Hälsa på hos Utö Rederi AB. Öppen skärgård lockar med eld. Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsa på hos Utö Rederi AB. Öppen skärgård lockar med eld. Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006"

Transkript

1 EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006 Hälsa på hos Utö Rederi AB Öppen skärgård lockar med eld Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender Båtuppdragningstid på Svartsö

2 Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719 Läs om den dramatiska sommaren 1719 då ryssarna brände sju städer, från Norrköping till Öregrund, ett 60-tal bruk, slott och andra herresäten och ca 500 gårdar och byar. Läs också om striderna till sjöss och till lands mellan ryssar och svenskar som kulminerade i slaget vid Baggensstäket nära Stockholm. I boken kan du också se hur slotten och herresätena ser ut idag. Boken har ett 90-tal illustrationer i form av målningar, kartor mm, de allra flesta i färg. 185 sidor. Bokens mått 26x21 cm. En praktbok! Pris: 385 kr. Båtar på brev Mönstra på! Låt 150 frimärken berätta om hur båten har utvecklats. Båtar på brev Läs också om 150 fantastiska fartygsoch båtmotiv hämtade från frimärken världen över. Frimärkena är starkt förstorade i boken. Boken är en uppföljare av "Båtar på vägg". 316 sidor. Bokens mått 32x24 cm. En praktbok! Pris: 650 kr. E ik Brorson Vill du beställa så fyll i och posta talongen redan idag. Du kan även beställa böckerna direkt på fax , telefon eller B OKFÖRLAGET M AGNUS U LLMAN Ja, tack! Jag beställer Rysshärjningarna st ex. à 385 kr/st = kr Jag beställer Båtar på brev st ex. à 650 kr/st = kr Namn: Adress: Postadr: Underskrift: Frankeras ej, portot är betalt Bokförlaget Magnus Ullman Böckerna levereras direkt från lager med en inbetalningsavi till adressen ovan. Priset inkluderar porto och emballage. Erbjudandet gäller endast i Sverige. Svarspost Stockholm

3 LEDARE INNEHÅLL NR Nätverkens skärgård Vad är ett nätverk egentligen. Är det som många uttryck i dag bara ett modeord en ny benämning på gamla saker? Nationalencyklopedin slår fast att ett nätverk kan definieras som det totala mönstret av relationer inom en grupp av organisationer som agerar i syfte att nå gemensamma mål. En nätverksorganisation definieras som en decentraliserad organisation som hålls ihop av olika relationer och kontakter, ofta utan att ha något egentligt centrum. I den meningen kanske det ändå är frågan om något helt nytt och inte bara en omtolkning av vad föreningar och andra sammanslutningar varit och gjort i alla tider. Kan det t.o.m. vara så att nätverk är en sällsynt bra form för samarbete i just skärgårdar? Skärgårdsöarna kan ju rent fysiskt ses som noder i ett nätverk. Och skärgårdsbor har namn om sig som starka individualister. Och då kanske det är en avgjord fördel med en organisation som inte har något egentligt centrum (att reta upp sig på!). Så kan man naturligtvis filosofera. Men faktum är att det under de senaste åren finns en rad konkreta exempel att peka på när det gäller framgångsrikt samarbete i skärgårdarna. Ett av de främsta är det gränsöverskridande EUprojektet Skärgårdssmak. Detta projekt startade redan i mitten av 1990-talet som en följd av att Sverige och Finland då blev EU-medlemmar. Syftet var att genom kvalitetstänkande och profilering göra skärgårdarna i mellersta Sverige och Åland och sydvästra Finland lika kända som Alperna. Genom kompetensuppbyggnad och marknadsföring lärde sig deltagande krogar, butiker, råvaruproducenter och konsthantverkare att alla genom samarbete kunde få del av en växande kaka i stället för att slåss om bitarna i en krympande eller oföränderlig sådan. På den svenska sidan knoppade detta projekt av sig i ett nytt nätverk Öppen Skärgård med fokus på samarbete för säsongsförlängning. Man har bl.a. lanserat höstfesten Eld över hav och land i slutet av oktober, då flera skärgårdsöar lyser upp mörkret med eldkonster, fackeltåg mm och har open house till långt in på natten. Det råder ingen brist på idéer i detta nätverk. Här har man verkligen lyckats skapa ett forum där det både är mycket prat och mycket verkstad Noterat. Janne Schröder pappa till Utö Rederi AB. En äkta kolmila på Gålö invigs. Hur mjölken stöder en Levande Skärgårdsnatur. Eld över hav och land en folkfest i en höstgrå skärgård. Vi tittar tillbaka på Skeppsholmsdagen. Rullstolsbesök på Stabbo / bilder från sommarens Björnöläger. Gästkolumn av Staffan Söderblom / om Bed & Breakfast. Nya böcker. 8 De bofasta skärgårdsborna har länge varit organiserade i geografiskt avgränsade intresseföreningar med en paraplyorganisation, SIKO (Skärgårdarnas intresseföreningars kontaktorganisation). SIKOs uppgift var tidigare främst att driva opinion i skärgårdsfrågor av vikt för de fastboende. Men sedan några år handlar det inte bara om opinion utan också om att verka som en tillväxtkraft i skärgården genom att driva antal utvecklingsprojekt i nätverksform. På Möja pågår ett nätverksbygge som handlar om att restaurera och säkra odlingslandskapet för framtiden. Det inkluderar en markägarförening, en ladugård bl.a. för utleasning av får, ett gårdsslakteri och en marknadsföringsorganisation Ömärkt. Visionären heter Henri Tengvall och hans initiativ kan visa sig betydelsefullt för det öppna landskapet på många fler öar än Möja. Även Skärgårdsstiftelsen kan i mycket ses som ett nätverk. Visst är kärnan en sammanhållen och effektiv organisation, men stiftelsen är så mycket mer. Här finns stödjande vänner som sprider kunskap om stiftelsens syfte och verksamhet. Här finns jordbruksarrendatorer, vandrarhemsvärdar, krögare, värdshusvärdar, butiksinnehavare, stugby- och gästhamnsentreprenörer och många fler som alla driver egna rörelser på stiftelsens fastigheter. Denna mångfald garanterar att de vindar som blåser alltid är friska! Berndt Festin kommer ut med sex nummer om året och går till alla Skärgårdsstiftelsens vänner och samtliga hushåll på öarna i Stockholms skärgård. Utgivare och ägare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Box 7669, Stockholm Telefon: Telefax: Internet: Ansvarig utgivare: Berndt Festin Redaktör: Misse Ljungström I redaktionen: Johan Ahlbom och Christina Ohlig Omslag: Foto: Misse Ljungström. Prenumerationer och adressändringar: Pren.pris: 120:-/år Lösnummer: 20:-/st. Tryck: Elanders Gummessons, Falköping Upplaga: ex. Papper: Tryckt på svanmärkt matt G-print, 90 g. Omslag 130 g G-print. Nästa nummer utkommer 8 februari 2007 Annonser: (bokning och material) Hummelgren Media, Södra Agnegatan 27 n.b., Stockholm Telefon: Fax: , stångmärket

4 Noterat Björnes skärgårdspris 2006 gick till Runmarö! Stiftelsen Björn Lindroths Minnesfond delar ut priset för femte året i följd, alltid den 2 oktober, Björnes födelsedag. Det ges till konstnärer eller andra som på olika sätt bidragit tilll skärgårdskulturen, hur man nu vill definiera denna. I år gick det till två skärgårdsbor i första generationen, Fredrik Sjöberg och hans hustru Johanna Röjgård-Sjöberg på Runmarö. Fredrik är författare med flera uppmärksammade böcker bakom sig, bland annat den Augustprisnominerade Flugfällan, som handlar om blomflugorna i världen och på Runmarö. Läs den och hans senaste bok Flyktkonsten. Fantasi och kunskap och med Runmarö alltid med på ett hörn. Johanna Röjgård-Sjöberg med en av sina böcker och hennes man Fredrik med flughåv. I bakgrunden Uppeby träsk på Runmarö. Fredrik torde vara den första bofasta författaren överhuvud taget i Stockholms Skärgård. Strindberg gästspelade överallt, också på Runmarö, Tomas Tranströmer bor visserligen på Runmarö men bara på somrarna, i morfar lotsens hus. Många har hyrt in sig i skärgården och skrivit böcker därifrån. Fredrik Sjöberg är fastboende vid Uppeby träsk men åker in till stan och skriver sina böcker för att få vara ifred. Hans hustru Johanna är bokbinderska med verkstad på Runmarö. Hon är välkänd både i Sverige och utomlands som förnyare av bokbinderikonsten. I september reste hon till New York med en pytteliten miniatyrbok, stor som en halv tändsticksask, som ställdes ut på Manhattan. Så kan man också bidra till Skärgårdskulturen! Dessutom har de bidragit med tre barn i Runmarö skola. Vad det betyder vet alla som sysslat med skolpolitik i skärgården. Lasse Westman VÄNRUTAN Vill DU stå på Båtmässan i vår? Skärgårdsstiftelsens vänner har under många år fungerat som "inkastare" till Stiftelsens monter genom att stå vid en satellitmonter och informera besökarna om Stiftelsen samt dela ut reklam. Nu behöver vi fler vänner som ställer upp framför allt på helgerna. Känner du som redan är stödjande vän i Skärgårdsstiftelsen att du vill göra en helt igenom ideell insats så hör av dig till: Annika Andersson TACK FÖR ALLA RAPPORTER Ni är många som den gångna sommaren varit uppmärksamma på flygande apollofjärilar i Stockholms skärgård. Ett stort tack till er alla för att ni har rapporterat in era observationer. De är av stort värde i arbetet med att kartlägga förekomsten av apollofjäril i skärgårdsområdet! Skärgårdsstiftelsen via Anett Persson Nu kan du beställa Låt Skärgårdsstiftelsens nya timkalender bli din trivsamma följeslagare under hela Vår uppskattade tecknare Nils Peterson har skapat 15 helsidesillustrationer och 25 vinjettbilder i färg med motiv från projektet Levande Skärgårdsnatur. I Nisses underfundigt humoristiska värld är djuren ofta klokare än människan! Varje vecka upptar en sida med dagar och timmar. Kalendern är på 78 sidor med spiralrygg och i formatet 180 x 210 mm. Beställ den på vår webbsida eller genom mail till Du kan också ringa vår reception på tel: Kalendern kostar 120 kr. Porto 30 kr tillkommer. Beställer du 3 kalendrar får du dem portofritt! 4 stångmärket

5 Lolle Jönsson och Janne Schröder har kört reguljär båttrafik på Utö i nästan hela sina vuxna liv. Han har mycket roligt att berätta Janne Schröder pappa till Utö Rederi AB och som sedan mer än 36 år regelbundet kört trafi k mellan Årsta Havsbad och Utö. Text och Foto: Misse Ljungström UTÖ REDERI HAN BÖRJAR MED ATT berätta gamla minnen, när jag träffar honom hemma på Ålö gård en vacker höstdag i oktober. Som när waxholmsbåten Tynningö fick låna Jannes mobiltelefon en vinter Det var en riktig isvinter, minns Janne. Det här var långt innan vi körde vintertrafik själva. Waxholmsbåtarna hade inga mobiltelefoner på den tiden utan bara VHF. Vi hade en jättestor och klumpig mobil och Tynningö fick låna den över vintern. Redan året efter fick de mobiler ombord på waxholmsbåtarna, men det ringde folk långt efteråt till oss och trodde att de kommit till Tynningö. stångmärket >

6 Mysing och Utö Express är några av de fartyg som ingår i Utö Rederi AB och har sin hemmahamn vid Spränga brygga på Utö. 6 stångmärket Janne Schröder är pensionär sedan nästan ett år nu. Men han kan inte låta bli att jobba. Han har rederiets kontor hemma i sitt och hustrun Evas trivsamma hem vid Ålö Gård och jobbar som vanligt. Och som vanligt är mycket för jobbat mycket har han alltid gjort. HISTORIEN BAKOM UTÖ REDERI AB skulle kanske inte vara så mycket att berätta om utan Janne och hans bakgrund. För Utö Rederi startade 1994 och 2005, i samband med att Janne pensionerades, köpte Gustav Myrsten in sig i 91 % av rederiet. Resterande 9 % har Jannes gamla kompanjon Lolle, Karl-Olof Jönsson, som jobbat åt och med Janne i över 35 år. Att Gustav Myrsten från anrika Slite rederi, tack vare ett tips från Djurgårdsvarvets Arne Timmerling, kom in som en frisk fläkt och så lyckosamt tog över rederiet sammanföll så lägligt med att Janne ville trappa ner lite. Gustav Myrsten, som just då körde Ballerina var också ägare till M/S Gotska Sandön, som nu även den ingår i Utö rederi. Utö rederi har nu de fyra egna fartygen Mysing, Havsörnen, Utö Express och Gotska Sandön samt managementavtal för Waxholm II. Rederiet har omkring 40 personer anställda sommartid, vilket motsvarar 22 helårsarbeten. MEN HISTORIEN OM REDERIET börjar långt tidigare. Egentligen redan på 1940-talet, då både Jannes och Evas familjer tillbringade sina somrar på Utö och deras kärlek inte bara till varandra utan också till ön väcktes gifte de sig och Janne, som skaffat sig en lantbruksutbildning ville jobba med jordbruk. Därför tillbringade de två år på en gård vid Katrineholm och därefter en tid vid Enköping. Men drömmen om Utö låg kvar i bakhuvudet och när de hittade en taxibåt, det fanns ingen sådan på ön då och den här skulle vara lämplig, hade de inte riktigt råd att köpa den. Det slutade med att Rutger von Essen på Skokloster, som entusiastiskt stödde dem, gick in med 25 % och stod med som ägare. Redan efter första sommaren hade det gått så

7 Både Janne Schröder och Lolle Jönsson fyller sina vardagar med jobb för rederiet. Janne är pensionär men Lolle har flera år kvar till pension. bra så vi kunde köpa ut honom och lämnade tillbaka pengarna. Han ville inte ens ha ränta på pengarna. Det här var 1969, Janne och Eva flyttade till Utö men somrarnas barndomshem var upptagna av syskon och föräldrar, så Janne och Eva hyrde en lägenhet i Lugnet. De hade hunnit få barn, så Eva satt hemma och passade kommunikationsradion och styrde Janne, som körde båten ensam dagar, kvällar och ibland även nätter. Hon hade anropssignalen Danziger Gatt, minns Janne som kuriosa. Ett vykort från omkring 1973 visar Janne Schröders första taxibåt och den konkurrerande Waxholmsbåten Havsörnen, som numera ingår i Utö Rederi, sida vid sida vid Spränga brygga. FÖRETAGET UTÖ SJÖTAXI växte och fler verksamheter plockades in. Det var också nu Lolle, som var Utöbo och vars farfar kom till ön i slutet av 1800-talet för att driva Edesnäs gård, kom in i ruljangsen. Det var taxibåtskörningar, sopkörningar, bogseringar och frakter med pråm. Så småningom blev det också hamn- och bryggbygge och bensinstation vid Gruvbryggan samt brobygge till Persholmen. En föregångare till Kustlinjen hann de också med, när båten Strömskär gick i trafik mellan Trosa, Nynäshamn, Utö och Huvudskär. Det var åren och 1988 såldes den igen. Janne har också efter hand skaffat sig de utbildningar som krävdes för att köra i trafik. Skeppare B och maskinchef B räckte tidigare för han fick dispens. Senare krävdes även skeppare A, vilket han tog. Lolle har styrmansexamen och var ute till sjöss i fem år, vilket egentligen blev grunden och förutsättningen till att första Sjöbris, som sedan döptes om till Mysing köptes in. EFTERSOM ÅRSTA HAVSBAD är utöbornas naturliga replipunkt på fastlandet var det hit Utö Sjötaxi körde. Därför fick de 1982 Skärgårdsstiftelsens uppdrag att köra vintertrafik mellan Utö och Årsta brygga eftersom Waxholmsbolaget traditionellt körde trafik till Dalarö. Det var ett led i stiftelsens satsning på att få fler bofasta på Utö och på så sätt även stötta värdshusets verksamhet. Den trafiken blev populär och Waxholmsbåtarna fick i stort sett gå tomma på Dalarö. SJÖTAXINS TRAFIK RULLADE PÅ, men i slutet av 1980-talet kände Janne att det var dags att göra något annat än att bara köra båt i livet. När Ålö Gård blev ledig för arrende, satsade familjen på att driva den eftersom Janne i botten var utbildad för sådant arbete också. Utö Sjötaxi lades ned 1991, men Janne kunde inte hålla sig från sjön och 1994 blev det dags för nytt rederi igen. Sedan fyra år har Utö Rederi AB kompletterande trafik för Waxholmsbolaget. Det är förstås en trygghet och bra för ekonomin. Man talar om närande och tärande månader och de höjda bränslepriserna blir problem eftersom de släpar efter, säger Janne och berättar att man nu för tiden är väldigt mån om miljön och alla använder lågsvavligt bränsle och på de senaste båtarna finns katalysatorer. Det är också ett krav från Waxholmsbolaget när de handlar upp tjänster av små rederier. Samarbetet med Waxholmsbolaget fungerar fint och Janne känner sig helt nöjd. Nu kan jag ägna mig åt att vara dräng hos min dotter Anna och svärson Anders, som driver Ålö Gård numera. Igår svetsade jag en kärra och körde grus och nu blir det andra projekt, men det roligaste är att kunna umgås med barnbarnen Emelie 13 år och Alexander 11 år, säger Janne och ser glad ut. > stångmärket

8 Det kolas för fullt på Gålö 8 stångmärket Efter ungefär 1000 arbetstimmar av omkring de tjugo engagerade personer, som deltagit i ett roligt kulturprojekt för att visa hur träkol tillverkades förr, tändes den nyuppförda kolmilan på Gålö. Text och Foto: Misse Ljungström EN HALVMULEN DAG i slutet av september samlades många intresserade vid milan i Noors täppa och hela det uppbyggda kolarlägret runt omkring den. Röken från små utspridda brasor låg tung i gläntan och några slags tidstypiskt allmogeklädda kolare och kvinnor myllrade kring bland alla gäster. Hembygdsföreningen Gålö Gärsars ordförande Nils Erik Andersson berättade bakgrunden till hur milan kommit till. Planerna på att bygga en mila har pågått länge och i maj startade själva arbetet, för den ved som ska användas behöver ligga och torka minst över en sommar. Tillsammans med Berga Naturbruksgymnasium, Skogsvårdsstyrelsen och Jägarförbundet har Gålö Gärsar haft den erfarne kolaren Lars-Göran Sterner som sakkunnig för att bygga upp milan som bestod av 50 kubikmeter stående björkved. När milan brunnit ut efter fjorton dagar räknar man med att få ut omkring kubikmeter fin träkol, som senare ska säljas som grillkol i säckar. Berndt Festin hade fått äran att tända milan och samtidigt döpa den. Traditionellt har milor alltid fått kvinnonamn och det var en tradition som följdes även på Gålö. Namnet på milan är Ethel, uppkallad efter Gålös egen kulturpersonlighet Ethel Karlsson. Själva tändningen var inte helt enkel. Först skulle en laddstake tändas det var det Berndt Festin gjorde därefter sänkte jordbrukaren och arrendatorn, för dagen kolaren: Anders Borg ner den brinnande laddstaken i milan. Det är viktigt att det kommer in lagom mycket syre under milan och därför grävde Lars Göran Sterner fram några av de ventilationshål, som fanns förberedda i milans botten för att reglera syretillförseln. Till slut var milan tänd och ett tufft jobb att vakta den dygnet runt i fjorton dagar började. DET FÖRSTA DYGNET efter tändningen är det besvärligaste och mycket kan hända. Rökgaser kan bildas och de kan explodera och tända eld på den omgivande skogen. Det är också viktigt att milan hålls tät. Det gör man genom att man klubbar ihop den vartefter veden kolnar samt genom att fylla på med stybb från tidigare kolningar eller sandblandad jord. Det var proffskolaren Lars-Göran Sterners 27:e

9 Gålö Gärsars ordförande Nils Erik Andersson berättar om varför milan står här och vilka som gjort den. kolmilebygge och han såg nöjd ut, när allt var under kontroll. Även kolare måste ju äta och hembygdsföreningens kvinnor lagade kolbullar på ett modifierat och läckert sätt. Traditionellt ska det bara vara fläsk, kornmjöl, vetemjöl och vatten, berättade Åse Borg, när hon stod och vände det som såg ut och smakade som läcker fläskpannkaka. Många företag sponsrade projektet, som engagerat både unga och gamla. Här fanns Kematyl, Gevalia, Sorunda korv (med speciell kolarkorv!) Haninge kommun, Vuxenskolan, Mellanskog, Svenska Skogsplantor, Sune Olsson Skog, Jan Karlsson Skog AB och BQB samt markägaren Skärgårdsstiftelsen. I anslutning till milan fanns också en naturstig med information om jordbruk, skogsbruk, naturvård och jaktvård. Invigningen, det vill säga tändningen av milan blev en folkfest insvept i en dimma av rök från olika brasor. Här var mat, dryck, lotterier och inte minst musik av trubaduren Stig Bengtsson från Landskrona och Allan Karlsson från Idre som spelade dragspel. De följande fjorton dagarna följde flera intressanta program. Här skulle bland annat bli fina besök av både trubaduren Pelle Törner och prästen i församlingen. PS Så här efteråt kan vi berätta att omkring besökare kom och tittade på milan och att resultatet av den blev 15 kubik kol. Nils Erik Andersson, Lars Göran Sterner, Anders Borg och Berndt Festin strax före den spännande invigningen. Kolmila i genomskärning Åse Borg och de andra aktiva kvinnorna på Gålö ställde enligt gammal tradition upp och gräddade en modernare och mer aptitlig variant av kolbullar. Behovet av träkol började på 1300-talet, när man gjorde tackjärn. Under 1600-talet var det tvång för bönderna att leverera kol till järnbruken. Kolveden höggs och lades på tork minst över en sommar och på hösten började milresningen. En centrumstolpe, sk, bordstake och en tändtrumma, dvs ett rör av kolved ner till botten, där man sedan tände milan, restes. Ett golv bottenvasar och rost, under vilket luft kunde komma till efter behov lades och kolveden restes mot bordstaken så tätt som möjligt.. Därefter jämnades toppen och milan täcktes med granris, mossa, ljung, lövris eller dylikt för att stybben från tidigare kolningar inte skulle rasa ner, lades på i ett minst 20 cm tjockt lager. Kluvna stockar som stöttades av störar lades på stybben för att hålla den kvar. Milan tändes, vaktades noga och fi ck brinna i fjorton dagar. stångmärket

10 Du kan läsa mer om arbetet med att bevara djurlivet Mjölken är bra för Levande Skärgårdsnatur Under sommaren har Arla lanserat projektet Levande Skärgårdsnatur på baksidan av sina produkter. Framför allt gäller det mjölk- och lättfilspaketen. Arlas baksidor anses tillhöra de mest attraktiva marknadsföringsplatserna i Sverige. Det var Skärgårdsstiftelsens PR-byrå Vår PR-byrå som kom med idén att kontakta Arla för detta ändamål. Arlas reklambyrå Milk producerade sedan materialet om havsörnen, berguven, sälen och minken under temat Livet i skärgården. Texterna bygger på årsrapporten från projektet Levande Skärgårdsnatur och det finns också en direkt hänvisning till webbsidan Fiskfantast på 300 kilo Örnkoll räddar vår största rovfågel Havsörnen har ökat i antal de senaste åren, tack vare mindre mängd miljögifter och för att många människor har bevakat örnarnas bon och utfodrat dem på vintern. Enbart i Stockholms skärgård föddes i fjol 56 havsörnsungar. Fågelns bo, som är jättestort, byggs upp på nytt varje år, ofta i tallar. Om du ger dig ut i skärgården har du stor chans att själv få se en örn. Och det är ingen risk att du blandar ihop den med en mås eller and. En havsörn kan ha två och en halv meter mellan vingspetsarna! Världens största uggla en gammal uv Berguven kan bli 170 centimeter mellan vingspetsarna och hela 20 år gammal. Den känns igen på sina örontofsar och på sitt jättehöga hoande, som kan höras på flera kilometers håll. På grund av miljögifter och förföljelse minskade den kraftigt i antal fram till 70-talet, men har nu återhämtat sig bra. Till exempel ringmärktes nio berguvsungar i Stockholms skärgård i fjol. Samtidigt träffade man på Europas näst äldsta sillgrissla, en ganska pigg 33-åring. En av skärgårdens mest typiska invånare är sälen. Idag finns det ungefär gråsälar i Östersjön, och en del på Västkusten. Sälen föder bara en unge, kut, per år. Kutarna föds på drivisen och väger då ungefär tio kilo. I början suger ungarnas päls åt sig vatten så att de inte kan simma. Men redan efter knappt fyra veckor lämnar sälmamman ungen, så då måste den både kunna simma och leta föda, som består av fisk. Sälarna är känsliga för miljögifter och var utrotningshotade på 70-talet. Tack vare renare vatten och hårt arbete från många människor har stammen nu vuxit. Vilsen storjägare Minken är ett mårddjur som ökar på många håll i skärgården, vilket inte är så bra mer än för minken. Denna ivriga jägare hör hemma i Nordamerika men har rymt från pälsfarmar. Många djur i vår skärgård vet inte hur de ska försvara sig och blir lätta byten, framför allt sjöfåglar som häckar på marken. Och det finns många öar att häcka på, och att jaga på för minken. Sverige har en av världens största skärgårdar med över öar. Enbart i Stockholms skärgård finns det mer än öar! i skärgården på Du kan läsa mer om arbetet med att bevara djurlivet i skärgården på Du kan läsa mer om arbetet med att bevara djurlivet i skärgården på Du kan läsa mer om arbetet med att bevara djurlivet i skärgården på 10 stångmärket

11 Från Arkösund till Öregrund Äger du en skärgårdsbostad mellan Arkösund och Öregrund som du funderar på att sälja hjälper vi på Skandia Mäklarna gärna till. Vi har lång erfarenhet och god kunskap om marknaden. Vårt jobb är att hitta en köpare som betalar lite extra för just din bostad. För närvarande har vi ett antal utlandssvenska familjer som söker attraktiva skärgårdsbostäder. Kontakta oss så berättar mer om hur vi kan hjälpa dig att göra en bra och trygg affär. ÖREGRUND/ÖSTHAMMAR NORRTÄLJE VAXHOLM/ÖSTERÅKER MÖJA/LANDSORT NYKÖPING/OXELÖSUND TROSA SKÄRGÅRD

12 Eld över Hav och Land Förra hösten genomförde Nässlingen och Runmarö krog en eldfest kallad Eld över hav och land. Det är ett initiativ från Öppen Skärgård och i år deltog inte mindre än nio öar. Vi besökte Nämdö och Utö denna gråa höstlördag för att uppleva några eldarrangemang. Text och Foto: Misse Ljungström ELD ÖVER HAV OCH LAND, visst låter det spännande! Förra året var succé har det sagts. På Finnhamn fanns massor av musik och elden var ute på vattnet och på Runmarö fanns eldslukare och ett jättebål på bryggan. Eldslukare och annan eld lockade till sig många besökare och i år blev det snabbt bokat på de öar som deltog i höstens eldfest. Nässlingen sjöng in hösten i kör och bjöd på eld på flotte på sjön. Finnhamn upprepade sin dundersuccé från förra året, Möja bjöd på höstbad från vedeldad bastu, Blidö hade fackelgolf och samling vid brasa, Grinda erbjöd eldjonglörer och Glüwein, Nämdö eldade och grillade vildsvin och Utö bjöd på fackeltåg och stor eldshow med Eldsjälar Öppen Skärgård arrangerade en pressresa med 35 journalister från många utländska tidningar och några svenska. Resan började med en svampsafari på norra Utö. Danne Törner, som drev Utö Bageri i många år, visade sig vara en utmärkt svampguide och han hade i förväg letat upp säkra svampställen för att glädja de gästande journalisterna. Han och Utö Värdshus krögare Anders Malm mötte vid bryggan och visade vägen ner till Kroka, där Anders bjöd på varm choklad och kantarellsoppa med hembakat bröd. Journalisterna visade upp sina svampfynd för Danne Törner, som med skicklighet och flora till hjälp berättade vad det var för svampar. Därefter styrdes kosan mot Solvik på Nämdö där handelsman/ krogparet Kerstin Carlsson och Erland Moberg berättade om sin verksamhet och bjöd på strömmingsmacka. Dagen fortsatte att vara novembergrå och tillbaka på Utö mötte ett stort välkomnande bål nedanför Seglarbaren, därefter följde fackeltåget och eldshowen. Utö Värdshus erbjöd en trevlig vinprovning som leddes av krogens vinkypare Robert Hertogs samt en speciell meny just för dagen. Musikunderhållningen skötte Hjälm o grabbarna, det vill säga Thomas Hjelm, Allan Borg och, till en av journalisterna förtjusning, vår svampguide Danne Törner, som spelade dragspel. Öppen Skärgård är ett samarbete mellan skärgårdskrogar, skärgårdsföretagare, Waxholmsbolaget, Strömma Turism & Sjöfart, Skärgårdsstiftelsen, STF och Stockholm Visitors Board för att uppmuntra och inspirera människor att besöka skärgården året om. Det var en regntung och grå skärgård som visade sig för de utländska journalisterna när Havsörnen hämtade vid Årsta brygga för vidare färd mot Utö. 12 stångmärket

13 Jenny Engström, som är pressansvarig på Svenska Turistföreningen, STF, fick sig en kram av Anders Malm, en av krögarna på Utö Wärdshus. Efter brasan och den varma cidern vid Seglarbaren, tågade alla de församlade deltagarna upp till Utö Wärdshus och Societetshuset i ett mycket stämningsfullt fackeltåg. Kerstin Karlsson, välkänd handlare på Guns Livs, Nämdö och Erland Moberg, är även krögare. De arrangerade en festlig och fin eldfest vid Solviks brygga. Eldsjälar heter gruppen som visade upp en fantastisk eldshow inför en förskräckt förtjust och imponerad publik vid Utö Wärdshus. Hjelm o pojkarna kallar sig gruppen som spelar Evert Taube och Jularbo på krogen på kvällen. Vår svampguide Danne Törner spelar dragspel. stångmärket

14 Insistera på enbart Volvo Penta Originaldelar, tillbehör och gör regelbunden service hos en auktoriserad återförsäljare. Reservdelar & Tillbehör Motorer Service Plats för ÅF Tel: logotype Din Volvo Pentaåterförsäljare på Orust Lövtorpsvägen 18, Djurhamn Hummelgren Media tackar för det gångna året och önskar kunder och annonsörer God Jul & Gott Nytt År Nummer 1, utkommer 8 februari, annonsstopp 12 januari. Nummer 2, utkommer 29 mars, annonsstopp 2 mars. Se till att synas i skärgården Med en annons i Ö-servicekatalogen syns du i skärgården. Upplaga ex, många fler läsare. Kontakta oss för mer info. Ö-servicekatalogen är nu inne på sitt 38:e år i skärgårdens tjänst. Katalogen trycks i fyrfärg och innehåller adresser i g n e och telefonnummer till skärgårdens företagare plus mycket annan bra information. ta: 36 år I SKÄRGÅRDENS TJÄNST Prova Praktiskt Båtägande Specialbilaga i mittuppslaget - Ryck ut och posta - Se För info om katalogen kontakta: Mediassistance Scandinavia AB Box 89, Möja tel e-post: Vill du boka annons, kontakta Hummelgren Media tel , fax e-post: MARINA LÄROVERKET inbjuder till Öppet hus söndag den 3/ Möt elever, lärare och skolledning Hyr båtplats hos Ditt naturliga val i ytterskärgården! Inga skvalpiga och trista ut- eller hemfärder till hemmahamnen du är i ytterskärgården. Parkeringsplats ingår i priset. Komplett marina endast 45 km från Stockholm C Kontakta oss för information: Allmän information om skolan och våra utbildningar Marinteknik inom FP Ledarskap och kommunikation inom SP Marinbiologi inom NP Marina vuxenutbildningar Adventfika på Café Hamnkrogen 5/2 Informationskväll 26/5 Hamnens dag/öppet hus Marina läroverket Stocksunds hamn, Stocksund Båtar för sjöfolk

15 Strålande sol och sjudande folkliv på Skeppsholmsdagen SJÖVÄRNSKÅREN STOD VID Skeppsholmsbron och räknade in antalet flanörer som kom över bron. När dagen var slut hade besökare räknats in, fler än förra året. Kulturlivet på ön frodades och alla visade upp sina verksamheter. Här fanns blåsorkestrar, gladjazz, författare, dansare och gästande teatergrupper. Mycket av aktiviteterna hade förstås maritim anknytning, i öns traditions anda. Hos Skärgårdsstiftelsen fanns åtta tillsynsmän på plats. Några av dem rökte fisk, andra sålde skärgårdsprodukter eller spikade fågelholkar och alla besvarade frågor om stiftelsens verksamhet och bidrog till dagens trivsamma miljö. Foto: Anders Unosson Det var många små intresserade holksnickare som samlades när Sören Jacobsson, ovan till höger, och Erik Bult Sundström, till höger, visade hur de skulle göra sina fågelholkar. Din fastighetsmäklare i södra skärgården Tullhuset Dalarö Tel Fax Mobil Båt stångmärket

16 Stabbo möjligheternas ö Text och Foto: Anders Unosson SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN har en målsättning att ge alla möjlighet att njuta av vår underbara stockholmskärgård. Men för flera grupper i samhället känns skärgården fortfarande som ett näst intill omöjligt besöksmål. Under snart en 10 årig period har arbetet för att öka tillgängligheten i skärgården för bland annat rörelsehindrade pågått. Områden och båtar har inventerats för att öka informationen om möjligheterna att resa i skärgården. Stigar har hårdgjorts, dass har anpassats för att ge möjlighet för fler att använda dom, osv. Under sommaren 2006 inleddes samverkans projekt mellan Skärgårdsstiftelsen och AMF 1. Denna samverkan gjorde det möjligt för allmänheten att besöka Stabbo under de tre sommarmånaderna då ön inte utnyttjades för militära övningar. Tyvärr kom beslutet om samverkan en bit in på denna tremånaders period, så perioden blev kortare än det var tänkt. I SLUTET AV AUGUSTI reste en grupp på 12 personer ut till Stabbo på visningsresa. Vissa av deltagarna sitter i rullstol eller har andra funktionshinder, så spänningen var stor på vad denna expert panel skulle tycka om den ö som vi själva upplever som en möjlighetens ö. Stabbo, som redan från början ger en helt unik möjlighet för att fungera för många fler, bjuder på en hårdgjord väg ända fram till en magnifik utsikt av en obruten horisont. Denna utsikt som för de flesta är en självklarhet att få uppleva, är för många Björnölägret En lunch i det gröna avslutade den trots allt stundtals ganska ansträngande turen i rullstol runt Stabbo möjligheternas ö. som använder rullstol unik. Ofta stöter man på små, men för den som har ett funktionshinder ack så stora, hinder som omöjliggör att komma ända fram till lukten av hav och saltstänk i ansiktet. Ön är dessutom relativt plan och endast den sista backen upp till utsikten är riktigt brant och svårforcerad. Avresedagen mötte oss med strålande solsken vid Årsta brygga. Efter en härlig båtresa kom vi fram till bryggan på Stabbo. Dagen inleddes med att titta på det anpassade TC som byggts på ön. Många bra och värdefulla synpunkter på vad som är viktigt för att det ska fungera kom fram. Pennan nästan glödde när Tom, tillsynsman på ön, skrev upp allt att tänka på. Under promenaden över ön resonerades om möjligheten att anlägga bad och tältplats som fungerar även för funktionshindrade. Att få möjlighet att bada i havet, sova i tält, vakna och titta på en soluppgång borde vara en möjlighet för alla. I dag är det inte det, men vi enades om att det kunde vara fullt möjligt på en ö som Stabbo. Den sista branta backen gav samtliga svettpärlor i pannan. Ett alternativ är att lägga en spång rakt ut mot vattnet före backens början för att undvika lutningen resonerade vi. Här sågs inga problem utan bara möjligheter. Väl på toppen enades dock alla om att det är värt en hel del möda för upplevelsen av den magnifika utsikten och ljudet av vågornas brus. DAGEN AVSLUTADES MED en god lunch i det gröna utanför gamla Mässen. Samtalen om alla möjligheter som finns och alla som behöver få möjligheten att uppleva allt detta, ville aldrig ta slut. Men till slut klev vi dock ombord för återfärd till Årsta brygga. Alla enades om att Stockholm skärgård inte förtjänar en stämpel som ett näst intill omöjligt resmål och att Stabbo redan i dag har många fördelar som underlättar. På vägen hem passade en havsörn på att hälsa på oss vid båten. Jag tror han ville förmedla lite känsla av frihet. Jag tror han ville tala om att alla borde få uppleva den friheten och den inre friden en obruten horisont ger. Därför känns Stabbo som möjligheternas ö! Foto: Anders Unosson Björnölägret blir mer och mer populärt för varje år. För många, den första kontakten med skärgården. 16 stångmärket Flytvästar är ett absolut måste, det lär sig alla barn och ungdomar blixtsnabbt. Det är en skön och lite spännande känsla att få paddla ut på det öppna vattnet.

17 FLUFFIGA TÄCKEN, LEVANDE LJUS OCH TRERÄTTERS MIDDAG. Skärgården är inte stängd, vi har bara flyttat in i värmen. På mysiga krogar sitter vi och kurar, njuter framför brasan på vinteröppna vandrarhem och pensionat. Hämta Waxholmsbolagets tidtabell och planera för en weekend eller dagstur i vinterskärgården. Den finns i vår terminal på Strömkajen. Du kan också besöka oss på Trafikupplysning

18 Skärgårdsrestauranger/Skärgårdshandlare Julbord 425:- 24 Helger, fre, lör o sön, 495:- p.p. inkl. glögg & kaffe. Barn, 0-5 år, GRATIS. Barn, 6-13 år, 10:-/år. Lekrum för de små. 16 dec Juldisco +30 år Tel Tack för säsongen 2006! Tack för i år! Vi tackar alla brädgårdskunder för i år och hälsar nya och gamla kunder välkomna till säsongen 2007 God Jul & Gott Nytt År Egen brygga 300m öster om Alsviks brygga Beställningar: Telefon Telsvar/fax Vi har öppet året runt! Välkomna önskar Sozy, Matte och Lena med personal. Apoteks ombud Telefon Svartsö Herrgårdspensionat Klassisk skärgårdsmat! Öppnar för säsongen i april 2007 Lena och Marianne hälsar alla hjärtligt välkomna! Telefon Öppet till 16 december! Öppet torsdag-söndag till 16 december Skärgårdsjulbord 1/12-16/12 Boka i tid Välkomna! Robert & Leo Öppnar för säsongen i april 2007 Telefon

19 Skärgårdsrestauranger/Skärgårdshandlare Den 24e november startar vårt julbord på Grinda. Pris från 495:-/person. Vi kan även arrangera transport och logi. Välkommen! Westerbergs Livs Sandhamn Önskar nya och gamla kunder en Trevlig Jul och Ett Gott Nytt År Tel Fax Traditionellt Julbord a la Wikströms fisk 350: /pers barn under 13 år 10: /år 1 dec 17 dec från kl Vår specialitet är som tidigare fisk från egen fångst. Öppet året runt, ring för bordsbeställning; tel: , fax Välkommen Vi finns i Ramsmora på Möja Ingmarsö Livs ÖNSKAR GAMLA OCH NYA KUNDER GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Ombud för: Posten Brev & Paket Svensk Kassaservice Apoteket och Systembolaget ICA livs & Statoil bensin Öppet hela året Telefon ÖPPET ÅRET RUNT Öppettider Mån-Fre , Lör Konferenser, middagar, bröllop, fester, bed & breakfast, luncher. Öppet året runt. Julbord helger 3/12-17/12 Serigrafier & Reproduktioner av Roland Svensson Välkomna att beställa på vår nya websida Info och bokning Tel , Se även vår hemsida: Julbord 1/12 19/12 Bokning och information Fax: Weekendpaket Weekendmys mm. Broschyr och även konstverk kan också beställas på tel eller e-post: Torbjörn Svensson & Pia Söderberg

20 Jäntongen på Öhrn pappa Calle tog sin isbill och högg lös ett lagom stort isflak som jag fick ställa mig på. Så tog han i med all sin kraft och skjutsade iväg isstycket mot den fasta åsättrastranden. Jag kom torrskodd iland. Elsie Wijkström skildrar sin uppväxt på den lilla ön Långören ( Öhrn ) i Stockholms mellanskärgård. Den lilla jäntongen berättar om en skärgård som sjöd av aktivitet, umgänge och spännande personligheter, men också om isolering och hårt arbete på ett litet fiskarjordbruk i ständig kamp mot naturen. Elsie Wijkström gör som 80-åring sin litterära debut med bredd och djup i berättarperspektivet och därtill en omisskänlig glimt i ögat. Hon är en av mycket få skärgårdskvinnor som skildrat livet i det märkliga landskap där hav möter land. Redigerad av Torbjörn Wileen och rikt illustrerad med fotografier och klipp från Elsie Wijkströms privata arkiv. Format 297x210 mm, 92 sidor, hårdbunden. Jag beställer... ex av boken Jäntongen på Öhrn för 230:- inkl moms och frakt per bok. Betalningsvillkor 15 dagar, faktura bifogas. Namn:... Adress:... Postadress:... Tel nr:... Jäntongen på Öhrn Elsie Wijkström skildrar sin uppväxt på ön Långören i Stockholms mellanskärgård Redaktör: Torbjörn Wileen TW-Produktion/ Torbjörn Wileen AB Söderhamnen Vaxholm Boken kan även beställas via mail:

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion.

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion. Stora Timrarö Välkommen ut till den vackra skärgårdsön Stora Timrarö i Stockholms norra skärgård, endast en timme bort från centrala Stockholm. Här erbjuds ett unikt skärgårdsboende med fantastisk natur

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Bergkristallsgatan 44

Bergkristallsgatan 44 Bergkristallsgatan 44 Tynnered, Göteborg Ansvarig mäklare Fastighetsmäklare Att arbeta med människor är något jag trivs med och har erfarenhet av. RUM: 3 rum + Kök TYP: Lägenhet 031-7344950 BOAREA: 77

Läs mer

Upplev Skärgården. Vi på Stockholm Skärgårdsstugor har specialiserat oss som förmedlare av stugor på Värmdö och närliggande öar.

Upplev Skärgården. Vi på Stockholm Skärgårdsstugor har specialiserat oss som förmedlare av stugor på Värmdö och närliggande öar. Upplev Skärgården Välkommen till Värmdö mitt i Stockholms skärgård! Ni når Värmdö med bil väg 222 ca 20 minuters bilresa från Stockholm city. Det går även täta bussförbindelser från Stockholm, alternativt

Läs mer

Skärgårdsidyll med stors. - i modern design 46 2/2008 INTERIÖR TIMMERHUS

Skärgårdsidyll med stors. - i modern design 46 2/2008 INTERIÖR TIMMERHUS Skärgårdsidyll med stors - i modern design 46 2/2008 TIMMERHUS & INTERIÖR Liten pärla i skärgården Altanen omger tre av husets fyra sidor vilket ger möjlighet att följa solen från morgon till kväll. Vi

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

www.perboquist.se För visningstider och mer information besök vår hemsida

www.perboquist.se För visningstider och mer information besök vår hemsida Underbart läge Äspö/Södra Finnö Vid vattnet med stort altandäck och brygga ligger detta trevliga hus i mycket gott skick. 61+20 kvm. 4 rum och kök. Året runt vatten, dusch och vattentoalett. Friköpt tomt

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer som det är möjligt i skärgården vår verksamhet

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Med havet som granne. Öland Björkviken

Med havet som granne. Öland Björkviken Med havet som granne Öland Björkviken Nära havet. Nära naturen. I idylliska Björkviken bor du mitt i det öländska lugnet med gemenskap och bekvämlighet om hörnet. Ta cykeln tio minuter längs havet och

Läs mer

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD Skärgårdsliv på Lappetorp. 13 kilometer nordost om Nyköping ligger Lappetorp. Här bygger vi en levande skärgårdsmiljö med nya permanenthus. Området består

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Fyra arkitektritade* generösa souterränghus erbjuds nu i Lövudden, Bunn. Husen är anpassade för den unika miljön med den fantastiska sjöutsikten. Husen smälter fint in i miljön

Läs mer

Med potential SVARTSÖ VÄRMDÖ

Med potential SVARTSÖ VÄRMDÖ Med potential SVARTSÖ VÄRMDÖ VÄLKOMMEN TILL ALSVIK på södra Svartsö och denna perfekt belägna fastighet med sjöutsikt. Här lever du helt avskilt på din egen tomt men närheten till Waxholmsbåt, affär, café

Läs mer

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com Offert Bröllop 2015 Kund: Kontakt: Datum: Tid: 17.00 01.00 Antal: minimum 90 personer Kontakt: Anna-Karin Haglund, anna-karin@dalaroskans.com, 072 512 64 68 Bröllop kan se ut på många olika sätt och här

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

HATTUDDEN - PRIS: 2 100 000:- FAST PRIS

HATTUDDEN - PRIS: 2 100 000:- FAST PRIS HATTUDDEN - PRIS: 2 100 000:- FAST PRIS Beskrivning Nybyggt och stilrent Inflyttningsklara Skidstahus, byggår 2010, av modell Hattudden finns att förvärva i det natursköna området Hattudden beläget ca

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

NU ÄR DET JUL IGEN...

NU ÄR DET JUL IGEN... NU ÄR DET JUL IGEN... Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften. Det doftar juligt och hemlagat; från

Läs mer

etvab fastigheter www.etvab.nu 00468966545

etvab fastigheter www.etvab.nu 00468966545 Nerja Torrox Costa - Torrox charmigt vackert - unikt! Vi är specialiserade på bra lägen till bra priser! Nyproduktion med olika lägen och boenden från 95.000 Svensk registrerad fastighetsmäklare etablerad

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem www.grastorp.se Ekedals säteri Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Stuga i Bjärby Ekarnas Golfmotell Dillingen Ekarnas Golfmotell

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE 4:a - Full sundsutsikt i Lomma. Här bor du överst i en spatiös lägenhet om 132,5 m² på våning 6 av 7. Helt fri och enastående sundsutsikt

Läs mer

BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:-

BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:- BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:- Bekvämt boende! Lägenhet med ljust och generöst vardagsrum med utgång till inglasad balkong med sjöglimt. Ljust kök med rejäl plats för matbord. Ett sovrum

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala Presentation Stilfullt inredd gavellägenhet med modern och kvalitativ inredning om 3 R+K (83 m 2 ) samt stor inglasad

Läs mer

Jubileum. Lusthusen TORSJÖ BERGVIK UTTRINGE

Jubileum. Lusthusen TORSJÖ BERGVIK UTTRINGE Jubileum Lusthusen TORSJÖ BERGVIK UTTRINGE Lusthus visst låter det vackert! Hus med plats för lust, skapade med lust. Inspirationen från de klassiska grosshandlarvillorna är tydlig. Rötterna finns i förra

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Vacker idyll VÄRMDÖ SVARTSÖ

Vacker idyll VÄRMDÖ SVARTSÖ Vacker idyll VÄRMDÖ SVARTSÖ MITT I VACKRASTE MELLANSKÄRGÅRDEN med genuina, attraktiva öar och ett sjudande skärgårdsliv ligger Svartsö. Svartsö är en levande men lugn och relativt oexploaterad ö i Mellanskärgården,

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2 Objektbeskrivning 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt, Saltsjöbaden, Nacka Boarea: 28 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 1 528 kr 595 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Åmot Smedjebacken. Lantlig idyll med snickarglädje! Län Halland Typ Villa Kommun Hylte Storlek 95 m2. enligt överenskommelse. tidigast.

Åmot Smedjebacken. Lantlig idyll med snickarglädje! Län Halland Typ Villa Kommun Hylte Storlek 95 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Åmot Smedjebacken Län Halland Typ Villa Kommun Hylte Storlek 95 m2 Område Gatuadress Åmot Smedjebacken Tillträde tidigast enligt överenskommelse Lantlig idyll med snickarglädje! Trevlig villa med lantligt

Läs mer

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

Varpebacken. Havsutsikt! Fritidshus. Götaland. Kommun Tanum Storlek 130 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Varpebacken. Havsutsikt! Fritidshus. Götaland. Kommun Tanum Storlek 130 m2. enligt överenskommelse. tidigast Varpebacken 12 Län Västra Götaland Typ Fritidshus Kommun Tanum Storlek 130 m2 Område Gatuadress Varpebacken 12 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Havsutsikt! En mycket hemtrevlig bostad byggd 2008.

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Fira sommarens början

Fira sommarens början + Fira sommarens början SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG Onsdagen den 10 juni 2015 i Stockholm och i Vaxholm Skärgårdens trafikantförening + Information om biljettköp, se sidan 4 Fira sommarens början År 1964 firades

Läs mer

Rankingsegling 2,4mR

Rankingsegling 2,4mR Nynäshamns Segelsällskap Inbjuder till Rankingsegling 2,4mR 25-26 maj 2013 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

Med kvadraten på rätt ställe

Med kvadraten på rätt ställe Högst upp i en ljus, modern tvårummare med balkong och utsikt mot Bällstaån i Sundbybergs Strand bor paret Ida Högberg och Michael Strix. Med kvadraten på rätt ställe 4 BOK_ModernaHem_2_2012-1.indb 4 vå

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Presentation Modernt, rejält och välbyggt bostadshus med

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Med sikte på ett bra boende

Med sikte på ett bra boende Vi erbjuder 7 byggklara tomter i Velanda, Trollhättans kommun. Med sikte på ett bra boende I Kvarteret Blacken i Velanda 8 kilometer från Trollhättan erbjuder vi nu 7 byggklara tomter. Tomtstorlekarna

Läs mer

sju arkitekter sju små hus glader Ritad av: Tina Francke 040-103340 www.snovit.nu

sju arkitekter sju små hus glader Ritad av: Tina Francke 040-103340 www.snovit.nu sju arkitekter sju små hus glader Ritad av: Tina Francke FRANCKE Arkitektkontor www.franckearkitekt.se 040-103340 www.snovit.nu glader Tina Francke Glader står så stolt i trädgården. En paviljong som är

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

NYPRODUCERAD 2:A MED MAGNIFIK UTSIKT - SOLNA/JÄRVASTADEN

NYPRODUCERAD 2:A MED MAGNIFIK UTSIKT - SOLNA/JÄRVASTADEN 08 27 26 00 171 43 SOLNA WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE PRIS: 1 750 000 KR SOM ACCEPTPRIS AVGIFT: 3 898 KR/MÅN RUM: 2 RUM, VARAV 1 SOVRUM BOAREA: 57 KVM VÅNING: 3 AV 4, HISS FINNS BYGGÅR: 2008 OBJ.TYP: ADRESS:

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista

Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista Objektbeskrivning Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista Stockholm, Kista Sorögatan 117 Boarea: 80 m 2 Avgift: Utgångspris: 4 100 kr 1 500 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr 639 -använd länken i

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av J U L B O R D E T 2 0 1 5 Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften. Det doftar

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Salnövägen 80 Kommun Norrtälje Storlek 5 rum (3 sovrum) / 185 m² Område Salnö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Salnövägen 80 Kommun Norrtälje Storlek 5 rum (3 sovrum) / 185 m² Område Salnö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 5 rum (3 sovrum) / 185 m² Område Salnö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi vill att Lindängen får nya ägare som uppskattar det lika mycket som

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Guntorp By en modern familjeidyll

Guntorp By en modern familjeidyll 29 trivsamma villor och parhus i Kode Guntorp By en modern familjeidyll Något utöver det vanliga Guntorp By en modern familjeidyll www.sverigehuset.se Ett tryggt boende i lantlig miljö med närhet till

Läs mer

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab Beddingestrand Ängssyrevägen 3 Ett arkitektritat stenhus från dast ab några minuter från stranden dast ab säljer ett unikt arkitektritat stenhus på bästa läge i Beddingestrand. Låt dig inspireras av tomtens

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö Furulund Naturnära boende i lugn miljö bo inbäddad i grönskan utan att vara långt från stan Det finns ett lugn och en trygghet vi mår bra av och det är den man finner i sitt hem. En del föredrar att söka

Läs mer

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN Bockholmen ligger endast ca 15 minuter från Stockholms hjärta, beläget vid havet i Bergshamra på en liten holme. Kanske är vi därmed Stockholms närmaste skärgårdsupplevelse? Så nära, men ändå så långt

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

besqab.se/tradgardshusen

besqab.se/tradgardshusen Brf trädgårdshusen, strandängarna Bilderna i denna broschyr är digitala montage. Reservation för ändringar och ev tryckfel. lägenheter med radhuskänsla besqab.se/tradgardshusen täby Kemistvägen 17 Box

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården Jul på Vättern 2009 från Jönköping och Motala Nyhet! Fartygen byter hemmahamn under julbordssäsongen 2009 S/S Motala Express Jönköping M/S Nya Skärgården Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord!

Läs mer

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och samlingsstället Klintsundet I norra mellersta skärgården, på

Läs mer

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni.

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni. NYA BJÖRKHAGA Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kadettgatan 68 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kadettgatan 68 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Område Västra Berga Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt för barnfamiljer, dagis och f9 skola i området. Lättskött

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer