f r i t ä n k a r e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "f r i t ä n k a r e n"

Transkript

1 n y a f r i t ä n k a r e n u t g e s a v h u m a n i s t e r n a s t o c k h o l m n r Stenar i stället för bröd? Vad har humanismen att erbjuda?

2 Innehåll Religionsfriheten missbrukas...3 Åtta år efter mordet på Pela!...6 Till minnet av Pela Atroshi...9 Tänka med hjärtat Vad har humanismen att erbjuda? Stenar i stället för bröd? UNT om Humanisterna...20 Humanister i Almedalen Det är elakt att tro att livet är en parentes!...22 Har ni tänkt på att Gud är som potatis?...23 Fritänkarkryss nr Brev från läsarna Nya Fritänkaren ges ut av Humanisterna Stockholm Redaktör är Gunnar Ståldal, Torsgatan 47, 1 tr., Stockholm Tel e-post I redaktionen ingår även Camilla Grepe Michael Wall (grafisk form) Ingwar Åhman-Eklund (ansvarig utgivare) Illustrationerna i detta nummer har vi fått av Ragnhild Blomdahl Prenumeration på Nya Fritänkaren kostar 100:- per år (fem nummer) Plusgiro (Humanisterna Stockholm)

3 Religionsfriheten missbrukas därför måste det särskilda grundlagsskyddet för religionsfriheten avskaffas! Av Ingwar Åhman-Eklund En avskaffad religionsfrihet skulle minska möjligheterna till förtryck av framförallt unga kvinnor och inskränkningar av yttrandefriheten. Hur kan människor som anser sig som humanister vilja avskaffa religionsfriheten? Kan den som vill snöpa andra människors fria uttryck alls kallas humanist, frågar sig Bo Strömstedt på DN debatt den 15 juli. Han kan inte finna någon logik i detta. Men det är inte alls märkligt. Anledningen är helt enkelt att lagen numera har kommit att missbrukas på ett sätt som förstör livet framförallt för vissa utsatta grupper i samhället. Religionsfriheten leder också till helt absurda effekter eftersom den legaliserar spridande av hatiska budskap som annars lyckligtvis är förbjudna i vårt demokratiska och civiliserade samhälle. Jag håller med Bo Strömstedt om att religionsfriheten tidigare har haft en progressiv roll i vårt svenska samhälle. Den behövdes i en historisk situation när den svenska kyrkan kämpade för att behålla ett monopolistiskt grepp om landets själar. Sverige har ju en gång i tiden varit ett närmast teokratiskt land där man höll allmogen i tukt med husförhör och andra Kristi behagliga pålagor. Frikyrkopastorn Danjel Andersson och Ulrika i Västergöhl i Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna levde i en statligt styrd teokrati där våra nuvarande fri- och rättigheter ännu inte vuxit fram och än mindre utvecklats. Där hade en verklig religionsfrihet behövts men ännu mer dagens svenska medborgerliga fri och rättigheter. Ulrika i Västergöhl levde ju i ett samhälle som var mycket olikt det t ex Pela och Fadime och deras medsystrar idag lever i. Deras föräldrar kan idag utöva ett hedersförtryck grundat på gamla patriarkaliska principer med hänvisning till att de tillhör en annan religiös kultur. Idag används religionsfriheten till att skilja ut religionen från andra ideologier även när religionen används för politiska och samhälleliga syften. Det gör att man kan kritisera kommunister, nazister, moderater och socialdemokrater mycket hårdhänt men inte muslimer ens när de använder religionen för politiska syften. Då är det lätt att krypa in under religionsfrihetens skydd och påstå att det man säger eller gör inte kan kritiseras eftersom det är religion och inte politik. Religionsfriheten åberopas dessutom, tillsammans med politisk korrekthet och feghet, när en del muslimer (långt ifrån alla) med hot om våld och aggressivitet på senare år krävt att konstverk censureras och förstöras. Senast hände detta nu i somras när konstnären Lars Vilks teckningar av Muhammed som rondellhund plockades bort från en utställning i Värmland. Parentetiskt var det ingen som plockade bort den teckning av Bush som katt som Vilks gjorde härom året. Ett öppet samhälle måste kunna acceptera satir och skämt, t ex Jesus som rondellhund. Dessa alltmer aggressiva krav från religiösa grupper på censur och anpassning till religiösa lagar gör ett avskaffande av religionsfrihetens grundlagsskydd än mer angeläget. Tacka vet jag den präst, det kan ha varit pastor Collmar en man med hög integritet, som i ett TV-program propagerade för att man skulle rensa Bibeln från avskyvärdheter och ge ut en modern demokratisk upplaga av boken. Strömstedt påstår även att vi humanister vill avskaffa religionen. Ja, jag såg gärna att mina medmänniskor slutade upp med att tro på och inrätta sina liv efter berättelser som jag anser som helt osannolika. Men jag skulle aldrig försöka tvinga andra att lämna sin tro med våld, tvång eller samhälleliga lagar. Låt var och en få bli salig efter sin tro. Men förbjud och försvåra för folk att»religionsfriheten leder också till helt absurda effekter eftersom den legaliserar spridande av hatiska budskap som annars lyckligtvis är förbjudna i vårt demokratiska och civiliserade samhälle» 3

