HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL?"

Transkript

1 HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL? Nu kan även du som har direktverkande el byta till fjärrvärme 2015

2 Välkommen att ta del av vår information om hur en villa med direktverkande el kan få fjärrvärme. Ljungby Energi har idag ca nöjda villaägare som haft fjärrvärme under en kortare eller längre tid. Ekebacksområdet har t ex haft fjärrvärme i över 30 år. Vi levererar även fjärrvärme till omkring lägenheter och givetvis till andra lokaler som Lasarettet, Brunnsgården, Ljungsätra, affärslokaler och industrilokaler. Har ni en villa med direktel? Då gäller lite andra förutsättningar än till den stora majoriteten villor vi anslutit t.o.m. januari 2015 (ca st). Vi har under anslutit ca 60 villor som byggt om från direktverkande el till ett vattenburet system för att kunna få fjärrvärme. På följande sidor ska vi ge er information om bl a priser, bidrag och hur det går till. Vill ni veta mer? Kontakta oss gärna Anders Johannesson Rickard Ljunggren

3 Vårt klimat är sig inte likt. Vi upplever orkaner och översvämningar som ödelägger liv och samhällen för tusentals människor. Tydliga tecken pekar mot en allt snabbare uppvärmning av vår jord, med extrema väder som en direkt följd. Med det behöver inte bli så för växthuseffekten är något som vi verkligen kan påverka. Att satsa på värme som tar hänsyn till naturen och kommande generationer är ett av sätten. Fjärrvärme är en miljöanpassad uppvärmningsform som tar tillvara på energi som annars skulle gå förlorad, t ex energi ur avfall och rester från skogsavverkning. Med andra ord, när du väljer fjärrvärme så bidrar du till en minska klimatpåverkan från uppvärmningen, och därmed bromsas växthuseffekten. Det kan tyckas konstigt att enstaka val kan påverka en hel värld, men så är det faktiskt. 3

4 Från direktverkande el till fjärrvärme Så här kan det se ut när man byter från direktverkande el till fjärrvärme Flertalet av de ca 60 villor i Ljungby som valt att bygga om från direktverkande el till vattenburet system för att få fjärrvärme, har valt radiatorer. Några har valt vattenburen golvvärme. Så här kan det se ut innan konverteringen, dvs. när de gamla el-radiatorerna är kvar. Man börjar oftast med att borra hål i tak/väggar för de nya ledningarna. Placeringen av hål och rör utförs efter samråd mellan villaägaren och rörmokaren. Ledningarna dras uppe vid taket eller nere vid golvet. En del villaägare väljer att själva göra ett visst arbete, som t ex ta bort de gamla radiatorerna och att borra hålen för rörledningarna. När man sedan börjar dra de nya ledningarna så sker det med (omålade) kopparrör. Bilden visar en genomförning i källaren, där rören är oisolerade. Idag så löder eller svetsar man inte, man använder istället moderna klämkopplingar. Det går snabbt och säkert, och är även luktfritt. Nu är de nya radiatorerna på plats. Beroende på hur boendemiljön ser ut väljer villaägaren antingen att måla rören eller behålla kopparfärgen (det finns även vita färdigmålade rör, där övriga delar då är förkromade). Installationen av fjärrvärmecentralen och det vattenburna systemet tar ca en vecka. Givetvis är det beroende på husets storlek mm. 4

5 REFERENSBILDER Rören upp till andra våningen, bakom gardinen Rörgenomförning från källare/torpargrund Färdigmålade rör, till nästa rum på övervåning. Vitmålade rör som går vidare till nästa radiator (stort rum på övervåning). Dessa bilder visar några exempel på hur man löst rördragningen i några hus i Ljungby, där de har gått från direkt-el till vattenburet system och fjärrvärme. Rörgenomförning från undervåning Du är givetvis med och påverkar hur en rördragning skulle kunna se ut i din fastighet. 5

6 INSTALLATION FRÅN DIREKTVERKANDE EL TILL VATTENBURET SYSTEM Prisindikation och exempel på installation av 10 st vattenburna radiatorer Kundens åtagande; - Frigöra arbetsutrymmen, minst 1,5 m fritt utrymme invid vägg - Finstädning efter installationens färdigställande - Eventuella byggnads- och målningsarbeten - Kunden äger och omhändertar demonterade el-radiatorer VVS Entreprenörens åtagande; - Urkoppling och demontering av el-radiatorer - Rördragning och montage av vattenburna radiatorer - Inkoppling och igångkörning av vattenburet system - All erforderlig håltagning - Tillhandahållande av erforderligt material Materialet avser vitmålade radiatorer med termostatventiler, omålade kopparrör samt erforderliga kopplingar och fästdetaljer. Prisindikation på VVS entreprenörens pris är ca 5 500: inkl. moms/radiator totalt. D.v.s. t ex har man 10 st radiatorer är priset 10 x 5 500: = : OBS! På VVS Entreprenörens arbete får du en offert efter deras besök hos dig. Men vi vet att ovan angivna pris är en bra indikation (det kan givetvis vara högre/lägre). Detta arbete beställs direkt av dig som kund, hos den VVS Entreprenör som du väljer. Position 1 på Beställningsblankett kan köpas direkt via Ljungby Energi. Prisinformation totalt Anslutningsavgift priset avser ett standardavtal och priset kan vara högre : om det är ett enstaka hus alt. om det ligger inte ligger i direkt närhet till vår stamkulvert Fjärrvärmecentral och installation : Avser installation pos.1 på Ljungby Energis beställningsblankett, och förutsätter att det är framdraget erforderliga ledningar i samband med konvertering från direktel. Avser placering där varmvattenberedare och inkommande vatten finns. Konvertering till vattenburet system enligt ovan angivna förutsättningar. 10 st x 5 500: : Totalt: : Pris för anslutning och fjärrvärmeinstallation är fast pris* (se avtal och best. blankett sid ) OBS! ÄR DU BERÄTTIGAD TILL ROTAVDRAG AVGÅR CA KR NETTO PÅ VARJE RADIATOR VILKET GÖR ATT OVANSTÅENDE KOSTNAD MINSKAS MED :-- Rotavdrag på anslutningsavgift :-- Rotavdrag på installation av fjärrvärmecentral :-- Totalinvestering efter ROT-avdrag: : OBS! ovanstående priser när det gäller 5 500:--/radiator är en prisindikation, villaägaren tar in offert för att få ett fast pris från VVS-installatör. 6

7 Exempel på Investeringsalternativ (prisindikation) Direktverkande el (ca pris inkl. moms) då man väljer att byta ut detta till samma system som man har idag 1 st Varmvattenberedare ca kr 10 st el-radiatorer (ca 10 x 1 500) kr Arbetskostnad VVS + El (uppskattad) kr Totalkostnad: kr (avgår rotavdrag 4 500:--) Exempel driftskostnad el kwh/år för värme/varmvatten á 1 kr = kr inkl moms Har ni 20 A säkring kan ni säkra ned till 16 A vid fjärrvärme, då sparar ni ytterligare 811 kr/år p.g.a. lägre abonnemangskostnad. Elpriserna baserade ca pris för el januari 2015 (inkl. energiskatt och överföringsavgift). _ Fjärrvärme och vattenburet system (ca pris inkl. moms) byta ut direktverkande el till vattenburet system och fjärrvärme Anslutningsavgift till fjärrvärmenätet kr 10 st radiatorer á kr kr Fjärrvärmecentral och installation kr I det fall ni är berättigad till ROT-avdrag avgår det Totalinvestering efter ROT-avdrag: kr kr Exempel driftskostnad fjärrvärme Fast årsavgift Rörlig del x 39,6 öre Totalt kr kr kr/år inkl. moms Jämförelse el och fjärrvärme I detta exempel är driftkostnaden ca kr lägre per år med fjärrvärme. Vid en högre förbrukning än ca kwh för värme/varmvatten blir skillnaden större och vid en lägre förbrukning blir den mindre. Vid en så låg årsförbrukning som kwh el/år för värme/varmvatten blir årskostnaden i princip densamma för el och fjärrvärme. Priserna baseras på gällande priser för el och fjärrvärme jan OBS! ovanstående är ett exempel, vi hjälper dig gärna att göra en beräkning för just din villa. 7

8 Så här faktureras förbrukning av fjärrvärme Den fasta årsavgiften baseras på fastighetens (15 kw) maximala värmeeffektbehov Fast årsavgift (är samma avgift för alla en- och två bostadshus) kr (inkl. moms) Jämförelse, år 1995 var denna avgift 5.612:-- Rörlig förbrukningsavgift (exempel) dvs. det du förbrukar kwh x 39,6 öre = kr (inkl. moms) Den uttagna värmemängden x energipriset Total årskostnad i detta exempel kr kr SUMMA kr (inkl. moms) 8

9 FRÅGOR ATT FUNDERA PÅ För dig som kan få möjligheten att konvertera från direktverkande el Hur ser priserna ut på el och fjärrvärme historiskt? Får jag bättre komfort med ett vattenburet system? Ökar marknadsvärdet på huset? Är det dags att byta ut mina el-radiatorer? Behöver min varmvattenberedare bytas ut? Kan el-radiatorer/varmvattenberedare säljas eller sättas i ev. sommarstuga? Vad blir prisskillnaden från att investera i nya el-radiatorer och ny varmvattenberedare i jämförelse med att få ett vattenburet system och fjärrvärme installerat (efter ROT-avdrag) Framtiden? Ser staten helst att vi värmer bostäder med el eller fjärrvärme? Finns det i min fastighet ett bubbelbadkar eller kommer det att finnas i framtiden? Får jag då tillräckligt med varmvatten? Kostar verkligen 1 kwh el över 1 kr med alla avgifter? Är fjärrvärmepriset verkligen ca 65 öre/kwh vid en förbrukning på kwh/år? EGNA NOTERINGAR OCH FRÅGOR 9

10 Ljungby Energi AB Handläggare, telefonnummer Datum/Dokument ID (16) Enskilt kundavtal för leverans av fjärrvärme till konsument (alt. till småhus) Mellan Ljungby Energi AB, org. nr , här kallad Leverantören och nedan angiven kund, här kallad Kunden, har följande avtal upprättats. Kund Namn Adress Telefon Namn (2) Avtalsnummer: Leverans till fastighet Fastighet nr Gatuadress Postadress Anslutningsavgift kr inkl. moms Priset gäller när Ljungby Energi går fram i ett större område efter det att vi har gjort en förfrågan till flera villor. Kategorital 2100 / tim Effekt vid anslutning 15 kw Vid enstakta anslutningar är anslutningsavgiften kr inkl. moms. OBS! Anslutningsavgiften kan också vara högre beroende på avståndet till stamledningen. För er fastighets pris och möjlighet är ni välkommen att kontakta oss Värmeleveransen ska börja/har börjat den 2015 Detta avtal är föranlett av den nya fjärrvärmelagen (2008:263) vilken avser att stärka konsumentskyddet. Lagtexten finns att hämta på Svensk Fjärrvärmes hemsida, Detta avtal för leverans av fjärrvärme omfattar följande handlingar som gäller i följande ordning: 1. Detta enskilda avtal för leverans av fjärrvärme 2. Taxa för leverans av värme. Bilaga 1 3. Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme. Bilaga 2 Leveransens omfattning Leverantören förbinder sig att leverera och kunden att motta avtalad värmeleverans i den omfattning och på de villkor som anges i detta avtal och därtill hörande bilagor. Effektbestämning Effektbestämning enligt ovan. Kundens abonnemang fastställs och regleras på det sätt som framgår av prisbestämmelser, Bilaga 1. Avtalstid Avtalstid 10 år från avtalets undertecknande. Avgifter, priser m.m. Kunden erlägger det pris som framgår av bifogad taxa, bilaga 1. Information om prissättning, betalningstid m.m. framgår av vår hemsida eller skickas på begäran. Ändring av avtalsvillkor Leverantören äger rätt att ensidigt ändra villkor för priser, tekniska bestämmelser, allmänna avtalsvillkor etc. Detta givetvis under beaktande av fjärrvärmelagen som har krav på tidsfrist mellan information och ikraftträdande av nya villkor, kundens rätt till förhandling och eventuell medling, samt rätten att häva avtalet. Förhandling om avtalsvillkor Kunden har rätt till förhandling med leverantören om priset för kundens anslutning till fjärrvärmeverksamheten. Kunden har även rätt till förhandling om leverantören har gjort en ensidig ändring av avtalsvillkoren till kundens nackdel. Begäran om sådan förhandling ska framställas av kunden inom tre veckor från den dag då kunden underrättades om de ändrade villkoren. Leveransgräns och äganderätt Leveransgräns framgår av bilaga 2. Kunden äger värmeväxlaren och all utrustning efter leveransgränsen. Avtalets överlåtelse Detta avtal får ej överlåtas utan Leverantörens skriftliga medgivande. Ägarbyte Kunden ska utan dröjsmål meddela Leverantören när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge namn, adress och telefonnummer till nya ägaren. Kunden ska informera den nya ägaren om villkoren för leverans av fjärrvärme. Om den nya ägaren och Leverantören tecknar nytt avtal om fjärrvärmeleverans till fastigheten upphör detta avtal att gälla utan föregående uppsägning när leverans enligt det nya avtalet påbörjas och samtliga vid tillträdet utestående fjärrvärmeleveranser reglerats. 10

11 Särskilda villkor I anslutningsavgiften ingår 12 m servisledning (avser sträckan från tomtgräns där stamkulvert läggs). Överstigande servissträcka fram till punkt innanför pannrumsvägg debiteras leverantörens självkostnadspris. En anslutningspunkt bestäms i samråd mellan fastighetsägaren och en representant från leverantören. I de fall då fastighetsägaren inte köper fjärrvärmecentralen via leverantören skall en konstruktionsritning lämnas till leverantören för godkännande före arbetets utförande. Detta arbete skall utföras av behörig entreprenör. Vid inkoppling av något ytterligare värmesystem på radiatorkretsen skall leverantören meddelas i god tid för att säkerställa systemets säkerhet och driftskvalité. Om kundens installation är försedd med automatisk regleringsanordning för den tillförda värmen, skall kunden vid inställning av denna anordning vara skyldig att beakta leverantörens önskemål i den mån detta kan ske utan att kundens krav på tillförsel av värme åsidosätts. Det samma gäller även i tillämpliga delar vid manuell inställning av värmeregleringen. Detta innebär t ex att Ljungby Energi AB accepterar en returtemperatur på max 60º. Kunden förbinder sig att följa sådana av leverantören påtalade anvisningar rörande förbrukningen av värme och varmvatten, som är föranledda av offentligt påbud om bränsleransonering eller liknande restriktion. Kunden får endast i mån av leverantörens medgivande plantera träd, buskar eller annat på mark över eller i omedelbar närhet av servisvärmeledningarna och de övriga värmeanordningarna i samband med tomtens bebyggande eller dess utnyttjande på annat sätt. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen och göras senast fem månader före avtalstidens utgång. Sker ej uppsägning av avtalet förlängs detsamma med fem år i sänder. Ändringar i allmänna bestämmelser och värmetaxa, med undantag för den årliga justeringen enligt taxans prisjusteringsklausul, skall tillämpas från och med bränsleåret närmast efter det kalenderår varunder ändringen beslutats. Med bränsleår avses tiden 1 juli 30 juni. Avtalsunderskrifter Förestående avtal är, enligt ovanstående, ingånget mellan undertecknad leverantör och kund. Av avtalet har två (2) exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. Bilagor: AKTUELL PRISLISTA OCH ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Ort/Datum Ljungby Ansvarig Ljungby Energi AB Leverantör Ljungby Energi AB Ort/Datum Ljungby Fastighetsägare/Kund namnteckning Namnförtydligande Fastighetsägare/Kund namnförtydligande 2

12 EXEMPEL PÅ BESTÄLLNINGSBLANKETT FÖR INSTALLATION AV FJÄRRVÄRMECENTRAL GENOM LJUNGBY ENERGI Gäller vid installation i samband med konvertering från direktverkande el Avser beställning och utförande under AVSER EN & TVÅFAMILJSHUS VID ANNAN TYP AV HUS ERFORDRAS STÖRRE VÄRMEVÄXLARE Pos 1 Leverans, montage samt inkoppling av värmeväxlare med expansionskärl, cirkulationspump, reglercentral med utegivare. Provtryckning av anläggningen ingår. Pris :-- Losskoppling av varmvattenberedare ingår samt uttransport och Moms 6.000:-- bortforsling. Varmvattenberedaren är kundens egendom. Summa :-- Vill fastighetsägaren behålla varmvattenberedaren måste det tydligt framgå, t ex en stor lapp fastsatt på beredaren. Ingen demontering av elinstallationer utöver vad som fordras för nyinstallation utföres. Ev målningsarbeten och murningsarbeten ingår ej. Invändig finjustering av tätning i husgrund/husfasad ingår ej. OBS! Allt eventuellt erforderligt ventilationsarbete (material och installation) beställes och beskostas av fastighetsägaren. Priset ovan förutsätter att Ljungby Energis servisanslutning sker i pannrum där inkommande vatten och varmvattenberedare finns. OBS! AVGÅR ROT-AVDRAG OM DU ÄR BERÄTTIGAD TILL DET På position 1 är arbetskostnaden kr inkl. moms och ditt avdrag blir kr. På anslutningsavgiften är arbetskostnaden kr inkl. moms och ditt avdrag blir kr inkl. moms (detta gäller även om du har en högre anslutningsavgift än kr inkl. moms) Garantitid: 3 år Betalningsvillkor: 30 dagar netto OBS! Anslutningsavgift tillkommer på separat avtal, samt merkostnad för servisledning i det fall den är över 12 meter (debiteras med 750: /m inkl. moms). Ljungby Energi utför grovåterställning i tomtmark om ingen annan överenskommelse görs. Jag beställer ovan markerade positioner. Fakturering sker via Ljungby Energi AB efter det att installationen är besiktigad. Ort Ljungby Datum Underskrift kund Ort Ljungby Datum Underskrift Ljungby Energinät AB Namn Adress Post nr Ort Telefon bostad: Telefon arb: Tel Mobil: Var vänlig fyll i telefon nr ovan DENNA BESTÄLLNINGSBLANKETT ÄR BINDANDE BÅDA EXEMPLAREN SKICKAS TILL LJUNGBY ENERGINÄT AB för vårt undertecknande. Denna beställning förutsätter för sin giltighet att godkänd kreditprövning kan ske.

13 Frågor och svar om fjärrvärme Hur utvecklas priserna på olja? Oljepriset består till största delen av skatter och avgifter. Oavsett den underliggande prisutvecklingen och förändringar av dollarkursen kommer politiska beslut att vara avgörande för oljeprisets utveckling. Oljan har varit och förblir med all sannolikhet ett hårt beskattat bränsle. Hur utvecklas priserna på el? Elpriset är svårt att förutsäga men en rimlig gissning är att det åtminstone kommer att följa den allmänna prisutvecklingen. Tillgången på vattenkraft varierar från år till år och är en av de väsentligaste faktorerna till att elhandelspriserna går upp och ned. Vi har under de senaste åren haft väldiga svängningar i elpriset beroende på dålig vattentillgång, och därtill justeringar i energiskatten och fr.o.m en ny elcertifikatavgift som ökat elkostnaderna. Även utsläppsrätterna har påverkat elpriset väldigt mycket, vilket gör att totalpriset för 1 kwh har fördubblats under den senaste 10 årsperioden. Får jag lika varmt som tidigare? Precis som tidigare reglerar kunden själv temperaturen på radiatorer och tappvarmvatten. Får vi använda braskamin eller liknande värmekälla? Du får använda braskamin, insats, kakelugn osv. Även i efterhand får ni montera in en öppen spis eller annan form av värmekälla. Vid inkopplingen av något ytterligare värmesystem på radiatorkretsen skall Ljungby Energi meddelas i god tid för att säkerhetsställa systemets säkerhet och driftskvalité. Kan man ansluta sig med bara rören innanför vägg? Kunden kan teckna ett avtal om så kallat passiv anslutning vilket innebär att vi skriver ett datum i avtalet då man senast ska ha installerat en fjärrvärmecentral. I dagsläget är det en maximal passiv tid på 6 år (kan vara kortare tid beroende på vilken form av utbyggnad det gäller i de olika projekten/anslutningarna). Skulle anslutning inte vara gjord efter i avtalet angivet sista datum har Ljungby Energi rätt att debitera kunden en månatlig avgift. Vad händer om jag vill ansluta mig efter det att återställning mm är gjord? På grund av väsentligt ökade kostnader för enstaka anslutningar i form av schakt, återfyllnad och justering inklusive asfaltbeläggning efter det att Ljungby Energi avslutat en utbyggnadsetapp måste vi kompensera denna kostnadsökning med en högre anslutningsavgift från kunden. Vad är Pannakuten hos Ljungby Energi? Om avtal skrivits med fastighetsägare, kan vi vid ett eventuellt pannhaveri erbjuda en bra alternativ värmelösning till dess att fjärrvärmeledningen är framdragen till fastigheten/villan. Kan jag få ROT-avdrag? Ja, är du berättigad till ROT-avdrag ges det på anslutningsavgiften, installationen och ombyggnaden från direktel.

14 Många fördelar med fjärrvärme Enkelt och bekvämt Fjärrvärme innebär alltid jämn och behaglig värme och näst intill obegränsad tillgång till varmvatten uppskattat av både små och stora familjer. Fjärrvärmen är tyst och smutsar inte ner. Du slipper sotning, oljebeställningar, lukt från oljetanken, ljud från panna, brännare m m. Fjärrvärme har också överlägsen driftsäkerhet. Tryggt och säkert Fjärrvärme är alltid pålitlig och tekniken är beprövad och enkel även mitt i iskalla vintern och du har alltid full kontroll över din villavärme och ditt varmvatten. Fjärrvärme har funnits i Ljungby i mer än 30 år och idag finns det omkring nöjda hushåll i Ljungby som är anslutna till fjärrvärmenätet. Ekonomiskt Med fjärrvärme har du en betydligt säkrare och jämnare energikostnad över lång tid och du slipper eventuella prischocker. Underhållskostnaderna är låga och värmeförlusten är endast ett par procent i din fjärrvärmecentral/värmeväxlare, vilket är mycket lägre än vid andra alternativ. Miljöklokt Fjärrvärmen produceras genom förbränning av hushållsavfall och träbränslen vilket innebär en effektiv hushållning av våra gemensamma resurser. Förbränningen av hushållsavfall och träbränslen är mycket effektiv. Avancerad rökgasrening medför en betydligt bättre miljö i och kring Ljungby. Vi får mindre försurande utsläpp, reducerad växthuseffekt och bättre luft. Mer utrymme När vi får fjärrvärme ska jag få ett eget rum. Ja visst, du får mer utrymme utan att bygga till. Det gamla pannrummet kan du bygga om till ett pojk- eller flickrum eller hobbyrum... Fjärrvärmecentralen/ värmeväxlaren (se sid. 3 och 7) tar mycket liten plats. Ca 80 cm hög, 54 cm bred och 43 cm djup. Anslutning och installation Jämfört med andra uppvärmningsalternativ (standardalternativ) innebär installationen av fjärrvärme lägre kostnader. Anslutningsavgiften uppgår för närvarande (2015) till kronor (engångskostnad se exempel på avtal sid. 5). Är det ett enstaka hus som ska anslutas är anslutningsavgiften något högre, kr. OBS! Ett hus kan vara beläget så att kostnaden är väsentligt högre eller att vi är tvungna att tacka nej p g a avståndet till vår stamledning. En komplett installation av fjärrvärmecentral för en- och tvåfamiljsvilla kostar kronor under I priset ingår förutom installationen också komplett kringutrustning, t ex expansionskärl, utegivare. Fastigheter med direktel Idag har ca 60 villor i Ljungby byggts om från direktel. Där kan ni få ROT-avdrag på all arbetskostnad för att konvertera från direktel till ett vattenburet system.

15 Vad är fjärrvärme? Våra hem behöver värmas upp under en stor del av året och fjärrvärme är ett av de smartaste och mest miljöanpassade sätten att göra detta. Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd. Som namnet säger handlar det om värme som kommer någon annanstans ifrån. Istället för att varje hus har sin egen panna levereras värmen från en central anläggning som med avancerad rening och kvalificerad personal kan drivas med många olika slags bränslen. Det tjänar både hushållen och miljön på. Så fungerar det Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk. Värmen sprids till ortens hushåll genom att det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels husets element och dels varmvattnet i kranarna. Det är inte samma vatten som strömmar genom de olika systemen utan det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp. Miljövänligt och resurssnålt I fjärrvärmens barndom på 1950-talet eldades värmeverken med olja, men sedan början av 1980-talet har man stegvis gått över till att använda biobränsle, som energiskog eller spill från skogsavverkning. Dessutom utnyttjas energi från avfallsförbränning, jordvärme och spillvärme från industrier. Det gör att fjärrvärmen har utvecklats till att bli en mycket resurssnål och miljövänlig värmekälla. Den miljöomställning som fjärrvärmen möjliggjort har inneburit att vi minskat utsläppen av koldioxid motsvarande en femtedel av hela Sveriges nuvarande utsläpp. Dessutom har utsläppen av svavel, kväveoxid och partiklar i våra tätorter minskat kraftigt. Värmer varannan svensk Allt fler upptäcker att fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp sin fastighet. Idag värms omkring 75 procent av alla flerfamiljshus och småhus med fjärrvärme och totalt får närmare fyra miljoner svenskar sin värme från fjärrvärme i hemmet, på jobbet eller i skolan. Ett smart system Genom att utnyttja biobränsle från trakten och andra lokala resurser tar fjärrvärmen till vara energi som annars skulle ha gått förlorad, som till exempel spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning och avfall. Fyra femtedelar av den värme som används i de svenska fjärrvärmenäten baseras på energi som annars inte hade kommit till nytta. Effektiva fjärrvärmeverk medför mindre utsläpp av miljöstörande ämnen till luft än pannor i enskilda fastigheter, vilket bidragit till minskad klimatpåverkan och gjort att luften i svenska städer blivit påtagligt bättre. Växer stadigt Fjärrvärmen finns idag i över svenska småhus. Tillväxttakten i fjärrvärmeutbyggnaden har under många år varit stabil och eftersom mer än åtta av tio svenskar bor i tätorter finns goda möjligheter till fortsatt utbyggnad.

16 Välkommen att kontakta oss på Vi reserverar oss för ev. felskrivningar och prisförändringar

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca 1 450 nöjda

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004

Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004 Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004 Tekniska Verken 1(6) Datum 2004-08-11 Handläggare Daniel Gustavsson Er Referens Vår Referens Fjärrvärmekombi uppföljning av konverteringsprojekt

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME. Direktverkande elvärme

KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME. Direktverkande elvärme KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME Direktverkande elvärme December 1996 FJÄRRVÄRME KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME Direktverkande elvärme 1996 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I Sverige finns en

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger,

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger, Hjärtevarm Välj med hjärtat! Övik Energis hjärtefråga är att ge människor i Örnsköldsvik miljövänliga produkter till konkurrens kraftiga priser. Därför är det naturligt för oss att satsa på lokalt produ

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Annons HelA denna bilaga är en Annons från energi- och klimatrådgivarna i HälsinglAnd Annons. tema värmesystem

Annons HelA denna bilaga är en Annons från energi- och klimatrådgivarna i HälsinglAnd Annons. tema värmesystem Mars 212 EN annonsbilaga från ENErgi- och klimatrådgivarna i hälsingland tema värmesystem det kostar mycket att modernisera värmesystemet i ett hus och nu när våren kommer är det många som börjar fundera

Läs mer

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB Energi Stockholm AB Slutrapport BRF Ljuskärrsberget Förstudie över möjligheter att konvertera från direktel till biobränsle via gemensamägt vattenburet värmesystem Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Lundby. information. Information om bergvärme. från samfälligheterna. från Värmegruppen Lundby södra anläggningssamfälligheter

Lundby. information. Information om bergvärme. från samfälligheterna. från Värmegruppen Lundby södra anläggningssamfälligheter Lundby 2014 information från samfälligheterna Information om bergvärme från Värmegruppen Lundby södra anläggningssamfälligheter Senast uppdaterad 2014-01-26 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 2

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden?

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi i samarbete med Elforsk och Villaägarnas Riksförbund December 2005 Sammanfattning Ifrågasättandet av den

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Naturlig energi! Människan ligger bakom den pågående klimatförändringen. De ökande koldioxidutsläppen

Läs mer