UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2003 Årgång 27. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, LIDKÖPING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2003 Årgång 27. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING"

Transkript

1 UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 1 år 2003 Årgång 27 Havsörn i Vänern Foto Olle Strandroth Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, LIDKÖPING 1

2 Föreningsfunktionärer Ordförande Nils Karvik tel Vice Ordförande Lars P-son Ring tel Sekreterare Stefan Hessle tel Kassör Jonas Lind tel Ledamot Olle Strandroth tel Ledamot Hans Hägnander tel Ledamot Martin Bolms tel Suppleant Margit Svantesson Redaktion Uven Redaktör Håkan Pettersson tel Olle Strandroth tel Jonas Lind tel Rapportmottagare Hans Hägnander tel Berguvs rapporter Nils Karvik tel Verksamhetsrapport 2002 Medlemsantal Klubbens medlemsantal har under året varit 209 st varav 38 st juniorer. Vi har för tredje året fler än 200 medlemmar. Ekonomisk ställning Konto Inkomster Utgifter Ingående saldo 53772,32 Medlemsavgifter 10020,00 0,00 Mötesverksamhet 940, ,50 Frimärken 0, ,00 Klubblokal 3000, ,00 Inventering 38816, ,75 Uven 0, ,00 Diverse Ö. Hamnen 0,00 0,00 Söne 0, ,00 Försäljning 0,00 0,00 Bidrag 1140,00 0,00 Övrigt 838, ,50 Utgående saldo 62598, , ,97 2

3 STYRELSEN: Ordförande: Nils Karvik Sekreterare Stefan Hessle Kassör: Jonas Lind Ledamöter: Lars Persson-Ring Hans Hägnander P-O Strandroth Martin Bolms Revisorer: Ove Larsson Per Grenabo Revisors suppleanter: Gode Karlsson Rolf Karlsson Valberedning: Alf Lindblad (sammankallande) Håkan Pettersson VERKSAMHETSLEDARE: Rapportmottagare: Hans Hägnander Fågeltornsansvarig: Nils Karvik Klubblokalen: Styrelsen Uven: Håkan Pettersson (ansv. utg.) Jonas Lind P-O Strandroth Inventeringsansvarig: Anders Widestrand Hans Hägnander Programgrupp: Styrelsen Holkansvarig: Alf Lindblad Materielansvarig: Hans Hägnander VGOF - repr. P-O Strandroth Vi har haft åtta klubbmöten med mycket varierat innehåll så som sommarens bilder, Bullarebygden med Sture Olsson, CES på Söne, grillkväll, holkbygge mm. Styrelsen har även den varit sammankallad till ett antal möten där en mängd frågor och skrivelser har avhandlas t ex vassprojektet i Ullersund, utfyllnad av Östra hamnen, översiktplanen för Lidköpings kommun och inte minst klubbens möten och exkursioner har här behandlats. Föreningen har som vanligt bedrivit en aktiv verksamhet under det gångna året och varit drivande i ett antal frågor och projekt främst inom vår egen kommun. Av de projekt vi är med i kan nämnas Vänerinventeringen, fiskgjuse, skarvmärkning, sträckräkning vid Naven och Kinneviken samt CES-projektet vid Söne. Vi har under året haft besök av Mats Andersson och Sture Olsson som visat fina bilder och på ett fängslande sätt berättat om sina äventyr. Även klubbens egna fotografer har vid några tillfällen visat bilder och berättat. Av klubbens exkursioner kan nämnas örnskådning vid Hornborgarsjön, uggleexkursion med Nisse, Vedholmen med Inga och Margit, Kinnekulle med Hans och expedition Falsterbo. Klubben har också haft två mycket uppskattade studiecirklar i fågelkunskap. Tidningen UVEN utkommer med två nummer per år och den är en viktig del av klubbens ansikte utåt och dessutom en trevlig läsning att få hem i brevlådan. Vår hemsida på webben är också en viktig del i att synas utåt och där gör vår webredaktör en betydande arbetsinsats. Vi har numera dessutom ett hedersmedlemskap inom klubben och som nummer ett i denna framtida prominenta samling fågelskådare har vi valt Evert Persson. Lidköping i mars 2003 Styrelsen i Lidköpings Fågelklubb 3

4 Program 2003 Lördag 7/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Tisdag 10/ Nattsångare, nattskärra och kornknarr! Vi söker genom lämpliga lokaler. Samling vid g:a vattentornet. Kontaktman: Olle Strandroth tel Lördag 14/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Lördag 28/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Lördag 12/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Lördag 19/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Lördag 2/ CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan 61118) Tisdag 5/8 kl Klubbmöte vid kuren Östra hamnen /grillparty! Vi ses vid kuren på utfyllnaden bakom värmeverket för att skåda vadare m.m, som det brukar finnas gott om vid denna tidpunkt. Traditionellt bjuder vi på grillkorven! Kontaktman Hans Hägnander Lördag 09/ ) Lördag 23/ ) Lördag 30/ ) CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan CES-projektet: Ringmärkning på Söne mad. (Stefan Tisdag 2/9 kl Klubbmöte tornet, Söne mad Redovisning av årets CES-märkningar. Söndag 28/9 Soluppgång, ringmärkning på Hindens rev. 4

5 Anmälan för samåkning till Jonas Lind eller Stefan Hessle Tisdag 7/10 kl Göran Darefelt visar Svalan rapportsystem Stadshuset. Ingång från Skaragatan. Vi tittar på hur Svalan rapporteringssystemet fungerar och vad som finns där. Program /10 Ölandsresa. Begränsat antal platser! Först till kvarn?. Intresseanmälan till Martin Bolms eller Nils Karvik Tisdag 4/11 kl Klubbmöte Ammarnäs Stefan Hessle visar bilder och kåserar om Ammarnäs Söndag 16/11. kl Holkbygge. Praktiskt naturvårdsarbete tillsammans med SNF. Vi bygger holkar! Plats: Slöjdsalen Lidåkerskolan. Material finns på plats. Tisdag 9/12 kl Lussefika i klubblokalen Anmälan till Nils Karvik om ni önskar landgång. Nisse visar egen producerad video från en fågelskådarresa till Mallorca. Korta noteringar Riksinventeringsart för 2003 är backsvala Alla fågelintresserade kan vara med och rapportera in backsvalekolonier från grustag, strandbrinkar och andra platser. 5

6 Det finns goda skäl att göra en riksinventering av arten. Ett är att någon omfattande inventering aldrig skett för att få en totalbild av artens förekomst och numerär i landet. Den långsiktiga tanken med SOF:s riksinventeringar är att man ska få en grundplattform att stå på, för att efter en del år kunna ha möjligheten att göra en förnyad riksinventering av respektive art, och på så sätt kunna skapa sig en klarare bild över beståndsutveckling och förekomst. Svensk Fågelatlas (1999) antar att den svenska populationen av backsvala uppgår till par, och konstaterar samtidigt att det är en mycket osäker uppgift. Man rapporterar sina observationer till den lokala ornitologiska föreningen. Hans Hägnander, Fallet 7112 Mariedal, Lundsbrunn eller ring 0511/ Klubbrapporter Sjön Östen söndagen den 23/3 I strålande solsken + tilltagande vind, exkursion till sjön Östen. Nio medlemmar i Stures buss och någon personbil. En stor flock gäss på Stora Ek s marker som troligen innehöll fjällgås som vi inte hann se innan flocken lyfte. Strax efteråt såg vi ändå en dubbeltrast. Vidare till Odensåker där vi gick till det gamla tornet. Spillkråka och hämpling + fika i en underbar miljö. Därefter vidare till Öja där det har byggts en ny utsiktsplattform för sjöfågelskådning, med möjlighet att fika även inomhus vid dåligt väder. Vi såg bl.a. salskrake, tranor, häger. Höjdpunkten var vid Bannkälla där vi kunde studera karaktärer hos sädgås och spetsbergsgås i samma blickfång. Martin Bolms o. Olle Strandroth Ugglor Söndag kväll den 9 mars var Lidköpings Fågelklubben ute på ugglelyssning i Klyftamons skogsmarker. Vi var tio medlemmar som åkte iväg från Lidköping med stor förväntan på att få höra och kanske se några ugglor. När vi kom fram var det vår minsta uggla, sparvugglan, vi hoppades få kontakt med. Men den var tyst och vi försökte att locka fram den med visslingar men tyvärr så gick det inte denna kväll. Det fungerade dock för en dryg vecka sedan. Vi beslöt att ge upp denna lilla uggla och satsa på den största av våra ugglor, nämligen berguven.. Efter en promenad på ca 500 meter i allt mer mörker hördes ett HOO. Där var han, berguvhannen med sitt mäktiga lockrop efter sin hona. Men efter en stund tystnade han. Det var dags att ge sig ut på jakt och bjuda honan på en gó sork. Därefter åkte vi in än djupare i Klyftamons skogar för att lyssna efter pärlugglans härliga läte. Tyvärr var den tyst även denna kväll. Men däremot hörde vi 3-4 kattugglor innan vi lämnade ugglemarkerna efter en skön kväll. Nisse Karvik Våraktiviteter man måste prioritera Söndagen den 13 april 2003 hängde jag med för att det var PO Johansson som skulle visa "sina marker" i Klyftamon. PO är speciell med intresse för skogsmarker. Ett brinnande sådant. Tänk att som vanlig kille kunna få en institution bildligt på knä och sedan få ett reservat som resultat. Han fick dom höga gubbarna att lyssna och till och med få ut dom i sina tassemarker 6

7 för att förstå att detta var / är något speciellt. Det vet tjejer och killar (gubbar) i Lidköpings Fågelklubb. Utan kompass tar han oss fram och tillbaka till våra bilar. Synd om Nisse med dåligt ben/fot och reservglasögon och flera andra med men, men vi tog i lite extra och allt gick vägen. En mycket lyckad förmiddag i stilla, lite disigt väder med bra fotoljus och fint ljud på allt kvitter enligt Olle som hela tiden bar sin tub över kullfallna träd, berg och våta myrmarker. Tjädern hörde vi inte, men såg flera färska spillningsställen. Fåglalåten var inte riklig men intensiv t. ex. järnsparvens som vi också såg i Olles tub. Och några av oss fick se en örn över trädtopparna ett par sekunder. Alla dessa namn gav oss även kulturellt utbyte. Tisslatorp, Stockholmsbråten, Billserud, St Gåsmossen, Bjursjön, Borgehall, Koflymarken och Hejderriddarebostället från 1700 och 1800-talet med eldstad. Men stor eller mindre korsnäbb, vilket blev det? Undrar Rolf Karlsson Vinterfåglar Söndagen den 16 februari samlades 6 deltagare vi g:a vattentornet för att åka ut på exkursion. Denna gång skulle det handla om vinterfåglar och strömstarar. Vi styrde kosan mot Hornborgasjön för att se om vi kunde få se lite av vad som observerats där de senaste dagarna: Bl.a. jorduggla snösiska örnar mm. Första stoppet blev Trandansen. En kall måttlig nordlig vind gjorde sitt till för att försöka kyla ned oss. Vi såg inga örnar och nästan inget annat heller. Fortsatte så till Sätunamaden där ytterligare två deltagare mötte upp. Vi traskade runt ute på maden i förhoppning om att stöta upp nåt kul. Varfågel och fjällvråk blev det roligaste arterna. En tjock dimma drev sedan in och gjorde sikten urusel. Efter att vi fikat vid Hälsingsgården åkte vi till Varnhem för att försöka få se strömstare. Det gick tyvärr dåligt det också. Dock fick de flesta deltagarna se en ny och trevlig lokal som upplevs bäst i maj, när alla blommor och träd slagit ut. Därefter åkte vi hemåt. Hans Hägnander Under hökens vingar... Fynd av ringmärkta fåglar tagna av kända rovfåglar Berguv Det har meddelats 32 fynd av 17 arter från silvertärna till lappuggla och häger. Gräsanden tas ofta och 6 fynd finns i materialet, bland annat en 2K-fågel från Malmö till Turku ja Pori, Finland. Berguven tar ofta andra ugglor och rovfåglar, av duvhök finns 2 fynd och av ormvråk 3 fynd, av tornfalk 2 fynd Bohuslän, av pilgrimsfalk 1 fynd och av fiskgjuse 3 fynd. Bland ugglorna kan berguven ta alla arter, vi har exempel på lappuggla i Norrbotten december, slaguggla - två ungfåglar i Uppland, kattuggla - två ringar i Sörmland, hornuggla - ett fynd från Småland, jorduggla - en 3K-fågel från Kalix, slagen i Wasa, Finland och en pärluggla från Dalarna påträffad i uvbo i Austagder, Norge. Av häger finns två fynd från Småland. Av måsfåglar silvertärna och fiskmås 13K från Sörmland. En ung gråtrut från Hälsingland togs av 7

8 en 10-årig berguv i en laxodling i Medelpad i oktober och en gråtrutring från Hallands Väderö hittades i ett uvbo i Blekinge. Rester efter en ung havstrut hittades i Bohuslän. Roland Staav Naturhistoriska riksmuseet Ringmärkningscentralen Fågelrapporter 2002 Från Lidköpings och Götene kommun Smålom 38 ex str Naven högsta dagssumma var den 7.5 då 9 ex str (TG, mfl), 1 ex str Hindens rev 9.5 (KSv), 2 ex str Hindens rev 11.5 (KSv), 1 ex str Kinneviken 2.8 (KSv), 4 ex str Kinneviken 1.9 (KSv), 3 ex str Kinneviken 14.9 (KSv), 4 ex str Hindens rev 22.9 (HH), 4 ex str Kinneviken 27.9 (KSv), 13 ex str Hindens rev 5.10 (KSv), 1 ex str Kinneviken 1.11 (KSv), 16 ex str Kinneviken 2.11 (KSv), 12 ex str Kinneviken (KSv). Svartnäbbad islom 1 ad i sommardräkt mot SV Hindens rev 22.9 (HH). Smådopping Häckning: 2 par på bo Björnegårdsdammen, Råda (KSv, HH, POS). Skäggdopping Vinterfynd: 4 ex Sandbäcken 4.2 (HH), 2 ex Ö hamnen 4.2 (HH), 3 ex Kinneviken 6.2 (NK), 32 ex Kinneviken 12.2 (TG*), 2 ex Söne 12.2 (TG*). Gråhakedopping 1 ad Svanvik, Truve 26.4 (KSv), 1 ex mot S Naven 6.5 (TG), 1 ex Björkullasand, Götene 6.9 (POB*). Svarthakedopping 1 ex Naven 15.4 (TG), 1 ex Hindens rev 17.9 (KSv). Svarthalsad dopping 2 ex str Naven 5.5 (TG). Storskarv Häckningar: 679 bon Måsbergen, Rackeby skärgård och 91 bon Måken, Rackeby skärgård (AWd, JL). Vinterfynd: 30 ex Ö hamnen 6.1 (TPe*), 3 ex Ö hamnen 12.2 (TG*). Rördrom 8

9 Tutande fåglar (högsta antal inom parentes) har hörts på dessa ställen: Vänsjöviken (2), Kleversbergen, Fröfjorden (1), Kärret, Fröfjorden (1), Ullersunds inlopp, norra stranden (1), Ullersunds inlopp, södra stranden (1), Granudden, nordöstra delen av Fröfjorden (1), Drakeberget, Djurgårds udde (1), Skarefjorden/Ekedalen (1), Lindöviken, Husbacken, Läckö (1), N Kedum (3), Söne (2), Spiken (3), Naven (2), Stallviken, Läckö (1), Svanvik och Källby (1). Dessa hördes (och i en del fall observerades) utav: KSv, POS, TG, JL, NK, HH, AWd, MB 9

10 Häger Häckning: 10 par markhäckande på ön Måken i Rackeby skärgård (JL, AWd). Dessutom finns det en större koloni i Trässberg och en mindre koloni i Storeberg (NK). Dessa har funnits i flera år. (Uppgifter angående antal bon finns ej). Vinterfynd: 1 ex Lidköping 12.2 (TG*), 1 ex Klovet, Filsbäck 27.2 (HH), 1 ex Mariedal och (HH, CF). Vit stork 1 ex Russelbacka, Järpås 30.6 (POS, KSv, NK) och 1.7 (andrahandsuppgift från Ingemar Nilsson via Vg-larm). Mindre sångsvan 12 ex Ö hamnen (KSv), 7 ex Ö hamnen (KSv). Grågås Häckning: Minst 17 kullar Söne den 19.5 (KSv, mfl), 3 kullar Lugnås, Ullersund (POS), 1 kull Ekedalen, Rackeby (POS). Vinterfynd: 6 ex Kilja pumphus, Dettern 3.2 (HA*), 1 ex Sandbäcken 4.2 (HH), 2 ex Ö hamnen 4.2 (HH), 99 ex N Kedum 23.2 (HH). Stora antal: 200 ex Söne 17.3, 250 ex Söne 25.5, 290 ex Söne 12.7, 250 ex Söne 11.8, 400 ex Söne 30.8 (JL, mfl), dessutom ca 300 ex N Kedum 14.8 (HH). Svangås 1 ex Klitt, Rackeby skärgård 14.6 (JL, POS mfl), 1 ex Ö hamnen (KSv, POS), 1 ex Ö hamnen 3.7 (POS). Första fyndet i kommunen av denna parkrymling. Observationerna avser med största sannolikhet samma fågel. Vitkindad gås Häckning: 3 par + 2 pull Tjursholmarna (JL, AWd). Vinterfynd: 2 ex Ö hamnen 4.2 (HH), 1 ex Ö hamnen 17.2 (POS). Övrigt: 1 ex Främmestadsfjorden 17.3 (KSv), 12 ex str Naven 19.4 (HH), 1 ex Ö hamnen 23.4 (KSv), 1 ex Ekedalen, Rackeby 24.4 (POS), 55 ex str (en flock) Naven 8.5 (TG), 1-4 ex Ö hamnen (KSv, POS, mfl), 1 ex Klitt, Rackeby skärgård 14.6 (JL, mfl), 1 ex Ö hamnen 19.7 (HH), 7 ex Framnäs 27.8 (NK), 5 ex Ö hamnen 28.8 (POS), 7 ex Söne (JL, KSv), 5 ex Ö hamnen 1.9 (POS), 5 ex Ö hamnen 5.9 (HH), 4 ex Ö hamnen 12.9 (POS), 4 ex Ö hamnen 17.9 (HH), 2 ex Svanvik, Truve 28.9 (KSv), 11 ex Kinnekulle 7.10 (Leif Johansson*). Prutgås 1 ex mot N Söne 17.3 (KSv), 1 ex N Kedum 23.3 (TG*), 4 ex mot SV Hindens rev 22.9 (HH). Gravand 1 par mot S Naven 7.5 (TG), 1 ex Ö hamnen 13.5 (JB), 6 ex str Ö hamnen 2.8 (KSv), 1 juv rast Ö hamnen (KSv, POS, NK). Snatterand 2 par Söne båthamn 2.5 (POS, mfl), 1 par Sjöråsviken, Hällekis 12.5 (POS), 1 par Rackeby 20.5 (KSv), 2 hannar Hålltorpsdammen 22.6 (KSv), 1 par Ö hamnen (KSv, HH). 10

11 Årta 1 hane Ö hamnen (POS), 1 par Ekedalen, Rackeby 14.4 (POS), 1 hane Ö hamnen 17.4 (POS), 1 hane Ekedalen, Rackeby 19.4 (POS), 1 par Ekedalen, Rackeby 21.4 (POS), 1 hane Ekedalen, Rackeby 25.4 (POS), 1 hane Svanvik, Truve 27.4 (KSv), 1 hane Hålltorpsdammen 18.5 (KSv), 1 par Ö hamnen 18.5 (KSv), 1 par Aspelund, Ledsjö 19.5 (HH). Vigg Vinterfynd: 3 hannar N Kedum 23.2 (HH). Bergand Vårfynd: 13 ex str Naven 9.5 (TG), 2 hannar + 1 hona str Hindens rev 9.5 (KSv), 3 hannar + 2 honor str Hindens rev 11.5 (KSv). Höstfynd: 2 ex Ö hamnen 31.7 (POS, TG), 1 ex Kinneviken 27.9 (KSv), 2 honor Kinneviken 2.11 (KSv). Ejder Vårfynd: Totalt 111 ex str Naven (TG, mfl), 4 hannar + 1 hona Svanvik, Truve 24.4 (KSv), 2 honor str Hindens rev 9.5 (KSv), 4 ex str Hindens rev 11.5 (KSv), 1 par str Hindens rev 20.5 (KSv). Höstfynd: 2 honor Hindens rev 5.10 (KSv). Alfågel Vårfynd: Från Naven noterades följande: 1 par 15.4, 1 hane 16.4, 1 ex 17.4, 1 ex 19.4, 1 ex 24.4, 2 ex 25.4 och 1 ex 9.5 samtliga sträckande (TG, HH) dessutom 1 hona str Hindens rev 27.4 (KSv). Höstfynd: 1 hona Kinneviken (KSv), 9 ex str Kinneviken (KSv). Sjöorre Vårfynd: 1 ex str Naven 17.4 (TG), 1 par str Naven 25.4 (TG, HH), 1 hona Hindens rev 27.4 (KSv), 4 ex str Naven 3.5 (TG), 2 hannar Kinneviken 3.5 (HH), 1 hona Kinneviken 4.5 (TG), 2 ex str Naven 8.5 (TG), 19 ex str Naven 9.5 (TG), 5 honor Hindens rev 9.5 (KSv), 1 ex str Naven 10.5 (TG, HH), 8 ex Hindens rev 11.5 (KSv). Höstfynd: 28 ex Kinneviken 31.7 (KSv), 7 ex Kinneviken 10.9 (KSv), 1 ex str Hindens rev 22.9 (HH), 3 ex Kinneviken 27.9 (KSv), 3 ex Hindens rev 5.10 (KSv), 6 ex Kinneviken (KSv), 6 ex Kinneviken (KSv), 51 ex Kinneviken 2.11 (KSv), 31 ex Kinneviken 3.11 (KSv), 125 ex Kinneviken (KSv). Svärta Vårfynd: 3 ex str Naven 8.5 (TG), 33 ex str Naven 9.5 (TG), 23 ex str Hindens rev 9.5 (KSv), 7 ex str Naven 10.5 (TG, HH), 12 ex str Hindens rev 11.5 (KSv), 4 ex str Söne 15.6 (JL). Höstfynd: 12 ex 22.7 (POS, TG), 1 ex 27.7 (POS, TG), 46 ex 31.7 (KSv), 23 ex 2.8 (KSv), 8 ex 9.9 (KSv), 8 ex 10.9 (KSv), 2 ex 25.9 (HH), 1 ex (KSv), 4 ex (KSv), 48 ex 2.11 (KSv), 145 ex (KSv), 4 hannar (Birger Gustavsson*, Sylvia Pettersson*). Samtliga höstfynd är observerade i Kinneviken. 11

12 Salskrake Vinterfynd: 1 hona N Kedum 23.2 (HH). Vårfynd: 10 ex N Kedum 24.3 (TG*), 1 par N Kedum 1.4 (KSv), 4 ex Naven 7.4 (TG), 4 par N Kedum 12.4 (KSv), 2 hannar + 12 honor N Kedum 1.11 (NK), 5 hannar + 14 honor Såtenäs hamn (Kenneth Franzen*). Rödglada 1 ex Bojvägen, Filsbäck 23.5 (KSv), 1 ex Trässberg 20.8 (BGJ). Havsörn Häckning: 1 par Lidköpings kommun. Fick ut en flygg unge. Övriga: 1 ad Örnvik, Rackeby 27.1 (AWd), 1 ad Billingsön, Ekens skärgård 3.2 (AWd), 1 ad N Kedum 23.2 (HH), 1 ad Truve (KSv), 1 ad + 1 subad Stora Eken (POS), 1 ex Närebo, Råda (C G Carlander gm POS), 1 ex Lovenebron, Lovene (BGJ), 1 ad mot N Blombergs hamn 3.11 (ABo*), 1 subad Ö hamnen 3.11 (KSv), 1 ad Ö hamnen 9.11 (Birger Gustavsson*, Sylvia Pettersson*), 1 ad Ö hamnen (KSv), 1 ex Mariedal (HH), 1 ex Ö hamnen (JL). För första gången på 52 år häckar det återigen havsörn i våra marker!!!!!! Brun kärrhök Häckningar: 1 par Skarefjorden, Rackeby, 2 par Vänsjöviken, 1 par Granudden, nordöstra delen av Fröfjorden, 1 par Ullersunds inlopp, norra stranden, 1 par Kleversbergen, Fröfjorden (JL, POS, NK), 1 par Söne (POS, JL, HH, mfl), 2 par Hålltorpsdammen (KSv). Trolig häckning: 1 par Spiken (POS, mfl), 1 par Årnäs (POB*), 1 par Sjöråsviken, Hällekis (POS, mfl), 1 par N Kedum (HH). Ängshök 1 hona Råda flygfält 4.5 (HH). Ormvråk Vinterfynd: 1-2 ex Trässberg (BGJ), 1 ex Vinninga 1.1 (HH), 1 ex Resville 1.1 (HH), 1 ex Ähle, Broby 1.1 (HH), 2 ex Rackeby (AWd), 1 ex Risa, Råda, Lidköping 6.1 (HH), 1 ex Kvänumsbäcken, Lovene 6.1 (HH), 1 ex Ekedalen, Lovene 6.1 (HH), 1 ex N Järpås 6.1 (TG*), 2 ex mellan Lovene och Lidköping 6.1 (TG*), 1 ex Ähle, Broby 18.1 (HH), 1 ex Lars-Rutsgården, Hasslösa 10.2 (HH), 3 ex Söne (JL, TG), 1 ex Skälvum 21.2 (HH), 1 ex Tyskagården, Svanvik (HH). Fjällvråk Vinterfynd: 2 ex Tveta, Resville 1.1 (HH), 1 ex Degeberg, Rackeby (AWd), 1 ex mellan Lovene och Lidköping 15.1 (TG*), 1 ex Kinnekulle 20.1 (Gunnar Johansson*), 1 ex Kilja pumphus, Dettern 3.2 (HA*), 1 ex Söne 12.2 (TG*), 1 ex Öredal, Hangelösa 16.2 (CF, HH), 1 ex Råholmen, S Ledsjö 17.2 (CF, HH), 2 ex Trässberg 24.2 (POS), 1 ex N Härene (AWd), 1 ex Lidans dalgång NV Hovby (AWd). Sent fynd: 1 ex Söne 11.5 (JL). Kungsörn 1 subad Ekenäs, N Resville 1.1 (HH), 1 ex Stensholmen, Naven 10.2 (AWd), 1 ex Söne 12.2 (TG), 1 5K+ 5 km söder om Hällekis 24.3 (Skövde fågelklubb*), 1 ex trolig 2K mot N Söne 24.3 (TG), 1 ex Kartåsen (JL), 1 ex N Härene (Anders Alsterhag gm KSv). 12

13 Fiskgjuse Häckningar: 20 par från Hindens rev - runt Kållandsö skärgård - ner till Möviken, Kålland, minst 35 ungar (AWd). 2 par Tådene skärgård (HH). Tornfalk Häckningar: 1 par Hovby k:a, 1 par Kvänumsbäcken, 1 par Kollängen, Götene, 1 par Söne, 1 par Hasslösa, 1 par Medelplana, 1 par Gösslunda, 1 par Hovby flygplats, 1 par Skeby, 1 par Råda flygfält, 1 par Gum, Blomberg, 1 par Hjelmsäter, Kinnekulle, 1 par Skofteby, 2 par Saleby, 1 par Järpås, 1 par N Härene, 2 par Lindärva, 1 par södra delen av N Härene, 1 par Mellby, 1 par Tubbetorp, 1 par Häggene, Råda (samtliga ALi). Totalt ringmärktes 107 ungar i 23 bon utav Alf. Vinterfynd: 1 ex Tveta, Resville 1.1 (HH), 1 par Skofteby (ALi), 1 par Järpås (ALi), 1 ex Hovby flygfält (ALi), 1 ex Rackeby (ALi), 1 ex Skeby 4.1 (HH), 1 ex Ö hamnen 6.1 (TPe*), 1 ex Rasegården, Broby 6.1 (HH), 1 par Järpås (ALi), 2 ex Rackeby (AWd), 1 ex Sjövik, Friel 7.12 (Allan Högberg*). Aftonfalk 1 2K+ hane Tolsjö 30.6 (TAx*). Stenfalk Vinterfynd: 1 ex Mariedal 7.1 (HH). Övriga: 1 ex str Naven 14.4 (TG), 1 ex str Naven 17.4 (TG), 1 ex str Naven 18.4 (TG), 1 ex Lidköpings byggvaror 29.4 (Stefan Hessle), 2 ex str Naven 3.5 (TG), 1 ex Söne måltorn 4.5 (HH), 1 ex str Naven 6.5 (TG), 1 ex str Naven 7.5 (TG). Lärkfalk Häckningar: 1 par Björkholmarna, Ekens skärgård (JB, AWd). Dessutom sågs det fåglar under häckningstid i Lundsbrunn (HH). Pilgrimsfalk 1 ad Ö hamnen sågs från och till under tiden (NK, POS, KSv, mfl), 1 ex Hörviken, Kållandsö omkring den 7.7 (AWd), 1 juv Ö hamnen 28.8 (KSv), 1 ex Ö hamnen 1.9 (POS), 1 ex mot Ö Hindens rev 22.9 (HH), 1 juv Trelle, Kållandsö 7.10 (POS, AWd), 1 ad hona(?) Ö hamnen (POS, AWd). Rapphöna 1 ex Karstorp, Broby 15.5 och 22.5 (HH), 2 ex Söne 30.7 (NK), 10 ex Karstorp, Broby (HH). Vaktel 1 ex spelande Höberga, Örslösa i juni (MSv), 2 ex spelande Örslösa k:a i juni (MSv), 2 ex spelande Trässberg 10.6 (BGJ), 2 ex spelande Kårtorp, Kinne-Vedum 8.7 (POS), 4 ex spelande Västerplana storäng 14.7 (TAx*), 2 ex spelande Lövåsa, Kinne-Vedum 15.7 (HH, POS mfl), 2 ex spelande St Rud, 1.5 km V Lövåsa, Kinne-Vedum 16.7 (HH, POS, mfl). Vattenrall 1 revir Senäte, Kållandsö (JL, mfl), 1 revir Lindholmen (JL, mfl), 1 ex spelande Hålltorpsdammen 14.5 (KSv). 13

14 Småfläckig sumphöna 1 ex spelande Hålltorpsdammen 5.5 (KSv), 1 ex spelande Kleversbergen, Otterstad 19.5 (HH) och 10.6 (POS, MB). Kornknarr 1 ex spelande Höberga, Örslösa i juni (MSv), 2 ex spelande Kårtorp, Kinne-Vedum 8.7 (POS), 1 ex spelande Lövåsa, Kinne-Vedum 15.7 (HH, POS, mfl), 2 ex spelande Kinne-Vedums fotbollsplan 16.7 (HH, POS, mfl). Rörhöna Häckningar: 1 par Karlbergsdammen, Råda (MSv), 1 par Björnegårdsdammen, Råda (KSv, POS, NK, mfl), 1 par Hålltorpsdammen (KSv). Trana Häckning: minst 2 par Degeberg, Rackeby (AWd), 1 par + 2 pull Söne (andrahandsuppgift gm JL). Mindre strandpipare Häckningar: Minst 4 par Ö hamnen (KSv, POS, mfl), 1 par Arladammen, Götene (HH). Troliga häckningar/revir: 1 par Råda sand (HH), 1 par Vänsjövikens västra strand (HH), 1 par Stengårdsslätten, Vättlösa (HH), 1 par Cementabrottet, Hällekis (HH). Större strandpipare Häckning: 2 par Ö hamnen (KSv, POS, mfl). Paren fick ut 4 respektive 3 ungar. Tofsvipa Vinterfynd: 8 ex Söne 10.2 (JL). Ljungpipare Stor flock: Ca 100 ex Mariedal (HH). Kustpipare Vårfynd: 30 ex rast Blombergs hamn 28.5 (ABo*). Höstfynd: 3 ex str Ö hamnen 24.7 (KSv), 1 ex str Ö hamnen 2.8 (KSv), 1 ex Svanvik, Truve (KSv). Kustsnäppa Vårfynd: 1 ex vinterdräkt (HH, KSv, POS). Inte ett enda höstfynd!!!!! När inträffade det senast? Sandlöpare 3 ad Ö hamnen (POS, TG, HH). Småsnäppa Inte ett enda fynd!!!!!!!!!!!! Detta har nog aldrig inträffat förut. 14

15 Mosnäppa Vårfynd: 1 ex Ö hamnen 26.4 (POS), observerades i Ö hamnen med som mest 13 ex den 19.5 (KSv, POS, TG, HH, mfl), 8 ex Arladammen, Götene 14.5 (HH), 2 ex Svanvik, Truve 17.5 (KSv), 14 ex Svanvik, Truve 18.5 (KSv), 2 ex Arladammen, Götene 19.5 (HH), 4-5 ex Svanvik, Truve (KSv). Höstfynd: 1 ex Ö hamnen 3.7 (POS). Ett enda höstfynd! När inträffade det senast? Spovsnäppa 1 ex Ö hamnen 16.7 (KSv), 3 ex Ö hamnen 4.8 (KSv). Endast två fynd är det sämsta någonsin. Skärsnäppa 1 juv Ö hamnen 29.9 (KSv, mfl). Dvärgbeckasin 2 ex Ö hamnen 21.9 (HH, CF, POS), 1 ex Ö hamnen (POS), 1 ex Ö hamnen (HH). Dubbelbeckasin 1 ex Ö hamnen (HH, POS, mfl). Första fyndet i Ö hamnen. Myrspov Vårfynd: 1 ex str Naven 9.5 (TG), 175 ex str Naven 10.5 (TG, HH), 4 ex Hindens rev 11.5 (KSv). Höstfynd: Totalt 232 ex str Kinneviken högsta dagssumma var 100 ex den 10.7 (KSv, POS, TG), 21 ex str Ö hamnen 2.8 och 52 ex str Ö hamnen 1.9 (KSv). Småspov Vårfynd: 3 ex str Naven 6.5 (TG), 12 ex str Naven 7.5 (TG), 24 ex str Naven 9.5 (TG), 5 ex str Naven 10.5 (TG, HH). Höstfynd: 1 ex str Ö hamnen 10.7 (POS, TG), 8 ex str Förstadsvägen 14.7 och 10 ex str 17.7 (POS), 1 ex str Ö hamnen 27.7 (POS), 2 ex str Ö hamnen 12.8 (POS), 5 ex str Ö hamnen 19.8 (POS). Storspov 265 ex str Naven 19.4 (HH). Rödbena Häckning: 1 par Ö hamnen (KSv, POS, mfl). 3 ungar sågs den 28 juni. Roskarl 2 ex Ö hamnen 2.8 (KSv). Endast ett fynd! Smalnäbbad simsnäppa 1 ex str Ö hamnen 14.5 (KSv). 15

16 Labb Vårfynd: 2 ex str Naven 17.4 (TG), 1 ex str Naven 7.5 (TG), 1 ad ljus fas str Naven 8.5 (TG), 5 ad ljus fas + 1 ad mörk fas str Hindens rev 11.5 (KSv). Höstfynd: 1 ex Ö hamnen 2.8 (POS), 3 ex str Kinneviken 15.8 (KSv), 1 ex str Kinneviken 24.8 (KSv), 1 ex str Kinneviken 1.9 (KSv). Fjällabb 1 juv mörk fas str Kinneviken 13.9 (KSv). Dvärgmås 13 ex Söne och Tådene skärgård 14.6 (KSv, HH), 2 ex Klitt, Rackeby skärgård 14.6 (JL, mfl), 3 ex Kinneviken 12.7 (POS), 9 ex Rackeby skärgård 16.7 (KSv), ca 40 ex Kinneviken 2.8 (KSv), ca 75 ex Kinneviken (KSv), ca 80 ex Kinneviken 8.8 (KSv), ca ex Kinneviken 31.8 (KSv), ca ex str Kinneviken 1.9 (KSv), 13 juv str Kinneviken 8.9 (KSv), 50 ex rast Hindens rev 22.9 (HH), 20 juv str Kinneviken (KSv), 8 ex str Kinneviken 1.11 (KSv), 2 1K Hindens rev 3.11 (AJi*). Samtliga dvärgmåsar den 1.9 sträckte under dagen i flockar från 52 ex och uppåt. Dagen efter var det tomt på dvärgmåsar. Silltrut Häckningar: Minst 35 par V Kålland, framförallt på Måsbergen i Rackeby skärgård (AWd), ca 10 par Flatskär, Söne skärgård (KSv, HH). Övrigt: 1 ad Ö hamnen 13.4 (POS), 12 ex str Naven (TG, HH), 2 ex Ö hamnen 20.4 (POS), 3 ad Backgården, Gillstad 28.4 (HH), 2 ex Ö hamnen 2.5 (POS), 5 ad Trässberg 30.5 (BGJ), 1 ad Skeby (HH), 1 ad död på Rörstrandsleden 4.7 (HH). Tretåig mås 1 juv str Kinneviken 2.11 (KSv), 1 1K rast Hindens rev 3.11 (AJi*). Skräntärna Häckning: 1 par Lidköpings kommun (KSv, HH, mfl). Kentsk tärna 1 ex Kinneviken 25.7 (KSv, POS), 1 ex str Kinneviken 2.8 (KSv). Svarttärna 1 ex str Naven 9.5 (TG). Ringduva Vinterfynd: 12 ex Kilja pumphus, Dettern 3.2 (HA*), 11 ex Söne 12.2 (TG*). Turkduva Vinterfynd: 2 ex Magdalenagatan (Gunnar Eriksson), 2 ex Förstadsvägen (POS), 2 ex Månesköldsgatan (JL). Stort antal: Som mest noterades 44 ex vid Rose ns den 16.9 (KSv). I övrigt är turkduvan rapporterad från flera platser i Lidköping och Hällekis. 16

17 Fjälluggla 1 ex flög mot Ö på Hagalundsgatan, Lidköping!!!!! den 7.1 (Yngve Karlsson). Ett smått overkligt fynd. Jorduggla 1 ex str Ö hamnen 30.5 (KSv). Nattskärra 2 ex spelande Kårtorp, Kinne-Vedum 8.7 (POS), 1 ex spelande Stenåsen, Götene 13.7 (HH), 1 hane spelande + 1 hona Kårtorp, Kinne-Vedum 15.7 (HH, POS, mfl). Kungsfiskare 1 ex sågs regelbundet Mariedal (HH, CF), 1 ex Björkullasand, Götene 15.7 (POB*), 1 ex Resville 25.9 (Lennart Sundh gm Vg-svararen). Göktyta 1 ex spelande Mariedal (HH, CF), 1 ex spelande Storeberg, Tådene 5.5 (AJi*), 1 ex spelande Österäng 12.5 (BJ*), 1 ex spelande Sjöråsviken, Hällekis 12.5 (POS), 1 ex spelande Mariedal 19.5 (HH), 1 ex spelande Storeberg, Tådene 25.5 (AJi*), 2 ex spelande Cementabrottet, Hällekis 26.5 (HH), 2 ex spelande Siggetorp, Mellby i början av juni (BGJ), 1 ex Österplana 2.6 (POB*), 1 ex Cementabrottet, Hällekis 2.6 (POB*), 1 ex spelande Österplana hed 8.6 (Kent-Ove Hvass*), 1 ex spelande Sigges sten, Kållandsö 10.6 (POS, MB). Mindre hackspett Häckning: 1 par Degeberg, Rackeby och 1 par Örnvik, Rackeby (AWd). Övrigt: 1 ex Mariedal 24.3 och 24.4 (HH), 1 ex Söne båthamn 2.5 (POS, mfl), 1 ex Spiken 8.8 (POS, JB), 2 ex Spiken 9.8 (JB), 1 ex Skogshyddan 10.8 (POS, KSv), 1 ex Mariedal (HH), 1 ex Österplana hed 12.9 (Håkan Karlsson*), 1 ex Sörbovallen, Lundsbrunn 15.9 (HH), 1 ex Fridhem, Trässberg 9.12 (BGJ). Trädlärka 2 sj Råda sand 25.3 (TG*), 1 sj Råda sand 1.4 (TG), 3 sj Klyftamon 1.4 (POB*), 1 sj Råda sand 11.4 (POS), 1 sj Klyftamon 19.4 (POB*), 1 ex Motorps grustag, Götene 19.5 (HH), 1 sj Stengårdsslätten, Vättlösa 19.5 (HH), 1 sj Siggetorp, Mellby 28.5 (BGJ), 1 ex Råda sand 23.6 (HH). Sånglärka Vinterfynd: 6 ex Kilja pumphus, Tun 3.2 (HA*), minst 6 ex str Mariedal 3.2 (HH), 2 ex str Ö hamnen 4.2 (HH). Backsvala Häckningar: 636 bohål i Lidköpings kommun fördelat på 5 st kolonier (HH), 48 bohål Motorps grustag, Götene (HH), 12 bohål Brännebrona, Götene (HH). Rödstrupig piplärka 1 ex rast Ö hamnen 19.9 (POS, mfl). 17

18 Skärpiplärka Vårfynd: 1 ex str Naven 5.5 (TG). Höstfynd: 1 ex str 9.9, 1 ex str 10.9, 1 ex rast 12.9, 2 ex str 13.9, 1 ex str 16.9, 3 ex str 27.9, 3 ex därav 2 ex str 28.9, 9 ex därav 7 ex str 29.9 och 2 ex rast 1.10 samtliga sedda i Ö hamnen (KSv, TG, POS, HH), 3 ex str Hindens rev 17.9 (KSv), 1 ex Hindens rev 6.10 (POB*). Forsärla Häckning: 1 par + minst 1 pull Mariedal (HH), 1 par Resville (NK, POS), 1 par + 4 pull Stampens kvarn, Gössäter 12.5 (BJ*). Fynd under häckningstid på lämplig häcklokal: 1 par Kristinedal (HH), 1 hane sj Öredalsån, Öredal (HH), 1 ex Storeberg, Tådene (POS, KSv, HH). Övrigt: 1 ex Sandbäcken 14.6 (HH), 1 ex Blånabb, N Kedums skärgård 14.6 (HH, KSv), 1 ex str Ö hamnen 4.8 (KSv), 1 ex BPA-lager, Sandbäcken 13.8 (NK), 1 ex str Ö hamnen 24.8 (KSv), 1 ad hona Stampens kvarn, Gössäter 25.8 (BJ*), 4 ex Tun k:a 6.9 (KSv), 1 ex Ova k:a, Lundsbrunn 12.9 (HH), 2 ex Sandbäcken 16.9 (AWd), 2 ex str Hindens rev 17.9 (KSv), 1 ex Hindens rev 22.9 (HH), 1 ex Stampens kvarn, Gössäter 26.9 (BJ*), 1 ex str V hamnen 29.9 (KSv), 1 ex str S Kyrkogården 30.9 (KSv), 1 ex Ö hamnen 1.10 (KSv). Rödhake Vinterfynd: 1 ex N Kedum (Inga-Lill Fahlgren), 1 ex Trässbergsgatan (Gun Hägnander), 1 ex Höberga, Örslösa (MSv), 1 ex Skogsvägen (Inga Sönegård), 1-2 ex S Kyrkogården (KSv), 1 ex Filsbäck (KSv), 1 ex Lidköping 12.2 (TG*), 1 ex N Kedum (Inga-Lill Fahlgren). Näktergal 1 ex Framnäs 12.5 (Andreas Svärdhagen*), 1-2 ex S Kyrkogården 13.5 (KSv), 1 ex Hålltorpsdammen (KSv), 1-2 ex Filsbäck (KSv, HH), 1 ex S Kyrkogården 20.5 (BGJ), 1 ex Varvässlekroken, Källby 20.5 (HH), 1 ex 1 km öster om Hangelösa 20.5 (HH), 2 ex Sandbäcken 21.5 (HH), 1 ex Värmeverket 21.5 (HH), 1 ex Svanvik, Truve 22.5 (KSv), 1 ex Sjöråsviken, Hällekis 22.5 (POS), 1 ex Sandbäcken (KSv, HH), 1 ex Truve golfbana 26.5 (HH), 1 ex Reningsverket 28.5 (HH). Samtliga observationer avser sjungande fåglar. Svart rödstjärt Totalt minst 4 sj hannar observerade i industriområdena i Lidköping (HH, POS, NK, mfl). Höstfynd: 2 ad + 2 juv Ö hamnen 27.9 (KSv). Ringtrast 1 ex Söne 24.4 (KSv). Gräshoppsångare 2 sj Tveta 11.6 (NK, POS). Kärrsångare 2-3 sj Tveta (POS, NK, HH), 1 sj Truve golfbana 28.5 (HH), 1 sj Sigges sten, Kållandsö 2.6 (HH), 1 sj Munkängarna 4.6 (Marianne Zetterberg, Stig Zetterberg*), 1 sj Kilja, Tun 5.6 (POS), 2 sj Sunträlje, Lundsbrunn 8.6 (HH). 18

19 Trastsångare 1 revir Senäte, Kållandsö, 1 revir Sigges sten, Kållandsö, 1 revir Stommen, Fröfjorden, 1 revir Lindholmen, Strö (JL, POS, NK, mfl), 1-3 sj Sjöråsviken, Hällekis (POS, HH), 1 sj Årnäs 10.6 (POB*). Gransångare Trolig häckning: 1 par Bärstaviken, Rackeby (AWd). Sommarfynd: 1 sj Spiken (JB), 1 sj Stenåsen, Götene 8.6 (HH). Mindre flugsnappare 1-2 ad hannar sj Munkängarna (POS, HH, mfl). Skäggmes 1 par under häckningstid vid Ullersunds norra inlopp (Lars Persson-Ring, mfl), flera par häckade Filsbäck (KSv). Varfågel 1 ex Tyskagården, Svanvik (HH), 1 ex Söne 12.2 (TG), 1 ex N Kedum 23.2 (HH), 1 ex Söne (TG, POS), 1 ex Friel 1.11 (NK), 1 ex Tyskagården, Svanvik (HH), 1 ex Lovene 1.12 (Lars Larsson gm POS). Gulhämpling 1 ex överflygande Filsbäck 23.5 (KSv). Endast ett fynd tidigare. Det var vid Storeberg, Tådene den Snösiska 2 ex Ö hamnen 6.1 (TPe*), 1 hane S Kyrkogården (KSv), 1 hona S Kyrkogården 4.2 (KSv), 2 ex Ö hamnen 5.2 (KSv), 1 hona S Kyrkogården 15.2 (KSv), 1-2 ex Förstadsvägen (POS). Bändelkorsnäbb 4 ex str Lockörn 9.8 (KSv), 2 ex str Lockörn 10.8 (KSv), 1 ad hane Hindens rev 11.8 (MB), 1 hane Hindens rev 12.8 (POS), 2 juv Lockörn 16.8 (KSv), 1 hona Målaregatan (POS, MB), 1 hane + 2 honor Ängsholmens förskola, Nonnens väg (POS), 1 par Ängsholmens förskola, Nonnens väg 3.12 (HH), 1 hane + 1 hona Konsum, Drömstan 5.12 (POS), 2 ex Förstadsvägen 6.12 (Gerd Gustavsson). Bändelkorsnäbb Strandroth Foto Olle Större korsnäbb 4 ex Klyftamon 1.4 och 5 ex samma plats 19.4 (POB*), 1 ex Spiken 25.7 (Stephen Manktelow*), 1 hane Jutabadet, Årnäs 25.8 (POB*). Obest korsnäbb 19

20 1086 ex str Lockörn 10.8 (KSv). 20

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2010 Årgång 34. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING

UVEN. Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2010 Årgång 34. Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING UVEN Informationsblad för medlemmarna i Lidköpings Fågelklubb Nummer 2 år 2010 Årgång 34 Lidköpings Fågelklubb Kållandsgatan 20, 531 30 LIDKÖPING Nisse och Lasse ringar en berguvsunge 2009 1 Föreningsfunktionärer

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program våren 2015 Foto: K-O Hvass www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Banggiro är: 489-7930 Post skickas

Läs mer

Tåkerns Fältstation Informerar mars -11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION. Teckning: Gebbe Björkman. Informerar mars-11

Tåkerns Fältstation Informerar mars -11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION. Teckning: Gebbe Björkman. Informerar mars-11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION Havsörnar Teckning: Gebbe Björkman Informerar mars-11 Föreningen Tåkerns Fältstation är en sammanslutning av fauna och flora intresserade personer och har till ändamål

Läs mer

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75 Deltagare; Bengt Andersson, bambosa@telia.com Lars Nilsson, larskocken@hotmail.com Joel Levin, joel_levin@hotmail.com Leif Dehlin, leif.dehlin@studieframjandet.se Resans upplägg; Resan gick via Helsingborg

Läs mer

SPETSBERGSGÅS: Enstaka individer ses varje vår och höst, som mest 41 ex under årets gåsboom i Lidhem 9/3-13.

SPETSBERGSGÅS: Enstaka individer ses varje vår och höst, som mest 41 ex under årets gåsboom i Lidhem 9/3-13. Fåglar i Växjö Artlista som bygger på en sammanställning i Växjö fågelklubbs tidskrift Lommen. Den är gjord av Mats Henriksson och bygger på fågelrapporter till Artportalen. KNÖLSVAN: Häckningar har rapporterats

Läs mer

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Sö 11/6 Hann röja det mesta från studentskivan dagen innan före jag stack med Kents bil och hämtade upp honom kl 6.00 på morgonen i Hållsta. Utan missöden

Läs mer

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2 En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2 Nu finns ett unikt tillfälle att köpa akvareller, tryck, olja etc av fåglar till ett försiktigt marknadspris. Alla har kontrollerats

Läs mer

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013.

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. För tredje året i rad genomförde vi en resa till Israel, den gick av stapeln 9/3-16/3 och var därmed den tidigaste resa vi gjort. Artsamansättningen blir då lite annorlunda,

Läs mer

Var hittar jag fåglarna?

Var hittar jag fåglarna? Var hittar jag fåglarna? Fåglarnas när-var-hur i Skellefteå kommun! Sjöfåglar Doppingar Svanar, gäss och tranor Lommar Rovfåglar Ugglor Vadare Nattsångare Övriga arter Skådartips Sjöfåglar Kniporna hör

Läs mer

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II)

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (II) Norrbottens Ornitologiska Förening Program april-oktober 2015 Varmt välkomna till NOF:s aktiviteter. För att underlätta din planering har vi varudeklarerat exkursionerna: I - För nybörjare och familjer.

Läs mer

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 Deltagare: Anders Claesson, Liselotte Claesson, Jörgen Fagerblom, Ann- Jeanette Fagerblom, Maria Henriksson, Oscar Berkefalk- Westman, Kicki Westman,

Läs mer

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1 En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1 Nu finns ett unikt tillfälle att köpa akvareller, tryck, olja etc av fåglar till ett försiktigt marknadspris. Alla har kontrollerats

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program hösten 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program hösten 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program hösten 2015 www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Man blir medlem i klubben genom att sätta i 150 kr

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Ringmärkningen vid Tåkern fyller 40!

Ringmärkningen vid Tåkern fyller 40! Ringmärkningen vid Tåkern fyller 40! Text och foto: Christer Elderud Jag läser ur min egen handskrivna dagbok från 25 september 1964: Anländer till Glänås klockan 13.30. Fyra nät uppspännes och klockan

Läs mer

Norra Spanien, april 2004

Norra Spanien, april 2004 Norra Spanien, april 2004 av Lena Johansson slutet av april ordnade StOF en resa till norra Spanien. Vi besökte tre olika naturtyper; det sanka Ebrodeltat, den torra stäppen kring Sastago samt de mer vintriga

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård Hans Ryttman & Bill Douhan Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård en sammanfattning av en inventeringsrapport. I FiU nr 4 2007 gjordes (av Hans Ryttman) en sammanfattning av den kustfågelinventering

Läs mer

Välkommen till. södra Sveriges fågelmarker

Välkommen till. södra Sveriges fågelmarker Välkommen till södra Sveriges fågelmarker 1 Fågelporten välkommen ut i södra Sveriges fågelmarker Oslo Stockholm I denna broschyr samarbetar sju sydsvenska fågelområden som alla har mycket att bjuda besökaren.

Läs mer

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International Sveriges Ornitologiska Förenings policy om vindkraft (oktober 2013) Den av regeringen uppsatta planeringsramen för utbyggnad av vindkraft

Läs mer

Kompensationsplan för Botniabanans intrång i Öfjärdens fågelskyddsområde

Kompensationsplan för Botniabanans intrång i Öfjärdens fågelskyddsområde Kompensationsplan för Botniabanans intrång i Öfjärdens fågelskyddsområde Bakgrund Öfjärden är en av Ångermanlands förnämsta fågelsjöar. Här har drygt 200 fågelarter observerats. Öfjärden blev fågelskyddsområde

Läs mer

Spelande fåglar i Hälsingland 1-3 maj 2009

Spelande fåglar i Hälsingland 1-3 maj 2009 Sid 1/5 Spelande fåglar i Hälsingland 1-3 maj 2009 Sju vågade sig norrut. Avfärd från Valhallvägen kl 0800 på morgonen Första Maj. Vi åkte i en bekväm minibuss, i fortsättningen kallad bilen. Målet var

Läs mer

Välkommen till. södra Sveriges fågelmarker

Välkommen till. södra Sveriges fågelmarker Välkommen till södra Sveriges fågelmarker 1 Fågelporten välkommen ut i södra Sveriges fågelmarker Oslo Stockholm I denna broschyr samarbetar sju sydsvenska fågelområden som alla har mycket att bjuda besökaren.

Läs mer

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Per Smitterberg Sivert Söderlund assisterar vid inventeringsdagen den 10 april. Foto: Per Smitterberg Inledning

Läs mer

Landsorts Fågelstation

Landsorts Fågelstation Sida 1 av 8 Landsorts Fågelstation Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen avseende år 2007 Om verksamheten i stort Året som gått på fågelstationen har återigen varit utvecklande och händelserikt.

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

FÅGELBLADET. Nr 2 2012 Juni. Stjärtmesbo i enbuske, Karsamåla 7 maj 2012. Årgång 28 Nummer 114 INNEHÅLL

FÅGELBLADET. Nr 2 2012 Juni. Stjärtmesbo i enbuske, Karsamåla 7 maj 2012. Årgång 28 Nummer 114 INNEHÅLL FÅGELBLADET Nr 2 2012 Juni Årgång 28 Nummer 114 Upplaga 130 ex. Lösnummerpris 20 kr www.nefk.nu Bankgiro 448-2956 INNEHÅLL Ledare.......3 Redaktionsruta.......3 Exkursionsrapporter.....4 Sponsor... 12

Läs mer

RÖDSPOVEN. nr1 januari 2004. Meddelande från Linköpings fågelklubb

RÖDSPOVEN. nr1 januari 2004. Meddelande från Linköpings fågelklubb RÖDSPOVEN nr1 januari 2004 Meddelande från Linköpings fågelklubb Klubblokal: Drottninggatan 34a 582 27 Linköping Telefon: 013-13 39 86 Postgiro: 87 26 50-7 Linköpings Fågelklubb är en självständig ornitologisk

Läs mer

Fåglar i Södra Vätterbygden 2-2015

Fåglar i Södra Vätterbygden 2-2015 Fåglar i Södra Vätterbygden 2-2015 Tidskrift utgiven av: Jönköpings Fågelklubb Lyckås 15, 561 92 Huskvarna Hemsida: www.jonkopingsfagelklubb.se Ordförande: Leif Jansson, tel. 036-163148 e-post leif036@gmail.com

Läs mer

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar Kungsfågeln, Sveriges minsta fågel, väger bara 5 gram. Man skulle kunna skicka fyra stycken med brev och bara behöva frankera

Läs mer

ÅRSRAPPORTEN 2010 FÖR NORDÖSTRA SKÅNE

ÅRSRAPPORTEN 2010 FÖR NORDÖSTRA SKÅNE 123 ÅRSRAPPORTEN 2010 FÖR NORDÖSTRA SKÅNE Vintern blev ganska sträng. Normala övervintrare som dykänder, lommar och doppingar sågs knappt alls då isläget tidvis gjorde det svårt för både fåglarna och skådarna.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB 2004 11 Styrelsen har under året bestått av följande personer ordförande Mona Wall vice ordförande Anette Strand sekreterare Ulf Jungbeck kassör Hans

Läs mer

Har Bjäre Naturskyddsförening världens första elektroniska obsbok? Observationer under perioden oktober - december 1996

Har Bjäre Naturskyddsförening världens första elektroniska obsbok? Observationer under perioden oktober - december 1996 Årg 28 Nr 1-97 ISSN 1104-3695 Observationer under perioden oktober - december 1996 Svartnäbbad islom noterades vid tre tillfällen, 1 juv Hovs hallar 30.10, 1 ex på samma lokal 8.11 samt 1 ex i vinterdräkt

Läs mer

En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana.

En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana. En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana. Innehåll Sida Introduktion. 1 Förutsättningar. 1 Regelbundna gäster. 2 Fåglar på vintern. 38 Fåglar som flyttar vår och höst. 39 Rariteter

Läs mer

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb Jönköpingsfågelklubbs program för 2011 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2011. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt

Läs mer

Sida 1. Väder: Personal: Obsar: Frölinghaus, Jon J Hessman, Mikael. Hessman, Mikael Hake, Tommy Järås) Järås) Snösparv 50 ex.

Sida 1. Väder: Personal: Obsar: Frölinghaus, Jon J Hessman, Mikael. Hessman, Mikael Hake, Tommy Järås) Järås) Snösparv 50 ex. [NIDINGENS FÅGELSTATION DAGBOK] den 1 mars 2009 Väder: Temperaturen 2-3 grader lugnt och soligt Personal: Mikael Hake, Tommy Järås, J Sone, Johan Frölinghaus, Jon Hessman, Uno Unger Obsar: Toppskarv 15

Läs mer

Dublin med omgivningar 12-16/11-08 med Kör Hårt

Dublin med omgivningar 12-16/11-08 med Kör Hårt Dublin med omgivningar 12-16/11-08 med Kör Hårt Ons12/11 Vi samlades i Svalboviken och åkte buss ner till Skavsta där flyget avgick punktligt. Behaglig flygresa. Framme väntade ny buss som vi gärna skulle

Läs mer

SVARTHAKEN MEDDELANDEN FRÅN FALBYGDENS FÅGELKLUBB December 2010

SVARTHAKEN MEDDELANDEN FRÅN FALBYGDENS FÅGELKLUBB December 2010 SVARTHAKEN MEDDELANDEN FRÅN FALBYGDENS FÅGELKLUBB December 2010 Härfågeln som förgyllde hösten. En riktigt pådrag blev det i början av november när en härfågel dök upp i Trädet. Det blev en skön upplevelse

Läs mer

Skottlandsresa 2/9-9/9 2005 med Anders Granberg

Skottlandsresa 2/9-9/9 2005 med Anders Granberg Skottlandsresa 2/9-9/9 2005 med Anders Granberg 2/9 Tidig avresa 4.30 från Täby till Arlanda. Vi åkte via Schiphol, Amsterdam där en tornfalk sågs vidare mot Glasgow. Hann med planet i sista (!) minuten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2012

Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2012 Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2012 Sammanfattning Det 25:e verksamhetsåret för Landsorts fågelstation är till ända. Året har bjudit både på medoch motgångar, men uppslutningen

Läs mer

Den fascinerande VASSEN

Den fascinerande VASSEN Gud, Djävulen och vassen När Gud hade skapat alla fantastiska djur- och växtarter på jorden blev djävulen avundsjuk. Han tyckte det var orättvist att Gud skulle vara bäst i allt. Djävulen bestämde sig

Läs mer

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb RÖDSPOVEN Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb 1 Linköpings fågelklubb Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se Postadress: Linköpings Fågelklubb c/o Stefan Desai O G Svenssons väg 20 590

Läs mer

2 mars 2009. Till SOF:s regionala föreningar. Remiss: SOF:s vindkraftspolicy

2 mars 2009. Till SOF:s regionala föreningar. Remiss: SOF:s vindkraftspolicy 2 mars 2009 Till SOF:s regionala föreningar Remiss: SOF:s vindkraftspolicy Här kommer så äntligen ett förslag på SOF:s vindkraftspolicy. Fortfarande återstår en hel del arbete innan policyn är komplett

Läs mer

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren NOLHAGAVIKEN Mjörnstranden med Nolhagaviken är en rik och varierad miljö på många olika plan. Variationen ger ett artrikt och myllrande liv av både växter och djur. Viken har under årens lopp främst gjorts

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Stig Högström har avlidit en tillbakablick på hans insatser för utforskandet av den gotländska naturen

Stig Högström har avlidit en tillbakablick på hans insatser för utforskandet av den gotländska naturen Stig Högström har avlidit en tillbakablick på hans insatser för utforskandet av den gotländska naturen Jörgen Petersson Stig föddes den 9 april 1923 i Stockholm. Efter studier till kammarskrivare, anställdes

Läs mer

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall 2015 Årgång 13 Kalendern är ett samarbete mellan foto: Martin Lindvall Dovhjortar Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken.

Läs mer

Södra Fjällen 15-19 juni 2012

Södra Fjällen 15-19 juni 2012 Södra Fjällen 15-19 juni 2012 Fågelskådning vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson Stockholms Ornitologiska Förening En reserapport av Erik Hansson Ledare: Per Helgesson, Eva Stenvång Lindqvist Deltagare:

Läs mer

SVARTHAKEN. Meddelande från Falbygdens Fågelklubb Juli 2011

SVARTHAKEN. Meddelande från Falbygdens Fågelklubb Juli 2011 SVARTHAKEN Meddelande från Falbygdens Fågelklubb Juli 2011 Program och Kalendarium för 2011. Jätteviktigt! Samma gäller som tidigare. Du har två programblad - dels Svarthaken och dels Smultronprogrammet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Vingpennan. Höstprogram. Nr 2 2010 Tingsryds Fågelklubb

Vingpennan. Höstprogram. Nr 2 2010 Tingsryds Fågelklubb Vingpennan Höstprogram Nr 2 2010 Tingsryds Fågelklubb Vingpennan nr 2 2010 I höst är det 30 år sedan Tingsryds fågelklubb bildades. Mycket har hänt inom föreningen under åren. En del medlemmar har hängt

Läs mer

Nordic Wildlife Art 28 juni- 3 augusti 2014

Nordic Wildlife Art 28 juni- 3 augusti 2014 Nordic Wildlife Art 28 juni- 3 augusti 2014 Välkomna till sommarutställning på Eriksberg Vilt & Natur www.eriksberg.nu Sommarutställning med Nordic Wildlife Art På Eriksberg Vilt & Natur visas i sommar

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sammanfattning av en studie utförd i södra Kalmarsund under vår- och höstflyttningen 1999-03 Jan Pettersson Havsbaserade vindkraftverk i ejderns flyttningsväg Vindförutsättningarna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Söderhamns Fågelklubb (SFK)

Söderhamns Fågelklubb (SFK) 1 Söderhamns Fågelklubb (SFK) Syfte SFK:s syfte är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och dess miljö, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglar och fågelmiljöer,

Läs mer

Angarngruppens Informationsblad

Angarngruppens Informationsblad Angarngruppens Informationsblad Nummer 3. 2012 - Årgång 42 [www.angarngruppen.se] Sept. 2012. ORDFÖRA DE HAR ORDET ya hemsidan är nu klar! Föreningens hemsida har funnits på Internet under många år, så

Läs mer

FÅGLAR I VETLANDATRAKTEN 2014

FÅGLAR I VETLANDATRAKTEN 2014 FÅGLAR I VETLANDATRAKTEN 2014 Utgiven av Vetlanda Ornitologiska Klubb VETLANDA ORNITOLOGISKA KLUBB är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Årgång 24 nr 2-2011. nattvakan

Årgång 24 nr 2-2011. nattvakan Årgång 24 nr 2-2011 nattvakan Nattvakan utges av Hudiksvallregionens fågelklubb (HFK). Tidningen utkommer med två nummer årligen och erhålles av samtliga medlemmar i HFK. Årsavgiften för medlemsskap är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

FÅGELOBSERVATIONER I ANGARNBYGDEN 2:a KVARTA- LET 2008. Ta en fika i stugvärmen. Nummer 3. 2008 - Årgång 38 [www.angarngruppen.se] September 2008.

FÅGELOBSERVATIONER I ANGARNBYGDEN 2:a KVARTA- LET 2008. Ta en fika i stugvärmen. Nummer 3. 2008 - Årgång 38 [www.angarngruppen.se] September 2008. Ta en fika i stugvärmen. Nummer 3. 2008 - Årgång 38 [www.angarngruppen.se] September 2008. FÅGELOBSERVATIONER I ANGARNBYGDEN 2:a KVARTA- LET 2008. Sammanställda av Roland Staav. April 1.4 Trettioen storskrakar

Läs mer

Fågelställen Gotland Några personliga favoriter NaturStig 2009

Fågelställen Gotland Några personliga favoriter NaturStig 2009 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 11 12 13 14 0 5 10 15 20 km Fågelställen Gotland Några personliga favoriter NaturStig 2009 1. Limmorträsk En imponerande stor, liten agmyr. Norr om denna myr finns Klintängarna med

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Foto: Kent-Ove Hvass. Tranans dag. 5 års jubilerar. 26-29 mars 2015. Trandansen vid Hornborgasjön

Foto: Kent-Ove Hvass. Tranans dag. 5 års jubilerar. 26-29 mars 2015. Trandansen vid Hornborgasjön Foto: Kent-Ove Hvass Tranans dag 5 års jubilerar 26-29 mars 2015 Trandansen vid Hornborgasjön Torsdag 26 mars Trandansen 10-17 Vid väg 184 (Falköping Skara) Fullt med aktiviteter kring tranor och andra

Läs mer

RÖDSPOVEN. Linköpings fågelklubbs tidning 2-2009

RÖDSPOVEN. Linköpings fågelklubbs tidning 2-2009 1 RÖDSPOVEN Linköpings fågelklubbs tidning 2-2009 Ordföranden har ordet Jag måste ge en stor eloge till ÖgOF för deras eminenta nysatsning på hemsidan: www.ogof.se. Men framförallt är jag fast i X2009.

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 1 (5)

PRESSMEDDELANDE 1 (5) PRESSMEDDELANDE 1 (5) Positivt för rödspoven på Öland Den vackra, karakteristiska rödspoven har blivit en symbol för arbetet med att förbättra livsmiljöer för vadarfåglarna på Öland. För några år sedan

Läs mer

Medlemsavgift för 2011: Familj 200 kr, enskild medlem 125 kr, under 21 år 50 kr.

Medlemsavgift för 2011: Familj 200 kr, enskild medlem 125 kr, under 21 år 50 kr. Linköpings fågelklubb är en självständig ornitologisk förening för Linköpingstrakten, med uppgift att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan, att hos allmänheten väcka och underhålla intresset

Läs mer

Artlista över fåglarna vid SÖRFJÄRDEN i Mälaren 1940-2013

Artlista över fåglarna vid SÖRFJÄRDEN i Mälaren 1940-2013 Artlista över fåglarna vid SÖRFJÄRDEN i Mälaren 1940-2013 Sammanställd för Fältstationens hemsida av Lars Broberg, reviderad senast 2013-12-31. Mälarviken Sörfjärden tycks inte ha varit särskilt uppmärksammad

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

Österlen. gylling, ejder och orkidéängar. Vad är Österlen? fågellokalen. text, foto & grafik: magnus ullman

Österlen. gylling, ejder och orkidéängar. Vad är Österlen? fågellokalen. text, foto & grafik: magnus ullman Österlen gylling, ejder och orkidéängar Österlen i försommarskrud. Svabesholm, väst Stenshuvud, 6 maj 2007. text, foto & grafik: magnus ullman Österlen är den sydöstra hörnan av Skåne. Bortsett från skogiga

Läs mer

Söderhamns Fågelklubb (SFK)

Söderhamns Fågelklubb (SFK) 1 Söderhamns Fågelklubb (SFK) Syfte SFKs syfte är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och dess miljö, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglar och fågelmiljöer,

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Ringmärkningsverksamheten vid Hammarö fågelstation 2006

Ringmärkningsverksamheten vid Hammarö fågelstation 2006 Ringmärkningsverksamheten vid Hammarö fågelstation 2006 Björn Ehrenroth Hammarö fågelstation (59.15N/13.31E) var 2006 bemannad med ringmärkare 112 dagar, därav 108 dagar med fångst minst 4 timmar per dag.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Sett se n sist, observationer oktober - december -97. Föreningsstipendier. Rapport från styrelsen

Sett se n sist, observationer oktober - december -97. Föreningsstipendier. Rapport från styrelsen Årg 29 Nr 1-98 ISSN 1104-3695 Rapport från styrelsen Nordvästskåne står sig väl i konkurrensen som ett av landets intressantaste fågelområden. Det visade sig inte minst när det nya fågelåret tog fart med

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17 NOF 2013-01-28 Sid 1 (5) Datum: Tisdagen den 17/12 2013. Tid: 19.00 Plats: Telefonmöte Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17 Närvarande: Jan-Olov Johansson, Birgitta Landberg, Berth-Ove Lindström, och

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

StainGylpen 2010:1. Sundregruppen 623 30 Burgsvik Plusgiro: 45 97 36-5 E-post: sundregruppen@tele2.se Hemsida: www.sundrefagelstation.

StainGylpen 2010:1. Sundregruppen 623 30 Burgsvik Plusgiro: 45 97 36-5 E-post: sundregruppen@tele2.se Hemsida: www.sundrefagelstation. StainGylpen 2010:1 Sundregruppen 623 30 Burgsvik Plusgiro: 45 97 36-5 E-post: sundregruppen@tele2.se Hemsida: www.sundrefagelstation.se Sundregruppens styrelse 2009-2010 Ordförande: Björn Lilja Ulfsparres

Läs mer

Inventering av Smedjeån efter våtmarksanläggning John Strand, Hushållningssällskapet Halland

Inventering av Smedjeån efter våtmarksanläggning John Strand, Hushållningssällskapet Halland Inventering av Smedjeån efter våtmarksanläggning John Strand, Hushållningssällskapet Halland Häckningskriterie 6 (parningsceremonier och spel, inklusive parning) = trolig häckning Häckningskriterie 2 (obs

Läs mer