HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL?"

Transkript

1 HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL? Nu kan även du som har direktverkande el byta till fjärrvärme 2015

2 Välkommen att ta del av vår information om hur en villa med direktverkande el kan få fjärrvärme. Ljungby Energi har idag ca nöjda villaägare som haft fjärrvärme under en kortare eller längre tid. Ekebacksområdet har t ex haft fjärrvärme i över 30 år. Vi levererar även fjärrvärme till omkring lägenheter och givetvis till andra lokaler som Lasarettet, Brunnsgården, Ljungsätra, affärslokaler och industrilokaler. Har ni en villa med direktel? Då gäller lite andra förutsättningar än till den stora majoriteten villor vi anslutit t.o.m. januari 2015 (ca st). Vi har under anslutit ca 60 villor som byggt om från direktverkande el till ett vattenburet system för att kunna få fjärrvärme. På följande sidor ska vi ge er information om bl a priser, bidrag och hur det går till. Vill ni veta mer? Kontakta oss gärna Anders Johannesson Rickard Ljunggren

3 Vårt klimat är sig inte likt. Vi upplever orkaner och översvämningar som ödelägger liv och samhällen för tusentals människor. Tydliga tecken pekar mot en allt snabbare uppvärmning av vår jord, med extrema väder som en direkt följd. Med det behöver inte bli så för växthuseffekten är något som vi verkligen kan påverka. Att satsa på värme som tar hänsyn till naturen och kommande generationer är ett av sätten. Fjärrvärme är en miljöanpassad uppvärmningsform som tar tillvara på energi som annars skulle gå förlorad, t ex energi ur avfall och rester från skogsavverkning. Med andra ord, när du väljer fjärrvärme så bidrar du till en minska klimatpåverkan från uppvärmningen, och därmed bromsas växthuseffekten. Det kan tyckas konstigt att enstaka val kan påverka en hel värld, men så är det faktiskt. 3

4 Från direktverkande el till fjärrvärme Så här kan det se ut när man byter från direktverkande el till fjärrvärme Flertalet av de ca 60 villor i Ljungby som valt att bygga om från direktverkande el till vattenburet system för att få fjärrvärme, har valt radiatorer. Några har valt vattenburen golvvärme. Så här kan det se ut innan konverteringen, dvs. när de gamla el-radiatorerna är kvar. Man börjar oftast med att borra hål i tak/väggar för de nya ledningarna. Placeringen av hål och rör utförs efter samråd mellan villaägaren och rörmokaren. Ledningarna dras uppe vid taket eller nere vid golvet. En del villaägare väljer att själva göra ett visst arbete, som t ex ta bort de gamla radiatorerna och att borra hålen för rörledningarna. När man sedan börjar dra de nya ledningarna så sker det med (omålade) kopparrör. Bilden visar en genomförning i källaren, där rören är oisolerade. Idag så löder eller svetsar man inte, man använder istället moderna klämkopplingar. Det går snabbt och säkert, och är även luktfritt. Nu är de nya radiatorerna på plats. Beroende på hur boendemiljön ser ut väljer villaägaren antingen att måla rören eller behålla kopparfärgen (det finns även vita färdigmålade rör, där övriga delar då är förkromade). Installationen av fjärrvärmecentralen och det vattenburna systemet tar ca en vecka. Givetvis är det beroende på husets storlek mm. 4

5 REFERENSBILDER Rören upp till andra våningen, bakom gardinen Rörgenomförning från källare/torpargrund Färdigmålade rör, till nästa rum på övervåning. Vitmålade rör som går vidare till nästa radiator (stort rum på övervåning). Dessa bilder visar några exempel på hur man löst rördragningen i några hus i Ljungby, där de har gått från direkt-el till vattenburet system och fjärrvärme. Rörgenomförning från undervåning Du är givetvis med och påverkar hur en rördragning skulle kunna se ut i din fastighet. 5

6 INSTALLATION FRÅN DIREKTVERKANDE EL TILL VATTENBURET SYSTEM Prisindikation och exempel på installation av 10 st vattenburna radiatorer Kundens åtagande; - Frigöra arbetsutrymmen, minst 1,5 m fritt utrymme invid vägg - Finstädning efter installationens färdigställande - Eventuella byggnads- och målningsarbeten - Kunden äger och omhändertar demonterade el-radiatorer VVS Entreprenörens åtagande; - Urkoppling och demontering av el-radiatorer - Rördragning och montage av vattenburna radiatorer - Inkoppling och igångkörning av vattenburet system - All erforderlig håltagning - Tillhandahållande av erforderligt material Materialet avser vitmålade radiatorer med termostatventiler, omålade kopparrör samt erforderliga kopplingar och fästdetaljer. Prisindikation på VVS entreprenörens pris är ca 5 500: inkl. moms/radiator totalt. D.v.s. t ex har man 10 st radiatorer är priset 10 x 5 500: = : OBS! På VVS Entreprenörens arbete får du en offert efter deras besök hos dig. Men vi vet att ovan angivna pris är en bra indikation (det kan givetvis vara högre/lägre). Detta arbete beställs direkt av dig som kund, hos den VVS Entreprenör som du väljer. Position 1 på Beställningsblankett kan köpas direkt via Ljungby Energi. Prisinformation totalt Anslutningsavgift priset avser ett standardavtal och priset kan vara högre : om det är ett enstaka hus alt. om det ligger inte ligger i direkt närhet till vår stamkulvert Fjärrvärmecentral och installation : Avser installation pos.1 på Ljungby Energis beställningsblankett, och förutsätter att det är framdraget erforderliga ledningar i samband med konvertering från direktel. Avser placering där varmvattenberedare och inkommande vatten finns. Konvertering till vattenburet system enligt ovan angivna förutsättningar. 10 st x 5 500: : Totalt: : Pris för anslutning och fjärrvärmeinstallation är fast pris* (se avtal och best. blankett sid ) OBS! ÄR DU BERÄTTIGAD TILL ROTAVDRAG AVGÅR CA KR NETTO PÅ VARJE RADIATOR VILKET GÖR ATT OVANSTÅENDE KOSTNAD MINSKAS MED :-- Rotavdrag på anslutningsavgift :-- Rotavdrag på installation av fjärrvärmecentral :-- Totalinvestering efter ROT-avdrag: : OBS! ovanstående priser när det gäller 5 500:--/radiator är en prisindikation, villaägaren tar in offert för att få ett fast pris från VVS-installatör. 6

7 Exempel på Investeringsalternativ (prisindikation) Direktverkande el (ca pris inkl. moms) då man väljer att byta ut detta till samma system som man har idag 1 st Varmvattenberedare ca kr 10 st el-radiatorer (ca 10 x 1 500) kr Arbetskostnad VVS + El (uppskattad) kr Totalkostnad: kr (avgår rotavdrag 4 500:--) Exempel driftskostnad el kwh/år för värme/varmvatten á 1 kr = kr inkl moms Har ni 20 A säkring kan ni säkra ned till 16 A vid fjärrvärme, då sparar ni ytterligare 811 kr/år p.g.a. lägre abonnemangskostnad. Elpriserna baserade ca pris för el januari 2015 (inkl. energiskatt och överföringsavgift). _ Fjärrvärme och vattenburet system (ca pris inkl. moms) byta ut direktverkande el till vattenburet system och fjärrvärme Anslutningsavgift till fjärrvärmenätet kr 10 st radiatorer á kr kr Fjärrvärmecentral och installation kr I det fall ni är berättigad till ROT-avdrag avgår det Totalinvestering efter ROT-avdrag: kr kr Exempel driftskostnad fjärrvärme Fast årsavgift Rörlig del x 39,6 öre Totalt kr kr kr/år inkl. moms Jämförelse el och fjärrvärme I detta exempel är driftkostnaden ca kr lägre per år med fjärrvärme. Vid en högre förbrukning än ca kwh för värme/varmvatten blir skillnaden större och vid en lägre förbrukning blir den mindre. Vid en så låg årsförbrukning som kwh el/år för värme/varmvatten blir årskostnaden i princip densamma för el och fjärrvärme. Priserna baseras på gällande priser för el och fjärrvärme jan OBS! ovanstående är ett exempel, vi hjälper dig gärna att göra en beräkning för just din villa. 7

8 Så här faktureras förbrukning av fjärrvärme Den fasta årsavgiften baseras på fastighetens (15 kw) maximala värmeeffektbehov Fast årsavgift (är samma avgift för alla en- och två bostadshus) kr (inkl. moms) Jämförelse, år 1995 var denna avgift 5.612:-- Rörlig förbrukningsavgift (exempel) dvs. det du förbrukar kwh x 39,6 öre = kr (inkl. moms) Den uttagna värmemängden x energipriset Total årskostnad i detta exempel kr kr SUMMA kr (inkl. moms) 8

9 FRÅGOR ATT FUNDERA PÅ För dig som kan få möjligheten att konvertera från direktverkande el Hur ser priserna ut på el och fjärrvärme historiskt? Får jag bättre komfort med ett vattenburet system? Ökar marknadsvärdet på huset? Är det dags att byta ut mina el-radiatorer? Behöver min varmvattenberedare bytas ut? Kan el-radiatorer/varmvattenberedare säljas eller sättas i ev. sommarstuga? Vad blir prisskillnaden från att investera i nya el-radiatorer och ny varmvattenberedare i jämförelse med att få ett vattenburet system och fjärrvärme installerat (efter ROT-avdrag) Framtiden? Ser staten helst att vi värmer bostäder med el eller fjärrvärme? Finns det i min fastighet ett bubbelbadkar eller kommer det att finnas i framtiden? Får jag då tillräckligt med varmvatten? Kostar verkligen 1 kwh el över 1 kr med alla avgifter? Är fjärrvärmepriset verkligen ca 65 öre/kwh vid en förbrukning på kwh/år? EGNA NOTERINGAR OCH FRÅGOR 9

10 Ljungby Energi AB Handläggare, telefonnummer Datum/Dokument ID (16) Enskilt kundavtal för leverans av fjärrvärme till konsument (alt. till småhus) Mellan Ljungby Energi AB, org. nr , här kallad Leverantören och nedan angiven kund, här kallad Kunden, har följande avtal upprättats. Kund Namn Adress Telefon Namn (2) Avtalsnummer: Leverans till fastighet Fastighet nr Gatuadress Postadress Anslutningsavgift kr inkl. moms Priset gäller när Ljungby Energi går fram i ett större område efter det att vi har gjort en förfrågan till flera villor. Kategorital 2100 / tim Effekt vid anslutning 15 kw Vid enstakta anslutningar är anslutningsavgiften kr inkl. moms. OBS! Anslutningsavgiften kan också vara högre beroende på avståndet till stamledningen. För er fastighets pris och möjlighet är ni välkommen att kontakta oss Värmeleveransen ska börja/har börjat den 2015 Detta avtal är föranlett av den nya fjärrvärmelagen (2008:263) vilken avser att stärka konsumentskyddet. Lagtexten finns att hämta på Svensk Fjärrvärmes hemsida, Detta avtal för leverans av fjärrvärme omfattar följande handlingar som gäller i följande ordning: 1. Detta enskilda avtal för leverans av fjärrvärme 2. Taxa för leverans av värme. Bilaga 1 3. Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme. Bilaga 2 Leveransens omfattning Leverantören förbinder sig att leverera och kunden att motta avtalad värmeleverans i den omfattning och på de villkor som anges i detta avtal och därtill hörande bilagor. Effektbestämning Effektbestämning enligt ovan. Kundens abonnemang fastställs och regleras på det sätt som framgår av prisbestämmelser, Bilaga 1. Avtalstid Avtalstid 10 år från avtalets undertecknande. Avgifter, priser m.m. Kunden erlägger det pris som framgår av bifogad taxa, bilaga 1. Information om prissättning, betalningstid m.m. framgår av vår hemsida eller skickas på begäran. Ändring av avtalsvillkor Leverantören äger rätt att ensidigt ändra villkor för priser, tekniska bestämmelser, allmänna avtalsvillkor etc. Detta givetvis under beaktande av fjärrvärmelagen som har krav på tidsfrist mellan information och ikraftträdande av nya villkor, kundens rätt till förhandling och eventuell medling, samt rätten att häva avtalet. Förhandling om avtalsvillkor Kunden har rätt till förhandling med leverantören om priset för kundens anslutning till fjärrvärmeverksamheten. Kunden har även rätt till förhandling om leverantören har gjort en ensidig ändring av avtalsvillkoren till kundens nackdel. Begäran om sådan förhandling ska framställas av kunden inom tre veckor från den dag då kunden underrättades om de ändrade villkoren. Leveransgräns och äganderätt Leveransgräns framgår av bilaga 2. Kunden äger värmeväxlaren och all utrustning efter leveransgränsen. Avtalets överlåtelse Detta avtal får ej överlåtas utan Leverantörens skriftliga medgivande. Ägarbyte Kunden ska utan dröjsmål meddela Leverantören när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge namn, adress och telefonnummer till nya ägaren. Kunden ska informera den nya ägaren om villkoren för leverans av fjärrvärme. Om den nya ägaren och Leverantören tecknar nytt avtal om fjärrvärmeleverans till fastigheten upphör detta avtal att gälla utan föregående uppsägning när leverans enligt det nya avtalet påbörjas och samtliga vid tillträdet utestående fjärrvärmeleveranser reglerats. 10

11 Särskilda villkor I anslutningsavgiften ingår 12 m servisledning (avser sträckan från tomtgräns där stamkulvert läggs). Överstigande servissträcka fram till punkt innanför pannrumsvägg debiteras leverantörens självkostnadspris. En anslutningspunkt bestäms i samråd mellan fastighetsägaren och en representant från leverantören. I de fall då fastighetsägaren inte köper fjärrvärmecentralen via leverantören skall en konstruktionsritning lämnas till leverantören för godkännande före arbetets utförande. Detta arbete skall utföras av behörig entreprenör. Vid inkoppling av något ytterligare värmesystem på radiatorkretsen skall leverantören meddelas i god tid för att säkerställa systemets säkerhet och driftskvalité. Om kundens installation är försedd med automatisk regleringsanordning för den tillförda värmen, skall kunden vid inställning av denna anordning vara skyldig att beakta leverantörens önskemål i den mån detta kan ske utan att kundens krav på tillförsel av värme åsidosätts. Det samma gäller även i tillämpliga delar vid manuell inställning av värmeregleringen. Detta innebär t ex att Ljungby Energi AB accepterar en returtemperatur på max 60º. Kunden förbinder sig att följa sådana av leverantören påtalade anvisningar rörande förbrukningen av värme och varmvatten, som är föranledda av offentligt påbud om bränsleransonering eller liknande restriktion. Kunden får endast i mån av leverantörens medgivande plantera träd, buskar eller annat på mark över eller i omedelbar närhet av servisvärmeledningarna och de övriga värmeanordningarna i samband med tomtens bebyggande eller dess utnyttjande på annat sätt. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen och göras senast fem månader före avtalstidens utgång. Sker ej uppsägning av avtalet förlängs detsamma med fem år i sänder. Ändringar i allmänna bestämmelser och värmetaxa, med undantag för den årliga justeringen enligt taxans prisjusteringsklausul, skall tillämpas från och med bränsleåret närmast efter det kalenderår varunder ändringen beslutats. Med bränsleår avses tiden 1 juli 30 juni. Avtalsunderskrifter Förestående avtal är, enligt ovanstående, ingånget mellan undertecknad leverantör och kund. Av avtalet har två (2) exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. Bilagor: AKTUELL PRISLISTA OCH ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Ort/Datum Ljungby Ansvarig Ljungby Energi AB Leverantör Ljungby Energi AB Ort/Datum Ljungby Fastighetsägare/Kund namnteckning Namnförtydligande Fastighetsägare/Kund namnförtydligande 2

12 EXEMPEL PÅ BESTÄLLNINGSBLANKETT FÖR INSTALLATION AV FJÄRRVÄRMECENTRAL GENOM LJUNGBY ENERGI Gäller vid installation i samband med konvertering från direktverkande el Avser beställning och utförande under AVSER EN & TVÅFAMILJSHUS VID ANNAN TYP AV HUS ERFORDRAS STÖRRE VÄRMEVÄXLARE Pos 1 Leverans, montage samt inkoppling av värmeväxlare med expansionskärl, cirkulationspump, reglercentral med utegivare. Provtryckning av anläggningen ingår. Pris :-- Losskoppling av varmvattenberedare ingår samt uttransport och Moms 6.000:-- bortforsling. Varmvattenberedaren är kundens egendom. Summa :-- Vill fastighetsägaren behålla varmvattenberedaren måste det tydligt framgå, t ex en stor lapp fastsatt på beredaren. Ingen demontering av elinstallationer utöver vad som fordras för nyinstallation utföres. Ev målningsarbeten och murningsarbeten ingår ej. Invändig finjustering av tätning i husgrund/husfasad ingår ej. OBS! Allt eventuellt erforderligt ventilationsarbete (material och installation) beställes och beskostas av fastighetsägaren. Priset ovan förutsätter att Ljungby Energis servisanslutning sker i pannrum där inkommande vatten och varmvattenberedare finns. OBS! AVGÅR ROT-AVDRAG OM DU ÄR BERÄTTIGAD TILL DET På position 1 är arbetskostnaden kr inkl. moms och ditt avdrag blir kr. På anslutningsavgiften är arbetskostnaden kr inkl. moms och ditt avdrag blir kr inkl. moms (detta gäller även om du har en högre anslutningsavgift än kr inkl. moms) Garantitid: 3 år Betalningsvillkor: 30 dagar netto OBS! Anslutningsavgift tillkommer på separat avtal, samt merkostnad för servisledning i det fall den är över 12 meter (debiteras med 750: /m inkl. moms). Ljungby Energi utför grovåterställning i tomtmark om ingen annan överenskommelse görs. Jag beställer ovan markerade positioner. Fakturering sker via Ljungby Energi AB efter det att installationen är besiktigad. Ort Ljungby Datum Underskrift kund Ort Ljungby Datum Underskrift Ljungby Energinät AB Namn Adress Post nr Ort Telefon bostad: Telefon arb: Tel Mobil: Var vänlig fyll i telefon nr ovan DENNA BESTÄLLNINGSBLANKETT ÄR BINDANDE BÅDA EXEMPLAREN SKICKAS TILL LJUNGBY ENERGINÄT AB för vårt undertecknande. Denna beställning förutsätter för sin giltighet att godkänd kreditprövning kan ske.

13 Frågor och svar om fjärrvärme Hur utvecklas priserna på olja? Oljepriset består till största delen av skatter och avgifter. Oavsett den underliggande prisutvecklingen och förändringar av dollarkursen kommer politiska beslut att vara avgörande för oljeprisets utveckling. Oljan har varit och förblir med all sannolikhet ett hårt beskattat bränsle. Hur utvecklas priserna på el? Elpriset är svårt att förutsäga men en rimlig gissning är att det åtminstone kommer att följa den allmänna prisutvecklingen. Tillgången på vattenkraft varierar från år till år och är en av de väsentligaste faktorerna till att elhandelspriserna går upp och ned. Vi har under de senaste åren haft väldiga svängningar i elpriset beroende på dålig vattentillgång, och därtill justeringar i energiskatten och fr.o.m en ny elcertifikatavgift som ökat elkostnaderna. Även utsläppsrätterna har påverkat elpriset väldigt mycket, vilket gör att totalpriset för 1 kwh har fördubblats under den senaste 10 årsperioden. Får jag lika varmt som tidigare? Precis som tidigare reglerar kunden själv temperaturen på radiatorer och tappvarmvatten. Får vi använda braskamin eller liknande värmekälla? Du får använda braskamin, insats, kakelugn osv. Även i efterhand får ni montera in en öppen spis eller annan form av värmekälla. Vid inkopplingen av något ytterligare värmesystem på radiatorkretsen skall Ljungby Energi meddelas i god tid för att säkerhetsställa systemets säkerhet och driftskvalité. Kan man ansluta sig med bara rören innanför vägg? Kunden kan teckna ett avtal om så kallat passiv anslutning vilket innebär att vi skriver ett datum i avtalet då man senast ska ha installerat en fjärrvärmecentral. I dagsläget är det en maximal passiv tid på 6 år (kan vara kortare tid beroende på vilken form av utbyggnad det gäller i de olika projekten/anslutningarna). Skulle anslutning inte vara gjord efter i avtalet angivet sista datum har Ljungby Energi rätt att debitera kunden en månatlig avgift. Vad händer om jag vill ansluta mig efter det att återställning mm är gjord? På grund av väsentligt ökade kostnader för enstaka anslutningar i form av schakt, återfyllnad och justering inklusive asfaltbeläggning efter det att Ljungby Energi avslutat en utbyggnadsetapp måste vi kompensera denna kostnadsökning med en högre anslutningsavgift från kunden. Vad är Pannakuten hos Ljungby Energi? Om avtal skrivits med fastighetsägare, kan vi vid ett eventuellt pannhaveri erbjuda en bra alternativ värmelösning till dess att fjärrvärmeledningen är framdragen till fastigheten/villan. Kan jag få ROT-avdrag? Ja, är du berättigad till ROT-avdrag ges det på anslutningsavgiften, installationen och ombyggnaden från direktel.

14 Många fördelar med fjärrvärme Enkelt och bekvämt Fjärrvärme innebär alltid jämn och behaglig värme och näst intill obegränsad tillgång till varmvatten uppskattat av både små och stora familjer. Fjärrvärmen är tyst och smutsar inte ner. Du slipper sotning, oljebeställningar, lukt från oljetanken, ljud från panna, brännare m m. Fjärrvärme har också överlägsen driftsäkerhet. Tryggt och säkert Fjärrvärme är alltid pålitlig och tekniken är beprövad och enkel även mitt i iskalla vintern och du har alltid full kontroll över din villavärme och ditt varmvatten. Fjärrvärme har funnits i Ljungby i mer än 30 år och idag finns det omkring nöjda hushåll i Ljungby som är anslutna till fjärrvärmenätet. Ekonomiskt Med fjärrvärme har du en betydligt säkrare och jämnare energikostnad över lång tid och du slipper eventuella prischocker. Underhållskostnaderna är låga och värmeförlusten är endast ett par procent i din fjärrvärmecentral/värmeväxlare, vilket är mycket lägre än vid andra alternativ. Miljöklokt Fjärrvärmen produceras genom förbränning av hushållsavfall och träbränslen vilket innebär en effektiv hushållning av våra gemensamma resurser. Förbränningen av hushållsavfall och träbränslen är mycket effektiv. Avancerad rökgasrening medför en betydligt bättre miljö i och kring Ljungby. Vi får mindre försurande utsläpp, reducerad växthuseffekt och bättre luft. Mer utrymme När vi får fjärrvärme ska jag få ett eget rum. Ja visst, du får mer utrymme utan att bygga till. Det gamla pannrummet kan du bygga om till ett pojk- eller flickrum eller hobbyrum... Fjärrvärmecentralen/ värmeväxlaren (se sid. 3 och 7) tar mycket liten plats. Ca 80 cm hög, 54 cm bred och 43 cm djup. Anslutning och installation Jämfört med andra uppvärmningsalternativ (standardalternativ) innebär installationen av fjärrvärme lägre kostnader. Anslutningsavgiften uppgår för närvarande (2015) till kronor (engångskostnad se exempel på avtal sid. 5). Är det ett enstaka hus som ska anslutas är anslutningsavgiften något högre, kr. OBS! Ett hus kan vara beläget så att kostnaden är väsentligt högre eller att vi är tvungna att tacka nej p g a avståndet till vår stamledning. En komplett installation av fjärrvärmecentral för en- och tvåfamiljsvilla kostar kronor under I priset ingår förutom installationen också komplett kringutrustning, t ex expansionskärl, utegivare. Fastigheter med direktel Idag har ca 60 villor i Ljungby byggts om från direktel. Där kan ni få ROT-avdrag på all arbetskostnad för att konvertera från direktel till ett vattenburet system.

15 Vad är fjärrvärme? Våra hem behöver värmas upp under en stor del av året och fjärrvärme är ett av de smartaste och mest miljöanpassade sätten att göra detta. Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd. Som namnet säger handlar det om värme som kommer någon annanstans ifrån. Istället för att varje hus har sin egen panna levereras värmen från en central anläggning som med avancerad rening och kvalificerad personal kan drivas med många olika slags bränslen. Det tjänar både hushållen och miljön på. Så fungerar det Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk. Värmen sprids till ortens hushåll genom att det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels husets element och dels varmvattnet i kranarna. Det är inte samma vatten som strömmar genom de olika systemen utan det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp. Miljövänligt och resurssnålt I fjärrvärmens barndom på 1950-talet eldades värmeverken med olja, men sedan början av 1980-talet har man stegvis gått över till att använda biobränsle, som energiskog eller spill från skogsavverkning. Dessutom utnyttjas energi från avfallsförbränning, jordvärme och spillvärme från industrier. Det gör att fjärrvärmen har utvecklats till att bli en mycket resurssnål och miljövänlig värmekälla. Den miljöomställning som fjärrvärmen möjliggjort har inneburit att vi minskat utsläppen av koldioxid motsvarande en femtedel av hela Sveriges nuvarande utsläpp. Dessutom har utsläppen av svavel, kväveoxid och partiklar i våra tätorter minskat kraftigt. Värmer varannan svensk Allt fler upptäcker att fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp sin fastighet. Idag värms omkring 75 procent av alla flerfamiljshus och småhus med fjärrvärme och totalt får närmare fyra miljoner svenskar sin värme från fjärrvärme i hemmet, på jobbet eller i skolan. Ett smart system Genom att utnyttja biobränsle från trakten och andra lokala resurser tar fjärrvärmen till vara energi som annars skulle ha gått förlorad, som till exempel spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning och avfall. Fyra femtedelar av den värme som används i de svenska fjärrvärmenäten baseras på energi som annars inte hade kommit till nytta. Effektiva fjärrvärmeverk medför mindre utsläpp av miljöstörande ämnen till luft än pannor i enskilda fastigheter, vilket bidragit till minskad klimatpåverkan och gjort att luften i svenska städer blivit påtagligt bättre. Växer stadigt Fjärrvärmen finns idag i över svenska småhus. Tillväxttakten i fjärrvärmeutbyggnaden har under många år varit stabil och eftersom mer än åtta av tio svenskar bor i tätorter finns goda möjligheter till fortsatt utbyggnad.

16 Välkommen att kontakta oss på Vi reserverar oss för ev. felskrivningar och prisförändringar

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca 1 450 nöjda

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Eda Energ i AB. Åmotfors

Eda Energ i AB. Åmotfors Eda Energ i AB Åmotfors 2 Vi bor i ett kallt land och vi behöver en tillförlitlig värmekälla som är både trygg och miljöanpassad. Att välja fjärrvärme är att välja ett enkelt, tryggt och bekvämt uppvärmningsalternativ

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till Värm din fastighet med fjärrvärme Så här går det till Vad är fjärrvärme? Att installera fjärrvärme är enkelt Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Det är enkelt att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ /: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ Hej, Under nästa vecka kommer vi tända upp fibernätet i Frillesås för de första 50st abonnenterna i Etapp 1 (Jägarevägen, Stockenvägen, Stamvägen

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och Halmstads stadsnät AB, nedan kallad Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet

Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och Halmstads stadsnät AB, nedan kallad Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och, nedan kallad Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet Anslutningsavgift Basavgift 4 800 kr 125 kr/månad 10 år Serviceorganisation/Felanmälan:

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI Har du pool eller funderar på att skaffa en? Då är det extra bra att vara ansluten till fjärrvärme. Du som är villaägare och fjärrvärmekund har möjlighet att teckna pooltaxa,

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 EXEMPEL 8A Arbetspapper Avtal om fastighetsanslutning 20xx-xx-xx Avtalet är upprättat mellan Bredbys fiberförening med organisationsnummer xxxx (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Bilagor. Till exempelkontrakt för bergvärmepumpsinstallation

Bilagor. Till exempelkontrakt för bergvärmepumpsinstallation Bilagor Till exempelkontrakt för bergvärmepumpsinstallation Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Falu Energi & Vattens 100% Förnyelsebara energiproduktion

Falu Energi & Vattens 100% Förnyelsebara energiproduktion Falu Energi & Vattens 100% Förnyelsebara energiproduktion I Huset Fjärrvärmeområde Erbjudande till Hälsingberg Färdig installation: Anslutning fjärrvärme Värmeväxlare Vattenburet värmesystem Stadsnät Fjärrvärmepriser

Läs mer

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 2013-07-08 Avtalet är upprättat mellan International Programming Sweden AB org. nr. 556727-7354 (i fortsättningen kallad Bolaget) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om ej Sverige)

Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om ej Sverige) 1av5 2015-06-24 Avtal om fastighetsanslutning Aktiv anslutning Aktiv anslutning av extra hus på en och samma fastighetsbeteckning Passiv anslutning (sätt ett X i aktuell ruta) Anslutningsalternativ Med

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Välkommen till VB Energi

Välkommen till VB Energi Välkommen till VB Energi Agenda för Reko-kundträff Presentation av VB Energi Vad är Reko och vad innebär det för kunden? Elprisområden Lennart Gustavsson Vårt Miljöarbete Vår prispolicy Fjärrvärmepriser

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015 Värme Fjärrvärme företag och flerfamiljshus Prislista 2015 Bekymmerfri och driftsäker värmeförsörjning. Det finns tre prisalternativ för dig som är fjärrvärmekund och du väljer själv det som passar dig

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Postort. Byggnad 1 (primär byggnad); Byggnad 2 (sekundär byggnad);

Postort. Byggnad 1 (primär byggnad); Byggnad 2 (sekundär byggnad); Avtal om fastighetsanslutning Omtecknande av befintligt avtal 2013-07-28 Avtalet är upprättat mellan Wemboönets ekonomiska förening med organisationsnummer 769621-5651 (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person.

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Sidan 1 av 5 Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Avtal Detta avtal är upprättat mellan Namn: Personnummer: Adress: Postnr: Postort: Land:

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

AVTAL OM ANSLUTNING TILL FIBERNÄT VID FLERA ANSLUTNINGAR TILL EN BYGGNAD

AVTAL OM ANSLUTNING TILL FIBERNÄT VID FLERA ANSLUTNINGAR TILL EN BYGGNAD AVTAL OM ANSLUTNING TILL FIBERNÄT VID FLERA ANSLUTNINGAR TILL EN BYGGNAD 1 PARTER 1.1 Namn Personnummer/Organisationsnummer Adress nedan Medlemmen 1.2 Södra Kinds Fiber ekonomisk förening, 769622-3895,

Läs mer

ett avtalsförslag. Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag får du ett tillfälligt elpris hos Bixia.

ett avtalsförslag. Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag får du ett tillfälligt elpris hos Bixia. Hur gör jag när jag ska flytta in? Du fyller i bifogad anmälan och skickar den till oss senast 15 dagar före inflyttningsdag. Här anmäler du vilka tjänster du vill beställa från oss: tillgång till elnät,

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning fibernät

Avtal om fastighetsanslutning fibernät Avtal om fastighetsanslutning fibernät Avtalet är upprättat mellan Lögdö Byfiber ekonomisk förening, organisationsnummer 769629-4011 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysisk eller juridisk

Läs mer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer Alternativa energiformer för uppvärmning av hus Frågan om nyinstallationer 1 Egnahemshus 140 + 40 m2 i 1 ½ plan Beräknad förbrukning 24 891 kwh/år 56,4 % dag och 43,6 % natt 6324 kwh/år är hushållsel Direkt

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Sverigesolen spar upp till 50% och ger inga koldioxidutsläpp Energin är idag den enskilt största kostnaden

Läs mer

TAXA FÖR LEVERANS AV FJÄRRVÄRME FÖR ANNAT ÄN ENSKILT BRUK

TAXA FÖR LEVERANS AV FJÄRRVÄRME FÖR ANNAT ÄN ENSKILT BRUK OLOFSTRÖMS KRAFT AB TAXA FÖR LEVERANS AV FJÄRRVÄRME FÖR ANNAT ÄN ENSKILT BRUK 1 INLEDNING Denna taxa reglerar tillsammans med Allmänna Avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för annat än enskilt bruk

Läs mer

Teckna ett serviceavtal Trygga din investering och maximera din besparing!

Teckna ett serviceavtal Trygga din investering och maximera din besparing! Teckna ett serviceavtal Trygga din investering och maximera din besparing! För att säkerställa att din värmepump arbetar optimalt år efter år och levererar den maximala energibesparingen, krävs det regelbunden

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A Din elanslutning Att tänka på vid nyanslutningar 80 1500 A ANSLUTNINGSPROCESSEN 8 7 ca 20 veckor ca 21 veckor 6 HEJ HEJ ca 6 veckor 1 3 5 5 ca 12 veckor 2 4 ca 2 veckor ca 10 veckor Se till att vara ute

Läs mer

Fjärrvärmens känsla för närhet.

Fjärrvärmens känsla för närhet. Fjärrvärmens känsla för närhet. Hur ditt hem får ut mesta möjliga av den goda fjärrvärmen. En bra idé har blivit ännu bättre. Fjärrvärmens idé är enkelhet, trygghet och effektivitet. Istället för att varje

Läs mer

Erbjudande! Se priset! efter ROT-avdrag* TJÄNSTER OCH PRISER GÖR SÅ HÄR: Installationskostnad

Erbjudande! Se priset! efter ROT-avdrag* TJÄNSTER OCH PRISER GÖR SÅ HÄR: Installationskostnad Erbjudande! Installationserbjudande för QLIMA värmepumpar Installation av värmepump måste genomföras av certifierad installatör. Gör det enkelt boka vårt QLIMA-erbjudande direkt i ditt Julavaruhus! GÖR

Läs mer

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106 Till våra medlemmar i Skaftö Fiber Skaftö Fiber har glädjen att informera om att vi tillsammans med Empower ämnar börjar gräva för fiberkabel inom en snar framtid.. För de medlemmar som inte var med på

Läs mer

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att

Läs mer

VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB

VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB KVÄLLENS AGENDA Inledning Allmänt om fjärrvärmen i Växjö

Läs mer

Fjärrvärmeservice Småhus

Fjärrvärmeservice Småhus Fjärrvärmeservice Småhus Ta vara på fördelarna med fjärrvärme! Du har valt att värma ditt hus och varmvatten med fjärrvärme. Grattis till ett bra val! Fjärrvärme är enkelt, tryggt, prisvärt och har låg

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Produktbilaga Fiber Lägenhet

Produktbilaga Fiber Lägenhet 1 (6) Produktbilaga Fiber Lägenhet Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransvillkor... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Återställningskrav

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Rindi Västerdala AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Rindi Västerdala AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Rindi Västerdala AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

Prislista 2017 priser2017

Prislista 2017 priser2017 Prislista 2017 Gäller från 1 januari 2017 fev.se/priser2017 Elhandel För att du ska hitta ett elhandelsav tal som passar just dig har vi fyra olika av talsformer: Fast pris, Rörligt pris, Falupriset och

Läs mer

Bifogar information om fiberanslutning samt anslutnings- och installationsavtal.

Bifogar information om fiberanslutning samt anslutnings- och installationsavtal. Hej, Bifogar information om fiberanslutning samt anslutnings- och installationsavtal. Enligt Roland Höglund på Österåkers Stadsnät finns stora möjligheter att få det installerat i Stensvik om vi är tillräckligt

Läs mer