Projektrapport. Förstudie avseende utveckling av Seskarö Camping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport. Förstudie avseende utveckling av Seskarö Camping"

Transkript

1 Projektrapport Pojektrapport Journalnummer Rapport skriven av Åsa Stenström december 2010.

2 Projektrapport Journalnummer Projektägare/stödmottagare: Haparanda Kommun Projektledare: Åsa Stenström, konsult anlitad av WeHa AB. Projektgrupp: Sven-Erik Bucht och Patrik Oja, Haparanda kommun och Pigge Werkelin, WeHa AB Projekttid: till Kontaktuppgifter: Åsa Stenström, , Patrik Oja, , Pigge Werkelin, ,

3 Sammanfattning När det här projektet började var det med en idé om att utveckla Seskarö Camping men nu när vi avslutar projektet har den ursprungliga idén knoppat av sig och blivit en idé som kan bidra till att utveckla regionen. Det innebär att från att vara en fråga som kan hanteras av en enskild campingintressent har frågan lyfts upp en nivå där den kräver samverkan av olika intressenter och samverkanspartners varav några behöver vara på en högre beslutande nivå. För att göra förstudien hanterlig har vi delat upp idéerna i två nivåer: En basnivå som handlar om hur en enskild campingintressent kan utveckla campingen genom att bygga stugor, restaurang och pool, servicehus och anlägga husvagnsplatser. En bonusnivå som handlar om hur flera samarbetspartners tillsammans utvecklar en attraktion som i vår vision omfattar ett badhus, natrucenter/naturum, sälar och restaurang på udden vid Tromsöviken, Seskarö Camping. Problemformulering: Vilka är förutsättningarna att utveckla Seskarö Camping till en modern och lönsam turismanläggning? Frågeställningen innefattar att med nytänkande och erfarenhet hitta innovativa sätt att utveckla befintliga, men outnyttjade och kanske undangömda värden till attraktionsstärkare som gör platsen mer kommersiellt gångbar samt att undersöka marknaden för både fastigheter och camping i området. Vad har vi kommit fram till? Även om besökarna uppskattar den natursköna platsen Seskarö Camping vid Tromsöviken, går det inte att bedriva lönsam camping när den är i befintligt skick. Seskarö ger bra förutsättningar att skapa turistiska upplevelser året runt och både seskaröbor och Haparanda kommun ställer sig positiva till en utveckling av campingen. Detaljplanarbetet pågår och nästa steg är att planen ska ställas ut. Om campingen ska kunna utvecklas vidare krävs en lokal eldsjäl. Om vi hittar en sådan intressent kan Drömstugan fortsätta sitt engagemang i utvecklingen, men samarbetsformen måste diskuteras mellan de berörda parterna. Finns det köpare till minst 50 uthyrningsstugor enligt Drömstugans koncept vet vi att det skulle ge lönsamhet till campingen och generera cirka 23,5 miljoner i så kallad turistkrona till lokala företag. Haparanda kommun och närliggande områden befinner sig en expansiv utvecklingsfas med företagsetableringar som kan förväntas öka behovet av bäddar. Det pågår också lokala, regionala och gränsöverskridande turistiska utvecklingsprojekt vilket gör att en satsning på att skapa en attraktion på Seskarö bör passa in bra som en del av ett turistiskt kluster. Vad gäller en byggnation på udden bedömer vi att den är tekniskt möjlig med vissa förbehåll. Eftersom Naturvårdsverket tidigare visat intresse för att anlägga ett Naturum i anslutning till Haparanda skärgårds nationalpark känns vår vision som den saknade pusselbiten. Vad finns kvar att göra? Basnivån Hitta lokal intressent som vill köpa eller arrendera Seskarö Camping! Ta reda på om intressenten vill samarbeta med Drömstugan! Antingen med Drömstugan som ägare, eller med Drömstugan som samarbetspartner för att kunna applicera Drömstugekonceptet på Seskarö. Marknadsundersökning för att ta reda på om det finns intresse att köpa drömstugor. 3

4 Vad gäller basnivån bibehåller Drömstugan AB sitt intresse och om de hittar rätt samarbetspartner som arrendator/ägare eller som konceptkund fortsätter deras engagemang i Seskarö Camping. De är beroende av ett samarbete med en lokal intressent. Det kan också bli så att campingen fortsätter i någon annans regi utan inblandning av Drömstugan. Bonusnivån Föra arbetet med Tillväxtverket och Naturvårdsverket vidare! Ta reda på vilka andra som är intresserade av ett samarbete runt att skapa en attraktion på udden! Vad gäller bonusnivån är Haparanda kommuns ansvar av avgörande betydelse för om man ska gå vidare. Någon måste ta det övergripande ansvaret för att samla ihop en utvecklingsgrupp. Seskarö är en pärla i Bottenviken. Det finns potential till turistisk utveckling. Med tanke på den positiva utveckling som är på gång i Haparanda kan det vara precis rätt tid att satsa nu. Min förhoppning är att den här rapporten ska fungera som inspiration och motivation att jobba vidare. Det finns många att tacka för att de har hjälpt mig att hitta svaren på olika frågor och på andra sätt varit behjälpliga. Tusen tack till er alla! Men det som verkligen värmde i hjärtat var när de närvarande på informationsmötet i Seskarö Folkets hus den 8 december 2010, ställde sig upp och applåderade visionerna. För mig är det ett symboliskt ögonblick som visar vilket varmt hjärta det här projektet har haft från början till slut. Åsa Stenström, projektledare Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Projektbeskrivning Genomförande Beskrivning Seskarö Strandby Basnivå Seskarö Strandby Bonusnivå Analys basnivå Seskarö Strandby basnivå, analys Restaurang och pool på campingen Renar Finansiering Basnivå Bedömning Basnivå Analys bonusnivå Seskarö Strandby bonusnivå, analys Byggnaden på udden Restaurang på udden Upplevelsebad på udden Sälar i hägn Naturcenter/Naturum Äventyrscenter Kärleksnäste Marknadsföring av Seskarö som attraktion Finansiering Bonusnivå Bedömning Bonusnivå Planarbetet Konkret förslag till fortsatt projektplan Bilagor Källor

5 1. Inledning 1.1 Projektbeskrivning Bakgrund Seskarö ligger i Haparanda kommuns skärgård, tillgängligt från fastlandet via bro. Huvudnäringen i det lilla samhället med ca 500 bofasta har länge varit sågen, men då denna lades ner 2008 har ca 50 personer förlorat sina arbeten. I samhället råder en mysig Bullerby-stämning, man har en fantastiskt fin gammal byskola, ett anrikt Folkets hus och en kyrka som gärna nyttjas av ditresta brudpar. Ön har ett rikt friluftsliv. På vintern gäller längdskidor, snöskoter eller skridskor. På sommaren handlar det om fiske, bärplockning, sol och bad samt båtliv. På vintern betar ca renar på Seskarö. Från Seskarö är det inte långt till Sveriges nordligaste nationalpark i marin miljö, Haparanda-Sandskär. Seskarö Camping ligger vid Tromsöviken på Seskarö. Den ägs av Haparanda kommun. Campingen har en liten, familjevänlig sandstrand, ett tiotal stugor, flera husvagnsplatser och präglas av den kringgärdande skogen. Verksamheten har bedrivits i förhållandevis liten skala och det har varit svårt att få den lönsam, vilket har lett till att anläggningen har förfallit. Haparanda kommun är angelägen om att höja standarden på anläggningen i en tid då kommunen får allt fler besökare och efterfrågan på attraktiva och spännande övernattningsställen ökar. Haparanda är Sveriges östligaste kommun med den sydligaste landgränsen mot EU-länderna öster om Sverige. Gränspassagen är också Nordens mest trafikerade. Staden präglas av närheten till Finland och den finska systerstaden Tornio, med vilken man har ett starkt, utvecklat samarbete inom de flesta samhällsområden. Besöksnäringen är växande och en stor anledning är utvecklingen av Haparanda-Tornio som handelsplats. För att utveckla besöksnäringen pågår ett arbete med destinationsutveckling där varumärke och allt som finns att erbjuda i regionen skall synliggöras på ett tydligt sätt för besökare. I Haparandas Vision 2020 har tydligt uttalats att Haparanda kommun vill bli en upplevelserik handels- och besöksplats vilket bland annat inbegriper ett mångsidigt utbud av aktiviteter, upplevelser och shopping, att bli en unik konferensort och att utveckla boende och rekreation även i skärgården. Norrbotten har en mycket stor andel utländska turister varav de norska gärna stannar kvar en längre tid framförallt under sommarhalvåret. De bor gärna i hotell och stugbyar under sin vistelse i länet och efterfrågar andra aktiviteter än bara shopping. Även från Finland kommer året om en stor andel besökare. IKEA har stort bidragit till detta. Syfte Undersöka förutsättningarna för att utveckla och utöka Seskarö Camping till en modern och lönsam turismanläggning. Mål Att sammanställa ett beslutsunderlag inklusive en detaljplan, som i första hand ska användas av WeHa AB om de beslutar att gå vidare med utvecklingsplanerna, eller i andra hand av Haparanda kommun då de etablerar kontakt med andra potentiella intressenter. Målgrupp Målgrupp för projektet är förutom grannskapet, närregionen, Norden och Barentsområdet samt Mellaneuropa. Förhoppningen är att projektet ska leda vidare till att Seskarö Camping utvecklas till en modern och lönsam turismanläggning och om WeHa eller annan entreprenör tar sig an den uppgiften, kommer resultatet att påverka lokalbefolkningen på Seskarö och i en vidare cirkel även Haparanda kommun i sin helhet. 5

6 Problemformulering Vilka är förutsättningarna att utveckla Seskarö Camping till en modern och lönsam turismanläggning? Frågeställningen innefattar att med nytänkande och erfarenhet hitta innovativa sätt att utveckla befintliga, men outnyttjade och kanske undangömda värden till attraktionsstärkare som gör platsen mer kommersiellt gångbar samt att undersöka marknaden för både fastigheter och camping i området. Strategi Att tydliggöra förutsättningarna att utveckla Seskarö Camping till en modern och lönsam turismanläggning och som en följd av detta också påbörja arbetet med att knyta kontakter både med lokalbefolkning och samarbetspartners. Projektorganisation Projektägare: Haparanda kommun. Projektledare: WeHa AB finansierar konsulten Åsa Stenström, Stenströms Information & Marknadsföring för uppdraget. Projektgrupp: Sven-Erik Bucht och Patrik Oja, Haparanda kommun och Pigge Werkelin, WeHa AB. Projekttid: till , förlängt till Läget vid projektets start, juni 2009 Intresset för Haparanda ökar. WeHa AB, arrenderar Seskarö Camping. Syftet är att lära känna förutsättningarna från grunden och om potential finnes påbörja en rejäl satsning. Företaget tror starkt på möjligheterna och satsar en ansenlig summa privata medel till en förstudie. Haparanda Kommun vill stärka framgångsfaktorerna och gå in i projektet med bl a upprustning av anläggningens förfallna delar och komplettering av basala campingteknikaliteter redan under arrendetiden samt bistår aktivt med detaljplanearbetet kring en anläggning som kan växa till något riktigt stort. Företaget WeHa ägs av Pigge Werkelin och Niklas Harlevi. Familjerna Werkelin och Harlevi har sedan 60-talet sysslat med turismnäringen. De besitter tillsammans en bred kunskap och har en mångårig erfarenhet av att med framgång utveckla boendeanläggningar. Pigge Werkelin är grundare/initiativtagare till Sveriges första lågprisflyg som idag flyger på nio destinationer året runt och ytterligare destinationer under säsong. Sverigeflyg omsätter drygt en halv miljard. Han har under åtta år varit VD på Gotlands största fritidsanläggning, Kneippbyn. När Sveriges campingägare tillsammans investerat 1 miljard kronor på fem år, så har Werkelinbolagen under tre år investerat för 400 miljoner på sina campingar. Pigge är delägare i bland annat WeHa AB och Drömstugan i Sverige AB. WeHa AB arrenderar campingen för att bekanta sig med platsen, men för att kunna fatta beslut om Seskarö Camping, krävs en undersökning av förutsättningar såsom platsens resurser, planmässiga förutsättningar för byggnation, energilösningar, samarbeten med andra företag inom upplevelseturism, marknad för turism och fastigheter och finansieringsmöjligheter. I ett första steg utformas en projektplan baserad på grundliga studier av marknadsläge, intervjuer och kartläggning av utvecklingsmöjligheter i regionen. Med den här utredningen av Seskarö Campings möjligheter att utvecklas till en modern och lönsam anläggning hoppas WeHa tillsammans med Haparanda kommun presentera en utvecklingsmodell som gör att Drömstugan i Sverige AB bedömer att platsen har så attraktiva förutsättningar att det blir intressant att gå vidare. Skulle resultatet bli att Drömstugan i Sverige AB väljer att gå vidare beräknas de investera ca miljoner. I annat fall kommer utvecklingsidéerna att lämnas till Haparanda kommun så att någon annan intressent kan fortsätta arbetet med att utveckla Seskarö Camping. Metod Anlita en konsult som genomför undersökningen Åsa Stenström, som har erfarenhet från marknadsföring, besöksnäring inklusive boendeanläggningar och upplevelseturism samt lokalt arbete med landsbygdsutveckling, plus att hon även är väl insatt i utvecklingen av koncept Drömstugan. 6

7 Åsa driver Stenströms Information & Marknadsföring tillsammans med sin partner Roine Andersson. Företaget har sitt säte på Gotland. Undersökningen kommer delvis att bedrivas på distans från Gotland med kontakter över telefon och internet, men innefattar också resor till Seskarö och andra platser som är av betydelse för undersökningen. Dessa platser kan ligga både i Sverige och utlandet. En annan del av WeHa AB:s insats är att under minst ett år driva Seskarö Camping för att bekanta sig med platsen och anläggningen. För att detta ska vara möjligt krävs en del investeringar i småskalig infrastruktur från kommunens sida. Resultatet kommer att redovisas både i fakta typ siffror, kalkyler och statistik, men också i detaljplan, ritningar, idéskisser, utvärdering och visioner för både själva anläggningen Seskarö Camping och lämpliga samarbetspartners. Det övergripande målet är att öka Haparanda-Tornios attraktionskraft hos invånarna i norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt övriga Barentsområdet. De som besöker Haparanda-Tornio ska stanna längre. Snittet för besöket som idag är på 5 timmar ska närma sig 35 timmar. Det primära målet är att starta processer i näringsliv och samhälle som utvecklar besöksnäringen och skapar nya affärer. Haparanda har potential att få stark dragningskraft, inte minst sedan IKEA:s etablering i Haparanda som ökat trycket på logimöjligheter. Det vore en bra grej om campingen på Seskarö kunde utvecklas helt enkelt. Campingen har en oerhörd potential, det mesta är ogjort, men det kräver en duktig entreprenör. Sven-Erik Bucht, kommunalråd i Haparanda, Genomförande Jag, Åsa Stenström genomförde ett besök i Haparanda och på Seskarö innan projektstarten. Den 1 2 juni 2009 reste jag upp tillsammans med Pigge Werkelin och vi gjorde också ett gemensamt besök den 11 augusti Den 8 mars 2010 hade vi ett avstämningsmöte med Göran Wigren och Patrik Oja i Bromma angående detaljplanen. Jag tog innan projektets start kontakt med hembygdsföreningen på Seskarö, Saara Innala och Mats Lindelöf, för att på ett möte med medlemmarna få deras bild av platsen. Jag har också följt utvecklingen på Seskarö och Haparanda via bevakning av lokal press och radio, samt bloggen som gett mig kontakt med Per-Erik Isaksson. Vid våra besök har vi haft möten med bland annat kommunalråd Sven-Erik Bucht, kommunchef Patrik Oja, planchef Göran Wigren, och näringslivsutvecklare Ove Niva på Haparanda kommun, landshövding Per-Ola Eriksson, Tordh Lundmark och Tina Nordgren på Länstyrelsen Norrbotten, Åsa Hansson och Kaj Rundgren som drev campingen sommaren 2009 och Jag har initialt haft kontakt med dåvarande kommunchef Jan Tornberg på Haparanda kommun. Pigge Werkelin och Sven-Erik Bucht har tillsammans besökt Tillväxtverket. Per-Ola Nilsson har varit i kontakt med Naturvårdsverket. Allt eftersom idéerna utvecklade sig till att omfatta en idé om sälar har jag haft kontakter med Iréne Sjögren Lycksele djurpark, Karin Bernodt veterinär, Stiftelsen Skansen, Linda Askelund Skansen och Anna Roos Naturhistoriska Riksmuséet. Göran Wigren har ansvarat för arbetet med detaljplanen. Åsa Hansson och Kaj Rundgren har i det initiala arbetet med detaljplanen bidragit med konstruktiva synpunkter och hela tiden varit behjälpliga på olika sätt. Under arbetet med detaljplanen har konsulter från Tyréns AB anlitats för rådgivning om klimat- och väderanpassning av en särskilt utsatt byggnad. Jag har haft kontakt med ett par personer som jobbar med Naturvårdsverkets Naturum. Jag har intervjuat mäklare Inger Wennberg, restauratör Lisbeth Borg, turistsekreterare Annu Lakkala och vd för Svensk Turism Magnus Nilsson. Jag har tagit hjälp av konsult Mait Juhlin för att samla ihop relevant turiststatistik. Den 8 december 2010 genomfördes ett allmänt informationsmöte på Seskarö. Deras respons på våra idéer var översvallande positiva, se bilaga 7. 7

8 Seskarö en plats att tycka om Jag bor och arbetar i vanliga fall på Gotland. När jag gick in i det här projektet visste jag ingenting om Seskarö ön var en liten prick på kartan, någonstans där uppe i Bottenviken. Jag upptäckte ganska snart att när Seskarö nämndes på Gotland ledde det till positiva reaktioner från personer som kände till något om platsen. En del hade varit på besök, andra hade någon bekant som berättat för dem om ön, några kände någon som hade anknytning till ön och någon kände till arbetarnas historia. Redan i detta finns en slags positiv mystik, en välvillig inställning; man vill gärna vara en som kan tillföra något positivt om Seskarö. Som jag uppfattar det handlar bilden av Norrland mycket om vinter, fjäll och vildmark. Möjligen tänker man också på kuststäderna och kanske universiteten? Men att Norrland dessutom rymmer skärgård med öar är nog inte något som vi söderifrån tänker på innan vi varit på plats. Lägg sedan till faktumet att Seskarö vintertid får besök av cirka renar. Även om jag kan gräva djupt i minnet och hitta fragment som berättar att renarna under vintern går mot kusten, hade jag inte insett att det betydde att renarna faktiskt kliver ut på isen och vandrar runt bland skärgårdsöarna. Väl på plats på Seskarö kunde jag konstatera att ön är lagom stor att greppa med en vänligt, spretande tallskog på knastertorr mossa och mjuka formationer av sand och morän. Öns form med många uddar och vikar skapar en spännande, vacker och aktivitetsstimulerande atmosfär, sommar som vinter. Det mysiga samhället på Seskarö med bland annat en nostalgisk byskola hade vid mina besök en sorglig kontrast i det tömda sågverksområdet. Det är tydligt att det är en ö som på många sätt kämpar för sin överlevnad vilket gör att frågan om det går att utveckla campingen får en större tyngd. Kan vi hitta en lösning för campingen så kommer den att bli en värdefull vitamininjektion för hela ön. Det är säkert också skälet till att jag i mina kontakter med boende på Seskarö (se bilaga 7), beslutsfattare, tjänstemän och andra har blivit positivt bemött. Många vill att det ska gå bra för Seskarö. Hur idéerna har vuxit fram Inledningsvis var idén att omvandla Seskarö Camping enligt det strandbykoncept som Drömstugan i Sverige AB (vid projektets början hette bolaget Svenska Strand- och Fjällbyar AB) arbetar med. Ett hundratal stugor, en restaurang och ett litet badhus eller pool. Närheten till naturen har från start varit en viktig faktor. Här skulle det inte handla om att bygga det största badhuset eller häftigast äventyrsbadet, utan istället satsa på ett badhus i en stil som förstärker känslan av närhet till naturen. Renarna var ett självklart inslag och sedan lades sälarna till. Båda djuren har koppling till Seskarö och markerar att ön ligger i gränslandet mellan renskog och sälhav. Haparanda Skärgårds Nationalpark ligger strax utanför Seskarö. Som ett infall började jag och Pigge att prata om att man skulle kunna simma med sälar i badhuset och vi såg framför oss hur badhusets bassäng skulle gränsa till ett akvarie med sälar, så att det skulle kännas som att man simmade med sälar även om det fanns ett tjockt akvarieglas emellan. Sälidén kändes nästan galen. Skulle vi verkligen kunna ha ett hägn med sälar vid campingen? Efter att jag varit i kontakt med Iréne Sjögren på Lycksele djurpark framstod emellertid idén som realiserbar. Vi nämnde därför idén i möte med kommunalråd Sven-Erik Bucht och landshövding Per-Ola Eriksson och idén växte sig starkare. Nu visade det sig att Naturvårdsverket varit i kontakt med Haparanda kommun med anledning av att de skulle vilja ha ett Naturum i närheten av Haparanda Skärgårds Nationalpark. Varför inte bygga ett sådant Naturum i anslutning till Seskarö Camping? Nu hade den ursprungliga idén om att bygga en strandby med kvalitetsstugor vuxit till att också omfatta ett badhus, ett naturcenter/naturum, sälar och restaurang. Redan från början har vi haft inställningen att campingen ska vara aktiv året om och för att kunna ta hit sällskap insåg vi att det också behövdes ett Äventyrscenter som kan arrangera olika paketresor. Allt det här har komplicerat projektet. Det som vi från början trodde var en ganska enkel sak att undersöka och utvärdera växte och blev till en stor vision. Skulle vi lyckas fullt ut med alla delar vore det fantastiskt för hela Haparanda kommun men de här delarna innebär också en längre och krångligare startsträcka. 8

9 Vi påbörjade under hösten 2009 arbetet med en ny detaljplan för Seskarö Camping. Planchef Göran Wigren har ansvarat för planarbetet och vi har tillsammans försökt hitta svar på frågor om byggnaden på udden, fast det i dagsläget egentligen inte funnits så många svar. Det är ju här som den mest spännande och samtidigt komplicerade delen av visionen placeras. Planen var i mars 2010 ute på samråd och i dagsläget finns en samrådsredogörelse. När projektet startade arrenderade WeHa AB campingen på två år och Åsa Hansson har varit platschef. Det avtalet har sagts upp så att 2010 blev sista året campingen drivs i WeHa:s regi. Nu förhandlar Pigge med sina delägare i bolaget Drömstugan AB om att de ska gå vidare och satsa på Seskarö. Nu jobbar vi med två möjliga nivåer: En basnivå som innebär att utveckla campingen enligt Drömstugans strandbykoncept: uthyrningsstugor, ett kärleksnäste, restaurang, pool, servicebyggnader, husvagnsplatser och reception. Basnivån ger campingen en rejäl ansiktslyftning och ökar antalet bäddar, höjer standard, förlänger boendesäsongen och ger bra ekonomiska förutsättningar att driva campingen. En bonusnivå som bygger vidare på basnivån: strandby (enligt basnivå), äventyrscenter, upplevelsebad, restaurang, naturcenter, sälar och renar. Bonusnivån lyfter Seskarö Camping från att vara en modern boendeanläggning till att bli en attraktion. Det innebär, om vi lyckas, att platsen har förutsättningar att bli omtalad i media, både nationellt och internationellt. Då kan vi få besökare utanför Seskarös/Haparandas nuvarande besöksmarknad. Projektledarens utvärdering av genomförandet När jag klev på uppdraget att utreda utvecklingsmöjligheterna för Seskarö Camping i juni 2009 var det hög energi i projektet. Jag och Pigge reste upp till Haparanda både i början och slutet av sommaren. I möten med kommunalråd Sven-Erik Bucht och landshövding Per- Ola Eriksson växte våra visionsskisser ytterligare och kontakter skulle tas med ett antal samarbetspartners, varav Tillväxtverket och Naturvårdsverket fanns med på listan. Dessa kontakter ledde till att projektet hamnade i väntläge. Tillväxtverket och Naturvårdsverket flaggade för att det inte var rätt tid att gå vidare med diskussionen, utan vi måste vänta. Under hösten 2009 tillträdde Patrik Oja som kommunchef och nu hamnade projektet på hans bord, med stöd från Sven-Erik Bucht. Samtidigt skedde förändringar i Pigge Werkelins olika bolag. Arrendator för Seskarö Camping var bolaget WeHa AB som ägs av Pigge Werkelin och Niklas Harlevi. Tanken var från början att undersöka om WeHa skulle fortsätta att driva campingen, men detta övergick sedan till att bli frågan om Drömstugan AB (namnbyte hösten 2009, hette tidigare Svenska Strand- och Fjällbyar AB) skulle ta över. Drömstugan har utvecklats och expanderat under 2010 och frågan om Seskarö har inte varit prioriterad. Under dessa förutsättningar har arbetet med planen för området fortskridit. Planen för den delen som motsvarar Basnivån har varit enkel att hantera. Enkla frågor, enkla svar, allt har rullat på bra. Men för Bonusnivån där en byggnation på udden är central, har det varit mycket svårt att leverera enkla svar, eftersom svaren beror på vilka samarbetspartners som kan komma i fråga och vad de vill: vilka verksamheter, vilken omfattning, vilken storlek, vilka kostnader och så vidare. Vi har fått jobba efter antaganden. Udden har också varit en tekniskt svår nöt att knäcka. Hur säkrar vi en byggnad mot väder och vind? Tidsplanen har inte följts på grund av att vi fått bromsa projektet flera gånger i väntan på besked från olika parter. Projekttiden har därför förlängts med sex månader. Resultat Problemformuleringen löd: Vilka är förutsättningarna att utveckla Seskarö Camping till en modern och lönsam turismanläggning? Frågeställningen innefattar att med nytänkande och erfarenhet hitta innovativa sätt att utveckla befintliga, men outnyttjade och kanske undangömda värden till attraktionsstärkare som gör platsen mer kommersiellt gångbar samt att undersöka marknaden för både fastigheter och camping i området. 9

10 Har vi definierat förutsättningarna? Ja, det tycker jag att vi har. Vi har varit på plats, haft möten, diskuterat med olika intressenter och fört en dialog om hur det skulle kunna bli om man utvecklar Seskarö Camping. Har vi varit nytänkande? Ja, absolut! Drömstugan är ett nytt koncept som etablerar sig på flera platser i landet. Grundidén att bygga en strandby enligt Drömstugans koncept med uthyrningsstugor som ägs av bostadsrättsinnehavare är sålunda inte ny, men ny för Seskarö. Det verkliga nytänkandet står att finna i tankarna om kompletterande verksamheter. Här har vi tagit fasta på de naturliga förutsättningar som finns och försökt skapa ett spännande utbud av turistiska produkter med Seskarös unika värden inbyggda. Värden så som ökänsla, kust och hav, alla årstidsbundna aktiviteter, renar och sälar, Haparanda skärgårds nationalpark. Vi har byggt en vision där man marknadsför en helt ny typ av norrlandsturism om man ser den vanliga turismen som mer inlandsbaserad med skidåkning, fjällvandring och ishotell. Vi tror att man kan lyfta fram den norrländska kusten och ön Seskarö och få folk att upptäcka aktiviteter på is samt i kustnatur och skärgård. Det ligger en intressant spänning i att fjälldjuren vandrar ner och möter havsdjuren och att det sker på Seskarö: där ren möter säl. Visionen står för något nytt i det svenska turistutbudet. Ett nytt sätt att tänka på upplevelser i norra Sverige. Projektets främsta förtjänst kan vara att vi skapat den här bilden av en större utvecklingsmöjlighet. I samtal med olika människor har bilden testats och mottagandet är överväldigande positivt. Alla är måna om att något bra ska utvecklas på Seskarö Camping och genom projektet har vi bidragit till att höja ambitionsnivån och att lyfta insikten om värdet av Seskarö som turistdestination. Vi tror att man kan utveckla en attraktion på Seskarö, men det kräver att vi får med fler samarbetspartners. Har vi undersökt marknaden? Ja, fast inte till hundra procent. Vi har testat hur det fungerar att bedriva camping efter nuvarande förutsättningar. Vi har fört dialog med olika personer om campingens potential att expandera, men det går inte att få säkra svar. Vi kan bara försöka tolka framtidstrenden genom olika nationella och regionala undersökningar och rapporter, samt egna och andras iakttagelser. Vi tror att turismen i Haparanda kommer att öka och vi tror att antalet gäster på Seskarö också kommer att öka om anläggningen får fler stugor av hög kvalitet. Men vi vet inte hur lång tid det kommer att ta och det påverkar den ekonomiska risken. När det gäller fritidshusmarknaden och frågan om det går att sälja drömstugor (eller liknande koncept) behövs ytterligare en marknadsundersökning för att minimera risken. Om Drömstugan väljer att gå vidare med en satsning på Seskarö kommer de därför att göra en marknadsundersökning för att få en uppfattning om intresset för att köpa en drömstuga. Enligt deras metod bygger man först en visningsstuga på plats och låter intresserade teckna sig för varsin Drömstuga. Beroende på intresse görs bedömningen att bygga en första etapp med stugor. Finns fortsatt intresse byggs ytterligare etapper. Vi tror att tänkbara stugköpare är norrmän, finländare (kanske finska företag) och finländare som bott söderut i Sverige, men som vill flytta närmare Finland och uppskattar att Haparanda är tvåspråkigt. Vi tror också att utflyttade Haparandabor kan uppskatta möjligheten att äga ett fritidsboende som inte kräver egen insats för skötsel och tillsyn. Fritidshusmarknaden i Haparanda har idag mycket begränsad omfattning. Det är inte ett tillräckligt underlag att basera bedömningen på. Varje satsning innebär ett stort mått av osäkerhet men det kan också bli succé. Om turismen i Haparanda kommer att öka kan det vara precis rätt tid att satsa på en boendeanläggning med hög standard på Seskarö. Vad vet vi idag? Vi vet att campingen knappast går att driva med lönsamhet i nuvarande skick. Vi vet att campingen har besökare som uppskattar platsen. 10

11 Vi vet att seskaröborna och Haparanda kommun ställer sig positiva till en utveckling av campingen. Vi vet att planarbetet snart ska ställas ut. Vi vet att Drömstugan AB:s vd Pigge Werkelin gärna vill fortsätta sitt engagemang i Seskarö, men inte exakt i vilken form. Vi vet att en lokal intressent och eldsjäl är nödvändig för att utveckla campingen. Vi vet att 50 uthyrningsstugor enligt Drömstugans koncept skulle ge lönsamhet till campingen och spilla av ca 23,5 miljoner i så kallad turistkrona till lokala företag. Vi vet att Haparanda befinner sig i en expansiv utvecklingsfas som kan förväntas öka behovet av bäddar i kommunen. Vi vet att det pågår flera turistiska utvecklingsprojekt och etableringar i regionen Haparanda, Norrbotten och Bottenviksregionen. Vi vet att Naturvårdsverket tidigare visat intresse för att anlägga ett Naturum i anslutning till Haparanda skärgårds nationalpark. Vi vet att det är tekniskt möjligt att bygga på udden, med vissa förbehåll. Vi vet att det krävs beslut på fortsatta utvecklingsinsatser om idén om att skapa en attraktion på Seskarö ska kunna realiseras. Vad finns kvar att göra? Basnivån Hitta lokal intressent som vill köpa eller arrendera Seskarö Camping! Ta reda på om intressenten vill samarbeta med Drömstugan! Antingen med Drömstugan som ägare, eller med Drömstugan som samarbetspartner för att kunna applicera Drömstugekonceptet på Seskarö. Marknadsundersökning för att ta reda på om det finns intresse att köpa drömstugor. Bonusnivån Föra arbetet med Tillväxtverket och Naturvårdsverket vidare! Ta reda på vilka andra som är intresserade av ett samarbete runt att skapa en attraktion på udden! Jag hade önskat att vi nått längre i dessa frågeställningar. Vad gäller Bonusnivån har Haparanda kommun anmält till det nybildade, nationella Destinationsutvecklingsbolaget att Seskarö aspirerar på att få bli ett av deras pilotprojekt. Därmed har vi fått ännu ett frågetecken men ett frågetecken som rymmer en stor möjlighet! Detaljplanearbetet fortgår. Nästa steg är att planen ska ställas ut. En avgörande faktor är Drömstugan AB eller någon annan arrendator/ägare. Frågan om en attraktion på udden är förstås viktig också för en sådan part, men oavsett vad som händer på udden har jag under projektet fått flera signaler, både från dem jag pratat med och via andra utredningar, om att Norrbotten och Haparanda är i början av en turistisk utveckling. Om de finansiella resurserna finns kan det vara precis rätt läge att satsa på att investera i Seskarö Camping just nu! Jag bedömer att under förutsättning att Haparanda kommun fortsätter att arbeta för en utveckling av Seskarö Camping genom att vara uthålliga och hålla dialogen med intressenter levande, så kommer rätt pusselbitar att läggas på plats. För att säkra en fortsättning enligt Bonusnivån behöver Haparanda kommun fatta beslut om hur det arbetet ska kunna gå vidare. Tips till andra som vill genomföra liknande projekt En viktig faktor när det handlar om att sätta ihop resurser och möjligheter till visioner och idéer är tid. Ju fler aktörer som måste vara med på tåget, desto mer tid krävs för att gå i mål. Det är stora beslut som ska fattas. Under en kreativ fas ligger många bitar löst i ett pussel och det går inte att tvinga ihop bitarna om de inte är rätt. Ett annat tips är att våga tänka tankarna hela vägen. Även om det i vårt fall har komplicerat projektet, har visionen enligt Bonusnivån gett en rejäl mental knuff. 11

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sverigelokaler

Hela denna bilaga är en annons från Sverigelokaler ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Sverigelokaler en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr Fuglesang och satsning på rymdturism i Kiruna Skellefteå blev årets stadskärna Storsatsning

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turismkonferens den 3 oktober 2012 på Landsbygdens rådgivningscenter i Länghem Foto: Regula Heubach Konferensen arrangerades av Turism i Sjuhärad i samverkan med

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne Foto: Magnus Laupa Mars 2011 tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet "Innovation" är vårt stridsrop innovation är stridsropet inom hela

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Från tratt till pipeline

Från tratt till pipeline Från tratt till pipeline Utvärdering av projektet Nordanstig Utveckling, Nordanstigs kommun Maria Andersson FoU-Centrum Söderhamn 1 Innehållsförteckning: I INLEDNING Att vända trenden 2 Bakgrund 3c Projektets

Läs mer

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 1 av 14 Riktad rådgivning Maj 2012 Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 2 av 14 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Reino Jacobsson inom ramarna för LISA-projektet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

Turismstrategi 2012-2021

Turismstrategi 2012-2021 Turismstrategi 2012-2021 Program för utveckling av turism i Landskrona och Åtgärdsprogram för utveckling av turism på ön Ven Projektledare: Lena Ericsson Ansvarig: Susann Eriksson turistchef, Landskrona

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer