SKULPTUR EFTER SKULPTUR SCULPTURE AFTER SCULPTURE FRITSCH, KOONS, RAY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKULPTUR EFTER SKULPTUR SCULPTURE AFTER SCULPTURE FRITSCH, KOONS, RAY 11.10 2014 18.01 2015"

Transkript

1 SKULPTUR EFTER SKULPTUR SCULPTURE AFTER SCULPTURE FRITSCH, KOONS, RAY

2 Curator Jack Bankowsky Assisterande intendent Jo Widoff Intendent förmedling Ulf Eriksson Skulptur efter skulptur är organiserad av Moderna Museet Curator Jack Bankowsky Assistant Curator Jo Widoff Curator Learning Ulf Eriksson Sculpture After Sculpture is organized by Moderna Museet Katharina Fritsch/BUS Jeff Koons. Charles Ray. Foto/Photo: Thomas Ruff/VG Bild-Kunst, Bonn/BUS, Stockholm, Ivo Faber/ VG Bild-Kunst, Bonn/BUS, Stockholm, La Biennale di Venezia Archivio Storico delle Arti Contemporanee/Francesco Galli, Douglas M. Parker Studio, Los Angeles, Joshua White/JWPictures.com, Nic Tenwiggenhorn/VG Bild-Kunst, Bonn/BUS, Stockholm, Mike Bruce, Gate Studios, London/Courtesy the Royal Academy of Arts, Beth Phillips, Ron Amstutz, Tom Powel Imaging, Charles Ray Katharina Fritsch, Elefant / Elephant, Konstnärens ägo/collection of the artist

3 INTRODUKTION INTRODUCTION Skulptur efter skulptur för samman verk av Katharina Fritsch (f. 1956), Jeff Koons (f. 1955) och Charles Ray (f. 1953) i en djupgående undersökning av tre innovativa konstnärskap som vid sidan av varandra har förnyat skulpturen som konstform. Alltsedan den abstrakta konstens uppkomst under 1900-talets första årtionde till de post-mediala och sociala experiment som följde under seklets sista årtionde, kan utvecklingen av skulpturkonsten under modern tid förstås som ett gradvist raserande av konstformen så som vi tidigare känt den. Fritsch, Koons och Ray trotsade avantgardekonstens krav på evigt framåtblickande och omvandlade den traditionella skulpturens konventioner för att skapa konstverk som inte bara är tydligt föreställande utan ofta också rent av figurativa. De verk som visas i Skulptur efter skulptur kan alltså sägas komma efter skulpturens påstådda död, men de kommer också efter i en annan bemärkelse, då skulpturerna är gjorda utifrån eller efterbildar den konstform som de ska förnya. Hur dessa konstnärer har vävt in 1900-talets experiment i vårt århundrades komplexa skulpturbegrepp är vad den här utställningen vill berätta om. Sculpture After Sculpture brings together the threedimensional work of Katharina Fritsch (b. 1956), Jeff Koons (b. 1955), and Charles Ray (b. 1953) in a far-reaching examination of a trio of innovators whose parallel endeavours have reinvented the art of sculpture. From the rise of abstraction in the first decade of the twentieth century to the post-medium environmental and social experiments of the last, sculpture in the modern period constitutes a gradual undoing of the traditional art form as we once knew it. Flying in the face of avant-garde orthodoxy, Fritsch, Koons, and Ray would redeploy traditional sculptural conventions, creating discrete art objects that are not only overtly representational, but also frequently figurative. The art on view in Sculpture After Sculpture, then, may come after sculpture s supposed demise, but it also comes after in another sense, being made after in the image of the art form it would reimagine. The way these sculptors have folded the experiments of the twentieth century into the complex statuary of the twenty-first is the story this exhibition sets out to tell.

4 MELLAN KYRKAN OCH SKYLTFÖNSTRET Konstens möte med skyltfönstret är ett bärande tema inom den moderna konsten. Detta framträder tydligt i utställningen i tre verk som belyser ready-madens och popkonstens roll i de tre konstnärernas parallella utveckling. När Koons epokgörande serie The New (här representerad av New Hoover Convertibles, New Shelton Wet/Drys 5-Gallon Doubledecker ( )) först visades på New Museum of Contemporary Art i New York så var det i museets skyltfönster på den starkt trafikerade shoppinggatan Fifth Avenue. På ett liknande sätt såg Fritschs Madonnenfigur / Madonna (1987) en förstorning i mänsklig skala av en religiös souvenir för första gången dagens ljus på ett torg i tyska Münster mellan, med konstnärens egna ord, kyrkan och skyltfönstret. Ray hittade sitt eget uttryck i förhållande till varan och konsumtionssamhället i en serie verk som byggde på den standardiserade skyltdockan, här representerad av en version av hans numera ikoniska Fall 91 (1992). Verket gjordes i tre olikt klädda versioner. Rays kommersiella kloner, precis som Koons dammsugare i perfekt nyskick eller Fritschs många madonnor, utmanade minimalismens förkärlek för serialitet och popkonstens upprepningar. De slog in på en väg som ledde bort från den minimalistiska hållningen som tidigare varit rådande. Jeff Koons, New Hoover Convertibles, New Shelton Wet / Drys 5-Gallon Doubledecker, Astrup Fearnley Collection, Oslo, Norway

5 BETWEEN THE CHURCH AND THE SHOP WINDOW Art s confrontation with the shop window is a foundational leitmotif of the modern period, and one writ large in a trio of works that highlight the roles of the readymade and Pop art in the parallel evolutions of this show s protagonists. When Koons s epochal series The New (represented here by his New Hoover Convertibles, New Shelton Wet/Drys 5-Gallon Doubledecker ( )) debuted at Manhattan s New Museum of Contemporary Art, it was in that venue s storefront window on busy Fifth Avenue. Similarly, Fritsch s Madonnenfigur / Madonna (1987), a human-scaled blowup of her 1982 Katharina Fritsch, Madonnenfigur / Madonna, 1987/2009. Privat ägo/private collection Charles Ray, Fall 91, Privat ägo/private collection. Courtesy Christie s multiple, first materialized between, in the artist s own words the church and the shop window, in a public square in Münster, Germany. Ray would find his own point-of-purchase vehicle in a series of works based on the standard-issue display mannequin. Represented here by his now iconic Fall 91 (1992), a work conceived in three differently-attired variations, Ray s commercial clones, like Koons s pristine vacuum cleaners and Fritsch s multiple Madonnas, would collapse Minimalist seriality and Pop art repetition, pointing the way beyond the Minimalist moment that preceded them.

6 MICHAEL JACKSON AND BUBBLES MICHAEL JACKSON AND BUBBLES Michael Jackson and Bubbles (1988) var stjärnan i Jeff Koons skandalomsusade utställning Banality från samma år. Den förblir en av konstnärens mest minnesvärda skulpturer. Vad skulle kunna vara ett mer passande motiv för popkonstens senaste kung än kungen av pop? Och hur skulle en konstnär som omfamnat rollen som den store smakutjämnaren bättre kunnat avbilda popstjärnan och hans berömda husdjur än som en dramatiskt uppförstorad porslinsfigur baserad på ett idolfotografi? Koons har sagt att han alltid älskat Michael Jacksons radikalitet; hur han skulle göra vad som än behövdes för att kunna kommunicera med människor. Samma sak kan sägas om konstnären som frisinnat förenat Michelangelos berömda Pietà i Peterskyrkan med en prålig prydnadssak för att kunna förmedla magin hos sitt motiv. Om Koons har axlat Andy Warhols mantel, har han inte enbart gjort det genom att förvandla sig själv till en kändis, utan även genom att tränga in under huden på kändiskulturen. Koons har i Michael Jackson and Bubbles, med sina egna ord, skapat en gudalik ikon, men han visar oss också en tragisk figur. The star of Koons s legendary 1988 exhibition, Banality, Michael Jackson and Bubbles (1988) remains one of the artist s most memorable sculptures. What could be a more fitting subject for the latter-day king of Pop art than the King of Pop, and what better way for an artist who has embraced his role as the great leveller to depict the pop star and his famous pet than as a dramatically over-scaled porcelain figurine based on a publicity still! Koons has remarked, I always loved the radicality of Michael Jackson; that he would do absolutely anything that was necessary to be able to communicate with people. The same might be said of the artist who has freely summoned Michelangelo s Pietà and the souvenir-shop figurine to channel the magic of his subject. If Koons has inherited the mantle of Andy Warhol, he has done so not only by turning himself into a celebrity, but also by getting under the skin of our celebrity culture. Koons, in his own words again, has created a god-like icon, but he has also shown us a tragic figure.

7 Jeff Koons, Michael Jackson and Bubbles, Astrup Fearnley Collection, Oslo, Norway Katharina Fritsch, Geist und Blutlache / Ghost and Pool of Blood, Katherine and Keith L. Sachs

8 GEIST UND BLUTLACHE / GHOST AND POOL OF BLOOD Arvet efter popkonsten har betytt lika mycket för Katharina Fritschs konst som för Jeff Koons det vill säga en popkonst korsad med kristen ikonografi! På samma sätt som konstnärens lysande gula Madonnenfigur / Madonna (1987/2009) förvandlar en kitschig, religiös statyett till ett föremål att förundras över, om än inte ett att tillbedja, är Geist und Blutlache / Ghost and Pool of Blood (1988) på en gång en maskeradkliché lakanet som kastats över en människokropp och en genuint kuslig uppenbarelse. Konstnären har sagt att hon eftersträvar en verklighet som är verkligare än verklig, och det är hennes laserskarpa blick för skulpturens specifika egenheter förhållandet till skala, stiliseringen, utslätandet av figurativa detaljer och det för henne typiska användandet av monokrom färg som ett enande men samtidigt fjärmande grepp som möjliggör Fritschs trolleri. Att stöta ihop med Jungfru Maria på torget i Münster på väg till bankomaten är utan tvivel avväpnande, men det är det även att se ett spöke nu när vi har blivit påminda om hur ett spöke ser ut. GEIST UND BLUTLACHE / GHOST AND POOL OF BLOOD The legacy of Pop art has meant as much for the work of Katharina Fritsch as it has for that of Jeff Koons Pop art, that is, crossed with Christian iconography! Just as the artist s glowing yellow Madonnenfigur / Madonna (1987) turns a kitsch religious figurine into an object of awe, if not perhaps devotion, Geist und Blutlache / Ghost and Pool of Blood (1988) is at once a Halloween cliché the bed sheet thrown over a human body and a genuinely uncanny emanation. The artist has said that she is after a reality more real than real, and it is her laser-like attention to the material particularities of her art the employment of scale, the stylisation and blurring of figural details, the signature use of monochrome color as a unifying but also estranging device that enables Fritsch s sorcery. Bumping into the Virgin Mary on the way to the ATM is certainly disarming, but so too is seeing a ghost now, that is, that we are reminded of what one looks like.

9 FRÅN DET HITTADE TILL DET TILLVERKADE Om de tidigaste verken i Skulptur efter skulptur fortfarande kan uppfattas som ready-mades, så är de endast ready-mades i en radikalt bearbetad bemärkelse. De upphittade föremålen befinner sig här långt från Marcel Duchamps citat av ett cykelhjul eller omkullvälta pissoar. Här uppträder de upphittade föremålen förunderligt fetischerade (om inte helt omgjorda), en ironi som understryker den gemensamma utvecklingen hos alla tre konstnärerna från det hittade till det tillverkade. Vare sig de senare verken i utställningen imiterar redan existerande föremål (Koons glimmande monument Balloon Dog (Red) ( ) bygger på en förgänglig partyattiralj för barnkalas medan Fritschs Frau mit Hund / Woman with Dog (2004) omvandlar en billig turistsouvenir av snäckskal till en skulptur i mänsklig skala) eller, som i fallet med Rays The New Beetle (2006) lämnar ready-maden till förmån för en direkt avbildning ur livet, så påvisar de alla en nästan tvångsmässig besatthet av hantverket. Med hjälp av dagens avancerade teknologi når denna perfektionism sin mytiska höjdpunkt i Koons studio, där assistenter arbetar i skift dygnet runt. När Ray säger att han vill att vi ska hålla andan inför konstverket talar han för alla tre skulptörerna. Charles Ray, The New Beetle, Glenstone, Potomac, Maryland

10 FROM FOUND TO MADE If the earliest works in Sculpture After Sculpture may still be understood as readymades, they are readymades only in the most radically assisted sense. A far cry from Duchamp s quotation bicycle wheel or inverted urinal, here the found object reappears fantastically fetishized (if not entirely remade), an irony that underwrites a shared evolution in the work of all three artists from the found to the made. Whether the later works exhibited here are simulations of pre-existing objects (Koons s glistening monument Balloon Dog (Red) ( ) is based on an ephemeral party favor, while Fritsch s Katharina Fritsch, Frau mit Hund / Woman with Dog, Konstnärens ägo/collection of the artist Jeff Koons, Balloon Dog (Red), Privat ägo/private collection Frau mit Hund / Woman with Dog (2004) reimagines a tourist trinket made of seashells as a human-scaled confection), or, as in the case of Ray s The New Beetle (2006), the readymade is replaced with a direct depiction from life, each artwork suggests an obsessive attention to craft. Abetted by today s advanced technologies, this perfectionism reaches its mythical apotheosis in Koons s studio-as-factory, where a team of assistants can be found working round-the-clock shifts. When Ray remarks that he wants us to hold our breaths in the presence of the art object, he speaks for all three sculptors.

11 TRACTOR TRACTOR Tractor (2005) är ett verk vars sexåriga tillblivelse är lång även med tanke på Charles Rays omtalat krävande arbetssätt. Verket förkroppsligar inte enbart den maniska upptagenhet vid tillverkning som konstnärerna i utställningen delar, det är också ett verk som med sin fysiska självklarhet känns direkt i maggropen, något alla tre konstnärerna eftersträvar. Inspirerad av en övergiven traktor som konstnären minns att han klättrade på som barn, köpte Ray långt senare ett liknande fordon. Han plockade isär maskinen i dess drygt hundra komponenter och skulpterade med hjälp av ett tiotal assistenter de enskilda delarna i lera. Ray valde att acceptera och rent av att leka med de oundvikliga variationer som blev följden av att tillverkarna var så många. När de enskilda styckena var gjutna och äntligen hopsatta igen visade det sig att det föremål de bildade upplevdes subtilt rastlöst i sitt skinn. Det handgjorda uttrycket gjorde att den nästan två ton tunga klumpen av mattpolerat aluminium tycktes skälva av stundande liv. Eftersom Tractor frammanar en industriell dinosaurie släpper den in en smula poetisk ruinromantik i sin blandning av form och innehåll, och därigenom en hel värld av möjlig mening. I det avseendet förverkligar Tractor Rays tidiga insikt att skulpturen kan och faktiskt måste göra mer än vad minimalismens slutsatser hade fått oss att förvänta oss av konsten. Charles Ray s Tractor (2005), a work whose six-year gestation counts as lengthy, even given the artist s famously exacting procedures, not only embodies the obsessive attention to making shared by all of the show s protagonists it achieves the visceral intensity each maker courts. Inspired by an abandoned tractor Ray remembered scrambling across as a child at play, he eventually procured a similar vehicle, disassembled the machine into its hundred-plus parts, and, with the help of some ten assistants, sculpted the individual components in clay. Ray opted to admit the inevitable variations of touch that resulted from multiple makers, and once the individual pieces were cast and, at long last, reassembled, the unity that resulted revealed itself to be subtly restless in its skin. Tractor s touched-all-over quality makes the two ton mass of dull-buffed aluminum seem to shiver with imminent life. Because Tractor conjures an industrial dinosaur, it admits into its meld of form and meaning some of the poetry of the ruin, and with it the whole world of extra-formal content. In this respect, Tractor makes good on Ray s early intuition that sculpture might indeed it must do more than the Minimalist end-game had acclimated us to expect.

12 SKULPTUR EFTER SKULPTUR Charles Ray, Tractor, Astrup Fearnley Collection, Oslo, Norway Katharina Fritsch, Apfel / Apple, Privat ägo/private collection När dessa konstnärer internaliserade ready-madens logik och rörde sig bortom detta grepp kom motivvalet, som under abstraktionens och minimalismens långa inflytande varit undertryckt, tillbaka. Därmed följde också en stark tendens att anspela på gångna tiders skulptur, även den som gjordes i ett så avlägset förflutet som den grekiska antiken. Rays Young Man (2012) uppdaterar den grekiska kourosfiguren i form av en kalifornisk hipster, medan Koons Metallic Venus ( ) omtolkar den romerska statyn Venus Kallipygos från första århundradet e.kr. som ett glänsande stycke lava av spegelblankt turkost rostfritt stål. Venus med den vackra bakdelen, som skulpturen även kallas, var inspirerad av berättelsen om två systrar som grälade om vem som hade den mest fulländade rumpan, och här har Koons metalliska gudinna fått en ny medtävlare, denna gång i form av en i högsta grad dödlig man. Kanske är det mest minnesvärda partiet i Rays skulptur rent av den unge mannens bakdel som emellertid fascinerar oss just därför att den är så avlägsen från det klassiska idealet!

13 SCULPTURE AFTER SCULPTURE As each artist internalized the logic of the readymade and moved beyond this gambit, subject matter, long repressed during the reign of abstraction and Minimalism, would make a return, and with it a strong current of allusion to the sculpture of the past, including the deep past of antiquity. Ray s Young Man (2012) updates the ancient Greek kouros type as a California hipster, while Koons s Metallic Venus ( ) reimagines the Callipygian Venus of the first century B.C. as glistening Jeff Koons, Metallic Venus, Konstnärens ägo/collection of the artist Charles Ray, Young Man, Privat ägo/private collection lava of turquoise stainless steel. Venus of the beautiful buttocks was inspired by the tale of two sisters who quibbled as to which had the more perfect backside, and here Koons s metallic goddess has a new competitor, this time a decidedly mortal male. The most memorable asset of Ray s Young Man may indeed be his rear end, though it must be said that here the attribute captivates us in direct proportion to its distance from the classical ideal!

14 Konstnärssamtal (på engelska) Charles Ray, 10 okt kl Jeff Koons, 11 okt kl Begränsat antal platser Se för biljetter Specialvisningar Ulf Eriksson, intendent, 12 okt kl Jo Widoff, curator, 21 okt kl Daniel Birnbaum, överintendent, 18 nov kl Öppna visningar Tisdagar kl Söndagar kl Familjesöndag 12 okt, 19 okt, 28 dec och 4 jan kl och Jullovsprogram dec, 30 dec och 2 3 jan Artist talks Charles Ray, 10 Oct at 6 pm Jeff Koons, 11 Oct at 2 pm Limited availability Please visit for tickets Curator-led guided tours (in Swedish) Ulf Eriksson, Curator, 12 Oct at 2 pm Jo Widoff, Curator, 21 Oct at 5.30 pm Daniel Birnbaum, Museum Director, 18 Nov at 5.30 pm Public guided tours (in Swedish) Tuesdays at noon and Sundays at 3 pm Family Sunday 12 Oct, 19 Oct, 28 Dec, and 4 Jan at 11 am and 1 pm Christmas school break programme Dec, 30 Dec, and 2 3 Jan Det förtrollade tivolit Ett konstäventyr för barn i alla åldrar Audioguide Ladda ner appen Moderna Museet audioguide gratis på App store and Google play Skola För visningar, lärarhandledning etc, se hemsida Babyvisning 6 nov kl Gruppbostad/ daglig verksamhet 13 nov kl Syntolkad visning 20 nov kl Katalog Essäer av Jack Bankowsky, Thomas Crow och Nicholas Cullinan samt ett panelsamtal med Michael Fried, Isabelle Graw, Michelle Kuo, Charles Ray och Scott Rothkopf The Enchanted Fairground An art adventure for children of all ages Audioguide Download the app Moderna Museet Audioguide for free at App store and Google play Schools Tours etc, please see website Baby tour (in Swedish) 6 Nov at 3 5 pm Special needs housing/ staff (in Swedish) 13 Nov at 4 6 pm Tour for the visually impaired (in Swedish) 20 Nov at 3 pm Catalogue Essays by Jack Bankowsky, Thomas Crow, and Nicholas Cullinan, and a panel conversation with Michael Fried, Isabelle Graw, Michelle Kuo, Charles Ray, and Scott Rothkopf

15 Utställningen stöds av/ With support from:

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén 8 oktober - 13 november 2005 Sveriges Allmänna Konstförening c/o Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén Introduction Ann Rosén Meetings, Spaces,

Läs mer

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 1 LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS LANDSKRONA FOTO FESTIVAL THE HIGHLIGHT OF PHOTOGRAPHY IN SCANDINAVIA 2015. AUGUST 2030 COVER PHOTO: DUANE MICHALS BELOW: JH ENGSTRÖM 3 LANDSKRONA

Läs mer

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Innehåll/Contents 2 Förord/Preface 3 Rymd. Rytm. Rum. 4 Verket 6 Space. Rhythm. Room. 8 The Works 9 Modhir Ahmed 10 Kjell Engman 12 Torbjörn Grass 14 Karin Gustavsson 16

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

LISA STRÖMBECK. New Friends

LISA STRÖMBECK. New Friends LISA STRÖMBECK New Friends LISA STRÖMBECK New Friends LISA STRÖMBECK på UPPSALA KONSTMUSEUM Djur som motiv i konsten har en lång tradition av infantilisering och objektifiering. Husdjuret som attribut,

Läs mer

Ung Svensk Form 2012/13

Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design, där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas att tro på sin ide, och genomföra den, att våga leka,

Läs mer

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N I B O D A cultural revolution in Boda Från: Petter Eklund Skickat: Torsdag, 5 Maj, 2011 9:49 Till: Sara Korlen Ämne: En liten plats på B mitt i skogen From: Petter

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

16 17.2006 40 SEK /4 Euro / 4 USD

16 17.2006 40 SEK /4 Euro / 4 USD Innehåll Sidan 2 Kissinger i Kina Av Branislav Jakovljevic Sidan 3 Perceptionens gränser Av Karl Hansson Sidan 4 This Is Propaganda! Av Frans-Josef Petersson Sidan 5 Marknad för idéer Av Power Ekroth Sidan

Läs mer

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. SITE indikerar ett slags obestämbarhet, som kanske mer än något annat är vad som kännetecknar samtiden en obestämbarhet vad gäller

Läs mer

When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we

When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we imagined. But remember don t stop the motion Innehåll 4 Förord

Läs mer

OM TID OM TID TID - RUM TID LIV TID - TÅLAMOD

OM TID OM TID TID - RUM TID LIV TID - TÅLAMOD ANN CARLSSON KORNEEV SKULPTÖR OM TID Tiden är en ständigt närvarande faktor i såväl den konstnärliga arbetsprocessen som i livet självt. Att skulptera i traditionella material som marmor och granit står

Läs mer

Program. Ljusfestival i Eskilstuna

Program. Ljusfestival i Eskilstuna Program Ljusfestival i Eskilstuna 23 oktober - 2 november 2014 23 oktober - 2 november Premiär för ljusfestival i Eskilstuna I elva dagar kan du uppleva staden i ett annorlunda ljus. Utöver en rad olika

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

EN HEL DEL En undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten

EN HEL DEL En undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten EN HEL DEL En undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten Katarina Carlsson Konstfack, Institutionen för bildpedagogik Konst och lärande, fördjupning

Läs mer

Diamonds are a boy s best friend

Diamonds are a boy s best friend PHOTO: ERIC SATTEN Diamonds are a boy s best friend Efva Attling PEEK-A-BOO Stockholm New York Gothenburg Malmö Helsinki Oslo efvaattling.com Leve Brudparet. Säg ja under Stockholm Pride! Mellan 7 och

Läs mer

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION THEME : FUTURE - UTOPIA/DYSTOPIA U B L I C K T 4-2012 FRAMTIDENS HISTORIESKRIVNING THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION Editorial : SEIZE THE FUTURE Historiker är visserligen kunniga vad gäller

Läs mer

H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A H E S E X P E N S I V E, B U T H E I S A G O O D B U I L D E R.

H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A H E S E X P E N S I V E, B U T H E I S A G O O D B U I L D E R. H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A Nuvarande ägarinnan Jenny Ljungbergs farfar Tage la grunden till ett familjeimperium. Och det är en händelse som, så här mer än 60 år senare, ser ut som ett

Läs mer

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR.

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR. LEO OLOFSSON JONAS FRANKKI INGRID TERNERT CALLE FALKSTEN ANNA JOHANSSON PETRA ANDERSSON 28/11-07/12 BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN 2002 VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Tensta karta / map Tensta under uppbyggnad / under construction Förord / Introduction Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

Bergslagen bjuder in! Bergslagen på menyn Familjärt, personligt och otroligt gott. 400 km på mountainbike Ett eldorado för cykelälskare

Bergslagen bjuder in! Bergslagen på menyn Familjärt, personligt och otroligt gott. 400 km på mountainbike Ett eldorado för cykelälskare Bergslagen på menyn Familjärt, personligt och otroligt gott 400 km på mountainbike Ett eldorado för cykelälskare Ett gammeldags tågäventyr Med ånglok genom historien Nytt liv i unik gruvmiljö Kreativiteten

Läs mer

Ensam är stark!? Paulina Alstorp. Konstfack Program: Ädellab/Metallformgivning Examensarbete kandidat, VT 2014 Handledare: Michelle Göransson

Ensam är stark!? Paulina Alstorp. Konstfack Program: Ädellab/Metallformgivning Examensarbete kandidat, VT 2014 Handledare: Michelle Göransson Ensam är stark!? Paulina Alstorp Konstfack Program: Ädellab/Metallformgivning Examensarbete kandidat, VT 2014 Handledare: Michelle Göransson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Bakgrund - 2 Frågeställning

Läs mer

RE-ENTER in Designarchive, Pukeberg, Nybro 14/1 30/3 2010 Mon-fri 10-16, sat 10-14 MFA in Design, Pukeberg

RE-ENTER in Designarchive, Pukeberg, Nybro 14/1 30/3 2010 Mon-fri 10-16, sat 10-14 MFA in Design, Pukeberg in Designarchive, Pukeberg, Nybro 14/1 30/3 2010 Mon-fri 10-16, sat 10-14 MFA in Design, Pukeberg i Designarkivet, Pukeberg, Nybro 14/1 30/3 2010 Mån-fre 10-16, lör 10-14 MFA in Design, Pukeberg Fictive

Läs mer

Grafisk Design Identitet

Grafisk Design Identitet Grafisk Design Identitet Grafisk identitet + min identitet som grafisk designer. Minna Sakaria Handledare Martin Frostner Konstfack Institutionen för grafisk design och Illustration VT 2013 Rapportskrivning,

Läs mer