R E F E R E N S G R U P P E R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R E F E R E N S G R U P P E R"

Transkript

1 1 R E F E R E N S G R U P P E R Behovsinventering - verksamhet Ellen Arnesson

2 2 INNEHÅLL Sidan Övergripande sammanfattning 3 Svar från Östersunds Bandysällskap 7 Svar från IF Castor 9 Svar från gymnastiken 10 Svar från Prolympia 12 2

3 3 Övergripande sammanfattning Öppethållande/öppettider i den nya arenan 1. När ska den nya arenan öppna och stänga? Vad är önskemålet? Idrotten - säsong höst och vår (vecka x till vecka x för respektive idrott) - vardagar (måndag till fredag, klockslag) - helger (lördag, söndag, röda dagar, klockslag) - tillgång till arenan utöver ordinarie säsongsverksamhet Skolor - termin höst och vår (vecka x till vecka x). - vardagar (måndag till fredag, klockslag) Idrotten Gymnastiken räknar med att vara verksam hela året, ishockeyn från v.31, bandyn v.32 till 15 mars, ishockeyn v.31 till slutet på april samt konståkningen v.32 till v. 18. Öppettiderna bör vara och ett kortsystem bör finnas för att ta sig in under tider när vaktmästare eller annan personal inte är på plats. Samma förhållande under helgerna där bandyn påtalar att vid matcher kan det behövas vara öppet till Utöver ordinarie säsongsverksamhet används gym, kansli, off-iceyta samt gymanstiksalen. Skolor För hösttermin v och för vårtermin v Klockslag Hur kan och bör allmänheten få tillgång till arenan (exempel på aktiviteter, lämpliga dagar, tider med mera)? När isytor inte används går det att använda till t.ex. innebandy, allaktivitetshall samt evenemang. Bandypisten går att använda fram till kl 16 då bandyn startar sin dagliga verksamhet. I dagsläget har Z-hallen en timme på lördag och en timme på söndagen för allmänhetens åkning. Möjligt att detta kan fungera i nya arenan om det inte är matcher eller turneringar under aktuell tid. 3

4 4 3. Övrigt En arenasida under ostersund.se eller en egen arenaportal bör finnas där man kan se tider för allmänhetens åkning, öppettider, matcher samt evenemang. Ett bokningssystem där föreningarna har egen inloggning bör finnas. Detta för att minska administrationen för kommunens arena-ansvariga. Fördelning av tider 1. Hur ser ni på fördelningen av tillgängliga tider (prioritering)? - mellan olika brukargrupper (föreningar, skolor, allmänhet) - barn/ungdomar, vuxna, kön - elitverksamhet kontra barn- och ungdomsverksamhet - evenemang Alla i grupperna var överens om att föreningar och skolar har absolut högsta prioritet och där skolorna av naturliga skäl använder arenan dagtid och föreningarna kvällstid. Man ska också ta i beaktning att om det ska gå att bedriva elitverksamhet på ett seriöst sätt så kan ibland barn- och ungdomsverksamheten få flytta på sig även om alla var överens om att den gruppen är ytterst viktig för återväxt och nyrekrytering. Vad gällande evenemang så måste finnas en flexibilitet, även under säsong. Om det t.ex. kommer mästerskap i curling så ska man kunna ordna det på samma sätt som man gör idag i Z-hallen. Samma sak gäller icke idrottsevenemang. Men den ordinarie verksamheten går alltid först. 2. Finns särskilda önskemål om hur fördelning och bokning av halltider ska fungera i den nya arenan? Prolympia påtalar att dagens system i Z-hallen inte är till deras belåtenhet. Idag har grundskolan höstterminen och gymnasieskolan vårterminen. Ett varannan-vecka-system är ett förslag som kan lösa detta. En arenasida under ostersund.se eller en egen arenaportal bör finnas där man kan se tider för allmänhetens åkning, öppettider, matcher samt evenemang. Ett bokningssystem där föreningarna har egen inloggning bör finnas. Detta för att minska administrationen för kommunens arena-ansvariga. 4

5 5 Service/tjänster 1. Vilka servicefunktioner behövs i den nya arenan? a) informationstavlor b) reception c) vaktmästare d) städtjänst e) övrigt En orienteringstavla (med blindskrift) samt TV-skärmar för aktuell information ska finnas i foajén. Vad gällande reception så är man överens om att det går att kombinera med ett vaktmästeri. Man påtalar vikten av ett mänskligt bemötande när kommer till arenan. Att vaktmästare behövs under öppettider är man också överens om. Vad gällande städning så plockar föreningarna själva undan på sina aktivitetsytor, i övrigt behövs städservice för att få bästa sanitära möjligheter samt att det krävs tillräckligt mycket ideell kraft för att bedriva verksamheten. 2. Vad kan föreningarna hjälpa till med på ideell basis? Caféverksamhet kan drivas av föreningar vid matcher, turneringar, läger, etc. I övrigt diskuterades att om arenan hyrs ut till evenemang så kan föreningarna vara behjälpliga mot viss ersättning. Detta kan vara ett bra sätt att få in ekonomiska resurser till verksamheterna. 5

6 6 3. Övrigt som ni vill lyfta fram Två eller tre isytor var ett återkommande samtalsämne på framförallt träffen med referensgrupp 1. I övrigt kom det upp att man måste inom kort diskutera hur man kan jobba med gemensamma sponsorer och partners till arenan. Hur kan man samverka för att nå näringslivet på bästa sätt? Vikten av en restaurangverksamhet diskuterades. På de arenor man har besökt har en sådan verksamhet varit hjärtat för föreningar, skolor och besökare. Man bör också se till vissa praktiska detaljer som handikappläktare med närhet till servering. Av säkerhetsskäl bör man ha en egen ingång till hockeyarenan för bortasupporters. Om Östersunds IK avancerar i seriesystemet så ökar behovet av säkerheten för besökare i arenan. En stor del av de aktiva i arenan kommer att vara pojkar. Detta bör åtminstone belysas när man gör en sådan här stor investering. /Sammanfattningen grundar sig utifrån de diskussioner som referensgrupperna hade under den 6 och 7 september Mikael Jonsson Östersund den 8 september

7 7 Östersunds BS remissvar öppettider service på arenan ÖPPETHÅLLANDE 1. När ska arenan öppna och stänga, Vad är önskemålet? Allmänt För ytterdörrar och till omklädningsrum, utbildningslokaler, vissa förråd, bör det finnas passersystem kort/tag som medger andra tider än ordinarie. Ett sådant system kan ju också styra behörigheter och man får också en loggning på vem/vilket kort som använts när och var. Idrotten-bandy Försäsongsträning i ishall från vecka Träning på bandypisten från 15 oktober till 15 mars Vi behöver ha tillgång till våra omklädningsrum vardagar och bandypisten från vardagar. Lördagar omklädningsrum och bandypist, söndagar Vi tränar söndagkvällar och tider i övrigt på helger beror på när och hur många matcher det är. Utöver bandyssäsongen behöver vi tillgång till våra omklädningsrum för försäsongsträning för seniorlag, april-augusti. Vi behöver också låna utbildningslokaler för diverse möten. Skolor Skolor kan nyttja bandypisten vardagar fram till kl När kan och bör allmänheten få tillgång till arenan? Allmänhetens tillgång till bandypisten får bli när det är tomt. På vardagskvällar är ständigt träning och på helger ligger det flera matcher som måste prioriteras före allmänheten. Detta med tanke på att våra motståndare har långa resvägar och kommer ofta med 2 lag. Att spränga in en allmänhetens timme kommer att påverka restider, körtider för chaufförer med mera på ett negativt sätt. 7

8 8 FÖRDELNING AV TIDER 1. Prioriteringar - Barn och yngre ungdomslag prioriteras avseende träningstider i ishallar och bandypist fram till kl Flickor och damverksamhet prioriteras lika som pojk- och herrverksamhet. - Matcher ska prioriteras före träningar. 2. Fördelning av tider - Fördelning bör följa tidigare nämnda prioriteringar - Mängden pass fördelas utifrån antalet utövare,lag eller liknande - Bokning av halltider bör ske enligt samma förfarande som nu. - Aktuella bokningar och fördelningar av omklädningsrum ska framgå av informations TV i arenan (foaje, café, och aktivas 2 entréer) SERVICE/TJÄNSTER 1. Servicefunktioner - Orienteringstavlor (med blindskrift) i de olika entréerna. - Informations-tv som visat gällande bokningar och kommande matcher men som också kan användas för att visa web-tv från pågående matcher. - Receptionsfunktion behövs inte för ordinarie utövare men för övriga besökare och gästande lag. (bland annat kvittera ut passerkort) - Vaktmästare ska vara lätta att få tag i. Dvs att det framgår på exempelvis info-tv namn på ansvarig vaktmästare och telefonnummer. - Antal tjänstgörande vaktmästare ska styras av antalet pågående träningar/matcher. Så att inte matchtider påverkas av tillgången på vaktmästare exemeplvis på helger. För bandyns del tar en spolning normalt sett 20 min och det spolas före match och i halvtidsvila. - Fasta omklädningsrum och förråd städar nyttjaren själv (eller köper tjänsten) övrig städning via kommunens städpersonal. 2. Vad kan föreningarna hjälpa till med på ideell basis? - För bandyns del kan vi ideellt hjälpa till med en årlig vårstädning kring bandybanan. - Vid evenemang kan vi (mot ersättning) hjälpa till med garderober, insläpp, kiosker etc. - Caféterian kan vara föreningsdriven. Mats Portinson Östersunds BS 8

9 9 Svar från IF Castor konståkning Öppethållande/öppettider i den nya arenan 1. När ska den nya arenan öppna och stänga? Vad är önskemålet? - säsong höst och vår v32-v17el 18 - vardagar måndag till fredag, 7-22 men konståkning kan bara nyttja tid fram till 20,00 eftersom våra träningsgrupper inte är baserade på ålder utan på kunskapsnivå, vilket gör att barn o tonåringar tränar i samma grupp. - helger (lördag, söndag, röda dagar, tillgång till arenan utöver ordinarie säsongsverksamhet Off-icerummet vill vi kunna nyttja i maj o juni + fr 1augusti då vi kan göra nästkommande tävlingsprogram innan vi får istid. 2. Hur kan och bör allmänheten få tillgång till arenan (exempel på aktiviteter, lämpliga dagar, tider med mera)? Att kunna boka överblivna tider på skoltid, strötider. Fördelning av tider 1. Hur ser ni på fördelningen av tillgängliga tider (prioritering)? Tommy gör ett utmärkt jobb när han fördelar efter den värdegrund som finns på interbook. 2. Finns särskilda önskemål om hur fördelning och bokning av halltider ska fungera i den nya arenan? Interbooksystemet fungerar bra, en person som Tommy som ser till att värdegrunden följs finns till hjälp för personlig service och hjälp. Service/tjänster 1. Vilka servicefunktioner behövs i den nya arenan? Uppdaterat (varje dag) is-schema på Internet, inte som idag när vi måste gå in på hockeyns sida för att se bokade tider. a) informationstavlor Ja b) reception Nej, kiosken kan fungera som informationscenter c) vaktmästare ja d) städtjänst ja 2. Vad kan föreningarna hjälpa till med på ideell basis? Cafèdrift i förhållande till antal aktiva i föreningen, ställa fram ex.stolar vid arrangemang. Enklare städ, ex tömma papperskorgar i eget omklädningsrum kan föreningen göra men toaletter o duschar måste proffs städa. 9

10 10 Svar från gymnastiken Öppethållande/öppettider i den nya arenan 1. När ska den nya arenan öppna och stänga? Vad är önskemålet? Gymnastiken bedriver verksamhet hela året. Gymnastiken måste ha access till hallen under t ex sommarlov och mellandagar. Egen mindre entré med tillgång till wc och omklädningsrum 2 st med egen låsbricka eller dito. Gymnastikföreningarna skall äga tiderna i gymnastikhallen 2. Hur kan och bör allmänheten få tillgång till arenan (exempel på aktiviteter, lämpliga dagar, tider med mera)? Allmänheten och skola är välkommen till gymnastikhallen under överinseende och instruktion av licensierad ledare eller tränare från gymnastikföreningarna Fördelning av tider 1. Hur ser ni på fördelningen av tillgängliga tider (prioritering)? Till gymnastikhallen skall första prioritet vara barn och ungdomar under 20 år. Viktigt är att gymnastiken får tillgång till A Hallen några gånger per år för t ex TruppCupen. Norrlands största gymnastiktävling. 2. Finns särskilda önskemål om hur fördelning och bokning av halltider ska fungera i den nya arenan? Till gymnastikhallen skall första prioritet vara barn och ungdomar under 20 år. Service/tjänster 1. Vilka servicefunktioner behövs i den nya arenan? a) informationstavlor Digitala med koppling till Internet b) reception Behövs ej, kanske i kombination med fiket c) vaktmästare Kan rör sig om bemanning av en st för drift och underhåll samt brandsäkerhet. OBS Inget ansvar för receptionen. d) städtjänst WC och omklädning sköts av inköpt proffs. Gymnastikhallen städas av föräldrar e) övrigt Föräldrar kan bistå i fiket 2. Vad kan föreningarna hjälpa till med på ideell basis? Gymnastikhallen städas av föräldrar. Föräldrar kan bistå i fiket samt hjälpa till vid 10

11 11 Evenemang. 3. Övrigt Fördelningen av ev. reklamintäkter bör diskuteras mera mellan ingående föreningar i Arenan. Viktigt är att detta fungerar bra och effektivt. Övrigt som ni vill lyfta fram Investeringsförslaget i alternativ nr 3 bygger idag på att pojkar får 2/3 delar av investeringen, medan flickor får endast 1/3 del. Detta har Gymnastiken observerat och noterat och vill för vidare till beslutfattare. 11

12 12 Svar från Prolympia Öppethållande/öppettider i den nya arenan 1. När ska den nya arenan öppna och stänga? Vad är önskemålet? Svar: v och v.2-20 Svar: kl Vara tillgänglig till dagar i veckan pga skol-if samt att vi har startat f-5 skola. F-5 skolan vill ha möjlighet att kunna erbjuda skridsko/hockeyfritids vi ser också möjligheten till att använda gymmet om ett sådant skulle finnas. Då isen tas bort så ser vi att tillgängligheten kan användas om man får använda isytan till andra idrotter ex tennis, innebandy, hinderbanor etc. Vi ser också möjligheten till att använda bandyplanen yta om så skulle vara möjligt. Fördelning av tider 1. Hur ser ni på fördelningen av tillgängliga tider (prioritering)? Svar: Det bör finnas en isplan bokningsbar för skolorna under hela dagen 8-16 och även till vissa dagar pga skol-if samt skridsko/hockeyfritids. Vi har möjlighet att anordna skol-sm i olika issporter alt gymnastik. Vi vill kunna anordna skolturneringar i issporter samt gymnastik. Kunna samarbeta mellan Prolympia skolor som vi gör nu och utmana varandra i olika idrotter som kommer att kunna erbjudas i den nya arenan. 2. Finns särskilda önskemål om hur fördelning och bokning av halltider ska fungera i den nya arenan? Svar: Gymnasiet och grundskolorna bör ha varannan vecka(jämn och udda). Service/tjänster 1. Vilka servicefunktioner behövs i den nya arenan? a) informationstavlor Svar: Bra med en infotavla där man kan se bokningar! Samt veta vart man ska byta om. b) reception Svar: Bara att ha någon att vända sig till om man har frågor! c) vaktmästare Svar: Ett måste för att få hjälp med saker! d) städtjänst Svar: Självklart ska det vara bra städat! 12

13 13 2. Vad kan föreningarna hjälpa till med på ideell basis? Skolan skulle kunna hjälpa till med punktinsatser om det skall arrangeras olika aktiviteter i arenan. När vi har tillgängligheten till en fin arena och känner mycket för den så är vi inte främmande för att kunna hjälpa till. 13

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Regler och Prioriteringar

Regler och Prioriteringar Regler och Prioriteringar Idrotts- och fritidsanläggningar Fastställd av fritidsnämnden 2014 Reviderat 2014-06-13 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Tillämpning... 2 2. Allmäna

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Den 10 september 2013 hölls ett Open Space-forum om hur vi kan göra Karlstad till en idrottskommun för alla på Fröding

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Gemensamma betaltjänster Analysrapport 2014

Gemensamma betaltjänster Analysrapport 2014 Gemensamma betaltjänster Analysrapport 2014 Inledning Bakgrund Idrottsföreningar finansierar stora delar av sin verksamhet genom försäljning vid idrottsplatser, evenemang och olika aktiviteter. Betalning

Läs mer

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund Sammanställning Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund Antal deltagare Antal kvinnor Antal män Antal unga (under 20 år) 33 stycken exklusive föredragare

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Barn på Fridhemskolans fritidshem Totalt 85 barn (47 flickor och 38 pojkar) Personal på Fridhemskolans fritidshem 6 kvinnor och 2 män

Barn på Fridhemskolans fritidshem Totalt 85 barn (47 flickor och 38 pojkar) Personal på Fridhemskolans fritidshem 6 kvinnor och 2 män Arbetsplats/Projektdeltagare: Vårgårda kommun, Utbildningsförvaltning Inger Karlsson, Asklanda skolas fritidshem Mari Berlin, Nårunga skolas fritidshem Inger Sundén, Kesbergskolans fritidshem Susanne Hallersbo,

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

BBK enkät. Sammanställning av röstning och kommentarer 2012-03-18

BBK enkät. Sammanställning av röstning och kommentarer 2012-03-18 BBK enkät. Sammanställning av röstning och kommentarer 2012-03-18 Fråga 1 - Brygga 1 Vi vet som sagt att brygga 1 måste renoveras och att bara materialet skulle komma att uppgå till ca 210 000:- Arbetet

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

Att mäta, analysera och utveckla

Att mäta, analysera och utveckla 1 Att mäta, analysera och utveckla En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Skriven av Johan Ericsson, Golfsolutions och Björn Klemming, Governance Partners 2011-12-08 2 Innehåll Att mäta,

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Välkommen till Skandinaviska skolan Allmän information till föräldrar

Välkommen till Skandinaviska skolan Allmän information till föräldrar Välkommen till Skandinaviska skolan Allmän information till föräldrar Information och veckobrev hittar du på skolans hemsida www.skandskol.com och på skolans facebooksida: Skandinaviska skolan i Maputo

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

Minnesanteckningar Vallentuna IP-råd

Minnesanteckningar Vallentuna IP-råd VALLENTUNA KOMMUN 2014-06-05 SID 1/6 Minnesanteckningar Vallentuna IP-råd 3 juni 2014 Deltagande Bällsta FF, Johnny Rindebrant Vallentuna Damfotboll, Linda Kransén VBK fotboll, Janne Söderström Vallentuna

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer