MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR VEDEX 2000 MOS SE VEDEX 2000 VEDEX 2000 LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR VEDEX 2000 MOS SE 9711-1 011578 VEDEX 2000 VEDEX 2000 LEK"

Transkript

1 LEK MOS SE MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

2 Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Användningsområde... 3 Produktbeskrivning... 3 Uppvärmning... 3 Varmvattenberedning... 3 Frontpanel Frontpanel... 4 Inställningar, övervakning och underhåll Termostatinställningar... 5 Panntemperaturmätare... 5 Cirkulationspump... 5 Tryckmätare... 5 Sotning... 5 Vedeldning Allmänna anvisningar... 6 Första eldningstillfället... 6 Ställskruvar för sekundärluft... 6 Driftsättning... 6 Injustering av driftläge... 6 Orsaker och åtgärder vid eventuella driftstörningar Låg rumstemperatur... 7 Hög rumstemperatur... 7 Låg varmvattenkapacitet... 7 Hjälpstart av cirkulationspump... 7 Till Installatören Allmänt till installatören Pannrum... 8 Kylslinga... 8 Skorsten... 8 Monteringsbild, keramiksats... 8 Färdigmonterad keramiksats... 8 Keramikroster... 8 Flambalja... 8 Rörinstallation Inkoppling... 9 Påfyllning... 9 Avtappning... 9 Miljögodkännande... 9 Dockning till ackumulator Allmänt Laddning av ackumulatorn Elinstallation Inkoppling Elschema Mått Huvudmått Måttsättningsprincip Komponentplacering Komponentplacering, panndel Komponentplacering, frontpanel Komponentlista Komponentlista Tekniska data Tekniska data Övrigt Tillbehör Rökrörsförlängning för vinkelrör Uppåtgående rökrör med spjäll Rökrörsförlängning för uppåtgående rökrör Shuntautomatik Bipackade detaljer Bipackningssats Övriga detaljer Till Sotaren Sotning Sotningsbeskrivning... 18

3 Till Villaägaren 2 Allmänt TMV tackar för förtroendet att få leverera en värmepanna till Dig och gratulerar samtidigt till Ditt val av, en vedpanna av hög kvalitet och med lång livslängd, utvecklad och tillverkad i Sverige för svenska förhållanden. För att få bästa utbyte av vill vi att Du som användare läser igenom den här Monterings- och Skötselanvisningen. Siffror inom parentes refererar till avsnitt Komponentplacering. Pannan är avsedd för villor med vattenburen värme och är miljögodkänd vid eldning mot ackumulatortank. Installationsdatum Anläggningsdata Ifylles när pannan är installerad Tillverkningsnummer Rörinstallatör

4 Till Villaägaren Allmänt 3 Systemprincip EX * KV VV AV * SÄK * SV2* T SV1* CP2 * RAD * T T VVB * LD1* Användningsområde är en värmepanna som är avsedd för uppvärmning av villor och liknande. Pannan är miljögodkänd vid vedeldning mot ackumulatortank. Produktbeskrivning är en vedpanna. Max vedlängd är 1/2 m. Pannan är avsedd att anslutas till en yttre vattenvärmare för beredning av tappvarmvatten. Vid eldning värms pannvattnet dels av eldstaden och dels av rökgaskanalerna. Tillgänglig effekt vid veddrift är ca 47 kw. Medeleffekt vid veddrift är ca 34 kw. VV * Varmvatten KV * Kallvatten SÄK * Säkerhetsventil AV * Avstängningsventil VVB * Vattenvärmare EX * Expansionskärl SV1 * Shuntventil SV2 * Blandningsventil CP1 * Laddningspump CP2 * Extern cirkulationspump RAD * Radiatorkrets LD1 * Laddningspaket * Ingår ej i pannleverans. Uppvärmning Hetvatten tages ut från pannans topp och leds till ackumulatorerna. Returvatten från ackumulatortankarna leds via ett laddningspaket till pannans botten. Från ackumulatorn leds varmvatten till radiatorkretsen via en shuntventil (SV), där önskad temperatur till radiatorerna erhålles genom att blanda upp det varma pannvattnet med det kalla vattnet som kommer tillbaka från radiatorkretsen. Varmvattenberedning Varmvattenberedning kräver en ackumulatortank med dubbelmantel eller batterislinga. Varmvattenkapaciteten bestäms genom valet av beredarstorlek samt längd på batterislinga.

5 Till Villaägaren 4 Frontpanel A B C D E F TMV-Pannan Driftläge Fläkt C-pump Panntemp Vattentryck Manöver Till Drift C 1,0 1,5 0,5 2,0 0 2,5 bar CEWAL CAMPONOGARA(VE) CEWAL CAMPONOGARA(VE) Säkring G H I A B C D E Manöverknapp Manöverström, till och från Indikeringslampa för drift Grön lampa som lyser när uppstartstemperaturen är uppnådd och fläkten kan starta. Driftlägestermostat Reglerar fläkten och cirkulationspumpen vid uppstart samt avkylningsfas. Fläkttermostat Reglerar panntemperaturen. Pumptermostat Styr ackumuleringspumpen med temperaturinställning. F G H I Överhettningsskydd Överhettningsskydd med manuell återställning som bryter strömtillförseln för fläkt vid för hög panntemperatur. Säkring Automatsäkring för manöverström. Temperaturmätare Pannans drifttemperatur visas på denna mätare som är graderad C. Tryckmätare Här visas radiatorkretsens tryck. Mätarens gradering är 0 2,5 bar med en röd markering vid 1,5 bar. Max tillåtet tryck är 1,5 bar vid 100 C.

6 Till Villaägaren Inställningar, övervakning Frontpanel och underhåll 5 Termostatinställningar För lågt inställda termostater kan ge otillräcklig värme i huset eller för låg varmvattenkapacitet. Lämplig drifttemperatur på pannan är 85 C. Driftläge Fläkt 50 C-pump Panntemperaturmätare 0 30 Panntemp C Vatte CEWAL CAMP Pannans temperaturmätare visar pannvattnets temperatur i höjd med framledningsanslutningen. Om en cirkulationspump är ur drift en längre tid bör denna ändå startas någon gång då och då för att inte fastna. Se även avsnitt "Cirkulationspump" under rubriken "Rörinstallationer". 100 CEWAL CAMPONOGARA(VE) 1,0 0,5 Laddnings- och cirkulationspump 0 ba Sotning Brandstadgan anger hur ofta en värmepanna skall sotas, kontakta Skorstensfejarmästaren för närmare information. Genom att själv kontrollera pannans eldberörda ytor och rökgaskanaler kan man bedöma hur ofta pannan bör sotas. Inför sotningsbesök skall lucka till eventuell dragbegränsare låsas genom att vrida låsskruven vid sidan om luckan ett kvarts varv. Detta för att förhindra att sot tränger ut i pannrummet när skorstenen sotas. Efter sotningen skall luckan åter frigöras. Övrigt Se även avsnitt Till Sotaren, under rubrik Sotning (sid 22). OBS! Askan kan innehålla glödrester även efter lång tid. Vid uraskning och sotning måste därför alltid obrännbara kärl användas. Tryckmätare ntemp Vattentryck C ,0 1,5 0,5 2,0 0 2,5 bar AMPONOGARA(VE) CEWAL CAMPONOGARA(VE) Denna är graderad från 0 2,5 bar. Vid 1,5 bar finns en röd markering som visar pannans maximalt tillåtna drifttryck. Vid slutet system kan normalt arbetstryck under drift variera upp till det röda strecket beroende på anläggningens varierande temperatur.

7 Till Villaägaren 6 Vedeldning Allmänna anvisningar Anpassa vedens storlek till eldstaden. Lämplig vedstorlek till är 1/2 m. Veden läggs ovanför det keramiska rostret. Ett direktspjäll kan öppnas, vilket ger en kortare rökväg (bypass). Detta underlättar uppstarten av pannan. Förbränningsprocessen arbetar med omvänd förbränning där förbränningsgaserna förs ner genom rostret med hjälp av en fläkt. Fläkten styrs av vattentemperaturen. En klaffventil ser till att självdrag ej uppstår när fläkten är avstängd. Ett effektspjäll möjliggör reglering av pannans uteffekt. Vedslag, kvalitet och fuktinnehåll har avgörande betydelse för eldning och bränsleåtgång. Torr ved kan ha en fukthalt på %. Ökar fuktigheten till 30 % blir åtgången ca 10 % större. Värmevärde för barrved är ca kwh/m 3. Värmevärde för lövved ar ca kwh/m 3 Mycket torr ved medför en alltför stor brasa varvid onormalt stora gasmängder bildas med ojämn förbränning som följd. För att undvika denna typ utav problem rekommenderas löv eller blandved med ett fuktinnehåll på ca %. Snickeriavfall rekommenderas ej När veden börjar brinna sönderdelas den, varvid brännbara gaser bildas. Dessa förbränns vid temperaturer mellan C. Gaserna svarar för ca 3/4 av vedens energiinnehåll, resten finns i kvarvarande träkol, vilket också slutligen förbränns. Det är viktigt att tillräckligt med sekundärluft tillförs så att fullständig slutförbränning av gaserna sker. Första eldningstillfället I en ny panna är det viktigt att eldningen påbörjas försiktigt så att kvarvarande kristallvatten i keramiken avgasas sakta utan risk för sprickbildning. Ställskruvar för primärluft De två ställskruvarna som finns på framsidan är inskruvade i bottenläge vid leverans. Dessa justeras ut beroende på vedens sort och kvalitet. Driftsättning Innan vedinläggningen, kontrollera att pannan och övrigt värmesystem är vattenfyllt samt att rökgastermometer är inmonterad i rökröret. Öppna rökgasspjället på rökröret (1). Öppna effektspjället (4) något (utdraget läge). Öppna direktspjället (5) (intryckt läge). Ställ drifttermostaten (2) på 50 C. Öppna påfyllningsluckan (65) (tänk på säkerhetslåset) Lägg in tillknycklat tidningspapper och därefter småkluven tändved. Öppna nedre luckan (68). Kontrollera att asklådan (75) är intryckt och att flamplåten hänger på gejdern snett ut mot luckans underkant. Ställ luckan på glänt. Tänd en brasa genom påfyllningsluckan (65). Lägg på mer ved efter hand. OBS! För att få en bra uppstart med en stabil glödbädd bör panntemperaturen stiga ca 20 C från start. Injustering av driftläge För att få bästa funktion på måste följande punkter beaktas. Kontrollera rökgastemperaturen. Om rökgastemperaturen stiger över 300 C, stäng effektspjället (intryckt läge). När grön lampa tänds, stäng nedre luckan (68). Fyll på med ved. Stäng direktspjället (5) (utdraget läge). Fläkten (10) startar. Ställ fläkttermostaten (3) på 85 C. Ställ pumptermostaten (19) på C. Kontrollera effektspjället (4) (beroende av draget). När pannan nått sin drifttemperatur, ca 85 C, ställ drifttermostaten (2) på 5 10 C under drifttemperaturen. Utföres vid det sista vedinlägget. Driftläget är nu injusterat och fläkt samt ackumuleringspump stannar automatiskt i tur och ordning när eldningen upphör och glödbädden falnar. Sekundärluft

8 Till Villaägaren Orsaker och åtgärder vid eventuella driftstörningar 7 Låg rumstemperatur Strömställare (45) ställd i läge Från. Felinställd shuntventil (vid handshuntning). Utlöst överhettningsskydd (31). Luft i pannan eller radiatorsystemet. Stängd ventil i radiatorkretsen. För lågt ställda termostater (3) och (19). Extern cirkulationspump avstängd eller har fastnat, se avsnitt Hjälpstart av cirkulationspump". Låg varmvattenkapacitet För liten yttre vattenvärmare Onormalt stort varmvattenuttag i förhållande till den yttre vattenvärmarens volym. För lågt ställd blandningsventil (om sådan finnes). Strömställare (45) ställd i läge Från. Stängda eller strypta avstängningsventiler till vattenvärmaren. Utlöst överhettningsskydd (31). För lågt ställda driftstermostater (3) och (19), se avsnitt Termostatinställningar. Hög rumstemperatur Felinställd shuntventil (vid handshuntning). Hjälpstart av cirkulationspump Stäng av cirkulationspumpen. Tag bort skyddshuven och lossa luftningsskruven. Håll en trasa över mejselklingan, en viss vattenmängd kan tränga ut. Skyddshuv Luftningsskruv Stick in en skruvmejsel och vrid runt pumprotorn. Skruva fast luftningsskruven. Starta cirkulationspumpen och kontrollera om den fungerar. Tryck fast skyddshuven. LEK Det kan många gånger vara lättare att hjälpstarta cirkulationspumpen om den är tillslagen. Om hjälpstart av cirkulationspump skall göras i tillslaget läge, så var beredd på att skruvmejseln rycker till när pumpen startar. 16 OBS! Om orsaken till driftsstörningen ej kan lokaliseras och åtgärdas med hjälp av ovanstående punkter bör service begäras.

9 Till Installatören 8 Allmänt till installatören Pannrum Pannrummet skall utföras enligt gällande byggnorm. Sörj för god lufttillförsel. Pannrummets luftintag bör ha minst lika stor area som rökkanalen. OBS! Se till att sotningsmöjligheter i enlighet med gällande föreskrifter finnes, vid tveksamma fall, kontakta skorstensfejarmästare. Kylslinga är försedd med kylslinga (62) för anslutning till en termisk säkerhetsventil. Skorsten har rökrörsanslutning uppåt med en utvändig diameter av 133 mm. Olika höjder på skorstenen krävs beroende på dess utförande. Dessutom kan ett antal yttre faktorer, exempelvis vind- och terrängförhållanden, närliggande byggnader med mera, påverka skorstenens dragförhållande. Minsta skorstensdrag för tillfredsställande vedeldningsfunktion är 25 Pa. Är draget mindre än 20 Pa bör rökgasfläkt installeras. Nedanstående tabell över några olika skorstensvarianter är en rekommendation, dock måste hänsyn även tagas till ovan nämnda faktorer. Material Area Minsta höjd Stålrör Ø 150 mm 6,0 m Tegel 1 x 1 mm 6,0 m Tegel 1 x 2 mm 5,0 m Monteringsbild, keramiksats C D E G B F A LEK Färdigmonterad keramiksats Keramikroster Öppna påfyllningsluckan. Placera den främre stenen (G) och därefter T-balken (B) enligt bild. Avsluta med att montera de bakre stenarna (E) och (F) följt av stenarna (C) och (D). Flambalja och flamplåt LEK Öppna luckan till förbränningskammaren. Skjut in flambalja (A) på dess gejdrar under keramikrostret. OBS! Baljan ska skjutas ända in i kammaren. Flamplåten placeras mellan luckan och snett uppåt mot keramikrostret.

10 e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e e? h? h? h? h? h? h? g g g g g g??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e???????? Till Installatören Rörinstallation 9 Inkoppling Rörinstallationen skall utföras enligt gällande värmeoch varmvattennormer. Om glödgat koppar- eller stålrör används skall invändig stödhylsa monteras. Spillvattenrör från eventuella säkerhetsventiler skall dras till golvbrunn så att stänk av hett vatten ej kan uppstå när ventilerna skall kontrolleras eller pannan avluftas. Mynningen på spillröret skall vara synlig. OBS! Rörsystemet skall vara urspolat innan pannan kopplas in så att föroreningar ej skadar ingående komponenter. Avtappning Avtappning sker genom att ansluta en slang till avtappningsventilen. Ventilens anslutningsdimension är R 15 (1/2") utv och monteras lämpligen på en ackumulatortank eller ett T-rör på returen till pannan. Miljögodkännande För att uppfylla normerna för miljögodkännande vid vedeldning krävs att en ackumulatortank på minst 1000 liter installeras tillsammans med pannan. Påfyllning Påfyllning av pannan sker lämpligen genom en fast påfyllningsledning till någon av expansionsanslutningarna eller med en slang i avtappningsventilen. e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??e! VARNING! Om påfyllning sker via radiatorkretsen måste shuntventilen stå i ett mellanläge. I annat fall riskeras sprängning av någon radiator.

11 Till Installatören 10 Dockning till ackumulator Allmänt Vid dockning av ackumulatortank till kan med fördel någon av de på marknaden förekommande materielsatserna för ackumulatordockning användas. För bästa funktion skall ackumulatorns laddningspaket ge 72 C i returtemperatur till pannans botten. Nedanstående avsnitt beskriver principiellt en sådan inkoppling. När pannans temperatur överstiger den på panelen inställda laddningstemperaturen (exempelvis C) startar laddningspumpen, vilken då för över värme från pannan till ackumulatorn. Den termiska ventilen LV ser till att vattentemperaturen till pannans botten inte understiger 72 C för att undvika kondensbildning. Laddning av ackumulatorn EX * KV VV AV * SÄK * SV2* T SV1* CP2 * RAD * T T VVB * LD1*

12 Till Installatören Elinstallation 11 Inkoppling Inkoppling av pannan får ej påbörjas utan elleverantörens medgivande och skall utföras under överinseende av behörig elinstallatör. OBS! Strömställaren (45) får ej sättas i läge Manöver, till innan pannvatten fyllts på. Termostaterna och temperaturmätaren kan då skadas. Strömställaren (45) ställd i läge Manöver, från innebär att pannan är avstängd. Läge Manöver, till är normalt driftsläge. Drifttermostaten (2) styr både pannans fläkt och laddningspump, drifttermostaten (3) styr enbart pannans fläkt och drifttermostaten (19) styr enbart extern laddningspump. Överhettningsskyddet (31) bryter strömtillförseln till pannans fläkt mellan 100 och 110 C och kan manuellt återställas genom att man trycker in knappen på panelens baksida (31). Dockade enheter (exempelvis yttre cirkulationspump) matas från plint (9) i pannan, max totalt strömuttag är 2,5 A. Särskild matning behöver alltså ej dras fram för varje enhet. Min kabelarea 1,5 mm 2. Elschema Matning Pump L N L N T

13 Till Installatören 12 Mått Huvudmått Ø1 inv Måttsättningsprincip Klämring Inv gänga

14 Till Installatören Komponentplacering 13 Komponentplacering, panndel Komponentplacering, frontpanel TMV-Pannan Driftläge Fläkt C-pump Panntemp Vattentryck Manöver Till Drift C 1,0 1,5 0,5 2,0 0 2,5 bar CEWAL CAMPONOGARA(VE) CEWAL CAMPONOGARA(VE) Säkring

15 Övrigt 14 Tillbehör Rökrörsförlängning för vinkelrökrör Rektangulär rökrörsförlängning för vinkelrökrör. Dim utv 176 x 106 mm. Längd 500 mm. LEK Uppåtgående rökrör med spjäll Vid skorstensanslutning uppåt används denna enhet för uppåtgående rökrör i stället för det medlevererade vinkelrökröret. Dragbegränsare passar såväl vinkelrökrör som uppåtgående rökrör. Krage Ø inv 1,0 mm Undre stos Ø inv 139,0 mm Ø utv 144,0 mm S Ö LEK Rökrörsförlängning för uppåtgående rökrör Rund rökrörsförlängning för uppåtgående rökrör. Ø inv 125,0 mm Ø utv 133,0 mm Längd 750 mm. LEK Shuntautomatik VEDEX laddningspaket kan förses med klimatstyrd shuntautomatik. Tillbehörssatsen består av reglercentral med hållare, utegivare, framledningsgivare samt shuntmotor. RSK nr RVP QAC 31 LANDIS & GYR LANDIS & GYR ESBE QAD 21 LEK

16 1 st sotborste 1 st skaft till sotborste 1 st askraka 1 st avtappningsventil 1 st askskyffel 1 st monterings och skötselanvisning 1 st garantisedel Övrigt Bipackade detaljer 15 Bipackningssats Dragbegränsare Isolerad ackumulatortank liter Isolerad ackumulatortank 500 liter Laddningspaket 6 kw elpatron Övriga tillbehör

17 Till Installatören Komponentlista 16 2 Drifttermostat 3 Fläkttermostat 4 Effektspjäll 5 Direktspjäll 7 Mikrobrytare för direktspjäll 9 Kopplingsplint, elanslutning 10 Fläkt 11 Primärluftjustering 18 Elanslutning 19 Pumptermostat 22 Kylslinga 23 Justerbara fötter (20 mm) 27 Mikrobrytare, lucka 28 Tilluftsventil 31 Överhettningsskydd. manuell återställning 33 Frontpanel 36 Kontrollampa, drift 37 Automatsäkring Termometer 42 Manometer 45 Omkopplare, manöver till/från 64 Inspektionslucka 65 Påfyllningslucka 66 Sotlucka för konvektionsdel 68 Brännkammarlucka 82 Expansionsanslutning R25 inv 83 Hetvattenretur, alt dockning R25 inv 94 Vridbart rökrör, alt 1, (standard) 95 Rökrör rakt upp, alt 2 96 Rökrörsanslutning Ø Luckhandtag med säkerhetslås

18 Till Installatören 17 Tekniska data Tekniska data Höjd (tillkommer 15 mm för ställbara fötter) Bredd Djup Vikt Volym panna Spänning Medeleffekt vid vedeldning Eldstadsvolym, veddel Mått, eldstad (Bredd x Djup) Mått, eldstadslucka (Bredd x Djup) Max tillåten totalström för anslutna enheter Max drifttryck/beräkningstryck panna Vedlängd Min skorstensdrag mm 470 mm 0 mm 2 kg 110 liter 230 V 34 kw 90 liter 300 x 535 mm 300 x 225 mm 2,5 A 150/1,5 kpa/bar 1/2 m 20 Pa

19 Till sotaren 18 Sotning Sotningsbeskrivning Vid sotning av det övre konvektionspartiet lossas de yttre rattarna samt kulan i mitten. Drag därefter ut luckan (66) inklusive direktspjäll (5). Sota och återmontera i omvänd ordning. LEK Rengör med jämna mellanrum insidan på flambalja från beläggningar med en stålborste. Detta för att få en så lång livslängd på askbaljan som möjligt.

20 Tillverkning och försäljning: TMV-Pannan / NIBE AB Maskingatan TRELLEBORG Tel: Fax: Huvudkontor: NIBE AB Box MARKARYD Tel: Fax:

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3000 MOS SE 0224-3 011363 VEDEX 3000

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3000 MOS SE 0224-3 011363 VEDEX 3000 0 120 MOS SE 0224-3 011363 R MONERINGS- OCH SKÖSELANVISNING 60 40 80 2 20 100 1 3 0 4 Innehåll 1 ill Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Användningsområde...

Läs mer

VEDEX 1000. Villapanna för vedeldning mot ackumulator. Produktbeskrivning. Användningsområde. Villapanna PBD SE 0605-1

VEDEX 1000. Villapanna för vedeldning mot ackumulator. Produktbeskrivning. Användningsområde. Villapanna PBD SE 0605-1 PBD SE 0605-1 Villapanna 7 VEDEX 1000 639194 VEDEX 1000 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Villapanna för vedeldning mot ackumulator Vedpanna med självdragsfunktion. Hög verkningsgrad och låga emissioner.

Läs mer

CITY VX MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR MOS SE 9822-12 011619 OE 100 LEK-93 ESBE TM22. l C C

CITY VX MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR MOS SE 9822-12 011619 OE 100 LEK-93 ESBE TM22. l C C R 7 MOS SE 8-6 OE R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ESBE 4 TM MADE IN SWEDEN ESBE TM T P C bar 4 5 7 5 7 l CITY C C + Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. LEK- Innehåll Till Villaägaren:

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PELLUX MOS SE 0405-3 611611 PELLUX ESBE 4 T M PELLUX R. 2 1 bar 3 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PELLUX MOS SE 0405-3 611611 PELLUX ESBE 4 T M PELLUX R. 2 1 bar 3 LEK 3 0 1 7 9 10 4 T M MADE IN SWEDEN P MOS SE 0405-3 611611 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R T 60 40 80 C 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 40 50 60 30 70 20 80 10 C 60 70 50 80 40 90 C LEK Innehåll 1

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR COMBI VX MOS SE 9920-1 011499 KP 100 ESBE 4 TM ESBE TM22 C C COMBI-VX LEK-99

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR COMBI VX MOS SE 9920-1 011499 KP 100 ESBE 4 TM ESBE TM22 C C COMBI-VX LEK-99 2 4 6 8 1 12 R P 3 1 7 9 1 4 TM MADE IN SWEDEN MOS SE 992-1 11499 KP 1 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ESBE ESBE TM22 T C 2 bar 1 3 4 3 4 6 7 2 5 1 6 5 8 7 4 9 8 C C l COMBI-VX + Kontrollera att vatten

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR CITY VX MOS SE 0243-3 011509 OE 100 4 TM MADE IN SWEDEN ESBE ESBE TM22 T P. l C C LEK-99

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR CITY VX MOS SE 0243-3 011509 OE 100 4 TM MADE IN SWEDEN ESBE ESBE TM22 T P. l C C LEK-99 R 1 7 1 MOS SE 4-115 OE 1 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR 4 TM MADE IN SWEDEN TM T P C 1 1 bar 1 4 5 1 7 5 7 l CITY C C + Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. LEK- Innehåll

Läs mer

Villapanna för ved VED KOMPAKT 40. Montering och skötselanvisning

Villapanna för ved VED KOMPAKT 40. Montering och skötselanvisning Villapanna för ved VED KOMPAK 40 Montering och skötselanvisning Innehåll ill villaägaren Systemprincip 3 Användningsområde 3 Produktbeskrivning 3 Varmvattenberedning 3 Förkortningar 3 Uppvärmning 3 Inställningar,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ATTACK 2000 EL MOS SE 9917-1 011498 ATTACK 2000 EL ESBE ESBE TM22 TM22

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ATTACK 2000 EL MOS SE 9917-1 011498 ATTACK 2000 EL ESBE ESBE TM22 TM22 TM22 TM22 0 MOS SE 9917-1 011498 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Innehåll 1 Till Villaägaren: Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Användningsområde... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

MOS SE 0738-2 VEDEX 3300 511592 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3300 LEK

MOS SE 0738-2 VEDEX 3300 511592 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3300 LEK MOS SE 0738-2 VEDEX 3300 511592 MONERINGS- OCH SKÖSELANVISNING VEDEX 3300 LEK Innehåll ill villaägaren Systemprincip 3 Användningsområde 3 Produktbeskrivning 3 Varmvattenberedning 3 Förkortningar 3 Uppvärmning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR 3.8..2007 INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PELLETSPANNA METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se METRO THERM EXPERT PÅ UPPVÄRMNING

Läs mer

VEDEX 3300. Villapanna med sugande fläkt för vedeldning mot ackumulator. Beskrivning. Rörinstallation. Ackumulator. Varmvattenberedning

VEDEX 3300. Villapanna med sugande fläkt för vedeldning mot ackumulator. Beskrivning. Rörinstallation. Ackumulator. Varmvattenberedning PBD SE 1051-5 VEDEX 3300 639214 7 Villapanna för ved VEDEX 3300 Beskrivning Villapanna med sugande fläkt för vedeldning mot ackumulator VEDEX 3300 är en villapanna för vedeldning (0,5 m), men kan med tillsats

Läs mer

MOS SE 1417-7 ALPHA COMBI 411086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ALPHA COMBI LEK ESBE TM22 ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN

MOS SE 1417-7 ALPHA COMBI 411086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ALPHA COMBI LEK ESBE TM22 ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN 3 0 1 7 9 4 T M MADE IN SWEDEN TM22 MOS SE 1417-7 4186 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Innehåll Systembeskrivning 3 Funktionsprincip 3 Användningsområde 3 Uppvärmning 3 Varmvattenberedning 3 Systemprincip

Läs mer

Modern pelletspanna med temperatur styrd shuntautomatik och automatisk sotning

Modern pelletspanna med temperatur styrd shuntautomatik och automatisk sotning PBD SE 1241-1 Villapanna för pelletseldning NIBE TM PELLUX 100 NIBE TM 639522 PELLUX 100 7 Modern pelletspanna med temperatur styrd shuntautomatik och automatisk sotning Skorstensvänlig, dragbegränsare

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning 2009-03-01 www.trebema.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Ackumulatortankar...3 Tillbehör...4 Intrimning

Läs mer

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4 PBD SE 0824-4 Villapanna 7 ALPHA COMBI 639168 ALPHA COMBI FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare ALPHA COMBI är en toppansluten

Läs mer

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25

MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 MANUAL FÖR VATTENMANTLAD KÖKSSPIS braland 25 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 25 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR E 20P MOS SE E 20P. TMV Pannan. Schuntventil. Olja. Panntemperatur Vattentryck.

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR E 20P MOS SE E 20P. TMV Pannan. Schuntventil. Olja. Panntemperatur Vattentryck. 0 HUMMEL Patent MOS SE 9821-1 011126 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR TMV Pannan Schuntventil Driftstermostat Driftstermostat El Olja Panntemperatur Vattentryck Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort

Läs mer

Villapanna för vedeldning mot ackumulator

Villapanna för vedeldning mot ackumulator PBD SE 1236-3 Villapanna NIBE TM Vedex 1000 NIBE TM 639194 Vedex 1000 7 Villapanna för vedeldning mot ackumulator Vedpanna med självdragsfunktion. Hög verkningsgrad och låga emissioner. Keramikroster med

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING Rev. EA.013-01-08 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av ackumulator. Effecta ackumulatortank är utvecklad för att ge Er

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

Airex KOMPLETT PROGRAM AV MILJÖGODKÄNDA VEDPANNOR

Airex KOMPLETT PROGRAM AV MILJÖGODKÄNDA VEDPANNOR Försprång genom kvalitet Keram 33-93 Keram Airex 25-50 GreenEnergy Airex KOMPLETT PROGRAM AV MILJÖGODKÄNDA VEDPANNOR Effektiv pyrolysförgasning ger hög verkningsgrad och liten miljöpåverkan Vedmagasin

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Solo Innova INSTRUKTION. Panna för vedeldning. Solo Innova S/137286/3/20-06-2001. DANAK Reg. nr. 5001. Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum.

Solo Innova INSTRUKTION. Panna för vedeldning. Solo Innova S/137286/3/20-06-2001. DANAK Reg. nr. 5001. Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum. Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum INSTRUKTION S/137286/3/2-6-21 Sida 1 Panna för vedeldning DANAK Reg. nr. 51 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 91 af Det Norske Veritas Danmark

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedpanna Vedolux 40 UB

Installation, drift och skötsel. Vedpanna Vedolux 40 UB 2001-10 Vedolux 40 UB Teknisk handledning Installation, drift och skötsel Vedpanna Vedolux 40 UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post: info@varmebaronen.se

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 21 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den ger också värme

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Bionet 12

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Bionet 12 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Bionet 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska data...3 Funktionsbeskrivning...4 Installationsexempel...5

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Ariterm 35+

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Ariterm 35+ INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Ariterm 35+ INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt... 2 Installation... 4-5 Installation av temperaturbegränsningsventil... 6 Mått och anslutningar... 7 Tekniska uppgifter och tvärsnitt

Läs mer

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21

MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 MANUAL FÖR KÖKSPANNA braland 21 Börja med att kontrollera att varan är felfri. Kökspannan braland 21 ger varmt vatten till elementen, golvvärmen etc. Hällen kan användas för matlagning. Den ger också värme

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDPANNOR Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien är det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ATTACK MOS SE 0224-3 611496 ATTACK ESBE 4 T M ATTACK R. 2 1 bar 3 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ATTACK MOS SE 0224-3 611496 ATTACK ESBE 4 T M ATTACK R. 2 1 bar 3 LEK C + 3 0 1 7 9 10 4 T M MADE IN SWEDEN MOS SE 0224-3 611496 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ESBE R T 60 40 80 20 100 0 120 TG P 2 1 bar 3 TG 0 4 40 50 60 30 70 20 80 10 C 60 70 50 80 40 90 C LEK Innehåll

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Modern pelletspanna med brännare, temperatur styrd shuntautomatik och automatisk sotning

Modern pelletspanna med brännare, temperatur styrd shuntautomatik och automatisk sotning PBD SE 1417-2 Villapanna för pelletseldning NIBE TM PELLUX 100 NIBE TM 639522 PELLUX 100 7 Modern pelletspanna med brännare, temperatur styrd shuntautomatik och automatisk sotning Skorstensvänlig, dragbegränsare

Läs mer

EFFECTA PELLETS 220 INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING

EFFECTA PELLETS 220 INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING EFFECTA PELLETS 220 INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING Rev. EA.012-01-16 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av värmepanna. Effecta Pellets är utvecklad för att ge

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE 0134-1 611486 EVC 240 -2 +2

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE 0134-1 611486 EVC 240 -2 +2 + min min max max MOS SE 0 EVC R MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING EVC Innehåll Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Allmänt... Systemprincip... Frontpanel

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Effecta Solid INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING. Rev. EA.013-04-30

Effecta Solid INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING. Rev. EA.013-04-30 Effecta Solid INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING Rev. EA.013-04-30 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av värmepanna. Effecta Solid är utvecklad för att ge Er maximalt

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ALPHA COMBI MOS SE 0641-5 ALPHA COMBI ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ALPHA COMBI MOS SE 0641-5 ALPHA COMBI ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN LEK ESBE 3 0 1 7 9 10 ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN TM22 LEK MOS SE 0641-5 411086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip...

Läs mer

Installation, drift och skötsel Biomax Kombipanna Pellet Ved El. 130124 Biomax ersätter 2011-03-03

Installation, drift och skötsel Biomax Kombipanna Pellet Ved El. 130124 Biomax ersätter 2011-03-03 Installation, drift och skötsel Biomax Kombipanna Pellet Ved El 130124 Biomax ersätter 2011-03-03 Innehåll Anteckningar... 3 Allmänt... 4 Funktion... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Systemprincip

Läs mer

PELLUX 200. Modern pelletspanna med temperatur styrd shuntautomatik och automatisk sotning. Princip. Installation. Skötsel.

PELLUX 200. Modern pelletspanna med temperatur styrd shuntautomatik och automatisk sotning. Princip. Installation. Skötsel. PBD SE 1209-5 Villapanna för pellets eldning 7 PELLUX 200 639283 PELLUX 200 Modern pelletspanna med temperatur styrd shuntautomatik och automatisk sotning Skorstensvänlig, dragbegränsare medlevereras som

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Villapannor Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE VVM 300 Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare, 1952, grundade Nils Bernerup

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R)

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) 2012 Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) Innehåll: sid. 3 Så här installeras din varmvattenberedare! Viktigt i samband med installation

Läs mer

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0 BioAir Varmluftspanna Datum 151202, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN PANNAN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR... 3 LEVERANSKONTROLL...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR COMPACT 900 MOS SE COMPACT 900 ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN ESBE TM22.

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR COMPACT 900 MOS SE COMPACT 900 ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN ESBE TM22. 3 0 1 7 9 10 4 T M MADE IN SWEDEN 0 MOS SE 9823-3 411956 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ESBE ESBE TM22 TMV-Pannan LEK Innehåll 1 Till Villaägaren: Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata...

Läs mer

OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech

OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech Gäller fr.o.m. tillv.nr 7085-0011 Art.nr 578165 001/4 Installations- och skötselanvisning CTC V20 Art.nr 578165 001/03 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech 161

Läs mer

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M Utskrift av denna folder kan medföra stor åtgång av skrivarens färgpatroner. För att minska förbrukningen ber vi er välja bort sidan ett (1) och två (2) och påbörja utskriftsintervallet från sidan tre

Läs mer

Installationsanvisning CS- stokeranläggning

Installationsanvisning CS- stokeranläggning Installationsanvisning CS- stokeranläggning Version 2.0 fr.o.m. mars 2007 Läs noggrant igenom hela manualen innan installationen påbörjas! Generalagent Sverige BN Energikonskult AB Norbergsvägen 30 * Box

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01 VAL AV BRÄNSLE Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre

Läs mer

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående

Läs mer

MOS SE 1237-6 VEDEX 3300 511592 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3300 LEK

MOS SE 1237-6 VEDEX 3300 511592 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3300 LEK MOS SE 1237-6 511592 MONERINGS- OCH SKÖSELANVISNING Innehåll ill villaägaren Systemprincip 3 Användningsområde 3 Produktbeskrivning 3 Varmvattenberedning 3 Förkortningar 3 Uppvärmning 3 Inställningar,

Läs mer

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering Val och bedömning av panna och skorsten Montering och anslutning Före start Start Programmet - funktions beskrivning Injustering mätning Potentiometrarnas placering Funktionsdiagram Sida 2 3 4 5 6 7 8

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Laddomat 4030 Laddkoppel för vedpanna med varmvattenberedare och shunt kopplad till ackumulatortank.

Laddomat 4030 Laddkoppel för vedpanna med varmvattenberedare och shunt kopplad till ackumulatortank. Artikel nr Laddomat 4030 Laddkoppel för vedpanna med varmvattenberedare och shunt kopplad till ackumulatortank. RSK nr Skiktning* i ackumulatortanken är en förutsättning för ett bekvämt och funktionsdugligt

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84.

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø

Läs mer

MOS SE 0837-6 ALPHA COMBI 411086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ALPHA COMBI LEK TM22 ESBE

MOS SE 0837-6 ALPHA COMBI 411086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ALPHA COMBI LEK TM22 ESBE ESBE ESBE TM22 MOS SE 0837-6 411086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Innehåll Systembeskrivning 3 Funktionsprincip 3 Användningsområde 3 Uppvärmning 3 Varmvattenberedning 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité.

Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité. 1 Bäste Vikingkund Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en Viking vedspis, tillverkad i Österrike av allra högsta kvalité. Er nya vedspis är både en tidlös och effektiv

Läs mer

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design 2011-09-06U2 Installations- och användaranvisning Gjutjärnskassett NSP 51 och NSP 53 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK MOS SE 0701-5 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING x 400 V och x 20 V LEK Innehåll Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Användningsområde... Produktbeskrivning... Systembild...

Läs mer

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING Scan-Line 7A Scan-Line 7B Scan-Line 7C Scan-Line 7D www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. LEK PBD SE 1533-3 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING för Vattenmantlad Vedkassett. ExoFlame 17. ExoFlame17-1103-112. (dragbegränsare&dubbelglas)

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING för Vattenmantlad Vedkassett. ExoFlame 17. ExoFlame17-1103-112. (dragbegränsare&dubbelglas) INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING för Vattenmantlad Vedkassett ExoFlame 17 ExoFlame17-1103-112. (dragbegränsare&dubbelglas) Tack för att ni valde ExoFlame 17, den vattenmantlade vedkassetten från Euronom.

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JANFIRE NH. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI 1. TEKNISKA DATA Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mått höjd (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15

Läs mer

PELLUX. Villapanna för pelletseldning, el och olja. Beskrivning. Villapanna för pelletseldning, PBD SE PELLUX

PELLUX. Villapanna för pelletseldning, el och olja. Beskrivning. Villapanna för pelletseldning, PBD SE PELLUX PBD SE 0727-4 Villapanna för pelletseldning, el och olja 639171 7 PELLUX PELLUX Villapanna för pelletseldning, el och olja Beskrivning PELLUX är en specialutvecklad kombipanna för pelletseldning. Eld staden

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC V-25 FG CTC V-25 FK. Kombipanna. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC V-25 FG CTC V-25 FK. Kombipanna. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 08-3 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC V-25 FG CTC V-25 FK Kombipanna VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK 2016-04-25

Läs mer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ALPHA KERAM UB MOS SE 0248-3 011224 ALPHA KERAM UB. TMV Pannan LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ALPHA KERAM UB MOS SE 0248-3 011224 ALPHA KERAM UB. TMV Pannan LEK MOS SE 0248-3 011224 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR TMV Pannan LEK Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Produktbeskrivning... 3

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållsförteckning 1 Funktionsbeskrivning...3 1.1 Manöverpanelen...4 1.1.1 Drift indikations dioder...4 1.1.2 Larmdioder...5 1.1.3

Läs mer