MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE EVC

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE 0134-1 611486 EVC 240 -2 +2"

Transkript

1 + min min max max MOS SE 0 EVC R MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING EVC

2

3 Innehåll Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Allmänt... Systemprincip... Frontpanel Frontpanelens övre (synliga) del... Frontpanelens undre (dolda) del... Funktioner på frontpanelen Synliga funktioner... Dolda funktioner... Rumstemperatur Värmeautomatik... Grundinställning... Ändring av rumstemperatur... Klocka... Min. nivå panntemperatur... Nattändring... Utgångsvärden för värmeautomatik... Underhållsrutiner Kontroll av säkerhetsventiler... 9 Tryckmätare... 9 Till Installatören Allmänt till installatören Transport och förvaring... 0 Uppställning... 0 Installationskontroll... 0 Max pann och radiatorvolym... 0 Inställning av min/max temperaturnivåer... 0 Röranslutning Allmänt... Pump och tryckfallsdiagram... Dockning... Elanslutning Inkoppling... Återställning av överhettningsskydd... Leveranskopplad effekt... Max fasström... Anslutning av utegivare... Rundstyrning och effektvakt... Igångkörning och injustering Förberedelser... Påfyllning av värmesystemet... Luftning av värmesystemet... Uppstart... Efterjustering... Avtappning av värmesystemet... Påfyllning av vattenvärmare... Tömning av vattenvärmare... Inställning av framledningstemperatur Förskjutning av värmekurva... Förskjutning av värmekurva 0... Förskjutning av värmekurva +... Inställning efter diagram... Åtgärder vid driftstörningar Låg temperatur på eller uteblivet varmvatten... Hög varmvattentemperatur... Låg rumstemperatur... Hög rumstemperatur... Strömställarläge R... Återställning av automatsäkring... Hjälpstart av cirkulationspump... Rengöring av cirkulationspump... Service Nedfällning av frontpanel... 9 Komponentplacering Komponentplacering... Elschema Omkoppling av effekt... Mått Mått och avsättningskoordinater... Måttsättningsprincip... Komponentlista Komponentlista... Tekniska uppgifter Tekniska data... Tillbehör... Bipackningssats... EVC

4 Till Villaägaren Allmänt För att få bästa utbyte av elpannan EVC bör Du läsa igenom den här Monterings och Skötselanvisningens avdelning Till Villaägaren. EVC är avsedd för villor med vattenburen värme. En klimatstyrd shuntautomatik ser till att elpannan hela tiden arbetar på effektivaste sätt. EVC är en svensktillverkad kvalitetsprodukt med lång livslängd och säker drift. Ifylles när elpannan är installerad Installationsdatum Tillverkningsnummer* Installatörer Inställning på cirkulationspump (Vid leverans läge, =max) Inställning Max panntemperatur (Vid leverans C) Inställning Säkringsstorlek (Vid leverans A) Inställning Max eleffekt (Vid leverans 9 kw) Inställning Val värmekurva (Vid leverans 0) Inställning Förskjutning värmekurva (Vid leverans ) Här införes eventuella ändringar av grundinställda värden * Finns bakom undre frontlucka EVC

5 Till Villaägaren Systembeskrivning Allmänt EVC är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl, två elpatroner samt avancerad styrning. Vattenvärmaren har ett korrosionsskydd av koppar. Elpatronerna är placerade i dubbelmanteln. Elpatronerna har en maxeffekt av, kw med möjlighet för inställning till lägre effekter. Leveranseffekt är 9,0 kw. Pannan arbetar med flytande panntemperatur, vilket innebär ekonomisk drift. Den totala vattenvolymen är liter varav 0 liter i dubbelmantelutrymmet och 0 liter i vattenvärmaren. EVC är utrustad med klimatstyrd shuntautomatik så att rätt temperatur till värmesystemet erhålls. Denna temperatur bestäms av aktuell utetemperatur och valda grundinställningar. Systemprincip RC SÄV TG EP TG (ute) SÄV ATV AV EXP SV SV AV TG AV ATV CP KV VV Radiator/golvvärmesystem AV EP RC CP KV VV EXP Avstängningsventil Elpatron Reglercentral Cirkulationspump Kallvatten Varmvatten Expansionskärl SV SV SÄV SÄV AV AV TG ATV Shuntventil Blandningsventil Säkerhetsventil panna Säkerhetsventil vattenvärmare Påfyllningsventil panna Avstängningsventil vattenvärmare Temperaturgivare Tappventil EVC

6 R Till Villaägaren Frontpanel Frontpanelens övre (synliga) del Tryckmätare Strömbrytare Lampindikeringar Sifferfönster A B C D Panntryck bar 0 TG 0 Avstängd Normalläge R Reservläge 0 0 R Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Ständig dag Ständig natt Elpatron i drift Blinkande elpatronlampa vid effektbegränsning. Kanal Panntemp/värde Förskjutning, värmekurva (öka/minska värme) + Kanal + min max E Kanalval F Förskjutning värmekurva Frontpanelens nedre (dolda) del Driftlägesindikeringar Driftläge/ minska värde Klockfunktion/ öka värde Val, värmekurva G H I J Tryck (panna/värmesystem): 0,, bar. För påfyllning, se skötselanvisning. 0 Avstängd Normalläge: Samtliga styrfunktioner inkopplade. R Reservläge: I väntan på service. Värmen regleras manuellt med shunten. Elpatron Cirk.pump + Driftläge Klockfunktion 0 0 Val, värmekurva Återställning av överhettningsskydd. Val av driftläge: Lysande lampa indikerar vald funktion. Knappen används även för att minska värde under kanal och 9. Val, värmekurva: Inställning beror på geografiskt läge och typ av uppvärmningssystem (radiatorvärme, golvvärme etc). Kontrollera säkerhetsventilerna regelbundet. Val av: Ständig dag Ständig natt Klockautomatik Se indikering i sifferfönster. Knappen används även för att öka värde under kanal och 9. Förskjutning, värmekurva: Finjustering av temperatur till radiatorer/golvslingor. Värmekurvan parallellförskjuts. Normalt mellan och +. För utförligare information, se skötselanvisning. Återställning av säkring. Säkerhetsventil, värmesystem: Motioneras regelbundet genom att ratten vrids försiktigt motsols. Efterfyll värmesystemet vid behov. Se skötselanvisning. Kanaler: Panntemperatur Framledningstemperatur till värmesystem Utetemperatur Rumstemperatur, uppmätt Rumstemperatur, inställd Vald värmekurva Förskjutning, värmekurva Nattändring 9 Panntemperatur (minnivå) 0 Servicekanal För åtkomst av servicekanaler, se skötselanvisning. 0 9 Uttryckt ryttare ger nattändring. Klocka K EVC

