UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2003 Årgång 27. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, LIDKÖPING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2003 Årgång 27. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING"

Transkript

1 UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2003 Årgång 27 Havsörn i Vänern Foto Olle Strandroth Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, LIDKÖPING 1

2 Föreningsfunktionärer Ordförande Nils Karvik tel Vice Ordförande Lars P-son Ring tel Sekreterare Stefan Hessle tel Kassör Jonas Lind tel Ledamot Olle Strandroth tel Ledamot Hans Hägnander tel Ledamot Martin Bolms tel Suppleant Margit Svantesson Redaktion Uven Redaktör Håkan Pettersson tel Olle Strandroth tel Jonas Lind tel Rapportmottagare Hans Hägnander tel Berguvs rapporter Nils Karvik tel Verksamhetsrapport 2002 Medlemsantal Klubbens medlemsantal har under året varit 209 st varav 38 st juniorer. Vi har för tredje året fler än 200 medlemmar. Ekonomisk ställning Konto Inkomster Utgifter Ingående saldo 53772,32 Medlemsavgifter 10020,00 0,00 Mötesverksamhet 940, ,50 Frimärken 0, ,00 Klubblokal 3000, ,00 Inventering 38816, ,75 Uven 0, ,00 Diverse Ö. Hamnen 0,00 0,00 Söne 0, ,00 Försäljning 0,00 0,00 Bidrag 1140,00 0,00 Övrigt 838, ,50 Utgående saldo 62598, , ,97 2

3 STYRELSEN: Ordförande: Nils Karvik Sekreterare Stefan Hessle Kassör: Jonas Lind Ledamöter: Lars Persson-Ring Hans Hägnander P-O Strandroth Martin Bolms Revisorer: Ove Larsson Per Grenabo Revisors suppleanter: Gode Karlsson Rolf Karlsson Valberedning: Alf Lindblad (sammankallande) Håkan Pettersson VERKSAMHETSLEDARE: Rapportmottagare: Hans Hägnander Fågeltornsansvarig: Nils Karvik Klubblokalen: Styrelsen Uven: Håkan Pettersson (ansv. utg.) Jonas Lind P-O Strandroth Inventeringsansvarig: Anders Widestrand Hans Hägnander Programgrupp: Styrelsen Holkansvarig: Alf Lindblad Materielansvarig: Hans Hägnander VGOF - repr. P-O Strandroth Vi har haft åtta klubbmöten med mycket varierat innehåll så som sommarens bilder, Bullarebygden med Sture Olsson, CES på Söne, grillkväll, holkbygge mm. Styrelsen har även den varit sammankallad till ett antal möten där en mängd frågor och skrivelser har avhandlas t ex vassprojektet i Ullersund, utfyllnad av Östra hamnen, översiktplanen för Lidköpings kommun och inte minst klubbens möten och exkursioner har här behandlats. Föreningen har som vanligt bedrivit en aktiv verksamhet under det gångna året och varit drivande i ett antal frågor och projekt främst inom vår egen kommun. Av de projekt vi är med i kan nämnas Vänerinventeringen, fiskgjuse, skarvmärkning, sträckräkning vid Naven och Kinneviken samt CES-projektet vid Söne. Vi har under året haft besök av Mats Andersson och Sture Olsson som visat fina bilder och på ett fängslande sätt berättat om sina äventyr. Även klubbens egna fotografer har vid några tillfällen visat bilder och berättat. Av klubbens exkursioner kan nämnas örnskådning vid Hornborgarsjön, uggleexkursion med Nisse, Vedholmen med Inga och Margit, Kinnekulle med Hans och expedition Falsterbo. Klubben har också haft två mycket uppskattade studiecirklar i fågelkunskap. Tidningen UVEN utkommer med två nummer per år och den är en viktig del av klubbens ansikte utåt och dessutom en trevlig läsning att få hem i brevlådan. Vår hemsida på webben är också en viktig del i att synas utåt och där gör vår webredaktör en betydande arbetsinsats. Vi har numera dessutom ett hedersmedlemskap inom klubben och som nummer ett i denna framtida prominenta samling fågelskådare har vi valt Evert Persson. Lidköping i mars 2003 Styrelsen i Lidköpings Fågelklubb 3

4 Program 2003 Lördag 7/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Tisdag 10/ Nattsångare, nattskärra och kornknarr! Vi söker genom lämpliga lokaler. Samling vid g:a vattentornet. Kontaktman: Olle Strandroth tel Lördag 14/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Lördag 28/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Lördag 12/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Lördag 19/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Lördag 2/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Tisdag 5/8 kl Klubbmöte vid kuren Östra hamnen /grillparty! Vi ses vid kuren på utfyllnaden bakom värmeverket för att skåda vadare m.m, som det brukar finnas gott om vid denna tidpunkt. Traditionellt bjuder vi på grillkorven! Kontaktman Hans Hägnander Lördag 09/ ) Lördag 23/ ) Lördag 30/ ) CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan Tisdag 2/9 kl Klubbmöte tornet, Söne mad Redovisning av årets CES-märkningar. Söndag 28/9 Soluppgång, ringmärkning på Hindens rev. 4

5 Anmälan för samåkning till Jonas Lind eller Stefan Hessle Tisdag 7/10 kl Göran Darefelt visar Svalan rapportsystem Stadshuset. Ingång från Skaragatan. Vi tittar på hur Svalan rapporteringssystemet fungerar och vad som finns där. Program /10 Ölandsresa. Begränsat antal platser! Först till kvarn?. Intresseanmälan till Martin Bolms eller Nils Karvik Tisdag 4/11 kl Klubbmöte Ammarnäs Stefan Hessle visar bilder och kåserar om Ammarnäs Söndag 16/11. kl Holkbygge. Praktiskt naturvårdsarbete tillsammans med SNF. Vi bygger holkar! Plats: Slöjdsalen Lidåkerskolan. Material finns på plats. Tisdag 9/12 kl Lussefika i klubblokalen Anmälan till Nils Karvik om ni önskar landgång. Nisse visar egen producerad video från en fågelskådarresa till Mallorca. Korta noteringar Riksinventeringsart för 2003 är backsvala Alla fågelintresserade kan vara med och rapportera in backsvalekolonier från grustag, strandbrinkar och andra platser. 5

6 Det finns goda skäl att göra en riksinventering av arten. Ett är att någon omfattande inventering aldrig skett för att få en totalbild av artens förekomst och numerär i landet. Den långsiktiga tanken med SOF:s riksinventeringar är att man ska få en grundplattform att stå på, för att efter en del år kunna ha möjligheten att göra en förnyad riksinventering av respektive art, och på så sätt kunna skapa sig en klarare bild över beståndsutveckling och förekomst. Svensk Fågelatlas (1999) antar att den svenska populationen av backsvala uppgår till par, och konstaterar samtidigt att det är en mycket osäker uppgift. Man rapporterar sina observationer till den lokala ornitologiska föreningen. Hans Hägnander, Fallet 7112 Mariedal, Lundsbrunn eller ring 0511/ Klubbrapporter Sjön Östen söndagen den 23/3 I strålande solsken + tilltagande vind, exkursion till sjön Östen. Nio medlemmar i Stures buss och någon personbil. En stor flock gäss på Stora Ek s marker som troligen innehöll fjällgås som vi inte hann se innan flocken lyfte. Strax efteråt såg vi ändå en dubbeltrast. Vidare till Odensåker där vi gick till det gamla tornet. Spillkråka och hämpling + fika i en underbar miljö. Därefter vidare till Öja där det har byggts en ny utsiktsplattform för sjöfågelskådning, med möjlighet att fika även inomhus vid dåligt väder. Vi såg bl.a. salskrake, tranor, häger. Höjdpunkten var vid Bannkälla där vi kunde studera karaktärer hos sädgås och spetsbergsgås i samma blickfång. Martin Bolms o. Olle Strandroth Ugglor Söndag kväll den 9 mars var Lidköpings Fågelklubben ute på ugglelyssning i Klyftamons skogsmarker. Vi var tio medlemmar som åkte iväg från Lidköping med stor förväntan på att få höra och kanske se några ugglor. När vi kom fram var det vår minsta uggla, sparvugglan, vi hoppades få kontakt med. Men den var tyst och vi försökte att locka fram den med visslingar men tyvärr så gick det inte denna kväll. Det fungerade dock för en dryg vecka sedan. Vi beslöt att ge upp denna lilla uggla och satsa på den största av våra ugglor, nämligen berguven.. Efter en promenad på ca 500 meter i allt mer mörker hördes ett HOO. Där var han, berguvhannen med sitt mäktiga lockrop efter sin hona. Men efter en stund tystnade han. Det var dags att ge sig ut på jakt och bjuda honan på en gó sork. Därefter åkte vi in än djupare i Klyftamons skogar för att lyssna efter pärlugglans härliga läte. Tyvärr var den tyst även denna kväll. Men däremot hörde vi 3-4 kattugglor innan vi lämnade ugglemarkerna efter en skön kväll. Nisse Karvik Våraktiviteter man måste prioritera Söndagen den 13 april 2003 hängde jag med för att det var PO Johansson som skulle visa "sina marker" i Klyftamon. PO är speciell med intresse för skogsmarker. Ett brinnande sådant. Tänk att som vanlig kille kunna få en institution bildligt på knä och sedan få ett reservat som resultat. Han fick dom höga gubbarna att lyssna och till och med få ut dom i sina tassemarker 6

