukka var relativt nytillträdda vid mötet och inte med på förra årets möte i Helsingfors, inleddes mötet med en kort presentation av de närvarande samt en presentation av SFÖ. Därefter diskuterade vi en rad frågor av gemensamt intresse för de båda föreningarna. Det första var fortbildning och konferenser. SKTL är mycket imponerat av SFÖ:s organisation av kurser och konferenser och ville gärna få tips på bägge områden. Dessutom diskuterades genomförandet av en gemensam nordisk översättarkonferens. Det slutliga beslutet är inte fattat, men förhoppningsvis kommer detta att kunna anordnas under 2013, i Sverige. Vi diskuterade också informationsflödet inom föreningarna, dvs. kommunikationskanaler såsom webbplatser, nyhetsbrev m.m. SKTL kommunicerar främst via webbplatsen och medlemstidningen medan SFÖ även använder e-post från kansliet, protokoll och infobrev från styrelsen. En annan fråga av stort intresse för SFÖ är det anseende som SKTL åtnjuter i Finland. SKTL tillfrågas t.ex. i riksdagsfrågor kring språk. Även om SFÖ:s position som remissinstans stärks kontinuerligt återstår det fortfarande en del att göra på den här punkten. Vi diskuterade även de respektive kansliernas uppbyggnad. SKTL har cirka medlemmar med tre heltidsanställda på kansliet, varav en verksamhetsledare. SFÖ har cirka medlemmar med en deltidsanställd kansliansvarig (75 %). ANN JOHANSSON Vice ordförande program facköversättaren 2/12 3

4 PORTRÄTTET Rachel Ndichu, översättare från Kenya. Vägen till min passion en karriär som översättare Mitt namn är Rachel Ndichu och jag är översättare från engelska till kiswahili (ett språk som talas av många människor i östra och delar av centrala Afrika). Jag bor i Nairobi och arbetar som översättare samtidigt som jag driver ett litet företag som bidrar till mitt uppehälle. OM NÅGON FRÅGADE mig när jag växte upp vad jag ville bli när jag blev stor svarade jag sanningsenligt doktor. Inte kunde jag veta då att många år senare skulle jag vara aktiv i en helt annan verksamhet med stor skräck för att se blod! Yrkena översättare och tolk var något som jag inte ens hade hört talas om. Jag växte upp i en liten by som heter Banana Village på det kenyanska höglandet. Som det förstfödda av tre syskon såg alla upp till mig som den som skulle vara en god förebild för mycket här i livet, bland annat skolgång. För mig betydde det att jag måste ha stora drömmar och arbeta hårt. Genom hårt arbete och Guds välsignelse lyckades jag komma till en välkänd och högpresterande skola i provinsen, Mary Leakey Girls High School. För att kunna nå min dröm att bli läkare fortsatte jag att jobba hårt. Tyvärr fanns det ingen som kunde ställa de svåra frågorna till mig om varför jag ville bli läkare. Eller om jag egentligen hade en aning om vad det innebar att vara läkare, eller ens om jag verkligen brann för det. Ingen nämnde någonsin att översättning kunde vara en karriär. DET VAR INTE förrän jag kom in på Moi University 2009 som sanningen gick upp för mig. Till att börja med kvalificerade jag mig aldrig till att studera medicin på universitetet. Istället blev jag antagen till en Bachelor of Arts-utbildning i kiswahili. Vid den tidpunkten hade jag inga planer på hur jag skulle använda den utbildningen. När jag gick mitt andra år på universitetet tog jag en kurs i översättning och det förändrade mitt liv. Där och då visste jag vad jag ville göra med mitt liv. Jag fick tillfälle att göra min andra del av översättningskursen under det tredje studieåret. Och jag blev allt mer intresserad av ämnet och karriärmöjligheterna. Mitt växande intresse fick mig att be en av lärarna om råd och hon uppmuntrade mig att fortsätta på den inslagna vägen. Jag avslutade mina studier och tog min examen som en av toppstudenterna i min klass. När jag kom ut på arbetsmarknaden visste jag inte var jag skulle börja för jag hade aldrig träffat någon som arbetade med översättning. Det fanns ingen yrkesförening eller formell utbildning för översättare. Det fanns emellertid ett fåtal översättningsbyråer i Nairobi och jag hade turen att genom en bekant höra talas om Tamarind Translations, som hade bildat ett Linguists Forum (TLF). Det var väldigt goda nyheter. Jag såg fram emot att gå med och när jag slutligen gjorde det träffade jag en grupp människor som delade min passion för språk, och som även hjälpte mig att få mina första uppdrag. TRE ÅR HAR gått sedan dess och under den tiden har jag verkligen vuxit som översättare. Genom TLF har jag blivit engagerad i Google Community och fått utbildning genom dem. Jag har också lärt mig SDL Trados Studio och andra verktyg som Worldserver och Google Translator Kit. Min skicklighet som översättare har utvecklats väldigt mycket och idag utför jag ett rätt stort antal uppdrag varje månad. University of Nairobi startade en Masters-kurs i översättning för två år 4 facköversättaren 2/12

5 sedan och jag fick möjligheten att börja den kursen förra året. Eftersom jag gärna vill bidra till utvecklingen av vårt yrke fick jag chansen att bli en av medlemmarna som grundade Kenya Interpreters och Translators Association (KITA), som är en branschförening för översättare och tolkar i Kenya. Tillvaron som översättare går upp och ner. En orsak är att få människor i Kenya förstår vikten av översättning, därför uppskattar väldigt få arbetet som jag gör. De flesta tar för givet att allt man behöver för att bli en bra översättare eller att kvalificera sig som översättare är att kunna kommunicera på två språk. Det är förstås långt ifrån sanningen eftersom översättning är så mycket mer än att bara kunna tala två eller flera språk. Översättning är en stor och svår uppgift som kräver att översättaren är ytterst noggrann och alert. EN ANNAN ORSAK är att vårt skolsystem i Kenya ännu inte tillhandahåller den utbildning som behövs för dem som är intresserade av att översätta. De flesta blir tvungna att skaffa sig erfarenhet genom praktiskt arbete. Men ett växande antal företag och organisationer börjar lokalisera sina produkter i Kenya och översättarna börjar faktiskt få allt mer uppskattning och erkännande. Det är speciellt fördelaktigt för oss översättare som arbetar med lokala språk och särskilt kiswahili. Fakta om översättning i Kenya Språken i Kenya 42 lokala språk talas i Kenya varav engelska och kiswahili är de officiella språken. Översättning i Kenya Det finns cirka 500 praktiserande översättare i Kenya. De flesta är lärare och professorer som översätter på deltid. Största översättningsspråken De språk som förekommer mest i översättningssammanhang är engelska, franska, portugisiska, kinesiska, arabiska och somaliska. Översättarutbildning 2010 erbjöd University of Nairobi för första gången ett MA-program i översättning och tolkning. Genom sitt kontor i Nairobi är FN huvudpartnern i detta pilotprojekt som kallas the African Project. Om programmet är framgångsrikt kommer det att erbjudas vid andra universitet i Afrika. I programmet får studenterna utbildning TROTS ALLA utmaningar jobbar jag vidare. Detta är min passion och jag kan skönja en ljus framtid. Problemen som jag har stött på hittills har bara gjort mig starkare och ökat min vilja att lyckas. Nu har jag en tydlig inriktning för min karriär. Jag och andra översättare och tolkar har en stor uppgift framför oss: att göra människor medvetna om betydelsen av översättning och att ta hand om alla de unga översättare som är i början av sin karriär. Det har varit en jobbig resa, men en som jag har njutit mycket av, och det är en resa som fortsätter... RACHAEL NDICHU Översättare och tolk engelska kiswahili i Kenya Medlemmar i Kenya Interpreters och Translators Association (KITA) som Rachel Ndichu var med om att grunda. i översättning i olika språk, främst de som nämns ovan. För ytterligare information, se: org/unafricanproject.asp Om Kenya Interpreters & Translators Association Föreningen föddes på Hieronymusdagen i Nairobi 2009, initierad av kenyanska översättare och tolkar. Medlemmarna består av översättare, tolkar, lingvister och språkforskare. Föreningens målsättning är att: Vara en professionell mötespunkt för kenyanska översättare och tolkar Utöva partnerskap med internationella översättar- och tolkorganisationer Stöda översättning till ett stort antal lokala språk i Kenya Verka för professionell utveckling och ett bra liv för översättare och tolkar i Kenya Medlemmarna har organiserat möten och aktiviteter, inklusive ett möte med Translators Without Borders i Nairobi för att utforska möjligheten till medicinska översättningar till lokala språk. FOTO: PRIVAT 5 PORTRÄTTET snabba frågor till Rachel 1. Vad är din största utmaning? Väldigt få i Kenya vet särskilt mycket om översättning och om man inte hittar en liten sammanslutning av översättare att identifiera sig med kan det vara svårt att marknadsföra sig. Dessutom finns översättare helt utan utbildning som visar sig på marknaden men inte har någon kvalitet på sina arbeten. I viss mån förstör de marknaden för oss som arbetar seriöst. 2. Vad är din största belöning som översättare? Det är egentligen motsatsen av svaret ovan: eftersom så få känner till översättningsverksamheten är konkurrensen mindre och det är lättare att behålla kunderna om ens arbete är bra. Marknaden växer och det finns därför stor potential för oss som har en passion för yrket. I Kenyas nya författning har kiswahili upphöjts till ett officiellt språk, så staten kommer att behöva översätta alla dokument till engelska och swahili! 3. Vilka CAT-verktyg använder du? Jag använder oftast GTT och Idiom Workbench, men även SDL Trados Studio Kan du försörja dig som översättare i Kenya? Ja, det kan jag. Med mina översättningsintäkter har jag betalat mitt Masters-program och startat ett litet företag, en beauty parlor. Jag har aldrig varit anställd sedan jag tog min BA-examen. Det beror på hur man organiserar sitt liv och sin passion. I början var det svårt att marknadsföra sig, men med tiden växer kundstocken och uppdragen flyter in! 5. Vilka är uppdragen och vilka är dina kunder? Jag gör mest lokalisering till kiswahili för olika företag och oftast deras webbplatser. Det viktiga för dem är att ju fler som kan läsa innehållet, desto fler blir antalet potentiella kunder. Rachel, till vänster, med översättarkollegor. FOTO: PRIVAT facköversättaren 2/12 5

6 UNDERTEXTNING Undertextning en petimäters vardag Efter Ulla Wickmans utmärkta artikel om undertextning som yrke i Facköversättaren 6/2010, har det uttryckts önskemål om flera detaljer om hur undertextning fungerar i praktiken. Tyvärr kan jag inte beskriva hur vardagen ser ut för en undertextare som arbetar med de svenska tv-kanalerna. Vi som versionerar eller undertextar svenska filmer och tv till andra språk har nog i allmänhet längre ledtider och mindre stress. Men kanske min erfarenhet ändå kan vara av intresse. KUNDEN Precis som i facköversättning finns både byråkunder och direktkunder. Men det är inte bara det att undertextningsbolagen säkrar ett stabilare arbetsflöde genom att ha många olika slutkunder. De förstår dessutom tekniken som krävs för att översättaren ska kunna göra sitt jobb. Jobbar du med en direktkund måste du vara beredd att kunna konvertera videoformat och lösa en uppsjö av tekniska problem själv. De allra flesta jobbar nog endast åt undertextningsbolag. UPPDRAGET Jag blir kontaktad om att översätta ett entimmesavsnitt av ett svenskt program till engelska. För ett 6 facköversättaren 2/12 entimmesprogram vill jag helst ha tre dagars arbetstid. Den effektiva tiden är cirka åtta-nio timmar, men som egenföretagare har man ju ofta många järn i elden och man måste hinna med allt. Jag kopplar upp mot undertextningsbolagets ftp-server och laddar ner filmen. Filformatet är MPEG-1 och storleken brukar vara runt 4 GB. (Tänk vad omöjligt det hade låtit för inte alls många år sedan!) Om programmet har ett manus finns det också på servern. Manus kan förresten vara ett vilseledande begrepp. När det gäller spelfilm är det sällan så stor likhet mellan manus och film den yngre brodern har blivit en äldre syster, den döde föräldern är plötsligt med ända till slutet... Med dokumentärfilm brukar manuset tvärtom vara väldigt Man våndas över att behöva välja bort en rolig replik eller en intressant detalj på grund av platsbrist. Inte bara någon gång då och då, utan flera gånger per filmminut troget det som sägs. Ja, faktiskt så att det står precis allt: en enda lång satsradning hopkopplad med fyrahundra och och dussintals öh och ja. Manusen är alltså väldigt ofta ganska värdelösa. TEKNIKEN I undertextningsprogrammet spelar man upp filmen, skriver in sina undertexter och prickar in dem mot filmen. Varje undertext får en precis in- och uttid, med timme, minut, sekund och bildruta (det går 24 bildrutor på en sekund). Man kan till och med stega fram och tillbaka en ruta i taget för att texten ska komma in eller gå ut precis vid bildväxling. Jag tar mig inte tiden att titta igenom filmen först utan börjar arbeta direkt. Så fort en röst börjar prickar jag in starttiden på den första texten. Eftersom jag har hållit på med undertextning så länge väljer min hjärna automatiskt ut de naturliga brytpunkter i talet som kan bli logiska gränser mellan textblocken. Jag har även utvecklat en bra känsla för när det har gått ett lagom antal sekunder för läsning av en eller två rader. Det är en vana man bygger upp.

7 UNDERTEXTNING Varje undertext får en precis in- och uttid, med timme, minut, sekund och bildruta (det går 24 bildrutor på en sekund). Jag trycker in stopptiden för texten och ser att jag har skapat ett textblock på fem sekunder. Då vet jag att jag har en och en halv rad för att få ihop andemeningen, själen, i det som sagts. Ungefär så går det till genom hela programmet. Jag ser det hela i segment om fyra till sex sekunder. Det är pilligt. Man omformulerar gång på gång för att få ner teckenantalet, man justerar liggtiden bildruta för bildruta för att få nog med tid att läsa. Man river håret när det perfekta uttrycket inte får rum. Man funderar på en annan indelning av texter för att göra dem mer kärnfulla. Man våndas över att behöva välja bort en rolig replik eller en intressant detalj på grund av platsbrist. Inte bara någon gång då och då, utan flera gånger per filmminut (det går ca 10 undertexter på en minut). Å andra sidan är det få saker som är så roliga som känslan av att man verkligen har fått till det! Ett halvtimmesprogram kan jag hinna med under en arbetsdag. En heltimme tar minst två. Precis som med facköversättning vill jag helst låta råöversättningen ligga under natten och korra först dagen därpå med färska ögon vilket förstås långtifrån alltid är möjligt, men det är idealet. Korret tar minst dubbelt så lång tid som filmens längd; det är alltid en del finjustering av liggtider, plus det vanliga språkliga: Oj, hörde jag så fel? Nej, det här är ett mycket bättre ord, jag byter det genomgående! Oh shit, det blev längre, jag får ta bort något så att det ryms! och så vidare. Lustigt nog är det nästan alltid lättare att höra svårtydda repliker när man korrar filmen och hör allt i ett kör. Man kan spela en och samma replik om och om och inte fatta någonting, men när man korrar blir det plötsligt självklart! Eller inte... vilket vi alla har sett i tv. Till sist spar jag filen i det önskade filformatet (vilket beror på tekniken hos den sändande tv-kanalen eller det postproduktionsbolag som ska göra dvdversionen). Undertextfiler är faktiskt pyttesmå, sällan mer an 150 kb, så det är lätt att mejla iväg dem till kunden. EKONOMI En del facköversättare kanske känner igen sig i beskrivningen att det är byrån snarare än översättaren som bestämmer priset. Det är faktiskt ännu mer så i undertextningsbranschen eftersom den är så sluten. Av de fyra undertextningsbolagen jag har jobbat åt betalar alla utom tre per textblock. Priset varierar kraftigt dem emellan, där den högstbetalande ger nästan det dubbla jämfört med den lägstbetalande. Det fjärde bolaget betalar per filmminut, alltså ett 25-minutersprogram har ett fast pris oavsett om det är en pratsam dokumentär eller ett musikprogram med nästan inget prat. Det kanske jämnar ut sig i längden. Som versionerare har jag aldrig helt och hållet kunnat livnära mig på undertextning, jag har bara inte tillräckligt många uppdrag. Men det är ett roligt jobb som för min del omsätts till en acceptabel timlön. Och så tillfredställer den petimätern i mig! JENNIFER EVANS facköversättaren 2/12 7

8 Anna Karin Fredmer på SFÖ:s kansli beläget på Wallingatan 11 i Stockholm. Vad händer på kansliet egentligen? Kansliet i Stockholm har nu varit igång i sex månader. Det har varit en spännande tid med många nya trevliga kontakter och många arbetsrutiner att sätta sig in i. När flyttlasset gick från Båstad hade jag fullt upp med att ta hand om de fem kubikmeter med material som kom. Till min stora glädje hade Ulla Craven-Bartle skapat bra skriftliga rutiner för hur hon har arbetat så jag kunde lätt komma in i arbetet. VARJE DAG BÖRJAR jag med att hämta posten på servicekontoret och därefter gå till kansliet som ligger ca 10 minuters gångväg från T-centralen. När jag sätter på datorn är det lika spännande att se hur många mejl som väntar, i genomsnitt är det 30 nya sedan gårdagen. Några av mejlen vidarebefordrar jag till styrelsen eller till någon arbetsgrupp men de flesta är till kansliet för åtgärd. Därefter brukar jag gå igenom vilka inbetalningar som har kommit och boka av dem mot medlemsregistret eller kundreskontran beroende på vad som är inbetalt. Dagens inkomna fakturor skannar jag in och mejlar till den som är attestansvarig och när attesten mejlas tillbaka sätts den ihop med fakturan för att sedan betalas ut. Dagens utbetalningar ska sedan bokföras och stämmas av och eftersom det är i början av månaden ska även likvidkonton stämmas av. Förutom de likvida kontona gör jag även en momskontroll för att se att allt stämmer. Därefter är det även viktigt att stämma av bokföringen mot medlemsregistret så att det inte är något som har blivit felregistrerat. När de ekonomiska rutinerna för dagen är åtgärdade är det dags att titta på medlemsdelen. Dagligen är det medlemmar som meddelar ändringar i sina kontaktuppgifter vilka ska registreras i databasen. Ibland är det även så att medlemmen har bytt företagsform, startat en firma som ska registreras eller flyttat sin verksamhet utomlands. Ett par gånger i veckan kommer det in medlemsansökningar och då går jag igenom att all nödvändig information finns med. Om det är ett företag inom EU måste jag kontrollera att det är ett giltigt VAT-nummer vi har fått. De företag inom EU som vi har fakturerat utan moms ska sedan redovisas varje månad till Skatteverket och det gäller även att hålla reda på de fakturor som har skickats utan moms för de som har företag utanför EU eller är momsbefriade som t.ex. Europeiska centralbanken. När vi har all information vi behöver mejlar jag till personen som har ansökt för att bekräfta ansökan och informera om nästa steg och därefter mejlar jag medlemsfakturan. Alla medlemsfakturor mejlas från och med 2011, enligt ett beslut som årsmötet fattade på förslag av styrelsen. För att säkerställa att ingen faktura försvinner i cyberrymden skickas påminnelsen via vanlig post. NÄR EN MEDLEM har ansökt om nytt medlemskap eller uppgradering av medlemskapet har jag dessa på bevakning tills medlemsavgiften är betald. När betalningen har inkommit skickar jag ansökan vidare för granskning till en i 8 facköversättaren 2/12

9 granskningsgruppen, vilken i huvudsak består av tidigare styrelsemedlemmar. Jag bevakar sedan att granskningen görs: ibland drar det ut på tiden men det beror oftast på att det kan vara svårt att få svar från referenserna. När granskningen är klar får styrelsen var 14:e dag en lista över nya/uppgraderade medlemmar som sedan officiellt godkänns som medlemmar. Därefter skickar jag ut medlemsbevis till fullvärdiga och associerade medlemmar samt information om den försäkring som Allians Försäkringsmäklare har tagit fram specifikt för SFÖ:s medlemmar. Men när det gäller medlemmar är det inte bara ansökan om medlemskap som jag arbetar med. En viktig funktion är att hjälpa till med att skicka ut inbjudan till olika regionala träffar som ordnas. Bland det vanligaste mejlet till enskilda medlemmar är användarnamnet och lösenordet till de interna sidorna på webbplatsen. Eftersom mejl är vår viktigaste informationskanal försöker jag få tag på dem vars mejl studsar tillbaka av olika anledningar. Jag kontaktar även medlemmen om jag får tillbaka Facköversättaren så att nästa nummer kommer fram. Även information som går från styrelsen till medlemmarna går via kansliet liksom inbjudan till kurser och konferenser. Anmälningar till kurser och konferenser går till kansliet som sedan fakturerar och håller reda på deltagarlistor som sänds ut innan kursen samt sköter all administration i samband med konferenserna. ATT HJÄLPA TILL med att uppdatera webbplatsen ingår även i mina arbetsuppgifter samt att se till att matrikeln som finns är uppdaterad med senaste ändringarna. Att sökmotorn på webbplatsen används ofta förstod jag när den var nere i några dagar i december. Då hade jag fullt upp med att hjälpa till att hitta översättare åt kunder som både ringde och mejlade för att få hjälp. Förutom webben har föreningen även börjat arbeta med sociala medier och då jag har fått möjligheten att ingå i den gruppen ska det blir roligt att tillsammans lägga upp en plan för detta. ANDRA ARBETSUPPGIFTER är att hjälpa styrelsen med att hålla reda på och skicka ut alla dokument som behandlas på styrelsemöten samt att ge dem uppdaterad ekonomisk information löpande under året. Kansliet hyr ett rum på kontorshotellet Wallin Office på Wallingatan 11 i Stockholm och som hyresgäst har vi även kostnadsfritt tillgång till bra och ändamålsenliga konferenslokaler, som bokas genom mig till både styrelse- och arbetsgruppsmöten. Under februari är det stora arbetet att få ihop bokslut för föreningen och serviceaktiebolaget. Det är många detaljer som ska stämmas av innan allt är klart för genomgång av revisorerna. När det är klart är det dags för nästa stora uppgift, nämligen arbetet med konferensen tillsammans med konferensgruppen. Jag ser verkligen fram emot att få träffa många medlemmar i Gävle! Sist men inte minst vill jag gärna påminna att alla medlemmar är varmt välkomna att besöka kansliet slå dock gärna en signal först så jag inte befinner mig i källarförrådet och rensar i föreningens arkiv. ANNA KARIN FREDMER kansliansvarig Slut med mademoiselle SFÖ-INFO Från och med slutet av februari är ordet mademoiselle överflödigt i den officiella franskan. Det meddelade nyligen Frankrikes premiärminister François Fillon och ordet bannlyses nu i alla olika former av myndighetsskrivelser. Det finns inte längre någon anledning att notera en kvinnas äktenskapliga status, uppger premiärministern. Beslutet kom efter en kampanj som drivits av två feministgrupper, Les Chiennes de Garde och Osez le féminisme. Där hoppas man nu att det privata näringslivet ska följa efter den statliga och kommunala sektorn. För den som tycker att det blir en lucka i språket föreslår Magali de Haas, taleskvinna för Osez le féminisme, att man ersätter mademoiselle med jeune femme, som kan användas på samma sätt som man i dag använder jeune homme för män i tjugoårsåldern. AH Auktoriserad translator något för dig? Konferensrummet som alla SFÖ-medlemmar kan utnyttja. FOTO: GISELA WELTZIN THUNBERG Sista ansökningsdag för Kammarkollegiets auktorisationsprov närmar sig med stormsteg. Senast den 30 april behöver Kammarkollegiet ha din ansökan. Som vanligt består provet av tre texter: en ekonomisk, en juridisk och en allmän text. Själva provet genomförs torsdagen den 27 september 2012 och kan skrivas i Stockholm, Göteborg eller Lund och eventuellt också i Umeå, beroende på antalet sökande. Provtiden är åtta timmar, samt , och ansökningsavgiften kr. Mer info finns på: kammarkollegiet.se/tolkar-oeversaettare AH facköversättaren 2/12 9

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 facköversättaren Stort debattnummer! VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 Nr 1 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2011 årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR

Läs mer

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2013 årgång 24 facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 Nr 1 2013 Årgång 24

Läs mer

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2012 årgång 23 facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 Nr 6 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

facköversättaren Nu, nu, nu men sen då? Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA OCH SVENSKA SÅ LIKA, ELLER?

facköversättaren Nu, nu, nu men sen då? Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA OCH SVENSKA SÅ LIKA, ELLER? organ för sveriges facköversättarförening nr 3 2011 årgång 22 facköversättaren Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: Nu, nu, nu men sen då? F OTO : I S TO C K P H OTO PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad?

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? PRESENTATION ÖVERSÄTTNING AV SFÖ:S ÄR KUL STYRELSE ÄVEN 10

Läs mer

facköversättaren Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14

facköversättaren Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2011 årgång 22 facköversättaren F OTO : I S TO C K P H OTO Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN

Läs mer

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2009 årgång 20 facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 Nr 4 2009 Årgång

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren

organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren Vad Hur är snabbt det som kan händer man översätta med våra en priser? roman? PRESENTATION MOBILSÄKERHET AV SFÖ:S

Läs mer

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2010 årgång 21 facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 Nr 5 2010 Årgång 21 Innehållet får gärna

Läs mer

facköversättaren Kan översättare samarbeta? MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN? 6 PORTRÄTT: RAQUEL NOGUEIRA 4

facköversättaren Kan översättare samarbeta? MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN? 6 PORTRÄTT: RAQUEL NOGUEIRA 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2010 årgång 21 facköversättaren Kan översättare samarbeta? I L LUS T R AT I O N : M I R EK P / I S TO C K P H OTO MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN?

Läs mer

facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare

facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2009 årgång 20 facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare

Läs mer

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 4 2007 årgång 18 Nr 4 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag.

Läs mer

facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare?

facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare? organ för sveriges facköversät tarförening nr 2 2008 årgång 19 facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare?

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 11 Goda råd för din marknadsföring... 15 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 Nr 3 2008 Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet

Läs mer

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/200 Årgång 17 Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11 FACKöversättaren 3/200, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet

Läs mer

Föreningen Auktoriserade Translatorers tidskrift. Fataburen

Föreningen Auktoriserade Translatorers tidskrift. Fataburen Föreningen Auktoriserade Translatorers tidskrift Fataburen Nr 1 2015 Vi möts på årsmötet... Frank-Michael Kirsch (bilden) kommer att tala efter årsmötet på lördag 28 mars i Citykonferensens lokaler i Stockholm.

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

REDAKTÖREN. Hur påverkas de interna kanalerna? Nu ska Apoteket konkurrera! Se sidorna 4 och 5

REDAKTÖREN. Hur påverkas de interna kanalerna? Nu ska Apoteket konkurrera! Se sidorna 4 och 5 REDAKTÖREN Nr 1 2010 Nu ska Apoteket konkurrera! Hur påverkas de interna kanalerna? Se sidorna 4 och 5 Det är en omorganisation som heter duga, säger Eva Jangö, webbredaktör och ansvarig för nyheterna

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer