Pressens Pensionskassa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressens Pensionskassa"

Transkript

1 Pressens Pensionskassa Årsredovisning 1999

2 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A Innehåll Presentation av Pressens Pensionskassa 4 VD har ordet 6 Hur gick det 1999? 7 En dag på Göteborgs-Posten 8 Försäkringsrörelsen 12 Kapitalförvaltning 14 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 20 Balansräkning 22 Noter 24 Revisionsberättelse 27 Styrelse, revisorer och företagsledning 28 ITP-planen 30 3

3 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A Vi hjälper dig hitta rätt i pensionsdjungeln P å sätt och vis var det enklare förr. För de allra flesta bestod pensionen av folkpension och ATP. Hade man lite pengar över kunde man satsa på en privat pensionsförsäkring. I dag är allt annorlunda. Nu gäller det att själv tänka över sin framtida pension och välja rätt form för sparandet. Det är här Pressens Pensionskassa (PP) kommer in. Vi är specialister på pensioner för både företag och anställda som verkar inom tidnings- och mediebranschen. Det har vi varit i mer än 100 år. Vi hjälper till att svara anställda på frågor om t ex kollektiva tjänstepensioner, kompletterande pensioner, förtida pensioner, familjeskydd och privata pensioner. Vi bistår våra medlemsföretag vid förtida pensionering av anställda, sjukpensionering, personalavveckling och mycket annat. Såväl när det gäller själva konstruktionen av pensionen som företagets kostnader för den. Ett exempel är pensioner för chefer som tjänar bra och där det kan löna sig att ta reda på om man verkligen tjänar på att byta sin ITP mot en individuell pensionslösning. För alla som riskerar att gå vilse i pensionsdjungeln kan en kontakt med PP vara bästa sättet att hitta ut. Ett telefonsamtal till vårt Kundcenter räcker oftast. 4

4 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A Behöver du hjälp, ring vårt Kundcenter på telefon Där kan du prata med vem som helst om vad som helst som rör pensioner. Från vänster: Ulf A. Smedhagen, försäkringschef, Ylva Zachrisson, Bo Nylin, ansvarig för Kundcenter, Yvonne Odermalm-Ljung, Björn Thunberg. 5

5 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A V E R K S A M H E T E N PP pensioner för mediebranschen! P ressens Pensionskassa (PP) redovisar för 1999 det högsta resultatet någonsin, 531 miljoner kronor. Tomas Lindstrand, VD. Vi har under många år byggt upp en ekonomiskt mycket stabil grund för verksamheten. Under förra året tog vi del av den starka utvecklingen på världens aktiebörser och på fastighetsmarknaden. Resultatet visar sig dels i vår resultaträkning där vinsterna syns när vi realiserar tillgångarna, dels genom ökad konsolidering där även orealiserade värdeuppgångar räknas in och dels genom ökning av våra fonder som ska svara för framtida pensionsåtaganden. Konsolideringen uppgick vid årsskiftet till 191% jämfört med 177% för ett år sedan. Avkastningen på de sammanlagda tillgångarna var 20,3%. Vi har idag så stark konsolidering att det finns anledning att fördela om delar av kapitalet till blivande och nuvarande pensionärer samt till de företag som genom åren bidragit till att den höga konsolideringen uppstått. Frågan har behandlats i PP:s styrelse under året men något slutligt beslut om hur fördelningen ska bli föreligger inte. PP är under stark utveckling med målsättningen att under år 2000 erbjuda befintliga kunder ett bredare produktutbud inom pensionsområdet. Vi har för avsikt att vara pensionsbolaget för alla tjänstemän i mediebranschen. Vi ska kunna lösa kundernas behov av pensionsprodukter. Vi erbjuder rådgivning och de produkter som de allra flesta har behov av. Detta innebär för PP att vi öppnar upp verksamheten med målsättningen att förbättra de tjänster vi erbjuder våra nuvarande kunder och i nästa steg tar upp konkurrensen om anställda i de tidningsföretag och övriga medieföretag som inte är kunder hos oss idag. I den utveckling av PP som inletts, sätts kundnyttan i fokus på ett sätt som aldrig tidigare. Vi omformar PP till ett företag som aktivt möter kundernas behov. Vi har ökat tillgängligheten 2,5 timmar per dag och under våren lanseras en ny internetsida. Verksamheten har organiserats om och ett Kundcenter har bildats där alla kundens frågor kan besvaras, om det så gäller pensioner, lägenheter eller lån. Kostnaderna har ställts i fokus där syftet är att ta bort gamla kostnader och därigenom skapa utrymme för kostnader som du som kund har direkt nytta av. PP:s starka ekonomi kombinerad med en ny strategi och nya produkter kommer även under det här seklet att spela en viktig roll för dig som arbetar i mediebranschen. (Vi har hållit på med detta sedan 1882.) Tomas Lindstrand, VD 6

6 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A V E R K S A M H E T E N Hur gick det 1999? E tt rekordår för Pressens Pensionskassa var Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 531 miljoner kronor (260). Det är det bästa resultatet sedan PP bildades för 118 år sedan. Även avkastningen på kapitalet steg, den sammanlagda avkastningen för 1999 blev 20,3% (11,9). Resultatförbättringarna skedde inom såväl försäkringsrörelsen som kapitalförvaltningen. Till det bidrog också att vi sett över våra kostnader inom flera områden som t ex aktie- och obligationsförvaltningen, upplåningen och administrationen. Försäkringsrörelsen Försäkringsrörelsens resultat förbättrades med nära 10% till 61,2 miljoner kronor (56,1) tack vare ökade premieintäkter, samtidigt som kostnadsökningarna hölls tillbaka. Premieintäkter och pensionsutbetalningar ökade i samma takt, medan den tidigare trenden med engångspremier minskade, vilket förbättrar resultatet långsiktigt. Kapitalförvaltningen Resultatförbättringen var särskilt påtaglig inom finansrörelsen, där resultatet steg med 200% till 322,6 miljoner kronor (106,5), mest beroende på uppgången på världens aktiebörser. En annan mer långsiktigt bidragande orsak till det goda resultatet är lägre kostnader för kapitalförvaltningen, där vi bl a omförhandlat de förvaltningsuppdrag vi har lagt ut. Resultatet för fastighetsförvaltningen steg till 132,6 miljoner kronor (83,2), varav 37,8 miljoner kronor (0,3) kom från reavinster från fastighetsförsäljning. Den del av kapitalförvaltningen som rör lån mot säkerhet i fastigheter visade ett något lägre resultat, 20,3 miljoner kronor (21,7), beroende på lägre marknadsräntor. Vi har också minskat utlåningsvolymen till objekt där vi bedömt att riskerna varit för stora. Vart går överskottet? 1999 års goda driftsresultat medförde bl a att vi kunnat amortera lån för 80 miljoner kronor. Resultatmässigt avsattes 465 miljoner kronor till framtida pensioner. 7

7 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E N D A G P Å G Ö T E B O R G S - P O S T E N En dag på Göteborgs-Posten L okal, pålitlig, för alla. Sju dagar i veckan förväntar sig läsare att GP lever upp till sina uttalade kärnvärden. Och det har tidningen försökt göra sedan den moderna GP grundades Såväl när det gäller lokala nyheter som internationella händelser. När Harry Hjörne tog över GP 1926 var upplagan ca ex, i dag är den drygt Därmed är GP utan konkurrens väst-sveriges största och viktigaste morgontidning. GP är också Pressens Pensionskassas största kund. Vi träffade några personer som har stor erfarenhet av tidningsvärlden och frågade dem hur de ser på samarbetet med Pressens Pensionskassa. Mats Reimertz: - Jag tycker det är en fördel att PP är förhållandevis litet, då tvingas man vara kostnadseffektiv. Vi får också snabba och bra svar på våra frågor om pensioner. Nu när pensionssystemet har förändrats i grunden har jag sam- Mats Reimertz, vvd, förväntar sig mycket av PP. 8

8 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E N D A G P Å G Ö T E B O R G S - P O S T E N tidigt mycket stora förväntningar på att PP ska utveckla sina produkter ytterligare. Jag tänker t ex på privata försäkringar och sparande. Och där är vi beredda att samarbeta för att hitta ett utbud som passar våra medarbetare. Så min fråga till PP blir helt enkelt: När kommer den här typen av produkter? PP: - Vi kommer att kunna erbjuda såväl privata pensionsförsäkringar som individuella tjänstepensioner efter sommaren i år. Till en början som traditionella försäkringar och senare även som fondförsäkringar. Kerstin Eikeland, friskvårdsreporter, behöver bevis för att byta bolag. Kerstin Eikeland: - Jag är otrogen, tillsammans med min man. Vi har båda vår ITPK i ett annat bolag. För några år sedan gjorde vi ett medvetet val, men jag kommer idag inte ihåg hur vi tänkte. Men det är inte fel att låta bli att lägga alla ägg i samma korg. Men upp till bevis. Tala om varför PP är bäst. Och det räcker inte med några tiondels procent högre återbäring, det kan ju svänga från år till år. Jag har hört talas om ert familjeskydd. Hur fungerar det, t ex om det händer något med mig eller min man, vi har tre barn. Och förresten, kan man byta bolag för sin ITPK hur som helst, utan att förlora på det? PP: - Inget bolag kan säga att deras ITPK är bäst, eftersom ingen kan garantera en framtida återbäring. Vi kan bara peka på att PP står sig väl i konkurrens med andra bolag. Dessutom ger vi som enda bolag ett garanterat återbetalningsskydd på vår ITPK. Vid dödsfall garanterar vi att pensionen under fem år betalas ut med ett basbelopp per år (år kronor), oavsett hur mycket som hunnit sparas ihop. Det motsvarar ett kapital på kronor. Att byta ITPK-bolag är enkelt, kostar inget och innebär ingen förlust av intjänad pension. Välkommen till oss! Birgitta Andreasson: - Idag är det ju mer än någonsin upp till den enskilde att välja pensionsförvaltare. Och då ingår det i mitt jobb att informera om valmöjligheterna. Birgitta Andreasson, som är personalchef, vill se flexiblare pensionslösningar. Om jag finge önska något från PP skulle jag vilja se pensionslösningar där den anställde kunde avstå en del av sin lön till pensionen. Gärna också kompetensförsäkringar där både den anställde och företaget bidrar till en pott som kan användas för vidareutbildning. Såvitt jag vet är det just nu bara ett företag på marknaden som erbjuder det. Jag tror att sådana här lösningar skulle passa PP, ni är ju duktiga på 9

9 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E N D A G P Å G Ö T E B O R G S - P O S T E N att förvalta pengar. Och för oss skulle det innebära att vi får lättare att rekrytera duktiga människor. PP: - Vi kommer senare i år att erbjuda inte bara privata pensionsförsäkringar utan även individuella tjänstepensionslösningar, t ex en kompletterande pensionsförsäkring där den anställde avstår en del av lönen. När det gäller kompetensförsäkring så har vi diskuterat detta inom PP. Vi har i dag inga konkreta planer ännu men ambitionen är att tillhandahålla även sådana produkter. Eva Arvidsson: - Pensionsfrågor är inte lätta, det ska villigt erkännas. För några år sedan hade vi en topp när det gäller avtalspensioner. Så här i efterhand kan jag konstatera att vi hade tjänat på att ha konsulterat PP lite tidigare i de frågorna, som vi gör i dag. Samarbetet med PP är färskt för Eva Arvidsson, ekonomichef, vill veta hur mycket pengar som är reserverade för pensioner. min del och egentligen vet jag inte så mycket om vilka konsulterande tjänster ni kan erbjuda. Ni kanske borde marknadsföra er lite bättre? Mitt jobb går ju ut på att hålla reda på pengarna i företaget. Jag har uppfattningen att PP är välkonsoliderat men skulle vilja ha klarare besked om hur mycket av det totala kapitalet som är uppbundet till framtida pensioner. Vid en eventuell återbetalning till medlemsföretagen vore det bra att få en del kontant och resten investerade i nya försäkringslösningar. Hur blir det med det? PP: - Av vårt totala kapital om ca 5,7 miljarder kronor är ca 2,7 miljarder avsatta till framtida pensioner. Det innebär att vi har en mycket hög konsolidering. Detta är också skälet till att vi kommer att återbetala pengar till medlemsföretagen. I dagsläget (mars 2000) är dock inte alla detaljer klara hur återbetalningen ska ske. Målet är att allt ska vara klart till sommaren. Jonny Johnson: - Jag har min ITPK hos PP i dag. Jag började faktiskt med ett annat bolag när det blev fritt att välja men gick tillbaka till PP, bland annat på grund av den högre återbäringen. Dessutom får jag snabba och bra 10

10 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E N D A G P Å G Ö T E B O R G S - P O S T E N svar på mina frågor och det tror jag beror på att PP är ett litet företag, och det tycker jag att ni ska fortsätta att vara. Jag är ju sifferkarl och vill snabbt kunna sätta mig in i de villkor som gäller just mig. Och där har jag några önskemål om förbättringar. Hur kopplar jag t ex en återbäring på 12% på min ITPK till den summa som redovisas på pensionsbeskedet från PP? Jag skulle också vilja veta hur ålderspensionen räknas ut, i klartext. Går det? Jonny Johnson, redovisningsansvarig, vill ha klara besked. PP: - Till skillnad mot många andra bolag redovisar vi vår ITPK som beräknad pension vid 65 år, under förutsättning att premierna betalas till dess. Eftersom återbäringen är garanterad, syns den inte som en delpost som kan tas tillbaka, utan ingår i totalbeloppet. Men vi ska fundera på om vi på ett bra sätt kan redovisa återbäringen på försäkringsuppgiften. När det gäller ålderspensionen är den lätt att räkna ut. ITP är en s k Gert Gelotte, politisk krönikör och reporter, vill göra något av pengarna. förmånsbestämd pension som utgör ska jag spara på bästa sätt? Kan PP en viss procent av lönen i olika hjälpa mig att göra en personlig löneskikt. Under år % av pensionsanalys? lönen intill kronor, 65% PP: - Vi hjälper dig gärna att se i intervallet över din pension, och föreslå ett kronor och 32,5% i intervallet kompletterande privat pensionssparande. Att pensionera sig före kronor. Eftersom du har fribrev hos PP och 65 års ålder med en pensionsnivå pensionen tjänas in i ett annat på 75-80% av lönen kräver mycket bolag är det svårt att använda några höga premier och är inte helt realistiskt. En förtida pensionering generella procenttal i ditt fall. Gert Gelotte: - Nu när tre av våra innebär lägre pension, men minskningen kan begränsas genom ett fyra barn är utflugna har vi plötsligt fått lite pengar över. Jag är 50 år privat pensionssparande. och vet ärligt talat inte hur många år till jag ska jobba. Få journalister orkar ju hålla på till 65. När det blir dags skulle jag vilja kunna dra mig tillbaka med kanske 75-80% av min nuvarande lön. Jag är inte den typen som älskar att köpa och sälja aktier, jag är mer ute efter ett försiktigt, traditionellt sparande som ändå ger bra resultat på kort sikt. Jag har redan börjat titta runt lite, pratat med PP och hört talas om att nya produkter är på gång. I så fall, hur 11

11 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A F Ö R S Ä K R I N G S R Ö R E L S E N Valfriheten ökar I januari 1999 fick svenskarna ett nytt, allmänt pensionssystem. Ålderspensionen från folkpension och ATP ersattes av inkomstpension, premiepension och garantipension. Har man svårt att välja förvaltare för sin premiepension, eller avstår helt, kommer pengarna att förvaltas till låg risk i Premiesparfonden inom AP-fonden. Garantipensionen är till för dem som har en låg inkomstpension eller saknar inkomstpension. I de fallen skjuts skattemedel till. Även när det gäller ITP-pensionen blir det så småningom fritt fram att välja förvaltare. Men vi tror att det kommer att ta några år innan vi är där. Fakta om pensionerna hos PP I det nya systemet tjänar man in sin pension under hela livet. Och ju längre man arbetar, desto högre blir pensionen samtidigt som man själv väljer när man vill pensionera sig. För alla inkomster och ersättningar som är pensionsgrundande betalas en pensionsavgift; hälften av den anställde, hälften av arbetsgivaren. Större delen av kapitalet går åt till att betala pensioner till dagens pensionärer, resten till en premiepension. Där ska från och med hösten år 2000 den anställde själv välja fondförvaltare. Precis som man idag kan välja förvaltare för sin ITPK-pension. Många av de anställda hos våra medlemsföretag har valt PP för den pensionen, mycket på grund av hög återbäring (12% tre år i rad) och ett bra familjeskydd. Antal medlemmar vid årsskiftet 1999/2000: ålderspensionärer aktiva försäkrade innehavare av fribrev Premierabatt till medlemsföretag 24% motsvarande MSEK 30,6 Nettopremier MSEK 138,0 Antal anslutna företag 260 Utbetalda pensioner MSEK 70,6 Pensionstillägg MSEK 28,4 Totalt utbetalda pensioner MSEK 99, räknades pensionerna upp med 2% trots utebliven inflation Återbäring på ITPK 12% 12

12 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A F Ö R S Ä K R I N G S R Ö R E L S E N Nya produkter på väg H ittills har PP kunnat erbjuda ITP och ITPK-pension. Nu när valet av pensionsform allt mer övergår till den enskilda människan, och därmed konkurrensen mellan förvaltarna ökar, har PP beslutat att utöka produktsortimentet. Med en mycket stark ekonomi och hög avkastning på kapitalet är vi övertygade om att våra nya produkter kommer att gillas av försäkringstagarna. Privat pensionsförsäkring Den här typen av försäkring har funnits länge på marknaden och varit uppskattad hos anställda i privata företag. Många av våra ITP och ITPK-försäkrade har också frågat efter den här typen av försäkring. Nu är det klart att även PP inom kort har en pensionsförsäkring, där den anställde avsätter en valfri del av lönen till den framtida pensionen. Vi siktar på att kunna presentera vår försäkring efter sommaren. Individuell tjänstepension Den individuella tjänstepensionen betalas av företaget. Hur mycket och hur länge bestäms av en överenskommelse mellan den anställde och företaget. Även här räknar vi med att vara klara med nya produkter efter sommaren. Fondförsäkringar I en fondförsäkring blandas olika former av sparande, t ex i aktier och obligationer. En skillnad mot den traditionella pensionsförsäkringen är att ingen återbäring garanteras. Vår nya fondförsäkring kommer att presenteras längre fram. 13

13 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G Hög avkastning garanterar pensionerna M ålet med kapitalförvaltningen är i grunden att inflationsskydda pensionerna genom att ge en avkastning på 4-5% över inflationen blev avkastningen av kapitalförvaltningen hela 20,3%, främst genom uppgången på världens aktiebörser. Vi förvaltar ca 5,7 miljarder kronor för framtida pensioner till våra medlemmar. Tillgångarna är placerade i aktier, räntebärande instrument, fastigheter och kreditverksamhet i form av bostadslån till våra medlemmar. Vår långsiktiga strategi är att få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Aktieförvaltningen Oron på aktiemarknaden inför 1999 besannades aldrig, resultatet blev istället en ovanligt kraftig uppgång, särskilt på de nordiska marknaderna. Under 1999 gjordes vissa förändringar bland de förvaltare vi anlitar. Merrill Lynch Global Asset Management Ltd och Capital Resource AB ersattes med nya förvaltare. State Street fick ansvaret för indexförvaltningen av aktier i USA, Asien, Japan och på Emerging markets. För Europa anlitas Pictet Asset Management och ABN Amrobank. Alfred Berg sköter förvaltningen av räntebärande papper. Kvar sedan tidigare är Trevise Unibank och Handelsbanken Markets för den nordiska aktiemarknaden. Obligationsförvaltningen På grund av ränteuppgången blev avkastningen betydligt lägre Index för obligationerna minskade med 2,4%, medan statspapper med kort löptid steg med 3,3%. Fastighetsförvaltningen Även fastighetsförvaltningen hade ett starkt år med värdeökningar på 15%. PP äger nästan enbart bostadsfastigheter som finns i Stockholm, Malmö och Uppsala. Under 1999 såldes en hyresfastighet i Uppsala och kontorsfastigheter i Malmö med reavinster på tillsammans 37,8 miljoner kronor. 14

14 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G Bostadslån till medlemmar Lånevolymen minskade med 10 miljoner kronor till 330 miljoner kronor beroende på avveckling av större objekt. Efterfrågan på bostadslån från medlemmarna var fortsatt hög. På grund av lägre räntor minskade avkastningen något under % avkastning totalt En stor del av vårt kapital är placerat i aktier och fastigheter, där vi hade glädje av uppgången under Den sammanlagda avkastningen för 1999 blev 20,3% (11,9), fördelat på 39,5% för aktieportföljen, 15,0% för fastigheter och 11,8% för obligationer. Genom årets avkastning förstärks den redan mycket goda konsolideringen, dvs tillgångarnas storlek i förhållande till det framtida pensionsåtagandet. Direkt- och totalavkastning 1999 Ingående Netto Värde- Utgående Direkt- Totalmarkn.v % placering förändr. % markn.v % avkastn. % avkastn. % TKR TKR TKR TKR TKR TKR Räntebärande , , , , ,76 Direktlån , , , ,62 Aktier , , , , ,48 Fastigheter , , , , ,00 Upplåning för placeringar , , Summa placeringar , , ,32 Övrigt , , Totalt , , , , ,31 I räntebärande ingår indexobligationer. 15

15 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E K O N O M I S K R E D O V I S N I N G Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Pressens Pensionskassa Försäkringsförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1999, föreningens 118:e verksamhetsår. FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Försäkringsrörelsen gav under 1999 ett överskott på 61,2 Mkr (56,1). Resultatförbättringen beror på ökade premieintäkter. Glädjande är att intäkterna ökar samtidigt som de s k engångspremierna minskar. Antalet medlemmar har ökat under året. Vid årets slut var antalet medlemmar (20 289) och antalet arbetsgivare 260 (261). Premierna uppgick under 1999 till 138,0 Mkr (126,9). Då är engångsavgifter på 10,3 Mkr (13,4) inräknade och premierabatten på 30,6 Mkr (26,6) avdragen. Samarbetet med Länsförsäkringar, om användandet av Pressens Pensionskassas datorsystem för ITP-försäkring till icke traditionella ITP-kunder, fortsatte under PP erhöll ersättning för löpande assistans. Under 1999 medförde detta sänkta kostnader för försäkringsrörelsen med 1 178,6 Kkr (264). Fr o m den 1 januari 2000 har detta samarbete upphört. Länsförsäkringar köpte under 1999 ett av PP nyutvecklat datasystem för administration av förmånsbestämda försäkringar. Pensionsutbetalningarna uppgick till 98,9 Mkr (93,1) varav 70,6 Mkr (65,0) var grundbelopp och 28,4 Mkr (28,1) var pensionstillägg inklusive PP Bonus. Värdesäkring av utgående pensioner har under lång tid baserats på förändringen av konsumentprisindex (KPI) mellan åren. Trots att konsumentprisindex (KPI) sjönk mellan september 1997 och september 1998, höjdes utgående pensioner under 1999 med 2,0 procent (1,5). Kapitalvärdet av de från och med 2000 utgående pensionstilläggen har beräknats enligt föreningens premiereservgrunder och uppgick till 235,0 Mkr (233,0) vid 1999 års utgång. Värdet av återbäringsoch värdesäkringsfonderna utgjorde vid samma tidpunkt 1 136,2 Mkr (956,7). Dessa fonder, tillsammans med ej bokförda övervärden på Mkr (1 421), utgör en garanti för Pressens Pensionskassas fortsatta förmåga att värdesäkra utgående pensioner och ge det extra pensionstillägget PP bonus. Under året har utvecklingen av PP:s försäkringsrörelse fortsatt. Målsättningen är att under år 2000 ha breddat produktutbudet med traditionella pensionssparprodukter där medlemmarna kan komplettera sitt pensionssparande. Målsättningen är också att PP skall tillhandahålla s k fondförsäkringar. KAPITALFÖRVALTNINGEN Tillgångarna förvaltas genom placeringar i olika slags värdepapper såsom svenska och utländska aktier, räntebärande instrument, genom utlåning mot säkerhet i pantbrev i främst enfamiljshus samt i ett fastighetsbestånd. Syftet med kapitalförvaltningen är att skapa en långsiktig stabil värdetillväxt och därigenom värdesäkra de pensionsåtaganden som Pressens Pensionskassa har iklätt sig. Målsättningen är att uppnå en avkastning som långsiktigt överstiger inflationen med 4-5 procent per år. Vägen att uppnå detta är att använda de tillgängliga placeringsinstrumenten och genom en väl avvägd fördelning mellan risk och förväntad avkastning uppnå en avkastning som ligger i nivå med våra konkurrenter. Under 1999 uppgick den sammanlagda avkastningen på tillgångarna till 20,3 procent. Fastigheter Fastighetsrörelsens synliga resultat var 94,9 Mkr (82,9). Resultatförbättringen beror dels på lägre kostnader, 16

16 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E K O N O M I S K R E D O V I S N I N G 76,2 Mkr (92,0), dels på lägre finansieringskostnader, 27,0 Mkr (35,7). Däremot minskade räntebidragen med 3,6 Mkr till 8,4 Mkr. Fastighetsbeståndet 1999 var mindre än året före. Vid försäljning av fastigheter uppstod en vinst på 37,8 Mkr. För jämförbara fastigheter, dvs fastigheter som ägts hela 1999 och hela 1998, har hyresintäkterna ökat med 2,4 procent, medan kostnaderna minskat med 12,1 procent. Driftsresultatet för dessa fastigheter är 14% bättre än Fastighetsbeståndet omfattar numera ca kvm uthyrningsbar yta, varav 83 procent bostäder. Under 1999 minskade fastigheternas bokförda värde med 175,1 Mkr (51,1), efter fastighetsförsäljning. Nedskrivning av fastigheter har skett i Malmö med 1,3 Mkr enligt lägsta värdets princip. Fastigheternas bokförda värde vid utgången av 1999 var 1 056,3 Mkr (1 231,4). Taxeringsvärdet uppgick till 1 032,1 Mkr (1 028,7 ). Marknadsvärdet bedöms ligga 996 Mkr (859) över det bokförda värdet. Fastigheterna är belånade till 21 procent (24) av marknadsvärdet. PP har planenligt skrivit av byggnadernas bokförda värden med 1 (en) procent på anskaffningsvärdet. Värdering av fastighetsbeståndet har skett genom extern värdering av 14 fastigheter. Resterande har värderats med dessa värderingar som grund. I samtliga interna värderingar har eventuella räntebidrag inte åsatts något värde. Kreditrörelsen Kreditrörelsen gav ett synligt resultat på 20,3 Mkr (21,7). Resultatförsämringen beror på den lägre räntenivå som rådde under 1999 jämfört med året före. Utlåningsvolymen minskade något under året till 330,6 Mkr (341,7). Utlåningen till enfamiljshus ökade medan utlåningen till affärs- och kontorsfastigheter drogs ned som ett led i ambitionen att reducera exponeringen mot fastighetsmarknaden. Ränteintäkter och avgifter för utlåningen uppgick under året till 21,3 Mkr (23,4). För 1999 har 0,1 Mkr (0,1) reserverats för ett osäkert lån. Totalt är 0,8 Mkr reserverade för osäkra lån. Finansrörelsen Resultatet av finansrörelsen under 1999 uppgick till 322,6 Mkr (106,5). Finansrörelsen har givit räntor och utdelningar på 53,2 Mkr (55,2) och realiserade vinster på 273,1 Mkr (57,0). Kostnaderna i finansförvaltningen har reducerats med 1,9 Mkr (34%). Härtill kommer neddragningar i kostnader som inte är synliga vid förvaltning via fonder där avgiften tas ur fonden. Denna neddragning är betydligt större än ovan angivna 1,9 Mkr. Vid utgången av 1999 var 1 725,1 Mkr (1 556,0) placerat i räntebärande instrument, inklusive likvida medel. Marknadsvärdet av dessa placeringar var 433,1 Mkr (279,1) högre än det bokförda värdet. Placeringen i börsaktier och andelar uppgick vid samma tillfälle till 1 199,4 Mkr (848,1). Börsaktiernas marknadsvärde var 377,3 Mkr (215,9) högre än det bokförda värdet. Enligt lägsta värdets princip har aktier skrivits ned med 0,6 Mkr (47,7) och obligationer med 15,6 Mkr (0,0). Under 1999 har föreningens värdepappersportfölj varit placerad i räntebärande instrument, svenska och utländska aktier samt s k börsobligationer. En ny struktur på förvaltningen har genomförts med en tydligare strategi för allokeringen mellan olika tillgångsslag och geografiska marknader. Liksom tidigare sköts den löpande förvaltningen på diskretionär basis av externa förvaltare. Inriktningen är att placera i fonder så långt det är möjligt. Den nya inriktningen 17

17 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E K O N O M I S K R E D O V I S N I N G har medfört att två förvaltare sagts upp. Tre nya förvaltare har tillkommit och två har fått ändrade mandat. Uppdragen för Handelsbanken Markets och Trevise Kapitalförvaltning AB har breddats till nordiska aktier och rätt att allokera mellan aktier och räntebärande instrument inom givna ramar. Två nya förvaltare har engagerats för förvaltning av europeiska aktier, Pictet Asset Management och ABN Amro Bank via Alfred Berg Kapitalförvaltning. Förvaltningen av aktier i USA lades över till State Street Global Advisors, SSgA. Detta företag fick även uppdragen att förvalta våra innehav av aktier i Asien/Japan respektive Emerging Markets. Förvaltningen sker i s k indexförvaltning. Vidare har EFG Private Bank SA i Zürich förvaltat aktier i USA och Europa efter speciell investeringsfilosofi. Derivata instrument Under året infördes ett nytt instrument i förvaltningen. Syftet var att skydda aktieinvesteringen i USA mot större nedgång. I det syftet köptes optioner som ger oss rätt att sälja aktierna till motparten på indexnivån S&P ,51 ned till 1 021,98. Samtidigt avsade vi oss en uppgång över nivån 1 580,66 för beloppet 14 miljoner USD respektive rätten att sälja vid indexnivån 1 335,53 ned till 934,87 mot att vi avstår uppgång över 1 578,60 för beloppet 15 miljoner USD. En värdering av instrumenten till marknadsvärde per visar ett undervärde på 12,0 Mkr vilket inte är beaktat i årets resultat. belastas vid dessa åtgärder består av till företagen allokerade medel. De allokerade medlen beräknades per till 959 Mkr. Konsolideringsgraden, före hänsyn till ovanstående, uppgick per till 191% (177%). ADMINISTRATION Förvaltningskostnaderna för administration uppgick under 1999 till 6,1 Mkr (7,3). Under året har en fokusering skett på kostnaderna och omförhandling av olika tjänster har skett med ett synbart resultat i kostnaderna under det gångna året. Ökningen av antalet anställda beror på omflyttning till PP från Bra Bostad. Personal Medelantalet årsanställda Försäkringsrörelsen 3,9 3,3 Fastighetsrörelsen 11,6 9,8 Kreditrörelsen 1,0 1,0 Administration, IT 4,4 4,4 Totalt 20,9 18,5 Av de totalt 20,9 anställda var 8,6 män. Löner, andra ersättningar och sociala avgifter Lön och andra ersättningar varav styrelse och VD Sociala avgifter varav pensionskostnader KONSOLIDERING Styrelsen fastställde under 1999 att PP:s konsolidering skall vara 125%. Stiger konsolideringen över 135% skall åtgärder vidtas så att nivån återställs till 125%. Sjunker konsolideringen under 115% skall också åtgärder vidtas. Den buffert som skapas respektive HELÄGDA BOLAG Fastighetsförvaltning i egen regi är momsbelagd (till skillnad från försäkringsverksamhet). Därför är det av administrativa skäl enklast att bedriva fastighetsförvaltning i särskilda bolag. Pressens Pensionskassa har ett förvaltningsbolag, Pressens Förvaltnings AB. Sedan 18

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Så placerar vi dina pengar KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2013 ATT FÖRVALTA PENSIONS PENGAR ÄR ETT STORT FÖRTROENDE DAG KLACKENBERG, NY STYRELSEORDFÖRANDE Så placerar vi dina pengar ALLT OM DIN TJÄNSTEPENSION SÅ GÅR DU I PENSION

Läs mer

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE DELÅRSRAPPORT 2011 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 2 PP PENSION I SIFFROR... 3 Antal försäkrade... 3 Antal försäkringsavtal... 3 Premier, förvaltat

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

ÅR SRED OV IS N I NG 2010

ÅR SRED OV IS N I NG 2010 ÅRSREDOVISNING 2010 Omslag: Svanar Skymning vid Sillnäsudden ute på Listerlandet Foto: Bengt-Ove Birgersson från Hosaby INNEHÅLL VD kommenterar... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag... 6

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 1 KÅPAN PENSIONER för statligt anställda 2004 Årsredovisning Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 2 Innehåll År 2004 i korthet 1 Några ord från verkställande direktören 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Psst..har du hört om Resurs Banks höga sparränta?

Psst..har du hört om Resurs Banks höga sparränta? Psst..har du hört om Resurs Banks höga sparränta? Kontakta oss, det kommer du att tjäna på! 0771-10 11 12 spara@resurs.se www.resurs.se Innehållsförteckning VD har ordet 4 Säljfinans 6 Privatlån 8 Sparande

Läs mer

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll Kort om Agria 2000 i korthet, nyckeltal... 1 VD-kommentar... 2 Agrias strategiska kapital... 4 Förvaltningsberättelse... 8 Resultaträkning... 13 Resultatanalys...

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2000 DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ENLIGT MIN MENING ÄR DE UTÖKADE MÖJLIGHETERNA ATT PLACERA I AKTIER OCH ATT KUNNA AGERA GLOBALT. DE GENOMFÖRDA ÄND- RINGARNA ÄR EFTERLÄNGTADE OCH FÖRSTÄRKER

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer