Hälsa på hos Utö Rederi AB. Öppen skärgård lockar med eld. Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsa på hos Utö Rederi AB. Öppen skärgård lockar med eld. Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006"

Transkript

1 EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006 Hälsa på hos Utö Rederi AB Öppen skärgård lockar med eld Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender Båtuppdragningstid på Svartsö

2 Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719 Läs om den dramatiska sommaren 1719 då ryssarna brände sju städer, från Norrköping till Öregrund, ett 60-tal bruk, slott och andra herresäten och ca 500 gårdar och byar. Läs också om striderna till sjöss och till lands mellan ryssar och svenskar som kulminerade i slaget vid Baggensstäket nära Stockholm. I boken kan du också se hur slotten och herresätena ser ut idag. Boken har ett 90-tal illustrationer i form av målningar, kartor mm, de allra flesta i färg. 185 sidor. Bokens mått 26x21 cm. En praktbok! Pris: 385 kr. Båtar på brev Mönstra på! Låt 150 frimärken berätta om hur båten har utvecklats. Båtar på brev Läs också om 150 fantastiska fartygsoch båtmotiv hämtade från frimärken världen över. Frimärkena är starkt förstorade i boken. Boken är en uppföljare av "Båtar på vägg". 316 sidor. Bokens mått 32x24 cm. En praktbok! Pris: 650 kr. E ik Brorson Vill du beställa så fyll i och posta talongen redan idag. Du kan även beställa böckerna direkt på fax , telefon eller B OKFÖRLAGET M AGNUS U LLMAN Ja, tack! Jag beställer Rysshärjningarna st ex. à 385 kr/st = kr Jag beställer Båtar på brev st ex. à 650 kr/st = kr Namn: Adress: Postadr: Underskrift: Frankeras ej, portot är betalt Bokförlaget Magnus Ullman Böckerna levereras direkt från lager med en inbetalningsavi till adressen ovan. Priset inkluderar porto och emballage. Erbjudandet gäller endast i Sverige. Svarspost Stockholm

3 LEDARE INNEHÅLL NR Nätverkens skärgård Vad är ett nätverk egentligen. Är det som många uttryck i dag bara ett modeord en ny benämning på gamla saker? Nationalencyklopedin slår fast att ett nätverk kan definieras som det totala mönstret av relationer inom en grupp av organisationer som agerar i syfte att nå gemensamma mål. En nätverksorganisation definieras som en decentraliserad organisation som hålls ihop av olika relationer och kontakter, ofta utan att ha något egentligt centrum. I den meningen kanske det ändå är frågan om något helt nytt och inte bara en omtolkning av vad föreningar och andra sammanslutningar varit och gjort i alla tider. Kan det t.o.m. vara så att nätverk är en sällsynt bra form för samarbete i just skärgårdar? Skärgårdsöarna kan ju rent fysiskt ses som noder i ett nätverk. Och skärgårdsbor har namn om sig som starka individualister. Och då kanske det är en avgjord fördel med en organisation som inte har något egentligt centrum (att reta upp sig på!). Så kan man naturligtvis filosofera. Men faktum är att det under de senaste åren finns en rad konkreta exempel att peka på när det gäller framgångsrikt samarbete i skärgårdarna. Ett av de främsta är det gränsöverskridande EUprojektet Skärgårdssmak. Detta projekt startade redan i mitten av 1990-talet som en följd av att Sverige och Finland då blev EU-medlemmar. Syftet var att genom kvalitetstänkande och profilering göra skärgårdarna i mellersta Sverige och Åland och sydvästra Finland lika kända som Alperna. Genom kompetensuppbyggnad och marknadsföring lärde sig deltagande krogar, butiker, råvaruproducenter och konsthantverkare att alla genom samarbete kunde få del av en växande kaka i stället för att slåss om bitarna i en krympande eller oföränderlig sådan. På den svenska sidan knoppade detta projekt av sig i ett nytt nätverk Öppen Skärgård med fokus på samarbete för säsongsförlängning. Man har bl.a. lanserat höstfesten Eld över hav och land i slutet av oktober, då flera skärgårdsöar lyser upp mörkret med eldkonster, fackeltåg mm och har open house till långt in på natten. Det råder ingen brist på idéer i detta nätverk. Här har man verkligen lyckats skapa ett forum där det både är mycket prat och mycket verkstad Noterat. Janne Schröder pappa till Utö Rederi AB. En äkta kolmila på Gålö invigs. Hur mjölken stöder en Levande Skärgårdsnatur. Eld över hav och land en folkfest i en höstgrå skärgård. Vi tittar tillbaka på Skeppsholmsdagen. Rullstolsbesök på Stabbo / bilder från sommarens Björnöläger. Gästkolumn av Staffan Söderblom / om Bed & Breakfast. Nya böcker. 8 De bofasta skärgårdsborna har länge varit organiserade i geografiskt avgränsade intresseföreningar med en paraplyorganisation, SIKO (Skärgårdarnas intresseföreningars kontaktorganisation). SIKOs uppgift var tidigare främst att driva opinion i skärgårdsfrågor av vikt för de fastboende. Men sedan några år handlar det inte bara om opinion utan också om att verka som en tillväxtkraft i skärgården genom att driva antal utvecklingsprojekt i nätverksform. På Möja pågår ett nätverksbygge som handlar om att restaurera och säkra odlingslandskapet för framtiden. Det inkluderar en markägarförening, en ladugård bl.a. för utleasning av får, ett gårdsslakteri och en marknadsföringsorganisation Ömärkt. Visionären heter Henri Tengvall och hans initiativ kan visa sig betydelsefullt för det öppna landskapet på många fler öar än Möja. Även Skärgårdsstiftelsen kan i mycket ses som ett nätverk. Visst är kärnan en sammanhållen och effektiv organisation, men stiftelsen är så mycket mer. Här finns stödjande vänner som sprider kunskap om stiftelsens syfte och verksamhet. Här finns jordbruksarrendatorer, vandrarhemsvärdar, krögare, värdshusvärdar, butiksinnehavare, stugby- och gästhamnsentreprenörer och många fler som alla driver egna rörelser på stiftelsens fastigheter. Denna mångfald garanterar att de vindar som blåser alltid är friska! Berndt Festin kommer ut med sex nummer om året och går till alla Skärgårdsstiftelsens vänner och samtliga hushåll på öarna i Stockholms skärgård. Utgivare och ägare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Box 7669, Stockholm Telefon: Telefax: Internet: Ansvarig utgivare: Berndt Festin Redaktör: Misse Ljungström I redaktionen: Johan Ahlbom och Christina Ohlig Omslag: Foto: Misse Ljungström. Prenumerationer och adressändringar: Pren.pris: 120:-/år Lösnummer: 20:-/st. Tryck: Elanders Gummessons, Falköping Upplaga: ex. Papper: Tryckt på svanmärkt matt G-print, 90 g. Omslag 130 g G-print. Nästa nummer utkommer 8 februari 2007 Annonser: (bokning och material) Hummelgren Media, Södra Agnegatan 27 n.b., Stockholm Telefon: Fax: , stångmärket

4 Noterat Björnes skärgårdspris 2006 gick till Runmarö! Stiftelsen Björn Lindroths Minnesfond delar ut priset för femte året i följd, alltid den 2 oktober, Björnes födelsedag. Det ges till konstnärer eller andra som på olika sätt bidragit tilll skärgårdskulturen, hur man nu vill definiera denna. I år gick det till två skärgårdsbor i första generationen, Fredrik Sjöberg och hans hustru Johanna Röjgård-Sjöberg på Runmarö. Fredrik är författare med flera uppmärksammade böcker bakom sig, bland annat den Augustprisnominerade Flugfällan, som handlar om blomflugorna i världen och på Runmarö. Läs den och hans senaste bok Flyktkonsten. Fantasi och kunskap och med Runmarö alltid med på ett hörn. Johanna Röjgård-Sjöberg med en av sina böcker och hennes man Fredrik med flughåv. I bakgrunden Uppeby träsk på Runmarö. Fredrik torde vara den första bofasta författaren överhuvud taget i Stockholms Skärgård. Strindberg gästspelade överallt, också på Runmarö, Tomas Tranströmer bor visserligen på Runmarö men bara på somrarna, i morfar lotsens hus. Många har hyrt in sig i skärgården och skrivit böcker därifrån. Fredrik Sjöberg är fastboende vid Uppeby träsk men åker in till stan och skriver sina böcker för att få vara ifred. Hans hustru Johanna är bokbinderska med verkstad på Runmarö. Hon är välkänd både i Sverige och utomlands som förnyare av bokbinderikonsten. I september reste hon till New York med en pytteliten miniatyrbok, stor som en halv tändsticksask, som ställdes ut på Manhattan. Så kan man också bidra till Skärgårdskulturen! Dessutom har de bidragit med tre barn i Runmarö skola. Vad det betyder vet alla som sysslat med skolpolitik i skärgården. Lasse Westman VÄNRUTAN Vill DU stå på Båtmässan i vår? Skärgårdsstiftelsens vänner har under många år fungerat som "inkastare" till Stiftelsens monter genom att stå vid en satellitmonter och informera besökarna om Stiftelsen samt dela ut reklam. Nu behöver vi fler vänner som ställer upp framför allt på helgerna. Känner du som redan är stödjande vän i Skärgårdsstiftelsen att du vill göra en helt igenom ideell insats så hör av dig till: Annika Andersson TACK FÖR ALLA RAPPORTER Ni är många som den gångna sommaren varit uppmärksamma på flygande apollofjärilar i Stockholms skärgård. Ett stort tack till er alla för att ni har rapporterat in era observationer. De är av stort värde i arbetet med att kartlägga förekomsten av apollofjäril i skärgårdsområdet! Skärgårdsstiftelsen via Anett Persson Nu kan du beställa Låt Skärgårdsstiftelsens nya timkalender bli din trivsamma följeslagare under hela Vår uppskattade tecknare Nils Peterson har skapat 15 helsidesillustrationer och 25 vinjettbilder i färg med motiv från projektet Levande Skärgårdsnatur. I Nisses underfundigt humoristiska värld är djuren ofta klokare än människan! Varje vecka upptar en sida med dagar och timmar. Kalendern är på 78 sidor med spiralrygg och i formatet 180 x 210 mm. Beställ den på vår webbsida eller genom mail till Du kan också ringa vår reception på tel: Kalendern kostar 120 kr. Porto 30 kr tillkommer. Beställer du 3 kalendrar får du dem portofritt! 4 stångmärket

5 Lolle Jönsson och Janne Schröder har kört reguljär båttrafik på Utö i nästan hela sina vuxna liv. Han har mycket roligt att berätta Janne Schröder pappa till Utö Rederi AB och som sedan mer än 36 år regelbundet kört trafi k mellan Årsta Havsbad och Utö. Text och Foto: Misse Ljungström UTÖ REDERI HAN BÖRJAR MED ATT berätta gamla minnen, när jag träffar honom hemma på Ålö gård en vacker höstdag i oktober. Som när waxholmsbåten Tynningö fick låna Jannes mobiltelefon en vinter Det var en riktig isvinter, minns Janne. Det här var långt innan vi körde vintertrafik själva. Waxholmsbåtarna hade inga mobiltelefoner på den tiden utan bara VHF. Vi hade en jättestor och klumpig mobil och Tynningö fick låna den över vintern. Redan året efter fick de mobiler ombord på waxholmsbåtarna, men det ringde folk långt efteråt till oss och trodde att de kommit till Tynningö. stångmärket >

6 Mysing och Utö Express är några av de fartyg som ingår i Utö Rederi AB och har sin hemmahamn vid Spränga brygga på Utö. 6 stångmärket Janne Schröder är pensionär sedan nästan ett år nu. Men han kan inte låta bli att jobba. Han har rederiets kontor hemma i sitt och hustrun Evas trivsamma hem vid Ålö Gård och jobbar som vanligt. Och som vanligt är mycket för jobbat mycket har han alltid gjort. HISTORIEN BAKOM UTÖ REDERI AB skulle kanske inte vara så mycket att berätta om utan Janne och hans bakgrund. För Utö Rederi startade 1994 och 2005, i samband med att Janne pensionerades, köpte Gustav Myrsten in sig i 91 % av rederiet. Resterande 9 % har Jannes gamla kompanjon Lolle, Karl-Olof Jönsson, som jobbat åt och med Janne i över 35 år. Att Gustav Myrsten från anrika Slite rederi, tack vare ett tips från Djurgårdsvarvets Arne Timmerling, kom in som en frisk fläkt och så lyckosamt tog över rederiet sammanföll så lägligt med att Janne ville trappa ner lite. Gustav Myrsten, som just då körde Ballerina var också ägare till M/S Gotska Sandön, som nu även den ingår i Utö rederi. Utö rederi har nu de fyra egna fartygen Mysing, Havsörnen, Utö Express och Gotska Sandön samt managementavtal för Waxholm II. Rederiet har omkring 40 personer anställda sommartid, vilket motsvarar 22 helårsarbeten. MEN HISTORIEN OM REDERIET börjar långt tidigare. Egentligen redan på 1940-talet, då både Jannes och Evas familjer tillbringade sina somrar på Utö och deras kärlek inte bara till varandra utan också till ön väcktes gifte de sig och Janne, som skaffat sig en lantbruksutbildning ville jobba med jordbruk. Därför tillbringade de två år på en gård vid Katrineholm och därefter en tid vid Enköping. Men drömmen om Utö låg kvar i bakhuvudet och när de hittade en taxibåt, det fanns ingen sådan på ön då och den här skulle vara lämplig, hade de inte riktigt råd att köpa den. Det slutade med att Rutger von Essen på Skokloster, som entusiastiskt stödde dem, gick in med 25 % och stod med som ägare. Redan efter första sommaren hade det gått så

7 Både Janne Schröder och Lolle Jönsson fyller sina vardagar med jobb för rederiet. Janne är pensionär men Lolle har flera år kvar till pension. bra så vi kunde köpa ut honom och lämnade tillbaka pengarna. Han ville inte ens ha ränta på pengarna. Det här var 1969, Janne och Eva flyttade till Utö men somrarnas barndomshem var upptagna av syskon och föräldrar, så Janne och Eva hyrde en lägenhet i Lugnet. De hade hunnit få barn, så Eva satt hemma och passade kommunikationsradion och styrde Janne, som körde båten ensam dagar, kvällar och ibland även nätter. Hon hade anropssignalen Danziger Gatt, minns Janne som kuriosa. Ett vykort från omkring 1973 visar Janne Schröders första taxibåt och den konkurrerande Waxholmsbåten Havsörnen, som numera ingår i Utö Rederi, sida vid sida vid Spränga brygga. FÖRETAGET UTÖ SJÖTAXI växte och fler verksamheter plockades in. Det var också nu Lolle, som var Utöbo och vars farfar kom till ön i slutet av 1800-talet för att driva Edesnäs gård, kom in i ruljangsen. Det var taxibåtskörningar, sopkörningar, bogseringar och frakter med pråm. Så småningom blev det också hamn- och bryggbygge och bensinstation vid Gruvbryggan samt brobygge till Persholmen. En föregångare till Kustlinjen hann de också med, när båten Strömskär gick i trafik mellan Trosa, Nynäshamn, Utö och Huvudskär. Det var åren och 1988 såldes den igen. Janne har också efter hand skaffat sig de utbildningar som krävdes för att köra i trafik. Skeppare B och maskinchef B räckte tidigare för han fick dispens. Senare krävdes även skeppare A, vilket han tog. Lolle har styrmansexamen och var ute till sjöss i fem år, vilket egentligen blev grunden och förutsättningen till att första Sjöbris, som sedan döptes om till Mysing köptes in. EFTERSOM ÅRSTA HAVSBAD är utöbornas naturliga replipunkt på fastlandet var det hit Utö Sjötaxi körde. Därför fick de 1982 Skärgårdsstiftelsens uppdrag att köra vintertrafik mellan Utö och Årsta brygga eftersom Waxholmsbolaget traditionellt körde trafik till Dalarö. Det var ett led i stiftelsens satsning på att få fler bofasta på Utö och på så sätt även stötta värdshusets verksamhet. Den trafiken blev populär och Waxholmsbåtarna fick i stort sett gå tomma på Dalarö. SJÖTAXINS TRAFIK RULLADE PÅ, men i slutet av 1980-talet kände Janne att det var dags att göra något annat än att bara köra båt i livet. När Ålö Gård blev ledig för arrende, satsade familjen på att driva den eftersom Janne i botten var utbildad för sådant arbete också. Utö Sjötaxi lades ned 1991, men Janne kunde inte hålla sig från sjön och 1994 blev det dags för nytt rederi igen. Sedan fyra år har Utö Rederi AB kompletterande trafik för Waxholmsbolaget. Det är förstås en trygghet och bra för ekonomin. Man talar om närande och tärande månader och de höjda bränslepriserna blir problem eftersom de släpar efter, säger Janne och berättar att man nu för tiden är väldigt mån om miljön och alla använder lågsvavligt bränsle och på de senaste båtarna finns katalysatorer. Det är också ett krav från Waxholmsbolaget när de handlar upp tjänster av små rederier. Samarbetet med Waxholmsbolaget fungerar fint och Janne känner sig helt nöjd. Nu kan jag ägna mig åt att vara dräng hos min dotter Anna och svärson Anders, som driver Ålö Gård numera. Igår svetsade jag en kärra och körde grus och nu blir det andra projekt, men det roligaste är att kunna umgås med barnbarnen Emelie 13 år och Alexander 11 år, säger Janne och ser glad ut. > stångmärket

8 Det kolas för fullt på Gålö 8 stångmärket Efter ungefär 1000 arbetstimmar av omkring de tjugo engagerade personer, som deltagit i ett roligt kulturprojekt för att visa hur träkol tillverkades förr, tändes den nyuppförda kolmilan på Gålö. Text och Foto: Misse Ljungström EN HALVMULEN DAG i slutet av september samlades många intresserade vid milan i Noors täppa och hela det uppbyggda kolarlägret runt omkring den. Röken från små utspridda brasor låg tung i gläntan och några slags tidstypiskt allmogeklädda kolare och kvinnor myllrade kring bland alla gäster. Hembygdsföreningen Gålö Gärsars ordförande Nils Erik Andersson berättade bakgrunden till hur milan kommit till. Planerna på att bygga en mila har pågått länge och i maj startade själva arbetet, för den ved som ska användas behöver ligga och torka minst över en sommar. Tillsammans med Berga Naturbruksgymnasium, Skogsvårdsstyrelsen och Jägarförbundet har Gålö Gärsar haft den erfarne kolaren Lars-Göran Sterner som sakkunnig för att bygga upp milan som bestod av 50 kubikmeter stående björkved. När milan brunnit ut efter fjorton dagar räknar man med att få ut omkring kubikmeter fin träkol, som senare ska säljas som grillkol i säckar. Berndt Festin hade fått äran att tända milan och samtidigt döpa den. Traditionellt har milor alltid fått kvinnonamn och det var en tradition som följdes även på Gålö. Namnet på milan är Ethel, uppkallad efter Gålös egen kulturpersonlighet Ethel Karlsson. Själva tändningen var inte helt enkel. Först skulle en laddstake tändas det var det Berndt Festin gjorde därefter sänkte jordbrukaren och arrendatorn, för dagen kolaren: Anders Borg ner den brinnande laddstaken i milan. Det är viktigt att det kommer in lagom mycket syre under milan och därför grävde Lars Göran Sterner fram några av de ventilationshål, som fanns förberedda i milans botten för att reglera syretillförseln. Till slut var milan tänd och ett tufft jobb att vakta den dygnet runt i fjorton dagar började. DET FÖRSTA DYGNET efter tändningen är det besvärligaste och mycket kan hända. Rökgaser kan bildas och de kan explodera och tända eld på den omgivande skogen. Det är också viktigt att milan hålls tät. Det gör man genom att man klubbar ihop den vartefter veden kolnar samt genom att fylla på med stybb från tidigare kolningar eller sandblandad jord. Det var proffskolaren Lars-Göran Sterners 27:e

9 Gålö Gärsars ordförande Nils Erik Andersson berättar om varför milan står här och vilka som gjort den. kolmilebygge och han såg nöjd ut, när allt var under kontroll. Även kolare måste ju äta och hembygdsföreningens kvinnor lagade kolbullar på ett modifierat och läckert sätt. Traditionellt ska det bara vara fläsk, kornmjöl, vetemjöl och vatten, berättade Åse Borg, när hon stod och vände det som såg ut och smakade som läcker fläskpannkaka. Många företag sponsrade projektet, som engagerat både unga och gamla. Här fanns Kematyl, Gevalia, Sorunda korv (med speciell kolarkorv!) Haninge kommun, Vuxenskolan, Mellanskog, Svenska Skogsplantor, Sune Olsson Skog, Jan Karlsson Skog AB och BQB samt markägaren Skärgårdsstiftelsen. I anslutning till milan fanns också en naturstig med information om jordbruk, skogsbruk, naturvård och jaktvård. Invigningen, det vill säga tändningen av milan blev en folkfest insvept i en dimma av rök från olika brasor. Här var mat, dryck, lotterier och inte minst musik av trubaduren Stig Bengtsson från Landskrona och Allan Karlsson från Idre som spelade dragspel. De följande fjorton dagarna följde flera intressanta program. Här skulle bland annat bli fina besök av både trubaduren Pelle Törner och prästen i församlingen. PS Så här efteråt kan vi berätta att omkring besökare kom och tittade på milan och att resultatet av den blev 15 kubik kol. Nils Erik Andersson, Lars Göran Sterner, Anders Borg och Berndt Festin strax före den spännande invigningen. Kolmila i genomskärning Åse Borg och de andra aktiva kvinnorna på Gålö ställde enligt gammal tradition upp och gräddade en modernare och mer aptitlig variant av kolbullar. Behovet av träkol började på 1300-talet, när man gjorde tackjärn. Under 1600-talet var det tvång för bönderna att leverera kol till järnbruken. Kolveden höggs och lades på tork minst över en sommar och på hösten började milresningen. En centrumstolpe, sk, bordstake och en tändtrumma, dvs ett rör av kolved ner till botten, där man sedan tände milan, restes. Ett golv bottenvasar och rost, under vilket luft kunde komma till efter behov lades och kolveden restes mot bordstaken så tätt som möjligt.. Därefter jämnades toppen och milan täcktes med granris, mossa, ljung, lövris eller dylikt för att stybben från tidigare kolningar inte skulle rasa ner, lades på i ett minst 20 cm tjockt lager. Kluvna stockar som stöttades av störar lades på stybben för att hålla den kvar. Milan tändes, vaktades noga och fi ck brinna i fjorton dagar. stångmärket

10 Du kan läsa mer om arbetet med att bevara djurlivet Mjölken är bra för Levande Skärgårdsnatur Under sommaren har Arla lanserat projektet Levande Skärgårdsnatur på baksidan av sina produkter. Framför allt gäller det mjölk- och lättfilspaketen. Arlas baksidor anses tillhöra de mest attraktiva marknadsföringsplatserna i Sverige. Det var Skärgårdsstiftelsens PR-byrå Vår PR-byrå som kom med idén att kontakta Arla för detta ändamål. Arlas reklambyrå Milk producerade sedan materialet om havsörnen, berguven, sälen och minken under temat Livet i skärgården. Texterna bygger på årsrapporten från projektet Levande Skärgårdsnatur och det finns också en direkt hänvisning till webbsidan Fiskfantast på 300 kilo Örnkoll räddar vår största rovfågel Havsörnen har ökat i antal de senaste åren, tack vare mindre mängd miljögifter och för att många människor har bevakat örnarnas bon och utfodrat dem på vintern. Enbart i Stockholms skärgård föddes i fjol 56 havsörnsungar. Fågelns bo, som är jättestort, byggs upp på nytt varje år, ofta i tallar. Om du ger dig ut i skärgården har du stor chans att själv få se en örn. Och det är ingen risk att du blandar ihop den med en mås eller and. En havsörn kan ha två och en halv meter mellan vingspetsarna! Världens största uggla en gammal uv Berguven kan bli 170 centimeter mellan vingspetsarna och hela 20 år gammal. Den känns igen på sina örontofsar och på sitt jättehöga hoande, som kan höras på flera kilometers håll. På grund av miljögifter och förföljelse minskade den kraftigt i antal fram till 70-talet, men har nu återhämtat sig bra. Till exempel ringmärktes nio berguvsungar i Stockholms skärgård i fjol. Samtidigt träffade man på Europas näst äldsta sillgrissla, en ganska pigg 33-åring. En av skärgårdens mest typiska invånare är sälen. Idag finns det ungefär gråsälar i Östersjön, och en del på Västkusten. Sälen föder bara en unge, kut, per år. Kutarna föds på drivisen och väger då ungefär tio kilo. I början suger ungarnas päls åt sig vatten så att de inte kan simma. Men redan efter knappt fyra veckor lämnar sälmamman ungen, så då måste den både kunna simma och leta föda, som består av fisk. Sälarna är känsliga för miljögifter och var utrotningshotade på 70-talet. Tack vare renare vatten och hårt arbete från många människor har stammen nu vuxit. Vilsen storjägare Minken är ett mårddjur som ökar på många håll i skärgården, vilket inte är så bra mer än för minken. Denna ivriga jägare hör hemma i Nordamerika men har rymt från pälsfarmar. Många djur i vår skärgård vet inte hur de ska försvara sig och blir lätta byten, framför allt sjöfåglar som häckar på marken. Och det finns många öar att häcka på, och att jaga på för minken. Sverige har en av världens största skärgårdar med över öar. Enbart i Stockholms skärgård finns det mer än öar! i skärgården på Du kan läsa mer om arbetet med att bevara djurlivet i skärgården på Du kan läsa mer om arbetet med att bevara djurlivet i skärgården på Du kan läsa mer om arbetet med att bevara djurlivet i skärgården på 10 stångmärket

11 Från Arkösund till Öregrund Äger du en skärgårdsbostad mellan Arkösund och Öregrund som du funderar på att sälja hjälper vi på Skandia Mäklarna gärna till. Vi har lång erfarenhet och god kunskap om marknaden. Vårt jobb är att hitta en köpare som betalar lite extra för just din bostad. För närvarande har vi ett antal utlandssvenska familjer som söker attraktiva skärgårdsbostäder. Kontakta oss så berättar mer om hur vi kan hjälpa dig att göra en bra och trygg affär. ÖREGRUND/ÖSTHAMMAR NORRTÄLJE VAXHOLM/ÖSTERÅKER MÖJA/LANDSORT NYKÖPING/OXELÖSUND TROSA SKÄRGÅRD

12 Eld över Hav och Land Förra hösten genomförde Nässlingen och Runmarö krog en eldfest kallad Eld över hav och land. Det är ett initiativ från Öppen Skärgård och i år deltog inte mindre än nio öar. Vi besökte Nämdö och Utö denna gråa höstlördag för att uppleva några eldarrangemang. Text och Foto: Misse Ljungström ELD ÖVER HAV OCH LAND, visst låter det spännande! Förra året var succé har det sagts. På Finnhamn fanns massor av musik och elden var ute på vattnet och på Runmarö fanns eldslukare och ett jättebål på bryggan. Eldslukare och annan eld lockade till sig många besökare och i år blev det snabbt bokat på de öar som deltog i höstens eldfest. Nässlingen sjöng in hösten i kör och bjöd på eld på flotte på sjön. Finnhamn upprepade sin dundersuccé från förra året, Möja bjöd på höstbad från vedeldad bastu, Blidö hade fackelgolf och samling vid brasa, Grinda erbjöd eldjonglörer och Glüwein, Nämdö eldade och grillade vildsvin och Utö bjöd på fackeltåg och stor eldshow med Eldsjälar Öppen Skärgård arrangerade en pressresa med 35 journalister från många utländska tidningar och några svenska. Resan började med en svampsafari på norra Utö. Danne Törner, som drev Utö Bageri i många år, visade sig vara en utmärkt svampguide och han hade i förväg letat upp säkra svampställen för att glädja de gästande journalisterna. Han och Utö Värdshus krögare Anders Malm mötte vid bryggan och visade vägen ner till Kroka, där Anders bjöd på varm choklad och kantarellsoppa med hembakat bröd. Journalisterna visade upp sina svampfynd för Danne Törner, som med skicklighet och flora till hjälp berättade vad det var för svampar. Därefter styrdes kosan mot Solvik på Nämdö där handelsman/ krogparet Kerstin Carlsson och Erland Moberg berättade om sin verksamhet och bjöd på strömmingsmacka. Dagen fortsatte att vara novembergrå och tillbaka på Utö mötte ett stort välkomnande bål nedanför Seglarbaren, därefter följde fackeltåget och eldshowen. Utö Värdshus erbjöd en trevlig vinprovning som leddes av krogens vinkypare Robert Hertogs samt en speciell meny just för dagen. Musikunderhållningen skötte Hjälm o grabbarna, det vill säga Thomas Hjelm, Allan Borg och, till en av journalisterna förtjusning, vår svampguide Danne Törner, som spelade dragspel. Öppen Skärgård är ett samarbete mellan skärgårdskrogar, skärgårdsföretagare, Waxholmsbolaget, Strömma Turism & Sjöfart, Skärgårdsstiftelsen, STF och Stockholm Visitors Board för att uppmuntra och inspirera människor att besöka skärgården året om. Det var en regntung och grå skärgård som visade sig för de utländska journalisterna när Havsörnen hämtade vid Årsta brygga för vidare färd mot Utö. 12 stångmärket

13 Jenny Engström, som är pressansvarig på Svenska Turistföreningen, STF, fick sig en kram av Anders Malm, en av krögarna på Utö Wärdshus. Efter brasan och den varma cidern vid Seglarbaren, tågade alla de församlade deltagarna upp till Utö Wärdshus och Societetshuset i ett mycket stämningsfullt fackeltåg. Kerstin Karlsson, välkänd handlare på Guns Livs, Nämdö och Erland Moberg, är även krögare. De arrangerade en festlig och fin eldfest vid Solviks brygga. Eldsjälar heter gruppen som visade upp en fantastisk eldshow inför en förskräckt förtjust och imponerad publik vid Utö Wärdshus. Hjelm o pojkarna kallar sig gruppen som spelar Evert Taube och Jularbo på krogen på kvällen. Vår svampguide Danne Törner spelar dragspel. stångmärket

14 Insistera på enbart Volvo Penta Originaldelar, tillbehör och gör regelbunden service hos en auktoriserad återförsäljare. Reservdelar & Tillbehör Motorer Service Plats för ÅF Tel: logotype Din Volvo Pentaåterförsäljare på Orust Lövtorpsvägen 18, Djurhamn Hummelgren Media tackar för det gångna året och önskar kunder och annonsörer God Jul & Gott Nytt År Nummer 1, utkommer 8 februari, annonsstopp 12 januari. Nummer 2, utkommer 29 mars, annonsstopp 2 mars. Se till att synas i skärgården Med en annons i Ö-servicekatalogen syns du i skärgården. Upplaga ex, många fler läsare. Kontakta oss för mer info. Ö-servicekatalogen är nu inne på sitt 38:e år i skärgårdens tjänst. Katalogen trycks i fyrfärg och innehåller adresser i g n e och telefonnummer till skärgårdens företagare plus mycket annan bra information. ta: 36 år I SKÄRGÅRDENS TJÄNST Prova Praktiskt Båtägande Specialbilaga i mittuppslaget - Ryck ut och posta - Se För info om katalogen kontakta: Mediassistance Scandinavia AB Box 89, Möja tel e-post: Vill du boka annons, kontakta Hummelgren Media tel , fax e-post: MARINA LÄROVERKET inbjuder till Öppet hus söndag den 3/ Möt elever, lärare och skolledning Hyr båtplats hos Ditt naturliga val i ytterskärgården! Inga skvalpiga och trista ut- eller hemfärder till hemmahamnen du är i ytterskärgården. Parkeringsplats ingår i priset. Komplett marina endast 45 km från Stockholm C Kontakta oss för information: Allmän information om skolan och våra utbildningar Marinteknik inom FP Ledarskap och kommunikation inom SP Marinbiologi inom NP Marina vuxenutbildningar Adventfika på Café Hamnkrogen 5/2 Informationskväll 26/5 Hamnens dag/öppet hus Marina läroverket Stocksunds hamn, Stocksund Båtar för sjöfolk

15 Strålande sol och sjudande folkliv på Skeppsholmsdagen SJÖVÄRNSKÅREN STOD VID Skeppsholmsbron och räknade in antalet flanörer som kom över bron. När dagen var slut hade besökare räknats in, fler än förra året. Kulturlivet på ön frodades och alla visade upp sina verksamheter. Här fanns blåsorkestrar, gladjazz, författare, dansare och gästande teatergrupper. Mycket av aktiviteterna hade förstås maritim anknytning, i öns traditions anda. Hos Skärgårdsstiftelsen fanns åtta tillsynsmän på plats. Några av dem rökte fisk, andra sålde skärgårdsprodukter eller spikade fågelholkar och alla besvarade frågor om stiftelsens verksamhet och bidrog till dagens trivsamma miljö. Foto: Anders Unosson Det var många små intresserade holksnickare som samlades när Sören Jacobsson, ovan till höger, och Erik Bult Sundström, till höger, visade hur de skulle göra sina fågelholkar. Din fastighetsmäklare i södra skärgården Tullhuset Dalarö Tel Fax Mobil Båt stångmärket

16 Stabbo möjligheternas ö Text och Foto: Anders Unosson SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN har en målsättning att ge alla möjlighet att njuta av vår underbara stockholmskärgård. Men för flera grupper i samhället känns skärgården fortfarande som ett näst intill omöjligt besöksmål. Under snart en 10 årig period har arbetet för att öka tillgängligheten i skärgården för bland annat rörelsehindrade pågått. Områden och båtar har inventerats för att öka informationen om möjligheterna att resa i skärgården. Stigar har hårdgjorts, dass har anpassats för att ge möjlighet för fler att använda dom, osv. Under sommaren 2006 inleddes samverkans projekt mellan Skärgårdsstiftelsen och AMF 1. Denna samverkan gjorde det möjligt för allmänheten att besöka Stabbo under de tre sommarmånaderna då ön inte utnyttjades för militära övningar. Tyvärr kom beslutet om samverkan en bit in på denna tremånaders period, så perioden blev kortare än det var tänkt. I SLUTET AV AUGUSTI reste en grupp på 12 personer ut till Stabbo på visningsresa. Vissa av deltagarna sitter i rullstol eller har andra funktionshinder, så spänningen var stor på vad denna expert panel skulle tycka om den ö som vi själva upplever som en möjlighetens ö. Stabbo, som redan från början ger en helt unik möjlighet för att fungera för många fler, bjuder på en hårdgjord väg ända fram till en magnifik utsikt av en obruten horisont. Denna utsikt som för de flesta är en självklarhet att få uppleva, är för många Björnölägret En lunch i det gröna avslutade den trots allt stundtals ganska ansträngande turen i rullstol runt Stabbo möjligheternas ö. som använder rullstol unik. Ofta stöter man på små, men för den som har ett funktionshinder ack så stora, hinder som omöjliggör att komma ända fram till lukten av hav och saltstänk i ansiktet. Ön är dessutom relativt plan och endast den sista backen upp till utsikten är riktigt brant och svårforcerad. Avresedagen mötte oss med strålande solsken vid Årsta brygga. Efter en härlig båtresa kom vi fram till bryggan på Stabbo. Dagen inleddes med att titta på det anpassade TC som byggts på ön. Många bra och värdefulla synpunkter på vad som är viktigt för att det ska fungera kom fram. Pennan nästan glödde när Tom, tillsynsman på ön, skrev upp allt att tänka på. Under promenaden över ön resonerades om möjligheten att anlägga bad och tältplats som fungerar även för funktionshindrade. Att få möjlighet att bada i havet, sova i tält, vakna och titta på en soluppgång borde vara en möjlighet för alla. I dag är det inte det, men vi enades om att det kunde vara fullt möjligt på en ö som Stabbo. Den sista branta backen gav samtliga svettpärlor i pannan. Ett alternativ är att lägga en spång rakt ut mot vattnet före backens början för att undvika lutningen resonerade vi. Här sågs inga problem utan bara möjligheter. Väl på toppen enades dock alla om att det är värt en hel del möda för upplevelsen av den magnifika utsikten och ljudet av vågornas brus. DAGEN AVSLUTADES MED en god lunch i det gröna utanför gamla Mässen. Samtalen om alla möjligheter som finns och alla som behöver få möjligheten att uppleva allt detta, ville aldrig ta slut. Men till slut klev vi dock ombord för återfärd till Årsta brygga. Alla enades om att Stockholm skärgård inte förtjänar en stämpel som ett näst intill omöjligt resmål och att Stabbo redan i dag har många fördelar som underlättar. På vägen hem passade en havsörn på att hälsa på oss vid båten. Jag tror han ville förmedla lite känsla av frihet. Jag tror han ville tala om att alla borde få uppleva den friheten och den inre friden en obruten horisont ger. Därför känns Stabbo som möjligheternas ö! Foto: Anders Unosson Björnölägret blir mer och mer populärt för varje år. För många, den första kontakten med skärgården. 16 stångmärket Flytvästar är ett absolut måste, det lär sig alla barn och ungdomar blixtsnabbt. Det är en skön och lite spännande känsla att få paddla ut på det öppna vattnet.

17 FLUFFIGA TÄCKEN, LEVANDE LJUS OCH TRERÄTTERS MIDDAG. Skärgården är inte stängd, vi har bara flyttat in i värmen. På mysiga krogar sitter vi och kurar, njuter framför brasan på vinteröppna vandrarhem och pensionat. Hämta Waxholmsbolagets tidtabell och planera för en weekend eller dagstur i vinterskärgården. Den finns i vår terminal på Strömkajen. Du kan också besöka oss på Trafikupplysning

18 Skärgårdsrestauranger/Skärgårdshandlare Julbord 425:- 24 Helger, fre, lör o sön, 495:- p.p. inkl. glögg & kaffe. Barn, 0-5 år, GRATIS. Barn, 6-13 år, 10:-/år. Lekrum för de små. 16 dec Juldisco +30 år Tel Tack för säsongen 2006! Tack för i år! Vi tackar alla brädgårdskunder för i år och hälsar nya och gamla kunder välkomna till säsongen 2007 God Jul & Gott Nytt År Egen brygga 300m öster om Alsviks brygga Beställningar: Telefon Telsvar/fax Vi har öppet året runt! Välkomna önskar Sozy, Matte och Lena med personal. Apoteks ombud Telefon Svartsö Herrgårdspensionat Klassisk skärgårdsmat! Öppnar för säsongen i april 2007 Lena och Marianne hälsar alla hjärtligt välkomna! Telefon Öppet till 16 december! Öppet torsdag-söndag till 16 december Skärgårdsjulbord 1/12-16/12 Boka i tid Välkomna! Robert & Leo Öppnar för säsongen i april 2007 Telefon

19 Skärgårdsrestauranger/Skärgårdshandlare Den 24e november startar vårt julbord på Grinda. Pris från 495:-/person. Vi kan även arrangera transport och logi. Välkommen! Westerbergs Livs Sandhamn Önskar nya och gamla kunder en Trevlig Jul och Ett Gott Nytt År Tel Fax Traditionellt Julbord a la Wikströms fisk 350: /pers barn under 13 år 10: /år 1 dec 17 dec från kl Vår specialitet är som tidigare fisk från egen fångst. Öppet året runt, ring för bordsbeställning; tel: , fax Välkommen Vi finns i Ramsmora på Möja Ingmarsö Livs ÖNSKAR GAMLA OCH NYA KUNDER GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Ombud för: Posten Brev & Paket Svensk Kassaservice Apoteket och Systembolaget ICA livs & Statoil bensin Öppet hela året Telefon ÖPPET ÅRET RUNT Öppettider Mån-Fre , Lör Konferenser, middagar, bröllop, fester, bed & breakfast, luncher. Öppet året runt. Julbord helger 3/12-17/12 Serigrafier & Reproduktioner av Roland Svensson Välkomna att beställa på vår nya websida Info och bokning Tel , Se även vår hemsida: Julbord 1/12 19/12 Bokning och information Fax: Weekendpaket Weekendmys mm. Broschyr och även konstverk kan också beställas på tel eller e-post: Torbjörn Svensson & Pia Söderberg

20 Jäntongen på Öhrn pappa Calle tog sin isbill och högg lös ett lagom stort isflak som jag fick ställa mig på. Så tog han i med all sin kraft och skjutsade iväg isstycket mot den fasta åsättrastranden. Jag kom torrskodd iland. Elsie Wijkström skildrar sin uppväxt på den lilla ön Långören ( Öhrn ) i Stockholms mellanskärgård. Den lilla jäntongen berättar om en skärgård som sjöd av aktivitet, umgänge och spännande personligheter, men också om isolering och hårt arbete på ett litet fiskarjordbruk i ständig kamp mot naturen. Elsie Wijkström gör som 80-åring sin litterära debut med bredd och djup i berättarperspektivet och därtill en omisskänlig glimt i ögat. Hon är en av mycket få skärgårdskvinnor som skildrat livet i det märkliga landskap där hav möter land. Redigerad av Torbjörn Wileen och rikt illustrerad med fotografier och klipp från Elsie Wijkströms privata arkiv. Format 297x210 mm, 92 sidor, hårdbunden. Jag beställer... ex av boken Jäntongen på Öhrn för 230:- inkl moms och frakt per bok. Betalningsvillkor 15 dagar, faktura bifogas. Namn:... Adress:... Postadress:... Tel nr:... Jäntongen på Öhrn Elsie Wijkström skildrar sin uppväxt på ön Långören i Stockholms mellanskärgård Redaktör: Torbjörn Wileen TW-Produktion/ Torbjörn Wileen AB Söderhamnen Vaxholm Boken kan även beställas via mail:

Passbåt till Arholma. Milo har mulltoa i båten. Anmäl dig till vänmötet på båtmässan!

Passbåt till Arholma. Milo har mulltoa i båten. Anmäl dig till vänmötet på båtmässan! E N T I D N I N G F R Å N S K Ä R G Å R D S S T I F T E L S E N N R 1 / 2 0 0 7 Passbåt till Arholma Milo har mulltoa i båten Anmäl dig till vänmötet på båtmässan! Vintersol på Arholma Rysshärjningarna

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården. Utö den barnvänliga ön EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006

Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården. Utö den barnvänliga ön EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006 EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006 Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården Utö den barnvänliga ön Isrännan mot Lådna i slutet av mars STORMFÅGELN BÖRSNOTERAT Stormfågeln AB (Publ.)

Läs mer

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu!

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! en TIDnIng från skärgårdsstiftelsen nr 5/2008 En unik minneslund på Arholma Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! vänresa i ytterskärgården

Läs mer

Stångmärket ISLOSSNING FRAMTIDENS SKÄRGÅRD. På Fjärdlång rustar man för kommande sommarsäsong! Att coacha en transformation

Stångmärket ISLOSSNING FRAMTIDENS SKÄRGÅRD. På Fjärdlång rustar man för kommande sommarsäsong! Att coacha en transformation Stångmärket #1 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE FRAMTIDENS SKÄRGÅRD Att coacha en transformation möt gustav andersson Ny ordförande med miljöengagemang LIVET EFTER VINTERN Hur har fåglarna klarat

Läs mer

Flera skäl att fara till Fejan i sommar!

Flera skäl att fara till Fejan i sommar! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2008 Flera skäl att fara till Fejan i sommar! Nya krögare, utställning och tillbyggt rökeri lockar besökare till Fejan. Anmäl till vårens vänkryssning med s/s Blidösund!

Läs mer

Vi möter Emmy Sundberg på Biskopsö. Lyssna på skärgårdsradion i sommar. Dags att anmäla till vänresa i augusti

Vi möter Emmy Sundberg på Biskopsö. Lyssna på skärgårdsradion i sommar. Dags att anmäla till vänresa i augusti EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 4/2009 Vi möter Emmy Sundberg på Biskopsö Lyssna på skärgårdsradion i sommar Dags att anmäla till vänresa i augusti En vårdag på BIskopsö En Stockholmspojke berättar

Läs mer

Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt. BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär

Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt. BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär #2 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE Stångmärket 30 år Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär MÖT KONSTNÄREN STIG

Läs mer

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN Stångmärket #3 / 2012 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE SKÄRGÅRDEN SOM JOBB Träffa tillsynsman Petter Lundgren SEMESTERVÄDER Lage Larsson om skärgårdssommaren FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN På upptäcksfärd med

Läs mer

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna #2 / 2015 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna KONST INSPIRERAD AV HAMMERSTA Mah-Jong-klädernas skapare Veronica Nygren BO OCH RESA TILL HUVUDSKÄR Reguljära

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden denna tidning ges ut av skärgårdsstiftelsen inför sommaren 2003. medföljer som bilaga i svd juni 2003. Upptäck skärgårdens dolda

Läs mer

VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN?

VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN? #4 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN? STORT OCH SMÅTT PÅ SJÖN Vi tar temperaturen på båtlivet SVARTVITT HUVUDSKÄR Upptäck de vackra grå nyanserna NATURENS EGET SKAFFERI

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

FÄRÖARNA Eldsjälar vill vända avflyttningstrend. Ge bort vänskap i julklapp! Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern

FÄRÖARNA Eldsjälar vill vända avflyttningstrend. Ge bort vänskap i julklapp! Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern #5 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern vaktavbyte på örskär Tommy Mattsson tar över som tillsynsman HISTORISKA PLATSER Landsort Stockholms

Läs mer

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu Stångmärket #4 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria Ät närodlat och i säsong Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat FISKARBÖNDER I SKÄRGÅRDEN Tuffa villkor

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Stockholms skärgård. Med skärgården som kontor

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Stockholms skärgård. Med skärgården som kontor HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Maj 2008 Stockholms skärgård Med skärgården som kontor Följ med ribbåtsföraren Micke på en vanlig arbetsdag sid 4 Hitta ditt drömhus En guide för dig som letar

Läs mer

Välkommen Tessan! - ny arrendator av Blidö Wärdshus. Påskspecial: Paketresor till Blidöbygden klara. Laga påskmiddag med ICA-Angela

Välkommen Tessan! - ny arrendator av Blidö Wärdshus. Påskspecial: Paketresor till Blidöbygden klara. Laga påskmiddag med ICA-Angela Paketresor till Blidöbygden klara Tema: Kärlek & bröllop Laga påskmiddag med ICA-Angela Välkommen Tessan! - ny arrendator av Blidö Wärdshus Påskspecial: Sagan om tuppen Astrid Möt en riktig häxa 7 3 0

Läs mer

Långviks. brygga. Bjurmans cykeluthyrning. Brygga för turbåtar och gods. Naturstig (utmärkt med gula band, kartan visar ungefärlig sträckning)

Långviks. brygga. Bjurmans cykeluthyrning. Brygga för turbåtar och gods. Naturstig (utmärkt med gula band, kartan visar ungefärlig sträckning) w N S Stora Möja är 5,7 km lång och 3,7 km bred. 500 m 1 km e Dragedets Vandrarhemmet Möja gästhem Coop Långviks FRÅN MÖJA TILL ÖJA! CYKLA OCH VANDRA I SKÄRGÅRDEN Vi besöker Möja Möja ligger längst ut

Läs mer

Stångmärket FRILUFTSLIV SKÄRGÅRDEN EN MODERN VINNARE TEMA. VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen

Stångmärket FRILUFTSLIV SKÄRGÅRDEN EN MODERN VINNARE TEMA. VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen Stångmärket #1 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen FLYGHISTORIA PÅ GÅLÖ Vi trodde det var krig när planen kom TILLSYNSMÄN MED STORT T Tack till Tom och Sören

Läs mer

skärgårdsguide sommar MagasinSkärgård. paddling i lyx / sandlådan nåttarö eremitliv i koja / högbondens fyr i pensionatets sal / krog som bränner

skärgårdsguide sommar MagasinSkärgård. paddling i lyx / sandlådan nåttarö eremitliv i koja / högbondens fyr i pensionatets sal / krog som bränner MagasinSkärgård. MagasinSkärgård. sinne/smak/sevärdheter skärgårdsguide sommar paddling i lyx / sandlådan nåttarö eremitliv i koja / högbondens fyr i pensionatets sal / krog som bränner ROCK&RIGG STOCKHOLMS

Läs mer

STEFAN PERSSON SPA. Numera lever jag i nuet GUIDE. Affärsmannen och fårägaren. sidan 35 BULLANDÖ DJURÖ INGARÖ MÖJA NÄMDÖ SANDÖN GUSTAVSBERG

STEFAN PERSSON SPA. Numera lever jag i nuet GUIDE. Affärsmannen och fårägaren. sidan 35 BULLANDÖ DJURÖ INGARÖ MÖJA NÄMDÖ SANDÖN GUSTAVSBERG Nr 3/2011, årgång 6 DIN LOKALA REDAKTION I VÄRMDÖ Affärsmannen och fårägaren STEFAN PERSSON Numera lever jag i nuet SPA GUIDE sidan 35 Möt företagare som uppfyllt sina drömmar VINN SPA-behandling UNG I

Läs mer

hela denna tematidning är en annons från mediaplanet Kalendarium sommaren i Stockholms skärgård sidan 18

hela denna tematidning är en annons från mediaplanet Kalendarium sommaren i Stockholms skärgård sidan 18 annons hela denna tematidning är en annons från mediaplanet annons Stora nassa foto: jeppe wickström Fästingsäsong Vaccinera dig ombord på fästingbåten Så hindrar du båttjuven Guide: Köpa sommarhus i skärgården

Läs mer

våren skärgårdsguide MagasinSkärgård. batteri arholma / kära götheborg sundsveden / grisslornas skär kör på nämdö / kalkon blev kelgris

våren skärgårdsguide MagasinSkärgård. batteri arholma / kära götheborg sundsveden / grisslornas skär kör på nämdö / kalkon blev kelgris MagasinSkärgård. våren 2009: batteri arholma / kära götheborg / sundsveden / grisslornas skär / kör på nämdö / kalkon blev kelgris MagasinSkärgård. sinne/smak/sevärdheter Läs mer om våren Tjärvens fyr

Läs mer

SKÄRGÅRDSLIV DIN TOTALA GUIDE I SKÄRGÅRDEN. Anders och Martin Timell bjuder till grillfest i skärgården

SKÄRGÅRDSLIV DIN TOTALA GUIDE I SKÄRGÅRDEN. Anders och Martin Timell bjuder till grillfest i skärgården ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar H Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar Strandhugg: Rödlöga Kvinnliga företagare i bygden Ö-kändis: Kerstin Tuominen Höstspecial: Spöken & spänning Udrag ur deckare Häng med ut i svampskogen! Vildand

Läs mer

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter p Träsko osten Nr 3 Hösten 2010 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Immigranter 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2010 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö Träskoposten Nr 4 2003 Träsko osten Nr 4 november 2003 Nyhetsblad förplångasjö socken En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten Nu är det Jul igen, ja inte riktigt ännu men tiden rinner fort iväg så

Läs mer

Gratis Skärgårdsguide. våren 2014. Stenhäftigt. hurra vi fyller 10 år!

Gratis Skärgårdsguide. våren 2014. Stenhäftigt. hurra vi fyller 10 år! magasinskärgård. vår sommar 2014: 2013: öar som xxxxl flyter / xxxx / / sagan fxx / om linjett / gömställe av sten / sovande gruvor / färg åt våren / clowns fotomuseum hurra vi fyller 10 år! sinne/smak/sevärdheter

Läs mer

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 droger Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 rättvisemärkt Fotbollspelare och körsångare. Församlingen i Rydebäck sponsrade

Läs mer

Musikprofil med skärgården som reträttplats

Musikprofil med skärgården som reträttplats rubrik DÄR NJUTNINGEN BÖRJAR SOMMAR 09 LISA NILSSON: Musikprofil med skärgården som reträttplats LÅNGSEGLAREN LINDA LINDENAU: Att behärska sin båt ökar självkänslan Besök Värmdös vackraste hus Sommarmat

Läs mer