Test och verifiering av inbyggd mjukvara i komplexa system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Test och verifiering av inbyggd mjukvara i komplexa system"

Transkript

1 Test och verifiering av inbyggd mjukvara i komplexa system James Bach Key note: Agile Test Automation - with examples from embedded software Key note workshop: Risk-Based Agile Testing Stuart Reid Key note: The new international software testing standard ISO special for embedded software Bart Broekman Heldagsworkshop: Test design techniques and test management issues in embedded software projects Ta även del av praktikfall från följande företag: Combitech, Sogeti, The MathWorks, BAE Systems Hägglunds AB, HiQ Mälardalen, St. Jude Medical oktober 2008, Stockholm

2 Test och verifiering Effektiv testning, verifiering och validering blir allt viktigare i en industri där kvalitetskraven ökar parallellt med minskade ledtider. Ökande komplexitet i gränssnitten mellan mjukvara och hårdvara ställer också högre krav på väl fungerande teststrategier och tekniker. Testaren har många utmaningar att hantera t.ex. Hur du automatiserar tester Hur du kan använda olika simuleringsstöd i utvecklingsprocesserna Hur du integrerar validering och verifiering i utvecklingsprocessen Hur dokumentationen skall hanteras Den oktober 2008 har vi samlat världsledande profiler inom området vilket gör denna konferens till ett utmärkt tillfälle att få inspiration till din fortsatta utveckling. Och för en gångs skull är blicken riktad främst mot inbyggd mjukvara och komplexa system miljöer som ställer andra krav än traditionella IT-system. Du får lyssna till intressanta föredrag från bl a James Bach, Stuart Reid och Bart Broekman, internationellt erkända föreläsare och författare inom området. Dessutom får du ta del av praktikfall från följande företag: Combitech, Sogeti, The MathWorks, BAE Systems Hägglunds AB, HiQ Mälardalen och St. Jude Medical I anföranden från våra praktikfall behandlas bl.a. följande frågor: Så maximerar du tillförlitlighet genom att integrera validering och verifiering i utvecklingsprocessen Hur tillämpa Exploratory Test för inbyggda system med Session Based Test Management? Hur utveckla agile testningen av inbyggd mjukvara - i kombination med mekanik- och elektronikutveckling? Simuleringsstöd i utvecklingsprocesser i inbyggd mjukvara Hur hanterar du dina specifika dokumentationskrav i en agil miljö? Trots att James Bach är mitt uppe i att skriva sin bok i USA så lyckades vi locka över honom till konferensen. Du har ett unikt tillfälle att både rejält öka din förståelse och få ny inspiration att utveckla testningen inom ditt företag. Vi har även bjudit in förra årets key note Bart Broekman, som gjorde ett mycket uppskattat framträdande med mycket höga betyg från er deltagare och gett honom en hel dag för att fördjupa sitt budskap. Missa inte Bart Broekmans heldagsworkshop den 29 oktober! Tveka inte anmäl dig nu! Vi tar gärna emot din anmälan per telefon , fax , e-post: eller på vår hemsida. Du kan också anmäla dig via posttalongen som finns längst bak i denna broschyr. Välkommen! Mårten Nilson Projektledare, Teknologisk Institut Konferensen vänder sig till dig... som arbetar med utveckling, testning och verifiering av mjukvara och system i teknisk industri, t.ex. fordons-, flyg-, rymd-, elektronik-, telekom-, försvars-, automations- eller medicinsk teknikbranschen.

3 Måndagen den 27 oktober 09:00 Löpande registrering med kaffe 09:30 Ordföranden Henrik Andersson inleder konferensen Henrik Andersson har 10 års erfarenhet av test. Han är en aktiv medlem i the context driven community samt en förespråkare av att den största och viktigaste tillgången i testdisciplinen är testaren inte testfallen. Henrik Andersson, seniorkonsult, Sogeti Center of Test Excellence, Sogeti 09:40 Agile Test Automation There is a desire to automate all testing. James Bach is aware of this and will address all pitfalls included Key note in this desire and describe how agile test automation can be used more wisely with a better outcome. James Bach will include the following bullets in his speech, also with examples from embedded software: Introduction: Examples of Agile Automation for embedded software How to get lost by following the typical automation formula Snap Out of thinking so narrowly about test automation Principles of Agile Test Automation How to evaluate and measure agile test automation How to apply different types of Tool-Supported Testing such as Test generation, System configuration, Simulators, Probes, Oracles etc Questions a Tester Might Ask a programmer Managing Agile Automation - how to work with Request list, Assignments list, Delivered list, Maintenance request list, Obstacles list James Bach, Satisfice Inc. James Bach spends his time consulting and teaching software quality assurance and testing. He has worked at Apple Computer and other Silicon Valley companies as a programmer, tester, and test manager, and is the author of Lessons Learned in Software Testing. Föredraget hålls på engelska 11:00 Förmiddagskaffe 11:20 Uppnå 100 % tillförlitlighet genom att integrera validering och verifiering i utvecklingsprocessen Ta del av erfarenheter från testledningen av funktionsövervakningssystemet för JAS 39 Gripen. Praktikfall Teststrategi för ett helintegrerat system från ett dokumentationsorienterat till ett helt dataorienterat angreppssätt Verifiering och validering som del av utvecklingen automatisk verifiering mellan simulering och testdata Så har vi tagit ned kostnaderna, reducerat ledtiden och höjt tilltron till systemet Thomas Ericson, seniorkonsult, Combitech Thomas har lång erfarenhet av alla aspekter av test, verifiering och kravhantering, och har hållit föredrag både nationellt och internationellt om dessa ämnen. 12:10 Lunch

4 Måndagen den 27 oktober 13:10 Workshop: Risk-Based Agile Testing Agile methodology is focused on reducing the cost of changes to requirements, design, or code, so that Key note we can adapt the product quickly as we learn more about what we want. Agile testing means testing that supports an agile project, or testing that is itself able to quickly refocus itself as needed. Risk-analysis plays an essential role in that process. In this workshop James Bach will present a heuristic approach to risk analysis and show how that helps create agility in the test process. This is part of a test methodology that James Bach call Rapid Testing. The difference between risk-based test design and risk-based test management How we go from knowledge of potential risks to knowledge of actual risks? How to use risk heuristics to quickly identify risk areas? How to concisely document and review a risk-based test plan? James Bach, Satisfice Inc. Workshopen hålls på engelska och vi bryter för kaffepaus under eftermiddagen 16:30 Ordföranden avslutar dagen Tisdagen den 28 oktober 09:00 Konferensens andra dag inleds 09:10 How to apply the new international software testing standard ISO for embedded software In May 2007 ISO started development of their first standard on software. ISO will eventually cover all aspects of software testing but will initially cover vocabulary, process, documentation and techniques. This presentation describes progress on the development of ISO 29119, how you can use it, and explains how you can contribute to its development. Stuart Reid will especially cover the following issues: How does the new standard apply to embedded software? Which guidelines does the new standard give us for finding efficient routines for our documentations? How can the new standard help us to develop our testing processes? How can the new standard, instead of another burden, become a springboard for our future testing activities? How does the new standard apply to agile testing? Stuart Reid, chief technology officer, Testing Solutions Group Stuart Reid has a PhD in Software Testing. He is Convenor of ISO WG26, which is developing the new ISO Software Testing Standard and represents software testing on the BSI Software Engineering Committee. He is also Chair of the BCS Specialist Group in Software Testing (SIGiST) and its Standards Working Party, was previously Chair of the ISEB Software Testing Board and founded the ISTQB. Föredraget hålls på engelska 10:30 Förmiddagskaffe Key note

5 Tisdagen den 28 oktober 10:50 Exploratory test i praktiken! Henrik Andersson kommer under denna presentation att tala om hur Sogeti tillämpar Exploratory Test för inbyggda system med hjälp av Session Based Test Management. Henrik kommer att analysera erfarenheter kring detta arbetssätt, vad som är viktigt att tänka på och hur de rapporterar och kommunicerar vår testprogress. Avslutningsvis ger Henrik tips om hur man kan komma igång med Exploratory test. Hur du får ditt test-team att applicera exploratory test i praktiken Största utmaning och största stimulansen med metoden - att hela tiden hålla kreativiteten på en hög nivå och att hela tiden utvecklas Hur vi mäter och rapporterar vår testverksamhet inom exploratory test skilt från den traditionella test progress rapporteringen? Henrik Andersson, seniorkonsult, Sogeti Center of Test Excellence, Sogeti 11:40 Paus 11:50 Proof of correctness for generated code - tools, methods, and processes Automatically generated code is the generally accepted path to implementation in many software projects. To prove correctness of the generated code you need to first establish correctness of the models from which the code is generated. Then you can prove your generated source-code is correct and reliable. In this session we will discuss how you can make continuous verification an integrated part of the design process to ensure high level of confidence in the final implementation. The following topics will be discussed: Continuous verification and validation of models to detect errors early in the design cycle Proving reliability of generated code and detection of run-time errors Amory Wakefield, technical marketing verification and valiation, The MathWorks Inc. Amory Wakefield has been with The MathWorks since 2005, working at their Verification, Validation & Test division at their head office in Boston, Natick in the United States. Föredraget hålls på engelska 12:40 Lunch 13:40 Hur utveckla agile testning av inbyggd mjukvara i kombination med mekanikoch elektronikutveckling? Analys av problem och lösningar i kombinerade mekanik- och mjukvaruprojekt Att skapa ett övergripande system och en organisation där testteam och andra mekanikteam kan fungera parallellt vilka blir de gemensamma principerna? Hur anpassas agila testmetoder till kombinerade hårdvaru- och mjukvaruprojekt? Vem tar ansvaret för prioriteringsbesluten och vem blir produktchef? Hur slutar vi tänka i projekt och börjar tänka i ständig förbättring av en produkt/process? Håkan Näslund, Head of Test and verification, Software and electronics, BAE Systems Hägglunds AB Håkan har jobbat i 10 år med inbyggd mjukvara och elektronik. Håkan har byggt upp en oberoende avdelning för systemintegration, test och verifiering av programvara och elektronik från ruta ett till dagens avdelning med 31 personer som på heltid arbetar med test och verifiering. Under denna resa har han definierat, utvecklat metoder, rutiner, simuleringar och verktyg till dagens nivå. 14:30 Paus 14:40 Simuleringsstöd i utvecklingsprocesser för inbyggd mjukvara Simuleringsstöd under en produkts livscykel Arkitektur, plattformar och verktyg Vad krävs rent praktiskt för att införa detta i en större organisation? Ola Jensen, senior projektledare, HiQ Mälardalen Ola har lång erfarenhet av utveckling av simulatorer och testutrustningar för fordonsindustri. Gemensam nämnare för Olas erfarenheter är komplexa system med stor andel inbyggd programvara där simulering används som stöd för bl a test under utvecklingsprocessen. Praktikfall

6 Tisdagen den 28 oktober 15:30 Eftermiddagskaffe 15:50 Hur hanterar du dina specifika dokumentationskrav i en agil miljö? Hur kombinera ett agilt arbetssätt med de dokumentationskrav som finns i din egen bransch? Vad finns det för komponenter i ett agilt arbetssätt som på ett effektivare sätt integrerar dokumenteringen? Hur kan dokumenteringen bli ett dynamiskt verktyg i det fortsatta utvecklingsarbetet? Karin Bucht Linde, SW verification manager, St. Jude Medical Karin har arbetat med agila metoder inom medicintekniska tillämpningar både som kravchef och testchef under 2,5 års tid. Det har gett många insikter kring hur utvecklingscentrerade metoder som Scrum behöver anpassas för att även passa in för krav och test. Dessutom ställer den regulatoriska sidan extra krav kring vad som ska planeras in i en sprint, framförallt vad gäller dokumentation. Praktikfall 16:40 Konferensen avslutas Onsdagen den 29 oktober Heldagsworkshop: Test design techniques and test management issues in embedded software projects 09:00 Bart Broekman introduces the framework for the workshop Bart Broekman who received very high scores as our key note speaker on our last conference, has been invited again for one whole day to give an in-depth version of his insights. Bart Broekman will describe two major issues: Test design techniques and Managing Test in embedded software. Within this framework he will describe the following topics: Managing large embedded projects Including Multiple-V model and test environments Fundamentals of Test Strategy and Test Design Bart Broekman will also present various test design techniques, with exercises such as: State Transition Testing Classification Tree Method - extended with Pair wise Testing Elementary Comparison Test - with the MCDC coverage Future trends, with the fun-topic Evolutionary Algorithms Bart Broekman, Broekman Test Consultancy Bart Broekman has been in the software test arena for more than 20 years, and is an internationally wellknown and appreciated speaker and workshop leader, in subjects ranging from test automation to large scale test management. He is also co-author on books on test automation and testing embedded software. Workshopen hålls på engelska 16:30 Bart Broekman summarises the workshop

7 Konferensen vänder sig till dig som arbetar med utveckling, testning och verifiering av mjukvara och system i teknisk industri, t.ex. fordons-, flyg-, rymd-, elektronik-, telekom-, försvars-, automationseller medicinsk teknikbranschen. Teknologisk Institut AB Sverige Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Test och verifiering (Projektnr ) Konferens oktober 2008: kr Workshop 29 oktober 2008: kr Konferens + Workshop oktober 2008: kr Moms tillkommer. Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Namn Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

8 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats oktober 2008 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Tel Pris Konferens: kr Workshop: kr Konferens + Workshop: kr Priset inkluderar lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Hur du anmäler dig lättast Tel , vxl Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter alternativt maila Nordens starkaste varumärke inom utbildning blir nu heldanskt och byter namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG

sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER

sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER KON F E R E N S G U I D E sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER 2 010 SASTs styrelse Pablo Garcia Muños Internationella kontakter Gerson de Almeida Ledamot Lisbeth Beijner Ordförande Jörgen Damberg Webbansvarig

Läs mer

Elektronik i fordon 2010

Elektronik i fordon 2010 Elektronik i fordon 2010 21-22 april 2010 Lindholmen Science Park Göteborg PRAKTIKFALL: Volvo Framtidens elfordon och hybridfordon hur ser utvecklingen ut? Varför en standardiserad plattform för connectivity?

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Marknadsföringsdagen 2009

Marknadsföringsdagen 2009 s! ll! en tikfa r e nf ak ko 6 pr n e eg e & in talar d a ap 18 Sk llan e lj m Vä Marknadsföringsdagen 2009 Hur du utnyttjar nya möjligheter på nätet för att lyckas i en lågkonjunktur Neuromarketing Thomas

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Tekniska Testare Krav & användbarhet Framtidens kvalitetssäkring

Tekniska Testare Krav & användbarhet Framtidens kvalitetssäkring 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-10.30 Frukost Keynote: The importance of tacit knowledge in testing and how to develop it James Bach, Satisfice INC Tekniska Testare Krav & användbarhet Framtidens kvalitetssäkring

Läs mer

ELEKTRONIK I FORDON 2014

ELEKTRONIK I FORDON 2014 ELEKTRONIK I FORDON 2014 8-9 APRIL 2014 GÖTEBORG FÖR 9:E ÅRET I RAD NU STÖRRE ÄN NÅGONSIN! Simon Fürst BMW Astrid Lundgren Volvo Cars Fredrik Sidahl FKG Carl-Gustav Löf BAE Systems Hägglunds Pär Degerman

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING PEDAGOGIK, KURSDESIGN OCH VERKTYG 18-19 FEBRUARI 2014 STOCKHOLM Så skapar Mooc och andra digitala resurser nya möjligheter inom högre utbildning Kursutveckling inom

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Stärk kundlojaliteten och öka lönsamheten genom fördjupad På begäran anordnar IIR en konferens som ger dig djupare kunskap om CRM Customer Relationship Management 16 17 MAJ 2001, INGENJÖRSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2015

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2015 ERBJUDANDE Boka flera personer! Pris från 3.980 kr WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2015 Att nå en behovsstyrd och kundnära utveckling av webb och digitala tjänster i den servicefokuserade myndigheten

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet SICS Swedish ICT Swedsoft i samarbete med svensk industri

Läs mer

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Today s schedule 10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Con t e n t s Accenture 4 Altran 6 Atea Spintop 8 Braintek 10 Chalmers Teknologkonsulter 12 Combitech 14 CPAC

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År HASdagarna och Höstkonferensen 2010 VET VI OM NÅGON FÖRSÖKER TA SIG IN I SYSTEMET? Medlemsbladet #202 december 2010 Unikt erbjudande för dig som är medlem i Data3 Prova Computer

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Ny konferens endast en dag! Framtidens intranät. ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL Helén Knutsson Projektledare Min digitala arbetsplats Procordia

Ny konferens endast en dag! Framtidens intranät. ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL Helén Knutsson Projektledare Min digitala arbetsplats Procordia Ny konferens endast en dag! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens intranät 4 Digital arbetsplats 4 Socialt och mobilt 4 Kunskapsdelning och kollaboration 4 Beteendeförändring Konferens

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Informationssäkerhet i produktionen

Informationssäkerhet i produktionen SESAM Sverige seminarium No. 10 23 April Informationssäkerhet i produktionen Datum: 23 April 2015 Plats: MOBILE HEIGHTS CENTER MOBILVÄGEN 10, 223 62 LUND Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer