UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2003 Årgång 27. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, LIDKÖPING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2003 Årgång 27. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING"

Transkript

1 UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2003 Årgång 27 Havsörn i Vänern Foto Olle Strandroth Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, LIDKÖPING 1

2 Föreningsfunktionärer Ordförande Nils Karvik tel Vice Ordförande Lars P-son Ring tel Sekreterare Stefan Hessle tel Kassör Jonas Lind tel Ledamot Olle Strandroth tel Ledamot Hans Hägnander tel Ledamot Martin Bolms tel Suppleant Margit Svantesson Redaktion Uven Redaktör Håkan Pettersson tel Olle Strandroth tel Jonas Lind tel Rapportmottagare Hans Hägnander tel Berguvs rapporter Nils Karvik tel Verksamhetsrapport 2002 Medlemsantal Klubbens medlemsantal har under året varit 209 st varav 38 st juniorer. Vi har för tredje året fler än 200 medlemmar. Ekonomisk ställning Konto Inkomster Utgifter Ingående saldo 53772,32 Medlemsavgifter 10020,00 0,00 Mötesverksamhet 940, ,50 Frimärken 0, ,00 Klubblokal 3000, ,00 Inventering 38816, ,75 Uven 0, ,00 Diverse Ö. Hamnen 0,00 0,00 Söne 0, ,00 Försäljning 0,00 0,00 Bidrag 1140,00 0,00 Övrigt 838, ,50 Utgående saldo 62598, , ,97 2

3 STYRELSEN: Ordförande: Nils Karvik Sekreterare Stefan Hessle Kassör: Jonas Lind Ledamöter: Lars Persson-Ring Hans Hägnander P-O Strandroth Martin Bolms Revisorer: Ove Larsson Per Grenabo Revisors suppleanter: Gode Karlsson Rolf Karlsson Valberedning: Alf Lindblad (sammankallande) Håkan Pettersson VERKSAMHETSLEDARE: Rapportmottagare: Hans Hägnander Fågeltornsansvarig: Nils Karvik Klubblokalen: Styrelsen Uven: Håkan Pettersson (ansv. utg.) Jonas Lind P-O Strandroth Inventeringsansvarig: Anders Widestrand Hans Hägnander Programgrupp: Styrelsen Holkansvarig: Alf Lindblad Materielansvarig: Hans Hägnander VGOF - repr. P-O Strandroth Vi har haft åtta klubbmöten med mycket varierat innehåll så som sommarens bilder, Bullarebygden med Sture Olsson, CES på Söne, grillkväll, holkbygge mm. Styrelsen har även den varit sammankallad till ett antal möten där en mängd frågor och skrivelser har avhandlas t ex vassprojektet i Ullersund, utfyllnad av Östra hamnen, översiktplanen för Lidköpings kommun och inte minst klubbens möten och exkursioner har här behandlats. Föreningen har som vanligt bedrivit en aktiv verksamhet under det gångna året och varit drivande i ett antal frågor och projekt främst inom vår egen kommun. Av de projekt vi är med i kan nämnas Vänerinventeringen, fiskgjuse, skarvmärkning, sträckräkning vid Naven och Kinneviken samt CES-projektet vid Söne. Vi har under året haft besök av Mats Andersson och Sture Olsson som visat fina bilder och på ett fängslande sätt berättat om sina äventyr. Även klubbens egna fotografer har vid några tillfällen visat bilder och berättat. Av klubbens exkursioner kan nämnas örnskådning vid Hornborgarsjön, uggleexkursion med Nisse, Vedholmen med Inga och Margit, Kinnekulle med Hans och expedition Falsterbo. Klubben har också haft två mycket uppskattade studiecirklar i fågelkunskap. Tidningen UVEN utkommer med två nummer per år och den är en viktig del av klubbens ansikte utåt och dessutom en trevlig läsning att få hem i brevlådan. Vår hemsida på webben är också en viktig del i att synas utåt och där gör vår webredaktör en betydande arbetsinsats. Vi har numera dessutom ett hedersmedlemskap inom klubben och som nummer ett i denna framtida prominenta samling fågelskådare har vi valt Evert Persson. Lidköping i mars 2003 Styrelsen i Lidköpings Fågelklubb 3

4 Program 2003 Lördag 7/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Tisdag 10/ Nattsångare, nattskärra och kornknarr! Vi söker genom lämpliga lokaler. Samling vid g:a vattentornet. Kontaktman: Olle Strandroth tel Lördag 14/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Lördag 28/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Lördag 12/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Lördag 19/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Lördag 2/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Tisdag 5/8 kl Klubbmöte vid kuren Östra hamnen /grillparty! Vi ses vid kuren på utfyllnaden bakom värmeverket för att skåda vadare m.m, som det brukar finnas gott om vid denna tidpunkt. Traditionellt bjuder vi på grillkorven! Kontaktman Hans Hägnander Lördag 09/ ) Lördag 23/ ) Lördag 30/ ) CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan Tisdag 2/9 kl Klubbmöte tornet, Söne mad Redovisning av årets CES-märkningar. Söndag 28/9 Soluppgång, ringmärkning på Hindens rev. 4

5 Anmälan för samåkning till Jonas Lind eller Stefan Hessle Tisdag 7/10 kl Göran Darefelt visar Svalan rapportsystem Stadshuset. Ingång från Skaragatan. Vi tittar på hur Svalan rapporteringssystemet fungerar och vad som finns där. Program /10 Ölandsresa. Begränsat antal platser! Först till kvarn?. Intresseanmälan till Martin Bolms eller Nils Karvik Tisdag 4/11 kl Klubbmöte Ammarnäs Stefan Hessle visar bilder och kåserar om Ammarnäs Söndag 16/11. kl Holkbygge. Praktiskt naturvårdsarbete tillsammans med SNF. Vi bygger holkar! Plats: Slöjdsalen Lidåkerskolan. Material finns på plats. Tisdag 9/12 kl Lussefika i klubblokalen Anmälan till Nils Karvik om ni önskar landgång. Nisse visar egen producerad video från en fågelskådarresa till Mallorca. Korta noteringar Riksinventeringsart för 2003 är backsvala Alla fågelintresserade kan vara med och rapportera in backsvalekolonier från grustag, strandbrinkar och andra platser. 5

6 Det finns goda skäl att göra en riksinventering av arten. Ett är att någon omfattande inventering aldrig skett för att få en totalbild av artens förekomst och numerär i landet. Den långsiktiga tanken med SOF:s riksinventeringar är att man ska få en grundplattform att stå på, för att efter en del år kunna ha möjligheten att göra en förnyad riksinventering av respektive art, och på så sätt kunna skapa sig en klarare bild över beståndsutveckling och förekomst. Svensk Fågelatlas (1999) antar att den svenska populationen av backsvala uppgår till par, och konstaterar samtidigt att det är en mycket osäker uppgift. Man rapporterar sina observationer till den lokala ornitologiska föreningen. Hans Hägnander, Fallet 7112 Mariedal, Lundsbrunn eller ring 0511/ Klubbrapporter Sjön Östen söndagen den 23/3 I strålande solsken + tilltagande vind, exkursion till sjön Östen. Nio medlemmar i Stures buss och någon personbil. En stor flock gäss på Stora Ek s marker som troligen innehöll fjällgås som vi inte hann se innan flocken lyfte. Strax efteråt såg vi ändå en dubbeltrast. Vidare till Odensåker där vi gick till det gamla tornet. Spillkråka och hämpling + fika i en underbar miljö. Därefter vidare till Öja där det har byggts en ny utsiktsplattform för sjöfågelskådning, med möjlighet att fika även inomhus vid dåligt väder. Vi såg bl.a. salskrake, tranor, häger. Höjdpunkten var vid Bannkälla där vi kunde studera karaktärer hos sädgås och spetsbergsgås i samma blickfång. Martin Bolms o. Olle Strandroth Ugglor Söndag kväll den 9 mars var Lidköpings Fågelklubben ute på ugglelyssning i Klyftamons skogsmarker. Vi var tio medlemmar som åkte iväg från Lidköping med stor förväntan på att få höra och kanske se några ugglor. När vi kom fram var det vår minsta uggla, sparvugglan, vi hoppades få kontakt med. Men den var tyst och vi försökte att locka fram den med visslingar men tyvärr så gick det inte denna kväll. Det fungerade dock för en dryg vecka sedan. Vi beslöt att ge upp denna lilla uggla och satsa på den största av våra ugglor, nämligen berguven.. Efter en promenad på ca 500 meter i allt mer mörker hördes ett HOO. Där var han, berguvhannen med sitt mäktiga lockrop efter sin hona. Men efter en stund tystnade han. Det var dags att ge sig ut på jakt och bjuda honan på en gó sork. Därefter åkte vi in än djupare i Klyftamons skogar för att lyssna efter pärlugglans härliga läte. Tyvärr var den tyst även denna kväll. Men däremot hörde vi 3-4 kattugglor innan vi lämnade ugglemarkerna efter en skön kväll. Nisse Karvik Våraktiviteter man måste prioritera Söndagen den 13 april 2003 hängde jag med för att det var PO Johansson som skulle visa "sina marker" i Klyftamon. PO är speciell med intresse för skogsmarker. Ett brinnande sådant. Tänk att som vanlig kille kunna få en institution bildligt på knä och sedan få ett reservat som resultat. Han fick dom höga gubbarna att lyssna och till och med få ut dom i sina tassemarker 6

7 för att förstå att detta var / är något speciellt. Det vet tjejer och killar (gubbar) i Lidköpings Fågelklubb. Utan kompass tar han oss fram och tillbaka till våra bilar. Synd om Nisse med dåligt ben/fot och reservglasögon och flera andra med men, men vi tog i lite extra och allt gick vägen. En mycket lyckad förmiddag i stilla, lite disigt väder med bra fotoljus och fint ljud på allt kvitter enligt Olle som hela tiden bar sin tub över kullfallna träd, berg och våta myrmarker. Tjädern hörde vi inte, men såg flera färska spillningsställen. Fåglalåten var inte riklig men intensiv t. ex. järnsparvens som vi också såg i Olles tub. Och några av oss fick se en örn över trädtopparna ett par sekunder. Alla dessa namn gav oss även kulturellt utbyte. Tisslatorp, Stockholmsbråten, Billserud, St Gåsmossen, Bjursjön, Borgehall, Koflymarken och Hejderriddarebostället från 1700 och 1800-talet med eldstad. Men stor eller mindre korsnäbb, vilket blev det? Undrar Rolf Karlsson Vinterfåglar Söndagen den 16 februari samlades 6 deltagare vi g:a vattentornet för att åka ut på exkursion. Denna gång skulle det handla om vinterfåglar och strömstarar. Vi styrde kosan mot Hornborgasjön för att se om vi kunde få se lite av vad som observerats där de senaste dagarna: Bl.a. jorduggla snösiska örnar mm. Första stoppet blev Trandansen. En kall måttlig nordlig vind gjorde sitt till för att försöka kyla ned oss. Vi såg inga örnar och nästan inget annat heller. Fortsatte så till Sätunamaden där ytterligare två deltagare mötte upp. Vi traskade runt ute på maden i förhoppning om att stöta upp nåt kul. Varfågel och fjällvråk blev det roligaste arterna. En tjock dimma drev sedan in och gjorde sikten urusel. Efter att vi fikat vid Hälsingsgården åkte vi till Varnhem för att försöka få se strömstare. Det gick tyvärr dåligt det också. Dock fick de flesta deltagarna se en ny och trevlig lokal som upplevs bäst i maj, när alla blommor och träd slagit ut. Därefter åkte vi hemåt. Hans Hägnander Under hökens vingar... Fynd av ringmärkta fåglar tagna av kända rovfåglar Berguv Det har meddelats 32 fynd av 17 arter från silvertärna till lappuggla och häger. Gräsanden tas ofta och 6 fynd finns i materialet, bland annat en 2K-fågel från Malmö till Turku ja Pori, Finland. Berguven tar ofta andra ugglor och rovfåglar, av duvhök finns 2 fynd och av ormvråk 3 fynd, av tornfalk 2 fynd Bohuslän, av pilgrimsfalk 1 fynd och av fiskgjuse 3 fynd. Bland ugglorna kan berguven ta alla arter, vi har exempel på lappuggla i Norrbotten december, slaguggla - två ungfåglar i Uppland, kattuggla - två ringar i Sörmland, hornuggla - ett fynd från Småland, jorduggla - en 3K-fågel från Kalix, slagen i Wasa, Finland och en pärluggla från Dalarna påträffad i uvbo i Austagder, Norge. Av häger finns två fynd från Småland. Av måsfåglar silvertärna och fiskmås 13K från Sörmland. En ung gråtrut från Hälsingland togs av 7

8 en 10-årig berguv i en laxodling i Medelpad i oktober och en gråtrutring från Hallands Väderö hittades i ett uvbo i Blekinge. Rester efter en ung havstrut hittades i Bohuslän. Roland Staav Naturhistoriska riksmuseet Ringmärkningscentralen Fågelrapporter 2002 Från Lidköpings och Götene kommun Smålom 38 ex str Naven högsta dagssumma var den 7.5 då 9 ex str (TG, mfl), 1 ex str Hindens rev 9.5 (KSv), 2 ex str Hindens rev 11.5 (KSv), 1 ex str Kinneviken 2.8 (KSv), 4 ex str Kinneviken 1.9 (KSv), 3 ex str Kinneviken 14.9 (KSv), 4 ex str Hindens rev 22.9 (HH), 4 ex str Kinneviken 27.9 (KSv), 13 ex str Hindens rev 5.10 (KSv), 1 ex str Kinneviken 1.11 (KSv), 16 ex str Kinneviken 2.11 (KSv), 12 ex str Kinneviken (KSv). Svartnäbbad islom 1 ad i sommardräkt mot SV Hindens rev 22.9 (HH). Smådopping Häckning: 2 par på bo Björnegårdsdammen, Råda (KSv, HH, POS). Skäggdopping Vinterfynd: 4 ex Sandbäcken 4.2 (HH), 2 ex Ö hamnen 4.2 (HH), 3 ex Kinneviken 6.2 (NK), 32 ex Kinneviken 12.2 (TG*), 2 ex Söne 12.2 (TG*). Gråhakedopping 1 ad Svanvik, Truve 26.4 (KSv), 1 ex mot S Naven 6.5 (TG), 1 ex Björkullasand, Götene 6.9 (POB*). Svarthakedopping 1 ex Naven 15.4 (TG), 1 ex Hindens rev 17.9 (KSv). Svarthalsad dopping 2 ex str Naven 5.5 (TG). Storskarv Häckningar: 679 bon Måsbergen, Rackeby skärgård och 91 bon Måken, Rackeby skärgård (AWd, JL). Vinterfynd: 30 ex Ö hamnen 6.1 (TPe*), 3 ex Ö hamnen 12.2 (TG*). Rördrom 8

9 Tutande fåglar (högsta antal inom parentes) har hörts på dessa ställen: Vänsjöviken (2), Kleversbergen, Fröfjorden (1), Kärret, Fröfjorden (1), Ullersunds inlopp, norra stranden (1), Ullersunds inlopp, södra stranden (1), Granudden, nordöstra delen av Fröfjorden (1), Drakeberget, Djurgårds udde (1), Skarefjorden/Ekedalen (1), Lindöviken, Husbacken, Läckö (1), N Kedum (3), Söne (2), Spiken (3), Naven (2), Stallviken, Läckö (1), Svanvik och Källby (1). Dessa hördes (och i en del fall observerades) utav: KSv, POS, TG, JL, NK, HH, AWd, MB 9

10 Häger Häckning: 10 par markhäckande på ön Måken i Rackeby skärgård (JL, AWd). Dessutom finns det en större koloni i Trässberg och en mindre koloni i Storeberg (NK). Dessa har funnits i flera år. (Uppgifter angående antal bon finns ej). Vinterfynd: 1 ex Lidköping 12.2 (TG*), 1 ex Klovet, Filsbäck 27.2 (HH), 1 ex Mariedal och (HH, CF). Vit stork 1 ex Russelbacka, Järpås 30.6 (POS, KSv, NK) och 1.7 (andrahandsuppgift från Ingemar Nilsson via Vg-larm). Mindre sångsvan 12 ex Ö hamnen (KSv), 7 ex Ö hamnen (KSv). Grågås Häckning: Minst 17 kullar Söne den 19.5 (KSv, mfl), 3 kullar Lugnås, Ullersund (POS), 1 kull Ekedalen, Rackeby (POS). Vinterfynd: 6 ex Kilja pumphus, Dettern 3.2 (HA*), 1 ex Sandbäcken 4.2 (HH), 2 ex Ö hamnen 4.2 (HH), 99 ex N Kedum 23.2 (HH). Stora antal: 200 ex Söne 17.3, 250 ex Söne 25.5, 290 ex Söne 12.7, 250 ex Söne 11.8, 400 ex Söne 30.8 (JL, mfl), dessutom ca 300 ex N Kedum 14.8 (HH). Svangås 1 ex Klitt, Rackeby skärgård 14.6 (JL, POS mfl), 1 ex Ö hamnen (KSv, POS), 1 ex Ö hamnen 3.7 (POS). Första fyndet i kommunen av denna parkrymling. Observationerna avser med största sannolikhet samma fågel. Vitkindad gås Häckning: 3 par + 2 pull Tjursholmarna (JL, AWd). Vinterfynd: 2 ex Ö hamnen 4.2 (HH), 1 ex Ö hamnen 17.2 (POS). Övrigt: 1 ex Främmestadsfjorden 17.3 (KSv), 12 ex str Naven 19.4 (HH), 1 ex Ö hamnen 23.4 (KSv), 1 ex Ekedalen, Rackeby 24.4 (POS), 55 ex str (en flock) Naven 8.5 (TG), 1-4 ex Ö hamnen (KSv, POS, mfl), 1 ex Klitt, Rackeby skärgård 14.6 (JL, mfl), 1 ex Ö hamnen 19.7 (HH), 7 ex Framnäs 27.8 (NK), 5 ex Ö hamnen 28.8 (POS), 7 ex Söne (JL, KSv), 5 ex Ö hamnen 1.9 (POS), 5 ex Ö hamnen 5.9 (HH), 4 ex Ö hamnen 12.9 (POS), 4 ex Ö hamnen 17.9 (HH), 2 ex Svanvik, Truve 28.9 (KSv), 11 ex Kinnekulle 7.10 (Leif Johansson*). Prutgås 1 ex mot N Söne 17.3 (KSv), 1 ex N Kedum 23.3 (TG*), 4 ex mot SV Hindens rev 22.9 (HH). Gravand 1 par mot S Naven 7.5 (TG), 1 ex Ö hamnen 13.5 (JB), 6 ex str Ö hamnen 2.8 (KSv), 1 juv rast Ö hamnen (KSv, POS, NK). Snatterand 2 par Söne båthamn 2.5 (POS, mfl), 1 par Sjöråsviken, Hällekis 12.5 (POS), 1 par Rackeby 20.5 (KSv), 2 hannar Hålltorpsdammen 22.6 (KSv), 1 par Ö hamnen (KSv, HH). 10

11 Årta 1 hane Ö hamnen (POS), 1 par Ekedalen, Rackeby 14.4 (POS), 1 hane Ö hamnen 17.4 (POS), 1 hane Ekedalen, Rackeby 19.4 (POS), 1 par Ekedalen, Rackeby 21.4 (POS), 1 hane Ekedalen, Rackeby 25.4 (POS), 1 hane Svanvik, Truve 27.4 (KSv), 1 hane Hålltorpsdammen 18.5 (KSv), 1 par Ö hamnen 18.5 (KSv), 1 par Aspelund, Ledsjö 19.5 (HH). Vigg Vinterfynd: 3 hannar N Kedum 23.2 (HH). Bergand Vårfynd: 13 ex str Naven 9.5 (TG), 2 hannar + 1 hona str Hindens rev 9.5 (KSv), 3 hannar + 2 honor str Hindens rev 11.5 (KSv). Höstfynd: 2 ex Ö hamnen 31.7 (POS, TG), 1 ex Kinneviken 27.9 (KSv), 2 honor Kinneviken 2.11 (KSv). Ejder Vårfynd: Totalt 111 ex str Naven (TG, mfl), 4 hannar + 1 hona Svanvik, Truve 24.4 (KSv), 2 honor str Hindens rev 9.5 (KSv), 4 ex str Hindens rev 11.5 (KSv), 1 par str Hindens rev 20.5 (KSv). Höstfynd: 2 honor Hindens rev 5.10 (KSv). Alfågel Vårfynd: Från Naven noterades följande: 1 par 15.4, 1 hane 16.4, 1 ex 17.4, 1 ex 19.4, 1 ex 24.4, 2 ex 25.4 och 1 ex 9.5 samtliga sträckande (TG, HH) dessutom 1 hona str Hindens rev 27.4 (KSv). Höstfynd: 1 hona Kinneviken (KSv), 9 ex str Kinneviken (KSv). Sjöorre Vårfynd: 1 ex str Naven 17.4 (TG), 1 par str Naven 25.4 (TG, HH), 1 hona Hindens rev 27.4 (KSv), 4 ex str Naven 3.5 (TG), 2 hannar Kinneviken 3.5 (HH), 1 hona Kinneviken 4.5 (TG), 2 ex str Naven 8.5 (TG), 19 ex str Naven 9.5 (TG), 5 honor Hindens rev 9.5 (KSv), 1 ex str Naven 10.5 (TG, HH), 8 ex Hindens rev 11.5 (KSv). Höstfynd: 28 ex Kinneviken 31.7 (KSv), 7 ex Kinneviken 10.9 (KSv), 1 ex str Hindens rev 22.9 (HH), 3 ex Kinneviken 27.9 (KSv), 3 ex Hindens rev 5.10 (KSv), 6 ex Kinneviken (KSv), 6 ex Kinneviken (KSv), 51 ex Kinneviken 2.11 (KSv), 31 ex Kinneviken 3.11 (KSv), 125 ex Kinneviken (KSv). Svärta Vårfynd: 3 ex str Naven 8.5 (TG), 33 ex str Naven 9.5 (TG), 23 ex str Hindens rev 9.5 (KSv), 7 ex str Naven 10.5 (TG, HH), 12 ex str Hindens rev 11.5 (KSv), 4 ex str Söne 15.6 (JL). Höstfynd: 12 ex 22.7 (POS, TG), 1 ex 27.7 (POS, TG), 46 ex 31.7 (KSv), 23 ex 2.8 (KSv), 8 ex 9.9 (KSv), 8 ex 10.9 (KSv), 2 ex 25.9 (HH), 1 ex (KSv), 4 ex (KSv), 48 ex 2.11 (KSv), 145 ex (KSv), 4 hannar (Birger Gustavsson*, Sylvia Pettersson*). Samtliga höstfynd är observerade i Kinneviken. 11

12 Salskrake Vinterfynd: 1 hona N Kedum 23.2 (HH). Vårfynd: 10 ex N Kedum 24.3 (TG*), 1 par N Kedum 1.4 (KSv), 4 ex Naven 7.4 (TG), 4 par N Kedum 12.4 (KSv), 2 hannar + 12 honor N Kedum 1.11 (NK), 5 hannar + 14 honor Såtenäs hamn (Kenneth Franzen*). Rödglada 1 ex Bojvägen, Filsbäck 23.5 (KSv), 1 ex Trässberg 20.8 (BGJ). Havsörn Häckning: 1 par Lidköpings kommun. Fick ut en flygg unge. Övriga: 1 ad Örnvik, Rackeby 27.1 (AWd), 1 ad Billingsön, Ekens skärgård 3.2 (AWd), 1 ad N Kedum 23.2 (HH), 1 ad Truve (KSv), 1 ad + 1 subad Stora Eken (POS), 1 ex Närebo, Råda (C G Carlander gm POS), 1 ex Lovenebron, Lovene (BGJ), 1 ad mot N Blombergs hamn 3.11 (ABo*), 1 subad Ö hamnen 3.11 (KSv), 1 ad Ö hamnen 9.11 (Birger Gustavsson*, Sylvia Pettersson*), 1 ad Ö hamnen (KSv), 1 ex Mariedal (HH), 1 ex Ö hamnen (JL). För första gången på 52 år häckar det återigen havsörn i våra marker!!!!!! Brun kärrhök Häckningar: 1 par Skarefjorden, Rackeby, 2 par Vänsjöviken, 1 par Granudden, nordöstra delen av Fröfjorden, 1 par Ullersunds inlopp, norra stranden, 1 par Kleversbergen, Fröfjorden (JL, POS, NK), 1 par Söne (POS, JL, HH, mfl), 2 par Hålltorpsdammen (KSv). Trolig häckning: 1 par Spiken (POS, mfl), 1 par Årnäs (POB*), 1 par Sjöråsviken, Hällekis (POS, mfl), 1 par N Kedum (HH). Ängshök 1 hona Råda flygfält 4.5 (HH). Ormvråk Vinterfynd: 1-2 ex Trässberg (BGJ), 1 ex Vinninga 1.1 (HH), 1 ex Resville 1.1 (HH), 1 ex Ähle, Broby 1.1 (HH), 2 ex Rackeby (AWd), 1 ex Risa, Råda, Lidköping 6.1 (HH), 1 ex Kvänumsbäcken, Lovene 6.1 (HH), 1 ex Ekedalen, Lovene 6.1 (HH), 1 ex N Järpås 6.1 (TG*), 2 ex mellan Lovene och Lidköping 6.1 (TG*), 1 ex Ähle, Broby 18.1 (HH), 1 ex Lars-Rutsgården, Hasslösa 10.2 (HH), 3 ex Söne (JL, TG), 1 ex Skälvum 21.2 (HH), 1 ex Tyskagården, Svanvik (HH). Fjällvråk Vinterfynd: 2 ex Tveta, Resville 1.1 (HH), 1 ex Degeberg, Rackeby (AWd), 1 ex mellan Lovene och Lidköping 15.1 (TG*), 1 ex Kinnekulle 20.1 (Gunnar Johansson*), 1 ex Kilja pumphus, Dettern 3.2 (HA*), 1 ex Söne 12.2 (TG*), 1 ex Öredal, Hangelösa 16.2 (CF, HH), 1 ex Råholmen, S Ledsjö 17.2 (CF, HH), 2 ex Trässberg 24.2 (POS), 1 ex N Härene (AWd), 1 ex Lidans dalgång NV Hovby (AWd). Sent fynd: 1 ex Söne 11.5 (JL). Kungsörn 1 subad Ekenäs, N Resville 1.1 (HH), 1 ex Stensholmen, Naven 10.2 (AWd), 1 ex Söne 12.2 (TG), 1 5K+ 5 km söder om Hällekis 24.3 (Skövde fågelklubb*), 1 ex trolig 2K mot N Söne 24.3 (TG), 1 ex Kartåsen (JL), 1 ex N Härene (Anders Alsterhag gm KSv). 12

13 Fiskgjuse Häckningar: 20 par från Hindens rev - runt Kållandsö skärgård - ner till Möviken, Kålland, minst 35 ungar (AWd). 2 par Tådene skärgård (HH). Tornfalk Häckningar: 1 par Hovby k:a, 1 par Kvänumsbäcken, 1 par Kollängen, Götene, 1 par Söne, 1 par Hasslösa, 1 par Medelplana, 1 par Gösslunda, 1 par Hovby flygplats, 1 par Skeby, 1 par Råda flygfält, 1 par Gum, Blomberg, 1 par Hjelmsäter, Kinnekulle, 1 par Skofteby, 2 par Saleby, 1 par Järpås, 1 par N Härene, 2 par Lindärva, 1 par södra delen av N Härene, 1 par Mellby, 1 par Tubbetorp, 1 par Häggene, Råda (samtliga ALi). Totalt ringmärktes 107 ungar i 23 bon utav Alf. Vinterfynd: 1 ex Tveta, Resville 1.1 (HH), 1 par Skofteby (ALi), 1 par Järpås (ALi), 1 ex Hovby flygfält (ALi), 1 ex Rackeby (ALi), 1 ex Skeby 4.1 (HH), 1 ex Ö hamnen 6.1 (TPe*), 1 ex Rasegården, Broby 6.1 (HH), 1 par Järpås (ALi), 2 ex Rackeby (AWd), 1 ex Sjövik, Friel 7.12 (Allan Högberg*). Aftonfalk 1 2K+ hane Tolsjö 30.6 (TAx*). Stenfalk Vinterfynd: 1 ex Mariedal 7.1 (HH). Övriga: 1 ex str Naven 14.4 (TG), 1 ex str Naven 17.4 (TG), 1 ex str Naven 18.4 (TG), 1 ex Lidköpings byggvaror 29.4 (Stefan Hessle), 2 ex str Naven 3.5 (TG), 1 ex Söne måltorn 4.5 (HH), 1 ex str Naven 6.5 (TG), 1 ex str Naven 7.5 (TG). Lärkfalk Häckningar: 1 par Björkholmarna, Ekens skärgård (JB, AWd). Dessutom sågs det fåglar under häckningstid i Lundsbrunn (HH). Pilgrimsfalk 1 ad Ö hamnen sågs från och till under tiden (NK, POS, KSv, mfl), 1 ex Hörviken, Kållandsö omkring den 7.7 (AWd), 1 juv Ö hamnen 28.8 (KSv), 1 ex Ö hamnen 1.9 (POS), 1 ex mot Ö Hindens rev 22.9 (HH), 1 juv Trelle, Kållandsö 7.10 (POS, AWd), 1 ad hona(?) Ö hamnen (POS, AWd). Rapphöna 1 ex Karstorp, Broby 15.5 och 22.5 (HH), 2 ex Söne 30.7 (NK), 10 ex Karstorp, Broby (HH). Vaktel 1 ex spelande Höberga, Örslösa i juni (MSv), 2 ex spelande Örslösa k:a i juni (MSv), 2 ex spelande Trässberg 10.6 (BGJ), 2 ex spelande Kårtorp, Kinne-Vedum 8.7 (POS), 4 ex spelande Västerplana storäng 14.7 (TAx*), 2 ex spelande Lövåsa, Kinne-Vedum 15.7 (HH, POS mfl), 2 ex spelande St Rud, 1.5 km V Lövåsa, Kinne-Vedum 16.7 (HH, POS, mfl). Vattenrall 1 revir Senäte, Kållandsö (JL, mfl), 1 revir Lindholmen (JL, mfl), 1 ex spelande Hålltorpsdammen 14.5 (KSv). 13

14 Småfläckig sumphöna 1 ex spelande Hålltorpsdammen 5.5 (KSv), 1 ex spelande Kleversbergen, Otterstad 19.5 (HH) och 10.6 (POS, MB). Kornknarr 1 ex spelande Höberga, Örslösa i juni (MSv), 2 ex spelande Kårtorp, Kinne-Vedum 8.7 (POS), 1 ex spelande Lövåsa, Kinne-Vedum 15.7 (HH, POS, mfl), 2 ex spelande Kinne-Vedums fotbollsplan 16.7 (HH, POS, mfl). Rörhöna Häckningar: 1 par Karlbergsdammen, Råda (MSv), 1 par Björnegårdsdammen, Råda (KSv, POS, NK, mfl), 1 par Hålltorpsdammen (KSv). Trana Häckning: minst 2 par Degeberg, Rackeby (AWd), 1 par + 2 pull Söne (andrahandsuppgift gm JL). Mindre strandpipare Häckningar: Minst 4 par Ö hamnen (KSv, POS, mfl), 1 par Arladammen, Götene (HH). Troliga häckningar/revir: 1 par Råda sand (HH), 1 par Vänsjövikens västra strand (HH), 1 par Stengårdsslätten, Vättlösa (HH), 1 par Cementabrottet, Hällekis (HH). Större strandpipare Häckning: 2 par Ö hamnen (KSv, POS, mfl). Paren fick ut 4 respektive 3 ungar. Tofsvipa Vinterfynd: 8 ex Söne 10.2 (JL). Ljungpipare Stor flock: Ca 100 ex Mariedal (HH). Kustpipare Vårfynd: 30 ex rast Blombergs hamn 28.5 (ABo*). Höstfynd: 3 ex str Ö hamnen 24.7 (KSv), 1 ex str Ö hamnen 2.8 (KSv), 1 ex Svanvik, Truve (KSv). Kustsnäppa Vårfynd: 1 ex vinterdräkt (HH, KSv, POS). Inte ett enda höstfynd!!!!! När inträffade det senast? Sandlöpare 3 ad Ö hamnen (POS, TG, HH). Småsnäppa Inte ett enda fynd!!!!!!!!!!!! Detta har nog aldrig inträffat förut. 14

15 Mosnäppa Vårfynd: 1 ex Ö hamnen 26.4 (POS), observerades i Ö hamnen med som mest 13 ex den 19.5 (KSv, POS, TG, HH, mfl), 8 ex Arladammen, Götene 14.5 (HH), 2 ex Svanvik, Truve 17.5 (KSv), 14 ex Svanvik, Truve 18.5 (KSv), 2 ex Arladammen, Götene 19.5 (HH), 4-5 ex Svanvik, Truve (KSv). Höstfynd: 1 ex Ö hamnen 3.7 (POS). Ett enda höstfynd! När inträffade det senast? Spovsnäppa 1 ex Ö hamnen 16.7 (KSv), 3 ex Ö hamnen 4.8 (KSv). Endast två fynd är det sämsta någonsin. Skärsnäppa 1 juv Ö hamnen 29.9 (KSv, mfl). Dvärgbeckasin 2 ex Ö hamnen 21.9 (HH, CF, POS), 1 ex Ö hamnen (POS), 1 ex Ö hamnen (HH). Dubbelbeckasin 1 ex Ö hamnen (HH, POS, mfl). Första fyndet i Ö hamnen. Myrspov Vårfynd: 1 ex str Naven 9.5 (TG), 175 ex str Naven 10.5 (TG, HH), 4 ex Hindens rev 11.5 (KSv). Höstfynd: Totalt 232 ex str Kinneviken högsta dagssumma var 100 ex den 10.7 (KSv, POS, TG), 21 ex str Ö hamnen 2.8 och 52 ex str Ö hamnen 1.9 (KSv). Småspov Vårfynd: 3 ex str Naven 6.5 (TG), 12 ex str Naven 7.5 (TG), 24 ex str Naven 9.5 (TG), 5 ex str Naven 10.5 (TG, HH). Höstfynd: 1 ex str Ö hamnen 10.7 (POS, TG), 8 ex str Förstadsvägen 14.7 och 10 ex str 17.7 (POS), 1 ex str Ö hamnen 27.7 (POS), 2 ex str Ö hamnen 12.8 (POS), 5 ex str Ö hamnen 19.8 (POS). Storspov 265 ex str Naven 19.4 (HH). Rödbena Häckning: 1 par Ö hamnen (KSv, POS, mfl). 3 ungar sågs den 28 juni. Roskarl 2 ex Ö hamnen 2.8 (KSv). Endast ett fynd! Smalnäbbad simsnäppa 1 ex str Ö hamnen 14.5 (KSv). 15

16 Labb Vårfynd: 2 ex str Naven 17.4 (TG), 1 ex str Naven 7.5 (TG), 1 ad ljus fas str Naven 8.5 (TG), 5 ad ljus fas + 1 ad mörk fas str Hindens rev 11.5 (KSv). Höstfynd: 1 ex Ö hamnen 2.8 (POS), 3 ex str Kinneviken 15.8 (KSv), 1 ex str Kinneviken 24.8 (KSv), 1 ex str Kinneviken 1.9 (KSv). Fjällabb 1 juv mörk fas str Kinneviken 13.9 (KSv). Dvärgmås 13 ex Söne och Tådene skärgård 14.6 (KSv, HH), 2 ex Klitt, Rackeby skärgård 14.6 (JL, mfl), 3 ex Kinneviken 12.7 (POS), 9 ex Rackeby skärgård 16.7 (KSv), ca 40 ex Kinneviken 2.8 (KSv), ca 75 ex Kinneviken (KSv), ca 80 ex Kinneviken 8.8 (KSv), ca ex Kinneviken 31.8 (KSv), ca ex str Kinneviken 1.9 (KSv), 13 juv str Kinneviken 8.9 (KSv), 50 ex rast Hindens rev 22.9 (HH), 20 juv str Kinneviken (KSv), 8 ex str Kinneviken 1.11 (KSv), 2 1K Hindens rev 3.11 (AJi*). Samtliga dvärgmåsar den 1.9 sträckte under dagen i flockar från 52 ex och uppåt. Dagen efter var det tomt på dvärgmåsar. Silltrut Häckningar: Minst 35 par V Kålland, framförallt på Måsbergen i Rackeby skärgård (AWd), ca 10 par Flatskär, Söne skärgård (KSv, HH). Övrigt: 1 ad Ö hamnen 13.4 (POS), 12 ex str Naven (TG, HH), 2 ex Ö hamnen 20.4 (POS), 3 ad Backgården, Gillstad 28.4 (HH), 2 ex Ö hamnen 2.5 (POS), 5 ad Trässberg 30.5 (BGJ), 1 ad Skeby (HH), 1 ad död på Rörstrandsleden 4.7 (HH). Tretåig mås 1 juv str Kinneviken 2.11 (KSv), 1 1K rast Hindens rev 3.11 (AJi*). Skräntärna Häckning: 1 par Lidköpings kommun (KSv, HH, mfl). Kentsk tärna 1 ex Kinneviken 25.7 (KSv, POS), 1 ex str Kinneviken 2.8 (KSv). Svarttärna 1 ex str Naven 9.5 (TG). Ringduva Vinterfynd: 12 ex Kilja pumphus, Dettern 3.2 (HA*), 11 ex Söne 12.2 (TG*). Turkduva Vinterfynd: 2 ex Magdalenagatan (Gunnar Eriksson), 2 ex Förstadsvägen (POS), 2 ex Månesköldsgatan (JL). Stort antal: Som mest noterades 44 ex vid Rose ns den 16.9 (KSv). I övrigt är turkduvan rapporterad från flera platser i Lidköping och Hällekis. 16

17 Fjälluggla 1 ex flög mot Ö på Hagalundsgatan, Lidköping!!!!! den 7.1 (Yngve Karlsson). Ett smått overkligt fynd. Jorduggla 1 ex str Ö hamnen 30.5 (KSv). Nattskärra 2 ex spelande Kårtorp, Kinne-Vedum 8.7 (POS), 1 ex spelande Stenåsen, Götene 13.7 (HH), 1 hane spelande + 1 hona Kårtorp, Kinne-Vedum 15.7 (HH, POS, mfl). Kungsfiskare 1 ex sågs regelbundet Mariedal (HH, CF), 1 ex Björkullasand, Götene 15.7 (POB*), 1 ex Resville 25.9 (Lennart Sundh gm Vg-svararen). Göktyta 1 ex spelande Mariedal (HH, CF), 1 ex spelande Storeberg, Tådene 5.5 (AJi*), 1 ex spelande Österäng 12.5 (BJ*), 1 ex spelande Sjöråsviken, Hällekis 12.5 (POS), 1 ex spelande Mariedal 19.5 (HH), 1 ex spelande Storeberg, Tådene 25.5 (AJi*), 2 ex spelande Cementabrottet, Hällekis 26.5 (HH), 2 ex spelande Siggetorp, Mellby i början av juni (BGJ), 1 ex Österplana 2.6 (POB*), 1 ex Cementabrottet, Hällekis 2.6 (POB*), 1 ex spelande Österplana hed 8.6 (Kent-Ove Hvass*), 1 ex spelande Sigges sten, Kållandsö 10.6 (POS, MB). Mindre hackspett Häckning: 1 par Degeberg, Rackeby och 1 par Örnvik, Rackeby (AWd). Övrigt: 1 ex Mariedal 24.3 och 24.4 (HH), 1 ex Söne båthamn 2.5 (POS, mfl), 1 ex Spiken 8.8 (POS, JB), 2 ex Spiken 9.8 (JB), 1 ex Skogshyddan 10.8 (POS, KSv), 1 ex Mariedal (HH), 1 ex Österplana hed 12.9 (Håkan Karlsson*), 1 ex Sörbovallen, Lundsbrunn 15.9 (HH), 1 ex Fridhem, Trässberg 9.12 (BGJ). Trädlärka 2 sj Råda sand 25.3 (TG*), 1 sj Råda sand 1.4 (TG), 3 sj Klyftamon 1.4 (POB*), 1 sj Råda sand 11.4 (POS), 1 sj Klyftamon 19.4 (POB*), 1 ex Motorps grustag, Götene 19.5 (HH), 1 sj Stengårdsslätten, Vättlösa 19.5 (HH), 1 sj Siggetorp, Mellby 28.5 (BGJ), 1 ex Råda sand 23.6 (HH). Sånglärka Vinterfynd: 6 ex Kilja pumphus, Tun 3.2 (HA*), minst 6 ex str Mariedal 3.2 (HH), 2 ex str Ö hamnen 4.2 (HH). Backsvala Häckningar: 636 bohål i Lidköpings kommun fördelat på 5 st kolonier (HH), 48 bohål Motorps grustag, Götene (HH), 12 bohål Brännebrona, Götene (HH). Rödstrupig piplärka 1 ex rast Ö hamnen 19.9 (POS, mfl). 17

18 Skärpiplärka Vårfynd: 1 ex str Naven 5.5 (TG). Höstfynd: 1 ex str 9.9, 1 ex str 10.9, 1 ex rast 12.9, 2 ex str 13.9, 1 ex str 16.9, 3 ex str 27.9, 3 ex därav 2 ex str 28.9, 9 ex därav 7 ex str 29.9 och 2 ex rast 1.10 samtliga sedda i Ö hamnen (KSv, TG, POS, HH), 3 ex str Hindens rev 17.9 (KSv), 1 ex Hindens rev 6.10 (POB*). Forsärla Häckning: 1 par + minst 1 pull Mariedal (HH), 1 par Resville (NK, POS), 1 par + 4 pull Stampens kvarn, Gössäter 12.5 (BJ*). Fynd under häckningstid på lämplig häcklokal: 1 par Kristinedal (HH), 1 hane sj Öredalsån, Öredal (HH), 1 ex Storeberg, Tådene (POS, KSv, HH). Övrigt: 1 ex Sandbäcken 14.6 (HH), 1 ex Blånabb, N Kedums skärgård 14.6 (HH, KSv), 1 ex str Ö hamnen 4.8 (KSv), 1 ex BPA-lager, Sandbäcken 13.8 (NK), 1 ex str Ö hamnen 24.8 (KSv), 1 ad hona Stampens kvarn, Gössäter 25.8 (BJ*), 4 ex Tun k:a 6.9 (KSv), 1 ex Ova k:a, Lundsbrunn 12.9 (HH), 2 ex Sandbäcken 16.9 (AWd), 2 ex str Hindens rev 17.9 (KSv), 1 ex Hindens rev 22.9 (HH), 1 ex Stampens kvarn, Gössäter 26.9 (BJ*), 1 ex str V hamnen 29.9 (KSv), 1 ex str S Kyrkogården 30.9 (KSv), 1 ex Ö hamnen 1.10 (KSv). Rödhake Vinterfynd: 1 ex N Kedum (Inga-Lill Fahlgren), 1 ex Trässbergsgatan (Gun Hägnander), 1 ex Höberga, Örslösa (MSv), 1 ex Skogsvägen (Inga Sönegård), 1-2 ex S Kyrkogården (KSv), 1 ex Filsbäck (KSv), 1 ex Lidköping 12.2 (TG*), 1 ex N Kedum (Inga-Lill Fahlgren). Näktergal 1 ex Framnäs 12.5 (Andreas Svärdhagen*), 1-2 ex S Kyrkogården 13.5 (KSv), 1 ex Hålltorpsdammen (KSv), 1-2 ex Filsbäck (KSv, HH), 1 ex S Kyrkogården 20.5 (BGJ), 1 ex Varvässlekroken, Källby 20.5 (HH), 1 ex 1 km öster om Hangelösa 20.5 (HH), 2 ex Sandbäcken 21.5 (HH), 1 ex Värmeverket 21.5 (HH), 1 ex Svanvik, Truve 22.5 (KSv), 1 ex Sjöråsviken, Hällekis 22.5 (POS), 1 ex Sandbäcken (KSv, HH), 1 ex Truve golfbana 26.5 (HH), 1 ex Reningsverket 28.5 (HH). Samtliga observationer avser sjungande fåglar. Svart rödstjärt Totalt minst 4 sj hannar observerade i industriområdena i Lidköping (HH, POS, NK, mfl). Höstfynd: 2 ad + 2 juv Ö hamnen 27.9 (KSv). Ringtrast 1 ex Söne 24.4 (KSv). Gräshoppsångare 2 sj Tveta 11.6 (NK, POS). Kärrsångare 2-3 sj Tveta (POS, NK, HH), 1 sj Truve golfbana 28.5 (HH), 1 sj Sigges sten, Kållandsö 2.6 (HH), 1 sj Munkängarna 4.6 (Marianne Zetterberg, Stig Zetterberg*), 1 sj Kilja, Tun 5.6 (POS), 2 sj Sunträlje, Lundsbrunn 8.6 (HH). 18

19 Trastsångare 1 revir Senäte, Kållandsö, 1 revir Sigges sten, Kållandsö, 1 revir Stommen, Fröfjorden, 1 revir Lindholmen, Strö (JL, POS, NK, mfl), 1-3 sj Sjöråsviken, Hällekis (POS, HH), 1 sj Årnäs 10.6 (POB*). Gransångare Trolig häckning: 1 par Bärstaviken, Rackeby (AWd). Sommarfynd: 1 sj Spiken (JB), 1 sj Stenåsen, Götene 8.6 (HH). Mindre flugsnappare 1-2 ad hannar sj Munkängarna (POS, HH, mfl). Skäggmes 1 par under häckningstid vid Ullersunds norra inlopp (Lars Persson-Ring, mfl), flera par häckade Filsbäck (KSv). Varfågel 1 ex Tyskagården, Svanvik (HH), 1 ex Söne 12.2 (TG), 1 ex N Kedum 23.2 (HH), 1 ex Söne (TG, POS), 1 ex Friel 1.11 (NK), 1 ex Tyskagården, Svanvik (HH), 1 ex Lovene 1.12 (Lars Larsson gm POS). Gulhämpling 1 ex överflygande Filsbäck 23.5 (KSv). Endast ett fynd tidigare. Det var vid Storeberg, Tådene den Snösiska 2 ex Ö hamnen 6.1 (TPe*), 1 hane S Kyrkogården (KSv), 1 hona S Kyrkogården 4.2 (KSv), 2 ex Ö hamnen 5.2 (KSv), 1 hona S Kyrkogården 15.2 (KSv), 1-2 ex Förstadsvägen (POS). Bändelkorsnäbb 4 ex str Lockörn 9.8 (KSv), 2 ex str Lockörn 10.8 (KSv), 1 ad hane Hindens rev 11.8 (MB), 1 hane Hindens rev 12.8 (POS), 2 juv Lockörn 16.8 (KSv), 1 hona Målaregatan (POS, MB), 1 hane + 2 honor Ängsholmens förskola, Nonnens väg (POS), 1 par Ängsholmens förskola, Nonnens väg 3.12 (HH), 1 hane + 1 hona Konsum, Drömstan 5.12 (POS), 2 ex Förstadsvägen 6.12 (Gerd Gustavsson). Bändelkorsnäbb Strandroth Foto Olle Större korsnäbb 4 ex Klyftamon 1.4 och 5 ex samma plats 19.4 (POB*), 1 ex Spiken 25.7 (Stephen Manktelow*), 1 hane Jutabadet, Årnäs 25.8 (POB*). Obest korsnäbb 19

20 1086 ex str Lockörn 10.8 (KSv). 20

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb RÖDSPOVEN Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb 1 Linköpings fågelklubb Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se Postadress: Linköpings Fågelklubb c/o Stefan Desai O G Svenssons väg 20 590

Läs mer

Välkommen till. södra Sveriges fågelmarker

Välkommen till. södra Sveriges fågelmarker Välkommen till södra Sveriges fågelmarker 1 Fågelporten välkommen ut i södra Sveriges fågelmarker Oslo Stockholm I denna broschyr samarbetar sju sydsvenska fågelområden som alla har mycket att bjuda besökaren.

Läs mer

www.leksandsfagelklubb.se

www.leksandsfagelklubb.se Fåglar i Leksand Nr 1, ÅR 2013 1 En tidskrift från Leksands fågelklubb www.leksandsfagelklubb.se Redaktionen Staffan Müller 070 322 23 45 e-post: staffan.myller@telia.com Martin Linzie 073 048 54 54 e-post:

Läs mer

Bläcku. Nr 1 2005 årg 31

Bläcku. Nr 1 2005 årg 31 Bläcku Nr 1 2005 årg 31 Bläcku Utgivare: Gotlands Ornitologiska Förening Redaktör: Måns Hjernquist, mans.marlo@telia.com Medlemsärenden & adressändring: Tommy Lindberg Tryck: Snabba Tryck, Visby. April

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

Fåglar i Leksand. En tidskrift från Leksands fågelklubb. Nr 3, ÅR 2009. Pris 40 SEK. www.fagelklubben.leksand.nu

Fåglar i Leksand. En tidskrift från Leksands fågelklubb. Nr 3, ÅR 2009. Pris 40 SEK. www.fagelklubben.leksand.nu Fåglar i Leksand En tidskrift från Leksands fågelklubb Nr 3, ÅR 2009 Pris 40 SEK www.fagelklubben.leksand.nu Redaktionen Ansvarig utgivare Staffan Müller 070-322 23 45 Redaktör/Layout: Martin Linzie 073-048

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

December 2007 Nr 3-4 Årg 29 Örkelljungabygdens Natur

December 2007 Nr 3-4 Årg 29 Örkelljungabygdens Natur December 2007 Nr 3-4 Årg 29 Örkelljungabygdens Natur Innehåll Vinterns och vårens program... sid 3 Store mosse och Kävsjön... sid 5 Cirklar... sid 6 Böcker om stenåldern... sid 10 Exkursioner... sid 11

Läs mer

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013.

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. För tredje året i rad genomförde vi en resa till Israel, den gick av stapeln 9/3-16/3 och var därmed den tidigaste resa vi gjort. Artsamansättningen blir då lite annorlunda,

Läs mer

Bengt-Göran Nortlin omvaldes som ordförande vid Naturskyddsföreningens årsstämma.

Bengt-Göran Nortlin omvaldes som ordförande vid Naturskyddsföreningens årsstämma. Information från Nr 2 2015 timra.naturskyddsforeningen.se Naturskyddsföreningen slår medlemsrekord Naturskyddsföreningen har aldrig varit större. Föreningen slår rekord med 221 000 medlemmar, en ökning

Läs mer

HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004

HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att förvalta och utveckla en natur- och kulturvandringsled med övernattningsmöjligheter.

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

Hänt på bögda... sidan 22

Hänt på bögda... sidan 22 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 4 Årgång 68 2013 Höslåtter i Horred 10 juli 2013. Årets Hembygdsförening sidan 5 Profilen - Åke Carksson

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

Arena Bingo Farsta STYRELSEN 2007 MEDLEMSAVGIFTER 2007. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi

Arena Bingo Farsta STYRELSEN 2007 MEDLEMSAVGIFTER 2007. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi ➆➁➋➆➋➄ ➃ ➏ ➈❾➏➍➋ ➀➈➐ ➏➆➂➋➑➂➏➆➋➄➐➉ ➍❾➏➂ ➋➏ 1/07 ➂➉➂ ➐➓❾➏❾➏➂➋ ➐ ➍➄ ➌➉➁ ➏➈❾➏➋❾➐ ➍➄ SOLSTRÅLEN Ansvarig utgivare Joel Ahlqvist Rusthållarvägen 103 1 tr 128 43 BAGARMOSSEN tele: 08-648 46 74 Redaktionsråd Stefan

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer

Stockholms Ornitologiska Förenings Mallorca-resa 20-27 april 2008.

Stockholms Ornitologiska Förenings Mallorca-resa 20-27 april 2008. Stockholms Ornitologiska Förenings Mallorca-resa 20-27 april 2008. Text: Håkan Agvald. Foto: Christian Cederroth utom grupp (okänd) och sydnäktergal profil (HA). Sida 1/12 Åtta deltagare från StOF (Anders,

Läs mer

Fördelardosan. Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16. 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker 2014 Reportage på sid 8

Fördelardosan. Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16. 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker 2014 Reportage på sid 8 Fördelardosan Nr 105 september - november 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet.

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Nr 53-16 februari 2007 Foto: Bo Axhammar Byaföreningen och Ersnäsbladet 10 år Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Där kunde läsas att byn fått igång byaföreningen, protokollet fanns med och en

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Nedslag i. Kistas historia. Patrick Lönnberg

Nedslag i. Kistas historia. Patrick Lönnberg Nedslag i Kistas historia Patrick Lönnberg Innehåll Namnet Kista... 3 Kista gård... 3 Kista och istiden... 4 Bronsåldern... 5 Järnåldern... 5 Igelbäckens dalgång... 6 Igelbäckens historia... 7 Igelbäckens

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Utflyktsprogrammet vår & sommar 2015

Utflyktsprogrammet vår & sommar 2015 Utflyktsprogrammet vår & sommar 2015 Häng med ut i naturen! Här finns information om utflykterna: www.biotopia.nu/kalender Utflykterna finns även i appen Naturtipset Biotopia: 018-727 63 70 Länsstyrelsen,

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR. Pris: 20 kr:- Nummer 4 2011. Årgång 24

RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR. Pris: 20 kr:- Nummer 4 2011. Årgång 24 RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR Pris: 20 kr:- Nummer 4 2011 Årgång 24 Hej Alla! Vad har hänt sen sist? -Jo, hösten har kommit och vintern har gjort sig försiktigt påmind. Trots det

Läs mer

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar NR 99 Mars 2011 Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar Ur innehållet Styrelser 2010 Notiser! Medlemsavgifter 2011 mm. Storfiskeligan 2009 Höstfiske 2010 Matrutan Så fångade jag storrödingen Verksamhetsberättelser

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 2 2002 Missa inte vårens tävlingar! - KM (sid 14) - Safari (sid 15) Slott, tranor och herresäten - årets klubbutflykter har rivstartat! Följ med! (Sid 7 & 10) Kallelse

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2015 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare

Läs mer