4 »» från en överordnad position, t ex som rektor eller chefsperson pådyvla andra sin tro. Därför bör religiösa friskolor förbjudas i Sverige. Därför skall skolavslutningar inte hållas i kyrkor och andra religiösa lokaler som moskéer, synagogor eller tempel. Låt framförallt barn och ungdomar få tillfällen att själva blida sig en uppfattning i de existentiella frågorna utan att totalt styras av föräldrar, lärare och andra vuxna. Det finns t ex religiösa, muslimska friskolor som bussar barnen mellan skolan och ett hem som sannolikt styrs av samma värderingar som i skolan. Då får barnen praktiskt taget inga möjligheter att möta samhället utanför hemmet och alla de olika värderingar som där finns. Har Bo Strömstedt en annan mycket effektiv lösning på detta demokratiska problem som är bättre än att avskaffa religionsfriheten så vill jag som humanist gärna diskutera denna. Det viktiga är att omöjliggöra att religionsfriheten blir ett skyddande paraply för dem som vill förtrycka andra i religionens namn. Tills en sådan lösning har presenterats står jag fast vid min ståndpunkt att religionsfriheten måste avskaffas. Vi måste avskaffa religionsfrihetens grundlagsskydd innan religiösa krav på censur och anpassning i praktiken avskaffat viktiga delar av vår yttrande- och åsiktsfrihet. Vi har redan en grundlag som ger oss våra demokratiska rättigheter, dvs. mötes- tryck- och yttrandefriheterna. Religionerna blir då behandlade lika som de övriga ideologierna i samhället. Vi uppnår en likhet inför lagen som inte ger religionerna ett fribrev som politiska ideologier inte har.

5 Åtta år efter mordet på Pela! Torsdagen den 21 juni, åtta år efter mordet på Pela Atroshi, hölls det en manifestation på Mynttorget i Stockholm och ett seminarium i riksdagshuset. Ett stort antal organisationer deltog i denna manifestation som arrangerades av föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Av de tre följande talen hölls två vid manifestationen på Mynttorget, dvs. talen av Sara Mohammed från Glöm aldrig Pela och Fadime och talet av Ingwar Åhman- Eklund, ordförande för Humanisterna, Stockholm. Det tredje talet av Julie Jacobsson hölls vid seminariet inne i riksdagshuset. Manifestationen var värdig och givande. Dagens aktiviteter slutade med att de församlade kastade blommor i vattnet bredvid riksdagshuset.»» 5

6 »» Tal av Ingwar Åhman-Eklund, Humanisterna vid manifestation Hedra Pela Atrohis minne torsdagen den 21 juni 2007»Humanisterna stöder helhjärtat kampen mot hederskulturen och det våld och förtryck som den för med sig. Kampen mot en kultur byggd på underkastelse och medeltida fördomar.«mötesdeltagare! Som ordförande för Humanisterna i Stor-Stockholm är det självklart för mig att delta i denna viktiga manifestation med anledning av mordet på Pela Atrosi för åtta år sedan. Pela blev ett offer för den avskyvärda hederskultur som är ett uttryck för en patriarkalisk och religiös livsåskådning som måste bekämpas med kraft och sammanhållning. Humanisterna är kompromisslösa motståndare mot livsåskådningar som bygger på och medverkar till underkastelse och förtryck. Vi vill istället arbeta för ett samhälle präglat av förnuft, ansvar och omtanke. Ett demokratiskt samhälle måste konsekvent stå upp mot och bekämpa livsåskådningar som leder till underkastelse, förtryck, våld och i sina yttersta konsekvenser till att människor mördas. Samhället måste också erkänna att det ligger kulturella faktorer bakom hedersvåldet! Samhället måste bekämpa och mönstra ut livsåskådningar som binder fast och låser in individer inom den kultur eller religion de av andra anses tillhöra och föds inom. Inlåsningen i kulturella grupper leder också till ett utanförskap med arbetslöshet och boende i utsatta miljöer som gör det svårt att komma i naturlig kontakt med det demokratiska samhället. Detta gör det svårt för män och kvinnor att ta till sig demokratiska värderingar i vardagen. --- Varje medborgare unga flickor och pojkar ja alla ska ha rätt att som självständiga individer själva välja livsåskådning. Föräldrar, släktingar och kulturella grupper ska aldrig få bestämma vad deras barn ska tro på eller vilken livsåskådning de ska tillhöra Därför bekämpar Humanisterna bland annat religiösa friskolor. Pela är inte ensam. Tusentals flickor i Sverige är idag dagligen utsatta för det skamliga förtryck som hederskulturen innebär. Fryshuset har gjort en utredning som visar att 60 tusen flickor lever i familjer där föräldrarna vill bestämma partner och gifta bort dottern. När det gäller flickor vars föräldrar är födda utomlands får 52 % av flickorna inte ha pojkvän. De är kulturellt inlåsta i sina familjers livsåskådning. Förbjudna att själva forma sitt liv och sin framtid. Deras kärlek är reducerad till en handelsvara. Arrangerade äktenskap är fortfarande idag 2007 tillåtna i Sverige om det finns sådana sedvänjor i de ungas hemländer. Detta är ren diskriminering av unga kvinnor (och män) och måste omedelbart upphöra. Det är en särlagstiftning som drabbar en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. En skamfläck på demokratin som måste tvättas bort! För femton år sedan var hedersvåldet och seden att gifta bort döttrar i hemlandet inte alls särskilt känt i Sverige och vi som redan då bekämpade denna smutsiga hantering fick slåss mot ett ofta oförstående samhälle. Idag har mycket hänt och kampen har kommit en bra bit på väg. Men ännu finns det mycket, mycket att göra. Bland annat att förbjuda arrangerande äktenskap Lagen måste ändras så att socialtjänsten blir skyldig att inleda utredningar om hedersrelaterat förtryck enbart utifrån barnets perspektiv när en flicka söker hjälp och stöd. Skolan måste med lagens hjälp kunna se till att alla flickor i Sverige ska kunna delta i alla skolämnen och aktiviteter. Det finns mycket att göra och det är viktigt att alla som vill skapa ett öppet och demokratiskt samhälle som omfattar alla medborgare även dessa kvinnor aktivt samarbetar ända tills våra mål förverkligats. Hederskultur och hedersvåldet måste kastas ut på historiens soptipp. Humanisterna stöder helhjärtat kampen mot hederskulturen och det våld och förtryck som den för med sig. Kampen mot en kultur byggd på underkastelse och medeltida fördomar. Vi humanister gör allt vad vi kan för att medverka till att alla kvinnor och män i Sverige i ska kunna få leva i ett öppet, demokratiskt samhälle präglat av förnuft, ansvar och medkänsla!

7 Kom ihåg Pela! Av Sara Mohammad Ordförande för Glöm aldrig Pela och Fadime riksföreningen, medlem i Humanisterna Jag välkomnar er alla som denna vackra sommardag tog er tid att komma hit för att minnas Pela Atroshi, den 19 åriga svenskkurdiska flickan från Farsta som för åtta år sedan avrättades av sin far och sina farbröder framför ögonen på modiga lilla systern Breen och hennes mamma. Pelas oförlåtliga brott var att hon smutsade ned familjens heder genom att få dåligt rykte på grund av sina frihetliga levnadsvanor. Hedersmordet på henne hemma i Dahouk räknades som hedersamt, fadern fick slippa all straff medan här hemma i Sverige sitter farbröderna i fängelse dömda till livstid. Pela ligger ännu idag i sin grav utan någon namnskylt, osynligt, för att ingen skall komma ihåg henne. Men jag lovar på mitt hedersord; vi kommer aldrig att glömma dig Pela. Vi kommer inte heller att glömma er: Sara, Fadime och Abbas. Och vi kommer inte att glömma Heshu, Banaz de 16 och 20 åriga kurdiska flickorna som blev avrättade av sina föräldrar och farbröder i England och vi kommer inte att glömma den turkiska flickan Hatun som blev avrättad av sina bröder i Tyskland. Vi kommer inte att glömma den 20 åriga pakistanska Gazala som avrättades av sina minst 9 inblandade släktingar som sitter i fängelse i Danmark. Vi kommer inte heller glömma den 17 åriga Dua som stenades ihjäl av en folkmassa bara för några veckor sedan i Irak medan polisen tittade på. Vi kommer aldrig att glömma de femtusen flickor, kvinnor och de pojkar vilka årligen blir avrättade på grund av hedersrelaterat våld världen över. Det finns två världar i världen. I Sverige finns det en värld där etniskt svenska barn och ungdomar nu börjar sina semestrar och friheten väntar dem. Och en annan värld för så kallade invandrarbarn och -kvinnor Än idag, 8 år efter Pela-debatten, sex år efter Fadime-debatten, och Mona Sahlins erkännande att man svikit invandrarflickorna, finns det fortfarande många invandrarflickor som lever i en annan värld, vilka börjar sina sommarledigheter med en fruktansvärd oro och ångest för att det är kanske just denna sommar som kommer att bli slutstationen för deras frihet. I dagens moderna Sverige finns det många föräldrar drivna av traditioner, kulturer och religioner som vill för barnens och släktens bästa arrangera sina barns äktenskap. Barn hjärntvättas och tvingas att underkasta sig kyskhets och hederstraditionernas barbariska lagar. Innan Nyamko Sabuni blev jämställdhets- och integrationsminister hade hon i sin bok med upprördhet påtalat att i dagens Sverige lever invandrarflickor under ett medeltida förtryck. Ja, det har vi också påtalat i många år. Flickor fostras i samma traditioner som dåtidens kyskhetsbälte; deras frihet inskränks till tiden mellan skolan och hemkomsten. De vägras olika undervisningsteman och lektioner, många flickor söker operera sina mödomshinnor för att de är livrädda för hämndaktioner ifrån släkten. Mona Sahlins berömda svek fortsätter. Nu väntar vi inte länge på att få skyddade boenden, för invandrar flickor vilka rymde från medeltida förhållanden. Det har vi redan fått från politikerna. Nu väntar vi på att våra politiker och samhället i Sverige garanterar samma rättigheter för de så kallade invandrarflickorna som för infödda svenska flickor. För vad skulle hända i detta land om det var etniskt svenska flickor som kidnappades för att tvångsgiftas, om det var etniskt svenska flickor som behövde visa upp ett blodigt lakan på bröllopsnatten? Jodå, då skulle feminister utlysa en väpnad kamp mot hedersförtrycket. Men nu handlar det om invandrarflickor och därför ombeds vi acceptera medeltiden, under parollen mångkulturalism till och med av feministerna. Hur länge skall vi ha olika rättigheter för svenska och invandrarflickor? Det är min fråga till er politiker, till Nyamko Sabuni och till er som kommer att tala här och nu idag. Jag vill även be er representanter för ideella organisationer att inte bara beskriva era verksamheter och problemet, förtrycket, våldet mot våra flickor utan jag ber er också att lämna till politikerna era krav om HUR vi skall avskaffa könsapartheid på våra förorter? Glöm Aldrig Pela och Fadime föreningens krav är klara sedan länge men tyvärr inte accepterade. 1 Vi vill att könsförtryckets källa och»»»pela ligger ännu idag i sin grav utan någon namnskylt, osynligt, för att ingen skall komma ihåg henne. Men jag lovar på mitt hedersord; vi kommer aldrig att glömma dig Pela«7

8 heliga hem de religiösa skolorna skall stängas. Religionen skall vara en privat sak och inte en institution för att hjärntvätta och hetsa barn mot varandra och människor med annan religiös bakgrund. 2 Vi vill att slöja på barn avskaffas och skolor sätter stopp för den så som det är i Frankrike och Turkiet. 3 Vi vill att pojkar skall få välja själva om de vill bli omskurna eller inte när de är i mogna år. 4 Vi vill att all frånvaro från skolämnena så som sexualundervisning, simning, musik, gympa på grund av hänsyn till föräldrarnas kultur eller religion ska förbjudas i skolor. 5 Vi vill att asylsökande kvinnor och killar som har rymt från hedersvåld ska få uppehållstillstånd, 6 Vi vill att arrangerade äktenskap kriminaliseras. 7 Vi vill att socialtjänsten ska kunna göra utredningar utan att blanda in föräldrar när just föräldrarna och släktingarna utgör hotet mot barnet på grund av hedersrelaterat våld. 8 Vi vill att hedersbrott skall straffas hårdare och att alla inblandade skall straffas, precis som i Danmark i dag. 9 Vi vill att skyddad identitet ska vara livstidsvarande och inte behövas omprövas varje år. 10 Vi vill få ett slut på kulturrelativismen som garanterar medeltidens fortlevnad i våra invandrargetton. 11 Vi vill att Sverige skall skydda alla barns rättigheter oavsett etnisk eller religiös bakgrund. Integrationsministern, politikerna, myndigheter, Barnombudsmannen, JämO, Diskrimineringsombudsmannen, Rädda Barnen, Amnesty, ni är alla skyldiga att stå upp och höja era röster för barns rättigheter. Hur länge skall ni acceptera könsapartheid, förtyck och diskriminering i de traditionella och religiösa miljöerna? Pela, vi kommer aldrig att glömma dig! Vi kommer aldrig att glömma våra andra unga invandrarflickor och pojkar heller som offrades på mångkulturalismens heliga altare! Medeltiden lever kvar i våra mångkulturella getton men vår kamp för era rättigheter fortsätter! Slutligen vill jag säga att jag önskar att dagens seminarium och debatt blir starten för en positiv förändring för barn och kvinnors bästa! Tack för att ni har lyssnat på mig. Svenskar bestiger Ararat 8 I hela sitt liv har Per-Ove Ås drömt om att få se resterna av Noas ark. I morgon bitti åker 70-åringen till Turkiet för att där bestiga berget Ararat. Med sig har han en son och tolv andra äventyrssugna män. Gamla testamentet berättar att Noa strandade med sin ark på Araratbergen. Detta sedan Gud låtit dränka jorden i nära ett halvårs regnande. Den vanligaste tolkningen är att berättelsen avser nuvarande berget Ararat, som ligger i östra Turkiet nära den ryska och den iranska gränsen. Dagen

9 Till minnet av Pela Atroshi Av Julie Jacobsson I juni 1999 mördades 19-åriga Pela Atroshi med ett skott i huvudet av släktingar. Hon var ett av allra första namnen inom det hedersrelaterade våldet i Sverige. Under de åtta åren har mycket hänt. Det tog åratal av förnekelse innan samhället erkände problemet. Nu finns tydliga erkännanden att sådant hot i en stor skala och omfattning existerar mot flickor och barn i Sverige. Nu har vi regeringsförklaringar, budget i hundramiljoner kronors klassen, stortsatsningar för skyddat boende och mycket mer under en och samma beteckning: hedersrelaterat våld. Men det pratas fortfarande om toppen på ett isberg! Det betyder att samhället inte har koll på fenomenet. Den verkliga omfattningen är oklar. Effekten på satsningarna är likaså. Vi har tydliga signaler på att kvinnor/barn utsätts för sådant våld. Däremot kan vi inte se något riktigt hopp för framsteg i kampen emot hedersvåldet. Nollvisionen är ändå bara en vision. De då och då återkommande ytterligare anslag på miljoner koronor kan inte heller verka längre än nya plåster på ett blödande sår. Avsaknaden av ett förebyggande arbete talar sitt tydliga språk. Ett sådant existerar inte överhuvudtaget. Tidigare pratades en hel del om traditioner, kulturen, religionens och bakgrundens roll i sammanhanget kring hedersrelaterat våld. Det var invandrarna själva som bar skulden. Det stämmer inte längre. Det är viktigt att se vårt eget samhällets ansvar. Att hedersvåldet har spillts över i vårt samhälle i Sverige, är resultatet av att diverse sociala rörelser som står för samma värderingar och normer har fått alltmer större svängrum i vår omgivning. Hederssjukan är här och utmanar oss alla mer än någonsin. Det är bara att inse att det inte handlar om enstaka avvikande händelser längre. Nu är det bara att inräkna 8 9 åriga pojkar i vissa miljöer som hedersvakter åt sina systrar i skolor, i gränden och i kvarteret. Snart kommer rättssystemet berikas med ytterligare ett tragiskt brottsbegrepp balkongflickor. Sverige står inför en utmaning. Konsekvenserna av den politiska maktens kulturrelativistiska förfarande vad gäller sina invandrade medborgare kan inte sopas undan. Första generationen av flickor vilka har fått sina livsbilder under den svenska invandrarpolitiken börjar nu bli 18 år gamla. Känner de sig jämlika? Är de tillräckligt självsäkra? Litar de på samhället? Lever de enligt sina egna villkor? Vilka hotbilder finns gentemot dem? Svaren till sådana frågor är inte givna. Däremot antalet flickor, gömda i skuggan av skyddat boende, är ett tydligt tecken på en ytterst oroväckande situation. Staten ser fortfarande genom fingrarna med religiösa och konservativa föräldrars rätt att förhindra sina flickor att delta i olika skolaktiviteter eller lektioner som idrott, gymnastik, sexualundervisning, simning, musik, skoldisko, biobesök, skolläger etc. Fortfarande ser vi små flickor insvepta i slöjan när de går i skolan. Koranskolor för små barn finns nu nästan i vartenda förortshörn. Religiösa skolor indoktrinerar barn i hur de ska se på världen genom den trångsynta religiösa människosynen. Och den politiska islam, burkan, talibanismens avskyvärda symbol, får beträda den allmänna skolan och spotta mänskligheten och den grundläggande värden om människors lika värde i ansiktet. Så länge samhället och dess offentliga institutioner inte är hundra procent fria från religiösa, etniska och alla andra sekteristiska tillhörigheter, kommer de traditionella, konservativa och kvinnofientliga värderingarna att frodas oavbrutet; och många flickor kommer även i fortsättningen att betala med sitt liv eller med sin frihet när de vågar uppleva den naturliga, mänskliga och kvinnliga livsnjutningen. Pela var en tidig representant för en generation av flickor i Sverige som ville leva annorlunda. Hon tillhörde en generation som började stampa i de förbjudna områdena. De började trotsa sina gamla traditioner. De gjorde det trots samhällets fega och konservativa hållning. Den generationen betalar fortfarande hög pris för sitt mod och sina förväntningar. Den generationen kan inte försummas. De har»staten ser fortfarande genom fingrarna med religiösa och konservativa föräldrars rätt att förhindra sina flickor att delta i olika skolaktiviteter eller lektioner som idrott, gymnastik, sexualundervisning, simning, musik, skoldisko, biobesök, skolläger etc» 9

10 »» påtvingat Sverige en utmaning. Det kan bli en svart fläck på en nationens samvete eller det kan bli ett avgörande steg för vårt samhälle på vägen för jämlikhet och kamp för kvinnornas frigörelse i allmänhet. (Ovanstående text är inte det tal som Julie Jacobsson höll i Riksdagshuset utan en tidningsartikel i samma ämne) Kristendomens framtid i Sverige är hotad Knappt två procent svenskar deltar regelbundet i en kristen gudstjänst! Den aktivt engagerade bibeltroende delen av Sveriges kristna är kanhända inte mer än en procent av befolkningen. Omkring troende kristna möts till en vanlig söndags gudstjänster. Det är drygt en enda procent av befolkningen! En vanlig söndag. Stanley Sjöberg i Hemmets vän 9 augusti Citat ur Wall Street Journal-artikeln 14 juli 2007 om religiositeten i Sverige: Consider the scene on a recent Sunday at Stockholm s Hedvig Eleonara Church, a parish of the Church of Sweden, a Lutheran institution that until 2000 was an official organ of the Swedish state. Fewer than 40 people, nearly all elderly, gathered in pews beneath a magnificent 18th-century dome. Seven were church employees. The church seats over 1,000. Hedvig Eleonara has three full-time salaried priests and gets over $2 million each year though a state levy. Annika Sandström, head of its governing board, says she doesn t believe in God and took the post on the one condition that no one expects me to go each Sunday. The church scrapped Sunday school last fall because only five children attended. 10 Wall Street Journal 14 juli

11 Tänka med hjärtat Av Gunnar Ståldal Ett ofta citerat uttryck av Pascal lyder på svenska: Hjärtat har sina skäl som förnuftet inte känner till Det låter ännu vitsigare i original: Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas. Visst är det så ibland. Hjärtat har sina skäl som förnuftet inte rår på. Detta kanske man får lov att respektera så länge vi rör oss på det strängt personliga planet. Lite mer tveksamt blir det om någon enbart med hjälp av hjärtat kommer fram till lösning av de stora politiska och ekonomiska frågorna. Från hjärtat kommer ju inte bara goda tankar utan ibland även mindre goda. Just nu tänker jag på rasismen, som väl i alla avseenden är oförnuftig. Det saknas skäl att indela mänskligheten i raser och att tillskriva dessa raser vissa nedärvda egenskaper. Vi kan med blotta ögat se att det inom varje mänsklig grupp, t.o.m. inom en familj, finns stora variationer när det gäller personlighetsdrag, såsom intelligens, intressen, lätthet att umgås med andra o.s.v. Redan år 1956 kom en unesco-rapport efter att unesco hade bjudit in alla världens ras-forskare till världens första konferens på detta tema för att få ett gediget dokument om frågeställningarna och forskningen kring rasers olika intelligensförmågor. Det kom fram så tydligt och klart att det inte finns något hållbart belägg för detta. Det blev därför ett så viktigt dokument, som ingen rasbiolog osv. längre kunde komma förbi. Ordet ras är otjänligt vid indelning av mänskliga individer. Däremot finns givetvis den del kulturella drag som kan vara typiska för en folkgrupp, men dessa är med all sannolikhet inlärda inte medfödda. En helt annan sak är att vi kan indela människor i olika rastyper, t ex den nordiska, den alpina, medelhavstypen etc. Vid mitten av förra seklet brukade man säga att typiskt för den nordiska rastypen var att man var lång, blond och blåögd. Det bör dock märkas att av de svenskar som fanns i Sverige då (alltså före den stora invandringsperioden) var det knappt tio procent som hade alla dessa drag. Talar man om rastyper så menar man att vissa fysiska egenskaper är mer frekventa i en del av världen och andra i en annan del. Alla som har försökt diskutera med rasister vet att argument som de jag anfört ovan inte har någon verkan När Gunnar Myrdal gjorde sin stora undersökning om rasfrågan i USA gjorde han ett stort antal intervjuer med vita sydstatspolitiker. Han kunde då ganska lätt punktera alla de argument dessa anförde för att man skulle fortsätta att upprätthålla white supremacy. När dessa politiker inte hade något mer att komma med så kom det ultimata argumentet What would you say if your daughter wanted to marry a Negro? Det handlar alltså om en attityd som ligger djupt ner i hjärtat och som knappast är åtkomlig med förnuftsresonemang. Rasism är inte detsamma som xenofobi eller främlingsrädsla, även om de båda hör ihop. Med rasism menar man en övertygelse att en viss grupp bär på anlag som på något sätt kan skada den härskande gruppen i landet, antingen genom att den andra gruppen tar över makten eller att den genom rasblandning späder ut den härskande gruppens förnämliga anlag. Rasism kan givetvis finnas i ett land som en attityd bland opinionsbildare och gemene man utan att den direkt omsätts i lagstiftning. Men vi hade under 1900-talet tre regimer där rasismen omsattes i lagar och var den härskande statsideologin. Jag tänker på Tyskland åren , sydstaterna i USA fram till 1960-talet samt apartheidregimen i Sydafrika fram till 1980-talet. Man kan fråga sig varför rasismen blev statsideologi just här. En tänkbar förklaring är att alla tre länderna hade förlorat ett krig och att förödmjukelsen i samband med nederlaget måste riktas mot någon som man rådde på. Tyskland hade förlorat första världskriget, Sydafrika hade förlorat boerkriget och de amerikanska sydstaterna hade förlorat inbördeskriget. Nu är det förvisso skillnad på antisemitism å ena sidan och ogillande av personer med svart hudfärg å den andra. Den historiska bakgrunden är också helt olika»rasism är inte detsamma som xenofobi eller främlingsrädsla.» 11

12 12»»»Det sades alltså att judarna stod i förbund med djävulen och inte kunde göra annat än ont«rent språkligt betyder antisemitism att man är mot semiter dvs folk som talar ett semitiskt språk. Men numera används ordet som synonymt med judehat och det är så jag tänker använda det här. (Det finns som bekant arabiska antisemiter, men dessa talar själva ett semitiskt språk) Vet man något om judarnas historia så känner man sig tveksam till att överhuvud tala om judarna som ett folk. Redan på Jesu tid bodde fyra femtedelar av världens judar utanför Palestina. Flertalet av dessa var sannolikt proselyter, dvs de hade övergått till judendomen från någon av de andra religionerna som fanns i Romarriket. Judendomen hade en viss attraktionskraft, bl a därför att den var monoteistisk. Biologiskt torde det vara så att många av dagens judar tillhör den s k medelhavstypen. Det finns alltså inget typiskt judiskt utseende även om många tror det. Hur som helst: varför har judar så ofta blivit hatade och förföljda? Ett svar finner vi i Nya Testamentet. Hans blod må komma över oss och över våra barn påstås folkmassan ha sagt framför Pilatus palats. Dessförinnan ska Jesus själv ha sagt till judarna. Ni har dävulen till er far och vad han vill det vill ni göra. Han var en lögnare från början. Båda dessa bibelord är givetvis vad man kallar senare tillägg, dvs de är helt ohistoriska. Det finns gott om antijudiska formuleringar i Nya Testamentet och de blir mer frekventa ju yngre resp. skrift är. Det finns alltså mer antisemitism i Matteusevangeliet än i Markusevangeliet och det finns ännu mycket mer i Johannesevangeliet. Men redan i ett av paulusbreven får vi reda på att judarna är till besvär för hela mänskligheten. Läser man bibeln på ett osofistikerat sätt, dvs precis som det står, då är det svårt att undvika att få en negativ bild av de s k judarna. Nu torde det vara så att de citerade utsagorna bär spår av en begynnande konflikt mellan de judar som blivit kristna och de som inte blev det. Det är fråga om partsinlagor och bakgrunden är det stora judiska kriget som avslutades med Jerusalems förstöring år 70. I det läget ville den kristna gruppen på alla sätt distansera sig från judarna. Syftet var att slippa de repressalier från den romerska staten som annars hotade. Det finns andra kristna skrifter från antiken: de apostoliska fäderna och kyrkofäderna. Överallt hittar man ett intensivt judehat. Två stora kristna talare Chrysostomos och Ambrosius var mycket outspoken på denna punkt Dock blev det kyrkans ståndpunkt inte minst tack vare kyrkofadern Augustinus att judarna inte skulle utrotas eller ens förtryckas. I stället var det en kristen plikt att söka omvända dem till den sanna tron, dvs kristendomen. Det är här alltså inte fråga om rasism utan snarare om religionshat. Men detta hindrade inte att man i Romarriket, när kristendomen blivit statsreligion stiftade lagar som hindrade äktenskap mellan judar och kristna, som förbjöd judar att ha kristna tjänare och som förbjöd judar och kristna att bo under samma tak. Många yrken liksom rätten att inneha jord var stängda för judar. Gradvis ledde detta till att judarna måste bo mer eller mindre för sig själva och detta ledde fram till ghettosystemet som började införas på 1500-talet. Den officiella ideologin sade alltså att judarna skulle tillåtas existera om än med vissa betydande inskränkningar. Men det finns ju också en mer folklig ideologi, den som sprids med hjälp av skrönor och talesätt. (det vi idag kallar klintbergare ). Det sades alltså att judarna stod i förbund med djävulen och inte kunde göra annat än ont. Eftersom de en gång hade dödat gud själv, dvs Jesus så antog man att de älskade att röva bort kristna barn, skära halsen av dem och dricka deras blod vid sina gudstjänster. När transsubstantiatiosnläran hade antagits 1215 (enligt den blir nattvardsbrödet, hostian, på något sätt identisk med Jesu kropp) så antog man att judarna brukade röva bort hostian och sedan roa sig med att sticka sönder den med nålar för att på så sätt plåga Jesus ytterligare. Redan under korstågstiden, dvs. från 1095 och framåt, förekom pogromer mot judiska hem. De som inte hade råd att bege sig till det heliga landet för att befria det från muslimerna kunde göra en insats genom att slå ihjäl så många judar i Europa som möjligt. Digerdöden i mitten av talet skylldes på judarna det påstods att dessa skulle ha förgiftat brunnarna. Fortfarande var det dock så att judarna tolererades både av staten och av kyrkan. Det finns exempel på judar som omvänt sig till kristendomen och som därefter fått ledande befattningar inom kyrkan. Både världsliga furstar och påven brukade ibland skydda judarna mot folkmassans raseri.

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett

Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett slags all täckande plagg, bärs av muslimska kvinnor där endast ögonen lämnas exponerade har hamnat i rubrikerna igen! Frankrikes president Nicolas Sarkozy

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

ANTISEMITISM. Håkans lilla genomgång

ANTISEMITISM. Håkans lilla genomgång ANTISEMITISM Håkans lilla genomgång I ETT NÖTSKAL En kort sammanfattning av vad vi ska gå igenom. Bilden kommer igen senare också. BILDSPELETS FASER Teori Antijudaism (antiken, medeltiden och tidig-modern

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM Eftersom Gud är människornas och universums absolute och ende Härskare, så är Han den högste Herren, Upprätthållaren, Livgivaren och den Barmhärtige, vars barmhärtighet omfattar

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen Livet är en gåva Nr 1 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUDS HISTORIA Gud har skapat världen och gett människan en alldeles särskild plats i skapelsen. Gud älskar alla människor och vill oss det

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Uppenbarelseboken 17:1-6

Uppenbarelseboken 17:1-6 Domen över Babylon Uppenbarelseboken 17:1-6 Uppenbarelseboken 13:1-4 Sköka = Otrogen församling Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger HERREN.

Läs mer

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI 1 Kapitel 1 Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin Erik Lundberg Mer prat om tolerans År 2015 kom många flyktingar

Läs mer

Vilsen längtan hem. Melissa Delir

Vilsen längtan hem. Melissa Delir Vilsen längtan hem Melissa Delir MELISSA DELIR IDROTT OCH HÄLSA LÄRARE 3 BÖCKER & METODMATERIAL Vilsen längtan hem, Tack för att du finns, Du är född till att göra skillnad. Melissa Delir O O O JAG LYCKADES!

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

världsreligioner och livsfrågor En introduktion

världsreligioner och livsfrågor En introduktion världsreligioner och livsfrågor En introduktion Detta vet vi om världsreligioner och livsfrågor Listan finns i klassrummet:) DETTA VILL ÅK 4 LÄRA SIG MER OM + DETTA SÄGER LGR 11: Det här vill åk 4 lära

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström

100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström 100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström Idag har jag med mig 2 pass de är mina, men makulerade Från att ha varit levande dokument har de blivit historia här finns stämplar från inresor i andra

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Östanåskyrkan Joh 11

Östanåskyrkan Joh 11 1 Östanåskyrkan 140323 Joh 11 Det är få skildringar i evangelierna som rymmer så många perspektiv som johannesevangeliets elfte kapitel. Det är ett yttre skeende men också ett inre skeende; vi möter Jesus

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

Judendomen. Abraham judarnas stamfader

Judendomen. Abraham judarnas stamfader Klagomuren eller Västra muren i Jerusalem är judendomens viktigaste plats. Muren är det enda som återstår av det gamla templet som förstördes av romarna 70.e.Kr. Abraham judarnas stamfader Judarnas historia

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det?

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom De Centrala tankegångarna i kristendom Kristendomens historia; hur religionen började och hur

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

Söndagen efter nyår årg

Söndagen efter nyår årg Söndagen efter nyår 2014-01-05 3 årg Och Herren lät sitt ord gå i fullbordan: jag efterträdde min far David på Israels tron, så som Herren hade lovat, och jag byggde huset åt Herrens, Israels Guds, namn.

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan 2017 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Om boken Enligt traditionen del 2 av ett tvådelat verk, där Lukasevangeliet är del 1. Tillsammans utgör de 27,5% av NT, mer

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen 1. Revolutionens idol Läs sid. 2-3 om Pavel och diskutera frågorna i par. Vad var det Pavel gjorde som fick regimen att lyfta fram honom som en förebild för andra barn? Tror du att det var viktigt för

Läs mer

Identitet. Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan

Identitet. Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan Identitet Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan 1. måndag 27/4 lektion 2. måndag 4/5 lektion 3. OBS! fredag 8/5 lektion 4. måndag 11/5 lektion 5. måndag 18/5 studiedag 6. måndag 25/5 lektion för

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Publicerad 2016-02-15 Hedersvåld. Melissa är en av många flickor som under uppväxten kontrollerades av sina föräldrar. Efter åratal av kontroll, hot och våld

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer