SKULPTUR EFTER SKULPTUR SCULPTURE AFTER SCULPTURE FRITSCH, KOONS, RAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKULPTUR EFTER SKULPTUR SCULPTURE AFTER SCULPTURE FRITSCH, KOONS, RAY 11.10 2014 18.01 2015"

Transkript

1 SKULPTUR EFTER SKULPTUR SCULPTURE AFTER SCULPTURE FRITSCH, KOONS, RAY

2 Curator Jack Bankowsky Assisterande intendent Jo Widoff Intendent förmedling Ulf Eriksson Skulptur efter skulptur är organiserad av Moderna Museet Curator Jack Bankowsky Assistant Curator Jo Widoff Curator Learning Ulf Eriksson Sculpture After Sculpture is organized by Moderna Museet Katharina Fritsch/BUS Jeff Koons. Charles Ray. Foto/Photo: Thomas Ruff/VG Bild-Kunst, Bonn/BUS, Stockholm, Ivo Faber/ VG Bild-Kunst, Bonn/BUS, Stockholm, La Biennale di Venezia Archivio Storico delle Arti Contemporanee/Francesco Galli, Douglas M. Parker Studio, Los Angeles, Joshua White/JWPictures.com, Nic Tenwiggenhorn/VG Bild-Kunst, Bonn/BUS, Stockholm, Mike Bruce, Gate Studios, London/Courtesy the Royal Academy of Arts, Beth Phillips, Ron Amstutz, Tom Powel Imaging, Charles Ray Katharina Fritsch, Elefant / Elephant, Konstnärens ägo/collection of the artist

3 INTRODUKTION INTRODUCTION Skulptur efter skulptur för samman verk av Katharina Fritsch (f. 1956), Jeff Koons (f. 1955) och Charles Ray (f. 1953) i en djupgående undersökning av tre innovativa konstnärskap som vid sidan av varandra har förnyat skulpturen som konstform. Alltsedan den abstrakta konstens uppkomst under 1900-talets första årtionde till de post-mediala och sociala experiment som följde under seklets sista årtionde, kan utvecklingen av skulpturkonsten under modern tid förstås som ett gradvist raserande av konstformen så som vi tidigare känt den. Fritsch, Koons och Ray trotsade avantgardekonstens krav på evigt framåtblickande och omvandlade den traditionella skulpturens konventioner för att skapa konstverk som inte bara är tydligt föreställande utan ofta också rent av figurativa. De verk som visas i Skulptur efter skulptur kan alltså sägas komma efter skulpturens påstådda död, men de kommer också efter i en annan bemärkelse, då skulpturerna är gjorda utifrån eller efterbildar den konstform som de ska förnya. Hur dessa konstnärer har vävt in 1900-talets experiment i vårt århundrades komplexa skulpturbegrepp är vad den här utställningen vill berätta om. Sculpture After Sculpture brings together the threedimensional work of Katharina Fritsch (b. 1956), Jeff Koons (b. 1955), and Charles Ray (b. 1953) in a far-reaching examination of a trio of innovators whose parallel endeavours have reinvented the art of sculpture. From the rise of abstraction in the first decade of the twentieth century to the post-medium environmental and social experiments of the last, sculpture in the modern period constitutes a gradual undoing of the traditional art form as we once knew it. Flying in the face of avant-garde orthodoxy, Fritsch, Koons, and Ray would redeploy traditional sculptural conventions, creating discrete art objects that are not only overtly representational, but also frequently figurative. The art on view in Sculpture After Sculpture, then, may come after sculpture s supposed demise, but it also comes after in another sense, being made after in the image of the art form it would reimagine. The way these sculptors have folded the experiments of the twentieth century into the complex statuary of the twenty-first is the story this exhibition sets out to tell.

4 MELLAN KYRKAN OCH SKYLTFÖNSTRET Konstens möte med skyltfönstret är ett bärande tema inom den moderna konsten. Detta framträder tydligt i utställningen i tre verk som belyser ready-madens och popkonstens roll i de tre konstnärernas parallella utveckling. När Koons epokgörande serie The New (här representerad av New Hoover Convertibles, New Shelton Wet/Drys 5-Gallon Doubledecker ( )) först visades på New Museum of Contemporary Art i New York så var det i museets skyltfönster på den starkt trafikerade shoppinggatan Fifth Avenue. På ett liknande sätt såg Fritschs Madonnenfigur / Madonna (1987) en förstorning i mänsklig skala av en religiös souvenir för första gången dagens ljus på ett torg i tyska Münster mellan, med konstnärens egna ord, kyrkan och skyltfönstret. Ray hittade sitt eget uttryck i förhållande till varan och konsumtionssamhället i en serie verk som byggde på den standardiserade skyltdockan, här representerad av en version av hans numera ikoniska Fall 91 (1992). Verket gjordes i tre olikt klädda versioner. Rays kommersiella kloner, precis som Koons dammsugare i perfekt nyskick eller Fritschs många madonnor, utmanade minimalismens förkärlek för serialitet och popkonstens upprepningar. De slog in på en väg som ledde bort från den minimalistiska hållningen som tidigare varit rådande. Jeff Koons, New Hoover Convertibles, New Shelton Wet / Drys 5-Gallon Doubledecker, Astrup Fearnley Collection, Oslo, Norway

5 BETWEEN THE CHURCH AND THE SHOP WINDOW Art s confrontation with the shop window is a foundational leitmotif of the modern period, and one writ large in a trio of works that highlight the roles of the readymade and Pop art in the parallel evolutions of this show s protagonists. When Koons s epochal series The New (represented here by his New Hoover Convertibles, New Shelton Wet/Drys 5-Gallon Doubledecker ( )) debuted at Manhattan s New Museum of Contemporary Art, it was in that venue s storefront window on busy Fifth Avenue. Similarly, Fritsch s Madonnenfigur / Madonna (1987), a human-scaled blowup of her 1982 Katharina Fritsch, Madonnenfigur / Madonna, 1987/2009. Privat ägo/private collection Charles Ray, Fall 91, Privat ägo/private collection. Courtesy Christie s multiple, first materialized between, in the artist s own words the church and the shop window, in a public square in Münster, Germany. Ray would find his own point-of-purchase vehicle in a series of works based on the standard-issue display mannequin. Represented here by his now iconic Fall 91 (1992), a work conceived in three differently-attired variations, Ray s commercial clones, like Koons s pristine vacuum cleaners and Fritsch s multiple Madonnas, would collapse Minimalist seriality and Pop art repetition, pointing the way beyond the Minimalist moment that preceded them.

6 MICHAEL JACKSON AND BUBBLES MICHAEL JACKSON AND BUBBLES Michael Jackson and Bubbles (1988) var stjärnan i Jeff Koons skandalomsusade utställning Banality från samma år. Den förblir en av konstnärens mest minnesvärda skulpturer. Vad skulle kunna vara ett mer passande motiv för popkonstens senaste kung än kungen av pop? Och hur skulle en konstnär som omfamnat rollen som den store smakutjämnaren bättre kunnat avbilda popstjärnan och hans berömda husdjur än som en dramatiskt uppförstorad porslinsfigur baserad på ett idolfotografi? Koons har sagt att han alltid älskat Michael Jacksons radikalitet; hur han skulle göra vad som än behövdes för att kunna kommunicera med människor. Samma sak kan sägas om konstnären som frisinnat förenat Michelangelos berömda Pietà i Peterskyrkan med en prålig prydnadssak för att kunna förmedla magin hos sitt motiv. Om Koons har axlat Andy Warhols mantel, har han inte enbart gjort det genom att förvandla sig själv till en kändis, utan även genom att tränga in under huden på kändiskulturen. Koons har i Michael Jackson and Bubbles, med sina egna ord, skapat en gudalik ikon, men han visar oss också en tragisk figur. The star of Koons s legendary 1988 exhibition, Banality, Michael Jackson and Bubbles (1988) remains one of the artist s most memorable sculptures. What could be a more fitting subject for the latter-day king of Pop art than the King of Pop, and what better way for an artist who has embraced his role as the great leveller to depict the pop star and his famous pet than as a dramatically over-scaled porcelain figurine based on a publicity still! Koons has remarked, I always loved the radicality of Michael Jackson; that he would do absolutely anything that was necessary to be able to communicate with people. The same might be said of the artist who has freely summoned Michelangelo s Pietà and the souvenir-shop figurine to channel the magic of his subject. If Koons has inherited the mantle of Andy Warhol, he has done so not only by turning himself into a celebrity, but also by getting under the skin of our celebrity culture. Koons, in his own words again, has created a god-like icon, but he has also shown us a tragic figure.

7 Jeff Koons, Michael Jackson and Bubbles, Astrup Fearnley Collection, Oslo, Norway Katharina Fritsch, Geist und Blutlache / Ghost and Pool of Blood, Katherine and Keith L. Sachs

8 GEIST UND BLUTLACHE / GHOST AND POOL OF BLOOD Arvet efter popkonsten har betytt lika mycket för Katharina Fritschs konst som för Jeff Koons det vill säga en popkonst korsad med kristen ikonografi! På samma sätt som konstnärens lysande gula Madonnenfigur / Madonna (1987/2009) förvandlar en kitschig, religiös statyett till ett föremål att förundras över, om än inte ett att tillbedja, är Geist und Blutlache / Ghost and Pool of Blood (1988) på en gång en maskeradkliché lakanet som kastats över en människokropp och en genuint kuslig uppenbarelse. Konstnären har sagt att hon eftersträvar en verklighet som är verkligare än verklig, och det är hennes laserskarpa blick för skulpturens specifika egenheter förhållandet till skala, stiliseringen, utslätandet av figurativa detaljer och det för henne typiska användandet av monokrom färg som ett enande men samtidigt fjärmande grepp som möjliggör Fritschs trolleri. Att stöta ihop med Jungfru Maria på torget i Münster på väg till bankomaten är utan tvivel avväpnande, men det är det även att se ett spöke nu när vi har blivit påminda om hur ett spöke ser ut. GEIST UND BLUTLACHE / GHOST AND POOL OF BLOOD The legacy of Pop art has meant as much for the work of Katharina Fritsch as it has for that of Jeff Koons Pop art, that is, crossed with Christian iconography! Just as the artist s glowing yellow Madonnenfigur / Madonna (1987) turns a kitsch religious figurine into an object of awe, if not perhaps devotion, Geist und Blutlache / Ghost and Pool of Blood (1988) is at once a Halloween cliché the bed sheet thrown over a human body and a genuinely uncanny emanation. The artist has said that she is after a reality more real than real, and it is her laser-like attention to the material particularities of her art the employment of scale, the stylisation and blurring of figural details, the signature use of monochrome color as a unifying but also estranging device that enables Fritsch s sorcery. Bumping into the Virgin Mary on the way to the ATM is certainly disarming, but so too is seeing a ghost now, that is, that we are reminded of what one looks like.

9 FRÅN DET HITTADE TILL DET TILLVERKADE Om de tidigaste verken i Skulptur efter skulptur fortfarande kan uppfattas som ready-mades, så är de endast ready-mades i en radikalt bearbetad bemärkelse. De upphittade föremålen befinner sig här långt från Marcel Duchamps citat av ett cykelhjul eller omkullvälta pissoar. Här uppträder de upphittade föremålen förunderligt fetischerade (om inte helt omgjorda), en ironi som understryker den gemensamma utvecklingen hos alla tre konstnärerna från det hittade till det tillverkade. Vare sig de senare verken i utställningen imiterar redan existerande föremål (Koons glimmande monument Balloon Dog (Red) ( ) bygger på en förgänglig partyattiralj för barnkalas medan Fritschs Frau mit Hund / Woman with Dog (2004) omvandlar en billig turistsouvenir av snäckskal till en skulptur i mänsklig skala) eller, som i fallet med Rays The New Beetle (2006) lämnar ready-maden till förmån för en direkt avbildning ur livet, så påvisar de alla en nästan tvångsmässig besatthet av hantverket. Med hjälp av dagens avancerade teknologi når denna perfektionism sin mytiska höjdpunkt i Koons studio, där assistenter arbetar i skift dygnet runt. När Ray säger att han vill att vi ska hålla andan inför konstverket talar han för alla tre skulptörerna. Charles Ray, The New Beetle, Glenstone, Potomac, Maryland

10 FROM FOUND TO MADE If the earliest works in Sculpture After Sculpture may still be understood as readymades, they are readymades only in the most radically assisted sense. A far cry from Duchamp s quotation bicycle wheel or inverted urinal, here the found object reappears fantastically fetishized (if not entirely remade), an irony that underwrites a shared evolution in the work of all three artists from the found to the made. Whether the later works exhibited here are simulations of pre-existing objects (Koons s glistening monument Balloon Dog (Red) ( ) is based on an ephemeral party favor, while Fritsch s Katharina Fritsch, Frau mit Hund / Woman with Dog, Konstnärens ägo/collection of the artist Jeff Koons, Balloon Dog (Red), Privat ägo/private collection Frau mit Hund / Woman with Dog (2004) reimagines a tourist trinket made of seashells as a human-scaled confection), or, as in the case of Ray s The New Beetle (2006), the readymade is replaced with a direct depiction from life, each artwork suggests an obsessive attention to craft. Abetted by today s advanced technologies, this perfectionism reaches its mythical apotheosis in Koons s studio-as-factory, where a team of assistants can be found working round-the-clock shifts. When Ray remarks that he wants us to hold our breaths in the presence of the art object, he speaks for all three sculptors.

11 TRACTOR TRACTOR Tractor (2005) är ett verk vars sexåriga tillblivelse är lång även med tanke på Charles Rays omtalat krävande arbetssätt. Verket förkroppsligar inte enbart den maniska upptagenhet vid tillverkning som konstnärerna i utställningen delar, det är också ett verk som med sin fysiska självklarhet känns direkt i maggropen, något alla tre konstnärerna eftersträvar. Inspirerad av en övergiven traktor som konstnären minns att han klättrade på som barn, köpte Ray långt senare ett liknande fordon. Han plockade isär maskinen i dess drygt hundra komponenter och skulpterade med hjälp av ett tiotal assistenter de enskilda delarna i lera. Ray valde att acceptera och rent av att leka med de oundvikliga variationer som blev följden av att tillverkarna var så många. När de enskilda styckena var gjutna och äntligen hopsatta igen visade det sig att det föremål de bildade upplevdes subtilt rastlöst i sitt skinn. Det handgjorda uttrycket gjorde att den nästan två ton tunga klumpen av mattpolerat aluminium tycktes skälva av stundande liv. Eftersom Tractor frammanar en industriell dinosaurie släpper den in en smula poetisk ruinromantik i sin blandning av form och innehåll, och därigenom en hel värld av möjlig mening. I det avseendet förverkligar Tractor Rays tidiga insikt att skulpturen kan och faktiskt måste göra mer än vad minimalismens slutsatser hade fått oss att förvänta oss av konsten. Charles Ray s Tractor (2005), a work whose six-year gestation counts as lengthy, even given the artist s famously exacting procedures, not only embodies the obsessive attention to making shared by all of the show s protagonists it achieves the visceral intensity each maker courts. Inspired by an abandoned tractor Ray remembered scrambling across as a child at play, he eventually procured a similar vehicle, disassembled the machine into its hundred-plus parts, and, with the help of some ten assistants, sculpted the individual components in clay. Ray opted to admit the inevitable variations of touch that resulted from multiple makers, and once the individual pieces were cast and, at long last, reassembled, the unity that resulted revealed itself to be subtly restless in its skin. Tractor s touched-all-over quality makes the two ton mass of dull-buffed aluminum seem to shiver with imminent life. Because Tractor conjures an industrial dinosaur, it admits into its meld of form and meaning some of the poetry of the ruin, and with it the whole world of extra-formal content. In this respect, Tractor makes good on Ray s early intuition that sculpture might indeed it must do more than the Minimalist end-game had acclimated us to expect.

12 SKULPTUR EFTER SKULPTUR Charles Ray, Tractor, Astrup Fearnley Collection, Oslo, Norway Katharina Fritsch, Apfel / Apple, Privat ägo/private collection När dessa konstnärer internaliserade ready-madens logik och rörde sig bortom detta grepp kom motivvalet, som under abstraktionens och minimalismens långa inflytande varit undertryckt, tillbaka. Därmed följde också en stark tendens att anspela på gångna tiders skulptur, även den som gjordes i ett så avlägset förflutet som den grekiska antiken. Rays Young Man (2012) uppdaterar den grekiska kourosfiguren i form av en kalifornisk hipster, medan Koons Metallic Venus ( ) omtolkar den romerska statyn Venus Kallipygos från första århundradet e.kr. som ett glänsande stycke lava av spegelblankt turkost rostfritt stål. Venus med den vackra bakdelen, som skulpturen även kallas, var inspirerad av berättelsen om två systrar som grälade om vem som hade den mest fulländade rumpan, och här har Koons metalliska gudinna fått en ny medtävlare, denna gång i form av en i högsta grad dödlig man. Kanske är det mest minnesvärda partiet i Rays skulptur rent av den unge mannens bakdel som emellertid fascinerar oss just därför att den är så avlägsen från det klassiska idealet!

13 SCULPTURE AFTER SCULPTURE As each artist internalized the logic of the readymade and moved beyond this gambit, subject matter, long repressed during the reign of abstraction and Minimalism, would make a return, and with it a strong current of allusion to the sculpture of the past, including the deep past of antiquity. Ray s Young Man (2012) updates the ancient Greek kouros type as a California hipster, while Koons s Metallic Venus ( ) reimagines the Callipygian Venus of the first century B.C. as glistening Jeff Koons, Metallic Venus, Konstnärens ägo/collection of the artist Charles Ray, Young Man, Privat ägo/private collection lava of turquoise stainless steel. Venus of the beautiful buttocks was inspired by the tale of two sisters who quibbled as to which had the more perfect backside, and here Koons s metallic goddess has a new competitor, this time a decidedly mortal male. The most memorable asset of Ray s Young Man may indeed be his rear end, though it must be said that here the attribute captivates us in direct proportion to its distance from the classical ideal!

14 Konstnärssamtal (på engelska) Charles Ray, 10 okt kl Jeff Koons, 11 okt kl Begränsat antal platser Se för biljetter Specialvisningar Ulf Eriksson, intendent, 12 okt kl Jo Widoff, curator, 21 okt kl Daniel Birnbaum, överintendent, 18 nov kl Öppna visningar Tisdagar kl Söndagar kl Familjesöndag 12 okt, 19 okt, 28 dec och 4 jan kl och Jullovsprogram dec, 30 dec och 2 3 jan Artist talks Charles Ray, 10 Oct at 6 pm Jeff Koons, 11 Oct at 2 pm Limited availability Please visit for tickets Curator-led guided tours (in Swedish) Ulf Eriksson, Curator, 12 Oct at 2 pm Jo Widoff, Curator, 21 Oct at 5.30 pm Daniel Birnbaum, Museum Director, 18 Nov at 5.30 pm Public guided tours (in Swedish) Tuesdays at noon and Sundays at 3 pm Family Sunday 12 Oct, 19 Oct, 28 Dec, and 4 Jan at 11 am and 1 pm Christmas school break programme Dec, 30 Dec, and 2 3 Jan Det förtrollade tivolit Ett konstäventyr för barn i alla åldrar Audioguide Ladda ner appen Moderna Museet audioguide gratis på App store and Google play Skola För visningar, lärarhandledning etc, se hemsida Babyvisning 6 nov kl Gruppbostad/ daglig verksamhet 13 nov kl Syntolkad visning 20 nov kl Katalog Essäer av Jack Bankowsky, Thomas Crow och Nicholas Cullinan samt ett panelsamtal med Michael Fried, Isabelle Graw, Michelle Kuo, Charles Ray och Scott Rothkopf The Enchanted Fairground An art adventure for children of all ages Audioguide Download the app Moderna Museet Audioguide for free at App store and Google play Schools Tours etc, please see website Baby tour (in Swedish) 6 Nov at 3 5 pm Special needs housing/ staff (in Swedish) 13 Nov at 4 6 pm Tour for the visually impaired (in Swedish) 20 Nov at 3 pm Catalogue Essays by Jack Bankowsky, Thomas Crow, and Nicholas Cullinan, and a panel conversation with Michael Fried, Isabelle Graw, Michelle Kuo, Charles Ray, and Scott Rothkopf

15 Utställningen stöds av/ With support from:

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a ray of light. "Livet och döden. Finns det ett mer pretentiöst

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Skulptur efter Skulptur

Skulptur efter Skulptur LÄRARHANDLEDNING Skulptur efter Skulptur Handledningen riktar sig i första hand till lärare i åk 7 9 och gymnasiet. Skulptur efter Skulptur 2 Moderna Museets lärarhandledningar formuleras med grundskolans

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB)

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) ALF ARZT Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) Född 1963 i Stockholm, utbildad i Frankrike hos Beaux-art läraren Cristian Geai i Nice. Inledde 2001

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB. torsdag 7 mars 13

INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB. torsdag 7 mars 13 INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB Media experts still talk as if the Internet is new, as if it is still evolving, as if it will shortly change everything. They tell us that the Web will let us build

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Engelska. Inför provet v. 48. Grammatik. Substantiv uncountables s.124. När man översätter meningar där orden ingår ska man använda följande ord:

Engelska. Inför provet v. 48. Grammatik. Substantiv uncountables s.124. När man översätter meningar där orden ingår ska man använda följande ord: Engelska Inför provet v. 48 Grammatik Substantiv uncountables s.124 Vissa substantiv kallas uncountables. Det innebär att man inte kan använda a/an framför dem. Det finns två slags uncountables - de som

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 2

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 2 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 2 VARUMäRKEN & LOGOTYPER A trademark is a picture. It s a symbol a sign an emblem an escutcheon an image. There are good symbols... like the cross. There are others...

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

EVERY FIGURE LIVES ITS OWN LIFE WITH A BIT OF ME IN IT. VARJE FIGUR LEVER SITT EGET LIV MED EN BIT AV MIG I SIG.

EVERY FIGURE LIVES ITS OWN LIFE WITH A BIT OF ME IN IT. VARJE FIGUR LEVER SITT EGET LIV MED EN BIT AV MIG I SIG. KARIN WIBERG VARJE FIGUR LEVER SITT EGET LIV MED EN BIT AV MIG I SIG. EVERY FIGURE LIVES ITS OWN LIFE WITH A BIT OF ME IN IT. Jag har alltid haft en fascination för urskogen, dess mystik, det genuina ursprunget,

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015 Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup Idre Fjäll 4-6 December 2015 Agenda Introduction of the OC, the Jury and SSA Timetable Weather Forecast/Course Preparation and Grooming Entries and draw

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden:

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Haparanda ht 2003 Engelska år 1 5 Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Hälsningsfraser/ presentationer, personbeskrivningar, klassrumsord, klockan, veckodagar, datum, månader,

Läs mer

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en manlig medlem av ett kloster en manlig lantarbetare som var anställd hos en bonde

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

The Optimisation Wheel

The Optimisation Wheel The Optimisation Wheel These are the people I meet every day 2 4 This shit is hot! CRO 5 3 fällor du kan gå i Don t copy your competitors. They don t know what there re doing either Peep Laja - ConversionXL

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Karl-Johan Ekeroth & Christian Strömqvist Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK Child Culture Design

Karl-Johan Ekeroth & Christian Strömqvist Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK Child Culture Design Vad är? Högskolan för Design och Konsthantverk Studenterna CCD - Vad är design för lek? CCD - Samarbetspartners ASTRID LINDGRENS VÄRLD KOMPAN BRIO UNIVERSEUM KULTURHUSET STOCKHOLM RÖHSSKA MUSEET IKEA LAPPSET

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Nedslag i den judiska mystikens historia II. JUDB04 Lektion 2 Johan Åberg

Nedslag i den judiska mystikens historia II. JUDB04 Lektion 2 Johan Åberg Nedslag i den judiska mystikens historia II JUDB04 Lektion 2 Johan Åberg 2008 1 Sefer ha-bahir (»klarhetens bok»)»det första kabbalistiska verket» Period: Provence, ca 1185 Författare: anonyma Text: midrash

Läs mer