7 Till Villaägaren Funktioner på frontpanelen A B C D E F Synliga funktioner Tryckmätare Här visas radiatorkretsens tryck. Mätarens gradering är 0 bar. Normalt tryck är 0,, bar. Strömbrytare med lägen 0 R: 0 Elpannan helt avstängd. Normalläge. Samtliga styrfunktioner inkopplade. R Reservläge. Detta läge används vid eventuell driftstörning. Lampindikeringar Ständig dag Ständig natt Elpatron i drift Blinkande elpatronlampa vid effektbegränsning. Kanal Panntemp/värde Övre lampan Tänd Funktion ständig dag vald Mittre lampan Tänd Funktion ständig natt vald Övre och mittre lampan Tänd Klockfunktion vald. + Undre lampan Tänd Elpatron i drift. Blinkande Delar av elpatronen blockerad av effektvakt eller yttre styrning. Släckt Elpatron ej i drift. Sifferfönster Vid normaldrift visas här panntemperaturen. De två vänstra siffrorna anger kanalnummer, och de två högra kanalens mätvärde/inställning. Kanalval Med knappen Kanalval bläddrar man framåt bland sifferfönstrets kanaler för att visa önskat värde eller inställning. Här kan bland annat avläsas: Panntemperatur Framledningstemperatur Utetemperatur Kanal visas normalt alltid i sifferfönstret. När man bläddrat bland kanalerna, kommer kanal automatiskt tillbaka efter en liten stund. Förskjutning, värmekurva Med ratten Förskjutning, värmekurva kan man ändra värmekurvans förskjutning och därmed rumstemperaturen. EVC G H I J K Dolda funktioner Driftlägesindikeringar Elpatron Cirk.pump + Driftläge Klockfunktion 0 Val, värmekurva De två lamporna bredvid driftlägesomkopplaren indikerar valt driftläge. Översta lampan Elpatron Tänd Elpatronen tillåts kopplas in vid behov. Släckt Elpatronen blockerad. Nedre lampan Cirkulationspump Tänd Cirkulationspumpen i drift. Släckt Cirkulationspumpen ej i drift. I detta läge är även shuntventilen stängd. Cirkulationspumpen motioneras automatiskt ggr/dygn. Driftläge/minska värde Vid start av elpannan är samtliga funktioner (elpatron, cirkulationspump och värmeautomatik) igång. Vid ändring av driftläge, sparas ändringen i minnet för att elpannan ska starta i detta valda driftläge, vid exempelvis strömbortfall. Om knappen Driftläge/minska värde trycks in en gång, stannar cirkulationspumpen. (Den motioneras dock regelbundet). Genom att trycka ytterligare en gång startar cirkulationspumpen och elpatronen blockeras. Nästa tryckning blockerar både cirkulationspumpen och elpatronen. Detta läge kan användas då varken varmvatten eller uppvärmning behövs. Ytterligare en tryckning ger utgångsläget, elpatron och cirkulationspump i drift. Knappen Driftläge/minska värde används även för att minska värde under kanal och 9. Klockfunktion/öka värde Vid upprepade tryckningar växlas mellan funktionerna: Ständig dag Ständig natt Klockautomatik Vald funktion indikeras i sifferfönstret. Knappen Klockfunktion/öka värde används även för att öka värde under kanal och 9. Val, värmekurva Ratten Val, värmekurva används för att ställa in värmeautomatiken, se avsnitt Rumstemperatur. Klocka Används för att bestämma under vilka tider på dygnet som nattändring skall råda. Uttryckt ryttare ger nattändring. 0

8 Till Villaägaren Rumstemperatur Värmeautomatik Inomhustemperaturen är beroende av flera olika faktorer. Under den varma årstiden räcker solinstrålning och värmeavgivning från människor och apparater för att hålla huset varmt. Då kan man med fördel stänga av cirkulationspumpen, se avsnitt Funktioner på frontpanelen Dolda funktioner, punkt H. När det blir kallare ute måste man starta sitt värmesystem. Ju kallare det blir ute desto varmare måste radiatorerna (elementen) vara. Denna anpassning sker automatiskt, först måste dock pannan ges rätt grundinställning, se avsnitt Rumstemperatur Grundinställning. Elpatron Cirk.pump Val av driftläge: Lysande lampa indikerar vald funktion. Knappen används även för att minska värde under kanal och 9. Val av: Ständig dag Ständig natt Klockautomatik Se indikering i sifferfönster. Knappen används även för att öka värde under kanal och 9. Kanaler: Panntemperatur Framledningstemperatur till värmesystem Utetemperatur Rumstemperatur, uppmätt Rumstemperatur, inställd Vald värmekurva Förskjutning, värmekurva Nattändring 9 Panntemperatur (minnivå) 0 Servicekanal För åtkomst av servicekanaler, se skötselanvisning. Kanal + Ständig dag Ständig natt Elpatron i drift Blinkande elpatronlampa vid effektbegränsning. Driftläge Klockfunktion Kanal 0 Panntemp/värde Förskjutning, värmekurva (öka/minska värme) + min 0 max 0 Val, värmekurva Val, värmekurva: Inställning beror på geografiskt läge och typ av uppvärmningssystem (radiatorvärme, golvvärme etc). Förskjutning, värmekurva: Finjustering av temperatur till radiatorer/golvslingor. Värmekurvan parallellförskjuts. Normalt mellan och +. För utförligare information, se skötselanvisning. 9 Uttryckt ryttare ger nattändring. Grundinställning För grundinställning används ratten Val, värmekurva och ratten Förskjutning, värmekurva. Om man inte känner till vilka värden som skall ställas in, kan utgångsvärden hämtas ur vidstående karta. Blir inte rumstemperaturen den önskade, kan efterjustering vara nödvändig. OBS! Vänta ett dygn mellan inställningarna så att temperaturerna hinner stabilisera sig. Efterjustering av grundinställningen. Kall väderlek Om rumstemperaturen är för låg, vrid ratten Val, värmekurva ett steg medurs. Om rumstemperaturen är för hög, vrid ratten Val, värmekurva ett steg moturs. Varm väderlek Om rumstemperaturen är för låg, vrid ratten Förskjutning, värmekurva ett steg medurs. Om rumstemperaturen är för hög, vrid ratten Förskjutning, värmekurva ett steg moturs. Ändring av rumstemperatur Manuell förändring av rumstemperaturen. Vill man tillfälligt eller varaktigt sänka eller höja sin inomhustemperatur i förhållande till den temperatur man haft tidigare, vrider man ratten Förskjutning, värmekurva moturs respektive medurs. Ett streck motsvarar ca grads förändring av rumstemperaturen. OBS! En höjning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna till radiatorerna eller golvvärmen, varför dessa i så fall måste vridas upp. EVC

9 Till Villaägaren Rumstemperatur Klocka Genom att peta ut sk ryttare, vilka är placerade runt urtavlan, kan man ställa in de tider 9 och de dygn nattändring önskas. Ett rött fält framträder när ryttarna skjuts ut och indikerar temperatursänkningsperiod. När nattändring träder i kraft slår indikeringsvisaren uppe i klockans vänsterhörn om till. Genom att vrida vredet ovanför indikeringsvisaren till läge 0 kan man tillfälligt avbryta nattändringen tills nästa nattändring är inprogrammerad. OBS! Tänk på att ett hus är värmetrögt varför det tar lite tid att sänka eller höja temperaturen. Inställning av klockan görs genom att snurra den genomskinliga centrumskivan som täcker urtavlan, fram till klockslag samt aktuellt dygn (inringad siffra, ). Det aktuella dygnet läses av med hjälp av den vita pilen i klockans överkant. Klockfunktionen är aktiv endast då klockautomatik är vald med knappen Klockfunktion/öka värde. Vred för manuell avstängning av nattändring Ryttare 0 9 Genomskinlig centrumskiva Indikeringsmärke för avläsning av aktuellt dygn. Siffra för aktuellt dygn. Elpatron Cirk.pump + Driftläge Klockfunktion 0 Val, värmekurva Min. nivå panntemperatur Lägsta panntemperatur och därmed lägsta varmvattentemperatur, kan justeras från standardläget 0 grader. Detta görs med kanalval 9. Knappa fram kanal 9, och öka temperaturen med tryckknapp (dold bakom övre frontluckan) märkt +. Minska temperaturen med tryckknapp märkt. Temperaturen kan justeras mellan 0 90 grader. 0 Nattändring Den här inställningen används för att ändra värmen under vissa tider på dygnet. Nattändring aktiveras av den på panelen monterade klockan. Läget Klockautomatik är normalläge. Klockans ryttare bestämmer vid vilka tider framledningstemperaturen kommer att ändra sig för att ge en förändring av rumstemperaturen. (Se avsnitt Rumstemperatur Klocka ). Med knappen Kanal väljs kanal, Nattändring. Önskas en sänkning av temperaturen minskas värdet med knappen (dold bakom övre frontluckan). Önskas en förhöjning av rumstemperaturen, tryck på knappen +. Inställningsområdet är 0 till +0. Ett stegs förändring ger ca grads förändring av rumstemperaturen. OBS! En höjning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna till radiatorerna eller golvvärmen, varför i så fall dessa måste vridas upp. Vill man tillfälligt eller varaktigt förändra sin rumstemperatur, utan att ändra klockans ryttare, kan detta göras med knappen Klockfunktion. (Dold bakom övre frontlucka). Knappen växlar läge mellan Ständig dag, Ständig natt och Klockautomatik. Se avsnitt Funktioner på frontpanelen, Dolda funktioner och Klockfunktion. EVC

10 Till Villaägaren Rumstemperatur Utgångsvärden för värmeautomatik Värdena som anges på kartan gäller för Val, värmekurva. Första värdet gäller för lågtempererat* radiatorsystem. Har man ett högtempererat** radiatorsystem bör angivet värde ökas med enheter. Förskjutning, värmekurva ställs i båda fallen på. Värde inom parentes avser golvvärmesystem*** installerat i betongbjälklag. Vid system installerat i träbjälklag kan man utgå från siffran före parentesen men måste då minska detta värde med två enheter. Förskjutning, värmekurva ställs i dessa fall på. Kartans värden är oftast ett bra utgångsval som syftar att ge ca C rumstemperatur. Värdena kan vid behov efterjusteras. Exempel på val av utgångsvärden:. Hus med lågtempererat* radiatorsystem Markaryd = Område 0 (). Ställ in 0 på ratten Val, värmekurva och på ratten Förskjutning värmekurva.. Hus med högtempererat** radiatorsystem Markaryd = Område 0 (). Öka grundvärdet med tre steg. Ställ in 0 + = på ratten Val värmekurva och på ratten Förskjutning värmekurva.. Hus med golvvärme*** installerat i betongbjälklag Markaryd = Område 0 (). Ställ in på ratten Val värmekurva och på ratten Förskjutning värmekurva.. Hus med golvvärme*** installerat i träbjälklag Markaryd = Område 0 (). Minska grundvärde med två steg. Ställ in 0 = på ratten Val värmekurva och på ratten Förskjutning värmekurva. Exempel: Göteborg 0 () De lägre värdena i norra delen av Sverige beror på lägre dimensionerande utetemperatur, se avsnitt Inställning av framledningstemp. 9 () 9 () () Halmstad Helsingborg Malmö () Karlstad Borås () Örebro Jönköping 9 () Östersund Falun Linköping Växjö Kalmar Markaryd Umeå Skellefteå Örnsköldsvik Sundsvall Hudiksvall Gävle Uppsala Västerås Stockholm Norrköping Visby Hässleholm Karlskrona Simrishamn Ystad Söderhamn 9 () Kiruna Gällivare () () Luleå * Med lågtempererat radiatorsystem avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara C den kallaste dagen. ** Med högtempererat radiatorsystem avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara 0 C den kallaste dagen. *** Golvvärme kan dimensioneras väldigt olika. I exempel och ovan avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara ca 0 C resp 0 C den kallaste dagen. EVC

11 Se skötselanvisning min max + min max Till Villaägaren Underhållsrutiner 9 Elpannan kräver en viss regelbunden tillsyn, varvid nedanstående punkter skall följas. + Siffror inom parentes refererar till avsnitt Komponentplacering. Kontroll av säkerhetsventiler Tryckmätare Säkerhetsventil, värmesystem: Motioneras regelbundet genom att ratten vrids försiktigt motsols. Efterfyll värmesystemet vid behov. Se skötselanvisning. Panntryck bar 0 TG EVC är försedd med två säkerhetsventiler, en för värmesystemet och en för vattenvärmaren. Värmesystemets säkerhetsventil () skall vara helt tät medan vattenvärmarens säkerhetsventil () ibland släpper ut vatten efter en varmvattentappning. Utsläppet beror på att kallvattnet som tas in i vattenvärmaren expanderar vid uppvärmning, varvid trycket ökar och säkerhetsventilen öppnar. Säkerhetsventilerna skall kontrolleras ca fyra gånger per år. Kontrollen sker enligt nedanstående: Öppna ventilen. Kontrollera att vatten strömmar genom ventilen. Stäng ventilen åter. Kontrollera trycket. Vid för lågt tryck, fyll på pannvatten med påfyllningsventil (9). Tryckmätaren skall visa ett tryck mellan expansionskärlets förtryck (normalt 0, bar) och, bar ( mvp). Se avsnitt Igångkörning och injustering. Trycket varierar med temperaturförändringarna i pannan och värmesystem, höga temperaturer medför högre tryck. Fyll ej på vatten förrän trycket varaktigt är lägre än expansionskärlets förtryck (normalt 0, bar). EVC

12 9 0 D R R D R R D R C D C A B Bör Är + Till Installatören 0 Allmänt för installatören Transport och förvaring Elpannan skall transporteras och förvaras stående samt torrt. Uppställning Elpannan placeras lämpligen i grovkök eller i pannrum. Enheten riktas upp med de ställbara fötterna. Rördragning skall utföras utan klamring i innervägg mot sov/vardagsrum. Installationskontroll Enligt gällande regler skall pannanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften. Ovanstående gäller anläggningar som är utrustade med slutna expansionskärl. Utbyte av elpanna eller expansionskärl får ej ske utan förnyad kontroll. Max pann och radiatorvolym Max panntemperatur bör läggas på en nivå 0 grader högre än beräknad framledningstemperatur vid DUT. Max panntemperatur och motsvarande max systemvolym fås enligt följande tabell: Potentiometerläge Inställning, ( C) Max vattenvolym i system (liter), 0 9, 0 0 0, 0 0, 90 Max panntemperatur kan också avläsas på kanal. Observera att tabellen gäller enbart vid standard förtryck i expansionskärlet. Vid leverans står potentiometern i läge dvs. max systemvolym exklusive pannvattenvolym är då 0 liter. Inställning av min/max temperaturnivåer H Tryckexpansionskärlets () volym är liter och har som standard ett förtryck på 0, bar ( mvp). Detta medför att maximalt tillåten höjd H mellan kärlet och den högst belägna radiatorn är m, se figur. Är förtrycket ej tillräckligt kan detta ökas genom påfyllning av luft genom ventilen i expansionskärlet. Expansionskärlets förtryck skall vara infört i besiktningshandlingen. Förändring av förtrycket påverkar kärlets möjlighet att ta upp vattnets expansion. Max systemvolym beror av inställt värde på Max panntemperatur. Denna ställs in med den övre potentiometern () på kretskort (). X ACP R Säkring Utegivare Rumsgivare Rundstyrning tariff Strömkännare Max Eleffekt Pannan och indirekt också vattenvärmaren har vid leveransen en inställd min temperaturnivå av 0 C. Denna nivå är inställbar mellan 0 och 90 C. Inställningen görs på kanal 9 med hjälp av öka/minska knapparna. I de fall framledningens beräknade temperaturnivå är högre än pannans inställda minnivå, höjs panntemperaturen automatiskt till den beräknade nivån. Temperaturen i vattenvärmaren ökar i samma takt som panntemperaturen ökar. Med hjälp av den inbyggda blandningsventilen () kan utgående varmvattentemperatur ställas in mellan och C. Pannan kan också begränsas uppåt i temperatur. Detta görs med hjälp av potentiometer () på kretskort () som är placerat bakom den mellersta frontluckan. Temperaturnivån är inställbar i graders steg mellan 0 och 90 C och avläses, såväl vid inställningen som vid senare kontroll, på kanal. I vissa fall har man behov av att kunna begränsa framledningstemperaturen neråt och uppåt. Detta görs med hjälp av öka/minska knapparna under kanal för min framledningstemperatur respektive kanal för max framledningstemperatur. Kanal t o m 9 är så kallade servicekanaler och får endast hanteras av fackman. Kanalerna blir åtkomliga genom att ändra värdet från 0 till under kanal 0. När man nu går vidare med kanalknapptryckning kommer man över till kanal och efterföljande kanaler. Efter ca minuter eller genom att ändra tillbaka värde till 0 under kanal 0, återgår styrningen till att endast visa kanalerna t o m 0. EVC

13 Till Installatören Röranslutning Allmänt Pump och tryckfallsdiagram Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler. Totalvolymen är liter med 0 liter i vattenvärmaren och 0 liter i dubbelmantelutrymmet. Vattenvärmaren får endast installeras stående. Samtliga anslutningar är försedda med klämringskopplingar för koppar eller plaströr. Om plaströr eller glödgat kopparrör användes skall invändig stödhylsa monteras. Från säkerhetsventilen skall ett spillrör dragas till lämpligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara samma som säkerhetsventilens och skall ha en fallande dragning för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Mynningen på spillröret skall vara synlig. Se gällande normer. I anläggningar där radiatorflödet helt kan upphöra på grund av att alla termostatventiler står i stängt läge skall "bypass"ventil inmonteras för att skydda cirkulationspumpen. Tillgängligt tryck, kpa kpa , , Max flöde: 00 l/h Flöde l/h 0, 0, 0, l/s Vid eventuell VVCinstallation kan VVCretur anslutas på kallvattenrörets dockningsanslutning. OBS! Rörsystemet skall vara urspolat innan elpannan ansluts så att föroreningar ej skadar ingående komponenter EVC

14 Till Installatören Röranslutning Dockning I samband med dockning kan elpannans elpatron blockeras. Detta görs med hjälp av potentialfria kontakter (kontaktfunktioner som inte är spänningsmatade från annat håll) kopplade till plint för Rundstyrning/tariff, på kretskort (). Då kontakten sluts mellan terminal och B blockeras elpatronen. Om en befintlig anläggning saknar potentialfria kontaktfunktioner kan ett hjälprelä med manöverspänning för 0 V monteras på förberedd plats invid plint för inkommande matning (9). Hjälpreläet finns som tillbehör, kontakta NIBE AB. EVC till vedpanna/ ackumulator. Plint i EVC A B LN Plint i EVC Hjälprelä Expansionskärl Termostat EVC N L RC Vedpanna Ackumulator Då inställd temperatur i ackumulatorn är uppnådd sluter termostaten och startar därmed cirkulationspumpen så att varmt vatten hämtas från ackumulatorn till EVC. Samtidigt blockeras elpatronerna i EVC via hjälpreläet (tillbehör) som kopplas in mellan position och B på plint () i EVC. EVC

15 Till Installatören Elanslutning Inkoppling All elektrisk utrustning förutom utegivaren och strömkännarna är färdigkopplad från fabrik. Före isolationstest av fastigheten skall elpannan bortkopplas. OBS! Strömbrytare () får ej vridas från läge 0 innan pannvatten fyllts på. Temperaturbegränsaren, termostaten och elpatronen kan annars skadas. Elpannans matning ansluts till plint (9) via dragavlastare. OBS! Elinstallationen samt eventuell service skall göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Elpannan installeras via allpolig arbetsbrytare. Matningskabel förlägges i utrymme för rörkoppling bakom nedre frontlucka. För mått, se Mått Mått och avsättningskoordinater. Demontera frontluckan. Anslutningskabeln anslutes på kopplingsplinten (9) enligt plintens märkningar och avlasta med kabelavlastning. Effekten styrs via kontaktor som manövreras av en mikroprocessor. Temperaturbegränsaren () bryter strömtillförseln till elpatronen om panntemperaturen går upp till mellan 90 och 00 C och kan manuellt återställas genom att man trycker in knappen på temperaturbegränsaren. OBS! Återställ temperaturbegränsaren, den kan ha löst ut under transporten. Automatik, cirkulationspump () och dess kabeldragning, är internt avsäkrade med en automatsäkring () samt finsäkring () på reläkortet (9). Återställning av överhettningsskydd Överhettningsskyddet (temperaturbegränsaren) är åtkomligt bakom den övre frontluckan och är placerat till vänster om panelen. Överhettningsskyddet återställes genom att trycka in dess knapp hårt. Återställning av överhettningsskydd får endast göras av behörig installatör efter kontroll av elutrustningen. skötselanvisning. Återställning av överhettningsskydd. Leveranskopplad effekt De två elpatronerna har totalt en maxeffekt av, kw. Leveranskopplad effekt är 9,0 kw, läge på ratt () på kretskort (). Elpatron effekt (kw) Max fasström,0 läge,,0 läge, 9,0 läge,, läge 9, R Reservläge: Inställning av olika maxeffekter görs på ratt Max eleffekt () på kretskort (). X 9 0 R R D C Säkring D R D ACP R R D R Max belastad fas (A) C Utegivare Rumsgivare Rundstyrning tariff Strömkännare Max A B Eleffekt Bör Är + EVC

16 Till Installatören Elanslutning Anslutning av utegivare Den medlevererade utegivaren () skall användas då andra typer av givare orsakar fel mätvärde till värmeautomatiken. Utegivaren placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol. Givaren ansluts med tvåledare till plint () pos och på kretskortet (). Eventuellt kabelrör bör tätas för att ej orsaka kondens i utegivarkapseln. Minsta arean på kabeln skall vara 0, mm upp till 0 m, tex EKXX eller LiYY. Anslutning sker på kretskort () bakom mellersta frontluckan. Strömkännare Utegivare Rumsgivare Rundstyrning/ tariff C A B Bör är + Rundstyrning och effektvakt Rundstyrning/Tariff I de fall rundstyrning eller tariffstyrning används kan denna kopplas in på plint () märkt Rundstyrning/Tariff på kretskort () som är placerat bakom den mellersta frontluckan. Om halva eleffekten ska kopplas bort, ansluts en potentialfri kontaktfunktion (kontaktfunktioner som inte är spänningsmatade från annat håll) mellan och A på plint (). Om hela effekten ska kopplas bort, ansluts en potentialfri kontaktfunktion mellan och B på plint (). X R R D C D R D ACP R R D R C tariff Strömkännare A B Strömkännare Utegivare Rumsgivare Rundstyrning/ tariff C A B Bör är + Utegivare Rumsgivare Rundstyrning 9 0 Bör Är + 0 Säkring Max Eleffekt Effektvakt Elpannan EVC är internt utrustad med effektvakt. För att effektvakten ska kunna arbeta på ett riktigt sätt måste styrsystemet ställas in för anläggningens huvudsäkring. Detta görs med ratten (0), märkt Säkring på kretskort () som är placerat bakom den mellersta frontluckan. Medlevererade strömkännare () ansluts till plintens terminaler märkta Strömkännare. Terminal C är den gemensamma ledaren för de tre strömkännarna. Då effektvakten känner en överström på någon fas, kommer elpatronen att stega ner effekten tills den åter kan kopplas in. Strömkännare Utegivare Rumsgivare Rundstyrning/ tariff C A B Bör är + EVC

17 Framledning radiatorer Återledning radiatorer t.ex 90 Skylt Till Installatören Igångkörning och injustering Förberedelser Kontrollera att strömbrytare () står i läge 0. Kontrollera att ventilerna () och (0) är helt öppna samt att temperaturbegränsaren () ej är utlöst (tryck hårt på knappen). Påfyllning av värmesystemet Öppna påfyllningsventilen (9), varvid panndelen och radiatorsystemet fylls med vatten. (Vattenvärmaren behöver ej vara fylld vid igångkörningen.) Man kan efter en stund iakttaga att trycket stiger på tryckmätaren (). När trycket når, bar (ca mvp) börjar säkerhetsventilen () släppa ut luftblandat vatten. Då stänges påfyllningsventilen (9). Vrid säkerhetsventilen () tills panntrycket når normalt arbetsområde (0,, bar). Luftning av värmesystemet Lufta elpannan genom säkerhetsventilen () och övriga värmesystemet genom sina respektive avluftningsventiler. Påfyllning och avluftning upprepas till dess all luft avlägsnats och korrekt tryck erhållits. Uppstart Ställ strömbrytare () i läge. Ställ in dimensionerad kapacitet på cirkulationspump (). Se avsnitt Röranslutning Pumpoch tryckfallsdiagram. Se till att omkopplaren ej hamnar i något mellanläge. Efterjustering Under den första tiden frigöres luft ur värmevattnet och avluftningar kan bli nödvändiga. Hörs porlande 9 ljud från elpannan krävs ytterligare avluftningar av hela systemet. OBS! Säkerhetsventil () fungerar även som manuell avluftningsventil, vilken dock måste manövreras försiktigt då den öppnar snabbt. När systemet stabiliserats (korrekt tryck och all luft bortförd) kan värmeautomatiken ställas in på önskade värden. Se avsnitten Rumstemperatur Värmeautomatik och Frontpanel. Avtappning av värmesystemet Genom avtappningsventil () kan värmevattnet avtappas med hjälp av en R (/ ) slangkoppling. Huven (0) på ventilen demonteras. Därefter skall slangkopplingen skruvas fast samt ventil () öppnas. Säkerhetsventilen () ställes i öppet läge för lufttillförsel. + Påfyllning av vattenvärmare Påfyllning av vattenvärmaren sker genom att först öppna en varmvattenkran och därefter öppna påfyllningsventilen () helt. Denna ventil skall sedan under drift vara helt öppen. När vatten kommer ur varmvattenkranen kan denna stängas (vattenvärmaren behöver ej vara fylld vid igångkörningen). Tömning av vattenvärmare Bredvid blandningsventilen () sitter den kombinerade säkerhets och avtappningsventilen (). För att tömma vattenvärmaren krävs följande moment: Lossa spillröret från avtappningsanslutningen (9) och montera i stället en slang till en tömningspump. I de fall man ej har tillgång till en tömningspump kan man istället släppa ut vattnet direkt i uppsamlingstratten (99). Öppna säkerhetsventilen (). Ordna lufttillförsel genom att öppna en varmvattenkran. Är detta ej tillräckligt, lossa en rörkoppling på varmvattensidan ovanför blandningsventilen och drag ur röret k.v. v.v. Tillverkningsnummer v.v. k.v. Återledning radiatorer 9 0 Framledning radiatorer EVC

18 Till Installatören Inställning av framledningstemperatur Förskjutning värmekurva Inställning efter diagram FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + C KURVLUTNING VÄRMEKURVA C FÖRSKJUTNING PARALLELLFÖRFLYTTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA EVC är försedd med en utetemperaturstyrd värmeautomatik. Det innebär att framledningstemperaturen regleras i förhållande till den aktuella utetemperaturen. Förhållandet mellan utetemperatur och framledningstemperatur ställes in med hjälp av rattarna Val värmekurva och Förskjutning värmekurva. I diagrammet utgår man från ortens dimensionerande utetemperatur och värmesystemets dimensionerade framledningstemperatur. Där dessa två värden möts kan värmeautomatikens kurvlutning utläsas. Förskjutningen värmekurvan ställes därefter in. Lämpligt värde för golvvärme är och för ett radiatorsystem. Se även avsnitt Rumstemperatur. Förskjutning värmekurva 0 KURVLUTNING VÄRMEKURVA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + C C FÖRSKJUTNING PARALLELLFÖRFLYTTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA Förskjutning värmekurva + KURVLUTNING VÄRMEKURVA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + C C FÖRSKJUTNING PARALLELLFÖRFLYTTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA EVC

19 + + min max Åtgärder vid driftstörningar Vid felaktig funktion eller vid driftstörning kan som en första åtgärd nedanstående punkter kontrolleras: Låg temperatur på eller uteblivet varmvatten Stor varmvattentappning. Utlöst grupp eller huvudsäkring. Eventuell jordfelsbrytare utlöst. För lågt inställd blandningsventil (). Strömbrytare () ställd i läge 0. Utlöst automatsäkring () eller finsäkring (). Se avsnitt Åtgärder vid driftstörningar Återställning av automatsäkring. Utlöst temperaturbegränsare (). (Kontakta service) Fel driftläge på omkopplare (). Stängd eller strypt påfyllningsventil () till vattenvärmaren. Effektvakt eller extern styrning kan ha blockerat eleffekten. Min. temperaturen på kanal 9 är ställd på för lågt värde. + Hög varmvattentemperatur För högt inställd blandningsventil. Låg rumstemperatur Utlöst grupp eller huvudsäkring. Eventuell jordfelsbrytare utlöst. Utlöst automatsäkring () eller finsäkring (). Se avsnitt Åtgärder vid driftstörningar Återställning av automatsäkring. Utlöst temperaturbegränsare (). (Kontakta service) Felinställda värden på automatiken (0). Klockfunktionen felinställd så att nattändring körs på dagen. Cirkulationspump () stannat. Se avsnitt Åtgärder vid driftstörningar Hjälpstart av cirkulationspump. Luft i pannan eller systemet. Stängd ventil () och (0) i radiatorkretsen. För lågt förtryck i expansionskärlet, indikeras av för lågt tryck på tryckmätaren (), kontakta installatören. Effektvakt eller extern styrning kan ha blockerat eleffekten. EVC Hög rumstemperatur Felinställda värden på automatiken. Strömställarläge R Till Installatören I läge R är elpannans elektronikstyrning bortkopplad, sifferfönstret är då släckt. Elpatronen styrs av en separat termostat. Tillgänglig effekt vid reservläge är kw. Värmeautomatiken är ej i drift, varför handshuntning krävs. Detta göres genom att trycka in shuntmotorratten och därefter vrida den till önskat läge. Max temperatur på reservlägestermostaten skall ställas in med avseende på värmesystemets max tillåtna arbetstemperatur, i samband med installation. OBS! Vid återgång till normalläge, glöm ej att återställa shuntratten till ursprungligt läge genom att vrida ratten till dess den hoppar ut. Om driftsstörningen ej kan åtgärdas med hjälp av ovanstående bör service begäras. Om så erfordras ställes Strömställaren i läge R (handshuntning krävs). R 0 0

20 GRUNDFOS Type UPS 0 0 P/N:9 0V PC;00NIB 0Hz.uF m(a) P,(W) HEJSAN DK IP TF 0 Class H Max. 0bar 0V 0Hz.uF GRUNDFOS m(a) P,(W) HEJSAN PC;00NIB DK IP TF 0 Class H Max. 0bar Till Installatören Åtgärder vid driftstörningar Återställning av automatsäkring 0 Återställning av säkring. Automatsäkringen () är åtkomlig bakom den övre frontluckan och är placerad till vänster om panelen. Normalläge på automatsäkringen är (uppåt). Säkerhetsventil, värmesystem: Motioneras regelbundet genom att ratten vrids försiktigt motsols. Efterfyll värmesystemet vid behov. Se skötselanvisning. Hjälpstart av cirkulationspump Stäng av EVC genom att ställa strömställaren () till läge 0. Luftningsskruv Den övre frontluckan lossas genom att vrida de två svarta vreden ett kvarts varv moturs. Därefter kan luckan lyftas bort. Lossa luftskruven med en mejsel. Håll en trasa runt mejselklingan eftersom en viss vattenmängd kan tränga ut. Type UPS 0 0 P/N:9 Stick in en skruvmejsel och vrid runt pumprotorn. Skruva fast luftskruven. Starta EVC och kontrollera om cirkulationspumpen fungerar. Det kan många gånger vara lättare att starta cirkulationspumpen med EVC igång, strömställare () i läge. Om starthjälp av cirkulationspumpen skall göras med EVC igång, så var beredd på att skruvmejseln rycker till när pumpen startar. Rengöring av cirkulationspump Ställ strömställare () i läge 0. Stäng avstängningsventilerna på båda sidorna av cirkulationspumpen. A Rotorpaket Drivsida Lossa luftningsskruven, en mindre mängd hett vatten kan komma att rinna ut. Avlägsna drivsidan från pumphuset genom att lossa två skruvar. Därefter demontera drivsidan (fig A). Spaltrör Avlägsna rotorpaketet (inkl pumphus) genom att försiktigt dra i pumphjulet. Om det sitter hårt fast, kan den lösgöras genom att knacka försiktigt bak på axeln (fig B). B Rengör statorns spaltrör invändigt med smutslösande medel (fig C). Rengör även rotorpaketet med smutslösande medel och smörj Oringen med t ex en tvållösning (fig D). C Sätt tillbaka rotorpaketet. Sätt tillbaka drivsidan (planpackningen placeras enklast i pumphuset). D Öppna avstängningsventilerna. Ställ strömställare () till läge. EVC

21 Frontpanelen fälles ned genom att lossa de två skruvarna i panelens överkant. Därefter kan panelen fällas ned till vågrätt läge (mot stoppklackar på respektive sida om frontpanelen). Service 9 Nedfällning av frontpanel Till Installatören EVC

22 0 Panntryck Tryck (panna/värmesystem): 0,, bar. För påfyllning, se skötselanvisning. Återställning av överhettningsskydd. Kontrollera säkerhetsventilerna regelbundet. Återställning av säkring. Säkerhetsventil, värmesystem: Motioneras regelbundet genom att ratten vrids försiktigt motsols. Efterfyll värmesystemet vid behov. Se skötselanvisning. R 0 Avstängd Normalläge R Reservläge 0 Avstängd Normalläge: Samtliga styrfunktioner inkopplade. R Reservläge: I väntan på service. Värmen regleras manuellt med shunten. Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Kanaler: Panntemperatur Framledningstemperatur till värmesystem Utetemperatur Rumstemperatur, uppmätt Rumstemperatur, inställd Vald värmekurva Förskjutning, värmekurva Nattändring 9 Panntemperatur (minnivå) 0 Servicekanal För åtkomst av servicekanaler, se skötselanvisning. Framledning radiatorer Återledning radiatorer t.ex 90 Skylt Elpatron Cirk.pump Val av driftläge: Lysande lampa indikerar vald funktion. Knappen används även för att minska värde under kanal och 9. Val av: Ständig dag Se indikering Ständig natt i sifferfönster. Klockautomatik Knappen används även för att öka värde under kanal och 9. Kanal Ständig dag Ständig natt Elpatron i drift Blinkande elpatronlampa vid effektbegränsning. Driftläge Klockfunktion Kanal Panntemp/värde Förskjutning, värmekurva (öka/minska värme) + min 0 max 0 Val, värmekurva Val, värmekurva: Inställning beror på geografiskt läge och typ av uppvärmningssystem (radiatorvärme, golvvärme etc). Förskjutning, värmekurva: Finjustering av temperatur till radiatorer/golvslingor. Värmekurvan parallellförskjuts. Normalt mellan och +. För utförligare information, se skötselanvisning. D a y 0 ON OF F 9 9 R Till Installatören Komponentplacering bar 0 TG 0 0 R v.v. k.v. k.v. v.v. Tillverkningsnummer Programmering av ur: Välj veckodag med grå tangent "Day". Tryck på de blå/gula tangenterna som är placerade runt urets display. Ett tryck: Nattändring aktiverad hela timmen. Två tryck: Nattändring aktiverad första halvtimmen. Tre tryck: Nattändring aktiverad andra halvtimmen. Fyra tryck: Nattändring avaktiverad hela timmen. Välj ny dag med "Day"tangenten och upprepa föregående procedur. När programmeringen är klar, tryck på "Day" tangenten till verklig dag. Återledning radiatorer 9 0 Framledning radiatorer EVC

23 Till Installatören Elschema 9 9 X9 L X9 L X9 L X9 N PE P P P Läge 0 L N 9X 9X TAH 9 9X AC DC 9X Re 9X 0 T Re 9X Re 0 9X 9 9X P Läge P 9X Läge R Re 9X M X X 9X PE T P P P P Re Re 9X 9X Y Y M 9 9X 0 kw kw 9, kw PE EVC

24 Till Installatören Mått Mått och avsättningskoordinater Erforderligt utrymme för demontering av frontlucka. 0 A, B och C: Se "Anslutning" i "Komponentlista". A Ställbar Elektriska anslutningar * * Fri höjd för rör och kabeldragning bakifrån. Sidornas nedre del kan vara demonterade under installationsarbetet. Detta underlättar åtkomst även från sidorna. Elkabeln förläggs i rörkopplingsutrymmet. Anslutningskabel, elektrisk matning Anslutning, externa givare 0 C 00 Inom punktmarkerat område kan rördragning från golv ej ske. Vid rördragning inom streckmarkerat område, se till att möjlighet till utbyte av expansionskärl finnes. (kabeldragning sker underifrån) 0 B 0 Måttsättningsprincip Klämring Curör EVC

25 Till Installatören Komponentlista Elpatron, 9 kw Driftstermostat, reservvärme Temperaturbegränsare Automatsäkring, cirkulationspump och värmeautomatik Strömställare, läge 0 R 9 Anslutningsplint, matning 0 Kontaktor, kw Anslutningsplint, dockning Veckour, för Klockfunktion Kopplingsplint, externt + strömkännare Utegivare Cirkulationspump Luftskruv, cirkulationspump Tryckknapp, Kanalval 9 Shuntmotor med handratt Strömkännare, effektvakt Elpatron,, kw Tryckknapp, Driftläge samt Minska 9 Reläkort med nätdel och finsäkring 0 Kontrollampa, Ständig dag Kontrollampa, Ständig natt Kontrollampa, Elpatron Finsäkring reläkort A Mikroprocessorkort Kapacitetsinställning, cirkulationspump Ratt, Val, värmekurva Ratt, Förskjutning, värmekurva 9 Tryckknapp, Klockfunktion samt Öka 0 Sifferfönster med bakomliggande styrkort Kretskort, effektvakt, externa givare och utegivare Tryckmätare, panna Shuntventil Avstängningsventiler, pump och framledning radiatorkrets Blandningsventil Påfyllningsventil, vattenvärmare Säkerhetsventil, vattenvärmare 9 Kombinerad påfyllnings och backventil, värmesystem 0 Avstängningsventil, returledning radiatorkrets Avtappningsventil, värmesystem Säkerhetsventil, värmesystem Vacuumventil (skymd) Kontrollampa, Elpatron Kontrollampa, Cirkulationspump 0 Ratt, inställning Säkring Ratt, inställning Max eleffekt Ratt, inställning Max panntemperatur Skylt, tillverkningsnummer Kontaktor, kw 9 Kontaktor,, kw Anslutning Avsättningsmått A B C 0 Framledning, radiatorkrets... Klämring Ø mm Returledning, radiatorkrets... Klämring Ø mm Kallvattenanslutning... Klämring Ø mm Blandvattenuttag från vattenvärmare... Klämring Ø mm Dockningsanslutning, inkommande från annan värmekälla.. Klämring Ø mm Dockningsanslutning, utgående till annan värmekälla... R (inv) Avtappnings och spillvattenanslutning, vattenvärmare... R utv (med demonterad klämringsmutter) 0 Avtappningsanslutning, värmesystem... R utv Expansionskärl Temperaturgivare, elpatrondrift 9 Temperaturgivare, framledning 9 Dykrör, externa givare 9 Spillrör, säkerhetsventil vattenvärmare 9 Spillrör, säkerhetsventil värme 9 Spillvattenavledning... PVCrör Ø mm (ytterdiameter) 99 Uppsamlingstratt, spillvatten EVC

26 9 Till Installatören Tekniska data IP Höjd (exkl fot: 0 mm) 0 mm Erforderlig reshöjd mm Bredd 00 mm Djup mm Vikt 0 kg Volym totalt liter Volym dubbelmantel 0 liter Volym vattenvärmare 0 liter Volym expansionskärl liter Matningsspänning 00 V~ fas + N Effekt elpatron, kw (leveranseffekt 9,0 kw) Märkeffekt cirkulationspump 99 W (inställbar) Kapslingsklass IP Beräkningstryck, vattenvärmare,0 MPa (0 bar) Avsäkringstryck, vattenvärmare 0,9 MPa (9 bar) Max tillåtet tryck i dubbelmantelvolym 0, MPa (, bar) Avsäkringstryck i dubbelmantelvolym 0, MPa (, bar) Förtryck expansionskärl 0, bar ( mvp) Inställbar max panntemperatur 0 90 C DNV Uppdragsnummer 999 Tillbehör Bipackningssats Innanför nedre frontlucka i en påse. Strömkännare (st) Utegivare Fötter (st) Underskåp, höjd: mm RSK 0 artikel nr. 099 Hjälprelä, dockning artikel nr. 0 Förhöjningsfot, höjd: mm RSK 0 artikel nr. 099 Rumsgivare RG 0 artikel nr. 0 EVC

27

28 R NIBE AB Box Järnvägsgatan 0 MARKARYD Tel: Fax:

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0033-2 011275 FIGHTER 310P R 1

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0033-2 011275 FIGHTER 310P R 1 Panntryck bar 0 3 4 0 Avstängd Normalläge eservläge Kontrollera att vatten finns i elpannan innan den inkopplas. Kompressor i drift Avfrostning pågår Elpatron i drift Blinkande indikering: Se instruktion

Läs mer

NIBE TM 639217 VVM 300

NIBE TM 639217 VVM 300 PBD SE 948-5 Elpanna 6 VVM NIBE TM 6917 VVM FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 1 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FXX Elpatronen har maxeffekt 1,5 kw, med möjlighet att välja

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

NIBE EVP 270 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F20XX Princip Skötsel Konstruktion Installation Utrustning

NIBE EVP 270 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F20XX Princip Skötsel Konstruktion Installation Utrustning PBD SE 1050-5 Elpanna EVP 0 TM 94 NIBE EVP 0 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F0XX Låg totalhöjd. Elpatronerna har en maxeffekt på 1,5 kw med möjlighet att välja lägre.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR CITY VX MOS SE 0243-3 011509 OE 100 4 TM MADE IN SWEDEN ESBE ESBE TM22 T P. l C C LEK-99

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR CITY VX MOS SE 0243-3 011509 OE 100 4 TM MADE IN SWEDEN ESBE ESBE TM22 T P. l C C LEK-99 R 1 7 1 MOS SE 4-115 OE 1 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR 4 TM MADE IN SWEDEN TM T P C 1 1 bar 1 4 5 1 7 5 7 l CITY C C + Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. LEK- Innehåll

Läs mer

CITY VX MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR MOS SE 9822-12 011619 OE 100 LEK-93 ESBE TM22. l C C

CITY VX MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR MOS SE 9822-12 011619 OE 100 LEK-93 ESBE TM22. l C C R 7 MOS SE 8-6 OE R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ESBE 4 TM MADE IN SWEDEN ESBE TM T P C bar 4 5 7 5 7 l CITY C C + Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. LEK- Innehåll Till Villaägaren:

Läs mer

MOS SE 0715-2 FIGHTER 640P 511914 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 640P LEK 1, 2,... LEK

MOS SE 0715-2 FIGHTER 640P 511914 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 640P LEK 1, 2,... LEK , 2,..., 2,... LEK MOS SE 075-2 594 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK LEK Till Villaägaren Innehåll Till Villaägaren Allmänt 2 Systembeskrivning 3 Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel 4 Funktioner

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK

FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK PBD SE 0937- Frånluftsvärmepump 3 FIGHTER 00P 639149 FIGHTER 00P FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Princip Komplett värmepumpsaggregat som ger varm vatten, ventilation, återvinning och värme till

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1513-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns med

Läs mer

MOS SE 0716-3 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240

MOS SE 0716-3 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE 07- EVC 0 07 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 0 Till Villaägaren Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Allmänt Systemprincip Frontpanel Frontpanelens övre (synliga) del Synliga funktioner

Läs mer

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK MOS SE 04-5 EVC 40 5047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 40 5 4 Till Villaägaren Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Allmänt Systemprincip Frontpanel Frontpanelens övre (synliga) del 4 Synliga

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. LEK PBD SE 1533-3 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna MAV SE 101-12 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage 2 st. distanser

Läs mer

MOS SE 0850-5 FIGHTER 640P

MOS SE 0850-5 FIGHTER 640P ,,... MOS SE 08-5 FIGHTER 6P 5994 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 6P KOPPAR Till Villaägaren Innehåll Allmänt Systembeskrivning Systemprincip Funktionsprincip Frontpanel 4 Funktioner på frontpanelen

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

MOS SE 0726-5 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0726-5 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0726-5 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR VEDEX 2000 MOS SE 9711-1 011578 VEDEX 2000 VEDEX 2000 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR VEDEX 2000 MOS SE 9711-1 011578 VEDEX 2000 VEDEX 2000 LEK LEK 11 12 1 10 10 9 9 7 7 8 8 MOS SE 9711-1 011578 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR 11 12 1 Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Användningsområde...

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-5 2015-11-18 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ATTACK 2000 EL MOS SE 9917-1 011498 ATTACK 2000 EL ESBE ESBE TM22 TM22

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ATTACK 2000 EL MOS SE 9917-1 011498 ATTACK 2000 EL ESBE ESBE TM22 TM22 TM22 TM22 0 MOS SE 9917-1 011498 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Innehåll 1 Till Villaägaren: Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Användningsområde... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-3 2014-04-11 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

MOS SE 0707-4 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 LEK

MOS SE 0707-4 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MOS SE 0707-4 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 LEK 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PELLUX MOS SE 0405-3 611611 PELLUX ESBE 4 T M PELLUX R. 2 1 bar 3 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PELLUX MOS SE 0405-3 611611 PELLUX ESBE 4 T M PELLUX R. 2 1 bar 3 LEK 3 0 1 7 9 10 4 T M MADE IN SWEDEN P MOS SE 0405-3 611611 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R T 60 40 80 C 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 40 50 60 30 70 20 80 10 C 60 70 50 80 40 90 C LEK Innehåll 1

Läs mer

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R)

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) 2012 Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) Innehåll: sid. 3 Så här installeras din varmvattenberedare! Viktigt i samband med installation

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 7-STEG. Uponor Elpanna 11kW 7-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 7-STEG. Uponor Elpanna 11kW 7-steg Installation, drift och skötsel UPOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW -STEG Uponor Elpanna 11kW -steg Installation, drift och skötsel 02 200 5139 Innehåll Funktion... 3 Tekniska data... 4 Rörinstallation... 5 Allmänt Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Elpanna NIBE EVC 13. Kompakt och effektiv elpanna.

Elpanna NIBE EVC 13. Kompakt och effektiv elpanna. NIBE.SE Elpanna NIBE EVC 13 NIBE EVC 13 är en kompakt och effektiv elpanna med inkluderad belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Elpannan har en klimatstyrd värmeautomatik där panntemperaturen,

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme Ledningsfört styrning S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme...2 Teknisk beskrivning...3 Tekniska data...3 Fördelarunit...3 Basisenhet (se särskild

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE EVC min

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE EVC min + min min max max MOS SE 0 9 R MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING Innehåll Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Allmänt... Systemprincip... Frontpanel

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3000 MOS SE 0224-3 011363 VEDEX 3000

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3000 MOS SE 0224-3 011363 VEDEX 3000 0 120 MOS SE 0224-3 011363 R MONERINGS- OCH SKÖSELANVISNING 60 40 80 2 20 100 1 3 0 4 Innehåll 1 ill Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Användningsområde...

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

EVP 510. Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX. Princip. Installation. Konstruktion. Skötsel.

EVP 510. Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX. Princip. Installation. Konstruktion. Skötsel. PBD SE 1123-2 Inomhusmodul 6 EVP 510 TM 639419 NIBE EVP 510 Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX Kan kopplas mot luft/vatten-värmepumpar upp till 15 kw Den totala

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK MOS SE 0701-5 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING x 400 V och x 20 V LEK Innehåll Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Användningsområde... Produktbeskrivning... Systembild...

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FIGHTER 2020

Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 074- Inomhusmodul EVP 0 97 NIBE EVP 0 FLIK, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 0 Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FIGHTER 00 Kan kopplas mot luft/vatten-värmepumpar upp

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 097-8 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 5809 LEK LEK H U M M E L Pate nt LEK HUMMEL Patent LEK H U M M E L Patent OBS! Lite varningstext om ström och annat för syns skull. OBS! Lite varningstext

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minishunt M60... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 6. Idrifttagande...

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minishunt M60... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 6. Idrifttagande... Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 10 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR COMBI VX MOS SE 9920-1 011499 KP 100 ESBE 4 TM ESBE TM22 C C COMBI-VX LEK-99

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR COMBI VX MOS SE 9920-1 011499 KP 100 ESBE 4 TM ESBE TM22 C C COMBI-VX LEK-99 2 4 6 8 1 12 R P 3 1 7 9 1 4 TM MADE IN SWEDEN MOS SE 992-1 11499 KP 1 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ESBE ESBE TM22 T C 2 bar 1 3 4 3 4 6 7 2 5 1 6 5 8 7 4 9 8 C C l COMBI-VX + Kontrollera att vatten

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235 V- 5Hz.5uF m(a) P,(W)...4 45 65 9 HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar M 8-8 SE MONTERINGSANVISNING FRIKYLA TILL FIGHTER 5/5 GRUNDFOS Type UPS 5-6 P/N:5956447 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt Detta

Läs mer

Focus varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner

Focus varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner Focus varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner Innehåll sid Allmänt... 1 Funktionsbeskrivning... 1 Uppställning... 1 Observera... 1 Elkoppling... 2 Rörinstallation...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK MOS SE 1419- ER 6: 00, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 00, 300 MED STEATITELPATRON Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

NIBEEKS 500, 750,1000

NIBEEKS 500, 750,1000 NIBEEKS 500, 750,1000 Ackumulatortank 1 Ackumulatortank för varmvatten Korrosionskydd av koppar. Högsta tillåtna temperatur 90 C. Stort vattenmagasin. Isolering av neopor och polyesterfleece ger god värmeisolering.

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054 PBD SE 0447-1 639054 FIGHTER 005 R Uteluftsvärmepump FIGHTER 005 4 Uteluftsvärmepump Allmänt FIGHTER 005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 005 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

NIBE TM 639217 VVM 300

NIBE TM 639217 VVM 300 PBD SE 1141-6 Elpanna 6 VVM 300 NIBE TM 639217 VVM 300 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F20XX Elpatronen har maxeffekt 13,5 kw, med möjlighet att välja lägre. Vattenvolym

Läs mer

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip. Skötsel. Installation. Utrustning.

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. PBD SE 0-0 FIGHTER 0P R Frånluftsvärmepump för vattenburet värmesystem FIGHTER 0P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump.

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Manual Elstyrning EL130

Manual Elstyrning EL130 Manual Elstyrning EL130-3 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL130_rev1 100-130 2008-06-10 1 20 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE EVC 240 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE EVC 240 LEK MOS SE 069-07 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Innehåll Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Allmänt... Systemprincip... Frontpanel Frontpanelens övre (synliga)

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE EVC 240

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE EVC 240 MOS SE 07 07 R MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING LEK Innehåll Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Allmänt... Systemprincip... Frontpanel Frontpanelens

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna MAV SE 079 Dockningssats EVC 40 6597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump/vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats FIGHTER 00/annan värmepump/vedpanna Minireläkort

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING Rev. EA.013-01-08 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av ackumulator. Effecta ackumulatortank är utvecklad för att ge Er

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK LEK Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 Kontaktinformation 4 2 Leverans och hantering 5 Uppställning 5 Bipackade

Läs mer

VVM 240. Elpanna direkt anpassad för dockning med uteluftsvärmepumpen FIGHTER 2010. Princip. Skötsel. Installation. Konstruktion. Utrustning.

VVM 240. Elpanna direkt anpassad för dockning med uteluftsvärmepumpen FIGHTER 2010. Princip. Skötsel. Installation. Konstruktion. Utrustning. PBD SE - Elpanna VVM VVM FLIK, FLIK FLIK FLIK Elpanna direkt anpassad för dockning med uteluftsvärmepumpen FIGHTER Elpatronen har maxeffekt kw, med möjlighet att välja lägre. Vattenvolym liter varav liter

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 40 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Artikelnummer 11 34 41 01, RSK nr 686 18 99 Ventilpaket Laddomat 41-100 med: Laddnings- och urladdningsventil med 2 st backventiler samt

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 100-B Typ CVB/CVBB Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotectemaljering

Läs mer

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Fläktelement IVT 42N Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Handbok Monteringsanvisning Fläktelement 42N IVT Industrier AB, Maj 2003 Artikelnummer: 290556 Utgåva

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmvattenberedare 1 till liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL -V Typ EVA och EVI Stående varmvattenberedare av rostfritt stål 4/215 Produktinformation

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS SE 0403-2 611800 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 310P Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR 3.8..2007 INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PELLETSPANNA METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se METRO THERM EXPERT PÅ UPPVÄRMNING

Läs mer

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA FÖRDELAR Stilren design Komplett monterad vid leverans Låg vikt Inbyggd avluftare Enkel installation Reglercentral med bl.a. - Varvtalsstyning av pump - 13 förprogrammerade system FAKTA ARTIKELNUMMER 81600

Läs mer

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion LADDOMAT MR Installation och användningsinstruktion Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 temperaturgivaringångar. Ett antal olika styrscheman

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 9904-1 011533 FIGHTER 1110 FIGHTER 1110 -2 +2

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 9904-1 011533 FIGHTER 1110 FIGHTER 1110 -2 +2 VB-Fram 5 (5) C Varmvatten 5 C - + MOS SE 99-533 FIGHTE MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE FIGHTE + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer