f r i t ä n k a r e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "f r i t ä n k a r e n"

Transkript

1 n y a f r i t ä n k a r e n u t g e s a v h u m a n i s t e r n a s t o c k h o l m n r Stenar i stället för bröd? Vad har humanismen att erbjuda?

2 Innehåll Religionsfriheten missbrukas...3 Åtta år efter mordet på Pela!...6 Till minnet av Pela Atroshi...9 Tänka med hjärtat Vad har humanismen att erbjuda? Stenar i stället för bröd? UNT om Humanisterna...20 Humanister i Almedalen Det är elakt att tro att livet är en parentes!...22 Har ni tänkt på att Gud är som potatis?...23 Fritänkarkryss nr Brev från läsarna Nya Fritänkaren ges ut av Humanisterna Stockholm Redaktör är Gunnar Ståldal, Torsgatan 47, 1 tr., Stockholm Tel e-post I redaktionen ingår även Camilla Grepe Michael Wall (grafisk form) Ingwar Åhman-Eklund (ansvarig utgivare) Illustrationerna i detta nummer har vi fått av Ragnhild Blomdahl Prenumeration på Nya Fritänkaren kostar 100:- per år (fem nummer) Plusgiro (Humanisterna Stockholm)

3 Religionsfriheten missbrukas därför måste det särskilda grundlagsskyddet för religionsfriheten avskaffas! Av Ingwar Åhman-Eklund En avskaffad religionsfrihet skulle minska möjligheterna till förtryck av framförallt unga kvinnor och inskränkningar av yttrandefriheten. Hur kan människor som anser sig som humanister vilja avskaffa religionsfriheten? Kan den som vill snöpa andra människors fria uttryck alls kallas humanist, frågar sig Bo Strömstedt på DN debatt den 15 juli. Han kan inte finna någon logik i detta. Men det är inte alls märkligt. Anledningen är helt enkelt att lagen numera har kommit att missbrukas på ett sätt som förstör livet framförallt för vissa utsatta grupper i samhället. Religionsfriheten leder också till helt absurda effekter eftersom den legaliserar spridande av hatiska budskap som annars lyckligtvis är förbjudna i vårt demokratiska och civiliserade samhälle. Jag håller med Bo Strömstedt om att religionsfriheten tidigare har haft en progressiv roll i vårt svenska samhälle. Den behövdes i en historisk situation när den svenska kyrkan kämpade för att behålla ett monopolistiskt grepp om landets själar. Sverige har ju en gång i tiden varit ett närmast teokratiskt land där man höll allmogen i tukt med husförhör och andra Kristi behagliga pålagor. Frikyrkopastorn Danjel Andersson och Ulrika i Västergöhl i Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna levde i en statligt styrd teokrati där våra nuvarande fri- och rättigheter ännu inte vuxit fram och än mindre utvecklats. Där hade en verklig religionsfrihet behövts men ännu mer dagens svenska medborgerliga fri och rättigheter. Ulrika i Västergöhl levde ju i ett samhälle som var mycket olikt det t ex Pela och Fadime och deras medsystrar idag lever i. Deras föräldrar kan idag utöva ett hedersförtryck grundat på gamla patriarkaliska principer med hänvisning till att de tillhör en annan religiös kultur. Idag används religionsfriheten till att skilja ut religionen från andra ideologier även när religionen används för politiska och samhälleliga syften. Det gör att man kan kritisera kommunister, nazister, moderater och socialdemokrater mycket hårdhänt men inte muslimer ens när de använder religionen för politiska syften. Då är det lätt att krypa in under religionsfrihetens skydd och påstå att det man säger eller gör inte kan kritiseras eftersom det är religion och inte politik. Religionsfriheten åberopas dessutom, tillsammans med politisk korrekthet och feghet, när en del muslimer (långt ifrån alla) med hot om våld och aggressivitet på senare år krävt att konstverk censureras och förstöras. Senast hände detta nu i somras när konstnären Lars Vilks teckningar av Muhammed som rondellhund plockades bort från en utställning i Värmland. Parentetiskt var det ingen som plockade bort den teckning av Bush som katt som Vilks gjorde härom året. Ett öppet samhälle måste kunna acceptera satir och skämt, t ex Jesus som rondellhund. Dessa alltmer aggressiva krav från religiösa grupper på censur och anpassning till religiösa lagar gör ett avskaffande av religionsfrihetens grundlagsskydd än mer angeläget. Tacka vet jag den präst, det kan ha varit pastor Collmar en man med hög integritet, som i ett TV-program propagerade för att man skulle rensa Bibeln från avskyvärdheter och ge ut en modern demokratisk upplaga av boken. Strömstedt påstår även att vi humanister vill avskaffa religionen. Ja, jag såg gärna att mina medmänniskor slutade upp med att tro på och inrätta sina liv efter berättelser som jag anser som helt osannolika. Men jag skulle aldrig försöka tvinga andra att lämna sin tro med våld, tvång eller samhälleliga lagar. Låt var och en få bli salig efter sin tro. Men förbjud och försvåra för folk att»religionsfriheten leder också till helt absurda effekter eftersom den legaliserar spridande av hatiska budskap som annars lyckligtvis är förbjudna i vårt demokratiska och civiliserade samhälle» 3

4 »» från en överordnad position, t ex som rektor eller chefsperson pådyvla andra sin tro. Därför bör religiösa friskolor förbjudas i Sverige. Därför skall skolavslutningar inte hållas i kyrkor och andra religiösa lokaler som moskéer, synagogor eller tempel. Låt framförallt barn och ungdomar få tillfällen att själva blida sig en uppfattning i de existentiella frågorna utan att totalt styras av föräldrar, lärare och andra vuxna. Det finns t ex religiösa, muslimska friskolor som bussar barnen mellan skolan och ett hem som sannolikt styrs av samma värderingar som i skolan. Då får barnen praktiskt taget inga möjligheter att möta samhället utanför hemmet och alla de olika värderingar som där finns. Har Bo Strömstedt en annan mycket effektiv lösning på detta demokratiska problem som är bättre än att avskaffa religionsfriheten så vill jag som humanist gärna diskutera denna. Det viktiga är att omöjliggöra att religionsfriheten blir ett skyddande paraply för dem som vill förtrycka andra i religionens namn. Tills en sådan lösning har presenterats står jag fast vid min ståndpunkt att religionsfriheten måste avskaffas. Vi måste avskaffa religionsfrihetens grundlagsskydd innan religiösa krav på censur och anpassning i praktiken avskaffat viktiga delar av vår yttrande- och åsiktsfrihet. Vi har redan en grundlag som ger oss våra demokratiska rättigheter, dvs. mötes- tryck- och yttrandefriheterna. Religionerna blir då behandlade lika som de övriga ideologierna i samhället. Vi uppnår en likhet inför lagen som inte ger religionerna ett fribrev som politiska ideologier inte har.

5 Åtta år efter mordet på Pela! Torsdagen den 21 juni, åtta år efter mordet på Pela Atroshi, hölls det en manifestation på Mynttorget i Stockholm och ett seminarium i riksdagshuset. Ett stort antal organisationer deltog i denna manifestation som arrangerades av föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Av de tre följande talen hölls två vid manifestationen på Mynttorget, dvs. talen av Sara Mohammed från Glöm aldrig Pela och Fadime och talet av Ingwar Åhman- Eklund, ordförande för Humanisterna, Stockholm. Det tredje talet av Julie Jacobsson hölls vid seminariet inne i riksdagshuset. Manifestationen var värdig och givande. Dagens aktiviteter slutade med att de församlade kastade blommor i vattnet bredvid riksdagshuset.»» 5

6 »» Tal av Ingwar Åhman-Eklund, Humanisterna vid manifestation Hedra Pela Atrohis minne torsdagen den 21 juni 2007»Humanisterna stöder helhjärtat kampen mot hederskulturen och det våld och förtryck som den för med sig. Kampen mot en kultur byggd på underkastelse och medeltida fördomar.«mötesdeltagare! Som ordförande för Humanisterna i Stor-Stockholm är det självklart för mig att delta i denna viktiga manifestation med anledning av mordet på Pela Atrosi för åtta år sedan. Pela blev ett offer för den avskyvärda hederskultur som är ett uttryck för en patriarkalisk och religiös livsåskådning som måste bekämpas med kraft och sammanhållning. Humanisterna är kompromisslösa motståndare mot livsåskådningar som bygger på och medverkar till underkastelse och förtryck. Vi vill istället arbeta för ett samhälle präglat av förnuft, ansvar och omtanke. Ett demokratiskt samhälle måste konsekvent stå upp mot och bekämpa livsåskådningar som leder till underkastelse, förtryck, våld och i sina yttersta konsekvenser till att människor mördas. Samhället måste också erkänna att det ligger kulturella faktorer bakom hedersvåldet! Samhället måste bekämpa och mönstra ut livsåskådningar som binder fast och låser in individer inom den kultur eller religion de av andra anses tillhöra och föds inom. Inlåsningen i kulturella grupper leder också till ett utanförskap med arbetslöshet och boende i utsatta miljöer som gör det svårt att komma i naturlig kontakt med det demokratiska samhället. Detta gör det svårt för män och kvinnor att ta till sig demokratiska värderingar i vardagen. --- Varje medborgare unga flickor och pojkar ja alla ska ha rätt att som självständiga individer själva välja livsåskådning. Föräldrar, släktingar och kulturella grupper ska aldrig få bestämma vad deras barn ska tro på eller vilken livsåskådning de ska tillhöra Därför bekämpar Humanisterna bland annat religiösa friskolor. Pela är inte ensam. Tusentals flickor i Sverige är idag dagligen utsatta för det skamliga förtryck som hederskulturen innebär. Fryshuset har gjort en utredning som visar att 60 tusen flickor lever i familjer där föräldrarna vill bestämma partner och gifta bort dottern. När det gäller flickor vars föräldrar är födda utomlands får 52 % av flickorna inte ha pojkvän. De är kulturellt inlåsta i sina familjers livsåskådning. Förbjudna att själva forma sitt liv och sin framtid. Deras kärlek är reducerad till en handelsvara. Arrangerade äktenskap är fortfarande idag 2007 tillåtna i Sverige om det finns sådana sedvänjor i de ungas hemländer. Detta är ren diskriminering av unga kvinnor (och män) och måste omedelbart upphöra. Det är en särlagstiftning som drabbar en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. En skamfläck på demokratin som måste tvättas bort! För femton år sedan var hedersvåldet och seden att gifta bort döttrar i hemlandet inte alls särskilt känt i Sverige och vi som redan då bekämpade denna smutsiga hantering fick slåss mot ett ofta oförstående samhälle. Idag har mycket hänt och kampen har kommit en bra bit på väg. Men ännu finns det mycket, mycket att göra. Bland annat att förbjuda arrangerande äktenskap Lagen måste ändras så att socialtjänsten blir skyldig att inleda utredningar om hedersrelaterat förtryck enbart utifrån barnets perspektiv när en flicka söker hjälp och stöd. Skolan måste med lagens hjälp kunna se till att alla flickor i Sverige ska kunna delta i alla skolämnen och aktiviteter. Det finns mycket att göra och det är viktigt att alla som vill skapa ett öppet och demokratiskt samhälle som omfattar alla medborgare även dessa kvinnor aktivt samarbetar ända tills våra mål förverkligats. Hederskultur och hedersvåldet måste kastas ut på historiens soptipp. Humanisterna stöder helhjärtat kampen mot hederskulturen och det våld och förtryck som den för med sig. Kampen mot en kultur byggd på underkastelse och medeltida fördomar. Vi humanister gör allt vad vi kan för att medverka till att alla kvinnor och män i Sverige i ska kunna få leva i ett öppet, demokratiskt samhälle präglat av förnuft, ansvar och medkänsla!

7 Kom ihåg Pela! Av Sara Mohammad Ordförande för Glöm aldrig Pela och Fadime riksföreningen, medlem i Humanisterna Jag välkomnar er alla som denna vackra sommardag tog er tid att komma hit för att minnas Pela Atroshi, den 19 åriga svenskkurdiska flickan från Farsta som för åtta år sedan avrättades av sin far och sina farbröder framför ögonen på modiga lilla systern Breen och hennes mamma. Pelas oförlåtliga brott var att hon smutsade ned familjens heder genom att få dåligt rykte på grund av sina frihetliga levnadsvanor. Hedersmordet på henne hemma i Dahouk räknades som hedersamt, fadern fick slippa all straff medan här hemma i Sverige sitter farbröderna i fängelse dömda till livstid. Pela ligger ännu idag i sin grav utan någon namnskylt, osynligt, för att ingen skall komma ihåg henne. Men jag lovar på mitt hedersord; vi kommer aldrig att glömma dig Pela. Vi kommer inte heller att glömma er: Sara, Fadime och Abbas. Och vi kommer inte att glömma Heshu, Banaz de 16 och 20 åriga kurdiska flickorna som blev avrättade av sina föräldrar och farbröder i England och vi kommer inte att glömma den turkiska flickan Hatun som blev avrättad av sina bröder i Tyskland. Vi kommer inte att glömma den 20 åriga pakistanska Gazala som avrättades av sina minst 9 inblandade släktingar som sitter i fängelse i Danmark. Vi kommer inte heller glömma den 17 åriga Dua som stenades ihjäl av en folkmassa bara för några veckor sedan i Irak medan polisen tittade på. Vi kommer aldrig att glömma de femtusen flickor, kvinnor och de pojkar vilka årligen blir avrättade på grund av hedersrelaterat våld världen över. Det finns två världar i världen. I Sverige finns det en värld där etniskt svenska barn och ungdomar nu börjar sina semestrar och friheten väntar dem. Och en annan värld för så kallade invandrarbarn och -kvinnor Än idag, 8 år efter Pela-debatten, sex år efter Fadime-debatten, och Mona Sahlins erkännande att man svikit invandrarflickorna, finns det fortfarande många invandrarflickor som lever i en annan värld, vilka börjar sina sommarledigheter med en fruktansvärd oro och ångest för att det är kanske just denna sommar som kommer att bli slutstationen för deras frihet. I dagens moderna Sverige finns det många föräldrar drivna av traditioner, kulturer och religioner som vill för barnens och släktens bästa arrangera sina barns äktenskap. Barn hjärntvättas och tvingas att underkasta sig kyskhets och hederstraditionernas barbariska lagar. Innan Nyamko Sabuni blev jämställdhets- och integrationsminister hade hon i sin bok med upprördhet påtalat att i dagens Sverige lever invandrarflickor under ett medeltida förtryck. Ja, det har vi också påtalat i många år. Flickor fostras i samma traditioner som dåtidens kyskhetsbälte; deras frihet inskränks till tiden mellan skolan och hemkomsten. De vägras olika undervisningsteman och lektioner, många flickor söker operera sina mödomshinnor för att de är livrädda för hämndaktioner ifrån släkten. Mona Sahlins berömda svek fortsätter. Nu väntar vi inte länge på att få skyddade boenden, för invandrar flickor vilka rymde från medeltida förhållanden. Det har vi redan fått från politikerna. Nu väntar vi på att våra politiker och samhället i Sverige garanterar samma rättigheter för de så kallade invandrarflickorna som för infödda svenska flickor. För vad skulle hända i detta land om det var etniskt svenska flickor som kidnappades för att tvångsgiftas, om det var etniskt svenska flickor som behövde visa upp ett blodigt lakan på bröllopsnatten? Jodå, då skulle feminister utlysa en väpnad kamp mot hedersförtrycket. Men nu handlar det om invandrarflickor och därför ombeds vi acceptera medeltiden, under parollen mångkulturalism till och med av feministerna. Hur länge skall vi ha olika rättigheter för svenska och invandrarflickor? Det är min fråga till er politiker, till Nyamko Sabuni och till er som kommer att tala här och nu idag. Jag vill även be er representanter för ideella organisationer att inte bara beskriva era verksamheter och problemet, förtrycket, våldet mot våra flickor utan jag ber er också att lämna till politikerna era krav om HUR vi skall avskaffa könsapartheid på våra förorter? Glöm Aldrig Pela och Fadime föreningens krav är klara sedan länge men tyvärr inte accepterade. 1 Vi vill att könsförtryckets källa och»»»pela ligger ännu idag i sin grav utan någon namnskylt, osynligt, för att ingen skall komma ihåg henne. Men jag lovar på mitt hedersord; vi kommer aldrig att glömma dig Pela«7

8 heliga hem de religiösa skolorna skall stängas. Religionen skall vara en privat sak och inte en institution för att hjärntvätta och hetsa barn mot varandra och människor med annan religiös bakgrund. 2 Vi vill att slöja på barn avskaffas och skolor sätter stopp för den så som det är i Frankrike och Turkiet. 3 Vi vill att pojkar skall få välja själva om de vill bli omskurna eller inte när de är i mogna år. 4 Vi vill att all frånvaro från skolämnena så som sexualundervisning, simning, musik, gympa på grund av hänsyn till föräldrarnas kultur eller religion ska förbjudas i skolor. 5 Vi vill att asylsökande kvinnor och killar som har rymt från hedersvåld ska få uppehållstillstånd, 6 Vi vill att arrangerade äktenskap kriminaliseras. 7 Vi vill att socialtjänsten ska kunna göra utredningar utan att blanda in föräldrar när just föräldrarna och släktingarna utgör hotet mot barnet på grund av hedersrelaterat våld. 8 Vi vill att hedersbrott skall straffas hårdare och att alla inblandade skall straffas, precis som i Danmark i dag. 9 Vi vill att skyddad identitet ska vara livstidsvarande och inte behövas omprövas varje år. 10 Vi vill få ett slut på kulturrelativismen som garanterar medeltidens fortlevnad i våra invandrargetton. 11 Vi vill att Sverige skall skydda alla barns rättigheter oavsett etnisk eller religiös bakgrund. Integrationsministern, politikerna, myndigheter, Barnombudsmannen, JämO, Diskrimineringsombudsmannen, Rädda Barnen, Amnesty, ni är alla skyldiga att stå upp och höja era röster för barns rättigheter. Hur länge skall ni acceptera könsapartheid, förtyck och diskriminering i de traditionella och religiösa miljöerna? Pela, vi kommer aldrig att glömma dig! Vi kommer aldrig att glömma våra andra unga invandrarflickor och pojkar heller som offrades på mångkulturalismens heliga altare! Medeltiden lever kvar i våra mångkulturella getton men vår kamp för era rättigheter fortsätter! Slutligen vill jag säga att jag önskar att dagens seminarium och debatt blir starten för en positiv förändring för barn och kvinnors bästa! Tack för att ni har lyssnat på mig. Svenskar bestiger Ararat 8 I hela sitt liv har Per-Ove Ås drömt om att få se resterna av Noas ark. I morgon bitti åker 70-åringen till Turkiet för att där bestiga berget Ararat. Med sig har han en son och tolv andra äventyrssugna män. Gamla testamentet berättar att Noa strandade med sin ark på Araratbergen. Detta sedan Gud låtit dränka jorden i nära ett halvårs regnande. Den vanligaste tolkningen är att berättelsen avser nuvarande berget Ararat, som ligger i östra Turkiet nära den ryska och den iranska gränsen. Dagen

9 Till minnet av Pela Atroshi Av Julie Jacobsson I juni 1999 mördades 19-åriga Pela Atroshi med ett skott i huvudet av släktingar. Hon var ett av allra första namnen inom det hedersrelaterade våldet i Sverige. Under de åtta åren har mycket hänt. Det tog åratal av förnekelse innan samhället erkände problemet. Nu finns tydliga erkännanden att sådant hot i en stor skala och omfattning existerar mot flickor och barn i Sverige. Nu har vi regeringsförklaringar, budget i hundramiljoner kronors klassen, stortsatsningar för skyddat boende och mycket mer under en och samma beteckning: hedersrelaterat våld. Men det pratas fortfarande om toppen på ett isberg! Det betyder att samhället inte har koll på fenomenet. Den verkliga omfattningen är oklar. Effekten på satsningarna är likaså. Vi har tydliga signaler på att kvinnor/barn utsätts för sådant våld. Däremot kan vi inte se något riktigt hopp för framsteg i kampen emot hedersvåldet. Nollvisionen är ändå bara en vision. De då och då återkommande ytterligare anslag på miljoner koronor kan inte heller verka längre än nya plåster på ett blödande sår. Avsaknaden av ett förebyggande arbete talar sitt tydliga språk. Ett sådant existerar inte överhuvudtaget. Tidigare pratades en hel del om traditioner, kulturen, religionens och bakgrundens roll i sammanhanget kring hedersrelaterat våld. Det var invandrarna själva som bar skulden. Det stämmer inte längre. Det är viktigt att se vårt eget samhällets ansvar. Att hedersvåldet har spillts över i vårt samhälle i Sverige, är resultatet av att diverse sociala rörelser som står för samma värderingar och normer har fått alltmer större svängrum i vår omgivning. Hederssjukan är här och utmanar oss alla mer än någonsin. Det är bara att inse att det inte handlar om enstaka avvikande händelser längre. Nu är det bara att inräkna 8 9 åriga pojkar i vissa miljöer som hedersvakter åt sina systrar i skolor, i gränden och i kvarteret. Snart kommer rättssystemet berikas med ytterligare ett tragiskt brottsbegrepp balkongflickor. Sverige står inför en utmaning. Konsekvenserna av den politiska maktens kulturrelativistiska förfarande vad gäller sina invandrade medborgare kan inte sopas undan. Första generationen av flickor vilka har fått sina livsbilder under den svenska invandrarpolitiken börjar nu bli 18 år gamla. Känner de sig jämlika? Är de tillräckligt självsäkra? Litar de på samhället? Lever de enligt sina egna villkor? Vilka hotbilder finns gentemot dem? Svaren till sådana frågor är inte givna. Däremot antalet flickor, gömda i skuggan av skyddat boende, är ett tydligt tecken på en ytterst oroväckande situation. Staten ser fortfarande genom fingrarna med religiösa och konservativa föräldrars rätt att förhindra sina flickor att delta i olika skolaktiviteter eller lektioner som idrott, gymnastik, sexualundervisning, simning, musik, skoldisko, biobesök, skolläger etc. Fortfarande ser vi små flickor insvepta i slöjan när de går i skolan. Koranskolor för små barn finns nu nästan i vartenda förortshörn. Religiösa skolor indoktrinerar barn i hur de ska se på världen genom den trångsynta religiösa människosynen. Och den politiska islam, burkan, talibanismens avskyvärda symbol, får beträda den allmänna skolan och spotta mänskligheten och den grundläggande värden om människors lika värde i ansiktet. Så länge samhället och dess offentliga institutioner inte är hundra procent fria från religiösa, etniska och alla andra sekteristiska tillhörigheter, kommer de traditionella, konservativa och kvinnofientliga värderingarna att frodas oavbrutet; och många flickor kommer även i fortsättningen att betala med sitt liv eller med sin frihet när de vågar uppleva den naturliga, mänskliga och kvinnliga livsnjutningen. Pela var en tidig representant för en generation av flickor i Sverige som ville leva annorlunda. Hon tillhörde en generation som började stampa i de förbjudna områdena. De började trotsa sina gamla traditioner. De gjorde det trots samhällets fega och konservativa hållning. Den generationen betalar fortfarande hög pris för sitt mod och sina förväntningar. Den generationen kan inte försummas. De har»staten ser fortfarande genom fingrarna med religiösa och konservativa föräldrars rätt att förhindra sina flickor att delta i olika skolaktiviteter eller lektioner som idrott, gymnastik, sexualundervisning, simning, musik, skoldisko, biobesök, skolläger etc» 9

10 »» påtvingat Sverige en utmaning. Det kan bli en svart fläck på en nationens samvete eller det kan bli ett avgörande steg för vårt samhälle på vägen för jämlikhet och kamp för kvinnornas frigörelse i allmänhet. (Ovanstående text är inte det tal som Julie Jacobsson höll i Riksdagshuset utan en tidningsartikel i samma ämne) Kristendomens framtid i Sverige är hotad Knappt två procent svenskar deltar regelbundet i en kristen gudstjänst! Den aktivt engagerade bibeltroende delen av Sveriges kristna är kanhända inte mer än en procent av befolkningen. Omkring troende kristna möts till en vanlig söndags gudstjänster. Det är drygt en enda procent av befolkningen! En vanlig söndag. Stanley Sjöberg i Hemmets vän 9 augusti Citat ur Wall Street Journal-artikeln 14 juli 2007 om religiositeten i Sverige: Consider the scene on a recent Sunday at Stockholm s Hedvig Eleonara Church, a parish of the Church of Sweden, a Lutheran institution that until 2000 was an official organ of the Swedish state. Fewer than 40 people, nearly all elderly, gathered in pews beneath a magnificent 18th-century dome. Seven were church employees. The church seats over 1,000. Hedvig Eleonara has three full-time salaried priests and gets over $2 million each year though a state levy. Annika Sandström, head of its governing board, says she doesn t believe in God and took the post on the one condition that no one expects me to go each Sunday. The church scrapped Sunday school last fall because only five children attended. 10 Wall Street Journal 14 juli

11 Tänka med hjärtat Av Gunnar Ståldal Ett ofta citerat uttryck av Pascal lyder på svenska: Hjärtat har sina skäl som förnuftet inte känner till Det låter ännu vitsigare i original: Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas. Visst är det så ibland. Hjärtat har sina skäl som förnuftet inte rår på. Detta kanske man får lov att respektera så länge vi rör oss på det strängt personliga planet. Lite mer tveksamt blir det om någon enbart med hjälp av hjärtat kommer fram till lösning av de stora politiska och ekonomiska frågorna. Från hjärtat kommer ju inte bara goda tankar utan ibland även mindre goda. Just nu tänker jag på rasismen, som väl i alla avseenden är oförnuftig. Det saknas skäl att indela mänskligheten i raser och att tillskriva dessa raser vissa nedärvda egenskaper. Vi kan med blotta ögat se att det inom varje mänsklig grupp, t.o.m. inom en familj, finns stora variationer när det gäller personlighetsdrag, såsom intelligens, intressen, lätthet att umgås med andra o.s.v. Redan år 1956 kom en unesco-rapport efter att unesco hade bjudit in alla världens ras-forskare till världens första konferens på detta tema för att få ett gediget dokument om frågeställningarna och forskningen kring rasers olika intelligensförmågor. Det kom fram så tydligt och klart att det inte finns något hållbart belägg för detta. Det blev därför ett så viktigt dokument, som ingen rasbiolog osv. längre kunde komma förbi. Ordet ras är otjänligt vid indelning av mänskliga individer. Däremot finns givetvis den del kulturella drag som kan vara typiska för en folkgrupp, men dessa är med all sannolikhet inlärda inte medfödda. En helt annan sak är att vi kan indela människor i olika rastyper, t ex den nordiska, den alpina, medelhavstypen etc. Vid mitten av förra seklet brukade man säga att typiskt för den nordiska rastypen var att man var lång, blond och blåögd. Det bör dock märkas att av de svenskar som fanns i Sverige då (alltså före den stora invandringsperioden) var det knappt tio procent som hade alla dessa drag. Talar man om rastyper så menar man att vissa fysiska egenskaper är mer frekventa i en del av världen och andra i en annan del. Alla som har försökt diskutera med rasister vet att argument som de jag anfört ovan inte har någon verkan När Gunnar Myrdal gjorde sin stora undersökning om rasfrågan i USA gjorde han ett stort antal intervjuer med vita sydstatspolitiker. Han kunde då ganska lätt punktera alla de argument dessa anförde för att man skulle fortsätta att upprätthålla white supremacy. När dessa politiker inte hade något mer att komma med så kom det ultimata argumentet What would you say if your daughter wanted to marry a Negro? Det handlar alltså om en attityd som ligger djupt ner i hjärtat och som knappast är åtkomlig med förnuftsresonemang. Rasism är inte detsamma som xenofobi eller främlingsrädsla, även om de båda hör ihop. Med rasism menar man en övertygelse att en viss grupp bär på anlag som på något sätt kan skada den härskande gruppen i landet, antingen genom att den andra gruppen tar över makten eller att den genom rasblandning späder ut den härskande gruppens förnämliga anlag. Rasism kan givetvis finnas i ett land som en attityd bland opinionsbildare och gemene man utan att den direkt omsätts i lagstiftning. Men vi hade under 1900-talet tre regimer där rasismen omsattes i lagar och var den härskande statsideologin. Jag tänker på Tyskland åren , sydstaterna i USA fram till 1960-talet samt apartheidregimen i Sydafrika fram till 1980-talet. Man kan fråga sig varför rasismen blev statsideologi just här. En tänkbar förklaring är att alla tre länderna hade förlorat ett krig och att förödmjukelsen i samband med nederlaget måste riktas mot någon som man rådde på. Tyskland hade förlorat första världskriget, Sydafrika hade förlorat boerkriget och de amerikanska sydstaterna hade förlorat inbördeskriget. Nu är det förvisso skillnad på antisemitism å ena sidan och ogillande av personer med svart hudfärg å den andra. Den historiska bakgrunden är också helt olika»rasism är inte detsamma som xenofobi eller främlingsrädsla.» 11

12 12»»»Det sades alltså att judarna stod i förbund med djävulen och inte kunde göra annat än ont«rent språkligt betyder antisemitism att man är mot semiter dvs folk som talar ett semitiskt språk. Men numera används ordet som synonymt med judehat och det är så jag tänker använda det här. (Det finns som bekant arabiska antisemiter, men dessa talar själva ett semitiskt språk) Vet man något om judarnas historia så känner man sig tveksam till att överhuvud tala om judarna som ett folk. Redan på Jesu tid bodde fyra femtedelar av världens judar utanför Palestina. Flertalet av dessa var sannolikt proselyter, dvs de hade övergått till judendomen från någon av de andra religionerna som fanns i Romarriket. Judendomen hade en viss attraktionskraft, bl a därför att den var monoteistisk. Biologiskt torde det vara så att många av dagens judar tillhör den s k medelhavstypen. Det finns alltså inget typiskt judiskt utseende även om många tror det. Hur som helst: varför har judar så ofta blivit hatade och förföljda? Ett svar finner vi i Nya Testamentet. Hans blod må komma över oss och över våra barn påstås folkmassan ha sagt framför Pilatus palats. Dessförinnan ska Jesus själv ha sagt till judarna. Ni har dävulen till er far och vad han vill det vill ni göra. Han var en lögnare från början. Båda dessa bibelord är givetvis vad man kallar senare tillägg, dvs de är helt ohistoriska. Det finns gott om antijudiska formuleringar i Nya Testamentet och de blir mer frekventa ju yngre resp. skrift är. Det finns alltså mer antisemitism i Matteusevangeliet än i Markusevangeliet och det finns ännu mycket mer i Johannesevangeliet. Men redan i ett av paulusbreven får vi reda på att judarna är till besvär för hela mänskligheten. Läser man bibeln på ett osofistikerat sätt, dvs precis som det står, då är det svårt att undvika att få en negativ bild av de s k judarna. Nu torde det vara så att de citerade utsagorna bär spår av en begynnande konflikt mellan de judar som blivit kristna och de som inte blev det. Det är fråga om partsinlagor och bakgrunden är det stora judiska kriget som avslutades med Jerusalems förstöring år 70. I det läget ville den kristna gruppen på alla sätt distansera sig från judarna. Syftet var att slippa de repressalier från den romerska staten som annars hotade. Det finns andra kristna skrifter från antiken: de apostoliska fäderna och kyrkofäderna. Överallt hittar man ett intensivt judehat. Två stora kristna talare Chrysostomos och Ambrosius var mycket outspoken på denna punkt Dock blev det kyrkans ståndpunkt inte minst tack vare kyrkofadern Augustinus att judarna inte skulle utrotas eller ens förtryckas. I stället var det en kristen plikt att söka omvända dem till den sanna tron, dvs kristendomen. Det är här alltså inte fråga om rasism utan snarare om religionshat. Men detta hindrade inte att man i Romarriket, när kristendomen blivit statsreligion stiftade lagar som hindrade äktenskap mellan judar och kristna, som förbjöd judar att ha kristna tjänare och som förbjöd judar och kristna att bo under samma tak. Många yrken liksom rätten att inneha jord var stängda för judar. Gradvis ledde detta till att judarna måste bo mer eller mindre för sig själva och detta ledde fram till ghettosystemet som började införas på 1500-talet. Den officiella ideologin sade alltså att judarna skulle tillåtas existera om än med vissa betydande inskränkningar. Men det finns ju också en mer folklig ideologi, den som sprids med hjälp av skrönor och talesätt. (det vi idag kallar klintbergare ). Det sades alltså att judarna stod i förbund med djävulen och inte kunde göra annat än ont. Eftersom de en gång hade dödat gud själv, dvs Jesus så antog man att de älskade att röva bort kristna barn, skära halsen av dem och dricka deras blod vid sina gudstjänster. När transsubstantiatiosnläran hade antagits 1215 (enligt den blir nattvardsbrödet, hostian, på något sätt identisk med Jesu kropp) så antog man att judarna brukade röva bort hostian och sedan roa sig med att sticka sönder den med nålar för att på så sätt plåga Jesus ytterligare. Redan under korstågstiden, dvs. från 1095 och framåt, förekom pogromer mot judiska hem. De som inte hade råd att bege sig till det heliga landet för att befria det från muslimerna kunde göra en insats genom att slå ihjäl så många judar i Europa som möjligt. Digerdöden i mitten av talet skylldes på judarna det påstods att dessa skulle ha förgiftat brunnarna. Fortfarande var det dock så att judarna tolererades både av staten och av kyrkan. Det finns exempel på judar som omvänt sig till kristendomen och som därefter fått ledande befattningar inom kyrkan. Både världsliga furstar och påven brukade ibland skydda judarna mot folkmassans raseri.

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Tyda allt till något gott

Tyda allt till något gott Tyda allt till något gott Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 9:8-9; Matt 18:8-9; AC 1079. Se sista sidan!) Ham, Kanaans far, såg sin far naken och berättade det för sina båda bröder,

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Det bestialiska mordet

Det bestialiska mordet 30 Barnen Först Juli 2007 Nr. 30 / år 5 ISSN 1652-8859 Det bestialiska mordet på 17 åriga Dua Khalil 1 2 3 4 5 6 Innehåll Det bestialiska mordet på 17 åriga Dua Khalil Två olika världar i vår värld Sprickorna

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

RASISMFRÅGELEK FOTO: EEVA ANUNDI/ PROJEKTET MOT RASISM!

RASISMFRÅGELEK FOTO: EEVA ANUNDI/ PROJEKTET MOT RASISM! RASISMFRÅGELEK FOTO: EEVA ANUNDI/ PROJEKTET MOT RASISM! 1. FRÅGA Vad innebär rasism? A C D Nedvärdering av människovärdet Storhetsvansinne Eremitnatur Stor egenkärlek 1. SVAR A Nedvärdering av människovärdet

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej!

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej! En broschyr om kvinnlig könsstympning Du har rätt att säga nej! Ingen har rätt att utsätta dig för det! Kvinnlig omskärelse kallas könsstympning för att visa att det är fråga om en stympning. Det är inte

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01)

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) SIDA 1/6 ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) Vilka är det som döljer sig bakom allt hat som grasserar på internet? Insidan har träffat näthataren Erik Walfridsson

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer