Avancerad hantering av nätverksenheter. you can

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avancerad hantering av nätverksenheter. you can"

Transkript

1 Avancerad hantering av nätverksenheter you can

2 Effektivisera enhetshanteringen och maximera produktiviteten på kontoret Att hantera en stor maskinpark kan vara både tidsödande och problematiskt för IT- och anläggningsavdelningar om de inte har tillräckliga resurser för att förutspå och åtgärda utskriftsrelaterade problem. Detta kan i sin tur leda till minskad produktivitet. Med Canons iw Management Console kan du återfå kontrollen och minska den utskriftsrelaterade arbetsbördan. IT* Anläggning* Effektiv centraliserad kontroll I många organisationer kan övervakningen av en stor maskinpark eller uppdatering av enhetsinställningar ta flera dagar i anspråk och involvera en rad olika personer och verktyg. iw Management Console (iw MC) är ett skalbart webbaserat verktyg som ger IT- och anläggningsavdelningar centraliserad kontroll, vilket möjliggör effektiv övervakning och hantering av alla skrivare och multifunktionsenheter som finns i din organisation. En skalbar företagslösning iw MC har konfigurerbara åtkomstkontroller som ser till att rätt personer eller grupper tilldelas åtkomstnivå och rättigheter enligt just dina krav. I egenskap av skalbar lösning kan varje server hantera upp till enheter och flera servrar kan länkas för att stödja ytterligare enheter, eller hantera fjärrkontor för att minska nätverkets krav på bandbredd. En IT-administratör kan hämta enhetslistan från en annan iw MC-server med hjälp av XML Web Services och hantera listan utan att komma åt den andra servern. Endast tjänsteleverantörer * eller tjänsteleverantörer som en del av en hanterad utskriftstjänst. 2

3 0rganisationer som hanterar sin maskinpark av skrivare, copyprinters, multifunktionsenheter och faxar aktivt kan spara mellan 10 och 30 % av sina utskriftskostnader. Gartner, Cost-Cutting Initiatives for Office Printing, June 2012 Kraftfulla funktioner Hantera och distribuera skrivardrivrutiner Skicka mätaravläsningar, förbrukningsartiklar och diagnostik automatiskt till tjänsteleverantör Kartlägga och upptäcka enheter Enhetsstatus och övervakning av förbrukningsartiklar + varningar Distribuera resurser teckensnitt, macro och färgprofiler iw MC har flera funktioner som underlättar för IT-adminstratörer och anläggningsavdelningar. Funktionerna inkluderar hantering och övervakning av förbrukningsartiklar, upptäckt av ny enhet, omstart av enheter, hämtning/distribuering av enhetsinställningar och adressböcker, MEAP-program, ir-alternativ och fast programvara, insamling av mätaravläsningar, installering/uppgradering av skrivardrivrutiner och dessutom hämtning och installering av teckensnitt och färgprofiler. iw MC Uppdaterar enhetsadress vid start Distribuera MEAP- program och ir-alternativ Samla in enhetens mätaravläsningar och visa enkla rapporter Uppdatera fast programvara till flera enheter samtidigt Distribuera enhetsinställningar till flera enheter samtidigt 3

4 Kraftfulla funktioner ökar effektiviteten En mängd avancerade funktioner för enhetshantering erbjuds som gör det möjligt att styra och hantera din infrastruktur för utskrift på ett optimalt sätt. Dessa funktioner minskar den utskriftsrelaterade arbetsbördan för IT- och anläggningsavdelningar. Förenkla arbetsuppgifter med automatisk planering och gruppering Dra ner på administratörens arbetsbörda med hjälp av funktioner för automatisk hantering av arbetsuppgifter och gruppering. Arbetsuppgifterna kan ställas in och planeras så att de utförs på natten eller över helgen för att undvika störningar i verksamheten. Enhetsgruppering innebär att flera enheter kan uppdateras samtidigt så att effektiviteten ökar ytterligare. Det finns även en funktion för upptäckt av enheter i flera undernät och vid regelbundna intervall med hjälp av SNMP Protocol och Multicast. Förbättra produktiviteten med övervakning av förbrukningsartiklar och enheter Med hjälp av omedelbara besked via e-post om enhetsfel och utbyte av förbrukningsartiklar, kan du hantera din maskinpark på ett aktivt och effektivt sätt och därmed minimera enhetens stilleståndstid. Meddelanden via e-post kan filtreras eller delas med andra administratörer så att rätt information alltid når fram till rätt person. Om till exempel tonern håller på att ta slut så kan den ansvarige för påfyllning meddelas så att maskinerna alltid körs på optimal nivå. 4

5 Överblick över hela din maskinpark En enhetslista med statusvy som kan grupperas ger överblick över hela din maskinpark. Det finns dessutom en kartläggningsfunktion som gör att du kan se exakt var enheterna är placerade detta är särskilt användbart i större organisationer. Kontrollera kostnader bättre med mätaravläsningar Med hjälp av mätaravläsningsrapporter är det enkelt att komma åt information om företagets enheter, vilket hjälper dig att hålla koll på användning och kostnader. Insticksprogrammet för insamling av mätarinformation gör det möjligt att samla in lokala mätaravläsningar från Canon- och Océ-enheter.* I vissa fall är det även möjlgt att samla in mätaravläsningar från enheter från andra leverantörer, allt beroende på vilken information leverantören gör tillgänglig via SNMP i public MIB. Följ administratörens åtgärder för bättre styrning iw MC-loggfiler sparar felhistoriken för övervakade enheter och denna kan exporteras som CSV-filer för ytterligare analys. När flera administratörer arbetar tillsammans på en iw MC-server gör en verifikationskedja över arbetsuppgifter och åtgärder på servern att aktiviteterna enkelt kan spåras och styras. *PRISMAsync-styrenheter 5

6 Insticksprogram för att hantera enhetskonfigurering: Insticksprogram för att hantera adressbok: Spara tid med buntkonfigurering Det finns flera iw MC-insticksprogram som gör det möjligt att buntkonfigurera och distribuera olika enhetsinställningar, resurser, drivrutiner, program, adressböcker och fast programvara: Insticksprogram för att hantera enhetskonfigurering: Att uppdatera inställningarna en enhet åt gången är en tidsödande uppgift. Det här insticksprogrammet gör det möjligt att säkerhetskopiera, återställa eller distribuera detaljerad information om enhetsinställningar i ett svep och sparar IT-avdelningen en hel massa tid. Insticksprogram för att uppdatera enhetens fasta programvara: * Gör det möjligt för tjänsteleverantörer att planera och åtgärda uppdateringar av fast programvara i flera enheter samtidigt perfekt för uppgraderingar och snabba lösningar. Lösningen är ett lokalt alternativ till Canons internetbaserade system Content Delivery, eftersom ingen internetuppkoppling krävs. Insticksprogram för att hantera enhetsprogram: Gör det möjligt att distribuera Canons MEAP-program och ir-alternativ till flera enheter samtidigt så att program i stora maskinparker kan uppgraderas och implementeras samtidigt. Insticksprogram för att hantera adressbok: Erbjuder centraliserad hantering av enhetens adressböcker och snabbvalsknappar. Genom att använda det här insticksprogrammet kan en IT-adminstratör hämta en adressbok från en enhet och leverera den till flera enheter. Insticksprogram för att hantera skrivardrivrutin: Gör det möjligt för en IT-administratör att fjärrinstallera, -avinstallera och -uppdatera skrivarnas drivrutiner på användarnas arbetsstationer. Insticksprogram för resurshantering: Gör det möjligt att distribuera PCL-/ PS-teckensnitt, färgprofiler, macron till ir-adv och äldre MEAP ir-enheter. RDS (Remote Diagnostics System)*: Med det här insticksprogrammet kan din tjänsteleverantör erbjuda förbättrade emaintenance-baserade tjänster för att minska IT-personalens utskriftsrelaterade arbetsbörda. Hantering av förbrukningsartiklar: Spara tid och minska risken för stilleståndstid. Din tjänsteleverantör kan fjärrövervaka nivåerna av toner och kasserad toner för att aktivt se till att ny toner och flaska för avfallshantering av toner levereras. Automatisk insamling av mätarinformation i faktureringssyfte: Att skicka in manuella mätaravläsningar tar upp mycket tid och kan leda till felaktiga fakturor. Automatiska mätaravläsningar bidrar till att leverera korrekta och tidsenliga fakturor. Med fjärrdiagnostik kan tjänsteleverantören kontrollera felkodernas natur och utföra alla nödvändiga förberedelser innan servicebesöket, för att ha de bästa förutsättningarna att åtgärda probemet på första försöket. Beroende på felet och servicekontraktet kan det till och med vara möjligt att åtgärda, hjälpa eller öka drifttiden på distans. Insticksprogram för resurshantering 6 * Dessa specifika insticksprogram gör att din tjänsteleverantör kan förbättra servicen de erbjuder dig. De finns endast tillgängliga via Service information Management System (SIMS). Kontakta din säljrepresentant för att få reda på vilka fjärrhanteringstjänster som finns tillgängliga.

7 Kompatibel med både skrivare och multifunktionsenheter iw Management Console har utformats för att användas tillsammans med flera olika enheter från Canon. Följande tabell ger en grundläggande översikt över iw MC-funktioner för hela Canons utbud av nätverksskrivare och flerfunktionella enheter. Tabellen ska endast användas som en riktlinje eftersom Canons omfattande portfölj med kontorsprodukter uppdateras ständigt. För fullständig information om iw MCsupport per modell, se skrivarens eller multifunktionsenhetens användarhandbok. iw MC- /insticksfunktionalitet Beskrivning av funktionalitet Målanvändare i-sensys Skrivare i-sensys Multifunktionsenheter ir/ irc (inte MEAP) ir/ irc (äldre MEAP) imagerunner ADVANCE (MEAP) Enheter från andra leverantörer Enhetsövervakning Övervakar enhetens status och informerar om fel eller varningar, t.ex. vid pappersstopp eller om papper eller toner tar slut. IT och anläggning Ja Ja Ja Ja Ja Begränsad 1 Upptäcka enhet Upptäcker och registrerar automatiskt enheter över flera olika undernät vid regelbundna intervall med hjälp av SNMP Protocol och Multicast Ja Ja Ja Ja Ja Upptäcker enbart Insticksprogram för resurshantering Distribuera PCL-/LPS-teckensnitt, färgprofiler och makron till enheter Ja 2 Ja 2 Ja 2 Ja 2 Ja Nej Insticksprogram för adressbok Hämta adressböcker och snabbvalsknappar från en enhet och leverera till flera enheter. Skapa och ändra adressböcker som ska användas stöds också. Ej tillämpligt Nej Nej Ja 2 Ja Nej Insticksprogram för hantering av skrivardrivrutin Fjärrinstallera, -avinstallera och -uppdatera skrivardrivrutiner på användares arbetsstationer. Ja Ja Ja Ja Ja Nej Insticksprogrammet RDS Aktiverar emaintenance-baserade fjärrtjänster för att minska den utskriftsrelaterade arbetsbördan för IT- och anläggningar som t.ex. beställa toner, skicka in mätaravläsningar och feldiagnostik Tjänsteleverantör Ja 3 Ja 3 Ja Ja Ja Nej Insticksprogram för att samla in mätarinformation Administratörer kan få åtkomst till konsoliderade mätaravläsningar som kan användas i rapporter, för att kontrollera kostnader och som stöd för optimal idriftssättning av enheter. Det behövs ingen internetuppkoppling för att läsa av mätarna lokalt. IT och anläggning Ja Ja Ja Ja Ja Begränsad 4 Insticksprogram för att hantera enhetsprogram Distribuera MEAP-program och ir-alternativ till flera enheter samtidigt Tjänsteleverantör Ja 5 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ja 5 Ja Ej tillämpligt Insticksprogram för enhetskonfigurering Säkerhetskopiera, återställ eller distribuera en mängd detaljerade enhetsinställningar till flera enheter i ett svep. Begränsad 6 Nej Nej Delvis 7 Ja 7 Nej Insticksprogram för enhetens fasta programvara Lokalt Content Delivery-system: Planera eller verkställ uppdateringar av enhetens fasta programvara till flera enheter samtidigt. Tjänsteleverantör Ja 8 Nej Nej Nej Ja Nej 1. Beroende på informationen som finns tillgänglig via SNMP i Public MIB (Management Information Base) 2. Enhetsberoende. Gäller enbart för modeller med hårddisk 3. Enhetsberoende. Gäller för modeller som är kompatibla med Canons emaintenance Remote Diagnostic System (RDS) 4. Beroende på informationen som finns tillgänglig via SNMP i Public MIB normalt innebär detta enbart totalt antal sidor 5. Enhetsberoende. Enbart MEAP-modeller. Läs i användarhandboken till enheten eller kontakta din säljrepresentant 6. Enhetsberoende. Det går enbart att distribuera MEAP-modeller och begränsade nivåinställningar för Public MIB. 7. Enhetsberoende. Fullkomligt stöd för ir-adv 5200-serien och nyare modeller. För äldre ir-adv eller äldre ir kan begränsade nivåinställningar för Public MIB + DIDF distribueras. 8. Enhetsberoende. Enbart MEAP-laserskrivare 7

8 iw Management Console Programvarans tillgänglighet iw MC-programvara och insticksprogram* och användarhandbok kan hämtas via: (välj iw Series Software/MEAP sedan iw Management Console ). Följande insticksprogram finns tillgängliga: insticksprogram för resurshantering insticksprogram för hantering av skrivardrivrutin insticksprogram för att hantera adressbok insticksprogram för att hantera enhetsprogram insticksprogram för att samla in mätarinformation insticksprogram för enhetskonfigurering insticksprogram för RDS (Remote Diagnostic System)* insticksprogram för att uppdatera enhetens fasta programvara* * Obs! Insticksprogram för RDS och för att uppdatera fast programvara är ämnade för tjänsteleverantörer. Dessa insticksprogram gör att din tjänsteleverantör kan förbättra servicen de erbjuder dig. De finns endast tillgängliga via Service information Management System (SIMS). Kontakta din säljrepresentant för att ta reda på vilka fjärrhanteringstjänster som finns tillgängliga. iw MC 3.2 operativsystemmiljö 1) Rekommenderad maskinvaruspecifikation OS Microsoft Windows Server 2008 CPU Minne Storlek på hårddisk 2.8 GHz Dual Core eller större 3 GB 100 MB (iw MC), 10 GB (för SQL) 2) Rekommenderad maskinvaruspecifikation OS/ Edition som stöds X86 X64 IPv6 Windows XP Professional SP3 Ja Nej Nej Windows Vista Ultimate/ Enterprise/Business SP2 Ja Nej Ja Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional Ja Nej Ja Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional SP1 Ja Nej Ja Windows Server 2003 Enterprise/Standard SP2 Ja Nej Nej Windows Server 2003 R2 Enterprise/Standard SP2 Ja Nej Nej Windows Server 2008 Enterprise/Standard Ja Ja Ja Windows Server 2008 Enterprise/Standard SP2 Ja Ja Ja Windows Server 2008 R2 Enterprise/Standard - Ja Ja Windows Server 2008 R2 Enterprise/Standard SP1 - Ja Ja Följande moduler krävs: Internet Information Services (IIS) 5.1/6.0/7.0/7.5.NET Framework 3.5 SP1 Web Services Enhancements (WSE) 3.0 SQL Server 2005 SP2/2005 SP3/2008 SP1/2008 R2 SP2 3) Virtuella miljöer som stöds av iw MC (enbart serverdatorer) Produkter som stöds Windows Server 2008 Hyper-V Windows Server 2008 Hyper-V 2.0 Windows Server 2008 Hyper-V 2.0 SP1 Virtual PC 2007 Service Pack 1 VMware ESXi 3.5 / 4.0 /4.1 / 5.0 Tillverkare Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft VMware Mer information finns i användarguiden till iw MC Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Canon Svenska AB Solna Tel canon.se Swedish Edition 0167W367 Canon Europa N.V. 2012

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Symantec Backup Exec System Recovery Det främsta inom fullständig återställning i Windows -miljö Översikt 7.0 är en omfattande diskbaserad systemåterställningslösning för Microsoft Windows -baserade servrar

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

irc2380i irc3080/i irc3580/i Kommunicera i färg Copyprinter LÄGRE KOSTNADER. EFFEKTFULLT. C O L O U R irc2380i / irc3080/i / irc3580/i

irc2380i irc3080/i irc3580/i Kommunicera i färg Copyprinter LÄGRE KOSTNADER. EFFEKTFULLT. C O L O U R irc2380i / irc3080/i / irc3580/i irc2380i irc3080/i irc3580/i Copyprinter Kommunicera i färg EFFEKTFULLT. LÄGRE KOSTNADER. C O L O U R irc2380i / irc3080/i / irc3580/i FÄRG GER ETT BESTÅENDE INTRYCK Kostnadseffektiv färg för bestående

Läs mer

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara Produkthandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee-logotypen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering.

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. Hur du förvaltar och underhåller programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Innehåll Vad är Software Asset Management (SAM)? Software

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS SIDAN 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 INNEHÅLL INSTALLATIONSGUIDE FUNKTIONSÖVERSIKT STARTAEGET-PORTAL AFFÄRSPLAN KONTAKT ORDER/FAKTURA

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION KAMMARKOLLEGIET TJÄNSTEBESKRIVNING ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION DOKUMENT INFORMATION Referens: Tjänstebeskrivning Kammarkollegiets användningsfall Arbetsplats som funktion samt utskrift

Läs mer

Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget

Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget RAPPORT: FÖRENKLA HANTERINGEN AV SSL-CERTIFIKAT I HELA FÖRETAGET Rapport Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Innehåll Inledning..............................................................

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Full kontroll över logistik & produktion

Full kontroll över logistik & produktion LeanLog Production (modul) Full kontroll över logistik & produktion LeanLog är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. LeanLog rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen

Läs mer