7 för att förstå att detta var / är något speciellt. Det vet tjejer och killar (gubbar) i Lidköpings Fågelklubb. Utan kompass tar han oss fram och tillbaka till våra bilar. Synd om Nisse med dåligt ben/fot och reservglasögon och flera andra med men, men vi tog i lite extra och allt gick vägen. En mycket lyckad förmiddag i stilla, lite disigt väder med bra fotoljus och fint ljud på allt kvitter enligt Olle som hela tiden bar sin tub över kullfallna träd, berg och våta myrmarker. Tjädern hörde vi inte, men såg flera färska spillningsställen. Fåglalåten var inte riklig men intensiv t. ex. järnsparvens som vi också såg i Olles tub. Och några av oss fick se en örn över trädtopparna ett par sekunder. Alla dessa namn gav oss även kulturellt utbyte. Tisslatorp, Stockholmsbråten, Billserud, St Gåsmossen, Bjursjön, Borgehall, Koflymarken och Hejderriddarebostället från 1700 och 1800-talet med eldstad. Men stor eller mindre korsnäbb, vilket blev det? Undrar Rolf Karlsson Vinterfåglar Söndagen den 16 februari samlades 6 deltagare vi g:a vattentornet för att åka ut på exkursion. Denna gång skulle det handla om vinterfåglar och strömstarar. Vi styrde kosan mot Hornborgasjön för att se om vi kunde få se lite av vad som observerats där de senaste dagarna: Bl.a. jorduggla snösiska örnar mm. Första stoppet blev Trandansen. En kall måttlig nordlig vind gjorde sitt till för att försöka kyla ned oss. Vi såg inga örnar och nästan inget annat heller. Fortsatte så till Sätunamaden där ytterligare två deltagare mötte upp. Vi traskade runt ute på maden i förhoppning om att stöta upp nåt kul. Varfågel och fjällvråk blev det roligaste arterna. En tjock dimma drev sedan in och gjorde sikten urusel. Efter att vi fikat vid Hälsingsgården åkte vi till Varnhem för att försöka få se strömstare. Det gick tyvärr dåligt det också. Dock fick de flesta deltagarna se en ny och trevlig lokal som upplevs bäst i maj, när alla blommor och träd slagit ut. Därefter åkte vi hemåt. Hans Hägnander Under hökens vingar... Fynd av ringmärkta fåglar tagna av kända rovfåglar Berguv Det har meddelats 32 fynd av 17 arter från silvertärna till lappuggla och häger. Gräsanden tas ofta och 6 fynd finns i materialet, bland annat en 2K-fågel från Malmö till Turku ja Pori, Finland. Berguven tar ofta andra ugglor och rovfåglar, av duvhök finns 2 fynd och av ormvråk 3 fynd, av tornfalk 2 fynd Bohuslän, av pilgrimsfalk 1 fynd och av fiskgjuse 3 fynd. Bland ugglorna kan berguven ta alla arter, vi har exempel på lappuggla i Norrbotten december, slaguggla - två ungfåglar i Uppland, kattuggla - två ringar i Sörmland, hornuggla - ett fynd från Småland, jorduggla - en 3K-fågel från Kalix, slagen i Wasa, Finland och en pärluggla från Dalarna påträffad i uvbo i Austagder, Norge. Av häger finns två fynd från Småland. Av måsfåglar silvertärna och fiskmås 13K från Sörmland. En ung gråtrut från Hälsingland togs av 7

8 en 10-årig berguv i en laxodling i Medelpad i oktober och en gråtrutring från Hallands Väderö hittades i ett uvbo i Blekinge. Rester efter en ung havstrut hittades i Bohuslän. Roland Staav Naturhistoriska riksmuseet Ringmärkningscentralen Fågelrapporter 2002 Från Lidköpings och Götene kommun Smålom 38 ex str Naven högsta dagssumma var den 7.5 då 9 ex str (TG, mfl), 1 ex str Hindens rev 9.5 (KSv), 2 ex str Hindens rev 11.5 (KSv), 1 ex str Kinneviken 2.8 (KSv), 4 ex str Kinneviken 1.9 (KSv), 3 ex str Kinneviken 14.9 (KSv), 4 ex str Hindens rev 22.9 (HH), 4 ex str Kinneviken 27.9 (KSv), 13 ex str Hindens rev 5.10 (KSv), 1 ex str Kinneviken 1.11 (KSv), 16 ex str Kinneviken 2.11 (KSv), 12 ex str Kinneviken (KSv). Svartnäbbad islom 1 ad i sommardräkt mot SV Hindens rev 22.9 (HH). Smådopping Häckning: 2 par på bo Björnegårdsdammen, Råda (KSv, HH, POS). Skäggdopping Vinterfynd: 4 ex Sandbäcken 4.2 (HH), 2 ex Ö hamnen 4.2 (HH), 3 ex Kinneviken 6.2 (NK), 32 ex Kinneviken 12.2 (TG*), 2 ex Söne 12.2 (TG*). Gråhakedopping 1 ad Svanvik, Truve 26.4 (KSv), 1 ex mot S Naven 6.5 (TG), 1 ex Björkullasand, Götene 6.9 (POB*). Svarthakedopping 1 ex Naven 15.4 (TG), 1 ex Hindens rev 17.9 (KSv). Svarthalsad dopping 2 ex str Naven 5.5 (TG). Storskarv Häckningar: 679 bon Måsbergen, Rackeby skärgård och 91 bon Måken, Rackeby skärgård (AWd, JL). Vinterfynd: 30 ex Ö hamnen 6.1 (TPe*), 3 ex Ö hamnen 12.2 (TG*). Rördrom 8

9 Tutande fåglar (högsta antal inom parentes) har hörts på dessa ställen: Vänsjöviken (2), Kleversbergen, Fröfjorden (1), Kärret, Fröfjorden (1), Ullersunds inlopp, norra stranden (1), Ullersunds inlopp, södra stranden (1), Granudden, nordöstra delen av Fröfjorden (1), Drakeberget, Djurgårds udde (1), Skarefjorden/Ekedalen (1), Lindöviken, Husbacken, Läckö (1), N Kedum (3), Söne (2), Spiken (3), Naven (2), Stallviken, Läckö (1), Svanvik och Källby (1). Dessa hördes (och i en del fall observerades) utav: KSv, POS, TG, JL, NK, HH, AWd, MB 9

10 Häger Häckning: 10 par markhäckande på ön Måken i Rackeby skärgård (JL, AWd). Dessutom finns det en större koloni i Trässberg och en mindre koloni i Storeberg (NK). Dessa har funnits i flera år. (Uppgifter angående antal bon finns ej). Vinterfynd: 1 ex Lidköping 12.2 (TG*), 1 ex Klovet, Filsbäck 27.2 (HH), 1 ex Mariedal och (HH, CF). Vit stork 1 ex Russelbacka, Järpås 30.6 (POS, KSv, NK) och 1.7 (andrahandsuppgift från Ingemar Nilsson via Vg-larm). Mindre sångsvan 12 ex Ö hamnen (KSv), 7 ex Ö hamnen (KSv). Grågås Häckning: Minst 17 kullar Söne den 19.5 (KSv, mfl), 3 kullar Lugnås, Ullersund (POS), 1 kull Ekedalen, Rackeby (POS). Vinterfynd: 6 ex Kilja pumphus, Dettern 3.2 (HA*), 1 ex Sandbäcken 4.2 (HH), 2 ex Ö hamnen 4.2 (HH), 99 ex N Kedum 23.2 (HH). Stora antal: 200 ex Söne 17.3, 250 ex Söne 25.5, 290 ex Söne 12.7, 250 ex Söne 11.8, 400 ex Söne 30.8 (JL, mfl), dessutom ca 300 ex N Kedum 14.8 (HH). Svangås 1 ex Klitt, Rackeby skärgård 14.6 (JL, POS mfl), 1 ex Ö hamnen (KSv, POS), 1 ex Ö hamnen 3.7 (POS). Första fyndet i kommunen av denna parkrymling. Observationerna avser med största sannolikhet samma fågel. Vitkindad gås Häckning: 3 par + 2 pull Tjursholmarna (JL, AWd). Vinterfynd: 2 ex Ö hamnen 4.2 (HH), 1 ex Ö hamnen 17.2 (POS). Övrigt: 1 ex Främmestadsfjorden 17.3 (KSv), 12 ex str Naven 19.4 (HH), 1 ex Ö hamnen 23.4 (KSv), 1 ex Ekedalen, Rackeby 24.4 (POS), 55 ex str (en flock) Naven 8.5 (TG), 1-4 ex Ö hamnen (KSv, POS, mfl), 1 ex Klitt, Rackeby skärgård 14.6 (JL, mfl), 1 ex Ö hamnen 19.7 (HH), 7 ex Framnäs 27.8 (NK), 5 ex Ö hamnen 28.8 (POS), 7 ex Söne (JL, KSv), 5 ex Ö hamnen 1.9 (POS), 5 ex Ö hamnen 5.9 (HH), 4 ex Ö hamnen 12.9 (POS), 4 ex Ö hamnen 17.9 (HH), 2 ex Svanvik, Truve 28.9 (KSv), 11 ex Kinnekulle 7.10 (Leif Johansson*). Prutgås 1 ex mot N Söne 17.3 (KSv), 1 ex N Kedum 23.3 (TG*), 4 ex mot SV Hindens rev 22.9 (HH). Gravand 1 par mot S Naven 7.5 (TG), 1 ex Ö hamnen 13.5 (JB), 6 ex str Ö hamnen 2.8 (KSv), 1 juv rast Ö hamnen (KSv, POS, NK). Snatterand 2 par Söne båthamn 2.5 (POS, mfl), 1 par Sjöråsviken, Hällekis 12.5 (POS), 1 par Rackeby 20.5 (KSv), 2 hannar Hålltorpsdammen 22.6 (KSv), 1 par Ö hamnen (KSv, HH). 10

11 Årta 1 hane Ö hamnen (POS), 1 par Ekedalen, Rackeby 14.4 (POS), 1 hane Ö hamnen 17.4 (POS), 1 hane Ekedalen, Rackeby 19.4 (POS), 1 par Ekedalen, Rackeby 21.4 (POS), 1 hane Ekedalen, Rackeby 25.4 (POS), 1 hane Svanvik, Truve 27.4 (KSv), 1 hane Hålltorpsdammen 18.5 (KSv), 1 par Ö hamnen 18.5 (KSv), 1 par Aspelund, Ledsjö 19.5 (HH). Vigg Vinterfynd: 3 hannar N Kedum 23.2 (HH). Bergand Vårfynd: 13 ex str Naven 9.5 (TG), 2 hannar + 1 hona str Hindens rev 9.5 (KSv), 3 hannar + 2 honor str Hindens rev 11.5 (KSv). Höstfynd: 2 ex Ö hamnen 31.7 (POS, TG), 1 ex Kinneviken 27.9 (KSv), 2 honor Kinneviken 2.11 (KSv). Ejder Vårfynd: Totalt 111 ex str Naven (TG, mfl), 4 hannar + 1 hona Svanvik, Truve 24.4 (KSv), 2 honor str Hindens rev 9.5 (KSv), 4 ex str Hindens rev 11.5 (KSv), 1 par str Hindens rev 20.5 (KSv). Höstfynd: 2 honor Hindens rev 5.10 (KSv). Alfågel Vårfynd: Från Naven noterades följande: 1 par 15.4, 1 hane 16.4, 1 ex 17.4, 1 ex 19.4, 1 ex 24.4, 2 ex 25.4 och 1 ex 9.5 samtliga sträckande (TG, HH) dessutom 1 hona str Hindens rev 27.4 (KSv). Höstfynd: 1 hona Kinneviken (KSv), 9 ex str Kinneviken (KSv). Sjöorre Vårfynd: 1 ex str Naven 17.4 (TG), 1 par str Naven 25.4 (TG, HH), 1 hona Hindens rev 27.4 (KSv), 4 ex str Naven 3.5 (TG), 2 hannar Kinneviken 3.5 (HH), 1 hona Kinneviken 4.5 (TG), 2 ex str Naven 8.5 (TG), 19 ex str Naven 9.5 (TG), 5 honor Hindens rev 9.5 (KSv), 1 ex str Naven 10.5 (TG, HH), 8 ex Hindens rev 11.5 (KSv). Höstfynd: 28 ex Kinneviken 31.7 (KSv), 7 ex Kinneviken 10.9 (KSv), 1 ex str Hindens rev 22.9 (HH), 3 ex Kinneviken 27.9 (KSv), 3 ex Hindens rev 5.10 (KSv), 6 ex Kinneviken (KSv), 6 ex Kinneviken (KSv), 51 ex Kinneviken 2.11 (KSv), 31 ex Kinneviken 3.11 (KSv), 125 ex Kinneviken (KSv). Svärta Vårfynd: 3 ex str Naven 8.5 (TG), 33 ex str Naven 9.5 (TG), 23 ex str Hindens rev 9.5 (KSv), 7 ex str Naven 10.5 (TG, HH), 12 ex str Hindens rev 11.5 (KSv), 4 ex str Söne 15.6 (JL). Höstfynd: 12 ex 22.7 (POS, TG), 1 ex 27.7 (POS, TG), 46 ex 31.7 (KSv), 23 ex 2.8 (KSv), 8 ex 9.9 (KSv), 8 ex 10.9 (KSv), 2 ex 25.9 (HH), 1 ex (KSv), 4 ex (KSv), 48 ex 2.11 (KSv), 145 ex (KSv), 4 hannar (Birger Gustavsson*, Sylvia Pettersson*). Samtliga höstfynd är observerade i Kinneviken. 11

12 Salskrake Vinterfynd: 1 hona N Kedum 23.2 (HH). Vårfynd: 10 ex N Kedum 24.3 (TG*), 1 par N Kedum 1.4 (KSv), 4 ex Naven 7.4 (TG), 4 par N Kedum 12.4 (KSv), 2 hannar + 12 honor N Kedum 1.11 (NK), 5 hannar + 14 honor Såtenäs hamn (Kenneth Franzen*). Rödglada 1 ex Bojvägen, Filsbäck 23.5 (KSv), 1 ex Trässberg 20.8 (BGJ). Havsörn Häckning: 1 par Lidköpings kommun. Fick ut en flygg unge. Övriga: 1 ad Örnvik, Rackeby 27.1 (AWd), 1 ad Billingsön, Ekens skärgård 3.2 (AWd), 1 ad N Kedum 23.2 (HH), 1 ad Truve (KSv), 1 ad + 1 subad Stora Eken (POS), 1 ex Närebo, Råda (C G Carlander gm POS), 1 ex Lovenebron, Lovene (BGJ), 1 ad mot N Blombergs hamn 3.11 (ABo*), 1 subad Ö hamnen 3.11 (KSv), 1 ad Ö hamnen 9.11 (Birger Gustavsson*, Sylvia Pettersson*), 1 ad Ö hamnen (KSv), 1 ex Mariedal (HH), 1 ex Ö hamnen (JL). För första gången på 52 år häckar det återigen havsörn i våra marker!!!!!! Brun kärrhök Häckningar: 1 par Skarefjorden, Rackeby, 2 par Vänsjöviken, 1 par Granudden, nordöstra delen av Fröfjorden, 1 par Ullersunds inlopp, norra stranden, 1 par Kleversbergen, Fröfjorden (JL, POS, NK), 1 par Söne (POS, JL, HH, mfl), 2 par Hålltorpsdammen (KSv). Trolig häckning: 1 par Spiken (POS, mfl), 1 par Årnäs (POB*), 1 par Sjöråsviken, Hällekis (POS, mfl), 1 par N Kedum (HH). Ängshök 1 hona Råda flygfält 4.5 (HH). Ormvråk Vinterfynd: 1-2 ex Trässberg (BGJ), 1 ex Vinninga 1.1 (HH), 1 ex Resville 1.1 (HH), 1 ex Ähle, Broby 1.1 (HH), 2 ex Rackeby (AWd), 1 ex Risa, Råda, Lidköping 6.1 (HH), 1 ex Kvänumsbäcken, Lovene 6.1 (HH), 1 ex Ekedalen, Lovene 6.1 (HH), 1 ex N Järpås 6.1 (TG*), 2 ex mellan Lovene och Lidköping 6.1 (TG*), 1 ex Ähle, Broby 18.1 (HH), 1 ex Lars-Rutsgården, Hasslösa 10.2 (HH), 3 ex Söne (JL, TG), 1 ex Skälvum 21.2 (HH), 1 ex Tyskagården, Svanvik (HH). Fjällvråk Vinterfynd: 2 ex Tveta, Resville 1.1 (HH), 1 ex Degeberg, Rackeby (AWd), 1 ex mellan Lovene och Lidköping 15.1 (TG*), 1 ex Kinnekulle 20.1 (Gunnar Johansson*), 1 ex Kilja pumphus, Dettern 3.2 (HA*), 1 ex Söne 12.2 (TG*), 1 ex Öredal, Hangelösa 16.2 (CF, HH), 1 ex Råholmen, S Ledsjö 17.2 (CF, HH), 2 ex Trässberg 24.2 (POS), 1 ex N Härene (AWd), 1 ex Lidans dalgång NV Hovby (AWd). Sent fynd: 1 ex Söne 11.5 (JL). Kungsörn 1 subad Ekenäs, N Resville 1.1 (HH), 1 ex Stensholmen, Naven 10.2 (AWd), 1 ex Söne 12.2 (TG), 1 5K+ 5 km söder om Hällekis 24.3 (Skövde fågelklubb*), 1 ex trolig 2K mot N Söne 24.3 (TG), 1 ex Kartåsen (JL), 1 ex N Härene (Anders Alsterhag gm KSv). 12

13 Fiskgjuse Häckningar: 20 par från Hindens rev - runt Kållandsö skärgård - ner till Möviken, Kålland, minst 35 ungar (AWd). 2 par Tådene skärgård (HH). Tornfalk Häckningar: 1 par Hovby k:a, 1 par Kvänumsbäcken, 1 par Kollängen, Götene, 1 par Söne, 1 par Hasslösa, 1 par Medelplana, 1 par Gösslunda, 1 par Hovby flygplats, 1 par Skeby, 1 par Råda flygfält, 1 par Gum, Blomberg, 1 par Hjelmsäter, Kinnekulle, 1 par Skofteby, 2 par Saleby, 1 par Järpås, 1 par N Härene, 2 par Lindärva, 1 par södra delen av N Härene, 1 par Mellby, 1 par Tubbetorp, 1 par Häggene, Råda (samtliga ALi). Totalt ringmärktes 107 ungar i 23 bon utav Alf. Vinterfynd: 1 ex Tveta, Resville 1.1 (HH), 1 par Skofteby (ALi), 1 par Järpås (ALi), 1 ex Hovby flygfält (ALi), 1 ex Rackeby (ALi), 1 ex Skeby 4.1 (HH), 1 ex Ö hamnen 6.1 (TPe*), 1 ex Rasegården, Broby 6.1 (HH), 1 par Järpås (ALi), 2 ex Rackeby (AWd), 1 ex Sjövik, Friel 7.12 (Allan Högberg*). Aftonfalk 1 2K+ hane Tolsjö 30.6 (TAx*). Stenfalk Vinterfynd: 1 ex Mariedal 7.1 (HH). Övriga: 1 ex str Naven 14.4 (TG), 1 ex str Naven 17.4 (TG), 1 ex str Naven 18.4 (TG), 1 ex Lidköpings byggvaror 29.4 (Stefan Hessle), 2 ex str Naven 3.5 (TG), 1 ex Söne måltorn 4.5 (HH), 1 ex str Naven 6.5 (TG), 1 ex str Naven 7.5 (TG). Lärkfalk Häckningar: 1 par Björkholmarna, Ekens skärgård (JB, AWd). Dessutom sågs det fåglar under häckningstid i Lundsbrunn (HH). Pilgrimsfalk 1 ad Ö hamnen sågs från och till under tiden (NK, POS, KSv, mfl), 1 ex Hörviken, Kållandsö omkring den 7.7 (AWd), 1 juv Ö hamnen 28.8 (KSv), 1 ex Ö hamnen 1.9 (POS), 1 ex mot Ö Hindens rev 22.9 (HH), 1 juv Trelle, Kållandsö 7.10 (POS, AWd), 1 ad hona(?) Ö hamnen (POS, AWd). Rapphöna 1 ex Karstorp, Broby 15.5 och 22.5 (HH), 2 ex Söne 30.7 (NK), 10 ex Karstorp, Broby (HH). Vaktel 1 ex spelande Höberga, Örslösa i juni (MSv), 2 ex spelande Örslösa k:a i juni (MSv), 2 ex spelande Trässberg 10.6 (BGJ), 2 ex spelande Kårtorp, Kinne-Vedum 8.7 (POS), 4 ex spelande Västerplana storäng 14.7 (TAx*), 2 ex spelande Lövåsa, Kinne-Vedum 15.7 (HH, POS mfl), 2 ex spelande St Rud, 1.5 km V Lövåsa, Kinne-Vedum 16.7 (HH, POS, mfl). Vattenrall 1 revir Senäte, Kållandsö (JL, mfl), 1 revir Lindholmen (JL, mfl), 1 ex spelande Hålltorpsdammen 14.5 (KSv). 13

14 Småfläckig sumphöna 1 ex spelande Hålltorpsdammen 5.5 (KSv), 1 ex spelande Kleversbergen, Otterstad 19.5 (HH) och 10.6 (POS, MB). Kornknarr 1 ex spelande Höberga, Örslösa i juni (MSv), 2 ex spelande Kårtorp, Kinne-Vedum 8.7 (POS), 1 ex spelande Lövåsa, Kinne-Vedum 15.7 (HH, POS, mfl), 2 ex spelande Kinne-Vedums fotbollsplan 16.7 (HH, POS, mfl). Rörhöna Häckningar: 1 par Karlbergsdammen, Råda (MSv), 1 par Björnegårdsdammen, Råda (KSv, POS, NK, mfl), 1 par Hålltorpsdammen (KSv). Trana Häckning: minst 2 par Degeberg, Rackeby (AWd), 1 par + 2 pull Söne (andrahandsuppgift gm JL). Mindre strandpipare Häckningar: Minst 4 par Ö hamnen (KSv, POS, mfl), 1 par Arladammen, Götene (HH). Troliga häckningar/revir: 1 par Råda sand (HH), 1 par Vänsjövikens västra strand (HH), 1 par Stengårdsslätten, Vättlösa (HH), 1 par Cementabrottet, Hällekis (HH). Större strandpipare Häckning: 2 par Ö hamnen (KSv, POS, mfl). Paren fick ut 4 respektive 3 ungar. Tofsvipa Vinterfynd: 8 ex Söne 10.2 (JL). Ljungpipare Stor flock: Ca 100 ex Mariedal (HH). Kustpipare Vårfynd: 30 ex rast Blombergs hamn 28.5 (ABo*). Höstfynd: 3 ex str Ö hamnen 24.7 (KSv), 1 ex str Ö hamnen 2.8 (KSv), 1 ex Svanvik, Truve (KSv). Kustsnäppa Vårfynd: 1 ex vinterdräkt (HH, KSv, POS). Inte ett enda höstfynd!!!!! När inträffade det senast? Sandlöpare 3 ad Ö hamnen (POS, TG, HH). Småsnäppa Inte ett enda fynd!!!!!!!!!!!! Detta har nog aldrig inträffat förut. 14

15 Mosnäppa Vårfynd: 1 ex Ö hamnen 26.4 (POS), observerades i Ö hamnen med som mest 13 ex den 19.5 (KSv, POS, TG, HH, mfl), 8 ex Arladammen, Götene 14.5 (HH), 2 ex Svanvik, Truve 17.5 (KSv), 14 ex Svanvik, Truve 18.5 (KSv), 2 ex Arladammen, Götene 19.5 (HH), 4-5 ex Svanvik, Truve (KSv). Höstfynd: 1 ex Ö hamnen 3.7 (POS). Ett enda höstfynd! När inträffade det senast? Spovsnäppa 1 ex Ö hamnen 16.7 (KSv), 3 ex Ö hamnen 4.8 (KSv). Endast två fynd är det sämsta någonsin. Skärsnäppa 1 juv Ö hamnen 29.9 (KSv, mfl). Dvärgbeckasin 2 ex Ö hamnen 21.9 (HH, CF, POS), 1 ex Ö hamnen (POS), 1 ex Ö hamnen (HH). Dubbelbeckasin 1 ex Ö hamnen (HH, POS, mfl). Första fyndet i Ö hamnen. Myrspov Vårfynd: 1 ex str Naven 9.5 (TG), 175 ex str Naven 10.5 (TG, HH), 4 ex Hindens rev 11.5 (KSv). Höstfynd: Totalt 232 ex str Kinneviken högsta dagssumma var 100 ex den 10.7 (KSv, POS, TG), 21 ex str Ö hamnen 2.8 och 52 ex str Ö hamnen 1.9 (KSv). Småspov Vårfynd: 3 ex str Naven 6.5 (TG), 12 ex str Naven 7.5 (TG), 24 ex str Naven 9.5 (TG), 5 ex str Naven 10.5 (TG, HH). Höstfynd: 1 ex str Ö hamnen 10.7 (POS, TG), 8 ex str Förstadsvägen 14.7 och 10 ex str 17.7 (POS), 1 ex str Ö hamnen 27.7 (POS), 2 ex str Ö hamnen 12.8 (POS), 5 ex str Ö hamnen 19.8 (POS). Storspov 265 ex str Naven 19.4 (HH). Rödbena Häckning: 1 par Ö hamnen (KSv, POS, mfl). 3 ungar sågs den 28 juni. Roskarl 2 ex Ö hamnen 2.8 (KSv). Endast ett fynd! Smalnäbbad simsnäppa 1 ex str Ö hamnen 14.5 (KSv). 15

16 Labb Vårfynd: 2 ex str Naven 17.4 (TG), 1 ex str Naven 7.5 (TG), 1 ad ljus fas str Naven 8.5 (TG), 5 ad ljus fas + 1 ad mörk fas str Hindens rev 11.5 (KSv). Höstfynd: 1 ex Ö hamnen 2.8 (POS), 3 ex str Kinneviken 15.8 (KSv), 1 ex str Kinneviken 24.8 (KSv), 1 ex str Kinneviken 1.9 (KSv). Fjällabb 1 juv mörk fas str Kinneviken 13.9 (KSv). Dvärgmås 13 ex Söne och Tådene skärgård 14.6 (KSv, HH), 2 ex Klitt, Rackeby skärgård 14.6 (JL, mfl), 3 ex Kinneviken 12.7 (POS), 9 ex Rackeby skärgård 16.7 (KSv), ca 40 ex Kinneviken 2.8 (KSv), ca 75 ex Kinneviken (KSv), ca 80 ex Kinneviken 8.8 (KSv), ca ex Kinneviken 31.8 (KSv), ca ex str Kinneviken 1.9 (KSv), 13 juv str Kinneviken 8.9 (KSv), 50 ex rast Hindens rev 22.9 (HH), 20 juv str Kinneviken (KSv), 8 ex str Kinneviken 1.11 (KSv), 2 1K Hindens rev 3.11 (AJi*). Samtliga dvärgmåsar den 1.9 sträckte under dagen i flockar från 52 ex och uppåt. Dagen efter var det tomt på dvärgmåsar. Silltrut Häckningar: Minst 35 par V Kålland, framförallt på Måsbergen i Rackeby skärgård (AWd), ca 10 par Flatskär, Söne skärgård (KSv, HH). Övrigt: 1 ad Ö hamnen 13.4 (POS), 12 ex str Naven (TG, HH), 2 ex Ö hamnen 20.4 (POS), 3 ad Backgården, Gillstad 28.4 (HH), 2 ex Ö hamnen 2.5 (POS), 5 ad Trässberg 30.5 (BGJ), 1 ad Skeby (HH), 1 ad död på Rörstrandsleden 4.7 (HH). Tretåig mås 1 juv str Kinneviken 2.11 (KSv), 1 1K rast Hindens rev 3.11 (AJi*). Skräntärna Häckning: 1 par Lidköpings kommun (KSv, HH, mfl). Kentsk tärna 1 ex Kinneviken 25.7 (KSv, POS), 1 ex str Kinneviken 2.8 (KSv). Svarttärna 1 ex str Naven 9.5 (TG). Ringduva Vinterfynd: 12 ex Kilja pumphus, Dettern 3.2 (HA*), 11 ex Söne 12.2 (TG*). Turkduva Vinterfynd: 2 ex Magdalenagatan (Gunnar Eriksson), 2 ex Förstadsvägen (POS), 2 ex Månesköldsgatan (JL). Stort antal: Som mest noterades 44 ex vid Rose ns den 16.9 (KSv). I övrigt är turkduvan rapporterad från flera platser i Lidköping och Hällekis. 16

17 Fjälluggla 1 ex flög mot Ö på Hagalundsgatan, Lidköping!!!!! den 7.1 (Yngve Karlsson). Ett smått overkligt fynd. Jorduggla 1 ex str Ö hamnen 30.5 (KSv). Nattskärra 2 ex spelande Kårtorp, Kinne-Vedum 8.7 (POS), 1 ex spelande Stenåsen, Götene 13.7 (HH), 1 hane spelande + 1 hona Kårtorp, Kinne-Vedum 15.7 (HH, POS, mfl). Kungsfiskare 1 ex sågs regelbundet Mariedal (HH, CF), 1 ex Björkullasand, Götene 15.7 (POB*), 1 ex Resville 25.9 (Lennart Sundh gm Vg-svararen). Göktyta 1 ex spelande Mariedal (HH, CF), 1 ex spelande Storeberg, Tådene 5.5 (AJi*), 1 ex spelande Österäng 12.5 (BJ*), 1 ex spelande Sjöråsviken, Hällekis 12.5 (POS), 1 ex spelande Mariedal 19.5 (HH), 1 ex spelande Storeberg, Tådene 25.5 (AJi*), 2 ex spelande Cementabrottet, Hällekis 26.5 (HH), 2 ex spelande Siggetorp, Mellby i början av juni (BGJ), 1 ex Österplana 2.6 (POB*), 1 ex Cementabrottet, Hällekis 2.6 (POB*), 1 ex spelande Österplana hed 8.6 (Kent-Ove Hvass*), 1 ex spelande Sigges sten, Kållandsö 10.6 (POS, MB). Mindre hackspett Häckning: 1 par Degeberg, Rackeby och 1 par Örnvik, Rackeby (AWd). Övrigt: 1 ex Mariedal 24.3 och 24.4 (HH), 1 ex Söne båthamn 2.5 (POS, mfl), 1 ex Spiken 8.8 (POS, JB), 2 ex Spiken 9.8 (JB), 1 ex Skogshyddan 10.8 (POS, KSv), 1 ex Mariedal (HH), 1 ex Österplana hed 12.9 (Håkan Karlsson*), 1 ex Sörbovallen, Lundsbrunn 15.9 (HH), 1 ex Fridhem, Trässberg 9.12 (BGJ). Trädlärka 2 sj Råda sand 25.3 (TG*), 1 sj Råda sand 1.4 (TG), 3 sj Klyftamon 1.4 (POB*), 1 sj Råda sand 11.4 (POS), 1 sj Klyftamon 19.4 (POB*), 1 ex Motorps grustag, Götene 19.5 (HH), 1 sj Stengårdsslätten, Vättlösa 19.5 (HH), 1 sj Siggetorp, Mellby 28.5 (BGJ), 1 ex Råda sand 23.6 (HH). Sånglärka Vinterfynd: 6 ex Kilja pumphus, Tun 3.2 (HA*), minst 6 ex str Mariedal 3.2 (HH), 2 ex str Ö hamnen 4.2 (HH). Backsvala Häckningar: 636 bohål i Lidköpings kommun fördelat på 5 st kolonier (HH), 48 bohål Motorps grustag, Götene (HH), 12 bohål Brännebrona, Götene (HH). Rödstrupig piplärka 1 ex rast Ö hamnen 19.9 (POS, mfl). 17

18 Skärpiplärka Vårfynd: 1 ex str Naven 5.5 (TG). Höstfynd: 1 ex str 9.9, 1 ex str 10.9, 1 ex rast 12.9, 2 ex str 13.9, 1 ex str 16.9, 3 ex str 27.9, 3 ex därav 2 ex str 28.9, 9 ex därav 7 ex str 29.9 och 2 ex rast 1.10 samtliga sedda i Ö hamnen (KSv, TG, POS, HH), 3 ex str Hindens rev 17.9 (KSv), 1 ex Hindens rev 6.10 (POB*). Forsärla Häckning: 1 par + minst 1 pull Mariedal (HH), 1 par Resville (NK, POS), 1 par + 4 pull Stampens kvarn, Gössäter 12.5 (BJ*). Fynd under häckningstid på lämplig häcklokal: 1 par Kristinedal (HH), 1 hane sj Öredalsån, Öredal (HH), 1 ex Storeberg, Tådene (POS, KSv, HH). Övrigt: 1 ex Sandbäcken 14.6 (HH), 1 ex Blånabb, N Kedums skärgård 14.6 (HH, KSv), 1 ex str Ö hamnen 4.8 (KSv), 1 ex BPA-lager, Sandbäcken 13.8 (NK), 1 ex str Ö hamnen 24.8 (KSv), 1 ad hona Stampens kvarn, Gössäter 25.8 (BJ*), 4 ex Tun k:a 6.9 (KSv), 1 ex Ova k:a, Lundsbrunn 12.9 (HH), 2 ex Sandbäcken 16.9 (AWd), 2 ex str Hindens rev 17.9 (KSv), 1 ex Hindens rev 22.9 (HH), 1 ex Stampens kvarn, Gössäter 26.9 (BJ*), 1 ex str V hamnen 29.9 (KSv), 1 ex str S Kyrkogården 30.9 (KSv), 1 ex Ö hamnen 1.10 (KSv). Rödhake Vinterfynd: 1 ex N Kedum (Inga-Lill Fahlgren), 1 ex Trässbergsgatan (Gun Hägnander), 1 ex Höberga, Örslösa (MSv), 1 ex Skogsvägen (Inga Sönegård), 1-2 ex S Kyrkogården (KSv), 1 ex Filsbäck (KSv), 1 ex Lidköping 12.2 (TG*), 1 ex N Kedum (Inga-Lill Fahlgren). Näktergal 1 ex Framnäs 12.5 (Andreas Svärdhagen*), 1-2 ex S Kyrkogården 13.5 (KSv), 1 ex Hålltorpsdammen (KSv), 1-2 ex Filsbäck (KSv, HH), 1 ex S Kyrkogården 20.5 (BGJ), 1 ex Varvässlekroken, Källby 20.5 (HH), 1 ex 1 km öster om Hangelösa 20.5 (HH), 2 ex Sandbäcken 21.5 (HH), 1 ex Värmeverket 21.5 (HH), 1 ex Svanvik, Truve 22.5 (KSv), 1 ex Sjöråsviken, Hällekis 22.5 (POS), 1 ex Sandbäcken (KSv, HH), 1 ex Truve golfbana 26.5 (HH), 1 ex Reningsverket 28.5 (HH). Samtliga observationer avser sjungande fåglar. Svart rödstjärt Totalt minst 4 sj hannar observerade i industriområdena i Lidköping (HH, POS, NK, mfl). Höstfynd: 2 ad + 2 juv Ö hamnen 27.9 (KSv). Ringtrast 1 ex Söne 24.4 (KSv). Gräshoppsångare 2 sj Tveta 11.6 (NK, POS). Kärrsångare 2-3 sj Tveta (POS, NK, HH), 1 sj Truve golfbana 28.5 (HH), 1 sj Sigges sten, Kållandsö 2.6 (HH), 1 sj Munkängarna 4.6 (Marianne Zetterberg, Stig Zetterberg*), 1 sj Kilja, Tun 5.6 (POS), 2 sj Sunträlje, Lundsbrunn 8.6 (HH). 18

19 Trastsångare 1 revir Senäte, Kållandsö, 1 revir Sigges sten, Kållandsö, 1 revir Stommen, Fröfjorden, 1 revir Lindholmen, Strö (JL, POS, NK, mfl), 1-3 sj Sjöråsviken, Hällekis (POS, HH), 1 sj Årnäs 10.6 (POB*). Gransångare Trolig häckning: 1 par Bärstaviken, Rackeby (AWd). Sommarfynd: 1 sj Spiken (JB), 1 sj Stenåsen, Götene 8.6 (HH). Mindre flugsnappare 1-2 ad hannar sj Munkängarna (POS, HH, mfl). Skäggmes 1 par under häckningstid vid Ullersunds norra inlopp (Lars Persson-Ring, mfl), flera par häckade Filsbäck (KSv). Varfågel 1 ex Tyskagården, Svanvik (HH), 1 ex Söne 12.2 (TG), 1 ex N Kedum 23.2 (HH), 1 ex Söne (TG, POS), 1 ex Friel 1.11 (NK), 1 ex Tyskagården, Svanvik (HH), 1 ex Lovene 1.12 (Lars Larsson gm POS). Gulhämpling 1 ex överflygande Filsbäck 23.5 (KSv). Endast ett fynd tidigare. Det var vid Storeberg, Tådene den Snösiska 2 ex Ö hamnen 6.1 (TPe*), 1 hane S Kyrkogården (KSv), 1 hona S Kyrkogården 4.2 (KSv), 2 ex Ö hamnen 5.2 (KSv), 1 hona S Kyrkogården 15.2 (KSv), 1-2 ex Förstadsvägen (POS). Bändelkorsnäbb 4 ex str Lockörn 9.8 (KSv), 2 ex str Lockörn 10.8 (KSv), 1 ad hane Hindens rev 11.8 (MB), 1 hane Hindens rev 12.8 (POS), 2 juv Lockörn 16.8 (KSv), 1 hona Målaregatan (POS, MB), 1 hane + 2 honor Ängsholmens förskola, Nonnens väg (POS), 1 par Ängsholmens förskola, Nonnens väg 3.12 (HH), 1 hane + 1 hona Konsum, Drömstan 5.12 (POS), 2 ex Förstadsvägen 6.12 (Gerd Gustavsson). Bändelkorsnäbb Strandroth Foto Olle Större korsnäbb 4 ex Klyftamon 1.4 och 5 ex samma plats 19.4 (POB*), 1 ex Spiken 25.7 (Stephen Manktelow*), 1 hane Jutabadet, Årnäs 25.8 (POB*). Obest korsnäbb 19

20 1086 ex str Lockörn 10.8 (KSv). 20

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2004 Årgång 28. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2004 Årgång 28. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2004 Årgång 28 För fåglarnas skull Foto Stefan Hessle Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING 1 Föreningsfunktionärer

Läs mer

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2002. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2002. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2002 Föreningens klubbstuga i sönemad Foto Olle Strandroth Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING 1 Föreningsfunktionärer

Läs mer

Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2001. Förenings information

Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2001. Förenings information UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2001 FÖRENINGS INFORMATION 1 FÖRENINGS FUNKTIONÄRER 2 VERKSAMHETSRAPPORT 2000 2 KORTA NOTERINGAR 3 JUBILEUMSFEST 3 PROGRAM 2001

Läs mer

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2010 Årgång 34. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2010 Årgång 34. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2010 Årgång 34 Spovsnäppa foto Olle Strandroth Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING 1 Föreningsfunktionärer

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

UVEN. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2011 Årgång 35

UVEN. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2011 Årgång 35 UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2011 Årgång 35 På spaning mot nya tider Foto Olle Strandroth Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING 1 Årsmötet

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1 VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1 MINDRE SÅNGSVAN 1 ex str SV Sölve 17.10 (AJ), 37 str SV Stutanabben 18.10 (MD,TNN,RAS,MAS,CH), 10 str V Tärnö 29.10 (MAS,TOP) SPETSBERGSGÅS 2 ex str V Munkahusviken

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

UVEN. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, LIDKÖPING. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2005 Årgång 29

UVEN. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, LIDKÖPING. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2005 Årgång 29 UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2005 Årgång 29 Glada Foto Thage Kolarebacken Falsterbo Amiral Foto Martin Falsterbonäset Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20,

Läs mer

Standardrutter i Uppsala län 2008

Standardrutter i Uppsala län 2008 Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2008 Redan på 1970-talet startade Lunds universitet (Ekologiska institutionen) standardiserade häckfågelinventeringar i Sverige. Inledningsvis var det två inventeringsmetoder

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program våren 2015 Foto: K-O Hvass www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Banggiro är: 489-7930 Post skickas

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

OMSLAG Framsida och baksida Hornuggla, foto: Jörgen Toivanen

OMSLAG Framsida och baksida Hornuggla, foto: Jörgen Toivanen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET...3 GÄVLE FÅGELKLUBB...4 FÖRSÄLJNING AV KLUBBPRYLAR...4 STYRELSEN...5 HEMSIDA...5 ADRESSÄNDRINGAR...5 MEDLEMSKAP...5 GÄVLE FÅGELKLUBB ÅKER TILL FALSTERBO...6 HOLKPROJEKTET...7

Läs mer

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2005 Årgång 29. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2005 Årgång 29. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2005 Årgång 29 Tärnstreck Foto Olle Strandroth Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING Föreningsfunktionärer Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreningsinformation. Klubblokal och tillika postadress:

Innehållsförteckning. Föreningsinformation. Klubblokal och tillika postadress: Innehållsförteckning Föreningsinformation 2 Förenings funktionärer 3 Årsmötet 4 Verksamhetsberättelse för år 2012 4 "Svalbard-granne med nordpolen", Anders Widestrand visade bilder 6 Årets fågel 7 Fågelrapport

Läs mer

Första sidans foto: Lennart Jonsson

Första sidans foto: Lennart Jonsson Innehållsförteckning Föreningsinformation 2 Förenings funktionärer 3 Verksamhetsberättelse år 2011 4 Claes Astin, gäst på årsmötet 6 Årets fågel 7 Rapportsystemet Svalan 7 Fågelrapport 2011 8 Program,

Läs mer

UVEN. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2009 Årgång 33

UVEN. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2009 Årgång 33 UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2009 Årgång 33 Havsörn på Sveriges nationaldag 6 juni i Ekens skärgård foto Bjarne Modig Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20,

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Torsdag 10 januari till söndag 13 januari 2008 Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén Deltagare: Britta Svensson, Lars Svantesson, Lars Norell, Lena Johansson, Tony Johansson,

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR Sammanfattning av inventeringsresultatet 205 Vänerns fågelskär har inventerats med avseende på häckande fåglar årligen sedan 994. Undersökningen fokuserar på

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011 StOF:s tjejresa till Öland 13-16 maj 2011 Ett soligt Öland ännu en gång Deltagare: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång-Lindqvist, Anita Melin, Maria Stenmark, Annika Morberg, Marianne Dannbeck, Stina Yström.

Läs mer

UVEN. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2008 Årgång 32

UVEN. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2008 Årgång 32 UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2008 Årgång 32 Vitkindade gäss framför Långe Jan, Ottenby Öland foto Olle Strandroth Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531

Läs mer

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson.

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti 2014. Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Sam Hjalmarsson Vatten och växtlighet Det blev en mycket mild start på året. I början av januari

Läs mer

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2010 Årgång 34. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2010 Årgång 34. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2010 Årgång 34 Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING Nisse och Lasse ringar en berguvsunge 2009 1 Föreningsfunktionärer

Läs mer

Fakta om Upplands häckande fågelarter

Fakta om Upplands häckande fågelarter BILL DOUHAN Fakta om Upplands häckande fågelarter Sveriges Ornitologiska Förening har nyligen givit ut Fåglarna i Sverige antal och förekomst. Syftet med denna bok är att redovisa hur många par av varje

Läs mer

Reserapport, Norra Bohuslän

Reserapport, Norra Bohuslän Reserapport, Norra Bohuslän Från torsdagen den 28/10 till söndagen den 1/11 genomförde StOF en exkursion till norra Bohuslän med Hasse Nordin och P-G Laren som reseledare. Förhoppningarna var att vi skulle

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Lördag 14/6 Vi startade från Näshulta kl 8.00 och åkte i Mickes Volvo upp mot Varangerhalvön. Ett stopp

Läs mer

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning,

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Årets fågeltornskamp genomfördes under en dag där de flesta deltagarna fick uppleva en fantastiskt solig försommardag. Kylig morgon, har jag förstått, på

Läs mer

Fåglar i Strömsholms naturreservat

Fåglar i Strömsholms naturreservat Foto: Thomas Norrman Fåglar i Strömsholms naturreservat Stefan Johansson Kolbäck 14 december, 2007 Strömsholms naturreservat Billingen, Borgåsund, Ekholmen/Lindholmen/Häggholmen, Jordmarken/Stavsholmen,

Läs mer

Svensk ringmärkning 2008

Svensk ringmärkning 2008 Återfyndsplatser under år 2008 av fåglar ringmärkta i Sverige. Ett av de mera anmärkningsvärda återfynden 2008 var en blåhake Luscina svecia som rapporterades från Pakistan. foto: tomas lundquist 20 fågelåret

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Syd

Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden söderut, utmed väg 511 och 514 när vi lämnat väg 53 mot Oxelösund. Den följer

Läs mer

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Sören Lindén, Stockholms ornitologiska förening 36 arter kustfåglar Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Stockholms skärgård,

Läs mer

Tåkerns Fältstation Informerar mars -11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION. Teckning: Gebbe Björkman. Informerar mars-11

Tåkerns Fältstation Informerar mars -11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION. Teckning: Gebbe Björkman. Informerar mars-11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION Havsörnar Teckning: Gebbe Björkman Informerar mars-11 Föreningen Tåkerns Fältstation är en sammanslutning av fauna och flora intresserade personer och har till ändamål

Läs mer

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2003 Årgång 27. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2003 Årgång 27. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2003 Årgång 27 Segerstadsfyr Öland 2003 Foto Stefan Hessle Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING Föreningsfunktionärer

Läs mer

Fåglar i Ulricehamns kommun 2003 Ulricehamns Fågelgrupp (UFG), gm Jan Andersson

Fåglar i Ulricehamns kommun 2003 Ulricehamns Fågelgrupp (UFG), gm Jan Andersson 1 Fåglar i Ulricehamns kommun 2003 Ulricehamns Fågelgrupp (UFG), gm Jan Andersson Följande dokumentation av fågelobservationer i kommunen är den åttonde i raden sedan pågående serie av fågelrapporter påbörjades

Läs mer

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 Text: Petter Nordvander. Foto: Petter Nordvander och Monica Ahlberg Ottenby fågelstation och fyren Långe Jan. Foto: Petter Nordvander Reseledare:

Läs mer

SPETSBERGSGÅS: Enstaka individer ses varje vår och höst, som mest 41 ex under årets gåsboom i Lidhem 9/3-13.

SPETSBERGSGÅS: Enstaka individer ses varje vår och höst, som mest 41 ex under årets gåsboom i Lidhem 9/3-13. Fåglar i Växjö Artlista som bygger på en sammanställning i Växjö fågelklubbs tidskrift Lommen. Den är gjord av Mats Henriksson och bygger på fågelrapporter till Artportalen. KNÖLSVAN: Häckningar har rapporterats

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

Fågellokaler i Hudiksvalls kommun

Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Utgiven av Hudiksvalls kommun och Hudiksvallsregionens fågelklubb (HFK) Redaktion Mats Axbrink, Lars Göran Lindström, Mats Sundkvist,

Läs mer

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Falsterbo är känt för sitt magnifika sträck med bivråkar och andra rovfåglar kring månadsskiftet augusti/september.

Läs mer

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75 Deltagare; Bengt Andersson, bambosa@telia.com Lars Nilsson, larskocken@hotmail.com Joel Levin, joel_levin@hotmail.com Leif Dehlin, leif.dehlin@studieframjandet.se Resans upplägg; Resan gick via Helsingborg

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

Fågelinventering Sässmanområdet 2013

Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Stefan Persson Bete vid Sässmans västra strand Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg Inventeringens genomförande

Läs mer

Torsdagen den 23 maj. Strandskata.

Torsdagen den 23 maj. Strandskata. Skåne Torsdag 23 söndag 26 maj 2013 Reseledare: Hans-Georg Wallentinus Deltagare: Monica Ahlberg, Gunilla, Lundborg, Monika Svensson och Sonia Wallentinus Fotografer: Monica Ahlberg och Gunilla Lundborg

Läs mer

Vanliga fåglar i Oset och Rynningeviken

Vanliga fåglar i Oset och Rynningeviken Det nya fågellivet Välkommen till naturreservaten Oset och ynningeviken, ett restaurerat våtmarkslandskap som återigen lockar häckande och rastande fåglar. 1 värs över Närke och Sverige går sedan urminnes

Läs mer

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2010 För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet mellan UOF och länsstyrelsen med syftet att följa upp trender hos häckande fågelarter i Uppsala

Läs mer

Rödlistan Åke Widgren

Rödlistan Åke Widgren Rödlistan 2015 Åke Widgren Två gånger tidigare har jag i Fåglar i Blekinge (Widgren 2004 och 2011) presenterat vilka blekingefåglar som varit rödlistade. Den nationella rödlistan revideras vart femte år.

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Skövde Fågelklubbs styrelse Klubbens lokal ligger på Norra Bergvägen 21 i Skövde.

Skövde Fågelklubb. Skövde Fågelklubbs styrelse Klubbens lokal ligger på Norra Bergvägen 21 i Skövde. Skövde Fågelklubb Klubbens lokal ligger på Norra Bergvägen 21 i Skövde. Medlem i klubben blir man genom att för enskilt medlemskap sätta i 150 kr på bankgiro: 489-7930, för familjemedlemskap 200 kr och

Läs mer

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen Ölandsresan 19-22 maj 2016 Text: Håkan Steen Nattlig promenad vid Penåsa. Här hördes nattskärra, morkulla och enkelbeckasin bland annat. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Torsdag 19 maj Nio deltagare och

Läs mer

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Öland 4-7 oktober 2012 Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Vy över Schäferiängarna. Foto: Magnus Stenmark. Omslag: vitkindade gäss. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Öland, Ottenby,

Läs mer

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne Fågelinventering Hösten 008 Stora Beddinge ängar 58: Trelleborgs kommun Skåne Gråhäger Richard Bergendahl Trelleborgs kommun 008-1-15 Inledning... Inventeringsutförandet... Områdesbeskrivning... Vädret...

Läs mer

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson.

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. ÖLAND 13-17 maj 2015 13 maj: Den 13 maj började årets BohOF-resa till Öland och det blev en långhelg

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2 En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2 Nu finns ett unikt tillfälle att köpa akvareller, tryck, olja etc av fåglar till ett försiktigt marknadspris. Alla har kontrollerats

Läs mer

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Nordöstra Bogeviken och Slite samhälle, betraktat från söder. Enligt uppdrag av Ola Wizén Visby 2015-08-17 2 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014

Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014 Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014 Reseledare: Erik Peurell (reserapporttext) och P-G Larén Deltagare: Stina Yström, Karin Oknemark, Leif Lindholm, Staffan Nordin,

Läs mer

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa?

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? StOF:s exkursion till Skåne och Halland 30/8-2/9 2012 Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? Gruppen (utom

Läs mer

Tidtabell för fågelflyttning genom Blekinge VII

Tidtabell för fågelflyttning genom Blekinge VII Tidtabell för fågelflyttning genom Blekinge VII Thomas Nilsson Inledning Med fyraårsintervall har artiklar rörande fåglars flyttning genom Blekinge publicerats i Fåglar i Blekinge (senast Nilsson 2012).

Läs mer

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Foto: Björn Sjögren 2 Sammanfattning På uppdrag av Velamsundstyrelsen, Nacka kommun, har i Velamsunds naturreservat under hösten 2007 och året 2008 (t.o.m.3/12

Läs mer

Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler augusti 2016

Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler augusti 2016 Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler 25-28 augusti 2016 Soluppgång vid Nabben. Foto: Klas Reimers. Resan i sammanfattning Avresa från Liljeholmstorget i två minibussar på torsdagsmorgonen kl

Läs mer

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013.

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. För tredje året i rad genomförde vi en resa till Israel, den gick av stapeln 9/3-16/3 och var därmed den tidigaste resa vi gjort. Artsamansättningen blir då lite annorlunda,

Läs mer

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Sö 11/6 Hann röja det mesta från studentskivan dagen innan före jag stack med Kents bil och hämtade upp honom kl 6.00 på morgonen i Hållsta. Utan missöden

Läs mer

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR JUNI 2013 juni -13: 1

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR JUNI 2013 juni -13: 1 VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR JUNI 2013 juni -13: 1 VITKINDAD GÅS 2 par Kråkenabben 2-7.6 (MÅP,JN), 22 ex str O Munkahusviken 5.6 (MD), 2 ex str SV Stutanabben 23.6 (TNN), 21 ex Elleholm 24.6 (MAO) SNATTERAND

Läs mer

Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu

Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu Meddelande nr 212 från Falsterbo Fågelstation NILS KJELLÉN Från och med hösten 2001 har Nils Kjellén tagit över ansvaret för sträckräkningarna från Nabben,

Läs mer

Fågellivet i Florarnas naturreservat

Fågellivet i Florarnas naturreservat Jörgen sjöström UOF Fågellivet i Florarnas naturreservat en översikt 1970-2010. 1 9 7 1 0 2 1 1 Det är nästan precis fyrtio år sedan jag första gången besökte det stora myrområdet Florarna i nordöstra

Läs mer

Fåglar i Södra Vätterbygden 1-2007. Jönköpings Fågelklubb

Fåglar i Södra Vätterbygden 1-2007. Jönköpings Fågelklubb Fåglar i Södra Vätterbygden 1-2007 Jönköpings Fågelklubb Tidskrift utgiven av: Jönköpings Fågelklubb Ansvarig utgivare: Anders Söderlund Redaktion: Björn Merkell, Anders Söderlund, Redaktionsadress: Öland,

Läs mer

foto: krister carlsson

foto: krister carlsson foto: krister carlsson foto: p-g bentz 22 fågelåret 2010 Svensk ringmärkning 2010 thord fransson, lina jansson, tuomo kolehmainen & thomas wenninger Ringmärkningen i Sverige kan nu summera det hundrade

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program hösten 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program hösten 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program hösten 2015 www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Man blir medlem i klubben genom att sätta i 150 kr

Läs mer

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1 En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1 Nu finns ett unikt tillfälle att köpa akvareller, tryck, olja etc av fåglar till ett försiktigt marknadspris. Alla har kontrollerats

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Jonas Grahn Länsstyrelsen Västerbotten jonas.grahn@lansstyrelsen.se Bakgrund Vajsjön, strax utanför Norsjö samhälle, är en av Västerbottens läns få riktiga

Läs mer

Tillfällig tidtabell Kinnekullebanan Berör endast trafiken till och från Göteborg, övriga tåg går enligt ordinarie tidtabell och redovisas ej.

Tillfällig tidtabell Kinnekullebanan Berör endast trafiken till och från Göteborg, övriga tåg går enligt ordinarie tidtabell och redovisas ej. Tillfällig tidtabell Kinnekullebanan 150403 Tåg Buss Buss Tåg Buss Buss Tåg Buss Buss Tåg Buss 3322 3322 3322 13324 13324 13324 13326 13326 13326 3328 3328 F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S) F(S)

Läs mer

Hallandsresan november

Hallandsresan november Hallandsresan 2013 8-10 november Tärnan on tour Halland 8-10 november 2013 Tärnan on tour Efter flera års uppehåll i flerdagsresandet kände vi, Karin Lindström och Susanne Stilling, att det vore kul att

Läs mer

Tåg Buss Tåg Buss Tåg Buss M-TO M-TO M-TO M-TO M-TO M-TO

Tåg Buss Tåg Buss Tåg Buss M-TO M-TO M-TO M-TO M-TO M-TO Tillfällig tidtabell Kinnekullebanan 150720-157023 Tåg Buss Tåg Buss Tåg Buss 3301 3301 3303 3303 3305 3305 M-TO M-TO M-TO M-TO M-TO M-TO fr Örebro C 07:57 I 07:59 I 08:10 I 08:16 I 08:17 I 08:33 I 08:46

Läs mer

Program hösten 2016 Skövde Fågelklubb

Program hösten 2016 Skövde Fågelklubb Program hösten 2016 Skövde Fågelklubb www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Bankgiro är: 489-7930 Post skickas till Ordförande

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst.

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Sö 23/4 Blev upphämtad i Hållsta av AST och JD och vi for ner till Skavsta. Träffade LW

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

Första sidans foto: Lennart Jonsson Gulsparv, Emberiza citrinella.

Första sidans foto: Lennart Jonsson Gulsparv, Emberiza citrinella. Innehållsförteckning Föreningsinformation 2 Föreningsfunktionärer 3 Kallelse till årsmöte 3 10 år med Havsörnen i Lidköpings kommun 4 Projekt tornfalk 6 Nya mönster kring val av häckningsområde för fiskgjuse

Läs mer

Fågelobservationer på Lidingö 2000

Fågelobservationer på Lidingö 2000 Fågelobservationer på Lidingö 2000 Peter Lundberg Under året observerades sammanlagt 163 fågelarter på Lidingö, vilket innebär en fortsatt bra nivå. Anmärkningsvärt under året i övrigt var rekordtidiga

Läs mer

Skövde Fågelklubb Program våren 2016

Skövde Fågelklubb Program våren 2016 Skövde Fågelklubb Program våren 2016 Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Post skickas till Ordförande! Medlemsskap kostar 150 kr, för de under 16 år;

Läs mer

Tingsryds fågelklubb Vårprogram 2012 natur och om aktiviteter i vår förening. Gå in och läs.

Tingsryds fågelklubb Vårprogram 2012 natur och om aktiviteter i vår förening. Gå in och läs. Tingsryds fågelklubb Vårprogram 2012 Sidensvans www.kofnet.org/tfk På vår hemsida finns massor av intressant läsning om fåglar, natur och om aktiviteter i vår förening. Gå in och läs. Varje dag! Vårprogram

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

Tidtabell för fågelflyttning genom Blekinge VI

Tidtabell för fågelflyttning genom Blekinge VI Tidtabell för fågelflyttning genom Blekinge VI Thomas Nilsson Med fyraårsintervall har artiklar rörande fåglars flyttning genom Blekinge publicerats i Fåglar i Blekinge (senast Nilsson 2007). Nu är tiden

Läs mer

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II)

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II) Norrbottens Ornitologiska Förening Program april-oktober 2015 Varmt välkomna till NOF:s aktiviteter. För att underlätta din planering har vi varudeklarerat exkursionerna: I - För nybörjare och familjer.

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR MAJ 2013 maj -13: 1. 1 ex str NO Hanö 9.5 (AJ), 2 ex Sandviken 10.5 (MÅP), 8 ex str O Oxhaga 10.5 (TNN)

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR MAJ 2013 maj -13: 1. 1 ex str NO Hanö 9.5 (AJ), 2 ex Sandviken 10.5 (MÅP), 8 ex str O Oxhaga 10.5 (TNN) VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR MAJ 2013 maj -13: 1 SÅNGSVAN FJÄLLGÅS PRUTGÅS 1 ex str NO Hanö 9.5 (AJ), 2 ex Sandviken 10.5 (MÅP), 8 ex str O Oxhaga 10.5 (TNN) 1 ex str O, tillsammans med 15 vitkindade gäss,

Läs mer

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 Deltagare: Anders Claesson, Liselotte Claesson, Jörgen Fagerblom, Ann- Jeanette Fagerblom, Maria Henriksson, Oscar Berkefalk- Westman, Kicki Westman,

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer