Pressens Pensionskassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressens Pensionskassa"

Transkript

1 Pressens Pensionskassa Årsredovisning 1999

2 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A Innehåll Presentation av Pressens Pensionskassa 4 VD har ordet 6 Hur gick det 1999? 7 En dag på Göteborgs-Posten 8 Försäkringsrörelsen 12 Kapitalförvaltning 14 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 20 Balansräkning 22 Noter 24 Revisionsberättelse 27 Styrelse, revisorer och företagsledning 28 ITP-planen 30 3

3 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A Vi hjälper dig hitta rätt i pensionsdjungeln P å sätt och vis var det enklare förr. För de allra flesta bestod pensionen av folkpension och ATP. Hade man lite pengar över kunde man satsa på en privat pensionsförsäkring. I dag är allt annorlunda. Nu gäller det att själv tänka över sin framtida pension och välja rätt form för sparandet. Det är här Pressens Pensionskassa (PP) kommer in. Vi är specialister på pensioner för både företag och anställda som verkar inom tidnings- och mediebranschen. Det har vi varit i mer än 100 år. Vi hjälper till att svara anställda på frågor om t ex kollektiva tjänstepensioner, kompletterande pensioner, förtida pensioner, familjeskydd och privata pensioner. Vi bistår våra medlemsföretag vid förtida pensionering av anställda, sjukpensionering, personalavveckling och mycket annat. Såväl när det gäller själva konstruktionen av pensionen som företagets kostnader för den. Ett exempel är pensioner för chefer som tjänar bra och där det kan löna sig att ta reda på om man verkligen tjänar på att byta sin ITP mot en individuell pensionslösning. För alla som riskerar att gå vilse i pensionsdjungeln kan en kontakt med PP vara bästa sättet att hitta ut. Ett telefonsamtal till vårt Kundcenter räcker oftast. 4

4 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A Behöver du hjälp, ring vårt Kundcenter på telefon Där kan du prata med vem som helst om vad som helst som rör pensioner. Från vänster: Ulf A. Smedhagen, försäkringschef, Ylva Zachrisson, Bo Nylin, ansvarig för Kundcenter, Yvonne Odermalm-Ljung, Björn Thunberg. 5

5 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A V E R K S A M H E T E N PP pensioner för mediebranschen! P ressens Pensionskassa (PP) redovisar för 1999 det högsta resultatet någonsin, 531 miljoner kronor. Tomas Lindstrand, VD. Vi har under många år byggt upp en ekonomiskt mycket stabil grund för verksamheten. Under förra året tog vi del av den starka utvecklingen på världens aktiebörser och på fastighetsmarknaden. Resultatet visar sig dels i vår resultaträkning där vinsterna syns när vi realiserar tillgångarna, dels genom ökad konsolidering där även orealiserade värdeuppgångar räknas in och dels genom ökning av våra fonder som ska svara för framtida pensionsåtaganden. Konsolideringen uppgick vid årsskiftet till 191% jämfört med 177% för ett år sedan. Avkastningen på de sammanlagda tillgångarna var 20,3%. Vi har idag så stark konsolidering att det finns anledning att fördela om delar av kapitalet till blivande och nuvarande pensionärer samt till de företag som genom åren bidragit till att den höga konsolideringen uppstått. Frågan har behandlats i PP:s styrelse under året men något slutligt beslut om hur fördelningen ska bli föreligger inte. PP är under stark utveckling med målsättningen att under år 2000 erbjuda befintliga kunder ett bredare produktutbud inom pensionsområdet. Vi har för avsikt att vara pensionsbolaget för alla tjänstemän i mediebranschen. Vi ska kunna lösa kundernas behov av pensionsprodukter. Vi erbjuder rådgivning och de produkter som de allra flesta har behov av. Detta innebär för PP att vi öppnar upp verksamheten med målsättningen att förbättra de tjänster vi erbjuder våra nuvarande kunder och i nästa steg tar upp konkurrensen om anställda i de tidningsföretag och övriga medieföretag som inte är kunder hos oss idag. I den utveckling av PP som inletts, sätts kundnyttan i fokus på ett sätt som aldrig tidigare. Vi omformar PP till ett företag som aktivt möter kundernas behov. Vi har ökat tillgängligheten 2,5 timmar per dag och under våren lanseras en ny internetsida. Verksamheten har organiserats om och ett Kundcenter har bildats där alla kundens frågor kan besvaras, om det så gäller pensioner, lägenheter eller lån. Kostnaderna har ställts i fokus där syftet är att ta bort gamla kostnader och därigenom skapa utrymme för kostnader som du som kund har direkt nytta av. PP:s starka ekonomi kombinerad med en ny strategi och nya produkter kommer även under det här seklet att spela en viktig roll för dig som arbetar i mediebranschen. (Vi har hållit på med detta sedan 1882.) Tomas Lindstrand, VD 6

6 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A V E R K S A M H E T E N Hur gick det 1999? E tt rekordår för Pressens Pensionskassa var Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 531 miljoner kronor (260). Det är det bästa resultatet sedan PP bildades för 118 år sedan. Även avkastningen på kapitalet steg, den sammanlagda avkastningen för 1999 blev 20,3% (11,9). Resultatförbättringarna skedde inom såväl försäkringsrörelsen som kapitalförvaltningen. Till det bidrog också att vi sett över våra kostnader inom flera områden som t ex aktie- och obligationsförvaltningen, upplåningen och administrationen. Försäkringsrörelsen Försäkringsrörelsens resultat förbättrades med nära 10% till 61,2 miljoner kronor (56,1) tack vare ökade premieintäkter, samtidigt som kostnadsökningarna hölls tillbaka. Premieintäkter och pensionsutbetalningar ökade i samma takt, medan den tidigare trenden med engångspremier minskade, vilket förbättrar resultatet långsiktigt. Kapitalförvaltningen Resultatförbättringen var särskilt påtaglig inom finansrörelsen, där resultatet steg med 200% till 322,6 miljoner kronor (106,5), mest beroende på uppgången på världens aktiebörser. En annan mer långsiktigt bidragande orsak till det goda resultatet är lägre kostnader för kapitalförvaltningen, där vi bl a omförhandlat de förvaltningsuppdrag vi har lagt ut. Resultatet för fastighetsförvaltningen steg till 132,6 miljoner kronor (83,2), varav 37,8 miljoner kronor (0,3) kom från reavinster från fastighetsförsäljning. Den del av kapitalförvaltningen som rör lån mot säkerhet i fastigheter visade ett något lägre resultat, 20,3 miljoner kronor (21,7), beroende på lägre marknadsräntor. Vi har också minskat utlåningsvolymen till objekt där vi bedömt att riskerna varit för stora. Vart går överskottet? 1999 års goda driftsresultat medförde bl a att vi kunnat amortera lån för 80 miljoner kronor. Resultatmässigt avsattes 465 miljoner kronor till framtida pensioner. 7

7 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E N D A G P Å G Ö T E B O R G S - P O S T E N En dag på Göteborgs-Posten L okal, pålitlig, för alla. Sju dagar i veckan förväntar sig läsare att GP lever upp till sina uttalade kärnvärden. Och det har tidningen försökt göra sedan den moderna GP grundades Såväl när det gäller lokala nyheter som internationella händelser. När Harry Hjörne tog över GP 1926 var upplagan ca ex, i dag är den drygt Därmed är GP utan konkurrens väst-sveriges största och viktigaste morgontidning. GP är också Pressens Pensionskassas största kund. Vi träffade några personer som har stor erfarenhet av tidningsvärlden och frågade dem hur de ser på samarbetet med Pressens Pensionskassa. Mats Reimertz: - Jag tycker det är en fördel att PP är förhållandevis litet, då tvingas man vara kostnadseffektiv. Vi får också snabba och bra svar på våra frågor om pensioner. Nu när pensionssystemet har förändrats i grunden har jag sam- Mats Reimertz, vvd, förväntar sig mycket av PP. 8

8 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E N D A G P Å G Ö T E B O R G S - P O S T E N tidigt mycket stora förväntningar på att PP ska utveckla sina produkter ytterligare. Jag tänker t ex på privata försäkringar och sparande. Och där är vi beredda att samarbeta för att hitta ett utbud som passar våra medarbetare. Så min fråga till PP blir helt enkelt: När kommer den här typen av produkter? PP: - Vi kommer att kunna erbjuda såväl privata pensionsförsäkringar som individuella tjänstepensioner efter sommaren i år. Till en början som traditionella försäkringar och senare även som fondförsäkringar. Kerstin Eikeland, friskvårdsreporter, behöver bevis för att byta bolag. Kerstin Eikeland: - Jag är otrogen, tillsammans med min man. Vi har båda vår ITPK i ett annat bolag. För några år sedan gjorde vi ett medvetet val, men jag kommer idag inte ihåg hur vi tänkte. Men det är inte fel att låta bli att lägga alla ägg i samma korg. Men upp till bevis. Tala om varför PP är bäst. Och det räcker inte med några tiondels procent högre återbäring, det kan ju svänga från år till år. Jag har hört talas om ert familjeskydd. Hur fungerar det, t ex om det händer något med mig eller min man, vi har tre barn. Och förresten, kan man byta bolag för sin ITPK hur som helst, utan att förlora på det? PP: - Inget bolag kan säga att deras ITPK är bäst, eftersom ingen kan garantera en framtida återbäring. Vi kan bara peka på att PP står sig väl i konkurrens med andra bolag. Dessutom ger vi som enda bolag ett garanterat återbetalningsskydd på vår ITPK. Vid dödsfall garanterar vi att pensionen under fem år betalas ut med ett basbelopp per år (år kronor), oavsett hur mycket som hunnit sparas ihop. Det motsvarar ett kapital på kronor. Att byta ITPK-bolag är enkelt, kostar inget och innebär ingen förlust av intjänad pension. Välkommen till oss! Birgitta Andreasson: - Idag är det ju mer än någonsin upp till den enskilde att välja pensionsförvaltare. Och då ingår det i mitt jobb att informera om valmöjligheterna. Birgitta Andreasson, som är personalchef, vill se flexiblare pensionslösningar. Om jag finge önska något från PP skulle jag vilja se pensionslösningar där den anställde kunde avstå en del av sin lön till pensionen. Gärna också kompetensförsäkringar där både den anställde och företaget bidrar till en pott som kan användas för vidareutbildning. Såvitt jag vet är det just nu bara ett företag på marknaden som erbjuder det. Jag tror att sådana här lösningar skulle passa PP, ni är ju duktiga på 9

9 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E N D A G P Å G Ö T E B O R G S - P O S T E N att förvalta pengar. Och för oss skulle det innebära att vi får lättare att rekrytera duktiga människor. PP: - Vi kommer senare i år att erbjuda inte bara privata pensionsförsäkringar utan även individuella tjänstepensionslösningar, t ex en kompletterande pensionsförsäkring där den anställde avstår en del av lönen. När det gäller kompetensförsäkring så har vi diskuterat detta inom PP. Vi har i dag inga konkreta planer ännu men ambitionen är att tillhandahålla även sådana produkter. Eva Arvidsson: - Pensionsfrågor är inte lätta, det ska villigt erkännas. För några år sedan hade vi en topp när det gäller avtalspensioner. Så här i efterhand kan jag konstatera att vi hade tjänat på att ha konsulterat PP lite tidigare i de frågorna, som vi gör i dag. Samarbetet med PP är färskt för Eva Arvidsson, ekonomichef, vill veta hur mycket pengar som är reserverade för pensioner. min del och egentligen vet jag inte så mycket om vilka konsulterande tjänster ni kan erbjuda. Ni kanske borde marknadsföra er lite bättre? Mitt jobb går ju ut på att hålla reda på pengarna i företaget. Jag har uppfattningen att PP är välkonsoliderat men skulle vilja ha klarare besked om hur mycket av det totala kapitalet som är uppbundet till framtida pensioner. Vid en eventuell återbetalning till medlemsföretagen vore det bra att få en del kontant och resten investerade i nya försäkringslösningar. Hur blir det med det? PP: - Av vårt totala kapital om ca 5,7 miljarder kronor är ca 2,7 miljarder avsatta till framtida pensioner. Det innebär att vi har en mycket hög konsolidering. Detta är också skälet till att vi kommer att återbetala pengar till medlemsföretagen. I dagsläget (mars 2000) är dock inte alla detaljer klara hur återbetalningen ska ske. Målet är att allt ska vara klart till sommaren. Jonny Johnson: - Jag har min ITPK hos PP i dag. Jag började faktiskt med ett annat bolag när det blev fritt att välja men gick tillbaka till PP, bland annat på grund av den högre återbäringen. Dessutom får jag snabba och bra 10

10 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E N D A G P Å G Ö T E B O R G S - P O S T E N svar på mina frågor och det tror jag beror på att PP är ett litet företag, och det tycker jag att ni ska fortsätta att vara. Jag är ju sifferkarl och vill snabbt kunna sätta mig in i de villkor som gäller just mig. Och där har jag några önskemål om förbättringar. Hur kopplar jag t ex en återbäring på 12% på min ITPK till den summa som redovisas på pensionsbeskedet från PP? Jag skulle också vilja veta hur ålderspensionen räknas ut, i klartext. Går det? Jonny Johnson, redovisningsansvarig, vill ha klara besked. PP: - Till skillnad mot många andra bolag redovisar vi vår ITPK som beräknad pension vid 65 år, under förutsättning att premierna betalas till dess. Eftersom återbäringen är garanterad, syns den inte som en delpost som kan tas tillbaka, utan ingår i totalbeloppet. Men vi ska fundera på om vi på ett bra sätt kan redovisa återbäringen på försäkringsuppgiften. När det gäller ålderspensionen är den lätt att räkna ut. ITP är en s k Gert Gelotte, politisk krönikör och reporter, vill göra något av pengarna. förmånsbestämd pension som utgör ska jag spara på bästa sätt? Kan PP en viss procent av lönen i olika hjälpa mig att göra en personlig löneskikt. Under år % av pensionsanalys? lönen intill kronor, 65% PP: - Vi hjälper dig gärna att se i intervallet över din pension, och föreslå ett kronor och 32,5% i intervallet kompletterande privat pensionssparande. Att pensionera sig före kronor. Eftersom du har fribrev hos PP och 65 års ålder med en pensionsnivå pensionen tjänas in i ett annat på 75-80% av lönen kräver mycket bolag är det svårt att använda några höga premier och är inte helt realistiskt. En förtida pensionering generella procenttal i ditt fall. Gert Gelotte: - Nu när tre av våra innebär lägre pension, men minskningen kan begränsas genom ett fyra barn är utflugna har vi plötsligt fått lite pengar över. Jag är 50 år privat pensionssparande. och vet ärligt talat inte hur många år till jag ska jobba. Få journalister orkar ju hålla på till 65. När det blir dags skulle jag vilja kunna dra mig tillbaka med kanske 75-80% av min nuvarande lön. Jag är inte den typen som älskar att köpa och sälja aktier, jag är mer ute efter ett försiktigt, traditionellt sparande som ändå ger bra resultat på kort sikt. Jag har redan börjat titta runt lite, pratat med PP och hört talas om att nya produkter är på gång. I så fall, hur 11

11 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A F Ö R S Ä K R I N G S R Ö R E L S E N Valfriheten ökar I januari 1999 fick svenskarna ett nytt, allmänt pensionssystem. Ålderspensionen från folkpension och ATP ersattes av inkomstpension, premiepension och garantipension. Har man svårt att välja förvaltare för sin premiepension, eller avstår helt, kommer pengarna att förvaltas till låg risk i Premiesparfonden inom AP-fonden. Garantipensionen är till för dem som har en låg inkomstpension eller saknar inkomstpension. I de fallen skjuts skattemedel till. Även när det gäller ITP-pensionen blir det så småningom fritt fram att välja förvaltare. Men vi tror att det kommer att ta några år innan vi är där. Fakta om pensionerna hos PP I det nya systemet tjänar man in sin pension under hela livet. Och ju längre man arbetar, desto högre blir pensionen samtidigt som man själv väljer när man vill pensionera sig. För alla inkomster och ersättningar som är pensionsgrundande betalas en pensionsavgift; hälften av den anställde, hälften av arbetsgivaren. Större delen av kapitalet går åt till att betala pensioner till dagens pensionärer, resten till en premiepension. Där ska från och med hösten år 2000 den anställde själv välja fondförvaltare. Precis som man idag kan välja förvaltare för sin ITPK-pension. Många av de anställda hos våra medlemsföretag har valt PP för den pensionen, mycket på grund av hög återbäring (12% tre år i rad) och ett bra familjeskydd. Antal medlemmar vid årsskiftet 1999/2000: ålderspensionärer aktiva försäkrade innehavare av fribrev Premierabatt till medlemsföretag 24% motsvarande MSEK 30,6 Nettopremier MSEK 138,0 Antal anslutna företag 260 Utbetalda pensioner MSEK 70,6 Pensionstillägg MSEK 28,4 Totalt utbetalda pensioner MSEK 99, räknades pensionerna upp med 2% trots utebliven inflation Återbäring på ITPK 12% 12

12 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A F Ö R S Ä K R I N G S R Ö R E L S E N Nya produkter på väg H ittills har PP kunnat erbjuda ITP och ITPK-pension. Nu när valet av pensionsform allt mer övergår till den enskilda människan, och därmed konkurrensen mellan förvaltarna ökar, har PP beslutat att utöka produktsortimentet. Med en mycket stark ekonomi och hög avkastning på kapitalet är vi övertygade om att våra nya produkter kommer att gillas av försäkringstagarna. Privat pensionsförsäkring Den här typen av försäkring har funnits länge på marknaden och varit uppskattad hos anställda i privata företag. Många av våra ITP och ITPK-försäkrade har också frågat efter den här typen av försäkring. Nu är det klart att även PP inom kort har en pensionsförsäkring, där den anställde avsätter en valfri del av lönen till den framtida pensionen. Vi siktar på att kunna presentera vår försäkring efter sommaren. Individuell tjänstepension Den individuella tjänstepensionen betalas av företaget. Hur mycket och hur länge bestäms av en överenskommelse mellan den anställde och företaget. Även här räknar vi med att vara klara med nya produkter efter sommaren. Fondförsäkringar I en fondförsäkring blandas olika former av sparande, t ex i aktier och obligationer. En skillnad mot den traditionella pensionsförsäkringen är att ingen återbäring garanteras. Vår nya fondförsäkring kommer att presenteras längre fram. 13

13 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G Hög avkastning garanterar pensionerna M ålet med kapitalförvaltningen är i grunden att inflationsskydda pensionerna genom att ge en avkastning på 4-5% över inflationen blev avkastningen av kapitalförvaltningen hela 20,3%, främst genom uppgången på världens aktiebörser. Vi förvaltar ca 5,7 miljarder kronor för framtida pensioner till våra medlemmar. Tillgångarna är placerade i aktier, räntebärande instrument, fastigheter och kreditverksamhet i form av bostadslån till våra medlemmar. Vår långsiktiga strategi är att få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Aktieförvaltningen Oron på aktiemarknaden inför 1999 besannades aldrig, resultatet blev istället en ovanligt kraftig uppgång, särskilt på de nordiska marknaderna. Under 1999 gjordes vissa förändringar bland de förvaltare vi anlitar. Merrill Lynch Global Asset Management Ltd och Capital Resource AB ersattes med nya förvaltare. State Street fick ansvaret för indexförvaltningen av aktier i USA, Asien, Japan och på Emerging markets. För Europa anlitas Pictet Asset Management och ABN Amrobank. Alfred Berg sköter förvaltningen av räntebärande papper. Kvar sedan tidigare är Trevise Unibank och Handelsbanken Markets för den nordiska aktiemarknaden. Obligationsförvaltningen På grund av ränteuppgången blev avkastningen betydligt lägre Index för obligationerna minskade med 2,4%, medan statspapper med kort löptid steg med 3,3%. Fastighetsförvaltningen Även fastighetsförvaltningen hade ett starkt år med värdeökningar på 15%. PP äger nästan enbart bostadsfastigheter som finns i Stockholm, Malmö och Uppsala. Under 1999 såldes en hyresfastighet i Uppsala och kontorsfastigheter i Malmö med reavinster på tillsammans 37,8 miljoner kronor. 14

14 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G Bostadslån till medlemmar Lånevolymen minskade med 10 miljoner kronor till 330 miljoner kronor beroende på avveckling av större objekt. Efterfrågan på bostadslån från medlemmarna var fortsatt hög. På grund av lägre räntor minskade avkastningen något under % avkastning totalt En stor del av vårt kapital är placerat i aktier och fastigheter, där vi hade glädje av uppgången under Den sammanlagda avkastningen för 1999 blev 20,3% (11,9), fördelat på 39,5% för aktieportföljen, 15,0% för fastigheter och 11,8% för obligationer. Genom årets avkastning förstärks den redan mycket goda konsolideringen, dvs tillgångarnas storlek i förhållande till det framtida pensionsåtagandet. Direkt- och totalavkastning 1999 Ingående Netto Värde- Utgående Direkt- Totalmarkn.v % placering förändr. % markn.v % avkastn. % avkastn. % TKR TKR TKR TKR TKR TKR Räntebärande , , , , ,76 Direktlån , , , ,62 Aktier , , , , ,48 Fastigheter , , , , ,00 Upplåning för placeringar , , Summa placeringar , , ,32 Övrigt , , Totalt , , , , ,31 I räntebärande ingår indexobligationer. 15

15 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E K O N O M I S K R E D O V I S N I N G Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Pressens Pensionskassa Försäkringsförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1999, föreningens 118:e verksamhetsår. FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Försäkringsrörelsen gav under 1999 ett överskott på 61,2 Mkr (56,1). Resultatförbättringen beror på ökade premieintäkter. Glädjande är att intäkterna ökar samtidigt som de s k engångspremierna minskar. Antalet medlemmar har ökat under året. Vid årets slut var antalet medlemmar (20 289) och antalet arbetsgivare 260 (261). Premierna uppgick under 1999 till 138,0 Mkr (126,9). Då är engångsavgifter på 10,3 Mkr (13,4) inräknade och premierabatten på 30,6 Mkr (26,6) avdragen. Samarbetet med Länsförsäkringar, om användandet av Pressens Pensionskassas datorsystem för ITP-försäkring till icke traditionella ITP-kunder, fortsatte under PP erhöll ersättning för löpande assistans. Under 1999 medförde detta sänkta kostnader för försäkringsrörelsen med 1 178,6 Kkr (264). Fr o m den 1 januari 2000 har detta samarbete upphört. Länsförsäkringar köpte under 1999 ett av PP nyutvecklat datasystem för administration av förmånsbestämda försäkringar. Pensionsutbetalningarna uppgick till 98,9 Mkr (93,1) varav 70,6 Mkr (65,0) var grundbelopp och 28,4 Mkr (28,1) var pensionstillägg inklusive PP Bonus. Värdesäkring av utgående pensioner har under lång tid baserats på förändringen av konsumentprisindex (KPI) mellan åren. Trots att konsumentprisindex (KPI) sjönk mellan september 1997 och september 1998, höjdes utgående pensioner under 1999 med 2,0 procent (1,5). Kapitalvärdet av de från och med 2000 utgående pensionstilläggen har beräknats enligt föreningens premiereservgrunder och uppgick till 235,0 Mkr (233,0) vid 1999 års utgång. Värdet av återbäringsoch värdesäkringsfonderna utgjorde vid samma tidpunkt 1 136,2 Mkr (956,7). Dessa fonder, tillsammans med ej bokförda övervärden på Mkr (1 421), utgör en garanti för Pressens Pensionskassas fortsatta förmåga att värdesäkra utgående pensioner och ge det extra pensionstillägget PP bonus. Under året har utvecklingen av PP:s försäkringsrörelse fortsatt. Målsättningen är att under år 2000 ha breddat produktutbudet med traditionella pensionssparprodukter där medlemmarna kan komplettera sitt pensionssparande. Målsättningen är också att PP skall tillhandahålla s k fondförsäkringar. KAPITALFÖRVALTNINGEN Tillgångarna förvaltas genom placeringar i olika slags värdepapper såsom svenska och utländska aktier, räntebärande instrument, genom utlåning mot säkerhet i pantbrev i främst enfamiljshus samt i ett fastighetsbestånd. Syftet med kapitalförvaltningen är att skapa en långsiktig stabil värdetillväxt och därigenom värdesäkra de pensionsåtaganden som Pressens Pensionskassa har iklätt sig. Målsättningen är att uppnå en avkastning som långsiktigt överstiger inflationen med 4-5 procent per år. Vägen att uppnå detta är att använda de tillgängliga placeringsinstrumenten och genom en väl avvägd fördelning mellan risk och förväntad avkastning uppnå en avkastning som ligger i nivå med våra konkurrenter. Under 1999 uppgick den sammanlagda avkastningen på tillgångarna till 20,3 procent. Fastigheter Fastighetsrörelsens synliga resultat var 94,9 Mkr (82,9). Resultatförbättringen beror dels på lägre kostnader, 16

16 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E K O N O M I S K R E D O V I S N I N G 76,2 Mkr (92,0), dels på lägre finansieringskostnader, 27,0 Mkr (35,7). Däremot minskade räntebidragen med 3,6 Mkr till 8,4 Mkr. Fastighetsbeståndet 1999 var mindre än året före. Vid försäljning av fastigheter uppstod en vinst på 37,8 Mkr. För jämförbara fastigheter, dvs fastigheter som ägts hela 1999 och hela 1998, har hyresintäkterna ökat med 2,4 procent, medan kostnaderna minskat med 12,1 procent. Driftsresultatet för dessa fastigheter är 14% bättre än Fastighetsbeståndet omfattar numera ca kvm uthyrningsbar yta, varav 83 procent bostäder. Under 1999 minskade fastigheternas bokförda värde med 175,1 Mkr (51,1), efter fastighetsförsäljning. Nedskrivning av fastigheter har skett i Malmö med 1,3 Mkr enligt lägsta värdets princip. Fastigheternas bokförda värde vid utgången av 1999 var 1 056,3 Mkr (1 231,4). Taxeringsvärdet uppgick till 1 032,1 Mkr (1 028,7 ). Marknadsvärdet bedöms ligga 996 Mkr (859) över det bokförda värdet. Fastigheterna är belånade till 21 procent (24) av marknadsvärdet. PP har planenligt skrivit av byggnadernas bokförda värden med 1 (en) procent på anskaffningsvärdet. Värdering av fastighetsbeståndet har skett genom extern värdering av 14 fastigheter. Resterande har värderats med dessa värderingar som grund. I samtliga interna värderingar har eventuella räntebidrag inte åsatts något värde. Kreditrörelsen Kreditrörelsen gav ett synligt resultat på 20,3 Mkr (21,7). Resultatförsämringen beror på den lägre räntenivå som rådde under 1999 jämfört med året före. Utlåningsvolymen minskade något under året till 330,6 Mkr (341,7). Utlåningen till enfamiljshus ökade medan utlåningen till affärs- och kontorsfastigheter drogs ned som ett led i ambitionen att reducera exponeringen mot fastighetsmarknaden. Ränteintäkter och avgifter för utlåningen uppgick under året till 21,3 Mkr (23,4). För 1999 har 0,1 Mkr (0,1) reserverats för ett osäkert lån. Totalt är 0,8 Mkr reserverade för osäkra lån. Finansrörelsen Resultatet av finansrörelsen under 1999 uppgick till 322,6 Mkr (106,5). Finansrörelsen har givit räntor och utdelningar på 53,2 Mkr (55,2) och realiserade vinster på 273,1 Mkr (57,0). Kostnaderna i finansförvaltningen har reducerats med 1,9 Mkr (34%). Härtill kommer neddragningar i kostnader som inte är synliga vid förvaltning via fonder där avgiften tas ur fonden. Denna neddragning är betydligt större än ovan angivna 1,9 Mkr. Vid utgången av 1999 var 1 725,1 Mkr (1 556,0) placerat i räntebärande instrument, inklusive likvida medel. Marknadsvärdet av dessa placeringar var 433,1 Mkr (279,1) högre än det bokförda värdet. Placeringen i börsaktier och andelar uppgick vid samma tillfälle till 1 199,4 Mkr (848,1). Börsaktiernas marknadsvärde var 377,3 Mkr (215,9) högre än det bokförda värdet. Enligt lägsta värdets princip har aktier skrivits ned med 0,6 Mkr (47,7) och obligationer med 15,6 Mkr (0,0). Under 1999 har föreningens värdepappersportfölj varit placerad i räntebärande instrument, svenska och utländska aktier samt s k börsobligationer. En ny struktur på förvaltningen har genomförts med en tydligare strategi för allokeringen mellan olika tillgångsslag och geografiska marknader. Liksom tidigare sköts den löpande förvaltningen på diskretionär basis av externa förvaltare. Inriktningen är att placera i fonder så långt det är möjligt. Den nya inriktningen 17

17 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A E K O N O M I S K R E D O V I S N I N G har medfört att två förvaltare sagts upp. Tre nya förvaltare har tillkommit och två har fått ändrade mandat. Uppdragen för Handelsbanken Markets och Trevise Kapitalförvaltning AB har breddats till nordiska aktier och rätt att allokera mellan aktier och räntebärande instrument inom givna ramar. Två nya förvaltare har engagerats för förvaltning av europeiska aktier, Pictet Asset Management och ABN Amro Bank via Alfred Berg Kapitalförvaltning. Förvaltningen av aktier i USA lades över till State Street Global Advisors, SSgA. Detta företag fick även uppdragen att förvalta våra innehav av aktier i Asien/Japan respektive Emerging Markets. Förvaltningen sker i s k indexförvaltning. Vidare har EFG Private Bank SA i Zürich förvaltat aktier i USA och Europa efter speciell investeringsfilosofi. Derivata instrument Under året infördes ett nytt instrument i förvaltningen. Syftet var att skydda aktieinvesteringen i USA mot större nedgång. I det syftet köptes optioner som ger oss rätt att sälja aktierna till motparten på indexnivån S&P ,51 ned till 1 021,98. Samtidigt avsade vi oss en uppgång över nivån 1 580,66 för beloppet 14 miljoner USD respektive rätten att sälja vid indexnivån 1 335,53 ned till 934,87 mot att vi avstår uppgång över 1 578,60 för beloppet 15 miljoner USD. En värdering av instrumenten till marknadsvärde per visar ett undervärde på 12,0 Mkr vilket inte är beaktat i årets resultat. belastas vid dessa åtgärder består av till företagen allokerade medel. De allokerade medlen beräknades per till 959 Mkr. Konsolideringsgraden, före hänsyn till ovanstående, uppgick per till 191% (177%). ADMINISTRATION Förvaltningskostnaderna för administration uppgick under 1999 till 6,1 Mkr (7,3). Under året har en fokusering skett på kostnaderna och omförhandling av olika tjänster har skett med ett synbart resultat i kostnaderna under det gångna året. Ökningen av antalet anställda beror på omflyttning till PP från Bra Bostad. Personal Medelantalet årsanställda Försäkringsrörelsen 3,9 3,3 Fastighetsrörelsen 11,6 9,8 Kreditrörelsen 1,0 1,0 Administration, IT 4,4 4,4 Totalt 20,9 18,5 Av de totalt 20,9 anställda var 8,6 män. Löner, andra ersättningar och sociala avgifter Lön och andra ersättningar varav styrelse och VD Sociala avgifter varav pensionskostnader KONSOLIDERING Styrelsen fastställde under 1999 att PP:s konsolidering skall vara 125%. Stiger konsolideringen över 135% skall åtgärder vidtas så att nivån återställs till 125%. Sjunker konsolideringen under 115% skall också åtgärder vidtas. Den buffert som skapas respektive HELÄGDA BOLAG Fastighetsförvaltning i egen regi är momsbelagd (till skillnad från försäkringsverksamhet). Därför är det av administrativa skäl enklast att bedriva fastighetsförvaltning i särskilda bolag. Pressens Pensionskassa har ett förvaltningsbolag, Pressens Förvaltnings AB. Sedan 18

PRESSENS PENSIONSKASSA ÅRSREDOVISNING 2001

PRESSENS PENSIONSKASSA ÅRSREDOVISNING 2001 PRESSENS PENSIONSKASSA ÅRSREDOVISNING 2001 DÅ Innehåll VD har ordet 3 Verksamheten 4 Kapitalförvaltning 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter 14 Revisionsberättelse 21 Styrelse,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING. for. Antalet medlemmar i foreningen uppgick vid arsskiftet 2008/2009 till 30 medlemmar fordelat pa 20 bostadsratter.

ARSREDOVISNING. for. Antalet medlemmar i foreningen uppgick vid arsskiftet 2008/2009 till 30 medlemmar fordelat pa 20 bostadsratter. ARSREDOVISNING for BOSTADSRATTSFORENINGEN Styrelsen for Bostadsrattsforeningen Granjesvalen nr 4 far harmed avge redovisning for foreningens verksamhet under rakenskapsaret 29. STYRELSE Styrelsen har under

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1 Org nr 702000-3989 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Finansiell information för första halvåret

Finansiell information för första halvåret PP Pension DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008 1 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen blev -5,0 procent Försäkringstekniska avsättningar ökade med 70 MSEK Förvaltningskostnadsprocenten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer